BENEFICIAR INVESTIŢIE ADRESA INVESTIŢIEI

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "BENEFICIAR INVESTIŢIE ADRESA INVESTIŢIEI"

Transcriere

1 DIRECŢIA URBANISM ŞI AMENAJARE A TERITORIULUI COMPARTIMENT AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE PROCES VERBAL DE PREDARE ŞI PRIMIRE CĂTRE DIRECŢIA ACHIZIŢII, INVESTIŢII ŞI PROGRAME DE DEZVOLTARE CERTIFICATE DE URBANISM ELIBERATE ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2019 Nr.C.U. DATA BENEFICIAR INVESTIŢIE ADRESA INVESTIŢIEI MUNICIPIUL MANGALIA reprezentat prin Primar Radu Cristian ABSELEAM ERKIN S.C. BLACK SEA IMOBILIARE S.R.L. MUNICIPIUL MANGALIA prin primar RADU CRISTIAN MUNICIPIUL MANGALIA prin primar RADU CRISTIAN S.C. ALPIN 2003 S.R.L. prin reprezentant TUDOR MARINIC SALI ORHAN i SALI FIDAN MEMET GHIULVIDAN i MEMET ERMAN Întocmire documentaie tehnică ALIMENTARE CU APĂ SPAȚIU DE RECREERE CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚĂ P+1E CU GARAJ, FOIȘOR ÎMPREJMUIRE TEREN Informații generale privind reglementările urbanistice ale zonei în care este situat imobilul - teren cu număr cadastral DESFIINȚARE CU FUM DIN CARAMIZI (CREMATORIU) I STAȚIE DEDURIZARE AP DESFIINȚARE CENTRALĂ TERMICĂ NR. 11 ANEXE EXTINDERE CONSTRUCȚIE EXISTENT PE VERTICAL CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E Strada Dimitrie Bolintineanu nr. -- bl. Spațiu de recreere sc. - et. - ap. - Strada Titu Maiorescu nr. 21 (fost Cartier Dobrogea 1, lot 20) bl. - sc. - et. - ap. - Falez Olimp nr. 6 bl. - sc. - et. - ap. - Strada Rozelor nr. 14A (fost str. Rozelor, nr. 2) bl. - Oituz nr. 69A bl. - ALEEA PRESIDENT nr. 3 bl. - Gării nr. 38B (fost nr. 38, lot 2/2) bl. - Strada 1 Mai nr. 53, LOT 3/1/1/1/ bl. -

2 S.C. MAGIA SATURNULUI MTD S.R.L. (fost S.C. AURORA MAXIMA S.R.L.) prin administrator Ttruanu Vasile CIOLAN OCTAVIAN MARIAN și CIOLAN ROXANA S.C. JEAN BART S.R.L RCS & RDS S.A HASAN FEFZI i HASAN CADRIA FLORESCU STELIAN i FLORESCU TANA MODIFICARE PROIECT ÎN TIMPUL EXECUȚIEI, AUTORIZAT CU AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 511/ , CU VALABILITATE PÂN LA DATA Prin propunerea de extindere a imobilului, se depășesc indicatorii urbanistici - POT și CUT prevăzuți în documentația de urbanism aprobat pentru zona în care este situat imobilul CONSTRUIRE IMOBIL PARTER - CAMERĂ TEHNICĂ AMPLASARE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE 1. Potrivit procesului - verbal de constatare și sancționare a contravenției nr. 2554/2/ , termenul pentru intrarea în legalitate a lucrărilor executate fără autorizație de construire a fost de 6 luni, respectiv pân la , 2. POT existent este de 100% (construcție realizată pe limitele de proprietate ale terenului), depind P.O.T. maxim de 70% prevăzut conform Regulamentului Local de Urbanism. Intrare în legalitate a lucrărilor de extindere pe vertical a construcției C2 - parter Strada Greenport nr. 36M - N bl. - Strada Vasile Alecsandri nr. 9, lot 2, lot 3 i lot 4 (alee de acces) bl. - Strada T. S. Saveanu nr. 1 - extindere bl. - Gala Galaction nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. - epe Vod nr. 27 bl. - Strada Matei Basarab nr. 51 bl. -

3 S.C. CIRCUS ORLANDO SRL reprezentat prin administrator Oprescu Octavian Dan OMER ERDIN ZEVEDEI ELENA PURCARU ALEXANDRU NEAGU STELIAN AMPLASARE CORT AMBULANT PENTRU SPECTACOLE DE CIRC - CONSTRUCȚIE CU CARACTER PROVIZORIU, CU DURATA DE EXISTENȚĂ LIMITAT, PE PERIOADA VALABILIȚII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIAT LA DATA DE REGLEMENTĂRILE ZONEI ÎN CARE ESTE SITUAT IMOBILUL NU PERMIT MĂRIREA PROCENTULUI DE OCUPARE A TERENULUI CONSTRUIRE IMOBIL PARTER LOCUINȚĂ CONSTRUIRE IMOBIL PARTER - LOCUINȚĂ ÎMPREJMUIRE TEREN CONSTRUIRE FOIȘOR, CONSTRUCȚIE UȘOARĂ, DE LEMN, PE PLACĂ DE BETON SLAB ARMAT A.N. APELE ROMÂNE ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APE DOBROGEA LITORAL AMENAJARE PLAJĂ CU ȘEZLONGURI, pentru ADMINISTRAȚIA UMBRELE, COȘURI DE GUNOI, 4 PATRIMONIULUI CABINE DE SCHIMB VESTIMENTAȚIE PROTOCOLULUI DE STAT RA - CONSTRUCȚIE PROVIZORIE SUCURSALA PENTRU DEMONTABIL pe perioada de REPREZENTARE IN valabilitate a contractului de închiriere nr PROTOCOL NEPTUN 2306/2018 reprezentat prin POPESCU MITICĂ Greenport nr. 11 bl. - sc. - et. - ap. - NEGRU VODA nr. 49F bl. - sc. - et. - ap. - Strada 1 Mai nr. 73A ALEXANDRU ILIA nr. 31A bl. - sc. - et. - ap. - Strada Dumitru Ana nr. 3 ZONA 2 / SUBSECTOR 11 bl. -

4 S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. prin consumator Ursescu Paul Marian S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. prin consumator Clin Gelu-Cezar S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. prin consumator Iuzeir Salim (cstorit cu Iuzeir Giumazie). prin consumator Memet Doina Eugenia S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. prin consumator Asvoaie Mihai Radu Daniel (co-proprietar Negulescu Cornelia) S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. prin consumator Stan Irina tefania ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ abonat Ursescu Paul Marian - Str. M.I. Dobrogeanu, nr. 67F ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ - abonat Clin Gelu-Cezar ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ - abonat Iuzeir Salim Extindere conductă distribuție gaze naturale medie presiune pentru alimentarea imobilului de la nr. 29 din Str. Negru Vod - PE100 SDR11 Dn 63 mm, L=26,50 ml - aferent branșamentului G.N.M.P. + Post de Reglare-Msurare ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ - abonat Asvoaie Mihai Schimbare de destinație apartament din locuință în spaiu comercial și desfacere parapet - Strada Rozelor, Nr. 34, Bl. R16, Sc. D, Et. 1, Ap. 60 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ - abonat Stan Irina tefania Strada M. I.Dobrogeanu nr. 67F bl. Lot 8/1/2 sc. -- et. -- ap. -- Strada Ernest Juvara nr. 19 Strada Profesor Radu Vulpe nr. 4 Strada Negru Voda nr. 29 bl. -- sc. -- et. - ap. -- Strada G-ral Dragalina nr. 6A bl. Lot 2 Strada Rozelor nr. 34 bl. R16 sc. D et. - ap. 60 Strada Marin Preda nr. 18

5 prin consumator DATCU FLORIN MARINEL MUNICIPIUL MANGALIA prin Primar RADU CRISTIAN IONICI MAGDALENA Datcu Florin Marinel (căsătorit cu Datcu Ancuța) MUNICIPIUL MANGALIA PRIN PRIMAR RADU CRISTIAN Clin Gelu-Cezar (căsătorit cu Clin Elena) MUNICIPIUL MANGALIA reprezentat prin Primar Radu Cristian CONDURAT CLAUDIU MARIAN STR. AVRAM IANCU NR. 10A Branarea la rețeaua de termoficare, contorizare si realizare instalații interioare de încălzire în spațiul destinat clubului pensionarilor din strada Rozelor, loc. Mangalia, CT8 INFORMAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTRILE URBANISTICE ALE ZONEI ÎN CARE ESTE ÎNCADRAT IMOBILUL Alimentare cu apă și racord canalizare - Strada Avram Iancu, nr. 10A Întocmire documentație tehnic AMENAJARE FALEZA - CORDON SATURN-VENUS - Operaiuni notariale privind circulația imobiliar - Dezmembrare Teren LUCRARI TERASAMENT STRADA GEORGE MURNU INFORMAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE URBANISTICE ALE ZONEI ÎN CARE ESTE ÎNCADRAT IMOBILUL AVRAM IANCU nr. 10A ROZELOR nr. CLUB PENSIONARI bl. - Strada Hortensia Papadat Bengescu nr. 2 bl. - Strada Avram Iancu nr. 10A sc. - et. - ap. - FALEZA SATURN-VENUS bl. - Strada Munteniei nr. 7A bl. (Parcela A221/60/1/1/2/2 Strada George Murnu nr. FN bl. - Strada Gala Galaction nr. 18A-18B bl. -

6 CIORAN VASILE AMPLASARE PERGOL PARIAL PE ACOPERIȘUL TIP TERASĂ CIRCULABIL EXISTENT ȘI REALIZARE SCARĂ EXTERIOARĂ DE ACCES Strada Mihail Kogalniceanu nr. 12A bl prin consumator STAN IRINA ȘTEFANIA STR. MARIN PREDA NR 18 MARIN PREDA nr prin consumator CERCEL CONSTANTIN BRANSAMENT GAZE NATURALE MSURARE - ALIMENTAREA CU GAZE STR. MIHAI VITEAZU NR. 50B MIHAI VITEAZU nr. 50B prin consumator AMET IBAZIER MSURARE - ALIMENTAREA CU GAZE STR. LUMINII NR. 13 LUMINII nr prin consumator ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI LUMINA A GAZELOR MEDIE PRESIUNE ȘI POST REGLARE MĂSURARE - ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A IMOBILULUI SITUAT PE STR. ROZELOR NR. 9, BLOC F5, SC. A ROZELOR nr. 9 bl. F5 sc. A

7 Nicolic Constantin (căsătorit cu Nicolic Maria) Cruleanu Loredana - Maria (căsătorit cu Cruleanu Ștefan) Ilie Octavian (căsătorit cu Ilie Oana) Ablachim Hikmet MUNICIPIUL MANGALIA reprezentat prin Primar Radu Cristian S.C. PNP IMPEX S.R.L. reprezentat prin Petcu Elvis CODREANU IOAN CIPRIAN AEDIN VILDAN UREGEN ANA LOREDANA Alimentare cu apă și racord canalizare Locuință - Strada Grii, nr. 4 Alimentare cu apă și racord canalizare - Strada Oprea Cruoveanu, nr. 29B Alimentare cu apă și racord canalizare Locuință - Strada George Enescu, nr. 3 Alimentare cu apă și racord canalizare - refacere branament Str. Vasile Pârvan, nr. 23 AMENAJARE PEISAGISTICĂ, PARCARE ȘI AMPLASARE MOBILIER URBAN EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI RECOMPARTIMENTARE RECEPȚIE PARTER AFERENT CORP C1 EXISTENT ȘI CREAREA A ÎNCĂ 10 LOCURI DE PARCARE AFERENTE INFORMAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE URBANISTICE ALE ZONEI ÎN CARE ESTE ÎNCADRAT IMOBILUL întocmire documentație tehnică EXTINDERE PE VERTICAL ȘI ORIZONTAL A IMOBILULUI EXISTENT Terenul solicitat nu este adiacent terenului aflat în proprietate Strada Gării nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. - Oprea Crușoveanu nr. 29B sc. - et. - ap. - Strada George Enescu nr. 3 bl. - Strada Vasile Pârvan nr. 23 sc. - et. - ap. - Gala Galacțion nr. 72 bl. - sc. - et. - ap. - Strada Gala Galaction nr. 24 bl. - PARCELA A324/28 bl. - sc. - et. - ap. - VICEAMIRAL GRIGORE MARTE nr. 20 bl. - SAT VACAN DUNREA bl. - sc. - et. - ap. -

8 S.C. SULINA ESTIVAL 2002 S.A. prin reprezentant DUU ION Întocmire documentaie tehnică MODERNIZARE ANSAMBLU HOTELIER EXISTENT PRIN: SUPRAETAJARE, EXTINDERE, RECOMPARTIMENTARE, CONSTRUIRE BALCOANE ȘI TERASE EXTERIOARE, REFAȚADIZARE, EXTINDERE PISCINA, AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII, SPAII VERZI, TEREN DE SPORT ȘI PARCRI EXTERIOARE PENTRU MĂRIREA GRADULUI DE CONFORT TURISTIC HOTEL SULINA bl. - sc. - et. - ap S.C. PROSPER MOD S.R.L S.C. VILLAGE TOUR S.R.L CAMIR IOSIF - ADRIAN Informații privind reglementrile urbanistice ale zonei în care este situat imobilul cu număr cadastral CAD: 154 CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN;, Prezentul certificat de urbanism nu poate fi folosit pentru amenajare camping întrucât, potrivit Regulamentului de Urbanism al municipiului Mangalia, pe terenurile libere din U.T.R. - S3 stațiunea JUPITER se interzice construirea până la întocmirea și aprobarea unui PUZ. RECOMPARTIMENTARE APARTAMENT ȘI SCHIMBARE TÂMPLĂRIE., Certificatul de urbanism nu poate fi folosit pentru - Întocmire documentație tehnic EXTINDERE BALCON ȘI MODIFICARE FAAD. Strada Scriitorilor nr. 10A - nr. - bl. - Strada George Murnu nr. 23 bl. 60 sc. D et. 1 ap. 51

9 ANTON MARIANA OPRI DANIEL IORDACHE TĂNĂSACHE S.C. BUILDERS UNITED S.R.L S.C. AVANTI BEACH S.R.L. prin reprezentant MARCEL RADU IONI S.C. MOBEST S.A S.C. CONLEMN S.R.L. prin asociat Popescu Doru S.C. DAMEN SHIIPYARDS MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A. reprezentat prin Mavrodin Nicușor Reglementările urbanistice pentru UTR O3 Pota, conform Regulamentului Local de Urbanism, nu permit mărirea procentului de ocupare a terenului. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN INFORMAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE URBANISTICE ALE ZONEI ÎN CARE ESTE ÎNCADRAT IMOBILUL OPERAȚIUNI DE COMPARTIMENTARE NESTRUCTURAL conform Legii 50 / art. 11 litera m. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE URBANISTICE ALE ZONEI ÎN CARE ESTE ÎNCADRAT IMOBILUL Informații privind reglementările urbanistice ale zonei în care este situat imobilul cu numr cadastral Informații generale privind reglementările urbanistice ale zonei în care este situat imobilul - teren cu numr cadastral CAD: 41 (Saturn) Întocmire documentaie tehnică - INSTALAȚIE DE OBȚINERE FERROLINE C18 (Amestec Ar + 18% CO2), ÎMPREJMUIT CU PLAS BORDAT, ÎN ZONA CAS (Rezervor CO2 NR. 2) Strada Libertații nr. 36, lot 4 bl. - Strada Horia Vintilă nr. 24D (fost Cartier Dobrogea I, parcela 18, loturile 17-27, lot 8) bl. - sc. - et. - ap. - TRANDAFIRILOR nr. 6K bl. - sc. - et. - ap. - Strada Vasile Pârvan nr. 12 bl. - NICOLAE IORGA nr. 18A-18B bl. - Strada Gheorghe Țuțuianu nr. 1A Strada Greenport nr. 9 bl. - sc. - et. - ap. - Strada Portului nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. -

10 S.C. Octavianus MDG S.R.L S.C. NEPTUN - OLIMP S.A. reprezentată prin Director general Caracostea Cătălin - Mihai, DRGOI IULIAN S.C. MERCUR S.R.L ALBULESCU CATI căsătorit cu ALBULESCU GHEORGHE TNSESCU CARMEN - CONSUELA (fost BAROI) S.C. EVA G ZANTI CONSULT S.R.L. prin Șerban Simona - Mihaela Informaii privind reglementrile urbanistice ale zonei în vederea concesionrii terenului pentru extinderea construcției pe terenul alăturat AMENAJARE CAMPING CU GRUPURI SANITARE, LOC DE LUAT MASA (FOIȘOR), PLATFORME PENTRU UMPLUT/GOLIT REZERVOARE RULOTE ȘI ALEI IMPREJMUIRE IMOBIL - CONSTRUIRE GARD întocmire documentație tehnică EXTINDERE PE VERTICAL SI ORIZONTAL SPAȚIU COMERCIAL P+1E EXISTENT, AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN SPAȚIU COMERCIAL, FĂRĂ AFECTAREA STRUCTURII DE REZISTEȚĂ INTRAREA ÎN LEGALITATE A LUCRĂRILOR DE TRANSFORMARE A MANSARDEI ÎN ETAJ ȘI CONSTRUIRE MANSARDĂ LA IMOBILUL CASEI DE VACANȚĂ P+M CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN Strada Mihai Viteazu nr. 53B sc. -- et. -- ap. -- Constanţa, Municipiul MANGALIA, satul Loc. Neptun, Teren liber în vecinătatea Gării Neptun, ERBAN CANTACUZINO nr. PARCELA A221/63/11 bl. - sc. - et. - ap. - TEILOR nr. 28 bl. - Șoseaua Constanei nr. 21 bl. D sc. A et. 1 ap. 4 Aleea Liliacul nr. 8 bl. - sc. - et. - ap. - Olimp nr. 16D (fost str. Amfiteatru, nr. 5, Lot 1/3 Lot 2) bl. - sc. - et. - ap. -

11 S.C. DECEBAL ESTIVAL 2002 S.A S.C. ZIMCOM S.R.L S.C. LEVIS STAR S.R.L IGNAT SANDA ILEANA MARIN FLORIN ADRIAN S.C. VERONICA 95 S.A. prin Marcu Mihail Informaii privind reglementările urbanistice ale zonei în care este situat terenul cu nr. cadastral CAD: 75 Neptun Informații privind reglementările urbanistice ale zonei în care sunt situate terenurile cu numere cadastrale /CAD:16/5/CAD:16/3 Terenul domeniu public este folosit ca alee de acces, pe teren există un stâlp pentru distribuția energiei electrice Și construcția care poate fi extinsă spre sud și vest este neautorizat INFORMARE PRIVIND REGLEMENTĂRILE URBANISTICE ZONALE Conform extrasului de Carte Funciară construcțiile sunt fără acte și construcția C1 este realizată în regim de înălțime parter. EXTINDERE HOTEL CU CORPURI PARTER, CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE PE LATURA SUDICĂ Certificatul de urbanism nu poate fi folosit pentru - INTRARE ÎN LEGALITATE CU: CONSTRUIRE FOIȘOR PARTER, AMENAJARE TEREN DE SPORT, AMENAJARE PARCARE ȘI AMPLASARE CONTAINERE PENTRU INSTALAȚII TEHNICE, întrucât nu se face dovada sancționării contravenționale a executării lucrărilor fără autorizație de construire Strada Trandafirilor nr. 14 Strada Gala Galaction nr. 15A Strada General Vârtejanu nr. FN bl. La sud-vest de imobilul cu număr cadastral sc. -- et. -- ap. -- DN 39 bl. - VASILE PÂRVAN nr. 13A - nr. - bl. -

12 S.C. EUROSANTIS S.R.L. prin Marcu Mihail REABILITARE ȘI MODERNIZARE HOTEL AGORA (FOST ROMANA) ȘI EXTINDERE SPAIU ALIMENTAIE PUBLIC - nr. - bl prin consumator S.C. GEENA STYLE S.R.L. MSURARE - ALIMENTAREA CU GAZE STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 12, BL. 8, SC. A 1 DECEMBRIE 1918 nr. 12 bl. 8 sc. A ap prin consumator MITRANA MARIN MEDIE PRESIUNE SI POST REGLARE MSURARE - ALIMENTAREA CU GAZE STR. T.S. SVEANU, NR. 10, BL. B6, SC. A T.S. SVEANU nr. 10 bl. B6 sc. A ap prin consumator GOLEANU MIHAELA STR. OPREA CRUOVEANU NR. 12A OPREA CRUOVEANU nr. 12A 605 prin consumator GOLISNIUC IONU STR. ION MECU NR. 41 ION MECU nr. 41

13 606 S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. prin consumator S.C. Black Sea Franchises S.R.L. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC - abonat S.C. Black Sea Franchises S.R.L. - Str. Ionel Teodoreanu, Nr. 2 Strada Ionel Teodoreanu nr prin consumator TĂNASE VIOREL STR. GEORGE EMIL PALADE NR.16 GEORGE EMIL PALADE nr prin consumator MATEI IOANA DANIELA MEDIE PRESIUNE SI POST REGLARE STR. MATEI BASARAB NR. 94 MATEI BASARAB nr prin consumator AVRAM NICULINA STR. CRINULUI NR 44A CRINULUI nr. 44A 610 prin consumator FLORESCU TUDORIA STR. OITUZ NR. 48D OITUZ nr. 48D

14 611 prin consumator ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 2 BRANȘAMENT RAMIFICAT GAZE NATURALE MEDIE PRESIUNE ȘI POST REGLARE MĂSURARE - ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A IMOBILULUI SITUAT PE STR.GEORGE MURNU, BL. A4, SC. B GEORGE MURNU nr. - bl. A4 sc. B 612 prin consumator BANCEANU CONSTANTIN STR. OPREA CRUOVEANU NR. 14 OPREA CRUOVEANU nr prin consumator RAȚĂ OPRIȚA MĂSURARE ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A IMOBILULUI SITUAT PE STR. MĂRĂȘEȘTI NR. 7B MĂRĂȘEȘTI nr. 7B 614 prin consumator ABDUREFI MUCADER STR. GENERAL BOERESCU GENERAL BOIERESCU nr. 35A 615 prin consumator S.C. CRIS STYLE IMPEX S.R.L. Întocmire documentaie tehnică STR. NICOLAE IORGA, NR. 2 NICOLAE IORGA nr. 2

15 S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. prin consumator Dumitru Anica prin consumator VOICULEȚ PACHELA Întocmire Documentaie Tehnică - ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ - abonat Dumitru Anica - Str. Nicolae Iorga, Nr. 2G Întocmire documentaie tehnică EXTINDEREA CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE (MP) I REALIZARE BRANAMENT PE STR. MIHAI VITEAZU, NR. 59BIS Strada Nicolae Iorga nr. 2G bl. Lot 8/1/2 sc. -- et. -- ap. -- MIHAI VITEAZU nr. 59BIS 618 S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. prin consumator Lemnaru Valentina (cstorit cu Lemnaru tefan) Întocmire Documentaie Tehnică - ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ - abonat Lemnaru Valentina - Str. Mihail Koglniceanu, Nr. 18/Lot 3 Strada Mihail Kogalniceanu nr. 18 bl. Lot 3 sc. -- et. -- ap RADU IOAN INFORMARE PRIVIND REGLEMENTRILE URBANISTICE ALE ZONEI în care este situat imobilul - teren în vederea concesionrii (în condiiile respectării legislaiei în vigoare și prevederilor H.C.L. nr. 152/ i H.C.L. nr. 502/ privind aprobarea măsurilor referitoare la autorizarea lucrărilor de construire la locuințele situate în blocuri). Strada Ion Creanga nr. FN bl. la vest de blocul C7b sc. -- et. -- ap. --

16 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIAL MUNICIPIUL MANGALIA reprezentat prin Primar RADU CRISTIAN REABILITAREA FAȚADELOR, A PICTURII MURALE EXTERIOARE ȘI INTERIOARE, CONSOLIDAREA STRUCTURII DE REZISTENȚĂ, SISTEMATIZAREA CURȚII, REFACEREA ÎMPREJMUIRII, REABILITAREA TUTUROR INSTALAIILOR ȘI CONSTRUIRE LUMÂNAR PENTRU BISERICA SF. MARE MUCENIC GHEORGHE Strada Mihai Viteazu nr. 7, Biserica Sf. Mare Mucenic Gheorghe bl POPIA OANA Stoicescu Livia (co-proprietar Stoicescu Alexandru-Cristian) Rileanu Alina Gabriela VUAP IONAL MUNICIPIUL MANGALIA prin primar RADU CRISTIAN CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1E I GARAJ Operaiuni notariale privind circulația imobiliară - Dezmembrare Teren și Construcții Înformare privind reglementările urbanistice ale zonei în care se află imobilul cu număr cadastral INTRAREA ÎN LEGALITATE - ATELIER DE CONFECȚII TÂMPLĂRIE PVC SP+P+1E SYNERGY OF NATURE AND CULTURE - POTENȚIAL FOR DEVELOPEMENT OF THE CROSS - BORDER REGION (EXECUIE ZON PROMENAD ȘOSEAUA CONSTANȚEI ZONA PIETONAL - PIAȚA REPUBLICII - ALEEA TEILOR - ZONA 1 PIAȚA REPUBLICII ȘI PIETONAL COMERCIAL EPE VOD nr. 23 Strada Augustin Buzura nr. 2I Strada Ernest Juvara nr. 35 bl. -- sc. -- et. -- ap. -- GHEORGHE DOJA nr. 17 bl. - sc. - et. - ap. - ȘOSEAUA CONSTANȚEI bl. - sc. - et. - ap. -