ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GHIMPAȚI - GIURGIU TRADIȚIA OGLINDA SUFLETULUI ROMÂNESC

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GHIMPAȚI - GIURGIU TRADIȚIA OGLINDA SUFLETULUI ROMÂNESC"

Transcriere

1 1

2 ,,TRADIȚIA - OGLINDA SUFLETULUI ROMÂNESC Acest proiect educaţional are un rol important în comunitatea noastră, deoarece elementele de cultură şi civilizaţie particularizează valorile perene ce au ca numitor comun tradiţiile şi obiceiurile poporului român, transmise din generaţie în generaţie, care apropie naţiunile în contextul ideii de cetăţean european, dar şi consolidarea identităţii naţionale prin educarea tinerilor în spirit european,,unitate prin diversitate. Unităţi şcolare partenere în proiect: Liceul,,Tiu Dumitrescu Mihăileşti, Jud. Giurgiu director, prof.lb.franceză, Bogdan Emilian Cornel; Şcoala Gimnazială Glodeanu Siliştea, Jud. Buzău director, prof.biologie Avrigeanu Ana Ecaterina; Şcoala Gimnazială Corbii Mari, Jud. Dâmboviţa director prof.llro. Pătraşcu Mădălina; Şcoala Gimnazială nr.1 Micleşti, jud. Vaslui director, prof.istorie Cozma Vasile; Şcoala Gimnazială nr. 1 Vulcăneasa, Jud. Vrancea dir., prof.matematică Toma David; Şcoala Gimnazială Curtişoara, Slatina, Jud. Olt director prof.înv.primar Pirnă Mariana; Colegiul UCECOM,,Spiru Haret, Mun. Bucureşti director prof. Gabriel Zorzini; Şcoala Gimnazială Livezile, com.livezile, jud. Alba dir. prof.desen Mihalcea Lenuţa; Şcoala Gimnazială Drăgăneşti-Vlaşca, jud. Teleorman dir., Domol Georgeta Victoria Şcoala Gimnazială Clinceni, jud. Ilfov coordonator Gheorghe Man Marioara. Instituţii partenere şi rolul acestora: Consiliul Local spaţiul fizic; documentare etnografică; finanţare; achiziţionare costume populare; amenajarea unui colţ tradiţional, Biserica,,Sf. Împăraţi Constantin şi Elena Copaciu şi Centrul de documentare şi informare al Şcolii Ghimpaţi prof.documentarist Gabriela Anicescu 2

3 Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu; Centrul Judeţean de Giurgiu; Consiliul Judeţean Giurgiu; Biblioteca Judeţeană Giurgiu; Casa Corpului Didactic Giurgiu; Agenţia Naţională de Finanţe; Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Mass-Media-postul local Media TV (Muntenia, Vlahia); Revista,,Divers Didactic : Insp. General Gigi Oprişan; Centrul de Documentare şi Informare al Şcolii Ghimpaţi. Descrierea activităţilor 1. Constituirea echipei, organizarea şi împarţirea sarcinilor: Data/perioada de desfăşurare: septembrie 2014 iunie 2015, cu posibilitatea prelungirii în anul şcolar ; Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială nr. 1 Ghimpaţi, jud. Giurgiu Participanţi: cadre didactice, elevi, părinti, reprezentanţi ai comunităţii locale / judeţene 2. Elaborarea proiectului şi identificarea partenerilor: Data/perioada de desfăşurare: octombrie/noiembrie / Lansarea proiectului: Data: 20 noiembrie 2014 Locul de desfăşurare : Centrul de Documentare şi Informare Ghimpaţi /Sala de festivităţi a Căminului Cultural Ghimpaţi. Clendarul activităţilor educative I. Festivalul Culturii Vlăscene Cls. I-âi -cântece populare: inst.popescu Mioara Interpretează: Dumitru Bianaca,,Mărie şi Mărioară 2.Cls. a-v-a A şi a-v-a B: instructor prof.sima Geani Cântec popular interpretat de Pălăngeanu Leonard şi Stroe Ştefan 3.Cls. a-v-a B-Balada Sfinţilor Brâncoveni-Personalitatea lui C. Brâncoveanu-desen 4. Cls. a-viii-a B piesă de teatru:,,ciorba de bolovan -adaptare după Vasile Voiculescu 3

4 Prof.lb.franceză Dumitru Iuliana Prof.lb.română Singureanu Gabriela Prof.documentarist Anicescu Gabriela 5. Cls.a-VIII-a A -dansuri populare-braşoveanca şi Hora Prof.lb.franceză Dumitru Iuliana Prof.lb.română Singureanu Gabriela Prof.documentarist Anicescu Gabriela 6. Doine: instructor prof. lb.franceză Dumitru Iuliana,,Câtu-i muntele de sus -Stoica Bianca şi Onilă,,Du-te dor, cu negura -Dorobanţu Maria,,Peste vârf, peste opincă -Drăghici Cristina II.,,Crăciunul la români : toate cadrele didactice ale şcolii. 1. Concert de colinde tradiţionale româneşti, scenetă:,,iată vine, Moş Crăciun!. Realizarea unui panou tematic, expoziţie de felicitări şi podoabe pentru Crăciun, activitate caritabilă-biserica,,sf. Împăraţi Constantin şi Elena - din satul Copaciu, Consiliul Judeţean Giurgiu, Direcţia Finanţe Publice Giurgiu. Locul de defăşurare: Şcoala Gimnazială nr. 1 Ghimpaţi, CDI Ghimpaţi Responsabili: cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale nr.1 Ghimpaţi Participanţi: elevii şcolii Modalităti de evaluare: realizarea unui panou tematic, expoziţie de felicitări şi podoabe pentru Crăciun, diplome de participare. III.,,Suntem pentru tradiţie, cultură! Resp.Prof.Dr. Marin Tudor,,Sfântul Trifon Zarezan(Tăietorul) Viilor obicei bulgăresc din sat Copaciu, com. Ghimpati, jud. Giurgiu. Locul de defăşurare: Şcoala Gimnazială nr. 1 Ghimpaţi; Responsabili: director profesor Ileana Marin, profesor documentarist Gabriela Anicescu şi cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale nr.1 Ghimpaţi Participanţi: elevii şcolii Modalităţi de evaluare: finalizarea portofoliului, diplome de participare, scenetă, poze. 4

5 IV.,,Sărbători, Mituri şi Legende româneşti. - februarie 2015 (atelier de lucru)-expoziţie de desene. V.,,Şezătoarea - martie 2015 Locul de desfăşurare : Şcoala Gimnazială nr. 1 Ghimpaţi; Participanţi: elevi din şcolile partenere în proiect, bunici, cadre didactice, Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Giurgiu. Modalităţi de evaluare: finalizarea portofoliului, expoziţie de desene, eseuri, diplome de participare. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: Activitatea va fi organizată sub forma unei şezători într-un cadru adecvat ( existenţa unor obiecte de tradiţie) ce-şi propune revitalizarea şi valorificarea obiceiurilor de muncă în perioada de primăvară, cât şi aducerea în actualitate a creaţiilor artistice tradiţionale din lumea satului. Acţiunea se finalizează prin realizarea unui portofoliu al elevilor care să cuprindă ghicitori, proverbe, zicători specifice zonei, eseuri. VI.,,Festivalul - Simpozion,,Tradiţia oglinda sufletului românesc Data şi locul desfăşurării: aprilie 2015 / Sala de festivităţi a comunei Ghimpati Grup ţintă: Elevii claselor: I-IV Elevii claselor: V-VIII Elevii claselor: IX-XII SECŢIUNI: I. Pentru elevi: Prezentarea unui moment artistic - dans, solist vocal, obicei / timp de 10 min; Creaţii plastice cu tema:,,tradiţii şi obiceiuri româneşti din zona Vlaşca /din zonele din ţară (şcolile partenere în proiect) ; Creaţii literare -poezii, compuneri, eseuri cu tema,,satul, copilăriei mele culegere de doine, balade, basme, descriere de obiceiuri de primăvară, vară, iarnă, descriere de port popular; 5

6 descriere de meşteşuguri tradiţionale, târguri tradiţionale, scrise de mână cu respectarea regulilor de ortografie şi de punctuaţie. II. Pentru cadre didactice : Sesiune de comunicări ştiinţifice având ca temă : Tradiţii şi obiceiuri româneşti, Etnografie şi folclor românesc; Modele de proiecte educaţionale şi activităţi extraşcolare având ca scop,,păstrarea şi valorificarea tradiţiilor locale ; Sinteze: monografia localităţii Ghimpaţi/alte monografii. SCOPUL rolul descoperirii,,rădăcinilor istorice, ale creației populare locale, al educației prin folclor într-o lume multiculturală, plină de cutume și valori culturale moștenite de la strămoși. OBIECTIV GENERAL dezvoltarea interesului pentru cunoașterea, păstrarea și transmiterea tradițiilor locale. Regulamentul de desfăşurare: Înscrierea participanţilor: Pentru buna organizare a acestei activităţi, participarea trebuie confirmată până la data de 30 ianuarie , prin completarea fişei de înscriere şi trimiterea acordului de parteneriat, semnate şi scanate, pe adresa de Depunerea materialelelor tematice, conform planificării, se va face până la data de Lucrările se transmit la adresa de sau Date de contact: Singureanu Gabriela: 0723/298204(Vodafone); (Telekom); Sima Geani: (Telekom). Modul de participare: INDIRECT prin trimiterea lucrărilor la adresa virtuală menţionată. Condiţii de redactare a lucrărilor : Lucrarea integrală minimum 2 pagini, Microsoft Office Word, format A4. Se admit maximum doi autori pentru o lucrare. 6

7 Titlul: Times New Roman de 14 pt; bold (îngroşat), aliniat centrat, majuscule. Numele şi prenumele autorului/autorilor, instituţia unde îşi desfăşoară activitatea, specialitatea, TNR, 12 pt, aliniat dreapta. Textul lucrării: font Times New Roman, dimensiune 12, distanța dintre rânduri 1,5, aliniere stânga-dreapta, distanța de la margini 2,5 cm. Bibliografia - se va consemna la sfârşitul lucrării în următoarea ordine: nume, prenume, autor, titlul lucrării, oraş, editura, anul apariţiei. Vă rugăm să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române.. Lucrările care nu respectă condiţiile de tehnoredactare nu vor fi cuprinse în broşura finală! Atenţie! Autorii îşi asumă întreaga răspundere privind conţinutul materialelor redactate. Vă rugăm să scrieţi o adresă de corectă, deoarece diplomele se trimit în format electronic! Lucrările expediate nu se restituie! Nu se percepe taxă de participare! (dacă școlile partenere doresc revista cu ISBN taxa ar fi de 15 lei/persoană). Modalitatea de evaluare / autoevaluare: chestionare aplicate elevilor, cadrelor didactice, părinţilor după fiecare activitate şi pe parcursul derulării proiectului; rezultate obţinute la concursurile şcolare şi la evaluările naţionale; rezultate obţinute la sfârşitul anului şcolar (promovabilitate, admitere în învăţământ liceal, admitere în învăţământ superior); produse ale elevilor - portofolii, spectacole, expoziţii tematice; produsul final al proiectului, realizarea unei reviste școlare, cu titlul Tradiția oglinda sufletului românesc.!!! Fiecare cadru didactic participant va primi o mapă care va conţine: o adeverinţă şi o diplomă de participare, precum şi revista (ISBN), în format electronic. Elevii participanţi vor fi premiaţi, în funcţie de valoarea informaţiilor aduse, creativitate şi originalitatea lucrărilor! 7

8 Termen limită : iunie 2015 Mediatizare / Diseminare: mediatizarea proiectului în şcoală şi prin instituţiile judeţene implicate în proiect; prezentarea proiectului la nivelul Cercurilor Pedagogice şi al Comisiilor Beneficiari: Metodice; mediatizarea proiectului în reviste de specialitate, la simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice, mass-media, comunitatea online a cadrelor didactice; direcţi: Elevii claselor I-XII ai şcolii noastre/şcolile partenere; indirecţi: Cadre didactice, părinţi, membri ai comunităţii locale/judeţene. Continuitatea /sustenabilitatea proiectului: produsele finale obţinute pot fi folosite în cadrul diferitelor ore de curs sau pentru iniţierea altor activităţi. Deviz: fonduri proprii, sponsorizări din partea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor, atragerea de alte sponsorizări din rândul agenţilor economoci locali; Perioada de desfăşurare: pregătire: octombrie noiembrie 2014 / 2015; derulare: 20 noiembrie 2014 aprilie 2015; evaluare, diseminare: aprilie iunie