VOT FINAL I. LEGI ORDINARE A. ADOPTĂRI

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "VOT FINAL I. LEGI ORDINARE A. ADOPTĂRI"

Transcriere

1 VOT FINAL I. LEGI ORDINARE A. ADOPTĂRI 1. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (PL-x 227/2017) lege ordinară Obiect de reglementare: modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002, în sensul creşterii cifrei de afaceri anuală prevăzută pentru comercianţii care au obligaţia de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit şi cardurile de credit, de la euro la euro, precum şi al scăderii valorii avansului pe care comercianţii trebuie să îl acorde în numerar, de la 200 lei la 100 lei. Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de 2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 364/2018) lege ordinară Obiect de reglementare: completarea articolului 291 din Legea nr.227/2015, în sensul extinderii sferei operaţiunilor pentru care se aplică cota redusă a taxei pe valoarea adăugată. Astfel, cota redusa de 9% urmează să se aplice livrărilor de electricitate, de gaze naturale, producţiei, transportului, distribuţiei şi furnizării de energie termică in sistem centralizat, precum şi serviciilor de canalizare şi salubrizare a localităţilor. Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de

2 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 (PL-x 110/2017) lege ordinară Obiect de reglementare: modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012. Intervențiile legislative vizează încetarea aplicabilităţii art.124 alin.(1), lit.e), începând cu data de , reglementarea prin lege a obligaţiei furnizorilor de a achiziţiona gazele naturale pe care le furnizează clienţilor casnici, în condiţii de eficienţă economică, pe baza unor proceduri care să asigure caracterul transparent al procesului de achiziţie al gazelor naturale şi, în acelaşi timp, tratamentul egal şi nediscriminatoriu al persoanelor care participă la procedura de achiziţie a gazelor naturale, în calitate de ofertanţi, precum şi reglementarea obligaţiei producătorilor, pentru perioada 1 decembrie decembrie 2017 şi în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale, de a încheia contracte pe pieţele centralizate din România, transparent şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale din producţia proprie, care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de un procent, stabilit prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care se încheie contracte de vânzare-cumpărare, în perioada respectivă, în calitate de vânzător. Comisia pentru industrii propune ADOPTAREA proiectului de 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.ii din Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (PL-x 284/2018) lege ordinară Obiect de reglementare: completarea art.ii din Legea nr.70/2018, în vederea introducerii unei perioade de tranziţie, până la data de 30 iulie 2018, în care atestatele de producător şi carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol tipărite şi aflate pe stoc să poată fi utilizate. Comisia pentru industrii și Comisia pentru agricultură propun ADOPTAREA proiectului de 2

3 5. Proiectul de Lege pentru asigurarea strategiei naţionale a României privind menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă (PL-x 318/2018) lege ordinară Obiect de reglementare: stabilirea strategiei naţionale a României privind menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Comisia pentru industrii propune ADOPTAREA proiectului de II. LEGI ORGANICE A.ADOPTĂRI 6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 169/2018) lege organică Obiect de reglementare: modificarea Legii nr.1/2011, în sensul introducerii obligaţiei Ministerului Educaţiei Naţionale de a da publicităţii şi prezenta anual Parlamentului raportul privind starea învăţământului preuniversitar în România, până la data de 15 septembrie, împreună cu direcţiile şi priorităţile de dezvoltare a învăţământului preuniversitar, precum şi de a publica anual un raport privind starea învăţământului superior, până la data de 1 octombrie, împreună cu direcţiile şi priorităţile de dezvoltare ale învăţământului superior. Comisia pentru învăţământ propune ADOPTAREA propunerii Prima Cameră sesizată Data prezentării în Biroul permanent ; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final , potrivit art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 7. Propunerea legislativă pentru completarea unor acte normative (Pl-x 46/2018) - lege organică Obiect de reglementare: completarea Legii nr.80/1995, în sensul menţinerii în activitate a medicilor militari şi a subofiţerilor sanitari, după împlinirea vârstei standard de pensionare, până la împlinirea vârstei de pensionare stabilite pentru medicii/asistenţii medicali civili. Comisia pentru apărare propune ADOPTAREA propunerii Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent ; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final , potrivit art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 3

4 8. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ şi a altor acte normative (Pl-x 76/2018) lege organică Obiect de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ. Astfel, intervențiile legislative urmăresc reducerea duratei de soluționare a dosarelor, echilibrarea volumului de activitate între secțiile instanțelor și între instanțe, precum și crearea premiselor respectării în mod real a prevederilor constituționale privind accesul liber la justiție. Comisia juridică propune ADOPTAREA propunerii Prima Cameră sesizată Data prezentării în Biroul permanent ; data la care se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final , potrivit art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PL-x 192/2018) lege organică Obiect de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.416/2001, în sensul instituirii unor măsuri de responsabilizare a persoanelor asistate social, al abrogării dispoziţiei referitoare la recunoaşterea dreptului la venitul minim garantat şi pentru soţii despărţiţi în fapt, precum şi sancţionarea beneficiarilor de ajutor social care nu plătesc impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile deţinute în proprietate Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA proiectului de 10. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului (PL-x 384/2018) lege organică Procedură de urgență Obiect de reglementare: stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, prin incriminarea faptelor prin care se promovează ideile, concepţiile şi doctrinele antisemite. Potrivit expunerii de motive, proiectul defineşte noţiunea de antisemitism, în concordanţă cu definiţia adoptată în cadrul reuniunii plenare de la Bucureşti, din mai 2016, a Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului, organizaţie intraguvernamentală la care România este membru cu drepturi depline din anul Comisia juridică propune ADOPTAREA proiectului de 4

5 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale (PL-x 159/2018) lege organică Obiect de reglementare: modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale, respectiv a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, urmărinduse, în principal, corelarea prevederilor actelor normative asupra cărora se intervine cu ultimele modificări aduse Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi cu prevederile Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA proiectului de 12. Proiectul de Lege privind internshipul (PL-x 6/2018) lege organică Obiect de reglementare: stabilirea modalităţii de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au împlinit vâsta de 16 ani, în special, în scopul dezvoltării aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților din domeniul în care se organizează programul de internship al dobândirii de experiență profesională și al facilitării tranziției de la sistemul de educație către piața muncii. Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA proiectului de II. LEGI ORGANICE B.RESPINGERI 13. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 165/2018) lege organică Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu propun RESPINGEREA proiectului de 5

6 14. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 521/2017) lege organică Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii 15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 532/2017) lege organică Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii 16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 114/2018) lege organică Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii 6