VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2008

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2008"

Transcriere

1 JUDEŢUL: NEAMT Unităţi administrativ - teritoriale PRIMARIA PIATRA NEAMT Formular: 141/05 1 VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2008 TOTAL VENITURI I. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Diverse venituri Taxe speciale Amortizare mijloace fixe Depozite speciale pentru constructii de locuinte Fondul de risc Fond de rulment Alte venituri TOTAL CHELTUIELI TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XII ÎMPRUMUTURI Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa Autoritati publice si actiuni externe TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 31 10

2 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 41 Autoritati executive si legislative Autorităţi executive Alte servicii publice generale 45 61, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XII ÎMPRUMUTURI Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa Din total capitol: 60 Fond de rulment Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alte servicii publice generale Invatamant TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3 3 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 77 Învatamânt prescolar si primar Învatamânt prescolar Învatamânt primar Învatamânt secundar Învatamânt secundar inferior Învatamânt secundar superior Invatamant profesional Învatamânt postliceal Învatamânt nedefinibil prin nivel Învatamânt special Servicii auxiliare pentru educatie Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare Sanatate TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 104 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale Alte cheltuieli in domeniu sanatatii Alte institutii si actiuni sanitare

4 4 Cultura, recreere si religie TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 122 Servicii culturale Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura Camine culturale Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Centre culturale Alte servicii culturale Servicii recreative si sportive Sport Tineret Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Servicii religioase Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport

5 5 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 153 Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutoare pentru locuinte Crese Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 177 Locuinte Dezvoltarea sistemului de locuinte Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice Iluminat public si electrificari rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale Protectia mediului TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

6 6 Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 199 Salubritate si gestiunea deseurilor Salubritate Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor Canalizarea si tratarea apelor reziduale Actiuni generale economice, comerciale si de munca TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 217 Actiuni generale economice si comerciale Prevenire si combatere inundatii si gheturi Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii

7 7 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 234 Agricultura Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Transporturi TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 250 Transport rutier Drumuri si poduri Transport în comun Strazi Transport aerian Aviatia civila Alte cheltuieli în domeniul transporturilor VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT EXCEDENT DEFICIT PRIMAR GHEORGHE STEFAN DIRECTOR ECONOMIC OLARU SILVIA