CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE"

Transcriere

1 CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: AMENAJARE PLATFORMA DE GESTIONARE A GUNOIULUI DE GRAJD II. Titular: - numele: DINCULESCU FLOAREA Intreprindere Familiala - adresa poștală: Oras Costesti, Sat Pirvu Rosu, nr. 256B, judetul Arges. - numărul de telefon, de fax și adresa de , adresa paginii de internet: Tel numele persoanelor de contact: administrator: DINCULESCU FLOAREA responsabil pentru protecția mediului. DINCULESCU FLOAREA III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: a) un rezumat al proiectului; Beneficiarul doreşte amenajarea unei platforme de gestionare a gunoiului de grajd b) justificarea necesității proiectului: Beneficiarul desfasoara activitate in domeniul cresterii animalelor, rezulta necesitatea colectarii si valorificarii gunoiului de grajd. c) valoarea investiției: Valoarea estimata a investitiei este de aprox euro d) perioada de implementare propusă: e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente): Planse anexate-a1 f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

2 2 Beneficiarul dentine intr-un grajd, amplasat in partea sudica a terenului, 4 vaci si 2 porci S.teren= 960,00mp / nr. Cad PROPUS S.constr.platf.gunoi =28,00 mp S.desf.platf.gunoi =28,00 mp S.spatiu adiacent. =72,00 mp Volum = 34,50mc; Conform metodologiei Ordin MLPAT nr 91/1991, rezulta urmatorii indici de ocupare a terenului: P.O.T. = 2,91% C.U.T. = 0,02 Exploatatia solicitantului are ca activitate exclusiva cresterea animalelor. In localitatea Costesti nu exista platforma comunala pentru depozitarea gunoiului de grajd. Drept urmare, potrivit cerintelor de prevenire si combatere a poluarii cu nitrati din surse agricole stabilite in Codul de bune practici agricole, solicitantul si-a stabilit masurile de depozitare a gunoiului de grajd rezultat de la animalele detinute in ferma prin proiectarea si construirea unei platforme proprii de gunoi si de gestionare a acestuia prin comercializare. Solicitantul va lua masuri sa-si amenajeze o platforma prin care doreste sa depoziteze cantitatile de gunoi rezultate pe durata egala cu intervalul de interdictie pentru utilizarea gunoiului de grajd ca fertilizant. Aceasta platforma este proiectata să aibă o bază impermeabilă, să fie prevăzuta cu pereţi de sprijin şi sistem de colectare a efluenţilor, în special a celor ce se produc în timpul ploilor. De asemenea, platforma individuala (gospodăreasca) trebuie amplasata la o distanţă cat mai mare faţă de locuinţa şi sursa de apă potabilă. În cazul în care nu este posibilă respectarea acestei distanţe, se va amplasa la cel mai depărtat punct în aval de sursa de apă. Platforma va avea o capacitate care sa asigure stocarea pentru o perioada de 180 zile pentru un efectiv maxim rezultat din rulajul categoriilor pe perioada de implementare. Pentru efectivul de bovine este planificata miscarea intre categorii,. Pana la abordarea acestui proiect solicitantul nu utiliza un rulaj al efectivului care poate ajuta la inlocuirea unor exemplare minus variante(mai putin productive). Prin efectivul de rulaj se modifica si dimensiunea economica 2

3 3 a fermei cu efecte pozitive in cantitatea si diversitatea productiei marfa. Drept consecinta, dimensionarea platformei pentru depozitarea gunoiului trebiue sa tina cont de efectivul maxim rezultat in perioada de implementare a proiectului. Efectivul maxim este de 8 capete din care 6 animale adulte si 2 capete sub 2 ani. Pentru gestionarea eficienta a cantitatilor de gunoi rezultate in ferma pe o anumita perioada determinata (in special pentru perioada de iarna, intre noiembrie si martie trebuie calculat efectivul mediu de animale care rezulta din rulajul efectivului. Prin planificare se considera ca fiecare vaca fata anual un vitel ceea ce e maxim de la un efectiv de vaci. Din 4 vitei se mentine in efectiv o femela iar 3 capete anual sunt vandute dupa intarcare ca produsi pentru ingrasare in ferme specializate. In anul urmator vitelul sub 1 an trece in categoria sub 2 ani, miscarea intamplandu-se in jumatatea anului. In anul urmator juninca trev=ce in categoria juninca gestanta si se produce chiar fatarea. Este momentul in care juninca trece in categoria vacilor de lapte concomitent cu iesirea din efectiv a unei vaci reformate care va fi vanduta in viu pentru carne. Toata acesta miscare scoate in evidenta ca efectivul maxim intr-un an poate fi compus din 4 vaci, un vitel sub un an TB< 1 an si o juninca gestanta.la acesta se adauga cele doua scroafe. Purceii se vand dupa intarcare la greutatea de cca KG Platforma de gestionare a gunoiului de grajd va fi betonată de formă dreptunghiulară: Platforma are dimensiunile 7 x 4 m, adaptata la limitele amplasamentului. Platforma este înconjurată pe trei laturi cu pereti din beton-impermeabili, cu înaltimea de 1.5 m. Platforma betonată este prevazută cu 3 pereţi pe contur, un canal colector pe marginea liberă şi o placă pe sol. Peretii pe direcţia longitudinală are lungimea de 7,0m, celalalt are lungimea de 4,0 m. De la cota 0.00, înălţimea peretilor este de 1.5m, iar grosimea lor este de 20cm. Fundatia va fi continua, impermeabila. Se va lăsa rost de turnare între pereţii transversali şi peretele longitudinal, rosturi ce vor fi colmatate cu material hidroizolant, mastic bituminos. Toate elementele structurale ale platformei sunt realizate din beton armat. Suprafeţele interioare ale pereţilor şi pardoselii platformei şi ai canalului de 3

4 4 colectare a fracţiei lichide sunt protejate prin aplicarea unei substanţe hidroizolante pentru a împiedica infiltraţiile în sol a fracţiei lichide provenite din gunoiul de grajd. Platforma de beton şi straturile de fundare ale acesteia vor avea o pantă de 2% spre canalul de scurgere marginal pentru a impiedica băltirea lichidelor. Pe lângă pereţii platformei se va realiza un trotuar din beton de 20cm grosime C16/20, cu rosturi la 1 m umplute cu mastic bituminos, cu o pantă de 6% spre exterior. Aceasta va împiedica apele meteorice să pătrundă la fundaţa pereţilor platformei. Proces tehnologic Pentru a se descompune, gunoiul trebuie sa aiba o umiditate de 70-75%, altfel se usuca si mucegaieste. De aceea el trebuie udat cu must de gunoi, urina sau chiar cu apa pentru a-i asigura umiditatea necesara. Pentru a-i imbunatati compozitia si pentru a reduce pierderile de azot, este recomandabil ca, pe masura asezarii pe platforma, sa se presare peste gunoi superfosfat in cantitate de 1-2% din masa acestuia. Compozitia mustului de gunoi este: - azot: 0,2-0,4% - fosfor: 0,03-0,06% - potasiu: 0,3-0,6% Gunoiul se va pastra pe aceasta platforma indesat, acoperit cu un strat de pamant de cm grosime. Dejectiile solide si lichide se vor utiliza ca ingrasamant natural pentru fertilizarea terenurilor agricole aflate in posesie (conform Codului Bunelor Practici Agricole). Tabel nr 1 calcului productiei de gunoi de grajd si a spatiului de depozitare. Categ animal Bovine vaci de lapte Juninc (sau TBF<2a Adap ost Stabu latie legata Stabu latie legata Nr. ca p Astern utkg/c ap/zi Tip gunoi 4 2-3,5 Gunoi grajd 1 1-2,5 Gunoi grajd Pprod.gunoi+ asternut kg/cap/zi Cap.sto care m.c/cap /luna Capacitatea de stocare m.c/luna , ,8 1,0 0,8 1, 0 4

5 ni) TB< 1 an. Porciscroafe. Stabu latie legata Gunoi grajd Gunoi de grajd Cantitate de gunoi -6 luni stabulatie x 8 cap. bovine ,25-0,4 0,25 0, ,6-0,7 1,2 1, 4 Total Dejectii solide 8,25 1 0, 4 Dejectii semisolide 0 0 Perioada de stocare (luni) 6 6 Volum total (m.c) Solide 49,5 6 2, 4 Semilich ide 0 0 Platforma stocare-sup. necesara (m.p) 27,48 4 vaci x 50 kg/cap/zi x 180 zile(6 luni stabulatie) = 36 to. 1 juninca > 2 ani x 20 kg/cap/zi x 180 zile(6 luni stabulatie) = 3,6 to. 1 cap TB< 1 ani 2 cap. x 8 kg/cap/zi x 180 zile = 1,44 to. 2 scroafe x 15kg/cap/zi = 30 to Cant. totala gunoi pe perioada de stabulatie = 47,5 to (calcule cu valori medii) Cantitatea de azot din gunoiul de grajd Categoria de animale Numar animale (cap) Cantitatea de azot din gunoiul proaspăt aplicat pe teren fără perioadă de stocare sau stocat în teren în depozite temporare Cantitatea de azot din gunoiul maturat aplicat pe teren Solid Lichid Solid Lichid Kg N //an Kg N // an Kg N / an Kg N / / an Vaci de lapte sistem 4 gospodăresc Juninci TB<1 an Porci-scroafe Total IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: 5

6 V. Descrierea amplasării proiectului: Aliniamente 6 Constructia propusa regim de inaltime P se va construi pe terenul proprietarului si se vor amplasa dupa cum urmeaza: Nord-4.41 m fata delimita de proprietate catre Dinculescu Gheorghe ; Sud m fata delimita de proprietate catre Dinculescu Gheorghe Est-49,90-50,47 m fata de limita de proprietate catre Drum acces Vest- 1,76 m fata de limita de proprietate catre Popescu Gheorghe - distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; - localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr /2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind: folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia; politici de zonare și de folosire a terenului; arealele sensibile; - coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970; X: , Y: X: , Y:

7 7 VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile: A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu: a) protecția calității apelor: Platforma va fi prevazuta cu rigola de preluare a levigatului, prevazut cu gratar carosabil prin care purinul se scurge in bazinul stocare dejectii lichide ce va fi amenajat in imediata apropiere. Rigolele au rolul de a colecta mustul de gunoi, dar si efluentii produsi in timpul ploilor si de a-i trimite in bazinul amenajat. In interior, bazinul va fi tencuit cu apostrop, iar pe radier se va turna o sapa impermeabila. Dejectii lichide si purinul din bazinul stocare dejectii lichide vor fi evacuate la un interval de 2 saptamani si vor fi folosite pentru stropirea gunoiului de grajd si ca ingrasamant natural b) protecția aerului: Nu se dezvolta surse de poluare a aerului, desfasurarea activitatii mentionate neproducand noxe peste limitele acceptate de normativele in vigoare (valorile prevazute in Ordinul M.A.P.P.M. 462/1993). -pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare pentru prevenirea poluarii factorilor de mediu cu pulberi, praf si noxe de orice fel; -activitatile pentru realizarea lucrarilor proiectate nu conduc la emisii de poluanti, cu exceptia particulelor de praf a gazelor de esapament rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor. -transportul materialelor si deseurilor produse în timpul executarii lucrarilor de constructii, cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata, pentru evitarea împrastierii acestor materiale; -depozitarea deseurilor produse în timpul executarii lucrarilor de constructii se va realiza in containere metalice acoperite, iar transportul cu mijloace de transport adecvate, pentru evitarea împrastierii acestor materiale; Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: d) protecția împotriva radiațiilor: Obiectivul nu emite in mediul inconjurator radiatii nocive. 7

8 e) protecția solului și a subsolului: 8 Obiectivul nu evacueaza poluanti care sa afecteze solul si subsolul din perimetrul proprietatii. f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice: Obiectivul este amplasat astfel incat sa nu afecteze ecosistemele terestre si acvatice. g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: Activitatea obiectivului propus nu afecteaza asezarile umane si a altor obiective de interes public. Distanta pana cea mai apropiata locuinta=50,13m h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: Deseurile rezultate balegar vor fi depozitate in platforma de gestionare a gunoiului de grajd, unde vor sta la uscat circa 6 luni, dupa care av fi valorificat ca ingrasamint natural Deseurile: conform cu Hotararea de Guvern nr. 856 din 16 august 2002, anexa nr. 2, deseurile rezultate din activitatile care se vor desfaura in extinderea propusa, se incadreaza in urmatoarele categorii: Deseurile rezultate sunt deseuri reciclabile (balegar.) dejectii animaliere(materia fecale, urina, inclusiv resturi de paie)colectate separat si tratate in afara incintei, ce vor fi colectate si depozitate in platforma de gestionare a gunoiului de grajd propusa. Din obiectiv se evacueaza lunar in medie 50 t anual Deseurile rezultate din procesul de construire cuprind deseuri inerte precum: lemn resturi rezultate din taierea cofrajelor refolosibile cantitati reduse; materiale plastice resturi rezultate din ambalajele produselor de constructii cantitati reduse; pamant si pietre fara continut periculos rezultat in urma lucrarilor de sapatura aproximativ 50-60mc; 8

9 materiale de constructie pe baza de gips, necontaminate - resturile rezultate in urma lucrarilor de compartimentare in cantitati foarte reduse; fier si otel resturi rezultate in urma fasonarii barelor de armatura / armaturi ramase in urma executiei cantitati reduse; Deseurile municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat, rezultate in urma functionarii obiectivului si a caror cantitate se determina in momentul punerii in functiune a investitiei, se incadreaza in urmatoarele categorii: Deseurile rezultate sunt deseuri reciclabile (balegar.) dejectii animaliere(materia fecale, urina, inclusiv resturi de paie)colectate separat si tratate in afara incintei, ce vor fi colectate si depozitate in platforma de gestionare a gunoiului de grajd propusa. i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase: Activitatea obiectivului nu duce la manipularea de substante toxice si periculoase. B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității. VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect: - impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ); - extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate); - magnitudinea și complexitatea impactului; 9

10 - probabilitatea impactului; 10 - durata, frecvența și reversibilitatea impactului; - măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; - natura transfrontalieră a impactului. VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă. IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare: A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UEa Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele). Imobilul propus nu se constituie intr-un potential obiectiv de risc, nu are un impact deosebit si nu afecteaza mediul inconjurator astfel incat nu sunt necesare masuri de reconstructie ecologica a zonei propuse pentru amplasarea acestuia, se incadreaza in normele si directivele U.E. 10

11 11 B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. X. Lucrări necesare organizării de șantier: Lucrarile de organizare a santierului vor respecta cerintele minime de securitate si sanatate cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 300 din 2 martie 2006 publicata in M.O. nr. 252 din 21 martie Lucrarile necesare organizarii de santier implica rezervarea unei suprafete de teren in cadrul incintei obiectivului pentru amplasarea baracilor/conteinerelor pentru personal -1 bucata, cu destinatia de vestiar si sala de mese, +1 bucata depozite de materiale si de scule+1bucata g.s. Se vor amplasa platforme provizorii pentru curatirea mijloacelor de transport care parasesc santierul si se vor crea spatii pentru depozitele de pamant vegetal si de umplutura aflate in tranzit. Deseurile rezultate din activitatea santierului vor fi colectate in bene - dispuse pe dale de beton, dupa o prealabila triere pe tip de material. Se vor stabili cai de acces si de interventie. Se va imprejmui terenul, pe toate laturile, cu gard provizoriu din panouri metalice de protective, pe o lungime de aprox. 840,00ml Hmax.=2,00m XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile: Imobilul propus nu se constituie intr-un potential obiectiv de risc, nu are un impact deosebit si nu afecteaza mediul inconjurator astfel incat nu sunt necesare masuri de reconstructie ecologica a zonei propuse pentru amplasarea acestuia. XII. Anexe - piese desenate: 1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente); 11

12 A0;A schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare; A2 3. schema-flux a gestionării deșeurilor; A1b 4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului. XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele: XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV. Intocmit, ARH. AMALIA GUGUI 12

CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE HALA II. Titular: - numele: S.C. SORELO'' S.R.L. si Soare Gheorghe -

CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE HALA II. Titular: - numele: S.C. SORELO'' S.R.L. si Soare Gheorghe - CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE HALA II. Titular: - numele: S.C. SORELO'' S.R.L. si Soare Gheorghe - adresa poștală: comuna Bascov, str.lunca,,judetul

Mai mult

CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: EXTINDERE SI SUPRAINALTARE HALA II. Titular: - numele: SC RO CONSTRUCT CENTER S

CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: EXTINDERE SI SUPRAINALTARE HALA II. Titular: - numele: SC RO CONSTRUCT CENTER S CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: EXTINDERE SI SUPRAINALTARE HALA II. Titular: - numele: SC RO CONSTRUCT CENTER SRL - adresa poștală: Pitesti, str. Fagaras, nr. 5,

Mai mult

MEMORIU DE PREZENTARE I.DENUMIREA PROIECTULUI : CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA PENTRU GESTIONAREA GUNOIULUI DE GRAJD II. TITULAR Numele companiei/ bene

MEMORIU DE PREZENTARE I.DENUMIREA PROIECTULUI : CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA PENTRU GESTIONAREA GUNOIULUI DE GRAJD II. TITULAR Numele companiei/ bene MEMORIU DE PREZENTARE I.DENUMIREA PROIECTULUI : CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA PENTRU GESTIONAREA GUNOIULUI DE GRAJD II. TITULAR Numele companiei/ beneficiarului Adresa poştală Numărul de telefon, de fax

Mai mult

MEMORIU DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE DOUA HALE DE DEPOZITARE P, P+1partial, IMPREJMUIRE, CASETARE CANAL II. Titular: Numele: SC

MEMORIU DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE DOUA HALE DE DEPOZITARE P, P+1partial, IMPREJMUIRE, CASETARE CANAL II. Titular: Numele: SC MEMORIU DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE DOUA HALE DE DEPOZITARE P, P+1partial, IMPREJMUIRE, CASETARE CANAL II. Titular: Numele: SC EMMEQUATTRO REAL ESTATE SRL reprezentat de dl. Ciarpaglini

Mai mult

ANEXA 5E I. Denumirea proiectului: Hotel apartament S+P+8E+E tehnic II. Titular: SC SEVENHILL SRL ; - adresa poștală Bucuresti, Splaiul Independentei

ANEXA 5E I. Denumirea proiectului: Hotel apartament S+P+8E+E tehnic II. Titular: SC SEVENHILL SRL ; - adresa poștală Bucuresti, Splaiul Independentei ANEXA 5E I. Denumirea proiectului: Hotel apartament S+P+8E+E tehnic II. Titular: SC SEVENHILL SRL ; - adresa poștală Bucuresti, Splaiul Independentei nr.273 corp 3 et.3, sector.6, telefon 0744383727, fax

Mai mult

I. MEMORIU TEHNIC

I. MEMORIU TEHNIC MEMORIU TEHNIC CONFORM LEGII 292/2018: I. ASFALTARE SI MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL FUNDULEA, JUDETUL CALARASI II. Titular Primaria Orasului Fundulea Adresa: Strada Mihail Kogalniceanu, nr. 18, oras Fundulea,

Mai mult

Microsoft Word - MT SDEE INT Fundeni 2017

Microsoft Word - MT SDEE INT Fundeni 2017 MEMORIU DE PREZENTARE 1. DENUMIREA PROIECTULUI Pr. nr. 12.734/2017 Îmbunătăţire nivel de tensiune sat Fundeni, comuna Fundeni, judeţul Galaţi. 2. TITULAR 2.1. Numele companiei: S.D.E.E. Muntenia Nord S.A.

Mai mult

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova PROIECT DECIZIA ETAPEI

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova PROIECT DECIZIA ETAPEI PROIECT DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. OMV PETROM S.A., reprezentata prin Mincu Adrian Director administrare al Rafinariei Petrobrazi,

Mai mult

SC NOVACSUR IMPEX SRL

SC NOVACSUR IMPEX SRL S.C. PIATRA SI NISIP S.R.L. Seini, str. Baii, nr. 127A, jud. Maramures MEMORIU DE PREZENTARE În vederea obţinerii acordului de mediu pentru SCOATERE TEREN DIN FOND FORESTIER IN VEDEREA EXTINDERII CARIERA

Mai mult

Comuna Macea MEMORIU DE PREZENTARE Conform Legii 292/2018, Anexa 5E I. Denumirea proiectului: Sistem centralizat de producere si distribuție a energie

Comuna Macea MEMORIU DE PREZENTARE Conform Legii 292/2018, Anexa 5E I. Denumirea proiectului: Sistem centralizat de producere si distribuție a energie MEMORIU DE PREZENTARE Conform Legii 292/2018, Anexa 5E I. Denumirea proiectului: Sistem centralizat de producere si distribuție a energiei termice utilizând energie geotermala, capacitate de producție

Mai mult

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj Decizia etapei de încadrar

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj Decizia etapei de încadrar Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj Decizia etapei de încadrare Nr. numar din zz.ll.aaaa Ca urmare a solicitării

Mai mult

Microsoft Word - notificatre_memoriu prez.BARLADEANU EMIL P F A.doc

Microsoft Word - notificatre_memoriu prez.BARLADEANU EMIL P F A.doc MEMORIU DE PREZENTARE conform Anexei nr. 5 E din Ordinul nr. 292/2018 I. Denumirea proiectului: PLATFORMA STOCARE GUNOI DE GRAJD constructie provizorie II. Titular: Titular: BARLADEANU EMIL P.F.A. Adresa

Mai mult

Nr

Nr Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureș D E C I Z I A E T A P E I D E Î N C A D R A R E PROIECT Ca urmare a solicitării de emitere a

Mai mult

Nr

Nr Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MARAMUREȘ DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (proiect) Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu

Mai mult

PROIECT NR. 53/2017 ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA LA IMOBIL D+P+4E,SOLA 29 PARCELA A158/5 TRUP 1(D) LOT 3/1/2/2/1 ZONA MAMAIA NORD, NAVODAR

PROIECT NR. 53/2017 ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA LA IMOBIL D+P+4E,SOLA 29 PARCELA A158/5 TRUP 1(D) LOT 3/1/2/2/1 ZONA MAMAIA NORD, NAVODAR PROIECT NR. 53/2017 ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA LA IMOBIL D+P+4E,SOLA 29 PARCELA A158/5 TRUP 1(D) LOT 3/1/2/2/1 ZONA MAMAIA NORD, NAVODARI JUD. CONSTANTA Faza :D.T.A.C. BENEFICIAR BURUNTEA

Mai mult

Nr

Nr Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaṭi PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC GDF Suez

Mai mult

Legislaţie

Legislaţie Legislaţie 2013-03-23, 09:22:00 Puteți vizualiza sau descărca aici Regulamentul serviciilor publice de apă şi canalizare în localităţile membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Apă-Canal Timiş

Mai mult

Către: CONSTANTINESCU DOINA şi CONSTANTINESCU ALEXANDRU Str.Gheorghe Doja,nr.114,Loc. Ploieşti, Jud.Prahova DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr.... din...2

Către: CONSTANTINESCU DOINA şi CONSTANTINESCU ALEXANDRU Str.Gheorghe Doja,nr.114,Loc. Ploieşti, Jud.Prahova DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr.... din...2 Către: CONSTANTINESCU DOINA şi CONSTANTINESCU ALEXANDRU Str.Gheorghe Doja,nr.114,Loc. Ploieşti, Jud.Prahova DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr.... din...2011 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului

Mai mult

Nr

Nr DRAFT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE Nr. XX din XX.2019 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ŞTEFĂNESCU RODICA din oraşul Darabani, str. Dimitrie Brânză nr. 42, jud. Botoşani,

Mai mult

Nr

Nr Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului DE STAT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. 848 din...2019 Ca urmare a solicitărilor de emitere a acordului de mediu adresate de Castel Ionela

Mai mult

MEMORIU TEHNIC

MEMORIU TEHNIC MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU CONFORM ORDIN 135/2010 I. Denumirea proiectului EXECUTIE HALA DEPOZITARE, PLATFORMA BETONATA, REFACERE ZID APARARE CU TALUZ RAU VEDEA II. Titular

Mai mult

Categoria de animal Sistemul de întreţinere Numar animale Aşter-nut [kg/animal/zi] Stabulaţie liberă Viţei Juninci Tăuraşi Aşternut adânc, boxe 1 2 co

Categoria de animal Sistemul de întreţinere Numar animale Aşter-nut [kg/animal/zi] Stabulaţie liberă Viţei Juninci Tăuraşi Aşternut adânc, boxe 1 2 co Categoria de animal Sistemul de întreţinere Numar animale Aşternut Stabulaţie liberă Viţei Juninci Tăuraşi Aşternut adânc, boxe 1 2 colective Pardoseală grătar, întreţinere în grupuri Aşternut adânc 3

Mai mult

PR

PR PLAN URBANISTIC ZONAL Proiect nr. 06/2015 CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI conform H.G. nr.1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii evaluării de mediu

Mai mult

Nr. /ARBDD/ 2012 Către: HUBATI TUDOR Adresa: str.a I a,nr. 187,Ap.19, Loc. Sulina, Jud. Tulcea A p r o b G U V E R N A T O R DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRA

Nr. /ARBDD/ 2012 Către: HUBATI TUDOR Adresa: str.a I a,nr. 187,Ap.19, Loc. Sulina, Jud. Tulcea A p r o b G U V E R N A T O R DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRA Nr. /ARBDD/ 2012 Către: HUBATI TUDOR Adresa: str.a I a,nr. 187,Ap.19, Loc. Sulina, Jud. Tulcea A p r o b G U V E R N A T O R DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr.... din...2012 Viorica BÎSCĂ Ca urmare a solicitării

Mai mult

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA ALBESTI - PALEOLOGU CAIET DE SARCINI PIESE DENUMIRE LUCRARE: REPARATII TROTUARE, SAT ALBESTI PALEOLOGU, COMUNA ALBESTI

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA ALBESTI - PALEOLOGU CAIET DE SARCINI PIESE DENUMIRE LUCRARE: REPARATII TROTUARE, SAT ALBESTI PALEOLOGU, COMUNA ALBESTI ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA ALBESTI - PALEOLOGU CAIET DE SARCINI PIESE DENUMIRE LUCRARE: REPARATII TROTUARE, SAT ALBESTI PALEOLOGU, COMUNA ALBESTI PALEOLOGU, BLOC NR. 1 SCRISE 2019 1. DATE GENERALE

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE MEDIU Nr....din... Ca urmare a cererii adresate de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE- FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTAŢIRI FUNC

AUTORIZAŢIE DE MEDIU Nr....din... Ca urmare a cererii adresate de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE- FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTAŢIRI FUNC AUTORIZAŢIE DE MEDIU Nr....din... Ca urmare a cererii adresate de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE- FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTAŢIRI FUNCIARE MOLDOVA NORD- UNITATEA DE ADMINISTRARE BOTOŞANI,

Mai mult

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE ASCOM_docx

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE ASCOM_docx FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE, necesara obtinerii AUTORIZATIEI DE MEDIU pentru: Activitatea de comert cu deseuri nepericuloase Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor S.C Ascom International

Mai mult

1/9 MEMORIU DE PREZENTARE (conform ANEXEI 5 din Legea 292/2018) I.DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE PAVILION ADMINISTRATIV, SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE

1/9 MEMORIU DE PREZENTARE (conform ANEXEI 5 din Legea 292/2018) I.DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE PAVILION ADMINISTRATIV, SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE 1/9 MEMORIU DE PREZENTARE (conform ANEXEI 5 din Legea 292/2018) I.DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE PAVILION ADMINISTRATIV, SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN Adresa : Mun. Curtea de Arges, Str. Victoriei,

Mai mult

Microsoft Word - P U B L I C A T I E CHELTUIELI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ÎN ANUL 2015 (1).doc

Microsoft Word - P U B L I C A T I E CHELTUIELI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ÎN ANUL 2015 (1).doc ISSN L: 1842 578X CHELTUIELI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, ÎN ANUL 2015 CHELTUIELILE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, ÎN ANUL 2015 Protecţia mediului înglobează mai multe activităţi direcţionate către o mai bună

Mai mult

Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI Proiectul DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE nr. 51

Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI Proiectul DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE nr. 51 Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI Proiectul DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE nr. 516/19.08.2013, revizuită Afişat ín data de 19.04.2019

Mai mult

MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: CONSTRUIRE 2 IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE IN

MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: CONSTRUIRE 2 IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE IN MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: CONSTRUIRE 2 IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE P+4E+PENTHOUSE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA

Mai mult

Microsoft Word - SC RUSTRANS SRL - Proiect decizie.docx

Microsoft Word - SC RUSTRANS SRL - Proiect decizie.docx Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. număr din zz.ll.aaaa Proiect afisat site APM

Mai mult

Nr

Nr STAT PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. CFM b/... din...2019 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PRIMĂRIA COMUNEI BRĂDULEȚ, cu sediul în comuna Brăduleț, str. Principală,

Mai mult

BENEFICIAR: COMUNA VÎNĂTORI, JUDEŢUL GALAŢI Documentație Tehnică: Memoriu de prezentare, AGENȚIA pentru PROTECȚIA MEDIULUI - Galați PROIECT: EXTINDERE

BENEFICIAR: COMUNA VÎNĂTORI, JUDEŢUL GALAŢI Documentație Tehnică: Memoriu de prezentare, AGENȚIA pentru PROTECȚIA MEDIULUI - Galați PROIECT: EXTINDERE BENEFICIAR: COMUNA VÎNĂTORI, JUDEŢUL GALAŢI Documentație Tehnică: Memoriu de prezentare, AGENȚIA pentru PROTECȚIA MEDIULUI - Galați PROIECT: EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ, SAT ODAIA MANOLACHE, COMUNA VÎNĂTORI,

Mai mult

MEMORIU DE PREZENTARE MEDIU DENUMIRE PROIECT : HALĂ PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE OBIECTE MATERIALE PLASTICE CU REGIMUL DE ÎNĂLŢIME PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE BE

MEMORIU DE PREZENTARE MEDIU DENUMIRE PROIECT : HALĂ PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE OBIECTE MATERIALE PLASTICE CU REGIMUL DE ÎNĂLŢIME PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE BE MEMORIU DE PREZENTARE MEDIU DENUMIRE PROIECT : HALĂ PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE OBIECTE MATERIALE PLASTICE CU REGIMUL DE ÎNĂLŢIME PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE BENEFICIARUL INVESTIŢIEI : S.C. TRACOREX PROD S.R.L.

Mai mult

Memoriu prezentare cf Ordin 135/2010

Memoriu prezentare cf Ordin 135/2010 Memoriu de prezentare I. Denumirea proiectului : ADAPOST DE ANIMALE, ANEXA SI IMPREJMUIRE TEREN II. Titular Beneficiar: Amplasament: Proiectant General: Faza de proiectare: Persoane de contact: BULUTA

Mai mult

MEMORIU DE PREZENTARE (ÎNTOCMIT CONFORM LEGII NR. 292/2018, anexa nr. 5.E) CONSTRUIRE COMPLEX TURISTIC CU LOCUINTE DE VACANTA SI CAZARE P,P+1E SI P+2E

MEMORIU DE PREZENTARE (ÎNTOCMIT CONFORM LEGII NR. 292/2018, anexa nr. 5.E) CONSTRUIRE COMPLEX TURISTIC CU LOCUINTE DE VACANTA SI CAZARE P,P+1E SI P+2E MEMORIU DE PREZENTARE (ÎNTOCMIT CONFORM LEGII NR. 292/2018, anexa nr. 5.E) CONSTRUIRE COMPLEX TURISTIC CU LOCUINTE DE VACANTA SI CAZARE P,P+1E SI P+2E, ALIMENTATIE PUBLICA, PISCINA, DOTARI SI IMPREJMUIRE

Mai mult

MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: Faza proiect: Amplasament: Beneficiar: Proiec

MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: Faza proiect: Amplasament: Beneficiar: Proiec MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: Faza proiect: Amplasament: Beneficiar: Proiectant general: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONA (P.U.Z.)

Mai mult

Documentație pentru obținerea AVIZULUI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM pentru ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CON

Documentație pentru obținerea AVIZULUI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM pentru ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CON Documentație pentru obținerea AVIZULUI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM pentru ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE CLADIRI SI AMENAJARI (PLATFORMA DEPOZITARE)

Mai mult

Nr

Nr Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureș D E C I Z I A E T A P E I D E Î N C A D R A R E PROIECT Ca urmare a solicitării de emitere a

Mai mult

draft Proiect decizie S CEO UMC ROSIA - depozit nou carbune

draft Proiect decizie S CEO UMC ROSIA - depozit nou carbune Ministerul Mediului şi Schimbarilor Climatice Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj Decizia etapei de încadrare - PROIECT- Ca urmare a solicitării de emitere

Mai mult

Nr

Nr Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj Decizia etapei de încadrare Nr.452/... Ca urmare a solicitării depuse de PFA Matei Camelia, cu dsediul în com. Melinesti,

Mai mult

Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. din Ca

Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. din Ca Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. din Ca urmare a notificării adresate de SC RDS-RCS S.A., cu sediul sediul in municipiul Bucuresti,

Mai mult

MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ANEXA 5 DIN ORDINUL MMP 135/2010 I. DENUMIREA PROIECTULUI:,,Extindere conducta distributie gaze naturale str. HCC, trons

MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ANEXA 5 DIN ORDINUL MMP 135/2010 I. DENUMIREA PROIECTULUI:,,Extindere conducta distributie gaze naturale str. HCC, trons MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ANEXA 5 DIN ORDINUL MMP 135/2010 I. DENUMIREA PROIECTULUI:,,Extindere conducta distributie gaze naturale str. HCC, tronson CT- nr.173, Alexandria. Faza de proiectare:proiect

Mai mult

Microsoft Word S+P+4 DTAC MEMORIU -MEDIU-.doc

Microsoft Word S+P+4 DTAC MEMORIU -MEDIU-.doc M E M O R I U D E P R E Z E N T A R E - c a t r e A u t o r i t a t e a C o m p e t e n t a p e n t r u P r o t e c t i a M e d i u l u i - - f a z a d e p r o i e c t a r e : D. T. A. C. - - c f. c o

Mai mult

MEMORIU GENERAL

MEMORIU GENERAL MEMORIU GENERAL Întocmit în conformitate cu Ordinul MLPAT nr.37/n/08.06.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE ŞI CONŢINUTUL - CADRU AL PLANULUI URBANISTIC DE

Mai mult

Microsoft Word - mem pud

Microsoft Word - mem pud PLAN URBANISTIC DETALIU DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE CONSTRUIRE SHOW ROOM TEXTILE IMPREMUIRE STR PLOPILOR 18 BACĂU BENEFICIAR: - SC ANCA-ROM SRL 1 SC REAL PROIECT CONSTRUCT SRL L I S T Ă D E S E M

Mai mult

FISA PROIECTULUI Denumire lucrare: Amplasament: Beneficiar: P.U.D. pentru CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI

FISA PROIECTULUI Denumire lucrare: Amplasament: Beneficiar: P.U.D. pentru CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI FISA PROIECTULUI Denumire lucrare: Amplasament: Beneficiar: P.U.D. pentru CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANSAMENTE Cluj-Napoca, str. Borhanci, nr. cad.262538,

Mai mult

ANEXA 5.E la procedură Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare I. Denumirea proiectului: SUPRAETAJARE ETAJ 7 - strada ZIMBRULUI nr.1, mun. TULCEA

ANEXA 5.E la procedură Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare I. Denumirea proiectului: SUPRAETAJARE ETAJ 7 - strada ZIMBRULUI nr.1, mun. TULCEA ANEXA 5.E la procedură Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare I. Denumirea proiectului: SUPRAETAJARE ETAJ 7 - strada ZIMBRULUI nr.1, mun. TULCEA, jud. TULCEA II. Titular: - numele; s.c. STAR BETON

Mai mult

Nr. /ARBDD/ Către, ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA- LITORAL Strada Mircea cel Bătrân, nr.127, loc.constanţa, jud.constanţa Tel.:

Nr. /ARBDD/ Către, ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA- LITORAL Strada Mircea cel Bătrân, nr.127, loc.constanţa, jud.constanţa Tel.: Nr. /ARBDD/.05.2012 Către, ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA- LITORAL Strada Mircea cel Bătrân, nr.127, loc.constanţa, jud.constanţa Tel.: 0241 673 036; fax: 0241 673 025 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Mai mult

Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. din C

Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. din C Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. din Ca urmare a notificării adresate de S.C MATEMAR ZOOTEC CLAS S.R.L., cu sediul în municipiul

Mai mult

Microsoft Word - hot 47.doc

Microsoft Word - hot 47.doc R O M Â N I A JUDEŢUL OLT CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 2351-1 -00, Olt Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140 www.bals.ro H O T Ă R Â R E Referitor la: avizarea Regulamentului

Mai mult

CARTIER REZIDENŢIAL – ZONA NYIRES

CARTIER REZIDENŢIAL – ZONA NYIRES CARTIER REZIDENŢIAL ZONA NYIRES Viitorul cartier de locuinţe individuale este situat de-a lungul drumului comunal ce duce din Tăuţii de Sus spre Unguraş, la o distanţă de 500m de DN18 - vis a vis de pădurea

Mai mult

utcb

utcb TRANSPORTURILE EFECTE NEGATIVE emisii de gaze care determina: formarea ploilor acide, efectul de sera si formarea ozonului la nivelul solului; emisii de pulberi si praf; zgomot si vibratii; accidente;

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu "Construire bloc locuinţe colective cu regim de înălţime P+2E pe terenul intravilan,

Mai mult

Nr

Nr Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Arges Proiect Decizia etapei de încadrare Nr. /17.07.2018 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata

Mai mult

FOAIE DE GARDA Denumirea lucr rii:elaborare PUD PENTRU DESFIINTARE PARTIALA IMOBIL, EXTINDERE SI ETAJARE, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE IMOBIL, SCHIMBA

FOAIE DE GARDA Denumirea lucr rii:elaborare PUD PENTRU DESFIINTARE PARTIALA IMOBIL, EXTINDERE SI ETAJARE, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE IMOBIL, SCHIMBA FOAIE DE GARDA Denumirea lucr rii:elaborare PUD PENTRU DESFIINTARE PARTIALA IMOBIL, EXTINDERE SI ETAJARE, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE IMOBIL, SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATII PENTRU CAZARE

Mai mult

MEMORIU TEHNIC

MEMORIU TEHNIC MEMORIU DE PREZENTARE pentru obţinerea ACORDULUI DE MEDIU OBIECTIV: REALIZARE POST DE TRANSFORMARE AERIAN PE STALP EXISTENT - DERIVATIE 20kV CABANA OBARSIA LOTRULUI, PCT. VIDRA, COM. VOINEASA, JUD. VALCEA

Mai mult

Str. Ispravnicului, Nr. 36, Demisol, Sector 2, Bucuresti Tel./Fax. 021/ Memoriu Tehnic Cuprins 1. DATE GE

Str. Ispravnicului, Nr. 36, Demisol, Sector 2, Bucuresti Tel./Fax. 021/ Memoriu Tehnic Cuprins 1. DATE GE Memoriu Tehnic Cuprins 1. DATE GENERALE... 2 1.1. Denumirea obiectivului de investitii... 2 1.2. Amplasamentul... 2 1.3. Proiectantul lucrărilor... 2 1.4. Beneficiarul investitiei... 2 1.5. Perioada de

Mai mult

Microsoft Word - memoriu _ anexa 5_

Microsoft Word - memoriu   _ anexa 5_ Memoriu de prezentare Anexa 5 A.P.M. I. Denumirea proiectului: IMPREJMUIRE TEREN, AMPLASARE CONSTRUCTII HALA METALICA, CONTAINERE PENTRU BIROURI, GRUPURI SANITARE, VESTIARE SI CANTAR PENTRU TIRURIII. Titular

Mai mult

Nr

Nr Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Decizia etapei de încadrare Nr..din Proiect din data 28.02.2019 Ca urmare a solicitări de emitere a acordului de mediu adresate de de S.C.

Mai mult

Către,

Către, Pag. 1 Către, Preşedintele Consiliului judeţean Primarul *) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE Subsemnatul (1) CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ domiciliul (2) municipiul cu în

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită și producătorilor de lapte şi de carn

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită și producătorilor de lapte şi de carn GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită și producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate Având în

Mai mult

Către, Preşedintele Consiliului judeţean... CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul(*1)..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Către, Preşedintele Consiliului judeţean... CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul(*1)..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Către, Preşedintele Consiliului judeţean... CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul(*1)..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cu domiciliul(*2)/sediul... în judeţul... municipiul/oraşul/comuna...

Mai mult

Prospect vanzare 27 loturi teren cu suprafete cuprinse intre 386 mp mp numere cadastrale 282_18_358_1_XX

Prospect vanzare 27 loturi teren cu suprafete cuprinse intre 386 mp mp numere cadastrale 282_18_358_1_XX PROSPECT DE VANZARE a bunurilor imobile compuse din 27 loturi teren cu suprafete cuprinse intre 309 mp 409 mp (suprafata totala 10.468 mp), numere cadastrale 282/18/358/1/XX situate in Comuna 1 Decembrie,

Mai mult

EXPUNERE DE MOTIVE

EXPUNERE DE MOTIVE Hotărâre 862 2016-11-16 Guvernul României pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte

Mai mult

Microsoft Word - Memoriu - PREZENTARE MEDIU- 23 AUGUST

Microsoft Word - Memoriu - PREZENTARE MEDIU- 23 AUGUST MEMORIU DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: ALIMENTARE CU APA LOTIZARE ZONA DE NORD, LOCALITEA 23 AUGUST, JUD. CONSTANTA II. Titular - Numele titularului U.A.T. COMUNA 23 AUGUST, JUDETUL CONSTANTA

Mai mult

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinege

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinege Ordonanţă de urgenţă 105 2017-12-20 Guvernul României pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 Monitorul Oficial al României nr 1017

Mai mult

HOTĂRÂREA NR

HOTĂRÂREA NR HOTĂRÂREA NR. 74 din 18 iunie 2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei Reabilitarea sistem rutier pe DJ 154E Jabenița - Adrian-Gurghiu

Mai mult

Nr

Nr Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE Nr. 286/19.07.2018 (PROIECT) Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate

Mai mult

Denumirea masurii Modernizarea exploatatiilor agricole Codul masurii 2.1 Tipul masurii x INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. DESCRIEREA GENERALA A

Denumirea masurii Modernizarea exploatatiilor agricole Codul masurii 2.1 Tipul masurii x INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. DESCRIEREA GENERALA A Denumirea masurii Modernizarea exploatatiilor agricole Codul masurii 2.1 Tipul masurii x INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. DESCRIEREA GENERALA A MASURII Justificare. Corelare cu analiza SWOT Obiective

Mai mult

Microsoft Word - memoriu prez_TECUCI CRISTIAN.doc

Microsoft Word - memoriu prez_TECUCI CRISTIAN.doc MEMORIU DE PREZENTARE conform Anexei nr. 5 E din Ordinul nr. 292/2018 I. Denumirea proiectului: CASA DE VACANTA II. Titular: Titular: TECUCI CRISTIAN Adresa postala: Oras Sulina, strada a V-a nr. 5, judetul

Mai mult

Beneficiar: MUNICIPIUL BRAȘOV Amplasament proiect: STR. CASTANILOR intre Bld. 15 Noiembrie si Str. Iuliu Maniu, Brasov, jud. Brasov Faza de proiectare

Beneficiar: MUNICIPIUL BRAȘOV Amplasament proiect: STR. CASTANILOR intre Bld. 15 Noiembrie si Str. Iuliu Maniu, Brasov, jud. Brasov Faza de proiectare I. Denumirea proiectului: Reamenajare maluri Canal Timiș, zonă verde și trotuare Strada Castanilor II. Titular MUNICIPIUL BRAȘOV B-dul EROILOR nr. 8, BRASOV, tel: 0268 41 00 37 ; dirtehnica@brasovcity.ro

Mai mult

MEMORIU GENERAL

MEMORIU GENERAL MEMORIU GENERAL 1. Introducere: 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumirea lucrarii: PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE BISTRITA, extravilan Sarata,

Mai mult

PDS SikaSwell®-A profiles RO

PDS SikaSwell®-A profiles RO FIŞA TEHNICĂ A PRODUSULUI SikaSwell -A Profile pentru etanşarea rosturilor, expandabile ȋn contact cu apa DESCRIEREA PRODUSULUI Profile de etanșare acrilice care expandează în contact cu apa. UTILIZARE

Mai mult

HOTARARE NUMAR: 88 DIN 27/08/93 HOTARARE NUMAR: 88 DIN 27/08/93 - Privind aprobarea "Normelor pt.ocuparea temporara a terenurilor apartinan d domeniul

HOTARARE NUMAR: 88 DIN 27/08/93 HOTARARE NUMAR: 88 DIN 27/08/93 - Privind aprobarea Normelor pt.ocuparea temporara a terenurilor apartinan d domeniul HOTARARE NUMAR: 88 DIN 27/08/93 HOTARARE NUMAR: 88 DIN 27/08/93 - Privind aprobarea "Normelor pt.ocuparea temporara a terenurilor apartinan d domeniului public al municipiului Bucuresti EMITENT : PRIMARIA

Mai mult

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI Aleea La

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI Aleea La MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

Mai mult

Untitled

Untitled 1.DATE GENERALE CAIET DE SARCINI Denumirea obiectivului de investitii :CONSTRUIRE ATELIER TAMPLARIE Amplasamentul : strada Aleea Parcului nr. 9 municipiul Bacau judetul Bacau. Beneficiarul investitiei

Mai mult

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE Nr. proiect: AED-PUZ 25/2014 Denumire proiect: PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE HALĂ PENTRU FABRICAREA ELEMENTELOR DE DULGHERIE ȘI TÂMPLĂRIE FOLOSITE ÎN CONSTRUCȚII

Mai mult

LEGE Nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din zonele urbane EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN:

LEGE Nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din zonele urbane EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: LEGE Nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din zonele urbane EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 36 din 18 ianuarie 2007 Parlamentul

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1232„/„2014 AL COMISIEI - din 18 noiembrie de modificare a Regulamentului de pu

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1232„/„2014 AL COMISIEI - din 18 noiembrie de modificare a Regulamentului de pu 19.11.2014 L 332/5 REGULAMENTE REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1232/2014 AL COMISIEI din 18 noiembrie 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei,

Mai mult

MEMORIU DE PREZENTARE

MEMORIU DE PREZENTARE 1/17 MEMORIU DE PREZENTARE ( conform ANEXEI 5.E din Leg. 292/03.12.2018 ) I. DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE PARTER Adresa : Judetul ARGES, loc. RUCAR, str. Poarta Campului, pct. Camp CF. 82292,

Mai mult

Nr

Nr Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE Nr. 475 /22.11.2018 (PROIECT) Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ CONTRAVENȚIILE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA LEGII PREVENIRII NR. 270/2017 Nr crt. 1 Actul normativ Legea

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ CONTRAVENȚIILE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA LEGII PREVENIRII NR. 270/2017 Nr crt. 1 Actul normativ Legea MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ CONTRAVENȚIILE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA LEGII PREVENIRII NR. 270/2017 Nr crt. 1 Actul normativ Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor

Mai mult

Anexa 5E la Legea 292/2018 SC OUA DE TARA SRL Reg. Comertului J03/548/ , Cod Unic de Inregistrare RO Sediu Social: Sat Valea Marului,

Anexa 5E la Legea 292/2018 SC OUA DE TARA SRL Reg. Comertului J03/548/ , Cod Unic de Inregistrare RO Sediu Social: Sat Valea Marului, Anexa 5E la Legea 292/2018 SC OUA DE TARA SRL Reg. Comertului J03/548/17.04.2009, Cod Unic de Inregistrare RO25463540 Sediu Social: Sat Valea Marului, nr 105, Com Budeasa, Jud Arges Cont RO20BACX0000001050861000

Mai mult

Microsoft Word - proiect acord S.C. ECO AVI FARM S.R.L

Microsoft Word - proiect acord S.C. ECO AVI FARM S.R.L Ministerul Mediului şi Pădurilor Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Galaţi PROIECT ACORD DE MEDIU Ca urmare a notificării adresate de S.C. ECO AVI FARM

Mai mult

Microsoft Word - draft afisat site COVIRED - bloc de locuinte cu spatii comerciale la parter.docx

Microsoft Word - draft afisat site COVIRED - bloc de locuinte cu spatii comerciale la parter.docx Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului DE STAT Proiect afisat in data de 28.06.2019 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE... Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate

Mai mult

ORDIN Nr din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile p

ORDIN Nr din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile p ORDIN Nr. 1182 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului EMITENT: MINISTERUL

Mai mult

IMOBIL LOCUINTE SI SERVICII

IMOBIL LOCUINTE SI SERVICII E-mail: biacopor@gmail.com SUPLEX PROIECT Str. Carpati nr. 4, Municipiul Caracal, in vederea initierii PLAN URBANISTIC ZONAL si REGULAMENT LOCAL URBANISM aferent in vederea realizarii investitiilor SALA

Mai mult

Termene pentru amendamente

Termene pentru amendamente PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT DEPARTAMENTUL LEGISLATIV PROIECTE DE LEGE ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE PRIMITE LA SENAT PENTRU DEZBATERE ŞI ADOPTARE, ÎN PERIOADA 30 MAI 2012-11 IUNIE 2012 1 Proiect de lege privind

Mai mult

memoriu tehnic calimanesti calea lui traian rev1.doc

memoriu tehnic calimanesti calea lui traian rev1.doc I. DENUMIREA PROIECTULUI: ÎNLOCUIRE REŢEA APĂ POTABILĂ ŞI BRANŞAMENTE APĂ PE STR. CALEA LUI TRAIAN SUD, II. TITULAR - numele companiei : SC APAVIL SA VALCEA - adresa poştală : Ramnicu Valcea, str. Carol

Mai mult

MEMORIU DE PREZENTARE EVALUARE ADECVATA DATE GENERALE: I. DENUMİREA PROIECTULUI: MODIFICARE SOLUTIE LA AC 245/2016 DIN LOCUINTA COLECTIVA MICA P+2E IN

MEMORIU DE PREZENTARE EVALUARE ADECVATA DATE GENERALE: I. DENUMİREA PROIECTULUI: MODIFICARE SOLUTIE LA AC 245/2016 DIN LOCUINTA COLECTIVA MICA P+2E IN MEMORIU DE PREZENTARE EVALUARE ADECVATA DATE GENERALE: I. DENUMİREA PROIECTULUI: MODIFICARE SOLUTIE LA AC 245/2016 DIN LOCUINTA COLECTIVA MICA P+2E IN LOCUINTA COLECTIVA P+2+3R AMPLASAMENTUL: II. DENUMIREA

Mai mult

MEMORIU DE PREZENTARE pentru obtinerea Acordului de mediu pentru proiectul: Garaj barca, debarcader constructii provizorii Denumirea lucrarii Amplasam

MEMORIU DE PREZENTARE pentru obtinerea Acordului de mediu pentru proiectul: Garaj barca, debarcader constructii provizorii Denumirea lucrarii Amplasam Denumirea lucrarii Amplasament Beneficiar Proiectant Elaborator Tip documentatie MEMORIU DE PREZENTARE pentru proiectul: GARAJ BARCA, DEBARCADER- CONSTRUCTII PROVIZORII STRADA ZORELELOR NR.24B, COM. SNAGOV,

Mai mult

Nr

Nr Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Arges Proiect Decizia etapei de încadrare Nr. / 24.07.2018 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata

Mai mult

Microsoft Word - MEMORIU PUZ PILICI GHEORGHE 2019

Microsoft Word - MEMORIU PUZ PILICI GHEORGHE 2019 Capitolul I MEMORIU TEHNIC PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU LA FAZA P.U.Z. DATE GENERALE I.01. Denumirea lucrarii PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) in vederea regrementarii urbanistice zonă locuire și funcțiuni

Mai mult

Capitolul 4 Colectarea şi Transportul Deşeurilor Periculoase

Capitolul 4 Colectarea şi Transportul Deşeurilor Periculoase Capitolul 4 Colectarea şi Transportul Deşeurilor Periculoase 4 Colectarea şi Transportul Deşeurilor Periculoase 4.1 Condiţiile actuale 4.1.1 Aspecte tehnice şi operaţionale In România există foarte puţine

Mai mult

Microsoft Word - PUZ site - AGROINDUSTRIALA - Parcelare teren si schimbare zona funct. din C8 in R2 , str. Traian Goga

Microsoft Word - PUZ site - AGROINDUSTRIALA - Parcelare teren si schimbare zona funct. din C8 in R2 , str. Traian Goga Primăria Municipiului Oradea Instituţia Arhitectului Şef Compartimentul Avizări Piaţa Unirii, nr. 1 410 100, Oradea Tel. +40 0259-437 000 Fax. +40 0259-437 544 E-mail: primarie@oradea.ro Aprob, Ilie BOLOJAN

Mai mult

NOŢIUNI DE LEGISLAŢIE FUNCIARĂ

NOŢIUNI DE LEGISLAŢIE FUNCIARĂ Către... [conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente*)] CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare Subsemnatul*1)..., CNP, cu domiciliul*2)/sediul... în judeţul..., municipiul/oraşul/comuna...,

Mai mult