Poze online 4.0. Ediţia 1

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Poze online 4.0. Ediţia 1"

Transcriere

1 Poze online 4.0 Ediţia 1

2 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate. Nokia, Nokia Connecting People şi Nseries sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este o marcă de sunet a corporaţiei Nokia. Alte nume de produse şi de firme menţionate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparţinând proprietarilor respectivi. Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea şi stocarea unor părţi sau a întregului conţinut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia îşi rezervă dreptul de a face modificări şi îmbunătăţiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă. ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAŢIE, NOKIA SAU ORICARE DINTRE LICENŢIATORII SĂI NU VOR FI ŢINUŢI RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE DATE SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS. CONŢINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT CA ATARE. CU EXCEPŢIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN FEL DE GARANŢII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEŢEA, CORECTITUDINEA SAU CONŢINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ. Este posibil ca aplicaţiile oferite de terţe părţi şi furnizate împreună cu aparatul Dvs. să fi fost create de şi să aparţină unor persoane sau entităţi neafiliate la sau care nu au nicio legătură cu Nokia. Nokia nu deţine drepturi de autor sau de proprietate intelectuală asupra aplicaţiilor aparţinând unor terţe părţi. Ca atare, Nokia nu îşi asumă nicio responsabilitate privind suportul acestor aplicaţii la utilizatorul final, privind funcţionarea acestor aplicaţii sau privind informaţiile prezentate în aceste aplicaţii sau materiale. Nokia nu oferă nicio garanţie pentru aplicaţiile oferite de terţe părţi. UTILIZÂND APLICAŢIILE, CONFIRMAŢI FAPTUL CĂ ACESTEA SUNT FURNIZATE CA ATARE, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, LA NIVELUL MAXIM ADMIS DE LEGEA APLICABILĂ. DE ASEMENEA, CONFIRMAŢI FAPTUL CĂ NICI NOKIA ŞI NICI AFILIAŢII SĂI NU OFERĂ NICIUN FEL DE DECLARAŢII SAU GARANŢII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE, VANDABILITATE SAU APLICABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU GARANŢII PRIVIND FAPTUL CĂ APLICAŢIILE NU VOR ÎNCĂLCA BREVETE, DREPTURI DE AUTOR, MĂRCI COMERCIALE SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERŢE PĂRŢI. Aparatul Dvs. poate avea marcaje preinstalate şi legături către site-uri de Internet ale unor terţe părţi. Puteţi, de asemenea, accesa alte site-uri ale unor terţe părţi prin intermediul aparatului Dvs. Site-urile terţelor părţi nu sunt afiliate la Nokia, iar Nokia nu le sprijină şi nu îşi asumă răspunderea pentru ele. Dacă decideţi să accesaţi astfel de site-uri, vă recomandăm să luaţi măsuri de precauţie în ceea ce priveşte siguranţa sau conţinutul. Disponibilitatea anumitor produse şi a aplicaţiilor şi serviciilor pentru acestea poate varia în funcţie de regiune. Vă rugăm consultaţi furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii şi informaţii asupra disponibilităţii opţiunilor de limbă. Unele operaţii şi funcţii depind de cartela SIM şi/sau de reţea, de MMS sau de compatibilitatea dintre aparate şi formatele de conţinut acceptate. Unele servicii au tarife separate. Protecţia drepturilor de autor ar putea restricţiona copierea, modificarea sau transferul unor imagini, piese muzicale sau a altui tip de conţinut. Pentru alte informaţii importante referitoare la aparatul Dvs., consultaţi ghidul utilizatorului. /Ediţia 1

3 Cuprins Poze online...4 Despre Poze online...4 Comandarea fotografiilor...4

4 4 Poze online Despre Poze online Cu ajutorul aplicaţiei Poze online, aveţi posibilitatea să comandaţi online fotografii direct acasă sau la un magazin de unde le puteţi ridica. De asemenea, aveţi posibilitatea să comandaţi diferite produse cu imaginea selectată. Produsele disponibile depind de furnizorul de servicii. Pentru a utiliza aplicaţia Poze online, trebuie să aveţi cel puţin un fişier de configurare a serviciului de imprimare instalat. Puteţi să obţineţi fişierele de la furnizorul de servicii de imprimare care acceptă Poze online. Este posibil ca trimiterea imaginilor la serviciu să fie contra cost. Trimiterea imaginilor pentru încărcare când sunteţi în roaming în afara reţelei de domiciliu poate creşte costurile de date. Pentru mai multe informaţii despre roaming, consultaţi ghidul utilizatorului pentru aparat. Comandarea fotografiilor Puteţi să comandaţi imagini imprimate numai în format JPEG. 1. Selectaţi Fotografii > Captate. 2. Selectaţi imaginile şi Opţiuni > Imprimare > Comandă imprimate. 3. Selectaţi un furnizor de servicii din listă. 4. Selectaţi Opţiuni şi din următoarele opţiuni: Deschidere pentru a vă conecta la furnizorul de servicii Informaţii pentru a vizualiza informaţii despre furnizorul de servicii Ştergere pentru a şterge furnizorul de servicii din listă Setări pentru a modifica setările pentru punctul de acces implicit Punct de acces implic. pentru a selecta punctul de acces la Internet de utilizat Jurnal pentru a vizualiza detalii ale comenzilor anterioare Actualizare servicii pentru a actualiza serviciile online 5. Dacă serviciul oferit este serviciul cu un singur magazin, sunteţi conectat la furnizorul de servicii şi puteţi să previzualizaţi imaginile pe care le-aţi selectat în Fotografii. Selectaţi Opţiuni şi din următoarele opţiuni:

5 Previzualizare pentru a vizualiza imaginile înainte de a comanda o fotografie. Parcurgeţi în sus sau în jos pentru a vizualiza imaginile. Vizualizare produs pentru a previzualiza imaginea produsului Comandaţi acum pentru a trimite comanda Modif. comandă produs pentru a ajusta detaliile produsului şi numărul de exemplare pentru imaginea selectată În ecranul comandă produs, aveţi posibilitatea să selectaţi produsului şi tipul care dorişi să le comandaţi. Opţiunile şi produsele disponibile diferă în funcţie de furnizorul de servicii. Parcurgeţi spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza şi a modifica detaliile legate de imagine pentru alte imagini. Modificare inf. client pentru a modifica informaţiile despre clienţi şi comandă Adăugare imagine pentru a adăuga mai multe imagini la comandă Ştergere imagine pentru a şterge imagini din comandă 6. Dacă serviciul oferit este un serviciul al unui lanţ de magazine, sunteţi conectat la furnizorul de servicii şi trebuie să selectaţi un magazin de unde doriţi să ridicaţi fotografiile. Ecranul previzualizare imagini afişează imaginile pe care le selectaţi în Fotografii. În funcţie de furnizorul de servicii, este posibil ca opţiunile de navigare şi căutare a magazinelor să aibă criterii de căutare diferite. Pentru a verifica detalii, cum ar fi programul de funcţionare al magazinului selectat, selectaţi Opţiuni > Informaţii (dacă este oferit de furnizorul de servicii). Parcurgeţi până la un punct de colectare şi apăsaţi tasta de parcurgere. Aveţi posibilitatea să previzualizaţi imaginile înainte de a comanda, să modificaţi informaţiile de detalii despre imagine şi despre client, să adăugaţi sau să eliminaţi imagini din comandă. Pentru a comanda fotografii, selectaţi Opţiuni > Comandaţi acum. Aveţi posibilitatea să memoraţi comenzile neterminate ca schiţă. Schiţa se deschide la următoarea utilizare a aplicaţiei Poze online. 5