22/11/2021. Cont. Cont IBAN. Data publicarii. Denumire. Impozit pe profit de la agentii economici Impozit pe profit de la bancile comerciale

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "22/11/2021. Cont. Cont IBAN. Data publicarii. Denumire. Impozit pe profit de la agentii economici Impozit pe profit de la bancile comerciale"

Transcriere

1 A RO78TREZ XXXXX RO16TREZ XXXXX RO05TREZ XXXXX RO40TREZ XXXXX RO75TREZ XXXXX RO13TREZ XXXXX RO48TREZ XXXXX RO83TREZ XXXXX RO21TREZ XXXXX RO71TREZ XXXXX RO29TREZ XXXXX RO64TREZ XXXXX RO02TREZ XXXXX RO37TREZ XXXXX RO72TREZ XXXXX RO10TREZ XXXXX RO45TREZ XXXXX RO80TREZ XXXXX RO18TREZ XXXXX RO53TREZ XXXXX RO88TREZ XXXXX RO26TREZ XXXXX RO61TREZ XXXXX RO96TREZ XXXXX RO34TREZ XXXXX RO69TREZ XXXXX RO07TREZ XXXXX RO42TREZ XXXXX RO77TREZ XXXXX RO15TREZ XXXXX RO50TREZ XXXXX RO85TREZ XXXXX RO16TREZ46320A032300XXXX RO51TREZ46320A032400XXXX RO86TREZ46320A032500XXXX RO24TREZ46320A032600XXXX RO59TREZ46320A032700XXXX RO95TREZ XXXXX RO57TREZ XXXXX RO53TREZ XXXXX RO88TREZ XXXXX RO82TREZ46320A050101XXXX RO29TREZ46320A050102XXXX RO73TREZ46320A050103XXXX RO20TREZ46320A050104XXXX Integral de la buget 20A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Impozit pe profit de la agentii economici Impozit pe profit de la bancile comerciale Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente incasate pana la Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului Impozit pe dividende datorat de persoane juridice Impozitul pe reprezentante Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica Impozit pe venitul microintreprinderilor Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice Impozit pe venituri din activitati independente Impozit pe venituri din salarii Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor Impozit pe venituri din dividende Impozit pe venituri din dobanzi Impozit pe venituri din pensii Impozit pe veniturile din premii Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente incasate pana la Impozit pe venituri din activitati agricole Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial, datorate pana la 31 decembrie 2011 Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil precum si a contractelor de agent Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad) Restituiri din impozitul pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania (se scad) Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole Impozit pe veniturile din jocurile de noroc Impozit pe venitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II-impozit pe profit, care nu genereaza o persoana juridica Impozit pe veniturile realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului III-impozitul pe veniturile microintreprinderilor, care nu genereaza o persoana juridica Impozitul pe veniturile obtinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 Impozitul pe veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva Plati anticipate in contul impozitului pe venit anual datorat pentru unele venituri din activitati independente, precum si pentru venituri din alte surse Impozit pe venituri din alte surse Regularizari Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad) Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente 1

2 A RO64TREZ46320A050105XXXX RO11TREZ46320A050106XXXX RO55TREZ46320A050107XXXX RO02TREZ46320A050108XXXX RO46TREZ46320A050109XXXX RO90TREZ46320A050110XXXX RO37TREZ46320A050111XXXX RO46TREZ XXXXX RO04TREZ XXXXX RO89TREZ XXX RO98TREZ XXXXX RO62TREZ46320A070400XXXX RO97TREZ46320A070500XXXX RO34TREZ46320A100101XTVA RO78TREZ46320A100102XTVA RO69TREZ XXX RO19TREZ XXX RO66TREZ XXX RO51TREZ46320A100106XXXX RO19TREZ XXX RO66TREZ XXX RO16TREZ XXX RO63TREZ XXX RO42TREZ46320A100205XXXX RO73TREZ XXXXX RO11TREZ XXXXX RO27TREZ XXXXX RO62TREZ XXXXX RO70TREZ XXXXX RO08TREZ XXXXX RO43TREZ XXXXX RO78TREZ XXXXX RO75TREZ46320A110900XXXX RO51TREZ XXXXX RO86TREZ XXXXX RO24TREZ XXXXX RO59TREZ XXXXX RO94TREZ XXXXX RO32TREZ XXXXX RO13TREZ XXXXX RO48TREZ XXXXX RO83TREZ XXXXX Integral de la buget 20A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Impozit pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente din activitati sportive si de divertisment Impozit pe veniturile reprezentand remuneratii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane Impozit pe veniturile din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei de persoane nerezidente Impozit pe veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate in Romania Impozit pe veniturile obtinute la jocuri de noroc practicate in Romania de persoane fizice nerezidente Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice romane realizate de persoane nerezidente Impozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital Impozit pe salarii - Restante ani - Impozit pe terenul din extravilan Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Impozit pe constructii Taxa pe active TVA incasata pentru operatiuni interne TVA incasata pentru importurile de bunuri TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in Romania TVA platita de persoane impozabile nestabilite in Romania si care pot fi scutite de obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, cand efectueaza in Romania una sau mai multe operatiuni pentru care este obligata la plata taxei T.V.A. de plata pentru transferul unor active, rezultata ca urmare a ajustarilor TVA aferenta serviciilor si vanzarilor la distanta transferat statului membru de consum de catre statele membre de inregistrare Restituiri pentru societati cu sediul in U.E. Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania Alte restituiri Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania Restituiri de TVA pentru contribuabilii care aplica regimurile speciale, cu privire la serviciile si vanzarile la distanta Obligatii fiscale accesorii aferente TVA TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in comunitate, dar inregistrate in scopuri de TVA in Romania, catre persoane neimpozabile stabilite in alte state membre (se scade) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad) Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+") Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice --Restante anii - Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei. Cote din taxe de scolarizare Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice si al gazului natural 2

3 A RO37TREZ46320A121600XXXX RO20TREZ XXXXX RO07TREZ XXX RO54TREZ XXX RO04TREZ XXX RO51TREZ XXX RO98TREZ XXX RO48TREZ XXX RO95TREZ XXX RO45TREZ XXX RO92TREZ XXX RO42TREZ XXX RO51TREZ XXX RO98TREZ XXX RO48TREZ XXX RO95TREZ XXX RO45TREZ XXX RO92TREZ XXX RO42TREZ XXX RO89TREZ XXX RO39TREZ XXX RO03TREZ46320A140210XXXX RO95TREZ XXX RO45TREZ XXX RO92TREZ XXX RO42TREZ XXX RO89TREZ XXX RO56TREZ46320A140306XXXX RO03TREZ46320A140307XXXX RO47TREZ46320A140308XXXX RO42TREZ XXX RO89TREZ XXX RO39TREZ XXX RO86TREZ XXX RO86TREZ XXX RO36TREZ XXX RO83TREZ XXX RO33TREZ XXX RO80TREZ XXX RO30TREZ XXX RO77TREZ XXX RO27TREZ XXX RO74TREZ XXX RO24TREZ XXX RO80TREZ XXXXX RO18TREZ XXXXX RO88TREZ XXXXX Integral de la buget 20A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Impozit asupra sumelor rezultate din diferente de pret la vanzarea gazelor naturale Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb Accize incasate din vanzarea de motorina Accize incasate din vanzarea de pacura Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat Accize incasate din vanzarea de gaz natural Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen) Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006 Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile Accize incasate din vanzarea de alcool etilic Accize incasate din vanzarea de produse intermediare Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri Accize incasate din vanzarea de bere Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006 Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri datorate pana la 31 ianuarie 2011 Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, aferente unor activitati reorganizate Accize incasate din vanzarea de tigarete Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de Accize incasate din vanzarea produselor din tutun incalzit Accize incasate din vanzarea lichidelor cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronic Accize incasate din vanzarea produselor din tutun, aferente unor activitati reorganizate Accize incasate din vanzarea de cafea verde Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori Accize incasate din vanzarea de cafea solubila Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de Accize incasate din vanzarea de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri Accize incasate din vanzarea de bijuterii din aur si/sau din platina Accize incasate din vanzarea de confectii din blanuri naturale Accize incasate din vanzarea de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement Accize incasate din vanzarea de autoturisme si autoturisme de teren Accize incasate din vanzarea de arme de vanatoare si arme de uz personal Accize incasate din vanzarea de cartuse cu glont si alte tipuri de munitie pentru armele de vanatoare si arme de uz personal Accize incasate din vanzarea de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agreement Accize incasate din vinzarea altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013 Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna Accize incasate din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006 Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie

4 A RO59TREZ XXX RO09TREZ XXX RO56TREZ XXX RO06TREZ XXX RO53TREZ XXX RO03TREZ XXX RO50TREZ XXX RO97TREZ XXX RO47TREZ XXX RO94TREZ XXX RO96TREZ XXXXX RO50TREZ XXX RO97TREZ XXX RO47TREZ XXX RO94TREZ XXX RO44TREZ XXX RO18TREZ46320A141306XXXX RO62TREZ46320A141307XXXX RO09TREZ46320A141308XXXX RO94TREZ XXX RO44TREZ XXX RO91TREZ XXX RO41TREZ XXX RO07TREZ XXXXX RO85TREZ XXX RO35TREZ XXX RO82TREZ XXX RO32TREZ XXX RO79TREZ XXX RO29TREZ XXX RO76TREZ XXX RO26TREZ XXX RO73TREZ XXX RO23TREZ XXX RO77TREZ XXXXX RO50TREZ XXXXX RO47TREZ XXXXX RO33TREZ XXXXX RO68TREZ XXXXX RO61TREZ XXXXX RO92TREZ XXXXX RO23TREZ XXX RO70TREZ XXX RO20TREZ XXX RO67TREZ XXX RO17TREZ XXX RO64TREZ XXX Integral de la buget 20A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb Accize incasate in vama din importul de motorina Accize incasate in vama din importul de pacura Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichefiat Accize incasate in vama din importul de gaz natural Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs Accize incasate in vama din importul de petrol lampant(kerosen) Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006 Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile Accize incasate in vama din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la data de 31 decembrie 2006 Accize incasate in vama din importul de tigarete Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de Accize incasate in vama din importul produselor din tutun incalzit Accize incasate in vama din importul lichidelor cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronic Accize incasate in vama din importul de produse din tutun, aferente unor activitati reorganizate Accize incasate in vama din importul de cafea verde Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori Accize incasate in vama din importul de cafea solubila Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de Accize incasate in vama din importul energiei electrice Accize incasate in vama din importul de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice Accize incasate in vama din importul de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri Accize incasate in vama din importul de bijuterii din aur si/sau din platina Accize incasate in vama din importul de confectii din blanuri naturale Accize incasate in vama din importul de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement Accize incasate in vama din importul de autoturisme si autoturisme de teren Accize incasate in vama din importul de arme de vanatoare si arme de uz personal Accize incasate in vama din importul de cartuse cu glont si alte tipuri de munitie pentru armele de vanatoare si arme de uz personal Accize incasate in vama din importul de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agreement Accize incasate in vama din importul altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013 Accize incasate in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006 Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007 Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcolice Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina in agricultura Accize de restituit/ de compensat Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupra carburantilor auto livrari la intern de producatori precum si pentru carburantii auto consumati de acestia si asupra carburantilor auto importati (Restante anii ) Alte taxe pe servicii specifice Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la

5 A RO46TREZ46320A160107XXXX RO90TREZ46320A160108XXXX RO37TREZ46320A160109XXXX RO81TREZ46320A160110XXXX RO28TREZ46320A160111XXXX RO19TREZ46320A160113XXXX RO23TREZ XXXXX RO58TREZ XXXXX RO93TREZ XXXXX RO31TREZ XXXXX RO66TREZ XXXXX RO04TREZ XXXXX RO74TREZ XXXXX RO19TREZ XXXXX RO31TREZ XXX RO78TREZ XXX RO28TREZ XXX RO75TREZ XXX RO22TREZ XXX RO69TREZ XXX RO19TREZ XXX RO98TREZ XXXXX RO36TREZ XXXXX RO71TREZ XXXXX RO09TREZ XXXXX RO44TREZ XXXXX RO79TREZ XXXXX RO61TREZ46320A180700XXXX RO67TREZ XXXXX RO92TREZ XXXXX RO18TREZ XXXXX RO73TREZ XXXXX RO09TREZ46320A212700XXXX RO42TREZ XXXXX RO95TREZ XXXXX RO33TREZ XXXXX RO06TREZ XXXXX RO20TREZ XXX RO67TREZ XXX RO17TREZ XXX RO64TREZ XXX RO14TREZ XXX RO25TREZ XXX RO55TREZ XXX RO05TREZ XXX RO52TREZ XXX RO02TREZ XXX RO22TREZ XXXXX RO92TREZ XXXXX RO30TREZ XXXXX Integral de la buget 20A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Taxa pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc Taxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc Taxa speciala pentru videoloterie Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine Taxe administrative pentru solicitarea licentei pentru jocurile de noroc la distanta Taxa lunara aferenta taxelor de participare Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati Taxe vamale de la persoane juridice Taxe vamale de la persoane fizice Taxe anti-dumping pe produse Taxe anti-dumping pe servicii Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina Taxa anuala pe cota aditionala de zahar si pe cota suplimentara de izoglucoza Taxa pe excedent Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping Taxe vamale din sumele datorate pana la data de Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale Alte taxe pe tranzactii si comert international Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul zaharului ributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana Impozitul specific Alte impozite si taxe Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori (+ restante anii din contributia agentilor economici pentru persoane cu handicap) ributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati Varsaminte din profitul net al regiilor autonome Incasari din cota retinuta, conform codului penal Varsaminte din veniturile nete ale Bancii nationale a Romaniei Redevente miniere Redevente petroliere Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008 Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea Venituri din dividende de la alti platitori Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat Dividende virate de catre autoritatile publice centrale Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate proiectelor de 5

6 A RO64TREZ XXXXX RO92TREZ XXXXX RO38TREZ XXXXX RO41TREZ46320A310900XXXX RO70TREZ XXXXX RO08TREZ XXXXX RO43TREZ XXXXX RO78TREZ XXXXX RO16TREZ XXXXX RO51TREZ XXXXX RO86TREZ XXXXX RO24TREZ XXXXX RO59TREZ XXXXX RO40TREZ XXXXX RO13TREZ XXXXX RO48TREZ XXXXX RO21TREZ XXXXX RO56TREZ XXXXX RO64TREZ XXXXX RO79TREZ46320A332501XXXX RO26TREZ46320A332502XXXX RO72TREZ XXXXX RO80TREZ XXXXX RO39TREZ XXXXX RO94TREZ XXXXX RO32TREZ XXXXX RO63TREZ XXXXX RO78TREZ XXX RO28TREZ XXX RO22TREZ46320A350103XXXX RO56TREZ XXXXX RO04TREZ46320A350301XXXX RO48TREZ46320A350302XXXX RO29TREZ XXXXX RO64TREZ XXXXX RO02TREZ XXXXX RO37TREZ XXXXX RO38TREZ46320A350800XXXX RO87TREZ XXXXX RO39TREZ46320A360101XXXX RO80TREZ XXXXX RO18TREZ XXXXX RO12TREZ46320A360301XXXX RO53TREZ XXXXX RO88TREZ XXXXX RO07TREZ XXXXX RO77TREZ XXXXX Integral de la buget 20A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A investitii Alte venituri din proprietate Alte venituri din dobanzi Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare Venituri din dobanzi aferente sumelor aferente programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al Politicii de Coeziune precum si programelor de cooperare transfrontaliera Taxe de metrologie Taxe consulare Venituri din taxe pentru prestatii vamale Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare Taxe si alte venituri in invatamant Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale Venituri din prestari de servicii Taxe si alte venituri din protectia mediului ributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive Venituri din cercetare Venituri din timbrul judiciar Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele rezidente Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele nerezidente Venituri din despagubiri Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de Directia Generala Antifrauda Fiscala Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii de catre Directia Generala Antifrauda Fiscala Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen Amenzi judiciare Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata Penalitati de nedeclarare Alte amenzi, penalitati si confiscari Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente bugetului de stat Venituri din producerea riscurilor asigurate Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Venituri din ajutoare de stat recuperate Taxe pentru stocurile excedentare 6

7 A RO15TREZ XXXXX RO85TREZ XXXXX RO23TREZ XXXXX RO58TREZ XXXXX RO93TREZ XXXXX RO31TREZ XXXXX RO66TREZ XXXXX RO24TREZ46320A362400XXXX RO94TREZ46320A362600XXXX RO32TREZ46320A362700XXXX RO67TREZ46320A362800XXXX RO05TREZ46320A362900XXXX RO40TREZ46320A363000XXXX RO13TREZ46320A363200XXXX RO18TREZ46320A364600XXXX RO88TREZ46320A364800XXXX RO14TREZ XXXXX RO69TREZ XXXXX RO07TREZ XXXXX RO38TREZ XXXXX RO20TREZ XXXXX RO55TREZ XXXXX RO90TREZ XXXXX RO98TREZ XXXXX RO36TREZ XXXXX RO71TREZ XXXXX RO09TREZ XXXXX RO79TREZ XXXXX RO16TREZ46320A391200XXXX RO51TREZ46320A391300XXXX RO86TREZ46320A391400XXXX RO24TREZ46320A391500XXXX RO86TREZ XXXXX RO44TREZ XXXXX RO79TREZ XXXXX RO52TREZ XXXXX RO87TREZ XXXXX RO60TREZ XXXXX RO95TREZ XXXXX RO33TREZ XXXXX RO41TREZ XXXXX RO13TREZ XXXXX RO86TREZ46320A410800XXXX RO32TREZ46320A411200XXXX RO14TREZ46320A411301XXXX RO58TREZ46320A411302XXXX Integral de la buget 20A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravalorea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri Venituri din recuperarea creantelor fiscale Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010 Sume restituite aferente veniturilor incasate Venituri din compensarea creantelor din despagubiri Venituri din compensarea creantelor din despagubiri conform OUG 83/2014 Venituri din comisionul perceput de catre inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la data de 31 decembrie 2010 Comisionul de risc aferent programului de stimulare a cumpararii de autoturisme Sume aferente contributiei la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile Sume recuperate in urma deciziei de incompatibilitate a ajutorului de stat Comisionul de risc aferent programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA Sume aferente soldului FEC Sume re?inute de statul membru de inregistrare din sumele transferate statelor membre de consum Alte venituri Donatii si sponsorizari Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice Alte transferuri voluntare Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa" Venituri din vanzarea unor bunuri ale MApN Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului de stimulare a cumpararii de autoturisme Venituri din recuperarea garantiilor aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA Venituri obtinute din vanzarea de vaccinuri Venituri din recuperarea garantiilor aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii IMM LEASING DE ECHIPAMENTE?I UTILAJE Alte venituri din valorificarea unor bunuri Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pemtru proiecte de investitii in turism Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate Disponibil din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizate Sume reportate din anul precedent Restituri de sume reprezentand sume alocate in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale- Sume provenite din finantarea anului Restituri de sume reprezentand sume alocate in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din 7

8 A RO40TREZ46320A411500XXXX RO75TREZ46320A411600XXXX RO53TREZ XXX RO03TREZ XXX RO97TREZ XXX RO47TREZ XXX RO44TREZ XXX RO91TREZ XXX RO61TREZ XXX RO11TREZ XXX RO08TREZ XXX RO55TREZ XXX RO52TREZ XXX RO02TREZ XXX RO96TREZ XXX RO46TREZ XXX RO43TREZ XXX RO90TREZ XXX RO87TREZ XXX RO37TREZ XXX RO34TREZ XXX RO81TREZ XXX RO78TREZ XXX RO28TREZ XXX RO95TREZ XXX RO45TREZ XXX RO42TREZ XXX RO89TREZ XXX RO86TREZ XXX RO36TREZ XXX RO83TREZ XXX RO33TREZ XXX RO80TREZ XXX RO30TREZ XXX RO77TREZ XXX RO27TREZ XXX RO24TREZ XXX RO71TREZ XXX RO21TREZ XXX RO68TREZ XXX RO18TREZ XXX RO65TREZ XXX RO26TREZ XXXXX RO61TREZ XXXXX Integral de la buget 20A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A instrumente structurale- Sume provenite din finantarea anilor precedenti Sume rambursate aferente alocarilor din Fondul de Dezvoltare si Investitii Disponibilitati din excedentele anilor precedenti Donatii din strainatate - e Donatii din strainatate - de capital Donatii din strainatate de la guverne straine - e Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii Programe comunitare finantate in perioada Sume primite in contul platilor efectuate in anul Programe comunitare finantate in perioada Sume primite in contul platilor efectuate in anii Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii Mecanismul financiar SEE - Prefinantare Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare Sume primite in cadrul mecanismului top up Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile 8

9 A RO43TREZ46320A452401XXXX RO87TREZ46320A452402XXXX RO91TREZ XXXXX RO13TREZ46320A460200XXXX RO48TREZ46320A460300XXXX RO83TREZ46320A460400XXXX RO18TREZ XXXXX RO56TREZ46320A470300XXXX RO64TREZ46320A470600XXXX RO38TREZ46320A480101XXXX RO82TREZ46320A480102XXXX RO73TREZ46320A480201XXXX RO20TREZ46320A480202XXXX RO11TREZ46320A480301XXXX RO55TREZ46320A480302XXXX RO46TREZ46320A480401XXXX RO90TREZ46320A480402XXXX RO81TREZ46320A480501XXXX RO28TREZ46320A480502XXXX RO19TREZ46320A480601XXXX RO63TREZ46320A480602XXXX RO10TREZ46320A480603XXXX RO54TREZ46320A480701XXXX RO98TREZ46320A480702XXXX RO45TREZ46320A480703XXXX RO89TREZ46320A480704XXXX RO89TREZ46320A480801XXXX RO36TREZ46320A480802XXXX RO80TREZ46320A480803XXXX RO27TREZ46320A480804XXXX RO27TREZ46320A480901XXXX RO71TREZ46320A480902XXXX RO18TREZ46320A480903XXXX RO97TREZ46320A481101XXXX RO44TREZ46320A481102XXXX RO35TREZ46320A481201XXXX RO79TREZ46320A481202XXXX RO70TREZ46320A481301XXXX RO17TREZ46320A481302XXXX RO43TREZ46320A481501XXXX RO87TREZ46320A481502XXXX Integral de la buget 20A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii Sume virate de autoritatile de management din sumele rambursate de UE, reprezentand cheltuieli din bugetul de stat pentru reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru plati in numele UE Sume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire Sume din contributia asiguratorie pentru munca, in curs de distribuire Sume din contributia asiguratorie pentru munca in curs de distribuire datorata de angajatorii din sectorul constructiilor Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anul Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anii Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Prefinantare Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Prefinantare Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii Fondul pentru securitate interna (FSI) -Prefinantare Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anul Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anii Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Prefinantare Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii Alte programe comunitare finantate in perioada (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul Alte programe comunitare finantate in perioada (APC) - Sume primite in contul platilor 9

10 A RO78TREZ46320A481601XXXX RO25TREZ46320A481602XXXX RO86TREZ46320A481901XXXX RO33TREZ46320A481902XXXX RO21TREZ46320A483101XXXX RO65TREZ46320A483102XXXX RO56TREZ46320A483201XXXX RO03TREZ46320A483202XXXX RO91TREZ46320A483301XXXX RO38TREZ46320A483302XXXX RO61TREZ XXXXX RO87TREZ XXXXX RO25TREZ XXXXX RO36TREZ XXXXX RO44TREZ XXXXX RO48TREZ46321A040500XXXX RO83TREZ46321A040600XXXX RO29TREZ XXXXX RO22TREZ XXXXX RO10TREZ XXX RO57TREZ XXX RO54TREZ XXX RO04TREZ XXX RO51TREZ XXX RO81TREZ XXXXX RO77TREZ XXXXX RO10TREZ XXXXX RO45TREZ XXXXX RO53TREZ XXXXX RO88TREZ XXXXX RO26TREZ XXXXX RO50TREZ46321A110900XXXX RO50TREZ XXXXX RO09TREZ XXXXX RO75TREZ XXXXX RO29TREZ XXX RO76TREZ XXX RO06TREZ XXXXX RO02TREZ XXXXX RO50TREZ XXXXX RO78TREZ XXXXX RO09TREZ46321A300501XXXX RO24TREZ46321A300530XXXX RO64TREZ XXX RO14TREZ XXX RO47TREZ XXXXX RO75TREZ XXXXX Integral de la buget 20A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A efectuate in anii Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii Sume primite in contul platilor efectuate in anul Sume primite in contul platilor efectuate in anii Sume primite in contul platilor efectuate in anul Sume primite in contul platilor efectuate in anii Sume primite in contul platilor efectuate in anul Sume primite in contul platilor efectuate in anii Impozit pe profit de la agentii economici Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii - Impozit pe cladiri de la persoane fizice Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice Impozit pe terenuri de la persoane fizice Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice Impozit pe terenul din extravilan Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional Taxe hoteliere Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati Alte impozite si taxe Varsaminte din profitul net al regiilor autonome Redevente miniere Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice Venituri din dividende de la alti platitori Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat Alte venituri din proprietate Alte venituri din dobanzi 10