Cuvântul Libert[\ii. Doi ani de culturã româno-polonã, celebraþi cu fast, la Craiova, în prezenþa Ambasadorului. OFF-uri

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Cuvântul Libert[\ii. Doi ani de culturã româno-polonã, celebraþi cu fast, la Craiova, în prezenþa Ambasadorului. OFF-uri"

Transcriere

1 / Cuvântul Libert[\ii Primul cotidian al Olteniei Anul XXVI, Nr miercuri, 25 mai pagini 1 leu Doi ani de culturã româno-polonã, celebraþi cu fast, la Craiova, 3 în prezenþa Ambasadorului Poloniei în România pagina ACTUALITATE În urmã cu doi ani, la Craiova a luat fiinþã Centrul de Limbã ºi Culturã Polonezã, inaugurarea având loc pe 24 ianuarie A fost o perioadã plinã de realizãri, care se doreºte perpetuatã. Ieri, Universitatea din Craiova a fost gazda unui eveniment important: Excelenþa Sa, Marcin Wilczeck, Ambasadorul Repubilicii Polone în România a fost prezent la Craiova ºi a dat încã o dovadã cã România ºi Polonia sunt þãri pe care istoria le-a apropiat, cu atât mai mult cu cât, la Craiova, în anii premergãtori ai celui de-al doilea Rãzboi Mondial, a fost sediul elitei politice ºi militare a Poloniei. Trei elevi craioveni au fost premiaþi de Asociaþia Membrilor Ordinului Palmes Academiques educaþie / 6 OFF-uri de GABRIEL BRATU-MIB Masã rotundã cu tema: Viitorul primar al municipiului în dialog cu organizaþiile patronale judeþene economie / 5 - O duc a-ntîia cu banii, Popescule, pentru cã mã îmbrac la mîna a doua. Patru craioveni la judecatã pentru trafic internaþional de droguri eveniment / 4

2 actualitate 2 / cuvântul libertãþii miercuri, 25 mai 2016 Nicolãescu susþine cã a cerut un control privind infecþiile intraspitaliceºti ºi Bãnicioiu l-a oprit Fostul ministru al Sãnãtãþii Eugen Nicolãescu a declarat, ieri, cã a demarat, în anul 2013, un control amplu de trei luni privind curãþenia ºi igiena ca principal factor pentru infecþiile intraspitaliceºti, pe care succesorul sãu la minister, Nicolae Bãnicioiu, l-a oprit. Întrebat dacã a primit informãri de la SRI, în perioada mandatului sãu, privind dezinfectanþii furnizaþi de Hexi Pharma, Nicolãescu a spus cã nu îºi aminteºte ºi cã informãrile primite erau confidenþiale. Nu-mi aduc aminte sã fi primit, cel puþin în mandatului din 2013, informãri referitoare la o anume firmã producãtoare de dezinfectanþi. Indiferent dacã aº fi primit ºi mi-aº fi adus aminte, pe fiecare document de la SRI scria în antet pe prima paginã informaþiile acestea sunt confidenþiale ºi nu pot fi dezvãluite nimãnui. În consecinþã, eu care am semnat un certificat ORNISS trebuie sã respect legea ºi ca atare nu vã pot dezvãlui informaþii din respectivele informãri care au venit la MS, a mai spus fostul ministru al Sãnãtãþii. Eugen Nicolãescu a adãugat cã nu putea dezvãlui informaþiile primite de la SRI, în calitate de ministru al Sãnãtãþii, însã, putea cere sã se accentueze controalele în diferite domenii. Vã aduc aminte cã în anul 2013, în toamnã, tot ca urmare a mai multor informãri din þarã, urmãream ºi în massmedia localã, am declanºat un control referitor la modul înn care se respectã condiþiile de curãþenie ºi de igienã ca principal factor pentru infecþii intraspitaliceºti, care a durat vreo douã sãptãmâni..., a declarat fostul ministru al Sãnãtãþii, deputatul PNL Eugen Nicolãescu. EDITOR: S.C. ED PRESS COM S.R.L. Redacþia ºi administraþia: Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A, TEL/FAX 0251/ ; Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului: J16/1410/2005; ISSN SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII SR EN ISO 9001:2012 CERTIFICAT NR. 406/C/2012 Societate cu capital integral privat. Cod fiscal: RO Internet: REDACTOR-ªEF: MIRCEA CANÞÃR Prim-redactor-ºef adjunct: MAGDA BRATU Redactor-ºef adjunct: MARGA BULUGEAN DEPARTAMENTE: Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu Eveniment: Carmen Zuican Economie / Politicã: Marga Bulugean Culturã: Magda Bratu Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu Fotoreporter: Tibi Bologh Secretariat: Publicitate: Redacþia: Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine. BLOG / NOTES GEORGE POPESCU Într-un articol apãrut vineri la aceastã rubricã, atrãgeam atenþia asupra unuia dintre cele mai grave pericole ce greveazã asupra democraþiei în formele sale actuale de reprezentare ºi de exercitare în Europa ºi în lumea de azi. În vacarmul mediatic autohton, în care goana dupã senzaþional îmbinã atentatul la elementarul bun-simþ cu cel la integritatea limbii române supuse unei schingiuiri nemeritate, astfel de invitaþii la reflecþie sfârºesc întrun trist anonimat. Cãci ceea ce denunþam acolo era riscul accederii la Putere a extremismelor de toate culorile prin exacerbarea populismului ºi pe fondul erodãrii politicii pe care, în lipsa unui termen mai potrivit, o numeam tradiþionale. ªi confirmarea unui astfel de diagnostic a sosit luni spre searã, în contextul celui de-al doilea tur al scrutinului prezidenþial din Austria. Într-o atmosferã tensionatã la maximum, pe fondul unui avans, de câteva mii de voturi, înregistrat de candidatul extremei drepte, Norbert Hofer, austriecii conºtienþi de pericol, dar ºi o majoritate buimãcitã de europeni, au trebuit sã aºtepte un deznodãmânt ce le-a adus un râvnit moment de uºurare. Întreaga tevaturã a pãrut scrisã la indigou dupã cea petrecutã, la noi, în 2000, când tribunul cu veleitãþi draculiene, Vadim Tudor, avea sã fie blocat de insolita mobilizare a unor largi grupãri anti-iliesciene. Cãlin Popescu Tãriceanu a mers, ieri, la sediul DNA Braºov pentru a lua la cunoºtinþã acuzaþiile de mãrturie mincinoasã ºi favorizarea fãptuitorului, suspiciunile având legãturã cu declaraþia de martor pe care a dat-o în dosarul privind retrocedarea ilegalã a unei suprafeþe din pãdurea Snagov ºi a Fermei Regale Bãneasa. Procurorii DNA precizeazã cã preºedintele Senatului a fost audiat ca martor la data de 15 aprilie 2016, citarea fiind necesarã în condiþiile în care existau indicii cã el ar avea cunoºtinþã despre activitatea infracþionalã a grupului trimis în judecatã în dosarul privind retrocedarea celor douã suprafeþe, prin prisma relaþiilor de afaceri sau de prietenie avute cu membrii acestui grup,precizeazã procurorii întrun comunicat de presã. Fiind audiat la data de 15 aprilie 2016, în depoziþia luatã sub jurãmânt, acesta a fãcut declaraþii necorespunzãtoare adevãrului cu privire la aspecte esenþiale ale cauzei asupra cãrora a fost întrebat ºi nu a spus tot ce ºtie în legãturã cu împrejurãri esenþiale, urmãrind prin aceasta împiedicarea / îngreunarea cercetãrilor ºi a tragerii la rãspundere penalã a inculpaþilor cercetaþi în dosarul trimis în ju- Un balsam (austriac) pentru Europa Însã momentul de uºurare afiºat nu cu puþinã emfazã luni seara în spaþiul public, mediatic ºi politic, de pe întinsul bãtrânului continent se constituie, în formã ºi în conþinut, într-un nou avertisment destinat politicii europene, aºa cum continuã sã fie exercitatã în coordonatele ei decenale, tot mai strãine de impactul unor schimbãri structurale survenite, îndeosebi în ultimii ani. Lumea, aºa cum o cunoºteam, a intrat deja într-o altã erã, infinit mai difuzã ºi mai fragmentatã, în care bãtãlia pentru impunerea unui centru de comandã nu depãºeºte miza unei gratuitãþi aventuroase cu costuri de o anvergurã surclasând competiþia megalomanã a Rãzboiului Rece. Cãci criza refugiaþilor în contextul apariþiei unor structuri armate cu asumate pretenþii statale ºi cu mize resuscitând ambiþii imperiale de extracþie religioasã nu pare a conduce la decantarea unei strategii egal împãrtãºite. Dimpotrivã, s-a ajuns la reciclarea luptei pentru supremaþia unui jandarm unic, resetând confruntarea dintre marile Puteri cu alinieri vechi ºi realinieri mai noi, cu perspective în care evaluãrile oscileazã între entuziasme ºi dezolãri în a cãror ambiguitate orice efort anticipator se stinge sub presiunea Preºedintele Senatului, unei propagande fanfaronade. În ce cheie de lecturã ar trebui citite aceste avertismente sosite din tranºeele tot mai numeroase ale unor formaþiuni populiste cu lideri zgomotoºi, îmbinând resentimentul cu ardoarea egal distribuitã între efuziuni cheguevariste ºi fascisto-naziste? Comportamentul ponderat pare ineficace, anesteziat sub zarva tãvãlugului anti-sistemic susþinut de trompetiºtii unui nihilism visceral. Decesul ideologiilor a lãsat spaþiul liber unor aventurieri ce transformã politica în reprezentaþii de circ. Cât priveºte recenta situaþie din Austria, se ignorã un detaliu a cãrei semnificaþie nu pare prea departe de aluviunile detractoare ale aceleiaºi politici, tradiþionale, marcatã de neputinþa unei mutaþii organice. Cãci noul preºedinte al Austriei, Alexander Van der Bellen, un ecologist cu o biografie mai mult decât singularã (fiu al unei familii olandeze emigrate din Rusia, dar totuºi vienez prin naºtere) este ºi el un lider vocaþional antisistem. Un amãnunt ce n-ar trebui scos din ecuaþia bulversatã a cursului mutaþional pe care se plaseazã politica încã activã în Europa ºi în lume. Cãlin Popescu Tãriceanu, urmãrit penal Procurorii Direcþiei Naþionale Anticorupþie au anunþat ieri începerea urmãririi penale faþã de preºedintele Senatului Cãlin Popescu Tãriceanu, acesta fiind acuzat de mãrturie mincinoasã ºi favorizarea fãptuitorului. decatã, se aratã în comunicatul de presã. Potrivit sursei citate Cãlin Popescu Tãriceanu a menþionat în mod nereal cã nu a avut cunoºtinþã de achiziþionarea drepturilor succesoarele ale lui Al României Paul de cãtre Silberstein Tal, Truicã Remus ºi alþii ºi cã nu a discutat cu Truicã Remus despre taxele notariale. De asemenea, acesta a mai declarat cã nu are relaþii apropiate ºi nu a pãstrat legãtura cu inculpaþii Andronic Dan Cãtãlin ºi Silberstein Tal, cu care s-a întâlnit doar sporadic, aflând din presã, ca urmare a comunicatelor DNA, despre acest dosar. A precizat, de asemenea cã nu l-a prezentat/introdus pe Tal Silberstein altor politicieni din România. A mai precizat, cã nu a avut o relaþie apropiatã cu inculpatul Marcovici Marius, ascunzând totodatã cã are cunoºtinþã de relaþia acestuia din urmã cu inculpatul Tal Silberstein, declaraþii contrazise de probele din dosar, spun procurorii. Preºedintele Senatului, Cãlin Popescu Tãriceanu, nu ar trebui sã demisioneze ºi punerea sa sub urmãrire penalã este un contraatac al sistemului împotriva unui om care a reclamat încãlcãrile drepturilor omului de instituþiile de forþã, a declarat secretarul general adjunct al PSD, Codrin ªtefãnescu. Copreºedintele PNL Alina Gorghiu a declarat, pentru ME- DIAFAX, cã sperã cã preºedintele Senatului Cãlin Popescu Tãriceanu va avea bunul simþ sã îºi dea demisia dacã acuzaþiile procurorilor DNA se vor adeveri, afirmând cã liderul ALDE este un mincionos notoriu, cu sau fãrã urmãrire penalã. Fostul premier Victor Ponta a reacþionat, ieri, la punerea sub urmãrire penalã a preºedintelui Senatului, Cãlin Popescu Tãriceanu, în opinia sa ºeful statului, Klaus Iohannis, dorind sã scape de anumite persoane din politicã ºi din instituþii ale statului. Deputatul PNL Ovidiu Raeþchi a cerut demisia preºedintelui Senatului, Cãlin Popescu Tãriceanu, dupã ce procurorii DNA au început urmãrirea penalã pe numele sãu pentru mãrturie mincinoasã ºi favorizarea infractorului. Candidatul la Primãria Sectorului 5, afirmã cã preºedintele Senatului a condus în ultimii ani o campanie anti- DNA pentru cã ºtia cã este implicat în cazul retrocedãrilor abuzive.

3 miercuri, 25 mai 2016 actualitate cuvântul libertãþii / 3 Alegeri locale 2016: Bãtãlia pentru Dãbuleni! MIRCEA CANÞÃR Nu suntem în faþa vreunei producþii cinematografice remarcabile, precum Bãtãlia pentru Alger a lui Costa Gavras, Bãtãlia pentru Anglia, în regia lui Guy Hamilton, Bãtãlia pentru Roma, un film al lui Robert Siodmak sau altã peliculã, la care titlul nu ne vine în minte, ci în faþa unui eveniment pur ºi simplu electoral. Chiar dacã efervescenþa electoralã nu pãrea, pânã deunãzi, una mult ieºitã din comun, la Dãbuleni - localitate emblematicã a Doljului, dar ºi fief consacrat al social-democraþilor - spiritele s-au încins ex-abrupto. Ultimele zile au adus o încãrcãturã emoþionalã aparte, sugerând o încordare a muºchilor principalelor tabere, cea a primarului în exerciþiu, Nicolae Drãgoi (PSD) ºi cea a principalului contracandidat Aurel Bãjenaru (PNL). Pe lângã aceºtia mai candideazã Mirel Bãlan (ALDE), Tudor Vasile (UNPR) pânã de curând viceprimar, Aurel Ghera (PND), Marius Ivãnuº (independent), Staicu Olivian (PPU). Avarierea autoturismului familiei ªtefan ºi Adela Lincã, salariaþi ai Primãriei, cu o loviturã de târnãcop, a introdus poliþia în... dezbateri. Insolitul campaniei electorale, de la Dãbuleni, derivã, din faptul cã inginerul Nicolae Drãgoi, aflat la al patrulea mandat de primar, are între contracandidaþi ºi pe exprocurorul ºef adjunct de la Parchetul Curþii de Apel Craiova, Aurel Bãjenaru. Un om al legii. Cu activitate rezonabilã. De loc din Dãbuleni, stabilit în Dãbuleni. Cu discurs incitant, irigat - ºi când plouã - cu umor. În urmã cu mai bine de o sãptãmânã, mai exact pe 15 mai a.c., tabãra procurorului, sesizase Biroul electoral de circumscripþie orã- ºeneascã numãrul 5 Dãbuleni, în legãturã cu implicarea funcþionarilor publici din Primãrie în campania electoralã ºi alte câteva detalii concrete, care contraveneau prevederilor exprese ale Legii 115/2015 pentru alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale. Pe listele de votare se aflã peste de alegãtori. ªi Nicolae Drãgoi ºi Aurel Bãjenaru au, ca sã spunem aºa, bazinele lor. Oferta liberalã este beneficiarul ºi al votului de încredere transmis de la Veta Pãsculescu, contracandidata din partea ex- PDL, la alegerilor locale precedente. Mult mai animate. Oricum, confruntarea este acerbã, cu atât mai mult cu cât Dãbuleniul a fost mereu, cum spuneam, o redutã a social-democraþilor. Atât pãstrarea acestui fief, ceea ce ar presupune adjudecarea unui nou mandat de primar de cãtre Nicolae Drãgoi, cât ºi câºtigarea primãriei de cãtre Aurel Bãjenaru, nu este deloc floare la ureche, ºi presupune miºcãri coregrafice deosebite, pe scena politicã a localitãþii în partea a doua a campaniei electorale. Bineînþeles toþi candidaþii enumeraþi ºi-au prezentat intenþiile de buni administratori ai localitãþii, în situaþia în care vor primi votul de încredere, fiecare în parte cu echipa de consilieri antamatã. Adicã discuþii despre calitatea administraþiei publice locale, blocajul decizional, suspendarea unor proiecte ºi amânarea altora, cu impact asupra calitãþii vieþii oamenilor. Bãtãlia pentru Dãbuleni pare una dintre cele mai febrile, din teritoriu ºi poate avea simbolistica ei, luatã în calcul de staff-urile de campanie ale partidelor politice angajate în competiþie. Doi ani de culturã româno-polonã, celebraþi cu fast, la Craiova, în prezenþa Ambasadorului Poloniei în România În urmã cu doi ani, la Craiova a luat fiinþã Centrul de Limbã ºi Culturã Polonezã, inaugurarea având loc pe 24 ianuarie A fost o perioadã plinã de realizãri, care se doreºte perpetuatã. Ieri, Universitatea din Craiova a fost gazda unui eveniment important: Excelenþa Sa, Marcin Wilczeck, Ambasadorul Repubilicii Polone în România a fost Este nevoie de o incursiune în istorie. În anii premergãtori celui deal doilea Rãzboi Mondial, Plonia a fost sfâºiatã ºi împãrþitã între Hitler ºi Stalin. De fapt, de acolo, a pornit ºi cea mai mare conflagraþie mondialã cunoscutã în istorie. Elita polonezã ºi-a gãsit loc de refugiu în România, iar actualul Muzeu de Artã din Craiova (fostul Palat Jean Mihail ) a fost locul în care reprezentanþii de marcã ai naþiunii poloneze ºi-au avut, pentru un timp scurt, spaþiul în care au trãit. Dacã este sã amintim numai douã nume, o vom face: mareºalul Edward Rydz Smigly ºi Ingnacy Mosciki, pre- ºedintele Poloniei. Mai mult, în Craiova sunt cele mai multe morminte (37) ale polonezilor, din România, care au fost tratate, aºa cum se cuvine, în decursul timpurilor. Undeva, pe str. Tabaci, din Craiova, actualul Blv. Gheorghe Chiþu este imobilul, cunoscut drept Casa Polonã, unde au locuit mai mulþi refugiaþi polonezi. Pornind de la aceste considerente, în 1999 Facultatea de Litere a Universitãþii din Craiova a luat iniþiativa înfiinþãrii unui Centru de Limbã ºi Culturã Polonezã, mentor fiind prof. univ.dr. Vladimir Iliescu cel care a ºi donat o parte din biblioteca personalã. Mai mult, actualul prorector al Universitãþii din Craiova, prof.univ.dr. Nicu Panea, a înfiinþat Centrul de Studii Culturale Central ºi Est-Europene (CSCEE), înglobând ºi lectoratele bulgare ºi macedonene, în cadrul Universitãþii din Craiova. prezent la Craiova ºi a dat încã o dovadã cã România ºi Polonia sunt þãri pe care istoria le-a apropiat, cu atât mai mult cu cât, la Craiova, în anii premergãtori ai celui de-al doilea Rãzboi Mondial, a fost sediul elitei politice ºi militare a Poloniei. Aniversarea a avut douã componente: trecutul ºi, mai ales, viitorul, prezentul simþindu-l cu toþii. Universitatea din Craiova, un pol important în dezvoltarea multiculturalã Ieri, Craiova a avut o prezenþã de marcã, prin Excelenþa Sa, Marcin Wilczeck, ambasadorul Republicii Polone în România. Acesta a vrut sã dea o importanþã deosebitã, aºa cum se ºi cade în cadrul parteneriatului româno-polonez, unui vernisaj de artã care aparþine Annei Borcz, de la Universitatea din Wroclaw. Discursul de deschidere a fost susþinut de cãtre prof.univ.dr. Nicu Panea: Ne leagã foarte, foarte multe momente istorice, de aceea am început acest parteneriat, în urmã cu doi ani. Ne dorim ca, în foarte scurt timp sã devenim un Centru multicultural, iar Universitatea din Craiova sã fie o voce în planul cultural european. Am dat ºi dãm dovadã de deschidere, iar astãzi ( n.r ieri) avem lângã noi ºi pe reprezentanþii minoritoþii bulgare, îi numesc aici pe doamna Dimitrinka Dimitrova, actualul conducãtor al Lectoratului bulgar, cât ºi pe predecesorul sãu, domnul Kiril Markov, care celebreazã ºi dânºii o sãrbãtoare, astãzi, cea a culturii bulgare ºi cea a învãþãtorului. La rândul sãu, prof.univ.dr. Cezar Spînu, rector al Universitãþii din Craiova, a menþionat: Suntem bucuroºi sã avem un astfel de parteneriat, cu atât mai mult cu cât istoria ne leagã de-a lungul atâtor secole. Universitatea din Craiova îºi va asuma rolul de principal furnizor de cunoaºtere ºi avem nevoie de colaborare în viitor, mai ales pe plan academic ºi de cercetare, ca sã nu mai vorbim de ceea ce þine de economie. Laolaltã putem depãºi multe bariere Foarte volubil, semn cã dialogul nu-i este strãin, Excelenþa Sa Marcin Wilczek, a precizat: Sunt mândru cã particip, pentru a doua oarã, la aceastã manifestare. România, în general, ºi Craiova, în special, poartã un loc aparte în inima noastrã. Trecutul ne-a unit, iar prezentul ºi viitorul ne pot þine împreunã. Suntem douã þãri importante în aceastã parte a Europei ºi, lalolaltã, putem depãºi multe bariere. Din câte ºtiu, pe plan economic, firmele din þara mea au avut o cifrã de afaceri de aproximativ cinci miliarde de euro în România, în anul trecut, dar sperãm cu toþii sã o depãºim. Acum, facem parte dintr-o Uniune Europeanã ºi o alianþã care ne dau speranþe.. Este nevoie de implicare economicã Prezente la întâlnire, oficialitãþile locale ºi judeþene au marjat pe aceeaºi problemã, cea a investiþiilor economice. ªtim cã suntem o punte de legãturã între cele douã þãri. Am dori ca investiþiile sã creascã ºi, din câte am înþeles, Excelenþa Voastrã va merge ºi la Fabrica de Avioane din Craiova, iar de la aceastã întâlnire sperãm sã obþinem ºi rezultate concrete. Pentru toþi va fi beneficã o astfel de colaborare - Sorin Nicolae Rãducan, prefectul judeþului Dolj. Suntem onoraþi de aceastã colaborare ºi ne dorim un parteneriat economic în zonã - Lia Olguþa Vasilescu, primarul Craiovei. Este relaþie veche între cele douã þãri, fiecare cu cu partea ei de culturã. Avem de învãþat de la Polonia, mai ales pe atragerea ºi folosirea fondurilor europene, de aceea ne dorim creºterea investiþiilor în aceastã zonã - Ion Prioteasa, pre- ºedintele Consiliului Judeþean Dolj. CRISTI PÃTRU

4 eveniment 4 / cuvântul libertãþii miercuri, 25 mai 2016 Patru craioveni la judecatã pentru trafic internaþional de droguri Curtea de Apel Craiova a respins, luni, 23 mai a.c., contestaþiile formulate de craiovenii prinºi în parcarea hipermarketului Lidl cu jumãtate de kilogram de haºiº împotriva hotãrârii prin care Tribunalul Dolj a dispus începerea procesului în cazul lor. Hotãrârea Curþii de Apel Craiova fiind definitivã, Tribunalul urmeazã sã stabileascã primul termen al procesului în care patru craioveni vor fi judecaþi pentru trafic internaþional de droguri de risc. Doi dintre inculpaþi au fost menþinuþi în spatele gratiilor. Reamintim cã poliþiºtii Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii Organizate (BCCO) Craiova, împreunã cu un procuror al DIICOT Serviciul Teritorial Craiova, au organizat, la începutul lunii decembrie 2015, o acþiune vizând destructurarea unei grupãri de traficanþi de droguri de risc. Astfel, în baza informaþiilor pe care le aveau, poliþiºtii antidrog l-au prins în flagrant, în parcarea hipermarketului Lidl, joi 3 decembrie 2015, pe Cãtãlin Deliu, de 17 ani, din Craiova, în timp ce încerca sã vândã o ju- Potrivit statisticilor, în România doar 2% din populaþie doneazã sânge. În aceste condiþii, craiovenii care vor sã dea o mânã de ajutor celor care au nevoie de transfuzii sanguine, precum victimele accidentelor, cei ce suferã operaþii dificile sau bolnavii care necesitã tratamente împotriva cancerului, sunt aºteptaþi joi ºi vineri la Casa de Culturã a Studenþilor. La dispoziþia donatorilor sunt cadre medicale specialiste în domeniu ce respectã cu stricteþe normele internaþionale de igienã în timpul actului de donare. Ca mãsurã de siguranþã pentru pacienþii din spitale ce vor beneficia de produsele prelevate, se efectueazã ºi o serie de teste în laboratoare de specialitate pentru a exclude eventuala transmitere a unei boli prin transfuzie. Din cantitatea de sânge recoltatã se vor face preparate din sânge necesare pentru intervenþiile chirurgicale, aºa cum ar fi masa eritrocitarã, plasma congelatã sau concentratul trombocitar. Condiþii pentru a putea dona În Uniunea Europeanã se înregistreazã anual peste 20 de milioane de donãri de sânge. În România, doar 2% din populaþia adultã doneazã sânge, faþã de 66% în Austria sau 52% în Franþa. De aceea, la noi în þarã existã o nevoie permanentã atât de sânge ºi de preparate sangvine, cât ºi de donatori fideli. În mãtate de kilogram de haºiº contra sumei de lei. Imediat dupã flagrant, oamenii legii au descins ºi la Marius Gabriel Bãlan, de 22 de ani, din Craiova, dar ºi la tatãl tânãrului prins cu drogurile, Cristian Deliu, de 43 de ani, fiind percheziþionatã ºi locuinþa acestuia din Bistreþ. Oamenii legii au mai gãsit ºi ridicat alte 60 de grame de canabis, dar ºi un pistol letal, de calibrul 6 mm ºi 9 cartuºe cu glonþ. Cei trei au fost duºi la sediul DII- COT Serviciul Teritorial Craiova, au fost audiaþi de procurorul Craiovenii, aºteptaþi sã doneze sânge, la Casa Studenþilor O amplã campanie de donare de sânge, organizatã sub sloganul Fiecare picãturã de sânge înseamnã un zâmbet, se desfã- ºoarã sãptãmâna aceasta, pe parcursul a douã zile joi ºi vineri între orele , la Casa Studenþilor din Craiova. Prin aceastã acþiune, Asociaþia Doneazã Speranþã încercã sã-i sensibilizeze pe craiovenii care pot da o mânã de ajutor pacienþilor aflaþi pe patul de spital. mai ales cã, în continuare, cantitatea de sânge colectatã se dovedeºte a fi insuficientã comparativ cu cererea foarte mare înregistratã de spitalele din judeþ. aceste condiþii, se încurajeazã donarea benevolã de sânge. Aceastã sesiune, prin sângele recoltat, oferã o ºansã în plus pacienþilor din spitale ºi ajutã persoanele interesate sã contribuie la salvarea de vieþi omeneºti. Pentru a putea asigura anumite preparate, dar ºi pentru a creºte siguranþa produselor sanguine, sistemul transfuzional are nevoie de donatori fideli, voluntari, care doneazã periodic, din responsabilitate faþã de semeni ºi societate. În cazul în care donatorul suferã de o boalã transmisibilã, acesta va fi informat asupra stãrii lui de sãnãtate. Înainte de toate, pentru a dona sânge craiovenii trebuie sã îndeplineascã o serie de condiþii. Eligibile sunt doar persoanele cu vârsta cuprinsã între 18 ºi 50 de ani. Totodatã, donatorii trebuie sã aibã asupra lor buletinul sau cartea de identitate, sã aibã o stare de sãnãtate bunã, sã fie odihniþi, sã nu consume alcool cu 48 de ore înaintea donãrii, sã aibã greutatea peste 60 kg, sã nu sufere de afecþiuni precum hepatitã, TBC, malarie, boli de piele, ulcer sau diabet zaharat ºi sã nu figureze în registrele medicale cu boli de inimã. Persoana care doreºte sã doneze sânge nu trebuie sã fie alergicã sau sã fi donat sânge cu 72 de zile înainte de recoltare. În dimineaþa recoltãrii de sânge pot fi consumate cel mult douã felii de pâine cu margarinã ºi gem. De asemenea, trebuie consumate multe lichide. Sunt interzise în schimb alimentele bogate în grãsimi ºi laptele. Nici fumatul nu este recomandat înainte de a dona sânge din cauza riscului de lipotimie. Beneficii pentru donatori Pentru a-i încuraja sã doneze sânge, craiovenii sunt atraºi ºi cu câteva facilitãþi: ºapte bonuri de masã în valoare totalã de 60 de lei ºi analize gratuite în valoare de 100 lei pentru depistarea hepatitei B ºi C, a HIV/ SIDA ºi a leucemiei. De asemenea, tot cu aceastã ocazie sunt determinate hemoglobina, grupa sanguinã ºi Rh-ul. Tot pe lista de beneficii figureazã ºi o reducere de 50% pe transportul în comun timp de o lunã ºi o zi liberã la serviciu sau ºcoalã. Nu de puþine ori, medicii din spitalele s-au plâns cã deficitul de sânge se resimte, mai ales pe secþii în care consumul este mare, aºa cum ar fi cele de chirurgie ori oncologie. Pentru ca intervenþiile chirurgicale sã nu mai fie amânate din cauza lipsei sângelui, ar fi nevoie ca mãcar 2,5% din populaþie sã meargã frecvent la centrele de donare. RADU ILICEANU de caz, fiind reþinuþi pe bazã de ordonanþã pentru 24 de ore. Pe 4 decembrie au fost arestaþi preventiv sub acuzaþiile de trafic de droguri de risc, introducere în þarã de droguri de risc ºi constituire de grup infracþional organizat. Procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Craiova au finalizat cercetãrile ºi i- au trimis în judecatã pe cei trei, împreunã cu Alissa Deliu, pentru comiterea infracþiunii de trafic internaþional de droguri de risc. Dosarul, înregistrat la Tribunalul Dolj pe 21 ianuarie a.c., a intrat în procedura camerei preliminare. Pe 13 aprilie a.c. Tribunalul Dolj a constatat legalitatea probatoriului administrat de DIICOT ºi a respins cererile ºi excepþiile formulate de inculpaþi. Cu toþii au fãcut contestaþie, soluþionatã luni, 23 mai a.c. de Curtea de Apel Craiova: Respinge contestaþia formulatã de inculpatul Deliu Cristian ca inadmisibilã. Respinge contestaþia Mai exact, potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, luni dimineaþã, în jurul orei 08.00, poliþiºtii din Dãbuleni au fost sesizaþi de cãtre George Popa, de 36 de ani, din localitate, cu privire la faptul cã, în noaptea de duminicã spre luni, persoane necunoscute i-au distrus parbrizul ºi i-au înþepat anvelopele de la autoturismul personal, ce se afla parcat, pe stradã, în faþa imobilului în care locuieºte. Poliþiºtii doljeni s-au deplasat la faþa locului, ºi au constatat faptul cã, în aceeaºi noapte, tot prin înþepare, au fost distruse anvelopele altor 6 autovehicule parcate pe aceeaºi stradã. În urma activitãþilor specifice de cercetare, poliþiºtii doljeni au identificat autorii, stabilind cã se numesc, Alexandru Caliu, de 22 formulatã de inculpatul Bãlan Marius Gabriel ca nefondatã. Menþine mãsura arestãrii preventive a inculpaþilor Deliu Cristian ºi Bãlan Marius Gabriel precum ºi mãsura controlului judiciar a inculpatului Deliu Cãtãlin. Definitivã. Pronunþatã în ºedinþa camerei de consiliu azi, , se aratã în încheierea de ºedinþã a instanþei. CARMEN ZUICAN Reþinuþi dupã ce au distrus ºapte maºini ºi au fãcut scandal în bar Poliþiºtii din cadrul Serviciului de Investigaþii Criminale ºi Poliþiei Dãbuleni au introdus în arestul IPJ Dolj, luni searã, pentru 24 de ore, în baza ordonanþelor emise de procurori, doi tineri, de 21 respectiv 22 de ani, din Dãbuleni, bãnuiþi de comiterea infracþiunilor de distrugere ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii publice. Cei doi au distrus ºapte maºini parcate pe o stradã din localitate ºi au provocat scandal într-un bar, în noaptea de duminicã spre luni. de ani, ºi Cãtãlin Ivaºcu, de 21 de ani, ambii din oraºul Dãbuleni. În urma extinderii cercetãrilor, oamenii legii au stabilit faptul cã, în aceeaºi noapte, în timp ce se aflau întrun bar din comuna Cãlãraºi, au tulburat ordinea ºi liniºtea publicã, provocând temere ºi indignare. Aceºtia, bãuþi fiind, au fãcut scandal ºi i-au ameninþat ºi înjurat pe cei aflaþi în localul respectiv. În urma administrãrii probatoriului, anchetatorii au dispus reþinerea celor doi doljeni pe o perioada de 24 ore, aceºtia fiind introduºi în arestul IPJ Dolj. Cei doi urmeazã sã fie prezentaþi instanþei de judecatã cu propunere de arestare preventivã, a precizat subcomisar Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj. CARMEN ZUICAN

5 miercuri, 25 mai 2016 actualitate cuvântul libertãþii / 5 Viitorul primar al municipiului în dialog cu organizaþiile patronale judeþene Uniunea Naþionalã a Patronatului Român (UNPR) organizeazã astãzi, începând cu ora 14:00, la Centrul Multifuncþional din Craiova, masa rotundã Viitorul primar al municipiului în dialog cu organizaþiile patronale judeþene. Sunt invitaþi sã participe toþi candidaþii la funcþia de primar al municipiului Craiova, reprezentanþii organizaþiilor patronale din judeþul Dolj ºi mass-media localã ºi centralã. Oamenii de afaceri din Oltenia, care fac parte din organizaþiile patronale aflate sub umbrela UNPR-ului, se vor întâlni astãzi, la Craiova, la Centrul Multifuncþional, cu candidaþii la primãria municipiului Craiova pentru a discuta modul în care ar trebui sã se dezvolte mediul de afaceri în regiunea noastrã, perspectivele ºi provocãrile perioadei urmãtoare, în contextul în care un mare agent economic a solicitat recent, în SUA, infrastructurã mai bunã, pentru un business de calitate. Birocraþia redusã, facilitãþi deosebite pentru cei care investesc Cu alte cuvinte, scopul acestei întâlniri este de a realiza un dialog constructiv între candidaþii la funcþia de primar al municipiului Craiova ºi organizaþiile patronale din judeþ pe o temã de interes, promovatã de UNPR: Viitorul primar al municipiului în dialog cu organizaþiile patronale judeþene. Cu siguranþã atât o administraþie localã cât ºi reprezentanþii mediului de afaceri au, consi- Dupã declaraþiile ministrului Agriculturii, Achim Irimescu, cã alimentele importate de România nu sunt în regulã, din punct de vedere al sãnãtãþii alimentare, instituþia ce are în atribuþii verificarea alimentelor a luat poziþie de luptã ºi demarat primele controale. Cele mai recente verificãri ale inspectorilor sanitari-veterinari ai Autoritãþii Naþionale Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor au privit reziduurile de pesticide din fructele ºi legumele provenite din import în perioada mai. S-au cuminþit producãtorii externi În acest interval, inspectorii sanitari veterinari ºi pentru siguranþa alimentelor au controlat 346 de Consumul ocazional de fructe cu pesticide nu face rãu!? Medicii sanitari-veterinari verificã, iarãºi, dacã fructele ºi legumele din import au reziduuri de pesticide. Potrivit ultimei informãri, totul este curat. Însã, la analizele anterioare, din data de 5-11 mai a.c., cel puþin la caise ºi nectarine, depãºirea transporturi de produse de origine nonanimalã, importate din urmãtoarele þãri terþe: Turcia, Albania, Iran, Macedonia, Serbia, Columbia, Egipt, Ecuador, Argentina, Republica Moldova, Kenia, care au însumat o cantitate de tone. Dintre acestea, 313 transporturi (3.475 de tone) au fost verificate în punctele finale de import (depozite autorizate) ºi 33 de transporturi (2.533 de tone) în Posturile de Inspecþie la Frontierã: Constanþa Nord, Constanþa Sud, Moraviþa ºi Otopeni. Din fructele ºi legumele verificate: varzã, ceapã, mazãre verde congelatã, fasole pãstãi verde tãiatã, fasole galbenã congelatã, roºii, ardei, morcovi, castraveþi, pepene verde, pepene galben, cãpºuni, grapefruit, portocale, lãmâi, nectarine, caise, piersici, banane, mere, au fost prelevate probe în vederea analizãrii în laborator pentru determinarea prezenþei ºi a încadrãrii în limitele admise ale reziduurilor de pesticide. Au fost prelevate ºi analizate în perioada menþionatã 48 de probe, la care nu au fost înregistrate depãºiri ale limitelor maxime admise pentru reziduuri de pesticide. Fructele cu pesticide, deja consumate A mai existat o altã verificare similarã, cu doar o sãptãmânã derãm noi, în egalã mãsurã, interesul ca economia municipiului sã se dezvolte armonios în concordanþã cu specificul economic al oraºului, într-un mediu propice de afaceri, susþin reprezentanþii Uniunii Patronale. Birocraþia redusã, facilitãþi deosebite pentru cei care investesc, dialog permanent între administraþie ºi organizaþiile patronale sunt elemente importante pe care companiile le apreciazã în mod deosebit. Despre aceste probleme organizatorice UNPR doreºte sã dialogheze cu cei care aspirã la fotoliul de primar al municipiului, la aceastã masã rotundã. Reguli stricte de desfãºurare Sunt invitaþi sã participe toþi cei care ºiau depus candidatura pentru funcþia de primar ; reprezentanþii organizaþiilor patronale din judeþ; oameni de afaceri de pe raza municipiului Craiova; reprezentanþii presei, ºi nu în ultimul rând, susþinãtorii candidaþilor. Moderatorul dezbaterii este un reprezentant al UNPR. Existã mai multe reguli impuse de cãtre organizatori în ceea ce înseamnã desfãºurarea acestei mese rotunde. În primul rând, nu sunt admise dispute politice între candidaþi ºi nici discursuri electorale. În al doilea rând, dialogul ºi întrebãrile vor fi strict legate de evoluþia mediului de afaceri ºi a celui economic din municipiu. Ordinea de aºezare a candidaþilor pe locuri dar ºi cea în care vor intra în dialog va fi stabilitã prin tragere la sorþi. Pe de altã parte, fiecare candidat va avea trei minute pentru a-ºi expune mai devreme decât cea enunþatã mai sus. Mai precis, în perioada 5-11 mai a.c. Centralizãrile datelor furnizate de structurile de specialitate din cadrul Autoritãþii aratã cã, în perioada menþionatã, au fost înregistrate depãºiri ale limitelor maxime admise pentru reziduuri de pesticide, la probele prelevate din fructe, caise ºi nectarine, provenite din Turcia, se aratã în comunicatul ANSVSA. În prima situaþie se face referire la o cantitate de 250 de kg de caise, la care, buletinul de analizã a arãtat o depãºire a limitei maxime admise pentru fungicidul kresoxim-metyl. La data controlului, inspectorii ANSVSA au constatat cã 171 de kg din acest lot fuseserã comercializate! Restul cantitãþii de fructe, care a fost gãsit în depozitul unitãþii, în stare avansatã de depreciere, a fost distrus. În ceea ce priveºte nectarinele, probele au fost prelevate dintr-un lot, în cantitate de de kg. Rezultatele analizelor au indicat o depãºire a limitei strategia de colaborare concretã cu organizaþiile patronale ºi douã minute pentru fiecare rãspuns la întrebãrile puse de organizatori. Durata întâlnirii va fi de douã ore. ªi în ultimul rând, moderatorul are dreptul de a interveni atunci când candidaþii se abat de la tema de discuþie sau depãºesc limitele decenþei ºi respectului faþã de adversari sau ceilalþi participanþi la masa rotundã. MARGA BULUGEAN limitelor maxime a fost confirmatã. AN- SVSA a formulat, atunci, un îndemn public la consum ocazional, ce nu ar afecta oamenii. În caz contrar, oamenii poartã responsabilitatea unui consum îndelungat de fructe contaminate! maxime admise pentru acelaºi fungicid. În prezent, operatorul economic desfãºoarã operaþiunea de retragere a fructelor din acest lot, sub supravegherea inspectorilor ANSVSA. Verificãrile la frontierã, prea puþin eficiente Controalele au fost realizate în posturile de inspecþie la frontierã ºi în punctele finale de import ºi au vizat determinarea prezenþei ºi a încadrãrii în limitele admise ale reziduurilor de pesticide din fructele ºi legumele provenite din import. Menþionãm cã, atât pentru proba prelevatã din lotul de caise, cât ºi pentru cea prelevatã din lotul de nectarine, depãºirea limitelor maxime înregistratã nu produce efecte toxice acute în cazul unui consum ocazional, dar poate afecta sãnãtatea, în urma unui consum îndelungat a unor cantitãþi mari de produs contaminat, se mai aratã în comunicatul ANSVSA. VALENTIN CEAUªESCU

6 educaþie 6 / cuvântul libertãþii miercuri, 25 mai 2016 Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE Trei elevi craioveni au fost premiaþi de Asociaþia Membrilor Ordinului Palmes Academiques Cei mai talentaþi ºi sensibili elevi din Craiova, care gândesc ºi se exprimã în limba francezã, au fost recompensaþi de statul francez pentru ataºamentul faþã de cultura ºi civilizaþia francezã ºi, îndeosebi, pentru strãdania de a aprofunda aceastã limbã. ªtefan Corneteanu, elev la Colegiul Naþional Fraþii Buzeºti, Ana Maria Nanu ºi Giulia Maria Bulugean, de la ªcoala Gimnazialã Traian, au fost remarcaþi pentru creaþiilor lor în limba lui Voltaire ºi au fost recompensanþi cu Premiile Asociaþiei Membrilor Ordinului Palmes Academiques. Ceremonia de decernare a Premiilor Asociaþiei Membrilor Ordinului Palmes Academiques a avut loc, ieri, într-un cadru simbolic, în Sala Brâncuºi a Muzeului de Artã din Craiova, care adãposteºte câteva din operele originale ale marelui sculptor, care a trãit ºi a murit la Paris. Mulþumim Muzeului de Artã fiindcã a acceptat sã gãzduiascã ceremonia de înmânare a diplomelor laureaþilor concursului naþional de creaþie Defense et Illustration de la Langue Francaise, ediþia Acestea ne-au fost încredinþate tot în cadrul unei ceremonii, la Institutul Francez din Bucureºti, de cãtre doamna Danielle Thouin, secretar general al Asociaþiei Membrilor Ordinului Palmes Academiques ºi de domnul Alain Vuillemin, preºedinte de onoare al Asociaþiei Membrilor Ordinului Palmes Academiques din România, creatã ca asociaþie naþionalã în Excelenþa Sa, domnul Francois Saint-Paul, ambasadorul Franþei în România, a organizat, pe 29 octombrie 2014, o frumoasã recepþie la care au fost invitaþi deþinãtorii acestui Ordin, a spus, în deschiderea evenimen- tului, prof. Maria Tronea. Muzeul de Artã, o gazdã cãlduroasã pentru francofoni Directorul Muzeului de Artã din Craiova, Emilian ªtefârþã, a fost o gazdã deosebitã pentru elevii iubitori de limba francezã mulþi colegi de clasã au venit, ieri, sã-i susþinã pe premianþi AMOPA. Limba francezã un sport de care dacã vã lãsaþi se uitã. Trebuie sã ascultaþi muzicã francezã, citeºti cãrþi ºi priviþi filme în limba francezã. Nu vã lãsaþi de limba francezã pentru cã suntem sub imperiul unei anglizãri forþate, iar ceea ce se vorbeºte este o englezã stereotipã ºi este pãcat sã daþi limba francezã, care este atât de bogatã. Faceþi un efort de rezistenþã în acest sens. Cu cât veþi fi mai deºtepþi ºi mai instruiþi, cu atât veþi fi mai singuri în viaþã, veþi avea mai puþini prieteni. Pe mãsurã ce ajungi sã ai un bagaj mai mare de cunoºtinþe, cu cât îþi lãrgeºti mai mult orizontul, cu atât veþi fi mai singuri. Vã spun cã meritã pentru cã veþi avea un orizont deschis ºi veþi fi mai greu de manipulat, le-a spus directorul muzeului elevilor craioveni. Premiul Jeune Poesie a ajuns la ªcoala Gimnazialã Traian Asociaþia Membrilor Ordinului Palmes Academiques a fost fondatã în anul 1962, iar concursul Defense et Illustration de la Language Francaise a fost creat în 1986, la Congresul de la Strasbourg, având ca scop apãrarea limbii franceze ºi recunoaºterea talentului tinerilor elevi. Competiþia are trei secþiuni, iar Craiova a avut trei laureaþi, dintre care doi la Premiul Expression ecrite ªtefan Ana Maria Nanu, de la ªcoala Generalã Gimnazialã Traian ºi ªtefan Corneteanu, de la Colegiul Naþional Fraþii Buzeºti. Giulia Maria Bulugean, de la ªcoala Gimnazialã nr. 2 Traian, a fost recompensatã cu Premiul Jeune Poesie pentru poezia Le fil de mon imagination, pe care a compus-o în limba francezã. Pentru mine acest premiu are o mare importanþã deoarece îmi place foarte mult limba francezã. Pot sã spun cã acest premiu reprezintã munca mea din clasa a V-a, pentru cã atunci am început sã studiez limba francezã. Am avut lângã mine oameni care m-au încurajat ºi m-au sprijinit ºi care m-au fãcut sã îmi placã ºi mai mult, a mãrturisit, cu emoþie, Giulia Bulugean, dupã ce a recitat, atât în limba francezã, cât ºi în limba românã, poezia pe care ea a compus-o ºi care le-a plãcut atât de mult organizatorilor francezi. Participanþi din toatã lumea Acest concurs este cu atât mai dificil cu cât este adresat elevilor vorbitori de limba francezã din întreaga lume. La Secþiunea Etranger, la ediþia din acest an, de pildã, numai pentru Premiul Jeune Poesie, alãturi de reprezentanta României, craioveanca Giulia Bulugean, au mai fost concurenþi din Italia (Christina Maria Filimon, de la Liceo Scientifico Statale «Galileo Galilei» Mondragone), Cipru (Emma Ragimbekova, The Heritage private school Limassol), Monaco (Louis Bardel, Collège François d Assise-Nicolas Barré Monaco), Finlanda ( Elina Melaragni, Lycée franco-finlandais Helsinki ), Tunisia (Skander Barouni, Lycée Louis Pasteur Tunis), Grecia (Virginie Maris, Ecole Molière Ile de Chios), Quebec (Laura Corneau, Ecole Chante- Bois Blainville). Aceste premii sunt foarte importante pentru elevi, lor le place mult sã creeze ºi sunt foarte talentaþi, dar faptul cã sunt recompensaþi de cãtre un juriul francez este pentru ei cel mai important premiu. Munca lor este recunoscutã la nivel internaþional ºi nu doar prin notele de 10 pe care le au în catalog. Elevele ºi-au construit creaþiile literare în câteva zile, leam discutat împreunã, le-am revãzut ºi apoi au fost trimise la concurs. Bineînþeles, în spatele acestor lucrãri este muncã de câþiva ani, a precizat Cãtãlina Rezeanu, profesorul îndrumãtor al celor douã eleve de la ªcoala Gimnazialã nr.2 Traian. Gala AMOPA s-a desfãºurat la Sorbona De altfel, ceremonia de ieri, de la Craiova, s-a organizat în aceeaºi zi cu cea de la Paris. Gala premiilor AMOPA a fost gãzduitã în Grand Salon de la Sorbonne (Universitatea Sorbona), iar distincþiile au fost decernate de François Weil, rectorul I Académie de Paris, Chancelier des universités ºi Michel Berthet, preºedintele naþional al Association des Membres de I Ordre des Palmes Académiques. La Craiova, premiile au fost înmânate de profesorul Maria Ronea, vicepreºedintele AMOP România ºi printre puþinele personalitãþi din Craiova care au poartã înalta distincþie Palmes Academiques a statului francez. Emoþiile tinerilor premianþi ºi energia colegilor care au venit sã îi susþinã au fost completate de douã momente artistice deosebite: actorul Emil Boroghinã a recitat într-un stil inconfundabil despre sculptorul Constantin Brâncuºi, iar Mircea ºi Andrea Suchici, tatã ºi fiicã, au oferit deosebite acorduri muzicale clasice.

7 culturã miercuri, 25 mai 2016 cuvântul libertãþii / 7 Paginã realizatã de MAGDA BRATU Istoricul Ioan-Aurel Pop, Pop, invitat la Întâlnirile SpectActor «Este nevoie, fireºte, de reaºezarea valorilor, de recâºtigarea încrederii în demnitate, dreptate ºi în forþa ideilor bune. Pentru aceasta, trebuie cultivaþi de cãtre autoritãþi intelectualii capabili sã facã educaþie autenticã, fãrã spirit bombastic ºi fãrã apeluri patetice la þãriºoarã, la brazdã ºi la lupta milenarã. Este absurd sã ne autoflagelãm mereu, acuzându-ne de mitizãri, românizãri, naþionalisme ieºite din comun ºi de alte isme. E suficient sã fim capabili de cinstea recunoaºterii normalitãþii noastre într-o lume comunã, dotatã cu bune ºi cu rele. Am fost ºi suntem un popor ca toate popoarele, cu suiºuri ºi coborâºuri, cu realizãri ºi cu eºecuri, dar un popor care existã încã!». (Ioan-Aurel Pop) Ioan Aurel Pop (n. 1 ianuarie 1955) este autor a peste 50 de cãrþi, ediþii de izvoare istorice, tratate ºi manuale universitare, volume îngrijite ºi a peste 300 de studii, articole, recenzii, dãri de seamã, cronici, prefeþe etc. A urmat cursurile Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filozofie, specializarea istorie medievalã ( ), finalizatã ca ºef de promoþie. Din 1989 este doctor în istorie, cu teza intitulatã Adunãrile cneziale din Transilvania în secolele XIV XVI. Temele principale ale cercetãrilor sale sunt concretizate în investigarea unor segmente majore pentru istoria medievalã a românilor ºi a Europei Centrale ºi de Sud-Est: instituþiile medievale româneºti, adunãrile cneziale ºi nobiliare; formaþiunile politice româno-slave din Transilvania secolelor IX-XIV; raporturile românilor din Transilvania cu spaþiul ro- Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, membru al Academiei Române, rector al Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca, ales de curând la al doilea mandat, este invitatul Teatrului Naþional Marin Sorescu în cadrul Întâlnirilor SpectActor. Ioan-Aurel Pop este unul dintre cei mai reputaþi istorici români contemporani, specialist în istoria naþionalitãþilor, istoria Transilvaniei, istoria medievalã a României. Domnia sa va susþine duminicã, 29 mai, de la ora 11.00, în Sala Ion D. Sîrbu, conferinþa intitulatã Moºtenirea lui Mihai Viteazul în Transilvania. Moderator: Nicolae Coande. mânesc extracarpatic; influenþa bizantinã asupra românilor nord-dunãreni; raporturile Transilvaniei cu Europa Centralã ºi Occidentalã; structura etnicã ºi confesionalã a Transilvaniei ºi a Ungariei în Evul Mediu etc. A fost cel mai tânãr membru al Academiei Române la primirea, la doar 46 de ani, ca membru corespondent, în acest for al elitei româneºti. A condus, în calitate de director, Centrul Cultural Român din New York ( ) ºi Institutul Român de Culturã ºi Cercetare Umanisticã din Veneþia ( ). A fost Visiting professor (bursier Fulbright) la Universitatea din Pittsburgh, SUA ( ), Universitatea din Trento ( ) ºi Universitatea Ca - Foscari din Veneþia ( ). Este membru al Comisiei de istorie a relaþiilor internaþionale din cadrul Comitetului Internaþional de ªtiinþe Istorice (Milano) din 1990 ºi membru corespondent al Academiei de ªtiinþe, Litere ºi Arte (Paris) din Din 2013 este membru al Academiei Europene de ªtiinþe ºi Artã (Salzburg), al International and Adult Continuing Education (IACE) Hall of Fame ºi în Colegiul Centrului European pentru Studii în Probleme Etnice al Academiei Române, iar din 2015 este membru de onoare al Academiei de ªtiinþe a Moldovei. Între alte importante distincþii, a primit Premiul George Bariþiu al Academiei Române (1991), Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler ºi Ordinul de Onoare prin decretul Preºedintelui României (2010). Expoziþia anualã retrospectivã a Asociaþiei Foto Club Arad, la Craiova La Galeriile de Artã ale Cercului Militar Craiova se deschide astãzi, ora 19.00, în organizarea Fotoclubului Mihai Dan-Cãlinescu, expoziþia anualã retrospectivã a Asociaþiei Foto Club Arad. Vor fi prezentate aproximativ 70 de imagini selectate de Comisia Artisticã a clubului arãdean realizate de 13 membri ai acestuia în diverse locuri din Europa (România, Ungaria, Serbia, Slovenia, Slovacia, Belgia, Anglia, Italia) ºi America de Sud. Este vorba despre artiºtii Mircea O. Boran, Alexandru David, Paul Draga, Gigi Cresta, Doru W. Gomboº, Monika Szentes, Octavian Iolu, Ovidiu Cosma, Sorin Rechiþan, Rely Tarniceri, Sorin Cotoc, Octavian Silaghi ºi Ovidiu Filip. Temele preferate de aceºtia sunt peisajul natural, arhitectura, natura, macro, eseu, fotografia de noapte. Asociaþia Foto Club Arad a fost fondat 1968 ºi este prezidat de Mircea O. Boran Art. A.AAFR. Ca în fiecare an, gãzduim expoziþia colegilor din Arad, urmând ca în luna iunie fotografii craioveni sã expunã la Muzeul de Artã din Arad, la invitaþia colegilor din Foto Club Mâine, 26 mai, de la ora 19.00, Teatrul ACT din Bucureºti va prezenta ultimul spectacol din cea de-a doua sta- Arad, a precizat col. (r.) Mircea Anghel, preºedintele Fotoclubului Mihai Dan-Cãlinescu din Craiova. Cont(r)ACTe la Teatrul Colibri giune Colibri într-un ACT la Teatrul Colibri din Craiova. Reprezentaþia Cont(r)ACTe, de Mike Bartlett, în regia lui Cristi Juncu, cu scenografia semnatã Cosmin Ardeleanu, le are în distribuþie pe actriþele Theodora Stanciu ºi Irina Antonie. Spectacolul nu este recomandat persoanelor cu vârsta sub 16 ani! Biletele costã 20 lei ºi se pot procura de la Agenþia teatrului, deschisã între orele ºi Stagiunea Colibri într-un ACT a început în noiembrie 2015 cu spectacolul Absolut! dupã Ivan Turbincã de Ion Creangã, în regia lui Alexandru Dabija, a continuat din ianuarie 2016 cu reprezentaþiile Pãi despre ce vorbim noi aici, domnule? de Cãtãlin ªtefãnescu, dupã romanul Moromeþii de Marin Preda, regia Alexandru Dabija; Dumnezeul de a doua zi de Mimi Brãnescu, regia Claudiu Goga; Omul pernã de Martin McDonagh, regia Eugen Gyemant; Apã de minã de Csaba Szekely. Varujan Vosganian îºi lanseazã la Craiova Cartea poemelor mele nescrise La Secþia de Etnografie a Muzeului Olteniei (Casa Bãniei) are loc astãzi, ora 17.00, lansarea volumului de versuri Cartea poemelor mele nescrise, de Varujan Vosganian, publicat în toamna anului trecut la Editura Cartea Româneascã. Despre carte ºi autor vor vorbi Gabriel Coºoveanu preºedintele Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, criticii literari Gabriela Gheorghiºor ºi Gabriel Nedelea. «Iatã cã admiratorilor Cãrþii ºoaptelor, care aºteptau un nou roman, Varujan Vosganian le face un dar surprinzãtor: un volum de poezii. ªi, totuºi, nu atât de surprinzãtor dacã avem în vedere cã noua Carte a poemelor mele nescrise este o meditaþie asupra aceloraºi teme profunde ale condiþiei umane: naºterea ºi moartea, iubirea ºi melancolia, relaþia cu divinitatea ºi cu istoria. Cartea poemelor mele nescrise ne vorbeºte despre generaþia tristã a copiilor nãscuþi dupã rãzboi ºi cãreia evenimentele din 1989 nu i-au atenuat dimensiunea tragicã. Dar evocã, în acelaºi timp, condiþia poetului într-o lume lipsitã de autenticitate», menþioneazã editorul. Recital de pian susþinut de Coral Solomon, din Canada Filarmonica Oltenia vã invitã astã-searã, de la ora 19.00, la un recital de pian susþinut de tânãra Coral Solomon, din Canada. În program: Preludiu ºi Fugã în Si bemol minor din Clavecinul bine temperat (vol. I) de J.S. Bach; Sonata în Mi bemol major, Hob. XVI/52 de J. Haydn; Studiu transcendental nr. 10 în Fa minor, Appassionata de F. Liszt; El amor e la Muerte : Balada de E. Granados; Sonata nr. 3 în La minor, op. 28 de S. Prokofiev; Une barque sur l océan ( O barcã pe ocean ) ºi Alborada del gracioso de M. Ravel. Un bilet costã 20 lei, iar pentru elevi, studenþi ºi pensionari 15 lei. Coral Solomon (22 de ani) s-a stabilit în Canada în 2004 ºi a studiat la Cleveland Institute of Music, la clasa renumitului pianist de origine italianã Antonio Pompa-Baldi. Anterior a studiat pianul sub îndrumarea maestrului Dan Atanasiu (pianist virtuoz de origine românã) ºi a pianistei de origine canadianã Patricia Parr. Absolventã a Young Artists Performance Academy din cadrul Royal Conservatory of Music din Toronto, Coral Solomon a primit numeroase premii la diverse concursuri. La invitaþia Filarmonicii Oltenia, a concertat la Craiova ºi în iunie 2014, când a deschis stagiunea estivalã cu un recital de pian. Conferinþe preoþeºti în Arhiepiscopia Craiovei Sãptãmâna aceasta debuteazã în Arhiepiscopia Craiovei conferinþele pastoral misionare de primãvarã, cu tema Anul omagial al educaþiei religioase a tineretului ortodox. Seria conferinþelor va fi deschisã mâine, 26 mai, când se vor întruni preoþii din Protoieria Craiova Nord. Urmãtoarele conferinþe se vor desfãºura pe 31 mai Protoieria Târgu Jiu Sud ºi Protoieria Târgu Jiu Nord, 2 iunie Protoieria Târgu Cãrbuneºti (Gorj), 6 iunie Protoieria Craiova Sud ºi 7 iunie Protoieria Bãileºti (Dolj). Conferinþele vor începe la ora ºi vor fi precedate de sãvârºirea Sfintei Liturghii. Potrivit pãrintelui prof. Picu Ocoleanu, consilierul administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, întâlnirile preoþeºti îºi propun abordarea unor aspecte ale vieþii ºi activitãþii pastoral misionare de mare actualitate. La acest sfârºit de primãvarã dezbatem problematica educaþiei religioase a tineretului, iar la conferinþele din toamnã vom aborda personalitatea Sfântului Ierarh Antim Ivireanul ºi problematica tipãririi de cãrþi religioase, a adãugat acesta.

8 8 / cuvântul libertãþii miercuri, 25 mai 2016

9 miercuri, 25 mai 2016 cuvântul libertãþii / 9

10 10 / cuvântul libertãþii miercuri, 25 mai 2016 ªTIRI ªapte soldaþi ucrainieni au fost uciºi în confruntãri cu rebelii proruºi ªapte soldaþi ucrainieni au fost uciºi în timpul confruntãrilor din estul Ucrainei între rebelii proruºi ºi forþele guvernamentale, a anunþat Consiliul pentru Securitate Naþionalã ºi Apãrare. În cursul ultimelor 24 de ore (...) ºapte soldaþi ucrainieni au murit, iar nouã au fost rãniþi, a informat instituþia într-un comunicat, subliniind cã acesta este cel mai dur bilanþ înregistrat într-o singurã zi, de la începutul anului. externe Ipoteza unei explozii la bordul avionului EgyptAir, susþinutã în urma examinãrilor rãmãºiþelor umane Peste 500 de imigranþi clandestini au fost gãsiþi în largul coastelor Libiei Aproximativ 550 de imigranþi care încercau sã ajungã în Europa cãlãtorind pe mare au fost gãsiþi ieri, au anunþat gãrzile de coastã libiene. Gãrzile de coastã din vestul Libiei care patruleazã în zona rafinãriei Zaouia (la 45 de kilometri distanþã de Tripoli) au gãsit marþi patru bãrci pneumatice în care se aflau aproximativ 550 de imigranþi clandestini, a informat colonelul Ayoub Qassem, purtãtorul de cuvânt al forþelor navale libiene. Majoritatea acestor imigranþi provin din mai multe þãri din Africa, a declarat acesta. Printre aceºtia se numãrã treizeci de femei, dintre care opt însãrcinate ºi trei copii, a precizat el. Imigranþii au fost predaþi autoritãþilor de luptã împotriva migraþiei clandestine înainte de a fi transferaþi în centre de primire, a adãugat Qassem. Oficial ungar: UE ar trebui sã depunã eforturi pentru a-i ajuta pe imigranþi sã se întoarcã acasã UE ar trebui sã îºi concentreze mai degrabã eforturile în crearea unor condiþii pentru ca imigranþii ºi refugiaþii sã se poatã întoarce acasã, în loc sã considere integrarea acestora drept singurul obiectiv, a declarat Szabolcs Takacs, secretarul de stat în cadrul Oficiului Primului Ministru ungar. În urma unei întâlniri care a avut loc marþi între miniºtrii UE la Bruxelles, acesta a spus cã procesul de repatriere ar trebui sã fie gestionat în conformitate cu legislaþia internaþionalã, însã în primul rând, ar trebui sã se ia mãsuri cu privire la cauzele care îi determinã pe oameni sã îºi pãrãseascã locuinþele. Nu poþi integra oamenii decât dacã ei vor sã fie integraþi, a declarat Takacs pentru MTI. Cooperarea între cele douã pãrþi este o condiþie obligatorie, a adãugat el. ªTIRI Rezultatele examinãrilor rãmãºiþelor umane gãsite în urma prãbuºirii de sãptãmâna trecutã a avionului EgyptAir susþin ipoteza unei explozii la bordul aeronavei, a declarat un responsabil al serviciilor egiptene de medicinã legalã. Explicaþia logicã este cã o explozie a doborât avionul, a declarat acesta pentru Associated Press. Toate cele 80 de rãmãºiþe care au fost aduse la Cairo sunt resturi mici. Nu existã nici mãcar o parte întreagã dintr-un corp, cum ar fi un braþ sau un cap, a spus oficialul, adãugând cã a fost gãsitã ºi partea stângã a unui cap. Însã nu pot spune ce anume a cauzat explozia, a Autoritãþile elene au început sã evacueze, ieri dimineaþã, mii de imigranþi din tabãra clandestinã instalatã la Idomeni, de la graniþa cu Macedonia, pentru a-i transfera în centre de adãpost, fãrã a se înregistra incidente violente momentan. În tabãra de la Idomeni, nordul Greciei, locuiesc din februarie, de când Mollahul Ahtar Mansur, liderul talibanilor afgani, a fost eliminat de drone militare americane pentru cã reprezenta o ameninþare iminentã pentru trupele internaþionale din Afganistan, argumenteazã Departamentul american al Apãrãrii. ªtim cã liderul talibanilor era implicat în activitãþi care ameninþau direct forþele americane ºi ale coaliþiei, a declarat luni searã Jeff Davis, purtãtorul de cuvânt al Pentagonului. Preºedintele SUA, Barack Obama, a confirmat luni moartea mollahului Ahtar Mansur într-un raid aerien american efectuat în Pakistan. Ofi- spus el. Un avion aparþinând companiei EgyptAir, care efectua o cursã între Paris ºi Cairo, a dispãrut sãptãmâna trecutã, în noaptea de miercuri spre joi,cu 66 de persoane la bord, nemaiputând fi localizat cu ajutorul radarului. Fuselajul avionului a fost descoperit vineri la 290 de kilometri de oraºul Alexandria, situat în regiunea de coastã a Egiptului, în sudul Mãrii Mediterane. În avion se aflau treizeci de egipteni, cincisprezece francezi, doi irakieni, un britanic, un belgian, un kuweitian, un saudit, un sudanez, un ciadian, un portughez, un algerian ºi un canadian ºi zece membri ai echipajului. În toamna anului 2015, organizaþia teroristã Stat Islamic a revendicat prãbuºirea unui avion de pasageri rus în Egipt, un incident soldat cu 224 de morþi. Avionul Airbus A321 al companiei ruse Kogolimavia (Metrojet), care zbura pe ruta Sharm el-sheikh - Sankt-Petersburg, s-a prãbuºit pe 31 octombrie în Peninsula Sinai, în nordul Egiptului. Incidentul aerian s-a soldat cu moartea celor 224 de persoane aflate la bord. Gruparea fundamentalistã Provincia Sinai, filiala egipteanã a reþelei teroriste Stat Islamic, a revendicat doborârea avionului, informaþia fiind confirmatã de Rusia, Statele Unite ºi Marea Britanie. Autoritãþile elene au început sã evacueze tabãra de imigranþi din punctul de frontierã Idomeni Macedonia a restricþionat accesul imigranþilor în þarã ºi ulterior ºi-a închis frontierele complet, peste de persoane. Imigranþii de la Idomeni au protestat în nenumãrate rânduri faþã de închiderea frontierei cu Macedonia ºi a rutei balcanice ulterior. Deºi autoritãþile elene au lansat apeluri în nenumãrate rânduri de a pãrãsi tabãra pentru a fi transferaþi în centre de primire, imigranþii au refuzat sã plece, locuind în condiþii dificile ºi precare în corturi improvizate. Poliþia a restricþionat accesul jurnaliºtilor în cadrul operaþiunii de evacuare de marþi dimineaþã, la care participã maºini ale poliþiei, iar întreaga operaþiune este monitorizatã de un elicopter al poliþiei. Pânã în prezent, nu s-au înregistrat incidente, evacuarea desfã- ºurându-se cu calm. Purtãtorul de cuvânt al guvernului grec, Giorgos Kyritsis, a declarat luni pentru presa elenã cã toþi imigranþii din tabãra de la Idomeni vor fi evacuaþi, iar întreaga operaþiune ar putea dura chiar ºi o sãptãmânã. O situaþie precum cea de la Idomeni nu poate fi menþinutã, fiindcã serveºte doar intereselor traficanþilor de persoane, a declarat oficialul grec, precizând cã imigranþii vor fi transferaþi în noi centre de primire în apropiere de Thessaloniki, al doilea oraº ca mãrime din þarã. Luni, poliþia elenã a anunþat cã a început sã evacueze cele circa de persoane care au blocat cãile de linie feratã de la frontiera cu Macedonia. ªinele au fost blocate de imigranþi pentru mai bine de o lunã, trenurile fiind forþate sã parcurgã alte rute prin Bulgaria. Pentagon: Liderul talibanilor afgani, eliminat pentru cã era o ameninþare pentru trupele strãine cial, Statele Unite ºi NATO au încetat operaþiunile combatante în Afganistan în decembrie Dar forþele internaþionale continuã sã efectueze raiduri defensive contra insurgenþilor talibani, aflaþi în conflict cu Administraþia prooccidentalã din Afganistan. Nu existã nicio schimbare a procedurilor de intervenþie în Afganistan, facem ce am fãcut permanent de la încetarea operaþiunilor combatante, a subliniat reprezentantul Pentagonului. În prezent, în Afganistan sunt de militari americani ºi alte mii de trupe din state membre NATO.

11 miercuri, 25 mai 2016 Anunþul tãu! SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL, cu sediul în Mun. Craiova, Str. Calea Bucureºti, nr. 51, anunþã anularea, din motive obiective, a concursului care era programat în data de , ora 11.00, pentru ocuparea postului vacant de inspector specialitate II. Concursul se va relua la o data care va fi comunicatã ulterior. Relaþii suplimentare se pot obþine de la Biroul Resurse Umane Salarizare ºi Imagine. BEJ Iovan Cornel, cu sediul în Bãileºti, str. Carpaþi, bl. 2, sc. 2, ap. 4, vinde la licitaþie publicã în data de , ora 10.00, la sediul biroului, imobilul situat în Giurgiþa, având CF31053 ºi NC 125, compus din teren în suprafaþã de 1.081mp pe care se aflã construitã o halã cu suprafaþa de mp. Imobilul este evaluat la Lei. Imobilul urmãrit este liber de sarcini. Preþul de începere a licitaþiei este de Lei. Somãm pe toþi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmãrit sã-l anunþe pe executorul judecãtoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare. Invitãm pe toþi cei care doresc sã cumpere imobilul urmãrit silit sã se prezinte la data, locul ºi ora stabilite pentru vânzare, având asupra sa cartea de identitate ºi pânã la aceastã datã sã prezinte oferta de cumpãrare. Ofertanþii trebuie sã consemneze, la dispoziþia executorului judecãtoresc, cel mai târziu pânã la termenul de vânzare, o garanþie de participare de cel puþin 10% din preþul de începere a licitaþiei. Creditorii urmãritori, intervenienþii, coproprietarii pe cote pãrþi ºi titularii unui drept de preemþiune nu au obligaþia de a depune garanþia de participare. publicitate Anunþul tãu! Selida Gas SRL anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUCÞIE STAÞIE P, AMPLASRE SKID GPL ªI TOTEM propus a fi amplasat în jud. Dolj, mun. Bãileºti, str. Calea Craiovei, nr. 39. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, mun. Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul Selida Gas SRL, jud. Dolj, mun. Craiova, str. George Fotino, nr. 22, bl. 5, sc. 1, et. 4, ap. 18, în zilele de L-J, între orele ºi vineri între orele Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, mun. Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, fax: 0251/ , Consiliul Local comuna Dobreºti judeþul Dolj anunþã elaborarea primei versiuni a Planului Urbanistic General ºi declanºarea etapei de încadrare pentru obþinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr.1 Craiova, judeþul Dolj ºi la sediul titularului la Primãria Comunei Dobreºti, judeþul Dolj. Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Dolj în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunþ. CENTRUL COMERCIAL SUCPI vã oferã spaþii moderne, la cele mai bune preþuri!!! Te aºteptãm în Calea Bucureºti, strada Grigore Pleºoianu, sã închiriezi un stand, sã începi propria afacere. Nu mai sta pe gânduri! Fii un om hotãrât ºi sunã la numãrul de telefon: 0251/ cuvântul libertãþii / 11 OMV PETROM SA vinde teren intravilan, suprafaþa de mp, pe Calea Bucureºti 150, Craiova. Detalii la OMV PETROM SA vinde teren intravilan, suprafaþa de mp, pe Calea Bucureºti 148, Craiova. Detalii la OFERTE SERVICIU Caut femeie îngrijire bãtrânã. Telefon: 0752/ CERERI SERVICIU Ionescu Nicolae doresc sã fiu angajat la un patron cu ma- ºina proprie, marca Espero, posed permis categoriile B,C, D ºi E. Telefon: 0760/ PRESTÃRI SERVICII Execut zugrãveli, gletuieli, montez parchet. Garantez calitatea. Telefon: 0755/ Filmãri foto video de calitate superioarã la preþuri avantajoase. Telefon: 0766/ Tapiþer la domiciliu. Telefon: 0768/ ; 0351/ VÂNZÃRI GARSONIERE Vând garsonierã Bucureºti, Dristor, Euro. Exclus agenþii. Telefon: 0724/ APARTAMENTE 2 CAMERE Vând apartament 2 camere decomandate, microcentralã, coloanã apã separat, etaj 4/10 - Ciupercã. Telefon: 0746/ CAMERE Apartament 4 decomandate toate îmbunãtãþirile. Telefon: 0745/ CASE Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor + anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/ Casã mare cu toate utilitãþile superîmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon: 0742/ Vând casã în comuna Calopãr, sat Dîlga, nr Telefon: 0351/ ; 0735/ VÂND casã+teren, zona Izvoru Rece. Telefon: 0763/

12 publicitate 12 / cuvântul libertãþii miercuri, 25 mai 2016 S.C. EXPERT PREV S.R.L. EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ Cele mai înalte standarde de profesionalism Suntem la dispoziþia dumneavoastrã: SSM Securitate ºi Sãnãtate în Muncã (Protecþia Muncii) Situaþii de Urgenþã Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)- Protecþia civilã Întocmirea Documentelor Iniþiale Evaluare de risc de accidente ºi îmbolnãvire profesionalã Întocmire plan de intervenþie Managementul Mediului Relaþii la telefoanele: 0766/ ºi 0760/ TERENURI Proprietar, vând parcele mp, Selgros, acces dinspre Damila ºi Casa Noastrã, intravilan, curent electric, 20 euro/mp. Telefon: 0770/ ; 0722/ Vând teren intravilan cartier Izvorul Rece. Telefon: 0746/ Vând pãdure Borãscu - Gorj. Telefon: 0723/ Vând teren intravilan 4100 mp la10 km Craiova cu pomi, vie, grãdinã flori. Telefon: 0727/ Vând teren 1000 m Cârcea Euro. Telefon: 0752/ Vând sau schimb teren intravilan 4300 mp la 10 km de Craiova, cadastru fãcut. Telefon: 0727/ VÂND teren împrejmuit zona Selgros, 750 mp, 22 Euro/mp. Telefon: 0729/ Vând 3690 mp teren intravilan în Cârcea tarlaua 17. Telefon: 0721/ Vând teren Lot 500 mp Craiova - Cartier ªimnicu de Jos la DJ cadastru. Telefon: 0744/ Vând terenuri locuri casã la ªoseaua Naþionalã Craiova - Bechet, localitatea Secui. Preþ convenabil. Telefon: 0764/ Vând 5000 m gara Pieleºti, Euro ºi parcelat. Telefon. 0752/ Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Govora, toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0351/ ; 0744/ SPAÞII COMERCIALE Vând spaþiu - Centrul Istoric. Telefon: 0744/ AUTO ROMÂNEªTI Vând Dacia 1310 pentru programul Rabla. Telefon: 0770/ STRÃINE CHEVROLET AVEO, 2006, proprietar, km. Telefon: 0730/ Vând Skoda Octavia Tour 1.6 benzina, unic proprietar- de nouã, super întreþinutã, toate consumabilele schimbate recent, fãrã nici un defect. Telefon: 0766/ Vand Seat Leon 1.6. Inmatriculata RO; - An fabricatie: 2003; Km: ; CP; Benzina; Euro 4; - Aer Conditionat; 6 airbaguri; - Geamuri Electrice; Inchidere centralizata; ABS; Servodirectie; Xenon; - Interior recaro; Pret 2700 Euro, negociabil. Relatii la telefon: 0765/ Vând auto Volkswagen Golf 4 din 2002, înmatriculat în România, benzinã. Detalii la telefon: 0768/ VÂNZÃRI DIVERSE Vând lucernã, relaþii la telefon: 0764/ ; 0767/ Vând bicicletã damã, giurgiuvele vopsite, cu geamuri, presã hidraulicã mase plastice, 2 butelii. Telefon: 0767/ Vând cort 4 persoane, 2 compartimente ºi verandã, douã aragaze voiaj, butelie aragaz. Telefon: 0774/ ; 0351/ Vând butelie aragaz. Preþ negociabil. Telefon: 0770/ Vând triploc în stare perfectã de funcþionare cu piese de schimb rezervã ºi motor rezervã. Telefon: 0745/ Vând loc veci cimitirul Reînvierea Bucureºti. Telefon: 0772/ Vând þuicã. Telefon: 0747/ ; 0745/ Vând cuier mare. Telefon: 0742/ Vând gãini pitice CO- CHINCHINA outoare. Telefon: 0721/ Vând 12 bucãþi taburele din lemn melaminat. Telefon: 0728/ Vând în Iºalniþa: pompã de udat grãdina Kama, 4 bare cornier 70 cm lungi de 2,80 m 1 leu/kg, douã foi tablã zincatã 2/1 m, drujbã electricã Einºel cu lanþ rezervã lei. Telefon: 0770/ Vând maºinã cusut, frigider, ºifonier, canapea, fotolii, scaune, bibliotecã, aspirator, masã, saltea copil. Telefon: 0770/

13 miercuri, 25 mai 2016 S.C. CORIMEX S.A. CRAIOVA închiriazã spaþii ºi birouri. Relaþii la telefon: 0771/ Vând combinã JOHN DEERE-730. Telefon 0772/ Vând cutie metalicã pentru pãstrat armã de vânãtoare. Telefon: 0721/ Vând covor persan 2200/1800 bine întreþinut - 80 lei, cruce marmurã scrisã 1200/400/ lei, sãpun de casã 5 lei kg, televizor color Grunding cu telecomandã - 70 lei. Telefon: 0770/ Vând TV color D- 102 cm, cãrucior handicapat, pat mecanic, schelã construcþii, sobã cãrãmidã completã, polizor 2500W. Telefon: 0768/ Vând 8 jaluzele metalice (4 gri ºi 4 albe). Telefon: 0251/ Vând COMBINÃ CP.12 ºi LADA 1025 (eventual subansamble). Telefon: 0730/ Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/ Vând maºinã de cusut Ileana, maºinã Singer, casã de marcat Samsung pentru firme. Telefon: 0727/ Vând frigider 320 litri, bocanci, ghete, pantofi militari noi piele negru, piese Dacia noi, calculator instruire copii prin televozor, telefon Eboda sigilat, piei bovinã ºi oaie vopsite. Telefon: 0735/ Vând loc de veci Sineasca douã gropi suprapuse, bocanci din piele mãrimea 43 îmblãniþi. Telefon: 0771/ Vând douã cuþite de ghilotinã noi-1,15ml preþ 100 lei. Telefon: 0351/ dupã ora Vând hotã nouã, mãturã electricã. Telefon: 0351/ Vând cauciuc 155x 13 cu jantã, cârlige jgheaburi acoperiº, aragaz voiaj douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular (flex) D 125 / 850W, canistre aluminiu 20 litri noi, reductor oxigen sudurã, alternator 12vV nou, arzãtoare gaz sobã D 600. Telefon: 0251/ Vând bicicletã copiii cu 3 roþi - 60 lei negociabil, cãruþ copil sport - 50 lei. Telefon: 0351/ Vând cãrucior din lemn cu roate cu ºinã imitaþie, dimensiunile 1x0,50 m, butelii aragaz voiaj 5 litri. Negociabil. Telefon: 0251/ ; 0748/ Vând maºini de tricotat Fineþea, triploc, maºinã de surfilat. Telefon: 0745/ Vând cadru metalic inox nou pentru handicap, masã sufragerie 6 persoane, preþ negociabil. Telefon: 0351/ Vând calorifer cu 11 elemenþi electric nou, radiator cu 3 trepte ALASCA nou. Telefon: 0770/ Caut electrician pentru un Volvo, cãrucior pentru copii, televizor Goldstar, maºinã de cusut Ileana, bicicletã copii, 4 gropi suprapuse Romaneºti. Telefon: 0729/ publicitate Vând cãruþ sport copii, maºinã de spãlat Alba Lux, barcã artizanalã, camerã auto. Telefon: 0351/ ; 0773/ Vând convenabil sau scimb cu un calorifer de fontã folosit un calorifer de tablã 1,20 / 0,60 nefolosit. Telefon: 0720/ Vând loc de veci cimitirul Sineasca Craiova dimensiuni 1,50 x 3 m zona N. Telefon: 0764/ ÎNCHIRIERI OFERTE Ofer spre închiriere pe termen lung proprietate P+1 cu 9 camere ºi terasã de 60 mp în Brãdeºti, cu teren 8000 mp deschidere la stradã 28 ml, utilitãþi, apã Izvarna. Telefon: 0744/ cuvântul libertãþii / 13 ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte) TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE Talonul - contract de micã publicitate nr:... Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L. Subsemnatul... Domiciliat în... Posesor al B.I. Seria... Numãrul... vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã, la rubrica... la data de... asumându-mi responsabilitatea conþinutului: miercuri, 25 mai 2016 Primesc în gazdã. Telefon: 0762/ Ofer spre închiriere apartament 3 camere ultracentral. Prefer familie intelectuali. Telefon: 0756/ SPAÞII COMERCIALE Închiriez teren pentru amplasare a 5 magazine între blocuri vad foarte bun. posibilitate de cumpãrare. Telefon: 0761/ Închiriez Restaurant 50 locuri (Piaþa Gãrii). Telefon: 0744/ DIVERSE Singura argintãrie din Craiova, situatã în ValeaVlãicii (vis-avis de Electrica) unde gãsiþi bijuterii lucrate manual, cu argint la schimb ºi manopera/ obiect. Telefon: 0351/ Absolvenþii clasei a- X- a H promoþia 1956 a Liceului SM 3 (Elena Cuza) sunt invitate la o întâlnire în ziua de Sunteþi rugate sã contactaþi pentru precizãri pe Puica Gãzdeanu (Truºcã) la telefon: 0251/ sau d. na Isar Georgescu Ileana 0251/ Caut depanator ma- ºinã de scris. Telefon: 0251/ CONDOLEANÞE Sincere condoleanþe domnului doctor Florin Nanu Cãtãlin, medic coordonator al Ambulatorului Pediatrie Spitalul Filantropia la decesul prematur al veriºorului sãu. Dumnezeu sã-l odihneascã în liniºte ºi pace! Popescu Sarmiza. Semnãtura:...

14 sp 14 / cuvântul libertãþii miercuri, 25 mai 2016 Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV Tricolorii încep seria amicalelor în vederea CE România întâlneºte desearã, în cadrul stagiului de pregãtire din Italia, RD Congo. Partida va debuta la ora 21:00 ºi va fi transmisã în direct de cãtre Digi Sport 1 Aflatã într-un cantonament în Italia, naþionala României va înfrunta, în aceastã searã, la Como, reprezentativa Republicii Democrate Congo, în primul joc test dinaintea debutului la Campionatului European din Franþa, programat în data de 10 iunie, pe Stade de France din Paris, în compania naþiunii gazdã. Tricolorii n-au mai cunoscut gustul înfrângerii de aproape doi ani, mai exact din 4 iunie 2014, când cedau cu 1-2, la Geneva, în faþa altei reprezentante a Continetului negru, Algeria. Au urmat de atunci nu mai puþin de 16 partide, cele 10 din preliminariile Euro plus 6 amicale, iar bilanþul României este de 8 victorii ºi 8 remize. Cel mai recent rezultat obþinut de prima selcþionatã a fost acel 0-0, de la Cluj, în compania Spaniei (foto), campioana ultimelor douã ediþii a marelui bal continental. Bakambu, marea vedetã! Din lotul africanilor face parte ºi ex-petrolistul Bokila Cât o priveºte pe RD Congo, nimeni alta decât bronzul precedentei ediþii a Cupei Africii pe Na- Conducerea SCM Craiova a anunþat, ieri, transferul unei jucãtoare care a câºtigat Liga Campionilor cu Buducnost Podgorica, în Este vorba despre Zeljka Nikolic, o extremã dreapta de 25 ani Simona Halep (6 WTA) a repurtat un succes facil în runda inauguralã a Openului francez, trecând cu 6-2, 6-0, luni searã, de japoneza Nao Hibino (71 WTA), într-un meci întins pe durata a doar trei sferturi de ceas. Urmãtoarea adversarã a constãnþencei va fi kazaha Zarina Diyas (90 WTA), cea care a eliminat-o pe germanca Karina Witthoeft (locul 100 mondial), scor 2-6, 6-4, 6-2. Halep o conduce pe Diyas cu 2-0 la întânirile directe, ambele succese venind în 2014 ºi tot în turnee de Grand Slam, 6-1, 6-4 în turul 3 la Australian Open, respectiv 6-3, 6-0 în optimi la Wimbledon. Tot cu o victorie a debutat pe zgura parizianã ºi Irina Begu (28 WTA), 5-7, 6-1, 6-3 contra americancei Bethanie Mattek-Sands (86 WTA). Meciul a durat douã ore ºi 9 minute. În manºa secundã, Begu va lupta cu o altã sportivã de peste Ocean, Coco Vandeþiuni, ºi aceasta traverseazã o perioadã bunã, având 5 victorii consecutive. Cea mai recentã, un 2-0, la Luanda, cu Angola, în preliminariile CAN Preliminarii în care RD Congo este lider în grupa B, cu 9 puncte înaintea ultimelor douã etape, în care va întâlni Madagascar (d) ºi Republica Central Africanã (a). Primul dintre meciuri va fi chiar în 3 iunie. Cel mai cunoscut jucãtor din lotul africanilor este Cedric Bakambu, de la Villarreal, alãturi de care a bifat în acest sezon o semifinalã de Liga Europa (1-0 ºi 0-3 cu Liverpool). Din lotul congolez face parte ºi Jeremy Bokila, fostul atacant al Petrolului. Fotbalistul în vârstã de 27 de ani are în palmares ºi o Cupã a României, cuceritã alãturi de prahoveni în În acea finalã cu CFR Cluj a marcat singurul gol al meciului. Acum, joacã la Eskyºehirspor, în Turcia. De asemenea, ar putea juca împotriva României ºi Youssouf Mulumbu, de la Norwich City, Paul- Jose Mpoku, de la Chievo, Chris Mavinga (Troyes/ Franþa), dar ºi portarul Parfait Mandanda, care joacã al Charleroi (Belgia) ºi este HANDBAL: SCM Craiova a transferat o fostã câºtigãtoare a Ligii Campionilor din naþionala Serbiei. Handbalista nu vine însã direct de la Buducnost, ci din Danemarca, acolo unde a evoluat în stagiunea recent încheiatã pentru Rinkobing Handbold. Nikolic a semnat pe un sezon cu drept de prelungire pe încã unul. Zeljka Nikolic este al doilea transfer important efectuat de SCM Craiova în aceastã perioadã, dupã cel al interului stânga Cristina Zamfir (Corona Braºov), care a semnat un contract pe douã sezoane. Formaþia alb-alastrã negociazã în aceastã perioadã ºi cu Valentina Ardean, cãpitanul echipei naþionale. Totodatã, SCM a anunþat prelungirea contractelor cu Andreea Ianãºi, Carmen Ilie-ªelaru ºi Cristina Floricã. CUPA ROMÂNIEI FAZA JUDEÞEANà Semifinale, manºa secundã, astãzi, ora 18:00 Inter Secui (V) Recolta Ostroveni (IV) în tur 0-6 Viitorul Cârcea (IV) Danubius Bechet (IV) în tur 1-0 SPORT LA TV, ASTÃZI TRANSMISII ÎN DIRECT DIGI SPORT 1 18:00 FOTBAL Liga I: FC Voluntari ACS Poli Timiºoara / 21:00 FOTBAL Meci amocal, în Italia, la Como: România RD Congo. DIGI SPORT 2 17:00 ÎNOT Campionatele Internaþionale ale României: ziua 1 / 19:00 HANDBAL (M) Liga Naþionalã, finala, meci 2: CSM Bucureºti Dinamo Bucureºti. DIGI SPORT 3 19:00 BASCHET (M) Liga Naþionalã, finala micã, meci 2: U- BT Cluj Steaua CSM Eximbank. DOLCE SPORT 1 18:00 FOTBAL Liga I: FC rt fratele goalkeeper-ului lui Olympique Marseille ºi al naþionalei Franþei, Steve Mandanda. Iordãnescu: Trei jucãtori de bazã acuzã probleme medicale Anghel Iordãnescu a declarat, ieri, în cadrul unei conferinþe de presã, cã jucãtorii nu au avut timp sã se refacã din punct de vedere mental, având în vedere cã întrecerile interne s-au terminat recent, dar nici din punct de vedere fizic nu stau bine unii dintre ei. Selecþionerul a dezvãluit cã Rãzvan Raþ, Dragoº Grigore ºi Denis Alibec sunt fotbaliºtii care acuzã probleme medicale. Refritor la situaþia lui Florin Andone, Iordãnescu este sigur cã nul va putea avea pe atacantul Cordobei în acest stagiu de pregãtire (campionatul în Segunda se încheie pe 5 iunie). Jucãtorii nu au avut timp sã se refacã din punct de vedere mental. Raþ, Grigore ºi Alibec au probleme medicale. Ne-am dori sã-l aducem mai devreme pe Andone, dar este posibil ca echipa lui sã nu-i permitã sã vinã. Trebuie sã ne încadrãm în data impusã de UEFA. Personal, nu cred cã se poate rezolva sã vinã mai devreme. Existã orice posibilite, dar sper sã-l avem mãcar pentru turneul final. Sper sã fie sãnãtos când va ajunge la lot pentru cã altfel va trebui sã facem schimbãri în atac, a spus Iordãnescu. Lotul României pentru testul cu RD Congo: Portari: Costel Pantilimon, Ciprian Tãtãruºanu, Silviu Lung. Fundaºi: Alexandru Mãþel, Rãzvan Raþ, Cosmin Moþi, Vlad Chiricheº, Valericã Gãman, Steliano Filip, Dragoº Grigore, Cristian Sãpunaru, Alin Toºca. Mijlocaºi: Alexandru Chipciu, Mihai Pintilii, Alexandru Maxim, ROLAND GARROS Halep ºi Begu în turul doi, Dulgheru eliminatã SERIA 3 Etapa a 25-a Astãzi, ora 18:00: Urban Titu CS PODARI, Sporting Roºiori CS ªtefãneºti, Atletic Bradu FC Aninoasa, SCM Piteºti Dinicu Golescu Câmpulung, CS Afumaþi Sporting Turnu Mãgurele. Asearã dupã închiderea ediþiei: FC Voluntari II AFC Hãrman. Concordia Chiajna II Inter Olt Slatina se va omologa cu 3-0 la masa verde, deoarece formaþia oaspete s-a retras din competiþie (clasamentul nu include acest rezultat). 1. Afumaþi ªtefãneºti Piteºti Chiajna II Voluntari II 4. Mãgurele PODARI 11. Aninoasa Dinicu G Hãrman Roºiori 7. Bradu Titu 13 Voluntari ACS Poli Timiºoara / 3:30 BASCHET NBA: Cleveland Cavaliers Toronto Raptors. EUROSPORT 1 11:45 TENIS Turneul de la Roland Garros, în Franþa, la Paris: LIGA A III-A ziua a 4-a / 15:45 CICLISM Turul Italiei: etapa a 17-a (Molveno Cassano d Adda) / 18:45 TENIS Turneul de la Roland Garros. EUROSPORT 2 12:00 TENIS Turneul de la Gabriel Torje, Nicolae Stanciu, Lucian Sânmãrtean, Andrei Prepeliþã, Adrian Popa, Andrei Ivan, Adrian Ropotan. Atacanþi: Denis Alibec, Claudiu Keºeru, Bogdan Stancu, Ioan Hora. Lipsesc Florin Andone, care n- a încheiat campionatul cu Cordoba, ºi Ovidiu Hoban, care va ajunge în Italia mâine. Hoban a devenit, duminicã, campion în Israel, cu Hapoel Beer Sheva. Naþionala va mai juca un amical în Italia, duminicã, contra Ucrainei, urmând ca luni sã revinã în þarã. Vineri, 3 iunie, este programat ultimul meci de pregãtire, cu Georgia, la Bucureºti. weghe (43 WTA), trimfãtoare în faþa britanicei Naomi Broady (79 WTA), 6-4, 3-6, 6-3. Begu ºi Vandeweghe nu s-au mai întâlnit pânã acum. Ambele meciuri, atât cel al lui Halep, cât ºi cel al lui Begu vor fi astãzi. Nu de acelaºi dezodãmânt s-a putut bucura, luni, ºi Alexanda Dulgheru (127 WTA)! Piti ºi-a continuat ºirul de înfrângeri în compania belgiencei Yanina Wickmayer (54 WTA), scor 1-6, 3-6, într-o orã ºi 11 minute, pentru un 0-5 la general. Asearã au evoluat ºi celelalte reprezentante ale noastre reprezentante de pe tabloul de simplu feminin, Monica Niculescu (35 WTA) vs. Pauline Parmentier (Franþa, 88 WTA) ºi Sorana Cîrstea (97 WTA) vs. Elina Svitolina (Ucraina, 20 WTA). SERIA 4 Etapa a 29-a Astãzi, ora 18:00: ACSO FILIAªI Performanþa Ighiu. Asearã dupã închiderea ediþiei: Millenium Giarmata CS U CRAIOVA II, Pandurii Tg. Jiu II FC Hunedoara, CSM Lugoj CS Ineu, Metalurgistul Cugir Cetate Deva, Minerul Motru Mãgura Cisnãdie, ACS ASU Poli Timi- ºoara Nuova Mama Becicherecu Mic. Naþional Sebiº stã. 1. ASU Poli Cisnãdie Ighiu* 3. Cugir Becicherecu 11. Ineu Sebiº* CRAIOVA II Deva 6. Hunedoara FILIAªI 14. Giarmata Pandurii II Motru Lugoj * - un joc în plus. 37 Roland Garros, în Franþa, la Paris: ziua a 4-a. LOOK PLUS 18:00 FOTBAL Liga I: FC Voluntari ACS Poli Timiºoara.

15 miercuri, 25 mai 2016 sp rt cuvântul libertãþii / 15 rt Paginã realizatã de COSMIN STAICU Bãluþã: N-am vãzut niciun meci de cupã europeanã la Craiova, dar sper sã joc într-unul Mâine searã, Universitatea joacã un meci decisiv pentru calificarea în Europa League, având nevoie de victorie contra CFR-ului, deþinãtoarea Cupei României Alb-albaºtrii au plecat la Cluj pentru meciul cu CFR, decisiv pentru calificarea în Europa League, competiþie în care Craiova poate ajunge dupã 16 ani. Mijlocaºul Alex Bãluþã, craiovean getbeget, spune cã era la grãdiniþã atunci când Universitatea a jucat ultima datã în cupele europene, dar sperã sã aibã ocazia de a evolua într-un asemenea meci. Luptãm pentru a ne îndeplini obiectivul, calificarea în Europa League, iar pentru acest lucru este esenþialã victoria la Cluj. Întâlnim cea mai bunã echipã din play-out, CFR Cluj chiar joacã fotbal, aºa cã avem cea mai grea deplasare din acest campionat, dar suntem motivaþi, uniþi, deciºi sã ne întoarcem cu victorie. De altfel, aceste douã meciuri care au rãmas de disputat sunt foarte importante pentru noi. Chiar dacã sunt craiovean, eu nu am prins echipa în cupele europene, eram prea mic, eram la grãdiniþã când Craiova a jucat ultima datã în Europa. Miau povestit tatãl meu ºi socrul cum era atmosfera, dar dacã nu am vãzut vreun meci sper sã joc într-unul. Bãluþã recunoaºte cã de la conflictul cu coechipierul sãu Kay, care l-a lovit la un antrenament ºi a fost exclus din lot, forma sa este în creºtere. Mã bucur cã trec printr-o perioadã bunã, se pare cã mi-a priit acel pumn primit. Asta dovedeºte cã munca mea la antrenamente dã roade. Mi-am pro- Mâine se disputã semifinalele Campionatului Naþional Liga Elitelor U17. Universitatea Craiova va evolua de la ora 16, în compania rivalei tradiþionale Dinamo Bucureºti, la Mogoºoaia. În semifinala cealaltã, de la ora 19 se întâlnesc Viitorul Constanþa ºi Ardealul Cluj. Finala mare ºi micã a competiþiei, care vor stabili podiumul, se vor disputa sâmbãtã de la orele 18, respectiv 16. Dupã un an de muncã am ajuns în pus sã rãmân cu picioarele pe pãmânt ºi sã ajut echipa cât mai mult posibil. ªtiu cã evoluþiile mele la începutul acestui an au fost criticate, dar aceste critici m-au ambiþionat, m-au fãcut sã muncesc mai mult. Mi s-a oferit ºansa de a intra în primul 11, am profitat de ea ºi îmi doresc sã rãmân om de bazã la Universitatea a declarat mijlocaºul de 23 de ani. Mogoºanu: CFR are cel mai bun lot din play-out Antrenorul oltenilor, Daniel Mogoºanu, sperã ca echipa sã aibã acelaºi apetit ofensiv, dar sã nu mai repete erorile defensive din ultimele trei meciuri, în care Craiova a primit de fiecare datã douã goluri: Meciul cu CFR Cluj este extrem de important pentru noi, la fel ca jocul cu Iaºi. Îmi doresc sã repetãm lucrurile bune arãtate, vreau aceeaºi forþã ofensivã, acelaºi caracter, dar nu vreau sã mai repetãm erorile din defensivã, am luat cam multe goluri. Dacã vreþi, cuvântul de ordine pentru meciul de la Cluj este: totul pentru victorie, asta trebuie sã fie în mintea jucãtorilor mei. Suntem la mâna noastrã, totul depinde de noi acum. Trebuie sã lãsãm în urmã rezultatul cu Iaºi ºi sã fim conectaþi la meciul cu CFR Cluj. În opinia mea, CFR are cel mai bun lot dintre echipele din play-out. Noi avem niºte probleme de lot, dar voi cãuta cea mai bunã formulã care sã ne aducã victoria. Daniel Mogoºanu nu se va mai Juniorii under 17 ai ªtiinþei întâlnesc Dinamo în semifinale primele patru echipe din þarã. Este o performanþã pentru copii în condiþiile pe care le-am avut. Dar suntem olteni ºi nu ne vom mulþumi cu atât. ªtiþi cum suntem noi, doar locul întâi este acceptat în Bãnie, iar eu în acest spirit îi cresc pe jucãtori. În primã faþã îmi doresc sã învingem Dinamo. Bãieþii ºtiu ce înseamnã rivalitatea dintre cele douã echipe, aºa cã nu au nevoie de o motivare specialã pentru acest meci. Vã spun sigur cã sunt foarte capacitaþi sã învingã. Eu îmi propun sã câºtig fiecare meci, aºa cã vom lupta pentru trofeu. Echipele sunt relativ echilibrate, singura diferenþã constã în faptul cã Dinamo ºi Academia au mai mulþi jucãtori la loturile naþionale, în vreme ce noi îl avem constant doar pe Andrei Vlad. Ambiþia, determinarea ºi dorinþa de a câºtiga trofeul sunt atuurile noastre la acest turneu final, a declarat antrenorul Mugur Guºatu. Lotul Universitãþii aratã astfel: Vlad, Bobonete Borþa, Bãloi, Bogdan, Constantinescu, Sima, Enache, Buzan, Bârzan, Guºatu, Cârlig, Markovic, Gunie, Pacionel, Dinu, Screciu, Gârbiþã. Lipseºte cãpitanul Þoiu, accidentat. Play-out - Etapa a 13-a Meciul Petrolul Chiajna s-a jucat asearã. FC Voluntari ACS Poli, astãzi, ora 18 CSMS Iaºi FC Botoºani, joi, ora 18 CFR Cluj U Craiova, joi, ora Clasament baza în acest sezon pe Acka, Dumitraº, ambii accidentaþi, ºi pe Kay, scos din lot dupã incidentul cu Bãluþã. Mogoºanu spune cã nu este neapãrat un avantaj faptul cã derby-ul Modovei, CSMS Iaºi FC Botoºani, se disputã înaintea jocului de la Cluj, deoarece este o presiune suplimentarã pe alb-albaºtri cunoscând rezultatul acelei partide. Tehnicianul îºi doreºte ca elevii sãi sã nu fie influenþaþi de rezultatul de la Iaºi ºi sã abordeze la victorie partida din Gruia. 1. Craiova CSMS Iaºi Botoºani CFR Cluj Chiajna Voluntari ACS Poli Petrolul Echipele de pe locurile 7 ºi 8 retrogradeazã în liga secundã, iar echipa de pe locul 6 disputã un meci de baraj. Petrolul a retrogradat. Rapid Bucureºti a promovat, iar Dunãrea Cãlãraºi va juca meciul de baraj cu locul 2 din seria Vest.

16 16 / cuvântul libertãþii miercuri, 25 mai 2016