Consiliul Judetean Olt BUGETUL CREDITELOR EXTERNE ŞI INTERNE PE ANUL 2007

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Consiliul Judetean Olt BUGETUL CREDITELOR EXTERNE ŞI INTERNE PE ANUL 2007"

Transcriere

1 Consiliul Judetean Olt 1 Anexa nr. 3 la HCJ nr. 4/ BUGETUL CREDITELOR EXTERNE ŞI INTERNE PE ANUL indicator CREDITE EXTERNE SI INTERNE TOTAL (rd ) 1 17,156 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd ) ,156 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd ) ,156 Active fixe (rd ) ,156 Construcţii ,156 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe (rd ) DIN CARE: CREDITE EXTERNE (rd ) 12 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd ) TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd ) Active fixe (rd ) Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe (rd ) Autoritati publice si actiuni externe (rd.32) CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.24) TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.25+30) Active fixe (rd.26 la rd.29) Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 31 Autorităţi executive si legislative (rd.33) Autorităţi executive Invatamant (rd ) CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.37) 36 70

2 2 indicator TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.38+43) Active fixe (rd.39 la rd.42) Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 44 Învatamânt prescolar si primar (rd.46+47) Învatamânt prescolar Învatamânt primar Învatamânt secundar (rd.49 la 51) Învatamânt secundar inferior Învatamânt secundar superior Invatamant profesional Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd.53) Învatamânt special Alte cheltuieli în domeniul învatamântului Cultura, recreere si religie (rd.66) CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.58) TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.59+64) Active fixe (rd.60 la rd.63) Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 65 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd ) CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70) TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71+76) Active fixe (rd.72 la rd.75) Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 77 Locuinte (rd.79+80)

3 3 indicator Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.82+83) Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice Iluminat public si electrificari rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale Protectia mediului (rd ) CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.90) TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.91+96) Active fixe (rd.92 la rd.95) Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 97 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd ) Salubritate Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor Canalizarea si tratarea apelor reziduale Transporturi (rd ) CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.105) TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd ) Active fixe (rd.107 la rd.110) Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 112 Transport rutier (rd.114 la 116) Drumuri si poduri Transport în comun Strazi Transport aerian (rd.118) Aviatia civila Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

4 4 indicator VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (rd.277) DEFICIT (rd.278) CREDITE INTERNE (rd ) ,156 CHELTUIELI DE CAPITAL(rd ) ,156 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd ) ,156 Active fixe (rd ) ,156 Construcţii ,156 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe (rd ) Autoritati publice si actiuni externe (rd.144) CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.136) TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd ) Active fixe (rd.138 la rd.141) Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 143 Autorităţi executive si legislative (rd.145) Autorităţi executive Invatamant (rd ) CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.149) TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd ) Active fixe (rd.151 la rd.154) Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 156 Învatamânt prescolar si primar (rd ) Învatamânt prescolar Învatamânt primar Învatamânt secundar (rd.161 la 163) Învatamânt secundar inferior Învatamânt secundar superior

5 5 indicator Invatamant profesional Învatamânt postliceal Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd.166) Învatamânt special Alte cheltuieli în domeniul învatamântului Sanatate (rd ) CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.171) TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd ) Active fixe (rd.173 la rd.176) Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 178 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.180) Spitale generale Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.182) Alte institutii si actiuni sanitare Cultura, recreere si religie (rd ) CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.186) TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd ) Active fixe (rd.188 la rd.191) Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 193 Servicii culturale (rd.195 la 203) Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura Camine culturale Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale

6 6 indicator Servicii recreative si sport (rd ) Sport Tineret Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala (rd ) CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.211) TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.212) Active fixe (rd.213 la rd.216) Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 218 Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala pentru familie si copii Prevenirea excluderii sociale (rd ) Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd ) CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.227) TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd ) Active fixe(rd.229 la rd.232) Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 234 Locuinte (rd ) Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd ) Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice Iluminat public si electrificari rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii în domeniile locuinţelor serviciilor şi dezvoltării comunale Protectia mediului (rd ) CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.246)

7 7 indicator TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd ) Active fixe (rd.248 la rd.251) Construcţii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 253 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd ) Salubritate Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor Canalizarea si tratarea apelor reziduale Transporturi (rd ) ,156 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.261) ,156 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd ) ,156 Active fixe (rd.263 la rd.266) ,156 Construcţii ,156 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 268 Transport rutier (rd.270 la 272) ,156 Drumuri si poduri ,156 Transport în comun Strazi Transport aerian (rd.274) Aviatia civila Alte cheltuieli în domeniul transporturilor VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT DEFICIT PRESEDINTE JENEL COPILAU DIRECTOR EXECUTIV Constanta DUMITRU CONTRASEMNEAZA SECRETARUL JUDETU MARIN DOBRE

8 8 indicator