JCC, imaginea vie]ii evreie[ti \n Bucure[ti JCC, imaginea vie]i evreie[ti \n Bucure[ti

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "JCC, imaginea vie]ii evreie[ti \n Bucure[ti JCC, imaginea vie]i evreie[ti \n Bucure[ti"

Transcriere

1 JCC, imaginea vie]ii evreie[ti \n Bucure[ti

2 JCC - centrul vie]ii evreie[ti \n Bucure[ti Centrul Comunitar Evreiesc (JCC Jewish Community Center) Bucure[ti [i-a deschis por]ile \n septembrie 2007 ca rezultat al parteneriatului dintre Federa]ia Comunit`]ilor Evreie[ti din Romånia (FCER) [i American Jewish Joint Distribution Committee (JDC sau, mai pe scurt, Joint). JCC este locul care ofer` posibilitatea tuturor evreilor ([i nu numai acestora) de a \nv`]a despre cultura iudaiac`, tradi]ii [i obiceiuri, s`rb`tori, Israel, \ntr-un cadru nou, modern [i relaxat. Cei ce ne trec pragul pot pot \nv`]a orice: de la limbi str`ine la art`, pot petrece timp cu prietenii, se pot relaxa. JCC Bucure[ti ofer` o nou` imagine vie]ii evreie[ti de fiecare zi. Programele oferite sunt create \n func]ie de vårsta participan]ilor c`rora li se adreseaz`, dar [i \n func]ie de interesele acestora, astfel \ncåt s` permit` atragerea [i implicarea unui num`r cåt mai mare de membri ai comunit`]ii evreie[ti \n via]a evreiasc` [i a le permite acestora s` se exprime [i s` se dezvolte atåt din punct de vedere iudaic, cåt [i personal.

3 S`rb`tori [i tradi]ii Oneg Shabat ntr-o atmosfer` cald`, de familie, \n fiecare vineri seara, mereu la aceea[i or` (18:30) v` a[tept`m s` aprindem luman`rile [i s` \ntåmpin`m \mpreun` Mireasa Shabatului \n jurul mesei tradi]ionale, cu bucate special preparate, binecuvånt`ri pe vin (kidush) [i påine (hamoti) [i cåntece evreie[ti vesele. Independen]a Israelului (Yom HaAtzmaut) este prilej de bucurie [i dubl` ori chiar tripl` s`rb`toare, iar Tu BeAv (ziua dragostei în calendarul ebraic), Yom Yerushalaim [i Mimouna sunt motive de \ntålnire [i s`rb`toare, acestea fiind doar câteva exemple. La JCC obi[nuim s` celebr`m fiecare s`rb`toare evreiasc` de mai multe ori [i \n mai multe feluri pentru c`, nu-i a[a, e atåt de bine s` fii evreu... Se [tie deja, cele mai mari petreceri [i baluri mascate de Purim din ora[ au loc la JCC, Hanuka este s`rb`torit` pre] de 8 zile, fructele \[i dau \ntålnire la Sederul de Tu B'Shvat, iar de Lag BaOmer peste 300 de membri particip` la tradi]ionalul picnic.

4 Cursuri de leadership Cursul pentru tineri lideri \[i propune s` identifice [i s` dezvolte abilit`]ile de lideri ai ale tinerilor (13-16 ani) Oranim - Romanian Chadracha School este prima [coal` \n care tinerii (18-30 ani) \nva]` pentru a deveni la råndul lor profesori, educatori, instructori (madrichim) \n taberele [i programele comunit`]ii evreie[ti. Program de studiu evreiesc de nivel academic adul]i, ce se desf`[oar` pe perioada unui weekend prelungit (joi-duminic`). Programul este sus]inut de profesori de la universit`]i de renume din Israel, adresandu-se membrilor comunit`]ilor evreie[ti din \ntreaga ]ar` [i are loc de cåteva ori pe an. Bereshit Keshet Pentru c` diversitatea iudaismului este precum culorile curcubeului. Programul Keshet este organizat \n func]ie de grupa de vårst` a participan]ilor, se desf`[oar` de cåteva ori pe an pe parcursul unui weekend [i ofer`, al`turi de studiu, [i activit`]i sociale [i recreative.

5 Programe comunitare Realizate [i derulate direct de membrii comunit`]ii: Ciorberia - concursul comunitar de supe [i ciorbe, num`rånd cåteva sute de participan]i, care fie particip` cu propriile reţete, fie pentru a degusta re]etele participante Ziua s`n`t`]ii - program realizat în colaborare cu Centrul de Ajutor Medical al FCER [i cu participarea speciali[tilor Dr. Dolittle - ziua iubitorilor de animale, ce a adus laolalt` membrii ai comunit`]ii, iubitori de animale [i un num`r record de animale: pisici [i câini de diverse rase, papagali, reptile, pesti, roz`toare, demonstra]ii de dresur`, medici veterinari, cosmetic` veterinar` Stele Evreie[ti parada tinerelor talente, dar [i a unor nume consacrate, membrii ai comunit`]ii, precum AG Weinberger [i Berti Barbera. Cursurile de limba ebraic` sunt structurate \n func]ie de nivelul studen]ilor (\ncep`tori [i avansa]i) [i se desf`[oar` conform celor mai noi metode de \nv`]are. Acestea se desf`[oar` fie pe perioada anului de [colar de studiu (septembrieiunie), fie sub forma unor cursuri intensive de 2 s`pt`måni pe perioada verii. Cursuri de limba ebraic` Cursuri speciale La JCC po]i \nv`]a orice, de la limbi str`ine la art`, \ntr-un cadru relaxat, al`turi de speciali[ti. ENGLEZ~ cursuri pentru adul]i, \ncep`tori [i intermediari primii pa[i \n englez` pentru copii CREATIVITATE PRIN ART~ Curs de utilizare a calculatoarelor pentru seniori TAEKONDO (copii [i adul]i) PILATES pentru adul]i

6 Taberele JCC JCC organizeaz` pe tot parcursul anului, dar \n special pe perioada verii, tabere pentru diferite grupuri de vårst`, dar [i ocazionate de s`rb`tori evreie[ti: Tu B Shvat, Hanuka etc: copii [i adolescen]i tineri familii cu copii adul]i membri ai Genera]iei de Aur. O camer` de joac` [i studiu creat` [i decorat` special pentru copii de toate vårstele, incluzånd o scen` pentru spectacole, piscin` cu bile, jocuri [i juc`rii pentru toate vårstele. Copilaria este cea mai frumoas` perioad` din via]a unui om, iar Beit HaBubot \mplete[te pove[tile cu Alb` ca Z`pada cu cele despre miracolul de Hanuka, oferind copiilor posibilitatea de a fi de la pira]i pån` la rabini vesti]i, \ntr-un mediu sigur [i pl`cut. Beit Habubot Casa P`pu[ilor Programe pentru seniori Genera]ia de Aur CENTRUL DE ZI De luni pån` joi \i a[teapt` pe cei cu vårste \ntre 65 [i 120 de ani s` ia parte la programe de socializare, \ntålniri cu invita]i speciali, excursii, vizite la teatre [i muzee, ateliere de lucru manual etc. BAIT HAM ntålniri s`pt`månale pentru cei mai activi membri ai Genera]iei de Aur, pe diverse teme [i subiecte de interes, cum ar fi \ntålniri cu actori,medici, \ntålniri ale cenaclului literar etc.

7 Centrul de Fitness Pentru c` mens sana in corpore sano, centrul de fitness al Centrului Comunitar Evreiesc ofer` membrilor acestuia: * FITNESS * AEROBIC * SAUN~ * STEPPER * PILATES * TAEKWONDO * STEP AEROBIC * FITBALL * TOTAL BODY TONE AND SCULPT este doar un post de radio al unei comunit`]i ci un post de radio comunitar, ceea ce \l face diferit fa]` de orice alt post de radio: toate emisiunile sunt realizate de voluntari, iar radioul \n sine nu reprezint` decåt un mod de a implica activ membrii comunit`]ii \n via]a acesteia. Povestiri de via]`, emisiuni muzicale, literare, sfatul juristului ori al medicului, actualit`]i din via]a comunit`]ii evreie[ti [i din Israel, \ntålnire pe calea undelor cu rabinul [i multe altele. Radio Shalom Romånia Blue Lagoon JCC Café este locul de \ntålnire al tinerilor \ntr-un mediu asemenea unei veritabile cafenele: petreceri private karaoke muzic` live duminica israelian`

8 românia centrele comunitare evreieşti Bucure[ti Str. Popa Soare 18, Tel: Oradea Str. Mihai Vitezul 4 Tel: Timi[oara Str. Gh. Laz`r 5 Tel: