CENTRUL DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPAȚIONALĂ CASA PERLA. Localitatea: Homorodu de Jos, Comuna Homoroade, Strr. Bisericii Nr. 83, Județul: Satu Mare

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CENTRUL DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPAȚIONALĂ CASA PERLA. Localitatea: Homorodu de Jos, Comuna Homoroade, Strr. Bisericii Nr. 83, Județul: Satu Mare"

Transcriere

1 Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare RO Satu Mare Strada Lükő Béla Nr. 15 Tel: Fax: CENTRUL DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPAȚIONALĂ CASA PERLA Localitatea: Homorodu de Jos, Comuna Homoroade, Strr. Bisericii Nr. 83, Județul: Satu Mare RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE Descrierea pe scurt a derulării serviciilor de asistenţă socială până la data întocmirii raportului: Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Casa Perla, cod serviciu social 8790 CR-D-III, are drept scop îmbunătăţirea calităţii vieţii asistaţilor de pe raza judeţului Satu Mare, prin identificarea, exploatarea şi dezvoltarea abilităţilor şi calităţilor proprii. Obiectivele Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Casa Perla sunt: prevenirea agravării situaţiei de dependenţă a adulților cu dizabilităţi din judeţul Satu Mare; formarea și dezvoltarea abilităților, deprinderilor și competențelor tinerilor prin diferite activități ocupaționale; dezvoltarea şi menţinerea autonomiei personale a beneficiarilor; creşterea competenţelor familiilor beneficiarilor în îngrijirea tinerilor cu dizabilităţi; asigurarea de acompaniament social pentru beneficiarii centrului; Beneficiarii centrului Casa Perla sunt adulți încadraţi într-o categorie de persoane care necesită protecție specială, gradul grav, accentuat, mediu sau uşor, cu vârsta cuprinsă între ani, cu domiciliul stabil pe raza judeţului Satu Mare. Durata unei tabere tematice este de 20 de zile lucrătoare. Servicii sociale cu caracter primar: activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup, activităţi de organizare şi dezvoltare comunitară în

2 plan social, informarea beneficiarilor şi a aparţinătorilor acestora, privind beneficiile şi drepturile egale, îndrumarea și medierea lor către alte instituții. Servicii sociale specializate: programe ocupaţionale, organizarea activităţilor de muncă organizată în cadrul atelierului de creaţie artistică Casa Rotary, asistenţă şi suport: prin asigurarea pachetului complex de servicii hoteliere (cazare şi masă) şi asigurarea transportului, organizarea şi formarea autonomiei personale, activităţi de kinetoterapie individuale şi în grup și activităţi de consiliere psihologică în grup. Servicii de îngrijire socio-medicală: de natură socială, sub formă de servicii de bază şi de suport (igienă corporală). 2. Realizarea activităţilor propuse: Activitățile propuse pe perioada raportării în cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Casa Perla au fost realizate în totalitate, prin activitățile zilnice desfășurate și prin evenimentele și activitățile organizate pe parcursul anului pe lângă activitățile zilnice. Descrierea tipurilor de activităţi cu caracter educativ recuperatoriu oferite în anul 2019 Activităţi educative cu caracter specific: Activităţi pentru dezvoltarea autonomiei personale, gătit - servit hrană caldă, menţinerea igienei corporale, igiena locuinţei, spălatul rufelor - îmbrăcămintelor, abilităţi şi deprinderi de autoservire. Activităţi de socializare, comportamentul social: Tinerii au participat la diferite evenimente, excursii. În luna ianuarie beneficiarii centrului au ieșit la săniuș împreună cu copii din sat. În luna februarie au început pregătirile pentru carnaval. Am sărbătorit sosirea primăverii de 1 Martie, iar cu ocazia zilei de 8 Martie au fost sărbătorite domnișoarele prezente în grup. Tot în luna aprilie au participat la slujbă în biserica din sat pentru pregătire pascale. În luna mai s-a organizat o zi a familiei la care au fost invitați beneficiarii alături de aparținători, pentru a petrece o zi împreună în cadrul centrului. Aparținătorii au avut posibilitatea de a participa la diferite programe artizanale în cadrul atelierului de creație cum ar fi olăritul, tehnica șervețelului, țesutul și tehnica kusudama. În luna iunie a fost organizată o excursie la Ștrand Termal Nord Vest Satu Mare.

3 În luna iulie beneficiarii centrului au participat la un program comun cu un grup format din beneficiarii de la Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale Carei și aparținătorii acestora. În luna august angajații centrului au cules împreună cu beneficiarii fructele și legumele din sera și grădina îngrijită de ei. În luna septembrie beneficiarii prin programul artizanal au cusut diferite modele legate de Crăciun (îngeraș, steluță, brad) pe cartoane, pentru ornarea felicitărilor de iarnă. Tot în această lună a fost organizată pentru ei o excursie în pădurea din împrejurime. În luna octombrie beneficiarii au pregătit globuri cu tehnica Kusudama și au decorat lumânări cu tehnica șervețelului. Beneficiarii împreună cu angajații centrului au executat o curățenie generală de toamnă în curtea și grădina centrului. În cadrul atelierului de creație Rotary au pregătit diferite obiecte prin olărit, au pictat peisaje de toamnă pe pânză. În luna noiembrie prin programul de artizanat au pregătit diferite decorațiuni de iarnă, au avut parte de consiliere, discuții în grup despre teme legate de advent, de perioada așteptării sărbătorilor de iarnă. În luna decembrie beneficiarii centrului au pregătit diferite ornamente de Crăciun, au împodobit încăperile instituției, au cântat cântece cu clopoței, au citit povestiri despre tradiții de Crăciun. Activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor manuale: prin pictură pe pânză ceramică, artizanat lucru manual croşetat, ţesut, modelaj cu material fimo şi tehnica quilling. Aceste tipuri de activităţi au avut ca scop dezvoltarea şi coordonarea mişcărilor fine ale mâinilor/degetelor, şi a creativităţii. Activităţi ludice, dezvoltarea relaţiilor interpersonale: jocuri prin rol care vizează şi dezvoltă personalitatea autocunoşterea, jocuri comune distractive care vizează atenţia responsabilitatea, jocuri prin mişcare în vederea dezvoltării deprinderilor fizice. Activităţi pentru dezvoltarea creativităţii şi educarea pentru muncă: prin activităţi de olărit, grădinărit, îngrijirea animalelor, activităţi gospodăreşti, tinerii au avut posibilitatea de a exersa capacităţile şi talentele specifice, dezvoltarea responsabilităţii faţă de îngrijirea, ocrotirea animalelor de companie și domestice, responsabilităţilor faţă de sarcinile de lucru, acomodare cu un program de lucru. În luna martie prin sponsorizare am primit o seră și am confecționat un strat etajat pentru beneficiarii cu handicap locomotor, în care au semănat și au cultivat diferite plante aromatice.

4 Activităţi educative Educaţie pentru muncă: olărit modelaj, autoservire, autogospodărirea serviciilor de bucătărie, dormitor, gospodărie, îngijirea animalelor. Educaţie sportive: jocuri sportive, gimnastică de revigorare şi gimnastică kinaesthetics etc. Beneficiarii au avut parte de kinetoterapie individuală și de grup și de activități recreative prin mișcare, cu ajutorul kinetoterapeutului de la Centrul de Reabilitare Sfântul Iosif din Satu Mare. Educaţie igienico-sanitară: exerciţii de supraveghere permanentă şi îndrumarea pentru formarea deprinderilor şi obişnuinţelor igienice de spălare îngrijirea părului, îngrijirea corpului, înbrăcămintelor, servirea mesei etc. 3. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate: Servicii sociale cu caracter primar. S-au identificat nevoile sociale a beneficiarilor care au frecventat centrul Casa Perla, în anul 2019; s-a reevaluat situaţia socio-economică, totodată s-au reînnoit anchetele sociale ale acestora. Servicii sociale specializate: Pe durata taberelor petrecute la centrul Casa Perla, participanții au beneficiat de pachetul complex de servicii hoteliere: cazare şi masă. Pentru a ajunge la sediul centrului, beneficiarilor li s-a asigurat transportul. Pe perioada derulării taberei tematice de formare profesională, asistații au beneficiat de asistenţă şi suport profesional, în vederea realizării sarcinilor de lucru. Servicii de îngrijire socio medicale: În cazul persoanelor care au beneficiat de tratamente medicamentoase, li s-a acordat asistenţă medicală de specialitate, precum şi servicii de bază constând din igienă, tehnici de transfer pentru beneficiari cu handicap locomotor. În cazul tuturor beneficiarilor s-au acordat servicii de suport în vederea organizării şi formării autonomiei personale. 4. Numărul de beneficiari Numărul mediu de beneficiari a fost de 11/lună, numărul total al beneficiarilor pe anul 2019 a fost de 23.

5 5. Propuneri pentru continuarea şi dezvoltarea activităţilor unităţii de asistenţă socială: Având în vedere faptul că în urma modificărilor legislative din anul 2019 nu mai există standarde minime de calitate pentru tipul de serviciu centru de integrare prin terapie ocupațională, începând din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Casa Perla s-a desființat și la sediul centrului se înființează Centrul de Zi Casa Perla Homorodu de Jos. În prezent este în curs obținerea autorizațiilor de funcționare și procesul de licențiere pentru acest centru nou înființat. Coordonator instituție: Gergely Andrea Coordonator domeniu: Vagner Arnold-Richárd