blumfeldt Încălzitor

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "blumfeldt Încălzitor"

Transcriere

1 blumfeldt Încălzitor

2 Stimate cumparator, În primul rând, vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Pentru a evita posibilele daune tehnice, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și sa respectați instrucțiunile oferite in paginile care urmeaza. Caracteristic tehnice 1 Instrucțiuni de siguranță 2 Descrierea produsului 4 Instalarea 5 Operarea dispozitivului 7 Curățarea și întreținerea 8 Instrucțiuni de reciclare 9 Declarația de conformitate 9 Cuprins Caracteristici tehnice Numar produs Alimentare Putere V~, 50/60 Hz 2400 W 1

3 Instructiuni de siguranta ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL Citiți și urmați toate instrucțiunile din acest manual, chiar dacă credeți că sunteți familiarizat cu produsul și păstrați-l pentru utilizare ulterioară. Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul și păstrați-le pentru refolosiri ulterioare. Utilizați numai tensiunea indicată pe eticheta încălzitorului. Numai pentru uz extern. Nu acoperiți grilajul, nu acoperiți prizele de aer și nu așezați acest dispozitiv în orificiile de ventilație. Păstrați toate obiectele la cel puțin 1 metru față de partea frontală, laterală și din spate a aparatului. Nu așezați produsul în apropierea surselor de căldură. Nu folosiți vopsea sau alte lichide inflamabile în zonele în care este utilizat sau depozitat aparatul. Nu atingeți încălzitorul pentru a preveni arderea.inainte de deplasare lasati aparatul să se răcească. Nu scufundați dispozitivul în lichid și asigurați-vă că apa nu intră în interior deoarece acest lucru ar putea provoca șocuri electrice. Nu utilizați nici un echipament cu un cablu de alimentare sau un ștecher deteriorat sau dacă aparatul a fost deteriorat sau prezintă semne de deteriorare în vreun fel. Dacă este necesară o reparație, contactați personal calificat sau personalul unui service. Nu utilizați dispozitivul dacă aveți mâinile ude. Cauză obișnuită de supraîncălzire este acumularea de praf în orificiile de ventilație. Asigurați-vă că depozitele de praf sunt în mod regulat îndepărtate cu un aspirator. Nu utilizați aparate de curățat abrazive pentru a curăța aparatul. Curățați dispozitivul cu o cârpă uda (nu umedă). Deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică înainte de a-l curata. Nu conectați aparatul la sursa de curent alternativ până când nu este complet instalat. Nu utilizați produsul în imediata vecinătate a unei băi, a unui duș sau a unei piscine sau a altor lichide. Dacă aparatul nu este utilizat, deconectați cablul de alimentare de la rețea. Asigurați-vă că cablul nu intră în contact cu suprafața încălzită în timpul funcționării. Nu intindeti cablul prin locurile în care se circula intens. Nu infasurati cablul în jurul încălzitorului, deoarece acest lucru poate provoca daune partii izolatoare. Asigurați-vă că cablul de alimentare este scos din dispozitiv. Acest aparat nu trebuie folosit de copii mici sau de persoane afectate decât dacă sunt supravegheate. Nu introduceți imediat acest aparat în priză. Nu folosiți încălzitorul cu un temporizator, de control de la distanță sau dispozitiv care oprește automat sistemul de încălzire, deoarece există pericolul de aprindere în cazul în care încălzitorul a fost plasat incorect. Toate carcasele acestui aparat ar trebui să protejeze accesul direct la încălzitoarele interioare atunci cand aparatul este pornit. 2

4

5 Utilizați acest produs numai așa cum este descris în acest manual. Orice altă utilizare care nu este recomandată poate provoca incendii, electrocutări sau vătămări corporale. Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de 8 ani și persoanele cu probleme, senzoriale sau psihice numai în cazul în care sunt supravegheate sau instruite într-un mod sigur și sunt capabile să înțeleagă pericolele asociate utilizarii acestui dispozitiv. Copiii nu se pot juca cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de catre copii supravegheati. Copiii care sunt mai mici de trei ani nu ar trebui să aibă acces la dispozitiv și trebuie să fie supravegheati în mod constant. Copiii cu vârsta de 3-8 ani pot porni sau opri dispozitivul atunci când dispozitivul este montat corect și sunt conștienți de modul în care funcționeaza, condițiile de siguranță, riscurile echipamentului asociate cu utilizarea acestui dispozitiv. ATENȚIE - Unele părți ale acestui produs sunt fierbinți și pot provoca arsuri. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor și persoanelor vulnerabile situate în jurul instalației. Corpul de încălzire trebuie montat la o distanță de 1,8 m deasupra podelei. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau o persoană calificata pentru a evita pericolul care poate aparea. 3

6 Descrierea produsului Rama mare Rama mică Comenzile Element de încălzire Panou de sticlă Lumină de alimentare 2 Indicator luminos 3 Afișaj temperatură sau ceas 4 Indicator temperatură scăzută / înaltă 5 Indicator de reducere a luminii 6 Setări 7 Blocare Blocare copii 8 Indicator de funcționare ușoară 9 Lumina cronometrului 10 Comutator de alimentare 11 Protectorul de ecran 12 Butonul Sus (sus) 13 Buton de blocare 14 Buton cronometru 15 Butonul Jos 4

7 273mm Montarea Instrucțiuni de siguranță pentru instalare: Instalați încălzitorul pe perete sau puneți-l în poziția corespunzătoare. Încălzitorul trebuie montat astfel încât controlul să nu poată fi atins de persoana care utilizează cada sau dușul. Instalați încălzitorul astfel încât acesta să nu fie amplasat direct sub priză. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, contactați un electrician calificat sau un tehnician. Dacă dispozitivul nu este utilizat, depozitați-l în ambalajul original daca este posibil acest lucru. Asigurați-vă că încălzitorul s-a răcit înainte de depozitare. Nu utilizați încălzitorul în apropierea persoanelor cu dizabilitati care nu sunt supravegheate. Asigurați-vă că încălzitorul se află la o distanță suficientă față de mobilier și pereti. 65 mm 310 mm 5

8 Cadru mare și mic (diagrama) Distanta de la perete Distanța de la tavan 6

9 Manipularea dispozitivului Citiți acest manual de utilizare înainte de a utiliza pentru prima dată aparatul. Scoateți cu atenție încălzitorul din cutie, scoateți capacul din încălzitor. Fixați ferm încălzitorul în conformitate cu instrucțiunile din acest manual. Nu conectați dispozitivul la prize unde sunt conectate alte dispozitive pentru a evita supraîncărcarea rețelei. Pornirea: Indicatorul de alimentare clipește după conectarea dispozitivului la o priză. Apăsați butonul pentru a porni încălzitorul. Ecranul afișează temperatura camerei dacă este mai mică decât temperatura presetată, încălzitorul se aprinde. Indicatorul va clipi. Functia de blocare: Apăsați butonul de blocare în timpul funcționării. Apoi apăsați butonul și indicatorul LOCK clipește. Toate butoanele sunt blocate în timp ce funcția Blocare este activată. Dezactivarea ecranului: Pornește și oprește ecranul. Apăsați butonul ECO, ecranul se stinge, dar indicatorul luminos este aprins, apăsați ECO din nou și ecranul se aprinde. Setarea temperaturii: Apăsați butonul pentru a seta temperatura. Apăsați butonul pentru a mări sau a micșora temperatura cu 1 C. Maximum posibil ca temperatura sa fie de 45 C, cea mai mica de 5 C. În cele din urmă, setați temperatura dispozitivului si aceasta se menține automat. Apoi aparatul începe să afișeze temperatura camerei. Setarea temporizatorului - oprirea automată: Când este apăsat "TIME", apare pe ecran 88 care va clipi, apoi apăsați sau setați timpul - minimul este de o oră, maximul este de 9 ore. După fiecare apasare timpul este mărit sau scăzut cu o oră. După ce ați setat ora sistemul o salvează automat și revine la starea în care va afișa ora și temperatura. Oprirea: Apăsați butonul pentru a opri dispozitivul. Atenție: Risc de arsuri. Mentenanta Dacă este necesara mentenanta, contactați distribuitorul local sau un centru de service. Înlocuirea cablului de alimentare Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie reparat sau inlocuit de catre producător, o persoana autorizata. Copiii și folosirea dispozitivului Acest dispozitiv nu poate fi utilizat de copii mici sau de persoane afectate, cu excepția cazului în care acestea se află sub atenta supraveghere. 6

10 Curățarea și întreținerea Cauza obișnuită a supraîncălzirii este acumularea de praf în orificiile de ventilație. Asigurați-vă că depozitele sunt în mod regulat îndepărtate cu ajutorul unui aspirator. Nu utilizați acest produs langa ferestre, deoarece ploaia poate provoca șocuri electrice. Nu utilizați aparate de curățat abrazive pentru a curăța aparatul. Înainte de curățare, deconectați aparatul de la rețea.

11 Reciclarea În conformitate cu Regulamentul European pentru Deșeuri 2012/19 / UE, acest simbol pe produs sau pe ambalaj înseamnă că produsul nu aparține deșeurilor menajere. Conform directivei, dispozitivul trebuie transportat la punctul corespunzător de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurarea faptului că produsul este eliminat în mod corespunzător va ajuta la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi rezultatul eliminării incorecte a produsului. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritatea locală sau serviciul de deșeuri și reciclare. Produsul dvs. conține baterii incluse în directiva europeană. 2006/66 / CE care nu permite eliminarea deșeurilor municipale de baterii. Verificați opțiunile de colectare a bateriilor. Colectarea și eliminarea adecvată a bateriilor contribuie la protejarea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane. Declaratia de conformitate Producător: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, Berlin. Acest produs respectă următoarele standarde europene: 2014/30/EU (EMC) 2014/35/EU (LVD) 2011/65/EU (RoHS) 9 8