Cursul 8. Teoria Grafurilor. Introducere. noiembrie Cursul 8

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Cursul 8. Teoria Grafurilor. Introducere. noiembrie Cursul 8"

Transcriere

1 Teoria Grafurilor. Introducere noiembrie 2020

2 Teoria Grafurilor Cuprins Graf = structură de date pentru modelarea relaţiilor binare dintre componentele unui sistem. G = (V, E) unde V : mulţime de noduri = componentele sistemului E : listă de muchii = legături/relaţii dintre noduri Tipuri de grafuri: Neorientate: b a c d e V = {a, b, c, d, e} E = [a b, b c, b c, e c, e e, d e, d a, c a] b c V = {a, b, c, d, e} e Orientate: E = [a b, b c, c b, e c, a d e e, e d, d a, c a] Muchiile orientate se numesc si arce (singular: arc). Observaţie: Dacă a b atunci: În grafuri neorientate: a b = b a (orientarea nu contează) În grafuri orientate: a b b a (orientarea contează!)

3 Vocabularul teoriei grafurilor Terminologie Orice muchie este incidentă la 2 noduri (capetele muchiei). Un arc a b are sursa a şi destinaţia b. Muchiile de forma a a sau a a se numesc bucle. Apariţiile multiple ale unei muchii în E se numesc muchii paralele. Exemplu: b c în E = [a b, b c, b c, e c, e e, d e, d a, c a] Un graf orientat se numeşte şi digraf (engl. directed graph). Un pseudograf este un graf cu bucle şi muchii paralele. Un multigraf este un graf fără bucle şi cu muchii paralele. Un graf simplu este un graf fără bucle şi fără muchii paralele. dacă G = (V, E) este graf simplu atunci E V V şi scriem a b în loc de a, b E. cel mai adesea, vom studia grafuri simple.

4 Grafuri ponderate Graf ponderat (G, w) unde G = (V, E) este un graf w : E R unde w(e) este ponderea sau greutatea muchiei e E. Dacă G este graf simplu iar e = x y sau e = x y, atunci scriem w(x, y) în loc de w(e). Exemplu b a 3 4 e c d 7 12 f w(a, b) = 3, w(a, e) = 4, w(b, c) = 2 w(c, b) = 9, w(c, f ) = 12, w(c, e) = 1 w(e, b) = 5, w(e, d) = 1, w(d, f ) = 7

5 Vocabularul teoriei grafurilor Ordinul unui graf = numărul de noduri Mărimea unui graf = numărul de muchii Mulţimea de vecini a unui nod x V : V (x) = {y x y E} dacă graful este neorientat V (x) = {y x y E} dacă graful este orientat Dacă S V atunci V (S) = x S V (x). V [x] = V (x) {x} x este nod terminal dacă are un singur vecin: V (x) = 1 x este nod izolat dacă nu are vecini: V (x) = 0 Dacă G este graf neorientat: gradul lui x este deg(x) = {y x y E} + {y y x E} secvenţa de grade a lui G este lista gradelor nodurilor din G, în ordine descrescătoare. Dacă G este digraf: gradul interior al lui x este deg (x) = {y y x E} gradul exterior al lui x este deg + (x) = {y x y E}

6 Vocabularul teoriei grafurilor Exemplu Mărimea: Ordinul: 6 v V (v) V [v] deg(v) 1 {1, 2, 5} {1, 2, 5} 4 2 {1, 3, 4} {1, 2, 3, 4} 3 3 {2, 4} {2, 3, 4} 2 4 {2, 3} {2, 3, 4} 2 5 {1} {1, 5} 1 6 {6} 0 Secvenţa de grade este [4, 3, 2, 2, 1, 0]. Nodul 5 este terminal. Nodul 6 este izolat.

7 Vocabularul teoriei grafurilor Exemplu Mărimea: Ordinul: 7 v V (v) V [v] deg (v) deg + (v) deg(v) 1 {1, 2, 5} {1, 2, 5} {1, 3, 4, 5} {1, 2, 3, 4, 5} {2, 4} {2, 3, 4} {2, 3} {2, 3, 4} {1, 3} {1, 3, 5} {6} Secvenţa de grade este lista [5, 4, 2, 2, 1, 0].

8 Grafuri izomorfe Grafurile simple G = (V, E) şi H = (V, E ) sunt izomorfe, şi scriem G H, dacă există o funcţie bijectivă f : V V astfel încât x y E dacă şi numai dacă f (x) f (y) E x y E dacă şi numai dacă f (x) f (y) E Remarcă. Două grafuri sunt izomorfe dacă putem redenumi nodurile primului graf cu numele nodurilor celui de-al doilea graf în aşa fel încât muchiile dintre noduri să rămână aceleaşi. De exemplu G H unde G: H: a g c b n h 3 7 i d

9 Vocabularul teoriei grafurilor Conectivitate (1) Dacă G = (V, E) este graf neorientat atunci Un drum sau cale de la x la y în G este o listă de noduri π = [x 1, x 2,..., x n ] astfel încât n 2, x 1 = x, x n = y şi x i x i+1 E pentru 1 i < n. Lungimea drumului este n 1. Dacă G = (V, E) este graf orientat atunci Un drum sau cale de la x la y în G este o listă de noduri π = [x 1, x 2,..., x n ] astfel încât n 2, x 1 = x, x n = y şi x i x i+1 E pentru 1 i < n. Lungimea drumului este n 1.

10 Vocabularul teoriei grafurilor Conectivitate (2) Scriem x y dacă există drum de la x la y, şi x π y dacă π este un drum de la x la y. Un drum este elementar dacă nu conţine de mai multe ori acelaşi nod, hamiltonian dacă este elementar şi conţine toate nodurile grafului. simplu dacă nu conţine de mai multe ori aceeaşi muchie, eulerian dacă este simplu şi conţine toate muchiile grafului. Un ciclu este un drum simplu de la un nod x la x. Un ciclu [x 1,..., x n, x 1 ] este hamiltonian dacă [x 1,..., x n ] este drum eulerian. eulerian dacă este drum eulerian.

11 Vocabularul teoriei grafurilor Conectivitate [5, 1, 2, 3, 4, 2] este un drum simplu dar neelementar de lungime 5. [5, 1, 2, 4] şi [5, 1, 2, 3] sunt drumuri elementare de lungime 3. [2, 1, 5, 2, 3, 4, 2] este un ciclu neelementar de lungime 6. [2, 3, 4, 2] este un ciclu elementar de lungime 3. [1, 2, 5, 1, 4, 3, 2, 4] este un drum eulerian. [2, 5, 1, 4, 3, 2] este un ciclu hamiltonian.

12 Vocabularul teoriei grafurilor Conectivitate [5, 1, 2, 3, 4, 2] este un drum simplu dar neelementar de lungime 5. [5, 1, 2, 4] şi [5, 1, 2, 3] sunt drumuri elementare de lungime 3. [2, 1, 5, 2, 3, 4, 2] este un ciclu neelementar de lungime 6. [2, 3, 4, 2] este un ciclu elementar de lungime 3. [1, 2, 5, 1, 4, 3, 2, 4] este un drum eulerian. [2, 5, 1, 4, 3, 2] este un ciclu hamiltonian are drumul hamiltonian [3, 1, 2, 5, 4] şi ciclul eulerian [5, 4, 5, 1, 3, 1, 2, 5].

13 Vocabularul teoriei grafurilor Componente conexe Componentele conexe sunt definite pentru grafuri neorientate G = (V, E). Relaţia de conectivitate este o relaţie de echivalenţă clasele de echivalenţă ale lui se numesc componente conexe ale lui G. Exemplu are 3 componente conexe: {1, 2, 3, 4, 5}, {6, 8, 9} şi {7}.

14 Vocabularul teoriei grafurilor Componente tare conexe Componentele tare conexe, sau tari, sunt definite pentru grafuri neorientate G = (V, E). Conectivitatea tare x ct y : x y şi y x este o relaţie de echivalenţă. Clasele de echivalenţă ale lui ct se numesc componente tari ale lui G. G este tare conex dacă are o singură componentă tare, adică dacă oricare două noduri din V sunt conectate tare. Exemplu are 3 componente tari: {1, 2, 3, 4, 5}, {6, 8, 9} şi {7}.

15 Teoreme fundamentale ale Teoriei Grafurilor Teorema 1. Într-un graf, suma gradelor nodurilor este egală cu dublul numărului de muchii. deg(x) = 2 E(G). x V (G) Teorema 2. Orice drum de la x la y conţine un drum elementar de la x la y. Schiţă de demonstraţie:

16 Clase de grafuri Grafuri complete (K n), grafuri nule (E n) Graful complet K n (n 1) are V = {1, 2,..., n} şi E = {i j 1 i < j n}. K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 Graful nul E n (n 1) are V = {1, 2,..., n} şi E =. E 1 E 2 E 3 E 4 E 5

17 Clase de grafuri Grafuri ciclice (C n), grafuri bipartite complete (K m,n) Graful ciclic C n (n 1) are V = {1, 2,..., n} şi E = {i j 1 i n, j = 1 + (i mod n)}. C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 Pentru m, n > 0, graful bipartit complet K m,n are V = {x i 1 i m} {y j 1 j n} şi E = {x i y j 1 i m, 1 j n}

18 Clase de grafuri Căi şi arbori Calea P n este graful cu V = {1, 2,..., n} şi E = {i j 1 i < n, j = i + 1}. 1 2 n 1 n Un arbore de ordinul n este un graf simplu conex cu n noduri şi fără cicluri. Mulţimea acestor arbori se notează cu T n. Remarcă. Toţi arborii din T n au n noduri şi n 1 muchii. Exemplu. Arbori din clasa T 5 : G 1 : G 2 : G 3 :

19 Subgraf, subgraf parţial Fie G = (V, E) un graf şi S V. Subgraful indus de S în G este graful G = (S, E ) unde E = {e E capetele lui e sunt în S}. G este subgraf al lui G dacă G = G[S] pentru un S V. În acest caz, mai spunem şi că G este conţinut în G. G = (V, E ) este subgraf parţial al lui G dacă V V şi E E.

20 Subgraf, subgraf parţial Fie G = (V, E) un graf şi S V. Subgraful indus de S în G este graful G = (S, E ) unde E = {e E capetele lui e sunt în S}. G este subgraf al lui G dacă G = G[S] pentru un S V. În acest caz, mai spunem şi că G este conţinut în G. G = (V, E ) este subgraf parţial al lui G dacă V V şi E E. Exemplu. Fie G graful Subgraf: u t s Subgraf parţial: v u t u t x y s w v s v z x y x y

21 Vocabularul teoriei grafurilor Clică, subdiviziune O n-clică (sau doar clică) a unui graf neorientat G este un subgraf al lui G izomorf cu K n. De exemplu: G 2 G 3 G 4 O subdiviziune a unui graf neorientat G este un graf obţinut prin una sau mai multe inserări succesive de noduri noi pe muchiile lui G. De exemplu: este subdiviziune a lui K 2,2. nu este subdiviziune a lui K 2,2.

22 Operaţii cu grafuri Fie G = (V, E) un graf, x V, S V şi T E. G S este subgraful indus G[V S] G T este subgraful parţial (V, E T ) G \ S este graful (V, E ) obţinut din contracţia nodurilor din S în un singur nod nou x S : V = (V S) {x S } Dacă G este neorientat atunci E ={x y x, y V S şi x y E} {x x S există x y E cu x V S şi y S}. Dacă G este digraf atunci E ={x y x, y V (G) S şi x y E} {x x S există x y E cu x V S şi y S} {x S y există x y E cu x S şi y V S}. G \ e este graful G \ S unde S sunt capetele muchiei e.

23 Operaţii cu grafuri Exemple G 1 : G 1 {1, 5} G 2 : G 1 (1 5) 9 3 x {1,2,3,4,5} x {1,5} 2 4 G 1 \ {1, 5} = G 1 (1 5) G 2 {2} G 2 {2 3, 6 3} 6 8 G 2 \{1, 2, 3, 4, 5}

24 Vocabularul teoriei grafurilor δ(g), (G), α(g), ω(g) Fie G = (V, E) un graf neorientat şi S V. Gradul minim al lui G este δ(g) = min{deg(x) x V } Gradul maxim al lui G este (G) = max{deg(x) x V } Mulţimea de noduri S este stabilă sau independentă dacă nu există nici o muchie între noduri din S. Numărul de independenţă al lui G este α(g) = max{ S S este mulţime independentă în G}. Numărul de clică ω(g) al lui G este ordinul maxim al unei clici din G, adică ω(g) = max{n H este n-clică a lui G}.

25 Vocabularul teoriei grafurilor Exemple b c y z G 1 : x a G 2 : s d t e δ(g 1 ) = (G 1 ) = 3, α(g 1 ) = 4, ω(g 1 ) = 2. δ(g 2 ) = 2, (G 2 ) = 6, α(g 2 ) = 3, ω(g 2 ) = 4.

26 Vocabularul teoriei grafurilor Articulaţii şi punţi Fie G = (V, E) un graf neorientat conex. x V (G) este nod de articulaţie (engl. cut vertex) dacă G {x} nu este conex. Altfel spus, ştergerea lui x distruge conectivitatea lui G. e E(G) este o punte (engl. bridge) dacă G e nu este conex. Altfel spus, ştergerea muchiei e distruge conectivitatea lui G. S V (G) este o mulţime de articulaţie (engl. vertex cut set) a lui G dacă graful G S nu este conex. Altfel spus, ştergerea nodurilor din S distruge conectivitatea lui G.

27 Vocabularul teoriei grafurilor grad de conectivitate, distanţă, excentricitate, centru, periferie, rază, diametru Gradul de conectivitate κ(g) al unui graf incomplet G este numărul minim de noduri ce trebuie eliminate din G pentru a-l deconecta, adică κ(g) = min{ S S este mulţime de articulaţie a lui G}. Dacă k este un întreg strict pozitiv, spunem că G este k-conex dacă k κ(g). Distanţa d(x, y) de la x la y este cea mai mică lungime a unui drum de la x la y. Excentricitatea e(x) a nodului x este distanţa cea mai mare de la x la un nod în G, adică e(x) = max{d(x, y) y V }. Centrul lui G este mulţimea nodurilor cu excentricitate minimă. Periferia lui G este mulţimea nodurilor cu excentricitate maximă. Raza lui G este excentricitatea unui nod din centrul lui G, adică radius(g) = min{e(x) x V }. Diametrul lui G este excentricitatea unui nod de la periferia lui G, adică diam(g) = max{e(x) x V }.

28 Vocabularul teoriei grafurilor Exemple 1 2 G 1 : a b c d e g f h are 3 puncte de articulaţie (cele încercuite) şi 2 punţi (cele îngroşate). a b c G 2 : d e g f h nu are puncte de articulaţie şi nici punţi, dar are mulţimi de articulaţie cu 2 noduri, de exemplu {c, e}, {f, g} sau {b, e}. Deci κ(g 2 ) = 2.

29 Vocabularul teoriei grafurilor Exemple G: r a x v s c u z e d(x, c) = 2, d(r, z) = 4, e(x) = e(e) = 2, e(z) = e(z) = 4, radius(g) = 2, diam(g) = 4, G are centrul {x, e}, G are periferia {r, z}.

30 Reprezentarea grafurilor pe calculator 1 Listă de noduri + listă de muchii 2 Liste de adiacenţă 3 Matrice de adiacenţă 4 Matrice de incidenţă 5 Matrice de ponderi

31 Reprezentarea grafurilor 1. Cu listă de noduri + listă de muchii Exemplu b a c d e Listă de noduri V = [a, b, c, d, e] Listă de muchii E = [a b, a c, a d, b c, c e, d e] Observaţii: a b = b a, a c = c a, etc. muchia a b mulţimea {a, b} b a c d e Listă de noduri V = [a, b, c, d, e] Listă de arce E = [a b, c a, c b, d a, e c, e d] Observaţii: a b b a, a c c a, etc. arcul a b perechea a, b Remarcă Dacă nu există noduri izolate, nu este necesar să fie reţinută lista de noduri V : V se poate calcula din E

32 Reprezentarea grafurilor 2. Cu liste de adiacenţă Pentru fiecare nod u V se reţine lista de vecini a lui u. Exemplu b a c d e adj[a] = [b, c, d] adj[b] = [a, c] adj[c] = [a, b, e] adj[d] = [a, e] adj[e] = [c, d] b a c d e adj[a] = [b] adj[b] = [] adj[c] = [a, b] adj[d] = [a] adj[e] = [c, d]

33 Reprezentarea grafurilor 3. Cu matrice de adiacenţă Presupunem că G = (V, E) este un graf cu n noduri. 1 Fixăm o enumerare [x 1, x 2,..., x n ] a nodurilor din V. 2 Matricea de adiacenţă este A G = (a ij ) de dimensiune n n cu a ij := numărul de muchii de la nodul x i la nodul x j. Observaţii 1 Înainte de a construi A G din G, trebuie fixată o enumerare a tuturor nodurilor: [x 1, x 2,..., x n ] 2 Dacă G este neorientat, A G este matrice simetrică 3 Dacă G este graf simplu, A G conţine doar 0 şi 1

34 Reprezentarea grafurilor cu matrice de adiacenţă Exemple b G: a b G: a c d c d e e Enumerarea nodurilor: [a, b, c, d, e] A G = Enumerarea nodurilor: [a, b, c, d, e] A G =

35 Reprezentarea digrafurilor 4. Cu matrice de incidenţă Presupunem că G = (V, E) este digraf. 1 Fixăm o enumerare V = [v 1,..., v n ] a nodurilor din V 2 Fixăm o enumerare E = [e 1,..., e p ] a muchiilor din E Matricea de incidenţă M G = (m ij ) are dimensiunea n p şi 1 dacă e j are sursa v i m ij = 1 dacă e j are destinaţia v i 0 în toate celelalte cazuri. Exemplu Dacă V = [a, b, c, d, e], E = [e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8 ] şi M G = a e 1 e 6 e e8 b e 4 e 5 e 7 e 2 e 3 d c

36 Reprezentarea grafurilor simple ponderate 5. Cu matrice de ponderi Presupunem că G = ((V, E), w) este un graf simplu ponderat. Fixăm o enumerare [x 1, x 2,..., x n ] a nodurilor din V. Matricea de ponderi W G = (w ij ) a lui (G, w) este matricea de dimensiune n n cu w ij = 0 dacă i = j, w(x i, x j ) dacă x i x j E sau x i x j E, + în celelalte cazuri. Exemplu (Digraf ponderat cu enumerare de noduri [a, b, c, d, e, f ]) G : a 3 4 b e c d 7 12 f W G =

37 Reprezentarea grafurilor Studiu comparativ pentru un graf cu n noduri şi m muchii Reprezentarea cu listă de muchii Adecvată pentru reprezentarea grafurilor simple fără noduri izolate, cu m n 2 Complexitate spaţială (memorie ocupată): O(m) Reprezentarea cu liste de adiacenţă Permite enumerarea rapidă a vecinilor unui nod Complexitate spaţială (memorie ocupată): O(n + m) Reprezentarea cu matrice de adiacenţă A G = (a ij ) sau cu matrice de ponderi W G = (w ij ) Test rapid de conectivitate directă între 2 noduri: O(1) (v i, v j ) E dacă a ij = 0 sau dacă w ij = Complexitate spaţială (memorie ocupată): O(n 2 ) - reprezentare neadecvată când m n 2 Reprezentarea cu matrice de incidenţă M G Complexitate temporală: O(n m)

38 Un Java API pentru lucrul cu grafuri Pentru familiarizarea cu algoritmii fundamentali de lucru cu grafuri, vom folosi biblioteca de clase java algs4.jar. Detalii despre ce oferă această bibliotecă găsiţi aici. Sugestii de instalare şi utilizare pe laptop-ul personal: Instalaţi/actualizaţi Eclipse IDE for Java Developers de aici Descărcaţi algs4.jar de aici. Creaţi un proiect Java EduGraph. Creaţi package-ul ro.uvt.cs.graphs în cadrul proiectului EduGraph. Adăugati biblioteca externă algs4.jar: Properties Java Build Path Libraries Add External JARs

Grafuri - Concepte de baza. Tipuri de grafuri. Modalitati de reprezentare

Grafuri - Concepte de baza. Tipuri de grafuri. Modalitati de reprezentare Concepte de bază. Tipuri de grafuri. Modalităţi de reprezentare Mircea Marin Departamentul of Informatică Universitatea de Vest din Timişoara mircea.marin@e-uvt.ro 9 noiembrie 2018 Introducere Ce este

Mai mult

Grafuri neorinetate Aplicatii 1 Care este numărul maxim de componente conexe pe care le poate avea un graf neorientat cu 20 noduri şi 12 muchii? a. 6

Grafuri neorinetate Aplicatii 1 Care este numărul maxim de componente conexe pe care le poate avea un graf neorientat cu 20 noduri şi 12 muchii? a. 6 Grafuri neorinetate Aplicatii 1 Care este numărul maxim de componente conexe pe care le poate avea un graf neorientat cu 20 noduri şi 12 muchii? a. 6 b. 12 c. 10 d. 15 2 Câte grafuri neorientate, distincte,

Mai mult

2.1.Tipul tablou unidimensional

2.1.Tipul tablou unidimensional 7. Grafuri 7.1. Grafuri neorientate - Teste grilă 1. V_88_I_5. Care este numărul minim de noduri pe care îl poate conţine un graf neorientat cu 50 de muchii, şi în care 15 noduri sunt izolate? a. 25 b.

Mai mult

Probleme rezolvate informatica: Probleme rezolvate grafuri si a

Probleme rezolvate informatica: Probleme rezolvate grafuri si a Mai multe Creați blog Autentificare LUNI, 11 MARTIE 2013 Probleme rezolvate grafuri si arbori Probleme rezolvate de catre : Ginghina Cristian Onica Viorel Neculai Alexandru Anton Cosmin INFORMATICA Teorie

Mai mult

Slide 1

Slide 1 SCTR -SZOKE ENIKO - Curs 4 continuare curs 3 3. Componentele hard ale unui sistem de calcul in timp real 3.1 Unitatea centrala de calcul 3.1.1 Moduri de adresare 3.1.2 Clase de arhitecturi ale unitatii

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Curs_SDA_9_RO_2019_v2.pptx

Microsoft PowerPoint - Curs_SDA_9_RO_2019_v2.pptx SDA (PC2) Curs 9 Liste / Grafuri / Arbori Iulian Năstac Lista dublu înlănțuită Recapitulare Într-o astfel de listă fiecare nod conţine doi pointeri: unul spre nodul următor şi unul spre nodul precedent.

Mai mult

Microsoft Word - _arbori.docx

Microsoft Word - _arbori.docx ARBORI Să presupunem că o firmă doreşte să conecteze la TV, prin cablu, cele n case ale unui sat. Cum vor fi conectate casele la cablu? Logic, va trebui ca fiecare casă să fie conectată. Apoi, la o casă

Mai mult

Logică și structuri discrete Logică propozițională Marius Minea marius/curs/lsd/ 3 noiembrie 2014

Logică și structuri discrete Logică propozițională Marius Minea   marius/curs/lsd/ 3 noiembrie 2014 Logică și structuri discrete Logică propozițională Marius Minea marius@cs.upt.ro http://www.cs.upt.ro/ marius/curs/lsd/ 3 noiembrie 2014 Unde aplicăm verificarea realizabilității? probleme de căutare și

Mai mult

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului Grup Scolar Gh. Asachi Galati Proiect pentru obtinerea certificatului de competente profesionale Speci

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului Grup Scolar Gh. Asachi Galati Proiect pentru obtinerea certificatului de competente profesionale Speci Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului Grup Scolar Gh. Asachi Galati Proiect pentru obtinerea certificatului de competente profesionale Specializare : matematica-informatica 2006-2007 Tema proiectului:

Mai mult

Logică și structuri discrete Limbaje regulate și automate Marius Minea marius/curs/lsd/ 24 noiembrie 2014

Logică și structuri discrete Limbaje regulate și automate Marius Minea   marius/curs/lsd/ 24 noiembrie 2014 Logică și structuri discrete Limbaje regulate și automate Marius Minea marius@cs.upt.ro http://www.cs.upt.ro/ marius/curs/lsd/ 24 noiembrie 2014 Un exemplu: automatul de cafea acțiuni (utilizator): introdu

Mai mult

Nr. 932 din Avizat ISJ Vâlcea, Inspector școlar informatică, Ciochină Luisa EXAMEN DE ATESTARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR

Nr. 932 din Avizat ISJ Vâlcea, Inspector școlar informatică, Ciochină Luisa EXAMEN DE ATESTARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR Nr. 932 din 12.12.2018 Avizat ISJ Vâlcea, Inspector școlar informatică, Ciochină Luisa EXAMEN DE ATESTARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR DE MATEMATICĂ INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ INFORMATICĂ,

Mai mult

Introducere

Introducere Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic AEACD 17. Segmentarea imaginilor: Region-based segmentation. Graph Theory In Image Segmentation Region-based segmentation

Mai mult

Analiză de flux de date 29 octombrie 2012

Analiză de flux de date 29 octombrie 2012 Analiză de flux de date 29 octombrie 2012 Analiză statică: definiţie O analiză a codului sursă (fără a executa programul), cu scopul de a determina proprietăţi ale programului sursă. (in principal corectitudinea,

Mai mult

Limbaje de ordinul I LOGICA DE ORDINUL I Un limbaj L de ordinul I este format din: o mulţime numărabilă V = {v n n N} de variabile; conectorii şi ; pa

Limbaje de ordinul I LOGICA DE ORDINUL I Un limbaj L de ordinul I este format din: o mulţime numărabilă V = {v n n N} de variabile; conectorii şi ; pa Limbaje de ordinul I LOGICA DE ORDINUL I Un limbaj L de ordinul I este format din: o mulţime numărabilă V = {v n n N} de variabile; conectorii şi ; paranteze: (, ); simbolul de egalitate =; cuantificatorul

Mai mult

I

I METODA VECTORIALĂ ÎN GEOMETRIE prof. Andrei - Octavian Dobre Această metodă poate fi descrisă după cum urmează: Fiind dată o problemă de geometrie, după explicitarea şi reprezentarea grafică a configuraţiei

Mai mult

Slide 1

Slide 1 STRUCTURI DE DATE Arbori B Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date Relaţionale (SGBDR): operatie importanta regasirea rapida a datelor indecsi. Indexul: colecţie de perechi

Mai mult

Logică și structuri discrete Relații. Funcții parțiale Marius Minea marius/curs/lsd/ 20 octombrie 2014

Logică și structuri discrete Relații. Funcții parțiale Marius Minea   marius/curs/lsd/ 20 octombrie 2014 Logică și structuri discrete Relații. Funcții parțiale Marius Minea marius@cs.upt.ro http://www.cs.upt.ro/ marius/curs/lsd/ 20 octombrie 2014 Relații în lumea reală și informatică Noțiunea matematică de

Mai mult

Slide 1

Slide 1 BAZELE ELECTOTEHNICII BE I An I - ETTI CUS 3 Conf. dr.ing.ec. Claudia PĂCUA e-mail: Claudia.Pacurar@ethm.utcluj.ro CICUITE ELECTICE DE CUENT CONTINUU Teorema conservării puterilor Enunț: Puterea primită

Mai mult

Analiză statică Analiza fluxului de date 23 octombrie 2014

Analiză statică Analiza fluxului de date 23 octombrie 2014 Analiză statică Analiza fluxului de date 23 octombrie 2014 Analiză statică: definiție O analiză a codului sursă (fără a executa programul), cu scopul de a determina proprietăți ale programului sursă. (in

Mai mult

Retele Petri si Aplicatii

Retele Petri si Aplicatii Reţele Petri şi Aplicaţii Curs 3 RPA (2019) Curs 3 1 / 48 Conţinutul cursului 1 Arbori de acoperire 2 Probleme de decizie în reţele Petri 3 Invarianţi tranziţie RPA (2019) Curs 3 2 / 48 Arbori de acoperire

Mai mult

Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA 45 Matematică. Clasa a VII-

Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA 45 Matematică. Clasa a VII- Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard 3 Algebră Capitolul I. MULŢIMEA NUMERELOR RAŢIONALE Identificarea caracteristicilor numerelor raţionale

Mai mult

Lecții de pregă,re la informa,că Admitere 2019 Tema: Discutarea problemelor date la ul,mele sesiuni de admitere Bogdan Alexe

Lecții de pregă,re la informa,că Admitere 2019 Tema: Discutarea problemelor date la ul,mele sesiuni de admitere Bogdan Alexe Lecții de pregă,re la informa,că Admitere 2019 Tema: Discutarea problemelor date la ul,mele sesiuni de admitere Bogdan Alexe bogdan.alexe@fmi.unibuc.ro Cuprinsul lecției de azi Enunțuri și rezolvări pentru

Mai mult

Teoria Grafurilor şi Combinatorică recapitulare Principii de numărare Reţineţi că: P (n, r) este numărul de şiruri (sau r-permutări) de forma A 1,...,

Teoria Grafurilor şi Combinatorică recapitulare Principii de numărare Reţineţi că: P (n, r) este numărul de şiruri (sau r-permutări) de forma A 1,..., Teoria Grafurilor şi Combinatorică recapitulare Principii de numărare Reţineţi că: P (n, r) este numărul de şiruri (sau r-permutări) de forma A,..., A r unde A,..., A r sunt elemente distincte dintr-o

Mai mult

E_d_Informatica_sp_MI_2015_bar_02_LRO

E_d_Informatica_sp_MI_2015_bar_02_LRO Examenul de bacalaureat naţional 2015 Proba E. d) Informatică Varianta 2 Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică matematică-informatică intensiv informatică Toate subiectele

Mai mult

Prelegerea 3 În această prelegere vom învăţa despre: Clase speciale de latici: complementate. modulare, metrice, distributive şi 3.1 Semi-distributivi

Prelegerea 3 În această prelegere vom învăţa despre: Clase speciale de latici: complementate. modulare, metrice, distributive şi 3.1 Semi-distributivi Prelegerea 3 În această prelegere vom învăţa despre: Clase speciale de latici: complementate. modulare, metrice, distributive şi 3.1 Semi-distributivitate şi semi - modularitate Fie L o latice. Se numeşte

Mai mult

Slide 1

Slide 1 BAZELE ELECTROTEHNICII I BE An I - ETTI CURS 1 Conf. dr.ing.ec. Claudia PĂCURAR e-mail: Claudia.Pacurar@ethm.utcluj.ro BAZELE ELECTROTEHNICII I (BE) ETTI Curs Seria A - Prof. dr. ing. Vasile ȚOPA Vasile.Topa@ethm.utcluj.ro

Mai mult

Slide 1

Slide 1 ELECTROTEHNCĂ ET An - SA CRS 8 Conf.dr.ing.ec. Claudia PĂCRAR e-mail: Claudia.Pacurar@ethm.utcluj.ro . ntroducere în teoria circuitelor electrice. Puteri în regim armonic 3. Caracterizarea în complex a

Mai mult

1. Găsiți k numerele cele mai apropiate într-un şir nesortat Dându-se un şir nesortat și două numere x și k, găsiți k cele mai apropiate valori de x.

1. Găsiți k numerele cele mai apropiate într-un şir nesortat Dându-se un şir nesortat și două numere x și k, găsiți k cele mai apropiate valori de x. 1. Găsiți k numerele cele mai apropiate într-un şir nesortat Dându-se un şir nesortat și două numere x și k, găsiți k cele mai apropiate valori de x. Date de intrare: arr [] = {10, 2, 14, 4, 7, 6}, x =

Mai mult

CURBE BÉZIER În CAGD se utilizează adesea curbele polinomiale, adică acele curbe definite de o parametrizare polinomială: C : [a, b] R 3 C(t) = (x(t),

CURBE BÉZIER În CAGD se utilizează adesea curbele polinomiale, adică acele curbe definite de o parametrizare polinomială: C : [a, b] R 3 C(t) = (x(t), CURE ÉZIER În CAGD se utilizează adesea curbele polinomiale, adică acele curbe definite de o parametrizare polinomială: C : [a, b] R 3 C(t) = (x(t), y(t), z(t)) cu x, y, z polinoame de grad n. Maximul

Mai mult

ExamView Pro - Untitled.tst

ExamView Pro - Untitled.tst Class: Date: Subiecte logica computationala licenta matematica-informatica 4 ani Multiple Choice Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question. 1. Fie formula

Mai mult

Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de

Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de clasă C 1. Vom considera sistemul diferenţial x = f(x),

Mai mult

Structuri de date pentru partiţii de mulţimi O partiţie finită a unei mulţimi nevide S este o mulţime finită de submulţimi ale lui S: {S 1, S 2,..., S

Structuri de date pentru partiţii de mulţimi O partiţie finită a unei mulţimi nevide S este o mulţime finită de submulţimi ale lui S: {S 1, S 2,..., S Structuri de date pentru partiţii de mulţimi O partiţie finită a unei mulţimi nevide S este o mulţime finită de submulţimi ale lui S: {S 1, S 2,..., S n P(S) care satisface condiţiile următoare: S i 0

Mai mult

Microsoft Word - cap1p4.doc

Microsoft Word - cap1p4.doc Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială.6 Subspaţii vectoriale Fie V un spaţiu vectorial peste corpul K. În cele ce urmează vom introduce două definiţii echivalente pentru noţiunea de subspaţiu

Mai mult

Laboratorul 2 Problema tăieturii minime Considerăm un graf (neorientat) G = (V, E) (V e mulţimea vârfurilor, E e mulţimea muchiilor) care este conex (

Laboratorul 2 Problema tăieturii minime Considerăm un graf (neorientat) G = (V, E) (V e mulţimea vârfurilor, E e mulţimea muchiilor) care este conex ( Laboratorul 2 Problema tăieturii minime Considerăm un graf (neorientat) G = (V, E) (V e mulţimea vârfurilor, E e mulţimea muchiilor) care este conex (adică, între oricare două vârfuri există cel puţin

Mai mult

SECURITATE ȘI CRIPTOGRAFIE

SECURITATE ȘI CRIPTOGRAFIE Noțiuni de bază ale criptografiei Criptografia este studiul metodelor matematice legate de securitatea informației, capabile să asigure confidențialitatea, autentificarea și non-repudierea mesajelor, precum

Mai mult

Subiectul 1

Subiectul 1 Subiectul 1 În fişierul Numere.txt pe prima linie este memorat un număr natural n (n

Mai mult

Prelegerea 4 În această prelegere vom învăţa despre: Algebre booleene; Funcţii booleene; Mintermi şi cuburi n - dimensionale. 4.1 Definirea algebrelor

Prelegerea 4 În această prelegere vom învăţa despre: Algebre booleene; Funcţii booleene; Mintermi şi cuburi n - dimensionale. 4.1 Definirea algebrelor Prelegerea 4 În această prelegere vom învăţa despre: Algebre booleene; Funcţii booleene; Mintermi şi cuburi n - dimensionale. 4.1 Definirea algebrelor booleene Definiţia 4.1 Se numeşte algebră Boole (booleană)

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Arhitectura Sistemelor de Calcul Curs 8 Universitatea Politehnica Bucuresti Facultatea de Automatica si Calculatoare cs.pub.ro curs.cs.pub.ro Structura SIMD Cuprins Probleme de Comunicatii intre Procesoarele

Mai mult

Cursul 6 Cadru topologic pentru R n În continuarea precedentei părţi, din cursul 5, dedicată, în întregime, unor aspecte de ordin algebric (relative l

Cursul 6 Cadru topologic pentru R n În continuarea precedentei părţi, din cursul 5, dedicată, în întregime, unor aspecte de ordin algebric (relative l Cursul 6 Cadru topologic pentru R n În continuarea precedentei părţi, din cursul 5, dedicată, în întregime, unor aspecte de ordin algebric (relative la R n, în principal), sunt prezentate aici elemente

Mai mult

G.I.S. Curs 3

G.I.S. Curs 3 G.I.S. Curs 3 Geogafia Mediului 1.04.2014 Dr. Constantin Nistor Formatul de date vectorial Datele vectoriale descriu lumea sub forma unui spaţiu populat de linii în variate aspecte şi feluri: puncte, linii,

Mai mult

Distanţa euclidiană (indusă de norma euclidiană) (în R k ). Introducem în continuare o altă aplicaţie, de această dată pe produsul cartezian R k XR k,

Distanţa euclidiană (indusă de norma euclidiană) (în R k ). Introducem în continuare o altă aplicaţie, de această dată pe produsul cartezian R k XR k, Distanţa euclidiană (indusă de norma euclidiană) (în R k ). Introducem în continuare o altă aplicaţie, de această dată pe produsul cartezian R k XR k, aplicaţie despre care vom vedea că reprezintă generalizarea

Mai mult

Slide 1

Slide 1 METODE INTELIGENTE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR REALE Laura Dioşan Tema 2 Conţinut Probleme de optimizare combinatorială Problema rucsacului şi problema comisului voiajor Formularea problemei şi exemple

Mai mult

Capitole Speciale de Informatică Curs 4: Calculul scorurilor în un sistem complet de extragere a informaţiilor 18 octombrie 2018 Reamintim că în cursu

Capitole Speciale de Informatică Curs 4: Calculul scorurilor în un sistem complet de extragere a informaţiilor 18 octombrie 2018 Reamintim că în cursu Capitole Speciale de Informatică Curs 4: Calculul scorurilor în un sistem complet de extragere a informaţiilor 18 octombrie 2018 Reamintim că în cursul precedent am prezentat modelul de spaţiu vectorial

Mai mult

Proiectarea Algoritmilor

Proiectarea Algoritmilor Proiectarea Algoritmilor Greedy Programare dinamica Greedy Greedy Metodă de rezolvare eficientă a unor probleme de optimizare Se pleacă de la o soluție parțială elementară Există un criteriu de optim local

Mai mult

Diapositive 1

Diapositive 1 Tablouri Operatii pe tablouri bidimensionale Lectii de pregatire pentru Admitere 09 / 03 / 2019 1 Cuprins Operatii pe tablouri bidimensionale 0. Tablouri unidimensionale scurta recapitulare 1.Tablouri

Mai mult

Elemente de aritmetica

Elemente de aritmetica Elemente de aritmetică Anul II Februarie 2017 Divizibilitate în Z Definiţie Fie a, b Z. Spunem că a divide b (scriem a b) dacă există c Z astfel încât b = ac. In acest caz spunem că a este un divizor al

Mai mult

Teoreme cu nume 1. Problema (Năstăsescu IX, p 147, propoziţia 5) Formula lui Chasles Pentru orice puncte M, N şi P avem MN + NP = MP.

Teoreme cu nume 1. Problema (Năstăsescu IX, p 147, propoziţia 5) Formula lui Chasles Pentru orice puncte M, N şi P avem MN + NP = MP. Teoreme cu nume Problema (Năstăsescu IX, p 47, propoziţia 5) Formula lui hasles Pentru orice puncte M, N şi P avem MN + NP = MP 2 Problema (Năstăsescu IX, p 68, teoremă) Vectorul de poziţie al centrului

Mai mult

Slide 1

Slide 1 BAZELE ELECTOTEHNICII I BE An I - ETTI CS 2 Conf. dr.ing.ec. Claudia PĂCA e-mail: Claudia.Pacurar@ethm.utcluj.ro CAPITOLL I CICITE ELECTICE DE CENT CONTIN GENEALITĂȚI Circuitul electric de curent continuu

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Gruparea (si clasificarea) fuzzy a datelor Introducere Aspecte teoretice generale Gruparea tranșantă Metode fuzzy FCM SC Utilizarea metodelor fuzzy în matlab. Exemplificare Introducere (1) Obiectivul grupării

Mai mult

PPSD

PPSD Modele paralele SPMD Modelul SPMD Comunicarea prin mesaje Message Passing Interface Modelul SPMD Modelul SPMD (Single Program Multiple Data) Acesta este un model adecvat calculatoarelor MIMD In cele ce

Mai mult

gaussx.dvi

gaussx.dvi Algebră liniarăi 1 Recapitulare cunoştiinţe de algebră din clasa XI-a În clasa a XI s-a studiat la algebră problema existenţei soluţiei 1 şi calculării soluţiei sistemelor liniare 2 (adică sisteme care

Mai mult

Universitatea Politehnica din Bucureşti 2019 Disciplina: Geometrie şi Trigonometrie G1 * Varianta A 1. Ştiind cos x = 3 2, atunci sin2 x

Universitatea Politehnica din Bucureşti 2019 Disciplina: Geometrie şi Trigonometrie G1 * Varianta A 1. Ştiind cos x = 3 2, atunci sin2 x 1 5 6 7 Universitatea Politehnica din Bucureşti 019 Disciplina: Geometrie şi Trigonometrie G1 * Varianta A 1 Ştiind cos x atunci sin x este: (6 pct a 1 ; b 1 ; c 1 ; d ; e 1 8 ; f Soluţie Folosind prima

Mai mult

Algoritmi genetici paraleli. Implementari Java. Continut laborator: 1. Obiectivul lucrarii. 2. Notiuni teoretice: 3. Cerinte laborator. 4. Tema. 1. Ob

Algoritmi genetici paraleli. Implementari Java. Continut laborator: 1. Obiectivul lucrarii. 2. Notiuni teoretice: 3. Cerinte laborator. 4. Tema. 1. Ob Algoritmi genetici paraleli. Implementari Java. Continut laborator: 1. Obiectivul lucrarii. 2. Notiuni teoretice: 3. Cerinte laborator. 4. Tema. 1. Obiectivul lucrarii. Lucrarea de faţă are rolul de a

Mai mult

Capitole Speciale de Informatică Curs 1: Extragerea informaţiilor. Modelul boolean şi modelul boolean extins 27 septembrie 2018 Extragerea informaţiil

Capitole Speciale de Informatică Curs 1: Extragerea informaţiilor. Modelul boolean şi modelul boolean extins 27 septembrie 2018 Extragerea informaţiil Capitole Speciale de Informatică Curs 1: Extragerea informaţiilor. Modelul boolean şi modelul boolean extins 27 septembrie 2018 Extragerea informaţiilor (engl. Information Retrieval, IR) constă în găsirea

Mai mult

{ 3x + 3, x < 1 Exemple. 1) Fie f : R R, f(x) = 2x + 4, x 1. Funcţia f este derivabilă pe R\{1} (compunere de funcţii elementare), deci rămâne să stud

{ 3x + 3, x < 1 Exemple. 1) Fie f : R R, f(x) = 2x + 4, x 1. Funcţia f este derivabilă pe R\{1} (compunere de funcţii elementare), deci rămâne să stud { 3 + 3, < Eemple. ) Fie f : R R, f() + 4,. Funcţia f este derivabilă pe R\{} (compunere de funcţii elementare), deci rămâne să studiem derivabilitatea în a. Atunci f s() 3+3 6,< 3, f d f() f() (),> funcţia

Mai mult

carteInvataturaEd_2.0_lectia5.pdf

carteInvataturaEd_2.0_lectia5.pdf Lect ia3 Diagrame Veitch-Karnaugh 5.1 Noţiuni teoretice Diagramele Veich-Karnaugh (V-K) sunt o modalitate de reprezentare grafică a funcţiilor logice. Pentru o funct ie de N variabile, diagrama corespunz

Mai mult

Cursul 7 Formula integrală a lui Cauchy Am demonstrat în cursul precedent că, dacă D C un domeniu simplu conex şi f : D C o funcţie olomorfă cu f cont

Cursul 7 Formula integrală a lui Cauchy Am demonstrat în cursul precedent că, dacă D C un domeniu simplu conex şi f : D C o funcţie olomorfă cu f cont Cursul 7 Formula integrală a lui Cauchy Am demonstrat în cursul precedent că, dacă D C un domeniu simplu conex şi f : D C o funcţie olomorfă cu f continuă pe D, atunci, pe orice curbă rectificabilă şi

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea SPIRU HARET 1.2.Facultatea Inginerie, Informatică şi Geografie 1.3.Departamentul Informatică şi Geografie 1.4.Domeniul

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation CURS 2 Planificarea Tranzacţiilor Gestionarea Concurenţei Planificarea tranzacţiilor O planificare reprezintă ordonarea secvenţială a instrucţiunilor (Read / Write / Abort / Commit) a n tranzacţii astfel

Mai mult

Facultatea de Matematică Anul II Master, Geometrie Algebrică Mulţimi algebrice ireductibile. Dimensiune 1 Mulţimi ireductibile Propoziţia 1.1. Fie X u

Facultatea de Matematică Anul II Master, Geometrie Algebrică Mulţimi algebrice ireductibile. Dimensiune 1 Mulţimi ireductibile Propoziţia 1.1. Fie X u Facultatea de Matematică Anul II Master, Geometrie Algebrică Mulţimi algebrice ireductibile. Dimensiune 1 Mulţimi ireductibile Propoziţia 1.1. Fie X un spaţiu topologic. Următoarele afirma-ţii sunt echivalente:

Mai mult

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE FIZICA CONCURSUL NAȚIONAL DE FIZICĂ CONSTANTIN SĂLCEANU 30 MARTIE 2019 Sunt obligatorii toate subiec

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE FIZICA CONCURSUL NAȚIONAL DE FIZICĂ CONSTANTIN SĂLCEANU 30 MARTIE 2019 Sunt obligatorii toate subiec UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE FIZICA CONCURSUL NAȚIONAL DE FIZICĂ CONSTANTIN SĂLCEANU 30 MARTIE 2019 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice (la alegere) dintre cele

Mai mult

09. Informatica 2 - MM 1

09. Informatica 2 -  MM 1 FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 1.2. Facultatea Matematică și Informatică 1.3. Departamentul Matematică 1.4. Domeniul

Mai mult

Microsoft Word - Tema 06 - Convertoare analog-numerice.doc

Microsoft Word - Tema 06 - Convertoare analog-numerice.doc Convertoare analog-numerice (ADC) Convertoarele analog-numerice sunt circuite electronice (în variantă integrată sau hibridă) care, printr-un algoritm intrinsec de funcţionare, asociază valorilor tensiunii

Mai mult

Electricitate II

Electricitate II Electricitate II Circuitul electric. Legile circuitului electric. Sumar Circuitul electric simplu Legile lui Ohm Legile lui Kirchhoff Gruparea rezistorilor Transformarea stea-triunghi Gruparea generatoarelor

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Matematică 1.3 Departamentul Matematică Didactic 1.4

Mai mult

BAC 2007 Pro Didactica Programa M1 2 Rezolvarea variantei 61 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net:

BAC 2007 Pro Didactica Programa M1 2 Rezolvarea variantei 61 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net: BAC 7 Pro Didactica Programa M Rezolvarea variantei 6 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net: http://www./ CAPITOLUL Varianta 6. Subiectul I. (a) Coordonatele punctelor C şi D satisfac

Mai mult

Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA

Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 000 standard 3 10 PP Algebră Capitolul I. NUMERE REALE Competenţe specifice: Determinarea

Mai mult

Teoria grafurilor

Teoria grafurilor ADRIAN TRIF CRISTINA ŞTEFANA MIRON-BORZAN MARIAN BORZAN LOGISTICĂ. APLICAŢII WinQSB UTPRESS Cluj-Napoca, 2019 ISBN 978-606-737-381-3 Editura U.T.PRESS Str. Observatorului nr. 34 C.P. 42, O.P. 2, 400775

Mai mult

20 SUBIECTE DE EXAMEN - De fapt, în pofida acestor probleme, până la urmă tot vom logaritma, căci aceasta este tehnica naturală în context. Trebuie do

20 SUBIECTE DE EXAMEN - De fapt, în pofida acestor probleme, până la urmă tot vom logaritma, căci aceasta este tehnica naturală în context. Trebuie do SUBIECTE DE EXAMEN - De fapt, în pofida acestor probleme, până la urmă tot vom logaritma, căci aceasta este tehnica naturală în context. Trebuie doar să gestionăm cu precauţie detaliile, aici fiind punctul

Mai mult

Microsoft Word - Programa_Evaluare_Nationala_2011_Matematica.doc

Microsoft Word - Programa_Evaluare_Nationala_2011_Matematica.doc C E N T R U L NAłIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ EVALUAREA NAłIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII A Pagina 1 din 5 PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ I. STATUTUL

Mai mult

Logică și structuri discrete Mulțimi Casandra Holotescu

Logică și structuri discrete Mulțimi Casandra Holotescu Logică și structuri discrete Mulțimi Casandra Holotescu casandra@cs.upt.ro https://tinyurl.com/lectureslsd Mulțimi aspecte teoretice Ce sunt mulțimile? Mulțimea e un concept matematic fundamental. Definiție

Mai mult

Laborator 3

Laborator 3 Laborator 3 Programare III săptămâna 8-12.10.2018 OBIECTIVE: - Folosirea modificatorilor unei clase (public, abstract, final) - Folosirea modificatorilor de acces în declaraţiile membrilor unei clase Noţiuni:

Mai mult

Cursul 8 Funcţii analitice Vom studia acum comportarea şirurilor şi seriilor de funcţii olomorfe, cu scopul de a dezvălui o proprietate esenţială a ac

Cursul 8 Funcţii analitice Vom studia acum comportarea şirurilor şi seriilor de funcţii olomorfe, cu scopul de a dezvălui o proprietate esenţială a ac Cursul 8 Funcţii analitice Vom studia acum comportarea şirurilor şi seriilor de funcţii olomorfe, cu scopul de a dezvălui o proprietate esenţială a acestor funcţii: analiticitatea. Ştim deja că, spre deosebire

Mai mult

Geometrie afină Conf. Univ. Dr. Cornel Pintea cpintea math.ubbcluj.ro Cuprins 1 Săptămâna Endomorfismele unui spaţiu afin Transla

Geometrie afină Conf. Univ. Dr. Cornel Pintea   cpintea math.ubbcluj.ro Cuprins 1 Săptămâna Endomorfismele unui spaţiu afin Transla Geometrie afină Conf Univ Dr Cornel Pintea E-mail: cpintea mathubbclujro Cuprins 1 Săptămâna 12 1 2 Endomorfismele unui spaţiu afin 1 21 Translaţia 1 22 Subspaţii invariante 2 23 Omotetii 2 3 Apendix 2

Mai mult

Laborator 4 Modele sistemice liniare. Reprezentare numerică. Conversii. Conexiuni 4.1 Tema Formarea deprinderilor de utilizare a convenţiilor MATLAB d

Laborator 4 Modele sistemice liniare. Reprezentare numerică. Conversii. Conexiuni 4.1 Tema Formarea deprinderilor de utilizare a convenţiilor MATLAB d Laborator 4 Modele sistemice liniare Reprezentare numerică Conversii Conexiuni 41 Tema Formarea deprinderilor de utilizare a convenţiilor MATLAB de reprezentare numerică a modelelor sitemice de stare şi

Mai mult

Microsoft Word - Lucrarea_10_t.doc

Microsoft Word - Lucrarea_10_t.doc Lucrarea 0 Sinteza Dispozitivelor de Înmulţire în Radix Superior Lucrarea urmăreşte o abordare practică, din punctul de vedere al designerului hardware, a problematicii sintezei dispozitivelor hardware

Mai mult

CRIPTOSISTEME SIMETRICE I

CRIPTOSISTEME SIMETRICE I CRIPTOSISTEME SIMETRICE I Criptografie Anul II Martie 2019 Criptosistem P = mulţimea mesajelor în clar + K = mulţimea cheilor E C = mulţimea mesajelor criptate C = mulţimea mesajelor criptate + K = mulţimea

Mai mult

Algebra si Geometri pentru Computer Science

Algebra si Geometri pentru Computer Science Natura este scrisă în limbaj matematic. Galileo Galilei 5 Aplicatii liniare Grafica vectoriala In grafica pe calculator, grafica vectoriala este un procedeu prin care imaginile sunt construite cu ajutorul

Mai mult

Curs 3 Permutari cu repetitie. Combinari. Algoritmi de ordonare si generare

Curs 3  Permutari cu repetitie. Combinari.  Algoritmi de ordonare si generare Curs 3 Permutări cu repetiţie. Combinări. Algoritmi de ordonare şi generare Octombrie 2015 Cuprins Algoritmi de ordonare şi generare pentru permutări cu repetiţie Reprezentarea binară a submulţimilor Algoritmi

Mai mult

Nr

Nr Anexa nr 2 FISA DISCIPLINEI 1 Date despre program 11 Institutia de învătământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA 12 Facultatea FIZICA 13 Departamentul FIZICA 14 Domeniul de studii FIZICA 15 Ciclul

Mai mult

BARAJ NR. 1 JUNIORI FRANŢA ianuarie Fie x şi y două numere întregi astfel încât 5x + 6y şi 6x + 5y să fie pătrate perfecte. Arătaţi că

BARAJ NR. 1 JUNIORI FRANŢA ianuarie Fie x şi y două numere întregi astfel încât 5x + 6y şi 6x + 5y să fie pătrate perfecte. Arătaţi că BARAJ NR. 1 JUNIORI FRANŢA 019 9 ianuarie 019 1. Fie x şi y două numere întregi astfel încât 5x + 6y şi 6x + 5y să fie pătrate perfecte. Arătaţi că x şi y sunt divizibili cu 11.. Fie Γ un cerc de centru

Mai mult

OLM_2009_barem.pdf

OLM_2009_barem.pdf Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Societatea de Ştiinţe Matematice din Romania Olimpiada Naţională de Matematică Etapa finală, Neptun Mangalia, 13 aprilie 2009 CLASA A VII-a, SOLUŢII ŞI BAREMURI

Mai mult

Mihaela Stet 1.PDF

Mihaela Stet 1.PDF PROBLEMA TRANSPORTULUI ÎN DISTRIBUTIA MARFURILOR Mihaela STET Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad filiala Baia Mare ABSTRACT: Freight distribution with its basic component, freight transport, supposes

Mai mult

Slide 1

Slide 1 STRUCTURI DE DATE Lista simpla Lista dubla LISTA LINIARA Lista liniara: Colectie de elemente denumite noduri; Relatie de ordine rezultata din pozitia nodurilor; Elemente de acelasi tip structura omogena;

Mai mult

客厅电脑 酷影Q1000

客厅电脑 酷影Q1000 CUPRINS 1. Noţiuni de bază... 2 1.1. Pornire... 2 1.2. Oprire... 3 1.3. Ecranul de întâmpinare... 3 1.4. Conectaţi-vă la o reţea Wi-Fi... 3 1.5. Setarea limbii... 4 1.6. Setarea rezoluţiei... 4 2. Caracteristici

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Curs_SDA_4_RO_2019_v2.pptx

Microsoft PowerPoint - Curs_SDA_4_RO_2019_v2.pptx Curs SDA (PC2) Curs 4 Structuri de date (continuare) Iulian Năstac 10. Funcţii pentru alocarea dinamică a memoriei (Recapitulare) Alocarea dinamică este caracteristica prin care un program poate obţine

Mai mult

Microsoft Word - CarteC.doc

Microsoft Word - CarteC.doc INSTRUCŢIUNILE LIMBAJULUI C (2) Instrucţiuni repetitive Instrucţiunea while Instrucţiunea while are formatul: while(expresie) Expresie DA Instrucţiune NU Instrucţiunea while produce în primul rând evaluarea

Mai mult

ALGORITMICĂ. Seminar 3: Analiza eficienţei algoritmilor - estimarea timpului de execuţie şi notaţii asimptotice. Problema 1 (L) Să se determine număru

ALGORITMICĂ. Seminar 3: Analiza eficienţei algoritmilor - estimarea timpului de execuţie şi notaţii asimptotice. Problema 1 (L) Să se determine număru ALGORITMICĂ. Seminar 3: Analiza eficienţei algoritmilor - estimarea timpului de execuţie şi notaţii asimptotice. Problema 1 (L) Să se determine numărul de operaţii efectuate de către un algoritm care determină

Mai mult

ALGORITMII ŞI REPREZENTAREA LOR Noţiunea de algoritm Noţiunea de algoritm este foarte veche. Ea a fost introdusă în secolele VIII-IX de către Abu Ja f

ALGORITMII ŞI REPREZENTAREA LOR Noţiunea de algoritm Noţiunea de algoritm este foarte veche. Ea a fost introdusă în secolele VIII-IX de către Abu Ja f ALGORITMII ŞI REPREZENTAREA LOR Noţiunea de algoritm Noţiunea de algoritm este foarte veche. Ea a fost introdusă în secolele VIII-IX de către Abu Ja far Mohammed ibn Musâ al- Khowârizmî în cartea sa intitulată

Mai mult

Noțiuni matematice de bază

Noțiuni matematice de bază Sistem cartezian definitie. Coordonate carteziene Sistem cartezian definiţie Un sistem cartezian de coordonate (coordonatele carteziene) reprezintă un sistem de coordonate plane ce permit determinarea

Mai mult

D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 6 MĂSURA LEBESGUE Cursul 5 Teorema 6.26 Există submulţimi ale lui R care nu sunt măsurabile Lebesgue. Dem

D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 6 MĂSURA LEBESGUE Cursul 5 Teorema 6.26 Există submulţimi ale lui R care nu sunt măsurabile Lebesgue. Dem D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 6 MĂSURA LEBESGUE Cursul 5 Teorema 6.26 Există submulţimi ale lui R care nu sunt măsurabile Lebesgue. Demonstraţie. Fie mulţimea A = [0, ], pe care definim

Mai mult

Microsoft Word - D_ MT1_II_001.doc

Microsoft Word - D_ MT1_II_001.doc ,1 SUBIECTUL II (30p) Varianta 1001 a b 1 Se consideră matricea A = b a, cu a, b şi 0 http://wwwpro-matematicaro a) Să se arate că dacă matricea X M ( ) verifică relaţia AX = XA, atunci există uv,, astfel

Mai mult

A.E.F. - suport laborator nr.5 sem.ii Analiza suprafețelor prin utilizarea elementelor 2D În acest laborator sunt atinse următoarele aspecte: realizar

A.E.F. - suport laborator nr.5 sem.ii Analiza suprafețelor prin utilizarea elementelor 2D În acest laborator sunt atinse următoarele aspecte: realizar Analiza suprafețelor prin utilizarea elementelor 2D În acest laborator sunt atinse următoarele aspecte: realizarea manuală a rețelelor discretizate utilizarea elementelor 2d într-o analiză aplicarea unei

Mai mult

1

1 Contents 1 Automate finite... 2 1.1 Probleme cu AF... 2 1.2 Structuri de date pentru automate finite... 4 2 Gramatici si limbaje; gram. indep. de context... 5 2.1 Limbaje... 5 2.2 Gramatici si limbaje...

Mai mult

Coordonate baricentrice Considerăm în plan un triunghi ABC şi un punct Q în interiorul său, fixat arbitrar. Notăm σ c = aria ( QAB) σ a = aria ( QBC),

Coordonate baricentrice Considerăm în plan un triunghi ABC şi un punct Q în interiorul său, fixat arbitrar. Notăm σ c = aria ( QAB) σ a = aria ( QBC), Coordonate baricentrice Considerăm în plan un triunghi ABC şi un punct Q în interiorul său, fixat arbitrar Notăm σ c = aria ( QAB) = aria ( QBC), = aria ( QCA) şi σ = aria ( ABC), astfel încât σ = + +

Mai mult

Pachete de lecţii disponibile pentru platforma AeL

Pachete de lecţii disponibile pentru platforma AeL Pachete de lecţii disponibile pentru platforma AeL -disciplina Matematică- Nr. crt Nume pachet clasa Nr. momente Nr.Recomandat de ore 1 Corpuri geometrice V 6 1 2 Fracţii V 14 5 3 Măsurarea lungimilor.

Mai mult

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a 1. Se consideră numerele reale x, y şi z, cel puţin

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a 1. Se consideră numerele reale x, y şi z, cel puţin CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a 1. Se consideră numerele reale x, y şi z, cel puţin două dintre ele fiind diferite. Arătaţi că x y z 0

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ELEMENTE DE MORFOLOGIE MATEMATICA Morfologia matematica Cadru de abordare diferit: Pana acum : Imaginea este o functie de doua variabile. Pixelii imaginii (valori si coordonate de pozitie) sunt structurati

Mai mult

PAS cap. 2: Reprezentări rare p. 1/35 Prelucrarea avansată a semnalelor Capitolul 2: Reprezentări rare Bogdan Dumitrescu Facultatea de Automatică şi C

PAS cap. 2: Reprezentări rare p. 1/35 Prelucrarea avansată a semnalelor Capitolul 2: Reprezentări rare Bogdan Dumitrescu Facultatea de Automatică şi C PAS cap. 2: Reprezentări rare p. 1/35 Prelucrarea avansată a semnalelor Capitolul 2: Reprezentări rare Bogdan Dumitrescu Facultatea de Automatică şi Calculatoare Universitatea Politehnica Bucureşti PAS

Mai mult