Viesmann. Instrucţiuni de montaj şi service VITOTROL 350. pentru personalul de specialitate. Vitotrol 350. Telecomandă

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Viesmann. Instrucţiuni de montaj şi service VITOTROL 350. pentru personalul de specialitate. Vitotrol 350. Telecomandă"

Transcriere

1 Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate Viesmann Vitotrol 350 Telecomandă Indicaţii de valabilitate, vezi ultima pagină VITOTROL 350 3/2015 Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni!

2 Măsuri de siguranţă Instrucţiuni de siguranţă Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe aceste măsuri de siguranţă pentru a exclude pericole şi daune umane şi materiale. Explicarea măsurilor de siguranţă! Pericol Acest semn atrage atenţia asupra unor posibile daune pentru persoane. Atenţie Acest semn atrage atenţia asupra unor posibile daune materiale şi daune pentru mediul înconjurător. Observaţie Informaţiile trecute sub denumirea de indicaţie conţin informaţii suplimentare. Persoanele cărora li se adresează aceste instrucţiuni Aceste instrucţiuni se adresează exclusiv personalului de specialitate autorizat. Lucrările la instalaţia electrică vor fi executate numai de electricieni calificaţi. Prima punere în funcţiune va fi efectuată de executantul instalaţiei sau de un specialist desemnat de acesta. Prevederi obligatorii Prevederi naţionale privind instalaţiile Prevederi legale referitoare la protecţia împotriva accidentelor Prevederi legale pentru protecţia mediului Hotărâri ale asociaţiilor profesionale Norme de siguranţă prevăzute de STAS, legea 319/2006 şi normativele internaţionale DIN, EN, DVGW şi VDE Instrucţiuni de siguranţă pentru intervenţiile la instalaţie Intervenţii la instalaţie Se deconectează instalaţia de la reţea (de exemplu de la siguranţa separată sau de la un întrerupător principal) şi se verifică dacă este întreruptă alimentarea electrică. Se asigură instalaţia împotriva unei reconectări accidentale.! Pericol Suprafeţele încinse pot produce arsuri. Înainte de lucrările de întreţinere şi de service, aparatul trebuie deconectat şi lăsat să se răcească. Nu atingeţi suprafeţele încinse de la cazan, arzător, sistemul de evacuare a gazelor arse şi sistemul de ţevi. Atenţie Prin descărcări electrostatice, anumite componente electronice pot fi avariate. Atingeţi obiectele legate la pământ, de ex. conducte de încălzire sau de apă, înainte de începerea lucrului pentru a elimina încărcarea electrostatică. Lucrări de reparaţii! Atenţie Repararea unor componente cu funcţie de siguranţă pune în pericol funcţionarea sigură a instalaţiei. Componentele defecte trebuie înlocuite cu componente originale de la firma Viessmann. Componente suplimentare, piese de schimb şi piese supuse uzurii! Atenţie Piesele de schimb şi piesele supuse uzurii, care nu au fost verificate împreună cu instalaţia, pot influenţa funcţionarea acesteia. Montajul unor componente neomologate, precum şi efectuarea unor modificări neautorizate pot periclita siguranţa şi pot restrânge acordarea garanţiei. În cazul înlocuirii unor piese, se vor utiliza numai piese originale de la firma Viessmann sau piese de schimb aprobate de firma Viessmann. Instrucţiuni de siguranţă pentru funcţionarea instalaţiei Măsuri ce trebuie luate în caz de miros de gaze arse Pericol Gazele arse pot provoca intoxicaţii care pun viaţa în pericol. Scoateţi instalaţia de încălzire din funcţiune. Aerisiţi încăperea de amplasare a instalaţiei. Închideţi uşile de la încăperile de locuit, pentru a împiedica o dispersie a gazelor arse. 2

3 Măsuri de siguranţă Instrucţiuni de siguranţă (continuare) Comportament în cazul scurgerii apei din aparat Pericol La scurgerea apei din aparat, există pericol de electrocutare. Deconectaţi instalaţia de încălzire de la dispozitivul de deconectare extern (de ex. tabloul de siguranţe, distribuitorul de curent). Instalaţiile de evacuare a gazelor arse şi aerul de combustie Asiguraţi-vă că instalaţiile de evacuare a gazelor arse sunt libere şi nu pot fi obturate, de ex. de acumulări de condens sau alte influenţe exterioare. Asiguraţi o alimentare suficientă cu aer de combustie. Atrageţi-i atenţia utilizatorului instalaţiei că nu sunt permise modificări ulterioare la locul de montaj (de ex. montarea de conducte, măşti sau pereţi despărţitori). Pericol Instalaţiile de evacuare a gazelor arse neetanşe sau înfundate, precum şi o alimentare insuficientă cu aer de combustie, pot produce intoxicaţii mortale cu monoxidul de carbon conţinut de gazele arse. Asiguraţi funcţionarea corespunzătoare a instalaţiei de gaze arse. Orificiile de alimentare cu aer de combustie trebuie să nu poată fi închise. Aparate de aerisire La utilizarea aparatelor cu evacuarea aerului în exterior (hote, exhaustoare, aparate de climatizare) se poate produce depresiune din cauza aspiraţiei. În cazul utilizării simultane a cazanului, se poate forma un curent invers de gaze arse. Pericol Utilizarea simultană a cazanului cu aparate cu evacuarea aerului în exterior poate cauza intoxicaţii fatale în cazul curentului invers de gaze arse. Montaţi un circuit de blocare sau luaţi măsuri adecvate pentru a asigura o cantitate suficientă de aer de combustie. 3

4 Cuprins Cuprins 1. Informaţie Eliminarea ambalajului... 5 Simboluri... 5 Utilizare conform destinaţiei... 5 Informaţii privind produsul Pregătirea montajului Etapele de montaj Montarea telecomenzii Vitotrol Racordarea electrică a telecomenzii Vitotrol Schema de conectare Vitoligno 200-S, 300-C, 300-H... 9 Schema de conectare Vitoligno 250-S Schema de conectare pentru module de reglaj Montarea unităţii de comandă Demontarea unităţii de comandă Punerea în funcţiune Secvenţă de punere în funcţiune Setarea limbii Definirea modulelor CAN Variantă de instalaţie fără modul de reglaj Variantă de instalaţie cu modul de reglaj Configurarea modulelor de reglaj (dacă există) Configurarea reglajelor de bază Afişajul de bază al unităţii de comandă Codări Niveluri de codare Accesarea setărilor extinse Privire de ansamblu Setări extinse Setări General Verificare relee Modificarea parolei Setări cazan Setări combustibil Setări regulator Setări acumulator tampon Diagnoză Verificare relee Remedierea avariilor Accesarea mesajului de avarie Coduri de avarie Indicaţie referitoare la codurile de avarie Tabel pentru coduri de avarie Se validează mesajul de avarie Accesarea mesajului de avarie anulat Date tehnice Anexă Scoaterea definitivă din funcţiune şi eliminarea ca deşeu Index alfabetic

5 Informaţie Eliminarea ambalajului Resturile de ambalaj trebuie trimise la reciclat în conformitate cu dispoziţiile legale. Simboluri Simbol Semnificaţie Trimitere la alt document cu informaţii suplimentare Informație 1. Reprezentarea etapei de lucru: Numerotarea corespunde succesiunii de operaţiuni. Avertizare privind pagube materiale şi daune pentru mediul înconjurător Zonă aflată sub tensiune Acordaţi o atenţie sporită. Trebuie să fie perceput zgomotul de fixare pe poziţie a componentei. sau Semnal acustic Utilizaţi o componentă nouă sau În combinaţie cu o unealtă: curăţaţi suprafaţa. Reciclaţi corespunzător componenta. Predaţi componenta la centrele de colectare adecvate. Nu eliminaţi componenta în gunoiul menajer. Utilizare conform destinaţiei Aparatul poate fi instalat şi utilizat conform destinaţiei numai în sisteme de încălzire închise conform EN cu respectarea indicaţiilor de montaj, de service şi de utilizare respective. În funcţie de model, aparatul poate fi utilizat exclusiv în următoarele scopuri: Încălzire Preparare de apă caldă menajeră Cu componente şi accesorii suplimentare, numărul de funcţii poate fi extins. 5

6 Informaţie Utilizare conform destinaţiei (continuare) Informație Utilizarea conform destinaţiei presupune o instalare staţionară în combinaţie cu componente autorizate specifice instalaţiei. Utilizarea comercială sau industrială în alt scop decât pentru încălzire sau prepararea de apă caldă menajeră nu este conform destinaţiei. Orice altă utilizare trebuie autorizată de producător după caz. Utilizarea incorectă a aparatului sau utilizarea necorespunzătoare (de ex. prin deschiderea aparatului de către beneficiarul instalaţiei) este interzisă şi anulează orice răspundere a producătorului. Utilizare incorectă înseamnă modificarea componentelor sistemului de încălzire în privinţa funcţionării lor conform destinaţiei. Observaţie Aparatul este prevăzut exclusiv pentru utilizare casnică. Şi persoanele neinstruite pot utiliza aparatul în siguranţă. Informaţii privind produsul Telecomanda Vitotrol 350 poate fi utilizată împreună cu următoarele cazane: Vitoligno 200-S Vitoligno 250-S Observaţie Pentru Vitoligno 250-S este necesar un adaptor de racordare, vezi pag. 10. Vitoligno 300-C Vitoligno 300-H Pentru Vitotrol 350 există diferite posibilităţi de utilizare: Cu cazan Cu 1 până la 5 module de reglaj Cu cazan şi până la 5 module de reglaj Fiecare modul de reglaj poate comanda până la 4 circuite de încălzire. 6

7 Pregătirea montajului Pregătirea montajului Locul de montaj! Atenţie Umezeala sau apa pot deteriora telecomanda Vitotrol 350. Telecomanda Vitotrol 350 trebuie montată numai în spaţii uscate. Trebuie evitat montajul în exterior sau în încăperi umede. 500 Montaj Fig. 1 Funcţionare comandată de temperatura exterioară Amplasarea într-o încăpere opţională Funcţionare cu conectare comandată de temperatura de ambianţă În încăperea principală de locuit pe un perete interior, la cca 1,5 m de la pardoseală Nu se instalează în apropierea ferestrelor şi a uşilor Nu se instalează deasupra radiatoarelor Nu se instalează în apropierea surselor de căldură (radiaţie solară directă, şemineu, televizor etc.) În această încăpere nu se va instala o ală componentă de comandă. În cazul în care la radiatoare sunt montate ventile cu termostat, atunci acestea trebuie să fie întotdeauna deschise complet. 7

8 Etapele de montaj Montarea telecomenzii Vitotrol 350! Atenţie Prin descărcări electrostatice, anumite componente electronice pot fi avariate. Atingeţi obiectele legate la pământ, de ex. conducte de încălzire sau de apă, înainte de începerea lucrului pentru a elimina încărcarea electrostatică. Montaj Fig. 2 Racordarea electrică a telecomenzii Vitotrol 350 Cablu CAN-BUS LiCY 2 x 2 0,34 mm², ecranat Lungime cablu max. 200 m Observaţie Cablurile mai lungi de 200 m sau pozare prea aproape de cablurile de tensiune pot produce disfuncţionalităţi la afişaj. 8

9 Etapele de montaj Racordarea electrică a telecomenzii Vitotrol 350 (continuare) Racorduri Vitotrol 350 CH CL GND Montaj Fig. 3 A B C D A Racord USB B Racord pentru cazanul cu combustibil solid sau modulul de reglaj Pericol Scurgerile de tensiune pot produce electrocutări mortale. Racordul USB se utilizează exclusiv pentru stickuri USB. C Ecran D Fără funcţie, prevăzut pentru racord Ethernet Telecomanda Vitotrol 350 se racordează la circuitul de tensiune pe baza schemei de conectare respective conform tabelului. Aparat Schema de conectare, vezi pagina Vitoligno 200-S, 300-C, 300-H 9 Vitoligno 250-S 10 Modul de reglaj 10 Schema de conectare Vitoligno 200-S, 300-C, 300-H A B CH CL GND Fig. 4 A Racord Vitotrol 350 B Conectare ştecher CAN Vitoligno 200-S, 300-C, 300-H 9

10 Etapele de montaj Racordarea electrică a telecomenzii Vitotrol 350 (continuare) Alocare Vitotrol 350 Alocare ştecher CAN cazan Informaţii suplimentare CH (CAN High) 3 verde CL (CAN Low) 4 galben GND 2 alb + 1 maro 5 nicio alocare Schema de conectare Vitoligno 250-S Montaj Pentru racordare la cazanul Vitoligno 250-S trebuie comandat un adaptor de racordare D-SUB9. Nr. com. adaptor de racordare Instrucţiuni de proiectare Vitoligno 250-S A B GND CL CH Fig. 5 A Racord pentru adaptorul de racordare D-SUB9 pentru Vitoligno 250-S B Racord Vitotrol 350 Schema de conectare pentru module de reglaj A B C CH CL GND Fig. 6 A Racord Vitotrol 350 B Racord modul de reglaj 1 C Racord modul de reglaj 2 Alocare Vitotrol 350 Alocare modul de reglaj Informaţii suplimentare CH (CAN High) 3 CL (CAN Low) 4 GND Poziţie fişă cu punte Trebuie montată o fişă cu punte. Poziţia variază în funcţie de modelul de instalaţie. Instrucţiuni de montaj şi service pentru modulul de reglaj 10

11 Montarea unităţii de comandă Etapele de montaj Apăsaţi uşor displayul pe carcasă. 2. Introduceţi masca de jos, între display şi carcasă. 2. Montaj Fig. 7 Demontarea unităţii de comandă Fig Apăsaţi uşor în centrul măştii şi trageţi în jos. 2. Ridicaţi displayul de la mijlocul marginii inferioare şi îndepărtaţi-l. 11

12 Punerea în funcţiune Secvenţă de punere în funcţiune După prima racordare a telecomenzii Vitotrol 350 la circuitul de tensiune, utilizatorul este ghidat cu ajutorul unei secvenţe automate de punere în funcţiune. Informaţie La prima punere în funcţiune, în rândul inferior nu sunt disponibile toate elementele. Setarea limbii Pe display este afişată următoarea imagine: 1. Apăsaţi pe câmpul dorit şi selectaţi limba. Limbă Germană Polonă Observaţie Un câmp încadrat în culoare deschisă este deja activ. 2. OK pentru confirmare Spaniolă Punere in funcțiune Fig. 9 Italiană OK Definirea modulelor CAN Pe display este afişată următoarea imagine: Configurare module 1/ Se alege cu /~ numărul modulelor de reglaj. 2. OK pentru confirmare Alegerea variantei de instalaţie Fără modul de reglaj: Vezi pag. 12 Cu 1 până la 5 module de reglaj: Vezi pag. 13 Fig. 10 OK Variantă de instalaţie fără modul de reglaj Dacă nu este racordat niciun modul de reglaj (număr 0 ), pe display apare următoarea imagine: Configurare module 1/2 Niciun circuit de reglaj configurat! OK Fig

13 Punerea în funcţiune Definirea modulelor CAN (continuare) 1. OK pentru confirmare sau se aşteaptă câteva secunde. 2. În continuare în instrucţiuni, de la cap. Configurarea reglajului de bază, vezi pag. 14 Variantă de instalaţie cu modul de reglaj În continuare în instrucţiuni, de la cap. Configurarea modulelor de reglaj (dacă există), vezi pag. 13 Configurarea modulelor de reglaj (dacă există) La o telecomandă Vitotrol 350 pot fi racordate până la 5 module de reglaj. Observaţie Circuitul de reglaj poate fi redenumit. Configurare module 2/2 Modul de reglaj1 Modul de reglaj2 1. Se alocă circuitului de reglaj unul dintre grupurile de reglaj afişate. Pentru aceasta se apasă pe Grup de încălzire, Grup apă cladă, Neutilizat sau Grup conducte exterioare de încălzire. 2. OK pentru confirmare Configurare circuit de reglaj 1/2 modul de reglaj 1 Punere in funcțiune Fig. 12 OK Circuit de reglaj 1: Circuit de reglaj 1 Circuit de reglaj 2: Circuit de reglaj 2 Încălzire Apă caldă menaj. Se apasă pe câmpul modulului de reglaj dorit. Circuit de reglaj 3: Circuit de reglaj 3 Circuit de reglaj 4: Circuit de reglaj 4 Neutilizat Neutilizat Configurare circuit de reglaj 1/2 modul de reglaj 1 Circuit de reglaj 1 CÎ 1 Neutilizat Fig. 15 OK Circuit de reglaj 2 CÎ 2 Neutilizat Circuit de reglaj 3 ww1 Neutilizat Circuit de reglaj 4 termoficare Neutilizat 1. Se execută etapele pentru toate circuitele de reglaj dorite. 2. OK pentru confirmare Fig. 13 OK Configurare module 2/2 Se apasă pe câmpul circuitului de reglaj dorit. Modul de reglaj1 Configurare circuit de reglaj 2/2 CÎ1 CÎ 1 Modul de reglaj2 Grup de încălzire Grup de a.c.m. Fig. 16 OK Ne utilizat Grup conductă termoficare OK pentru confirmare Fig. 14 OK 13

14 Punerea în funcţiune Configurarea reglajelor de bază Pe display este afişată următoarea imagine: 3. OK pentru confirmare Reglaje extinse Circuite de reglaj la cazanul pe lemne Următoarele circuite de reglaj au fost găsite la cazan: Configurare Module CAN Reglaje Afişaj de bază Configurare Circuite de reglaj Circuit de reglaj 1 - Încălzire - Modul vană amestec1 - fără RBG Reglaje General Verificare relee Modificare parolă Circuit de reglaj 2 - Încălzire - Modul vană amestec2 - fără RBG Circuit de reglaj 3 - Apă caldă menajeră - Modul vană amestec3 Fig. 17 Fig. 19 Configurare manuală OK Punere in funcțiune Se alege Setări afişaj de bază. Reglarea cazanului pe lemne Recunoaştere cazan pe lemne Găsit următorul cazan: VL250S Pe display apare o prezentare generală a circuitelor de reglaj setate. OK pentru confirmare Selectare afişaj de bază Cazan niciun cazan pe lemne racordat Fig. 18 OK Exemplu: Cu cazan Vitoligno 250-S racordat Circuit de reglaj 1 Circuit de reglaj 1 Încălzire Telecomanda Vitotrol 350 recunoaşte automat cazanul racordat. Cazanul este afişat pe display. Observaţie Un câmp încadrat în culoare deschisă este deja activ. Fig. 20 Se alege circuitul de reglaj care să fie afişat în afişajul de bază. Afişajul de bază este setat, vezi pagina Cazanul nu este recunoscut: Se verifică racordul şi pozarea cablului CAN-BUS. 2. Dacă telecomanda Vitotrol 350 este utilizată fără cazan: Se alege Niciun cazan pe lemne racordat. 14

15 Afişajul de bază al unităţii de comandă Punerea în funcţiune B C A Meniu Încălzire spaţiu de locuit parter :42 D E N Necesar: F G Fig. 21 M L K H A Intrare în meniu B Circuit de reglaj reglat C Data şi ora D Rând superior E Temperatură ambianţă reglată F Butoane pentru corectarea temperaturii G Rând inferior H Temperatură ambianţă actuală K Mesaj de avarie L Temperatură exterioară actuală M Afişaj, de ex. încălzire cu temperatură de ambianţă normală N Butoane pentru selectarea regimului de funcţionare Încadrat în culoare deschisă = Regim de funcţionare activ Punere in funcțiune 15

16 Codări Niveluri de codare Pentru evitarea utilizării greşite a telecomenzii sau a altor componente ale instalaţiei, nu toate meniurile sunt disponibile în fiecare nivel de setări. Utilizatorul instalaţiei poate efectua setări în meniul de bază. Nivelul de setări Setări extinse este rezervat specialistului şi este protejat cu parolă. În acest nivel, sunt disponibile funcţii suplimentare. Aici pot fi corectaţi de ex. parametrii de reglaj. Pentru funcţii de utilizare şi afişaje fundamentale: Instrucţiuni de utilizare Vitotrol 350 Pentru Setări extinse : Vezi de la pag. 16 Accesarea setărilor extinse 1. Meniu 2. Setări 3. Setări extinse 4. Se apasă pe câmpul ABC sau 123 pentru modificarea temperaturii dorite. 5. Se introduce parola Observaţie La Vitotrol 350, parola standard este Modificarea parolei, vezi pag OK pentru confirmare Este afişată privirea de ansamblu Setări extinse. Privire de ansamblu Setări extinse Reglaje extinse Reglaje extinse Codare Configurare Module CAN Reglaje Afişaj de bază Configurare Circuite de reglaj Reglaje Cazan Reglaje Combustibil Reglaje Regulator Reglaje General Verificare relee Modificare parolă Reglaje Acumulator tampon Fig. 22 Pag. 1 Fig. 23 Pag. 2 Setări posibile Descriere Configurare module CAN De la pag. 12 Setări afişaj de bază De la pag. 14 Configurare circuite reglaj De la pag. 13 Setări General De la pag. 17 Verificare relee De la pag. 17 Modificare parolă De la pag. 18 Setări cazan De la pag. 18 Setări combustibil De la pag. 18 Setări regulator De la pag. 18 Setări acumulator tampon De la pag

17 Codări Privire de ansamblu Setări extinse (continuare) Setări General Codări Aceşti parametri sunt descrişi în instrucţiunile de montaj şi de service pentru respectivul cazan. Următoarele setări pot fi parametrizate: Parametru Descriere Constantă timp temp. ext. înreg. Constantă de timp pentru calculul temperaturii exterioare modificate Corespunzător valorii reglate, adaptare rapidă (valori mai mici) respectiv adaptare lentă (valori mai mari) a temperaturii pe tur dacă temperatura exterioară se modifică Offset senzor temp. ext. Corecţia temperaturii exterioare cu valoarea reglată în C Temp. min. acum. tampon sup. Mesaj de avarie temporizat Logger de date pe USB Dacă există un acumulator tampon de agent termic combinat, poate fi reglată o temperatură minimă a acumulatorului tampon superior (înregistrată de PTS 1). Durata minimă a avariei, în secunde, până când are loc semnalizarea avariei; Datele pot fi scrise pe un stick USB. Capacitate max. a stickului 4 GB, format FAT32 Observaţie Înregistrarea se activează numai în situaţii de utilizare justificate. Interval de înregistrare [60 s] Interval în secunde, în care valorile sunt scrise pe stickul USB Verificare relee Codare 1. Verificare relee privire de ansamblu grupuri 2. Verificare relee Conectare ieşiri Modul de reglaj 1 Circuit de reglaj 1 Circuit de reglaj1 Încălzire Modul de reglaj 1 Circuit de reglaj 2 Circuit de reglaj 2 Modul de reglaj 1 Circuit de reglaj 2 Circuit de reglaj2 Încălzire Modul de reglaj 1 Circuit de reglaj 3 Modul de reglaj 1 Circuit de reglaj 5 Circuit de reglaj3 Circuit de reglaj5 Apă caldă menajeră Încălzire Pompă pornit/oprit Deschidere ventil pornit/oprit Închidere ventil pornit/oprit OK OK Fig. 24 Fig. 25 Se alege circuitul de reglaj dorit. Se alege şi se execută verificarea dorită a releelor. 17

18 Codări Privire de ansamblu Setări extinse (continuare) Modificarea parolei 1. Reglaje ABC 2. OK pentru confirmare Parolă modificată. Pe display apare pentru scurt timp Parolă modificată ß = /! % & +? `. ^ " # ( ) < - Fig. 26 OK Se introduce parola dorită. Observaţie Parola standard la Vitotrol 350 este Setări cazan Codări Aceşti parametri sunt descrişi în instrucţiunile de montaj şi de service pentru respectivul cazan. Codare Setări combustibil Codări Aceşti parametri sunt descrişi în instrucţiunile de montaj şi de service pentru respectivul cazan. Setări regulator Codări Aceşti parametri sunt descrişi în instrucţiunile de montaj şi de service pentru respectivul cazan. Setări acumulator tampon Următoarele setări pot fi parametrizate: Parametri Descriere Volum acumulator tampon Sarcină încălzire Volumul rezervorului tampon, în litri Sarcina termică necesară a clădirii, în kw Temperatură ext. normată Temperatură exterioară normată, în C conform EN

19 Verificare relee Diagnoză Vezi pag. 17 sau Accesarea setărilor extinse de la pag. 16 Diagnoză 19

20 Remedierea avariilor Accesarea mesajului de avarie În cazul unui mesaj de avarie, în rândul inferior al displayului este afişat în roşu simbolul. Pentru accesarea cauzei avariei, se apasă pe. Avarii / mesaje active Pentru semnificaţia codului de avarie, vezi capitolul Coduri de avarie. Unele avarii sunt afişate textual: Pentru informaţii mai detaliate cu privire la cauza avariei consultaţi instrucţiunile de utilizare a cazanului. Vine :04: Denumire Circuit de reglaj 1: Avarie senzor tur conductă termoficare Întrerupere Fig. 27 Istoric Validează Coduri de avarie Indicaţie referitoare la codurile de avarie Codurile de avarie pentru circuitele de reglaj sunt contorizate în sistem hexadecimal. Exemplu, vezi tabelul următor Avarie, circuit de reglaj 1 până la 20 Diagnoză Circuit de reglaj 1 01 Circuit de reglaj 2 02 Circuit de reglaj 3 03 Circuit de reglaj 4 04 Circuit de reglaj 5 05 Circuit de reglaj 6 06 Circuit de reglaj 7 07 Circuit de reglaj 8 Circuit de reglaj 9 Circuit de reglaj 10 Circuit de reglaj 11 Circuit de reglaj 12 Circuit de reglaj 13 Circuit de reglaj A 0B 0C 0D 0E Circuit de reglaj 15 Circuit de reglaj 16 Circuit de reglaj 17 Circuit de reglaj 18 Circuit de reglaj 19 Circuit de reglaj 20 0F Tabel pentru coduri de avarie Cod de avarie pe display 20 Comportarea instalaţiei Cauza avariei Măsură 20 Avarie scurtcircuit la turul cazanului 21 Avarie scurtcircuit la returul cazanului 22 Avarie scurtcircuit la senzorul pentru temperatura gazelor arse Scurtcircuit la senzorul de temperatură al cazanului Scurtcircuit la senzorul pentru temperatura agentului termic pe retur Scurtcircuit la senzorul pentru temperatura gazelor arse

21 Remedierea avariilor Coduri de avarie (continuare) Cod de avarie pe display Comportarea instalaţiei Cauza avariei Măsură 24 Avarie scurtcircuit la senzorul de temperatură exterioară 25 Avarie scurtcircuit la senzorul acumulatorului tampon 1 26 Avarie scurtcircuit la senzorul acumulatorului tampon 2 27 Avarie scurtcircuit la senzorul acumulatorului tampon 3 28 Avarie scurtcircuit la senzorul acumulatorului tampon 4 29 Avarie scurtcircuit la senzorul acumulatorului tampon 5 30 Avarie întrerupere pe turul cazanului 31 Avarie întrerupere pe returul cazanului 32 Avarie întrerupere la senzorul pentru temperatura gazelor arse 34 Avarie întrerupere la senzorul de temperatură exterioară 35 Avarie întrerupere la senzorul acumulatorului tampon 1 36 Avarie întrerupere la senzorul acumulatorului tampon 2 37 Avarie întrerupere la senzorul acumulatorului tampon 3 38 Avarie întrerupere la senzorul acumulatorului tampon 4 39 Avarie întrerupere la senzorul acumulatorului tampon 5 41 Avarie comunicare set de extensie 1 (KM-Bus) 42 Avarie comunicare set de extensie 2 (KM-Bus) 43 Avarie comunicare set de extensie 3 (KM-Bus) 44 Avarie comunicare telecomandă 1 (KM-Bus) Scurtcircuit la senzorul de temperatură exterioară Scurtcircuit senzor pentru temperatura din acumulatorul tampon sus Scurtcircuit la senzorul pentru temperatura din acumulatorul tampon 2 Scurtcircuit la senzorul pentru temperatura din acumulatorul tampon 3 Scurtcircuit la senzorul pentru temperatura din acumulatorul tampon 4 Scurtcircuit la senzorul pentru temperatura din acumulatorul tampon 5 Întrerupere la senzorul pentru temperatura pe tur a cazanului Întrerupere la senzorul pentru temperatura agentului termic pe retur Întrerupere la senzorul de temperatură a gazelor arse Întrerupere la senzorul de temperatură exterioară Întrerupere la senzorul pentru temperatura din acumulatorul tampon 1 (sus) Întrerupere la senzorul pentru temperatura din acumulatorul tampon 2 Întrerupere la senzorul pentru temperatura din acumulatorul tampon 3 Întrerupere la senzorul pentru temperatura din acumulatorul tampon 4 Întrerupere la senzorul pentru temperatura din acumulatorul tampon 5 Se verifică conectica electrică a setului de extensie (KM-Bus). Se verifică conectica electrică a setului de extensie (KM-Bus). Se verifică conectica electrică a setului de extensie (KM-Bus). Se verifică conectica electrică a telecomenzii. 21 Diagnoză

22 Remedierea avariilor Coduri de avarie (continuare) Diagnoză Cod de avarie pe display 22 Comportarea instalaţiei Cauza avariei Măsură 45 Avarie comunicare telecomandă 2 (KM-Bus) 46 Avarie comunicare telecomandă 3 (KM-Bus) Scurtcircuit la senzorul de temperatură pe tur grupa 1 52 Scurtcircuit la senzorul de temperatură pe tur grupa 2 53 Scurtcircuit la senzorul de temperatură pe tur grupa 3 54 Scurtcircuit senzor pentru temperatura apei calde menajere 55 Scurtcircuit senzor de temperatură pe returul apei calde menajere 56 Avarie întrerupere senzor tur încălzire 61 Întrerupere senzorul de temperatură pe tur grupa 1 62 Întrerupere senzorul de temperatură pe tur grupa 2 63 Întrerupere senzorul de temperatură pe tur grupa 3 64 Întrerupere senzor pentru temperatura apei calde menajere 65 Întrerupere senzor de temperatură pe returul apei calde menajere 66 Avarie scurtcircuit senzor tur încălzire Se verifică conectica electrică a telecomenzii. Se verifică conectica electrică a telecomenzii. pe tur grupa 1 pe tur grupa 2 pe tur grupa 3 Se verifică senzorul pentru temperatura apei calde menajere pe returul apei calde menajere pe tur grupa 1 pe tur grupa 2 pe tur grupa 2 Se verifică senzorul pentru temperatura apei calde menajere pe returul apei calde menajere 90 Avarie repetare încălzire. Se încălzeşte din nou cazanul. 91 Avarie rest o2 gaze arse Avarie sondă Lambda. 2A Avarie scurtcircuit senzor aplicat 3A Avarie întrerupere senzor aplicat 3B Avarie timp de funcţionare îndepărtare cenuşă 3C Avarie poziţie finală îndepărtare cenuşă AA Avarie temperatură de siguranţă Se verifică sonda Lambda.

23 Remedierea avariilor Coduri de avarie (continuare) Cod de avarie pe display Comportarea instalaţiei Cauza avariei Măsură A2 Avarie returul flăcării _ A3 Avarie fotocelulă nivel de jăratic A4 Avarie lipsă material, alimentare combustibil B0 Avarie fotocelulă alimentare B1 Avarie obturator blocat. Mişcarea obturatorului funcţionează necorespunzător. B2 Avarie fotocelulă şnec de transport B3 Avarie alimentare externă Se verifică alimentarea cu combustibil. Se verifică fotocelula. Se verifică funcţionarea obturatorului. Se verifică fotocelula. B4 Avarie siloz gol Se umple depozitul de combustibil. B5 Avarie şnec culisant motor Se verifică şnecul culisant de la motor. B6 Avarie şnec transportor motor Se verifică şnecul transportor de la motor. B7 Avarie evacuare motor Se verifică evacuarea de la motor. B8 Avarie turbină de aspiraţie motor B9 Avarie comutare inversă şnec culisant BA Avarie capac de întreţinere alimentare BB Avarie capac de întreţinere şnec transportor BC Avarie capac de întreţinere evacuare Se verifică turbina de aspiraţie de la motor. Se verifică şnecul culisant. Verificare relee şnec culisant. Se verifică poziţia capacului de întreţinere. Se verifică limitatorul. Se verifică poziţia capacului de întreţinere. Se verifică limitatorul. Se verifică poziţia capacului de întreţinere. Se verifică limitatorul. BD Avarie limitator uşă siloz Se verifică dispozitivul de închidere a uşii. Se verifică limitatorul. BE Avarie fotocelulă evacuare Se verifică fotocelula. F9 Avarie mecanism de acţionare grătar 01 Întrerupere senzor de temperatură pe tur circuit de reglaj 1 încălzire 0152 Întrerupere senzor de temperatură pe retur circuit de reglaj 1 încălzire 0153 Întrerupere senzor de temperatură pe tur circuit de reglaj 1 a.c.m Întrerupere senzor de temperatură pe retur circuit de reglaj 1 a.c.m. Se verifică mecanismul de acţionare a grătarului şi deplasarea grătarului. pe tur de la circuitul de reglaj 1 al încălzirii pe retur de la circuitul de reglaj 1 al încălzirii pe tur de la circuitul de reglaj 1 a.c.m. pe retur de la circuitul de reglaj 1 a.c.m. Diagnoză 23

24 Remedierea avariilor Coduri de avarie (continuare) Diagnoză Cod de avarie pe display 24 Comportarea instalaţiei Cauza avariei Măsură 0155 Întrerupere senzor de temperatură pe tur circuit reglaj 1 conductă termoficare căldură 0156 Întrerupere senzor de temperatură pe retur circuit reglaj 1 conductă termoficare căldură 0157 Întrerupere senzor colector circuit de reglaj 1 solar 0158 Întrerupere senzor de temperatură circuit de reglaj 1 a.c.m. solar 0161 Scurtcircuit senzor de temperatură pe tur circuit de reglaj 1 încălzire 0162 Scurtcircuit senzor de temperatură pe retur circuit de reglaj 1 încălzire 0163 Scurtcircuit senzor de temperatură pe tur circuit de reglaj 1 a.c.m Scurtcircuit senzor de temperatură pe retur circuit de reglaj 1 a.c.m Scurtcircuit senzor de temperatură pe tur circuit reglaj 1 conductă termoficare căldură 0166 Scurtcircuit senzor de temperatură pe retur circuit reglaj 1 conductă termoficare căldură 0167 Scurtcircuit senzor colector circuit de reglaj 1 solar 0168 Scurtcircuit senzor de temperatură circuit de reglaj 1 a.c.m. solar 2000 Avarie CAN-BUS cazan. Nu există legătură la cazanul pe lemne 2001 Comunicaţia cu modulul de reglaj 1 nu funcţionează. Nu există legătură cu modulul de reglaj 2002 Comunicaţia cu modulul de reglaj 2 nu funcţionează. Nu există legătură cu modulul de reglaj 2003 Comunicaţia cu modulul de reglaj 3 nu funcţionează. Nu există legătură cu modulul de reglaj pe tur de la circuitul de reglaj 1 al conductei de termoficare pentru căldură. pe retur de la circuitul de reglaj 1 al conductei de termoficare pentru căldură. Se verifică senzorul la colector de la circuitul de reglaj 1 solar de la circuitul de reglaj 1 solar a.c.m. pe retur de la circuitul de reglaj 1 al încălzirii pe retur de la circuitul de reglaj 1 al încălzirii pe retur de la circuitul de reglaj 1 a.c.m. pe retur de la circuitul de reglaj 1 a.c.m. pe tur de la circuitul de reglaj 1 al conductei de termoficare pentru căldură. pe retur de la circuitul de reglaj 1 al conductei de termoficare pentru căldură. Se verifică senzorul la colector de la circuitul de reglaj 1 solar de la circuitul de reglaj 1 solar a.c.m. Se verifică cablul CAN-Bus de la modulul de reglaj 1 Se verifică cablul CAN-Bus de la modulul de reglaj 2 Se verifică cablul CAN-Bus de la modulul de reglaj 3

25 Remedierea avariilor Coduri de avarie (continuare) Cod de avarie pe display Comportarea instalaţiei Cauza avariei Măsură 2004 Comunicaţia cu modulul de reglaj 4 nu funcţionează. Nu există legătură cu modulul de reglaj 2005 Comunicaţia cu modulul de reglaj 5 nu funcţionează. Nu există legătură cu modulul de reglaj 2006 Avertizare uşă focar cazan deschisă Se verifică cablul CAN-Bus de la modulul de reglaj 4 Se verifică cablul CAN-Bus de la modulul de reglaj 5 Se validează mesajul de avarie Validare Mesajul de avarie este preluat în meniul Istoric. Observaţie Un dispozitiv de semnalizare a mesajelor de avarie (de ex. un dispozitiv de semnalizare sonoră) se deconectează. În cazul în care o avarie anulată nu este remediată, avaria este semnalizată din nou pe display în ziua următoare, la ora 7:00. Dispozitivul de semnalizare porneşte din nou. După remedierea cauzei avariei, poate dura câteva minute până la anularea mesajului de avarie. Accesarea mesajului de avarie anulat 1. Afişaj de bază Istoric Sunt afişate ultimele 10 mesaje de avarie înregistrate. Diagnoză 25

26 Date tehnice Date tehnice Alimentare electrică Putere electrică absorbită Clasă de protecţie 24 VCC/0,4 A 9,6 W Tip de protecţie conform EN IP 30 Temperatură de ambianţă admisibilă La depozitare: -25 până la 60 La funcţionare: 0 până la 40 Domeniu de reglaj pentru temperatura nominală a camerei III 10 până la 34 Anexă 26

27 Scoaterea definitivă din funcţiune şi eliminarea ca deşeu Anexă Produsele Viessmann sunt reciclabile. Componentele şi agenţii de lucru nu se elimină împreună cu deşeurile menajere. Pentru scoaterea din funcţiune, deconectaţi instalaţia de la reţea şi, dacă este necesar, lăsaţi componentele să se răcească. Toate componentele trebuie să fie eliminate corespunzător. RO: Recomandăm utilizarea sistemului de eliminare a deşeurilor organizat de Viessmann. Agenţii de lucru (de ex. agenţi termici) pot fi eliminate ca deşeu prin intermediul centrelor locale de colectare. Informaţii suplimentare sunt disponibile la filialele Viessmann. Service 27

28 Index alfabetic A Afişaj de bază setare unitate de comandă...15 M Mesaje de avarie accesare...20 accesarea arhivei...25 Modul de reglaj fişă cu punte...10 P Parolă modificare...18 setare standard R Racorduri electrice privire de ansamblu...9 S Schema de conectare modul de reglaj...10 Vitoligno 200-S...9 Vitoligno 250-S...10 Vitoligno 300-C...9 Vitoligno 300-H...9 Setări accesare...16 extinse...16 privire de ansamblu setări extinse...16 T Tipuri de cablu...8 V Verificare relee... 17, Indicaţie de valabilitate Număr fabricaţie: Viessmann S.R.L. RO Ghimbav Braşov Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!

Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Set de extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec Nr. de comandă 742

Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Set de extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec Nr. de comandă 742 Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Set de extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec Nr. de comandă 7424 959 Măsuri de siguranţă Vă rugăm să respectaţi cu

Mai mult

VIESMANN VITODENS 222-W Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri VITODENS 222-W Tip B2LA Cazan compact în condensaţie, pe combust

VIESMANN VITODENS 222-W Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri VITODENS 222-W Tip B2LA Cazan compact în condensaţie, pe combust VIESMANN VITODENS 222-W Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri VITODENS 222-W Tip B2LA Cazan compact în condensaţie, pe combustibil gazos 3,2 până la 35,0 kw, pentru gaz metan şi

Mai mult

Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans 222 Set schimbător de căldură pentru sistemul de acumulare a.c.m VITOTRANS

Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans 222 Set schimbător de căldură pentru sistemul de acumulare a.c.m VITOTRANS Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans Set schimbător de căldură pentru sistemul de acumulare a.c.m VITOTRANS 4/014 După montaj nu trebuie păstrate aceste instrucţiuni!

Mai mult

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm 6720813680-0.1TD Echipamente în condensaţie cu gaz Condens 5000 W ZBR 70-3 ZBR 100-3 Instrucţiuni de utilizare RO/MD 2 Explicarea simbolurilor şi instrucţiuni de siguranţă Cuprins 1 Explicarea simbolurilor

Mai mult

Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitocom 100 Tip LAN1 Interfaţă de comunicaţii pentru supravegherea şi con

Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitocom 100 Tip LAN1 Interfaţă de comunicaţii pentru supravegherea şi con Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitocom 100 Tip LAN1 Interfaţă de comunicaţii pentru supravegherea şi controlul de la distanţă a instalaţiilor de încălzire

Mai mult

Microsoft Word - HMM - Instructiuni de instalare.doc

Microsoft Word - HMM - Instructiuni de instalare.doc HMM Instructiuni de instalare 6 720 604 682 (00.07) Cuprins Cuprins Instrucţiuni de siguranţă 3 Explicaţii simboluri 3 1 Date referitoare la accesorii 4 1.1 Aplicaţie 4 1.2 Volum de livrare 4 1.3 Date

Mai mult

Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitodens 200-W Tip B2HA, 45 şi 60 kw Cazan mural în condensaţie pe gaz Mo

Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitodens 200-W Tip B2HA, 45 şi 60 kw Cazan mural în condensaţie pe gaz Mo Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitodens 200-W Tip B2HA, 45 şi 60 kw Cazan mural în condensaţie pe gaz Model pe gaz metan şi gaz lichefiat Indicaţii de valabilitate,

Mai mult

VIESMANN VITOCELL 340-M/360-M Acumulator tampon de agent termic cu preparare de apă caldă menajeră Capacitate 750 şi 950 litri Fişa tehnică Nr. de com

VIESMANN VITOCELL 340-M/360-M Acumulator tampon de agent termic cu preparare de apă caldă menajeră Capacitate 750 şi 950 litri Fişa tehnică Nr. de com VIESMANN VITOCELL 340-M/360-M Acumulator tampon de agent termic cu preparare de apă caldă menajeră Capacitate 750 şi 950 litri Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: Vezi lista de preţuri VITOCELL 340-M

Mai mult

Instrucţiuni de service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitosol 200-T Tip SP2A Vitosol 300-T Tip SP3B Colectori cu tuburi vidate pe princip

Instrucţiuni de service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitosol 200-T Tip SP2A Vitosol 300-T Tip SP3B Colectori cu tuburi vidate pe princip Instrucţiuni de service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitosol 200-T Tip SP2A Vitosol 300-T Tip SP3B Colectori cu tuburi vidate pe principiul Heatpipe (tub termic) Indicaţii de valabilitate,

Mai mult

Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitosolic 100 Tip SD1 Automatizare cu reglaj electronic pe baza diferenţe

Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitosolic 100 Tip SD1 Automatizare cu reglaj electronic pe baza diferenţe Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitosolic 100 Tip SD1 Automatizare cu reglaj electronic pe baza diferenţei de temperatură pentru Vitocell 100-U, tip CVUA Indicaţii

Mai mult

MANUAL DE UTILIZARE TERMOSTAT DE CAMERĂ EBERLE INSTAT PLUS 3R Cod produs: I. Instrucţiuni de utilizare Manevrarea produsului (privire de ansamb

MANUAL DE UTILIZARE TERMOSTAT DE CAMERĂ EBERLE INSTAT PLUS 3R Cod produs: I. Instrucţiuni de utilizare Manevrarea produsului (privire de ansamb MANUAL DE UTILIZARE TERMOSTAT DE CAMERĂ EBERLE INSTAT PLUS 3R Cod produs: 611272 I. Instrucţiuni de utilizare Manevrarea produsului (privire de ansamblu) 1. Principiul de funcţionare Termostatul INSTAT

Mai mult

Produkt-Datenblatt

Produkt-Datenblatt 3 035 Regulatoare de temperatură cameră, cu comutare pentru 7 zile şi afişaj LCD pentru sisteme de încălzire RDE10 Comandă cu 2 poziţii, cu ieşire ON/OFF pentru încălzire Moduri de lucru: mod normal şi

Mai mult

Instrucţiuni de service pentru personalul de specialitate VIESMANN Arzător MatriX radiant Tip VMIII Arzător cu insuflare, pe combustibil gazos pentru

Instrucţiuni de service pentru personalul de specialitate VIESMANN Arzător MatriX radiant Tip VMIII Arzător cu insuflare, pe combustibil gazos pentru Instrucţiuni de service pentru personalul de specialitate VIESMANN Arzător MatriX radiant Tip VMIII Arzător cu insuflare, pe combustibil gazos pentru Vitocrossal 300, tip CM3 Putere termică nominală de

Mai mult

Cuprins

Cuprins Seria de controlere inteligente pentru sistemele solare de producere a ACM REGULATOR DE TEMPERATURĂ PENTRU SISTEME SOLARE PRESURIZATE INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE ŞI UTILIZARE 1/10 Cuprins Cuprins 1. Informaţii

Mai mult

Viesmann VITOMAX 200-LW Putere de la 8,0 până la 20,0 MW Fişa tehnică VITOMAX 200-LW Tip M64A Cazan de apă caldă de joasă presiune Certificat conform

Viesmann VITOMAX 200-LW Putere de la 8,0 până la 20,0 MW Fişa tehnică VITOMAX 200-LW Tip M64A Cazan de apă caldă de joasă presiune Certificat conform Viesmann VITOMAX 200-LW Putere de la 8,0 până la 20,0 MW Fişa tehnică VITOMAX 200-LW Tip M64A azan de apă caldă de joasă presiune ertificat conform Directivei 2009/142/E privind aparatele consumatoare

Mai mult

HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; ; Traducere a instrucţiunilor originale 1

HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; ; Traducere a instrucţiunilor originale 1 HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; 22.08.2011; Traducere a instrucţiunilor originale 1 Produsul trebuie ridicat şi manipulat cu grijă. 1. MANIPULARE 2. DOMENIU DE APLICARE

Mai mult

VIESMANN VITOCELL 100-E/140-E/160-E Acumulator de agent termic Capacitate de la 200 până la 950 litri Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lis

VIESMANN VITOCELL 100-E/140-E/160-E Acumulator de agent termic Capacitate de la 200 până la 950 litri Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lis VIESMANN VITOCELL 100-E/140-E/160-E Acumulator de agent termic Capacitate de la 200 până la 950 litri Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri VITOCELL 100-E Tip SVW Pentru acumulare

Mai mult

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com www.festool.com Instrucţiuni de utilizare originale 1 Instrucţiuni de

Mai mult

Microsoft Word - manual civic ro.doc

Microsoft Word - manual civic ro.doc A Division of Watts Water Technologies Inc. DETECTOARE PENTRU SCĂPĂRI DE GAZE CIVIC2 / ECT2 CIVR-MET CIVR-GPL Grup II, categoria 3G Directiva 94/9/CE (Atex) Watts Industries Italia S.r.l. - Via Brenno

Mai mult

Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitocell 340-M/360-M Tip SVKC Tip SVSB Acumulator tampon de agent termic

Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitocell 340-M/360-M Tip SVKC Tip SVSB Acumulator tampon de agent termic Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitocell 340-M/360-M Tip SVKC Tip SVSB Acumulator tampon de agent termic cu preparare de apă caldă menajeră Indicaţii de valabilitate,

Mai mult

Microsoft Word - SKS 502x_M7_RO.docx

Microsoft Word - SKS 502x_M7_RO.docx Manualul utilizatorului Înainte de prima utilizare, vă rugăm citiţi cu atenţie toate instrucţiunile cuprinse în acest manual, chiar dacă aveţi deja experienţă în folosirea produselor similare. Utilizaţi

Mai mult

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai performant produs de cea mai înaltă calitate şi fabricat

Mai mult

Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans 353 Tip PBM şi PBL Modul de apă rece pentru montaj pe perete Ti

Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans 353 Tip PBM şi PBL Modul de apă rece pentru montaj pe perete Ti Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans 353 Tip PM şi PL Modul de apă rece pentru montaj pe perete Tip PZM Modul de apă rece cu pompă de recirculare şi set

Mai mult

job

job Instrucţiuni de utilizare pentru utilizatorul instalaţiei VIESMANN Instalaţie de încălzire cu automatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă sau comandată de temperatura exterioară VITODENS 100

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Re

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Re MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. 1 Cuprins Instrucţiuni de siguranţă Prezentarea aparatului de

Mai mult

job

job VIESMANN VITOPLEX 200 Cazan de temperatură joasă pe combustibil lichid/gazos de la 700 până la 1950 kw Fişa tehnică Nr. de comandă şipreţuri: vezi lista de preţuri VITOPLEX 200 Tip SX2 Cazan de temperatură

Mai mult

Ghidul utilizatorului VI.7C.K C75 *VI7CK246* *087R8401* ECL Comfort Ghidul utilizatorului ECL Comfort Ghidul ins

Ghidul utilizatorului VI.7C.K C75 *VI7CK246* *087R8401*   ECL Comfort Ghidul utilizatorului ECL Comfort Ghidul ins Ghidul utilizatorului VI.7C.K2.46 2008.02 C75 *VI7CK246* *087R8401* www.incalzire.danfoss.com ECL Comfort Ghidul utilizatorului ECL Comfort Ghidul instalatorului Controlul unei centrale termice cu cascadă

Mai mult

468187_006_VAC_SYS_VP_10_Spr.indd

468187_006_VAC_SYS_VP_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com VAC SYS VP Manual de utilizare original Pompă vacuum VAC SYS VP Imaginile

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Rev. 0; Data: 27.05.2016; Traducere a instructiunilor

Mai mult

DEUMIDIFICATOR DEM 8

DEUMIDIFICATOR DEM 8 DEUMIDIFICATOR DEM 8.5 EX Câteva informaţii privind umiditatea Aerul conţine întotdeauna o anumită cantitate de apă sub formă de vapori, cunoscută în general ca umiditate. Acesta determină nivelul de umiditate

Mai mult

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE CITIŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRULUI GARANŢIA Producătorul garantează că aparatul nu va prezenta

Mai mult

Ghid de referinţă rapidă pentru Seria ZT400™

Ghid de referinţă rapidă pentru Seria ZT400™ Ghid de referinţă rapidă pentru Seria ZT400 Utilizaţi acest ghid când folosiţi imprimanta zilnic. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi Ghidul utilizatorului. Componentele imprimantei Figura 1 prezintă

Mai mult

Microsoft Word - Instructiuni montaj si utilizare CRH6.doc

Microsoft Word - Instructiuni montaj si utilizare CRH6.doc MANUAL INSTALARE SI UTILIZARE CRH 6 - DISPOZITIV DE SIGURANŢĂ ŞI CONTROL Dispozitivul de siguranţă şi control CRH 6 este un dispozitiv multifuncţional compus din: o supapă de pornire/oprire, flacără de

Mai mult

4PWRO book

4PWRO book MANUAL DE EXPLOATARE Instalaţii invertoare de aer condiţionat SISTEM FXDQ15P7VEB FXDQ20P7VEB FXDQ25P7VEB FXDQ32P7VEB FXDQ40P7VEB FXDQ50P7VEB FXDQ63P7VEB Vă mulţumim că aţi cumpărat această instalaţie Daikin

Mai mult

Telefon: Web: / SR 609 REGULA

Telefon: Web:   /   SR 609 REGULA SR 609 REGULATOR PENTRU SISTEME TERMICE SOLARE PRESURIZATE INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE ŞI UTILIZARE Înainte de utilizarea regulatorului citiți cu atenție prezentele instrucțiuni. Cuprins 1. Informaţii privind

Mai mult

Fişă tehnică ECL Comfort V c.a. şi 24 V c.a. Descriere şi aplicare În aplicaţiile de încălzire, ECL Comfort 110 poate fi integrat cu soluţia D

Fişă tehnică ECL Comfort V c.a. şi 24 V c.a. Descriere şi aplicare În aplicaţiile de încălzire, ECL Comfort 110 poate fi integrat cu soluţia D 230 V c.a. şi 24 V c.a. Descriere şi aplicare În aplicaţiile de încălzire, poate fi integrat cu soluţia Danfoss Link prin intermediul interfeţei DLG pentru utilizarea în aplicaţiile pentru o singură familie.

Mai mult

book

book 6301 9165 05/2001 RO Pentru firma de specialitate Instrucţiuni de service Aparate de reglare Logamatic 4111, 4112 şi 4116 Citiţi cu atenţie înainte de punere în funcţiune sau de service Cuvînt inainte

Mai mult

_00.pdf

_00.pdf Intotdeauna alãturi de tine Instrucţiuni de exploatare Thelia Condens, Semia Condens 25 -A (H-RO) 25 -A (H-RO) 30 -A (H-RO) 35 -A (H-RO) RO Cuprins Cuprins 1 Securitate... 3 1.1 Indicaţii de atenţionare

Mai mult

ro 03: ro 02.qxd.qxd

ro 03: ro 02.qxd.qxd testo 316-2 Detector pentru scăpări de gaze Manual de operare ro 2 Siguranță și mediu Siguranță și mediu Despre acest document Citiți cu atenție acest document și familiarizați-vă cu produsul înainte de

Mai mult

AVS5010.indd

AVS5010.indd Emiţător / receptor AV fără cablu 2.4 GHz Instrucţiuni de utilizare (Citiţi cu atenţie înainte de utilizare!) AVS5010 011 0336 Instrucţiuni importante de securitate Dacă aparatul este utilizat corespunzător,

Mai mult

Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru apl

Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru apl Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru aplicații de încălzire și răcire. Servomotoarele RV 01

Mai mult

_D27901_RO.indd

_D27901_RO.indd 402011-30 RO D27901 Traducere a instrucţiunilor originale 2 2x (Opţional) (Opţional) 3 4 Apăsaţi Felicitări! Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce

Mai mult

Steca_TR_0301_instruction_RO

Steca_TR_0301_instruction_RO SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICO - SOLAR THERMIC Manual de utilizare Regulator diferenţial de temperatură 3 intrări, 1 ieşire Acest manual de utilizare face parte integrantă a produsului. Citiţi

Mai mult

centrale noi 2015 copia copy copy

centrale noi 2015 copia copy copy CENTRALE PE LEMN SI PELET PUFFERE SI BOILERE SOLAR Siguranta - Randament - Tehnologie CAZANE PE LEMN Cazan pe lemn DIANBOILER model DBs Clasic Cod Descriere CF Pret 10367 025 kw 25 1 10367 035 kw 35 1

Mai mult

VIESMANN VITODENS Cazan în condensaţie pe gaz Instrucţiuni de proiectare VITODENS 100-W Tip B1HC, B1KC Cazan mural în condensaţie pe gaz 6,5 până la 3

VIESMANN VITODENS Cazan în condensaţie pe gaz Instrucţiuni de proiectare VITODENS 100-W Tip B1HC, B1KC Cazan mural în condensaţie pe gaz 6,5 până la 3 VIESMANN VITODENS Cazan în condensaţie pe gaz Instrucţiuni de proiectare VITODENS 100-W Tip B1HC, B1KC Cazan mural în condensaţie pe gaz 6,5 până la 35,0 kw Pentru gaz metan şi gaz lichefiat VITODENS 111-W

Mai mult

MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 1. Informaţii generale. 3 2. Informaţii privind siguranţa. 3 3. Funcţii 3 4. Operarea aparatului de măsură. 6 5. Întreţinerea aparatului. 9 6. Rezolvarea

Mai mult

fm

fm Instrucţiuni de operare Display TFT color 1286.. Descrierea dispozitivului Display-ul TFT color aparţine sistemului de videointerfonie al firmei Gira şi serveşte la extinderea staţiilor de interior. Menu

Mai mult

Ghid privind sănătatea, siguranţa şi instalarea

Ghid privind sănătatea, siguranţa şi instalarea Ghid privind sănătatea, siguranţa şi instalarea MÂNĂ Ghid privind sănătatea şi siguranţa 3 Ghid de instalare 6 2 INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANT: TREBUIE CITITE ŞI RESPECTATE Înainte de a utiliza aparatul,

Mai mult

_ _BDA_Dörrautomat_Klarstein.indd

_ _BDA_Dörrautomat_Klarstein.indd Uscator pentru alimente 10028629 10028630 Stimate cumparator, Felicitari pentru achizitionarea acestui produs. Va rugam sa cititi cu atentie informatiile din acest manual, si sa il pastrati pentru cazul

Mai mult

Untitled-1

Untitled-1 cazan de pardoseală în condensație EXPERIENȚA FERROLI în tehnologia condensării Cazanele din seria reprezintă rezultatul îmbinării vastei experiențe a Grupului Ferroli în proiectarea și realizarea cazanelor

Mai mult

GENERATOR DE CURENT SILENT DG 5500S MANUAL DE UTILIZARE IMPORTANT: Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de folosire înainte de utilizarea produsului. Ver

GENERATOR DE CURENT SILENT DG 5500S MANUAL DE UTILIZARE IMPORTANT: Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de folosire înainte de utilizarea produsului. Ver GENERATOR DE CURENT SILENT DG 5500S MANUAL DE UTILIZARE IMPORTANT: Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de folosire înainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Rev. 0; Data: 23.02.2012 1 CUPRINS PARTEA 1 PARTEA

Mai mult

ITACA KC KR KRB IST 03 C INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE, UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE RO Traducerea instrucţiunilor

ITACA KC KR KRB IST 03 C INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE, UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE RO Traducerea instrucţiunilor ITACA KC 12-24-28-32 KR 12-24-28-32 KRB 12-24-28-32 IST 03 C 854-03 INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE, UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE RO Traducerea instrucţiunilor originale din limba italiană Este esenţial să citiţi

Mai mult

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai performant produs de cea mai înaltă calitate şi fabricat

Mai mult

Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare

Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare Cuprins 1. Introducere... 3 Despachetarea şi verificarea componenţei setului... 3 Indicaţii privind siurana... 4 Informaţii privind siurana...

Mai mult

Microsoft Word - Romanian IM SCK 03F.doc

Microsoft Word - Romanian IM SCK 03F.doc O VIAŢĂ MAI BUNĂ! INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE Ceainic model: SCK 03F Fashion line Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. Unic importator în România : s.c. ZASS Romania

Mai mult

LG Echipament de climatizare MANUAL DE UTILIZARE Stimaţi clienţi, Vă mulţumim că aţi ales acest echipament de climatizare LG. Alegerea dumneavoastră v

LG Echipament de climatizare MANUAL DE UTILIZARE Stimaţi clienţi, Vă mulţumim că aţi ales acest echipament de climatizare LG. Alegerea dumneavoastră v LG Echipament de climatizare MANUAL DE UTILIZARE Stimaţi clienţi, Vă mulţumim că aţi ales acest echipament de climatizare LG. Alegerea dumneavoastră vă va garanta performanţe deosebite şi vă va face viaţa

Mai mult

Microsoft Word - Manual.doc

Microsoft Word - Manual.doc USCATOR DE MAINI GIRO, VERTICAL, 1650W, ABS ALB Brand: KRONER Model: DH9922H Cod Romstal: 80US0015 1 Precautii - Nu deschideti capacul frontal in timp ce este conectat la energia electrica. Pericol de

Mai mult

TRT-BA-TTK28E-TC-002-RO_

TRT-BA-TTK28E-TC-002-RO_ TTK 28 E RO MANUAL DE UTILIZARE DEZUMIDIFICATOR DE AER TRT-BA-TTK28E-TC-002-RO Cuprins Indicaţii privind manualul de utilizare... 1 Ediţia actuală a manualului de utilizare şi declaraţia de conformitate

Mai mult

200121

200121 ÎNCĂRCĂTOR BATERII VOLTCRAFT BC-300 Cod produs: 200121 ÎNCĂRCĂTOR BATERII VOLTCRAFT BC-500 Cod produs: 200122 RO Instrucţiuni de utilizare VOLTCRAFT în România prin GERMAN ELECTRONICS 1. DOMENIU DE UTILIZARE

Mai mult

Echipamente incalz rad si pard calda

Echipamente incalz rad si pard  calda ECHIPAMENTE PENTRU INCĂLZIRE CU RADIATOARE ȘI PARDOSEALĂ CALDĂ Set distribuitor pentru instalații cu radiatoare - 8534 - Set distribuitor compus din: -bară DN25 - FI 1 / 3 12 ieșiri G 3/4 pentru Euro-con

Mai mult

General safety precautions

General safety precautions romană 1.1 Despre documentaţie Documentaţia originală este scrisă în limba engleză. Toate celelalte limbi reprezintă traduceri. Precauţiile descrise în acest document acoperă subiecte foarte importante,

Mai mult

Centrală termică murală cu condensare ideală pentru înlocuire în instalaţii cu temperatură înaltă Luna3 Avant+

Centrală termică murală cu condensare ideală pentru înlocuire în instalaţii cu temperatură înaltă Luna3 Avant+ Centrală termică murală cu condensare ideală pentru înlocuire în instalaţii cu temperatură înaltă : centrala termică ideală pentru înlocuirea în instalaţii cu temperatură înaltă Baxi introduce noua centrală

Mai mult

untitled

untitled Ghid de referinţă rapidă Xi4 Utilizaţi acest ghid când folosiţi imprimanta zilnic. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi Ghidul utilizatorului. Componentele imprimantei Figura prezintă componentele

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-160EI MMA-180EI MMA-200EI MMA-250EI MMA-180MI MMA-250MI MMA-180FI MMA-250FI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-160EI MMA-180EI MMA-200EI MMA-250EI MMA-180MI MMA-250MI MMA-180FI MMA-250FI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-160EI MMA-180EI MMA-200EI MMA-2EI MMA-180MI MMA-2MI MMA-180FI MMA-2FI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. 1 Cuprins Instrucţiuni

Mai mult

02 VOLCANO 02 VOLCANO VOLCANO VR-D Destratificatorul Automatizare Parametrii Model - Potentiometru VR EC (0-10 V) Potentiometru cu termostat VR EC (0-

02 VOLCANO 02 VOLCANO VOLCANO VR-D Destratificatorul Automatizare Parametrii Model - Potentiometru VR EC (0-10 V) Potentiometru cu termostat VR EC (0- VR-D Destratificatorul Automatizare Model - Potentiometru Potentiometru cu termostat VR EC (-V) HMI VR (-V)* Volcano EC* VTS cod produs - --- ---7 ---9 ---7 Tip motor - EC Tensiune alimentare V/ph/Hz ~//

Mai mult

Montage und Bedienungs Anleitung

Montage und Bedienungs Anleitung Instructiuni de instalare, folosire si mentenanta RO Arzator de combustibil tip M Functionare in doua trepte COD MODEL TIP 3739750 RG4D 397 T1 2902311 (3) INDEX 1. DESCRIERE ARZATOR............ 1 1.1 Echipament

Mai mult

Microsoft Word - FISE TEHNICE Liceul Oravita.doc

Microsoft Word - FISE TEHNICE Liceul Oravita.doc FIŞA TEHNICĂ NR.1 PANOU (COLECTOR) SOLAR Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse 1 Parametrii constructivi, tehnici şi funcţionali

Mai mult

FORMENTERA KC KR KRB IST 03 C INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE, UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE RO Traducerea instrucţiun

FORMENTERA KC KR KRB IST 03 C INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE, UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE RO Traducerea instrucţiun FORMENTERA KC 12-24-28-32 KR 12-24-28-32 KRB 12-24-28-32 IST 03 C 850-03 INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE, UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE RO Traducerea instrucţiunilor originale din limba italiană Este esenţial să

Mai mult

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS ASPIRATOR DE PRAF MANUAL DE UTILIZARE SMART 90 ECO - 1 - - 2 - MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE Ori de câte ori folosiți un aparat electric, este important să respectați o serie de măsuri de siguranță elementare.

Mai mult

Centrală termică cu peleţi Manual de utilizare şi întreţinere Vittoria 20 kw Vittoria 26 kw

Centrală termică cu peleţi Manual de utilizare şi întreţinere Vittoria 20 kw Vittoria 26 kw Centrală termică cu peleţi Manual de utilizare şi întreţinere Vittoria 20 kw Vittoria 26 kw Manualul de faţă aparţine în exclusivitate societăţii CLAM, orice reproducere a acestuia, inclusiv parţială,

Mai mult

Microsoft Word - Romanian IM ZCM 05.doc

Microsoft Word - Romanian IM ZCM 05.doc Confortul la îndemâna oricui INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE Cafetieră model: ZCM 05 basic Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. Unic importator în România : s.c. ZASS

Mai mult

Instrucţiuni pentru montarea şi utilizarea hotei AG 2

Instrucţiuni pentru montarea şi utilizarea hotei AG 2 Instrucţiuni pentru montarea şi utilizarea hotei SL 16.1/SL 16 P IX/HA (Hotă de bucătărie) 1 Filtru anti-grăsimi Filtru cu suport metalic Filtru pe cărbuni 2 Bec halogen Bec de 40 W Instrucţiuni de montare

Mai mult

Untitled-2

Untitled-2 BHP cazan de abur de medie presiune Producător: I.VAR INDUSTRY Cazan de abur monobloc, cu flacără întoarsă, de medie presiune (11,9 bar, la cerere 14,7 bar). Cazan cu randament mare (peste 90%) având peretele

Mai mult

ghid de utilizare! purificator de aer 1

ghid de utilizare! purificator de aer 1 ghid de utilizare! purificator de aer 1 [ felicitări! ] Felicitări pentru achiziționarea produsului Duux! Pentru a utiliza serviciul nostru on-line, vă rugăm să înregistrați produsul și garanția pe www.duux.com/register

Mai mult

Register your product and get support at Straightener HP4668/22 RO Manual de utilizare

Register your product and get support at   Straightener HP4668/22 RO Manual de utilizare Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4668/22 RO Manual de utilizare abc h g f e d i j Română Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia

Mai mult

TRADUCERE HALOGEN

TRADUCERE HALOGEN INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE RADIATOR QUARTZ DE PERETE Model: ZQH 05 Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni de utilizare înainte de utilizarea aparatului. Unic importator în România: ZASS Romania srl

Mai mult

Instrucţiuni privind siguranţa, ghid privind utilizarea şi întreţinerea şi instalarea

Instrucţiuni privind siguranţa, ghid privind utilizarea şi întreţinerea şi instalarea Instrucţiuni privind siguranţa, ghid privind utilizarea şi întreţinerea şi instalarea www.whirlpool.eu/register x 2 90 C 80 500 550 min 595 500 134,5 160 min 526 554 22 595 550 116 441 455 470/540 551

Mai mult

Untitled-3

Untitled-3 BLP cazan de abur de joasă presiune 0,98 bar Producător: I.VAR INDUSTRY Cazan de abur monobloc, cu flacără întoarsă, de joasă presiune (0,98 bar). Cazan cu randament mare (peste 90%) având peretele din

Mai mult

Installation manuals;Option handbooks

Installation manuals;Option handbooks MANUAL DE INSTALARE Panou decorativ cu model BYCQ40EP BYCQ40EPB 4PRO9-.book Page Wednesday, January, 09 0: AM c b a e b g a 4 4 4+ d f h g g 4 ~8 mm 4 7 4 4 9 8 8 4 4 0 BYCQ40EP Panou decorativ cu model

Mai mult

Înregistrator de temperatură şi umiditate AX-DT100 Instrucţiuni de utilizare

Înregistrator de temperatură şi umiditate AX-DT100 Instrucţiuni de utilizare Înregistrator de temperatură şi umiditate AX-DT100 Instrucţiuni de utilizare Introducere Înregistratorul de temperatură şi umiditate este prevăzut cu un senzor foarte exact de temperatură şi umiditate.

Mai mult

客厅电脑 酷影Q1000

客厅电脑 酷影Q1000 CUPRINS 1. Noţiuni de bază... 2 1.1 Pornire... 2 1.2 Oprire... 3 1.3 Ecranul de întâmpinare... 3 1.4 Procesul de instalare... 3 2. Caracteristici principale... 4 2.1. EZCast... 4 2.2. DLNA... 5 2.3. EZMirror...

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-105PI MMA-120PI MMA-140PI MMA-180PI MMA-250PI MMA-250KI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-105PI MMA-120PI MMA-140PI MMA-180PI MMA-250PI MMA-250KI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-105PI MMA-120PI MMA-140PI MMA-180PI MMA-250PI MMA-250KI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Rev. 0; Data: 13.08.2018;

Mai mult

Microsoft Word - Controller pt 32cp0123,140,160-manual_ro .docx

Microsoft Word - Controller pt 32cp0123,140,160-manual_ro .docx DISPLAY DE CONTROL MANUAL DE SERVICE Program activ Ziua si Ora Temperatura setata a cazanului L1.Electrod L2.Alimentare L3.Pompa L11.Termostat de ambient aprindere on cu peleti BUTOANE: ESC Escape On /

Mai mult

TRT-BA-IR2500S-TC-003-RO_

TRT-BA-IR2500S-TC-003-RO_ IR 2500 S RO MANUAL DE UTILIZARE RADIATOR DE CĂLDURĂ TRT-BA-IR2500S-TC-003-RO Cuprins Indicaţii privind manualul de utilizare... 1 Siguranţă... 1 Informaţii despre aparat... 4 Respectaţi instrucţiunile

Mai mult

We measure it. Detectoare pentru scurgeri de gaze testo testo testo testo detector de gaze testo 316-Ex CH4 C3H8 H2 Verificarea scur

We measure it. Detectoare pentru scurgeri de gaze testo testo testo testo detector de gaze testo 316-Ex CH4 C3H8 H2 Verificarea scur Detectoare pentru scurgeri de gaze testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo detector de gaze testo 316-Ex CH4 C3H8 H2 Verificarea scurgerilor de gaze Din cauza conductelor de gaz fisurate se produc frecvent

Mai mult

RO Manual de utilizare şi de întreţinere

RO Manual de utilizare şi de întreţinere RO Manual de utilizare şi de întreţinere INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA Aceste instrucţiuni sunt disponibile şi pe site-ul web: docs.whirlpool.eu SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ ŞI A CELORLALTE PERSOANE

Mai mult

untitled

untitled CENTRALE TERMICE CATALOG GENERAL 2013 eco confort design & tehnologie Ariston o tradiţie care evoluează De mulţi ani intrăm în casele a milioane de familii care aleg Ariston pentru a-şi îmbunătăţi şi simplifica

Mai mult

Microsoft Word Gas leak detectors GS series_ro.doc

Microsoft Word Gas leak detectors GS series_ro.doc Detectoare de scăpări gaze naturale şi GPL Seria GSX - GSW Caracteristici principale - Adecvate pentru aplicaţii casnice - Sistem electronic bazat pe microprocesor - Disponibile în următoarele variante:

Mai mult

untitled

untitled Instrucțiuni de utilizare Centrală termică în condensație cu gaz Condens 7000iW GC7000iW 20/24 C GC7000iW 24 GC7000iW 24/28 C GC7000iW 30/35 C GC7000iW 35 GC7000iW 42 6720882589 (2018/12) RO/MD 0010010586-001

Mai mult

CONDUCEREA AUTOMATĂ A INSTALAŢIILOR SOLARE CU SUSŢINERE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI PREPARAREA APEI CALDE MENAJERE Popescu Daniel, conf. univ. dr. ing., Unive

CONDUCEREA AUTOMATĂ A INSTALAŢIILOR SOLARE CU SUSŢINERE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI PREPARAREA APEI CALDE MENAJERE Popescu Daniel, conf. univ. dr. ing., Unive CONDUCEREA AUTOMATĂ A INSTALAŢIILOR SOLARE CU SUSŢINERE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI PREPARAREA APEI CALDE MENAJERE Popescu Daniel, conf. univ. dr. ing., Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Catedra

Mai mult

Sfaturi pentru clienti

Sfaturi pentru clienti Câteodată lucrurile nu merg aşa cum ne dorim, iar centrala noastră termică nu vrea să mai funcţioneze. Şi dacă Murphy se ambiţionează să ne demonstreze corectitudinea legilor sale, ne vom trezi fără apă

Mai mult

Dispozitiv de deschidere a porţilor batante PKM-C02 Manual de utilizare Atenţie: acest dispozitiv trebuie instalat de către profesionişti calificaţi b

Dispozitiv de deschidere a porţilor batante PKM-C02 Manual de utilizare Atenţie: acest dispozitiv trebuie instalat de către profesionişti calificaţi b Dispozitiv de deschidere a porţilor batante PKM-C02 Manual de utilizare Atenţie: acest dispozitiv trebuie instalat de către profesionişti calificaţi bine pregătiţi conform cu instrucţiunile de siguranţă

Mai mult

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm 6 720 612 481-00.1R Telecomandă F 100 pentru FW 100 sau FW 200 la centrală cu Heatronic 3 compatibilă pentru conectare pe magistrală Instrucţiuni de instalare şi utilizare RO 2 Privire de ansamblu asupra

Mai mult

Instrucţiuni de asamblare USCĂTOARELE DE CEREALE ANTTI M06 3W CAPETELE CANALELOR DE AER 0,5 M (ro) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FI Ka

Instrucţiuni de asamblare USCĂTOARELE DE CEREALE ANTTI M06 3W CAPETELE CANALELOR DE AER 0,5 M (ro) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FI Ka Instrucţiuni de asamblare USCĂTOARELE DE CEREALE ANTTI M06 W CAPETELE CANALELOR DE AER 0, M 00 (ro) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie FI-0 Kanunki, Salo Tel. + 00 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Mai mult

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE POMPĂ SUBMERSIBILĂ MONOFAZATĂ PENTRU APE MURDARE Modele WKT250 şi WKT 400 1

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE POMPĂ SUBMERSIBILĂ MONOFAZATĂ PENTRU APE MURDARE Modele WKT250 şi WKT 400 1 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE POMPĂ SUBMERSIBILĂ MONOFAZATĂ PENTRU APE MURDARE Modele WKT250 şi WKT 400 1 1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE POMPEI Model WKT250 Descriere Corp pompa Tensiune de alimentare

Mai mult

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE SECŢIUNEA II CAIET DE SARCINI ACORD CADRU DE FURNIZARE APARATE DE AER CONDIŢIONAT Bucureşti 2018 1 / 7 Generalităţi Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice şi constituie ansamblul cerinţelor

Mai mult

Răcitoare de lichid pentru montaj la exterior Ventilatoare axiale, compresor scroll (cu spirală) kw* CGA/VGA/CXA/VXA CGA/VGA/ CXA/VXA Interfaţă

Răcitoare de lichid pentru montaj la exterior Ventilatoare axiale, compresor scroll (cu spirală) kw* CGA/VGA/CXA/VXA CGA/VGA/ CXA/VXA Interfaţă Răcitoare de lichid pentru montaj la exterior Ventilatoare axiale, compresor scroll (cu spirală) 19-61 kw* CGA/VGA/CXA/VXA CGA/VGA/ CXA/VXA Interfaţă de control microrăcitor de lichid CGA: Sistem numai

Mai mult

Norme de montaj şi funcţionare

Norme de montaj şi funcţionare Instrucţiuni de instalare şi utilizare BOILER DE SOL PENTRU PREPARARE APĂ CALDĂ MENAJERĂ OKCV 125 203 408 OKCEV 100 208 308 OKCV 125 NTR 203 608 OKCV 160 206 408 OKCEV 125 203 308 OKCV 160 NTR 206 608

Mai mult

Dräger REGARD-1 Unitate de comandă Sistemul Dräger REGARD -1 este un sistem de evaluare de sine stătător cu un singur canal, pentru monitorizarea gaze

Dräger REGARD-1 Unitate de comandă Sistemul Dräger REGARD -1 este un sistem de evaluare de sine stătător cu un singur canal, pentru monitorizarea gaze Dräger REGARD-1 Unitate de comandă Sistemul Dräger REGARD -1 este un sistem de evaluare de sine stătător cu un singur canal, pentru monitorizarea gazelor toxice, oxigenului și gazelor și vaporilor inflamabili.

Mai mult

FĂRĂ *) Prof. univ. dr. ing. UTCB PELEȚI DIN LEMN: SISTEME DE ÎNCĂLZIRE EFICIENTE ȘI ECOLOGICE Ioan BĂRDESCU *) 1. Argument Utilizarea combustibililor

FĂRĂ *) Prof. univ. dr. ing. UTCB PELEȚI DIN LEMN: SISTEME DE ÎNCĂLZIRE EFICIENTE ȘI ECOLOGICE Ioan BĂRDESCU *) 1. Argument Utilizarea combustibililor FĂRĂ *) Prof. univ. dr. ing. UTCB PELEȚI DIN LEMN: SISTEME DE ÎNCĂLZIRE EFICIENTE ȘI ECOLOGICE Ioan BĂRDESCU *) 1. Argument Utilizarea combustibililor ecologici în producerea energiei termice reprezintă

Mai mult