INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE CUPRINS

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE CUPRINS"

Transcriere

1 pag.2 NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Anexa nr.3/04 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul si perspectiva Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor Fisele programelor Programe de investitii publice Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

2 pag.3 ANEXA A DOCUMENT SNTEZA PRVND POLTCLE S PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDU ALE ORDONATORLOR PRNCPAL DE CREDTE pentru anul si perspectiva - 1. TTULAR: NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE COD TTULAR: MSUNEA NALTE CURT DE CASATE S JUSTTE S CADRUL LEGAL DE FUNCTONARE nalta Curte de Casatie si Justitie infaptuieste justitia in scopul apararii si realizarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a celorlalte drepturi si interese legitime deduse judecatii, precum si al garantarii respectarii Constitutiei si a legilor tarii. nalta Curte de Casatie si Justitie asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii de catre celelalte instante judecatoresti, potrivit competentei stabilite prin lege. nalta Curte de Casatie si Justitie, ca instanta de varf in ierarhia instantelor judecatoresti, este implicata direct, alaturi de toate celelalte instante, in realizarea tuturor masurilor si obiectivelor pe care le presupune reforma sistemului judiciar. Reforma sistemului judiciar implica restructurarea institutionala si eforturi financiare care trebuie asumate. Realizarea procesului de reforma este o prioritate a Guvernului care s- a angajat sa furnizeze resursele necesare. 3. PRORTAT STRATEGCE PE TERMEN MEDU ALE NALTE CURT DE CASATE S JUSTTE - mbunatatirea calitatii actului de justitie la nivelul naltei Curti de Casatie si Justitie ; - Desfasurarea activitatii CCJ la standarde europene. 4. MENTUN SPECALE 5.1. PROGRAMUL FORMULAT: Perfectionarea si desfasurarea activitatii de judecata (pondere 100% in cadrul finantarii totale a politicii publice)

3 pag DENUMREA POLTC PUBLCE: Cresterea calitatii actului de justitie, asigurarea eficientei in activitatea judiciara si continuarea procesului de informatizare la nalta Curte de Casatie si Justitie ACTUN CE VOR F NTREPRNSE PENTRU MBUNATATREA POLTC PUBLCE: - Formarea profesionala continua a judecatorilor, magistratilor asistenti, personalului auxiliar de specialitate si a celorlalte categorii de personal 5.4. CONTRBUTA POLTC PUBLCE LA DEZVOLTAREA SECTORULU: Realizarea politicii publice a naltei Curti de Casatie si Justitie contribuie la infaptuirea reformei institutionale a justitiei romanesti in ansamblul ei. 5.5 SSTEMUL DE FNANTARE UTLZAT: de la bugetul de stat 5.6. MASUR NO: - finantarea numarului maxim de 579 de posturi, in raport cu noile competente ce revin naltei Curti de Casatie si Justitie prin aplicarea noilor Coduri; - alocarea mijloacelor financiare, materiale si logistice necesare pentru desfasurarea normala a activitatii de judecata si a celorlalte activitati conexe. 5. POLTCA N DOMENUL NVESTTLOR PUBLCE Prioritatile investitionale pentru anul ale naltei Curti de Casatie si Justitie sunt: - achizitionarea de echipamente si software pentru imbunatatirea infrastructurii in domeniul T, care asigura serviciile informatice in cadrul instantei supreme.

4 pag.5 SNTEZA POLTCLOR S A PROGRAMELOR BUGETARE FNANTATE PRN BUGET Programe bugetare Cod CA/CB Executie pana la - mii lei Programe bugetare total din care: Programul - "Perfectionarea activitatii de judecata"

5 NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE SNTEZA fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anii 29- Anexa nr. 3 / 04 / Pag. 1 - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 29 Executie preliminata Crestere / descrestere / A B TOTAL GENERAL CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT ALTE SERVC PUBLCE GENERALE CHELTUEL CURENTE ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL ,89-19,89-19,57-19,57-18, -18, -0,20-0,20-89, -89, -19, -19, -19,59-19,59-18, -18, pag.6

6 NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 29 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 04 / Pag. 2 - mii lei - Crestere / descrestere / 5100 A B TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT CHELTUEL - BUGET DE STAT CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT Partea -a SERVC PUBLCE GENERALE ,44-0,44-89, -89, -19,89-19,89-19,57-19,57-18, -18, -0,20-0,20-89, -89, pag.7

7 NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 29 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 04 / Pag. 3 - mii lei - Crestere / descrestere / A B CHELTUEL CURENTE ALTE SERVC PUBLCE GENERALE CHELTUEL CURENTE Partea a -a APARARE,ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL , -19, -19,59-19,59-18, -18, -0,44-0,44-89, -89, -19, -19, -19,59-19, pag.8

8 pag.9 NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 29 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 04 / Pag. 4 - mii lei - Crestere / descrestere / A B TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT , -18, -0,44-0,44-89, -89,

9 NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 29- (sume alocate din bugetul de stat) Anexa nr. 3 / 04 / 02 Pag. 1 - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 29 Executie preliminata Crestere / descrestere / A B CHELTUEL - BUGET DE STAT CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL V ALTE TRANSFERUR B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TTLUL X ALTE CHELTUEL Despagubiri civile Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe ,89-19,89-19,57-19,57-18, -18, -0,20-0,20-89, -89, -94,25-39,27-57, -79,44 220,31-83, pag.10

10 pag.11 NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 29 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 04 / 02 Pag. 2 - mii lei - Crestere / descrestere / A B PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Partea -a SERVC PUBLCE GENERALE CHELTUEL CURENTE ALTE SERVC PUBLCE GENERALE CHELTUEL CURENTE Alte servicii publice generale Partea a -a APARARE,ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X ALTE CHELTUEL , -19, -19,59-19,59-18, -18, -0,44-0,44-89, -89,

11 NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 29 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 04 / 02 Pag. 3 - mii lei - Crestere / descrestere / 61 A B CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL V ALTE TRANSFERUR B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TTLUL X ALTE CHELTUEL Despagubiri civile Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE Active fixe Constructii , -19, -19,59-19,59-18, -18, -0,44-0,44-89, -89, -94,25-39, pag.12

12 pag.13 NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 29 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 04 / 02 Pag. 4 - mii lei - Crestere / descrestere / 06 A B Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Autoritati judecatoresti , -79,44 220,31-83, -19,

13 Anexa nr. 3 / 04 / Pag. 1 din mii lei - TOTAL SNTEZA FNANTAR PROGRAMELOR Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 29 Executie preliminata nalta Curte de Casatie si Justitie TOTAL CHELTUEL Buget de stat PROGRAM Perfectionarea activitatii de judecata TOTAL PROGRAM Buget de stat pag.14

14 Programul este destinat realizarii justitiei in Romania, in conditii si la standarde compatibile cu standardele europene mii lei Fisa Programului Anexa nr. 3 / 04 / 27 Pag. 1 din 4 Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizari pana 29 Executie preliminata nalta Curte de Casatie si Justitie Total PROGRAM : Perfectionarea activitatii de judecata PRORTATEA : 1 PARTENER : DESCRERE : Data inceperii : Data inchiderii : FNANTARE : TOTAL - eligibil : ndicatori de finantare pag.

15 mii lei Fisa Programului Anexa nr. 3 / 04 / 27 Pag. 2 din 4 Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizari pana 29 Executie preliminata Buget de stat Total CHELTUEL - BUGET DE STAT ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL V ALTE TRANSFERUR pag.16

16 mii lei Fisa Programului Anexa nr. 3 / 04 / 27 Pag. 3 din 4 Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizari pana 29 Executie preliminata Total TTLUL X ALTE CHELTUEL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE TTLUL XV RAMBURSAR DE CREDTE TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT Rata de finantare din : Fonduri eligibile : pag.17

17 3 dosare judecate si solutionate si reducerea numarului de dosare aflate pe rol la nalta Curte de Casatie si Justitie; reducerea duratei procedurilor judiciare. Judecarea a.000 dosare intrate la nalta Curte de Casatie si Justitie in perioada raportata (numar dosare) Prin derularea acestui program se urmareste reducerea duratei procedurilor judiciare, pregatirea profesionala continua, unificarea practicii judiciare, asigurarea transparentei actului de justitiei, informatizarea sistemului judiciar, distribuirea aleatorie a cauzelor in sistem informatizat , mii lei- Fisa Programului Anexa nr. 3 / 04 / 27 Pag. 4 din 4 Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizari pana 29 Executie preliminata Total REZULTATE ASTEPTATE : ndicatori de fundamentare EFCENTA 347 cheltuieli/dosar judecat (mii lei) REZULTAT 5,17 5,84 8,59 5,13 5, grad solutionare dosare(%) 63 COMENTAR : pag.18

18 Pag. 1 anii ulteriori NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Anexa nr. 3 / 04 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL efectuate pana la preliminate TOTAL GENERAL 00 TOTAL GENERAL CHELTUEL - BUGET DE STAT 71 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 71 Active fixe 71 Constructii 7102 Masini, echipamente si mijloace de transport 7103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71 Alte active fixe mii leipag.19

19 Pag. 2 anii ulteriori NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Anexa nr. 3 / 04 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL efectuate pana la preliminate C - Alte cheltuieli de investitii 00 TOTAL GENERAL CHELTUEL - BUGET DE STAT 71 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 71 Active fixe 71 Constructii 7102 Masini, echipamente si mijloace de transport 7103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71 Alte active fixe mii leipag.20

20 Pag. 3 anii ulteriori NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Anexa nr. 3 / 04 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL efectuate pana la preliminate b.dotari independente 00 TOTAL GENERAL CHELTUEL - BUGET DE STAT 71 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 71 Active fixe 7102 Masini, echipamente si mijloace de transport 7103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale e.alte cheltuieli asimilate investitiilor 00 TOTAL GENERAL CHELTUEL - BUGET DE STAT 71 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 71 Active fixe 71 Alte active fixe -mii leipag.21

21 Pag. 4 anii ulteriori NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Anexa nr. 3 / 04 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL efectuate pana la preliminate f. de expertiza,proiectare,asistenta tehnica,pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind reparatiile capitale,precum si alte categorii de lucrari de interventii,cu exceptia celor incluse la lit.d),astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare,inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor,autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege TOTAL GENERAL CHELTUEL - BUGET DE STAT 71 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 71 Active fixe 71 Constructii mii leipag.22

22 Pag. 5 anii ulteriori NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Anexa nr. 3 / 04 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL efectuate pana la preliminate TOTAL CAPTOL ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA 6100 ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA BUGET DE STAT ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA 6171 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 6171 Active fixe 6171 Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 6171 Alte active fixe mii leipag.23

23 Pag. 6 anii ulteriori NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Anexa nr. 3 / 04 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL efectuate pana la preliminate C - Alte cheltuieli de investitii 6100 ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA BUGET DE STAT ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA 6171 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 6171 Active fixe 6171 Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 6171 Alte active fixe mii leipag.24

24 Cod obiectiv : Pag mii lei - anii ulteriori NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE COD OBECTV 2 FSA OBECTVULU/PROECTULU/CATEGORE DE NVESTT b.dotari independente Anexa nr. 3 / 04 / 29 Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii D. ESALONAREA VALOR RAMASE DE FNANTAT S SURSELE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare Surse de finantare si costuri de finantare / Total efectuate pana la preliminate TOTAL GENERAL 6100 ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA BUGET DE STAT 61 ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA 6171 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 6171 Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale pag.25

25 Cod obiectiv : Pag mii lei - anii ulteriori NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE COD OBECTV 5 FSA OBECTVULU/PROECTULU/CATEGORE DE NVESTT e.alte cheltuieli asimilate investitiilor Anexa nr. 3 / 04 / 29 Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii D. ESALONAREA VALOR RAMASE DE FNANTAT S SURSELE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare Surse de finantare si costuri de finantare / Total efectuate pana la preliminate TOTAL GENERAL 6100 ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA BUGET DE STAT 61 ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA 6171 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 6171 Active fixe 6171 Alte active fixe pag.

26 Pag. 3 anii ulteriori NALTA CURTE DE CASATE S JUSTTE Anexa nr. 3 / 04 / 29 COD OBECTV 1078 FSA OBECTVULU/PROECTULU/CATEGORE DE NVESTT f. de expertiza,proiectare,asistenta tehnica,pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind reparatiile capitale,precum si alte categorii de lucrari de interventii,cu exceptia celor incluse la lit.d),astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare,inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor,autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii D. ESALONAREA VALOR RAMASE DE FNANTAT S SURSELE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare Cod obiectiv : mii lei - Surse de finantare si costuri de finantare / Total efectuate pana la preliminate TOTAL GENERAL 6100 ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA BUGET DE STAT ORDNE PUBLCA S SGURANTA NATONALA 6171 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 6171 Active fixe 6171 Constructii pag.27