Curriculum vitae Europass

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Curriculum vitae Europass"

Transcriere

1 Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume LOGOFATU Constantin Ioan Bogdan Adresă(e) Bd.M.Kogalniceanu no Bucuresti, Romania Telefon(oane) Fax(uri) (uri) sau Mobil: Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex Domeniul ocupaţional romana 07/FEB/1949 M Invatamant superior Experienţa profesională Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului 2002-prezent Profesor/Profesor asociast Activitate didactica pentru disciplinele: Tehnologii Informationale si de Comunicare, Instruire asistata de calculator si Blended Learning. Aplicaţii elearning in formare la Facultatea de Psihologie si Ştiinţele educaţiei. Activităţi didactice pentru disciplinele: Instruire asistata de calculator, Instrumentaţie virtuală, Metode moderne de calcul si simulare la Departamentul de Învăţământ la distanţă, Departamentul de Tehnologii. Activităţi didactice aferente disciplinelor Tehnologii Informaţionale si de Comunicare -TIC si Instruire asistata de calculator - IAC, in cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. Activităţi didactice aferente disciplinelor: Sisteme informatice pentru Managementul Resurselor umane şi Managementul informaţiei şi comunicării la Facultatea de Administraţie Publică şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Bucureşti Universitatea din Bucuresti, Bd.M.Kogalniceanu no.36-46, Bucuresti, Romania Pagina 1 / 6- Curriculum Vitae

2 Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Lector universitar doctor Activităţi didactice pentru disciplinele: Sisteme asistate de calculator destinate achiziţiei automate si prelucrării datelor experimentale; Modelarea pe calculator a proceselor fizice in stare condensata; Instrumentaţie virtuala; Metode avansate de calcul si simulare; Proiectare asistata de calculator; Metode moderne de calcul si simulare la Facultatea de Fizica. Universitatea din Bucuresti, Bd.M.Kogalniceanu no.36-46, Bucuresti, Romania Învăţământ universitar Perioada Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice aferente disciplinelor Fizica solidului; Electricitate, la Facultatea de Fizica. Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucuresti, Bd.M.Kogalniceanu no.36-46, Bucuresti, Romania Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar Educaţie şi formare Perioada Doctorand in Ştiinţele Educaţiei (teza este in curs de finalizare) Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Titlul tezei: Contribuţii la elaborarea unui model al Universităţii Virtuale Facultatea de Psihologie si Ştiinţele educaţiei, Universitatea din Bucuresti Perioada Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Diploma de Master Ştiinţele educaţiei. Titlul tezei: Tehnologii informatice si de comunicaţii pentru managementul schimbării in instituţiile de învăţământ. Facultatea de Psihologie si Ştiinţele educaţiei, Universitatea din Bucuresti ISCED 7 Perioada 1987 Diploma de Doctor in Fizica Pagina 2 / 6- Curriculum Vitae

3 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Fizica Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Fizica Doctorat ISCED 8 Perioada Diploma de Licenţă in Fizică (DIPLOMA DE MERIT) Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Fizica Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Fizica ISCED 6 Stagii de formare /specializare postuniversitara 2012 Formare continua de tip blended learning pentru cadrele didactice universitare prin proiectul POSDRU/57/1.3/S/26646 ( ) 2006 Project based Learning, Video Communication, New Strategies of Competence Acquisition for Lifelong Learning, Transilvania University of Brasov 2000 Mobile communications technologies and multiservice wireless networks, International Centre for Science and High Technology, Trieste, Italy, sub auspicii UNIDO 1999 LOLA Learning about Open Learning, University Heriot - Watt (UK) 1997 Computers in Teaching Initiative, Universitatea Surrey, Anglia 1999 Universite de Bordeaux (FR), 1998 University of Oldenburg (GE), 1997 Cambridge Colledge (UK), Open University (UK), 1995 Budapesta(HU), 1998 University of Maryland (SUA), University of Barcelona (ES) pe teme de Formare continua si Invatamant la distanta 1995 Microcomputer Based Laboratory, Kiel (Germania) 1994 Microcomputer Based Laboratory, Poznan (Polonia) 1994 Microcomputer Based Laboratory, Kiel (Germania) 1993 Microcomputer Based Laboratory, Kiel (Germania) 1993 Microcomputer Based Laboratory, Praga (Cehia) Limba franceza (curs organizat de Ambasada Frantei din Romania) An univ Limba engleza curs intensiv, Universitatea din Bucuresti, Centrul pentru studierea intensivă a limbilor străine Informatică aplicată, Centrul de Perfecţionare, IFA Măgurele Pagina 3 / 6- Curriculum Vitae

4 Competenţe profesionale dobândite Tehnologia Informaţiei si Comunicaţii, Instruire Asistata de Calculator, Învăţământ la Distanţă / Învăţământ virtual / Învăţământ online Aptitudini şi competenţe personale Limba(i) maternă(e) Limba română Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Engleză C2 Franceză C1 C2 C1 C1 B1 independent (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine C1 B1 Discurs oral independent C2 B2 Exprimare scrisă independent Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Comunicare, spirit de echipa, rezistenţă la stres, dobândite intr-o cariera academica lunga, in activităţi desfăşurate la diverse nivele de conducere, in cadrul structurilor Universităţii din Bucuresti. Aptitudini de manager in domeniul resurselor umane si financiare, demonstrate si exercitate in calitate de director/manager de proiect in de proiecte naţionale si internaţionale (30+), începând cu anul 1993, din care: internationale pe baza de competitie (17), nationale pe baza de competitie (5) si alte proiecte (6, din care 3 internationale si 3 pe plan national). Organizarea de evenimente ştiinţifice naţionale /internaţionale: conferinţe, seminarii, workshopuri. Iniţierea, organizarea, implementarea si conducerea unor structuri instituţionale de învăţământ si cercetare: Centrul Pilot CTI (1993); Centrele CSIDD, EDUCO, REDEC; Colegiul de Tehnologii Asistate de Calculator TACO(1999); Departamentul de Învăţământ la distanta ( ); Departamentul de Tehnologii ( ) Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Alte competenţe şi aptitudini Utilizarea procesoarelor de text, foilor de calcul tabelar, utilizarea Internetului, utilizarea bazelor de date, utilizarea serviciilor software etc. Aptitudini de prezentare in public şi oratorice. Aptitudini pentru proiectarea strategiilor instituţionale si aptitudini pentru realizarea construcţiei instituţionale ( institution building ). Capacitate de efort susţinut şi rezistenţă la stres. Permis(e) de conducere DA, categoria B Informaţii suplimentare Dotarea unor laboratoare cu primele calculatoare de tip HC85, Tim S, IBM 80286/80386 si periferice, in cadrul Facultăţii de Fizica. Pagina 4 / 6- Curriculum Vitae

5 Iniţierea, organizarea si dotarea primelor laboratoare de IAC - Instruire Asistată de Calculator, la Facultatea de Fizică, prin proiectul MAPETT (1993). Realizarea primei conexiuni Internet de tip wireless intre Platforma Magurele - Bucuresti si UPB- Universitatea Politehnica Bucuresti, prin colaborarea cu ICTP Trieste (Italia). Proiectarea si realizarea echipamentelor PADI si TIMER pentru instrumentaţia virtuală, in colaborare cu Prof. Reimer Lincke, Universitatea din Kiel (Germania). Aceste echipamente au fost incluse in Catalogul de mijloace didactice al Ministerului Educaţiei ( ). Iniţierea, organizarea si dotarea laboratoarelor de Tehnologii Informatice din cadrul Departamentului de Invăţămant la distanta si Departamentului de Tehnologii. Dotarea Editurii CREDIS cu echipamente de tiparit, multiplicat, finisat (lipire, taiere). Elaborarea planurilor de învăţământ pentru specializările TACO si Tehnologia Informaţiei (nivel licenţă); Informatica Aplicata, Reţele de calculatoare, Securizarea reţelelor Informatice si Implementarea si managementul reţelelor informatice (nivel masteral). Coordonarea elaborarii suporturilor de invatare in format electronic (CD si on-line) Proiectarea si realizarea primului Campus Virtual al universitatii (iunie 2002) Initierea si coordonarea realizarii primelor cursuri in format elearning pentru obtinerea permisului ECDL (decembrie 2002). Infiintarea Academiilor CISCO (1999 nivel local, februarie 2000 nivel regional), Microsoft IT Academy (15 mai 2003), Centrului ECDL (acreditare noiembrie 2002), Centrul de Testare VUE (2007). Proiectarea si realizarea retelei intranet a Universitatii din Bucuresti, UBNET(in curs de finalizare). Promovarea sistemului informatizat de evidenta a scolaritatii University Management System. Proiectarea si realizarea primei versiuni a sistemului INFORES, sistem informatizat pentru casieria universitatii. Organizarea de stagii de formare de alfabetizare digitala la care au participat persoanele angajate in secretariatele facultatilor universitatii Sustinerea de conferinte, prezentari si workshopuri de promovare a utilizarii TIC in educatie, la diferite manifestari (Salonul National de carte si presa in 2003, 2004; Targul International Bookarest 2003; Targul International Gaudeamus; inspectorate scolare si CCD-uri). Organizarea primei Conferinte Nationale de elearning din Romania, la Universitatea din Bucuresti, iulie Testarea unor tehnologii digitale moderne in vederea utilizarii lor in procesul de formare /instruire: platforma blade-frame ; platforme hardware si software de video-conferinte, platforme software as a service, platforme VoIP. Promovarea utilizarii TIC in educatie, in cadrul sistemului de invatamant preuniversitar, prin programe de formare continua a profesorilor: proiectul SOCRATES-MINERVA i-curriculum Organizarea si sustinerea activitatilor de instruire/training pentru perfectionarea si profesionalizarea cadrelor didactice universitare in tehnologiile ID si elearning. Promovarea invatamantului centrat pe student prin: (a) metode de tip problem based learning si project based learning, in cadrul proiectului SOCRATES-Leonardo COMPLETE ; (b) tehnologia elearning. Pagina 5 / 6- Curriculum Vitae

6 Promovarea conceptului de studii integrate in invatamantul superior. Implementarea conceptului la scara europeana este sustinuta de un proiect SOCRATES Erasmus cu titlul Joint Bachelor Degree in Information Technology, proiect derulat de Romania, Austria, Germania, Suedia si Polonia, Participartea, in 2006 la trainingul Managementul proiectelor cu finantare europeana, organizat de SVASTA Bussiness Consulting, Romania. Promovarea conceptului modern de practica la locul de munca, inclus in planul de invatamant al specializarii Tehnologia Informatiei (acest concept a fost legiferat in anul 2008 prin ordin al MECT). Implementarea conceptului este sustinuta de un proiect grant FSE-POSDRU, Promovarea si implementarea conceptului de educatie antreprenoriala la scara regionala, in Romania (consortiu: Universitatea din Bucuresti, Universitatea Transilvania din Brasov si Universitatea din Craiova). Implementarea conceptului este sustinuta de un proiect strategic FSE-POSDRU. Poiectul are si o dimensiune trans-nationala datorita partenerului APE-Apprendre par Experience (Franţa), Organizarea si dotarea de laboratoare moderne pentu instruire, dotate cu calculatoare performante: (a) sala 219 in cladirea Facultatii de Drept; (b) sala B4 in caminul Kogalniceanu; (c) Sali li lanoratoare in cladirea CREDIS dotate si cu sisteme de comunicatii mnoderne (Internet de viteza mare, telefonie VoIP etc.) Date de contact Proiectare, testarea si implementarea unor sisteme moderne de educatie e-learning, on-line. Universitatea din Bucureşti, Departamentul de Tehnologii, Telefon: ; Fax: ; Data Semnatura Pagina 6 / 6- Curriculum Vitae