INCADRARE IN P.U.G careu 26_C-b-4-I PLAN ÎNCADRARE ÎN P.U.G.

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "INCADRARE IN P.U.G careu 26_C-b-4-I PLAN ÎNCADRARE ÎN P.U.G."

Transcriere

1 INCADRARE IN.U.G careu 26_C-b-4-I parcela studiata I Acest document este proprietatea firmei si nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau partial, fara autorizarea expresa si scrisa. Utilizarea sa trebuie sa fie conforma celei pentru care a fost elaborat. Documentul este valabil numai cu semnaturile si stampilele arh. lorin avel 0 1:1,06 LAN ÎNCADRARE ÎN.U.G. aza U.01

2 IMAGINE CADASTRU IMAGINE GOOGLE MAS Acest document este proprietatea firmei si nu arh. lorin avel I LAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ aza U.02

3 MEDALION ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE C LEGENDA - zona studiata - limita proprietate parcela studiata 13,625 19,074 - construcții existente SITUATIA EXISTENTA: Ateren = 1.400,00 mp Ac existenta = 0,00 mp Adc existenta = 0,00 mp Drum acces (capăt linie troilebus) Statul Român Acces auto si parcari existente: 0.O.T.existent = 0% C.U.T.existent = 0,00 mp ADC / mp teren REGIM TEHNIC: Conform.U.G U.T.R. Et - zonă activități economice cu caracter terțiar.ot.max = 40% C.U.T.max = 2,2 ADC/mp teren MAGAZIN REZENTARE DEOZIT IESE CAMIOANE +E 13,415 Acest document este proprietatea firmei si nu I arh. lorin avel SITUAȚIA EXISTENTĂ aza U.03

4 2 C ,50 5,55 HOTEL S++5E+R 1,20 3, ,50 44,80 10,00 43,00 1 4,50 9,00 E4 spatiu tehnic +24,50 R +20,60 E5 E4 E3 E3 E2 E2 E1 E1 +0,00 S S ROIL SITUATIA ROUSA: Ateren = 1.400,00 mp Ac propusa = 448,00 mp Adc propusa = 3.090,50 mp (fără subsol) Adc propusa = 3.978,37 mp (cu subsol).o.t.propus = 32% C.U.T.propus = 2,2 mp ADC / mp teren LEGENDA 3,065 1,80 E5 3,06 REGIM DE RORIETATE: Ateren = 1.400,00 mp conform C , R 45,00 REGIM TEHNIC: Conform.U.G U.T.R. Et - zonă activități economice cu caracter terțiar.ot.max = 40% C.U.T.max = 2,2 ADC/mp teren 73,77 47,95 cu fâșia de teren adiacentă aliniamentului elei adâncimea egală cu 65% din cea a parc 25,82 4,55 terasa acces auto subsol ROIL 1-1 spatiu tehnic 25,71 3,30 12,00 4,00 21,715 3,75 +0,00 4,50 +20,60 10,00 +24,50 4,55 12,045 31, 19,074 - zona studiata 2 - limita proprietate / imprejmuire propusa propunere construire hotel S++5E+R - contur parter parțial retras ,00 Drum acces (capăt linie troilebus) Statul Român - existente - spatii verzi organizate pe solul natural - spatii verzi organizate peste subsol - alei auto / pietonale - acces auto / pietonal MAGAZIN REZENTARE DEOZIT IESE CAMIOANE +E DIMENSIONARE NECESAR ARCARI SI BICICLETE, conform Anexa 2 R.L.U..U.G uncţiuni de turism Hotel*** - locuri de parcare = 30% x camere Nr. camere propus: 66 camere 30% x 66 = 20 locuri din care 16 amenajate la subsolul cladirii, inclusiv 1 loc pentru persoane cu dizabilitati, iar 4 amenajate la nivelul solului 7,00 - punct colectare deseuri - fractie umeda / fractie uscata Acest document este proprietatea firmei si nu I arh. lorin avel REGLEMENTĂRI URBANISTICE aza U.04

5 C LEGENDA: - terenuri proprietate a persoanelor fizice si juridice - parcela studiata HOTEL S++5E+R 19,074 Drum acces (capăt linie troilebus) Statul Român MAGAZIN REZENTARE DEOZIT IESE CAMIOANE +E Acest document este proprietatea firmei si nu I arh. lorin avel OBIECTIVE DE UTILITATE UBLICA aza U.05

6 2 C terasa LEGENDA HOTEL S++5E+R acces auto subsol - zona studiata - limita proprietate / imprejmuire propusa - propunere construire hotel S++5E+R - contur parter parțial retras - existente - spatii verzi organizate pe solul natural - spatii verzi organizate peste subsol - alei auto / pietonale - acces auto / pietonal - punct colectare deseuri - fractie umeda / fractie uscata Legenda - conductă publică de apă existentă ø200mm, ø125mm - conductă publică de apă propusă - conductă publică de canalizare existentă DN 30cm - conductă publică de canalizare propusă - conductă publică apă pluvială existentă - conductă publică apă pluvială propusă - conductă gaz existentă - branșament gaz propus - LES 0,4Kv existentă - LEA 0,4Kv existentă - branșament electric propus - rețea Telekom subterană în canalizație TKR existentă C MAGAZIN REZENTARE DEOZIT IESE CAMIOANE +E E T C DN 30cm T ø200mm Acest document este proprietatea firmei si nu DN 120cm ø125mm I arh. lorin avel REȚELE EDILITARE aza U.06