, , , , , , ,794 CHELTUIELI DE CAPITAL

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download ", , , , , , ,794 CHELTUIELI DE CAPITAL"

Transcriere

1 Unitatea administrativ - teritorială :Consiliul Local al Sectorului 6 Formular: 131/5 VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 27 TOTAL VENITURI (cod.2) I. VENITURI CURENTE (cod.12) C. VENITURI NEFISCALE (cod.14) C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.11) Diverse venituri (cod la ) Taxe speciale Amortizare mijloace fixe Depozite speciale pentru constructii de locuinte Fondul de risc Fond de rulment Alte venituri - mii lei - TOTAL CHELTUIELI (cod ) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII.1 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Construcţii , , Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XII ÎMPRUMUTURI Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT EXCEDENT DEFICIT Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE ( ) Autoritati publice si actiuni externe (cod ) , , , ,794 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2 3, ,794 Construcţii Page 1 of

2 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) Din total capitol: Autoritati executive si legislative (cod ) Autorităţi executive Alte servicii publice generale (cod ) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1 TITLUL II BUNURI SI SERVICII Construcţii Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) OPERATIUNI FINANCIARE (rd.58) 79 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.59) 8 Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 8.8 Din total capitol: Fond de rulment Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alte servicii publice generale Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( cod ) , , , , Invatamant (cod la ) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1 TITLUL II BUNURI SI SERVICII Construcţii Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) Din total capitol: Învatamânt prescolar si primar Învatamânt prescolar Învatamânt primar Învatamânt secundar Învatamânt secundar inferior Învatamânt secundar superior Invatamant profesional Învatamânt postliceal Învatamânt nedefinibil prin nivel Page 2 of

3 Învatamânt special Servicii auxiliare pentru educatie Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare Sanatate (cod ) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1 TITLUL II BUNURI SI SERVICII Construcţii Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) Din total capitol: Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod ) Spitale generale Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod ) Crese Alte institutii si actiuni sanitare Cultura, recreere si religie (cod ) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII Construcţii Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) Din total capitol: Servicii culturale ( cod la ) Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura Camine culturale Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Centre culturale Alte servicii culturale Servicii recreative si sportive (cod la ) Page 3 of

4 Sport Tineret Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Servicii religioase Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala ( ) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1 TITLUL II BUNURI SI SERVICII Construcţii Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) Din total capitol: Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod ) Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutoare pentru locuinte Prevenirea excluderii sociale (cod ) Ajutor social Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU SI APE ( cod ) Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod ) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1 TITLUL II BUNURI SI SERVICII Construcţii Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) Din total capitol: Locuinte ( ) Dezvoltarea sistemului de locuinte Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod ) Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice Iluminat public si electrificari rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati Page 4 of 6

5 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale Protectia mediului (cod ) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1 TITLUL II BUNURI SI SERVICII Construcţii Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) Din total capitol: Salubritate si gestiunea deseurilor (cod ) Salubritate Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor Canalizarea si tratarea apelor reziduale Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod ) Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod ) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1 TITLUL II BUNURI SI SERVICII Construcţii Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) Din total capitol: Actiuni generale economice si comerciale (cod ) Prevenire si combatere inundatii si gheturi Programe de dezvoltare regionala si sociala Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod ) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd ) 71.1 Construcţii Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) Din total capitol: Page 5 of 6

6 Agricultura (cod ) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Transporturi (cod ) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII Construcţii Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale , , , , , , , , , , Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) Din total capitol: Transport rutier (cod la ) Drumuri si poduri Transport în comun Strazi Transport aerian (cod ) Aviatia civila Alte cheltuieli în domeniul transporturilor VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT EXCEDENT DEFICIT , , , , ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE.. Page 6 of 6