REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Recomanda un prieten

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Recomanda un prieten"

Transcriere

1 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Recomanda un prieten Art. 1. Organizatorul Campaniei Organizatorul Campaniei Promotionale Recomanda un prieten (denumita in cele ce urmeaza Campania ) este Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, Eurotower Building, str. Dinu Vintila nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, cod postal avand capital social subscris si varsat lei, inregistrata in Registrul Institutiilor de credit sub nr. RB-PJR / si in Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, avand Cod Unic de Inregistrare , atribut fiscal RO, numar inregistrare operator date personale 683, telefon: , fax: , SWIFT: BRMAROBU, pagina internet: reprezentata legal de dl Efsthatios Couninis in calitate de Director General Adjunct Retail (denumita in cele ce urmeaza Organizatorul ). Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat si pe site-ul oficial al bancii Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial de organizare si desfasurare al acestei Campanii (denumit in continuare Regulamentul ). Respectarea modului de derulare a Campaniei conform prevederilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/ sau inceta desfasurarea Campaniei, fara o instiintare prealabila. Art. 2 Conditii de desfasurare a Campaniei Promotionale si Locul desfasurarii Campaniei Promotionale 2.1. Campania Promotionala este organizata si se desfasoara in cadrul unitatilor Organizatorului mentionate in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament Perioada desfasurarii Campaniei Promotionale este , inclusiv. Campania Promotionala se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Perioada prezentei Campanii Promotionale poate fi modificata de catre Organizator, prin incheierea unui Act aditional in acest sens. Actul aditional va urma sa-si produca efectele numai dupa anuntul prealabil pe site-ul Actul aditional va fi disponibil in mod gratuit si in unitatea/unitatile Organizatorului in care se organizeaza Campania. Art. 3 Conditii de participare 3.1 Pot participa la campanie persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: Persoana care recomanda: a) este inregistrat ca si client al Bancii Romanesti b) beneficiaza de un pachet (compus dintr-un cont curent si card de debit atasat acestuia) destinat incasarii salariului in cont curent la Banca Romaneasca c) a incasat in contul de salariu minim 300 RON/luna in oricare din ultimele trei luni fata de data recomandarii efective d) nu este angajat Banca Romaneasca sau membru de familie pana la gradul 4 al unui angajat al Bancii Romanesti; Persoana recomandata: a) obtine un pachet destinat incasarii salariului in cont curent de la Banca Romaneasca prin Campania Recomanda un prieten ; b) activeaza cardul de salariu in perioada campaniei sau cel tarziu pana la data de c) incaseaza in contul de salariu cel putin 600 RON/luna in oricare din lunile din perioada campaniei sau cel tarziu pana la d) nu este angajat Banca Romaneasca; 3.2 In cazul in care o persoana este recomandata de mai multi clienti de la Banca Romaneasca, se va lua in calcul prima recomandare. 3.3 Nu sunt incluse in Campanie solicitarile de incasare a salariului in cont fara contractarea unuia din pachetele (continand un cont curent si un card de debit) destinate acestui scop oferite de Banca Romaneasca. 3.3 Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea prezentului Regulament si se face pe baza comunicarii informatiilor de contact ale persoanei recomandate de catre persoana care a facut recomandarea. Persoana care recomanda se va 1

2 asigura ca a informat in prealabil persoana recomandata despre transferul datelor personale ale persoanei recomandate catre Banca in scopul inscrierii in campania Recomanda un prieten organizata de Banca conform prezentului Regulament. 3.4 Nu sunt inscrisi in Campanie salariatii Organizatorului sau recomandatorii membri de familie pana la gradul 4 ai unui angajat al Bancii Romanesti. Art. 4 Recompensele Campaniei Promotionale 4.1 Recompensele oferite in cadrul Campaniei Recomanda un prieten sunt: Pentru clientii beneficiari ai pachetului de incasare a salariului de la Banca Romaneasca, care recomanda un nou client pentru un pachet asemanator, acesta din urma activand cardul de salariu obtinut de la Banca Romaneasca nu mai tarziu de : -50 RON (valoare platibila) pentru fiecare client recomandat si care indeplineste conditiile de participare in Campanie enuntate la Art 3 pct 3.1 din prezentul Regulament. Valoarea bruta a recompensei este stabilita la RON. Valoarea cumulata a recompenselor acordate fiecarui participant individual pentru persoanele recomandate in conditiile si in perioada campaniei nu va depasi RON net (1.190,40 RON brut). Un client va primi o singura recompensa pentru fiecare client recomandat in conditiile si in perioada campaniei, indiferent de numarul produselor suplimentare obtinute de acesta din urma Pentru clientii recomandati, in urma indeplinirii criteriilor de eligibilitate pentru participarea la Campanie conform conditiilor stabilite la Art 3 pct 3.1 din prezentul Regulament se acorda: - 5% bonus din valoarea tranzactiilor de cumparaturi efectuate la comercianti sau/ si pe Internet cu cardul de salariu in luna activarii cardului si in urmatoarele doua luni dupa activare. Valoarea bonusului lunar acordat fiecarui participant este de minim 5 RON si maxim 150 RON. 4.2 Acordarea recompenselor Conditii de acordare a recompenselor Pentru a putea intra in posesia recompensei, persoana care face recomandarea trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) Sa fi respectat conditiile de participare mentionate in prezentul Regulament al Campaniei b) Sa fi recomandat in perioada Campaniei cel putin o persoana pentru contractarea unui pachet de incasare a salariului in cont c) Clientul recomandat sa fi acceptat pachetul de salariu propus de Banca Romaneasca in perioada Campaniei si sa fi indeplinit la randul sau conditiile de participare la Campanie mentionate in prezentul Regulament cel tarziu pana la data de d) Sa aiba contul curent de salariu activ la momentul acordarii recompensei e) Sa nu existe suspiciuni de frauda Verificarea intrunirii conditiilor de eligibilitate necesare acordarii recompensei se va face la inceputul fiecarei luni pentru luna precedenta. In cazul in care persoana care face recomandarea nu indeplineste conditiile de eligibilitate, verificarea va fi reluata in perioada campaniei in fiecare din lunile consecutive celei in care persoana recomandata a activat cardul de salariu. Recompensele in bani pentru persoanele care fac recomandarea vor fi acordate prin virament bancar in contul de salariu deschis de acestea la Banca Romaneasca, in primele 10 zile bancare din luna urmatoare celei in care atat persoana care face recomandarea cat si persoana recomandata au indeplinit cumulativ criteriile de participare la Campanie conform prezentului Regulament. Recompensele vor fi evidentiate in extrasul de cont curent in valoare totala. Dupa transferarea recompenselor in bani in conturile clientilor care au facut recomandarea, orice obligatie a Organizatorului fata de recompensarea acestei categorii de clienti inceteaza. Orice alte taxe sau impozite rezultate in urma transferului de bani in conturile clientilor recompensati nu vor fi suportate de Organizator. Existenta sau aparitia pana la data transferului de bani in contul clientilor recompensati a oricarei cauze ce impiedica dreptul acestuia de a beneficia de recompense nu va crea nicio obligatie de compensare, despagubire sau de alta natura in sarcina Organizatorului. Organizatorul nu este raspunzator pentru niciun cost survenit ca urmare a deschiderii si/sau mentinerii unui cont bancar si nici pentru taxe si comisioane de retragere a banilor primiti de catre clientul recompensat Pentru a putea intra in posesia bonusului de 5% acordat in Campanie, persoana care a fost recomandata trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sa fi respectat conditiile de participare mentionate in prezentul Regulament al Campaniei, cu exceptia conditiei privind incasarea salariului de minim 600 RON/luna in cont b) sa efectueze tranzactii de cumparaturi cu cardul de salariu (principal sau secundar) in luna activarii cardului sau/si in urmatoarele doua luni dupa activarea acestuia c) sa nu existe suspiciuni de frauda 2

3 Verificarea intrunirii conditiilor de eligibilitate necesare acordarii bonusului se va face la inceputul fiecarei luni pentru luna precedenta. In cazul in care persoana care a fost recomandata nu indeplineste conditiile de participare mentionate in prezentul Regulament (cu exceptia conditiei privind incasarea salariului de minim 600 RON/luna, care este obligatorie doar pentru recompensarea clientului care a facut recomandarea) insa a efectuat tranzactii de cumparaturi cu cardul de salariu, bonusul aferent tranzactiilor este anulat iar verificarea intrunirii conditiilor va fi reluata in perioada campaniei in fiecare din urmatoarele doua luni consecutive activarii cardului. In cazul in care bonusul calculat pentru tranzactiile lunare se situeaza sub valoarea minima de 5 RON sau depaseste valoarea maxima de 150 RON, valoarea bonusului calculat (mai mic de 5 RON respectiv diferenta dintre valoarea calculata si valoarea maxima de 150 RON a bonusului) se anuleaza fara ca persoana care a fost recomandata sa poata emite pretentii ulterioare asupra acesteia. Bonusurile pentru persoana care a fost recomandata vor fi virate in contul de salariu al acesteia in primele 10 zile bancare din luna pentru tranzactiile de cumparaturi efectuate cu cardul de salariu in luna anterioara Recompensele care nu vor putea fi acordate (clientii neputand fi validati conform art si vor ramane la dispozitia Organizatorului. Art. 5 Taxe si impozite Recompensa acordata clientului care recomanda noi clienti pentru pachetul de incasare a salariului are o valoare bruta de RON pentru fiecare nou client recomandat care se califica conform prezentului Regulament si este supusa impozitarii conform prevederilor Codului Fiscal roman in vigoare la data regulamentului. Impozitul se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii recompensei de catre organizator, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut. Bonusul acordat clientului recomandat nu este supus impozitarii, acesta fiind considerat venit din premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilita in suma de 600 lei pentru fiecare premiu primit intr-o singura zi. Banca Romaneasca nu este raspunzatoare pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa aplicabile veniturilor din alte surse, impozit pe care Banca Romaneasca il retine din suma bruta de venit si il vireaza la bugetul de stat, conform Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal actualizata cu modificarile ulterioare. Recompensele individuale in suma neta, asa cum au fost prezentate la art.4 sunt cele ce urmeaza a fi primite de clienti dupa retinerea impozitului pe venitul din alte surse. Art. 6 Mecanismul Campaniei 6.1 In intervalul , clientii Banca Romaneasca care au contractat la Banca un pachet destinat incasarii salariului si care in ultimele 3 luni anterioare campaniei au incasat in contul de salariu minim 300 RON, vor fi contactati de Banca Romaneasca si vor fi informati despre posibilitatea de a se inscrie in programul Recomanda un prieten prin recomandarea a cel putin unei persoane eligibile pentru pachetul destinat incasarii salariului oferit de Banca Romaneasca. In urma informarii, clientii interesati pot accesa programul Recomanda un prieten dupa cum urmeaza: 1. Completand flyerele speciale puse la dispozitie de reprezentantii bancii 2. Luand legatura cu un reprezentant de vanzari de la Banca Romaneasca 3. Sunand la Serviciul Call Centre Carduri la numarul de telefon Comunicand datele de contact la adresa de Un reprezentant Banca Romaneasca ii va contacta pentru a colecta datele de contact ale celui care recomanda si ale celui pe care doreste sa-l recomande. Clientii interesati, care furnizeaza datele de contact ale persoanei recomandate prin oricare dintre modalitatile indicate mai sus se vor asigura ca au informat in prealabil persoana recomandata despre transferul datelor personale ale persoanei recomandate catre Banca in scopul inscrierii in campania Recomanda un prieten organizat de Banca conform prezentului Regulament. Pe baza datelor de contact furnizate de catre clientii interesati, reprezentatii Banca Romaneasca pot contacta persoanele recomandate de acestia in vederea promovarii pachetelor de incasare a salariului oferite de Banca Romaneasca. In conditiile in care persoana recomandata este interesata sa incaseze salariul prin intermediul pachetului (compus dintr-un cont curent si card de debit atasat acestuia) oferit de Banca Romaneasca, se verifica conditiile de eligibilitate si in functie de rezultat se va organiza o intalnire cu potentialul client pentru completarea si semnarea documentatiei necesare in vederea acordarii pachetului. Solicitantii pachetului de incasare a salariului inteleg ca Banca isi rezerva dreptul de a refuza acordarea produselor, in cazul clientilor care nu indeplinesc criteriile stabilite prin politicile interne ale Bancii. 6.2 Recompensele oferite in cadrul Campaniei Recomanda un prieten de la Banca Romaneasca constau in acordarea fiecarui client recomandator a cate 50 RON net pentru fiecare client recomandat care indeplineste conditiile de participare la Campanie cel tarziu pana la data de si a unui bonus de 5% din valoarea tranzactiilor de cumparaturi efectuate la comerciantii din tara si din strainatate sau/ si pe internet in luna activarii cardului si in urmatoarele doua luni dupa activare. Bonusul de 5% se acorda doar clientilor care solicita pachetul de incasare a salariului de la Banca Romaneasca prin Campania Recomanda un prieten si indeplinesc conditiile de participare din Regulament (cu exceptia conditiei de incasare a salariului minim de 600 RON/luna, a carei indeplinire este obligatorie doar penru recompensarea clientilor care recomanda) si se va acorda lunar in primele 10 zile bancare din luna pentru tranzactiile de cumparaturi efectuate cu cardul de salariu in luna anterioara. 3

4 Recompensa in valoare de 50 RON net se acorda o singura data, pentru fiecare client nou recomandat, in luna urmatoare celei in care a fost activat cardul de salariu. Recompensele se acorda cu conditia respectarii tuturor criteriilor de eligibilitate mentionate la art Sumele aferente recompenselor in bani vor fi acordate clientilor care au recomandat prin virament bancar, in contul curent in lei deschis la Banca Romaneasca in care clientul incaseaza salariul, in primele 10 zile bancare din luna urmatoare celei in care clientul recomandat a incasat minim 600 RON/luna. 6.3 Anuntarea recompenselor La sfarsitul fiecarei luni, atat clientul care a facut recomandarea cat si clientul care a obtinut un card de salariu nou in urma acestei recomandari sunt informati prin intermediul extrasului de cont curent de salariu in lei cu privire la valoarea recompenselor primite. Art. 7 Protectia datelor cu caracter personal 7.1 Banca Romaneasca SA este operator de date cu caracter personal si a notificat catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal prelucrarile de date cu caracter personal in scopul realizarii activitatii de marketing, fiind inregistrat cu numarul 683 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal. Banca Romaneasca SA garanteaza respectarea prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor la promotie. 7.2 Participantii la promotie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: a) dreptul la informare (art.12) potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege; b) dreptul de acces la date (art.13) potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator; c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: i. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; ii. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; iii. realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. i) si lit. ii), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat; d) dreptul de opozitie (art. 15) potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: i. retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte; ii. reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit i). f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se adduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere Autoritatii de Supraveghere. 7.3 La cererea oricarui participant, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la promotie vor trimite Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. Art. 8 Reguli generale 8.1 Campania promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Baca Romaneasca SA, din motive independente de vointa sa, de a o continua. 8.2 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc. 8.3 Eventualele litigii intre Banca Romaneasca si participantii la campania promotionala se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente. Legea aplicabila este legea romana. 8.4 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei Promotionale se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Banca Romaneasca, cu sediul in Bucuresti, Eurotower Building, str. Dinu Vintila nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, cod postal pana cel tarziu la data de Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie. 4

5 8.5 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii Promotionale. 8.6 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat recompensareafara a avea in fapt acest drept, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente Clientii recompensati nu au posibilitatea sa primeasca alte beneficii si nici de a cere modificarea parametrilor recompenselor Clientul recompensat nu poate mandata Banca sa cedeze recompensa, in integralitatea sa, unei alte persoane In cazul in care Organizatorul schimba recompensele sau valoarea acestora, se obliga sa faca cunoscut acest fapt, prin intocmirea unui Act aditional La cererea oricarui Participant, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii la campanie vor trimite la Banca Romaneasca SA pe adresa Str. Dinu Vintila nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, cod postal , o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. Art. 9. Regulamentul campaniei promotionale Regulamentul Oficial este intocmit si facut public pe intreaga durata a Campaniei Promotionale, accesand site-ul Regulamentul Oficial poate fi de asemenea tiparit si pus in mod gratuit la dispozitia si la cererea expresa a oricarui solicitant la sediile agentiilor Organizatorului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa ce anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari a fost publicat pe site-ul Actul aditional de modificare va fi disponibil in mod gratuit si in unitatea/unitatile Organizatorului in care se organizeaza Campania. Orice modificare a regulilor de participare la Campania Promotionala, a mecanismului promotiei, a perioadei validitatii promotiei vor fi anuntate pe site-ul cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a modificarilor. Participarea la aceasta Campanie Promotionala implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament Oficial de desfasurare a Campaniei Promotionale Recomanda un prieten. Prezentul document a fost redactat si semnat astazi, Banca Romaneasca S.A. Membra a NBG GROUP 5

6 Anexa 1 Sucursale participante in campania Recomanda un prieten Sucursala Adresa de contact Telefon contact 13 septembrie Bucuresti, Calea 13 Septembrie Nr. 117, sector Alba Iulia Alba Iulia, Pta. Iuliu Maniu Nr.11, Bl H, sc. A, parter Alexandria Alexandria, Str. Libertatii Nr.246, parter Amzei Bucuresti, Str. Cristian Tell Nr.1-3, Sector Apusului Bucuresti, Bld. Iuliu Maniu Nr , Bl. E1, GF, Sector Arad Arad, Bld. Revolutiei Nr Arad Uta Arad, Calea Aurel Vlaicu Nr. 57, Bl. U5, parter Bacau Bacau, Str. 9 Mai Nr Bacau Siret Bacau, Str. 9 Mai Nr , Tronson C Baia Mare Baia Mare, Bld. Traian Nr. 6, parter Baneasa Bucuresti, Sos. Bucuresti - Ploiesti Nr. 10, Bl. 22, Sector Barbu Vacarescu Bucuresti, Str. Dinu Vintila nr. 11, Sector Barlad Barlad, Str. Stefan cel Mare Nr.3, Bl. C3, parter Berceni Bucuresti, Sos. Berceni Nr.25, Bl. 38, Sector Bistrita Bistrita, Bld. Decebal Nr.46, parter Botosani Botosani, Calea Nationala Nr.72, bl. H2-H Braila Braila, Calea Calarasilor Nr.51, Bl. 104, parter Brasov Brasov, Str. Traian Grozavescu Nr Brasov Astra Brasov, Calea Bucuresti Nr. 78A, parter Brasov Grivitei Brasov, Bld. Grivitei Nr Buzau Buzau, Str. Unirii, Bl.13 A-B, parter Calarasi Calarasi, Str. Prelungirea Bucuresti Nr.5, Bl. C19 (fost A6), parter Calarasilor Bucuresti, Calea Calarasilor Nr.5, Bl. 103 CA, Tronson I, parter, sector Calea Victoriei Bucuresti, Calea Victoriei Nr. 153, Bl.D4, Sc.2, Sector Campina Campina, Bld. Carol I Nr. 4-6, Bl. 1A-1B Cluj Gheorgheni Cluj Napoca, Bld. Titulescu Nr. 165, Bl. V, parter, Sc. 2, Ap Cluj Manastur Cluj Napoca, Str. Bucegi Nr.11, Bl. B-B1, tronson Cluj Napoca Cluj Napoca, Str. Iasilor Nr Cluj Napoca Marasti Cluj Napoca, Bld. 21 Decembrie Nr.135, Bl. M3, parter Colentina Bucuresti, Bld. Doamna Ghica Nr.8, Bl. 2, Sector Constanta Constanta, Bld. Mamaia Nr. 69, Bl. TL Constanta Doraly Constanta, Sos. Mangaliei Nr.82, Doraly Mall Constanta Marea Neagra Constanta, Str. Stefan cel Mare Nr.128 A, Bl. F-F1, parter Constanta Tomis Nord Constanta, Str Cismelei, nr Constanta Trocadero Constanta, Bld. Alexandru Lapusneanu Nr.77, Bl. LV6, parter Craiova Craiova, Str. Alexandru Ioan Cuza Nr. 6A Craiova Gara Craiova, Pta. Garii Nr.1, Bl. 4, parter Craiova Piata Centrala Craiova, Calea Bucuresti, Bl. A23-A24, parter

7 Sucursala Adresa de contact Telefon contact Crangasi Bucuresti, Calea Crangasi Nr.25-27, Bl , parter, Sector Curtea de Arges Curtea de Arges, Bld.Basarabilor Nr.125, parter Deva Deva, Bld. Decebal, Bl. B, parter Dimitrie Pompeiu Bucuresti, Bld. Dimitrie Pompeiu Nr. 6A Domenii Bucuresti, Bld. Ion Mihalache Nr.70-82, Bl. 45, Sector Dorobanti Bucuresti, Str. Av. Radu Beller Nr Dristor Bucuresti, Sos. Mihai Bravu Nr.306, Bl. 13A, parter, Sector Drobeta Turnu Severin Drobeta Turnu Severin, Str. Traian Nr.86, Bl. T8, parter Drumul Taberei Bucuresti, Drumul Taberei Nr.90, Bl. C8, Sector Fagaras Fagaras, Bld. Unirii, Bl. 1, Centrul Civic Focsani Focsani, Str. Republicii Nr.66, parter Galati Galati, Str. Nicolae Balcescu Nr Galati Brailei Galati, Micro 18, Str. Brailei Nr.202, Bl. B9, parter Galati Dunarea Galati, Pta. Energiei Nr.40, Bl. M1B, parter Gara de Nord Bucuresti, Calea Grivitei Nr.146, Sector Ghencea Bucuresti, Bld. Ghencea Nr.34, Bl. 65, Sector Giurgiu Giurgiu, Sos. Bucuresti, Bl. 202/5D, Sc. E, parter Giurgiului Bucuresti, Str. Giurgiului Nr.119, Bl.11, Sc.7, Sector Hala Traian Bucuresti, Calea Calarasi Nr , Pta. Agroalimentara Traian, Corp C, Sector Hunedoara Hunedoara, Bld. Dacia Nr.6bis Iancului Bucuresti, Sos. Mihai Bravu Nr , Bl. E1, Sector Iasi Iasi, Str. Sf. Lazar Nr Iasi Pacurari Iasi, Str. Pacurari Nr.124, Bl.583, Sc. B Iasi Podu Ros Iasi, Str. Sf. Lazar, Bl. A Iasi Unirii Iasi, Bld. Stefan cel Mare si Sfant 5, Bl. A1-2, Sc. A-B, parter Lacul Tei Bucuresti, Bld. Lacul Tei Nr.113, Bl.6, parter, Sector Lugoj Lugoj, Str. 20 Decembrie 1989 Nr Medias Medias, Str. Mihai Eminescu Nr Miercurea Ciuc Miercurea Ciuc, Str. Majlath Gusztav Karoly Nr Militari Bucuresti, Bld. Iuliu Maniu Nr.14, Bl.13, Sector Mioveni Mioveni, Str. Dacia, Bl. V2B, parter Mosilor Bucuresti, Calea Mosilor Nr.233, Bl.41, Sector Oradea Oradea, Pta. Independentei Nr.35, Bl. A Oradea Republicii Oradea, Str. Republicii Nr.3-5, parter Pallady Bucuresti, Bld. 1 Decembrie 1918 Nr. 37, parter, Sector Pantelimon Bucuresti, Sos. Pantelimon Nr.256, Bl. 53, Sector Piatra Neamt Piatra Neamt, Bld. Republicii Nr Pitesti Pitesti, Bld. Republicii, Bl. D6A Pitesti Exercitiu Pitesti, Str. Exercitiu, Bl. D15, parter

8 Sucursala Adresa de contact Telefon contact Pitesti Gavana Pitesti, Bld. 1 Decembrie 1918, Bl. M Ploiesti Ploiesti, Str. C Dobrogeanu Gherea Nr. 1A, Bl. D si E Ploiesti Paltinis Ploiesti, Str. Enachita Vacarescu Nr.1, Bl. 130 D Ploiesti Republicii Ploiesti, Bld. Republicii Nr.110, Bl. 15A, parter Rahova Bucuresti, Calea Rahovei Nr.327, Sector Ramnicu Valcea Ramnicu Valcea, Str. Gral Magheru, Bl. G, parter Ramnicu Valcea Ostroveni Ramnicu Valcea, Bld. Tineretului Nr Reghin Reghin, Str. Mihai Viteazu Nr Resita Resita, Str. Republicii Nr. 22, Sc. B Rosetti Bucuresti, Bld. Carol I Nr.23, Sector Rosiorii de Vede Rosiorii de Vede, Str. Rahovei, Bl. 110, parter Satu Mare Satu Mare, Pta. Libertatii Nr Sebes Sebes, Str. Lucian Blaga Nr Sfantu Gheorghe Sfantu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 18, Sc. Jb, parter Sibiu Sibiu, Bld. Vasile Milea Nr Sighetu Marmatiei Sighetu Marmatiei, Pta. 1 Decembrie 1918 Nr. 12 (Bl. O2) Sinaia Sinaia, Bld. Carol I Nr Slatina Slatina, Bld. Al I Cuza, Bl. D3, parter Slobozia Slobozia, Str. Matei Basarab, Bl. U, parter SMB Bucuresti, Bld. Unirii Nr.33, Bl. A2, Sector Stefan cel Mare Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare Nr.4, Bl. 14, parter Suceava Suceava, Str. Nicolae Balcescu Nr Targoviste Targoviste, Bld. Carol I (fosta Castanilor), Bl. G4, parter Targu Jiu Targu Jiu, Str. Victoriei Nr Targu Mures Targu Mures, Pta. Victoriei Nr.18, parter Tg. Mures Tudor Vladimirescu Targu Mures, Bld. 1 Decembrie 1918 Nr. 255, parter Timisoara Timisoara, Str. Ghe Dima Nr Timisoara Aries Timisoara, Str. Aries Nr Timisoara Barnutiu Timisoara, Str. Simion Barnutiu Nr Timisoara Calea Sagului Timisoara, Calea Sagului Nr Timisoara Piata Iosefin Timisoara, B-dul Regele Carol I nr Titan Bucuresti, Bld. Liviu Rebreanu Nr.12, Bl. K2, Sector Titulescu Bucuresti, Bld. Nicolae Titulescu Nr.14, Bl. 21, Sector Tulcea Tulcea, Str. Isaccei Nr. 1, Bl. M1, parter Union Bucuresti, Str. Ion Campineanu Nr. 11, Sector Vaslui Vaslui, Str. Stefan cel Mare, Bl. 199, parter Vergului Bucuresti, Str. Lucretiu Patrascanu Nr.19, Bl. M18A, Sector Zalau Zalau, Bld. Mihai Viteazu Nr.24, Bl. C

REGULAMENTUL CAMPANIEI MYBRD NET & MOBILE

REGULAMENTUL CAMPANIEI MYBRD NET & MOBILE REGULAMENTUL CAMPANIEI Câştigă invitaţii la TechFest cu BRD {code} 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Câştigă invitaţii la TechFest cu BRD {code} (denumită în continuare Campania ) este organizată de

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE EUROIZOLIR 15 iulie 2009 30 noiembrie 2009 Art. 1. Organizatorul Organizatorul promoţiei EUROIZOLIR este S.C. Rompetrol Petrochemicals S.R.L avand sediul social in Drumul

Mai mult

Regulament

Regulament Conditiile de desfasurare a Campaniei "Oferta parteneri card de credit Desfasurata in perioada 11.07.2019 31.12.2019 1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta parteneri card de credit (denumită în continuare

Mai mult

Conditiile de desfasurare a Campaniei "Oferta TEILOR desfasurata in perioada ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta TEILOR (d

Conditiile de desfasurare a Campaniei Oferta TEILOR desfasurata in perioada ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta TEILOR (d Conditiile de desfasurare a Campaniei "Oferta TEILOR desfasurata in perioada 19.04.2019 31.12.2019 1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta TEILOR (denumită în continuare Campania ) este organizată de

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE VANZARI PENTRU ASIGURAREA DE CALATORIE EUROLIFE Art. 1. ORGANIZATORUL (1) Organizatorii Campaniei sunt: Eurolife ERB Asigurari Generale S.A., cu sediul in Bucuresti,

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE TOMBOLA IKEA FAMILY SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentei loterii publ

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE TOMBOLA IKEA FAMILY SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentei loterii publ REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE TOMBOLA IKEA FAMILY 29.06.2015 09.08.2015 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentei loterii publicitare (denumită în continuare Campanie Promoționala

Mai mult

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI REGULAMENTUL CAMPANIEI Experiența Cannes DESFĂȘURATĂ ÎN DATA DE 22 aprilie Campania Experiența Cannes (denumită î

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI REGULAMENTUL CAMPANIEI Experiența Cannes DESFĂȘURATĂ ÎN DATA DE 22 aprilie Campania Experiența Cannes (denumită î 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI REGULAMENTUL CAMPANIEI Experiența Cannes DESFĂȘURATĂ ÎN DATA DE 22 aprilie 2015 1.1. Campania Experiența Cannes (denumită în continuare Campania ) este organizată de BRD - Groupe

Mai mult

fiecare model Magazine noi în rețeaua DEICHMANN: Dorohoi, Târgoviște, Tg. Secuiesc, Bistrița, Pașcani și Rm. Vâlcea! 119LEI Valabil în perioada

fiecare model Magazine noi în rețeaua DEICHMANN: Dorohoi, Târgoviște, Tg. Secuiesc, Bistrița, Pașcani și Rm. Vâlcea! 119LEI Valabil în perioada Magazine noi în rețeaua DEICHMANN: Dorohoi, Târgoviște, Tg. Secuiesc, Bistrița, Pașcani și Rm. Vâlcea! 119LEI Valabil în perioada 11.04. 25.04. 2018, în limita stocului disponibil. 1 144 623 Mărime 36

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI

REGULAMENTUL CAMPANIEI REGULAMENTUL CAMPANIEI TeleDor DESFAȘURATA IN PERIOADA 13.05.2017-21.05.2017 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 1.1. Prezenta campanie (denumita in continuare Campania ) este organizata de GEOMETRY GLOBAL ROMANIA

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CONCURS PETRECERE CU RACI august 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentului concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CONCURS PETRECERE CU RACI august 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentului concurs REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CONCURS PETRECERE CU RACI 01 11 august 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentului concurs (denumit în continuare Campanie Promoționala ) este

Mai mult

Solicitam autentificarea prezentului inscris

Solicitam autentificarea prezentului inscris Regulamentul Campaniei BETTER SHOPPING, BETTER LIFE SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 1.1 Organizator al Campaniei BETTER SHOPPING, BETTER LIFE este S.C. TRIPONT INVEST S.R.L. cu sediul in Bucuresti,

Mai mult

REGULAMENT CONCURS PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI ÎN MIȘCARE! organizat de NETAGRO S.R.L. (perioada 20 martie iunie 2019) Art.1 Organizatorul 1.1 O

REGULAMENT CONCURS PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI ÎN MIȘCARE! organizat de NETAGRO S.R.L. (perioada 20 martie iunie 2019) Art.1 Organizatorul 1.1 O REGULAMENT CONCURS PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI ÎN MIȘCARE! organizat de NETAGRO S.R.L. (perioada 20 martie 2019 30 iunie 2019) Art.1 Organizatorul 1.1 Organizatorul concursului PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI

Mai mult

CONCURS Mos Craciun vine in Orasul Cavit Organizat de S.C. BIOFARM S.A (perioada 01 decembrie decembrie 2014) ART. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAM

CONCURS Mos Craciun vine in Orasul Cavit Organizat de S.C. BIOFARM S.A (perioada 01 decembrie decembrie 2014) ART. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAM CONCURS Mos Craciun vine in Orasul Cavit Organizat de S.C. BIOFARM S.A (perioada 01 decembrie 2014 14 decembrie 2014) ART. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 1.1. Organizatorul concursului

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii

Mai mult

AS 24 EUROTRAFIC ROMANIA NETWORK v2

AS 24 EUROTRAFIC ROMANIA NETWORK v2 EUROTRAFIC STATIONS IN ROMANIA Stations : 205 MAY 2019 EUROTRAFIC TRUCK STATIONS IN ROMANIA Adunatii Copaceni MOL 087005 Adunatii Copaceni Șoseaua București-Giurgiu 4 44,26684 26,0539 Aiud - Transilvaniei

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Christian Tour implineste 21 de ani. De ziua noastra, iti dam o vacanta! Perioada Campaniei: 17 august

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Christian Tour implineste 21 de ani. De ziua noastra, iti dam o vacanta! Perioada Campaniei: 17 august REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Christian Tour implineste 21 de ani. De ziua noastra, iti dam o vacanta! Perioada Campaniei: 17 august 2018 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL

Mai mult

REGULAMENT 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizatorul concursului Trick or Treat este BITDEFENDER SRL cu sediul in Bucuresti sector 6, Bulevardul Prec

REGULAMENT 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizatorul concursului Trick or Treat este BITDEFENDER SRL cu sediul in Bucuresti sector 6, Bulevardul Prec REGULAMENT 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizatorul concursului Trick or Treat este BITDEFENDER SRL cu sediul in Bucuresti sector 6, Bulevardul Preciziei, nr. 24, West Gate Cladirea H2, parter, inregistrata

Mai mult

REGULAMENTUL_OFICIAL_AL_CAMPANIEI

REGULAMENTUL_OFICIAL_AL_CAMPANIEI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Un CADOU pentru SIGURANȚA ta! Perioada Campaniei: 29.03.2018 25.05.2018 SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI 1.1 Organizator al Campaniei Un CADOU pentru SIGURANȚA ta!

Mai mult

Regulament_Revizie_AP_09

Regulament_Revizie_AP_09 TRUST MOTORS IMPORTATOR PEUGEOT www.peugeot.com.ro REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE PACHETE REVIZIE (23.09.2013 8.11.2013) ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE Organizatorul

Mai mult

Microsoft Word - Regulament sume noi in cont extindere doc

Microsoft Word - Regulament sume noi in cont extindere doc REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Dobanzi promotionale pentru sume noi in lei SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Campania Dobanzi promotionale pentru sume noi

Mai mult

Regulament campanie Aboneaza-te la newsletterul Dedeman Campania Aboneaza-te la newsletter-ul Dedeman este organizata de DEDEMAN SRL cu sediul in muni

Regulament campanie Aboneaza-te la newsletterul Dedeman Campania Aboneaza-te la newsletter-ul Dedeman este organizata de DEDEMAN SRL cu sediul in muni Regulament campanie Aboneaza-te la newsletterul Dedeman Campania Aboneaza-te la newsletter-ul Dedeman este organizata de DEDEMAN SRL cu sediul in municipiul Bacau, str. Alexei Tolstoi, nr. 8, judetul Bacău,

Mai mult

Regulamentul oficial al campaniei PIAȚA ÎN CULORI desfășurată în complexul comercial Piața Obor București, în perioada 1 aprilie 28 aprilie SECȚ

Regulamentul oficial al campaniei PIAȚA ÎN CULORI desfășurată în complexul comercial Piața Obor București, în perioada 1 aprilie 28 aprilie SECȚ Regulamentul oficial al campaniei PIAȚA ÎN CULORI desfășurată în complexul comercial Piața Obor București, în perioada 1 aprilie 28 aprilie 2019. SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei

Mai mult

Microsoft Word - Regulament Promo SW 1HI ALTEX.doc

Microsoft Word - Regulament Promo SW 1HI ALTEX.doc Regulamentul Oficial al Campaniei Trezeste-ti apetitul pentru frumusete 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Organizatorul Campaniei Promotionale Trezeste-ti apetitul pentru frumusete

Mai mult

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE Balance Trainer by Shop Libertatea Data concursului: 22 aprilie 22 mai 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚION

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE Balance Trainer by Shop Libertatea Data concursului: 22 aprilie 22 mai 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚION REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE Balance Trainer by Shop Libertatea Data concursului: 22 aprilie 22 mai 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoțională Balance Trainer by Shop Libertatea

Mai mult

REGULAMENTUL PROMOTIEI Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat! desfasurata in perioada 1 ianuarie 31 martie OR

REGULAMENTUL PROMOTIEI Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat! desfasurata in perioada 1 ianuarie 31 martie OR REGULAMENTUL PROMOTIEI Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat! desfasurata in perioada 1 ianuarie 31 martie 2018 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI Promotia Plătește-ți taxele și

Mai mult

REGULAMENTUL APLICAȚIEI CONCURS Descoperă noua anvelopă MICHELIN CrossClimate! organizată de S.C. MICHELIN ROMANIA S.A. perioada: 13 Octombrie

REGULAMENTUL APLICAȚIEI CONCURS Descoperă noua anvelopă MICHELIN CrossClimate! organizată de S.C. MICHELIN ROMANIA S.A. perioada: 13 Octombrie REGULAMENTUL APLICAȚIEI CONCURS Descoperă noua anvelopă MICHELIN CrossClimate! organizată de S.C. MICHELIN ROMANIA S.A. perioada: 13 Octombrie 2015 26 Octombrie 2015 Art. 1 Organizatorul Organizatorul

Mai mult

REGULAMENTUL Campaniei Promotionale

REGULAMENTUL Campaniei Promotionale REGULAMENTUL Campaniei Promotionale Vorbeste-le celor dragi despre planul de economisire-creditare SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL Organizator al campaniei Vorbeste-le celor dragi despre planul de economisirecreditare

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CITY PARK MALL OF CONSTANTA CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 Art. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI 1.1. Co

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CITY PARK MALL OF CONSTANTA CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 Art. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI 1.1. Co REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CITY PARK MALL OF CONSTANTA CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 Art. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI 1.1. Concursul CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 (denumit in continuare

Mai mult

S-a cerut autentificarea prezentului inscris:

S-a cerut autentificarea prezentului inscris: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI TANĂNANA Sound Like a Rockstar 2017 Perioada campaniei: 5 20 August 2017 SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE (1) VIDEOMARKET SRL, cu sediul in Bucuresti,

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE VARA ASTA ESTE ZU SECTIUNEA 1 ORGANIZATOR/CONDITII GENERALE Organizatorul campaniei publicitare VARA AST

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE VARA ASTA ESTE ZU SECTIUNEA 1 ORGANIZATOR/CONDITII GENERALE Organizatorul campaniei publicitare VARA AST REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE VARA ASTA ESTE ZU SECTIUNEA 1 ORGANIZATOR/CONDITII GENERALE Organizatorul campaniei publicitare VARA ASTA ESTE ZU este GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L., cu

Mai mult

Microsoft Word - Termeni si conditii - campanie_Campanie_Fix-Mobil docx

Microsoft Word - Termeni si conditii - campanie_Campanie_Fix-Mobil docx REGULAMENT OFICIAL AL PROMOŢIEI Campanie Fix-Mobil 2019 Art. 1. Organizatorul Promoției 1.1. Organizatorul promoţiei Campanie Iarna 2019 (numită în continuare Promoţia ) este: Departamentul DIGITAL ROMANIA

Mai mult

Microsoft Word - Oraș.docx

Microsoft Word - Oraș.docx ORAȘ DENUMIRE MAGAZIN ADRESĂ Alba Iulia Alba Iulia 1, Nepi Calea Motilor nr 118, Judet Alba Albota Pitesti 2, Bradu Immochan DN 65B,sat Geamana,com Bradu, Judet Arges,Centrul Comercial Auchan Bradu Alexandria

Mai mult

CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţion

CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţion CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului 2019 1. Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţională de Probaţiune (DNP) este o structură cu personalitate

Mai mult

Anexa 1 Regulament_Magazine Participante *Magazine Participante_hipermarketuri Carrefour_ in care se emit cupoane de cumparaturi in perioada

Anexa 1 Regulament_Magazine Participante *Magazine Participante_hipermarketuri Carrefour_ in care se emit cupoane de cumparaturi in perioada Anexa 1 Regulament_Magazine Participante *Magazine Participante_hipermarketuri Carrefour_ in care se emit cupoane de cumparaturi in perioada 12.12.2018-16.12.2018, in conformitate cu prevederile Regulamentului

Mai mult

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI REGULAMENTUL CONCURSULUI Te pui cu blondele? Din data de 14 ianuarie 2015 Organizatorul concursului este S.C. ANTENA TV G

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI REGULAMENTUL CONCURSULUI Te pui cu blondele? Din data de 14 ianuarie 2015 Organizatorul concursului este S.C. ANTENA TV G I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI REGULAMENTUL CONCURSULUI Te pui cu blondele? Din data de 14 ianuarie 2015 Organizatorul concursului este S.C. ANTENA TV GROUP S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Garlei, Nr.

Mai mult

Solicitam autentificarea prezentului inscris

Solicitam autentificarea prezentului inscris SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI Regulamentul Campaniei BACK TO NEW COLLECTIONS 1.1 Organizator al Campaniei Back to new collections este S.C. TRIPONT INVEST S.R.L. cu sediul in Bucuresti, sector 1,

Mai mult

Microsoft Word - Regulament EMBA 2014.doc

Microsoft Word - Regulament EMBA 2014.doc REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Pregatim viitorul in businessul de excelenta CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL si regulamentul oficial al concursului Campania promotionala este organizata de MEDIAFAX MALL SRL

Mai mult

REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE AFI te recompenseaza (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRU

REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE AFI te recompenseaza (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRU REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE AFI te recompenseaza (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRUL COMERCIAL AFI COTROCENI Art. 1. Organizator Societatea

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE MOBILIER PENTRU EXTERIOR 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul campaniei promotionale este IKEA Romania S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti

Mai mult

Regulamentul Campaniei ACTIVEZI ȘI CÂȘTIGI! pentru promovarea activării Cardului de loialitate CLUB LUKOIL I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 1.1 Organizatoru

Regulamentul Campaniei ACTIVEZI ȘI CÂȘTIGI! pentru promovarea activării Cardului de loialitate CLUB LUKOIL I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 1.1 Organizatoru Regulamentul Campaniei ACTIVEZI ȘI CÂȘTIGI! pentru promovarea activării Cardului de loialitate CLUB LUKOIL I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 1.1 Organizatorul campaniei promoționale Activezi și Câștigi! ( Campania

Mai mult

Regulamentul Oficial al Promotiei Honda Green Challenge Art. 1 Organizatorul si Regulamentul oficial al Promotiei (1) Campania publicitara Honda Green

Regulamentul Oficial al Promotiei Honda Green Challenge Art. 1 Organizatorul si Regulamentul oficial al Promotiei (1) Campania publicitara Honda Green Regulamentul Oficial al Promotiei Honda Green Challenge Art. 1 Organizatorul si Regulamentul oficial al Promotiei (1) Campania publicitara Honda Green Challenge (denumita in continuare Promotie ) este

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE MAPED PREMIAZA COPIII DESTEPTI SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 1.1. Organizatorul campaniei prom

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE MAPED PREMIAZA COPIII DESTEPTI SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 1.1. Organizatorul campaniei prom REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE MAPED PREMIAZA COPIII DESTEPTI SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 1.1. Organizatorul campaniei promotionale "Maped premiaza copiii destepti" (denumita

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI Brad si Vin de la ProFM Art.1 - Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este So

REGULAMENTUL CAMPANIEI Brad si Vin de la ProFM Art.1 - Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este So REGULAMENTUL CAMPANIEI Brad si Vin de la ProFM Art.1 - Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este Societatea PRO TV S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul

Mai mult

Anexa 1.xls

Anexa 1.xls LISTA PUNCTELOR DE DISTRIBUTIE APARTINAND SC MOL ROMANIA SRL ABILITATE SA INCASEZE TARIFUL DE UTILIZARE A RETELEI DE DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA 1 Aiud - Transilvaniei 91086 ALBA Aiud, Str. Transilvaniei

Mai mult

REGULAMENTUL CONCURSULUI,,LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Concursul LIGA CELOR MAI BU

REGULAMENTUL CONCURSULUI,,LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Concursul LIGA CELOR MAI BU REGULAMENTUL CONCURSULUI,,LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Concursul LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI (denumit în continuare Concursul ) este

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE BEDROOM CE SA VA DESFASURA IN PERIOADA SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul cam

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE BEDROOM CE SA VA DESFASURA IN PERIOADA SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul cam REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE BEDROOM CE SA VA DESFASURA IN PERIOADA 28.09.2012 11.11.2012 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul campaniei promotionale este SC IKEA Romania SRL, cu sediul

Mai mult

Microsoft Word - Cerere de credit - Credit punte - finantarea capitalului de lucru - bunastare porcine - an II angajament.doc

Microsoft Word - Cerere de credit - Credit punte - finantarea capitalului de lucru - bunastare porcine - an II angajament.doc Inregistrare CEC BANK S.A. Nr../ CERERE DE CREDIT Catre: CEC BANK S.A. Unitatea teritoriala In conformitate cu Adeverinta inregistrare beneficiar emisa de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Mai mult

Nr

Nr Biroul Licente Autorizari MODIFICARI AVIZE DE RETRANSMISIE cu respectarea prevederilor art.82 din Legea audiovizualului nr.504/2002, cu completarile si modificarile ulterioare si ale deciziei CNA nr.72/2012

Mai mult

Data: DEPARTAMENTUL IN CARE SE DERULEAZA CAMPANIA: Electronice REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE La gama de televizoare primesti 1(unu) c

Data: DEPARTAMENTUL IN CARE SE DERULEAZA CAMPANIA: Electronice REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE La gama de televizoare primesti 1(unu) c Data: 09.05.2019 DEPARTAMENTUL IN CARE SE DERULEAZA CAMPANIA: Electronice REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE La gama de televizoare primesti 1(unu) cupon de pana la 500lei PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Mai mult

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE The STR8 Quiz Data concursului: 3 iunie 1 iulie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoționa

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE The STR8 Quiz Data concursului: 3 iunie 1 iulie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoționa REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE The STR8 Quiz Data concursului: 3 iunie 1 iulie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoțională The STR8 Quiz este organizată de RINGIER SPORTAL

Mai mult

Regulament

Regulament REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI PE FACEBOOK Mester la Volan Perioada concursului: 12.12.2018 14.01.2019 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizator al Concursului Meșter la Volan este MOL România

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI REGULAMENTUL CAMPANIEI Cu Enel ai o primire călduroasă acasă! Perioada campaniei: 18 martie 18 aprilie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI Campania Cu Enel ai o primire călduroasă acasă!, (numită

Mai mult

F-C-04/ Propuneri de proiecte primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior Nr. Crt. Cod proiect

F-C-04/ Propuneri de proiecte primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior Nr. Crt. Cod proiect F-C-04/02.2016 Propuneri de e primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior 1 2019-1-RO01-KA103-061366 Universitatea Politehnica din Timisoara Timisoara Timis

Mai mult

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident Regulamentul campaniei Provident Online Articolul 1 Organizatorul campaniei (1) Campania Provident Online (denumită în continuare Campania ) este organizată şi desfăşurată de către Provident Financial

Mai mult

Microsoft Word - ULTIMUL Reg 2012CRISS_Pag.130

Microsoft Word - ULTIMUL Reg 2012CRISS_Pag.130 Capitolul 9 - Criterii pentru acordarea punctelor la activitatea competitionala internationala oficiala, naţionala şi recorduri, pentru alcătuirea clasamentelor anuale pag. 301 - Clasamentul general cluburi

Mai mult

Anexa 6.1 CAIET DE SARCINI pentru procesul de Licitatie Caiet de sarcini ProCredit Bank Romania Departamentul IT Subiect: Upgrade VPN

Anexa 6.1 CAIET DE SARCINI pentru procesul de Licitatie Caiet de sarcini ProCredit Bank Romania Departamentul IT Subiect: Upgrade VPN Anexa 6.1 CAIET DE SARCINI pentru procesul de Licitatie Caiet de sarcini ProCredit Bank Romania Departamentul IT Subiect: Upgrade VPN Structura Caietului de Sarcini Caietul de sarcini se împarte în 3 Secţiuni

Mai mult

STRUCTURI SPORTIVE AFILIATE FRH cu drept de vot cf. art din STATUT 1 Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia 2 Liceul cu Program Sportiv Sebes 3 As

STRUCTURI SPORTIVE AFILIATE FRH cu drept de vot cf. art din STATUT 1 Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia 2 Liceul cu Program Sportiv Sebes 3 As STRUCTURI SPORTIVE AFILIATE FRH cu drept de vot cf. art. 28.2 din STATUT 1 Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia 2 Liceul cu Program Sportiv Sebes 3 Asociatia Judeteana de Handbal Arges 4 Asociatia Club

Mai mult

Competiția Susțin educația financiară în comunitatea mea 1. Organizatorul competiției Asociația Junior Achievement România (JA), organizație non-profi

Competiția Susțin educația financiară în comunitatea mea 1. Organizatorul competiției Asociația Junior Achievement România (JA), organizație non-profi Competiția Susțin educația financiară în comunitatea mea 1. Organizatorul competiției Asociația Junior Achievement România (JA), organizație non-profit, cu sediul în Strada Lisabona, numărul 8, sector

Mai mult

Data: DEPARTAMENTUL IN CARE SE DERULEAZA CAMPANIA: Electronice REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE La gama de televizoare, primesti 1(unu)

Data: DEPARTAMENTUL IN CARE SE DERULEAZA CAMPANIA: Electronice REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE La gama de televizoare, primesti 1(unu) Data: 30.05.2019 DEPARTAMENTUL IN CARE SE DERULEAZA CAMPANIA: Electronice REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE La gama de televizoare, primesti 1(unu) cupon de pana la 400lei PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Mai mult

Lista magazine participante: Oraș Alba Iulia Alexandria Arad Arad Arad Arad Arad Arad Arad Arad Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Moineș

Lista magazine participante: Oraș Alba Iulia Alexandria Arad Arad Arad Arad Arad Arad Arad Arad Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Bacău Moineș Lista magazine participante: Alba Iulia Alexandria Moinești Baia Mare Baia Mare Baia Mare Băicoi Băile Felix Bârlad Berceni Bistrița Bistrița Boldești Brăila Brăila Alba Iulia, Bd. T. Vladimirescu nr.

Mai mult

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident Regulamentul campaniei Provident Online Articolul 1 Organizatorul campaniei (1) Campania Provident Online (denumită în continuare Campania ) este organizată şi desfăşurată de către Provident Financial

Mai mult

Data: DEPARTAMENTUL IN CARE SE DERULEAZA CAMPANIA: Electronice REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE La gama de televizoare, primesti 1(unu)

Data: DEPARTAMENTUL IN CARE SE DERULEAZA CAMPANIA: Electronice REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE La gama de televizoare, primesti 1(unu) Data: 01.07.2019 DEPARTAMENTUL IN CARE SE DERULEAZA CAMPANIA: Electronice REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE La gama de televizoare, primesti 1(unu) cupon de pana la 400lei PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Mai mult

Microsoft Word - REGULAMENT FINAL 2013_ _2

Microsoft Word - REGULAMENT FINAL 2013_ _2 Capitolul 9 - Criterii pentru acordarea punctelor la activitatea competitionala internationala oficiala, naţionala şi recorduri, pentru alcătuirea clasamentelor anuale pag. 303 - Clasamentul general cluburi

Mai mult

ORDIN nr din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în

ORDIN nr din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în ORDIN nr. 4285 din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În conformitate cu prevederile

Mai mult

S-a cerut autentificarea prezentului înscris: timbru sec REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Explorează o lume plină de adrenalină la Digi 4K! (Concur

S-a cerut autentificarea prezentului înscris: timbru sec REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Explorează o lume plină de adrenalină la Digi 4K! (Concur S-a cerut autentificarea prezentului înscris: timbru sec REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Explorează o lume plină de adrenalină la Digi 4K! (Concursul) 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Explorează o lume

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI Marea Distraceala DIN CENTRUL COMERCIAL COLOSSEUM RETAIL PARK ART.1. Organizator Organizatorul Campaniei Marea Distraceala(denu

REGULAMENTUL CAMPANIEI Marea Distraceala DIN CENTRUL COMERCIAL COLOSSEUM RETAIL PARK ART.1. Organizator Organizatorul Campaniei Marea Distraceala(denu REGULAMENTUL CAMPANIEI Marea Distraceala DIN CENTRUL COMERCIAL COLOSSEUM RETAIL PARK ART.1. Organizator Organizatorul Campaniei Marea Distraceala(denumita in continuare Campania ) este S.C. NYX CROSS GRAFIX

Mai mult

Cum se face programarea la RAR - Registrul Auto Roman

Cum se face programarea la RAR - Registrul Auto Roman Cum se face programarea la RAR - Registrul Auto Roman Category : Ãnmatriculari auto Publicat de admin à n 07-Mar-2015 23:40 Indiferent daca cumparati o masina noua sau una second hand prima etapa pentru

Mai mult

[Public] Aprobat la 03 iunie 2019 I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 1 Programul CAMPANIEI PROMOŢIONALE FII ACTIV ACHITĂ CU CARDUL MAIB! 1.1. Org

[Public] Aprobat la 03 iunie 2019 I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 1 Programul CAMPANIEI PROMOŢIONALE FII ACTIV ACHITĂ CU CARDUL MAIB! 1.1. Org [Public] Aprobat la 03 iunie 2019 I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 1 Programul CAMPANIEI PROMOŢIONALE FII ACTIV ACHITĂ CU CARDUL MAIB! 1.1. Organizator al Campaniei promoţionale Fii activ achită

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL al campaniei promoționale de loialitate atașat cardurilor VISA emise de Mobiasbancă Secțiunea 1. Organizatorul 1.1. Campania prom

REGULAMENTUL OFICIAL al campaniei promoționale de loialitate atașat cardurilor VISA emise de Mobiasbancă Secțiunea 1. Organizatorul 1.1. Campania prom REGULAMENTUL OFICIAL al campaniei promoționale de loialitate atașat cardurilor VISA emise de Mobiasbancă Secțiunea 1. Organizatorul 1.1. Campania promoțională de loialitate dedicată cardurilor VISA de

Mai mult

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

LISTA  DE  CONTROL  A  REVIZIILOR Procedură internă privind soluţionarea plângerilor de la clienţii finali Intră sub incidenţa prezentei proceduri interne orice plângere adresată printr-o sesizare, reclamaţie, petiţie sau orice altă formă,

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI De Paste prinde Iepurasul de Aur de la Auchan 2018! Perioada Campaniei: ART. 1 ORGANIZATORUL PROMOTIEI (1

REGULAMENTUL CAMPANIEI De Paste prinde Iepurasul de Aur de la Auchan 2018! Perioada Campaniei: ART. 1 ORGANIZATORUL PROMOTIEI (1 REGULAMENTUL CAMPANIEI De Paste prinde Iepurasul de Aur de la Auchan 2018! Perioada Campaniei: 26.03.2018-10.04.2018 ART. 1 ORGANIZATORUL PROMOTIEI (1) Organizatorul Campaniei De Paste prinde Iepurasul

Mai mult

Regulamentul oficial al campaniei promotionale “Gaseste cadourile pierdute – Unica

Regulamentul oficial al campaniei promotionale “Gaseste cadourile pierdute – Unica Regulamentul oficial al campaniei promoţionale ELLE NEW MEDIA AWARDS 2019 Perioada campaniei: 13 mai 2019 2 iunie 2019 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE Campania promoţională ELLE NEW MEDIA

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat CNADNR SA depunere oferte Acorduri Cadru pentru activitatea de deszapezire.docx

Microsoft Word - Comunicat CNADNR SA depunere oferte Acorduri Cadru pentru activitatea de deszapezire.docx Comunicat de presă 21.07.2016 CNADNR SA a demarat procedura de achiziție publică în vederea încheierii de Acorduri Cadru servicii avand ca obiect "Întreţinere Curentă pe timp de iarnă 2016-2020", astfel,

Mai mult

Microsoft Word - regulament_promo_vara_Fiat_08_06_2016.docx

Microsoft Word - regulament_promo_vara_Fiat_08_06_2016.docx REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI FiatService: Vrei să pară sau să fie? desfăşurată în reţeaua autorizată Auto Italia participantă în perioada 15 iunie 15 septembrie 2016 Art.1. Organizator Organizatorul

Mai mult

PARTICIPANTI PROBA DE BARAJ_ENGLEZA_EDITIA MARTIE 2019 NUMAR DE ELEVI PE CLASE Scoala Localitate Judet Clasa III Clasa IV Clasa V Clasa VI Clasa VII C

PARTICIPANTI PROBA DE BARAJ_ENGLEZA_EDITIA MARTIE 2019 NUMAR DE ELEVI PE CLASE Scoala Localitate Judet Clasa III Clasa IV Clasa V Clasa VI Clasa VII C PARTICIPANTI PROBA DE BARAJ_ENGLEZA_EDITIA MARTIE 2019 NUMAR DE ELEVI PE CLASE Scoala Localitate Judet Clasa III Clasa IV Clasa V Clasa VI Clasa VII Clasa VIII Clasa IX Clasa X Clasa XI Clasa XII TOTAL

Mai mult

Regulamentul campaniei

Regulamentul  campaniei Regulamentul campaniei Castiga un bax de vin de la Alarma ProFM Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este PRO TV SA cu sediul in Bucuresti, B-dul

Mai mult

Microsoft Word - Modelul de contract adaptat 1.doc

Microsoft Word - Modelul de contract adaptat 1.doc CONTRACT - MODEL - nr. / servicii de de introducere date istorice în SIMPOP 1. Autoritatea contractantă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - prin Direcţia Generală Pescuit Autoritate de Management

Mai mult

Prin intermediul serviciul de Internet Banking BT24 oferit de Banca Transilvania, se pot achita gratuit facturi emise de urmatorii furnizori, in contu

Prin intermediul serviciul de Internet Banking BT24 oferit de Banca Transilvania, se pot achita gratuit facturi emise de urmatorii furnizori, in contu Manual de plati facturi prin Internet Banking BT24 Daca o zi din viata ta arata asa: program foarte incarcat, nu ai timp suficient sa ajungi la banca sa-ti faci operatiunile, ore foarte multe petrecute

Mai mult

Nr. crt Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior Rezultate finale evaluare proiecte FDI 2019: Lista proiectelor pe domenii propuse

Nr. crt Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior Rezultate finale evaluare proiecte FDI 2019: Lista proiectelor pe domenii propuse 1 CNFIS-FDI-2019-0153 D1-Echitate&Acces U48 a de Vest Timisoara 94,17 397.000 2 CNFIS-FDI-2019-0363 D1-Echitate&Acces U20 a "Babes - Bolyai" Cluj 93,33 400.000 3 CNFIS-FDI-2019-0078 D1-Echitate&Acces U19

Mai mult

REGULAMENTUL PROMOŢIEI AVON

REGULAMENTUL PROMOŢIEI AVON REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE ARIEL LINEUP PLUS - CARREFOUR ORGANIZATĂ ȊN PERIOADA 16.05.2019 22.05.2019 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 1. Organizatorul Campaniei Promoționale

Mai mult

LISTA PUNCTELOR DE LUCRU APARTINAND SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL ABILITATE SA INCASEZE TARIFUL DE TRECERE (PEAJ) Nr. Crt. PUNCT DE LUCRU JUDE

LISTA PUNCTELOR DE LUCRU APARTINAND SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL ABILITATE SA INCASEZE TARIFUL DE TRECERE (PEAJ) Nr. Crt. PUNCT DE LUCRU JUDE LISTA PUNCTELOR DE LUCRU APARTINAND SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL ABILITATE SA INCASEZE TARIFUL DE TRECERE (PEAJ) 1 AIUD - TRANSILVANIEI ALBA AIUD STR. TRANSILVANIEI NR. 95 2 ALBA IULIA-CLUJULUI

Mai mult

REGULAMENT CONCURS

REGULAMENT CONCURS REGULAMENT CONCURS ABONEAZA-TE LA NEWSLETTER Art. 1. Organizatorul şi regulamentul oficial al campaniei Campania este organizată de S.C. WHITE SPOT PRODUCTION SRL (WSP) cu sediul in Bucuresti, Sector 6,

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE EUROPROVOCAREA U21 CAPITOLUL 1 - DENUMIREA ORGANIZATORULUI 1.1 BET ZONE S.R.L., persoană juridică română, cu sediu

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE EUROPROVOCAREA U21 CAPITOLUL 1 - DENUMIREA ORGANIZATORULUI 1.1 BET ZONE S.R.L., persoană juridică română, cu sediu REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE EUROPROVOCAREA U21 CAPITOLUL 1 - DENUMIREA ORGANIZATORULUI 1.1 BET ZONE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, sectorul 3, Cladirea TN Offices

Mai mult

Microsoft Word - Regulament promotie RZB II_ _final.doc

Microsoft Word - Regulament promotie RZB II_ _final.doc REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE Raiffeisen Bank şi Western Union îţi înnoiesc căminul! Perioada campaniei: 15.12.2006-15.03.2007 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE Organizatorul

Mai mult

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat în noiembrie 2009

Mai mult

Microsoft Word - Regulament-campanie-vara_v2_siteFB.docx

Microsoft Word - Regulament-campanie-vara_v2_siteFB.docx REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE Vara ca stil de viata (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRUL COMERCIAL AFI COTROCENI Art. 1. Organizator Societatea

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% ext

REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% ext REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama

Mai mult

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH 60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch 15 ianuarie mai Organizato

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH 60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch 15 ianuarie mai Organizato REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH 60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch 15 ianuarie 2017 31 mai 2017 1. Organizatorul campaniei: Campania promoţională 60 zile Money

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE Freestyle Holidays 1. Organizatorul Campaniei Organizatorul campaniei promoţionale Freestyle Holidays este ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., o societate înfiinţată conform

Mai mult

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010 Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - decembrie 2018 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico

Mai mult

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - iunie 2019 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico sociali

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Combo Săptămânile florilor SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul i promoționale este IKEA Romania S.A., cu sediul social in București, Sos. București Ploiești Nr. 42A,

Mai mult

Microsoft Word - Reg. campanie BTS ISTYLE Online docx

Microsoft Word - Reg. campanie BTS ISTYLE  Online docx REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE DE REDUCERI PROMOŢIONALE Back to School 2018 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 1.1.Organizatorul Campaniei Promoționale Back to School 2018 (denumită

Mai mult

REGULAMENT CONCURS Concurs Canon Cashback - ClubulFoto.com Perioada desfăşurării Concursului: 31 mai - 9 iunie 2017 Articolul 1. Organizatorul Concurs

REGULAMENT CONCURS Concurs Canon Cashback - ClubulFoto.com Perioada desfăşurării Concursului: 31 mai - 9 iunie 2017 Articolul 1. Organizatorul Concurs REGULAMENT CONCURS Concurs Canon Cashback - ClubulFoto.com Perioada desfăşurării Concursului: 31 mai - 9 iunie 2017 Articolul 1. Organizatorul Concursului Art. 1.1. Concursul Canon Cashback - ClubulFoto.com

Mai mult