LICEUL DE ARTE GEORGE GEORGESCU TULCEA

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "LICEUL DE ARTE GEORGE GEORGESCU TULCEA"

Transcriere

1 LICEUL DE ARTE GEORGE GEORGESCU TULCEA FILIERA VOCAȚIONALĂ - PROFIL ARTISTIC 4 SPECIALIZĂRI 1 CLASĂ MUZICĂ - ARTA ACTORULUI - 24 DE LOCURI 14 LOCURI MUZICĂ (+1 loc special rromi + 1 loc special CES) 10 LOCURI- ARTA ACTORULUI (+1 loc special rromi + 1 loc special CES) 1 CLASĂ ARTE VIZUALE - 24 DE LOCURI 14 LOCURI ARTE PLASTICE, ARTE DECORATIVE (+1 loc special rromi + 1 loc special CES) 10 LOCURI-ARHITECTURĂ, ARTE AMBIENTALE ȘI DESIGN (+2 locuri speciale rromi + 1 loc special CES)

2 ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR se face în perioada iunie 2021, prin depunerea directă la secretariatul Liceului de Arte George Georgescu Tulcea, în baza unei programări realizate telefonic ( ) sau prin ), ori prin transmiterea prin poștă sau curier la adresa slt. Gavrilov Corneliu, nr. 166, cu confirmare de primire, a următoarelor: Documente: formular tip (de la secretariatul liceului/site-ul liceulu) Fişa anexă probe aptitudini (eliberată de şcoala de provenienţă) copie certificat de naştere candidat + original + C.I. (dacă este cazul) copie C.I. (carte identitate) parinţi/tutore + original fișa vaccinări + adeverință medicală pentru (re)înscrierea în colectivitate + aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate (de la medicul de familie) adeverinţa medie admitere +medie V-VIII + medie examen Ev.Națională (după finalizarea cursurilor clasei a VIII-a) foaia matricolă (după finalizarea cursurilor clasei a VIII-a) b) Înregistrare audio-video a repertoriului, în format digital, pe un CD/DVD/USB stick; c) Declaraţie pe proprie răspundere, semnată de candidat şi de părinte/reprezentatul legal, privind veridicitatea imprimării în format digital trimise.

3 MUZICĂ *Instrumente cu coarde cu arcuş, coarde ciupite, instrumente de suflat: VIOARĂ, VIOLĂ, CHITARĂ, FLAUT, CLARINET Proba I Proba de instrument: Un studiu, la alegerea candidatului de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Proba a II-a Recital instrumental: a) două părţi dintr-o lucrare sau o piesă muzicală preclasică; b) o lucrare sau o piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, la alegerea candidatului. Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu.

4 MUZICĂ *PIAN Proba I Proba de instrument: Un studiu, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Proba a II-a Recital instrumental: a) o piesă polifonică la două voci; b) partea I dintr-o sonată clasică sau o lucrare muzicală romantică sau modernă. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).

5 MUZICĂ B.INSTRUMENTE POPULARE: NAI, ŢAMBAL, ACORDEON, SAXOFON Proba I Recital instrumental: a) o piesă folclorică, la alegerea candidatului; b) două piese, la alegerea candidatului, în mișcări ritmice diferite, din diverse zone ale țării (horă, sârbă, geampara, brează, doină, brâu). Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).

6 MUZICĂ II.CONȚINUTUL PROBELOR A) CANTO CLASIC Proba I Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 (două) piese, la alegerea candidatului. C) CANTO TRADIŢIONAL ROMÂNESC Proba I Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 (două) piese, la alegerea candidatului. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru fiecare piesă; Nivelul de dificultate a studiilor, lucrărilor și/sau pieselor prezentate de candidați, pentru toate specialitățile instrumentale, trebuie să fie cel puțin egal cu nivelul de dificultate prevăzut de programele școlar în vigoare.

7 Proba I ARTA ACTORULUI APTITUDINILE SPECIALIZĂRII Recitarea a 2 (două) poezii și a unei fabule; Povestirea unei întâmplări din viaţa candidatului. Durata probei: nu va depăşi 20 de minute. Proba a II-a APTITUDINI MUZICALE Interpretarea unei piese muzicale la alegerea candidatului; Durata probei: nu va depăşi 5 (cinci) minute.

8 ARTE PLASTICE PROBA I - PROBĂ DE PERCEPȚIE VIZUALĂ DESEN MAPA DE LUCRĂRI conținând 5 (cinci) studii după natură, format A3 natură statică alcătuită din obiecte (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc. Tehnică (la alegerea candidatului): desen în creion sau în cărbune.

9 ARTE PLASTICE PROBA II - FORMAT DIGITAL PROBĂ DE CREATIVITATE CULOARE (PICTURĂ) sau volum (modelaj), la alegerea candidatului Opțiunea a) Culoare sau b) Volum se va preciza la momentul înscrierii, în fișa de înscriere a) opțiunea CULOARE 5 (cinci) imagini, lucrări proprii, compoziții libere cu 3-5 personaje, fiecare cu o problematică plastică și subiect diferit, executate în tehnica culori de apă, înregistrate în format digital pe un CD/DVD/USB stick. b) opțiunea VOLUM 5 (cinci) compoziții cu personaje, modelate în lut, compoziții proprii, înregistrate în format digital pe un CD/DVD/USB stick.

10 ARHITECTURĂ PROBA I - PROBĂ DE PERCEPȚIE VIZUALĂ DESEN MAPA DE LUCRĂRI conținând 5 (cinci) studii după natură, format A3 natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puțin unul de rotație (vase de lut, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte)/ corpuri geometrice/ camera personală/ edificiu arhitectural local sau un element de mobilier urbat local foarte cunoscut/ ornament de pe fațada unei clădiri, Tehnică (la alegerea candidatului): desen în creion sau în cărbune.

11 ARHITECTURĂ PROBA II - FORMAT DIGITAL PROBĂ DE CREATIVITATE CULOARE (PICTURĂ) sau volum (modelaj), la alegerea candidatului Opțiunea a) Culoare sau b) Volum se va preciza la momentul înscrierii, în fișa de înscriere 5 (cinci) imagini, ale unor proprii, compoziții cu spații arhitecturale/ ambientale exterioare și/sau interioare, înregistrate în format digital pe un CD/DVD/USB stick.

12 SALĂ DE CLASĂ LABORATOR INFORMATICĂ SALĂ DE MUZICĂ BAZA MATERIALĂ

13 ATELIER ARTE PLASTICE ATELIER ARHITECTURĂ

14 ATELIER TEATRU SALĂ SPORT

15 CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE INTERPRETARE MUZICALĂ,,GEORGE GEORGESCU ediția a XXVII-a Concertul de Crăciun Concert de Muzică Românească Concertul Absolvenților Concerte caritabile Audiții bilunare Recitaluri Tabără de voluntari ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE

16 Concursul național de pictură,, Alexandru Ciucurencu Bienala internațională de pictură,, Alexandru Ciucurencu

17 Concursul Național de Grafică,,Constantin Găvenea Expoziția Absolvenților