Cristina Butnaru FĂRĂ VANGELIS

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Cristina Butnaru FĂRĂ VANGELIS"

Transcriere

1

2 Cristina Butnaru FĂRĂ VANGELIS 1

3 FĂRĂ VAGELIS Cristina BUTNARU Copyright Editura Lumen, 2018 Iaşi, Ţepeş Vodă, nr.2 Editura Lumen este acreditată CNCS Redactor: Roxana Demetra STRATULAT Design copertă: Roxana Demetra STRATULAT Reproducerea oricărei părţi din prezentul volum prin fotocopiere, scanare, multiplicare neautorizată, indiferent de mediul de transmitere, este interzisă. Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României BUTNARU, CRISTINA Fără Vangelis / Cristina Butnaru. - Iaşi : Lumen, 2019 ISBN

4 Cristina Butnaru Fără Vanfdlgs 3

5 4

6 Cuprins 1. Reîntoarcerea Nela Matei Mai aproape de sensuri Radu Furia Confruntări Dezamăgirea Între două inimi Vidul Teama Decizii În faţa evidenţei Semnale Trezită din somn Eliberarea Întâlnirea Confuzia Alice Întrebări Confidenţe Fără Vangelis Casa Ştefania Mistere De la început Faţă în faţă Dezvăluiri Amintiri Mara...227

7 1. Rdîntoarcdrda Soarele lumina în deplinătatea puterii sale când Mara ajunse la poarta din lemn şi o împinse cu ezitare. O încâlcitură de buruieni robuste se transformase însă în lacăt natural pentru bârnele îmbătrânite. Femeia de patruzeci de ani privi peste bariera lemnoasă ce înţepenise între poteca lată şi aleea invadată, cândva, de flori văratice. Doar două dalii imense, bordo, îşi mai aplecau capetele sferice peste gard, ca într-un gest de melancolic salut. Mara îşi îndreptă privirea spre panta pe care tocmai o urcase cu o oarecare greutate. Urmări umbra fugară a unei piruete de mătase albă care dispăru, ca într-un abur, pe drumeagul de-atâtea ori păşit în copilărie. Apoi se zămisli din nou chiar lângă ea, aproape atingând-o cu faldul răcoros. Femeia clipi de câteva ori, se frecă la ochi şi alungă vedenia pe care o puse pe seama oboselii. Imediat, un freamăt sufletesc ca o strânsoare scurtă, apoi un gând vlăguit, o îndemnară să se întoarcă în gara mică. În clipa aceea, Mara ar fi vrut să se urce în primul tren şi dispară printre munţi aşa cum venise: într-o călătorie ce lega, parcă la nesfârşit, două lumi şi două vieţi. Inspiră, cu ochii închişi, aerul încă rece al dimineţii. Se întrebă cum i-ar fi fost dacă s-ar fi întors, imediat, acasă. Poate că ar fi găsit toate piesele vieţii sale la locurile lor, ori măcar în fragila armonie statică pe care o crease în urmă cu doi ani. Şi poate ar fi constatat că drumul fusese o farsă imaginativă, că nimic din ceea ce o purtase departe nu exista în realitate. Ultima discuţie cu pragmatica ei prietenă Nela îi amplifica însă în minte, aproape asurzitor, realitatea. Mara avea în faţa ochilor liniile şi dreptunghiurile ce alcătuiau o schemă cu 5

8 Cristina BUTNARU nume, cadrane şi sentimente, pe care Nela o denumise,,planul eliberator. Cu tonul ei persuasiv şi cu jocuri de cuvinte, o convinsese că,,,psiho-logic, avea nevoie de detaşare şi de un loc potrivit pentru meditaţie. Făcuse o analogie interesantă între starea de încordare dureroasă şi un cozonac ce creştea greu din cauza supraîncărcării cu ingrediente. Apoi o asigurase că tihna şi răbdarea aveau să-l transforme într-un succes culinar. Totul este să dai răgaz fiecărei componente să se asimileze, să-şi găsească corespondenţe în celelalte. Du-te în locul acela liniştit şi re-creşte în ochii tăi, draga mea! După atâta frământare interioară, eşecul este imposibil, conchisese Nela, satisfăcută de metafora pe care o găsise foarte potrivită. Eşti plină de originalitate, îi răspunsese Mara, râzând. M-aş fi gândit la multe, însă în niciun caz la un cozonac. Dar ştii ce e interesant? Că ceea ce spui pare plauzibil. Mara surâse şi îşi sprijini fruntea de poartă. O amuzase viziunea Nelei, care era o gurmandă şi-i vorbise despre cozonac salivând în faţa schemei de pe măsuţa din balcon. Îi dădea, din nou, dreptate. Era necesar să se desprindă din tăvălugul faptic ce-i atrofiase vitalitatea. Trebuia se adăpostească într-un spaţiu intim, în care evocările să curgă natural, în ritmul lor, eliminând surplusuri şi balasturi. Vântul uşor se transformă într-o rafală scurtă ce-i aruncă Marei peste faţă câteva şuviţe din părul lung şi arămiu. Deschise ochii şi privi aleea uşor şerpuită, năpădită de urzici şi de ierburi înalte. Dincolo de poartă, se afla, poate, liniştea ei. Însă imaginea casei bătrâneşti n-o calma deloc. În copilărie, îi asemuise faţada cu un chip zâmbitor, ce o privea prin ferestrele mici, ca doi ochi hazlii. Perdelele multicolore, brodate manual şi încreţite la mijloc, lăsau loc câte unui ghiveci cu muşcate roşii. Florile se uscaseră de mult, iar culorile broderiei se estompaseră. Viaţa micii case se duse, şi ea, odată cu anii. Mara deveni anxioasă la ideea că va intra în camerele răcoroase, 6

9 Fără Vangelis mirosind a praf şi a pustietate. Îşi întoarse capul către masivul nu prea înalt al Obcinelor Bucovinei, cândva atât de dragi. Încercă să retrăiască, precum în copilărie, încântarea pe care i-o provoca priveliştea. Dar obţinu doar un frison, accentuat de încă o rafală de vânt. Nevoia de răsfăţ într-un pat moale reuşi, până la urmă, să-i învingă îndoielile. În ultimii ani îi lipsise un concediu adevărat, care să-i alunge extenuarea. Totuşi, ar fi dat şi peisajul, şi aerul proaspăt, şi liniştea... ar fi dat orice pe siguranţa apartamentului din Bucureşti, în care trăise cea mai frumoasă perioadă a vieţii ei.,,cât mi-aş dori să adorm şi să mă trezesc acasă! Să respir uşurată că discuţia cu Nela a avut loc numai în mintea mea, că drumul până aici a fost doar o plăsmuire a imaginaţiei Femeia oftă şi împinse, cu hotărâre, poarta care se deschise cu un hârşâit lent. În faţa casei era umbră. Mai mulţi pomi fructiferi îşi împrăştiau crengile, haotic, peste pridvorul ce scârţâia şi el a bătrâneţe. Mara se aşeză pe o bancă joasă, cu vopseaua scorojită. Răscoli precipitată prin geanta încăpătoare. Era sigură că pusese totul acolo, în ordine. Simţi cum o cuprindea un val de căldură neprietenoasă. Mâinile începură să-i tremure, apoi şi picioarele. I se făcu ciudă pe dispoziţia ei, căci ajunsese la Vatra Moldoviţei ca să se elibereze inclusiv de neliniştile ce apăreau din senin şi o obligau să găsească siguranţa unei încăperi. Apoi zâmbi, din nou.,,oh, Doamne, ce să caute cheia în geanta mea? Fir-ar ea de obişnuinţă! Îşi controlă respiraţia, bătăile inimii şi reuşi să se calmeze. Cheia putea fi numai acolo unde-i spusese tanti Vica, atunci când vorbise cu ea la telefon, în urmă cu câteva zile. Se deplasă şovăitoare, dar picioarele o ascultau bine. Ridică bârna pe care i-o indicase femeia din comună. Nu era nimic dedesubt! Privi împrejur şi văzu totul ca într-o imagine blurată. Frici neaşteptate începură să se ciocnească, furibunde, în mintea ei. Cercetă cadranul ceasului bărbătesc pe 7

10 Cristina BUTNARU care şi-l pusese la mână în timpul călătoriei. Data era evidentă sub razele deja puternice ale soarelui: 28 iulie Uşoara ameţeală o dezorientă şi îi trimise în corp o neplăcută senzaţie de electrocutare. Mara se dezmetici când o pisicuţă cenuşie, vărgată, i se alintă la picioare. Mieunatul slab, dar insistent, o făcu să se întrebe câte minute se scurseseră de când stătea acolo, pe bancă. Mica felină eliberă, ca într-o salbă de foneme consecutive, un sunet familiar şi aproape uman. Femeia îşi reveni complet şi încercă un zâmbet când îi atinse, cu vârfurile degetelor, blana pufoasă. Se strădui să se convingă că nu leşinase. Că doar pierduse, un pic, noţiunea timpului şi a spaţiului. Se ridică şi se îndreptă, din nou, către poartă. Era puţin iritată pe ea însăşi. Îşi blamă inconştienţa de a călători fără telefon. Dar hotărâse să se izoleze total de viaţa ei de la oraş şi trebuia să-şi respecte promisiunea. Avea s-o caute în sat pe tanti Vica.,,La ţară, oamenii ştiu unii de alţii. Era sigură că va găsi, cu uşurinţă, informaţii.,,sunt de-a dreptul infantilă! Desigur că tanti Vica a uitat, doar e o femeie în vârstă, îşi explică ea absenţa cheii de sub lemnul vechi. Înainte de a ieşi pe uliţa strâmtă, improvizată din poteca ce fusese pietruită stângaci, îşi aminti de obiceiurile ei feminine, pe care le respecta oriunde s-ar fi aflat. Se grăbi spre pridvorul răcoros unde îşi lăsase bagajul. Scoase portfardul voluminos şi îşi învigoră expresia facială prin câteva mişcări rapide. Îşi studie chipul într-o oglindă mică. Pentru cei ce o cunoşteau, în special pentru bărbaţi, Mara era o femeie atrăgătoare. Auzea însă, din ce în ce mai des, o completare:,,atrăgătoare pentru vârsta ei. Cu toate că sintagma ce conţinea un compliment oarecum forţat o frustra uneori, îi făceau bine aprecierile. Vârsta era o scuză plauzibilă pentru ridurile fine şi pentru cearcănele ce-i furau din profunzimea privirii. Totuşi, nu estompau frumuseţea ochilor de un albastru limpede şi intens. 8

11 Fără Vangelis După ce-şi finisă machiajul discret, dori să se privească, pe de-a-ntregul, într-o oglindă mai mare. O găsi întro fereastră a casei ce nu mai semăna deloc cu un ochi hazliu, ca în trecut. Părul cu onduleuri mari îi sticlea din loc în loc, de la razele ce pătrundeau prin umbra deasă. Trupul cu forme pline, dar armonioase, arăta zvelt în reflexia semiobscură. Nu conştientiză aerul adolescentin pe care i-l dădea tricoul roşu ce atârna asimetric şi uşor neglijent peste blugii indigo. Dar simţi efectul reconfortant al libertăţii şi expiră uşurată. Chipul i se însenină, căci energia îi revenise. Îşi luă rucsacul pe umăr şi porni, sprintenă, în comună. Poteca nu era lungă, dar panta încetinea mersul omului neobişnuit cu astfel de căi. Se termina într-un drum secundar, iar apropierea de amiază intensificase forfota oamenilor. Întâlni însă doar câţiva turişti şi un copil de vreo nouă ani, ce-i zâmbi isteţ ca răspuns la întrebarea despre tanti Vica. Nu aflase mare lucru, pentru că puştiul era venit în vacanţă la bunici,,,tooocmai de la Iaşi. Mara porni înspre centrul localităţii, mergând pe lângă calea ferată paralelă cu drumeagul. Studia împrejurimile şi ar fi vrut să-şi amintească de copilărie. Dar bliţurile din memoria ei configurau doar o dorinţă aproape obsesivă, aşa cum o simte un micuţ despărţit pentru o vreme de părinţi:,,vreau acasă!. Pe măsură ce se apropia de o arie mai populată a comunei, se lărgea şi zona pietonală cu un fel de trotuar încropit superficial. Localnicii încă treceau rar, aşa că Mara spera la mai multe informaţii în vreun magazin comunal. La fiecare pas, crâmpeie de trecut încercau să-şi facă loc printre experienţele vieţii ei. Când venise ultima oară în casa bunicii, avea cincisprezece ani. În mod ciudat, amintirile nu-i trezeau bucurii, nici măcar nostalgii. Incitată de nefirescul unei revederi lipsite de duioşie, Mara se întrebă de ce. Renunţă imediat la căutarea răspunsului şi se îndreptă spre un acoperiş din lemn ce umbrea câteva mese din plastic. 9

12 Cristina BUTNARU Bună ziua! salută Mara, încercând să pară voioasă. Îi displăcu imaginea celor cinci bărbaţi cam neîngrijiţi care sorbeau, înainte de amiază, din halbe cu bere rece. Ziua bună, măi fată! îi răspunse unul dintre ei, scrutându-i silueta înaltă. Omul părea trecut de şaizeci şi cinci de ani. Femeia îşi ţinu uşorul dezgust sub control şi zâmbi plăcut. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră. O caut pe doamna Vica. Pe tanti Victoriţa Ursescu... adică pe tanti Vica, cum îi spunem noi, în familie. Se supără, fugitiv, pentru propria-i fâstâceală. Oamenii se uitară lung la ea, apoi schimbară priviri ciudate. Se aşeză o tăcere scurtă, dar încordată. Zi-i mata, nea Iorgule, că eşti mai în vârstă şi mai deschis la minte, mormăi unul dintre ei către cel care răspunsese la salutul femeii. Dar dumneata cine eşti? o întrebă Iorgu, de-odată înviorat de complimentul mai tânărului său comesean. Mara Stoian, de la Bucureşti. Tanti Vica e o mătuşă. De fapt, e verişoară cu mama. Of, încercă ea să glumească pentru a înviora atmosfera, mereu m-am încurcat în gradele de rudenie. Pare-mi-se că n-ai mai dat pe aici, remarcă bărbatul. Parcă nu te-am mai văzut pe la noi prin comună. N-am mai venit de mult, aveţi dreptate. Puteţi sămi spuneţi unde locuieşte tanti Vica? Tocmai pentru că a trecut atâta timp, eu... Tanti-ta Vica e îngropată de un an şi jumătate, măi fată. Iaca, asta e! Toţi ne ducem. Dumnezeu s-o odihnească în pace! mai spuse Iorgu făcându-şi semnul crucii. Un gând recalcitrant, rătăcit printr-un vis, o trezi din somn. Din reflex, îşi căută telefonul pe poliţa de lângă pat, dar îşi aminti că Bucureştiul era departe şi se ridică în picioare. Pe 10

13 Fără Vangelis masa mare, din mijlocul camerei, se afla ceasul de mână care îi devenise talisman. Indica ora două. Mara îşi roti ochii, apoi şi-i opri asupra veiozei mici, adusă de acasă. Becul nu se stinsese complet. Împrăştia în jur un halo palid, aşa că femeia verifică întrerupătorul. Se afla pe poziţia închis. Nedumerită, se concentră la gândul din somn. Să fi fost o voce? Un sentiment? O amintire? Nu reuşi să-şi clarifice sursa insomniei, aşa că ieşi în pridvor. Aerul rece o încleştă în câteva minute. Vara trecuse de jumătate, dar se gândi că, în capitală, abia peste un anotimp nopţile vor fi la fel de înviorătoare. Pentru prima dată de când se afla în localitatea montană, Mara absorbi cu bucurie mirosul proaspăt de cetină, care îi invadă plămânii. Îi plăcea răcoarea. Era linişte, frumos şi curat în jurul ei. Preţ de alte câteva minute, ascultă brazii, care se legănau în adieri blânde. Îşi dori să se plimbe puţin, însă îi era frig. Ar fi trebuit să intre în casă, să-şi caute un pulover, iar farmecul nopţii s-ar fi disipat. Decise să mai rămână în pridvor pentru un scurt timp. A doua gură de aer proaspăt o proiectă pe Mara într-o revelaţie: îi era bine! Mirosul muntelui îi aminti, în sfârşit, de copilărie. De anii frumoşi de la începutul vieţii ei, când se juca în curtea aceea cu alţi copii. Tot acolo, mamele îi strigau, cu o prefăcută autoritate, la masă.,,câte imagini dragi! Îşi aminti şi de serile în care se adunau cu toţii. Rude pe care nu le putea identifica nominal i se perindau pe sub privire într-o realitate aproape tangibilă. Se aşezau şi mâncau ceva cu nelipsita mămăligă. Şi aroma de plăcinte calde! Parcă începuse să miroasă sublim a brânză uşor sărată, coaptă în aluat dospit. Stafidele, aduse din unghere doar de bunica ei ştiute, presărate ritualic în umplutura dulce şi aromată, întregeau imaginea reînviată. Mara verifică, în spatele casei, locul în care cuptorul din lut ascunsese, de atâtea ori, tainice şi ispititoare miresme. Găsi un morman de vase şi de alte lucruri pe care nu le putea distinge în noapte, aruncate peste ceea ce părea a fi o movilă atent modelată. O nostalgie lină o cuprinse când îşi dădu seama 11

14 Cristina BUTNARU că sub construcţia din cărămizi se concentra, într-un simbol, toată copilăria ei. Înainte de a intra în casă, Mara mai inhală, de câteva ori, aerul ozonat. Încercă să zărească masivul muntos din depărtare, dar observă, în vale, două sfere luminoase în mişcare.,,ce mister ascund? Lumini la ora aceasta din noapte? se întrebă ea. Îi reveni obsesia pentru gândul ce-o trezise, apoi o altă amintire o ajunse din urmă. Făcuse un traseu greu cu Radu şi, acolo sus, în munţi, aşteptau semnale ale fenomenelor paranormale despre care citiseră pe internet. Noaptea era la fel de liniştită, băuseră câte un pahar cu vişinată şi îşi trăiau dragostea care parcă se adunase, toată din lume, doar în nucleul lor. Ameţiţi puţin de la efort, de la alcool şi de la atracţia dintre ei, li se năzărise că vedeau entităţi nepământene. Atunci, în Bucegi, fuseseră lanternele unor drumeţi întârziaţi. Iar valea Obcinelor străfulgera doar de la farurile maşinilor ce rar mai brăzdau şoseaua, în beznă. Mara chicoti, uşor dezamăgită de prozaicul descoperit în spatele brazilor. Frisoanele o cuprinseră de-a binelea, dar încă nu voia să se întoarcă în casă când auzi vocea blândă a Vicăi: Fato, o să răceşti! Intră degrabă, până nu te-apucă strănutul, că de-acolo gata frigurile! Imediat, îi puse pe spate un pled de lână plăcut la atingere. Lasă, tanti Vica, nu te necăji, îi răspunse Mara, veselă. Am trecut eu prin altele mai rele decât răcoarea nopţilor de munte. Şi n-am răcit. Dar căldura asta moale îmi prinde bine. Săru` mâna! Dar ce cauţi tu în toi de noapte afară? Că ajunge câtă neodihnă ai acolo, la oraş. Ia şi dormi, să te întremezi, că ai venit cam palidă aici, la noi. Dorm, tanti, dorm. Numai că uite, ceva s-a cuibărit în visul meu şi era aşa, ca între somn şi veghe. M-am trezit. Nu- 12

15 Fără Vangelis i dau de capăt, că altfel aş dormi ca un prunc. Marei îi plăcea să-şi adapteze vocabularul, astfel încât să poată conversa facil cu oricine. Îşi formase adaptabilitatea demult, în activitatea didactică. Pe atunci, se bucura mereu când observa că învăţăceii aveau în priviri scânteia înţelegerii. Îşi păstrase darul şi ţinea la el. Pentru nimic în lume n-ar fi afişat un aer de infatuare academică în compania oamenilor simpli. Tu, fată, astea-s vise de noapte, zise Vica fluturându-şi mâna de parcă ar fi vrut să alunge o insectă zburătoare. Lasă-le în plata Domnului, că aşa cum vin, aşa se risipesc. Hai mai bine şi te bagă în pat, că ţi-am pus aşternut parfumat cu balsam, cum vă place la oraş. Să vezi cât de repede ai să adormi! Mâine dimineaţă, înainte de a mă duce la văcuţele mele, ţi-oi face şi cafea, că beau şi eu. Ce, eu să nu fiu doamnă? Vica râse uşor forţat. În realitate, trezirea Marei şi visul ei nedesluşit o îngrijorau. Voia să pară,,dată cu lumea învăţată, după cum singură spunea, şi îi plăcea să se arate zeflemistă faţă de superstiţiile de tot felul. De fapt, credea cu tărie în ele şi-şi făcea cruce, pe furiş, ori de câte ori îi tăia calea vreo pisică neagră. Altminteri, era o femeie tonică şi veselă. Vioiciunea îi era sporită de gura ce părea că stă mereu în poziţia de surâs, de obrajii rubiconzi, ba chiar şi de statura minionă. Cafea! exclamă Mara, pentru care cuvântul avea o semnificaţie aparte. Ideea e grozavă şi o cafea aromată s-ar potrivi de minune acum. Că aşa ceva n-am mai auzit în toţi aproape şaptezeci de ani ai mei, tu, fată! se răsti fals Vica, clătinându-şi capul cu mâinile pe urechi. Cafea la trei dimineaţa şi-apoi la somn? Dar cine să pomenească de asemenea poznă când la ora asta trebuia să dormim amândouă neîntoarse? Hai, repede în pat, că ziua încă-i lungă şi acuşi se face de răsărit! Iar eu am treburi, fato. Animale, gospodărie. Trebuie să ajung îndată la muls, că doar ai să vrei brânză proaspătă. Hai! 13

16 Cristina BUTNARU Tanti Vica, rosti Mara cu o voce abia auzită, dar dumneata cum de ai rămas cu mine azi noapte? Fără să aştepte reacţia bătrânei, continuă: Te rog frumos, hai să bem o cafea şi să povestim până în zori. Faci asta pentru mine? Te rog! Dacă cineva ar fi trecut, la ora cinci dimineaţa, prin dreptul aleii uşor şerpuite, ar fi văzut două mogâldeţe acoperite cu un pled lânos, înghesuite pe o bancă veche din lemn. Păreau aţipite, însă Mara şi Vica încă vorbeau despre obiceiurile vechi ale familiei, despre frumuseţea locurilor şi despre anii de aur ai femeii care venise în munţi să se regăsească. Şi să se asculte pe sine în ritm cu legănarea lină a brazilor. 14

17

18

Lupoiaca Anda şi taina Muntelui Omul - extrait

Lupoiaca Anda şi taina Muntelui Omul - extrait Ne aflăm în România, singura ţară din lume în care copiii nu se tem de lupi. Anda, lupoaica sfântă, poartă în ea trei pui, dintre care unul este simbolul unei noi ere de pace pentru omenire. Cei răi nu

Mai mult

Ghidul in materie de fete pentru baieti:Layout 1.qxd

Ghidul in materie de fete pentru baieti:Layout 1.qxd 30 de lucruri pe care nu le po}i afla de la prieteni {i p rin}i CORINT JUNIOR Salutare, Fetele au făcut întotdeauna parte din viaţa ta. Dar până acum, tu şi prietenii tăi v - aţi văzut de treburile voastre,

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2019 FLORI DE GÂND PENTRU MAMA Cu toată dragostea pentru

Mai mult

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 2 Limba română Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a...

Mai mult

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_ucraineana

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_ucraineana CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 2 Limba română pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba ucraineană Judeţul/sectorul...

Mai mult

Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de

Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de 12.01.2017 data înregistrării: 27.05.2017 participanţi:

Mai mult

CDC

CDC Această carte a fost scrisă special pentru: IOANA GOREA EȘTI O FETIȚĂ DEOSEBITĂ!... De la MOȘ CRĂCIUN DECEMBRIE 2014 ~~~- Zânele Iernii! strigă IOANA. Un nor alb uriaş coborî din tăria cerului. Dintr-o

Mai mult

1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelu

1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelu 1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelui, printre rotocoale de ceaţă şi pini. În prima dimineaţă

Mai mult

Este Depresia post-partum o problemă de sănătate?...statisticile spun că da pentru 1 din 9 femei

Este Depresia post-partum o problemă de sănătate?...statisticile spun că da pentru 1 din 9 femei Este Depresia post-partum o problemă de sănătate?...statisticile spun că da pentru 1 din 9 femei Ce se întâmplă cu mine? Am născut şi am un copil, sunt fericită, dar în acelaşi timp mă simt tristă, neliniştită

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sărbătoarea Mărţişorului 1 Martie MĂRŢIŞORUL Mărțișorul este un mic obiect-talisman legat cu un șnur format din două fire împletite, unul roșu și altul alb. Purtătorul lui este protejat împotriva răului.

Mai mult

Microsoft Word - Comper-Comunicare_EtapaN_2015_2016_clasa6.doc

Microsoft Word - Comper-Comunicare_EtapaN_2015_2016_clasa6.doc CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA NAŢIONALĂ 23-27 MAI 2016 COMPER LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a VI-a Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul

Mai mult

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd Neale Donald Walsch Conversatii, cu Dumnezeu Un dialog nou si, neasteptat, Volumul IV Trezirea speciei Traducere din limba engleză de Mihaela Ivănuș Editura For You București 1 Nu credeam că voi face asta

Mai mult

a

a CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA I LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a III-a Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 60

Mai mult

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimbarii, organizata de doua persoane de la care am avut

Mai mult

CONSTIENT Marius Chirila

CONSTIENT Marius Chirila CONSTIENT Marius Chirila Stau cu mine si ma intreb ce as putea sa iti mai ofer in plus. Ai deja totul, esti deja totul. Nu exista limita la ce ai putea sa faci pentru ca nu exista limita la ceea ce esti.

Mai mult

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ 6 5 4 3 2 1 PREGĂTIREA ÎNTÂLNIRII Tema întâlnirii Dumnezeu vrea sǎ intre în relaţie cu oamenii.

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_1

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 1 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL Cuprins: 1. Cine esti tu / cunoasterea eroului (acum faci cunostiinta cu tine insuti) a) cele 12 arhetipuri

Mai mult

18 Emma stătea singură în camera ei de hotel, citind Jurnalul unui deţinut din scoarţă în scoarţă. Nu ştia cine era Max Lloyd, dar era sigură de un lu

18 Emma stătea singură în camera ei de hotel, citind Jurnalul unui deţinut din scoarţă în scoarţă. Nu ştia cine era Max Lloyd, dar era sigură de un lu 18 Emma stătea singură în camera ei de hotel, citind Jurnalul unui deţinut din scoarţă în scoarţă. Nu ştia cine era Max Lloyd, dar era sigură de un lucru: nu el era autorul. Doar un singur om ar fi putut

Mai mult

Detectivii Apei Pierdute

Detectivii Apei Pierdute by ALIN ANCHIDIN O poveste adaptată De ce ai pierderile aşa de mari, bunicuţo?, o poveste adaptată A fost odată ca niciodată, sau, mai corect spus, a fost, există şi va exista o bunicuţă care avea o nepoţică

Mai mult

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) Schema de Granturi pentru Licee Beneficiar: Colegiul Tehnic AL.I.CUZA Suceava Titlul subproiectului: St

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) Schema de Granturi pentru Licee Beneficiar: Colegiul Tehnic AL.I.CUZA Suceava Titlul subproiectului: St PROF. SILVIA CHIFAN LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ FIȘĂ DE LUCRU MOROMEȚII, M. PREDA INCIPITUL ROMANULUI MOTIVUL TIMPULUI Citiți incipitul romanului Moromeții de M. Preda. Observă asemănările cu un alt mare

Mai mult

Nume Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a X-a 11 mai 2019 CLASA a III-a Prenume

Nume Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a X-a 11 mai 2019 CLASA a III-a Prenume Nume Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a X-a 11 mai 2019 CLASA a III-a Prenume Şcoala Clasa Îndrumător Supraveghetor 1. Toate subiectele

Mai mult

KGN BSG-T.qxd

KGN BSG-T.qxd A ctivităţile legate de textul de memorat, descrise aici, sunt recomandate pentru învăţare şi recapitulare. Ele au fost propuse pentru a fi folosite la Şcoala de Sabat. Folosiţi următoarele gesturi pentru

Mai mult

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi destinate îngrijirii copiilor 4 Cum să înţelegeţi somnul

Mai mult

Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Tim

Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Tim Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Timp de o săptămână, au transformat pasiunea și talentul

Mai mult

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a IX-a 5 mai 2018 CLASA a III-a 1. Toate subi

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a IX-a 5 mai 2018 CLASA a III-a 1. Toate subi Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a IX-a 5 mai 2018 CLASA a III-a 1. Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Se acordă 10 puncte din

Mai mult

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenum

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenum CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenumelui tatălui... Prenumele... Școala de proveniență......

Mai mult

Strângerea de mână

Strângerea de mână semnificaţii de Andy Szekely Felul în care interlocutorul dă noroc cu tine îţi poate furniza o mulţime de informaţii preţioase. În plus, gestul în sine este şi un puternic furnizor de încredere. Dr. Allan

Mai mult

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR Carte de colorat Dalia Teodora Ana 27/02/2016 este locul unde venim pe lume şi în care ne dezvoltăm (creştem). Este locul unde găsim dragoste, respect, linişte, înţelegere,

Mai mult

PENTRU TINE ȘI COPILUL TĂU Jocurile copilăriei 5 activități în aer liber Oferit de: Te așteptăm la:

PENTRU TINE ȘI COPILUL TĂU Jocurile copilăriei 5 activități în aer liber Oferit de: Te așteptăm la: PENTRU TINE ȘI COPILUL TĂU Jocurile copilăriei 5 activități în aer liber Oferit de: Sezonul cald a sosit, iar noi am pregătit o listă de jocuri perfecte pentru a petrece timpul alături de cei dragi! Echipa

Mai mult

The Chalkboard

The Chalkboard Generatorul de motivatie Gandeste Pozitiv, mergi inainte si transforma-ti visele in realitate Introducere Cum am descoperit dezvoltarea personala Rolul motivatiei in atingerea obiectivelor Pregateste-te

Mai mult

Zapada era murdara - Georges Simenon

Zapada era murdara - Georges Simenon 110 Georges Simenon Ar fi preferat să nu fie acolo, să nu existe martori. Şi atunci?... Nu era oare de dorit, dimpotrivă, să ştie cineva, cineva care nu va spune nimic? O să vină? N a răspuns. Alesese

Mai mult

Wise King Solomon Romanian CB

Wise King Solomon Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Înțeleptul Împărat Solomon Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Lazarus Adaptată după: Ruth Klassen Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să

Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să faci cu uşurinţă lucrurile pe care alţii le fac greu

Mai mult

1 - - Cu ce calatoresc spre vacanta, de vis Recunoaşte mijloacele de transport cu care călătoreşti în vacanţă. a) Scrie-le numele sub imagini

1 - - Cu ce calatoresc spre vacanta, de vis Recunoaşte mijloacele de transport cu care călătoreşti în vacanţă. a) Scrie-le numele sub imagini 1 - - Cu ce calatoresc spre vacanta, de vis Recunoaşte mijloacele de transport cu care călătoreşti în vacanţă. a) Scrie-le numele sub imagini. b) Rescrie denumirile în ordine alfabetică. c) Desparte în

Mai mult

Microsoft Word - Casa ecologica_Final pt pdf.doc

Microsoft Word - Casa ecologica_Final pt pdf.doc 1 Investigare: De la cercetare asupra izolaţiei termice la proiectarea şi realizarea unei machete pentru o casă ecologică (Premiul La main à la pâte) [Ciclul 3] Autor: Sacchetti Jean-Paul Acest material

Mai mult

Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei

Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei Până să dea gerul, au locuit, tot într-o odaie, la marginea mahalalei Obor, din Călărași. Ea are 36 de ani, el are 38. Și 11 copii. Asta ne amuză: Mă, voi sunteți

Mai mult

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru Studiul 6 pentru 11 august 2018 T.M. Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: «În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este

Mai mult

Bine primiți Bine primiți Un loc de poveste Un colţ de România, aflat la intersecţia celor trei judeţe: Braşov, Covasna şi Buzău, unde culorile naturi

Bine primiți Bine primiți Un loc de poveste Un colţ de România, aflat la intersecţia celor trei judeţe: Braşov, Covasna şi Buzău, unde culorile naturi Un loc de poveste Un colţ de România, aflat la intersecţia celor trei judeţe: Braşov, Covasna şi Buzău, unde culorile naturii oferă un adevărat spectacol pentru ochi, a fost sursa de inspiraţie pentru

Mai mult

Contact for further information about this collection United States Holocaust Memorial Museum Interv

Contact for further information about this collection United States Holocaust Memorial Museum Interv United States Holocaust Memorial Museum Interview with Anastasia Brăguţă RG-50.572*0041 Numele și prenumele intervievatului: Anastasia Brăguţă Data nașterii: 1925 Locul nașterii: Olăneşti, Republica Moldova

Mai mult

Factotum - Charles Bukowski

Factotum - Charles Bukowski Îşi goli paharul şi îşi mai turnă unul. N ar fi trebuit să mi las slujba din Sears Roebuck. O duceam bine. Am băut cu toţii pentru asta. 34 Pe cînd intram în doc, Grace ni se alăturase şi ea. Tot mai avea

Mai mult

GRUPA BAMBINI 1 RAPORT EDUCAȚIONAL LUNA MAI 2019 Despre NORMALIZARE Normalizarea este obiectivul final al educaţiei Montessori. Dar ce este normalizar

GRUPA BAMBINI 1 RAPORT EDUCAȚIONAL LUNA MAI 2019 Despre NORMALIZARE Normalizarea este obiectivul final al educaţiei Montessori. Dar ce este normalizar RAPORT EDUCAȚIONAL 2019 Despre NORMALIZARE Normalizarea este obiectivul final al educaţiei Montessori. Dar ce este normalizarea? Normalizarea este un proces de vindecare care te duce înapoi la starea normală,

Mai mult

Microsoft Word - 15_BirladeanuCristina_muzica-PD.docx

Microsoft Word - 15_BirladeanuCristina_muzica-PD.docx Proiect didactic Data: 11.10.2017 Profesor: Bîrlădeanu Cristina Grădinița: Program Prelungit nr. 20 Iași Grupa: mare C Domeniul: Estetic și creativ Categoria ctivitate: Educație muzicală Tema anuală: Când,

Mai mult

ZÂNA BUNĂ DIN CĂMARĂ TEMA 1. Citeşte cu atenţie textul următor! Anotimp de bucurii! (autor nespecificat) Ce e toamna, dragi copii? Anotimp de bucurii!

ZÂNA BUNĂ DIN CĂMARĂ TEMA 1. Citeşte cu atenţie textul următor! Anotimp de bucurii! (autor nespecificat) Ce e toamna, dragi copii? Anotimp de bucurii! ZÂNA BUNĂ DIN CĂMARĂ TEMA 1. Citeşte cu atenţie textul următor! Anotimp de bucurii! (autor nespecificat) Ce e toamna, dragi copii? Anotimp de bucurii!... Mere-mbujorate, fine, Stau în coşurile pline! N-am

Mai mult

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA JUDEȚEANĂ Ediția a X-a 23 februarie 2019 CLASA a III-a 1. Toate sub

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA JUDEȚEANĂ Ediția a X-a 23 februarie 2019 CLASA a III-a 1. Toate sub Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA JUDEȚEANĂ Ediția a X-a 23 februarie 2019 CLASA a III-a 1. Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Se acordă 10 puncte din

Mai mult

Microsoft Word - proiect muzica prof Moraru Daniela Liceul Teoretic Ion Creanga Tulcea

Microsoft Word - proiect muzica  prof Moraru  Daniela Liceul Teoretic Ion Creanga Tulcea PRIECT DE ACTIVITATE GRUPA CMBINATĂ PRF. ÎNV. PREPRIMAR MRARU DANIELA LICEUL TERETIC IN CREANGĂ TULCEA DMENIUL EXPERIENŢIAL ESTETIC ŞI CREATIV CAPITLUL DEPRINDERI DE INTERPRETARE EXPRESIVĂ A CÂNTECELR

Mai mult

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO 1. Principii de bază Ce trebuie să luăm în considerare atunci când comunicăm la birou? Comunicarea la birou nu este nici complicată, nici foarte simplă. Fiecare dintre noi are competențe de bază în interacțiunea

Mai mult

Sa poti zambi atunci cand suferi

Sa poti zambi atunci cand suferi Derulare automată Carte cu acompaniament muzical 11 Să poţi zâmbi atunci când suferi (Aforisme de viaţă) Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN Să poţi zâmbi atunci când

Mai mult

GRUPA NIDO RAPORT EDUCAȚIONAL LUNA APRILIE 2019 Regatul subconştientului nu se află, oare, în somn? Când suntem profund necăjiţi ne îndreptăm spre som

GRUPA NIDO RAPORT EDUCAȚIONAL LUNA APRILIE 2019 Regatul subconştientului nu se află, oare, în somn? Când suntem profund necăjiţi ne îndreptăm spre som RAPORT EDUCAȚIONAL 2019 Regatul subconştientului nu se află, oare, în somn? Când suntem profund necăjiţi ne îndreptăm spre somn; pentru că în somn există vise şi nu realităţi; în somn există viaţă fără

Mai mult

SERIE DE AUTOR IMPERIUL I O piatră pe cer

SERIE DE AUTOR IMPERIUL I O piatră pe cer SERIE DE AUTOR IMPERIUL I O piatră pe cer Traducere din limba engleză şi note de Iulia Dromereschi Pentru Amanda, care a dorit să ştie Amintirile mele din copilărie sunt foarte limpezi Ştiam lucruri cumplite.

Mai mult

Umeno

Umeno 1 Acesta este un translator manual. Kon'ichwa. Hello Oops, versiunea în limba engleză. Kon'ichwa. Bună Dimineata. Gogo, Gogo ( după-amiaza ). Bună ziua. În câțiva ani sau cam asa ceva, avem un telefon

Mai mult

Microsoft Word - RG _trs_ro.doc

Microsoft Word - RG _trs_ro.doc MOLCEANOV, Lida Moldova Documentation Project Romanian 50.572*0013 Cutia 1, CD 1 În acest interviu A discută detaliat despre unul din lagărele de concentrare care au fost în satul în care dânsa a locuit,

Mai mult

Raionul MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Localitatea Instituţia de î

Raionul MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Localitatea Instituţia de î Raionul MINISTERU EDUCAŢIEI, CUTURII ŞI CERCETĂRII A REPUBICII MODOVA AGENŢIA NAŢIONAĂ PENTRU CURRICUUM ŞI EVAUARE ocalitatea Instituţia de învăţământ Numele, prenumele elevului TESTU Nr. IMBA ŞI ITERATURA

Mai mult

A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti... Este, aşa cum n-a fost niciodată, o trupă de Licurici însetată de cunoaştere, de neastâmp

A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti... Este, aşa cum n-a fost niciodată, o trupă de Licurici însetată de cunoaştere, de neastâmp A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti... Este, aşa cum n-a fost niciodată, o trupă de Licurici însetată de cunoaştere, de neastâmpăr şi freamăt continuu pentru experienţe inedite, de

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VIOLENŢA o formă de manifestare a agresivitaţii ce presupune utilizarea forţei pentru a manifesta superioritatea. Este o conduită agresivă acuta cu finalitate distructivă, sau transformativă. DISCUTAM

Mai mult

CARE ESTE OBIECTIVUL MEU PENTRU MERS? În timpul celor 4 săptămâni de antrenament, accesează pagina Te provocăm la mers sportiv, pentru a-ţi recăpăta c

CARE ESTE OBIECTIVUL MEU PENTRU MERS? În timpul celor 4 săptămâni de antrenament, accesează pagina Te provocăm la mers sportiv, pentru a-ţi recăpăta c CARE ESTE OBIECTIVUL MEU PENTRU MERS? În timpul celor 4 săptămâni de antrenament, accesează pagina Te provocăm la mers sportiv, pentru a-ţi recăpăta condiţia fizică şi a descoperi beneficiile acestui sport

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi, 07 decembrie 2016, orele 14,00, cu ocazia şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău Astăzi, data de mai sus,

Mai mult

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Adaptat timpului, dar ancorat pe stâncă CINE SUNTEM NOI?...cei care credem că fiecare copil și tânar este important și valoros în ochii Lui Dumnezeu... "Încredințează-ți

Mai mult

Daniel and the Lions Den Romanian CB

Daniel and the Lions Den Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Daniel În Groapa Leilor Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Jonathan Hay Adaptată după: Mary-Anne S. Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2019 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2019 Pagina 1 din 9

Mai mult

reteta-video.ro Sos de Caramel Sarat La prima vedere sosul de caramel sarat pare o asociere ciudata. Dar imediat ce bagi lingura in el iti dai seama c

reteta-video.ro Sos de Caramel Sarat La prima vedere sosul de caramel sarat pare o asociere ciudata. Dar imediat ce bagi lingura in el iti dai seama c reteta-video.ro Sos de Caramel Sarat La prima vedere sosul de caramel sarat pare o asociere ciudata. Dar imediat ce bagi lingura in el iti dai seama ce deliciu este!!!! Prepararea lui nu este deloc complicata,

Mai mult

FIŞE DE LUCRU TROCMAER SILVIA ELENA

FIŞE DE LUCRU TROCMAER SILVIA ELENA FIŞE DE LUCRU TROCMAER SILVIA ELENA FIŞA 1 - Familia mea Spune din cine este formată familia din imagine! Încercuieşte membrul rătăcit al familiei! Colorează casa familiei! FIŞA 2 Eu şi obiectele mele

Mai mult

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa I Numele... Inițiala prenumelui

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa I Numele... Inițiala prenumelui CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa I Numele... Inițiala prenumelui tatălui... Prenumele... Școala de proveniență......

Mai mult

Banca Transilvania Ghid Accesare Credit Imobiliar - Ipotecar de la BT Impreuna dorim sa facem lucrurile simple, clare si prietenoase, oferindu-ti tot

Banca Transilvania Ghid Accesare Credit Imobiliar - Ipotecar de la BT Impreuna dorim sa facem lucrurile simple, clare si prietenoase, oferindu-ti tot Ghid Accesare Credit Imobiliar - Ipotecar de la BT Impreuna dorim sa facem lucrurile simple, clare si prietenoase, oferindu-ti tot sprijinul nostru pentru un credit responsabil si pentru alegerea casei

Mai mult

Stătea la intrare, aproape de uşă

Stătea la intrare, aproape de uşă 1 CONSTANTIN STANCU CEAŢA ALBASTRĂ - SCRIERE, 2007 Editura online hategworld, câteva cuvinte ca semn 2 MOTTO: Dacă aţi fi orbi, le-a răspuns Isus, n-aţi avea păcat ; dar acum ziceţi: Vedem. Tocmai de aceea

Mai mult

1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aic

1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aic 1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aici sunt 3 pasi: 1. Motivatia, de ce vrei sa slabesti

Mai mult

Microsoft Word - Studiu privind efectul migratiei parintilor la munca in strainatate asupra copiilor ramasi acasa

Microsoft Word - Studiu privind efectul migratiei parintilor la munca in strainatate asupra copiilor ramasi acasa Studiu privind efectul migrației părinților la muncă în străinătate asupra copiilor rămași acasă Profesor învățământ primar Băcican Codruța Școala Gimnazială,,Virgil Iovănaș, Șofronea, Arad Fenomenul globalizării

Mai mult

Sistemul NLP – Transformă-ți Mintea într-una de Succes!

Sistemul NLP – Transformă-ți Mintea într-una de Succes! Sistemul NLP - Transformă-ți Mintea într-una de Succes! Tehnica care a schimbt viața la milioane de oameni din lumea întreaga va fi explicată pe scurt mai jos și in detalii suplimentare in posturile viitoare.

Mai mult

Cred că suferi de o amnezie temporară legată de vocaţia ta. Aştepţi un semn de la Univers, Dumnezeu sau zeul Soare? Aşează-te pe un scaun şi uită-te l

Cred că suferi de o amnezie temporară legată de vocaţia ta. Aştepţi un semn de la Univers, Dumnezeu sau zeul Soare? Aşează-te pe un scaun şi uită-te l Cred că suferi de o amnezie temporară legată de vocaţia ta. Aştepţi un semn de la Univers, Dumnezeu sau zeul Soare? Aşează-te pe un scaun şi uită-te la viaţa ta. Răspunde la întrebarea: care este cea mai

Mai mult

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex 1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sexual. Poţi contribui şi tu ca acest lucru să nu i se

Mai mult

Microsoft Word - Google translate-Umeno Satoshi-

Microsoft Word - Google translate-Umeno Satoshi- Satoshi UMENO s manuscript for the Romanian Speech Contest (Acesta este un translator manual.) Kon'ichiwa. Bună ziua. (Oops, versiunea în limba engleză). Kon'ichiwa. (Bună Dimineața.) Gogo, Gogo ( după-amiaza

Mai mult

Cocosatul de la Notre Dame_paginat_Q8_Reed2013_Layout 1

Cocosatul de la Notre Dame_paginat_Q8_Reed2013_Layout 1 CUPRINS CAPITOLUL 1 O zi a sărbătorilor 9 CAPITOLUL 2 Papa Nebunilor 19 CAPITOLUL 3 Poetul şi ţigăncuşa 25 CAPITOLUL 4 Pierre o urmăreşte pe Esmeralda 32 CAPITOLUL 5 Nu-tocmai-căsnicie 43 CAPITOLUL 6 Preotul

Mai mult

Florin Antohe Bogdan Antohe Marius Antonescu Agnes Voica Mihaela Pogonici Ju nalul meu şcola Matematică și Științe Clasa a V-a Ediţia a II-a, revizuit

Florin Antohe Bogdan Antohe Marius Antonescu Agnes Voica Mihaela Pogonici Ju nalul meu şcola Matematică și Științe Clasa a V-a Ediţia a II-a, revizuit Florin Antohe Bogdan Antohe Marius Antonescu Agnes Voica Mihaela Pogonici Ju nalul meu şcola Matematică și Științe Clasa a V-a Ediţia a II-a, revizuită Editura Paralela 45 Acest auxiliar didactic este

Mai mult

Lumină care este plăcută ochilor

Lumină care este plăcută ochilor PHILIPS LED Bec 5,5 W (40 W) E27 Alb cald Fără intensitate variabilă Lumină care este plăcută ochilor Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Este mai important

Mai mult

B1, Fișă - N-am nimic, dar..._c1.indd

B1, Fișă -  N-am nimic, dar..._c1.indd N-am nimic, dar.... Ghid de înțelegere pentru bărbați. Ce spun, de fapt, femeile? Lucrați în perechi! Potriviți cuvintele din coloana A cu semnificația lor din coloana B. A. Ce aud bărbații... c. Bine!.

Mai mult

Holocaust

Holocaust IP Gimnaziul Vasile Lupu s.susleni O EXCURSIE PE LOCURILE EVREEŞTI DIN ORHEI Elaborat de profesoara de istorie BALAN NATALIA, grad didactic superior Orhei, 2019 Pe data de 28.01.2019 împreună cu elevii

Mai mult

Courtney Adamo, Esther van de Paal - 9 luni

Courtney Adamo, Esther van de Paal - 9 luni 9 luni Courtney Adamo, Esther van de Paal 9 months First published in Great Britain and in the USA in 2017 by Frances Lincoln Children s Books, 74 77 White Lion Street, London N1 9PF, UK QuartoKnows.com

Mai mult

(Scenetă în versuri bazată pe povestirea,, În grădina lui Dumnezeu ) Personaje: Autor versuri: Adriana Ardeu Povestitor A Povestitor B Povestitor C Po

(Scenetă în versuri bazată pe povestirea,, În grădina lui Dumnezeu ) Personaje: Autor versuri: Adriana Ardeu Povestitor A Povestitor B Povestitor C Po (Scenetă în versuri bazată pe povestirea,, În grădina lui Dumnezeu ) Personaje: Autor versuri: Adriana Ardeu Povestitor A Povestitor B Povestitor C Povestitor D Povestitor E Povestitor F Povestitor G Brad

Mai mult

Stephen Hawking - Gaurile negre

Stephen Hawking - Gaurile negre Redactor: Grigore Vida Coperta: Ioana Nedelcu Tehnoredactor: Manuela Măxineanu DTP: Florina Vasiliu, Dan Dulgheru Tipărit la Radin Print, prin reprezentantul său exclusiv pentru România, 4 Colours, www.4colours.ro

Mai mult

Mic dejun la Tiffany - Truman Capote

Mic dejun la Tiffany - Truman Capote 98 Truman Capote Câteva drumuri suplimentare la toaletă ca să mă pudrez, zise ea ridicând din umeri. Promite mi totuşi ceva. Promite mi că n o să închizi niciodată o pasăre vie în ea. Am vrut s o sărut,

Mai mult

ro_022009_handicapabil.indb

ro_022009_handicapabil.indb HandiCapabil Magazin despre atelierul de lumanari pentru persoane cu handicap Redactie: Asociatia Ateliere Protejate www.ateliere-protejate.org Nr. 5, Iunie 2009 Doamne, da-mi puterea de a schimba lucrurile

Mai mult

imposibilulQ8

imposibilulQ8 CUPRINS Mulţumiri...................................... 7 Ce înseamnă de fapt să realizezi imposibilul?....... 13 Introducere.................................... 15 Îndrăzneşte să faci imposibilul...................

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ÎNVĂŢĂM SĂ DESENĂM ÎN VERSURI Poezii de Ilie. I. Mirea Ursul Ursul, cât este de mare, Doar forme rotunde are Şi e uşor, ai să vezi, Să înveţi să-l desenezi! Să începem de la cap: Din rotund am să îl fac;

Mai mult

Layout 1

Layout 1 Ghid esențial pentru viitoarele mirese RENTROP & STRATON Cuprins Capitolul 1 Să începem: De la vis la realitate 3 Capitolul 2 Primii pași către o nuntă de vis 18 Cum răspândim vestea evenimentului Pe cine

Mai mult

Microsoft Word - EN_IV_2014_LR1.doc

Microsoft Word - EN_IV_2014_LR1.doc CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE!I EXAMINARE EVALUARE NA IONALĂ LA FINALUL CLASEI a IVa 2014 Model de test 1 Limba română Jude&ul/sectorul... Localitatea... *coala... Numele +i prenumele elevului...... Clasa

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALA PODARI GRADINITA BALTA VERDE Proiect educational Petrecere de Halloween DIRECTOR, PROF. ANDREESCU MARILENA RESPONSABIL, Prof.inv.pre

SCOALA GIMNAZIALA PODARI GRADINITA BALTA VERDE Proiect educational Petrecere de Halloween DIRECTOR, PROF. ANDREESCU MARILENA RESPONSABIL, Prof.inv.pre SCOALA GIMNAZIALA PODARI GRADINITA BALTA VERDE Proiect educational Petrecere de Halloween DIRECTOR, PROF. ANDREESCU MARILENA RESPONSABIL, Prof.inv.prescolar.- NEDELCU-VINATORU AURELIA 28 - OCTOMBRIE -2016

Mai mult

Material de presa_doc 2015

Material de presa_doc 2015 Tabăra de vară 2015 Spre înăţtimea credinţei în Munţii Maramureşului Ediţia a II-a Cronică montană Într-un cadru bucolic, feeric s-a desfăşurat şi anul acesta, pe trei serii (29.06.-03.07, 13.07-17.07,

Mai mult

SĂ ÎMPLINIM PORUNCILE

SĂ ÎMPLINIM PORUNCILE SĂ ÎMPLINIM PORUNCILE Să învăţăm pe copii CELE ZECE PORUNCI - Porunca a şasea - Să nu ucizi (Exodul 20:13) Şi asta înseamnă că nu mai am voie să pescuiesc? întrebă Jenică. Şi nici să merg la vânătoare

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL ŞTEFAN CEL MARE HÎRLĂU TESTARE Pentru înscrierea în clasa a V-a, an şcolar Sesiunea: 25 Mai 2019 Disciplina: Limba română V

COLEGIUL NAŢIONAL ŞTEFAN CEL MARE HÎRLĂU TESTARE Pentru înscrierea în clasa a V-a, an şcolar Sesiunea: 25 Mai 2019 Disciplina: Limba română V COLEGIUL NAŢIONAL ŞTEFAN CEL MARE HÎRLĂU TESTARE Pentru înscrierea în clasa a V-a, an şcolar2019-2020 Sesiunea: 25 Mai 2019 Disciplina: Limba română Varianta nr.1 SUBIECTE Citeşte cu atenţie textul următor

Mai mult

Hoinăreală prin Șirnea - Traseul 1 CONSERVAREA PEISAJULUI AGRO-PASTORAL ȘI A BIODIVERSITĂȚII ÎN ZONA FUNDATA-MOIECIU DE SUS TURISMRURAL.RO CEM.RO

Hoinăreală prin Șirnea - Traseul 1 CONSERVAREA PEISAJULUI AGRO-PASTORAL ȘI A BIODIVERSITĂȚII ÎN ZONA FUNDATA-MOIECIU DE SUS TURISMRURAL.RO CEM.RO Hoinăreală prin Șirnea - Traseul 1 CONSERVAREA PEISAJULUI AGRO-PASTORAL ȘI A BIODIVERSITĂȚII ÎN ZONA FUNDATA-MOIECIU DE SUS TURISMRURAL.RO CEM.RO Trasee Ecoturistice Ești invitat la plimbare să te bucuri

Mai mult

ghid_Gradinita_1_2019.pmd

ghid_Gradinita_1_2019.pmd L E C Ţ I A Ajutor pentru tata Anul B Trimestrul 1 Lecţia 2 SLUJIRE Isus este exemplul nostru de slujire. Referinţe Matei 13,55; Marcu 6,3; Hristos, Lumina lumii, pag. 72-74, în original. Text de memorat

Mai mult

Cand ne jucam cu totii,, e Soare-n Maramures! L ),

Cand ne jucam cu totii,, e Soare-n Maramures! L ), Cand ne jucam cu totii,, e Soare-n Maramures! L ), Când ne jucăm cu toții, e Soare-n Maramureș! Pe vremuri, ne jucam în voie în curtea bunicilor cu orice prindeam la mână, de dimineața până seara. Noi

Mai mult

Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE PROBLEMA 1 Secţiunea 7-8 avansaţi 100 puncte DEMOCRATIE Arpsod are în curtea sa N copaci foarte băt

Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE PROBLEMA 1 Secţiunea 7-8 avansaţi 100 puncte DEMOCRATIE Arpsod are în curtea sa N copaci foarte băt PROBLEMA 1 DEMOCRATIE Arpsod are în curtea sa N copaci foarte bătrâni, așezați în linie și numerotați de la 1 la N. Fiecare copac are o înălțime cunoscută, Hi. Există riscul ca la un vânt mai puternic

Mai mult

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea amintirilor... 15 Capitolul 4 Puterea cuvântului Mulţumesc...

Mai mult

SE-What to Ask and How to Listen

SE-What to Ask and How to Listen Elemente esențiale în vânzări: Cum să pui întrebările și cum să fii un bun ascultător Copyright 2012 by HRDQ Program de studiu individual Modulul 1: O perspectivă asupra ascultării Unde ne aflăm în procesul

Mai mult

PROIECT DIDACTIC PROFESOR: CIUREA ALINA MIHAELA DATA: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ORBEASCA DE SUS CLASA a III a EFECTIVUL: 18 elevi: 8 fete, 10

PROIECT DIDACTIC PROFESOR: CIUREA ALINA MIHAELA DATA: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ORBEASCA DE SUS CLASA a III a EFECTIVUL: 18 elevi: 8 fete, 10 PRIECT DIDACTIC PRFESR: CIUREA ALINA MIHAELA DATA: 27.02.2017 ŞCALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RBEASCA DE SUS CLASA a III a EFECTIVUL: 18 elevi: 8 fete, 10 băieţi LC DE DESFĂŞURARE: sală de sport. MATERIALE : mingi

Mai mult

ANGELA ACKERMAN BECCA PUGLISI Enciclopedia emoţiilor Ghid al expresivităţii personajelor literare Traducere din limba engleză de Amalia Mărăşescu EDIT

ANGELA ACKERMAN BECCA PUGLISI Enciclopedia emoţiilor Ghid al expresivităţii personajelor literare Traducere din limba engleză de Amalia Mărăşescu EDIT ANGELA ACKERMAN BECCA PUGLISI Enciclopedia emoţiilor Ghid al expresivităţii personajelor literare Traducere din limba engleză de Amalia Mărăşescu Despre autoare Angela Ackerman este membră a Societăţii

Mai mult

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ ING. NICOLAE CĂPĂŢÂNĂ TEZĂ DE DOCTORAT STUDII ŞI CERCETĂRI

Mai mult

Proiectate pentru a fi văzute

Proiectate pentru a fi văzute PHILIPS LED Glob 7 W (60 W) E27 Alb cald Fără intensitate variabilă Proiectate pentru a fi văzute Formele familiare pe care le cunoașteți și le îndrăgiți. Folosesc cu aproximativ 80% mai puțină energie

Mai mult