GRUNDFOS INSTRUCŢIUNI SM 113. Instrucţiuni de instalare şi utilizare. Other languages.

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "GRUNDFOS INSTRUCŢIUNI SM 113. Instrucţiuni de instalare şi utilizare. Other languages."

Transcriere

1 GRUNDFOS INSTRUCŢIUNI Instrucţiuni de instalare şi utilizare Other languages

2 Instrucţiuni de instalare şi utilizare Traducerea versiunii originale în limba engleză Aceste instrucțiuni de instalare și exploatare descriu Grundfos. Secțiunile 1-3 oferă informațiile necesare dezambalării, instalării și punerii în funcțiune a produsului în condiţii de siguranţă. Secțiunile 3-8 oferă informații importante despre produs, precum și informații privind service-ul, depanarea și dezafectarea produsului. CUPRINS Pagina 1. Informații generale Frazele de pericol Notițe 2 2. Instalarea Amplasare Dimensiuni Montarea Instalarea în conformitate cu EMC Scheme de conexiuni 5 3. Pornirea în funcțiune a produsului 6 4. Prezentarea produsului Descriere generală Interfaţa utilizatorului Identificare Omologare Variante Senzor WIO/WIA 8 5. Date tehnice 8 6. Întreţinerea 8 7. Service 8 8. Dezafectarea produsului 8 1. Informații generale 1.1 Frazele de pericol Simbolurile și frazele de pericol de mai jos pot apărea în instrucţiunile de instalare şi utilizare Grundfos, instrucțiunile de siguranță și instrucțiunile de service. Frazele de pericol sunt structurate în modul următor: 1.2 Notițe PERICOL Indică o situaţie periculoasă, care dacă nu este evitată va avea drept rezultat decesul sau accidentarea gravă. AVERTIZARE Indică o situaţie periculoasă, care dacă nu este evitată ar putea avea drept rezultat decesul sau accidentarea gravă. ATENŢIE Indică o situaţie periculoasă care dacă nu este evitată ar putea avea drept rezultat accidentarea uşoară sau moderată. CUVÂNTUL DE AVERTIZARE Descrierea pericolului Consecința ignorării avertizării. - Acțiunea pentru evitarea pericolului. Simbolurile și notele de mai jos pot apărea în instrucţiunile de instalare şi utilizare Grundfos, instrucțiunile de siguranță și instrucțiunile de service. Respectați aceste instrucţiuni pentru produsele anti-ex. Înainte de instalare, citiți acest document. Instalarea şi exploatarea trebuie să se conformeze reglementărilor locale şi codurilor de bună practică acceptate. Un cerc albastru sau gri, cu un simbol grafic alb indică necesitatea luării de măsuri. Un cerc roșu sau gri, cu o bară diagonală, eventual cu un simbol grafic negru, indică faptul că nu trebuie luate măsuri sau că acestea trebuie să înceteze. Nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță, poate cauza defectarea sau deteriorarea echipamentului. Sfaturi și sugestii care fac munca mai ușoară. 2

3 2. Instalarea Înainte de instalare, verificați că nu a fost afectat în timpul transportului. ATENŢIE Electrocutare Accidentare ușoară sau moderată - Înainte de instalarea, asiguraţi-vă că alimentarea de la rețea a fost deconectată şi că nu poate fi reconectată accidental. ATENŢIE Electrocutare Accidentare ușoară sau moderată Verificaţi dacă tensiunea de alimentare corespunde cu valorile indicate pe plăcuţa de identificare. 2.2 Dimensiuni Fig. 1 Dimensiunile 2.3 Montarea este pregătit pentru montaj pe o şină DIN de 35 mm (EN 50022) cu adaptoare de șină DIN. TM Amplasare trebuie instalat numai de Grundfos sau de un atelier autorizat pentru service. ATENŢIE Mediu exploziv Accidentare ușoară sau moderată - Nu instalați în atmosfere potenţial explozive. TM Informaţii privind siguranţa aparține clasei de protecție IP22. Fig. 2 Cum se fixează cele două adaptoare Temperatura mediului ambiant -25 la 65 C. nu trebuie expus direct la lumina soarelui. Altitudinea de instalare Maxim 2000 m deasupra nivelului mării. Umiditatea relativă Maxim 95 %. Avertizare Protecţia ATEX/IEC Ex poate fi activată cu ajutorul comutatorului DIP 10 de pe IO113. Acest lucru activează alarme suplimentare. Vezi secțiunea privind protecția ATEX/IEC Ex în instalație și instrucțiunile de exploatare pentru IO113. Fig. 3 Montarea pe o şină DIN TM

4 SM113 poate fi îndepărtat împingând adaptoarele în sus şi scoțându-l de pe şina DIN. Fig. 4 Demontarea de pe șina DIN SM113 poate fi de asemenea încorporat în partea superioară a capacului pompei. TM Instalarea în conformitate cu EMC Când cablul motorului dintre pompă și orice convertizor de frecvență este mai lung de 10 metri, vă recomandăm să echipați convertizorul de frecvență cu un filtru de ieșire pentru a preveni măsurările analogice incorecte. Este în special important să se asigure respectarea normelor EMC la instalarea pompei cu convertizor de frecvență, când se folosește mai mult de o pereche IO113 și SM113, chiar dacă SM113 este încorporat într-o casetă sau în pompă. Trebuie respectate următoarele reguli: Conectaţi ecranarea cablului la împământare. Nu răsuciţi capetele ecranului, deoarece aceasta va distruge efectul ecranării la frecvenţe înalte. Utilizați cleme de cablu așa cum se prezintă în fig. 6. Asigurați un bun contact electric de la placa de montaj prin şuruburile de montaj la caseta metalică a convertizorului de frecvenţă. Utilizați șaibe dințate și o placă de montare conducătoare galvanic. IO 113 I1 I2 I3 TM Fig. 6 Ecranare fixată cu clemă de cablu, și atât IO113 cât și SM113 montate într-o casetă Fig. 5 Încorporat în pompă TM Vă recomandăm să fixați ecranarea cablului dintre IO113 și SM113 cu o brățară, chiar dacă SM113 este încorporat într-o casetă sau în pompă. ATENŢIE Electrocutare Accidentare ușoară sau moderată Toţi senzorii în contact cu tensiunea de fază trebuie dublu izolaţi conform EN

5 2.5 Scheme de conexiuni Schemele de conexiuni de mai jos prezintă aplicațiile normale ale senzorilor WIO/ WIA, contactul de umiditate, contactele termice, senzorii Pt100/Pt1000/PTC, precum și tabloul de monitorizare a senzorilor SM113 cu senzor de vibrație și alte componente. Dacă un senzor WIO/WIA nu este montat în pompă, trebuie să fie conectată o rezistență de 2,7 kohm ± 1 %, minimum 0,25 W între bornele 3 și 4. Pump+WIO: Pump+WIA: Contacte termice IO 113 Contact de umiditate WIO / WIA Pt100 / Pt1000 TM Fig. 7 Contactul termic, contactul de umiditate, senzorul WIO/ WIA, senzorul Pt100/Pt1000 Pump+WIO: IO Pump+WIA: Contacte termice Contact de umiditate WIO / WIA Pt100 / Pt1000 TM Fig. 8 Contacte termice, contactul de umiditate, senzorul WIO/ WIA, senzorii Pt100/Pt1000 Pump+WIO: IO Pump+WIA: Contacte termice Contact de umiditate Senzor de vibraţie WIO / WIA Pt100 / Pt1000 TM Fig. 9 Contacte termice, contactul de umiditate, senzorul WIO/ WIA, senzorii Pt100/Pt1000, senzorul de vibrație Pump+WIO: IO Pump+WIA: Contacte termice Contact de umiditate WIO / WIA Pt100 / Pt1000 TM Fig. 10 Contacte termice, contactul de umiditate, senzorul WIO/ WIA, senzorii Pt100/Pt1000 5

6 DIP Pornirea în funcțiune a produsului Punerea în funcțiune trebuie efectuată de persoane autorizate. 1. Cuplaţi alimentarea de la reţea. 2. Verificați dacă indicațiile IO113 sunt cele așteptate. Dacă semnalul este bun, sistemul este gata de funcţionare. Dacă nu, verificați următoarele: SM113 este conectat corect la IO113 (vezi instrucţiunile de instalare şi exploatare pentru IO113). Toţi senzorii sunt conectaţi corect. Dacă mai mult de o pereche de IO113 și SM113 sunt folosite într-un sistem de control, asigurați-vă că setarea adresei este corectă. Imediat ce se aplică tensiunea, va controla toate intrările pentru a detecta care senzori sunt conectaţi. Dacă se măsoară un semnal valabil, va înregistra că este prezent un senzor şi va salva starea. Dacă IO113 indică o eroare de senzor sau de configurație, detectarea senzorului trebuie repetată. Schimbați comutatorul DIP 6 la IO113 de la OPRIT la PORNIT, iar apoi schimbați-l de la PORNIT la OPRIT. După aprox. 5 secunde, SM113 se va reseta, iar detectarea senzorului este finalizată. T1 T2 G1 A1 G2 A2 K1 K2 R1 R2 D1D2D3D4 D5D6 D7D8 PE A Y B 4. Prezentarea produsului 4.1 Descriere generală este destinat colectării şi transferului datelor suplimentare de la senzori. SM113 funcționează împreună cu IO113 (cu modulul de comunicare, număr de produs ) după cum se prezintă mai jos. T1 T2 G1 A1 G2 A2 K1 K2 R1 R2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 IO 113 Comunicarea PE prin linia de alimentare cu A Y B ajutorul protocolului Grundfos I1 I2 I Intrările senzorilor Fig. 12 IO 113 și SM113 poate fi integrat într-o pompă sau poate fi montat lângă IO113 într-o casetă de control. poate colecta date de la următoarele dispozitive: senzori de curent, 4-20 ma* Pt100**/Pt1000*** senzori termici. * Senzor de vibrație, senzor de apă în ulei ori apă în aer (WIO ori WIA) ** Maxim trei senzori Pt100 *** Maxim patru senzori Pt1000 TM TM DIP6 DIP I1 I2 I3 TM Fig. 11 Comutatoarele DIP de pe IO113 6

7 4.2 Interfaţa utilizatorului 4.3 Identificare TM Codificare Cod Semnificație SM SM Placă senzor 11 Serie controler 3 Număr model Fig. 13 Bornele de conectare Bornă Tip Descriere ma Senzor de vibraţie ma Intrare de rezervă 3 Ieșire alimentare pentru 13,5 V c.c. senzori 4-20 ma ma Senzor apă în ulei/apă în aer 5 GND Masă comună pentru senzori 6 P5 Semnal de comunicare pentru IO PE Împământare de protecţie 8 P4 Alimentarea tabloului senzorilor de la IO Nu este cazul - 10 Pt1000 Temperatură stator 11 Turație Rezervat Pt100/ Pt1000 Pt100/ Pt1000 Pt100/ Pt1000 Temperatura lagărului principal Temperatura lagărului de susţinere Temperatură stator Plăcuţa de identificare Plăcuţa de identificare este montată pe fața. Type Product No. UN PMAX 5W N2042 Made in Thailand Fig. 14 Poz. A B C D E F G H I I A B C D E F G H Plăcuţa de identificare V-No. P.c. Serial No. IP OPEN TYPE PROCESS CTROL EQUIPMENT 30 XP DK-8850 Bjerringbro Denmark Descriere Denumirea tipului Număr produs Tensiune nominală Număr versiune Serie Cod de producţie (an şi săptămână) Clasa de protecţie a carcasei Emblemă omologare EAC Consum de putere TM Omologare SM113 este listat UL în standardele de siguranţă din SUA şi Canada. 7

8 4.5 Variante este disponibilă numai într-o singură variantă. Numărul de produs de pe plăcuţa de identificare indică varianta: = varianta standard trebuie folosit în combinație cu IO Senzor WIO/WIA În aplicaţii Ex și IEC Ex, intensitatea maximă furnizat senzorului nu trebuie să depășească 350 ma conform EN/IEC Notă: Deoarece IO 113 este echipat cu această ieșire de limitare de intensitate la, nu mai este necesară o protecţie suplimentară când se combină IO 113 cu. Pentru informații suplimentare despre senzorul WIO/WIA, consultaţi instrucţiunile de instalare şi exploatare la 8. Dezafectarea produsului Acest produs sau părţi din acest produs trebuie să fie scoase din uz, protejând mediul, în felul următor: 1. Contactaţi societăţile locale publice sau private de colectare a deşeurilor. 2. În cazul în care nu există o astfel de societate, sau se refuză primirea materialelor folosite în produs, produsul sau eventualele materiale dăunătoare mediului înconjurător pot fi livrate la cea mai apropiată societate sau la cel mai apropiat punct de service Grundfos. Puteți vedea produsul la: product-recycling.html 5. Date tehnice Sursa de alimentare trebuie să fie o sursă de energie limitată sau de clasa II. Tensiune de alimentare: Intensitate de alimentare: Consumul de putere: 5 W 6. Întreţinerea nu necesită întreţinere. 7. Service 14 V c.c. + 1 V c.c./- 1 V c.c. 210 ma rms Vârf comunicație prin linia de alimentare Sursă de alimentare limitată sau de clasa II. SM113 nu poate fi reparat. Înlocuiţi în caz de defectare. 8

9 9

10 Companii Grundfos Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin 1619 Garín Pcia. de B.A. Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ «Порт» Тел.: +7 (375 17) /73 Факс: +7 (375 17) Bosnia and Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7A, BH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 10F The Hub, No. 33 Suhong Road Minhang District Shanghai PRC Phone: Telefax: COLOMBIA GRUNDFOS Colombia S.A.S. Km 1.5 vía Siberia-Cota Conj. Potrero Chico, Parque Empresarial Arcos de Cota Bod. 1A. Cota, Cundinamarca Phone: +57(1) Telefax: +57(1) Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Buzinski prilaz 38, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: GRUNDFOS Sales Czechia and Slovakia s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Trukkikuja 1 FI Vantaa Phone: +358-(0) France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Tópark u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT. GRUNDFOS POMPA Graha Intirub Lt. 2 & 3 Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar, Jakarta Timur ID-Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K , Shin-Miyakoda, Kita-ku, Hamamatsu Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax:

11 Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия ул. Школьная, Москва, RU , Russia Тел. (+7) (495) Факс (+7) Serbia Grundfos Srbija d.o.o. Omladinskih brigada 90b Novi Beograd Phone: Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovakia GRUNDFOS s.r.o. Prievozská 4D BRATISLAVA Phona: sk.grundfos.com Slovenia GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o. Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana Phone: +386 (0) Telefax: +386 (0) South Africa Grundfos (PTY) Ltd. 16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate 1609 Germiston, Johannesburg Tel.: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine Бізнес Центр Європа Столичне шосе, 103 м. Київ, 03131, Україна Телефон: ( ) Факс.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation 9300 Loiret Blvd. Lenexa, Kansas Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses Revised Companii Grundfos

12 ECM: Trademarks displayed in this material, including but not limited to Grundfos, the Grundfos logo and be think innovate are registered trademarks owned by The Grundfos Group. All rights reserved Grundfos Holding A/S, all rights reserved.