Manualul utilizatorului. Maşină de spălat ZWF180M ZWF1000M

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Manualul utilizatorului. Maşină de spălat ZWF180M ZWF1000M"

Transcriere

1 RO Manualul utilizatorului Maşină de spălat ZWF180M ZWF1000M

2 Cuprins Informaţii privind siguranţa...2 Descrierea produsului...4 Panoul de comandă...5 Programe de spălare...7 Sfaturi utile...8 Prima utilizare...9 Personalizarea...9 Utilizarea zilnică...10 Îngrijirea şi curăţarea...12 Ce trebuie făcut dacă Coduri de alarmă...16 Date tehnice...17 Instalarea...18 Conexiunea electrică...19 Protejarea mediului înconjurător...19 Informaţiile pot fi modificate fără preaviz Informaţii privind siguranţa Important! Citiţi cu atenţie şi păstraţi materialul pentru a-l consulta pe viitor. Siguranţa aparatului este conformă cu standardele din industrie şi cu prevederile legislative privind siguranţa aparatelor. Cu toate acestea, noi, în calitate de producători, ne simţim obligaţi să vă furnizăm următoarele recomandări referitoare la siguranţă. Este foarte important ca manualul cu instrucţiuni să rămână împreună cu aparatul, pentru a putea fi consultat pe viitor. Dacă aparatul este vândut sau transferat altui proprietar, sau dacă vă mutaţi şi renunţaţi la aparat, asiguraţi-vă că manualul rămâne cu aparatul, astfel încât noul proprietar să poată lua cunoştinţă de funcţionarea aparatului şi de respectivele măsuri de precauţie. TREBUIE să le citiţi cu atenţie înainte de a instala şi de a utiliza aparatul. Înainte de a începe, verificaţi dacă aparatul s-a deteriorat în timpul transportului. Nu conectaţi niciodată un aparat deteriorat. Dacă piesele sunt deteriorate, contactaţi furnizorul. Dacă aparatul este livrată în lunile de iarnă, când temperaturile sunt negative, lăsaţi-l la temperatura camerei timp de 24 de ore anterior primei utilizări. Siguranţa generală Este periculos să modificaţi specificaţiile sau să încercaţi să modificaţi acest produs, în orice fel. În timpul programelor de spălare la temperatură ridicată, geamul uşii se poate înfierbânta. Nu îl atingeţi! Asiguraţi-vă că animalele de companie sau copiii nu intră în tambur. Pentru a evita acest lucru, verificaţi tamburul înainte de utilizare. Obiecte precum monedele, acele de siguranţă, cuiele, şuruburile, pietrele sau orice alte materiale dure şi ascuţite pot cauza deteriorarea gravă şi nu trebuie introduse în maşină. Folosiţi numai cantităţile recomandate de balsam pentru rufe şi detergent. Ţesăturile se pot deteriora dacă puneţi prea mult detergent Consultaţi recomandările producătorului privind cantităţile. Spălaţi obiectele mici, de exemplu şosetele, panglicile, cordoanele etc., într-un săculeţ de spălare sau într-o faţă de pernă, deoarece este posibil ca.acestea să cadă între cuvă şi tambur. Nu utilizaţi maşina de spălat pentru a spăla articole cu balene, cu materiale netivite sau sfâşiate. Scoateţi întotdeauna aparatul din priză şi închideţi robinetul de apă după utilizare, curăţare şi operaţii de întreţinere. În nici un caz nu trebuie să încercaţi să reparaţi aparatul singur. Reparaţiile efectuate de persoane fără experienţă pot cauza răniri sau defecţiuni grave. Contactaţi centrul de service local. Insistaţi întotdeauna să se utilizeze piese de schimb originale. Instalarea Acest aparat este greu. Trebuie să procedaţi cu atenţie când îl deplasaţi. După ce aţi despachetat aparatul, verificaţi dacă este deteriorat. Dacă aveţi dubii, nu-l utilizaţi şi contactaţi centrul de service. 2

3 Toate ambalajele şi şuruburile pentru transport trebuie să fie înlăturate înainte de utilizare. Dacă aceste indicaţii nu sunt respectate, se poate produce deteriorarea gravă a produsului şi bunurilor. Consultaţi capitolul corespunzător din manualul utilizatorului. După instalarea aparatului, asiguraţi-vă că acesta nu este aşezat pe furtunul de alimentare sau pe furtunul de evacuare, iar cablul de alimentare nu este strivit între suprafaţa de lucru şi perete. Dacă maşina este amplasată pe o podea mochetată, reglaţi picioarele pentru a permite aerului să circule liber sub maşină. După instalare, v erificaţi dacă există scurgeri de apă de la furtunuri şi de la racordurile acestora. Dacă aparatul este instalat într-o încăpere unde temperatura poate scădea sub zero grade Celsius, citiţi capitolul Pericolele îngheţului. Toate lucrările de instalare necesare pentru montarea acestui aparat trebuie efectuate de către un instalator calificat sau de o persoană competentă. Toate lucrările electrice necesare pentru instalarea acestui aparat trebuie efectuate de către un electrician calificat. Utilizarea Acest aparat este proiectat pentru uz casnic Nu trebuie folosit în scopuri diferite de cele pentru care a fost proiectat. Spălaţi numai ţesături care sunt făcute pentru a fi spălate în maşina de spălat. Respectaţi instrucţiunile de pe eticheta fiecărui articol. Nu supraîncărcaţi aparatul Vezi tabelul cu programele de spălare. Înainte de spălare, verificaţi ca toate buzunarele să fie goale, iar nasturii şi fermoarele să fie închise. Evitaţi să spălaţi articolele destrămate sau sfâşiate şi trataţi petele de vopsea, cerneală, rugină şi iarbă înainte de spălare. Sutienele cu sârmă NU trebuie spălate la maşină. Hainele care au venit în contact cu produse volatile pe bază de benzină nu trebuie spălate la maşină. Dacă se folosesc lichide volatile de curăţare, trebuie să vă asiguraţi că lichidul a fost îndepărtat din haine, înainte de a fi introduse în maşină. Pentru a scoate ştecărul din priză nu trageţi niciodată de cablul de alimentare. Apucaţi întotdeauna de ştecăr. N u folosiţi niciodată un aparat nou dacă sunt deteriorate cablul de alimentare, panoul de comandă, suprafaţa de lucru sau baza, iar interiorul acestuia este accesibil. Siguranţa copiilor Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice şi senzoriale reduse, sau lipsiţi de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt supravegheaţi sau li s-au dat instrucţiuni în legătură cu folosirea aparatului, de către o persoană răspunzătoare pentru siguranţa lor. Copiii trebuie supravegheaţi, astfel încât să nu se joace cu aparatul. Materialele de ambalaj (de exemplu folie din plastic, polistiren) pot fi periculoase pentru copii. Pericol de sufocare! - Nu le lăsaţi la îndemâna copiilor! Păstraţi toţi detergenţii într-un loc sigur, care să nu fie la îndemâna copiilor. Atenţie: copiii sau animalele de companie nu trebuie să intre în tambur Pentru a evita ca animalele de companie sau copiii să rămână blocaţi în tambur, maşina dispune de un dispozitiv special. 3

4 Descrierea produsului 1 Sertar-distribuitor pentru detergent 2 Panou de comandă 3 Furtun de evacuare 4 Uşă 5 Ştecăr 6 Plintă 7 Capac filtru 8 Picioare reglabile Sertaruldistribuitor pentru detergent Spatele maşinii Ghid rapid 1. Instalaţi maşina de spălat Încărcaţi rufele Măsuraţi cantitatea de detergent Î nchideţi uşa Montaţi furtunurile de evacuare şi de alimentare Deschideţi robinetul de apă Conectaţi alimentarea electrică Selectaţi programul dorit Apăsaţi butonul [start/pauză] Accesorii Capace pentru orificiile de transport Furtunul de alimentare cu apă Suport pentru f urtunul de evacuare

5 Sertarul-distribuitor pentru detergent Compartiment pentru detergent, utilizat pentru fazele de prespălare şi înmuiere sau pentru substanţa de scos petele utilizată în faza de tratare a petelor (dacă este disponibilă). Detergentul pentru prespălare şi înmuiere se adaugă la începutul programului de spălare. Substanţa de scos petele se adaugă în timpul fazei de tratare a acestora. Compartiment pentru detergent pulbere sau lichid utilizat pentru spălarea principală. Dacă folosiţi detergent lichid turnaţi-l chiar înaintea începerii programului. Compartiment pentru aditivi lichizi (balsam de rufe, apret). Urmaţi recomandările fabricantului produsului referitor la cantităţile ce trebuie utilizate şi nu depăşiţi marcajul «MAX» din sertarul-distribuitor pentru detergent. Balsamul pentru rufe sau aditivul pentru apretare trebuie turnat în compartiment chiar înainte de a începe programul de spălare. Panoul de comandă ZWF180M Disc selector de programe Rotiţi discul selector de programe pe programul de spălare dorit. 2 Buton OPŢIUNI Pentru a proteja cât mai bine rufele, puteţi selecta: Opţiunea de spălare economică pentru articolele din bumbac, cele sintetice sau pentru cele murdărite la un nivel mediu. Temperatura de spălare va fi redusă. Puteţi folosi opţiunea Economic dacă doriţi să spălaţi rufe cu un nivel mediu de murdărire şi, în acelaşi timp, să economisiţi energie; Pentru rufele foarte murdare selectaţi opţiunea Intensiv. Intensitatea ciclului de spălare va creşte, iar durata de spălare se va prelungi. 3 Prin selectarea butonului PRESPĂLARE, maşina efectuează un ciclu de prespălare înainte de faza principală de spălare. Durata ciclului va fi prelungită. 4 Faze de spălare Derularea fazei de spălare este indicată prin aprinderea intermitentă a ledului corespunzător. 5 Butonul «Start/Pauză» corespunde funcţiilor de pornire şi oprire. Când acest buton este apăsat în mod continuu, maşina este comutată între pornire şi oprire. 5

6 ZWF1000M Dispozitivul de siguranţă pentru copii 1 Discul selector de programe Pentru ca rufele să fie spălate mai eficient şi mai bine, pot fi selectate diferite cicluri de spălare, în funcţiile de necesităţile utilizatorului. 2 Butonul pentru VITEZA DE CENTRIFUGARE Apăsând acest buton puteţi modifica viteza de centrifugare a programului selectat sau puteţi selecta opţiunea Fără centrifugare. 3 Butonul OPŢIUNI Pentru a proteja cât mai bine rufele, puteţi selecta: Astfel, veţi mări volumul de apă pentru clătire. Funcţia îngrijire bebeluşi are rolul de a spori eficienţa clătirii, pentru a proteja mai bine pielea bebeluşilor. Cu excepţia procedurilor de spălare unică, clătire, evacuare şi centrifugare, celelalte proceduri pot utiliza funcţia îngrijire bebeluşi. Astfel, după clătirea finală nu va exista o procedură de evacuare sau de centrifugare. Funcţia călcare redusă poate fi utilizată în toate procedurile, cu excepţia celor de spălare unică, clătire, evacuare şi centrifugare. Pentru a selecta programele de evacuare, centrifugare şi/sau orice alte programe de spălare, rotiţi mai întâi selectorul în poziţia O şi apoi selectaţi programul dorit. Numai pentru articole din bumbac sau sintetice puţin murdare sau cu un nivel mediu de murdărie, la o temperatură de 40 C sau mai mare. Durata ciclului de spălare va fi prelungită, iar temperatura de spălare va fi redusă. Puteţi folosi opţiunea economie dacă doriţi să spălaţi rufe cu un nivel mediu de murdărie şi, în acelaşi timp, să economisiţi energie. 4 Prin selectarea butonului PRESPĂLARE, maşina efectuează un ciclu de prespălare înainte de faza principală de spălare. Durata ciclului va fi prelungită. Disponibil pentru programele de spălare a rufelor din bumbac. 5 Faze de spălare Derularea fazei de spălare este indicată prin aprinderea intermitentă a ledului corespunzător. 6 Butonul «Start/Pauză» corespunde funcţiilor de pornire şi oprire. Când acest buton este apăsat în mod continuu, maşina este comutată între pornire şi oprire. 6

7 Programele de spălare Procedură Cutie detergent Viteză (max.) de centrifugare (RPM) Descriere Încărcătură kg Tip încărcătură Cazul I Cazul II Caz de utilizare a agentului de spălare Timp (min) 180M / 1000M Bumbac rece 5,0 Bumbac / 1000 Bumbac 40 C 5,0 Bumbac / 1000 Bumbac 60 C 5,0 Bumbac / 1000 Bumbac 90 C 5,0 Bumbac / 1000 Sintetice rece 2,5 Sintetice / 700 Sintetice 40 C 2,5 Sintetice / 700 Sintetice 60 C 2,5 Sintetice / 700 Delicate 30 C 1,5 Delicate / 700 Lână rece 1,5 Lână / 700 Lână 40 C 1,5 Lână / 700 Rapid 30 C 2,5 T oate / 1000 Spălare 5,0 T oate / 1000 Clătire 5,0 T oate / 1000 Evacuare 3 / Centrifugare 5,0 T oate / 1000!Program de testare a consumului de energie: Bumbac 60 intensiv!program standard pentru lână: 40! Obligatoriu! Opţional!Parametrii din acest tabel au doar scop de referinţă 7

8 Sfaturi utile Sortarea rufelor Respectaţi simbolurile internaţionale de întreţinere de pe eticheta fiecărui articol şi instrucţiunile producătorului privind spălarea. Sortaţi rufele astfel: albe, colorate, sintetice, delicate, lână. Înainte de a introduce rufele Nu spălaţi niciodată articole albe şi colorate împreună. Articolele albe îşi pot pierde strălucirea în timpul spălării. Culorile articolelor colorate noi pot ieşi la prima spălare; din acest motiv, prima dată aceste articole ar trebui spălate separat. Închideţi nasturii feţelor de pernă, închideţi fermoarele, găicile şi copcile. Legaţi centurile sau cordoanele lungi. Îndepărtaţi petele rezistente înainte de spălare. Frecaţi zonele foarte murdare cu un detergent special sau cu o detergent pastă. Acordaţi multă atenţie perdelelor. Scoateţi inelele sau legaţi-le, punându-le într-un săculeţ sau într-o plasă. Îndepărtarea petelor Petele rezistente nu pot fi îndepărtate doar cu apă şi detergent. De aceea se recomandă să fie îndepărtate înainte de spălare. Sânge: p etele proaspete se îndepărtează cu apă rece. Pentru petele uscate, înmuiaţi articolul peste noapte în apă cu un detergent special, apoi frecaţi cu săpun şi apă. Vopsea pe bază de ulei: u meziţi pata cu substanţă de scos petele pe bază de benzină, întindeţi articolul pe o lavetă moale şi tamponaţi pata; repetaţi de mai multe ori. Pete uscate de grăsime: u meziţi cu terebentină, întindeţi articolul pe o suprafaţă moale şi tamponaţi pata cu vârful degetelor şi cu o cârpă din bumbac. Rugină: a cid oxalic dizolvat în apă fierbinte sau un produs pentru îndepărtarea ruginii, utilizat rece. În cazul petelor de rugină mai vechi trebuie să procedaţi cu atenţie, deoarece structura de celuloză a fost deja deteriorată, iar ţesătura se poate găuri. Pete de mucegai: î ndepărtaţi-le cu substanţă de scos petele, clătiţi bine (numai articole albe şi colorate ale căror culori nu ies). Iarbă: s ăpuniţi puţin şi îndepărtaţi cu substanţă de scos petele (numai articole albe şi colorate ale căror culori nu ies). Urme de pix şi adeziv: u meziţi cu acetonă*, întindeţi articolul pe o cârpă moale şi tamponaţi pata. 8 Ruj: u meziţi cu acetonă, ca mai sus, apoi trataţi petele cu alcool metilic. Trataţi toate urmele rămase cu înălbitor Vin roşu: î nmuiaţi în apă cu detergent, clătiţi şi trataţi cu acid acetic sau citric, apoi clătiţi. Trataţi toate urmele rămase cu înălbitor. Cerneală: î n funcţie de tipul de cerneală, umeziţi ţesătura mai întâi cu acetonă*, apoi cu acid acetic; trataţi toate urmele rămase pe ţesăturile albe cu înălbitor şi apoi clătiţi bine. Pete de smoală: t rataţi mai întâi cu substanţă de scos petele, alcool metilic sau benzină, apoi frecaţi cu pastă de detergent. Detergenţi şi aditivi Rezultatele bune ale spălării depind, de asemenea, de alegerea detergentului şi de utilizarea cantităţilor corecte, pentru a evita risipa şi pentru a proteja mediul înconjurător. Deşi sunt biodegradabili, detergenţii conţin substanţe care, în cantităţi mari, pot afecta echilibrul delicat al naturii. Alegerea detergentului va depinde de tipul de ţesătură (delicate, lână, bumbac etc.), de culoare, de temperatura de spălare şi de gradul de murdărie. Acest aparat poate utiliza t oţi detergenţii pentru maşini de spălat disponibili în mod obişnuit: detergenţi pulbere pentru toate tipurile de ţesături detergenţi pulbere pentru ţesături delicate (max. 60 C) şi lână detergenţi lichizi, de preferat pentru programe de spălare la temperatură joasă (max. 60 C) pentru toate tipurile de ţesături, sau speciali, numai pentru lână. Detergentul şi eventualii aditivi trebuie puşi în compartimentele corespunzătoare ale sertarului-distribuitor înainte de a începe programul de spălare. Dacă folosiţi detergenţi lichizi, trebuie selectat un program fără prespălare. Maşina de spălat încorporează un sistem de recirculare care permite o utilizare optimă a detergentului concentrat. Urmaţi recomandările fabricantului produsului referitor la cantităţile ce trebuie utilizate şi nu depăşiţi marcajul «MAX» din sertarul-distribuitor pentru detergent. Cantitatea de detergent ce trebuie utilizată Tipul şi cantitatea de detergent depind de tipul de ţesătură, mărimea încărcăturii, gradul de murdărie şi duritatea apei utilizate. Urmaţi instrucţiunile fabricantului produsului referitor la cantităţile ce trebuie utilizate.

9 Folosiţi mai puţin detergent dacă: s pălaţi o încărcătură mică rufele sunt puţin murdare se formează cantităţi mari de spumă în timpul spălării. * nu folosiţi acetonă pe mătase artificială. Gradele de duritate ale apei Duritatea apei este clasificată în aşa-numite grade de duritate. Informaţiile privind duritatea apei din zona în care vă aflaţi pot fi obţinute de la compania de distribuţie a apei potabile sau de la autorităţile locale. Dacă gradul de duritate a apei este redus, reajustaţi cantitatea de detergent. Prima utilizare Asiguraţi-vă că racordurile la electricitate şi apă sunt conforme cu instrucţiunile de instalare. Îndepărtaţi orice material din tambur. Pentru a înlătura de pe tambur şi din cuvă orice resturi rămase din fabricaţie, e fectuaţi un ciclu pentru bumbac la temperatura cea mai mare, fără rufe în maşină. Turnaţi 1/2 măsură de detergent în compartimentul pentru spălare principală şi porniţi maşina. Personalizarea Selectarea suplimentară a tonurilor butoanelor Există o funcţie suplimentară de selectare a tonurilor butoanelor. Ţineţi apăsat pe butonul prespălare ( ) timp de trei secunde. După semnalul sonor, orice operaţie efectuată prin intermediul panoului de comandă devine silenţioasă. Pentru a reporni tonurile, ţineţi din nou apăsat butonul prespălare ( ) timp de trei secunde. Oprirea maşinii şi repornirea acesteia nu vor duce la modificarea stării tonurilor butoanelor. Dispozitivul de siguranţă pentru copii (doar pentru modelul ZWF1000M) Acest dispozitiv vă permite să lăsaţi aparatul nesupravegheat fără a vă face griji pentru copiii care s-ar putea răni sau ar putea deteriora maşina. Această funcţie rămâne activă şi când maşina de spălat nu funcţionează. O puteţi activa apăsând butoanele 3 şi 4, simultan, timp de trei secunde. Astfel, se va activa dispozitivul de siguranţă. Acum, va fi imposibil să se modifice orice alt program sau opţiune. 9

10 Utilizarea zilnică Încărcarea rufelor Deschideţi uşa trăgând delicat mânerul uşii spre exterior. Introduceţi rufele în tambur, câte un articol pe rând, scuturându-le cât mai bine. Închideţi uşa. Măsurarea cantităţii de detergent şi de balsam de rufe Trageţi sertarul-distribuitor până la capăt. Măsuraţi cantitatea de detergent necesară, turnaţi-o în compartimentul de spălare principal sau în compartimentul corespunzător, în funcţie de programul/opţiunea selectat(ă) (pentru mai multe detalii, consultaţi secţiunea «Sertaruldistribuitor pentru detergent»). Dacă este necesar, turnaţi balsamul pentru rufe în compartimentul marcat (cantitatea utilizată nu trebuie să depăşească semnul «MAX» din sertar). Închideţi sertarul cu atenţie. Selectarea programului dorit cu ajutorul discului selector de programe (1) Rotiţi discul selector de programe pe programul dorit. Discul selector poate fi rotit la dreapta sau la stânga. Pentru a reseta programul sau opri maşina, rotiţi discul selector în poziţia. La terminarea programului, discul selector trebuie să fie rotit pe poziţia, pentru a opri maşina de spălat. Important! Dacă rotiţi discul selector de programe pe alt program când maşina funcţionează, aceasta nu va efectua programul selectat. Selectaţi viteza de centrifugare sau opţiunea de clătire oprită prin apăsarea butonului 2 (doar pentru modelul ZWF1000M) După selectarea unui program, aparatul propune viteza maximă de centrifugare disponibilă pentru programul respectiv. (Pentru a vedea care este viteza maximă de centrifugare, consultaţi secţiunea «Programe de spălare»). Dacă doriţi ca rufele să fie centrifugate la o viteză diferită, apăsaţi acest buton de mai multe ori pentru a modifica viteza de centrifugare. Se va aprinde indicatorul luminos corespunzător. Selectaţi opţiunile disponibile apăsând butonul 2, pentru modelul ZWF180M şi butonul 3, pentru modelul ZWF1000M Când acest buton este apăsat, se aprinde indicatorul luminos corespunzător. Când este apăsat din nou, indicatorul luminos se stinge. Selectaţi opţiunea de prespălare apăsând butonul 3, pentru modelul ZWF180M şi butonul 4, pentru modelul ZWF1000M. Când acest buton este apăsat, se aprinde indicatorul luminos corespunzător. Când este apăsat din nou, indicatorul luminos se stinge. Porniţi programul apăsând butonul 5, pentru modelul ZWF180M şi butonul 6, pentru modelul ZWF1000M Apăsaţi acest buton pentru a porni programul de spălare selectat. Modificarea unei opţiuni Se pot modifica anumite opţiuni înainte ca programul să le efectueze. Înainte de a efectua orice modificare, trebuie să întrerupeţi funcţionarea maşinii de spălat apăsând butonul 5, pentru modelul ZWF180M sau butonul 6, pentru modelul ZWF1000M. Schimbarea unui program aflat în derulare Pentru a s chimba un program aflat în derulare: rotiţi discul selector pentru programe în poziţia, selectaţi noul program şi apoi, pentru a porni noul program, apăsaţi butonul 5, pentru modelul ZWF180M sau butonul 6 pentru modelul ZWF1000M; apăsaţi butonul 5, pentru modelul ZWF180M sau butonul 6, pentru modelul ZWF1000M pentru a opri maşina, rotiţi discul selector pentru programe la noul program şi apoi apăsaţi din nou butonul 5 sau butonul 6. Apa de spălare din cuvă nu va fi evacuată. Avertisment! Din motive de siguranţă, schimbarea programului se va putea efectua doar după pornirea fazei de încălzire. Întreruperea unui program Pentru a întrerupe un program aflat în derulare, a păsaţi butonul 5, pentru modelul ZWF180M sau butonul 6, pentru modelul ZWF1000M. Apăsaţi din nou pe buton pentru ca programul să pornească din nou. 10

11 Anularea unui program P entru a anula un program în derulare, rotiţi discul selector în poziţia, apoi aşteptaţi câteva minute înainte de a deschide uşa (această procedură este posibilă doar dacă nu există apă în cuvă). La terminarea programului Maşina se opreşte automat. La terminarea programului, uşa este eliberată şi poate fi deschisă după câteva minute. Pentru a opri maşina, r otiţi discul selector de programe în poziţia. Scoateţi rufele din tambur şi verificaţi cu atenţie dacă mai sunt rufe în tambur. Dacă nu doriţi să mai spălaţi alte rufe, închideţi robinetul de apă. Lăsaţi uşa deschisă pentru a preveni formarea mucegaiului şi a mirosurilor neplăcute. Stand By: l a câteva minute de la terminarea programului, este activat sistemul de economisire a energiei. Maşina va ieşi din modul de economisire a energiei prin apăsarea oricărui buton. 11

12 Îngrijirea şi curăţarea Avertisment! Înainte de a efectua orice operaţie de curăţare sau întreţinere, aparatul trebuie DECONECTAT aparatul de la sursa de alimentare cu electricitate. Îndepărtarea calcarului Apa pe care o folosim în mod normal conţine calcar. Este bine să adăugaţi periodic în maşină o pulbere pentru dedurizarea apei. Faceţi aceasta într-un ciclu separat, fără rufe, în conformitate cu instrucţiunile producătorului pulberii de dedurizare. Astfel se va preveni formarea depunerilor de calcar. Curăţarea exterioară Curăţaţi exteriorul aparatului numai cu apă şi săpun, apoi uscaţi-l bine. Curăţarea sertarului-distribuitor Sertarul-distribuitor pentru detergentul pulbere şi pentru aditiv trebuie curăţat în mod regulat. 1 Apăsaţi Curăţarea pompei Important! Trebuie să verificaţi şi să curăţaţi filtrul cu regularitate, în funcţie de nivelul de murdărie şi de frecvenţa efectuării ciclurilor. Pompa trebuie verificată dacă: maşina nu se goleşte şi/sau nu centrifughează; maşina face un zgomot neobişnuit în timpul evacuării apei din cauza unor obiecte precum ace de siguranţă, monede etc. care blochează pompa. Procedaţi după cum urmează: 1. Deconectaţi maşina; 2. Dacă este necesar, aşteptaţi până când apa se răceşte. 3. Deschideţi uşiţa pompei. Puneţi un recipient lângă pompă pentru a colecta apa care se scurge. 2 Trageţi în acelaşi timp 3 Curăţaţi Pentru a înlătura toate urmele de pulbere acumulată, c lătiţi-l sub jet de apă. Curăţarea locaşului sertarului După ce aţi scos sertarul, folosiţi o perie mică pentru a curăţa locaşul, asigurându-vă că aţi eliminat toate resturile de pulbere de detergent din părţile superioară şi inferioară ale locaşului. Puneţi la loc sertarul şi efectuaţi un ciclu de clătire fără rufe în maşină. Capac pompă 4. Deşurubaţi treptat capacul pompei pentru a elimina toată apa. 5. Când nu se mai scurge apă, deşurubaţi capacul pompei şi înlăturaţi-l. Când scoateţi capacul, ţ ineţi întotdeauna un prosop la îndemână pentru a şterge apa care se scurge. 6. Rotiţi elicea pompei pentru a elimina eventualele obiecte rămase în aceasta. 7. Înşurubaţi complet capacul pompei. 8. Închideţi uşa pompei. Avertisment! Când maşina este utilizată, precum şi în funcţie de programul selectat, în pompă poate fi apă fierbinte. Nu scoateţi niciodată capacul pompei în timpul unui ciclu de spălare. Aşteptaţi întotdeauna până când maşina a terminat ciclul şi este goală. Când puneţi la loc capacul, verificaţi să fie bine fixat, astfel încât să nu existe scurgeri, iar copiii mici să nu-l poată îndepărta. 12

13 În cazul în care spălaţi covoare, este obligatorie verificarea şi curăţarea filtrului. Curăţarea filtrelor de la alimentarea cu apă Important! Dacă maşina nu se umple, durează prea mult până se umple, butonul de pornire se aprinde galben intermitent sau afişajul (dacă există) indică alarma corespunzătoare (pentru mai multe detalii consultaţi capitolul «Ce trebuie făcut dacă...»), verificaţi dacă filtrele de la alimentarea cu apă sunt blocate. Pentru curăţarea filtrelor de la alimentarea cu apă: Închideţi robinetul de apă. Deşurubaţi furtunul de pe robinet. Curăţaţi filtrul din furtun cu o perie aspră. Golirea maşinii, generată de o urgenţă sau ca protecţie împotriva îngheţului Dacă maşina este expusă la temperaturi de sub 0 C sau dacă apa nu este evacuată, procedaţi după cum urmează. 1. Scoateţi ştecărul din priza de curent. 2. Închideţi robinetul de apă. 3. Deşurubaţi furtunul de alimentare. 4. Plasaţi un recipient pe podea şi introduceţi în acesta capetele furtunurilor de alimentare şi evacuare. Apa ar trebui să se scurgă, gravitaţional, în recipient. 5. Selectaţi şi derulaţi un program de evacuare. 6. D acă este necesar, curăţaţi pompa conform descrierii de mai sus. 7. Înşurubaţi la loc furtunul de alimentare cu apă. 8. Când doriţi să utilizaţi maşina din nou, asiguraţi-vă că temperatura din încăpere este mai mare de 0 C. Înşurubaţi furtunul la loc pe robinet. Asiguraţi-vă că racordarea este etanşă. Deşurubaţi furtunul de la maşină. Ţineţi o lavetă la îndemână pentru a şterge apa care se poate scurge. Curăţaţi filtrul din supapă cu o perie aspră sau cu laveta. Înşurubaţi furtunul înapoi la maşină şi verificaţi dacă racordul este etanş. Deschideţi robinetul de apă. 13

14 Ce trebuie făcut dacă... Unele probleme sunt cauzate de lipsa unei întreţineri minime sau unor omisiuni, şi pot fi corectate uşor fără a apela la un tehnician. Înainte de a contacta centrul de service local, efectuaţi verificările indicate mai jos. Defecţiune Maşina de spălat nu funcţionează Scurgere de apă Centrifugarea rufelor este executată anormal Există un miros ciudat în maşina de spălat. Nu se vede apă în tambur. Există apă rămasă în compartimentul balsamului. Există urme de detergent rămas pe haine. Maşina de spălat nu se umple Maşina de spălat este umplută şi evacuează apa în acelaşi timp. Maşina de spălat nu evacuează apa Maşina de spălat vibrează Spuma se scurge din sertarul pentru detergent Cauză posibilă / soluţie Închideţi uşa maşinii de spălat. Apăsaţi butonul Start/Pauză. Racordaţi corect conducta de alimentare cu apă. Reîncărcaţi şi distribuiţi uniform rufele în tambur. Derulaţi un ciclu de spălare fără rufe, la temperatură maximă, folosind pudră biologică. Nu există defecţiuni: apa se află sub zona vizibilă. Nicio defecţiune: eficienţa balsamului nu va fi afectată. Goliţi înainte de următoarea utilizare. Componenta hidrofobă a detergentului fără fosfor va rămâne pe ţesătură sub formă de pete. Selectaţi programul «Clătire şi centrifugare» sau îndepărtaţi petele de grăsime cu o perie, după uscarea rufelor. Deschideţi robinetul de apă. Verificaţi procedura selectată. Verificaţi dacă apa are suficientă presiune. Reconectaţi furtunul de alimentare cu apă. Închideţi uşa maşinii de spălat. Verificaţi furtunul de alimentare cu apă, pentru ca acesta să nu fie îndoit sau blocat. Asiguraţi-vă că partea din capătul furtunului de evacuare se află peste nivelul apei din maşină. Verificaţi dacă pompele de evacuare sunt blocate. Verificaţi dacă furtunul de evacuare este îndoit sau blocat. Verificaţi înălţimea duzei de evacuare şi asiguraţivă că se află la 0,6 m - 1 m de partea inferioară a maşinii. Aşezaţi maşina pe o suprafaţă plană. Asiguraţi partea inferioară a maşinii. Verificaţi că toate şuruburile care au însoţit maşina au fost îndepărtate. Asiguraţi-vă că nivelul detergentului nu este excesiv şi că detergentul este corespunzător pentru maşini de spălat cu tambur. Adăugaţi o măsură de balsam amestecată cu 1/2 litri de apă în compartimentul pentru detergent II. Data viitoare, reduceţi cantitatea de detergent. 14

15 Defecţiune Maşina se opreşte înainte de terminarea procedurii Pompa de evacuare emite zgomote în timpul funcţionării, după evacuarea apei. Pe durata procedurii de spălare, maşina se opreşte o perioadă de timp. Cauză posibilă / soluţie Întrerupere a alimentării electrice sau a alimentării cu apă. Apa din interiorul compartimentul intern a fost evacuată, dar există în continuare o cantitate mică de apă în pompa şi ţeava de evacuare. Pompa de evacuare funcţionează în mod continuu, aspirând aer, după care apar zgomote, ceea ce reprezintă o situaţie normală. Maşina de spălat adaugă în mod automat apă. Există prea multă spumă în ţeava de evacuare, iar aceasta este evacuată. 15

16 Coduri de alarmă Dacă maşina de spălat nu poate funcţiona normal, pe afişaj va apărea un cod de alarmă. Efectuaţi următoarele verificări. Cod de alarmă Starea indicatorilor corespunzători Spălare Clătire Centrifugare Descriere Motiv Soluţie Oprit Oprit Se aprinde intermitent Problemă de închidere a uşii Uşa nu este închisă corespunzător. Reporniţi după închiderea uşii. Dacă apar probleme, apelaţi numărul de service. Oprit Se aprinde intermitent Oprit Problemă la alimentarea cu apă atunci când se realizează spălarea (durata de umplere cu apă este mai mare de 5 minute) Robinetul nu este deschis sau apa curge prea încet. Filtrul supapei de alimentare este blocat. Furtunul de alimentare este răsucit. Dacă nu are loc alimentarea cu apă Deschideţi robinetul sau aşteptaţi revenirea debitului sursei de apă. Verificaţi filtrul supapei de alimentare. Îndreptaţi furtunul de apă. Verificaţi celelalte robinete din încăpere. Dacă apar probleme, apelaţi numărul de service. Oprit Se aprinde intermitent Se aprinde intermitent Problemă la evacuare în timpul spălării (durata de evacuare este mai mare de 7 minute) Furtunul de evacuare este blocat sau răsucit. Pompa de evacuare este blocată. Spălaţi şi îndreptaţi furtunul de evacuare. Spălaţi filtrul pompei de evacuare. Dacă apar probleme, apelaţi numărul de service. Oprit Aprins Se aprinde intermitent Spumă în exces A fost folosit prea mult detergent. S-a folosit un detergent necorespunzător. Detergentul a fost folosit în mod necorespunzător. Reduceţi cantitatea de detergent. Utilizaţi detergenţi corespunzători pentru maşina de spălat. Dacă apar probleme, apelaţi numărul de service. Dacă apar alte probleme, apelaţi linia de service. 16

17 Dacă nu puteţi identifica sau rezolva problema, contactaţi centrul nostru de service Înainte de a telefona, notaţi numărul produsului, modelul, numărul de serie şi data de cumpărare a maşinii. Centrul de service vă va cere aceste informaţii. Model Număr produs Număr de serie Date tehnice Parametru Model ZWF180M ZWF1000M Sursa electrică 220V-240V~/50 Hz 220V-240V~/50 Hz Dimensiune (L*l*î) 595*520*850mm 595*520*850mm Greutate 60kg 60kg Putere maximă 2100W 2100W Capacitate de spălare 5,0kg 5,0kg Curent nominal 10A 10A Presiune standard a apei 0,05MPa ~ 1MPa 0,05MPa ~ 1MPa Viteza de centrifugare 800 Fără centrifugare 500/700/

18 Instalarea Despachetarea Toate şuruburile pentru transport şi ambalajul trebuie să fie înlăturate înainte de a folosi aparatul. Se recomandă să păstraţi toate materialele de transport, astfel încât să poată fi reutilizate în caz că maşina trebuie transportată din nou. Amplasarea Desfaceţi cele patru şuruburi cu ajutorul unei chei. Glisaţi în exterior distanţierele din plastic. Puneţi pe orificii capacele din plastic, din punga cu manualul de instrucţiuni. Instalaţi maşina pe o podea plată, tare. Circulaţia aerului în jurul maşinii nu trebuie să fie împiedicată de covoare, carpete etc. Asiguraţi-vă că maşina nu atinge peretele sau alt mobilier din bucătărie. Reglaţi poziţia orizontală a maşinii de spălat ridicând sau coborând picioarele acesteia. Pentru a fi reglate, p icioarele se pot înşuruba, deoarece au încorporată o piuliţă cu auto-blocare, dar maşina TREBUIE să fie orizontală şi stabilă. Toate reglajele necesare pot fi efectuate cu o cheie. Dacă este necesar, verificaţi orizontalitatea cu o nivelă cu bulă de aer. Poziţionarea orizontală corectă previne vibraţiile, zgomotul şi deplasarea maşinii în timpul funcţionării. Nu puneţi niciodată carton, lemn sau alte materiale similare sub maşină pentru a compensa denivelările podelei. Alimentarea cu apă Atenţie! Acest aparat trebuie racordat la o sursă de alimentare cu apă rece. Atenţie! Înainte de a racorda maşina la o instalaţie nouă sau la o instalaţie care n-a mai fost folosită de multă vreme, lăsaţi să curgă o cantitate rezonabilă de apă, pentru a îndepărta toate reziduurile care s-au acumulat în ţevi. Atenţie! Nu folosiţi furtunul de la maşina de spălat anterioară pentru a conecta noua maşină la sursa de alimentare cu apă. Racordaţi furtunul la un robinet cu filet de 3/4. Folosiţi întotdeauna furtunul furnizat împreună cu aparatul. Celălalt capăt al furtunului de alimentare, care se racordează la aparat, poate fi orientat după cum se vede în figură. Nu poziţionaţi furtunul de alimentare spre în jos. Instalaţi furtunul spre dreapta sau spre stânga, în funcţie de poziţia robinetului de apă. Fixaţi furtunul corect, slăbind piuliţa inelară. După ce aţi poziţionat furtunul de alimentare, strângeţi din nou piuliţa inelară pentru a preveni scurgerile. Atenţie! Furtunul de alimentare cu apă nu poate fi prelungit. Dacă este prea scurt şi nu doriţi să schimbaţi poziţia robinetului, va trebui să cumpăraţi un furtun nou,

19 mai lung, proiectat special pentru acest tip de utilizare. Evacuarea apei Capătul furtunului de evacuare poate fi poziţionat în trei feluri: Agăţat de marginea unei chiuvete, folosind suportul de ghidare din plastic furnizat împreună cu maşina. În acest caz, verificaţi dacă se poate desprinde la evacuarea apei din maşină. Acest lucru se poate realiza legându-l de robinet cu o sfoară sau fixându-l de perete. Într-o ramificaţie cu o ţeavă de evacuare a unei chiuvete Această ramificaţie trebuie să se afle deasupra sifonului, astfel încât cotul să fie la cel puţin 60 cm deasupra podelei. Atenţie! Ramificaţia trebuie asigurată cu ajutorul unei cleme. Direct într-o ţeavă de evacuare, la o înălţime nu mai mică de 60 cm şi nu mai mare de 90 cm. Capătul furtunului de evacuare trebuie să fie întotdeauna aerisit, adică diametrul interior al ţevii de evacuare trebuie să fie mai mare decât diametrul exterior al furtunului de evacuare. Conexiunea electrică Informaţiile referitoare la racordarea la electricitate sunt specificate pe plăcuţa cu datele tehnice, situată pe marginea interioară a uşii aparatului. Verificaţi dacă instalaţia electrică din locuinţă poate suporta puterea maximă necesară, luând în considerare şi celelalte aparate utilizate. Atenţie! Maşina se va lega la o priză cu împământare. Atenţie! Fabricantul nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru daunele sau pentru leziunile provocate din cauza nerespectării cerinţelor de siguranţă de mai sus. Atenţie! Dacă este necesară înlocuirea cablului, acesta TREBUIE înlocuit numai de către un centru de service. Atenţie! Cablul de alimentare trebuie să fie uşor accesibil după instalarea maşinii. Informaţii privind mediul Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat împreună cu deşeurile menajere. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător, pentru reciclarea echipamentului electric şi electronic. Prin casarea corectă a acestui produs, veţi ajuta la prevenirea potenţialelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii umane, care pot fi afectate, în caz contrar, de aruncarea necorespunzătoare a produsului. Pentru informaţii detaliate privind reciclarea acestui produs, contactaţi administraţia locală, serviciul de salubritate sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul. Materialele de ambalaj Materialele marcate cu simbolurile următoare sunt reciclabile. >PE<=polietilenă >PS<=polistiren >PP<=polipropilenă >PAP<=hârtie 19

20