Focus. Buletin financiar lunar Iulie Situația macroeconomică în ianuarie-iunie Evoluția prețurilor de consum în iunie 2011

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Focus. Buletin financiar lunar Iulie Situația macroeconomică în ianuarie-iunie Evoluția prețurilor de consum în iunie 2011"

Transcriere

1 Focus Buletin financiar lunar Iulie 2011 Situația macroeconomică în ianuarie-iunie 2011 Evoluția prețurilor de consum în iunie 2011 Piața valutară în iunie 2011 Rezultatele licitațiilor VMS în iunie-iulie 2011

2 C u p r i n s Situația macroeconomică Inflaţia Piaţa valutară Valori mobiliare de stat Situația macroeconomică Industria În perioada ianuarie-mai 2011 volumul producției industriale a înregistrat o creștere de 8.2% față de aceeași perioadă a anului precedent. Această creștere s-a datorat tendințelor înregistrate în industria extractivă (creștere de 17.8%) și prelucrătoare (creștere de 10.6%). În același timp volumul producției și distribuției de energie electrică și termică s-a redus cu 3% față de aceeași perioadă a anului precedent. Industria alimentară și a băuturilor a avut o creștere a volumelor de producție de 1.7%, inclusiv, fabricarea nutrețurilor gata pentru animale (de 2.5 ori), prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor (+22%), fabricarea produselor de morărit (+7.7%), fabricarea produselor lactate (+2.5%), producția, prelucrarea și conservarea cărnii și produselor din carne (+4.1%). S-au înregistrat creșteri importante în fabricarea de mașini și echipamente (+60.5%), producția de aparatură și instrumente medicale, de precizie și optice (34.1%), producția de mașini și aparate electrice (+30.1%), producția altor articole din minerale nemetalifere (+26.5), fabricarea produselor din tutun (+21.6%), industria metalurgică (+18.3%), producția de piei, articole din piele și fabricarea încălțămintei (+9.9%), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (+6.5%), fabricarea produselor textile (+5.9%), producția de mobilier (+5.9%), prelucrarea lemnului și fabricarea articolelor din lemn (+5.9%),,. În același timp au fost înregistrate scăderi ale volumelor de producție în fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale (-7.3%), fabricarea hârtiei și cartonului (-5.7%), producția de articole din cauciuc și materiale plastice(-5.5%), industria chimică (-4.6%),aprovizionarea cu aburi și apă caldă (-4.3%), producția și distribuția energiei electrice (-2%), edituri și poligrafie (-2%),. Evoluția pozitivă a industriei s-a datorat atât sporirii cererii interne, cât și externe. Transporturile Pe parcursul primelor 6 luni ale anului curent întreprinderile de transport au înregistrat o creștere a volumului de mărfuri transportate de 26.6% față de aceeași perioadă a anului precedent până la volumul de mii tone. Mai mult de jumătate din mărfuri (52.1%) au fost transportate pe cale ferată (în creștere cu 34.1% față de aceeași perioadă a anului precedent). Peste 46% din mărfuri au fost transportate de mijloacele auto (în creștere cu 19.2% față de aceeași perioadă a anului precedent, Volumul pasagerilor transportați cu microbuze și autobuze a atins nivelul de 56.7 milioane pasageri, cu 12.2% mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent. Numărul persoanelor transportate pe cale aeriană pe parcursul primelor 6 luni ale anului curent a atins nivelul de mii pasageri, cu 14.6% mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent. În același timp numărul pasagerilor care au utilizat transportul feroviar s-a redus cu 3.4% până la milioane persoane. Agricultura Pe parcursul primelor 6 luni ale anului 2011 volumul producției agricole globale a crescut cu 3.9% față de aceeași perioadă a anului precedent. Peste 91% din volumul total a fost realizat domeniul producției animaliere care a înregistrat creșteri de 4.2%. Producția de carne a atins nivelul de 65 mii tone (în creștere cu 8.7% față BCR Chişinău S.A. Departament Marketing, Comunicare şi Comunitate: Pagina 2

3 de aceeași perioadă a anului precedent). Creșterea producției de carne a fost determinată mai ales de creșterea producției porcinelor (+24%), în același timp producția de bovine s-a redus cu 3%. În același timp producția de lapte (241.4 mii tone) și ouă (328.8 milioane unități) au înregistrat reduceri de volume cu 0.9% și 2% respectiv. Reducerea volumelor producției de ouă s-a datorat în primul rând reducerii efectivului de păsări (-15%) și a productivității acestora (-4%). Comerțul exterior Pe parcursul primelor 5 luni ale anului 2011 volumul exporturilor de mărfuri a constituit 828 milioane USD, cu 63.1% mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent, iar volumul importurilor de mărfuri a totalizat milioane USD, cu 44.7% mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent. Deficitul comercial pentru perioada ianuarie-mai 2011 a constituit milioane USD, cu 33.6% mai mult față de aceeași perioadă din anul precedent. Creșterea volumului operațiunilor de export-import s-a datorat unei dinamici pozitive realizate cu toate țările partenere, cea mai mare contribuție fiind determinată de țările Uniunii Europene, care au pondere de 50.2% la export și 43.7% la import, în timp ce țările CSI au avut o pondere de 38.2% la export și 33.7% la import. Principalele țări partenere la export au fost Rusia (ponderea 25.7%), România (17.1%), Italia (9.7%), Ucraina (6.7%) și Germania (5.5%). În structura exporturilor cea mai mare pondere au avut-o următoarele categorii de produse: îmbrăcăminte și accesorii (13.2%), semințe și fructe oleaginoase (9.7%), legume și fructe (9.5%), băuturi (7.3%), mașini și aparate electrice (7.6%), minereuri metalifere și deșeuri din metale (5%), cereale și preparate pe bază de cereale (4.9%). Principalele țări partenere la import au fost Rusia (cu o pondere de 17.3%), Ucraina (11.8%), România (10.5%), Germania (7.5%), China (7.1%), Turcia (7.0%), Italia (6.8%). În structura importurilor cea mai pondere au avut-o următoarele categorii de produse: petrol și produse petroliere (11.2%), gaz și produse din gaz (10.7%),, mașini și aparate electrice (5.9%), fire, țesături, articole textile (5.4%), vehicule rutiere (5.3%),produse medicinale și farmaceutice (4%). Evoluția pozitivă a exporturilor și importurilor se datorează în primul rând faptului că majoritatea țărilor partenere au ieșit din situația de recesiune economică. Perspective: Pe parcursul anului 2011 economia Republicii Moldova va avea o evoluție pozitivă. Aceasta se va datora atât factorilor interni (consum intern, investiții interne), cât și externi (comerț exterior, investiții străine directe, finanțări internaționale, remitențe). Tendințele economiei vor fi în continuare influențate mai mult de cererea externă și de volumul remitențelor din partea cetățenilor moldoveni care lucrează peste hotare. Atragerea investițiilor străine directe și crearea noilor locuri de muncă rămân a fi prioritare pentru a asigura o creștere economică durabilă și a opri exodul forței de muncă peste hotare. BCR Chişinău S.A. Departament Marketing, Comunicare şi Comunitate: Pagina 3

4 Inflaţia Evoluția prețurilor de consum Indicator iunie 2011 în % faţă de: mai 2011 decembrie 2010 iunie 2010 Total IPC Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate Total IPC exclusiv combustibili Sursă: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova Pe parcursul lunii iunie 2011 indicele prețurilor de consum (IPC) a constituit 100.1% față de mai 2011 și 107.7% față de iunie Creșterea prețurilor de consum a fost influențată de majorarea prețurilor la produsele alimentare (cu 0.4% față de luna precedentă)și la serviciile prestate populației (cu 0.1% față de luna precedentă). Prețurile la produsele nealimentare au scăzut cu 0.1% față de luna precedentă. Indicele prețurilor de consum pentru primele 6 luni ale anului 2011 a constituit 105.0%. Creșterea prețurilor la produsele alimentare s-a datorat în primul rând evoluțiilor prețurilor la ouă (+10.6%), zahăr (+4.0%), fructe proaspete (+2.3%), pâine (+0.6%), ulei vegetal (+0.1%). În același timp au scăzut prețurile la legume proaspete (-5.1%). Reducerea prețurilor la produsele nealimentare a fost influențată în primul rând de prețurile la combustibili (-1.1%) și confecții (-0.1%). În același timp au crescut prețurile la medicamente (+1.0%) și materiale de construcție (+0.1%). Creșterea prețurilor la servicii s-a datorat în primul rând evoluției prețurilor la alimentația publică (+0.5%) și transportul de pasageri (+0.3%). Perspective: Inflația pe parcursul lunii iunie a urmat tendințele înregistrate în lunile precedente, cu toate că există în continuare presiuni inflaționiste datorate evoluției prețurilor internaționale la carburanți și la produsele alimentare și a parității euro-dolar. Măsurile de politică monetară adoptate de Banca Națională a Moldovei vin să tempereze aceste efecte.. Evoluția prețurilor de consum va rămâne în continuare în limitele de prognoză stabilite anterior. BCR Chişinău S.A. Departament Marketing, Comunicare şi Comunitate: Pagina 4

5 Piața valutară Evoluția cursului de schimb valutar Sursă. Banca Națională a Moldovei Pe parcursul lunii iunie 2011 cursul de schimb valutar al leului față de dolarul SUA a avut o tendință generală de apreciere: de la lei pentru 1 dolar SUA în data de 01 iunie 2011 până la lei pentru 1 dolar SUA la sfârșitul lunii iunie. Cursul mediu de schimb valutar în mai 2011 a fost de lei pentru 1 dolar SUA, cu 1 ban mai puțin comparativ cu luna precedentă. Pe parcursul lunii iunie 2011 cursul de schimb valutar al leului față de euro a avut o tendință generală de apreciere de la lei pentru 1 euro la 01 iunie 2011 până la lei pentru 1 euro la sfârșitul perioadei de referință. Cursul mediu valutar în mai 2011 a fost de lei pentru 1 euro, cu 6 bani mai puțin față de luna precedentă. Pe parcursul primei săptămâni din iulie tendințele de apreciere e leului față de dolar s-au menținut, la 8iulie cursul de schimb fiind la nivelul de11.45 lei pentru 1 dolar SUA. În următoarea săptămână cursul a revenit la parametrii inițiali până la lei pentru 1 dolar SUA la 25 iulie curent. Evoluția cursului monedei naționale față de euro pe parcursul primelor 2 săptămâni din iunie a urmat de asemenea o tendință de apreciere până la lei pentru 1 euro la 25 iulie curent. Perspective Dinamica cursului monedei naționale față de dolarul SUA se încadrează în limitele de prognoză, iar evoluția cursului valutar euro-leu va fi influențată mai ales de evoluția parității euro-dolar pe piețele valutare internaționale. BCR Chișinău S.A. prognozează continuarea tendințelor de piață existente pe parcursul perioadei imediat următoare. Fluctuațiile cursului înregistrate pe parcursul lunii mai se datorează mai ales factorilor cu caracter sezonier. BCR Chişinău S.A. Departament Marketing, Comunicare şi Comunitate: Pagina 5

6 Valori mobiliare de stat Rezultatele ultimelor licitații 24 mai-14 iunie 2011 (în milioane lei) Data licitației Volumul anunțat de MF Volumul cererilor depuse Volumul comercializat Rata medie ponderată nominală a dobânzii Rata medie ponderată efectivă a dobânzii Bonuri de trezorerie cu termen de circulație de 91 zile Bonuri de trezorerie cu termen de circulație de 182 zile Bonuri de trezorerie cu termen de circulație de 364 zile BCR Chişinău S.A. Departament Marketing, Comunicare şi Comunitate: Pagina 6

7 Contacte BCR Chişinău Preşedinte Executiv Sorin Andrei 022/ Corporate Banking Sergiu Sahanovschi 022/ Retail Banking Sergiu Bulbaș 022/ Marketing, Comunicare şi Comunitate Vitalie Arvinte 022/ Managementul riscului Adrian Babii 022/ Trezorerie Florin Donciu 022/ Acest raport a fost elaborat de către Departamentul Marketing Comunicare şi Comunitate, fiind proprietatea Băncii Comerciale Române Chişinău S.A. şi nu reprezintă o ofertă sau o propunere de investiţie. Informaţiile/opiniile formulate în documentul de faţă au fost colectate/au la bază surse considerate a fi de încredere, dar nu garantăm că acestea sunt exacte şi complete şi de aceea nu trebuie utilizate ca atare. Toate opiniile, previziunile şi estimările din prezentul raport reflectă propria noastră judecată la momentul elaborării materialului, BCR Chişinău S.A. rezervându-şi dreptul de a modifica prezentul raport fără o înştiinţare prealabilă. Acest document nu poate fi reprodus, distribuit sau publicat in orice formă și prin orice mijloace, fără acordul prealabil al BCR Chişinău S.A. BCR Chişinău S.A. Departament Marketing, Comunicare şi Comunitate: Pagina 7