Percheziþii în Dolj ºi Vâlcea, la persoane suspectate de trafic de minori, de persoane ºi de droguri de mare risc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Percheziþii în Dolj ºi Vâlcea, la persoane suspectate de trafic de minori, de persoane ºi de droguri de mare risc"

Transcriere

1 / Cuvântul Libert[\ii Primul cotidian al Olteniei Vineri, 19 februarie pagini actualitate / 2 Doamna Raluca Þurcan ºi Pregãtiri pentru Mãrþiºor, la Centrul pentru copii Sfântul Nicolae din Filiaºi legea salarizãrii unitare educaþie / 3 Percheziþii în Dolj ºi Vâlcea, la persoane suspectate de trafic de minori, de persoane ºi de droguri de mare risc Ieri, procurorii Direcþiei de Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi Terorism Biroul Teritorial Vâlcea 2 împreunã cu ofiþeri de poliþie judiciarã din cadrul SCCO Vâlcea au efectuat un numãr de patru percheziþii domiciliare, pe raza judeþelor Vâlcea ºi Dolj, la locuinþele unor persoane suspectate de sãvârºirea infracþiunilor de trafic de minori, trafic de persoane ºi trafic de droguri de risc. pagina ACTUALITATE

2 actualitate 2 / cuvântul libertãþii vineri, 19 februarie 2021 Doamna Raluca Þurcan ºi legea salarizãrii unitare ªtiam, ºi nu mai era nevoie sã ne reconfirme, cã doamna ministru al Muncii, liberala Raluca Þurcan nu exceleazã prin rigoarea afrimaþiilor. Un inventar al prostiilor ºi prostioarelor, debitate de-a lungul timpului, o plaseazã avantajos într-un top jenant al inepþiilor oamenilor politici. Ca ministru al Muncii, demnitate pentru care nu are realmente nici un fel de vocaþie, ºi nici nu se chinuie în a se pune la punct cu prevederile actuale ale legii salarizãrii unitare, ar putea proba un plus de concentrare când se hazardeazã în comentarii tehnice, cu referiri stricte la materia în discuþie. Invitatã la Rãzvan Dumitrescu, la Antena 3, doamna Raluca Þurcan a dat iar cu bâta în baltã, cum se spune, afirmând cu seninãtate cã în Sãnãtate ºi Justiþie nivelul sporurilor este de 85% ºi acestea ar trebui reevaluate, precum cel de calculator, de condiþii periculoase, precum ºi riscul la suprasolicitare neuropsihicã. În MIRCEA CANÞÃR opinia sa, sporurile reprezintã 13% din cheltuielile salariale. Discursul doamnei Raluca Þurcan era unul dupã ureche, aproximativ, nu ipocrit cât diletant, stârnind reacþii fireºti de nemulþumire. Fostul ministru al Muncii, Lia Olguþa Vasilescu, actualul primar al Craiovei, a intervenit fãcând o corecþie la cele afirmate de actualul ministru, prin precizarea cã potrivit art. 25 din Legea nr. 153/ 2017, ordonatorul de credite nu poate acorda mai mult de 30% sporuri, în total, din anvelopa salariilor de bazã, a soldelor de funcþie/salariilor de funcþie, salariilor de grad/salariilor gradului profesional deþinut, gradaþiilor ºi soldelor de comandã, salariul de comandã, a indemnizaþiilor de încadrare ºi a indemnizaþiilor lunare. Lia Olguþa Vasilescu a concluzionat clar: Pãrerea mea este cã nici nu s-a citit legea salarizãrii unitare. În traducerea doamnei Raluca Þurcan existã o hemoragie a banului public ºi foecare ordonator de credite acordã sporuri dupã ureche ºi ochi frumoºi. Din tot ce a povestit Raluca Þurcan la Antena 3 o singurã afirmaþie stãtea în picioare: aceea cã ar trebui combãtutã în mãsura în care mai existã- cumularea pensiei cu salariul la stat, prin oferirea posibilitãþii unui angajat sã lucreze pânã la 70 de ani, dar cu condiþia sã nu încaseze pensia dupã atingerea vârstei de pensionare. O nouã lege a salarizãrii, în opinia doamnei Raluca Þurca, va fi gata în , dacã va mai fi ministru, ºi în ea vor fi plafonate anumite sporuri nenominalizatecare vor avea o sumã fixã prevãzutã, iar altele vor fi eliminate. Se intenþioneazã ºi mai multe grile de salarizare în funcþie de domeniul de activitate. O replicã la cele afirmate de doamna ministru Raluca Þurcan a venit din partea Ministerului Public în care se precizeazã cã procurorii ºi personalul angajat primesc sporuri care reprezintã maximum 30% din indemnizaþia de încadrare, fiind menþinute la nivelul valoric din anul 2018, prin reglementãri legale succesive. Premierul Florin Cîþu anunþase încã de marþi cã se lucreazã la legea salarizãrii care are un obiectiv mai mare decât sporurile, urmând a reflecta legãtura directã ºi transparentã între performanþã ºi venit, ceea ce nu vedem astãzi. Performanþa se va mãsura probabil... cu ºublerul fiindcã nu vedem altã modalitate. Nici unul din criteriile existene, a spus Florin Cîþu, nu vizeazã performanþa. În fine, întreaga filozofie a noii legi a salarizãrii, în afarã de tãierile presupuse, se anunþã... miraculoasã. Cu toate acestea premierul ne-a asigurat cã indiferent de costul pe care s- ar putea sã-l plãteascã, ºi s-a referit la congresul PNL, cã asta ne interesa, va persevera. Având lângã domnia sa o competenþã precum Raluca Þurcan, nu ne îndoim de reuºitã. Percheziþii în Dolj ºi Vâlcea, la persoane suspectate de trafic de minori, de persoane ºi de droguri de mare risc Ieri, procurorii Direcþiei de Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi Terorism Biroul Teritorial Vâlcea împreunã cu ofiþeri de poliþie judiciarã din cadrul SCCO Vâlcea au efectuat un numãr de patru percheziþii domiciliare, pe raza judeþelor Vâlcea ºi Dolj, la locuinþele unor persoane suspectate de sãvârºirea infracþiunilor de trafic de minori, trafic de persoane ºi trafic de droguri de risc. EDITOR: S.C. ED PRESS COM S.R.L. Redacþia ºi administraþia: Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A, TEL/FAX 0251/ ; Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului: J16/1410/2005; ISSN SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII SR EN ISO 9001:2012 CERTIFICAT NR. 406/C/2012 Societate cu capital integral privat. Cod fiscal: RO Internet: Director: MIRCEA CANÞÃR Redactor-ºef: MARGA BULUGEAN REDACÞIA: Laura Moþîrliche, Marga Bulugean, Cristi Pãtru, Sport: Cosmin Staicu Fotoreporter: Tibi Bologh Secretariat: Publicitate: Redacþia: Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine. În cauzã s-a reþinut faptul cã, în perioada , suspecþii au recrutat prin metoda loverboy mai multe persoane vãtãmate minore ºi majore pe care le-au exploatat prin obligarea la practicarea prostituþiei, atât pe teritoriul României, cât ºi pe teritoriul altor state europene. De asemenea, unul dintre suspecþi a deþinut ºi transportat în vederea traficãrii cantitatea de aproximativ un kilogram de substanþe, cu privire la care existã suspiciunea cã reprezintã droguri de risc. În urma percheziþiilor, au fost ridicate opt telefoane mobile, zece cartele SIM, douã stick-uri de memorie, douã grindere, un cântar electronic ºi mai multe înscrisuri. La sediul DIICOT Biroul Teritorial Vâlcea au fost conduse, în vederea audierii, un numãr de douã persoane. Acþiunea a beneficiat de sprijinul Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii Organizate Craiova, Serviciului pentru Acþiuni Speciale Vâlcea, precum ºi al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Vâlcea ºi Grupãrii Mobile de Jandarmi Craiova. Suportul de specialitate a fost asigurat de cãtre Direcþia Operaþiuni Speciale. Facem precizarea cã pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiazã de drepturile ºi garanþiile procesuale prevãzute de Codul de procedurã penalã, precum ºi de prezumþia de nevinovãþie. CRISTI PÃTRU

3 vineri, 19 februarie 2021 educaþie cuvântul libertãþii / 3 Pregãtiri pentru Mãrþiºor,, la Centrul pentru copii Sfântul Nicolae din Filiaºi Copiii din cadrul Centrului de zi Sfântul Nicolae din Filiaºi, al Asociaþiei Vasiliada, participã în aceastã perioadã la o serie de ateliere de terapie ocupaþionalã. Printre acestea, cei mici sunt implicaþi în ateliere de confecþionat mãrþiºoare ºi felicitãri specifice sãrbãtorii Mãrþiºorului, pregãtindu-se astfel pentru zilele de 1 Martie ºi 8 Martie. Sunt activitãþi la care beneficiarii iau parte cu bucurie, pentru cã sunt reprezentative perioadei când ne sãrbãtorim mamele, bunicile. Totodatã, aceste ateliere au rol important în dezvoltarea abilitãþilor practice, îndemânãrii, dar ºi abilitãþilor de creaþie, imaginaþiei. Sunt activitãþi care pun accentul pe partea de abilitãþi de lucru dar ºi pe cele de comunicare, pentru cã la finalul acestor acþiuni de fiecare datã purtãm discuþii despre obiectele pe care au ales sã le realizeze, ce tehnici au folosit, pentru cine pregãtesc mãrþiºorul sau felicitarea. Copiii manifestã atitudini de implicare ºi deschidere, iar acest lucru se vede prin lucrãrile frumoase realizate. Pe lângã aceste ateliere de confecþionat mãrþiºoare, copiii participã la ateliere de creaþie variate, printre care ateliere de confecþionat suporturi de creioane din materiale reciclabile, decorate cu flori, dar ºi semne de carte cu mesaje specifice primãverii, a declarat Alexandra Vopsitoru, coordonatorul Centrului pentru copii Sfântul Nicolae din Filiaºi. Cursuri pentru elevi, prin programul Susþin educaþia financiarã în comunitatea mea JA România ºi Raiffeisen Bank reiau iniþiativa Susþin educaþia financiarã în comunitatea mea prin care oferã liceelor soluþii pentru educaþia online: cursuri de educaþie financiarã digitale pentru educarea utilizãrii responsabile a resurselor financiare, acces gratuit la platforma LMS JA Inspire ºi posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar pentru echipamente tehnice necesare educaþiei în ºcoalã sau la distanþã. Educatoarea Claudia Cernea povesteºte cã cei mici folosesc mai multe tehnici de realizare obiecte handmade, printre care amintim Quilling, Origami, decupaj, picturã etc. Totodatã, dupã cum subliniazã Claudia Cernea, educator, mãrþiºoarele ºi felicitãrile vor fi dãruite cu prilejul zilelor de 1 Martie ºi 8 Martie de cãtre copii celor dragi, mãmicilor ºi bunicilor, iar o parte dintre acestea vor fi folosite pentru înfrumuseþarea Centrului într-un decor de primãvarã. MARGA BULUGEAN Pânã la data de 14 mai, liceele din þarã se pot înscrie în program implicându-ºi elevii sã urmeze cursul de educaþie financiarã ABCdar bancar-, dezvoltat pe platforma educaþionalã JA Inspire ºi accesibil utilizând orice dispozitiv conectat la internet (smartphone, tabletã, laptop sau PC) ori prin intermediul aplicaþiilor Android ºi ios. Fiecare licean care parcurge cursul de educaþie financiarã ABCdar bancar îºi poate ajuta ºcoala sã obþinã sprijin financiar pentru echipamente tehnice în timp ce beneficiazã de resurse educaþionale moderne, cu feedback imediat, care îl ajutã sã îºi însuºeascã noþiuni de bazã despre planificarea bugetului, investiþii, metode moderne de platã ºi economisire. La ediþiile anterioare, peste de elevi liceeni au parcurs modulul ABCdar bancar în format digital interactiv, iar 15 licee teoretice ºi tehnologice[1] din 11 judeþe au beneficiat de sprijin financiar pentru echipamente tehnice ºi dotãri. Înscrierile au început pe 17 februarie. Mai multe detalii despre calendar ºi procesul de înscriere sunt disponibile la /jar.ro/abcdarbancar. Iniþiativa este la a patra ediþie ºi face parte din programul de educaþie financiarã dezvoltat, începând cu anul 2010, de JA România în parteneriat cu Raiffeisen Bank. Din 2018, modulul ABCdar bancar în versiune digitalã interactivã este la dispoziþia liceelor participante la programul JA de educaþie financiarã. CRISTI PÃTRU

4 4 / cuvântul libertãþii vineri, 19 februarie 2021 Anunþul tãu! 1.Informaþii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, telefax ºi/sau adresa de ale persoanei de contact: Consiliul local Calopãr, comuna Calopãr, Str.Principalã, nr.572, judeþul Dolj, telefon/fax: , , cod fiscal Informaþii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea ºi identificarea bunului care urmeazã sã fie închiriat: Spaþiu, compus din 6 camere ºi 4 holuri, în suprafaþã totalã de 59,97mp, situat în clãdirea dispensarului uman din comuna Calopãr, sat Calopãr, judeþul Dolj, Str.Principalã, nr.153, nr. cadastral 31093, proprietatea privatã a Consiliului Local Calopãr, judeþul Dolj, conform HCL nr.18/ ºi temeiul legal OUG nr.57/ privind Codul administrativ, art Informaþii privind documentaþia de atribuire: se regãsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaþiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituþiei, Compartiment Secretariat. 3.2.Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obþine un exemplar din documentaþia de atribuire: se poate obþine de la Serviciul Secretariat din cadrul Primãriei Comunei Calopãr, comuna Calopãr, sat Calopãr, Str.Principalã, nr.572, judeþul Dolj. 3.3.Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui exemplar, unde este cazul: gratuit. 3.4.Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: , ora Informaþii privind ofertele: 4.1.Data limitã de depunere a ofertelor: , ora Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primãria Comunei Calopãr, comuna Calopãr, Compartiment Secretariat, Str.Principalã, nr.572, judeþul Dolj. 4.3.Numãrul de exemplare în care trebuie depusã fiecare ofertã: se depun într-un singur exemplar în douã plicuri sigilate: unul exterior ºi unul interior. 5.Data ºi locul la care se va desfãºura sedinþa publicã de deschidere a ofertelor: , ora 11.00, Primãria Comunei Calopãr, comuna Calopãr, Strada Principalã nr.572, judeþul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numãrul de telefon, telefax ºi/sau adresa de ale instanþei competente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele pentru sesizarea instanþei: Secþia de Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 12, judeþul Dolj, telefon: , fax: , e- mail: 7.Data transmiterii anunþului de licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în vederea publicãrii: publicitate Anunþul tãu! Aceastã informare este efectuatã de C.N.C.F.Cfr SA -Sucursala Regionalã C.F.Craiova cu sediul în Craiova, Bld Decebal, Nr.1, jud.dolj, ce intenþioneazã sã solicite de la Administraþia Bazinalã de Apã Jiu, Aviz de gospodãrirea apelor pentru investiþia: Reconstrucþie ºi reparare viaduct Cârcea KM linia CF100 Videle-Orºova situatã în, com.cârcea, jud.dolj. Aceastã investiþie este existentã. Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã. Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot adresa solicitantului la nr. de telefon: 0251/ VÂNZÃRI APARTAMENTE Vând apartament ultracentral Bulevard (insula) 1 Mai cu vedere la bulevard, 4 camere cu încãlzire centralã pe gaz, aer condiþionat, baie ºi bucãtãrie în condiþii excelente, beci cu stelaje metalice. Telefon: 0744/ între orele 09:00-15:00. Vând 2 camere decomandate, îmbunãtãþite. Rovine, et. 4/4. Telefon: 0766/ VÂND apartament 2 camere, ultracentral, Piaþa Prefecturii. Telefon: 0768/ Vand apartament cu 2 camere decomandate. Telefon: 0766/ CASE Proprietar, vând casã nouã, BORDEI. Telefon: 0752/ CUMPÃRÃRI Cumpãr apartament 3 camere, centru. Telefon 0729/ TERENURI Vând teren (locuri de casã), Podari. Telefon: 0722/ Închiriez teren la ºosea, pretabil investiþie, 1,5 Ha extravilan, 48 m deschidere, Segarcea. Telefon: 0783/ Vând 2 terenuri langa FABRICA DE TER- MOPANE,,Q FORT GARA PIELESTI pt. investitii 5000 m. Pret negociabil. Telefon: 0752/ ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte) TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE TALONUL - CONTRACT DE MICà PUBLICITATE NR:... Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L. Subsemnatul... Domiciliat în... Posesor al B.I. Seria... Numãrul... vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã, la rubrica... la data de... asumându-mi responsabilitatea conþinutului: Vineri, 19 februarie 2021 Vând teren intravilan Cârcea la stradã mp 10 euro negociabil. Telefon: 0766/ Vând loc pentru casã la 10 km Craiova (ºi alte construcþii diverse). Telefon: 0727/ Vând teren intravilan SC Avioane Sa Craiova, suprafaþã 1,25 Ha. Telefon: 0769/ Vând teren 2000 mp (locuri de casã intravilan cu toate utilitãþile apã, canal, electricitate, gaze) Cârcea - situat în faþa vilelor de la ieºirea din Comuna Cârcea pe dreapta spre Craiova. Telefon: 0720/ Vând, inchiriez, schimb teren, Calea Bucuresti, km 10, 1000 m-2000 m, deschidere 35 m, dupa Peugeot. Telefon: 0773/ OFERTE SERVICIU Caut femeie îngrijire pentru o bãtrânã în vârstã de 70 de ani în Craiova. Relaþii la nr. de telefon: 0766/ PRESTÃRI SERVICII Maseur, efectuez masaj celulitic de relaxare si medical la domiciliul clientului. Telefon: 0765/ Firma constructii ADNET RESIDENT efectueaza case la rosu, lucrari complexe interioare si exterioare de toate felurile. Telefon: 0765/ Execut lucrãri de fierãrie, dulgherie, zidãrie, tencuieli, faianþã, gresie, rigips ºi finisaje, parchet. Telefon: 0765/ Construcþii, þiglã metalicã, reparaþii, accesorii, dulgherie, vopsitorie, orice tip de materiale, orice mici reparatii de urgenþã, izolaþii, discount între 10%-15%. Telefon: 0726/ ACOPERIªURI Lindab, orice mici reparaþii, zugrãveli, jgeaburi, dulgherie. Telefon: 0757/ S.C. ÎNCHIRIERI UTI- LAJE OLTENIA S.R.L. efectueazã lucrãri, execuþie a drumurilor, rigoale, compactare, cãi pietonale. Telefon: 0744/ Semnãtura:...

5 vineri, 19 februarie 2021 sport cuvântul libertãþii / 5 Paginã realizatã de COSMIN STAICU Fedele: Sunt deja pregãtit sã joc, am revenit la Craiova ca sã câºtig trofee Mijlocaºul elveþian de 28 de ani spune cã a gãsit o echipã schimbatã la Universitatea, dar capabilã de performanþã Universitatea Craiova Hermannstadt Stadion: Ion Oblemenco, ora Universitatea Craiova: Pigliacelli Vãtãjelu, Papp, M. Constantin, Bancu Mateiu, Nistor Câmpanu, Cicâldãu, Baiaram Ivan. Antrenor: Marinos Ouzounidis. Rezerve: L. Popescu Screciu, Fedele, V. Constantin, Mamut, Cãpãþânã, Bic, Bãrbuþ, Camara. Hermannstadt: Figueiredo Mãþel, Viera, Matricardi, Opruþ Pires, Aosman Vodã, Addae, David Mayoral Bagaric. Antrenor: Liviu Ciobotariu. Rezerve: I. Pop Alhassan, Scarlatache, Elbers, Belu, C. Popescu, Sântean, Aralica, Karanovic. Arbitru: Horaþiu Feºnic. Asistenþi: Vladimir Urzicã, Valentin Avram. Rezervã: Iulian Dima. Observator: Nicolae Grigorescu. Mijlocaºul elveþian Matteo Fedele (28 de ani) ºi-a expus primele impresii dupã revenirea la Universitatea Craiova, echipã la care a mai evoluat acum douã sezoane. Fedele spune cã a revenit în Bãnie pentru cã s-a simþit bine la Universitatea ºi sperã sã câºtige trofee. Elveþianul a gãsit o echipã schimbatã faþã de acum doi ani, dar una cu potenþial. E o echipã diferitã faþã de data trecutã când am fost la Universitatea Craiova, s-au schimbat mulþi jucãtori între timp, dar este o echipã bunã Antrenorul echipei de fotbal FC Hermannstadt, Liviu Ciobotariu, a declarat cã sperã ca formaþia sibianã sã repete în meciul cu Universitatea Craiova evoluþia bunã din partida cu FCSB, când sibienii s-au impus cu 1-0 în faþa ºi acum ºi mã bucur cã am ajuns aici. Am revenit la Craiova pentru cã m-am simþit bine aici ºi echipa este una bunã ºi acum ºi se luptã pentru trofee. Fiecare meci este dificil ºi trebuie sã ne concentrãm la maxim pentru a câºtiga. Chiar dacã întâlnim o echipã din partea inferioarã a clasamentului, dacã nu vom trata fiecare meci cu mare seriozitate, vom avea probleme. Nu mai conteazã ce a fost anul trecut, cã s-a pierdut titlul, acum este un alt sezon ºi trebuie sã-l abordãm cu toatã forþa pentru a obþine ceva a declarat jucãtorul elveþian. Mijlocaºul spune cã este pregãtit sã joace, deºi antrenorul Marinos Ouzounidis a explicat cã atât Fedele, cât ºi Camara nu sunt la potenþialul necesar pentru a evolua 90 de minute. Mã simt bine, sunt în formã destul de bunã ºi voi da totul pentru echipã, vreau sã ajut sã ne îndeplinim obiectivele. Una dintre calitãþile mele este ºutul de la distanþã, la antrenamente fac asta ºi dacã voi avea ºansa, voi marca ºi la meciuri. Sãptãmâna trecutã am lucrat suplimentar cu preparatorul fizic ºi cred cã sunt deja pregãtit de joc. Existã competiþie pe fiecare post la Craiova ºi asta mã ajutã ºi pe mine sã fiu în formã ºi sã dau totul pentru a prinde primul 11 a declarat jucãtorul care s-a aflat în tratative ºi cu Poli Iaºi, unde a fost dorit de fostul sãu coechipieri de la Craiova, Andrei Cristea. Fedele a explicat ºi de ce a pãrãsit Craiova acum doi ani: A fost o perioadã dificilã pentru mine, pentru cã am avut Sibienii vor sã confirme în Bãnie prestaþia contra FCSB-ului liderului Ligii I. Ne aºteaptã o partidã foarte dificilã. Va fi un meci foarte greu. Universitatea Craiova are jucãtori tineri ºi foarte buni. Aceastã echipã este una de mare tradiþie în fotbalul românesc, care s-a luptat pentru titlu pânã în ultima etapã în sezonul anterior. Vom încerca sã scoatem maxim din acest joc ºi sã repetãm evoluþia bunã, spun eu, din etapa precedentã cu FCSB. Este important sã avem aceeaºi atitudine, aceeaºi determinare ºi aceeaºi dorinþã sã obþinem un rezultat pozitiv. Am vãzut cã Universitatea Craiova a schimbat antrenorul ºi totodatã stilul de joc. Este un motiv în plus pentru ca meciul de vineri seara sã fie unul foarte disputat, a declarat Liviu Ciobotariu, conform Agerpres. Sibienii nu vor putea conta pe mijlocaºul Petriºor Petrescu, suspendat pentru cumul de cartona- ºe galbene, în timp ce fundaºii Ionuþ Stoica ºi Saed Issah sunt accidentaþi. De asemenea, mijlocaºul defensiv Rãzvan Dâlbea este incert pentru aceastã confruntare. Vor reveni în lot mijlocaºul ghanez Bright Addae ºi atacantul spaniol David Mayoral, dupã etapa de suspendare ispãºitã în meciul cu FCSB. probleme de familie, a trebuit sã fiu alãturi de ai mei mai mult timp, am fost în Franþa, am avut o experienþã utilã acolo, dar acum am revenit la Craiova ºi sunt fericit cã sunt aici. Venit în Bãnie de la Foggia, din Serie B, Fedele a jucat în 31 de meciuri pentru Universitatea Craiova, marcând douã goluri ºi oferind trei pase de gol. Dupã ce a plecat de la Craiova, în 2019, nedorind sã semneze clauza de prelungire a contactului, Matteo Fedele a fost în lotul lui Valenciennes. Într-un sezon ºi jumãtate, elveþianul a bifat numai 15 prezenþe la formaþia din liga a doua francezã, reuºind sã ofere un singur assist. În actualul campionat, Fedele a jucat numai douã meciuri pentru Valenciennes, ultimul în luna octombrie a lui În cariera sa, mijlocaºul la acoperire a mai evoluat în þara natalã pentru FC Sion ºi Grasshoppers Zurich ºi în Italia, la Cesena, Foggia, Carpi ºi Bari. Liga I, etapa a XXIV-a Voluntari FC Argeº, azi, ora U Craiova Hermannstadt, azi, ora Sepsi Clinceni, sâmbãtã, ora 17 FCSB Chindia, sâmbãtã, ora 20 Mediaº CFR Cluj, duminicã, ora 18 Astra Dinamo, duminicã, ora UTA FC Botoºani, luni, ora Viitorul Poli Iaºi, luni, ora CLASAMENT M V E Î G P 1. FCSB CFR Cluj Craiova Sepsi Botoºani Clinceni Chindia UTA Arad Mediaº FC Argeº Dinamo Viitorul Astra Hermann Voluntari Poli Iaºi