PROCES VERBAL NR. 8/2021 încheiat la ședința Consiliului Director al ANERSFR

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "PROCES VERBAL NR. 8/2021 încheiat la ședința Consiliului Director al ANERSFR"

Transcriere

1 Nr. 091/ PROCES VERBAL NR. 8/2021 încheiat la ședința Consiliului Director al ANERSFR Încheiat, astăzi , ora cu ocazia ședinței Consiliului Director de conducere a Asociației Naționale a Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică din România, denumită în continuare ANERSFR, organizată pe platforma ZOOM, conform convocării prealabil anunțate. Ședința a fost condusă de Aurel CATRINOIU - președinte, care a procedat la efectuarea prezentei care s-a efectuat prin conectare, situația fiind astfel: Aurel CATRINOIU, Robert NAGY, Viorel PETCU, Nicușor RĂDUCA, Bogdan ANTONESCU, însumând un număr de 4 membri i și 1 membru supleant, precum si Ionel MUNTEA director executiv. Președintele a anunțat îndeplinirea condițiilor statutare privind desfășurarea ședinței CD, respectiv dreptul de fi adoptate hotărâri legale de către organul executiv de conducere, solicitându-se ca după încheierea ședinței participanții sa semneze prezentul proces-verbal transmis prin . Lucrările ședinței au început prin anunțarea si votarea subiectelor aflate pe ordinea de zi, respectiv: Nr. Activitatea Responsabil Crt. 1 Informare privind situatia la zi a membrilor Asociatiei si stadiul incasarilor facturilor pentru cotizatia anului in curs. Adoptarea masurilor pentru plata acestora de catre restantieri. 2 Dezbaterea Proiectului de dezvoltare si consolidare a ANERSFR. Cristina Enache Membri CD Membri CD 3 Dezbaterea propunerilor de modele site uri pentru noua pagina web a asociatiei. 4 Discutarea ofertei transmise de Club Antreprenor. Membri CD 5 Alte probleme organizatorice: a) Identificarea de candidatilor OSPA; b) Stadiul Ghidului evaluatorului; c) Alte probleme urgente. În cadrul dezbaterilor, membrii Consiliului Director au luat act și au hotărât următoarele: 1. Informare privind situatia la zi a membrilor Asociatiei si stadiul incasarilor facturilor pentru cotizatia anului in curs. Adoptarea masurilor necesare pentru plata acestora Astăzi, la data organizării sedinței, situația membrilor se prezintă astfel: 1

2 Existent Aderări Retrageri Excluderi Existent Privitor la situația încasării cotizației pe anul 2021, s-a reamintit că la finalul lunii august erau 16 restanțieri, care au fost contactați dna Cristina ENACHE, aceștia invocând ca motive de neplată: neprimirea facturii, dificultăți financiare sau omiterea plății. S-a subliniat că au fost retransmise facturile pentru cei care au invocat acest aspect și că există promisiuni de achitare a cotizației din partea celor care au omis plata. Președintele asociației a informat că a fost înregistrată plata unei restanțe pe data de , astfel la data ședinței fiind 15 restanțieri. Privitor la cei care nu au achitat cotizația, s-a reamintit ca urmează a fi contactați telefonic de directorul executiv pentru a se stabili situația pentru fiecare în parte, după data de Dezbaterea Proiectului de dezvoltare si consolidare a ANERSFR Proiectul a fost elaborat în încercarea de a promova mai agresiv interesele asociației și a activităților desfășurate de membrii săi, precum și în scopul de a fi atrași mai mulți membri, iar în cadrul discuțiilor a u fost supuse analizei fiecare din punctele proiectului prezentat: I. Promovarea videoclipului ANERSFR prin posturi de televiziune care au tarife mai accesibile si online prin YouTube ori alte platforme. Dezbaterile au relevat faptul că evaluare riscurilor de securitate fizică este un domeniu de nișă și nu poate fi promovat în orice context, putând fi asociat unor emisiuni cu caracter economic cu audiență ridicată sau în situația existenței unor incidente de securitate larg mediatizate. De asemenea au fost avute în vedere și costurile care sunt destul de ridicate, pornind de la oferta obținută de președintele asociației din partea postului de televiziune B1TV (clip video 30s între /difuzare). A fost propusă și analizarea posibilității de difuzare în presa scrisă. În urma discuțiilor, chiar dacă au fost exprimate și opinii împotriva inițiativei, s-a luat decizia de a se studia aprofundat condițiile cu privire la posibilitățile analizate, iar ulterior a se lua hotărî direcția de acțiune. II. Elaborarea unei prezentări care să detalieze beneficiile și oportunitățile membrilor asociației, și transmiterea acesteia către evaluatorii înscriși în RNERSF pentru conștientizarea avantajelor aderării/includerii într-o organizație profesională Cu privire la această propunere s-a decis că se impune redactarea unui document prin care să se expună evaluatorilor, în general, scopurile, activitățile și preocupările asociației, beneficiile membrilor constând în promovarea intereselor membrilor, participarea la dezbaterile și inițierea de propuneri de reglementare a domeniului, descurajarea concurenței neloiale, etc. 2

3 III. Tipărirea prezentării, de la pct. II, sub formă de flayere ( buc.) care să fie distribuite în cadrul evenimentelor organizate sau la care asociația este invitată) Referitor la această propunere s-a decis ca poate fi benefică, subliniindu-se că trebuie să conțină prezentarea descrisă la punctul anterior și care să fie completată cu alte secțiuni ce se pot adresa beneficiarilor serviciilor prestate de evaluatori, amintindu-se că o asemenea inițiativă materializată în trecut poate reprezenta un punct de sprijin. IV. Reducerea cuantumului taxei de înscriere la 150 lei pentru diferențiere față de valoarea actuală a cotizației Dezbaterile au concluzionat cu faptul că se impune regândirea modului de calcul al sumelor datorate de membri în anul înscrierii în asociație, propunându-se ca să cuprindă două componente, taxa de înscriere (50-150lei) și cotizația (cuantum proporțional cu numărul de luni rămase din an din cotizația anuală). Se va vota la proxima ședință cuantumul și modalitatea de calcul a taxei de înscriere. V. Creșterea cotizației anuale pentru societăți la suma de 400 lei cu posibilitatea de achitare în tranșe semestriale, pentru diferențierea cuantumului între societăți și PFA Propunerea nu a fost agreată de membrii CD, considerându-se că nu ar fi echitabilă, urmând a se regândi un alt mecanism în acest sens. VI. Înființarea unui centru telefonic de informare (call center) pentru subiecte profesionale care să clarifice cu celeritate problemele tehnice întâmpinate de membri in activitatea de evaluare Părerile exprimate au condus la concluzia că un asemenea proiect ar fi greu de implementat și susținut, fiind formulate opinii cu privire la stabilirea unor subdomenii ale activităților desfășurate de un evaluator și a unor responsabili pentru fiecare din acestea, stabilirea unui program de funcționare al punctului de informare, aspectele urmând a rămâne în dezbatere. S-a concluzionat că poate fi înființat un serviciu de suport privind acordarea consultanței gratuite pentru beneficiari prin mesaje electronice. 3. Dezbaterea propunerilor de modele site uri pentru noua pagina web a asociației. În cadrul dezbaterilor a fost reamintită tema stabilită pentru membrii CD de a identifica și propune pagini web ca surse de inspirație pentru remodelarea actualei pagini a asociației în scopul de a fi mai atractivă, intuitivă și facil de utilizat, însă din discuții a reieșit că perioada de vacanță nu a permis să se dea curs inițiativei. Întrucât numărul propunerilor formulate a fost redus, s-a decis ca analiza propunerilor să se reprogrameze pentru ședințele viitoare. 3

4 4. Discutarea ofertei transmise de Club Antreprenor. Membrilor CD le-a fost prezentată propunerea formulată de echipa site-ului <clubantreprenor.ro> care editează Revista Club Antreprenor, publicație trimestrială care se dorește a fi o revistă de educație, cultură și acțiune antreprenorială. Din dezbateri a reieșit că termenul 10 septembrie 2021, lansat de cei care au formulat propunerea, nu permite pregătirea unui material care să fie promovat, propunerea rămânând în atenția membrilor CD urmând a se stabili dacă se va da curs invitației într-un număr următor. 5. Alte probleme organizatorice a) Identificarea candidaților OSPA Domnul Robert Nagy a comunicat că în maxim 2-3 zile va face cunoscut dacă va candida în cadrul Galei OSPA pentru titlul de evaluatorul de risc al anului S-a stabilit ca până la sfârșitul lunii octombrie, fiecare din membrii CD să încerce să identifice și alți potențiali candidați pentru Gala OSPA. b) Stadiul Ghidului Evaluatorului Membrii CD au fost informați că cei care compun grupul de lucru nu au reusit să corespondeze pe tema materialului, întrucât fiecare dintre ei au fost în vacanță în perioade diferite, reieșind că s-a avansat puțin în întocmirea proiectului Ghidului Evaluatorului. c) Alte probleme urgente S-a evidențiat faptul că membrii asociației au fost informați cu propunerile CD privind proiectul de modificare al Legii nr. 333/2003 și finalul propunerilor armonizate în grupul Federației Serviciilor de Securitate, care au fost comunicate IGPR. Președintele a anunțat că s-a primit invitația pentru noi runde de discuții la IGPR între reprezentanți acestor entități pentru definitivarea proiectului. S-a agreat să se facă o revenire către membrii și să fie transmis proiectul final rezultat în urma discuțiilor. Pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare. Întocmit, Ionel MUNTEA 4

5 Lista de participare la ședinta Consiliului Director din este regăsită in tabelul de mai jos: Nr. Nume si prenume Functia Societatea Semnatura Obs. 1 presedinte Safety Cash SRL 2 Nicusor Raducanu vicepresedinte Syteval SRL 3 Viorel Petcu vicepresedinte Onest Solutions SRL 4 Cristina Enache membru Airoh Security SRL 5 Florin Toma membru Security & Safety Consulting S.R.L. 6 Robert Nagy membru Ariola Prodcom S.R.L. 7 Vlad Gabriel membru Eltman Protect SRL 8 Bogdan Antonescu membru Sitma SRL supleant 9 Moise Constantin membru Moise Constantin PFA supleant 10 Roland Barbu membru R&B Risk Management supleant SRL 11 Director executiv Întocmit, Ionel MUNTEA 5