1.4 Presiunea magnetica

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "1.4 Presiunea magnetica"

Transcriere

1 .4 esunea magnetca Analzand (II osevam ca n cazul n cae nu sunt luate n consdeae efectele nse de pezenta vascoztat cnematce, ecuata se poate sce s su foma: t ρ p (.4. unde este un tenso ale cau componente sunt: ( δ / (.4. Ce epeznta acest temen dn punct de vedee fzc s cae este efectul sau asupa flulu magnetzat? entu aceasta sa consdeam, ca analoge, fotele ce actoneaza asupa une coz tensonate. unde este tensunea dn ful ntns (fota eectata pe aa sectun coz, τ este vesoul decte tangente, δ l este elementul de lungme a δ m elementul de masa epmat pm masa untat de lungme. Un calcul apd ne conce la: δ F ( ( l δ ( τ δτ ( l τ ( l τ δτ ( l δτ ( l τ d dτ δτ ( l δτ τ ( l δ l dl dl Utlzand acumelata Fenet-Seet: d τ dl unde κ este cuua a n vesoul nomale, ecuata de mscae a elementulu de masa devne: κn

2 n dl d κ τ λ adca, fota n lungul coz este egala cu ata de schmae a tensun n apot cu lungmea s o fota ce actoneaza n decta cuu. Rescnd ecuata.4. n fomalsm ndcal δ ρ.4.3 Notand unde este vesoul decte campulu magnetc (dec tangent la lnle de camp s (l coodonatele lnlo de camp cu lungmea aculu l Astfel: ( ( δ unde δ este un opeato de poecte, al cau ol consta n poecta vectolo nt-un spatu nomal campulu magnetc. Osevam medat ca vectoul u este pependcula pe campul magnetc deoaece: ( ( u u u δ

3 dec poecteaza opeatoul gadent pe o decte pependculaa pe campul magnetc, ceea ce nseamna ca este componenta gadentulu pependculaa pe. Dvegenta tensoulu tensune devne: κ n adca, suma dnte gadentul pependcula pe campul magnetc s un temen popotonal cu cuua lnlo campulu magnetc (temenul cae face dfeenta n apot cu fotele pu hdostatce.4.4 Evdent ca, componenta fote magnetce n lungul lnlo de camp este nula: esupunand campul magnetc ca fnd unfom s oentat n lungul ae Oz, elata (.4. se smplfca: t ρ (.4.5 unde: p / t p / (.4.6 p / Sa peczam ca, campul magnetc ceste pesunea plasme cu / n dect pependculae pe campul magnetc s desceste pesunea plasme, cu aceeas canttate, n

4 dect paalele. Dec, campul magnetc va genea o pesune magnetca / ce va actona pependcula pe lnle de camp s o tensune magnetca / actonand n lungul lnlo de camp. Deoaece plasma este legata de lnle de camp, ezulta ca lnle unu camp magnetc mesate nt-o plasma MHD se compota ca s un f elastc epulsv..5 Echlul MHD In condt de echlu n asenta cugelo, u (.5. t a ecuata momentulu devne: p (.5. elate cae ne ndca faptul ca plasma poate f confnata de cate campul magnetc, n condtle n cae pesunea plasme este contaalansata de fota magnetca. Fenomenal este posl numa daca esta n plasma un cuent cu o componenta pependculaa pe campul magnetc. Aceasta componenta ^ se poate otne nmultnd vectoal cu elata pecedenta: p ( p (.5.3 Osevam medat ca s se gasesc pe supafete zoae: p, p (.5.4 Daca aceasta supafata teue sa fe dpdv topologc un to Semnfcata fote Loentz: Daca

5 epesa fote pe untatea de volum vaf: (.5.5 s daca pentu smpltate alegem elemental de volum de foma clndca: unde ca: d φ da este fluul lnlo campulu magnetc, a dl lungmea tuulu s tnand cont ezulta unde pmal temen este cel coespunzato pesun totale, a cel de-al dolea este cel ce detemna ncovoeea lne de camp. ensunea magnetca tnde sa ndepte ncovoeea tuulu de flu magnetc.

Microsoft Word - N_ND.02_Capitol.doc

Microsoft Word - N_ND.02_Capitol.doc Captolul Cuvnte-chee Sstem de puncte materale, Legătur blaterale, Legătur unlaterale, Legătur geometrce, Legătur cnematce, Legătur olonome (ntegrable), Legătur neolonome (nentegrable), Legătur stațonare

Mai mult

PROBLEME PALNE {N COORDONATE POLARE

PROBLEME PALNE {N COORDONATE POLARE TLE Lec\ia7 LEC I 7 : PROBLEME PLNE {N COORDONTE POLRE PP(CONTINURE;PROBLEME POLR SIMETRICE ( 7. Paticulaiz`i ale poblemei Mitchell ( fig. 7.a ; 7.b ; 7.c a b c Fig. 7. Cazui paticulae ale poblemei Mitchell

Mai mult

Microsoft Word - F.Paladi_TD_manual.doc

Microsoft Word - F.Paladi_TD_manual.doc Prn urmare, entropa calculată în baza a va f egală cu log a (2) înmulţt cu entropa calculată cu logartm în baza 2. 3. Contnutate Entropa este o funcţe contnuă. Une modfcar nfntezmale a probabltăţlor corespunde

Mai mult

Microsoft PowerPoint - 5_.ppt

Microsoft PowerPoint - 5_.ppt Unverstatea Tehncă Gheorghe Asach dn Iaş Facultatea de Ingnere Chmcă ş Protecţa edulu Ingnera proceselor chmce ş bologce/5 An unverstar 202-203 Ttular dscplnă: Prof.dr.ng. ara Gavrlescu Aplcaţ: Dr. Petronela

Mai mult

Microsoft PowerPoint - 3.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 3.ppt [Compatibility Mode] Unverstatea Tehncă Gheorghe sach dn Iaş Facultatea de Ingnere hmcă ş Protecţa Medulu Ingnera proceselor chmce ş bologce/3 n unverstar 205-206 Departamentul Ingnera ş Managementul Medulu În unele cazur,

Mai mult

Microsoft Word - CURS06.doc

Microsoft Word - CURS06.doc 3. DINAMICA PUNCTULUI MATERIAL. 3.1. PRINCIPIILE MECANICII. Am văzut pe pacusul capitolului pecedent, cinematica, că ştiind o lege de mişcae: x(t) sau v(t) sau a(t), şi condiţiile iniţiale: poziţia iniţială,

Mai mult

NU ESTE TERMINATĂ

NU ESTE TERMINATĂ POBLEME SEMINA TEHNICI DE OPTIMIZAE ÎN ENEGETICĂ POBLEMA Să se determne încărcarea optmă a două grupur ale une centrale termoelectrce cu puterle nomnale de ş MW. Cele două grupur utlzează cărunele comustl

Mai mult

Microsoft Word - acasa_Reteua de difractie.doc

Microsoft Word - acasa_Reteua de difractie.doc UIVERSITATEA "POLITEHICA" DI BUCUREŞTI DEPARTAMETUL DE FIZICĂ LABORATORUL DE OPTICĂ B - 0 B DIFRACŢIA LUMIII DETERMIAREA LUGIMII DE UDĂ A RADIAŢIEI LUMIOASE UTILIZÂD REŢEAUA DE DIFRACŢIE 004-005 DIFRACŢIA

Mai mult

CELULA DE ELECTROLIZĂ: este formată prin asocierea a doi electrozi, iar trecerea curentului electric se datorează aplicării unei tensiuni electrice ex

CELULA DE ELECTROLIZĂ: este formată prin asocierea a doi electrozi, iar trecerea curentului electric se datorează aplicării unei tensiuni electrice ex II.. CELULA ELECTOCHIMICĂ: reprezntă sstemul format prn cuplarea a electroz, contactul între e realzâdu-se prn ntermedul conductorlor de ordnul II (soluţlor). În funcţe de cauza care determnă trecerea

Mai mult

Olimpiada Națională de Astronomie şi Astrofizică Aprilie 2019 Proba Teoretică Juniori Barem SUBIECTUL I (2p) 1. De câte ori credeți că ați înconjurat

Olimpiada Națională de Astronomie şi Astrofizică Aprilie 2019 Proba Teoretică Juniori Barem SUBIECTUL I (2p) 1. De câte ori credeți că ați înconjurat SUBIECTUL I (p) 1. De câte oi cedeți că ați înconjuat Soaele odată cu ământul, de când v-ați născut: a) de un numă de oi egal cu număul de zile pe cae le aveți de la naștee b) de un numă de oi egal cu

Mai mult

Microsoft Word CursAppAnNum08

Microsoft Word CursAppAnNum08 I20 Conrolul asulu În unele cazur ese necesară enru obţnerea une eror dae folosrea unu as varabl în rezolvarea numercă Meodele numerce care folosesc un as varabl se numesc meode adave Penru conrolul asulu

Mai mult

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI UNVERSTATEA "POLTEHNA" DN BUUREŞT ATEDRA DE FZĂ LABORATORUL DE MEANĂ BN 1b MOMENTELE DE NERŢE ALE ORPURLOR Ş TEOREMA LU STENER 7 8 MOMENTELE DE NERŢE ALE ORPURLOR Ş TEOREMA LU STENER 1. Scopul lucrăr -

Mai mult

Slide 1

Slide 1 8.3 ARBORI ŞI AXE Aboii sunt ogane e maşini cu mişcae e otaţie estinate să susţină alte ogane e maşini în mişcae e otaţie şi să tansmită momente e tosiune în lungul axei lo. tansmit momente e tosiune sunt

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ocilatoae inuoidale Geneatoae de emnale: inuoidal, detunghiula, tiunghiula, ama, etc. Obtineea unui emnal inuiodal: tiunghi tanf. functional inu geneae emnal inuoidal, etea electiva in fecventa in bucla

Mai mult

Inteligență artificială Laboratorul 5 Normalizarea datelor. Mașini cu vectori suport (SVM) 1. Normalizarea datelor Metode obișnuite de preprocesare a

Inteligență artificială Laboratorul 5 Normalizarea datelor. Mașini cu vectori suport (SVM) 1. Normalizarea datelor Metode obișnuite de preprocesare a Normalzarea datelor. Mașn cu vector suport (SVM) 1. Normalzarea datelor Metode obșnute de preprocesare a datelor. În partea stângă sunt reprezentate datele D orgnale. În mjloc acestea sunt centrate în

Mai mult

ACCIDENTUL MAJOR-DE LA ÎNCEPUTURI ŞI PÂNĂ AZI

ACCIDENTUL MAJOR-DE LA ÎNCEPUTURI ŞI PÂNĂ AZI COMPONENTELE PROCESELOR DE STRUCTURARE LA NIVEL TERITORIAL pof.univ.d. Daniela-Luminiţa Constantin, Pof.univ.d. Conelia Pâlog, Pof.univ.d. Tudoel Andei, Lect.univ.d. Eika Tuşa, Lect.univ.d. Cistina Tandaş,

Mai mult

Microsoft Word - L8

Microsoft Word - L8 Facultata d Ingnr Chmcă ş Protcţa Mdulu Dpartamntul d Polmr Natural ş Snttc Ştnţa ş Ingnra Polmrlor Ingnra utlajlor pntru sntza ş prlucrara polmrlor Laborator nr. 8 MODLARA MATMATICĂ ŞI SIMULARA PROCSULUI

Mai mult

METODE NUMERICE PENTRU ECUAŢII DIFERENŢIALE

METODE NUMERICE PENTRU ECUAŢII DIFERENŢIALE METODE NUMERICE PENTRU ECUAŢII DIFERENŢIALE Foldere / Metode Ssteme de ordnul întâ Metodele de ma jos rezolvă problema cu valor nțale: x f( t, x) x( t x ) Adams45 Metoda Adams-Moulton Predctor-Corector

Mai mult

Universitatea Politehnica Bucureşti Departamentul de Fizică Concursul Ion I. Agârbiceanu 2013 Proba teoretică. Rezolvări 1. a). Ecuaţiile de mişcare s

Universitatea Politehnica Bucureşti Departamentul de Fizică Concursul Ion I. Agârbiceanu 2013 Proba teoretică. Rezolvări 1. a). Ecuaţiile de mişcare s Univesitte Politehnic Bucueşti Deptentul e Fizică Concusul Ion I. Agâbicenu Pob teoetică. Rezolvăi. ). Ecuţiile e işce sunt: x && = bx& y && = by& g,5 p Coniţiile iniţile: x ) = y() =, x& () = v cosθ,

Mai mult

Microsoft PowerPoint - p1_PowerVLSI.ppt

Microsoft PowerPoint - p1_PowerVLSI.ppt Proectarea structurlor pentru aplcat de putere. Modelarea conertoarelor c.c. c.c.. tructura s functle crcutelor ntegrate pentru controlul conertoarelor c.c. c.c. 3. tructur s funct pentru managementul

Mai mult

Transformata Laplace

Transformata Laplace NTRODCERE Crcue de curen connuu Teoremele lu Krchhoff K u K Relațle înre enun ș curenț u e u R Probleme: -analza crcuelor - e dau relale nre enun curen conexunle e cer u 2 -neza crcuelor - e dau anum u

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Meoe Numece e Rezolvae a Ssemelo e Ecuaț Deențale Ș.l. D. ng. Levene CZUMBIL E-mal: Levene.Czumbl@em.uclu.o WebPage: p://uses.uclu.o/~czumbl Se conseă un ssem e ecuaţ eenţale onae cu conţle nţale e ma

Mai mult

Microsoft Word - L17Ro_Intensitatea luminoasa_RF_f_RC

Microsoft Word - L17Ro_Intensitatea luminoasa_RF_f_RC STUDUL NTENSTĂŢ LUMNOASE Ş AL CÂMPULU LUMNOS ALE UNE SUSE DE LUMNĂ 1. Scpul lucrării Lucrarea îşi prpune determinarea intensităţii luminase a unei surse necunscute şi studiul distribuţiei intensităţii

Mai mult

Realizarea fizică a dispozitivelor optoeletronice

Realizarea fizică a dispozitivelor optoeletronice Curs 08/09 C/L Optoelectronică OPTO Minim 7 prezente curs + laborator Curs - conf. Radu Damian an IV μe Vineri 8-, P5 E 70% din nota 0% test la curs, saptamana 4-5? probleme + (? subiect teorie) + (p prez.

Mai mult

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 1 Educaţia şi

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 1 Educaţia şi Poiect cofiaţat di Fodl Social Eoea i Pogaml Oeaţioal Sectoial Dezvoltaea eelo Umae 007-03 Aa ioitaă Edcaţia şi fomaea ofeioală î ijil ceşteii ecoomice şi dezvoltăii ocietăţii bazate e coaş tee Domeil

Mai mult

Microsoft Word - 9-Modelarea sistemului mecanic.doc

Microsoft Word - 9-Modelarea sistemului mecanic.doc 9. MODELAREA SISTEMULUI MECANIC Modelaea fidelă a păţii mecanice a unui sistem electomecanic este la fel de impotantă ca şi modelaea maşinilo electice cae acţioneaă aceste sisteme. Sistemele mecanice sunt

Mai mult

Capitolul MD. 10 Metoda funcţiilor Liapunov Fie sistemul diferenţial x = f (t, x), t t 0, x D R n. (10.1) Presupunem că x = 0 este punct de echilibru,

Capitolul MD. 10 Metoda funcţiilor Liapunov Fie sistemul diferenţial x = f (t, x), t t 0, x D R n. (10.1) Presupunem că x = 0 este punct de echilibru, Capitolul MD. 10 Metoda funcţiilor Liapunov Fie sistemul diferenţial x = f (t, x), t t 0, x D R n. (10.1) Presupunem că x = 0 este punct de echilibru, adică f (t, 0) = 0, t t 0. In acest paragraf, funcţia

Mai mult

Microsoft Word - 11_2016_OJF_barem.doc

Microsoft Word - 11_2016_OJF_barem.doc Pagina din 9 Subiect. ortizare cu frecare la alunecare Parţial Punctaj ubiect 0 a.,5 d x i) Ecuația ișcării ete: +x = 0. () ceată ecuație are oluții de fora x ( t) = co( ω t +ϕ0 ). Legea vitezei ete v

Mai mult

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ "ADOLF HAIMOVICI" ETAPA JUDEȚEANĂ 18 martie 2017 Filiera Tehnologică : profilul Tehnic Clasa a IX -a Problema 1. 2 Se

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI ETAPA JUDEȚEANĂ 18 martie 2017 Filiera Tehnologică : profilul Tehnic Clasa a IX -a Problema 1. 2 Se Clasa a IX -a Se consideră funcţia f : R R, f ( x) x mx 07, unde mr a) Determinaţi valoarea lui m ştiind că f( ), f() şi f () sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice b) Dacă f() f(4), să

Mai mult

Slide 1

Slide 1 BAZELE ELECTOTEHNICII BE I An I - ETTI CUS 3 Conf. dr.ing.ec. Claudia PĂCUA e-mail: Claudia.Pacurar@ethm.utcluj.ro CICUITE ELECTICE DE CUENT CONTINUU Teorema conservării puterilor Enunț: Puterea primită

Mai mult

C10 – Funcţii test 2D

C10 – Funcţii test 2D Anxa : Funcţii tst D Considam lctonul aflat înt-o goapă cuantică d potnţial în pnţa unui dono poitiv. Considăm că mişcaa lctonului st ciculaă în planul (x, y). Acasta ipotă pmit alga factoului hidognoid

Mai mult

Microsoft Word _ISABEL_GA

Microsoft Word _ISABEL_GA Optmzarea unu sstem BCI folosnd tehnca GA Dan Marus Dobrea, Monca-Clauda Dobrea Abstract Această lucrare, ce contnuă o cercetare anteroară, are ca prm obectv îmbunătăţrea unu sstem de tp nterfaţă creer-calculator

Mai mult

Microsoft Word - transformari.doc

Microsoft Word - transformari.doc Elemente de geometie computţionlă. Sisteme de coodonte. Tnsfomăi 3D. Sistem de e de coodonte ientt dept: su ientt stâng: su Punct Un punct P din R 3 se pote peci pin: Coodonte cteiene: P) Coodonte omogene:

Mai mult

str. C am p u lu i s t r. C a LEGENDA: mpulu Zona analizata i Limita proprietate analizata PLAN INCADRARE IN ZONA VERIFICAT: ING M. MUNTEANU ep ano ru

str. C am p u lu i s t r. C a LEGENDA: mpulu Zona analizata i Limita proprietate analizata PLAN INCADRARE IN ZONA VERIFICAT: ING M. MUNTEANU ep ano ru u lu t ulu Zo lzt Lmt popette lzt LA IADRARE I ZOA REFERAT R:d A:A ef poect: poectt /deet: Beefc: IAOB FLORIA IHAI Buceg A p luj-poc jud luj : LA IADRARE I ZOA oect Ade obectv: jud LUJ locltte LUJ-AOA

Mai mult

2

2 C4: Structuri nanocristaline. Modelul Kronig-Penney 1. Stucturi cuantice traditionale Reducerea dimensionalităţii unui sistem fizic (de exemplu material semiconductor) produsă prin confinarea particulelor

Mai mult

Seminar 6 1. Reprezentaţi printr-o integrală Fourier funcţia f : R R, f (x) = e x cos 2x. Soluţie: Funcţia dată satisface condiţiile teoremei de repre

Seminar 6 1. Reprezentaţi printr-o integrală Fourier funcţia f : R R, f (x) = e x cos 2x. Soluţie: Funcţia dată satisface condiţiile teoremei de repre Seminar 6. Reprezentaţi printr-o integrală Fourier funcţia f : R R, f x) e x cos x. Funcţia ată satisface coniţiile teoremei e reprezentare a unei funcţii printr-o integrală Fourier şi mai observăm că

Mai mult

E_d_fizica_tehnologic_2019_bar_01_LRO

E_d_fizica_tehnologic_2019_bar_01_LRO Exenul de bacalaueat național 09 Poba E.d) Fizică BAREM DE EALUARE ŞI DE NOTARE aianta Se punctează oicae alte modalităţi de ezolvae coectă a ceinţelo. Nu se acodă facţiuni de punct. Se acodă 0 puncte

Mai mult

Microsoft Word - Predimensionare_arbori.DOC

Microsoft Word - Predimensionare_arbori.DOC 5. PROIECTAREA ARBORILOR - 1 / arbori- Arborii pe care se fixează roţile sunt solicitaţi la: - torsiune de momentele T I, II, III - considerate constante pe fiecare arbore între tronsoanele pe care se

Mai mult

Subiecte_funar_2006.doc

Subiecte_funar_2006.doc Clasa a VIII-a A. 1. Exista numere n Z astfel încât n si n+ sa fie patrate perfecte? (Gheorghe Stoica) A. 2. Se considera A N o multime cu 7 elemente si k N*. Aratati ca ecuatia 4x 2 4ax+b 2 +10k = 0,

Mai mult

Teoreme cu nume 1. Problema (Năstăsescu IX, p 147, propoziţia 5) Formula lui Chasles Pentru orice puncte M, N şi P avem MN + NP = MP.

Teoreme cu nume 1. Problema (Năstăsescu IX, p 147, propoziţia 5) Formula lui Chasles Pentru orice puncte M, N şi P avem MN + NP = MP. Teoreme cu nume Problema (Năstăsescu IX, p 47, propoziţia 5) Formula lui hasles Pentru orice puncte M, N şi P avem MN + NP = MP 2 Problema (Năstăsescu IX, p 68, teoremă) Vectorul de poziţie al centrului

Mai mult

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd LA UN ARHANGHEL 13 iulie, 26 martie Tropar, glas 4 T Rt s după Nanu Virgil Ioan @m20! 11!0010!! 1a!1 M ai ma re vo ie vo du le al oş ti lor ce reşti te ru O'!!0'!!A b

Mai mult

Microsoft Word - Probleme-PS.doc

Microsoft Word - Probleme-PS.doc PROBLEME PROPUSE PENTRU EXAMENUL LA PRELUCRAREA SEMNALELOR a) Să se demonstreze că pentru o secvenńă pară x[ n] x[ n] este adevărată egalitatea X( z) X( z) b) să se arate că polii (zerourile) acestei transformate

Mai mult

DCEI Reacţia negativă N.Cupcea 1 notiţe Cap. 5. Reacţia negativă în amplificatoare 1. Generalităţi * reacţia = procedeu folosit în circuitele electron

DCEI Reacţia negativă N.Cupcea 1 notiţe Cap. 5. Reacţia negativă în amplificatoare 1. Generalităţi * reacţia = procedeu folosit în circuitele electron Cap. 5. Reaţa negată în amplatae. Genealtăţ eaţa pede lt în tele eletne pent a ntla pemanţele (ş nţle aeta; (amplatae, latae, et. eaţa: aplaea la ntaea amplatl a ne tenn a ent ppţnal nl dnte paamet emnall

Mai mult

Slide 1

Slide 1 ELECTROTEHNICĂ ET An I - ISA CURS 13 Conf.dr.ing.ec. Claudia PĂCURAR e-mail: Claudia.Pacurar@ehm.ucluj.ro REGIMUL TRANZITORIU AL CIRCUITELOR ELECTRICE LINIARE Generaliăţi Definiţie Regimul elecrocineic

Mai mult

09. Informatica 2 - MM 1

09. Informatica 2 -  MM 1 FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 1.2. Facultatea Matematică și Informatică 1.3. Departamentul Matematică 1.4. Domeniul

Mai mult

Calcul Numeric

Calcul Numeric Calcul Numeric Cursul 4 2019 Anca Ignat Metode numerice de rezolvarea sistemelor liniare Fie matricea nesingulară A nn şi b n. Rezolvarea sistemului de ecuații liniare Ax=b se poate face folosind regula

Mai mult

Slide 1

Slide 1 ELECROEHNCĂ E An - SA CURS 7 Conf.dr.ng.ec. Clauda PĂCURAR e-mal: Clauda.Pacurar@ethm.utcluj.ro 1. Mărm perodce ș mărm snusodale. Reprezentăr smbolce ale mărmlor snusodale 3. Operaț cu mărm snusodale

Mai mult

Microsoft Word - curs-transformator.doc.doc

Microsoft Word - curs-transformator.doc.doc . TRANSFORMATORL ELECTRC. NTRODCERE mportanţa producerii şi utilizării transformatoarelor electrice rezultă din schema de principiu a unui sistem electroenergetic (figura.), în care o reprezintă genratoarele

Mai mult

Microsoft Word - Articol_Cretu Ion [RO].docx

Microsoft Word - Articol_Cretu Ion [RO].docx 40 No solț ntegrale termoelastce pentr semspaț NOI SOLUȚII INTEGALE TEOELASTICE PENTU SEISPAȚIU Ion Creț, lector nv. Unverstatea Tehncă a oldove INTODUCEE Oțnerea solțlor ntegrale în termoelastctate de

Mai mult

DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂT

DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂT DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN Colecţia Matematică DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ

Mai mult

Microsoft Word _Evrika_Clasa10_PI_Solutie.doc

Microsoft Word _Evrika_Clasa10_PI_Solutie.doc Concursul Naţional de Fizică Evrika 1 martie 01 X Problema I (10 puncte) Scafandrul Un scafandru realizează înregistrări video despre lumea acvatică. Pentru scufundări el utilizează un aparat, care-i permite

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Proiectare generala

Microsoft PowerPoint - Proiectare generala Proetarea masnlor eletre Probleme generale Proetare La roetarea une masn eletre ot aare doua stuat:. se roeteaza o masna entru are sunt date exermentale; In aest az se foloseste exerenta aumulata sub forma

Mai mult

CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI CERCURI EXÎNSCRISE Natura vorbeşte în limbajul matematicii: literele acestei limbi sunt cercuri, tri

CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI CERCURI EXÎNSCRISE Natura vorbeşte în limbajul matematicii: literele acestei limbi sunt cercuri, tri CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI 19 3. CERCURI EXÎNSCRISE Natura vorbeşte în limbajul matematicii: literele acestei limbi sunt cercuri, triunghiuri şi alte guri geometrice. Galileo Galilei 3

Mai mult

Exemplar nr. 1 Ministrul Justitiei, Tn temeiul dispozitiilor art. 135 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, ~""'-~~~---fepu5hcata~lfiv

Exemplar nr. 1 Ministrul Justitiei, Tn temeiul dispozitiilor art. 135 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, ~'-~~~---fepu5hcata~lfiv Exemplar nr. Mnstrul Justte, Tn temeul dspoztlor art. 35 dn Legea nr. 304/2004 prvnd organzarea judcara, ~""'~~~fepu5hcata~lfvlccf"rora "statele :l7unctfr r'cepersonaljjenru cu[fe ~ae'aper~ ~ trbunale,

Mai mult

MATEMATICĂ... 2 FIZICĂ ŞI FUNDAMENTE DE INGINERIE ELECTRICĂ... 6 UNITĂŢI DE MĂSURĂ ÎN S.I CHIMIE ANORGANICĂ CHIMIE FIZICA CHIMIE OR

MATEMATICĂ... 2 FIZICĂ ŞI FUNDAMENTE DE INGINERIE ELECTRICĂ... 6 UNITĂŢI DE MĂSURĂ ÎN S.I CHIMIE ANORGANICĂ CHIMIE FIZICA CHIMIE OR MATEMATICĂ... FIZICĂ ŞI FUNDAMENTE DE INGINERIE ELECTRICĂ... 6 UNITĂŢI DE MĂSURĂ ÎN S.I.... 10 CHIMIE ANORGANICĂ... 11 CHIMIE FIZICA... CHIMIE ORGANICA... CHIMIE ANALITICA INSTRUMENTALA... 36 BAZELE TEHNOLOGIEI

Mai mult

Bilet nr Fibrele sunt multimod cu indice gradat, dispersia va cuprinde efectul dispersiei modale şi cromatice Pentru fiecare tronson (C7/2015, S

Bilet nr Fibrele sunt multimod cu indice gradat, dispersia va cuprinde efectul dispersiei modale şi cromatice Pentru fiecare tronson (C7/2015, S Bilet nr. 1 ibra 1: Δτ od =.68 ns, Δτ r = 2.299 ns, Δτ 1 = 2.397 ns ibra 2: Δτ od = 1.234 ns, Δτ r = 1.785 ns, Δτ 2 = 2.17 ns ibra 3: Δτ od = 1.8 ns, Δτ r = 2.38 ns, Δτ 3 = 2.614 ns Efetele suesive se

Mai mult

Adresarea memoriei Modurile de adresare constituie un instrument principal pentru reprezentarea în memorie a imaginii datelor, aşa cum este ace

Adresarea memoriei Modurile de adresare constituie un instrument principal pentru reprezentarea în memorie a imaginii datelor, aşa cum este ace 174 12 Adresarea memoriei Modurile de adresare constituie un instrument principal pentru reprezentarea în memorie a imaginii datelor, aşa cum este aceasta văzută de programatorul în limbaj de nivel înalt.

Mai mult

Microsoft Word - Imisii PM10 Mintia total.doc

Microsoft Word - Imisii PM10 Mintia total.doc STUDIU DE DISPERSIE PENTRU MODERNIZAREA GRUPULUI IV AL S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. PENTRU Volumul 7, revizia ELECTROCENTRALE DEVA S.A. pentru perioada iulie iunie 11 S.C. Landscape Consulting S.R.L.

Mai mult

Opel Zaf i r al i f e P r eţ u r i, opţ i u n i ș i dat et eh n i c e, 1I u l i e

Opel Zaf i r al i f e P r eţ u r i, opţ i u n i ș i dat et eh n i c e, 1I u l i e Opel Zaf r al f e P r eţ u r, opţ u n ș dat et eh n c e, 1I u l e2 1 9 Opel Zafra Lfe Model Zafra Lfe Busness Enjoy Busness Innovaton Innovaton Desel 1.5 Desel 75 kw/12 CP 1.5 Desel 88 kw/12 CP 2. Desel

Mai mult

C:/Users/Lenovo/Dropbox/activitate matematica/cursuri/MS IE /msie.dvi

C:/Users/Lenovo/Dropbox/activitate matematica/cursuri/MS IE /msie.dvi urs 2 Integrale de suprafaţă 2.1 Pânze şi suprafeţe Definiţie 2.1. Fie D R 2 o mulţime conexă şi deschisă. O funcţie continuă σ : D R 3 se numeşte pânză de suprafaţă. ulţimea = σd) se numeşte imaginea

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Prezentarea_programelor_de_studii_de_licenta_2019

Microsoft PowerPoint - Prezentarea_programelor_de_studii_de_licenta_2019 Universitateadin București Facultatea de Matematică și Informatică Programele de studii de licență - descriere și admitere - Scurt istoric 1864 Se înființează Facultateade Științe, cu o secție de Matematică

Mai mult

CONTRACT DE FURNIZARE model orientativ

CONTRACT  DE  FURNIZARE model orientativ CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE nr. din 207 ART.. PĂRŢI CONTRACTANTE JUDEŢUL SĂLAJ, cu sediul în Zalău, P-ţa Decembrie 98 nr.2, telefon 0260-6420, fax 0260-66097, cod fiscal nr. 4494764, cont RO6TREZ24A500320009X

Mai mult

Calcul Numeric

Calcul Numeric Calcul Numeric Cursul 6 2019 Anca Ignat Algoritmul lui Givens Fie A o matrice reală pătratică de dimensiune n. Pp. că avem: A QR unde Q este o matrice ortogonală iar R este o matrice superior triunghiulară.

Mai mult

Slide 1

Slide 1 BAELE ELECTOTEHNC BE An - ETT CUS 9 Conf. dr.ng.ec. Clauda PĂCUA e-mal: Clauda.Pacurar@et.utcluj.ro CCUTE ELECTCE LNAE ÎN EGM PEMANENT SNUSODAL TEOEME Ș METODE DE ANALĂ A CCUTELO ELECTCE LNAE 3/36 Conf.dr.ng.ec.

Mai mult

----, ". ō' 3 (!) C" t: Q)... t: m ;;:» z c m ~ o m :n oi m 1" ;;:» :n z m r.(f) m g! +

----, . ō' 3 (!) C t: Q)... t: m ;;:» z c m ~ o m :n oi m 1 ;;:» :n z m r.(f) m g! + ----, ". ō' 3 (!) C" t: Q)... t: m ;;:» z c m o m :n o m 1" ;;:» :n z m.(f) m g! + EMANUELA CERCHEZ (n. 1968, lai) cstc absolventa a Facult2tii de Matematica, scotia nfomatica (J990), i a Seminaului pedagogic

Mai mult

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM Toate datele cu caracter personal colectate de Ofcul de Stat pentru Invenț ș Mărc (OSIM) sunt prelucrate în conformtate cu dspozțle Regulamentulu

Mai mult

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI Etapa locală, 24 februarie 2017 PROFIL TEHNIC ŞI SERVICII, RESURSE NATURALE, PROTECŢIA MEDIU

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI Etapa locală, 24 februarie 2017 PROFIL TEHNIC ŞI SERVICII, RESURSE NATURALE, PROTECŢIA MEDIU SUBIECTE - clasa a IX-a 1. Determinați mulțimile: a) ; b) ; c). 2. Arătați că: a), ; b) dacă, atunci. 3. Considerăm dreptunghiul ABCD și punctele E, F și M, astfel încât, și. Dacă N este mijlocul lui (EF),

Mai mult

Spatii vectoriale

Spatii vectoriale Algebra si Geometrie Seminar 2 Octombrie 2017 ii Matematica poate fi definită ca materia în care nu ştim niciodată despre ce vorbim, nici dacă ceea ce spunem este adevărat. Bertrand Russell 1 Spatii vectoriale

Mai mult

Precizări la problema 2 Problema 2 presupune estimarea eficienţei luminoase pe timp de zi şi pe timp de noapte pentru o lungime de undă care nu coresp

Precizări la problema 2 Problema 2 presupune estimarea eficienţei luminoase pe timp de zi şi pe timp de noapte pentru o lungime de undă care nu coresp Precizări la problema 2 Problema 2 presupune estimarea eficienţei luminoase pe timp de zi şi pe timp de noapte pentru o lungime de undă care nu corespunde neaparat unei culori standard. Pentru aceasta

Mai mult

Microsoft Word - Imisii NO2 Mintia total.doc

Microsoft Word - Imisii NO2 Mintia total.doc STUDIU DE DISPERSIE PENTRU MODERNIZAREA GRUPULUI IV AL S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. PENTRU Volumul 6, revizia 0 ELECTROCENTRALE DEVA S.A. pentru perioada iulie 2010 iunie 2011 S.C. Landscape Consulting

Mai mult

Microsoft Word - D_ MT1_II_001.doc

Microsoft Word - D_ MT1_II_001.doc ,1 SUBIECTUL II (30p) Varianta 1001 a b 1 Se consideră matricea A = b a, cu a, b şi 0 http://wwwpro-matematicaro a) Să se arate că dacă matricea X M ( ) verifică relaţia AX = XA, atunci există uv,, astfel

Mai mult

DIRECILC DE SANAiATI PUBI-ICA A JUDElui_utARAD DECLARATE DE AVERE / Nq 3 / fi,mari zola / Subsenrratul/Subsemnata...PELE FLORENTINA avand funclia de c

DIRECILC DE SANAiATI PUBI-ICA A JUDElui_utARAD DECLARATE DE AVERE / Nq 3 / fi,mari zola / Subsenrratul/Subsemnata...PELE FLORENTINA avand funclia de c DIRECILC DE SANAiATI PUBI-ICA A JUDElui_utARAD DECLARATE DE AVERE / Nq 3 / fi,mari zola / Subsenrratul/Subsemnata...PELE FLORENTINA avand funclia de consilier superior la DSP ARAD, CNp :, domiciliul cunos(

Mai mult

C:/Users/Lenovo/Dropbox/activitate matematica/cursuri/MS ETTI /msetti.dvi

C:/Users/Lenovo/Dropbox/activitate matematica/cursuri/MS ETTI /msetti.dvi Curs 1 Noţiuni de teoria câmpului 1.1 Vectori şi operaţii cu vectori 1.1.1 Scalari şi vectori Definiţie 1.1. Un număr real λ R se va numi scalar. O pereche de numere reale (a 1,a ) R se va numi vector

Mai mult

Obiectivul: Lucrari de conformare in vederea obtinerii autorizatiei ISU ptr. Colegiul Economic Maria Teiuleanu F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe c

Obiectivul: Lucrari de conformare in vederea obtinerii autorizatiei ISU ptr. Colegiul Economic Maria Teiuleanu F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe c F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari Obiectul: Instalatii electrice Devizul: CURENTI SLABI - Instalatie de senalizare incendiu SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA Capitolul de

Mai mult

REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada Nr.c TIP MĂSURĂ REALIZ la 12 luni rt I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E

REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada Nr.c TIP MĂSURĂ REALIZ la 12 luni rt I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada 1.01-31.12.2017 REALIZ la 12 I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E 18.832 II. T O T A L P E R S O A N E ÎN C A D R A T E 7.526 1 Servicii de mediere

Mai mult

Microsoft Word - fmnl06.doc

Microsoft Word - fmnl06.doc Metode Numerce Lucrre de lbortor r. 6 I. Scopul lucrăr Metode tertve de rezolvre sstemelor lre. II. Coţutul lucrăr. Metode tertve de rezolvre sstemelor lre. Geerltăţ. 2. Metod Jcob. 3. Metod Guss-Sedel.

Mai mult

Microsoft PowerPoint - INDEXWATCH

Microsoft PowerPoint - INDEXWATCH saptamanal, nr.70, 3 decembre 0 Dan Rusu, Head of Research tel +0(6) 3 05 6; nt 5 emal dan.rusu@btsecurtes.ro focus Percepta asupra econome europene s-a amelorat n noembre Indcatorul de sentment ESI a

Mai mult

t t r,> f < d ) c / ~ 0 (}.'2 l 6 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, C o t i-a IC N i, având funcţia de P o U T i-g rr LoC ^A L. 1 la P q u V

t t r,> f < d ) c / ~ 0 (}.'2 l 6 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, C o t i-a IC N i, având funcţia de P o U T i-g rr LoC ^A L. 1 la P q u V t t r,> f < d ) c / ~ 0 (}.'2 l 6 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, C o t i-a IC N i, având funcţia de P o U T i-g rr LoC ^A L. 1 la P q u V c ÎA L o c A i- Â, < / t v CNF, domiciliul Mu-ni ;

Mai mult

SRL «RADOP-OPT» Moldova, or. Chişinău str. Sarmizegetusa, 15 Tel./ Fax (022) / c.f , TVA Cont IBAN : MD25MO2251

SRL «RADOP-OPT» Moldova, or. Chişinău str. Sarmizegetusa, 15 Tel./ Fax (022) / c.f , TVA Cont IBAN : MD25MO2251 SRL «RADOP-OPT» Moldova, or. Chişinău str. Sarmizegetusa, 15 Tel./ Fax (022) 78-21-01/ 52-21-55 c.f. 1003600050218, TVA 0302756 Cont IBAN : MD25MO2251ASV04499907100 BC Mobiasbanca-Groupe Societe Generale

Mai mult

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 170g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 170g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 170g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 200 alin. (3) din Codul de procedură penală (suspendarea

Mai mult

N I I DECLARATIE DE AVERE Su bsemnatul/subsemnata, de MANAGER GENERAL CNP SULUTIU M. MARIUS, av6nd funcfia Ia SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA I,

N I I DECLARATIE DE AVERE Su bsemnatul/subsemnata, de MANAGER GENERAL CNP SULUTIU M. MARIUS, av6nd funcfia Ia SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA I, N DECLARATE DE AVERE Su bsemnatul/subsemnata, de MANAGER GENERAL CNP SULUTU M. MARUS, av6nd funcfia a SERVCUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA, domiciliril ALBA ULA, STR. S. BARTU, NR.11, JUD, ALBA cunoscfrnd

Mai mult

Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apl

Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apl Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apli ă ofertelor o er iale de servi ii de a es la I ter

Mai mult

Prelegerea 3 În această prelegere vom învăţa despre: Clase speciale de latici: complementate. modulare, metrice, distributive şi 3.1 Semi-distributivi

Prelegerea 3 În această prelegere vom învăţa despre: Clase speciale de latici: complementate. modulare, metrice, distributive şi 3.1 Semi-distributivi Prelegerea 3 În această prelegere vom învăţa despre: Clase speciale de latici: complementate. modulare, metrice, distributive şi 3.1 Semi-distributivitate şi semi - modularitate Fie L o latice. Se numeşte

Mai mult

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de prnductie. *2) La "Titular" se mentione

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de prnductie. *2) La Titular se mentione * Categorle ndcate sunt: (1) apartament; (2) casa de locut; (3) casa de vacanta; (4) spat comercale/de prnducte. *2) La "Ttular" se mentoneaza, n cazul bunurlor propr, numele propretarulu (ttularul, sotul/sota,

Mai mult

Cititi pe stirile din contructii si piata imobiliara 1 Metodologia de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sis

Cititi pe   stirile din contructii si piata imobiliara 1 Metodologia de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sis Cititi pe www.arenacontruct.ro stirile din contructii si piata imobiliara 1 Metodologia de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor

Mai mult

Microsoft Word - raport transparenta 2005 vali.doc

Microsoft Word - raport transparenta 2005 vali.doc PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD România, Arad 310130 Bd. Revoluţiei, nr. 75 tel. 0257-281850 fax 0257-284744 Direcţia Comunicare Centrul de Informare pentru cetăţeni Nr. 26386/23.06.2006 RAPORT privind aplicarea

Mai mult

coperta_RO.cpt

coperta_RO.cpt Piaţa pentru Ziua Următoare Date relevante pentru luna mai 28: Participanţi înregistraţi la : 12 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 56 Număr maxim de participanţi activi [participanţi/zi]:

Mai mult

Coordonate baricentrice Considerăm în plan un triunghi ABC şi un punct Q în interiorul său, fixat arbitrar. Notăm σ c = aria ( QAB) σ a = aria ( QBC),

Coordonate baricentrice Considerăm în plan un triunghi ABC şi un punct Q în interiorul său, fixat arbitrar. Notăm σ c = aria ( QAB) σ a = aria ( QBC), Coordonate baricentrice Considerăm în plan un triunghi ABC şi un punct Q în interiorul său, fixat arbitrar Notăm σ c = aria ( QAB) = aria ( QBC), = aria ( QCA) şi σ = aria ( ABC), astfel încât σ = + +

Mai mult

coperta_RO.cpt

coperta_RO.cpt Piaţa pentru Ziua Următoare Date relevante pentru luna aprilie 28: Participanţi înregistraţi la : 99 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 59 Număr maxim de participanţi activi [participanţi/zi]:

Mai mult

Memoriu la gestionarea eficient a modulelor SIA CTS Manager de untățile serviciului de sînge Modulul Registratura se utilizează pentru înregisrarea pe

Memoriu la gestionarea eficient a modulelor SIA CTS Manager de untățile serviciului de sînge Modulul Registratura se utilizează pentru înregisrarea pe Memoriu la gestionarea eficient a modulelor SIA CTS Manager de untățile serviciului de sînge Modulul Registratura se utilizează pentru înregisrarea persoanelor fizice care s-au adresat în instituţia Serviciului

Mai mult

2

2 C5: Metoda matricilor de transfer BIBLIOGRAFIE E. Tulcan Paulescu, M. Paulescu Algorithms for electronic states in artificial semiconductors of use in intermediate band solar cells engineering. In Physics

Mai mult

Otilia Manea Carmen Stoica Flori şi stele Culegere de cântece din repertoriul corului de copii Flori şi stele 2008

Otilia Manea Carmen Stoica Flori şi stele Culegere de cântece din repertoriul corului de copii Flori şi stele 2008 Otili M Cmen Stoic Cuge cân din tol coului copii 2008 nx lfetic N N Titlu ct Pg 1 Alui 24 2 Am văzut ochii noşti 8 3 Azi toţi copiii cân 104 4 Bun venit 8 Cs stâncă 84 6 Căutm 26 7 Cânm fumos 13 8 Cânc

Mai mult

Microsoft Word - 3 Transformata z.doc

Microsoft Word - 3 Transformata z.doc Capitolul 3 - Trasformata 05 06 CAPITOLUL 3 TRANSFORMATA BIDIMENSIONALĂ Defiim trasformata bidimesioală astfel: obţiem trasformata Fourier. (, e ω (3. şi (3. e ω Suprafaţa î plaul, defiită de şi va fi

Mai mult

INFLPR

INFLPR IFLPR Secta Laser RAPORT DE CERCETARE r. 3 / 16.03.011 Proect ISOTEST - POSCCE.1. In cadrul cele de a trea peroade de raportare (16.1.010 16.03.011) sunt prevazute urmatoarele actvtat de dezvoltare expermentala

Mai mult

Microsoft Word - SUBIECTE FAZA LOCALA FEBRUARIE 2007

Microsoft Word - SUBIECTE  FAZA LOCALA FEBRUARIE 2007 CLASA a - V a 1 007 1. a) ArătaŃi că umărul A= 1+ + + +... + este divizibil cu 15. b) La u cocurs de matematică au participat elevi di clasele a V-a A, a V-a B şi a V-a C. 7 de elevi u sut di clasa a V-a

Mai mult