DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA"

Transcriere

1 ROMÂNIA JUDETUL HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA CONILIUL LOCAL ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA NR.304/2019 TATUL DE FUNCTII al Directiei de Asistenta ociala a municipiului Hunedoara, din subordinea Consiliului Local al municipiului Hunedoara Nr. crt. TRUCTURA DETALII Demni tari Funcţia publică Clasa radul profesional Nivelul studiilor Funcţia contractuală Treapta profesională Nivelul studiilor Observatii înalt funcţionar de conducere public de execuţie / nivel de salarizare* DIRECTIA DE AITENTA OCIALA 1 OCUPAT Director Executiv ERVICIUL DE BENEFICIOCIALE, INTERVENȚIE ÎN ITUAȚII DE URENȚĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI 2 OCUPAT ef serviciu COMPARTIMENTUL DE EVIDENTA I ATA BENEFICIILOR OCIALE ȘI CANTINA DE AJUTOR OCIAL 3 VACANT inspector I superior 4 OCUPAT consilier I superior 5 OCUPAT referent III superior M 6 OCUPAT inspector I principal 7 VACANT asistent social specialist 8 OCUPAT consilier I superior 9 OCUPAT inspector I superior 10 OCUPAT inspector I superior 11 VACANT asistent social practicant 12 OCUPAT referent III superior M COMPARTIMENTUL DE INTERVENTIE IN ITUATII DE URENTA, DE ABUZ, NELIJARE, TRAFIC, MIRATIE, REPATRIERI, PREVENIRE MARINALIZARE OCIALA ȘI PROTECȚIA COPILULUI 13 OCUPAT referent III superior M 14 OCUPAT inspector I superior 15 OCUPAT inspector I principal 16 OCUPAT inspector I superior 17 OCUPAT mediator scolar 18 VACANT psiholog practicant 19 VACANT asistent social practicant 20 VACANT asistent social practicant 21 VACANT inspector de specialitate I ERVICIUL ADMINITRAREA I ACORDAREA ERVICIILOR OCIALE PECIALIZATE 22 OCUPAT ef serviciu BIROUL DE EVALUARE INITIALA/REEVALUARE PEROANE CU DIZABILITATI 23 OCUPAT ef birou 24 OCUPAT consilier I superior 25 OCUPAT consilier I superior 26 TEMPORAR VACANT inspector I superior 27 OCUPAT referent III superior M 28 OCUPAT referent III superior M de conducere 29 OCUPAT inspector I superior BIROUL DE MONITORIZARE PEROANE CU DIZABILITATI A AITENTILOR PERONALI de execuţie

2 30 OCUPAT ef birou 31 VACANT asistent social practicant 32 VACANT inspector I superior interpret in limbaj 33 VACANT mimicogestual M 34 OCUPAT referent III superior M 35 VACANT asistent social practicant CENTRUL DE ZI PENTRU COPII LUMINA PERANTA 36 OCUPAT inspector de specialitate IA 37 VACANT inspector de specialitate I 38 OCUPAT psiholog practicant 39 OCUPAT asistent social principal 40 OCUPAT asistent medical 41 OCUPAT muncitor calificat I 42 OCUPAT ingrijitor CENTRUL INTERACTIV DE EDUCATIE NONFORMALA I VOLUNTARIAT 43 OCUPAT asistent social practicant 44 VACANT animator socio-educativ 45 VACANT sofer 46 OCUPAT specialist outdoor 47 OCUPAT inspector de specialitate(nutritionist) I 48 OCUPAT inspector de specialitate I 49 OCUPAT ingrijitor ADAPOTUL DE URENTA PE TIMP DE NOAPTE 50 OCUPAT referent IA M 51 OCUPAT referent IA M 52 OCUPAT administrator 53 OCUPAT ingrijitor 54 OCUPAT ingrijitor 55 OCUPAT paznic 56 VACANT supraveghetor 57 VACANT inspector de specialitate IA ERVICIUL DE INRIJIRE I AITENTA LA DOMICILIU 58 OCUPAT ingrijitoare 59 OCUPAT asistent medical principal 60 OCUPAT inspector de sp. I 61 OCUPAT ingrijitoare 62 OCUPAT ingrijitoare 63 OCUPAT ingrijitoare 64 OCUPAT ingrijitoare 65 OCUPAT inspector de sp. I 66 OCUPAT ingrijitoare CENTRUL DE RECREERE PENIONARI 67 OCUPAT administrator 68 OCUPAT muncitor calificat 69 VACANT asistent social practicant BIROU ACHIZITII PUBLICE, PARTENERIATE, ADMINITRATIV, JURIDIC I CONTENCIO 70 VACANT ef birou 71 OCUPAT consilier juridic I superior 72 VACANT consilier juridic I principal 73 VACANT consilier achizitii I principal 74 OCUPAT inspector de specialitate I 75 VACANT gestionar-casier I

3 76 OCUPAT sofer 77 VACANT îngrijitor COMPARTIMENTUL COMUNICARE, REITRATURA, RELATII CU PUBLICUL I ARHIVĂ 78 VACANT inspector I principal 79 VACANT NOU referent III superior M 80 VACANT inspector de specialitate I 81 VACANT referent IA M COMPARTIMENTUL BUET, FINANTE-CONTABILITATE 82 OCUPAT inspector I principal 83 OCUPAT inspector I asistent 84 VACANT inspector I principal COMPARTIMENTUL REURE UMANE-ALARIZARE 85 OCUPAT inspector I asistent 86 OCUPAT inspector I principal 87 VACANT inspector I debutant COMPARTIMENT MONITORIZARE, ANALIZA TATITICA, INDICATORI AITENTA OCIALA, INCLUZIUNE OCIALA I DEZVOLTARE A ERVICIILOR OCIALE 88 VACANT inspector I debutant 89 VACANT inspector de specialitate IA COMPARTIMENT TRATEII, PRORAME, PROIECTE IN DOMENIUL AITENTEOCIALE I RELATIA CU AOCIATIILE I FUNDATIILE 90 OCUPAT inspector I superior ERVICIUL ECURITATE IN MUNCA, ITUAŢII DE URENŢĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 91 VACANT sef serviciu 92 VACANT inspector de specialitate I 93 VACANT referent ERVICIUL DE AITENTA MEDICALA COMUNITARA COLARA 94 VACANT sef serviciu Compartiment Asistenti Medicali Comunitari 95 VACANT asistent medical principal 96 OCUPAT asistent medical 97 OCUPAT asistent medical principal Compartiment Mediatori anitari 98 OCUPAT mediator sanitar M Compartiment Medici colari 99 OCUPAT medic primar 100 OCUPAT medic specialist 101 OCUPAT medic specialist 102 OCUPAT medic primar Compartiment Medici Dentisti 103 OCUPAT medic specialist 104 OCUPAT medic 105 OCUPAT medic 106 OCUPAT medic Compartiment Asistenti Medicali din Cabinete Medicale colare 107 OCUPAT asistent medical principal

4 108 OCUPAT asistent medical principal 109 OCUPAT asistent medical principal 110 OCUPAT asistent medical principal 111 OCUPAT asistent medical principal 112 OCUPAT asistent medical principal 113 OCUPAT asistent medical principal 114 OCUPAT asistent medical principal 115 OCUPAT asistent medical principal 116 OCUPAT asistent medical 117 OCUPAT asistent medical principal 118 OCUPAT asistent medical principal 119 OCUPAT asistent medical principal 120 VACANT asistent medical principal 121 OCUPAT asistent medical principal 122 OCUPAT asistent medical principal 123 OCUPAT asistent medical principal

5 124 OCUPAT asistent medical principal 125 OCUPAT asistent medical principal 126 OCUPAT asistent medical principal 127 OCUPAT asistent medical principal 128 OCUPAT asistent medical principal 129 OCUPAT asistent medical principal 130 OCUPAT asistent medical principal 131 OCUPAT asistent medical principal 132 OCUPAT asistent medical Compartiment Asistenti Medicali din Cabinete Medicale Dentare 133 OCUPAT asistent medical principal 134 OCUPAT asistent medical principal 135 OCUPAT asistent medical principal 136 OCUPAT asistent medical principal * Toate posturile prevazute in statul de functii fac parte si sunt salarizate din capitolele bugetare «ănătate» şi «Asigurări şi asistenţă socială» Functia /Numar posturi Ocupate Vacante Total Nr. total de functii publice Nr.total functii publice de conducere Nr.total functii publice de executie Nr. total de funcţii contractuale de conducere Nr.total functii contractuale de executie Nr. total functii contractuale Nr. total de posturi in institutie asistenti personali ai persoanelor cu handicap nr. nelimitat Hunedoara, la PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ DANIELA-MARIA LOOFĂTU CONTRAEMNEAZĂ ECRETAR, MILITON DANUȚ LALĂU