Manual de instalare şi utilizare

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Manual de instalare şi utilizare"

Transcriere

1 Manual de instalare şi utilizare

2

3 CUPRINS 1. Scopul folosirii 5 2. Descrierea tehnică 5 Aspectul panoului de comandă 6 3. Date tehnice 7 Legendă pentru desenele cazanului 8 Date Tehnice 8 Desenele cazanelor 9 Secţiunea cazanului D10PX, D15PX, D20PX și D25PX 9 Schema exhaustorului 9 4. Combustibil Accesorii livrate cu cazanul Fundaţia cazanului Mediul de instalare şi amplasare a cazanului în sala cazanelor Coşul de fum Racord de gaze arse Protecţia împotriva incendiilor la instalarea şi utilizarea echipamentelor termice Conectarea la reţeaua electrică a cazanului şi a arzătorului Schema electrică pentru branșarea cazanelor D10PX - model AC07X cu conector 6-pin Schema electrică pentru branșarea cazanelor D15PX, D20PX, D25PX - model AC07X cu conector 6-pin Schema electrică de branșare a arzătorului ATMOS A25 - pentru cazanele D10PX, D15PX, D20PX și D25PX- model AC07X (R, R2, senzori TV, TS, TK, TSV) cu modul de extensiune AC07X-C - (R5, R6) - varianta de bază Schema electrică de branșare a arzătorului ATMOS A25 - pentru cazanele D10PX, D15PX, D20PX și D25PX - model AC07X (R, R2, senzori TV, TS, TK, TSV) cu modul de extensiune AC07X-C - (R5, R6) - cu utilizarea R5 și R6 pentru comunicarea informațiilor privind starea arzătorului sau pentru cuplarea cazanului extern în cazul opririi (defectării) cazanului pe peleți Standardele (ČSN EN) referitoare la construcţia şi instalarea cazanelor pe combustibil solid Selecţie şi mod de racordare a elementelor de reglare şi de comandă Protecţia cazanului împotriva coroziunii Schema de conectare a cazanului D10PX cu rezervor de acumulare cu comanda arzătorului cu ajutorul senzorilor TS şi TV și comanda pompei cazanului cu temperaturii cazanului (senzorilor TK) din arzător A Schema de conectare a cazanului D10PX cu rezervor de acumulare și cu reglaj ACD Schema de conectare a cazanului D15PX, D20PX, D25PX cu rezervor de acumulare cu comanda arzătorului cu ajutorul senzorilor TS şi TV și comanda pompei cazanului cu temperaturii cazanului (senzorilor TK) din arzător A Schema de conectare a cazanului D15PX, D20PX, D25PX cu rezervor de acumulare și cu reglaj ACD Laddomat Valvă termoregulator Prescripţii de lucru 25 Pregătirea cazanului pentru punere în funcţiune 25 Dependența temperaturii gazelor de ardere de puterea cazanului (arzătorului) în cazul încălzirii pe peleți Procedura pentru setarea optimă a cazanului pe peleți de lemn Așezarea pieselor fasonate în camera de ardere Racordarea arzătorului A25 pentru cazanele DxxPX Cazan DxxPX în spațiul centralei termice Spațiul centralei termice cu cazanul DxxPX cu rezervor și aspirarea peleților în mai multe puncte cu ajutorul transportului pneumatic ATMOS APS 150 SPX, ATMOS APS 250 SPX(2) Completarea combustibilului Curățarea cazanelor și scoaterea cenușii Întreţinerea sistemului de încălzire (inclusiv cazanul) Exploatare şi supraveghere Defecţiuni posibile şi modul de remediere Piese de schimb 36 Înlocuirea garniturii din uşă 36 Reglarea balamalelor şi a dispozitivului de închidere a uşii Protecţia mediului 37 Scoaterea din uz a cazanului la sfârşitul duratei de viaţă 37 TERMENI DE GARANŢIE 38 PCES VERBAL DE INSTALARE A CAZANULUI 39 ÎNREGISTRĂRI PRIVIND REVIZIILE ANUALE 40 ÎNREGISTRĂRI PRIVIND REPARAŢIILE EXECUTATE 41 ÎN PERIOADA DE GARANŢIE ŞI DUPĂ TERMINAREA ACESTEI PERIOADE 41-3

4 STIMATE BENEFICIAR, ACEST PDUS VĂ POATE OFERI CU UN EFORT MINIM O SATISFACŢIE MAXIMĂ. ÎN ACEST SCOP ESTE NECESAR SĂ RESPECTAŢI INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE ŞI SĂ EXPLOATAŢI CAZANUL CONFORM RECOMANDĂRILOR PDUCĂTORULUI DIN PREZENTUL MANUAL 1. Instalarea cazanului, prima aprinderea de control şi instruirea beneficiarului în ceea ce priveşte modul de utilizare, vor fi efectuate de o unitate autorizată de producător, ocazie cu care se va întocmi un proces verbal de punere în funcţiune a cazanului. (pagină. 39). 2. La încălzirea cu peleţi folosiţi exclusiv combustibil de calitate cu diametrul de 6-8 mm, fabricat din lemn moale fără coajă (peleţi albi). 3. În cursul arderii combustibilului se formează substanțele care pot deteriora corpul cazanului. De aceea se recomandă montarea pe instalaţie a unei pompe Laddomat 22 sau a unui ventil termoregulator care să păstreze temperatura minimă a apei în returul cazanului la 65 C. Temperatura de lucru a apei din cazan trebuie să fie în permanenţă C. 4. Fiecare pompă de circulaţie din sistem trebuie comandată de un termostat astfel încât să fie asigurată temperatura minimă prevăzută a apei de retur. 5. Vă recomandăm să cuplaţi cazanul la cel puţin un rezervor de compensare, al cărui volum ar trebui să fiede l. Prin aceasta asiguraţi operioadă de funcţionare mai lungă a arzătorului funcţionând cu peleţi. ATENŢIE - Garanţia cazanului este valabilă doar dacă instalarea şi punerea în funcţiune se efectuează de către agenţi economici autorizaţi ISCIR, conform legislaţiei în vigoare (PT A1/2010) cu respectarea prescripţiilor cărţii tehnice furnizate de producător şi a normativelor în domeniu. Dacă cazanul este cuplat cu Laddomat 22 sau cu un ventil termoreglant TV 65/70/72/77 C şi cu rezervoare de acumulare (vezi schemele ataşate),perioada de garanţie pentru corpul cazanului se prelungeşte de la 24 luni la 36 luni. Perioada de garanţie pentru celelalte piese rămâne neschimbată. În cazul nerespectării acestor principii se poate ajunge, sub influenţa coroziunii datorată temperaturii scăzute, la scurtarea dramatică a perioadei de funcţionare a corpului şi a cărămizilor ceramice. 4 -

5 1. Scopul folosirii Cazanele ecologice de apă caldă ATMOS D10PX, D15PX, D20PX și D25PX junt destinate încălzirii caselor, cabanelor sau a altor construcţii similare cu încălzire pe peleți. Soluția lor compactă permite instalarea în centrale termice de dimensiuni mici. Pentru încălzire poate fi folosit peleţi de înaltă calitate cu diametrul între 6 şi 8 mm. Cazanul nu este destinat arderii rumeguşului şi deşeurilor mici de lemn. 2. Descrierea tehnică Cazanele D10PX, D15PX, D20PX și D25PX sunt livrate ca instalații complete cu transportor încorporat, rezervor de peleți având capacitatea de 65 l / 175 l / 215 l și arzător peleți ATMOS A25.Sunt construite pentru arderea peleților comandată electronic cu aprinderea automată a combustibilului. Arzătorul peleți este încorporat în partea frontală a cazanului în ușa camerei de ardere inferioare. Această cameră servește și ca spațiu pentru cenușă. Corpul cazanului este confecţionat din tablă de oţel sudată de 3-5 mm. Sunt formate din camera de ardere care este căptușită cu piese ceramice fasonate pentru arderea completă ideală a flăcării având o eficiență superioară. În partea dorsală a cazanului de află schimbătorul tubular prevăzut cu șicane cu segmente având funcția de curățare brută (de exploatare) fără necesitatea de scoatere a acestora. Corpul cazanului este termoizolat exterior cu vată minerală, amplasată sub carcasa de tablă a invelişului exterior al cazanului. În partea superioară a cazanelor este amplasat rezervorul de combustibil din care peleții sunt transportați în arzător cu ajutorul transportorului melcat. Dozarea combustibilului este comandată automat. În partea frontală a cazanelor se află panoul cu întrerupătorul principal, întrerupătorul arzătorului pe peleți (L2) pentru cazul de curățare, termostatul de exploatare (reglaj), termostatul de siguranț, termometru și siguranța de 6,3A. Cazanul nu este echipat cu buclă de răcire contra supraîncălzirii, deoarece, datorită cantității mici de combustibil în arzător, nu există pericol de supraîncălzire a cazanului în caz de pană de curent. Cazanele DxxPX este echipat cu exhaustor. Cazanul DxxPX cu arzătorul ATMOS A25, și transportor cu rezervor de combustibil de 65 l / 175 l / 215 l. - 5

6 Aspectul panoului de comandă I O I O Termometru 5. Termostat de siguranţă 2. Întrerupător principal 6. Instrucțiuni de exploatare de bază 3. Termostat reglaj (agent termic) 7. Siguranta 6,3 A - T6, 3A/ tipul H 4. Întrerupător pentru arzător (L2) 8. Spaţiu pentru montarea regulatorului electronic (92 x 138 mm) Descriere: 1. Termometru - indică temperatura de ieşire a apei din cazan. 2. Întrerupător principal - permite decuplarea totală a alimentării cu energie electrică a cazanului (puneți din nou în funcțiune arzătorul pe peleți). 3. Termostat reglaj - comandă funcționarea arzătorului pe peleți în funcţie de temperatura de ieşire a apei din cazan. 4. Întrerupător pentru arzător - servește pentru pornirea arzătorului și pentru oprirea (stingerea completă) a acestuia înainte de curățarea cazanului. 5. Termostat de siguranţă (cu rearmare manuală) - serveşte ca protecţie a cazanului împotriva supraîncălzirii în cazul defectării termostatului de reglaj sau ca semnalizare a depăşirii temperaturii critice - după depăşirea temperaturii critice, termostatul trebuie să fie rearmat manual. 6. Instrucțiuni de exploatare de bază 7. Siguranta (6,3 A) - protecția părții electronice a arzătorului pe peleți. 8. Spaţiu pentru montarea regulatorului electronic al sistemului de încălzire poate fi echipat cu orice reglaj care intră în deschizătură (92 x 138 mm), de ex. ACD01, ACD03. Din punct de vedere electric cablajul cazanului este pregătit pentru conectarea automatizării. 6 -

7 3. Date tehnice Tipul cazanului ATMOS D10PX D15PX D20PX D25PX Puterea cazanului kw ,5-15 4,5-20 4,5-24 Suprafaţa de încălzire m 2 1,5 1,9 1,9 2,2 Volumul rezervorului de combustibil (rezervor) dm 3 (l) Dimensiuni uşă de alimentare mm 502x x x x480 Tirajul necesar al coşului Pa/mbar 13 / 0,13 15 / 0,15 16 / 0,16 17 / 0,17 Suprapresiunea maximă de lucru a apei kpa/bar 250 / 2,5 250 / 2,5 250 / 2,5 250 / 2,5 Greutatea cazanului kg Diametru racordare coş (evacuare gaze arse) mm / / /152 Înălţimea cazanului mm Lăţimea cazanului mm Adâncimea cazanului mm Clasă de protecţie electrică IP 20 Putere el. absorbită - la pornire - în cursul exploatării W 522/ / / / Randamentul cazanului % 91,6 92,7 91,5 91,8 Clasa cazanului Clasa de eficiență energetică A+ A+ A+ A+ Temperatura gazelor de ardere la puterea nominală (pelete) Debit substanţial al gazelor de ardere la puterea nominală (pelete) Maximă nivel de zgomot - după standardul EN Combustibil recomandat (de bază) Consum mediu de combustibil - pelete la puterea nominală de C kg/s 0,008 0,011 0,015 0,018 db Peleți de calitate având un diametru de 6-8 mm și putere calorică de MJ.kg -1 kg.h -1 2,3 3,6 4,5 5,4 Volumul apei din cazan l Pierderi de presiune în cazan mbar 0,19 0,20 0,20 0,22 Volum min. al rezervorului de compensare l Tensiune de alimentare V/Hz 230/50 Temperatura minimă obligatorie a apei din retur la funcţionarea cazanului este de 65 C. Temperatura obligatorie de lucru a cazanului este de C. - 7

8 Legendă pentru desenele cazanului 1. Corpul cazanului 2. Uşă de umplere (codul: S0459) 3. Arzătorul de peleţi ATMOS A25 (codul: H0044) 4. Panou de comandă 5. Transportorul melcat 6. Termoizolaţie uşă - Sibral mare pentru orificiu pentru arzător (codul: S0266) 7. Şnur etanşare uşă 18 x 18 mm (codul: S0240) 8. Bușon (codul: S1047) 9. Izolație pentru arzător (codul: S0164) 10. Rezervorul de combustibil 65 l (D10PX) 175 l (D15PX, D20PX) 215 l (D25PX) 11. Schimbătorul tubular 12. Șicană cu tijă și mâner 13. Piesă fasonată refractară - fundul focarului + partea din spate pentru D10PX (codul: DC0217) 14. Piesă fasonată refractară - cadrului 15. Termometru (codul: S0041) 16. Întrerupător principal (roșu) (codul: S0092) 17. Termostat reglaj (agent termic) (codul: S0021) 18. Întrerupător pentru arzător (negru) (codul: S0102) 19. Termostat de siguranţă (codul: S0068) 20. Siguranta T6,3A/ typ H 21. Protecție căpăcel de curățare 22. Exhaustor (în afara D10PX) 23. Condensator pentru exhaustor - 1μF 24. Căpăcel de curățare canal dorsal 25. Capac rezervor - Ø 65 mm 26. Furtun de interconexiune arzător - lungimea 550 mm (D15PX, D20PX, D25PX) - lungimea 480 mm (D10PX) K - canalul de fum L - ieşirea apei din cazan M - intrarea apei în cazan N - racord pentru robinetul de umplere Date Tehnice Dimensiunile D10PX D15PX D20PX D25PX A B B C D E 128/ / / /152 G H CH I J 6/4 6/4 6/4 6/4 8 -

9 Desenele cazanelor Secţiunea cazanului D10PX, D15PX, D20PX și D25PX CH L K 5 E J A H I D M 14 G N J C B2 B1 13 Schema exhaustorului ATENŢIE - Exhaustorul (S) este livrat demontat. Aşezaţi exhaustorul pe canalul de fum din spate, strângeţi piuliţele de fixare apoi alimentaţi exhaustorul cu curent electric. Verificaţi funcţionarea lui normală Motor 2 - Placă metalică 3 - Paleta rotorului (oţel inoxidabil) 4 - Piuliţă (cu filet stânga şi şaibă) 5 - Piuliţă fluture 6 - Şurub 7 - Mare etanşare (2 buc) 8 - Etanșare mică

10 4. Combustibil Combustibilul prescris sunt peleții de calitate cu diametrul de 6-8 mm și lungimea de mm și puterea calorică de MJ.kg -1. Drept peleți de calitate sunt considerați peleții care nu se descompun în rumeguș și sunt fabricați din lemn de esență moale fără coajă și alte adaosuri (peleți albi). Recomandăm și arderea peleților fără aditivi, care înrăutățesc arderea combustibilului și măresc cantitatea de cenușă. Peleți de calitate din lemn - albe, fără puncte negre (coajă) Peleți de calitate inferioară - de culoare închisă cu coajă (cu puncte negre) 5. Accesorii livrate cu cazanul Perie de oţel cu accesorii 1 buc. Raşchetă de curăţat 1 buc. Robinet de umplere 1 buc. Instrucţiuni de utilizare şi de întreţinere 1 buc. Cenuşar 1 buc. Furtun de interconexiune arzător Ø 65 mm - lungimea 550 mm, lungimea 480 mm (D10PX) 1 buc. Senzori KTF20 (senzori TV și TS - parte din livrare de la ) 2 buc. 6. Fundaţia cazanului Tip cazan (mm) A B D10PX D15PX, D20PX D25PX Se recomandă utilizarea fundaţiei de beton sau din metal). 10 -

11 7. Mediul de instalare şi amplasare a cazanului în sala cazanelor Cazanul poate fi utilizat în mediul de bază AA5/ AB5 după standardul ceh ČSN Cazanul trebuie amplasat în sala cazanelor în care este asigurată admisia aerului necesar arderii. Amplasarea cazanului în spaţii locuite (inclusiv coridoare) nu este acceptată. Secţiunea prizei neobturabile trebuie să fie minim 350 cm 2 pentru cazanele cu putere nominală de kw. 1 min. 500 mm 1 - Coş de fum 2 - Racord de gaze arse 3 - Cazan 4 - Arzător A min. 500 mm 4 min. 200 mm min mm 8. Coşul de fum Un cazan cu un arzător trebuie întotdeauna racordat la un coş de fum care să respecte prevederile legale. Coşul de fum trebuie să aibă un tiraj suficient şi să poată evacua gazele arse în atmosferă în toate condiţiile meteorologice. Pentru o funcţionare corectă coşul de fum trebuie corect dimensionat pentru ca arderea, puterea termică şi durata de viaţă a cazanului depind de tirajul coşului de fum. Tirajul coşului de fum depinde direct de secţiunea, de înălţimea şi rugozitatea interioară a coşului de fum. Nici un alt echipament nu mai trebuie conectat la coşul de fum la care este racordat cazanul. Secţiunea coşului de fum nu trebuie să fie mai mic decât secţiunea de ieşire din cazan (diametrul min. 150 mm). Tirajul coşului de fum trebuie să atingă valorile recomandate (vezi datele tehnice de la pag. 7). Oricum, tirajul nu trebuie să fie foarte mare pentru a nu reduce eficienţa cazanului şi pentru a nu disturba arderea. În cazul unui tiraj foarte puternic instalaţi o clapetă de reglaj sau un regulator de tiraj pe racordul de la cazan la coşul de fum. Recomandari privind dimensiunile coşului de fum înălţime/secţiunea coş de fum: 20 x 20 cm înalţime 7 m Ø 20 cm înalţime 8 m 15 x 15cm înalţime 11 m Ø 16 cm înalţime 12 m Determinarea exactă a dimensiunilor coşului de fum este definită în standarde ČSN Coşului de fum este specificat în capitolul date tehnice din manualul fiecărui cazan. - 11

12 9. Racord de gaze arse Racordul pentru gazele arse de la cazan trebuie legat la coşul de fum, racordul gazelor de ardere trebuie să fie cât mai scurt posibil având în vedere condiţiile date, dar nu mai lung de 1 m, fără suprafeţe suplimentare de schimb termic şi trebuie să fie direcţionat ascendent către coş. Racordurile trebuie să fie rezistente mecanic şi etanşe pentru gazele de ardere, uşor de curăţat pe interior. Racordurile pentru gazele arse nu trebuie să treacă prin alte încăperi sau alte spaţii. Secţiunea racordului la coş nu trebuie să fie mai mare decât secţiunea coşului de fum, iar secţiunea coşului de fum nu trebuie să scadă pe înălţime. Utilizarea coturilor pe traseul de evacuare a gazelor de ardere nu este potrivită. Modalităţile de traversare a structurilor din materiale inflamabile sunt definite în standarde şi trebuie să asigure siguranţa la foc (se referă la unităţi mobile, cabane de lemn etc.). Cazan Kotle Coş Komín de fum 1 - Termometru gaze arse 2 - Gură de curăţare 3 - Regulator (limitator) de tiraj / clapetă de reglare a debitului gazelor arse INFO - In cazul unui tiraj prea ridicat al coşului de fum instalaţi regulator (limitator) de tiraj /3/ sau clapetă de reglare a debitului gazelor arse. 10. Protecţia împotriva incendiilor la instalarea şi utilizarea echipamentelor termice Selecţie din ČSN Securitate la incendiu în cazul unor consumatoare locale şi a surselor de căldură. Distanţe de siguranţă La instalarea echipamentului distanţele de siguranţă faţă de materialele din clădire trebuie păstrate la cel puţin 200 mm. Această distanţă este validă pentru cazane şi racorduri de gaze de ardere situate lângă materiale inflamabile din clasa B, C1 şi C2 de foc (clasa de foc este specificată în tabelul nr.1). Distanţa de siguranţă (200 mm) trebuie dublată în cazul în care cazanele şi racordurile pentru gazele de ardere sunt situate lângă materiale inflamabile din clasa C3 de foc (vezi Tab. nr.1). Distanţa de siguranţă trebuie dublată dacă clasa de foc a materialului inflamabil nu este clară. Distanţa poate fi redusă la jumătate (100 mm) dacă folosiţi o izolaţie neinflamabilă (panou de aszbest) cu grosimea de minim 5 mm, localizată la 25 mm de materialul inflamabil (izolaţia inflamabilă). Un panou de protecţie sau un ecran de protecţie (pentru obiectul protejat) trebuie să depăşească marginile cazanului (inclusiv racordul de gaze arse) de fiecare parte cu 150 mm şi suprafaţa de sus a cazanului cu cel puţin 300 mm. Un panou de protecţie sau un ecran de protecţie trebuie de asemenea să fie folosit dacă distanţa de siguranţă nu poate fi păstrată (de exemplu, în instalațiile mobile, casele de vacanță etc. - pentru detalii vezi CSN ). Distanţa de siguranţă trebuie păstrată de asemenea în cazul instalaţiilor cu diferite utilizări prezente în apropierea cazanelor. 12 -

13 Dacă cazanele sunt plasate pe o podea sau pe materiale inflamabile, atunci ele trebuie instalate pe o suprafaţă termoizolantă sub întreg cazanul ce trebuie să depăşească zona de alimentare cu combustibil, zona de deschidere a cenuşarului cu cel puţin 300 mm în zona de deschidere şi în celelalte părţi cu cel puţin 100 mm.ca izolaţie neinflamabilă termoizolantă se pot folosi toate tipurile de materiale din clasa A de foc. Tabel nr. 1 Clasele de inflamabilitate a materialelor de construcţii A - neinflamabil B - inflamabilitate redusă C - greu inflamabil C2 - inflamabilitate medie C3 - uşor inflamabil granit, gresie, beton, cărămizi, dale ceramice, mortar, tencuieli antiincendiu, etc. acumin, izomin, eraclit, lignos, plăci din pâslă de bazalt, plâci din fibră de sticlă, novodur lemn de foioase (stejar, fag), plăci hobrem, placaje, sircolit, werzalit, carton presat (formica, ecrona) lemn de conifere (pin, lariţă, molid), lemn de aşchie şi plăci de plută, pardoseli de cauciuc (Industrial, Super) plăci de fibră lemnoasă (Hobra, Sololac, Sololit), celuloză, poliuretan, polistiren, polietilenă, PVC poros ATENŢIE - În anumite circumstanţe datorate pătrunderii tranzitorie de gaze inflamabile sau vapori şi în timpul funcţionării poate apărea pericolul de foc sau de explozie (linoleum, PVC etc.), cazanele trebuie să fie scoase din folosinţă înainte ca pericolul sa apară. Nici un obiect compus din substanţe inflamabile nu trebuie pus pe arzător sau pe cazan la o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă (mai mult ČSN ). 11. Conectarea la reţeaua electrică a cazanului şi a arzătorului Pentru racordarea cazanului la reţeaua de alimentare cu curent electric de 230V, 50 Hz se foloseşte cablu de alimentare cu fişă sau fără fişă la racordarea fixă. În cazul înlocuirii cablului de alimentare se utilizează unul identic, iar intervenţia trebuie făcută de o unitate autorizată de service. Racordarea cazanului se va face numai de persoane competente şi autorizate în acest sens, respectând normativele în vigoare. Este obligatorie protecţia prin legare la pământ. ATENŢIE - Cablul de alimentare nu trebuie să fie echipat cu un conector (ştecher şi priză). Acesta trebuie să fie ferm conectat la cutia de joncţiune sau cutii, pentru a evita confuzia conduce. Cablul de alimentare trebuie să fie verificate în mod regulat şi păstrat în condiţiile prescrise. Este interzis să interfereze cu circuitele de elemente de siguranţă şi pentru funcţionarea sigură şi fiabilă a cazanului. În caz de deteriorare a echipamentului electric, cazanul trebuie oprit, deconectaţi de la reţea şi pentru a asigura o reparaţie calificat în conformitate cu standardele şi reglementările în vigoare. - 13

14 Instalația electrică a cazanului sub capota frontală Amplasarea condensatorului de demarare (1μF) pentru exhaustor (în afara D10PX) Conectori în părţile laterale ale cazanului: Conectoarele din partea dorsală a capotei din dreapta cazan 1 - conector pentru cablul de alimentare cu energie electrică - negru (L - maro, N - albastru, PE - verde galben) 2 - conector pentru pompa din circuitul cazanului - alb (L - maro, N - albastru, PE - verde/galben) 3 - conector pentru exhaustor (în afara D10PX) 4 - conector pentru conectarea reglajului extern al cazanului (cu clemă de interconectare - nu deconectați conectorul 5 - Conector pentru comanda transportorului cazanului din arzătorul ATMOS A ieșiri senzorii temperatură (senzori) - senzorul de temperatură gaze de ardere în schimbătorul TSV și senzorul temperaturii cazanului TK 7 - conector pentru racordarea arzătorului ATMOS model AC07X - (L1, L2, R, R2, N, PE) Exemplu de curățare a TV și TS ducând de la arzător spre rezervorul de compensare pentru comanda exploatării cazanului în funcție de două temperaturi. Exemplu de fixare a interconexiunii în cursul instalării curățării pneumatice a arzătorului pentru peleți (racordarea arzătorului și a compresorului). Conectoarele din în partea frontală a capotei din dreapta cazan 14 -

15 12. Schema electrică pentru branșarea cazanelor D10PX - model AC07X cu conector 6-pin ÎNTRERUPĂTOR PRINCIPAL SWITCH SCHALTER SIGURANȚĂ 6,3 A FUSE 6,3 A SICHERUNG 6,3 A TERMOSTAT DE EXPLOATARE OPERATING THERMOSTAT BETRIEB TERMOSTAT ÎNTRERUPĂTOR PENTRU ARZĂTOR BURNER SWITCH SCHALTER FÜR BRENNER ÎNTRERUPĂTOR PENTRU ARZĂTOR BURNER SWITCH SCHALTER FÜR BRENNER ARZĂTOR A25 BURNER SWITCH A25 SCHALTER FÜR BRENNER A25 TERMOSTAT DE PENTRU POMPĂ 70 C PUMP THERMOSTAT 70 C PUMPETERMOSTAT 70 C W- ALB- WHITE-WEIS-BÍLÁ R- ȘU- RED-T-ČERVENÁ BR- MA- BWN-BRÄUNE-HNĚDÁ - TEMPERATURA GAZELOR DE EVACUARE CAZAN - TEMPERATURA CAZANULUI - TRANSPORTOR MELCAT PENTRU PELEŢI PRIZĂ SENZOR LIVRA BL- NEGRU- BLACK-SCHWARZ-ČERNÁ BU- ALBASTRU- BLUE-BLAU-MODRÁ GY- VERDE/GALBEN- GREEN/YELLOW-GRÜN/GELB-ZELENO/ŽLUTÁ GR- GRI- GREY-GRAU-ŠEDÁ NOTER: VARIANTELE BORNELOR DE ALIMENTARE REG L,N,PE (TUB/FASTON 6,3) PENTRU CONTL ELECTNIC SPEISEKLEMMEVARIANTEN "REG L,N,PE" (ADERENDHÜLSE/FA STON 6,3) FÜR ELEKTNISCHE REGELUNG STRØMKLEMMEVARIANTER REG L, N, PE (KABELRØR/FASTON) TIL DEN ELEKTNISKE STYREENHED BORNA DE CONECTARE L2 - OUT A ARZĂTORULUI LA CONTLUL ELECTNIC (ACD01) RESERVOIR POINT "L2-OUT" OF BURNER TO THE ELECTNIC REGULATION (ACD01) SPEISEKLEMME "L2-OUT" DER BRENNE FÜR DIE ELEKTNISCHE REGELUNG (ACD01) BORNA DE CONECTARE L - PUMP A POMPEI CAZANULUI LA CONTLUL ELECTNIC (ACD01) RESERVOIR POINT "L-PUMP" OF BOILER PUMP TO THE ELECTNIC REGULATION (ACD01) SPEISEKLEMME "L-PUMP" DER KESSELPUMPE FÜR DIE ELEKT NISCHE REGELUNG (ACD01) CONECTORUL PT - C ȘI "PT - 1" TREBUIE DECONECTAT ÎN CAZUL COMENZII ARZĂTORULUI CU AJUTORUL CONTLULUI ELECTNIC WHEN ELECTNIC REGULATION CONTL BURNER CONNECTORS "PT - C" AND "PT - 1" MUST BE UNCONNECT DEN KONNEKTOREN "PT - C" UND "PT - 1" ABKLEMMEN BEI DER BRENNERBEDIENUNG DER ELEKTNISCHE REGELUNG COMANDA POMPEI DIN CAZANUL ARZĂTORULUI A25: TČ70=R2 / COMANDA POMPEI CAZANULUI DOAR CU AJUTORUL TERMOSTATULUI: TČ70=230V/COMANDA POMPEI CAZANULUI DIN REGLARE ELECTNICĂ: DECONECTAȚI CONECTORUL TČ70 CONTL OF BOILER PUMP F BURNER A25: TČ=R2 / CONTL OF BOILER PUMP ONLY FM PUMP THERMOSAT TČ70: TČ70=230V / CONTL OF BOILER PUMP FM ELECTNIC REGULATOR: UNCOONECT CONNECTOR TČ70 KESSELPUMPE BEDIENUNG BEI DER BRENNER A25 REGULUNG: TČ70=R2 / KESSELPUMPE BEDIENUNG NUR BEI DEM PEUMPE THERMOSTAT TČ70: TČ70=230V / KESSELPUMPE BEDIENUNG BEI DER ELEKTN. REGULUNG: DEN KONNEKTOREN TČ 70 ABKLEMMEN IEȘIREA R2 DIN ARZĂTORUL A25 COMANDĂ POMPA CAZANULUI: R2 = TČ70 / IEȘIREA R2 DIN ARZĂTOR ESTE UTILIZATĂ ÎN A25 PENTRU ALTE COMENZI: R2 = R2 OUTPUT R2 OF THE BURNER A25 CONTL OF BOILER PUMP: R2 = TČ70 / OUTPUT R2 OF THE BURNER A25 IS USED FOT OTHER CONTL: R2 = R2 AUSGANG R2 VON BRENNER A25 STEUERT DIE KESSELPUMPE: R2 = TČ70 / AUSGANG R2 VON BRENNER A25 IST FUR DIE ANDERE STEUERUNG VERWENDET: R2 = R2 - CONECTOR 3P CU CLEMĂ 3P CONNECTOR WITH PLUG 3P KONNEKTOR MIT KLEME SENZOR TK ȘI SENZOR TSV PENTRU ARZĂTORUL A25 SENSOR TK AND SENSOR TSV FOR BURNER A25 KESSEL WASSER FÜHLER TK UND KESSEL ABGAS FÜHLER TSV FÜR BRENNER A25 INFO - În cazul în care doriți să comandați pompa din circuitul cazanului doar în funcție de temperatura setată în arzătorul pe peleți ATMOS A25, deconectați termostatul pe pompă 70 C - punctul E. - 15

16 13. Schema electrică pentru branșarea cazanelor D15PX, D20PX, D25PX - model AC07X cu conector 6-pin ÎNTRERUPĂTOR PRINCIPAL SWITCH SCHALTER HL.VYPÍNAČ SIGURANȚĂ 6,3 A FUSE 6,3 A SICHERUNG 6,3 A POJISTKA 6,3 A TERMOSTAT DE EXPLOATARE OPERATING THERMOSTAT BETRIEB TERMOSTAT PVOZNÍ TERMOSTAT ÎNTRERUPĂTOR PENTRU ARZĂTOR BURNER SWITCH SCHALTER FÜR BRENNER VYPÍNAČ HOŘÁKU TERMOSTAT DE SIGURANȚĂ SAFETY THERMOSTAT SICHERHEITSTERMOSTAT BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT ARZĂTORUL A25 BURNER A25 BRENNER A25 HOŘÁK A25 TERMOSTAT DE PENTRU POMPĂ 70 C PUMP THERMOSTAT 70 C PUMPETERMOSTAT 70 C TERMOSTAT NA ČERPADLO 70 C - TEMPERATURA GAZELOR DE EVACUARE CAZAN - ABGASTEMPERATURE - WASTEGASSTEMPERATURE - TEPLOTA SPALIN KOTLE PRIZĂ SENZOR STECKDOSE - SENSOREN SOCKET - SENSORS ZÁSUVKA - ČIDLA W- ALB- WHITE-WEIS-BÍLÁ R- ȘU- RED-T-ČERVENÁ BR- MA- BWN-BRÄUNE-HNĚDÁ NOTER: NOTES: NOTEN: NOTE: - TEMPERATURA CAZANULUI - KESSELTEMPERATUR - BOILERTEMPERATURE - TEPLOTA KOTLE - TRANSPORTOR MELCAT PENTRU PELEŢI - PELLET CONVEYOR - PELLETS FÖRDERER - DOPRAVNÍK NA PELETY CONDENSATOR BL- NEGRU- BLACK-SCHWARZ-ČERNÁ BU- ALBASTRU- BLUE-BLAU-MODRÁ GY- VERDE/GALBEN- GREEN/YELLOW-GRÜN/GELB-ZELENO/ŽLUTÁ GR- GRI- GREY-GRAU-ŠEDÁ VARIANTELE BORNELOR DE ALIMENTARE REG L,N,PE (TUB/FASTON 6,3) PENTRU CONTL ELECTNIC SPEISEKLEMMEVARIANTEN "REG L,N,PE" (ADERENDHÜLSE/FA STON 6,3) FÜR ELEKTNISCHE REGELUNG STRØMKLEMMEVARIANTER REG L, N, PE (KABELRØR/FASTON) TIL DEN ELEKTNISKE STYREENHED BORNA DE CONECTARE L2 - OUT A ARZĂTORULUI ȘI A VENTILATORULUI LA CONTLUL ELECTNIC (ACD01) RESERVOIR POINT "L2-OUT" OF BURNER AND FAN TO THE ELECTNIC REGULATION SPEISEKLEMME "L2-OUT" DER BRENNER UND VENTILATOR FÜR DIE ELEKTNISCHE REGELUNG BORNA DE CONECTARE L - PUMP A POMPEI CAZANULUI LA CONTLUL ELECTNIC RESERVOIR POINT "L-PUMP" OF BOILER PUMP TO THE ELECTNIC REGULATION SPEISEKLEMME "L-PUMP" DER KESSELPUMPE FÜR DIE ELEKT NISCHE REGELUNG CONECTORUL PT - C ȘI "PT - 1" TREBUIE DECONECTAT ÎN CAZUL COMENZII ARZĂTORULUI CU AJUTORUL CONTLULUI ELECTNIC WHEN ELECTNIC REGULATION CONTL BURNER CONNECTORS "PT-C" AND "PT-1" MUST BE UNCONNECT DEN KONNEKTOREN "PT-C" UND "PT-1" ABKLEMMEN BEI DER BRENNERBEDIENUNG DER ELEKTNISCHE REGELUNG COMANDA POMPEI DIN CAZANUL ARZĂTORULUI A25: TČ70=R2 / COMANDA POMPEI CAZANULUI DOAR CU AJUTORUL TERMOSTATULUI: TČ70=230V/COMANDA POMPEI CAZANULUI DIN REGLARE ELECTNICĂ: DECONECTAȚI CONECTORUL TČ70 CONTL OF BOILER PUMP F BURNER A25: TČ=R2 / CONTL OF BOILER PUMP ONLY FM PUMP THERMOSAT TČ70: TČ70=230V / CONTL OF BOILER PUMP FM ELECTNIC REGULATOR: UNCOONECT CONNECTOR TČ70 KESSELPUMPE BEDIENUNG BEI DER BRENNER A25 REGULUNG: TČ70=R2 / KESSELPUMPE BEDIENUNG NUR BEI DEM PEUMPE THERMOSTAT TČ70: TČ70=230V / KESSELPUMPE BEDIENUNG BEI DER ELEKTN. REGULUNG: DEN KONNEKTOREN TČ 70 ABKLEMMEN IEȘIREA R2 DIN ARZĂTORUL A25 COMANDĂ POMPA CAZANULUI: R2 = TČ70 / IEȘIREA R2 DIN ARZĂTOR ESTE UTILIZATĂ ÎN A25 PENTRU ALTE COMENZI: R2 = R2 OUTPUT R2 OF THE BURNER A25 CONTL OF BOILER PUMP: R2 = TČ70 / OUTPUT R2 OF THE BURNER A25 IS USED FOT OTHER CONTL: R2 = R2 AUSGANG R2 VON BRENNER A25 STEUERT DIE KESSELPUMPE: R2 = TČ70 / AUSGANG R2 VON BRENNER A25 IST FUR DIE ANDERE STEUERUNG VERWENDET: R2 = R2 - CONECTOR 3P CU CLEMĂ 3P CONNECTOR WITH PLUG 3P KONNEKTOR MIT KLEME SENZOR TK ȘI SENZOR TSV PENTRU ARZĂTORUL A25 SENSOR TK AND SENSOR TSV FOR BURNER A25 KESSEL WASSER FÜHLER TK UND KESSEL ABGAS FÜHLER TSV FÜR BRENNER A25 INFO - În cazul în care doriți să comandați pompa din circuitul cazanului doar în funcție de temperatura setată în arzătorul pe peleți ATMOS A25, deconectați termostatul pe pompă 70 C - punctul E. 16 -

17 14. Schema electrică de branșare a arzătorului ATMOS A25 - pentru cazanele D10PX, D15PX, D20PX și D25PX- model AC07X (R, R2, senzori TV, TS, TK, TSV) cu modul de extensiune AC07X-C - (R5, R6) - varianta de bază PRIZĂ ALIMENTARE SOCKET INLET STECKDOSE SPANNUNG ZASUVKA NAPÁJENÍ PRIZĂ TRANSPORTOR SOCKET FEEDER STECKDOSE SCHNECKE ZÁSUVKA DOPRAVNÍKU FOTOCELULA FOTOCELL FOTOZELLE VENTILATORUL CAZANULUI CU CITIREA TURAȚIILOR BOILERVENTILATOR WITH RPM SENSING KESSELVENTILATOR MIT DEM DREHCAL SENSOR VENTILÁTOR KOTLE SE SNÍMÁNÍM OTÁČEK ÎNTRERUPĂTOR TERMINAL END LIMIT SWITCH ENDLAGENSCHALTER KONCOVÝ SPÍNAČ TERMOSTAT DE SIGURANȚĂ SAFETY THERMOSTAT SICHERHEITSTERMOSTAT BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT SPIRALE DE APRINDERE IGNITION ELEMENTS GLÜHSPIRALEN ZAPALOVACÍ SPIRÁLY PRIZĂ SENZOR SOCKET SENSORS STECKDOSE SENSOREN ZASUVKA ČIDLA TEMPERATURA APEI DIN / TEMPERATURA GAZELOR DE EVACUARE CAZAN WATERTEMPERATURE/ WASTEGASSTEMPERATURE WASSERTEMPERATUR/ ABGASTEMPERATURE TEMPERATURA CAZANULUI BOILERTEMPERATURE KESSELTEMPERATUR TEMPERATURA APEI DIN CAZAN / TEMPERATURA SUPERIOARĂ REZERVOR BOILERTEMPERATURE/ UPPERBUFFERTEMPERATURE KESSELTEMPERATUR/ OBEREPUFFERTEMPERATURE TEMPERATURA GAZELOR DE ARDERE CAZAN/ TEMPERATURA INFERIOARĂ REZERVOR WASTEGASSTEMPERATURE/ BOTTOM BUFFER TEMPERATURE ABGASKESSEL TEMPERATUR/ UNTEREPUFFER TEMPERATURE Modulul de extensiune AC07X-C pentru comanda pneumatică a curățării, transmiterea informațiilor, de exemplu, prin GSM sau comanda cazanului extern. BL-NEAGRU-BLACK-SCHWARZ-ČERNÁ BU-ALBASTRU-BLUE-BLAU-MODRÁ BR-MA-BWN-BRAUN-HNĚDÁ GR-GRI-GREY-GRAUE-ŠEDÁ GY-VERDE/GALBEN-GREEN/YELLOW-GRÜN/GELB-ZELENO/ŽLUTÁ R-ȘU-RED-T-ČERVENÁ W-ALB-WHITE-WEIS-BÍLÁ - 17

18 15. Schema electrică de branșare a arzătorului ATMOS A25 - pentru cazanele D10PX, D15PX, D20PX și D25PX - model AC07X (R, R2, senzori TV, TS, TK, TSV) cu modul de extensiune AC07X-C - (R5, R6) - cu utilizarea R5 și R6 pentru comunicarea informațiilor privind starea arzătorului sau pentru cuplarea cazanului extern în cazul opririi (defectării) cazanului pe peleți Varianter af alarmfunktions anvendelse af A25PX-brænderens udgang R5 Varianten verwenden um die Alarmfunktion zur Ausgabe R5 Brenner A25PX Variants of use of the alarm output function R5 burner A25PX BL-NEAGRU-BLACK-SCHWARZ-ČERNÁ BU-ALBASTRU-BLUE-BLAU-MODRÁ BR-MA-BWN-BRAUN-HNĚDÁ GR-GRI-GREY-GRAUE-ŠEDÁ GY-VERDE/GALBEN-GREEN/YELLOW-GRÜN/GELB-ZELENO/ŽLUTÁ R-ȘU-RED-T-ČERVENÁ W-ALB-WHITE-WEIS-BÍLÁ PRIZĂ SENZOR SOCKET SENSORS STECKDOSE SENSOREN ZASUVKA ČIDLA TEMPERATURA APEI DIN / TEMPERATURA GAZELOR DE EVACUARE CAZAN WATERTEMPERATURE/ WASTEGASSTEMPERATURE WASSERTEMPERATUR/ ABGASTEMPERATURE TEMPERATURA CAZANULUI BOILERTEMPERATURE KESSELTEMPERATUR FOTOCELULA FOTOCELL FOTOZELLE FOTOCELA TEMPERATURA APEI DIN CAZAN / TEMPERATURA SUPERIOARĂ REZERVOR BOILERTEMPERATURE/ UPPERBUFFERTEMPERATURE KESSELTEMPERATUR/ OBEREPUFFERTEMPERATURE TEMPERATURA GAZELOR DE ARDERE CAZAN/ TEMPERATURA INFERIOARĂ REZERVOR WASTEGASSTEMPERATURE/ BOTTOM BUFFER TEMPERATURE ABGASKESSEL TEMPERATUR/ UNTEREPUFFER TEMPERATURE Varianta nr. 1 - ieșirea R5 comandă contactul fără tensiune al cazanului extern sau GSM AB01 Variante Nr. 1 - Ausgang R5 steuert den potentialfreien Kontakt externen Kessel oder GSM AB01 Variant No. 1 - output R5 controls the voltage free contact of external boiler or GSM AB01 VENTILATORUL CAZANULUI CU CITIREA TURAȚIILOR BOILERVENTILATOR WITH RPM SENSING KESSELVENTILATOR MIT DEM DREHCAL SENSOR VENTILÁTOR KOTLE SE SNÍMÁNÍM OTÁČEK Varianta nr. 2 - ieșirea R5 comandă releul de cuplare (NO) al contactului cazanului extern sau GSM AB01 Variante Nr. 2 - Ausgang R5 steuert das Schaltrelais (NO) Kontakt externen Kessel oder GSM AB01 Variant No. 2 - output R5 controls the switching relay (NO) contact of external boiler or GSM AB01 ÎNTRERUPĂTOR TERMINAL END LIMIT SWITCH ENDLAGENSCHALTER KONCOVÝ SPÍNAČ TERMOSTAT DE SIGURANȚĂ SAFETY THERMOSTAT SICHERHEITSTERMOSTAT BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT SPIRALE DE APRINDERE IGNITION ELEMENTS GLÜHSPIRALEN ZAPALOVACÍ SPIRÁLY Varianta nr. 3 - ieșirea R5 comandă releul de întrerupere (NC) al contactului cazanului extern sau GSM AB01 Variante Nr. 3 - Ausgang R5 steuert das NC Relais Kontakt externen Kessel oder GSM AB01 Variant No. 3 - output R5 controls the NC relay contact external boiler or GSM AB01 Conductorii L și N trebuie conectați doar în cazul variantei nr. 2 și 3 L and N wires engage only in the variant No. 2 and 3 L und N Drähte greifen nur in Variante NR. 2 und 3 PRIZĂ ALIMENTARE SOCKET INLET STECKDOSE SPANNUNG ZASUVKA NAPÁJENÍ PRIZĂ TRANSPORTOR SOCKET FEEDER STECKDOSE SCHNECKE ZÁSUVKA DOPRAVNÍKU INFO - Printr -o modalitate similară este posibilă utilizarea ieșirii R6. ATENŢIE - În stare de repaus (decuplat întrerupătorul general a cazanului) ieșirea este R5 = OFF și R6 = ON. 18 -

19 16. Standardele (ČSN EN) referitoare la construcţia şi instalarea cazanelor pe combustibil solid ČSN EN Cazane pe combustibil solid pentru încălzire centrală ČSN Încălzire centrală, construcţie şi instalare ČSN Dispozitive de siguranţă pentru încălzire centrală şi încălzire a apei menajere ČSN EN Realizarea coşurilor, a canalelor de fum şi racordarea aparatelor consumatoare de combustibil ČSN EN Construcţia coşurilor de fum - Cerinţe generale ČSN Protecţia împotriva incendiilor la utilizarea aparatelor locale şi a surselor de căldură ČSN EN Clasa de inflamabilitate a materialelor de construcţie - parte 1 ČSN EN Încălzire prin pardoseală - Sisteme şi componente - Definiţii şi mărci ČSN EN Încălzire prin pardoseală - Sisteme şi componente - Calcul de putere termică ČSN EN Încălzire prin pardoseală - Sisteme şi componente - Construcţie ČSN EN Corpuri de încălzire - Încercare şi evaluare Norme pentru examinarea conformității și alte norme tehnice: ČSN EN ISO 12100:2012, ČSN EN 953+A1:2009, ČSN EN ISO 11202:2011, ČSN EN ISO 3746:2011, ČSN ISO 1819:1993, ČSN EN ed.2:2003 ATENŢIE - montajul cazanului trebuie să fie executat întotdeauna în conformitate cu proiectul pregătit dinainte. Montajul cazanului poate fi executat doar de către persoanele instruite de către producător. 17. Selecţie şi mod de racordare a elementelor de reglare şi de comandă Cazanele sunt livrate utilizatorului cu reglaj de bază a puterii cazanului care satisface exigenţele de confort ale încălzirii şi de securitate. Reglajul asigură temperatura de ieșire cerută a apei din cazan (80-90 C). Cazanele sunt echipate cu conector pentru conectarea pompei în circuitul cazanului și funcțiile pentru comanda acestuia direct din reglajul arzătorului ATMOS A25 sau în comun prin intermediul termostatului pe pompă TČ70 C (legarea în serie - setare din fabrică). Modul de conectare a acestor elemente este indicat pe schema electrică de conectare. Fiecare pompă din sistem trebuie comadată de un termostat independent, pentru ca temperatura apei în returul cazanului să nu scadă sub 65 C. În cazul instalării cazanului fără rezervor de acumulare sau de compensare, pompa circuitului de încălzire trebuie comandată de un termostat independent sau cu comandă electronică, astfel încât aceasta să funcţioneze numai atunci când pompa din circuitul de cazan este în funcţiune. De aceea, cuplați pompa din circuitul sistemului abia atunci când temperatura cazanului depășește 80 C. În cazul în care funcționează foarte bine circulația spontană a apei (gravitație) între cazan și sistem, care prelungește durata în care cazanul atinge temperatura cerută, putem deconecta termostatul pe pompa TČ70 C și reduce temperatura de cuplare a pompei în circuitul cazanului (Parametrul S37). Reglarea temperaturii apei distribuite în circuitul de încălzire se va efectua întodeauna cu ajutorul unei vane de amestec cu 3 căi. Vana de amestec poate fi comandată manual sau electronic, ceea ce va contribui la funcţionarea mai confortabilă şi mai economică a sistemului de încălzire. Racordarea acestor elemente trebuie efectuată în baza unui proiect ţinând cont de condiţiile specifice ale sistemului de încălzir. Instalația electrică conectată prin mijloacele specificate mai sus la cazanele echipate suficient trebuie să fie executată de către un specialist potrivit normelor CSN EN în vigoaren. În cursul instalării reglajului electronic ACD01, ACD03/04 procedăm în conformitate cu in-strucțiunile - 19

20 de deservire pentru acest reglaj. Elektrické zapojení této regulace v kotli provedeme podle elektrického schématu v tomto návodu. Branșarea electrică la cazan a acestui reglaj se efectuează potrivit schemei electrice cuprinse în prezentele instrucțiun. În afara sezonului de încălzire, niciodată nu decuplăm (cu întrerupătorul general pe cazan) reglajul electronic ACD01, ACD03/04! În cazul racordării cazanului cu rezervor de compensare (acumulare), cazanul este cel mai bine comandat în funcție de doi senzori, TS și TV, amplasați în rezervor. În acest caz, cuplarea pompelor în circuitul sistemului nu depinde de temperatura cazanului, de aceea soluția este în funcție de necesitățile potențiale ale sistemului. La instalarea cazanului se poate utiliza vas de expansiune deschis sau inchis, daca normele în vigoare ale statului respectiv permit acest lucru. Cazanul trebuie instalat în aşa fel încât întreruperea alimentării cu energie electrică să nu conducă la supraîncălzire sau la deteriorarea cazanului (termostatul de siguranță dezactivat) sau la deteriorarea cazanului. La instalare partea posterioară a cazanului trebuie ridicată circa 10 mm pentru ca purjarea şi dezaerarea cazanului să fie mai uşoară. Pentru reglarea automata a sistemului de încălzire se recomandă utilizarea regulatoarelor: a) ATMOS ACD 03 / 04 - reglare echitermă pentru cazane pe combustibili solizi b) ATMOS ACD 01 - set de reglare echitermă pentru cazane pe combustibili solizi c) KOMEXTHERM, Praha tel.: d) KTR, Uherský Brod tel.: Protecţia cazanului împotriva coroziunii Modul de protejare a cazanului împotriva coroziunii, recomandată de producător se bazează pe racordarea cazanului cu ventil termoregulator (Laddomat 22) care permite crearea circuitului de cazan separat de circuitul de încălzire (circuitul primar şi secundar) astfel încât temperatura minimă a apei în returul cazanului să fie menţinută la 65 C. Cu cât este mai ridicată temperatura apei în returul cazanului cu atât este mai scăzută cantitatea de condens, acid şi gudroane care deteriorează corpul cazanului. Temperatura de ieşire a apei din cazan trebuie să fie în permanenţă C. Ca conexiune suplimentară recomandată pentru menținerea temperaturii minime a apei de retur în cazan (65-75 C) este de asemenea posibil să se utilizeze supapă cu trei căi de amestec cu un servomotor comandat de un control al (de ex. ATMOS ACD01, ACD03, ACD04). La funcţionarea normală a cazanului temperatura gazelor arse nu trebuie să scadă sub 110 C. Temperatura scăzută a gazelor arse cauzează apariţia condensului, acidului şi a gudroanelor chiar dacă temperatura apei de ieşire (80-90 C) şi temperatura apei în returul cazanului (65 C) sunt respectate. Aceste stări pot apărea, de exemplu, în cazul unei setări greșite a puterii arzătorului pe peleți (putere mică - ALARM SETTINGS). Cazanele D10PX, D15PX, D20PX și D20PX sunt echipate cu funcția de monitorizare a temperaturii minime a gazelor de ardere. În cazul setării greșite a puterii (prea mică), cazanul este scos din funcțiune și pornește alarma - ALARM SETTINGS. ATENŢIE - recomandăm racordarea cazanului D10PX, D15PX, D20PX și D20PX întotdeauna cu rezervor de compensare de la (300) 500 la 1000 l. 20 -

21 19. Schema de conectare a cazanului D10PX cu rezervor de acumulare cu comanda arzătorului cu ajutorul senzorilor TS şi TV și comanda pompei cazanului cu temperaturii cazanului (senzorilor TK) din arzător A25 MAX. 60 C spaţii locuibile haritable rooms boiler de API caldă DHW boiler filtru filter pompă / pump manometru, suprapresiune, de aerisire pressure gauge, safety, deaerator Tv de aerisire deaerator termostat thermostat 40 C - 60 C mixaj mixing R2 Tsv rezervor acumulare buffer tank ATMOS A25 Tk Vas de expansiune pressure expansion vessel filtru filter Ts (300) l Laddomat 22 (INFO - parametrul: S6 = 0, S14 = 12, S15 = 2) 20. Schema de conectare a cazanului D10PX cu rezervor de acumulare și cu reglaj ACD01 SDW10/20 ARU5/10/30 AF VF spaţii locuibile habitable rooms ATMOS ACD MAX. 60 C SF boiler de API caldă DHW boiler filtru filter pompă / pump manometru, suprapresiune, de aerisire pressure gauge, safety, deaerator de aerisire deaerator M mixaj mixing WF Tsv PF (Tv) rezervor acumulare buffer tank ATMOS A25 Tk vas de expansiune pressure expansion vessel filtru filter KSPF (Ts) (300) l Laddomat 22 (INFO - parametrul: S6 = 0, S14 = 0, S15 = 1) - 21

22 21. Schema de conectare a cazanului D15PX, D20PX, D25PX cu rezervor de acumulare cu comanda arzătorului cu ajutorul senzorilor TS şi TV și comanda pompei cazanului cu temperaturii cazanului (senzorilor TK) din arzător A25 MAX. 60 C spaţii locuibile habitable rooms boiler de API caldă DHW boiler filtru filter pompă / pump ventilator de tiraj Extraction fan R manometru, suprapresiune, de aerisire pressure gauge, safety, deaerator de aerisire deaerator termostat thermostat 40 C - 60 C ventil ventil mixaj mixing Tv R2 Tsv rezervor acumulare Buffer tank ATMOS A25 Tk Vas de expansiune pressure expansion vessel filtru filter Ts l Laddomat 22 (INFO - parametrul: S6 = 3, S14 = 12, S15 = 2) 22. Schema de conectare a cazanului D15PX, D20PX, D25PX cu rezervor de acumulare și cu reglaj ACD01 SDW10/20 ARU5/10/30 AF VF spaţii locuibile habitable rooms ventilator de tiraj extraction fan R ATMOS ACD manometru, suprapresiune, de aerisire pressure gauge, safety, deaerator MAX. 60 C SF boiler de API caldă DHW boiler de aerisire deaerator M filtru filter pompă / pump mixaj mixing WF Tsv PF (Tv) rezervor acumulare buffer tank ATMOS A25 Tk vas de expansiune pressure expansion vessel filtru filter KSPF (Ts) l Laddomat 22 (INFO - parametrul: S6 = 1, S14 = 0, S15 = 1) 22 -

23 23. Laddomat 22 Èerpadlo Pompă WILO Yonos Para - 7,5 Termometru Teplomìr Robinet sferic Teplomìr Termometru Valvă termoregulator (Termoreglare) Termometru Teplomìr Prin construcţia sa pompa Laddomat 22 înlocuieşte instalarea clasică din piese separate. Laddomat 22 este compus din corpul de fontă, ventil termoregulator, pompă, clapetă de reţinere, robinete sferice şi termometre. La temperatura de 78 C a apei din cazan ventilul termoregulator deschide admisia din rezervor (sau instalaţie). Instalaţia cu pompă Laddomat 22 este substanţial mai simplă și, de aceea, putem să vi-l recomandăm. În furnitura pompei Laddomat 22 se livrează un termocartuş de schimb pentru 72 C, care se utilizează pentru cazanele cu putere nominală peste 32 kw. Robinet sferic Clapetă de reținere Robinet sferic DATE TEHNICE Presiunea maximă de lucru 0,25 MPa/2,5 bar Suprapresiune de calcul 0,25 MPa/2,5 bar Suprapresiune de testare 0,33 MPa/3,3 bar Temperatura maximă de lucru 100 C ATENŢIE - Pentru cazanele kw recomandăm utilizarea Laddomat 22, care este echipat cu fabrica-de termoreglare cartuş de 78 C. 24. Valvă termoregulator Ventilul termoregulator tip TV 60 C (65/70/72/77 C) sse foloseşte la cazanele pe combustibil solid. La temperatura apei din cazan de + 60 C (65 C), ventilul termoregulator se deschide și în circuitul cazanului (3 1) se introduce lichidul din circuitul obiectivului încălzit (2). Alimentările 1 și 3 sunt deschise permanent. În acest mod se asigură temperatura minimă a apei în returul cazanului. La nevoie se poate utiliza ventilul termoregulator reglat la temperatură mai ridicată (de ex. 70/72/77 C). Ventilul termoregulator TV 60 C (65/70/72/77 C) este recomandat pentru cazanele Pentru cazanele: D10PX, D15PX, D20PX, D25PX... DN25, DN32-23

24 25. Prescripţii de lucru Pregătirea cazanului pentru punere în funcţiune Înainte de punerea în funcţiune se va verifica dacă sistemul este umplut cu apă şi dacă este aerisit corespunzător. Cazanul va fi pus în funcţiune în concordanţă cu prezentele instrucţiuni, în acest mod putând fi utilizat în condiţii de siguranţă. Cazanul poate fi deservit doar de către persoane adulte. Executați punerea în exploatare a cazanelor în conformitate cu prezentul procedeu și instrucțiunile pentru deservirea arzătorului pe peleți atașat făcând uz de serviciile unei persoane calificate. Înainte de a efectua pornirea propriu-zisă a încălziri pe peleți, executăm câteva operații. Controlăm toate căpăcelele și ușa, pentru a ne asigura că sunt închise corect. Verificăm că arzătorul este strâns corect peste o garnitură pe cazan și că limitatorul întrerupătorului terminal este la locul lui. Mai departe, controlăm furtunul dintre arzător și transportor, ca să fie întinsă bine și să aibă înclinația corectă, pentru ca peleții să poată să cadă în arzător(lungimea a furtunului 550 mm) / 480 mm (D10PX)). Aceștia nu au voie să se acumuleze în furtun! Putem preleva peleți în transportor în așa fel, că introducem cordonul de alimentare al transportorului într-o pr iză obișnuită de 230V/50Hz. După ce peleții încep să cadă din transportor, introducem cordonul de alimentare al transportorului înapoi în priza pentru exploatare normală. Această prelevare se face doar la un cazan nou. În cursul exploatării normale, după situația când s-au consumat peleții din rezervor, doar oprim și pornim întrerupătorul general de pe panoul cazanului. Dacă totul este în ordine, cuplăm întrerupătorul general (roșu) și întrerupătorul arzătorului pe peleți (negru), prin aceasta punem cazanul în exploatare. După aprinderea automată, demararea arderii și atingerea puterii cerute (aprox min), efectuați reglarea cazanului. Ajustarea arderii arzătorului (cazanul) se face cu ajutorul analizatorului gazelor de ardere la locul (orificiul) de măsurare din canalul de fum între cazan și coș. SAjustarea arzătorului o executăm întotdeauna în stare stabilizat, la circa de minute după aprinderea combustibilului. În cazul în care în momentul respectiv nu avem analizatorul gazelor de ardere, putem ajusta arzătorul pe peleți după ochi. Cantitatea de combustibil și cantitatea de aer de ardere trebuie să fie setate în așa fel, pentru ca flacăra să aibă capătul la 10 cm față de ecranul ceramic de pe partea opusă - (să nu atingă peretele). Însă nu este permis ca flăcările să se întoarcă la peretele opus. Într-un astfel de caz adăugăm aerul de ardere (deschidem clapeta ventilatorului) sau reducem cantitatea de combustibil (parametrii ai arzătorului T4 și T6). ATENȚIE - Însă această ajustare nu înlocuiește ajustarea cu ajutorul analizatorului gazelor de ardere executată de către un salariat instruit și calificat potrivit prevederilor ČSN și EN. Flacăra arzătorului sa încheiat 10 cm în fața peretelui opus. Ventilatorul arzătorului cu clapă de aer. Deschiderea clapetelor de aer scurta lungimea flăcării. 24 -

25 Dependența temperaturii gazelor de ardere de puterea cazanului (arzătorului) în cazul încălzirii pe peleți Temperatura a gazelor Teplota de ardere spalin ( ( C) D10PX D15PX, D20PX D25PX Performanță Výkon (kw) Este vorba de o dependență liniarizată pentru o stare stabilă și cazanul curățat. INFO - În funcție de dependența temperaturii gazelor de ardere față de putere putem estima ușor puterea reală setată a arzătorului. Curbele ilustrate corespund stării stabilizate după 2 ore de la pornirea arzătorului pe peleți în cazul cazanului curățat. 26. Procedura pentru setarea optimă a cazanului pe peleți de lemn Pentru atingerea celor mai bune rezultate în ceea ce privește măsurarea emisiilor și eficiențe cazanelor ATMOS, trebuie îndeplinite următoarele condiții de bază. Combustibil: Tip peleți: peleți de lemn, Ø 6-8 mm, lungimea 5-25 mm Calitate peleți: peleți albi cu cât mai mică producere de cenușă, cu conținut mic de praf, fără coajă și care nu se aglutinează Tiraj coș: trebuie să fie în conformitate cu instrucțiunile de deservire. D10PX D15PX D20PX D25PX 13 Pa (0,13 mbar) 15 Pa (0,15 mbar) 16 Pa (0,16 mbar) 17 Pa (0,17 mbar) În cursul exploatării și al măsurării, nu este bine să aibă loc schimbări mari ale tirajului. (de exemplu, datorită vântului). Maximum ± 2 Pa (0,02 mbar) - 25

26 Aprinderea focului în cazan: Înainte de punerea cazanului în exploatare (aprinderea focului în cazan), verificăm dacă arzătorul, cazanul, canalele de fum și coșul au fost curățate reglementar. Verificăm toate căpăcelele, ușile, furtunul între transportor și arzător precum și arzătorul propriu-zis, dacă este fixat corect și atașat de cazan. Orice deschizătură sau lipsă de etanșeitate ar deforma eficiența măsurată și calitatea arderii. Punem cazanul în funcțiune Măsurare emisii: cu analizatorul gazelor de ardere Loc măsurare: 300 la 500 mm după gura de ieșire din cazan Durata măsurării: măsurarea și reglarea calității arderii se face în starea stabilizată, la circa minut de la aprinderea combustibilului. ATENȚIE - măsurarea se efectuează cel puțin 10 minute de la expirarea timpului definit prin parametrul T10 - demararea lentă a arzătorului (setarea din fabrică T10 = minute de la aprindere). Puterea arzătorului este definită prin parametrii T4 și T6 Parametrul Т4 - durata de funcționare a transportorului melcat pe perioada de staționare Parametrul Т6 - durata de staționare a transportorului melcat pe perioada funcționării Setarea inițială recomandată se află în instrucțiunile pentru arzător, pentru puteri concrete. Setarea orientativă recomandată a arzătorului pentru cazanele D10PX pentru puterile concrete, peleți având un diametru de 6 mm: Puterea cazanului Parametrul T1 Parametrul T4 Parametrul T6 Parametrul S3 Deschiderea clapetei de aer pe ventilatorul arzătorului la cazanul fără ventilator de tiraj kw 60 s 1,1 s 8 s 90 % 1/3 (20 mm) Pentru cazanele D10PX nu setați puterea arzătorului sub 8 kw datorită temperaturii prea scăzute a gazelor de ardere și posibilității de condensare în coș. Cazanul este echipat cu funcția de protecție contra temperaturii joase a gazelor de ardere - ALARM SETTINGS. Setarea orientativă recomandată a arzătorului pentru cazanele D15PX, D20PX, D25PX pentru puterile concrete, peleți având un diametru de 6 mm: Puterea cazanului Parametrul T1 Parametrul T4 Parametrul T6 Parametrul S3 Deschiderea clapetei de aer pe ventilatorul arzătorului la cazanul cu ventilator de tiraj kw 70 s 3,5 s 14 s 70 % 1/4 (12 mm) kw 70 s 5 s 13 s 90 % 1/2 (30 mm) 26 -

27 Pentru cazanele D15PX, D20PX, D25PX nu setați puterea arzătorului sub 15 kw datorită temperaturii prea scăzute a gazelor de ardere și posibilității de condensare în coș. Cazanul este echipat cu funcția de protecție contra temperaturii joase a gazelor de ardere - ALARM SETTINGS. În general însă, este valabil faptul că, în practică, puterea arzătorului o setăm cu 30 % mai mică decât pierderile termice ale obiectivul de construcție. Arzătorul pe peleți este o sursă tare de energie. Excepția sunt doar sistemele cu un volum mare de apă sau obiectivele de piatră vechi, când setăm puterea arzătorului la o valoare egală cu pierderile termice ale obiectivului. Calitatea arderii și reglarea: Calitatea arderii o setăm prin deschiderea clapetei de pe ventilatorul arzătorului și eventual prin modificarea turațiilor ventilatorului arzătorului definită prin parametrul S3. Parametrul S3 - Turaţia ventilatorului în timpul funcţionării normale REGIM Cantitatea de combustibil și cantitatea de aer de ardere trebuie setate în așa fel, încât capătul flăcării să fie la 10 cm înaintea ecranului ceramic dorsal al cazanului - (să mu lingă peretele). Însă nu este permis ca flăcările să se întoarcă la peretele opus. Dacă se întâmplă acest lucru, este necesară adăugarea aerului de ardere prin deschiderea clapetei pe ventilatorul arzătorului sau reducerea dozării combustibilului, vezi instrucțiunile de utilizare a arzătorului ATMOS. Dacă însă flacăra este prea scurtă, trebuie închisă puțin clapete ventilatorului arzătorului, eventual trebuie redus numărul de rotații la ventilatorul arzătorului (Parametrul S3). Dar nu reduceți parametrul S3 sub 60 %. Valori recomandate de O 2 în gazele de ardere în funcție de tipul cazanului: Surplusul de (O 2 ) în gazele de ardere se ajustează în așa fel, încât să fie în gama (7) 8-9 (10) % cu CO mediu de < 250 mg/m³ la O 2 ref = 13 %). Această setare este oprimă pentru practica obișnuită, când clientul arde diferite tipuri de peleți cu o anumită toleranță în ceea ce privește puterea calorică. În cursul măsurării autorizate a calității arderii de către un coșar, recomandăm setarea excesului de oxigen în gazele de ardere la valoarea cea mai mică. Pentru că, în general, este valabil că, cu cât este mai mic excesul de oxigen în gazele de ardere, cu atât mai bune vor fi valorile de măsurare recalculate. În ceea ce privește măsurarea prafului în gazele de ardere, este valabil același principiu ca în cazul măsurării de CO. Trebuie însă știut faptul că, baza unei măsurări exacte a prafului, este curățarea periodică a aparatului de măsură imediat după măsurare și, cel mia bine, și înainte de următoarea măsurare. Curățarea insuficientă este boala copiilor la aceste aparate! Reglarea arzătorului și măsurătorile emisiilor se efectuează numai după curățarea temeinică a camerei arzătorului (găuri). ATENȚIE - în cursul măsurării, niciodată nu deschidem orificiile de umplere sau curățare ale cazanului. - 27

28 CH CH 27. Așezarea pieselor fasonate în camera de ardere E Cazan D10PX A D D A J I G H I J C B1C B2 B1 B2 A - Ecranul posterior al camerei de ardere cu nas și șnur de etanșare (codul: DC0207) B - partea din spate a camerei sferice (codul: DC0217) Cazan D15PX Cazan D20PX (D25PX) Ecranul posterior al camerei de ardere cu nas și Ecranul posterior al camerei de ardere cu o marșnur de etanșare (codul: DC0207) gine inferioară dreaptă și șnur de etanșare D20PX - (codul: DC0206) D25PX - (codul: DC0210) CH 28-4 K 5 L 25 CH K

29 28. Racordarea arzătorului A25 pentru cazanele DxxPX arzătorul de peleţi ATMOS A25 (codul: H0044) 4 - opritor intrer. de siguranta la montaj (codul: H0237) 2 - izolația de sibral - mică (codul: S0164) 5 - închidere ușă (codul: S1047) 3-2x piuliţă ornamentală M8 (codul: S0411) 6 - șurub de siguranță (codul: S0765) 29. Cazan DxxPX în spațiul centralei termice cazan ATMOS D10PX, D15PX, D20PX, D25PX 5 - Laddomat 22 cu pompă 2 - arzătorul de peleţi ATMOS A Rezervor de acumulare (300) l 3 - rezervorul de peleţi 65 l / 175 l / 215 l 7 - senzor TV 4 - circuitul cazanului 8 - senzor TS INFO - Cazan D10PX, D15PX, D20PX și D25PX sunt livrate ca instalații compacte cu arzătorul ATMOS A25, rezervor integrat pentru peleți având capacitatea de 175 l / 215 l și transportor. Recomandăm racordarea cu rezervorul de acumulare și comanda exploatării cu ajutorul a doi senzori, TV și TS. - 29

30 30. Spațiul centralei termice cu cazanul DxxPX cu rezervor și aspirarea peleților în mai multe puncte cu ajutorul transportului pneumatic ATMOS APS 150 SPX, ATMOS APS 250 SPX(2) Centrala termică cu cazanul DxxPX cu transport pneumatic peleți ATMOS APS 150 SPX, ATMOS APS 250 SPX(2) (fixat direct pe cazan) în combinație cu aspirarea peleților în mai multe puncte dintr-un rezervor mare (siloz). Repartitorul cu două circuite permite comutarea între două sonde pneumatice amplasate pe fundul unui tanc mare de peleți. Transportul pneumatic permite alimentarea automată a rezervorului cazanului din silozul mare amplasat înăuntrul sau în exteriorul obiectivului. Acest sistem este destinat completării comode a peleților având un diametru de 5 până la 10 mm din silozul aflat la o distanță de max. 15 m (lungimea conductei 2 x 15 m) și diferență de nivel de max. 6 m. min. 500 mm Puterea consumată a transportului pneumatic al peleților este de 1590 W. Instalația nu funcționează permanent, ci doar în cazul golirii rezervorului de peleți al cazanului. min. 200 mm min mm min mm ATENŢIE - În cazul în care peleții vor fi pompați în rezervorul din centrala termică direct din cisternă, este necesară respectarea câtorva principii care împiedică strivirea acestora în cursul transportului pneumatic. În primul rând, este necesar a împiedica căderea peleților direct pe peretele dur al rezervorului, ci pe paravanul care este suspendat de tavan în mijlocul rezervorului. Astfel asigurăm umplerea uniformă a rezervorului și împiedicăm strivirea în peleți mărunți și praf. În legătură cu alte posibilități și condiții de pompare vă puteți informa la furnizorii de peleți. 30 -

31 31. Completarea combustibilului Cazanul este prevăzut cu un rezervor integrat de combustibil care trebuie completat în intervalul de 1-3 zile. În cazul în care pe afișajul arzătorului apare mesajul ALARM PELLETS - COMPLETAȚI PELEȚI, trebuie alimentați peleții în rezervorul de combustibil. Deschideți capacul rezervorului în partea superioară a cazanului și introduceți peleți. După ștergerea alarmei și repornirea cazanului, cuplați și decuplați întrerupătorul general de pe panoul cazanului (cel roșu). După completarea peleților trebuie efectuată prelevarea peleților în transportor! Cazanul este prevăzut cu o funcție specială contra golirii totale. În cazul în care intervalul de completare a combustibilului va fi prea scurt pentru necesitățile dumneavoastră, puteți cumpăra o extensiune pentru rezervor având înălțimea de 200 mm sau 300 mm. Însă, în acest caz, trebuie să mai cumpărați scări necesare pentru completarea comodă a combustibilului respectând toate reglementările în vigoare privind securitatea. Însă soluția ideală este completarea cazanului cu transport pneumatic peleți ATMOS APS 150 SPX pentru D10PX, ATMOS APS 250 SPX pentru D15PX, D20PX sau ATMOS APS 250 SPX2 pentru D25P completarea automată comodă a combustibilului din orice rezervor, de exemplu, pentru întregul sezon (siloz din textil, o încăpere independentă). Cazanele D10PX, D15PX, D20PX și D25PX sunt echipate cu funcția de monitorizare a temperaturii minime a gazelor de ardere. În cazul setării greșite a puterii (prea mică), cazanul este scos din funcțiune și pornește alarma - ALARM SETTINGS. Exemplu de completare standard peleți din saci de 15 kg. Grila de protecție nu se scoate niciodată din cazan. Exemplu de cazan ATMOS APS 150 SPX, ATMOS APS 250 SPX(2) cu transport pneumatic 32. Curățarea cazanelor și scoaterea cenușii Curățarea arzătorului și a cazanului trebuie efectuată regulat și temeinic, o dată la 1 până la 14 de zile, în funcție de calitatea peleților și setarea puterii. Cenușa fină și impuritățile depuse în camera de ardere a arzătorului și cazanului reduce substanțial durata de viață și puterea. Curățarea regulată a cazanului se execută în felul următor: prima dată lăsăm arzătorul să se stingă (decuplăm (negru) - 31

32 întrerupătorul arzătorului /18/). Deschidem ușa cu arzătorul și curățăm camera de ardere a arzătorului împreună cu orificiile de aer, cu vătraiul aflat în cameră. În cazul unei îmbâcsiri mai accentuare a cămăruței arzătorului, o scoatem afară pentru curățare și scuturăm. Scoatem cenușa din întreaga cameră de ardere cu ajutorul cenușarului semirotund (accesoriu cazan). Împingem cenușarul în cazan până la limită, prin lovirea de peretele dorsal, vărsăm cenușa în cenușar și tragem afară. Cenușarul nul - lăsăm niciodată în cazan! Pentru curățarea de exploatare a schimbătorului tubular și a șicanelor, facem uz de mânerul de pe căpăcelul de curățare din partea dorsală mascat sub capac. Prin tragerea afară repetată și lăsarea liberă a mânerului are loc scuturarea cenușii de pe șicane și răzuirea pereților plăcii tubulare. Pentru curățarea corectă a schimbătorului tubular, mai întâi scoatem afară șicanele ș căpăcelul din placa tubulară și le curățăm cu peria livrată. Nu uităm nici de răzuirea peretelui camerei de ardere a cazanului cu ajutorul vătraiului livrat sau al unei perii. La sfârșit, după curățare, punem totul în starea inițială. Scoaterea cenușii din camera inferioară se face întotdeauna abia după curățarea de exploatare a schimbătorului tubular, deoarece, în cursul curățării plăcii tubulare, praful cade în camera inferioară, de aceea, cazanul nu trebuie să fie echipat cu niciun al orificiu! Intervalul de curățare și scoatere a cenușii depinde de calitatea combustibilului, intensitatea încălzirii, tirajul coșului și alte împrejurări, de aceea este necesară constatarea prin observare. Cel puțin o dată pe an curățăm (măturăm) roata alergătoare a exhaustorului și scoatem arzătorul pe peleți afară și îl curățăm complet, vezi instrucțiuni pentru arzător. AVERTIZARE - Curăţarea regulată şi corectă este deosebit de importantă pentru obţinerea puterii nominale în mod constant, respectiv a unei durate de viaţă mărită. Deteriorările datorate curăţării insuficiente nu constituie obiectul garanţiei. INFO - Arzătorul pe peleți, ATMOS A25, poate fi echipat cu curățarea pneumatică a camerei de ardere. Această curățare o vor aprecia îndeosebi cei care ard peleți de calitate mai joasă, care formează anumite bucăți aglutinate. Vezi accesorii pentru cazanele ATMOS. Camera de ardere cazan deschisă în cursul curățării camerei de ardere a arzătorului ATMOS A25 Cămăruță de ardere amovibilă cu orificii pentru aducție aer - trebuie curățate regulat (măsurarea emisiilor) 32 -

33 Spațiul de ardere al cazanului cu ilustrarea scoaterii cenușii cu ajutorul cenușarului Exemplu de curățare de exploatare a schimbătorului tubular și a șicanelor prin mișcări scurte în sus și în jos Ilustrarea scoaterii șicanelor din schimbătorul tubular (placa tubulară) înainte de curățarea temeinică Curățarea temeinică a schimbătorului tubular (plăcii tubulare) cu o perie Exemplu de curățare a roții alergătoare și verificarea palelor exhaustorului (în afara D10PX) Scoaterea arzătorului din cazan la întreținerea și curățarea anuală - 33