PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT. Plan de învățământ ACH pag. 1

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT. Plan de învățământ ACH pag. 1"

Transcriere

1 PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT Domeniul fundamental: Domeniul studii: iclul studii: Programul studii: Durata studiilor: învățământ: ȘTIINȚE INGINEREȘTI INGINERIE IVILĂ LIENȚĂ AMENAJĂRI ȘI ONSTRUȚII HIDROTEHNIE 4 ani (8 semestre) U FREVENȚĂ (IF) Plan învățământ AH pag. 1

2 UNIVERSITATEA TEHNIĂ DE ONSTRUŢII BUUREŞTI FAULTATEA: DE HIDROTEHNIĂ DOMENIUL: INGINERIE IVILĂ PROGRAMUL DE STUDII: AMENAJĂRI ŞI ONSTRUŢII HIDROTEHNIE FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: INGINERI ZI OD : U02.02.IV.IZ.L03. PLANUL DE INVĂŢĂMÂNT 1. erințe pentru obținerea diplomei licență: 240 credite la discipline obligatorii; 10 credite la examenul diplomă. 2. Structura anului universitar Activități didactice (săptămâni) Sesiuni examene (săptămâni) Vacanțe (săptămâni) Iarnă Vară Restanțe Iarnă Primăvară Vară Număr ore pe săptămână ondiții promovare a anului studiu. ondiții revenire onform regulamentului privind organizarea programelor studii în sistemul credite transferabile din Universitatea Tehnică onstrucții București. 5. Examenul diplomă Perioada întocmire a proiectului diplomă în cursul semestrului 8. Perioada susținere a lucrării diplomă IULIE, SEPTEMBRIE și FEBRUARIE. Plan învățământ AH pag. 2

3 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Semestrul: 1 (14 săptămâni) SI TO R 1 Analiză matematică I 1.OB01DF E 2 Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala 1.OB02DF E 3 Informatica aplicata 1.OB03DF Geometrie scriptivă 1.OB04DF himie 1.OB05DF E 6 Topografie 1.OB06DD E 7 Discipline socio-umaniste I 1.OB07D Educație fizică și sport I 1.OB08D 1 1 DISIPLINE OPȚIONALE IMPUSE (OP) 9 Limbi morne I 1.OP09D TOTAL E + 4 DISIPLINE FAULTATIVE (F) 1 Limba română, cultură și civilizație umanistă 1.F01D omplemente matematică 1.F02D Psihologia educaţiei 1.F03PP E TOTAL Plan învățământ AH pag. 3

4 Semestrul: 2 (14 săptămâni) SI TO R 1 Analiză matematică II 2.OB01DF E 2 Matematici speciale 2.OB02DF E 3 Fizică I 2.OB03DF Mecanică I 2.OB04DD E 5 Materiale construcții 2.OB05DD E 6 Desen tehnic si infografica I 2.OB06DF Discipline socio-umaniste II 2.OB07D Educație fizică și sport I 2.OB08D Practică topografică (Practică I) 2.P09DD 2săpt. X 30ore 4 DISIPLINE OPȚIONALE IMPUSE (OP) 10 Limbi morne II 2.OP10D TOTAL E + 6 DISIPLINE FAULTATIVE (F) 1 Limba română, cultură și civilizație umanistă 2.F01D Probleme globale ale omenirii 2.F02D omplemente matematică 2.F03D omplemente mecanică 2.F04D Pedagogie I 2.F05PP E TOTAL Plan învățământ AH pag. 4

5 Semestrul: 3 (14 săptămâni) SI TO R 1 Mecanică II 3.OB01DD E 2 Rezistența materialelor I 3.OB02DD E 3 Fizică II 3.OB03DF E 4 Hidraulică I 3.OB04DD E 5 Elemente arhitectură si sistematizare 3.OB05DD Mașini si instalatii pentru construcții 3.OB06DD Desen tehnic si infografica II 3.OB07DF Geologie inginerească 3.OB08DD Educație fizică și sport II 3.OB09D 1 1 DISIPLINE OPȚIONALE IMPUSE (OP) 10 Limbi morne III 3.OP10D TOTAL E + 5 DISIPLINE FAULTATIVE (F) 1 Meto numerice 3.F01DF Pedagogie II 3.F02PP E TOTAL Plan învățământ AH pag. 5

6 Semestrul: 4 (14 săptămâni) SI TO R 1 Statica si stabilitatea constructiilor I 4.OB01DD E 2 Rezistența materialelor II 4.OB02DD E 3 lădiri 4.OB03DD E 4 Hidraulica II 4.OB04DD E 5 Discipline socio-umaniste III 4.OB05D onstructii din beton armat si precomprimat I 4.OB06DD E 7 Educație fizică și sport II 4.OB07D Proiectare asistată calculator 4.OB08DS Practica tehnologica (Practica II) 4.P09DD 1săpt. X 30ore 1 DISIPLINE OPȚIONALE IMPUSE (OP) 10 Limbi morne IV 4.OP10D TOTAL E + 5 DISIPLINE FAULTATIVE (F) 1 Programarea calculatoarelor si limbaje programare 4.F01DF Didactica specializării 4.F02PP E TOTAL Plan învățământ AH pag. 6

7 Semestrul: 5 (14 săptămâni) SI TO R 1 Elemente teoria elasticității 5.OB01DD Statica si stabilitatea constructiilor II 5.OB02DD E 3 Geotehnică 5.OB03DD E 4 Alimentări cu apă și canalizări 5.OB04DS E 5 Organizarea și managementul lucrarilor construcţii 5.OB05DD onstructii din beton armat si precomprimat II 5.OB06DD E 7 8 a) Irigații și drenaje b) Mașini hidraulice si statii pompare a) A doua limbă străină b) Etică și integritate acamică DISIPLINE OPȚIONALE (OP) 5.OP07DS E 5.OP08D TOTAL E + 3 DISIPLINE FAULTATIVE (F) 1 Hidraulica construcțiilor 5.F01DD Instruire asistată calculator 5.F02PP Practică pedagogică I 5.F03PP TOTAL Plan învățământ AH pag. 7

8 Semestrul: 6 (14 săptămâni) SI TO R 1 Dinamică și elemente inginerie seismică 6.OB01DD E 2 Hidrologie și hidrogeologie 6.OB02DS E 3 Fundații 6.OB03DD E 4 onstrucții subterane 6.OB04DS E 5 onstrucții metalice 6.OB05DD E 6 Tehnologia lucrărilor construcții 6.OB06DS Practica specialitate (Practică III) 6.P07DD 3săpt. x 30ore 4 DISIPLINE OPȚIONALE (OP) 8 9 a) Surse regenerabile energie b) Instalații în construcții a) Mecanica fluilor si hidraulica b) Statistica aplicata 6.OP08DD OP09DD TOTAL E + 3 DISIPLINE FAULTATIVE (F) 1 A doua limbă străină 6.OF01D Mecanica rocilor si amenajari hidrotehnice 6.F02DS Managementul clasei elevi 6.F03PP E 4 Practică pedagogică II 6.F04PP DPPD-Examen absolvire Nivel I 6.F05PP E TOTAL Plan învățământ AH pag. 8

9 Semestrul: 7 (14 săptămâni) SI TO R 1 Management în construcții 7.OB01DD E 2 onstrucții metalice hidrotehnice 7.OB02DS E 3 Baraje I 7.OB03DS E 4 Gospodărirea apelor 7.OB04DS E 5 ăi navigabile și porturi 7.OB05DS Regularizări râuri și îndiguiri 7.OB06DS E 7 Bazele molarii si calculului structurilor prin metoda elementului finit 7.OB07DD TOTAL E + 2 DISIPLINE FAULTATIVE (F) 1 Prize apa si echipamente hidromecanice 7.F01DS Inginerie costiera 7.F02DS TOTAL Plan învățământ AH pag. 9

10 Semestrul: 8 (10 săptămâni) SI TO R 1 Baraje II 8.OB01DS E 2 Proiectarea antiseismică a construcțiilor hidrotehnice 8.OB02DS E 3 Amenajări hidroenergetice 8.OB03DS E 4 Executarea si intretinerea lucrarilor hidrotehnice 8.OB04DS Practică pentru proiectul diplomă 8.PD05DS Elaborare + finitivare proiect diplomă 7 a) Ingineria mediului b) ai comunicații si poduri 8.PD06DS DISIPLINE OPȚIONALE (OP) 2săpt. x 18ore 2 4 (A/R) 8.OP07DD TOTAL E + 4 Susținerea proiectului diplomă 8.PD01DS 10 E DISIPLINE FAULTATIVE (F) 1 onstrucții din lemn 8.F01DD Meto numerice in calculul constructiilor 8.F02DD TOTAL Notă: Numărul ore pentru disciplinele aferente semestrului 8 sunt structurate în programul orar pentru 10 săptămâni. RETOR, Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin Vacareanu DEAN, onf.univ.dr.ing. Alexandru-Nicolae Dimache Notaţii: - ore curs; S - ore seminar; L - ore laborator/lucrări; P - ore proiect; PD - proiect diplomă; SI - ore studiu individual; TO - total ore pe săptămână; R - credite acordate; E - examen; - colocviu; A/R admis/respins. Plan învățământ AH pag. 10