Avem o veste bună pentru dumneavoastră, un preţ de furnizare a energiei electrice fix pentru 12 luni!

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Avem o veste bună pentru dumneavoastră, un preţ de furnizare a energiei electrice fix pentru 12 luni!"

Transcriere

1 Ofertă-tip pentru furnizarea energiei electrice Enel Simplu Salut B2B (*Reg.) SOHO Stimate(ă) domnule/doamnă, Avem o veste bună pentru dumneavoastră, un preţ de furnizare a energiei electrice fix pentru 12 luni! Vă propunem să beneficiaţi de facilităţile liberalizării pieţei de energie electrică şi să optaţi pentru o ofertă competitivă cu servicii personalizate, adaptată firmei dumneavoastră. Oferta se adresează clienţilor noncasnici și prevede avantajul unui preț fix și invariabil pe intervale orare, pentru o perioada de 12 luni. COMPONENTELE PREŢULUI DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE Totalul contravalorii unitare este compus din prețul de furnizare a energiei electrice active, preț ce rămâne fix pe toată perioada de valabilitate de 12 luni, la care sa adaugă tarifele reglementate pentru serviciile de distribuție, și transport și servicii de sistem (aprobate prin ordinul Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei), costul certificatelor verzi, costul contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență și costul cu acciza, calculate în conformitate cu legislația în vigoare la momentul emiterii facturii. La prețurile din ofertă se adaugă TVA, valoarea acesteia fiind de 19%. Județele aparținătoare operatorilor de rețea: E-Distribuție Muntenia: București, Ilfov, Giurgiu E-Distribuție Dobrogea: Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea E-Distribuție Banat: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș DEER Sdee Transilvania Sud: Brașov, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna DEER Sdee Transilvania Nord: Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Bistrița-Năsăud DEER Sdee Muntenia Nord: Prahova, Buzău, Dambovița, Brăila, Galați, Vrancea Distribuție Energie Oltenia: Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea Delgaz Grid: Botoșani, Suceava, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui FACILITĂȚI Predictibilitate, gestionarea mai uşoară a bugetului; Un preţ al energiei unic şi invariabil, pe întreaga perioadă de valabilitate a acestor condiţii economice; Facturi detaliate, cu evidenţierea tuturor costurilor; Canale diversificate de plată: bănci din reţeaua naţională (ghisee, automate de plata, direct debit, internet banking, ordin de plata), automate de plată de tip self-pay si terminale de plata amplasate in centre comerciale si magazine alimentare, online cu card pe site Servicii suplimentare prin contul MyEnel (ghișeu virtual) asociat fiecărui client în vederea gestionării relației cu Enel Energie Muntenia SA pe Echipa noastră de specialişti va răspunde în orice moment solicitărilor dumneavoastră; Enel Energie Muntenia SA, Bucuresti, sector 3, Bd. Mircea Voda, nr. 30, etaj 5, camera 5.3 Cod unic de înregistrare , Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/14506/ Capital social subscris și vărsat lei

2 O linie de telefon dedicată la care puteţi obţine informaţii legate de contractul dumneavoastră cu Enel; Servicii de consultanță și gestionarea relaţiei cu Operatorul de Distribuţie; Posibilitatea optării pentru primirea facturii în format electronic și de notificări prin SMS. DURATA /ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI Contractul de furnizare va fi valabil pe perioada de valabilitate a Avizului Tehnic de Racordare emis pentru locul de consum în cauză. Data de intrare în vigoare a contractului este condiţionată de acceptul dumneavoastră şi de finalizarea contractului de distribuţie. Părţile se obligă să menţină contractul pe o perioadă de 12 luni de la data activării furnizării, renunţând la dreptul de denunţare anticipată a acestuia. În cazul în care Clientul doreşte denunţarea anticipată, aceasta se face cu o notificare prealabilă de 21 zile. Contractul de furnizare a energiei electrice își poate produce efectele pentru o perioadă cel mult egală cu termenul de valabilitate a Avizului tehnic de racordare/certificatului de Racordare, în condițiile din Anexa A și ale documentelor de deținere a spațiului. Denuntarea unilaterală a contractului din inițiativa Clientului se face numai cu o notificare prealabilă, cu respectarea termenului de21 zile și a celorlalte clauze stipulate în aceasta. Efectele contractului încetează la data expirării valabilității condițiilor economice dacă: 1. Furnizorul nu transmite noile condiții economice cu cel puțin -60- de zile înainte de expirarea valabilității condițiilor economice stipulate în Anexa A și Clientul solicită în mod expres încetarea contractului pentru acest motiv, În situația în care, în termen de 30 zile de la transmiterea noilor condiții economice, Clientul nu își exprimă, printr-o notificare, refuzul acestora, noile condiții sunt considerate acceptate de către Client și se vor aplica între părți pe durata menționată expres în textul acestora.; 2. Clientul refuză în mod expres noile condiții economice transmise de către Furnizor. Furnizorul va transmite Clientului o notificare în acest sens, contractul încetând la sfârşitul expirării valabilităţii condiţiilor economice din Anexa A. Rezilierea contractului se poate face la inițiativa părții care nu se face culpabilă de încălcarea contractului în situațiile menționate în Condițiile Generale. Enel Energie Muntenia SA, Bucuresti, sector 3, Bd. Mircea Voda, nr. 30, etaj 5, camera 5.3 Cod unic de înregistrare , Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/14506/ Capital social subscris și vărsat lei

3 CONDIŢII ECONOMICE Preţul pentru componenta de energie electrică activă (preț ofertă energie electrică) rămâne neschimbat pe o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului. Pe toată perioada de derulare a contractului furnizorul va suporta integral costurile cu dezechilibrele. Preţul de ofertă nu conţine accize, TVA, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, valoarea certificatelor verzi, precum și alte componente reglementate. Tarifele reglementate sunt stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) în funcţie de nivelul de tensiune în punctul de delimitare şi zona de distribuţie. Acestea, precum si celelalte componente facturate - accize, TVA, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, valoarea certificatelor verzi, pot fi modificate pe parcursul derulării contractului ca urmare a modificării legislaţiei aplicabile. Această prevedere se aplică şi pe perioada de valabilitate a ofertei, respectiv până la intrarea în vigoare a contractului. Modul de calcul şi preţul pentru energia electrică reactivă (inductivă, respectiv capacitivă) este cel reglementat de ANRE, în vigoare la data facturării. Condiţii de facturare: Fără factură de avans, fără garanţii; Factură lunară cu termen de plată de 30 de zile de la data emiterii. Neachitarea facturii în termen de de zile de la data scadenței atrage dobânzi penalizatoare, egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, conform mențiunilor din condițiile generale de furnizare, precum și a prevederilor actelor normative în vigoare. Dobânzile penalizatoare vor fi datorate începând cu prima zi după scadența și până la data plății, exclusiv. Oferta este valabilă până la data de Acceptarea ofertei se face prin semnarea acesteia la incheierea contractului la orice Magazin Enel sau partener Enel, prin acceptul confirmat in link-ul pus la dispozitie de furnizor sau pentru contractele inc heiate online. Data limita de incheiere a contractului de furnizare a energiei electrice este de 5 zile de la data si depunerea de catre Client a urmatoarelor documente: a) cererea de încheiere a contractului; b) copia actului de identitate / certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului; c) copia actului de spaţiu. In cazul schimbarii furnizorului se va depune si Notificarea privind schimbarea furnizorului CONTACT Ne puteți contacta pentru încheierea contractului utilizând oricare dintre modalitățile următoare: Magazinul Enel cel mai apropiat, adresa de și telefonul Info Enel , apel cu tarif normal, de luni pana vineri in intervalul orar si sambata intre 08:00-13:00. Ne-ar face o deosebită plăcere să punem bazele unei relaţii de colaborare reciproc avantajoase, în condiţiile pieţei concurenţiale. Cu stimă, Echipa Enel Enel Energie Muntenia SA, Bucuresti, sector 3, Bd. Mircea Voda, nr. 30, etaj 5, camera 5.3 Cod unic de înregistrare , Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/14506/ Capital social subscris și vărsat lei

4

5

6

7

8

9 Actul adițional nr. 1/ la REGULAMENTUL CAMPANIEI Enel iți urează un SALUT de bun venit Oferte speciale de gaz și energie electrică pentru afacerea ta Organizatorii campaniei promoționale ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A., având sediul social în București, Bd. Mircea Voda nr. 30, etaj 5, camera 5.3, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/14506/2008, CIF RO , cont IBAN RO52 CITI deschis la Citibank Europe PLC Dublin Sucursala România, capital social subscris și vărsat Lei, reprezentată legal de Michele Abbate, în calitate de Director General, în prezentul prin împuternicit, Oana Mihaela Potec, prin înlocuitor Mircea- Liviu Mârza, conform Deciziei nr. 21/2020 autentificată cu nr. 1757/ și ENEL ENERGIE S.A., cu sediul social în București, B-dul Mircea Voda, nr. 30, etaj 6, camera 6.8, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/12303/2007, CIF RO , cont IBAN RO54 CITI deschis la Citibank Europe PLC Dublin Sucursala România, capital social subscris și vărsat lei Lei, reprezentată legal de Michele Abbate, în calitate de Director General, în prezentul prin împuternicit, Oana Mihaela Potec, prin înlocuitor Mircea- Liviu Mârza, conform Deciziei nr. 21/2020 autentificată cu nr. 1757/ denumite în continuare colectiv Organizatorii sau Enel, Având în vedere faptul că i) Enel a încheiat Regulamentul Campaniei Enel iți urează un SALUT de bun venit Oferte speciale de gaz și energie electrică pentru afacerea ta, desfășurată în perioada , încheiere de autentificare nr. 123/ , (numit în continuare Regulamentul); ii) Se dorește extinderea Campaniei pentru o perioadă adițională de timp în scopul acordării către clienți a facilității de accesare a ofertelor Salut, ținând cont de încetarea la data de a discountului oferit de furnizorii de ultimă instanță la prețul de serviciu universal; iii) Prevederile ultimului paragraf al Secțiunii 1 Organizatorii Campaniei Promoționale, privind dreptul expres al Organizatorilor de a modifica data de sfârșit a Campaniei. Părțile au agreat următoarele: ART. 1 Durata Campaniei Enel iți urează un SALUT de bun venit Oferte speciale de gaz și energie electrică pentru afacerea ta este prelungită până în data de , inclusiv. Campania începe la data de , ora 00:00:00 și va înceta la data de , ora 23:59:59 (inclusiv). Restul dispozițiilor din Regulamentul Campaniei rămân neschimbate, în măsura în care nu trebuie armonizate cu prevederile prezentului Act Adițional. Anexele fac parte integrantă din prezentul Act Adițional. Prezentul Act a fost autentificat astăzi la BIN Lazăr Monica Ștefania, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și patru duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial și trei exemplare care au fost eliberate părților. Organizatori Enel Energie S.A. Enel Energie Muntenia S.A. Director General Marius-Adrian Chiriac prin împuternicit Oana Potec prin Mircea-Liviu Mârza Pagina 1 / 1

10

11