MINISTERUL FINANŢELOR Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "MINISTERUL FINANŢELOR Agenţia Naţională de Administrare Fiscală"

Transcriere

1 MINISTERUL FINANŢELOR Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti Tel: 0244/ Administraţia Judeţeană a Finanţelor Fax: 0244/ Publice Prahova Serviciul Fiscal Orăşenesc Boldeşti Scăeni Nr. S.F.O. Boldeşti Scăeni / Ploieşti,Str. Democraţiei nr CĂTRE, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti Serviciul Tehnologia Informaţiei Vă rugăm să ne acordaţi sprijinul pentru realizarea publicităţii vânzării bunurilor mobile şi imobile prin publicarea anunţurilor de vânzare, anexate prezentei, în pagina de Internet, începând cu : Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova - Serviciul Fiscal Orăşenesc Boldeşti Scăeni, în temeiul art. 250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, organizează licitaţii publice deschise în vederea vânzării bunurilor sechestrate după cum urmează: 1..În ziua de 06 iulie 2021, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr , camera nr. 3, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului MIHAI AURORA, Autoturism PEUGEOT 206, nr. înmatriculare PH-82-RMC, an fabricaţie 2005, nr. identificare VF32AKFWA , preţ de pornire al licitaţiei lei 2. În ziua de 07 iulie 2021, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr , camera nr. 3, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului ILIOIU ION, Anexă în suprafaţă măsurată de 238,28 mp (suprafaţă din acte de 238 mp) compusă din magazie, 4 birouri, hol şi WC, situate în localitatea Bărcăneşti, sat Tătarani, nr. 14, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei Bunul figurează cu sarcini. Anexă în suprafaţă măsurată de 31,73 mp (suprafaţă din acte de 32 mp) compusă din magazie metalică, situată în localitatea Bărcăneşti, sat Tătarani, nr. 14, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei Construcţie industrială şi edilitară - fundaţie în suprafaţă construită de 297,50 mp (suprafaţă din acte de 297 mp), situată în localitatea Bărcăneşti, sat Tătarani, nr. 14, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei Anexă în suprafaţă măsurată de 44,16 mp (suprafaţă din acte de 44 mp) compusă din magazie materiale, situată în localitatea Bărcăneşti, sat Tătarani, nr. 14, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei 3. În ziua de 08 iulie 2021, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr , camera nr. 3, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului COMAN NICOLAE IERONIM, Imobil (teren şi construcţie), situat în intravilanul localităţii Măneşti, nr. 178, jud. Prahova, compus dintrun teren în suprafaţă totală de mp, tarlaua 7, parcelele A779 şi Cc 778 din care suprafaţa de 303 mp categorie curţi construcţii, iar suprafaţa de mp categorie arabil, notat în schiţă de plan cu simbolurile 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 şi 1 precum şi construcţia aflată pe acest teren, respectiv o locuinţă notată în schiţă de plan cu simbolul C1, cu o suprafaţă construită la sol de 79,30 mp, suprafaţă utilă de 61,39 mp compusă din verandă, hol şi cinci camere, construcţie din cărămidă, BCA şi paianta, învelită cu tablă şi carton. Imobilul are număr cadastral provizoriu şi este intabulat în Cartea Funciară nr a localităţii Măneşti. Preţ de pornire al licitaţiei lei

2 4. În ziua de 13 iulie 2021, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr , camera nr. 3, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului MATRU TRUST SRL: * Teren, categoria de folosinţă altele în suprafaţă de mp din acte şi măsurători, tarla 10, parcela 37/22, situat în comuna Tinosu, sat Pisculeşti, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei Bunul figurează cu sarcini. Teren extravilan, categoria de folosinţă arabil în suprafaţă de mp, tarla 10, parcela 37/116, situat în comuna Tinosu, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei Teren extravilan, categoria de folosinţă nedeterminată, în suprafaţă de mp, tarla 10, parcela 37/33, situat în comuna Tinosu, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei Teren extravilan, categoria de folosinţă arabil în suprafaţă de mp, tarla 10, parcela 37/6, situat în comuna Tinosu, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei * licitaţia a II-a: Teren extravilan, categoria de folosinţă arabil în suprafaţă de mp din acte şi măsurători, tarla 10, parcela A37/17, situat în comuna Tinosu, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei (exclusiv TVA). Teren extravilan, categoria de folosinţă arabil în suprafaţă de mp, tarla 10, parcela 37/29, situat în comuna Tinosu, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei 5. În ziua de 14 iulie 2021, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr , camera nr. 3, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului NIŢĂ IOAN CRISTIAN, Teren arabil în suprafaţă de mp situat în extravilanul comunei Berceni, jud. Prahova, tarla 13/1, parcela 108/96, nr. Cadastral 21353, înscris în CF nr a comunei Berceni, preţ de pornire al licitaţiei lei 6. În ziua de 15 iulie 2021, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr , camera nr. 3, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului NIŢU SORIN ROMEO NICOLAE, Teren în suprafaţă de mp din terenul în suprafaţă de mp, situat în extravilanul comunei Gherghiţa, jud. Prahova, tarlaua 24, parcela A 267/23, categoria de folosinţă arabil, preţ de pornire al licitaţiei lei Teren în suprafaţă de mp, cotă parte din terenul în suprafaţă de mp, situat în extravilanul comunei Gherghiţa, jud. Prahova, tarlaua 125, parcela A 992/17, categoria de folosinţă arabil, preţ de pornire al licitaţiei lei Teren în suprafaţă de mp, situat în extravilanul comunei Gherghiţa, jud. Prahova, tarlaua 25, parcela A 274/14, categoria de folosinţă arabil, preţ de pornire al licitaţiei lei 7. În ziua de 20 iulie 2021, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr , camera nr. 3, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului GHEORGHE MAGDALENA BEATRICE, licitaţia a III-a: Teren extravilan arabil în suprafaţă de mp, situat în extravilanul localităţii Puchenii Mici, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei Teren intravilan arabil în suprafaţă de 915 mp, situat în intravilanul localitaţii Puchenii Mici, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei 8. În ziua de 21 iulie 2021, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr , camera nr. 3, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului VASILESCU FABIAN, licitaţia a IVa: Teren intravilan de folsinţă arabil în suprafaţă de 977 mp, situat în comuna Albeşti Paleologu, sat Vadu Părului, jud. Prahova, tarla T 21, parcela A 1424, nr. cadastral 21518, preţ de pornire al licitaţiei lei 9. În ziua de 22 iulie 2021, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr , camera nr. 3, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului DECOPRIM RENOVATION CONSTRUCTION SRL, Teren intravilan în suprafaţă de mp (din acte mp), nr. Cadastru 21455, (compus din 524 mp curţi construcţii T15 parcela Cc1181, A1180 şi 476 mp arabil T15 parcela L1179) şi locuinţă în suprafaţă de 60 mp, nr. Cadastral C1, înscrise în CF nr Lipăneşti, situate în comuna Lipăneşti, sat Şipotu, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei

3 Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, în contul RO05TREZ XXX000748, cod fiscal beneficiar SFO Boldeşti Scăeni, indicându-se pe documentul de plată al acestei taxe, denumirea completă a ofertantului, C.U.I. sau C.N.P.; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d)pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e)pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport; h)declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: nu este cazul. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: nu este cazul. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0244/ Data afişãrii: Şef Serviciu Fiscal, Adrian Năescu

4 MINISTERUL FINANŢELOR Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti Tel: 0244/ Administraţia Judeţeană a Finanţelor Fax: 0244/ Publice Prahova Serviciul Fiscal Orăşenesc Boldeşti Scăeni Nr. S.F.O. Boldeşti Scăeni / Ploieşti,Str. Democraţiei nr CĂTRE, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti Serviciul Tehnologia Informaţiei Vă rugăm să ne acordaţi sprijinul pentru realizarea publicităţii vânzării bunurilor mobile şi imobile prin publicarea anunţurilor de vânzare, anexate prezentei, în pagina de Internet, începând cu : Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova - Serviciul Fiscal Orăşenesc Boldeşti Scăeni, în temeiul art. 250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, organizează licitaţii publice deschise în vederea vânzării bunurilor sechestrate după cum urmează: 1..În ziua de 06 iulie 2021, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr , camera nr. 3, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului MIHAI AURORA, Autoturism PEUGEOT 206, nr. înmatriculare PH-82-RMC, an fabricaţie 2005, nr. identificare VF32AKFWA , preţ de pornire al licitaţiei lei 2. În ziua de 07 iulie 2021, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr , camera nr. 3, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului ILIOIU ION, Anexă în suprafaţă măsurată de 238,28 mp (suprafaţă din acte de 238 mp) compusă din magazie, 4 birouri, hol şi WC, situate în localitatea Bărcăneşti, sat Tătarani, nr. 14, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei Bunul figurează cu sarcini. Anexă în suprafaţă măsurată de 31,73 mp (suprafaţă din acte de 32 mp) compusă din magazie metalică, situată în localitatea Bărcăneşti, sat Tătarani, nr. 14, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei Construcţie industrială şi edilitară - fundaţie în suprafaţă construită de 297,50 mp (suprafaţă din acte de 297 mp), situată în localitatea Bărcăneşti, sat Tătarani, nr. 14, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei Anexă în suprafaţă măsurată de 44,16 mp (suprafaţă din acte de 44 mp) compusă din magazie materiale, situată în localitatea Bărcăneşti, sat Tătarani, nr. 14, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei 3. În ziua de 08 iulie 2021, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr , camera nr. 3, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului COMAN NICOLAE IERONIM, Imobil (teren şi construcţie), situat în intravilanul localităţii Măneşti, nr. 178, jud. Prahova, compus dintrun teren în suprafaţă totală de mp, tarlaua 7, parcelele A779 şi Cc 778 din care suprafaţa de 303 mp categorie curţi construcţii, iar suprafaţa de mp categorie arabil, notat în schiţă de plan cu simbolurile 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 şi 1 precum şi construcţia aflată pe acest teren, respectiv o locuinţă notată în schiţă de plan cu simbolul C1, cu o suprafaţă construită la sol de 79,30 mp, suprafaţă utilă de 61,39 mp compusă din verandă, hol şi cinci camere, construcţie din cărămidă, BCA şi paianta, învelită cu tablă şi carton. Imobilul are număr cadastral provizoriu şi este intabulat în Cartea Funciară nr a localităţii Măneşti. Preţ de pornire al licitaţiei lei

5 4. În ziua de 13 iulie 2021, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr , camera nr. 3, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului MATRU TRUST SRL: * Teren, categoria de folosinţă altele în suprafaţă de mp din acte şi măsurători, tarla 10, parcela 37/22, situat în comuna Tinosu, sat Pisculeşti, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei Bunul figurează cu sarcini. Teren extravilan, categoria de folosinţă arabil în suprafaţă de mp, tarla 10, parcela 37/116, situat în comuna Tinosu, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei Teren extravilan, categoria de folosinţă nedeterminată, în suprafaţă de mp, tarla 10, parcela 37/33, situat în comuna Tinosu, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei Teren extravilan, categoria de folosinţă arabil în suprafaţă de mp, tarla 10, parcela 37/6, situat în comuna Tinosu, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei * licitaţia a II-a: Teren extravilan, categoria de folosinţă arabil în suprafaţă de mp din acte şi măsurători, tarla 10, parcela A37/17, situat în comuna Tinosu, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei (exclusiv TVA). Teren extravilan, categoria de folosinţă arabil în suprafaţă de mp, tarla 10, parcela 37/29, situat în comuna Tinosu, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei 5. În ziua de 14 iulie 2021, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr , camera nr. 3, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului NIŢĂ IOAN CRISTIAN, Teren arabil în suprafaţă de mp situat în extravilanul comunei Berceni, jud. Prahova, tarla 13/1, parcela 108/96, nr. Cadastral 21353, înscris în CF nr a comunei Berceni, preţ de pornire al licitaţiei lei 6. În ziua de 15 iulie 2021, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr , camera nr. 3, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului NIŢU SORIN ROMEO NICOLAE, Teren în suprafaţă de mp din terenul în suprafaţă de mp, situat în extravilanul comunei Gherghiţa, jud. Prahova, tarlaua 24, parcela A 267/23, categoria de folosinţă arabil, preţ de pornire al licitaţiei lei Teren în suprafaţă de mp, cotă parte din terenul în suprafaţă de mp, situat în extravilanul comunei Gherghiţa, jud. Prahova, tarlaua 125, parcela A 992/17, categoria de folosinţă arabil, preţ de pornire al licitaţiei lei Teren în suprafaţă de mp, situat în extravilanul comunei Gherghiţa, jud. Prahova, tarlaua 25, parcela A 274/14, categoria de folosinţă arabil, preţ de pornire al licitaţiei lei 7. În ziua de 20 iulie 2021, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr , camera nr. 3, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului GHEORGHE MAGDALENA BEATRICE, licitaţia a III-a: Teren extravilan arabil în suprafaţă de mp, situat în extravilanul localităţii Puchenii Mici, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei Teren intravilan arabil în suprafaţă de 915 mp, situat în intravilanul localitaţii Puchenii Mici, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei 8. În ziua de 21 iulie 2021, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr , camera nr. 3, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului VASILESCU FABIAN, licitaţia a IVa: Teren intravilan de folsinţă arabil în suprafaţă de 977 mp, situat în comuna Albeşti Paleologu, sat Vadu Părului, jud. Prahova, tarla T 21, parcela A 1424, nr. cadastral 21518, preţ de pornire al licitaţiei lei 9. În ziua de 22 iulie 2021, ora 12, în localitatea Ploieşti, str. Democraţiei, nr , camera nr. 3, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului DECOPRIM RENOVATION CONSTRUCTION SRL, Teren intravilan în suprafaţă de mp (din acte mp), nr. Cadastru 21455, (compus din 524 mp curţi construcţii T15 parcela Cc1181, A1180 şi 476 mp arabil T15 parcela L1179) şi locuinţă în suprafaţă de 60 mp, nr. Cadastral C1, înscrise în CF nr Lipăneşti, situate în comuna Lipăneşti, sat Şipotu, jud. Prahova, preţ de pornire al licitaţiei lei

6 Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, în contul RO05TREZ XXX000748, cod fiscal beneficiar SFO Boldeşti Scăeni, indicându-se pe documentul de plată al acestei taxe, denumirea completă a ofertantului, C.U.I. sau C.N.P.; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d)pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e)pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport; h)declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: nu este cazul. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: nu este cazul. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0244/ Data afişãrii: Şef Serviciu Fiscal, Adrian Năescu