LUCRARILE PROFESORILOR UPS «Ion Creanga»

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "LUCRARILE PROFESORILOR UPS «Ion Creanga»"

Transcriere

1 LUCRARILE PROFESORILOR UPS «Ion Creanga» 1. Asistența socială între teorie si practică. Manual. 2. Barbăneagră Alexandra. Didactica limbii române pentru clasele bilingve şi intensive. 3. Barbăneagră Alexandra. Educație interculturală. 4. Barbăneagră Alexandra. Educaţia lingvistică a adulţilor. 5. Barbăneagră Alexandra. Teoria şi practica educației lingvistice. 6. Barbăneagră Alexandra. Teoria şi praxiologia didacticii limbii române ca limbă nematernă/străină 7. Boțan Aliona. Activităţi experimenţiale în predarea-învăţarea conţinuturilor despre aer (prezentare). 8. Boțan Aliona. Aplicarea activităţilor experienţiale în predarea-învăţarea conţinuturilor despre animale (prezentare). 9. Boțan Aliona. Aplicarea activităţilor experienţiale în predarea-învăţarea conţinuturilor despre plante (prezentare). 10. Boțan Aliona. Aplicarea activităţilor experimenţiale în predarea conţinuturilor despre igienă şi fiziologice (prezentare). 11. Boțan Aliona. Aplicarea experienţelor în predarea conţinuturilor despre apă şi sol (prezentare). 12. Boțan Aliona. Cubul tehnică eficientă de integrare a cunoştinţelor (prezentare). 13. Boțan Aliona. Metode de cercetare în grup (prezentare). 14. Boțan Aliona. Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare (prezentare). 15. Boțan Aliona. Metode de predare-învăţare interactivă de grup (prezentare). 16. Boțan Aliona. Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii (prezentare). 17. Boțan Aliona. Metodologia centrată pe elev în cadrul orelor de ştiinţe (prezentare). 18. Boțan Aliona. Modelarea metodă eficientă în studierea naturii (prezentare). 19. Boțan Aliona. Repere teoretice ale aplicării activităților experimentiale în cursul primar de Știinte (prezentare). 20. Boțan Aliona. Tehnici de autoinstruire în dependenţă de stilul de învăţare (prezentare). 21. Burlacu, Alexandru. Proza lui Vladimir Besleaga. Hermeneutica romanului. 22. Călăraș Carolina. Conflictologie familiala. Suport de curs. 23. Călăraș Carolina. Filosofia şi axiologia educaţiei. 24. Călăraș Carolina. Formarea culturii relaâiilor intergeneraționale. 25. Călăraș Carolina. Psihologia comunicării 26. Carabet Natalia. Consiliere educațională. Suport de curs. 27. Carata Dumitru. Asistența socială a persoanelor cu HIV/SIDA. 28. Carata Dumitru. Asistența socială a persoanelor dependente. 29. Carata Dumitru. Psihologia specială. 30. Carata Dumitru. Psihopatologie. 31. Carata Dumitru. Servicii de ingrijire la domiciliu. 32. Cecoi Vasile. Omul si mediul. Suport de curs. 33. Cerneavschi Viorica. Asistența socială a persoanelor de vârsta a treia. Curs

2 34. Cerneavschi Viorica. Asistența socială în școală. Curs 35. Cerneavschi Viorica. Comunicare și consiliere. Curs 36. Cerneavschi Viorica. Psihosociologia victimei si servicii de reabilitare. Curs 37. Cerneavschi Viorica, Stratan Valentina. Comunicare și consiliere. Curs universitar 38. Cerneavschi Viorica, Stratan Valentina, Plămădeală Victoria. Asistenţa socială a persoanelor dependente. Curs 39. Cerneavschi, Viorica, Stratan Valentina, Plămădeală Victoria. Psihosociologia victimei și servicii de reabilitare. Curs universitar 40. Chicus Nicolae. Istoria moderna a romanilor. Note de curs. 41. Chirchina Olga, Ghilan Zinaida. Rețele de calculatoare. Suport de curs. 42. Copacinschi Angela. Calendar cu file de poem Copacinschi Angela. Poeme pentru tine. 44. Cuznetov Larisa. Consilierea și educația familiei Cuznețov Larisa. Filosofia practică a familiei. 46. Cuznețov Larisa. Filosofia și axiologia educației. Suport de curs Cuznețov Larisa. Educația pentru Familie. Curriculum Cuznețov Larisa. Tratat de educație pentru familie. Pedagogia familiei. 49. Cuznețov Larisa, Calaraș Carolina. Consilierea și educația pentru sănătate a familiei. 50. Cuznețov Larisa, Calaraș Carolina. Ghidul stagiului de practica masterat. 51. Cuznețov Larisa, Calaraș Carolina. Program de masterat CURRICULA Cuznețov Larisa, Micleuşanu Zinaida. Bazele consilierii. Ghid metodologic Dermenji-Gurgurov Svetlana. Metodologia cercetării pedagogice. 54. Dermenji-Gurgurov Svetlana. Politici și experiențe de integrare socioculturală. 55. Dița Maria. Sistemul de servicii în Asistența Socială. Note de curs. 56. Frunze O. Bazele asistenței sociale. Curs 57. Frunze O. Politici sociale. Curs 58. Frunze O. Voluntariat și parteniriat în asistența socială. Curs universitar 59. Frunze O.Virlan M. Probleme sociale ale saraciei. Curs 60. Frunze Olesea, Vîrlan, Maria. Bazele asistenței sociale. Curs universitar 61. Frunze Olesea, Vîrlan Maria. Probleme sociale ale sărăciei. Curs Ghid metodologic. 62. Gînju Stela. Activități experiențiale. Știinte. Cl. II-IV. 63. Gînju Stela. Aplicatii investigational-practice de cunoastere a naturii. 64. Gînju Stela. Cum să realizăm educația ecologică a elevilor: training pentru diriginție, clasele V-IX. 65. Gînju Stela. Educatie ecologica. Training. Cl Gînju Stela. Formarea cadrelor didactice în direcția realizării educației ecologice la treapta preșcolară de învățământ. 67. Gînju Stela. Științe ale naturii. Ghid teoretico-aplicativ. 68. Gînju Stela. Teorii și metodologii avansate în didacticile particulare ale învățământului preșcolar. 69. Gînju Stela, Boțan, Aliona. Didactica Științelor. Caiet de lucru individual. 70. Gînju Stela, Carabet Natalia. Ghidul Practicii pedagogice. 71. Gînju Stela, Cecoi Vasile. Științe ale naturii. Ghid teoretico-aplicativ.

3 72. Gînju Stela, Gînju Gheorghe. Teoria și metodologia familiarizării preșcolarilor cu natura. Caiet practic 73. Gînju Stela, Teleman Angela. Educația ecologică. Suport de curs. 74. Grosu Mihail. Bazele micro- macroeconomiei. 75. Guzun Maria. Nouvel enjeu. De la methodologie communicative. 76. Guzun Maria, Solcan Angela. Ghuide methodologique. 77. Guzun Maria, Crivceanschi Nina, Radu Zinaida. ECLIPSE II. Methode de francais. 78. Guzun Maria, Solcan Angela. FLUX Methode de francais. 79. Haheu -Munteanu Efrosinia. Elaborarea proiectelor educaționale. Suport de curs. 80. Haheu-Munteanu Efrosinia. Metodologia și etica cercetării în didactici particulare ale învățământului prescolar. Suport de curs. 81. Haheu-Munteanu Efrosinia. Teoria și metodologia evaluării preșcolarilor. Suport de curs. 82. Iordachescu Grigore. Fundamente teoretice și metodologice ale formării competenței de autonomie educațională a profesorului. 83. Jelescu Petru. Соблюдение принципа гуманизации в преподавании психологии. В сборинке научной конференции Гуманизация образования в России. С Lapoșina Emilia. Asistența socială a persoanelor abuzate. Curs universitar (pentru studenţii programului de studiu Asistenţă Socială, ciclul I, licență). 85. Lapoșina Emilia. Etica și deontologia profesională în asistență socială. Curs universitar (pentru studenţii programului de studiu Asistenţă Socială, ciclul I, licență). 86. Laposina Emilia. Etica și deontologia profesională în asistența socială. Curs universitar (pentru studenţii programului de studiu Asistenţă Socială, ciclul I, licență). 87. Laposina Emilia. Pedagogia specială cu aplicații în asistență socială. Curs 88. Lisnic Angela. Bezviconi Gh.- un român printre straini sau un străin printre români. 89. Lisnic Angela. Confessional Polemic as an expression of religious attitude. 90. Lisnic Angela. Impedimentele studierii regimurilor totalitare în unitățile de învățământ ale Republicii Moldova la nivel liceal. 91. Lisnic Angela. Manual de istoriografie. 92. Lisnic Angela. Un excurs istoric privind situația învățătorimii sovietice în documentele oficiale ale regimului totalitar. 93. Matieț Violeta. Dinamica vocabularului limbii romane. 94. Matiet Violeta. Lingvistica generala. Repere de curs. 95. Maximciuc Victoria. Modele psihopedagogice de dezvoltare emoțional-volitive la copiii cu reținere în dezvoltarea psihică. 96. Mocanu Liuba. Didactica limbii în învăţământul primar şi preşcolar. 97. Negura Ion (coord.). Bazele teoretice și aplicative ale proiectării și implementării conținuturilor formării psihologilor la ciclul licențial al învățământului superior. 98. Nicula Gina. Interculturalitate și intertextualitate. 99. Papuc Ludmila, Cojocaru Maia, Sadovei Larisa. Teoria educației. Suport de curs Papuc Ludmila, Cojocaru Maia, Sadovei Larisa. Teoria generală a educației. Ghid metodologic.

4 101. Petrenco Liuba. Familia, mass-media și integrare culturală Petrenco Liuba. Etnopsihologia Petrenco Liuba. Lexicologia limbii romane. Suport de curs 104. Petrenco Liuba. Morfologia limbii romane. Suport de curs Petrenco Liuba. Semiotica limbajului intercultural Petrenco Liuba. Utilizarea TIC în activităţi formale şi nonformale 107. Petrenco Liuba, Braniste Ludmila (coord.). Diversitatea lingvistică și dialogul intercultural în procesul de comunicare Plamadeală Victoria. Adopție și plasament. Curs 109. Plamadeală Victoria. Asistență socială în domeniul sănătății mintale. Curs 110. Plamadeală Victoria. Ghid privind organizarea și desfășurarea stagiului de practică. Specialitatea Asistența socială Plamadeală Victoria. Statistica socială și analiza datelor. Curs 112. Pleșca Maria. Psihologia generală. Note de curs Port Sergiu. Culegere de probleme la geometria constructivă Practica psihologica moderna. Conferința practico-stiintifică Predarea istoriei. Coord.: Musteață Sergiu 116. Sadovei Larisa, Garștea Nina. Cultura comunicării pedagogice. Suport de curs pentru studenți (Power Point) Sadovei Larisa, Papuc Ludmila, Cojocaru Maia. Teoria și metodologia instruirii. Didactica generală: Sarcini didactice pentru seminarii Sadovei Larisa, Papuc Ludmila, Cojocaru Maia. Teoria si metodologia instruirii. Didactica generala: Suport de curs Saranciuc-Gordea, Liliana. Consiliere educațională. Suport de curs Saranciuc-Gordea Liliana. Consiliere în educație Saranciuc-Gordea Liliana. Dirigenție. Suport de curs Saranciuc-Gordea Liliana. Educație ecologică. Training. Cl Saranciuc-Gordea Liliana. Educația nonformală. Suport de curs Saranciuc-Gordea Liliana. Formarea cadrelor didactice în direcția realizării educației ecologice la treapta primară de învățământ Saranciuc-Gordea Liliana, Sadovei Larisa. Teoria si metodologia instruirii Saranciuc-Gordea Liliana, Ursu Ludmila. Teoria și metodologia activităților extracurriculare Solcan Angela, Guzun Maria. Grammaire contextuelle du francaise. Partea I Solcan Angela, Guzun Maria. Grammaire contextuelle du francaise. Partea II Stratan Valentina. Elevul greu educabil - aspecte teoretice și practice de asistentă socio-psihopedagogică. Curs 130. Stratan Valentina. Pedagogia reabilitară în contextul asistenței sociale. Curs 131. Stratan Valentina. Protecția socială a grupurilor de populație în dificultate. Curs 132. Stratan V., Cerneavschi V. Plamadeala V. Pedagogia reabilitara în contextul asistenței sociale. Curs 133. Stratan V., Plămădeală, V., Cerneavschi, V. Protecția socială a grupurilor de populație în dificultate Șchiopu Constantin. Abordarea didactică a textului literar.

5 135. Teleman Angela. Educație ecologică. Suport de curs Teleman Angela. Teoria şi metodologia evaluării Tendinte curente în protecția patrimoniului arheologic în România și Republica Moldova. Coord.: Musteață Sergiu Teoria si metodologia familiarizarii prescolarilor cu natura. Andon, C.; Haheu, E.; Gordea, L.; Gînju, S Ursu Ludmila. Sinteze ecoeducaționale Ursu Valentina. Cultura Moldovei Sovietice Ursu Valentina. Cultura națională și europeană din perspectiva noilor paradigme ale cunoașterii Ursu Valentina. Didactica educației civice. Suport de curs Ursu Valentina. Metodologia educației. Curs 144. Ursu Valentina. Noi tendințe în protecția și promovarea patrimoniului cultural național și european Ursu Valentina. Patrimoniul cultural național și universal. Dialog istoric Ursu Valentina. Politica culturala în RSS Moldovenească Verdeș Angela. Întroducere în psihologia organizațională Verdeș Angela. Intervenții în criză Verdeș Angela. Evaluarea profesională Verdeș Angela. Formarea și consolidarea echipelor de muncă Verdeș Angela.Terapii pentru copii Vîrlan Maria. (coord.) Asistența socială între teorie și practică (Manual) Vîrlan Maria. Aspectul istorico-cultural al familiei și politici europene de susținere a familiei și copilului Vîrlan Maria. Educația familială și consilierea familiilor în dificultate Vîrlan Maria. Psihosociologia comportamentului deviant și strategii de susținere a tineretului Vîrlan Maria, Dița, Maria. Administrarea justiției comunitare. Curs 157. Vîrlan Maria, Dița, Maria. Asistența socială a refugiatilor. Curs 158. Vîrlan Maria, Dița, Maria. Comunicare în asistența socială. Curs 159. Vîrlan Maria, Dița Maria. Recomandări metodice privind realizarea stagiului de practică in cadrul directiilor de asistentă socială. Ghid metodic Vîrlan Maria, Dița Maria. Psihosociologia devianței. Curs 161. Vîrlan Maria, Dița, Maria. Teoria și practica în asistența socială. Curs 162. Vîrlan Maria, Dița Maria, Dorul Violeta, Bolocan Tatiana. Recomandări metodice privind realizarea stagiului de practică în cadrul Direcțiilor de Asistență Socială (pentru studenții de la proramul de studii Asistenţă socială) 163. Vîrlan Maria, Frunze, Olesea. Ghid pentru elaborarea și susținerea tezelor de licență în asistența socială Zubenschi Ecaterina.Costurile migratiei (Power Point) Zubenschi Ecaterina. Crearea oportunităților pentru tineret în vederea prevenirii traficului ilegal (Power Point) Zubenschi Ecaterina. Forme de manifestare a traficului ilegal de copii. Consecințe (Power Point) Zubenschi Ecaterina. Întroducere în conflictologie Zubenschi Ecaterina. Migrația și asistența socială a persoanelor migrante. Curs

6 169. Zubenschi Ecaterina. Migrațiologie: Migrația și asistența socială a persoanelor migrante Zubenschi Ecaterina. Psihologia muncii. Motivatia, satisfacția și implicarea în muncă. Sentimentul propriei demnități (Power Point) Zubenschi Ecaterina. Sociologia medicală. Suport curs Zubenschi Ecaterina. Terapii ocupaționale și kinetoterapie Барбэнягрэ Александра. Лингвистическое образование взрослых Барбэнягрэ Александра, Цвик Ирина. Лингвистическое образование через диалог культур Беженару Л. Разработка и экспертизация дидактических материалов при изучении русского языка как неродного иностранного Беженару Л. Теория и практика лингвистического образования Боброва Юлия. Способы повышения мотивации к изучению русского языка Герлован Ольга. Дискурс и стратегии презентации Герлован Ольга. Менеджмент школьной организации Герлован Ольга. Герменевтика культурных явлений. Курс лекций Герлован Ольга. Теория и практика оценивания Плешка Мария. Психология общения Петренко Люба. Использование информационных технологий в процессе обучения русскому языку как неродному/ иностранному Петренко Люба. Методология педагогического исследования Петренко Люба. Социология межкультурного общения Петренко Люба. Цымбалюк Е. Использование ИКТ в формальной и неформальной деятельности при изучении русского языка как неродного / иностранного. Учебное пособие Петренко Люба, Цвик И. Методология педагогического исследования Toпоp Габриелла. Из истории древнерусской литературы Toпоp Габриелла. Изучение литературного произведения в контексте мировой литературы Toпоp Габриелла. Лекции по русской литературе XVIII века Toпоp Габриелла. Методология работы над художественным произведением Toпоp Габриелла. Очерки по зарубежной литературе Toпоp Габриелла. Сравнительное литературоведение: из практики сравнительно-типологического и сравнительно - сопоставительного анализа Цвик Ирина. История Европейской культуры и цивилизации Цвик Ирина. Русская литература XIX века Цвик Ирина, Барбэнягрэ Александра. Теория и практика обучения межкультурной коммуникации. Учебное пособие Цвик Ирина. Специфика межкультурного подхода в процессе преподавания русского языка как иностранного Цымбалюк Е. Специфика межкультурного компаративного анализа художественных текстов русской литературы.

7 LUCRĂRILE PROFESORILOR FACULTĂȚII ARTE PLASTICE ȘI DESIGN 1. Bliuc Gh. Arhitectonica - principiu de creare și armonizare formală (Disciplina Bazele AD, Sem.II). 2. Bliuc Gh. Compoziția decorativă în interior. Suport de curs (An.1 Cicl.2. Masterat, Proiectarea artistică a interiorului). 3. Botezat N. Arhitectura populară moldovenească - izvor asociativ de inspirație. Proiect de lecție. (disciplina: Desen de specialitate. Sem.VI). 4. Castravăț A. Gravura de șevalet, tehnica Aquaforte și Aquatinte. Proect de lecție. 5. Castravăț A.Tehnica și tehnologia gravurii. Suport de curs. 6. Cucereavîi A. Arta fotografiei. Suport de curs. An.II-IV. 7. Cucereavîi A. Lumina în fotografia de studiol. An.III. 8. Ermurache Al. Grafica asistată de computer. An II sem.iii. 9. Ermurache Al. Grafica asistată de computer. An.II Sem. IV. 10. Ermurache Al. Grafica asistată de computer. An III Sem. V. 11. Ermurache Al. Grafica asistată de computer. An. III sem. VI. 12. Ermurache Al. Grafica asistată de computer. An IV sem, VII. 13. Ermurache Al. Grafica asistată de computer. An.IV sem.viii. 14. Herța V. Text de lecție la.metodica predării graficii asistate la computer.modul:indicarea dimensiunelor. 15. Herța V. Text de lecție la metodica predării graficii asistate la computer. Modul: Crearea elementelor de biblioteca în programul ArhiCad. 16. Herța V. Text de lecție la metodica predării graficii asistate la computer. Modul: Construcții geometrice. 17. Herța V. Text de lecție la metodica predării graficii asistate la computer. Modul: Aplicarea texturii pe obiecte în programul ArhiCad. 18. Herța V. Text de lecție la metodica predării graficii asistate la computer. Modul:Planul cabinetuluin de informanica. 19. Herța V. Text de lecție la metodica predării graficii asistate la computer.modul: Instrumentul MorFX. Construcții volumetrice cu acest instrument. 20. Herța V. Text de lecție la metodica predării graficii asistate la computer. Modul: Construcții Planimetrice. 21. Herța V. Text de lecție la metodica predării graficii asistate la computer. Modul:Crearea straturilor învizibile în programul ArhiCad. 22. Herța V. Modelarea tridimensională. (Suport de curs) 23. Mîrza Iu.Proiectarea și organizarea spațiului comercial. 24. Mîrza Iu. Programa Practica de releveu în construcții (Pentru specialitatea DI). 25. Mîrza Iu. Planul pardoselei cu mobilă. Text de lecții. 26. Mîrza Iu. Tavanul - element constructiv și decorativ a interiorului contemporan. Proectul lecție. 27. Popa Șt. Metodologia studierii formei și a spațiului la specialitatea Design interior. 28. Răileanu V.Reprezentări în perspectivă. 29. Răileanu V. Reprezentarea formelor constructive tehnice în vederea și secțiuni. Proiect de lecție la desen tehnic. 30. Spătaru R. Activizarea suprafețelor orizontale a interiorului prin implementarea materialelor textile. (Lecție deschisă)

8 31. Spătaru R. Clasificarea giamurilor.părțile componente ale giamului. Perspectiva giamului.text de lecție. 32. Spătaru R. Compoziția Designului Peisajer cu elementele sale constructive.text de lecție. 33. Spătaru R. Exploreri avansate în designul interior. Suport de curs. 34. Spătaru R. Plastica interiorului cu element de giam. Giam - construcție și amplasarea în teietura peretelui. Text de lecție. 35. Spătaru R. Tehnica EBRU, pictura executate pe suprafața apei. Text de lecție. 36. Spătaru R. Tehnicile de reprezentare în cadrul orelor de specialitate la programul de studiu Design Interior. Suport de curs. 37. Spătaru R. Teoria cromaticii și înfluența ei. Recepție umană a culorilor.text de lecție. 38. Spătaru R. Tipuri de alei în amenajarea curților și grădinelor. Text de lecție. 39. Spătaru R. Utilizarea textilului în designul interior. Baldakhinul element de decorare a interiorului.text de lecții. 40. Ursache R. și al. Curicula pe discipline la programul de studiul grafica. 41. Ursache R. și al. Istoria artelor. Curs de lecții. An.1 Sem. I 42. Vozian L. Structura organizării și receptării spațiutemporalității în opera de artă (pictură). 43. Zamșa S. Arta afișului în contextul școlilor europene: școala poloneza, rusă, românească. Stiluri, tendințe.suport de curs. 44. Zamșa S. Arta graficii. Suport de curs. 45. Zamșa S. Practica poligrafică. Ghid metodologic. 46. Ботнарь Д. М. Пластическая моделировка формы в рисунке «портрет с руками». 47. Просий Ирина. Лестницы. План-конспект лекции. 48. Просий Ирина. Ландшафтное проектирование. План- конспект лекции.