Valori proprii. Polinomul caracteristic Teorema lui Cayley-Hamilton

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Valori proprii. Polinomul caracteristic Teorema lui Cayley-Hamilton"

Transcriere

1 Valori proprii. Polinomul caracteristic Teorema lui Cayley-Hamilton Definiția 1. Fie matricea A M n C). Polinomul p A C[X], definit prin p A t) := detti n A) = 1) n deta ti n ), se numește polinomul caracteristic al matricei A. Explicit, avem p A t) = t n E 1 A)t n 1 +E 2 A)t n 2 + 1) n 1 E n 1 A)t+ 1) n E n A), unde E k A) este suma minorilor principali de ordinul k ai lui A, adică suma celor n k) determinanți de ordin k formați cu liniile și coloanele de aceiași indici din A. În particular, E 1A) = a a nn = tr A, E 2 A) = a ii a ij, 1 i<j n E n 1 A) = tr adj A)) unde adj A) reprezintă adjuncta clasică a lui A), iar E n A) = det A. Fie λ 1,..., λ n C valorile proprii ale lui A. Întrucât λ 1,..., λ n sunt rădăcinile polinomului caracteristic p A, în baza relațiilor lui Viète, avem a ji a jj λ λ n = E 1 A) = tr A, λ i λ j = E 2 A) = 1 i<j n. λ 1 λ n = E n A) = det A. 1 i<j n a ii a ji a ij a jj, Teorema 2 teorema lui Arthur Cayley și William Rowan Hamilton). Pentru orice corp K și orice matrice A M n K) are loc egalitatea p A A) = O n. Teorema 3. Fiind date o matrice A M n C) și un polinom f C[X], următoarele afirmații sunt adevărate: 1 Dacă fa) = O n, atunci orice valoare proprie a lui A este rădăcină a lui f Dacă matricea A anulează polinomul f, atunci orice valoare proprie a lui A îl anulează pe f). 1

2 2 Dacă λ 1,..., λ m C sunt valorile proprii distincte ale lui A, cu ordinele de multiplicitate s 1,..., s m N, atunci valorile proprii ale matricei fa) sunt fλ 1 ),..., fλ m ), cu exact aceleași ordine de multiplicitate, s 1,..., s m. Teorema 4. Pentru orice corp K și orice matrice A M n K) există un unic polinom monic m A K[X], de grad minim mai mic sau cel mult egal cu n) și cu proprietatea că m A A) = O n. Definiția 5. Unicul polinom m A din teorema precedentă se numește polinomul minimal al matricei A. În baza teoremei împărțirii cu rest, rezultă imediat că dacă f K[X] și fa) = O n, atunci m A f. În particular, avem m A p A adică polinomul minimal divide polinomul caracteristic). Teorema 6 Ferdinand Georg Frobenius). Fiind date un corp K și o matrice A M n K), polinomul minimal m A și polinomul caracteristic p A au aceiași factori ireductibili în K[X]. Definiția 7. Fie A M m,n C). Matricea A := Āt M n,m C), având elementele a jk = ā kj, se numește adjuncta hermitiană) a lui A. Se constată ușor că pentru orice matrici A M m,n C) și respectiv B M n,p C) au loc următoarele egalități: AB) = B A și A ) = A. Definiția 8. O matrice A M n C) se numește hermitiană, dacă A = A. Se spune că matricea A este strâmb hermitiană sau antihermitiană), dacă A = A. O matrice A M n R) se numește simetrică respectiv antisimetrică), dacă A = A t respectiv A = A t ). Definiția 9. O matrice U M n C) se numește unitară, dacă UU = I n. Evident, dacă U este unitară, atunci avem și U U = I n. O matrice U M n R) se numește ortogonală, dacă UU t = I n. Evident, dacă U este ortogonală, atunci avem și U t U = I n. Se constată imediat că U M n C) este unitară dacă și numai dacă liniile respectiv coloanele) lui U formează un sistem ortonormal în raport cu produsul scalar definit pe C n prin x, y := y x = x 1 ȳ x n ȳ n oricare ar fi x := x 1,..., x n ), y := y 1,..., y n ) C n. 2

3 Definiția 10. O matrice A M n C) se numește normală, dacă ea comută cu adjuncta sa, adică AA = A A. Evident, orice matrice hermitiană, orice matrice strâmb hermitiană și orice matrice unitară este normală. De asemenea, orice matrice simetrică, orice matrice antisimetrică și orice matrice ortogonală este normală. 3

4 Probleme 1. Fie A M 2 C) o matrice cu proprietatea că A 2 O 2 și fie λ 1, λ 2 C valorile proprii ale lui A. Atunci următoarele afirmații sunt adevărate: 1 Dacă λ 1 λ 2, atunci A n = λn 1 λn 2 λ 1 λ 2 A λn 1 λ 2 λ 1 λ n 2 λ 1 λ 2 I 2 oricare ar fi n 0. 2 Dacă λ 1 = λ 2, atunci A n = nλ n 1 1 A n 1)λ n 1 I 2 oricare ar fi n Fie n 2 un număr întreg și fie A, B M 2 C) astfel încât AB BA și AB) n = BA) n. Să se demonstreze că există un număr complex a în așa fel încât AB) n = ai 2. M. Andronache, Olimpiada locală București, 1996/2 3. Fie A, B M 2 C) și fie k 2 un număr natural. a) Să se arate că dacă AB) k = O 2, atunci BA) k = O 2. b) Să se arate că dacă AB) k = I 2, atunci BA) k = I 2. c) Dacă AB BA, să se afle toate matricile C M 2 C) cu proprietatea că AB) k = C implică BA) k = C. D. Miheț, Concursul Gr. Moisil, 2003/3 4. Fie A M 2 R) cu det A 1 ) și fie a n ), b n ), c n ), d n ) șiruri cu proprietatea că A n an b = n oricare ar fi n 1. Să se demonstreze c n d n că dacă toate cele patru șiruri sunt convergente, atunci A = I 2. M. Andronache, Olimpiada locală București, 2001/4 ) a1 b 5. Fie a 1, b 1, c 1, d 1 R \ {0} și fie matricea A = 1. Pentru c 1 d ) 1 fiecare număr natural n 1 notăm A n an b = n. Demonstrați că dacă unul dintre șirurile a n ), b n ), c n ), d n ) este o progresie aritmetică, atunci și celelalte trei sunt progresii aritmetice. c n d n C. Cocea, problema C:237, GM 8/1982 4

5 ) a b 6. Fie S mulțimea tuturor matricilor M = M c d 2 R), cu proprietatea că a, b, c, d formează în această ordine) o progresie aritmetică. Să se determine toate matricile M S pentru care există un număr întreg k > 1 astfel încât M k S. Concursul William Lowell Putnam 2015, problema B3 { ) a b 7. Considerăm mulțimea M = M c d 2 C) }. ab = cd a) Dați exemplu de matrice A M astfel încât A 2017 M, A 2019 M, dar A 2018 M. b) Demonstrați că dacă A M și există un număr întreg k 1 așa încât matricile A k, A k+1 și A k+2 să aparțină lui M, atunci A n M oricare ar fi n 1. Olimpiada județeană, 2018/2 8. a) Fie A, B M 2 R) matrici care nu comută. Demonstrați că dacă A 3 = B 3, atunci A n și B n au aceeași urmă pentru orice număr natural nenul n. b) Dați exemplu de matrici A, B M 2 R) care nu comută, astfel încât pentru orice număr natural nenul matricile A n și B n să fie diferite, dar să aibă aceeași urmă. N. Papacu, Olimpiada județeană, 2017/3 9. Fie t 0, π) și fie n 2 un număr natural. Să se determine ) soluțiile X M 2 R) ale ecuației matriciale X n cos t sin t =. sin t cos t V. Pop, Concursul Al. Papiu-Ilarian, 2010/1 10. Fie A, B M 2 C) astfel încât tr A = tr B și tr A 2 ) = tr B 2 ). Să se demonstreze că pentru orice polinom f C[X] are loc egalitatea det fa) = det fb). I. Savu, Olimpiada locală București, 1993/3 11. Fie A, B M 2 C) matrici cu proprietatea că AB BA = B 2. Să se demonstreze că AB = BA. Concursul Vojtěch Jarník, categoria I, 2010/2 5

6 12. Fie A, B M 2 C) matrici cu proprietatea că A 2 + B 2 = 2AB. a) Demonstrați că AB = BA. b) Demonstrați că tr A = tr B. N. Bourbăcuț, Olimpiada națională, 2011/4 13. Fiind dată o matrice A M 2 C), A O 2, să se demonstreze că următoarele afirmații sunt echivalente: 1 Ecuația matricială X 2 = A are soluții în M 2 C). 2 A 2 O 2. L. Panaitopol, Olimpiada județeană București, 1994/1 14. Fiind dată o matrice A M 2 C), A O 2, să se demonstreze că următoarele afirmații sunt echivalente: 1 Ecuația matricială AX + XA = I 2 are soluții în M 2 C). 2 A este inversabilă sau A 2 = O 2. M. Chiriță, M. Piticari, Olimpiada județeană București, 1995/1 15. Fie A M 2 C). Să se arate că ecuația matricială AX XA = A are soluții în M 2 C) dacă și numai dacă A 2 = O 2. V. Pop, Concursul Argument, Baia-Mare, 2011/2 16. Fie A M 2 C) astfel ca det A = 1. Să se demonstreze că det A 2 + A I 2 ) + det A 2 + I 2 ) = 5. V. Pop, Concursul Al. Papiu-Ilarian, 2012/2 17. Fie x > 0 un număr real și fie A M 2 R) o matrice astfel încât det A 2 + xi 2 ) = 0. Să se demonstreze că det A 2 + A + xi 2 ) = x. V. Pop, Olimpiada județeană, 2006/1 18. Fie A M 2 R) cu det A = d 0 și fie A adjuncta clasică a lui A. Demonstrați că dacă det A + da ) = 0, atunci det A da ) = 4. D. Jinga, Olimpiada județeană, 2001/1 6

7 19. Fie A M 2 C) astfel încât deta 2 + A + I 2 ) = deta 2 A + I 2 ) = 3. Demonstrați că A 2 A 2 + I 2 ) = 2I 2. Olimpiada județeană, 2016/1 20. Să se demonstreze că pentru orice matrici A, B M 2 C) și orice x C are loc egalitatea det A + xb) = det A + tr A tr B trab) ) x + det B)x Fie A, B M 2 C) matrici cu proprietatea că AB = BA și det A + B) = det A + 2B) = det A + 3B) = 1. Să se demonstreze că B 2 = O 2. M. Andronache, I. Savu, Olimpiada județeană București, 2000/2 1 a a 22. Fie A = M 3 C). Determinați A n n N) Gh. Lobonț, Concursul M. Țarină, 2009/2 23. Fie A M 3 R). Să se arate că dacă A 3 = I 3, atunci det A I 3 ) = 0. F. Vulpescu-Jalea, Olimpiada locală București, 1991/3 24. Fie A M 3 C) o matrice inversabilă cu proprietatea că det A = 1 și tr A = tr A 1) = 0. Să se demonstreze că A 3 = I Există matrici A, B M 3 C) astfel încât AB BA) 1993 = I 3? Iran 1988 Olimpiada națională, 1993/3 26. Fie A M n C) o matrice cu proprietatea că există k 1 număr întreg astfel ca A k = O n. Să se demonstreze că det xa + I n ) = 1 oricare ar fi x C. L. Panaitopol, Olimpiada județeană București, 1991/3 27. Fie A, B M n C) astfel încât AB = BA. Să se demonstreze că det A + BX) = det A + XB) oricare ar fi X M n C). I. Savu, Olimpiada județeană București, 1997/3 7

8 28. Fie A = a ij ) 1 i,j n M n R) astfel ca A n O n și a ij a ji 0 pentru orice i, j {1,..., n}. Demonstrați că A posedă cel puțin două valori proprii complexe nereale. SEEMOUS 2011/2 29. Să se demonstreze că pentru orice matrici A, B M n C) are loc egalitatea p AB = p BA adică matricile AB și BA au același polinom caracteristic). 30. Fie m, n N, m n și fie matricile A M m,n C) și B M n,m C). Să se demonstreze că dacă m < n, atunci iar dacă m > n, atunci p BA t) = t n m p AB t) oricare ar fi t C, p AB t) = t m n p BA t) oricare ar fi t C. 31. Fie A M 3,2 C) și B M 2,3 C) matrici cu proprietatea că AB = Să se determine det BA). Gh. Eckstein, Olimpiada națională, 1995/3 32. Fie n 2 un număr natural și fie A M n,2 C), B M 2,n C) matrici cu proprietatea că există k 1 așa încât AB) k = O n. Să se demonstreze că: a) AB) 3 = O n. b) Dacă rang AB) 2, atunci AB) 2 = O n. D. Miheț, Concursul Gr. Moisil, 2009/4 33. Fie A, B M n C) matrici inversabile cu proprietatea că există numere complexe α, β, cu α β, în așa fel încât αab + βba = I n. Să se demonstreze că det AB BA) = 0. V. Pop, Olimpiada locală Cluj, 2006/2 34. Fie matricile A, B M 2n+1 C), cu proprietatea că A 2 B 2 = I 2n+1. Să se demonstreze că det AB BA) = 0. M. Opincariu, problema C.O:4937, GM 4/2008 8

9 35. Fie A, B M n R) matrici cu proprietatea că B 2 = I n și A 2 = AB+I n. 1 + ) n 5 Să se demonstreze că det A. 2 M. Cavachi, Olimpiada județeană, 2007/4 36. Fie numerele naturale m, n 2 și fie matricile A 1,..., A m M n R), nu toate nilpotente. Să se demonstreze că există un număr întreg k 1 astfel încât A k Ak m O n. Olimpiada națională, 2013/2 37. Fie A M n C) astfel ca tr A = tr A 2 ) = = tr A n ) = 0. Să se demonstreze că A n = O n. 38. Fie A, B M n C) astfel ca AB BA = aa, unde a C \ {0}. a) Să se demonstreze că A k B BA k = aka k pentru orice n N. b) Să se demonstreze că A n = O n. IMC Fie A, B M n C) astfel ca A 2 B + BA 2 = 2ABA. Să se demonstreze că există un număr natural k așa încât AB BA) k = O n. IMC Fie matricile A, B, C, D M n C), dintre care A și C sunt inversabile. Să se demonstreze că dacă A k B = C k D oricare ar fi k = 1, 2, 3,..., atunci B = D. M. Cavachi, Olimpiada națională, 1996/4 41. Pentru orice număr natural nenul n și orice matrice coloană de forma X = ) t x 1 x 2... x n Mn,1 Z), notăm cu δx) cel mai mare divizor comun al numerelor x 1, x 2,..., x n care este un număr natural). Fie n 2 un număr natural și fie A M n Z). Demonstrați că următoarele afirmații sunt echivalente: 1 det A = 1; 2 δax) = δx) oricare ar fi X M n,1 Z). Olimpiada națională, 2018/1 42. Fie A 1,..., A k M n R) matrici simetrice. Demonstrați că următoarele afirmații sunt echivalente: 9

10 1 det A A2 k ) = 0. 2 det A 1 B A k B k ) = 0 oricare ar fi B 1,..., B k M n R). Olimpiada națională, 2017/2 43. Să se demonstreze că toate valorile proprii ale unei matrice hermitiene A M n C) sunt reale. În particular, toate valorile proprii ale unei matrice simetrice A M n R) sunt reale. 44. Fie n, k N și fie A 1,..., A k M n R). Să se demonstreze că det A t 1A A t k A k) 0. M. Cavachi, Olimpiada națională, 1995/2 45. a) Fiind dat un număr întreg impar n 3, determinați toate matricile simetrice A M n R) cu proprietatea că tr A n 1) = det A < n n. b) Fie n 3 un număr întreg impar și fie A M n R) o matrice simetrică cu proprietatea că tr A n 1) = det A = n n. Demonstrați că A 2 = n 2 I n. c) Fiind dat un număr întreg par n 4, demonstrați că există o matrice simetrică A M n R) astfel încât tr A n 1) = det A = n n și A 2 n 2 I n. Concursul Traian Lalescu, faza națională, secțiunea B, 2018/1 46. Să se demonstreze că toate valorile proprii ale unei matrice strâmb hermitiene A M n C) sunt fie nule, fie pur imaginare. În particular, toate valorile proprii ale unei matrice antisimetrice A M n R) sunt fie nule, fie pur imaginare. 47. Fie A M n R) o matrice antisimetrică. Să se demonstreze că dacă n este impar, atunci det A = 0, iar dacă n este par, atunci det A Fie A M n R) o matrice antisimetrică. Demonstrați că pentru orice x, y [0, ) are loc inegalitatea deta + xi n ) deta + yi n ) deta + xy I n ) 2. O. Ganea, Olimpiada națională, 2008/4 49. Să se demonstreze că toate valorile proprii ale unei matrice unitare U M n C) au modulul egal cu 1. În particular, toate valorile proprii ale unei matrice ortogonale U M n R) au modulul egal cu 1. 10

11 50. Fie A M n R) o matrice cu proprietatea că AA t = I n. Să se demonstreze că: a) tr A n; b) pentru n impar avem det A 2 I n ) = 0. A. Gălățan, Olimpiada județeană, 2007/2 51. Fie A M n R) o matrice ortogonală care nu are pe 1 ca valoare proprie și fie B matricea obținută din A prin schimbarea semnelor tuturor elementelor unei linii. Demonstrați că 1 este valoare proprie pentru B. H. Liebeck, A. Osborne, Amer. Math. Monthly, probl [1994] 52. Fie x = x 1,..., x n ) R n astfel încât x x n 0 și x x 2 n = 1 și fie matricea A = I n 2xx t. a) Să se demonstreze că A este ortogonală. b) Să se determine valorile proprii ale lui A, precum și o bază în raport cu care A are forma canonică Jordan. c) Să se determine x știind că 1,..., 1) este vector propriu pentru A. Concursul Traian Lalescu, faza națională, secțiunea B, 2017/1 53. a) Să se demonstreze că dacă A, B M n R) și AB) n = O n, atunci BA) n = O n. b) Să se arate că există X, Y M n R) astfel ca XY ) n 1 = O n și Y X) n 1 O n. Concursul Traian Lalescu, UTCN, profil electric, anul I, Fie n 2 număr întreg și fie A, B M n C). Dacă AB) 3 = O n, rezultă oare că BA) 3 = O n? Justificați răspunsul. Olimpiada națională, 2017/3 55. Fie n 2 un număr natural fixat. Vom numi o matrice A M n Q) radicală dacă există o infinitate de numere naturale k astfel încât ecuația X k = A să aibă soluții în M n Q). 11

12 a) Demonstrați că dacă A este o matrice radicală, atunci det A { 1, 0, 1} și că există o infinitate de matrici radicale care au determinantul 1. b) Demonstrați că există o infinitate de matrici care nu sunt radicale și au determinantul 0, precum și o infinitate de matrici care nu sunt radicale și au determinantul 1. Olimpiada națională, 2005/1 56. Fie matricile A, B M n C), dintre care cel puțin una este inversabilă. Demonstrați că polinoamele minimale ale matricilor AB și BA sunt egale. Rămâne adevărată această afirmație dacă niciuna dintre matricile A și B nu este inversabilă? 57. Fie p 3 un număr întreg și fie A M n C) o matrice astfel încât A p = pa p 1)I n și A 3p = 3pA 3p 1)I n. Să se demonstreze că egalitatea A r = ra r 1)I n are loc pentru orice număr întreg r 1. V. Matrosenco, Olimpiada județeană București, 2000/4 58. Fie n un număr întreg pozitiv, fie p > n + 1 un număr prim cu proprietatea că p 3 mod 4) și fie A M n Q), A I n. Să se demonstreze că A p + A 2I n. V. Matei, Amer. Math. Monthly, problema [2010, 558] 59. Fie k un număr natural. Să se demonstreze că numărul natural minim n, pentru care există o matrice A M n Q) astfel încât A 2k = I n, este 2 k. Rezolvări Concursul Traian Lalescu, faza națională, secțiunea A, 2013/3 1. Rezolvarea 1. Demonstrăm mai întâi că pentru orice n 0 este adevărată propoziția P n) : u n, v n C a.î. A n = u n A + v n I 2 12

13 cu convenția A 0 = I 2. Evident, propozițiile P 0) și P 1) sunt adevărate alegem u 0 = 0, v 0 = 1 și respectiv u 1 = 1, v 1 = 0). Presupunând P n) adevărată pentru un n 0 oarecare, să arătăm că și P n+1) este adevărată. Notăm α := tr A = λ 1 + λ 2 și respectiv β := det A = λ 1 λ 2. Atunci avem p A t) = t 2 αt + β, deci A 2 = αa βi 2, conform teoremei lui Cayley- Hamilton. Drept urmare A n+1 = AA n = Au n A + v n )I 2 = u n A 2 + v n A = αu n + v n )A βu n I 2. Rezultă de aici că definind u n+1 := αu n + v n și respectiv v n+1 := βu n, avem A n+1 = u n+1 A + v n+1 I 2, deci P n + 1) este adevărată. Se constată imediat că șirurile u n ) n 0 și v n ) n 0, definite mai sus, verifică ambele recurența de ordinul doi cu coeficienți constanți u n+2 = αu n+1 βu n și respectiv v n+2 = αv n+1 βv n. Ecuația caracteristică asociată celor două recurențe este z 2 αz + β = 0, cu rădăcinile λ 1 și λ 2. 1 Dacă λ 1 λ 2, atunci există p, q, r, s C în așa fel încât u n = pλ n 1 + qλ n 2 și respectiv v n = rλ n 1 + sλ n 2 oricare ar fi n 0. Din condițiile inițiale u 0 = 0, u 1 = 1 și respectiv v 0 = 1, v 1 = 0, se obține u n = λn 1 λn 2 λ 1 λ 2, respectiv v n = λn 1 λ 2 λ 1 λ n 2 λ 1 λ 2. 2 Dacă λ 1 = λ 2 0) deoarece, în caz contrar, am avea A 2 = O 2 ), atunci există p, q, r, s C în așa fel încât u n = λ n 1 pn + q) și respectiv v n = λ n 1 rn + s) oricare ar fi n 0. Din condițiile inițiale u 0 = 0, u 1 = 1 și respectiv v 0 = 1, v 1 = 0, se obține u n = nλ n 1 1, respectiv v n = n 1)λ n 1. Rezolvarea 2. 1 Aplicând teorema împărțirii cu rest polinoamelor f = X n și p A = X λ 1 )X λ 2 ), rezultă că există q C[X] și există a, b C astfel ca X n = X λ 1 )X λ 2 ) q + ax + b. 13

14 Obținem de aici sistemul { aλ1 + b = λ n 1 aλ 2 + b = λ n 2, cu soluțiile a = λn 1 λn 2 λ 1 λ 2, b = λn 1 λ 2 λ 1 λ n 2 λ 1 λ 2. Întrucât A λ 1 I 2 )A λ 2 I 2 ) = p A A) = O 2 conform teoremei lui Cayley- Hamilton), deducem că A n = aa + bi 2 = λn 1 λn 2 λ 1 λ 2 A λn 1 λ 2 λ 1 λ n 2 λ 1 λ 2 I 2. 2 Aplicând din nou teorema împărțirii cu rest polinoamelor f = X n și p A = X λ 1 ) 2, rezultă că există q C[X] și există a, b C astfel ca Derivând ambii membri găsim X n = X λ 1 ) 2 q + ax + b. nx n 1 = 2X λ 1 ) q + X λ 1 ) 2 q + a. Din aceste două egalități obținem a = nλ n 1 1 și b = λ n 1 aλ 1 = n 1)λ n 1. Ca mai sus, avem A λ 1 I 2 ) 2 = p A A) = O 2 conform teoremei lui Cayley- Hamilton), de unde A n = aa + bi 2 = nλ n 1 1 A n 1)λ n 1 I Se aplică rezultatul din problema 1, ținându-se seama că matricile AB și BA au aceleași valori proprii. 3. a) Dacă AB) k = O 2, atunci p AB t) = t 2, deci p BA t) = t 2. Teorema lui Cayley-Hamilton implică BA) 2 = O 2, de unde BA) k = O 2. b) Egalitatea AB) k = I 2 garantează că A este inversabilă. Înmulțind această egalitate cu A 1 la stânga și cu A la dreapta, obținem BA) k = I 2. c) Problema precedentă și cele demonstrate la a) și b) arată că singurele matrici cu proprietatea din enunț sunt cele de forma C = ai 2, cu a număr complex arbitrar. 4. Fie α, β, γ, δ limitele șirurilor a n ), b n ), c n ), respectiv d n ). Atunci există lim n detan ) = lim a nd n b n c n ) = αδ βγ, deci există n lim det n A)n = αδ βγ. Cum det A 1, rezultă ) că în mod necesar avem det A = 1, deci αδ βγ = 1. a b Fie A =, cu ad bc = det A = 1. Trecând la limită în relațiile c d de recurență a n+1 = aa n + bc n, c n+1 = ca n + dc n b n+1 = ab n + bd n, d n+1 = cb n + dd n, 14

15 deducem că α, β, γ, δ sunt soluții ale sistemului a 1)α +bγ = 0 a 1)β +bδ = 0 cα +d 1)γ = 0 cβ +d 1)δ = 0. Cum αδ βγ = 1, rezultă că acest sistem omogen admite o soluție netrivială, deci determinantul său este nul. Un calcul simplu arată că determinantul sistemului este egal cu a 1)d 1) bc ) 2. Prin urmare, trebuie să avem a 1)d 1) bc = 0. Întrucât ad bc = 1, deducem de aici că a + d = 2. Fie λ 1, λ 2 C valorile proprii ale lui A. Cum λ 1 + λ 2 = a + d = 2 și λ 1 λ 2 = det A = 1, rezultă că λ 1 = λ 2 = 1. Conform problemei 1, avem A n = na n 1)I 2 = na 1) + 1 nb nc nd 1) + 1 de unde a n = na 1) + 1, b n = nb, c n = nc, d n = nd 1)+1. Convergența șirurilor a n ), b n ), c n ) și d n ) implică atunci a = d = 1 și b = c = 0, adică A = I Fie α := tr A, β := det A și fie u n ) n 1, v n ) n 1 șirurile definite recursiv prin u 1 = 1, v 1 = 0 și u n+1 = αu n + v n, v n+1 = βu n oricare ar fi n 1. Atunci pentru orice n 1 avem a se vedea problema 1) u n+2 = αu n+1 βu n, v n+2 = αv n+1 βv n, precum și A n = u n A + v n I 2. Rezultă de aici că ), a n = a 1 u n + v n, b n = b 1 u n, c n = c 1 u n, d n = d 1 u n + v n. Vom dovedi că dacă șirul a n ) este o progresie aritmetică, atunci și șirurile b n ), c n ) și d n ) sunt progresii aritmetice celelalte trei posibilități se tratează analog). Avem a n+2 = a 1 u n+2 + v n+2 = a 1 αu n+1 βu n ) + αv n+1 βv n = αa 1 u n+1 + v n+1 ) βa 1 u n + v n ), deci a n+2 = αa n+1 βa n, 15

16 precum și a n+2 = 2a n+1 a n. Scăzând membru cu membru cele două egalități, deducem că α 2)a n+1 = β 1)a n oricare ar fi n 1. Cazul I. α = 2. Atunci, cum a 1 0, rezultă că β = 1. Prin urmare, valorile proprii ale lui A sunt λ 1 = λ 2 = 1. Aplicând rezultatul problemei 1, găsim A n = na n 1)I 2 = 1 + na1 1) nb 1 nc nd 1 1) deci șirurile b n ), c n ) și d n ) sunt progresii aritmetice. Cazul I. α 2. Atunci a n+1 = β 1 α 2 a n oricare ar fi n 1, deci șirul a n ) este o progresie geometrică. Fiind simultan progresie aritmetică și progresie geometrică, șirul a n ) trebuie să fie constant. Prin urmare, trebuie să avem β 1 = α 2, adică β = α 1. Dar atunci p A t) = t 2 αt + α 1, iar valorile proprii ale lui A sunt λ 1 = 1 și λ 2 = α 1 λ 1. Conform problemei 1, avem deci u n = α 1)n 1 α 2 și v n = α 1)n α 1) α 2 a n = a 1 u n + v n = a 1 1 α 2 α 1)n + α 1 a 1. α 2 Nu putem avea a 1 = 1. În adevăr, dacă a 1 = 1, atunci d 1 = tr A a 1 = α 1, deci α 1 = β = a 1 d 1 b 1 c 1 = α 1 b 1 c 1. Dar atunci b 1 c 1 = 0, în contradicție cu ipoteza. Cum α 2, avem și α 1 1. Prin urmare, șirul a n ) fiind constant, trebuie să avem α 1 = 0, adică α = 1 și β = α 1 = 0. Conform teoremei lui Cayley-Hamilton, avem A 2 = A, deci A n = A oricare ar fi n 1. Cu alte cuvinte, în acest caz șirurile a n ), b n ), c n ) și d n ) sunt toate constante și concluzia din enunț are loc. ) a b 6. Fie M = S. Notând m := b+c)/2 și r := c b)/2, rezultă c d ) m 3r m r că M =. Dacă r = 0, atunci m + r m + 3r ) m m 1) M = m m 16, ),

17 și se constată imediat că M 2 S. Deci orice matrice de forma 1) satisface cerința din enunț. Presupunem în continuare că r 0. Fie λ 1 și λ 2 valorile proprii ale lui M. Acestea sunt rădăcinile ecuației de gradul al doilea t 2 2mt 8r 2 = 0, care are discriminantul = 4m r 2 > 0. Cum λ 1 λ 2 = 8r 2 < 0, deducem că λ 1 și λ 2 sunt reale, distincte, nenule și de semne contrare. Notăm pentru fiecare k 0 u k := λk 1 λk 2 λ 1 λ 2 și respectiv v k := λk 1 λ 2 + λ 1 λ k 2 λ 1 λ 2. Conform problemei 1, avem M k = u k M + v k I 2 oricare ar fi k 0. Se constată imediat că M k S dacă și numai dacă v k = 0, adică dacă și numai dacă λ k 1 1 = λ k 1 2. Dacă există k > 1 așa încât M k S, atunci trebuie să avem λ 1 = λ 2. Cum λ 1 λ 2 < 0, rezultă că λ 2 = λ 1, deci 2m = tr M = 0. Prin urmare, M este de forma 3r r 2) M = r 3r Reciproc, dacă M este de forma 2), atunci avem λ 1 = λ 2 = 2 2 r, deci λ1 k 1 = λ k 1 2 oricare ar fi k impar. Prin urmare, M k S oricare ar fi k > 1 impar. În concluzie, matricile M S cu proprietatea din enunț sunt cele de forma 1) sau 2), cu m, r R arbitrare. 7. Fie A M 2 C), α := tr A, β := det A și fie u n ) n 0, v n ) n 0 șirurile definite recursiv prin u 0 = 0, v 0 = 1 și ). u n+1 = αu n + v n, v n+1 = βu n oricare ar fi n 0. Atunci avem A n = u n A + v n I 2 oricare ar fi n 0 a se vedea rezolvarea problemei 1). ) a b Observăm că dacă A = M, atunci avem ab = cd, deci c d 3) A n M au n + v n )bu n = cu n du n + v n ) b c)u n v n = 0. ) a b b) Fie A = M. Dacă b = c, atunci în baza lui 3) deducem c d că A n M oricare ar fi n 1. Presupunem în continuare că b c. Deoarece matricile A k, A k+1 și A k+2 aparțin lui M, din 3) rezultă că u k v k = u k+1 v k+1 = u k+2 v k+2 = 0. 17

18 Dacă u k = v k = 0, atunci A k = O 2, deci valorile proprii ale lui A sunt λ 1 = λ 2 = 0 și prin urmare α = β = 0. Din teorema lui Cayley-Hamilton rezultă că A 2 = O 2, deci A n = O 2 oricare ar fi n 2. În consecință, avem A n M oricare ar fi n 1. Dacă u k = 0 și v k 0, atunci u k+1 = v k, v k+1 = 0 și u k+2 = αv k, v k+2 = βv k. Cum u k+2 v k+2 = 0, trebuie să avem α = 0 sau β = 0. Dacă α = 0, atunci A 2 = βi 2 conform teoremei lui Cayley-Hamilton). Se demonstrează imediat că A 2k = β k I 2 și A 2k 1 = β k 1 A oricare ar fi k 1. Dacă însă β = 0, atunci A 2 = αa conform teoremei lui Cayley-Hamilton). Se demonstrează imediat că A n = α n 1 A oricare ar fi n 2. Cum A M, rezultă în ambele situații că A n M oricare ar fi n 1. Cazul u k 0, v k = 0 se tratează similar. ) a b a) Căutăm o matrice A = M, cu b c, care să aibă valori proprii nenule distincte λ 1 λ 2. Atunci avem a se vedea rezolvarea c d problemei 1) u n = λn 1 λn 2 λ 1 λ 2, v n = λn 1 λ 2 λ 1 λ n 2 λ 1 λ 2. Condițiile A 2017 M, A 2019 M, A 2018 M sunt echivalente conform lui 3)) cu λ λ 2017 ) 2 λ λ 2016 ) 2 = 0 λ λ 2019 ) 2 λ λ 2018 ) 2 = 0 λ λ 2018 ) 2 λ λ 2017 ) 2 0. Aceste condiții sunt îndeplinite, de exemplu, dacă λ 1 = ε și λ 2 = ε = ε 2, unde ε = cos 2π 3 + i sin 2π 3. În adevăr, atunci se constată ușor că au loc următoarele relații: λ = λ = 1, λ = λ = 1, dar λ λ si, λ λ Prin urmare, este suficient să găsim o matrice A M care să aibă valorile proprii ε și ε 2, adică să aibă polinomul caracteristic p A t) = t 2 + t + 1. Un ) 1 6 exemplu de astfel de matrice este A =

19 8. a) Din A 3 = B 3 rezultă că det A) 3 = det B) 3. Deducem de aici că det A = det B =: β, deoarece det A și det B sunt numere reale. Fie α := tr A și γ := tr B. Atunci, în baza teoremei lui Cayley-Hamilton, avem Din aceste egalități rezultă că deci A 2 = αa βi 2 și B 2 = γb βi 2. A 3 = α 2 β)a αβi 2 și B 3 = γ 2 β)b γβi 2, Dacă α 2 β 0, atunci am avea α 2 β)a αβi 2 = γ 2 β)b γβi 2. A = γ2 β βα γ) α 2 B + β α 2 β I 2. Dar atunci am avea AB = BA, în contradicție cu ipoteza. Contradicția obținută arată că α 2 β = 0. Urmează apoi imediat că γ 2 β = 0 și că αβ = γβ. Deducem că α 2 = γ 2, deci γ = α sau γ = α. Dacă γ = α, atunci A și B au același polinom caracteristic, deci au aceleași valori proprii λ 1 și λ 2 și prin urmare tr A n ) = λ n 1 + λ n 2 = tr B n ) oricare ar fi n N. Dacă γ = α α, atunci α 0 și 2αβ = 0, deci β = 0. În acest caz avem A 3 = α 2 A și B 3 = γ 2 B = α 2 B. Cum A 3 = B 3, rezultă că A = B, deci tr A n ) = tr B n ) oricare ar fi n N. ) ) b) Matricile A = și B = îndeplinesc cerințele din enunț. 9. Fie X M 2 C) o soluție a ecuației matriciale din enunț. Există atunci u, v R a se vedea rezolvarea problemei 1) astfel ca X n = ux + vi 2. Întrucât sin t 0, nu putem avea u = 0, deci X = 1 u Xn vi 2 ) = v + cos t u sin t u sin t u v + cos t u. 19

20 Drept urmare, ) orice soluție a ecuației matriciale din enunț este de forma a b X =, cu a, b R. Mai mult, deoarece avem b a 1 = cos t sin t sin t cos t = det Xn = a 2 + b 2 ) n, rezultă că a 2 + b 2 = 1. Drept ) urmare, există un unic α [0, 2π) în așa fel cos α sin α încât X =. Dar atunci se știe că sin α cos α X n cos nα sin nα = sin nα cos nα Deci X este soluție a ecuației din enunț dacă și numai dacă cos nα = cos t și sin nα = sin t, adică dacă și numai dacă ). cos t + i sin t = cos nα + i sin nα = cos α + i sin α) n. În concluzie, soluțiile ecuației date sunt toate matricile de forma cos αk sin α X = k sin α k cos α k unde α k = t+2kπ n, iar k = 0, 1,..., n Conform teoremei lui Cayley-Hamilton, avem deci A 2 tr A)A + det A)I 2 = O 2 și B 2 tr B)B + det B)I 2 = O 2, ), tr A 2 ) = tr A) 2 2 det A și tr B 2 ) = tr B) 2 2 det B. Deoarece tr A = tr B și tr A 2 ) = tr B 2 ), deducem de aici că det A = det B. Drept urmare, avem p A = p B =: p matricile A și B au același polinom caracteristic). Fie f C[X] și fie g, h C[X] polinoame cu proprietatea că f = pg + h, polinomul h având gradul cel mult 1. Cum pa) = pb) = O 2, rezultă că fa) = ha) și fb) = hb). Dacă h = b C, atunci avem det fa) = det ha) = det bi 2 ) = b 2 20

21 și analog det fb) = b 2. Dacă h = ax + b, cu a, b C, a 0, atunci avem det fa) = det ha) = det aa + bi 2 ) = a 2 det A + b ) a I 2 = a 2 p b ) a și analog det fb) = a 2 p b a). În ambele cazuri avem det fa) = det fb). 11. Rezolvarea 1. Fie α := tr B și β := det B. Conform teoremei lui Cayley Hamilton, avem B 2 = αb βi 2. Înmulțind relația din enunț AB BA = B 2 mai întâi de la stânga cu B, iar apoi de la dreapta cu B, obținem BAB B 2 A = B 3 și AB 2 BAB = B 3. Adunând membru cu membru aceste egalități, găsim 2B 3 = AB 2 B 2 A = AαB βi 2 ) αb βi 2 )A = αab BA) = αb 2. Cum 2B 3 = 2BB 2 = 2BαB βi 2 ) = 2αB 2 2βB, deducem că αb 2 2βB = O 2 α 2 2β)B αβi 2 = O 2. Dacă α 2 2β 0, atunci B = αβ α 2 2β I 2, deci AB = BA. Dacă însă α 2 2β = 0, atunci trebuie să avem și αβ = 0, deci α = β = 0. Dar atunci B 2 = O 2, deci AB = BA. Rezolvarea 2. Înmulțind egalitatea B2 = AB BA la dreapta cu B, găsim B 3 = AB 2 BAB = AB 2 BB 2 + BA) = AB 2 B 2 A B 3, de unde 2B 3 = AB 2 B 2 A. Fie λ 1, λ 2 C valorile proprii ale lui B. Avem λ λ 2 2 = tr B 2 ) = tr AB BA) = 0, λ λ 3 2 = tr B 3 ) = 1 2 tr AB2 B 2 A) = 0. Se constată ușor că aceste două egalități implică λ 1 = λ 2 = 0, deci polinomul caracteristic al lui B este p B t) = t 2. Drept urmare, B 2 = O 2 conform teoremei lui Cayley-Hamilton), de unde AB = BA. 21

22 12. Fie σa) și σb) mulțimea valorilor proprii ale spectrul) lui A și respectiv B. Fie apoi λ σb) și fie v C 2, v 0 2 un vector propriu asociat. Avem Bv = λv și B 2 v = λ 2 v, de unde 0 2 = A 2 + B 2 2AB)v = A 2 v + λ 2 v 2λAv = A 2 2λA + λ 2 I 2 )v = λi 2 A) 2 v. Rezultă de aici că matricea λi 2 A este singulară, deci λ σa). Am dovedit astfel că σb) σa). Întrucât matricile A și A t au același polinom caracteristic, are loc egalitatea σa) = σa t ). Transpunând egalitatea din enunț, obținem A t ) 2 + B t ) 2 = 2B t A t. Pornind de la această egalitate, se arată exact ca mai sus că σa t ) σb t ). În consecință, avem σb) σa) = σa t ) σb t ) = σb), de unde σa) = σb) și prin urmare tr A = tr B ultima implicație are loc doar din cauză că A și B sunt de tipul 2 2!). Din tr A = tr B, rezultă că tr A B) = 0. Aplicând teorema lui Cayley- Hamilton matricei A B, deducem că 1) A B) 2 + det A B)I 2 = O 2. Dar 2) A B) 2 = A 2 + B 2 AB BA = AB BA, de unde tr A B) 2) = 0. Trecând acum la urme în relația 1), găsim det A B) = 0, deci A B) 2 = O 2. Această egalitate împreună cu 2) implică AB = BA Presupunem, prin absurd, că există X M 2 C) astfel încât X 2 = A, dar A 2 = O 2. Atunci avem X 4 = A 2 = O 2, deci valorile proprii ale lui X sunt λ 1 = λ 2 = 0. Prin urmare, polinomul caracteristic al lui X este p X t) = t 2. Conform teoremei lui Cayley-Hamilton, avem A = X 2 = O 2, în contradicție cu ipoteza. 2 1 Vom da două demonstrații pentru această implicație. Rezolvarea 1. Fie α := tr A și β := det A. Dacă β = 0, atunci conform teoremei lui Cayley-Hamilton avem A 2 = αa și α 0. Fie x C astfel ca x 2 = 1/α. Avem A = 1 α A2 = xa) 2, deci X := xa este soluție a ecuației matriciale X 2 = A. 22

23 Presupunem în continuare că β 0. Căutăm o soluție a ecuației X 2 = A de forma X = xa + yi 2. Cum A 2 = αa βi 2, avem X 2 = x 2 A 2 + 2xyA + y 2 I 2 = x 2 αa βi 2 ) + 2xyA + y 2 I 2 = αx 2 + 2xy)A + y 2 βx 2 )I 2. Rezolvarea va fi încheiată de îndată ce vom dovedi că există x, y C așa încât y 2 βx 2 = 0 și αx 2 + 2xy = 1. Fie γ C \ {0} în așa fel încât γ 2 = β. Alegând y = ±γx, avem y 2 βx 2 = 0 și αx 2 + 2xy = 1 x 2 α ± 2γ) = 1. Nu putem avea simultan α + 2γ = 0 și α 2γ = 0, deoarece, în caz contrar, am avea γ = 0. Prin urmare, este suficient să alegem ε { 1, 1} astfel ca α + 2εγ 0, apoi să alegem x C astfel ca x 2 = 1/α + 2εγ) și în fine să alegem y = εγx. Matricea X = xa + yi 2 va fi soluție a ecuației X 2 = A. Rezolvarea 2. Fie J matricea Jordan a lui A și fie S M 2 C) o matrice nesingulară astfel încât A ) = SJS 1. λ1 0 Dacă J =, atunci alegem x, y C astfel ca x 0 λ 2 = λ 1 și 2 ) x 0 y 2 = λ 2. Matricea X := S S 0 y 1 satisface X 2 = A. ) λ 1 Dacă J =, atunci λ 0 altfel am avea A 0 λ 2 = O 2 ). Matricea ) x y X := S S 0 x 1 este soluție a ecuației matriciale X 2 = A dacă și numai dacă x 2 = λ și 2xy = 1. Or, este simplu de văzut că există numere complexe x și y care să satisfacă simultan aceste două egalități Presupunem, prin absurd, că există X M 2 C) astfel încât AX + XA = I 2, dar A nu este inversabilă și A 2 O 2. Atunci det A = 0 și α := tr A 0. Conform teoremei lui Cayley-Hamilton, avem A 2 = αa. Din AX + XA = I 2 rezultă tr AX) + tr XA) = 2, deci tr AX) = tr XA) = 1. Cum det AX) = det A det X = 0, în baza teoremei lui Cayley-Hamilton deducem că AX) 2 = AX. Înmulțind egalitatea AX + XA = I 2 la dreapta cu AX, obținem AX) 2 + XA 2 X = AX, deci AX + αxax = AX, de unde XAX = O 2. Înmulțind această egalitate la stânga cu A, găsim AX)2 = O 2, adică AX = O 2. Analog se arată că și XA = O 2, de unde contradicția I 2 = AX + XA = O 2 + O 2 = O 2. 23

24 2 1 Dacă A este inversabilă, atunci ecuația AX + XA = I 2 are, evident, soluția X = 1 2 A 1. Rămâne așadar să arătăm că dacă A O 2 și A 2 = O 2, atunci există X M 2 C) astfel ca AX + XA = I 2. Vom da două demonstrații pentru această afirmație. Rezolvarea 1. Deoarece A 2 = O 2, rezultă că valorile proprii ale lui A sunt λ 1 = λ 2 = ) 0, deci tr A = det A = 0. Prin urmare, A este de forma a b A =, cu a c a 2 + bc = 0. Întrucât A O 2, rezultă că sau b 0, sau c 0. Presupunem, pentru fixarea ideilor, că b ) 0 cazul c 0 se a b tratează similar). Atunci avem A = a 2. Căutând o soluție /b a ) x y de forma X = a ecuației AX + XA = I z t 2, după efectuarea unor calcule de rutină ) pe care nu le mai reproducem, se constată că matricea 0 0 X = este soluție. 1/b 0 Rezolvarea 2. Deoarece A 2 = O 2, rezultă că valorile proprii ale lui) A 0 1 sunt λ 1 = λ 2 = 0. Cum A O 2, matricea Jordan a lui A este J =. 0 0 Este suficient să dovedim că ecuația JY + Y J = I 2 are soluție în M 2 C). În adevăr, dacă S M 2 C) este o matrice nesingulară cu proprietatea că A = SJS 1, atunci notând X := SY S 1, avem AX + XA = SJY S 1 + SY JS 1 = SJY + Y J)S 1 = I 2. ) 0 0 Or, se constată imediat că Y := verifică JY + Y J = I Necesitatea. Admitem că există X M 2 C) astfel ca AX XA = A. Atunci avem tr A = 0. Notând β := det A, din teorema lui Cayley-Hamilton rezultă că A 2 = βi 2. Ținând seama de aceasta, prin adunarea membru cu membru a egalităților A 2 = AXA XA 2 și A 2 = A 2 X AXA, obținem 2A 2 = A 2 X XA 2 = O 2, de unde A 2 = O 2. Suficiența. Presupunând că A 2 = O 2, vom arăta că există X M 2 C) astfel ca AX XA = A. Dacă A = O 2, atunci se poate alege X = O 2, sau X = I 2, sau X = A. Admitem în continuare că A O 2. Atunci matricea Jordan a lui A este J = ). Este suficient să dovedim că

25 ecuația JY Y J = J are soluție în M 2 C). În adevăr, dacă S M 2C) este o matrice nesingulară cu proprietatea că A = SJS 1, atunci notând X := SY S 1, avem AX XA = SJY S 1 SY JS 1 = SJY Y J)S 1 = SJS 1 = A. ) 0 0 Or, se constată imediat că Y := verifică JY Y J = J Fie α := tr A. Deoarece det A = 1, rezultă că polinomul caracteristic al lui A este de forma p A t) = t 2 αt + 1. Fie t 1 și t 2 rădăcinile ecuației t 2 + t 1 = 0. Avem det A 2 + A I 2 ) + det A 2 + I 2 ) = det t 1 I 2 A)t 2 I 2 A) ) + det ii 2 A) ii 2 A) ) = p A t 1 )p A t 2 ) + p A i)p A i) = t 2 1 αt 1 + 1)t 2 2 αt 2 + 1) + α i)α i). Întrucât t 2 1 = 1 t 1, t 2 2 = 1 t 2, t 1 + t 2 = 1 și t 1 t 2 = 1, deducem că det A 2 + A I 2 ) + det A 2 + I 2 ) = 2 α + 1)t 1 ) 2 α + 1)t2 ) + α 2 = 4 2α + 1)t 1 + t 2 ) + α + 1) 2 t 1 t 2 + α 2 = 2 + 2α + 1) α + 1) 2 + α 2 = Fie p A R[X] polinomul caracteristic al lui A, p A t) = det ti 2 A). Avem 0 = det A 2 + xi 2 ) = det i x I 2 A) i x I 2 A) ) = det i x I 2 A) det i x I 2 A) = p A i x) p A i x), deci unul dintre numerele complexe nereale i x și i x este rădăcină a lui p A. Cum p A R[X], rezultă că ambele numere complexe sunt rădăcini ale lui p A, deci p A t) = t i x)t + i x) = t 2 + x 2. Fie t 1,2 = 1 ± 1 4x 2 rădăcinile ecuației t 2 +t+x = 0. Atunci A 2 +A+xI 2 = t 1 I 2 A)t 2 I 2 A), de unde det A 2 + A + xi 2 ) = p A t 1 )p A t 2 ) = t x)t x) = t 1 t 2 ) 2 + t t 2 2)x + x 2 = x x)x + x 2 = x. 25

26 18. Fie p A R[X] polinomul caracteristic al lui A, p A t) = det ti 2 A). Ținând seama că AA = di 2, avem 0 = d det A + da ) = det A det A + da ) = det A 2 + d 2 I 2 ) = det idi 2 A) det idi 2 A) = p A id) p A id), deci unul dintre numerele complexe nereale id și id este rădăcină a lui p A. Cum p A R[X], rezultă că ambele numere complexe sunt rădăcini ale lui p A. Pe de altă parte, produsul celor două rădăcini ale lui p A este egal cu det A = d. Drept urmare, avem d 2 = d, de unde d = 1 și p A t) = t Deducem de aici că det A da ) = det A A ) = det A det A A ) = det A 2 I 2 ) = det I 2 A) det I 2 A) = p A 1) p A 1) = Fie α := tr A, β := det A și p A t) := t 2 αt+β = deta ti 2 ) polinomul caracteristic al lui A. Fie apoi ε := cos 2π 3 + i sin 2π 3 și ω := cos π 3 + i sin π 3. Avem A 2 + A + I 2 = A εi 2 )A εi 2 ) și A 2 A + I 2 = A ωi 2 )A ωi 2 ). Deducem de aici că 3 = deta 2 + A + I 2 ) = p A ε)p A ε) = ε 2 αε + β) ε 2 α ε + β) de unde = α 2 + β 2 + αβ + α β + 1, 1) α 2 + β 2 + αβ + α β = 2. Analog, 3 = deta 2 A + I 2 ) = p A ω)p A ω) = α 2 + β 2 αβ α β + 1, de unde 2) α 2 + β 2 αβ α β = 2. Se constată imediat că sistemul format cu ecuațiile 1) și 2) are doar soluțiile α = 0, β = 1) și α = 0, β = 2). În primul caz, avem A2 = I 2 conform teoremei lui Cayley-Hamilton), de unde A 4 = I 2, deci A 4 + A 2 = 2I 2. Analog, în cel de-al doilea caz avem A 2 = 2I 2, de unde A 4 = 4I 2, deci A 4 + A 2 = 2I Se verifică prin calcul direct. 26

27 21. Fie funcția polinomială definită prin fx) := det A + xb). Conform problemei 20, avem fx) = det A + tr A tr B tr AB) ) x + det B)x 2 oricare ar fi x C. Conform ipotezei, avem f1) = f2) = f3) = 1. Întrucât f este polinom de grad cel mult 2, rezultă că fx) = 1 pentru orice x C, deci det A = 1, det B = 0 și tr AB) = αβ, unde α := tr A și β := tr B. Conform teoremei lui Cayley-Hamilton, avem A 2 = αa I 2 și B 2 = βb. Cum A și B comută, avem AB) 2 = A 2 B 2. Teorema lui Cayley-Hamilton aplicată matricei AB implică A 2 B 2 = αβab, deoarece det AB) = 0. Drept urmare, avem αβab = A 2 B 2 = αa I 2 )βb = αβab βb, de unde β = 0 sau B = O 2. În ambele situații rezultă că B2 = O Un calcul simplu arată că polinomul caracteristic al lui A este dat de p A t) = t + 1) 3. Aplicând teorema împărțirii cu rest polinoamelor f = X n și p A = X + 1) 3, rezultă că există q C[X] și există b, c, d C astfel ca X n = X + 1) 3 q + bx 2 + cx + d. Derivând de două ori această egalitate, găsim nx n 1 = X + 1) 3 q) + 2bX + c și nn 1)X n 2 = X + 1) 3 q) + 2b. Evaluând polinoamele de mai sus pentru x = 1 obținem b = 1)n nn 1) 2, c = 1) n nn 2), d = 1)n n 1)n 2) 2 Întrucât A + I 3 ) 3 = p A A) = O 3 conform teoremei lui Cayley-Hamilton), deducem că A n = ba 2 + ca + di 3 ) nn 1) = 1) n A 2 n 1)n 2) + nn 2)A + I Fie p A R[X] polinomul caracteristic al lui A. Cum p A are gradul 3, rezultă că el are cel puțin o rădăcină reală. Pe de altă parte, rădăcinile lui. 27

28 p A adică valorile proprii ale lui A) sunt rădăcini de ordinul 3 ale unității conform teoremei 3). Întrucât singura rădăcină reală de ordinul 3 a unității este 1, deducem că 1 este rădăcină pentru polinomul p A. Drept urmare, avem 0 = p A 1) = det I 3 A), de unde concluzia. 24. Deoarece E 1 A) = tr A = 0, E 3 A) = det A = 1 și E 2 A) = tr adj A)) = 1 det A tr A 1) = 0, rezultă că polinomul caracteristic al lui A are forma p A t) = t 3 1. Aplicând teorema lui Cayley Hamilton, deducem că A 3 = I Răspunsul este NU. Presupunem, prin absurd, că există A, B M 3 C) în așa fel încât AB BA) 1993 = I 3. Fie λ 1, λ 2, λ 3 C valorile proprii ale matricei C := AB BA. Conform teoremei 3 a), avem λ = λ = λ = 1, deci λ 1 = λ 2 = λ 3 = 1. Pe de altă parte, avem și λ 1 +λ 2 +λ 3 = tr C = 0. Drept urmare, λ 1, λ 2 și λ 3 sunt afixele vârfurilor unui triunghi echilateral, deci polinomul caracteristic al lui C are forma p C t) = t 3 α, cu α C. Aplicând teorema lui Cayley Hamilton, deducem că C 3 = αi 3, de unde I 3 = C 1993 = C 3 ) 664 C = α 664 C, deci C = βi 3, unde β = 1/α 664. Dar atunci avem λ 1 = λ 2 = λ 3 = β, ceea ce este absurd. 26. Deoarece matricea A este nilpotentă, rezultă că toate valorile sale proprii sunt nule, deci polinomul său caracteristic este p A t) = t n. Dacă x = 0, atunci afirmația din enunț este evidentă, iar dacă x 0, atunci avem det xa + I n ) = x) n det 1 ) x I n A = x) n p A 1 ) = 1. x 27. Vom rezolva mai întâi problema în ipoteza suplimentară că B este inversabilă. Atunci pentru orice X M n C) avem det A + BX) = det B 1 A + BX)B) = det B 1 AB + XB) = det B 1 BA + XB) = det A + XB). 28

29 Renunțăm acum la ipoteza inversabilității lui B. Fie r cel mai mic modul al unei valori proprii nenule a lui B r = dacă toate valorile proprii ale lui B sunt nule). Atunci pentru orice ε 0, r) avem det εi n + B) = 1) n det εi n B) = 1) n p B ε) 0. Prin urmare, matricea perturbată B ε := εi n + B este nesingulară pentru orice ε 0, r). Mai mult, avem AB ε = εa + AB = εa + BA = B ε A. În baza celor demonstrate mai sus, deducem că det A + B ε X) = det A + XB ε ) oricare ar fi ε 0, r). Făcând ε 0 și ținând seama că determinanții din egalitatea precedentă sunt funcții polinomiale de grad cel mult n în variabila ε, rezultă că și în acest caz avem det A + BX) = det A + XB). 28. Pentru i = j, condiția a ij a ji 0 din enunț implică a ii = 0 oricare ar fi i {1,..., n}. Prin urmare, avem E 1 A) = tr A = 0 și E 2 A) = 0 a ij a ji 0 = a ij a ji 0. 1 i<j n 1 i<j n Fie λ 1,..., λ n C valorile proprii ale lui A. În baza relațiilor lui Viète, avem 1) λ λ 2 n = E 1 A) 2 2E 2 A) 0. Vom dovedi că A are cel puțin o valoare proprie complexă nereală λ j. Aceasta va încheia demonstrația, deoarece atunci și λ j λ j este valoare proprie complexă nereală a lui A. Presupunem, prin absurd, că toate valorile proprii ale lui A sunt reale. Din 1) rezultă atunci că λ 1 = = λ n = 0. Dar atunci polinomul caracteristic al lui A are forma p A t) = t n și conform teoremei lui Cayley Hamilton ar trebui să avem A n = O n, în contradicție cu ipoteza. 29. Presupunem mai întâi că una dintre matricile A și B, spre exemplu A, este inversabilă. Atunci pentru orice t C avem p AB t) = detti n AB) = det A 1 ti n AB)A ) = detti n BA) = p BA t). Presupunem acum că A și B sunt singulare. Fie λ 1,..., λ n C valorile proprii ale lui A și fie r := min { λ k k {1,..., n}, λ k 0} cu convenția 29

30 r = dacă A nu are nici o valoare proprie nenulă). Atunci pentru orice ε 0, r) avem deta εi n ) 0, adică matricea A εi n este nesingulară. Conform celor demonstrate mai sus, avem det ti n A εi n )B ) = det ti n BA εi n ) ) pentru orice ε 0, r) și orice t C. Făcând ε 0, obținem p AB t) = p BA t) oricare ar fi t C. 30. Presupunem, pentru fixarea ideilor, că m < n cazul m > n se tratează analog). Fie C M n C) matricea obținută prin completarea lui A cu n m linii nule, iar D M n C) matricea obținută prin completarea lui B cu n m coloane nule. Atunci avem CD = A O n m,n ) B On,n m ) AB Om,n m = O n m,m O n m și DC = BA, deci p CD t) = t n m p AB t) și p DC t) = p BA t) oricare ar fi t C. Întrucât p CD = p DC a se vedea problema 29), rezultă că pentru orice t C avem p BA t) = t n m p AB t). 31. Polinomul caracteristic al matricei AB este p AB t) = t 3 3t 2 + 2t. Conform problemei 30, avem p AB t) = tp BA t) oricare ar fi t C, deci p BA t) = t 2 3t + 2. Valorile proprii ale lui BA sunt rădăcinile ecuației p BA t) = 0, adică 1 și 2. Drept urmare, avem detba) = 1 2 = a) Matricea AB fiind nilpotentă, are toate valorile proprii nule, deci polinomul său caracteristic este p AB t) = t n. Conform problemei 30, avem p AB t) = t n 2 p BA t) oricare ar fi t C, deci p BA t) = t 2. Aplicând teorema lui Cayley-Hamilton, deducem că BA) 2 = O 2, de unde AB) 3 = ABA) 2 B = O n. b) Avem rang AB) rang A 2. Prin urmare, dacă rang AB) 2, atunci rang AB) 1. Deducem de aici că AB) 2 = tr AB) ) AB = O n, deoarece AB are toate valorile proprii nule, deci tr AB) = Vom demonstra afirmația din enunț fără ipoteza că A și B sunt inversabile. Deoarece α β, trebuie să avem α + β 0. Din egalitatea αab + βba = I n rezultă ) 1 αab BA) = I n α + β)ba = α + β) α + β I n BA, 30 )

31 de unde ) 1 1) α n det AB BA) = α + β) n p BA. α + β Similar, avem βab BA) = I n α + β)ab = α + β) ) 1 α + β I n AB, de unde ) 1 2) β) n det AB BA) = α + β) n p AB. α + β Întrucât p AB = p BA a se vedea problema 29), din 1) și 2) deducem că α n det AB BA) = β) n det AB BA). Dacă det AB BA) 0, atunci trebuie să avem α n = β) n, de unde α = β, în contradicție cu ipoteza. Drept urmare, det AB BA) = Notăm C := A + B, D := A B, X := AB BA și I := I 2n+1. Avem CD = A + B)A B) = A 2 B 2 + BA AB = I X, DC = A B)A + B) = A 2 B 2 + AB BA = I + X, de unde X = I CD = DC I. Ținând seama că, în baza rezultatului din problema 29 avem det I CD) = p CD 1) = p DC 1) = det I DC), deducem că det X = det I CD) = det I DC) = 1) 2n+1 det DC I) = det X. Drept urmare, avem det X = Dacă det A = 0, atunci nu e nimic de demonstrat. Presupunem în continuare că A are determinantul nenul, deci A este inversabilă. Din egalitatea A 2 I n = AB rezultă că A A 1 = B, de unde I n = B 2 = A A 1) 2 = A 2 2I n + A 1) 2, adică A 2 3I n + A 1) 2 = On. Înmulțind cu A2, deducem că A 4 3A 2 + I n = O n. Prin urmare, matricea A anulează polinomul f := X 4 3X Conform teoremei 3, orice valoare proprie λ a lui A este rădăcină a lui f, adică 31

32 λ 4 3λ = 0, de unde λ 2 = 3 ± 5. Prin urmare, toate valorile proprii 2 λ 1,..., λ n ale lui A sunt reale și verifică λ k = Rezultă atunci că det A = λ 1 λ n λ 1 λ n 36. Vom folosi următoarea oricare ar fi k {1,..., n}. 1 + ) n 5. 2 Lemă. Dacă z 1,..., z r sunt numere complexe cu proprietatea că z k z k r = 0 oricare ar fi k {1,..., r}, atunci z 1 = = z r = 0. Demonstrația lemei. Notăm p k := z k zk r k 1) și e 1 = z z r, e 2 = z i z j,. 1 i<j r e r = z 1 z r, polinoamele simetrice elementare în variabilele z 1,..., z r. În baza ipotezei și a relațiilor lui Newton a se vedea rezolvarea problemei următoare), deducem că e 1 = e 2 = = e r = 0. Prin urmare, z 1..., z r sunt rădăcinile ecuației z r e 1 z r 1 + e 2 z r 2 + 1) r e r = 0, adică ale ecuației z r = 0. Rezultă astfel că z 1 = = z r = 0. Trecând la rezolvarea problemei, să presupunem că A k Ak m = O n pentru orice k 1. Atunci 1) tr A k 1) + + tr A k m) = 0 oricare ar fi k 1. Fie λ i1,..., λ in C valorile proprii ale lui A i incluzând multiplicitățile), i = 1,..., m. Atunci λ k i1,..., λk in sunt valorile proprii ale lui Ak i, deci tr A k i ) = λ k i1 + + λ k in. 32

33 Ținând seama de 1), rezultă că m i=1 ) λ k i1 + + λ k in = 0 oricare ar fi k 1. În baza lemei, deducem că λ i1 = = λ in = 0, deci A n i = O n oricare ar fi i = 1..., m. Dar această concluzie este în contradicție cu ipoteza că măcar una dintre matricile A i nu este nilpotentă. 37. Fie λ 1,..., λ n C valorile proprii ale lui A incluzând multiplicitățile). Atunci valorile proprii ale lui A k sunt λ k 1,..., λk n, pentru orice k 1, deci tr A k ) = λ k λk n. Pentru fiecare k 1 notăm Notăm de asemenea p k := λ k λ k n. e 1 = λ λ n, e 2 = λ i λ j,. 1 i<j n e n = λ 1 λ n, polinoamele simetrice elementare în variabilele λ 1,..., λ n. Ținând seama că p 1 = p 2 = = p n = 0, în baza identităților lui Newton e 1 = p 1, 2e 2 = e 1 p 1 p 2, 3e 3 = e 2 p 1 e 1 p 2 + p 3, 4e 4 = e 3 p 1 e 2 p 2 + e 1 p 3 p 4,. ne n = e n 1 p 1 e n 2 p ) n 2 e 1 p n 1 + 1) n 1 p n, deducem că e 1 = e 2 = = e n = 0. Prin urmare, polinomul caracteristic al lui A este p A t) = t n e 1 t n 1 + e 2 t n 2 + 1) n e n = t n. Teorema lui Cayley-Hamilton garantează acum că A n = O n. 38. a) Procedăm prin inducție după k. Pentru k = 1 egalitatea din enunț are loc în baza ipotezei. Presupunem că egalitatea A k B BA k = aka k are 33

34 loc pentru un număr natural k și dovedim că ea are loc și pentru k + 1. Înmulțind la stânga cu A, obținem aka k+1 = A k+1 B ABA k = A k+1 B BA + aa)a k = A k+1 B BA k+1 aa k+1, de unde A k+1 B BA k+1 = ak + 1)A k+1. b) Trecând la urme în egalitatea aka k = A k B BA k, deducem că tr A k ) = 0 oricare ar fi k 1. Conform problemei 37, rezultă că A n = O n. 39. Notăm C := AB BA. Se constată imediat că egalitatea din enunț este echivalentă cu AC = CA. Pentru orice r 0 avem atunci AC r = C r A, deci C r+1 = C r AB BA) = C r AB C r BA = AC r B) C r B)A. Rezultă de aici că tr C r+1 ) = 0 oricare ar fi r 0. În particular, avem tr C = tr C 2 ) = = tr C n ) = 0. În baza rezultatului din problema 37, deducem că C n = O n. 40. Fie λ 1,..., λ n C valorile proprii ale lui A și fie fλ) = λ λ 1 ) λ λ n ) = detλi n A) polinomul caracteristic al lui A. Fie apoi µ 1,..., µ n C valorile proprii ale lui C și fie gλ) = λ µ 1 ) λ µ n ) = detλi n C) polinomul caracteristic al lui C. Deoarece det A 0 det C și determinantul unei matrici este egal cu produsul tuturor valorilor sale proprii, rezultă că λ 1,..., λ n, µ 1,..., µ n C\{0}. Fie polinomul h := fg, fie α := h0) și fie polinomul h λ) := hλ) α. Avem α = f0)g0) = λ 1 λ n µ 1 µ n 0. De asemenea, deoarece fa) = O n = gc) conform teoremei lui Cayley- Hamilton) și h se divide atât cu f cât și cu g, rezultă că ha) = hc) = O n. Conform ipotezei în h termenul liber este egal cu 0), avem și h A)B = h C)D. Ținând seama de aceste observații, avem O n = ha)b = h A) + αi n ) B = h A)B + αb = h C)D + αb = hc) αi n ) D + αb = hc)d + αb D) = αb D), 34

Clasa IX 1. O lăcustă face salturi, fiecare salt în linie dreaptă şi de două ori mai lung ca precedentul. Poate vreodată lăcusta să revină în punctul

Clasa IX 1. O lăcustă face salturi, fiecare salt în linie dreaptă şi de două ori mai lung ca precedentul. Poate vreodată lăcusta să revină în punctul Clasa IX. O lăcustă face salturi, fiecare salt în linie dreaptă şi de două ori mai lung ca precedentul. Poate vreodată lăcusta să revină în punctul de plecare iniţial? Soluţie. Răspunsul este negativ.

Mai mult

Microsoft Word - D_ MT1_II_001.doc

Microsoft Word - D_ MT1_II_001.doc ,1 SUBIECTUL II (30p) Varianta 1001 a b 1 Se consideră matricea A = b a, cu a, b şi 0 http://wwwpro-matematicaro a) Să se arate că dacă matricea X M ( ) verifică relaţia AX = XA, atunci există uv,, astfel

Mai mult

Microsoft Word - cap1p4.doc

Microsoft Word - cap1p4.doc Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială.6 Subspaţii vectoriale Fie V un spaţiu vectorial peste corpul K. În cele ce urmează vom introduce două definiţii echivalente pentru noţiunea de subspaţiu

Mai mult

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a 1. Se consideră numerele reale x, y şi z, cel puţin

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a 1. Se consideră numerele reale x, y şi z, cel puţin CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a 1. Se consideră numerele reale x, y şi z, cel puţin două dintre ele fiind diferite. Arătaţi că x y z 0

Mai mult

Tiberiu Trif Analiză matematică 2 Calcul diferențial și integral în R n

Tiberiu Trif Analiză matematică 2 Calcul diferențial și integral în R n Tiberiu Trif Analiză matematică 2 Calcul diferențial și integral în R n Cuprins Notații v 1 Topologie în R n 1 1.1 Spațiul euclidian R n........................ 1 1.2 Structura topologică a spațiului

Mai mult

Spatii vectoriale

Spatii vectoriale Algebra si Geometrie Seminar 2 Octombrie 2017 ii Matematica poate fi definită ca materia în care nu ştim niciodată despre ce vorbim, nici dacă ceea ce spunem este adevărat. Bertrand Russell 1 Spatii vectoriale

Mai mult

Cursul 8 Funcţii analitice Vom studia acum comportarea şirurilor şi seriilor de funcţii olomorfe, cu scopul de a dezvălui o proprietate esenţială a ac

Cursul 8 Funcţii analitice Vom studia acum comportarea şirurilor şi seriilor de funcţii olomorfe, cu scopul de a dezvălui o proprietate esenţială a ac Cursul 8 Funcţii analitice Vom studia acum comportarea şirurilor şi seriilor de funcţii olomorfe, cu scopul de a dezvălui o proprietate esenţială a acestor funcţii: analiticitatea. Ştim deja că, spre deosebire

Mai mult

DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂT

DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂT DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN Colecţia Matematică DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ

Mai mult

Analiz¼a Matematic¼a - Curs 6 M¼ad¼alina Roxana Buneci

Analiz¼a Matematic¼a - Curs 6 M¼ad¼alina Roxana Buneci Analiz¼a Matematic¼a - Curs 6 M¼ad¼alina Roxana Buneci Cuprins 4 Spaţii topologice (continuare din cursul 5) 3 4.6 Spaţiul R n............................ 3 5 Calcul diferenţial 7 5. Derivatele funcţiilor

Mai mult

Calcul Numeric

Calcul Numeric Calcul Numeric Cursul 4 2019 Anca Ignat Metode numerice de rezolvarea sistemelor liniare Fie matricea nesingulară A nn şi b n. Rezolvarea sistemului de ecuații liniare Ax=b se poate face folosind regula

Mai mult

Şiruri de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi, 2015 Analiză Matematică Lucian Maticiuc 1 / 29

Şiruri de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi, 2015 Analiză Matematică Lucian Maticiuc 1 / 29 Şiruri de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi, 2015 Analiză Matematică Lucian Maticiuc 1 / 29 Definiţie. Şiruri mărginite. Şiruri monotone. Subşiruri ale

Mai mult

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ "ADOLF HAIMOVICI" ETAPA JUDEȚEANĂ 18 martie 2017 Filiera Tehnologică : profilul Tehnic Clasa a IX -a Problema 1. 2 Se

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI ETAPA JUDEȚEANĂ 18 martie 2017 Filiera Tehnologică : profilul Tehnic Clasa a IX -a Problema 1. 2 Se Clasa a IX -a Se consideră funcţia f : R R, f ( x) x mx 07, unde mr a) Determinaţi valoarea lui m ştiind că f( ), f() şi f () sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice b) Dacă f() f(4), să

Mai mult

Calcul Numeric

Calcul Numeric Calcul Numeric Cursul 6 2019 Anca Ignat Algoritmul lui Givens Fie A o matrice reală pătratică de dimensiune n. Pp. că avem: A QR unde Q este o matrice ortogonală iar R este o matrice superior triunghiulară.

Mai mult

BAC 2007 Pro Didactica Programa M1 2 Rezolvarea variantei 36 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net:

BAC 2007 Pro Didactica Programa M1 2 Rezolvarea variantei 36 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net: BAC 27 Pro Didactica Programa M1 2 Rezolvarea variantei 36 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net: http://www./ CAPITOLUL 1 Varianta 36 1. Subiectul I. (a) Avem 2 ( ) 2+ ( ) 2= 7i = 2 7

Mai mult

Ecuatii si sisteme de ecuatii neliniare 1 Metoda lui Newton Algorithm 1 Metoda lui Newton pentru ecuaţia f(x) = 0. Date de intrare: - Funcţia f - Apro

Ecuatii si sisteme de ecuatii neliniare 1 Metoda lui Newton Algorithm 1 Metoda lui Newton pentru ecuaţia f(x) = 0. Date de intrare: - Funcţia f - Apro Ecuatii si sisteme de ecuatii neliniare Metoda lui Newton Algorithm Metoda lui Newton pentru ecuaţia f(x) = 0. - Funcţia f - Aproximaţia iniţială x - Eroarea admisă ε - Numărul maxim de iteraţii ITMAX

Mai mult

I

I METODA VECTORIALĂ ÎN GEOMETRIE prof. Andrei - Octavian Dobre Această metodă poate fi descrisă după cum urmează: Fiind dată o problemă de geometrie, după explicitarea şi reprezentarea grafică a configuraţiei

Mai mult

GHEORGHE PROCOPIUC PROBLEME DE ANALIZĂ MATEMATICĂ ŞI ECUAŢII DIFERENŢIALE IAŞI, 2007

GHEORGHE PROCOPIUC PROBLEME DE ANALIZĂ MATEMATICĂ ŞI ECUAŢII DIFERENŢIALE IAŞI, 2007 GHEORGHE PROCOPIUC PROBLEME DE ANALIZĂ MATEMATICĂ ŞI ECUAŢII DIFERENŢIALE IAŞI, 7 Cuprins Elemente de teoria spaţiilor metrice 4 Spaţii metrice 4 Mulţimea numerelor reale 8 Şiruri şi serii 5 Şiruri de

Mai mult

Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de

Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de clasă C 1. Vom considera sistemul diferenţial x = f(x),

Mai mult

Prelegerea 3 În această prelegere vom învăţa despre: Clase speciale de latici: complementate. modulare, metrice, distributive şi 3.1 Semi-distributivi

Prelegerea 3 În această prelegere vom învăţa despre: Clase speciale de latici: complementate. modulare, metrice, distributive şi 3.1 Semi-distributivi Prelegerea 3 În această prelegere vom învăţa despre: Clase speciale de latici: complementate. modulare, metrice, distributive şi 3.1 Semi-distributivitate şi semi - modularitate Fie L o latice. Se numeşte

Mai mult

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB 6 aprilie 2019 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IM

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB 6 aprilie 2019 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IM UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB 6 aprilie 219 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IMPORTANTĂ: 1) Problemele de tip grilă din Partea A pot

Mai mult

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a Soluţii orientative şi bareme Problema 1. Se conside

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a Soluţii orientative şi bareme Problema 1. Se conside CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 1 aprilie 18 Clasa a VII - a Soluţii orientative şi bareme Problema 1. Se consideră numerele reale x, y şi z, cel puţin două dintre ele

Mai mult

COMENTARII FAZA JUDEŢEANĂ, 9 MARTIE 2013 Abstract. Personal comments on some of the problems presented at the District Round of the National Mathemati

COMENTARII FAZA JUDEŢEANĂ, 9 MARTIE 2013 Abstract. Personal comments on some of the problems presented at the District Round of the National Mathemati COMENTARII FAZA JUDEŢEANĂ, 9 MARTIE 2013 Abstract. Personal comments on some of the problems presented at the District Round of the National Mathematics Olympiad 2013. Data: 12 martie 2013. Autor: Dan

Mai mult

PROGRAMA CONCURSULUI NAŢIONAL

PROGRAMA CONCURSULUI NAŢIONAL ANUL ŞCOLAR 2011-2012 CLASA a IX-a În programa de concurs pentru clasa a IX-a sunt incluse conţinuturile programelor din clasele anterioare şi din etapele anterioare. 1. Mulţimi şi elemente de logică matematică.

Mai mult

OLM_2009_barem.pdf

OLM_2009_barem.pdf Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Societatea de Ştiinţe Matematice din Romania Olimpiada Naţională de Matematică Etapa finală, Neptun Mangalia, 13 aprilie 2009 CLASA A VII-a, SOLUŢII ŞI BAREMURI

Mai mult

Aero-BCD, , Prof. L. Costache & M. Olteanu Notițe de Adrian Manea Seminar 5 Șiruri și serii de funcții. Serii de puteri 1 Șiruri de funcții D

Aero-BCD, , Prof. L. Costache & M. Olteanu Notițe de Adrian Manea Seminar 5 Șiruri și serii de funcții. Serii de puteri 1 Șiruri de funcții D Seminar 5 Șiruri și serii de funcții. Serii de puteri Șiruri de funcții Definiţie.: Fie (f n ) n un șir de funcții, cu fiecare f n : [a, b] R și fie o funcție f : [a, b] R. PC Spunem că șirul (f n ) converge

Mai mult

BAC 2007 Pro Didactica Programa M1 2 Rezolvarea variantei 61 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net:

BAC 2007 Pro Didactica Programa M1 2 Rezolvarea variantei 61 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net: BAC 7 Pro Didactica Programa M Rezolvarea variantei 6 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net: http://www./ CAPITOLUL Varianta 6. Subiectul I. (a) Coordonatele punctelor C şi D satisfac

Mai mult

Coordonate baricentrice Considerăm în plan un triunghi ABC şi un punct Q în interiorul său, fixat arbitrar. Notăm σ c = aria ( QAB) σ a = aria ( QBC),

Coordonate baricentrice Considerăm în plan un triunghi ABC şi un punct Q în interiorul său, fixat arbitrar. Notăm σ c = aria ( QAB) σ a = aria ( QBC), Coordonate baricentrice Considerăm în plan un triunghi ABC şi un punct Q în interiorul său, fixat arbitrar Notăm σ c = aria ( QAB) = aria ( QBC), = aria ( QCA) şi σ = aria ( ABC), astfel încât σ = + +

Mai mult

Universitatea Politehnica din Bucureşti 2019 Disciplina: Geometrie şi Trigonometrie G1 * Varianta A 1. Ştiind cos x = 3 2, atunci sin2 x

Universitatea Politehnica din Bucureşti 2019 Disciplina: Geometrie şi Trigonometrie G1 * Varianta A 1. Ştiind cos x = 3 2, atunci sin2 x 1 5 6 7 Universitatea Politehnica din Bucureşti 019 Disciplina: Geometrie şi Trigonometrie G1 * Varianta A 1 Ştiind cos x atunci sin x este: (6 pct a 1 ; b 1 ; c 1 ; d ; e 1 8 ; f Soluţie Folosind prima

Mai mult

gaussx.dvi

gaussx.dvi Algebră liniarăi 1 Recapitulare cunoştiinţe de algebră din clasa XI-a În clasa a XI s-a studiat la algebră problema existenţei soluţiei 1 şi calculării soluţiei sistemelor liniare 2 (adică sisteme care

Mai mult

Algebra si Geometri pentru Computer Science

Algebra si Geometri pentru Computer Science Natura este scrisă în limbaj matematic. Galileo Galilei 5 Aplicatii liniare Grafica vectoriala In grafica pe calculator, grafica vectoriala este un procedeu prin care imaginile sunt construite cu ajutorul

Mai mult

Facultatea de Matematică Anul II Master, Geometrie Algebrică Mulţimi algebrice ireductibile. Dimensiune 1 Mulţimi ireductibile Propoziţia 1.1. Fie X u

Facultatea de Matematică Anul II Master, Geometrie Algebrică Mulţimi algebrice ireductibile. Dimensiune 1 Mulţimi ireductibile Propoziţia 1.1. Fie X u Facultatea de Matematică Anul II Master, Geometrie Algebrică Mulţimi algebrice ireductibile. Dimensiune 1 Mulţimi ireductibile Propoziţia 1.1. Fie X un spaţiu topologic. Următoarele afirma-ţii sunt echivalente:

Mai mult

MD.09. Teoria stabilităţii 1

MD.09. Teoria stabilităţii 1 MD.09. Teoria stabilităţii 1 Capitolul MD.09. Teoria stabilităţii Cuvinte cheie Soluţie stabilă spre +, instabilă si asimptotic stabilă, punct de echilibru, soluţie staţionară, stabilitatea soluţiei banale,

Mai mult

Distanţa euclidiană (indusă de norma euclidiană) (în R k ). Introducem în continuare o altă aplicaţie, de această dată pe produsul cartezian R k XR k,

Distanţa euclidiană (indusă de norma euclidiană) (în R k ). Introducem în continuare o altă aplicaţie, de această dată pe produsul cartezian R k XR k, Distanţa euclidiană (indusă de norma euclidiană) (în R k ). Introducem în continuare o altă aplicaţie, de această dată pe produsul cartezian R k XR k, aplicaţie despre care vom vedea că reprezintă generalizarea

Mai mult

joined_document_27.pdf

joined_document_27.pdf INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ ETAPA LOCALĂ, CLASA a V - a FEBRUARIE 014 a). Pe un stadion intră la un meci un număr de persoane după următoarea regulă: în primul

Mai mult

Cursul 7 Formula integrală a lui Cauchy Am demonstrat în cursul precedent că, dacă D C un domeniu simplu conex şi f : D C o funcţie olomorfă cu f cont

Cursul 7 Formula integrală a lui Cauchy Am demonstrat în cursul precedent că, dacă D C un domeniu simplu conex şi f : D C o funcţie olomorfă cu f cont Cursul 7 Formula integrală a lui Cauchy Am demonstrat în cursul precedent că, dacă D C un domeniu simplu conex şi f : D C o funcţie olomorfă cu f continuă pe D, atunci, pe orice curbă rectificabilă şi

Mai mult

D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 6 MĂSURA LEBESGUE Cursul 5 Teorema 6.26 Există submulţimi ale lui R care nu sunt măsurabile Lebesgue. Dem

D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 6 MĂSURA LEBESGUE Cursul 5 Teorema 6.26 Există submulţimi ale lui R care nu sunt măsurabile Lebesgue. Dem D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 6 MĂSURA LEBESGUE Cursul 5 Teorema 6.26 Există submulţimi ale lui R care nu sunt măsurabile Lebesgue. Demonstraţie. Fie mulţimea A = [0, ], pe care definim

Mai mult

Retele Petri si Aplicatii

Retele Petri si Aplicatii Reţele Petri şi Aplicaţii Curs 3 RPA (2019) Curs 3 1 / 48 Conţinutul cursului 1 Arbori de acoperire 2 Probleme de decizie în reţele Petri 3 Invarianţi tranziţie RPA (2019) Curs 3 2 / 48 Arbori de acoperire

Mai mult

Examenul de bacalaureat 2012

Examenul de bacalaureat 2012 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ BACALAUREAT 2015 PROGRAMA M_tehnologic Filiera tehnologică, profilul servicii, toate calificările profesionale,

Mai mult

Microsoft Word - Programa finala olimpiadei matematica 2007 gimnaziu.doc

Microsoft Word - Programa finala olimpiadei matematica 2007 gimnaziu.doc ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR SERVICIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE PROGRAMA OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ CLASELE V XII AN ŞCOLAR 006 / 007 Pentru

Mai mult

20 SUBIECTE DE EXAMEN - De fapt, în pofida acestor probleme, până la urmă tot vom logaritma, căci aceasta este tehnica naturală în context. Trebuie do

20 SUBIECTE DE EXAMEN - De fapt, în pofida acestor probleme, până la urmă tot vom logaritma, căci aceasta este tehnica naturală în context. Trebuie do SUBIECTE DE EXAMEN - De fapt, în pofida acestor probleme, până la urmă tot vom logaritma, căci aceasta este tehnica naturală în context. Trebuie doar să gestionăm cu precauţie detaliile, aici fiind punctul

Mai mult

Curs 10 Aplicaţii ale calculului diferenţial. Puncte de extrem 10.1 Diferenţiale de ordin superior S¼a trecem acum la de nirea diferenţialelor de ordi

Curs 10 Aplicaţii ale calculului diferenţial. Puncte de extrem 10.1 Diferenţiale de ordin superior S¼a trecem acum la de nirea diferenţialelor de ordi Curs 0 Aplicaţii ale calculului diferenţial. Puncte de extrem 0. Diferenţiale de ordin superior S¼a trecem acum la de nirea diferenţialelor de ordin superior. De niţia 0.. Fie n 2; D R k o mulţime deschis¼a

Mai mult

Teoreme cu nume 1. Problema (Năstăsescu IX, p 147, propoziţia 5) Formula lui Chasles Pentru orice puncte M, N şi P avem MN + NP = MP.

Teoreme cu nume 1. Problema (Năstăsescu IX, p 147, propoziţia 5) Formula lui Chasles Pentru orice puncte M, N şi P avem MN + NP = MP. Teoreme cu nume Problema (Năstăsescu IX, p 47, propoziţia 5) Formula lui hasles Pentru orice puncte M, N şi P avem MN + NP = MP 2 Problema (Năstăsescu IX, p 68, teoremă) Vectorul de poziţie al centrului

Mai mult

CLP_UTCN-grila-2012.dvi

CLP_UTCN-grila-2012.dvi Liceul: Numele: Punctaj: Prenumele: Concursul liceelor partenere cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Test grilă Ediţia a treia mai 0 Clasa a X-a În casuţa din stânga întrebării se va scrie litera

Mai mult

Aproximarea functiilor prin metoda celor mai mici patrate

Aproximarea functiilor prin metoda celor mai mici patrate Aproximarea funcţiilor prin metoda celor mai mici pătrate Prof.dr.ing. Universitatea "Politehnica" Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică Suport didactic pentru disciplina Metode numerice, 2017-2018

Mai mult

Elemente de aritmetica

Elemente de aritmetica Elemente de aritmetică Anul II Februarie 2017 Divizibilitate în Z Definiţie Fie a, b Z. Spunem că a divide b (scriem a b) dacă există c Z astfel încât b = ac. In acest caz spunem că a este un divizor al

Mai mult

TEORIA MĂSURII Liviu C. Florescu Universitatea Al.I.Cuza, Facultatea de Matematică, Bd. Carol I, 11, R Iaşi, ROMANIA, e mail:

TEORIA MĂSURII Liviu C. Florescu Universitatea Al.I.Cuza, Facultatea de Matematică, Bd. Carol I, 11, R Iaşi, ROMANIA, e mail: TEORI MĂSURII Liviu C. Florescu Universitatea l.i.cuza, Facultatea de Matematică, Bd. Carol I, 11, R 700506 Iaşi, ROMNI, e mail: lflo@uaic.ro În mod intenţionat această pagină este lăsată albă! Cuprins

Mai mult

Calcul Numeric

Calcul Numeric Calcul Numeric Cursul 7 2019 Aca Igat Memorarea matricelor rare - se memorează doar valorile eule şi suficiete iformaţii despre idici astfel ca să se poată recostitui complet matricea Pp. că matricea A

Mai mult

Copyright c 2001 ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician 1 Ministerul Educatiei si Stiintei Examenul de bacalaureat la

Copyright c 2001 ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician   1 Ministerul Educatiei si Stiintei Examenul de bacalaureat la Copyright c 1 ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician http://math.ournet.md 1 Ministerul Educatiei si Stiintei Examenul de bacalaureat la matematica, Profilurile: fizica-matematica, economie,

Mai mult

C:/Users/Lenovo/Dropbox/activitate matematica/cursuri/MS ETTI /msetti.dvi

C:/Users/Lenovo/Dropbox/activitate matematica/cursuri/MS ETTI /msetti.dvi Curs 1 Noţiuni de teoria câmpului 1.1 Vectori şi operaţii cu vectori 1.1.1 Scalari şi vectori Definiţie 1.1. Un număr real λ R se va numi scalar. O pereche de numere reale (a 1,a ) R se va numi vector

Mai mult

Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA 45 Matematică. Clasa a VII-

Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA 45 Matematică. Clasa a VII- Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard 3 Algebră Capitolul I. MULŢIMEA NUMERELOR RAŢIONALE Identificarea caracteristicilor numerelor raţionale

Mai mult

Performanta in matematica de gimnaziu si liceu-program de pregatire al elevilor olimpici MULTIMI. OPERATII CU MULTIMI Partea I+II Cls. a V-a

Performanta in matematica de gimnaziu si liceu-program de pregatire al elevilor olimpici MULTIMI. OPERATII CU MULTIMI Partea I+II Cls. a V-a Performanta in matematica de gimnaziu si liceu-program de pregatire al elevilor olimpici MULTIMI. OPERATII CU MULTIMI Partea I+II Cls. a V-a 6.02.2016 si 13.02.2016 Material intocmit de prof. BAJAN MARIANA

Mai mult

Geometrie afină Conf. Univ. Dr. Cornel Pintea cpintea math.ubbcluj.ro Cuprins 1 Săptămâna 1 Structura afină a unui spaţiu vectorial Vari

Geometrie afină Conf. Univ. Dr. Cornel Pintea   cpintea math.ubbcluj.ro Cuprins 1 Săptămâna 1 Structura afină a unui spaţiu vectorial Vari Geometrie afină Conf Univ Dr Cornel Pintea E-mail: cpintea mathubbclujro Cuprins 1 Săptămâna 1 Structura afină a unui spaţiu vectorial 1 11 Varietăţi liniare 1 12 Spaţiul director şi dimensiunea unei varietăţi

Mai mult

Similitudini în plan şi puncte Torricelli asociate Cătălin ŢIGĂERU 1 Subiectul lucrării îl reprezintă operaţia de compunere a similitudinilor aplicată

Similitudini în plan şi puncte Torricelli asociate Cătălin ŢIGĂERU 1 Subiectul lucrării îl reprezintă operaţia de compunere a similitudinilor aplicată Similitudini în plan şi puncte Torricelli asociate Cătălin ŢIGĂERU 1 Subiectul lucrării îl reprezintă operaţia de compunere a similitudinilor aplicată unei configuraţii geometrice: un triunghi ABC şi două

Mai mult

CURBE BÉZIER În CAGD se utilizează adesea curbele polinomiale, adică acele curbe definite de o parametrizare polinomială: C : [a, b] R 3 C(t) = (x(t),

CURBE BÉZIER În CAGD se utilizează adesea curbele polinomiale, adică acele curbe definite de o parametrizare polinomială: C : [a, b] R 3 C(t) = (x(t), CURE ÉZIER În CAGD se utilizează adesea curbele polinomiale, adică acele curbe definite de o parametrizare polinomială: C : [a, b] R 3 C(t) = (x(t), y(t), z(t)) cu x, y, z polinoame de grad n. Maximul

Mai mult

programa_olimpiada_matematica_IX-XII_

programa_olimpiada_matematica_IX-XII_ R O M  N I A MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI DIRECłIA GENERALĂ MANAGEMENT ÎNVĂłĂMÂNT PREUNIVERSITAR CONSILIUL NAłIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERITAR PROGRAMA

Mai mult

ARTUR BĂLĂUCĂ ARITMETICĂ Teme pentru centre de excelență MODELE DE PROBLEME REZOLVATE DE PROBLEME SEMNIFICATIVE PENTRU OLIMPIADE, CONCURS

ARTUR BĂLĂUCĂ ARITMETICĂ Teme pentru centre de excelență MODELE DE PROBLEME REZOLVATE DE PROBLEME SEMNIFICATIVE PENTRU OLIMPIADE, CONCURS ARTUR BĂLĂUCĂ ARITMETICĂ Teme pentru centre de excelență + 0 MODELE DE PROBLEME REZOLVATE + 1130 DE PROBLEME SEMNIFICATIVE PENTRU OLIMPIADE, CONCURSURI ŞI CENTRE DE EXCELENŢĂ Clasa a V-a Ediţia a X-a EDITURA

Mai mult

Subiecte_funar_2006.doc

Subiecte_funar_2006.doc Clasa a VIII-a A. 1. Exista numere n Z astfel încât n si n+ sa fie patrate perfecte? (Gheorghe Stoica) A. 2. Se considera A N o multime cu 7 elemente si k N*. Aratati ca ecuatia 4x 2 4ax+b 2 +10k = 0,

Mai mult

Prelegerea 4 În această prelegere vom învăţa despre: Algebre booleene; Funcţii booleene; Mintermi şi cuburi n - dimensionale. 4.1 Definirea algebrelor

Prelegerea 4 În această prelegere vom învăţa despre: Algebre booleene; Funcţii booleene; Mintermi şi cuburi n - dimensionale. 4.1 Definirea algebrelor Prelegerea 4 În această prelegere vom învăţa despre: Algebre booleene; Funcţii booleene; Mintermi şi cuburi n - dimensionale. 4.1 Definirea algebrelor booleene Definiţia 4.1 Se numeşte algebră Boole (booleană)

Mai mult

Examenul de bacalaureat 2012

Examenul de bacalaureat 2012 PROGRAMA PENTRU SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2019 LA DISCIPLINA MATEMATICĂ În cadrul examenului de Bacalaureat 2019, Programele de examen la disciplina Matematica se diferenţiază în funcţie de filiera,

Mai mult

Examenul de bacalaureat 2012

Examenul de bacalaureat 2012 INSPECTORATUL Ș C O L A R J U D E Ț E A N C O V A S N A PROGRAMA PENTRU SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2015 LA DISCIPLINA MATEMATICĂ În cadrul examenului de Bacalaureat 2015, Programele de examen

Mai mult

Cursul 6 Cadru topologic pentru R n În continuarea precedentei părţi, din cursul 5, dedicată, în întregime, unor aspecte de ordin algebric (relative l

Cursul 6 Cadru topologic pentru R n În continuarea precedentei părţi, din cursul 5, dedicată, în întregime, unor aspecte de ordin algebric (relative l Cursul 6 Cadru topologic pentru R n În continuarea precedentei părţi, din cursul 5, dedicată, în întregime, unor aspecte de ordin algebric (relative la R n, în principal), sunt prezentate aici elemente

Mai mult

PAS cap. 2: Reprezentări rare p. 1/35 Prelucrarea avansată a semnalelor Capitolul 2: Reprezentări rare Bogdan Dumitrescu Facultatea de Automatică şi C

PAS cap. 2: Reprezentări rare p. 1/35 Prelucrarea avansată a semnalelor Capitolul 2: Reprezentări rare Bogdan Dumitrescu Facultatea de Automatică şi C PAS cap. 2: Reprezentări rare p. 1/35 Prelucrarea avansată a semnalelor Capitolul 2: Reprezentări rare Bogdan Dumitrescu Facultatea de Automatică şi Calculatoare Universitatea Politehnica Bucureşti PAS

Mai mult

BARAJ NR. 1 JUNIORI FRANŢA ianuarie Fie x şi y două numere întregi astfel încât 5x + 6y şi 6x + 5y să fie pătrate perfecte. Arătaţi că

BARAJ NR. 1 JUNIORI FRANŢA ianuarie Fie x şi y două numere întregi astfel încât 5x + 6y şi 6x + 5y să fie pătrate perfecte. Arătaţi că BARAJ NR. 1 JUNIORI FRANŢA 019 9 ianuarie 019 1. Fie x şi y două numere întregi astfel încât 5x + 6y şi 6x + 5y să fie pătrate perfecte. Arătaţi că x şi y sunt divizibili cu 11.. Fie Γ un cerc de centru

Mai mult

Probleme date la examenul de logică matematică şi computaţională. Partea a II-a Claudia MUREŞAN Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică ş

Probleme date la examenul de logică matematică şi computaţională. Partea a II-a Claudia MUREŞAN Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică ş Probleme date la examenul de logică matematică şi computaţională. Partea a II-a Claudia MUREŞAN Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică Academiei 4, RO 0004, Bucureşti, România

Mai mult

Geometrie afină Conf. Univ. Dr. Cornel Pintea cpintea math.ubbcluj.ro Cuprins 1 Săptămâna Endomorfismele unui spaţiu afin Transla

Geometrie afină Conf. Univ. Dr. Cornel Pintea   cpintea math.ubbcluj.ro Cuprins 1 Săptămâna Endomorfismele unui spaţiu afin Transla Geometrie afină Conf Univ Dr Cornel Pintea E-mail: cpintea mathubbclujro Cuprins 1 Săptămâna 12 1 2 Endomorfismele unui spaţiu afin 1 21 Translaţia 1 22 Subspaţii invariante 2 23 Omotetii 2 3 Apendix 2

Mai mult

Metode Numerice

Metode Numerice Metode Numerice Prof. Bogdan Gavrea CTI 2019 pentru rezolvarea numerică a sistemelor liniare Matrici diagonal dominante Definiţie O matrice A M n,n (C), A = (a ij ) 1 i,j n se numeşte diagonal dominantă

Mai mult

O teoremă de reprezentare (II) Marian TETIVA 1 Abstract. In this paper some (in general well-known) results on complete sequences are exposed, with ap

O teoremă de reprezentare (II) Marian TETIVA 1 Abstract. In this paper some (in general well-known) results on complete sequences are exposed, with ap O teoremă de reprezentare (II) Marian TETIVA 1 Abstract. In this paper some (in general well-known) results on complete sequences are exposed, with applications to Erdős-Suranyi sequences. We start from

Mai mult

LOGICA MATEMATICA SI COMPUTATIONALA Sem. I,

LOGICA MATEMATICA SI COMPUTATIONALA  Sem. I, LOGICA MATEMATICĂ ŞI COMPUTAŢIONALĂ Sem. I, 2017-2018 Ioana Leustean FMI, UB Partea III Calculul propoziţional clasic Consistenţă şi satisfiabilitate Teorema de completitudine Algebra Lindenbaum-Tarski

Mai mult

Microsoft Word - probleme_analiza_numerica_ses_ian09.rtf

Microsoft Word - probleme_analiza_numerica_ses_ian09.rtf Universitatea Spiru Haret Facultatea de Matematica-Informatica Disciplina obligatorie; Anul 3, Sem. 1,Matematica si Informatica CONTINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI Metode numerice de rezolvare a sistemelor

Mai mult

RecMat dvi

RecMat dvi Conice şi cubice în probleme elementare de loc geometric Ştefan DOMINTE 1 Abstract. In this Note, a number of simple problems are presented to support the idea that conic and cubic curves can frequently

Mai mult

ETTI-AM2, , M. Joița & A. Niță Notițe de Adrian Manea Seminar 11 Transformarea Laplace Aplicații Transformarea Z Ecuații și sisteme diferenți

ETTI-AM2, , M. Joița & A. Niță Notițe de Adrian Manea Seminar 11 Transformarea Laplace Aplicații Transformarea Z Ecuații și sisteme diferenți Seminar Transformarea Laplace Aplicații Transformarea Z Ecuații și sisteme diferențiale Folosind transformata Laplace, putem reolva ecuații și sisteme diferențiale. Cu ajutorul proprietăților transformatei

Mai mult

1. a. Să se scrie un algoritm care să afişeze toate numerele de patru cifre care au cifra sutelor egală cu o valoare dată k, şi cifra zecilor cu 2 mai

1. a. Să se scrie un algoritm care să afişeze toate numerele de patru cifre care au cifra sutelor egală cu o valoare dată k, şi cifra zecilor cu 2 mai 1. a. Să se scrie un algoritm care să afişeze toate numerele de patru cifre care au cifra sutelor egală cu o valoare dată k, şi cifra zecilor cu 2 mai mare decât cifra sutelor. b. Se consideră algoritmul

Mai mult

Autoevaluare curs MN.doc

Autoevaluare curs MN.doc Anul II, IEI IFR Semestrul I Metode numerice Chestionar de autoevaluare C1 1 Să se scrie o procedură care să calculeze produsul scalar a doi vectori 2 Să se scrie o procedură de înmulţire a matricelor

Mai mult

1 Concursul de matematic¼a NICOLAE COCULESCU EDIŢIA a VIII-a SLATINA 29 noiembrie 2012 Clasa a III-a 1. Numere, numere. a) Cinci prieteni se î

1 Concursul de matematic¼a NICOLAE COCULESCU EDIŢIA a VIII-a SLATINA 29 noiembrie 2012 Clasa a III-a 1. Numere, numere. a) Cinci prieteni se î 1 Concursul de matematic¼a NICOLAE COCULESCU 2011-12 EDIŢIA a VIII-a SLATINA 29 noiembrie 2012 Clasa a III-a 1. Numere, numere. a) Cinci prieteni se întâlnesc. Ei se salut¼a, ecare dând mâna cu ecare,

Mai mult

Cursul 10 Fractali de tip Newton Vom prezenta în continuare o nouă modalitate de generare a fractalilor, modalitate care îşi are originea într-o probl

Cursul 10 Fractali de tip Newton Vom prezenta în continuare o nouă modalitate de generare a fractalilor, modalitate care îşi are originea într-o probl Cursul 10 Fractali de tip Newton Vom prezenta în continuare o nouă modalitate de generare a fractalilor, modalitate care îşi are originea într-o problemă formulată în anul 1879 de Arthur Cayley (1821 1895)

Mai mult

Microsoft Word - TIC5

Microsoft Word - TIC5 CAPACITATEA CANALELOR DE COMUNICAŢIE CAPITOLUL 5 CAPACITATEA CANALELOR DE COMUNICAŢIE În Capitolul 3, am văzut că putem utiliza codarea sursă pentru a reduce redundanţa inerentă a unei surse de informaţie

Mai mult

ALGORITMICĂ. Seminar 3: Analiza eficienţei algoritmilor - estimarea timpului de execuţie şi notaţii asimptotice. Problema 1 (L) Să se determine număru

ALGORITMICĂ. Seminar 3: Analiza eficienţei algoritmilor - estimarea timpului de execuţie şi notaţii asimptotice. Problema 1 (L) Să se determine număru ALGORITMICĂ. Seminar 3: Analiza eficienţei algoritmilor - estimarea timpului de execuţie şi notaţii asimptotice. Problema 1 (L) Să se determine numărul de operaţii efectuate de către un algoritm care determină

Mai mult

Subiectul 1

Subiectul 1 Subiectul 1 În fişierul Numere.txt pe prima linie este memorat un număr natural n (n

Mai mult

Microsoft Word - Concursul SFERA.doc

Microsoft Word - Concursul SFERA.doc CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ SFERA EDIŢIA a II-a BĂILEŞTI, 1 martie 005 CLASA a IV-a Pentru întrebările 1-5 scrieţi pe lucrare litera corespunzătoare răspunsului corect 1. Care este numărul care

Mai mult

Laborator 4 Modele sistemice liniare. Reprezentare numerică. Conversii. Conexiuni 4.1 Tema Formarea deprinderilor de utilizare a convenţiilor MATLAB d

Laborator 4 Modele sistemice liniare. Reprezentare numerică. Conversii. Conexiuni 4.1 Tema Formarea deprinderilor de utilizare a convenţiilor MATLAB d Laborator 4 Modele sistemice liniare Reprezentare numerică Conversii Conexiuni 41 Tema Formarea deprinderilor de utilizare a convenţiilor MATLAB de reprezentare numerică a modelelor sitemice de stare şi

Mai mult

Logică și structuri discrete Relații. Funcții parțiale Marius Minea marius/curs/lsd/ 20 octombrie 2014

Logică și structuri discrete Relații. Funcții parțiale Marius Minea   marius/curs/lsd/ 20 octombrie 2014 Logică și structuri discrete Relații. Funcții parțiale Marius Minea marius@cs.upt.ro http://www.cs.upt.ro/ marius/curs/lsd/ 20 octombrie 2014 Relații în lumea reală și informatică Noțiunea matematică de

Mai mult

TEST DE PROMOVARE ÎN CLASELE DE EXCELENȚĂ Clasa a V-a BAREM SUBIECTUL I a) Determinați numărul natural a din egalitatea: 315 :

TEST DE PROMOVARE ÎN CLASELE DE EXCELENȚĂ Clasa a V-a BAREM SUBIECTUL I a) Determinați numărul natural a din egalitatea: 315 : TEST DE PROMOVARE ÎN CLASELE DE EXCELENȚĂ Clasa a V-a 29.09.2018 BAREM SUBIECTUL I a) Determinați numărul natural a din egalitatea: 315 : 7 9 4 22 5 204 : 2 2 a 16 : 4 43 b) Se consideră șirul următor

Mai mult

Teoria Grafurilor şi Combinatorică recapitulare Principii de numărare Reţineţi că: P (n, r) este numărul de şiruri (sau r-permutări) de forma A 1,...,

Teoria Grafurilor şi Combinatorică recapitulare Principii de numărare Reţineţi că: P (n, r) este numărul de şiruri (sau r-permutări) de forma A 1,..., Teoria Grafurilor şi Combinatorică recapitulare Principii de numărare Reţineţi că: P (n, r) este numărul de şiruri (sau r-permutări) de forma A,..., A r unde A,..., A r sunt elemente distincte dintr-o

Mai mult

CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI CERCURI EXÎNSCRISE Natura vorbeşte în limbajul matematicii: literele acestei limbi sunt cercuri, tri

CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI CERCURI EXÎNSCRISE Natura vorbeşte în limbajul matematicii: literele acestei limbi sunt cercuri, tri CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI 19 3. CERCURI EXÎNSCRISE Natura vorbeşte în limbajul matematicii: literele acestei limbi sunt cercuri, triunghiuri şi alte guri geometrice. Galileo Galilei 3

Mai mult

METODE NUMERICE ÎN INGINERIE

METODE NUMERICE ÎN INGINERIE METODE NUMERICE ÎN INGINERIE REZOLVAREA NUMERICĂ A SISTEMELOR DE ECUATII LINIARE Aspecte generale (1) (2) (3) (4) (5) Unicitatea soluţiei Un sistem de ecuaţii liniare are o soluţie unică numai dacă matricea

Mai mult

Noțiuni matematice de bază

Noțiuni matematice de bază Sistem cartezian definitie. Coordonate carteziene Sistem cartezian definiţie Un sistem cartezian de coordonate (coordonatele carteziene) reprezintă un sistem de coordonate plane ce permit determinarea

Mai mult

CONCURSUL DE MATEMATICǍ ISTEŢII D ARBORE EDIŢIA a X-a - 20 aprilie 2019 Clasa a IV-a BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE SUBIECTUL I Se punctează doar rezult

CONCURSUL DE MATEMATICǍ ISTEŢII D ARBORE EDIŢIA a X-a - 20 aprilie 2019 Clasa a IV-a BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE SUBIECTUL I Se punctează doar rezult CONCURSUL DE MATEMATICǍ ISTEŢII D ARBORE EDIŢIA a X-a - 0 aprilie 09 Clasa a IV-a BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE Se punctează doar rezultatul: pentru fiecare răspuns se acordă fie uncte, fie 0 puncte Nu

Mai mult

Logică și structuri discrete Logică propozițională Marius Minea marius/curs/lsd/ 3 noiembrie 2014

Logică și structuri discrete Logică propozițională Marius Minea   marius/curs/lsd/ 3 noiembrie 2014 Logică și structuri discrete Logică propozițională Marius Minea marius@cs.upt.ro http://www.cs.upt.ro/ marius/curs/lsd/ 3 noiembrie 2014 Unde aplicăm verificarea realizabilității? probleme de căutare și

Mai mult

Slide 1

Slide 1 BAZELE ELECTOTEHNICII BE I An I - ETTI CUS 3 Conf. dr.ing.ec. Claudia PĂCUA e-mail: Claudia.Pacurar@ethm.utcluj.ro CICUITE ELECTICE DE CUENT CONTINUU Teorema conservării puterilor Enunț: Puterea primită

Mai mult

Limbaje de ordinul I LOGICA DE ORDINUL I Un limbaj L de ordinul I este format din: o mulţime numărabilă V = {v n n N} de variabile; conectorii şi ; pa

Limbaje de ordinul I LOGICA DE ORDINUL I Un limbaj L de ordinul I este format din: o mulţime numărabilă V = {v n n N} de variabile; conectorii şi ; pa Limbaje de ordinul I LOGICA DE ORDINUL I Un limbaj L de ordinul I este format din: o mulţime numărabilă V = {v n n N} de variabile; conectorii şi ; paranteze: (, ); simbolul de egalitate =; cuantificatorul

Mai mult

Introducere în algebra comutativă. Teoria lui Galois December 23, Curs 1 - Corpuri şi spaţii liniare Definiţii: inel, corp, exemple, morfism de

Introducere în algebra comutativă. Teoria lui Galois December 23, Curs 1 - Corpuri şi spaţii liniare Definiţii: inel, corp, exemple, morfism de Introducere în algebra comutativă. Teoria lui Galois December 23, 2016 1 Curs 1 - Corpuri şi spaţii liniare Definiţii: inel, corp, exemple, morfism de corpuri; izomorfism, automorfism. Observaţie 1.1 f

Mai mult

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI Etapa locală, 24 februarie 2017 PROFIL TEHNIC ŞI SERVICII, RESURSE NATURALE, PROTECŢIA MEDIU

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI Etapa locală, 24 februarie 2017 PROFIL TEHNIC ŞI SERVICII, RESURSE NATURALE, PROTECŢIA MEDIU SUBIECTE - clasa a IX-a 1. Determinați mulțimile: a) ; b) ; c). 2. Arătați că: a), ; b) dacă, atunci. 3. Considerăm dreptunghiul ABCD și punctele E, F și M, astfel încât, și. Dacă N este mijlocul lui (EF),

Mai mult

ALGORITHMICS

ALGORITHMICS CURS 2: Descrierea algoritmilor în pseudocod =Exemple= 1 Structura Descrierea unor algoritmi simpli Specificarea și utilizarea subalgoritmilor 2 Exemplu 1 Considerăm un tabel cu informații despre studenți

Mai mult

Cursul 12 Şiruri recurente în planul complex Vom studia, în continuare, comportarea în raport cu data iniţială a şirurilor definite prin relaţii de re

Cursul 12 Şiruri recurente în planul complex Vom studia, în continuare, comportarea în raport cu data iniţială a şirurilor definite prin relaţii de re Cursul 12 Şiruri recurente în planul complex Vom studia, în continuare, comportarea în raport cu data iniţială a şirurilor definite prin relaţii de recurenţă de forma z n+1 = f(z n ), n = 0, 1, 2,...,

Mai mult

Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Matematică şi Informatică ERNEST SCHEIBER ANALIZĂ NUMERICĂ Braşov

Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Matematică şi Informatică ERNEST SCHEIBER ANALIZĂ NUMERICĂ Braşov Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Matematică şi Informatică ERNEST SCHEIBER ANALIZĂ NUMERICĂ Braşov Cuprins I INTERPOLARE ŞI APLICAŢII 9 1 Diferenţe finite 11 11 Diferenţe finite 11

Mai mult

Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA

Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 000 standard 3 10 PP Algebră Capitolul I. NUMERE REALE Competenţe specifice: Determinarea

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Prezentarea_programelor_de_studii_de_licenta_2019

Microsoft PowerPoint - Prezentarea_programelor_de_studii_de_licenta_2019 Universitateadin București Facultatea de Matematică și Informatică Programele de studii de licență - descriere și admitere - Scurt istoric 1864 Se înființează Facultateade Științe, cu o secție de Matematică

Mai mult