ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI"

Transcriere

1 ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU Nr / PROIECT AVIZAT SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Bacău cu Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, Asociația Medicilor de Familie Bacău, Direcția de Asistență Socială Bacău, Crucea Roșie Bacău și Poliția Locală Bacău in vederea realizării Programului Oxigen pentru Bacău CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU Având în vedere: Adresa nr.16656/ , înregistrată in cadrul Primariei Municipiului Bacău cu nr / , emisă de Direcția de Asistență Socială a Municpiului Bacău, prin care solicită asocierea cu Municipiul Bacău; Adresa nr.731/ , înregistrată in cadrul Primariei Municipiului Bacău cu nr.17217/ , emisă de Colegiul Medicilor Bacău, prin care solicită sprijinul pentru cabinetele de medicină de familie în testarea gratuită a pacienților cu virusul SARS-Cov 2; Adresa nr.815/ , inregistrată in cadrul Primariei Municipiului Bacău cu nr / , emisă de Societatea Națională de Cruce Roșie din România, prin care solicită asocierea cu Municipiul Bacău; Adresa nr.12046/ , inregistrată in cadrul Primăriei Municipiului Bacău cu nr / , emisă de Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, prin care solicită asocierea cu Municipiul Bacău; Adresa nr.2/ , inregistrată in cadrul Primariei Municipiului Bacău cu nr / , emisă de Asociația Medicilor de Familie Bacău, prin care solicită asocierea cu Municipiul Bacău; Adresa nr.15648/ , emisă de Poliția Locală Bacău, prin care solicită asocierea cu Municipiul Bacău în susținerea proiectului Oxigen pentru Bacău ; Referatul nr / , intocmit Biroul Invățământ Cultură Sănătate, privind propunerea de asociere a Municipiului Bacău cu Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau, Asociatia Medicilor de Familie Bacău, Direcția de Asistență Socială Bacău, Poliția Locală a Municipiului și Crucea Roșie Bacău ; Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr / Raportul Direcției Juridice, înregistrat cu nr /1/ ; Raportul comun al Direcției Economice și Biroului Invățământ Cultură Sănătate, nr /2/ Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit.a), art. 197 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit.a) și b) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată; În temeiul art. 129 alin. (2) lit.e) și alin. (9) lit.a) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată: 1

2 H O T Ă R Ă Ş T E ART. 1 - Se aprobă asocierea dintre Municipiul Bacău, Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, Asociația Medicilor de Familie Bacău, Direcția de Asistență Socială Bacău, Crucea Roșie Bacău și Poliția Locală Bacău, in vederea realizării Programului Oxigen pentru Bacău. ART.2-Se aprobă Protocolul cadru de Asociere și Tabelul de Achiziție, conform Anexelor nr.1 și nr. 2 din prezenta hotărâre. ART.3-Programul Oxigen pentru Bacău se va derula prin Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău și Direcția de Asistență Socială Bacău care vor coordona acest program cu fonduri de la bugetul local. ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Cabinet Demnitari, Direcția de Asistență Socială Bacău și Poliția Locală Bacău. ART.5- Prezenta hotărâre va fi comunicată către Cabinet Demnitari, Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, Asociației Medicilor de Familie Bacău, Direcției de Asistență Socială Bacău și Poliției Locale Bacău. ART.6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU C.S/DS-I-A-2/ex.1 2

3 ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU Anexa nr.1 comună la Referatul nr / și HCL nr Protocol cadru de asociere pentru Programul OXIGEN pentru Bacău Atribuții: Primaria Municipiului Bacau -Organizează si actualizează lista echipamentelor de cumparat si notifica grupul coordonator daca exista modificari in stocurile de cumparare; -Pune la dispoziție toate resursele logistice (materiale/bugetare) pe care le poate accesa pentru atingerea targetului proiectului; Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău -Asigura circuitul testarii si respectă ordinea programarilor pe parcursul desfășurării campaniei, în conformitate cu normele sanitare în vigoare; -Asigura decontaminarea echipamentelor alaturi de DAS Bacau (concentratoare, pulsoximetre) si mentine evidenta stocurilor; -Asigura eliminarea si neutralizara conforma a deseurilor din cadrul punctului de testare; -Tine legatura cu DAS Bacau pentru satisfacerea cererilor înregistrate de catre medicii de familie; -Tine legatura cu medicii de familie pentru gestionarea corecta a programarilor pentru testare/evidenta programarilor de testare înregistrate de catre pacienti, evitand astfel încrucișarea circuitelor epidemiologice. Asociația Medicilor de Familie din Bacău -Tine evidenta programarilor pacienților si a feedback-ului de la aceștia; 3

4 -Organizează si selectează pe baza criteriilor medicale stricte, persoanele cu acces la programul de testare si tratament cu oxigen la domiciliu; -Comunică cu DAS Bacău pentru mentinerea evidentei situației echipamentului de alimentare cu oxigen si monitorizare; -Răspunde de consultul pacienților în formatul decis de către ei, pentru a evita infectarea/contaminarea cabinetului personal (teleconsult, etc.); -Mentine si raporteaza evidenta stocului de echipamente medicale, dacă exista cazuri unde medicii doresc sa detina in propriile cabinete. Directia de Asistenta Sociala Bacau -Tine evidenta inscrierilor pentru echipament medical; -Tine legatura cu Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău pentru statusul echipamentelor si gradul lor de funcționare; -Asigura dispecerat dedicat pentru operationalitate continua, în limita stocului disponibil; -Informeaza medicii atunci cand limita stocului de echipamente este critică, asigurand luarea de decizii in cunoștință de cauză a părților implicat; -Asigura transportul echipamentului medical la domiciliul pacienților alături de Crucea Roșie; -Asigura instructajul celor aflați în subordine pentru gestionarea eficienta a situației. Crucea Rosie Bacau -Asigura transportul echipamentelor în completare cu DAS Bacău pentru a asigura un circuit functional de livrare; -Respecta protocolul de transport si dezinfectie in ceea ce priveste recuperarea dispozitivelor medicale de la pacienti. Politia locala Bacau -Asigura livrarea de masti catre cetatenii municipiului Bacau; -Asigura diseminarea campaniei de preventie sanitara in contextul reducerii incidentei cazuistice. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU Biroul Învățământ Cultură Sanatate Florin Caleap 4

5 Anexa 2 comună la Referatul nr / și HCL nr. Tabel de achizitie iteme pentru programul OXIGEN pentru Bacau Nr. crit. Denumire produs Accesorii Cantitate Pret per achizitie 1. Teste rapide antigen Acceptabile si alte variante listate la DSP si acreditate ANMDMR NA 6000 teste RON (calculat la pret de 12 lei/test) 2. Consumabile pentru fiecare utilizare de concentrator 1. Filtru Hepa- 70 lei 2. Bol umidificator- 30 lei 3. Canula nazala- 10 lei Total: 110 lei/fiecare utilizator KIT-ul trb sa fie compatibil cu aparatul NEAPARAT. Model aparat deja in stoc: -linde- store/oxigenoterapie /concentratoarestationare/concentratoreverflo 40 kit-uri 4400 RON 3. Manusi latex, fara pudra NA 15 cutii 360 RON 4. Manusi latex, cu pudra NA 15 cutii 405 RON 5. Manusi cu manseta medie NA 150 perechi 390 RON 6. Viziere NA 30 de bucati 230 RON 7. Cutii galbene de deseuri cu sac, 20L NA 100 de bucati 520 RON 8. Combinezoane NA 200 de bucati 9. Masti de protectie NA 250 de bucati RON 250 RON

6 10. Alcool sanitar NA 15 bidoane 70 RON 11. Lavete/servetele antibacteriene NA 10 pachete 760 RON 12. Dezinfectant de mana NA 15 bidoane 495 RON 13. Dezinfectant de masa NA 15 bidoane 570 RON 14. Pulverizator pentru bidoane de dezinfectant de masa NA 10 pulveriz 120 RON 15. Halate de unica folosinta NA 200 de bucati 560 RON 16. Botosei NA 15 cutii 190 RON 17. Capeline NA 15 cutii 175 RON 18. Masti medicale 3 straturi Avizate ANMDMR NA buc 3700 Total: ~87,595 (88,000) lei LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU Biroul Învățământ Cultură Sanatate Florin Caleap 6

7 ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU Nr. EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, Asociația Medicilor de Familie Bacău, Direcția de Asistență Socială Bacău, Crucea Roșie Bacău și Poliția Locală Bacău in vederea realizării Programului Oxigen pentru Bacău Având in vedere contextul actual privind nivelul de infectare cu virusul SARV COV 2, Municipiul Bacau intentioneaza organizarea impreuna cu Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau, Asociatia Medicilor de Familie județul Bacau, Directia de Asistenta Sociala Bacău si Crucea Rosie Bacau, a programului Oxigen pentru Bacau in vederea testarii extinse la recomandarea medicului de familie si accesibilizarea oxigenoterapiei si monitorizarii medicale la domiciliul pacientului pentru degrevarea crizei sanitare, generate de virusul SARS-CoV-2. Acest program consta în 2 pași: suplimentarea capacității de testare în centre din unități sanitare acreditate și accesibilizarea oxigenoterapiei și monitorizarea în regim de telemedicina la domiciliul pacientului, sub evidenta strictă a medicului de familie. Atât partea de testare cat si partea de oxigenoterapie la domiciliu sub supravegherea medicului de familie sunt gratuite. Față de cele prezentate anterior, rog autoritatea deliberativă să hotărască. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU N.O.P.,C.S/DS-I-A-2/ex.1 7

8 ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU MUNICIPIUL BACĂU DIRECȚIA JURIDICĂ Nr. Raport al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind Municipiului Bacău cu Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, Asociația Medicilor de Familie Bacău, Direcția de Asistență Socială Bacău, Crucea Roșie Bacău și Poliția Locală Bacău in vederea realizării Programului Oxigen pentru Bacău Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: -Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit ʺaʺ, art. 197 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit. ʺaʺ și ʺbʺ din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată, care precizează: Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. (3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. Art.154 (1) Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constitutiei, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui Romaniei, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a hotărârilor consiliului județean, in conditiile legii. Art. 196 (1) In exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri. Art. 197 (1) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv emiterii. Art. 243 (1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz. b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean Hotărârea Guvernului sau a consiliului județean. -Prevederilor art. 129 alin. (2) lit.ʺeʺ și alin. (9) lit. ʺaʺ din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată, care precizează: Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern. (9) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 8

9 a) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local. - şi poate fi supus spre dezbatere. DIRECTOR EXECUTIV CIPRIAN FANTAZA 9

10 ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NR. CĂTRE DIRECȚIA JURIDICĂ DIRECȚIA ECONOMICĂ BIROU INVĂȚĂMÂNT CULTURĂ SĂNĂTATE Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată, vă informăm că v-a fost transmis pe proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, Asociația Medicilor de Familie din Bacău, Direcția de Asistență Socială Bacău, Crucea Roșie Bacău și Poliția Locală Bacău in vederea realizării Programului Oxigen pentru Bacău, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de să le depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. PRIMARULMUNICIPIULUI BACĂU SECRETARUL GENERAL LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 10

11 CABINET DEMNITARI Nr. / APROB, PRIMAR LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU R E F E R A T Având în vedere contextul actual privind nivelul de infectare cu virusul SARS- COV-2, Municipiul Bacău intenționează organizarea împreună cu Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, Asociația Medicilor de Familie Bacău, Direcția de Asistenta Sociala și Crucea Roșie Bacău, a programului Oxigen pentru Bacău în vederea testării extinse la recomandarea medicului de familie și accesibilizarea oxigenoterapiei și monitorizării medicale la domiciliul pacientului pentru degrevarea crizei sanitare, generate. La acest moment, situația epidemiologică este îngrijorătoare, fapt dovedit și de rata incidenței cumulative la nivel de județ, 40 de localități având RIC peste 3/1000 de locuitori. Zilnic se înregistrează prin SNUAU-112, un număr de de apeluri de la pacienți cu simptomatologie ușoară care solicită testare, conform Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), număr care depășește capacitatea noastră de a asigura serviciile de recoltare probe în aceeași zi. Din acest motiv, cazurile cu simptomatologie ușoară sunt planificate pentru testare în următoarele zile. Începând cu data de a fost crescută capacitatea operativă de preluare a apelurilor și de asigurare a asistenței medicale de urgență pentru patologia COVID-19, prin suspendarea concediilor de odihnă a personalului operativ și creșterea cu 8 a numărului de echipaje medicale pe tură, preponderent pentru asigurarea testărilor planificate. Având în vedere distanțele pe care trebuie să le parcurgem până la domiciliul pacienților, modul de recoltare a probelor biologice care necesită o anumită perioadă de timp și numărul persoanelor ce sunt testate la o singură locație, un echipaj medical poate asigura într-o tură de 12 ore testarea pentru de persoane. O altă problemă cu care ne confruntăm este capacitatea limitată a unităților spitalicești de preluare a pacienților infectați cu SARS-CoV-2 cu forme ușoare, medii sau severe care necesită monitorizare permanentă și administrare de oxigen medicinal. 11

12 În ultimele 2 săptămâni, zilnic, între 15% și 25% din echipajele medicale așteaptă predarea pacienților la structurile de primire urgență, între 1 oră și 6 ore, motivat de lipsa paturilor disponibile pentru acești pacienți. Această perioadă lungă de timp în care pacienții staționează în ambulanță face imposibilă asigurarea asistenței medicale de urgență pentru alți pacienți aflați la domiciliu. Mai mult, acești pacienți au nevoie de un debit mare de oxigen care poate fi asigurat într-o ambulanță pe o perioadă limitată de timp. În acest sens, am inițiat programul OXIGEN pentru Bacău care constă în 2 pași: suplimentarea capacității de testare în centre din unități sanitare acreditate, dotarea cetatenilor cu masti de protectie, și accesibilizarea oxigenoterapiei și monitorizarea în regim de telemedicina la domiciliul pacientului, sub evidenta strictă a medicului de familie. O metodă de combatere eficientă a infectării până la momentul de față rămâne testarea intensivă a populației pentru a depista și izola din timp cazurile suspecte. Astfel pentru a veni în sprijinul cadrelor medicale, Primăria Bacău alături de Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, Colegiul Medicilor de Familie, Direcția de Sănătate Publică Bacău, Crucea Roșie Bacău, Direcția de Asistență Socială și mediul asociativ privat, au demarat un program pilot printr-un parteneriat menit să suplimenteze capacitatea de testare la nivel local și să degreveze unitățile UPU și ATI. Primul punct de testare este deja amenajat în cadrul spitalului TBC, încă de pe data de și funcționează în intervalul orar 10:00-18:00. În momentul de față, au fost donate către 16 medici de familie din municipiu 40 de teste rapide per persoană, pentru diagnostic în cabinet, cu scopul de a degreva echipajele de ambulanță de acest task. Un aspect definitoriu al acestui program este faptul că cetățenii care prezintă simptome specifice, se vor putea adresa medicului de familie pentru a se putea testa în baza trimiterii medicale eliberate de către acesta. Testarea va fi gratuită iar persoanele vor trebui să aibă asupra lor cartea de identitate și trimiterea de la medic, în format fizic sau electronic. În cazul în care pacientul dorește să se testeze, acesta se va adresa telefonic medicului de familie pentru consult fizic în baza unei programări sau în regim de teleconsultație. Pacientul va primi un bilet de trimitere ștampilat fizic sau digital și împreună cu cartea de identitate, se va prezenta la punctul de testare din cadrul spitalului. Rezultatele vor fi înregistrate și trimise către Direcția de Sănătate Publică, unde se va aplica protocolul sanitar în vigoare. Cazurile depistate pozitiv, cu forme ușoare-medii, vor fi supuse protocolului de izolare la domiciliu, urmând a fi monitorizate de către medicul de familie prin teleconsult. Persoanelor aflate în pericol de agravare a simptomatologiei, le va fi monitorizată saturația de oxigen. În cazul în care pacientul reclamă o desaturare rapidă de oxigen (<93%), acesta va lua legătura cu medicul de familie pentru a-i fi pus la dispoziție un concentrator de oxigen, în maxim 24h de la cerere. Fiecare device de oxigenoterapie/monitorizare va fi inscripționat cu număr de serie pentru a i se ține trasabilitatea și a evita utilizarea lui fară a trece prin procedeu de decontaminare. Regimul de închiriere pentru pacient este valabil atât timp cât pacientul are nevoie pentru stabilizare stării de sănătate sau daca cere prelungirea, din motive aprobate de către medicul curant. După fiecare utilizare, dispozitivele vor trece printr- 12

13 un proces de dezinfectare, pentru a elimina riscul de vectorizare a virusului, urmând ca mai apoi să fie pus la dispoziție în depozit pentru o nouă utilizare. În tandem cu testarea extinsă și supravegherea în regim de telemedicină, Politia Locală Bacău va derula o campanie de informare a importantei prevenției și dotare a cetățenilor cu măști de protecție, limitând astfel răspândirea virusului. Având în vedere cele de mai sus și faptul că programul, atât partea de testare cât și partea de oxigenoterapie la domiciliu sub supravegherea medicului de familie sunt gratuite, vă rugăm să analizați oportunitatea inițierii unui proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, Asociația Medicilor de Familie județul Bacău, Direcția de Asistență Socială Bacău, Politia Locală a Municipiului și Crucea Roșie Bacău în vederea realizării Programului Oxigen pentru Bacău, conform protocolului cadru de asociere și tabelului de achiziție, anexe nr.1 și 2 la prezentul referat. Față de cele prezentate, vă rog dispuneți. Biroul Învățământ Cultură Sanatate Florin Caleap 13

14 ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU DIRECȚIA ECONOMICĂ Biroul Invățământ Cultură Sănătate Nr /2/ RAPORT al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre a proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, Asociația Medicilor de Familie Bacău, Direcția de Asistență Socială Bacău, Crucea Roșie Bacău și Poliția Locală a Municipiului Bacău in vederea realizării Programului Oxigen pentru Bacău Prin proiectul de hotărâre se propune asocierea Municipiului Bacău cu Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, Asociația Medicilor de Familie Bacău, Direcția de Asistență Socială Bacău, Crucea Roșie Bacău și Poliția Locală a Municipiului Bacău in vederea realizării Programului Oxigen pentru Bacău. Considerăm oportun proiectul de hotărâre deoarece acesta a fost întocmit cu respectarea prevederilor din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ. Având în vedere că sunt respectate dispozițiile legale în vigoare, avizăm favorabil adoptarea proiectului de hotărâre. DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Mariana ZAMFIR Biroul Invățământ Cultură Sănătate Florin CALEAP 14