Sos. Berceni, 35, Bucureşti S4, România

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Sos. Berceni, 35, Bucureşti S4, România"

Transcriere

1 Curriculum Vitae Informaţii personale Nume Adresa Sos. Berceni, 35, Bucureşti S4, România Nationalitate Română Data naşterii Domeniul ocupaţional Cercetare Experienţa profesională Perioada Din 1995 Funcţia sau postul ocupat Asistent ( ), Asistent cercetare (din decembrie 2010) Activităţi şi responsabilităţi principale De documentare şi de executare, în unele proiecte ca: Riscul de recidivă la persoanele (majore/adulte) aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune. Identificarea factorilor psihosociali de risc/ Personalitatea recidivistilor ; Structuri aptitudinal-atitudinale ale studenţilor şi valori profesionale în alegerea-formarea carierei; Tulburarea depresivă: noi direcţii de cercetare şi terapii moderne; Stress-ul tranziţional la copiii de vârstă şcolară mică Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Din culegere computerizată, tehnoredactare Din 2011 redactor la Revista de Psihologie, Editura Academiei Române - redactor la Romanian Journal of Psychology, Editura Academiei Române Din 2013 secretar general de redacţie la Revista de Psihologie a Academiei Române Departamentul de Psihologie, Institutul de Filozofie şi Psihologie C. Rădulescu Motru Academia Română Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr.13, Bucureşti, România Cercetare academică Educaţie şi formare Calificarea / diploma obţinută Perioada Din 2010 Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Master Psihodiagnoză cognitivă şi Consiliere psihologică Universitatea Ecologică, Facultatea de Psihologie, Bucureşti, ROMÂNIA Calificarea / diploma obţinută Perioada Diploma de licenţă Page 1/6 - Curriculum vitae of

2 Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Psihologie Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, zi, 3 ani Bucureşti, ROMÂNIA ISCED 5 Perioada 1993 Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Cursuri de Secretariat-Birotică Informatică, Lb.străine VLAH IMPORT-EXPORT SRL, Bucureşti, ROMÂNIA Aptitudini şi competenţe personale Limba maternă Româna Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă Franceză A2 elementar A2 elementar A2 elementar A2 elementar A2 elementar Engleză A1 incepator B1 incepator A1 incepator A1 incepator B1 incepator (*) Common European Framework of Reference for Languages Competenţe şi abilităţi sociale Bune capacităţi de comunicare, spirit de iniţiativă, capacităţi de mediere in situatii de conflict Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitatea de a lucra în echipă în cadrul proiectelor de cercetare, capacitate de planificare, rigurozitate, punctualitate Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) Aptitudini şi competenţe profesionale de ani experienta in activitati editoriale de ani experienta in activitati de suport in activitatea de cercetare etc. Membră în comitete editoriale Revista de Psihologie, Academia Română Page 2/6 - Curriculum vitae of

3 Publicaţii ARTICOLE MIHAI IOAN MICLE, DOINA ȘTEFANA SĂUCAN, GEORGETA PREDA, ANDRA BEATRICE BOLOHAN (2020), Bullying-ul în școala: perspectivă socio-ecologică, Revista de Psihologie, vol. 66, nr. 4. DOINA ȘTEFANA SĂUCAN, ANDRA BEATRICE BOLOHAN, MIHAI IOAN MICLE, GEORGETA PREDA (2018), Influenţa perfecţionismului asupra dezvoltării tulburărilor anxioase, Revista de Psihologie, vol. 64, nr.4. DOINA ŞTEFANA SĂUCAN, MIHAI IOAN MICLE, ANDRA BEATRICE BOLOHAN, GEORGETA PREDA, (2015), Tulburări de anxietate în mica şcolaritate. Cercetare preliminară pe un lot românesc, Revista de Psihologie, vol. 61, nr.3. ANDRA BOLOHAN, GEORGETA PREDA (2014), Stilul parental factor de risc al tulburărilor anxioase la copil și adolescent. I., Revista de Psihologie, nr. 3, Vol.60, Editura Academiei Române, Bucureşti, p CAMELIA POPA, DOINA-ŞTEFANA SĂUCAN, GEORGETA PREDA, BOGDAN IONESCU, ANDRA BOLOHAN, IUSTIN TURCU (2013), Problemele de viaţă ale adolescenţilor studiu exploratoriu, Revista de Psihologie nr. 2, Vol.59, Editura Academiei Române, Bucureşti, p CAMELIA POPA, ANDRA BOLOHAN, GEORGETA PREDA (2013), Tulburarea depresivă direcţii actuale de cercetare, Revista de Psihologie, nr. 3, Vol.59, Editura Academiei Române, Bucureşti, p GEORGETA PREDA (2013), Abordări psihoterapeutice în tulburarea anxioasă atacul de panică, Revista Cercetări Filosofico-Psihologice, anul V, nr. 1 (7), Editura Academiei Române. GEORGETA PREDA, ADELINA ENACHE (2013), Cunoașterea problemelor de viață ale adolescenților, direcție aplicativă a psihologiei educației, Revista Cercetări Filosofico- Psihologice, anul V, nr. 2, Editura Academiei Române. GEORGETA PREDA, ANDRA BOLOHAN, CAMELIA POPA (2012), Modele explicativinterpretative privind structurarea personalităţii infractorului recidivist, Revista de Psihologie, nr. 3, Vol.58, Editura Academiei Române, Bucureşti, p MIHAI-IOAN MICLE, DOINA-ŞTEFANA SĂUCAN, GEORGETA PREDA, GABRIEL OANCEA (2012), Markeri psihologici şi sociodemografici ai violenţei şi agresivităţii în traficul rutier, Revista de Psihologie, nr. 2, Vol.58, Editura Academiei Române, Bucureşti, p CAMELIA POPA, GEORGETA PREDA (2010), Construcţia identităţii profesionale a studenţilor muzicieni [Construction of professional identity of music students], Revista de Psihologie nr. 3-4, Tomul 56, Editura Academiei Române, Bucureşti, p Recenzii: C.Rada, I.Pribeanu (2008), Comportamentul sexual uman coordonate antropologice şi psiho-medicale, Revista de Psihologie nr. 3-4, Tomul 55, 2009, Editura Academiei Române, Bucureşti, p.341, 342 (). B.A.Balgiu,V.Adîr (2009), Comunicare interpersonală. Perspective teoretice şi strategii practice, Revista de Psihologie nr. 1-2, Tomul 56, 2010, Editura Academiei Române, Bucureşti, p. 169,170. (). Page 3/6 - Curriculum vitae of

4 C.Rada, M.Tarcea (2010), Viaţa sexuală şi familia în mediul urban românesc, Revista de Psihologie nr. 4, Tomul 57, 2011, Editura Academiei Române, Bucureşti, p. 373, 374 (). Mictat Gârlan, (2012), Metodologia cercetării etnopsihologice, Iaşi, Editura Lumen, 2011, 439 p. Revista de Psihologie, nr.2, Vol. 58, 2012, Editura Academiei Române, Bucureşti, p (). Tiberiu Rudică (2012), Maturizarea personalităţii, Iaşi, Editura Polirom, 2012, 235 p., Revista de Psihologie, nr. 3, Vol. 58, Editura Academiei Române, Bucureşti, p (Georgeta Preda). Adrian Opre (2012), Inconştientul cognitiv: modele teoretice, suport experimental şi aplicaţii, Iaşi, Editura Polirom, 2012, 278 p., Revista de Psihologie, nr. 4, Vol. 58, Editura Academiei Române, Bucureşti, p. 349, 350. (). Elena Stănculescu (2013), Etica în psihologia educaţiei, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2013, 163 p., Revista de Psihologie, nr. 3, Vol. 59, Editura Academiei Române, p. 265, 266 (). Maria-Elena Osiceanu (2014), Personalitate și personaj: particularități ale interacțiunii dinamice, Cluj-Napoca, Editura Mega, 434p, Revista de Psihologie, nr.3, Vol. 61, 2015, Editura Academiei Române, p (). Camelia Popa, Adela Magdalena Ciobanu (Coord.) (2014), Tulburarea depresivă. Vol. I. Noi direcții de cercetare, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, 231 p., Revista de Psihologie, nr. 2, Vol. 60, Editura Academiei Române, p (). Adela Magdalena Ciobanu, Camelia Popa (Coord.) (2014), Boala psihică și eșecul social, Bucureşti, Editura Universitară, 2013, 140 p., Revista de Psihologie, nr.3, Vol. 60, Editura Academiei Române, p. 285, 286 (). Septimiu Chelcea (coord.) (2015), Fricile sociale ale românilor. Studii de psihosociologie, București, Editura Tritonic, 423p. Revista de Psihologie, nr.1, Vol. 62, 2016, Editura Academiei Române, p (). Elena Stănculescu (2015), Managementul stresului în mediul educațional (Ediția a II-a, revizuită și adăugită, Bucureşti, Editura Universitară, 199 p., Revista de Psihologie, nr. 3, Vol. 62, 2016, Editura Academiei Române, p (). Ana Maria Marhan, Mihai Ioan Micle, Doina Ștefana Săucan (coord.) (2015), Perspective asupra interfeței muncă-familie. Între conflict și echilibru, București, Editura Academiei Române, vol.62, nr. 2, 2016, p (). Septimiu Chelcea (coord.) (2016), Psihosociologie aplicată:publicitatea, Iași, Editura Polirom, 542p., Revista de Psihologie, nr.4, Vol. 63, 2017, Editura Academiei Române, p. 293, 294 (). Mihai Ioan Micle, Doina Ștefana Săucan, (coord.) (2016). Factori perturbatori ai adaptării la școlaritate: anxietate și stil parental, București, Editura Academiei Române, vol.63, nr. 3, 2017, p (). Septimiu Chelcea (2018), Elogiu plictiselii: eseuri psihosociologice, Suceava, Editura Alexandria Publishing House, 245 p., Revista de Psihologie, nr.4, Vol. 64, 2018, Editura Academiei Române, p (). Page 4/6 - Curriculum vitae of

5 Articole în volumele conferinţelor internaţionale Page 5/6 - Curriculum vitae of Daniela Ionescu (2019), Introducere în psihoterapie, vol. 1, Bucureşti, Editura Universitară, 2019, 210p., Revista de Psihologie, nr.4, Vol. 63, Editura Academiei Române, p. 327, 328 (). Capitole in cărți: MIHAI IOAN MICLE, DOINA ŞTEFANA SĂUCAN, Georgeta PREDA, Strategii în vederea asigurării sănătății mintale a elevilor, informații relevante pentru școala românească și dezbaterea lor în MIHAI IOAN MICLE, DOINA ŞTEFANA SĂUCAN (coord.), Sănătatea mintală a elevului în școlaritatea mică și în adolescență. Ghid teoretic și practic pentru cadre didactice, consilieri școlari și părinți, 2017, Editura Academiei Române, 155 p. MIHAI IOAN MICLE, DOINA ŞTEFANA SĂUCAN, Georgeta PREDA, Andra Beatrice Bolohan, Necesitatea unei strategii pentru asigurarea stării de bine în școala românească, structura acesteia și integrarea în sistemul de politici publice în MIHAI IOAN MICLE, DOINA ŞTEFANA SĂUCAN (coord.), Sănătatea mintală a elevului în școlaritatea mică și în adolescență. Ghid teoretic și practic pentru cadre didactice, consilieri școlari și părinți, 2017, Editura Academiei Române, 155 p. Tulburări anxioase în perioada micii școlarități în MIHAI IOAN MICLE, DOINA ŞTEFANA SĂUCAN (coord.), Factori perturbatori ai adaptării la şcolaritate. Anxietate şi stil parental, 2016, Editura Academiei Române, 295 p. Micii școlari față în față cu frica, în MIHAI IOAN MICLE, DOINA ŞTEFANA SĂUCAN (coord.), Factori perturbatori ai adaptării la şcolaritate. Anxietate şi stil parental, 2016, Editura Academiei Române, 295 p. Stilul parental, factor de risc în dezvoltarea tulburării de anxietate în MIHAI IOAN MICLE, DOINA ŞTEFANA SĂUCAN (coord.), Factori perturbatori ai adaptării la şcolaritate. Anxietate şi stil parental, 2016, Editura Academiei Române, 295 p. Stilul parental și anxietatea în copilărie relații cauzale și mecanisme de relaționare în MIHAI IOAN MICLE, DOINA ŞTEFANA SĂUCAN (coord.), Factori perturbatori ai adaptării la şcolaritate. Anxietate şi stil parental, 2016, Editura Academiei Române, 295 p. DOINA ŞTEFANA SĂUCAN, Georgeta PREDA, Mobbing-ul în ANA-MARIA MARHAN, MIHAI IOAN MICLE, DOINA ŞTEFANA SĂUCAN (coord.), Perspective asupra interfeţei muncă familie. Între conflict şi echilibru, 2015, Editura Academiei Române, 269 p. CAMELIA POPA, ADELA MAGDALENA CIOBANU, Georgeta PREDA, Depresia tulburarea mintală a secolului XXI În CAMELIA POPA, ADELA MAGDALENA CIOBANU (Coord.), TULBURAREA DEPRESIVĂ NOI DIRECŢII DE CERCETARE, 2013, Editura Academiei Române, 254 p. Georgeta PREDA, Psihoterapia anxietăţii, la pacienţii cu depresie medie În CAMELIA POPA, ADELA MAGDALENA CIOBANU (Coord.), TULBURAREA DEPRESIVĂ NOI DIRECŢII DE CERCETARE, 2013, Editura Academiei Române, 254 p. Bogdan Danciu, Camellia Popa, Mihai-Ioan Micle,, Road safety and personality traits, Romanian Journal of Experimental Applied Psychology, 2 nd Edition of the International Conference Psychology and the Realities of the Contemporary World - PSIWORLD 2011, October, Bucharest.

6 Ana-Maria Marhan, Mihai Ioan Micle, Camelia Popa,, A review of mental models research in child-computer interaction, în Psychology and the realities of the contemporary world International conference - PsiWorld 2011, octombrie 2011, Bucharest, Editura Universitara, Bucuresti, 2011, p Page 6/6 - Curriculum vitae of