Curriculum vitae Europass

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Curriculum vitae Europass"

Transcriere

1 Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume Toma Felicia Loc de muncă 1 (normă întreagă) Unitatea Adresa loc de muncă Telefon Funcţia actuală Titlul ştiinţific loc de muncă Loc de muncă 2 (integrare, 1/2 normă) Unitatea Adresa loc de muncă Telefon Funcţia actuală Experienţă de lucru Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş Departamentul M2, Disciplina Microbiologie, Virusologie, Parazitologie Târgu-Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr. 38, Cod interior 225 conferenţiar universitar Doctor în Medicină, specializarea Microbiologie (bacteriologie, virusologie) şi Parazitologie Spital Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș Serviciul de Supraveghere și Control a Infecțiilor Nosocomiale, laborator de analize medicale Târgu-Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr. 50, Cod interior 363 medic primar medicină de laborator; medic specialist microbiologie clinică octombrie prezent şef disciplină la Disciplina de Microbiologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie Tg. Mureş 1 octombrie 2006 prezent conferenţiar universitar la Disciplina de Microbiologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie Tg.Mureş 8 martie septembrie 2006 şef de lucrări la Disciplina de Microbiologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie Tg.Mureş o 1 septembrie 2003 prezent medic primar laborator clinic la SSCIN, Spital Clinic de Urgenţă Tg.Mureş (integrare ½ normă) o 15.decembrie august 2003 medic primar laborator clinic la Clinica de Boli Infecţioase II Tg. Mureş (integrare ½ normă) 1 martie martie 1999 asistent universitar la Disciplina de Microbiologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie Tg.Mureş 1 martie martie 1993 medic secundar epidemiolog Centrul de Medicină Preventivă Tg. Mureş 1 decembrie martie 1991 medic secundar epidemiolog Spitalul Orăşenesc Luduş 13 noiembrie decembrie 1990 medic medicină generală Spitalul Orăşenesc Luduş 18 noiembrie noiembrie 1989 medic medicină generală Spitalul Municipal Roman 1 decembrie noiembrie 1988 medic stagiar Spital Orăşenesc Târnăveni

2 Educație și formare Studii postuniversitare aprofundate Managementul serviciilor de sănătate (Certificat seria D nr / ); competență în Managementul serviciilor de sănătate (certificat de competență seria C nr / ) 1999 Obţinerea titlului de Medic Primar laborator clinic, biochimie, microbiologie, parazitologie, hematologie, prin ord. MS 637 din 1999 Obţinerea titlului de Doctor în Medicină, specializarea Microbiologie (bacteriologie, virusologie) și Parazitologie prin ord. MEN 3772 din Obţinerea titlului de Medic Specialist laborator clinic, biochimie, microbiologie, parazitologie, hematologie, prin ord. MS 2214 din Studii doctorale, la Institutul de Medicină şi Farmacie Tg. Mureş Institutul de Medicină şi Farmacie Tg. Mureş - Facultatea de Medicină specializarea Medicină Generală Liceul de Științe ale Naturii Unirea Tg. Mureş profil chimie-biologie Școala Generală nr. 13 Activităţi profesionale Membră a programului Priorităţi Naţionale de stabilire a bolilor transmisibile prioritare care au fost incluse în sistemul naţional de supraveghere, 2003, București, Ministerul Sănătății, nr / Membru în Comisia de Specialitate, Microbiologie a Ministerului Sănătăţii, 2005, București, organ consultativ al Ministerului Sănătății Studii de cercetare granturi / proiecte câştigate prin competiţie Grant/proiect internaţional director/responsabil Responsabil de proiect al proiectului internațional Implementing detection of carbapenemase producing Enterobacteriaceae and nonfermentative bacteria in Romania hospitals learning from the western experience, SGM International Development Fund 2014 (IDF14/01) Grant/proiect internaţional membru în echipa de cercetare Membru al proiectului international Building Capacity for Tobacco Research in Romania, nr. contract 1RO1TW Grant/proiect naţional director/responsabil Program complex de prevenire şi combatere a infestării cu miceţi la cereale şi plante furajere pentru asigurarea bunăstǎrii animalelor şi protecţia consumatorilor, proiect MAKIS, nr / , nr. proiectului la UTSCG , obţinut prin competiţie, finanţat în cadrul competiţiei Modernizarea Sistemului de Informare şi Cunoaştere în Agricultură (MAKIS) sesiunea II, noiembrie Instituţia coordonatoare: SCDCB Tg.Mureş (Staţiunea de cercetare dezvoltare pentru creşterea bovinelor). Perioada Director proiect Drd.ing.Pop Ioan Aurel Partener 1 UMF Tg.Mures - Responsabil proiect: Conf.Dr.Felicia Toma Membrii: Conf. Dr. Augustin Curticăpean, Şef lucr. Dr. Manuela Curticăpean, Conf.Dr. Monica Tarcea, Conf.Dr. Balogh Sămărghiţan Victor Finanţator Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării rurale (MADR) Valoare proiect euro;

3 Grant/proiect naţional membru în echipa de cercetare 1. Proiect Bionanomateriale inovative pentru tratament și diagnostic (bionanoinov), cod PN-III-P PCCDI , finanțat de UEFISCDI prin contract nr. 43/pccdi/2018, nr. de înregistrare UEFISCDI: 842/ , perioada Proiect PN-II-ID-PCE , Program IDEI, Proiecte de cercetare exploratorie competiție 2012: Neuroprotection and angiogenesis: new molecular factors and delivery systems with potential terapeutic application 3. Caracterizarea moleculara a unor tulpini de Staphylococcus aureus meticilino-rezistente implicate in infectii spitalicesti si comunitare, Tip proiect: CNCSIS PN II, proiect de cercetare exploratorie IDEI-PCE, Cod proiect: 1570/2008, perioada , Director de proiect: Conf. Dr. Lorinczi Lilla, Colectiv: Conf. Dr. Felicia Toma, Dr. Szekely Edit, Dr. Man Adrian, Dr. Anca Mare, Dr. Szederjesi Janos, Valoare proiect lei 4. Parteneriate in domenii prioritare, Proiect CNMP - contract nr / Endocardita infecţioasă bacteriană dezvoltarea unui model funcţional de supraveghere şi caracterizare a agenților etiologici, bazat pe metode moleculare si imunologice (ENDOBACT), perioada 1 octombrie septembrie 2011, Director de proiect: Dr. Monica Straut, Partener 3: responsabil proiect Prof. Dr. Minodora Dobreanu, membrii: Conf. Dr. Felicia Toma, Dr. Szekely Edit, Dr. Adrian Man, Valoare proiect: lei 5. Valorificarea unor materii prime de origine vegetală sub formă de produse farmaceutice, contract nr.1757/ cu continuarea temei de cercetare ce face parte integrantă din contract pentru anii , UMF Tg.Mureş executant şi Centrul Medical şi de Servicii de Sănătate şi Conducere Sibiu şi Academia de Ştiinţe Medicale beneficiar; perioada , Coordonare: Conf.Dr. Maria Rogoşcă; Membrii: Conf. Dr. Maria Olariu, Conf. Dr. Mihai Olariu, şef lucrări Dr. Felicia Toma, Conf. Dr. Hecser Ladislau, Conf. Dr. Mathe Ioan 6. Incidenţa speciilor Mycoplasma hominis şi Ureaplasma urealyticum la copii fără simptome de infecţie urinară; contract nr. 1385/ SC CLINI-LAB SRL; 4057/ UMF Tg.Mureş, perioada iunie 2005-noiembrie 2005; Coordonare: Dr. Lorinczi Lilla; Colectiv: Dr. Felicia Toma, Dr. Kiss Eva, Dr.Kolosvari Kinga, Dr. Szekely Edit, Dr. Bucur Gabriela, Dr. Lorinczi Zoltan Studii clinice internaţionale investigator principal Pneumonia-Study, Multicenter, phase III, randomized dose ranging study comparing two doses of Cefditoren pivoxil (CDTR-PI) with amoxicillin/clavulanic acid in the treatment of bacterial community acquired pneumonia in adults ; Protocol study N o WIS-IL-1 ME 1207/ME 301; perioada iulie 1997-iulie 1998, centre de studiu clinic multicentric Germania, Spania, România. Centrul de studiu 3: investigator principal: Dr. Radu Macavei, Dr. Felicia Toma Studii clinice naţionale investigator principal SENSI-FAR: Studiu privind sensibilitatea la ambazonă a microbilor din izolate faringiene de la bolnavii cu infecţii acute ale căilor aeriene superioare, faza IV, Proiect Nr. TE 01, Terapia SA, Cluj-Napoca, perioada studiu multicentric derulat în 3 colective de la UMF Carol Davila Bucureşti, Universitatea Transilvania Braşov, UMF Tg.Mureş Investigator principal: Prof. Dr. Marian Neguţ Centrul 3 de investigatori responsabili Prof.Dr.Monica Sabău; Dr. Felicia Toma Publicații Cărţi publicate Adrian Man, Anca Mare, Felicia Toma. Diagnostic de laborator și îndrumare practică pentru studenți. University Press. 2019;192 pag. ISBN: Adrian Man, Anca Delia Mare, Felicia Toma. Atlas de bacteriologie. University Press. 2019; 213 pag. ISBN: Minodora Dobreanu, Adina Huțanu, Claudia Bănescu, Bogdana Dorcioman, Răzvan Coșeriu, Adrian Man, Anca Mare, Felicia Toma, Floredana Șular Culegere de teste pentru masteranzii de laborator clinic. University Press, pagini. ISBN:

4 Adrian Man, Anca Delia Mare, Felicia Toma: Microbiologie medicală și alimentară, University Press, Tg. Mureș, 2015, ISBN , 136 pagini Bianca Tudor, Felicia Toma, Adrian Man, Anca Mare - Aspecte privind implicarea infecţiilor urinare în patologia litiazică. University Press, pagini. ISBN: Adrian Man, Felicia Toma, Lidia Man. Endocardita infecțioasă - Aspecte clinice și microbiologice. University Press, pagini. ISBN Pop I.A., C. Podar, A. Curticăpean, Felicia Toma, Daniela I. Țerbea, I. Dan, I. Oroian, A. Gulea. Program complex de prevenire și combatere a infestării cu miceți și micotoxine la cereale și plante furajere. Eclipsa, 2010, 252 pagini, ISBN Toma Săcărea Felicia: Bacteriologie medicală, University Press, 2006, ISBN (10) , ISBN (13) , 463 pagini, format B5 Sabău Monica, Monica Dănilă, Cristina Golea, Felicia Săcărea Toma, Anca Sin: Acut şi cronic în infecţiile hepatitice, University Press, 2001, ISBN , pagini 329, format B5 Capitole din cărți în volume colective Felicia Toma, Adrian Man, Anca Mare: Capitolul 9. Bacteriologie generala (10 pg, ) În Minodora Dobreanu, Adina Huțanu, Claudia Bănescu, Bogdana Dorcioman, Răzvan Coșeriu, Adrian Man, Anca Mare, Felicia Toma, Floredana Șular: Culegere de teste pentru masteranzii de laborator clinic, University Press, Tg. Mures, 2018, ISBN Felicia Toma, Adrian Man, Anca Mare: Capitolul 10. Bacteriologie specială (27 pg, ) În Minodora Dobreanu, Adina Huțanu, Claudia Bănescu, Bogdana Dorcioman, Răzvan Coșeriu, Adrian Man, Anca Mare, Felicia Toma, Floredana Șular: Culegere de teste pentru masteranzii de laborator clinic, University Press, Tg. Mures, 2018, ISBN Anca Mare, Adrian Man, Felicia Toma: Capitolul 11. Parazitologie (14 pg, ) În Minodora Dobreanu, Adina Huțanu, Claudia Bănescu, Bogdana Dorcioman, Răzvan Coșeriu, Adrian Man, Anca Mare, Felicia Toma, Floredana Șular: Culegere de teste pentru masteranzii de laborator clinic, University Press, Tg. Mures, 2018, ISBN Adrian Man, Felicia Toma, Anca Mare: Capitolul 12. Virusologie (10 pg, ) În Minodora Dobreanu, Adina Huțanu, Claudia Bănescu, Bogdana Dorcioman, Răzvan Coșeriu, Adrian Man, Anca Mare, Felicia Toma, Floredana Șular: Culegere de teste pentru masteranzii de laborator clinic, University Press, Tg. Mures, 2018, ISBN Adrian Man, Anca Mare, Felicia Toma: Capitolul 13. Micologie (8 pg, ) În Minodora Dobreanu, Adina Huțanu, Claudia Bănescu, Bogdana Dorcioman, Răzvan Coșeriu, Adrian Man, Anca Mare, Felicia Toma, Floredana Șular: Culegere de teste pentru masteranzii de laborator clinic, University Press, Tg. Mures, 2018, ISBN Anca Mare, Felicia Toma, Adrian Man: Capitolul 14. Diagnosticul de laborator al infecției (14 pg, ) În Minodora Dobreanu, Adina Huțanu, Claudia Bănescu, Bogdana Dorcioman, Răzvan Coșeriu, Adrian Man, Anca Mare, Felicia Toma, Floredana Șular: Culegere de teste pentru masteranzii de laborator clinic, University Press, Tg. Mures, 2018, ISBN Felicia Toma, Anca Mare, Adrian Man: Capitolul 18. Exemple de teste pentru admitere - Microbiologie (6 pg, ) În Minodora Dobreanu, Adina Huțanu, Claudia Bănescu, Bogdana Dorcioman, Răzvan Coșeriu, Adrian Man, Anca Mare, Felicia Toma, Floredana Șular: Culegere de teste pentru masteranzii de laborator clinic, University Press, Tg. Mures, 2018, ISBN Teză de doctorat Instituţia - Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg.Mureş Titlul tezei - Aportul laboratorului de bacteriologie în diagnosticul şi supravegherea surselor potenţiale de inducere a infecţiilor nosocomiale Conducător ştiinţific - Prof. Dr. László Ioan, Membru al Academiei Române de Ştiinţe Medicale Nr.pagini: 437 Susţinută: în şedinţă publică în data de 3 iulie 1998 Confirmată: Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3772/5 mai 1999

5 Titlul ştiinţific: Doctor în medicină, specializarea Microbiologie (bacteriologie, virusologie) şi Parazitologie Document de confirmare: Diploma de Doctor Seria R Nr /21 iunie 1999 Lucrări științifice Lucrări publicate in extenso: articole ISI 24 articole BDI 34 articole în reviste recunoscute CNCSIS Lucrări publicate în rezumat şi participări la conferinţe naţionale şi internaţionale: lucrări ISI 72 de lucrări publicate BDI, reviste, publicatii ale unor conferințe Membru în asociaţii profesionale Organizare manifestări Membră - Asociația de Medicină de Laborator din România Membră în comitetul de redacţie al revistei Infectio.ro, cotată CNCSIS în categoria C Membră - Societatea Română de Micologie afiliată Societăţii Europene de Microbiologie Clinică şi Boli Infecţioase (ESCMID) Membră - Asociaţia Laboratoarelor Medicale din România o Primul Congres Naţional de Medicină de Laborator cu participare internaţională care a reunit: al III-lea Congres de laborator clinic, al V-lea Congres de Microbiologie, Primul Congres de medicină transfuzională, Bucureşti, 8-10 septembrie 1999 o Masa rotundă Graniţa dintre acut şi cronic în infecţiile hepatitice, UMF Tg.Mureş, , membru în colectivul de organizare o Reuniunea Anuală de Microbiologie Diagnosticul de laborator în boli infecţioase emergente şi reemergente, Timişoara, 6-8 noiembrie 2003, membru în colectivul de organizare o Reuniunea Anuală a Societăţii de Microbiologie, 2004, Iaşi o 4 th Balkan Conference of Microbiology, Bucharest, november 23-26, 2005, membru în colectivul de organizare o Program complex de prevenire şi combatere a mucegaiurilor de pe cereale şi plante furajere, protecţia animalelor şi omului împotriva micotoxicozelor şi micotoxinelor (workshop), 2008, Tg.Mureş o Prima Conferinţă Naţională de Micologie Medicală, Cluj Napoca, 6-8 noiembrie 2008, membru în colectivul de organizare o Primul Workshop Educaţional Postuniversitar de Micologie Medicală Actualităţi în diagnosticul şi terapia infecţiilor fungice invazive, Cluj Napoca, 6-8 noiembrie 2008, membru în colectivul de organizare o 1st Congress of the Romanian Association of Medical Laboratories, 2009, Tg. Mureș o Masa rotundă Applications in virology, , Tg. Mureș Premii Premii obținute pentru lucrări publicate PNCDI III Premierea rezultatelor cercetării articole. Timofte D, Panzaru CV, Maciuca IE, Dan M, Mare AD, Man A, Toma F. Active surveillance scheme in three Romanian hospitals reveals a high prevalence and variety of carbapenamase-producing Gram-negative bacteria: a pilot study, December 2014 to May Eurosurveillance. 2016;21(25):p:1-8. DOI: / ES ISSN: Indexata ISI. Factor impact: Distinctia de "Profesor Bologna" pentru anul Gala Profesorului Bologna, organizat de Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) Competenţe Competență Auditor în domeniul calității Certificat de absolvire seria F nr / 4 octombrie 2012

6 Competență Manager al sistemelor de management a calității - Certificat de absolvire seria F nr / 6 septembrie 2011 Competenţă în Managementul serviciilor de sănătate - Certificat de competenţă seria C Nr / 15 iunie 2005 Aptitudini informatice Limba maternă Utilizarea calculatorului, program Word, Excel, PowerPoint, ACDSee, MS Office; Română Înțelegere Vorbire Scriere Limbi străine cunoscute Participare la Ascultare Citire Discurs oral Exprimare scrisă conversație Engleză bine bine bine bine bine