Sesiunea SAMUEL Capitolul 3. Tema: Chemarea lui Samuel Judecata lui Dumnezeu asupra lui Eli şi a fiilor lui este împlinită

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Sesiunea SAMUEL Capitolul 3. Tema: Chemarea lui Samuel Judecata lui Dumnezeu asupra lui Eli şi a fiilor lui este împlinită"

Transcriere

1 Sesiunea SAMUEL Capitolul 3 Tema: Chemarea lui Samuel Judecata lui Dumnezeu asupra lui Eli şi a fiilor lui este împlinită Dragi ascultători, am văzut ce minunate sunt lucrările lui Dumnezeu, dar în aceeaşi măsură cât de importantă este solicitarea lui Dumnezeu pentru trăirea unei vieţi în ascultare de El. Episodul nostru trecut s-a încheiat cu profeţia pe care Dumnezeu o transmite casei lui Eli, ai cărui fii îl dezonorau pe Dumnezeu. Dragii mei, avem tendinţa de multe ori de a abuza de binecuvântările pe care le primim şi să uităm să-l respectăm şi să-l iubim pe cel ce ne face parte de ele. Cred că ar trebuie să luăm aminte la lecţia ce le este dată de Dumnezeu celor doi. Iată că astăzi mergem mai departe şi vom descoperi noi lucruri din viaţa lui Samuel care, în ciuda influenţei celor doi fii ai lui Eli îşi păstrează curăţia şi respectul faţă de Dumnezeu. Prima parte a episodului nostru se ocupă de chemarea lui Samuel în slujba Domnului. De obicei, chemarea lui Samuel de către Dumnezeu este un subiect rezervat copiilor la Şcoala duminicală. Dar ar fi bine să fim şi noi atenţi la ceea ce se întâmplă cu această ocazie. Mai mult decât doar o poveste frumoasă, acest eveniment marchează una din marile perioade de tranziţie din istoria Scripturii: trecerea de la teocraţie la monarhie, de la preot ca şi conducător al poporului, la împărat. Cred că este interesant să observăm că există patru chemări adresate lui Samuel: prima şi a doua au fost chemări la mântuire (v. 7); ultimele două au fost chemări la slujire (v. 10). Aşa cum Alice în Ţara Minunilor scrisă, chipurile, de Lewis Carroll pentru Alice Liddell (fetiţa unui prieten) era o incriminare filozofică a ordinii sociale din vremea aceea, tot la fel, povestea chemării lui Samuel este mult mai mult decât o istorioară încântătoare pentru copii. Ea este punctul de pornire al unei schimbări drastice în forma de guvernământ. 1

2 Perioada conducerii asigurate prin intermediul judecătorilor s-a încheiat, iar Dumnezeu nu va mai lucra prin preoţi. El va ridica acum un preot-profet. Samuel va sluji Domnului, dar funcţia sa va fi aceea de profet. El este cel care va turna untdelemnul cu care vor fi unşi ambii împăraţi: şi Saul, şi David. Dumnezeu nu va vorbi niciodată direct unui împărat. El va vorbi împăraţilor prin mijlocirea unui profet. Samuel va fi un astfel de profet. Să vedem deci ce cuprinde capitolul 3 din prima carte a lui Samuel. 1 Sam. 3:1 v.1 Tînărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvîntul Domnului era rar în vremea aceea, şi vedeniile nu erau dese. O altă traducere spune în loc de tânărul Samuel, băiatul Samuel. Istoricul Josephus spune că Samuel avea 12 ani când s-au întâmplat toate acestea. Probabil că era un adolescent. Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli, aşa că nu putea fi un copil prea mic. Dumnezeu încetase să Se descoperea oamenilor în vremea aceea. El începea să lucreze din nou când l-a chemat pe Samuel să fie profet. Aşa cum spuneam, Dumnezeu trece de la folosirea judecătorului şi a preotului la folosirea unui profet pentru conducerea poporului Său. Profetul devine purtătorul de cuvânt pentru împărat înaintea lui Dumnezeu şi pentru Dumnezeu înaintea împăratului. 1 Sam. 3:2-3 v.2 Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi, şi nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui, v.3 iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă; şi Samuel era culcat în Templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Era datoria preoţilor să se îngrijească de candela din Templul Domnului. Ei puneau ulei în ea şi aveau grijă să ardă mereu. Eli era bătrân, vederea îi slăbise şi candela era cât pe-aci să se stingă. Dar iată că Domnul cheamă un alt slujitor. 1 Sam. 3:4-5 v.4 Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns:,,iată-mă!`` v.5 Şi a alergat la Eli, şi a zis:,,iată-mă, căci m'ai chemat``. Eli a răspuns.,,nu te-am chemat; întoarce-te şi te culcă``. Şi s'a dus şi s'a culcat. 2

3 Eli a crezut că Samuel visează şi l-a trimis înapoi în pat. 1 Sam. 3:6 v.6 Domnul a chemat din nou pe Samuel. Şi Samuel s'a sculat, s'a dus la Eli, şi a zis:,,iatămă, căci m'ai chemat.`` Eli a răspuns:,,nu te-am chemat, fiule, întoarce-te şi te culcă``. Trebuie să reţinem faptul că primele două chemări ale lui Dumnezeu au fost chemări pentru mântuirea lui Samuel. 1 Sam. 3:7 v.7 Samuel nu cunoştea încă pe Domnul, şi Cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Observaţi ce ne spune prima parte a capitolului: Samuel nu-l cunoştea pe Domnul. Dumnezeu îl chema la mântuire. Care este vârsta responsabilităţii? Oricare ar fi aceasta, Samuel o atinsese. Dumnezeu îl va socoti răspunzător de acum înainte. În cartea Numeri citim că un tânăr trebuia să aibă 20 de ani pentru a putea merge la război. Leviţii nu intrau în serviciu decât după vârsta de 25 de ani, iar preoţii începeau să slujească la 30 de ani. Când a început rătăcirea în pustie a israeliţilor din cauza necredinţei lor, numai celor sub vârsta de 25 de ani li s-a îngăduit să trăiască şi să intre ulterior în Ţara promisă. Nu ştiu cu exactitate câţi ani avea Samuel, dar putem fi siguri că nu era un copil de câţiva ani. Este vârsta de 20 de ani cea la care începe responsabilitatea noastră înaintea lui Dumnezeu? Nu ştiu. Pur şi simplu presupun că ar putea fi o vârstă mai mare decât cea la care ne gândim noi. De asemenea, referitor la acesta pasaj a fost pusă adesea şi întrebarea: Oare Dumnezeu l-ar fi chemat pe Samuel şi a cincea, şi a şasea, şi a şaptea oară? Eu cred din toată inima că există o vreme sau un timp anume pentru a fi mântuit. Va veni o zi în care omul nu se va mai putea întoarce la Dumnezeu. După ce Hermann Goering, celebrul nazist, a fost închis, în timpul procesului şi înainte de executarea sentinţei, preotul închisorii a venit să stea de vorbă cu el. Preotul i-a explicat nevoia de a se pregăti pentru întâlnirea cu Dumnezeu. În timpul discuţiei, Goering a ridiculizat anumite adevăruri biblice şi a refuzat să accepte faptul că Hristos a murit pentru oamenii păcătoşi. Aceasta era o negare conştientă a puterii sângelui lui Hristos. Moartea este moarte a fost ideea conţinută în ultimele lui cuvinte. Când preotul i-a vorbit despre speranţa întâlnirii cu fiica sa în ceruri, deţinutul a răspuns: Ea crede în felul ei, eu în al meu. Preotul era foarte descurajat când a părăsit celula lui. În mai puţin de o oră, Goering s-a sinucis. Dumnezeu îl chemase pe acest om, dar el refuzase să răspundă. 3

4 Dumnezeu poate să ne cheme de multe ori, dar se pare că vine o zi când inima omului este atât de împietrită încât nu mai poate fi luată o decizie pentru Domnul. Versetul 1 din Proverbe 29 spune: Un om care împotriveşte tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată şi fără leac. Eu nu cred că putem comite astăzi un păcat de neiertat, adică un păcat pe care Dumnezeu să nu-l poată ierta. Îşi retrage Dumnezeu harul? Nu, El nu ar face niciodată acest lucru. Dar omul poate să se împotrivească şi să se răzvrătească atât de tare încât conştiinţa lui să nu mai reacţioneze. Oamenii precum Cain, Balaam, Samson, Core şi Ahab au ajuns să- I întoarcă spatele lui Dumnezeu. Despre Felix, dregătorul roman în faţa căruia a apărut Pavel ni se spune următorul lucru: Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare şi despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej te voi chema (Fapte 24:25). Împăratul Agripa i-a spus lui Pavel: Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin! (Fapte 26:28). Hristos a salvat un tâlhar pentru ca omul să nu dispere niciodată şi a salvat numai unul pentru ca omul să nu se îngâmfe (vezi Luca 23:39-43). Să ne întoarcem la Samuel: 1 Sam. 3:8-10 v.8 Domnul a chemat din nou pe Samuel, pentru a treia oară. Şi Samuel s'a sculat, s'a dus la Eli, şi a zis:,,iată-mă, căci m'ai chemat``. Eli a înţeles că Domnul cheamă pe copil, v.9 şi a zis lui Samuel:,,Du-te, de te culcă; şi dacă vei mai fi chemat, să spui:,vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă.`` Şi Samuel s'a dus să se culce la locul lui. v.10 Domnul a venit, S'a înfăţişat şi l-a chemat ca şi în celelalte dăţi:,,samuele, Samuele!`` Şi Samuel a răspuns:,,vorbeşte, căci robul Tău ascultă``. Aceste versete conţin cea de-a treia şi cea de-a patra chemare a lui Samuel, care sunt chemările la slujire. 1 Sam. 3:11-12 v.11 Atunci Domnul a zis lui Samuel:,,Iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile oricui îl va auzi. v.12 În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui; voi începe şi voi isprăvi. Când Dumnezeu spune ceva, acel lucru este ca şi făcut. În Vechiul Testament avem ceea ce se cheamă timpul profetic. Este un timp trecut al verbelor dar vorbeşte despre viitor. Dumnezeu vorbeşte despre lucruri care nu s-au întâmplat ca şi când ele ar fi avut deja loc. 4

5 Dacă Dumnezeu spune că se va întâmpla un lucru, aşa va fi. Dumnezeu îi vorbeşte lui Samuel şi îi spune că va acţiona împotriva casei lui Eli. Este de fapt o repetare a ceea ce anunţase şi cu o altă ocazie. Tânărul Samuel este loial faţă de Eli până la sfârşit. El nu a încercat să-i submineze autoritatea. Samuel s-a dus la Eli şi i-a povestit tot ce îi spusese Dumnezeu. Acesta este şi sfatul meu: dacă slujiţi lui Dumnezeu sub conducerea unui alt om, fiţi loiali faţă de acesta. Numi spuneţi că puteţi fi loiali faţă de Hristos şi neloiali faţă de omul lui Dumnezeu care vă este superior în lucrare. Cât de mare este astăzi nevoia de loialitate! Samuel era loial faţă de Eli. Citiţi vă rog continuarea pasajului şi veţi observa că el îi spune tot ceea ce-i spusese Dumnezeu. Aş vrea acum să privim la ultimele versete ale capitolului pentru că ele descriu starea în care se afla poporul în acea vreme şi ce începea Dumnezeu să facă: 1 Sam. 3:19-21 v.19 Samuel creştea, Domnul era cu el, şi n'a lăsat să cadă la pămînt niciunul... din cuvintele sale. v.20 Tot Israelul, dela Dan pînă la Beer-Şeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel prooroc al Domnului. v.21 Domnul nu înceta să Se arate în Silo; căci Domnul Se descoperea lui Samuel, în Silo, prin cuvîntul Domnului. Cum S-a descoperit Dumnezeu? Prin Cuvântul Său. Astăzi Dumnezeu Se descoperă tot prin Cuvântul Său. El luminează paginile Scripturii prin Duhul Sfânt. Aşa ajungem şi noi să-l cunoaştem pe Dumnezeu. Şi a-l cunoaşte pe Dumnezeu înseamnă a avea viaţa veşnică. Dragii mei observaţi afirmaţia din versetul 19: Domnul n-a lăsat să cadă la pământ nici unul din cuvintele Sale. Să nu credeţi că acum este altfel. Nici acum nu există vreun cuvânt al lui Dumnezeu care nu se împlineşte. Dacă El a promis mântuire celor care cred, ea le este dată. Dacă El a promis o zi a judecăţii, ea va veni cu siguranţă. Faţă de aceste lucruri nu ne putem nici unul din noi eschiva. O să vedem cum se împlinesc cuvintele lui Dumnezeu cu privire la fii lui Eli. În ciuda avertismentelor Domnului, ei nu au avut nici o intenţie de a se pocăi. Nu! Au continuat în păcatul lor şi probabil râdeau de Samuel că lua prea în serios orice lucru. 5

6 Mă întreb dacă nu cumva şi astăzi cei mai mulţi au aceeaşi atitudine. Consideră că prea luăm în serios lucrurile acestea. Dar oare nu sunt ele cât se poate de serioase? Sunt! Şi ar fi bine, dragul meu ascultător să le consideri şi tu la fel! Dar să trecem mai departe la capitolul 4 care ne arată tocmai împlinirea cuvintelor Domnului despre care vorbeam. Contextul în care are loc această judecată a casei lui Eli este războiul cu filistenii. Acum, presupun că trecuseră cea ani de la chemarea lui Samuel, pentru că deja el era recunoscut ca judecător în Israel. Fără să ceară însă sfatul lui Samuel, Israel a pornit la luptă împotriva filistenilor. Bătălia s-a încheiat cu înfrângerea israeliţilor. Pierzând, ei s-au gândit la un mijloc de a atrage victoria de partea lor. Astfel, ei au adus chivotul legământului în mijlocul luptei, gândindu-se că prezenţa acestuia le va aduce victoria. Dragii mei aceasta era o dovadă a superstiţiei păgâne conform căreia ar exista vreun merit într-un obiect. Ce s-a întâmplat însă ar trebui să dea de gândit tuturor acelora care cred că îl pot manipula pe Dumnezeu. Chiivotul a fost capturat, fiii lui Eli au fost ucişi, iar Eli a murit la aflarea veştilor. Dragii mei,acest capitol este cu adevărat întunecat. Avem ocazia să vedem starea spirituală a poporului Israel în acele momente. Dumnezeu va împlini ceea ce a spus că se va întâmpla cu casa lui Eli. Dar să vedem ce spune Scriptura în capitolul 4: 1 Sam. 4:1-3 v.1 Chemarea lui Samuel a ajuns la cunoştinţa întregului Israel. Israel a ieşit înaintea Filistenilor, ca să lupte împotriva lor. Au tăbărît lîngă Eben-Ezer, şi Filistenii tăbărîseră la Afec. v.2 Filistenii s'au aşezat în linie de bătaie împotriva lui Israel, şi lupta a început. Israel a fost bătut de Filisteni, cari au omorît pe cîmpul de bătaie aproape patru mii de oameni. v.3 Poporul s'a întors în tabără, şi bătrînii lui Israel au zis:,,pentruce ne-a lăsat Domnul să fim bătuţi astăzi de Filisteni? Haidem să luăm dela Silo chivotul legămîntului Domnului, ca să vină în mijlocul nostru, şi să ne izbăvească din mîna vrăjmaşilor noştri. Această secţiune a Scripturii ne descoperă superstiţia căreia îi dădea crezare poporului Israel şi depărtarea acestuia de Dumnezeu. Vedem cât de suficienţi şi de egoişti ajunseseră israeliţii. Fără nici cea mai mică intenţie de a căuta călăuzirea lui Dumnezeu, ei pornesc la luptă împotriva filistenilor. Şi ce se întâmplă? Sunt înfrânţi. Ce lipseşte oare? Ei se gândesc că poate ar fi trebuit să ia chivotul cu ei în luptă. Ei ştiau ce se întâmplase în trecut 6

7 chivotul fusese purtat în apele Iordanului, apele se despărţiseră pentru ca poporul să treacă aşa că israeliţii au luat chivotul cu ei când au pornit la luptă. Ei au crezut că simpla prezenţă a chivotului le va aduce biruinţa. Astfel ne facem o idee despre superstiţiile şi păgânismul acestui popor care credea că un obiect poate avea o asemenea putere. Obiectul nu avea nici o putere pentru că Dumnezeu nu era în el. Puterea le putea fi dată numai de prezenţa şi de Persoana lui Dumnezeu. În lucrarea care se desfăşoară astăzi în biserici, mulţi oameni sunt la fel de superstiţioşi. Ei cred că Dumnezeu poate fi cuprins într-o cutie. Ei spun: Uitaţi-vă la metoda aceasta. Este foarte bună şi avantajoasă. Sigur vom avea succes cu ea. Această metodă ne va rezolva problema. Mulţi oameni se îndreaptă astăzi în această direcţie. Dar această abordare nu este deloc spirituală. Este doar o superstiţie. Meritul este numai al lui Hristos. Succesul nostru este determinat de relaţia noastră cu El. Suntem cu El sau nu? Acesta este singurul lucru care contează. 1 Sam. 4:4-5 v.4 Poporul a trimes la Silo, de unde au adus chivotul legămîntului Domnului oştirilor, care şade între heruvimi. Cei doi fii ai lui Eli, Hofni şi Fineas, erau acolo, împreună cu chivotul legămîntului lui Dumnezeu. v.5 Cînd a intrat chivotul legămîntului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie, de s'a cutremurat pămîntul. Israel porneşte la luptă. Ei trimit veste la Şilo să le fie adus chivotul legământului. Fiindcă Hofni şi Fineas sunt preoţi corupţi vor face tot ce li se cere. La intrarea chivotului în tabără israeliţii au o izbucnire de bucurie. Ei cred că au un mare succes spiritual, dar ceea ce se întâmplă aici este simplă închinare la idoli. Ei slăvesc o cutie, nu pe Dumnezeu. Să fim şi noi atenţi cu ritualurile şi ceremoniile din biserica noastră. Slăvim o biserică, un om, o metodă? Sau Îl slăvim şi ne închinăm înaintea Dumnezeului Preaînalt? 1 Sam. 4:6-8 v.6 Răsunetul acestor strigăte a fost auzit de Filisteni, şi au zis:,ce înseamnă strigătele acestea cari răsună în tabăra Evreilor`? Şi au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. v.7 Filistenii s'au temut, pentrucă au crezut că Dumnezeu venise în tabără.,vai de noi!` au zis ei,,căci n'a fost aşa ceva pînă acum. v.8 Vai de noi! Cine ne va izbăvi din mîna acestor dumnezei puternici? Dumnezeii aceştia au lovit pe Egipteni cu tot felul de urgii în pustie. 7

8 Filistenii au înţeles că chivotul legământului ajunsese în tabăra lui Israel. Ei încep să se teamă pentru că spun: Dumnezeu a venit în tabără! Pentru ei, chivotul este un idol. Aceasta ne arată filistenii erau şi superstiţioşi, şi ignoranţi. Deşi auziseră de puterea Lui, este sigur că nu-l cunoşteau pe Dumnezeul cel viu şi adevărat. Are loc o luptă între filisteni şi israeliţi care se încheie cu victoria filistenilor. Israeliţii cad pradă unui mare măcel, chivotul este capturat, fiii lui Eli, Hofni şi Fineas, sunt ucişi. 1 Sam. 4:12-13 v.12 Un om din Beniamin a alergat din tabăra de bătaie şi a venit la Silo în aceaş zi cu hainele sfîşiate, şi cu capul acoperit cu ţărînă. v.13 Cînd a ajuns, Eli, aştepta, stînd pe un scaun lîngă drum, căci inima îi era neliniştită pentru chivotul lui Dumnezeu. La intrarea lui în cetate, omul acesta a dat de veste, şi toată cetatea a strigat. În ciuda greşelilor sale, bătrânul Eli era mare preot şi era sincer preocupat de lucrurile lui Dumnezeu. În ceea ce-i priveşte pe copii săi însă, nu erau mai buni decât filistenii. Erau ignoranţi în cea ce-l privea pe Dumnezeu. Dragii mei trebuie să fim foarte atenţi când este vorba de relaţia noastră cu Dumnezeu. Nu trebuie să uităm, nici măcar pentru o clipă, că noi nu avem de a face cu un Dumnezeu primitiv, pe care îl poţi păcăli cu nişte practici ieftine. El este un Dumnezeu viu, care doreşte o relaţie vie cu cei ce sunt ai săi. Să ne întoarcem la bătrânul Eli: 1 Sam. 4:14-16 v.14 Eli, auzind aceste strigăte, a zis:,,ce însemnează zarva aceasta?`` Şi îndată omul a venit şi a adus lui Eli vestea aceasta. v.15 Şi Eli era în vîrstă de nouăzeci şi opt de ani, avea ochii întunecaţi şi nu mai putea să vadă. v.16 Omul a zis lui Eli:,,Vin de pe cîmpul de bătaie, şi din cîmpul de bătaie am fugit astăzi``. Eli a zis:,,ce s'a întîmplat, fiule?`` Când au ajuns în cetate veştile despre înfrângerea israeliţilor, toţi oamenii au început să strige. Eli, bătrân şi orb, întreabă despre ce este vorba. 1 Sam. 4:17-18 v.17 Cel ce aducea vestea aceasta, ca răspuns, a zis:,,israel a fugit dinaintea Filistenilor, şi poporul a suferit o mare înfrîngere; şi chiar cei doi fii ai tăi, Hofni şi Fineas, au murit, şi chivotul Domnului a fost luat.`` 8

9 v.18 Abea a pomenit de chivotul lui Dumnezeu, şi Eli a căzut de pe scaun pe spate, lîngă poartă; şi-a rupt ceafa şi a murit, căci era om bătrîn şi greu. El fusese judecător în Israel patruzeci de ani. Omul acesta reuşeşte să-şi păstreze firea la aflare veştii că fiii lui au murit. Dar când aude că filistenii au capturat chivotul legământului, Eli cade pe spate şi moare. Poate că a avut un atac de inimă. Deşi Eli a fost un tată slab şi indulgent, eu cred că el era omul lui Dumnezeu. Moartea lui Eli îl aduce pe Samuel în poziţia de purtător de cuvânt al lui Dumnezeu. Interesantă este exprimarea norei lui Eli atunci când aude că soţul ei este mort. v.19 Noru-sa, nevasta lui Fineas, era însărcinată, şi sta să nască. Cînd a auzit vestea despre luarea chivotului lui Dumnezeu, despre moartea socrului ei şi despre moartea bărbatului ei, s'a înconvoiat şi a născut, căci au apucat-o durerile naşterii. v.20 Cînd trăgea să moară, femeile cari erau lîngă ea i-au zis:,,nu te teme, căci ai născut un fiu!`` Dar ea n'a răspuns şi n'a luat seama la ce i se spunea. v.21 A pus copilului numele I-Cabod! (Nu mai e slavă), zicînd:,,s'a dus slava din Israel!`` Spunea lucrul acesta din pricina luării chivotului lui Dumnezeu, şi din pricina socrului şi bărbatului ei. v.22 Ea a zis:,,s'a dus slava din Israel, căci chivotul lui Dumnezeu este luat.`` Acesta este modul în priveau copii lui Eli lucrurile. Ei nu îşi punea problema că Dumnezeu este alungat prin neascultare. Ei se gândeau că atâta vreme cât chivotul era acolo şi jertfele sunt aduse la cortul întâlnirii, atunci Dumnezeu este acolo. Dragii mei, poate că şi noi ne gândim adesea că din moment ce avem biserici frumoase, slujbe înălţătoare, Dumnezeu este mulţumit. Ei bine, Dumnezeu a luat chivotul din mijlocul lui Israel ca ei să înţeleagă. Dacă nouă nu ne-au fost luate bisericile este numai pentru că El are îndurare faţă de noi. Să ne trezim dragi prieteni şi să trăim după voia lui Dumnezeu. Nu va fi decât spre binele nostru şi slava lui Dumnezeu. 9

Wise King Solomon Romanian CB

Wise King Solomon Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Înțeleptul Împărat Solomon Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Lazarus Adaptată după: Ruth Klassen Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

Studiul 1 - Duhul Sfant si Cuvantul

Studiul 1 - Duhul Sfant si Cuvantul Studiul 1 pentru 7 ianuarie 2017 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit

Mai mult

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru Studiul 6 pentru 11 august 2018 T.M. Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: «În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este

Mai mult

Daniel and the Lions Den Romanian CB

Daniel and the Lions Den Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Daniel În Groapa Leilor Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Jonathan Hay Adaptată după: Mary-Anne S. Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

Studiul 6 - Poporul lui Dumnezeu, sigilat

Studiul 6 - Poporul lui Dumnezeu, sigilat Studiul 6 pentru 9 februarie 2019 Cei 144.000 sigilaţi sunt prezentaţi în două ocazii paralele: Apocalipsa 7 şi 14:1-5. În prima ocazie, rămân în picioare înaintea iminentei veniri a Mielului. În a doua,

Mai mult

DEZBINARE Pastor Paul Hamilton 1

DEZBINARE Pastor Paul Hamilton 1 DEZBINARE Pastor Paul Hamilton 1 Dezbinare II Samuel 2 şi I Corinteni 12 Pastorul Paul Hamilton Introducere Eu sper că atunci cînd studiaţi Vechiul Testament, studiați mai mult decît doar istoria. Eu sper

Mai mult

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare CREŞTINUL ŞI DATORIILE FINANCIARE Studiul 11 pentru 17 martie 2018 Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica;

Mai mult

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd Neale Donald Walsch Conversatii, cu Dumnezeu Un dialog nou si, neasteptat, Volumul IV Trezirea speciei Traducere din limba engleză de Mihaela Ivănuș Editura For You București 1 Nu credeam că voi face asta

Mai mult

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2019 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2019 Pagina 1 din 9

Mai mult

Stăruința

Stăruința Stăruința Stăruința În legătură cu apostolii, cu primii creştini şi cu primele adunări, în cartea Faptele Apostolilor apare în câteva versete cuvântul a stărui. Acest cuvânt înseamnă a face ceva în mod

Mai mult

Drumul crucii

Drumul crucii Drumul crucii Drumul crucii La sfarsitul versetului 4 al aceluiasi capitol din Evanghelia dupa Ioan, Domnul Hristos spusese: "Nu v-am spus aceste lucruri de la inceput, pentru ca eram cu voi." Dar acum,

Mai mult

Studiul 7 - Drumul credintei

Studiul 7 - Drumul credintei Studiul 7 pentru 12 august 2017 Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-l caută. (Evrei 11:6)

Mai mult

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR Carte de colorat Dalia Teodora Ana 27/02/2016 este locul unde venim pe lume şi în care ne dezvoltăm (creştem). Este locul unde găsim dragoste, respect, linişte, înţelegere,

Mai mult

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ 6 5 4 3 2 1 PREGĂTIREA ÎNTÂLNIRII Tema întâlnirii Dumnezeu vrea sǎ intre în relaţie cu oamenii.

Mai mult

Ghid_Gradinita_3_2018.pmd

Ghid_Gradinita_3_2018.pmd L E C Ţ I A Slujir ea lui Samuel Anul A Trimestrul 3 Lecţia 4 SLUJIRE A sluji înseamnă a-i ajuta pe alţii. Referinţe 1 Samuel 7; Patriarhi și profeţi, capitolul 59, partea despre slujirea lui Samuel. Text

Mai mult

Microsoft Word - New Document Microsoft Word

Microsoft Word - New Document Microsoft Word Casa Sindicatelor din Timişoara Sâmbătă - 15 decembrie 2007 1 Ewald Frank Vă salut pe toţi în scumpul Nume al lui Isus Hristos, Domnul nostru! Pentru mine această adunare este o surpriză, dar noi ne-am

Mai mult

Adunare - SIBIU 19

Adunare - SIBIU 19 Adunare - SIBIU 19.08.2007, 11 00 Ewald Frank [Fr. Daniel: Lăudat şi binecuvântat să fie Numele Domnului. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru această zi, este o zi de sărbătoare pentru noi. Este o zi pe care

Mai mult

Presentación de PowerPoint

Presentación de PowerPoint Lecția 1, 6 Aprilie 2019 Toate își au vremea lor (Eclesiastul 3:1). Dumnezeu a creat timpul și ritmurile care dirijează viața pe Pământ (pentru plante, animale și pentru oameni). Aceste ritmuri sunt identice

Mai mult

Microsoft Word - 18 Luca Ascultati-L pe Tapul Ispasitor.doc

Microsoft Word - 18 Luca Ascultati-L pe Tapul Ispasitor.doc Ascultati-L pe Tapul Ispasitor Luca 4:1-13 29 februarie anul Domnului 2004 Prima duminica din Postul Pastelui Pastor Michael L. McCoy Predica tradusa de un membru al Bisericii Lutherane Our Redeemer din

Mai mult

CONSTIENT Marius Chirila

CONSTIENT Marius Chirila CONSTIENT Marius Chirila Stau cu mine si ma intreb ce as putea sa iti mai ofer in plus. Ai deja totul, esti deja totul. Nu exista limita la ce ai putea sa faci pentru ca nu exista limita la ceea ce esti.

Mai mult

Krefeld

Krefeld Predica de la Krefeld Duminică, 3 septembrie 2017, ora 10 30 Fr. Frank Cuvântul de introducere din Luca 10:21-24: În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt şi a zis: «Tată, Doamne al cerului şi

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

3. Ferice de cel ce rabda ispita

3. Ferice de cel ce rabda ispita Studiul 3 pentru 18 octombrie 2014 «Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc.» (Iacov 1:12) 1. Iacov 1:13-14.

Mai mult

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare RESURSĂ EDUCAŢIONALĂ DESCHISĂ Denumire: Planificare religie cultul ortodox Autor: ISPAS Liliana Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Corabia Disciplina: Religie ortodoxă Clasa: V-VIII

Mai mult

Contact for further information about this collection United States Holocaust Memorial Museum Interv

Contact for further information about this collection United States Holocaust Memorial Museum Interv United States Holocaust Memorial Museum Interview with Anastasia Brăguţă RG-50.572*0041 Numele și prenumele intervievatului: Anastasia Brăguţă Data nașterii: 1925 Locul nașterii: Olăneşti, Republica Moldova

Mai mult

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimbarii, organizata de doua persoane de la care am avut

Mai mult

CDC

CDC Această carte a fost scrisă special pentru: IOANA GOREA EȘTI O FETIȚĂ DEOSEBITĂ!... De la MOȘ CRĂCIUN DECEMBRIE 2014 ~~~- Zânele Iernii! strigă IOANA. Un nor alb uriaş coborî din tăria cerului. Dintr-o

Mai mult

Copilul_Isus_sta_inaintea_usii

Copilul_Isus_sta_inaintea_usii Copilul Isus stă înaintea uşii Crăciunul din perspectiva lui Iosif Versete călăuzitoare: Matei 1; 2; Luca 1; 2 Introducere În timpul adventului şi până în seara de crăciun vom auzi iarăşi sub forme diferite:

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_1

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 1 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

Interior manual religie III_2.indd

Interior manual religie III_2.indd MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Cristina Benga Aurora Ciachir Niculina Filat Mihaela Ghiţiu Ioana Niculae MANUAL PENTRU CLASA A III-A RELIGIE Cultul ortodox SEMESTRUL AL II-LEA Dumnezeu

Mai mult

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Adaptat timpului, dar ancorat pe stâncă CINE SUNTEM NOI?...cei care credem că fiecare copil și tânar este important și valoros în ochii Lui Dumnezeu... "Încredințează-ți

Mai mult

MĂREȚIA NU ESTE SCOPUL Pastor Paul Hamilton 1

MĂREȚIA NU ESTE SCOPUL Pastor Paul Hamilton 1 MĂREȚIA NU ESTE SCOPUL Pastor Paul Hamilton 1 Măreția lui Dumnezeu.. Pastor Paul Hamilton Fapte 12: Vom studia ceva despre care cunoașteți câte un pic. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne ilumineze. Vreau să

Mai mult

Lupoiaca Anda şi taina Muntelui Omul - extrait

Lupoiaca Anda şi taina Muntelui Omul - extrait Ne aflăm în România, singura ţară din lume în care copiii nu se tem de lupi. Anda, lupoaica sfântă, poartă în ea trei pui, dintre care unul este simbolul unei noi ere de pace pentru omenire. Cei răi nu

Mai mult

Krefeld

Krefeld Predica de la Krefeld Sâmbătă, 5 ianuarie 2019, ora 19 30 Fr. Frank Cuvântul de introducere din Ioan 15:14-17:.... Am auzit cuvinte puternice din Evanghelia după Ioan, cap. 15. Doresc ca voi să ştiţi că

Mai mult

Detectivii Apei Pierdute

Detectivii Apei Pierdute by ALIN ANCHIDIN O poveste adaptată De ce ai pierderile aşa de mari, bunicuţo?, o poveste adaptată A fost odată ca niciodată, sau, mai corect spus, a fost, există şi va exista o bunicuţă care avea o nepoţică

Mai mult

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd Primara_8_BW_23912_PBSG_C2_08.qxd 15.12.2015 09:11 Page 36 cţ Le ia 8 O poruncă nouă Daniel 6:25-28; Profeţi şi regi, pp. 544, 545 i-ai făcut un loc special unde te rogi de obicei? Ţ Oamenii aleg diferite

Mai mult

Microsoft Word - Duminica Floriilor - Patimirea dupa sfantul Luca _C_

Microsoft Word - Duminica Floriilor - Patimirea dupa sfantul Luca _C_ Pătimirea Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca (C) 1 Pătimirea Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca (22,14-23,56) Atât de mult am dorit să mănânc Paştele acesta cu voi înainte de pătimirea

Mai mult

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex 1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sexual. Poţi contribui şi tu ca acest lucru să nu i se

Mai mult

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO 1. Principii de bază Ce trebuie să luăm în considerare atunci când comunicăm la birou? Comunicarea la birou nu este nici complicată, nici foarte simplă. Fiecare dintre noi are competențe de bază în interacțiunea

Mai mult

Calea Către Hristos Studii Biblice Bucuria în Domnul 15-16

Calea Către Hristos Studii Biblice Bucuria în Domnul 15-16 Calea Către Hristos Studii Biblice Bucuria în Domnul 15-16 (1) CUI AR TREBUI NOI CREŞTINII SĂ ARĂTĂM BUNĂTATEA, MILA ŞI IUBIREA LUI HRISTOS? Isaia 12:4, 5 Studiu Aprofundat: Isaia 66:19; Ioan 17:18; 1

Mai mult

Rapirea_Adunarii

Rapirea_Adunarii Perioada de timp actuală şi cea viitoare (6) Răpirea Adunării (Bisericii) Versete călăuzitoare: 1 Tesaloniceni 4.14-18 1 Tesaloniceni 4.14-18: Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că

Mai mult

Anexa A TEXTE PENTRU COMPOZIȚII ORIGINALE Compozitorii pot selecta PARȚIAL sau INTEGRAL unul din următoarele texte biblice pentru fiecare creație: * 1

Anexa A TEXTE PENTRU COMPOZIȚII ORIGINALE Compozitorii pot selecta PARȚIAL sau INTEGRAL unul din următoarele texte biblice pentru fiecare creație: * 1 Anexa A TEXTE PENTRU COMPOZIȚII ORIGINALE Compozitorii pot selecta PARȚIAL sau INTEGRAL unul din următoarele texte biblice pentru fiecare creație: * 1. Luca 1: 46b-55 Sufletul meu măreşte pe Domnul, şi

Mai mult

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenum

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenum CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenumelui tatălui... Prenumele... Școala de proveniență......

Mai mult

Prin Harul lui Dumnezeu Andrei Episcopul Covasnei si Harghitei Preacuviosului cin monahal Preacucernicilor Parinţi, slujitori ai Sfintelor Altare Stim

Prin Harul lui Dumnezeu Andrei Episcopul Covasnei si Harghitei Preacuviosului cin monahal Preacucernicilor Parinţi, slujitori ai Sfintelor Altare Stim Prin Harul lui Dumnezeu Andrei Episcopul Covasnei si Harghitei Preacuviosului cin monahal Preacucernicilor Parinţi, slujitori ai Sfintelor Altare Stimate autoritaţi Iubiţi fraţi si surori întru Domnul,

Mai mult

Nume Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a X-a 11 mai 2019 CLASA a III-a Prenume

Nume Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a X-a 11 mai 2019 CLASA a III-a Prenume Nume Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a X-a 11 mai 2019 CLASA a III-a Prenume Şcoala Clasa Îndrumător Supraveghetor 1. Toate subiectele

Mai mult

IN NUMELE TATALUI – Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre sp

IN NUMELE TATALUI – Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre sp IN NUMELE TATALUI Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre spectacolul procurorilor DNA: Orice om politic sau om de

Mai mult

Studiul 8 - Smerenia intelepciunii ceresti

Studiul 8 - Smerenia intelepciunii ceresti Studiul 8 pentru 22 noiembrie 2014 Iacov 3:13-4:10 CUM SĂ FII ÎNȚELEPT Iacov 3:13-14 DOUĂ TIPURI DE ÎNȚELEPCIUNE Iacov 3:15-18 ÎNȚELEPCIUNEA «PASIONALĂ» Iacov 4:1-4 CONFLICTELE ÎNȚELEPCIUNII: PASIONALĂ

Mai mult

Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de

Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de 12.01.2017 data înregistrării: 27.05.2017 participanţi:

Mai mult

Ghid_Gradinita_3_2018.pmd

Ghid_Gradinita_3_2018.pmd L E C Ţ I A Anul A Trimestrul 3 Lecţia 2 Darul Anei pentru Dumnezeu SLUJIRE A sluji înseamnă a-i ajuta pe alţii. Referinţe 1 Samuel 1,20-28; 2,18-21; Patriarhi și profeţi, capitolul 55, ultima parte. Text

Mai mult

Cine a spus? Cine a facut? in Vechiul Testament

Cine a spus? Cine a facut? in Vechiul Testament Cine a spus? Cine a făcut? TABELA DE SCOR obiecte - personaje 0 secunde (puncte) Cine a spus? Cine a făcut? în Vechiul Testament Vechiul Testament Unde găsesc... TABELA DE SCOR obiecte - personaje Regulile

Mai mult

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 2 Limba română Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a...

Mai mult

Hristos_si_Adunarea_Sa_Hristos_si_dragostea_Lui_purtarea_Lui_de_grija

Hristos_si_Adunarea_Sa_Hristos_si_dragostea_Lui_purtarea_Lui_de_grija Hristos şi Adunarea Sa (4) Partea a 4-a: Hristos şi dragostea Lui, purtarea Lui de grijă şi planul Lui pentru Adunarea Sa Versete călăuzitoare: Efeseni 5.25-27 Introducere Versetele din acest pasaj al

Mai mult

170 Haruki Murakami şi Seiji Ozawa Murakami : Schippers? Ozawa : Da, Thomas Schippers! Un om extraordinar! Era bun prieten cu Lenny şi s a căsătorit c

170 Haruki Murakami şi Seiji Ozawa Murakami : Schippers? Ozawa : Da, Thomas Schippers! Un om extraordinar! Era bun prieten cu Lenny şi s a căsătorit c 170 Haruki Murakami şi Seiji Ozawa Murakami : Schippers? Ozawa : Da, Thomas Schippers! Un om extraordinar! Era bun prieten cu Lenny şi s a căsătorit cu o tânără frumoasă şi bogată din Florida. A înfiinţat

Mai mult

Ghidul in materie de fete pentru baieti:Layout 1.qxd

Ghidul in materie de fete pentru baieti:Layout 1.qxd 30 de lucruri pe care nu le po}i afla de la prieteni {i p rin}i CORINT JUNIOR Salutare, Fetele au făcut întotdeauna parte din viaţa ta. Dar până acum, tu şi prietenii tăi v - aţi văzut de treburile voastre,

Mai mult

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi destinate îngrijirii copiilor 4 Cum să înţelegeţi somnul

Mai mult

Prophetie 2016 [Lugau]_Romana

Prophetie 2016 [Lugau]_Romana Succesiunea evenimentelor profetice Lugau Ianuarie 2016 Pentru ce studiem prorocia? 1 Făgăduinţa binecuvântării Apocalipsa 1,3 2 Dumnezeu ne face cunoscut planurile Sale Deuteronom 30,1 4, Matei 24 şi

Mai mult

Ziua biruinţei

Ziua biruinţei Ziua biruinţei (Victory Day) William Branham 21 aprilie 1963 Sierra Vista, Arizona, SUA În Biserica de la început creştinii se adunau în case şi frângeau pâinea cu curăţie de inimă. Aceasta dorim s-o facem

Mai mult

STUDIUL februarie Duhul Sfânt și trăirea unei vieți sfinte Sabat după-amiază, 4 februarie Completează și memorează: Dumnezeul păcii să vă El În

STUDIUL februarie Duhul Sfânt și trăirea unei vieți sfinte Sabat după-amiază, 4 februarie Completează și memorează: Dumnezeul păcii să vă El În STUDIUL 6 4-10 februarie Duhul Sfânt și trăirea unei vieți sfinte Sabat după-amiază, 4 februarie Completează și memorează: Dumnezeul păcii să vă El Însuşi pe deplin şi vostru, vostru şi vostru să fie păzite

Mai mult

III. ECONOMISIREA ŞI INVESTIŢIILE De citit. Un bănuţ pus deoparte Nu-ţi trebuie cine ştie ce formule pentru investiţii, pentru a te bucura de dobânzil

III. ECONOMISIREA ŞI INVESTIŢIILE De citit. Un bănuţ pus deoparte Nu-ţi trebuie cine ştie ce formule pentru investiţii, pentru a te bucura de dobânzil III. ECONOMISIREA ŞI INVESTIŢIILE De citit. Un bănuţ pus deoparte Nu-ţi trebuie cine ştie ce formule pentru investiţii, pentru a te bucura de dobânzile adunate. Uită-te la aceste exemple simple despre

Mai mult

Microsoft Word - Dragostea lui Dumnezeu judecata.doc

Microsoft Word - Dragostea lui Dumnezeu judecata.doc DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU JUDECATĂ Cuprins Cap.1 Originea Încercării Eva în Grădina Edenului Marea Controversă Un Înger cu o Solie Vitală Cel Mai Important Proces al Tuturor Timpurilor Cap.2 Biblia Despre

Mai mult

ghid_Gradinita_2_2019.pmd

ghid_Gradinita_2_2019.pmd L E C Ţ I A Testul Anul B Trimestrul 2 Lecţia 5 ÎNCHINARE Suntem bucuroși să ne închinăm lui Dumnezeu. Referinţe Daniel, capitolul 1; Profeţi și regi, pag. 479-490, în original. Text de memorat Să lepede

Mai mult

Microsoft Word - Legamantul cel vesnic - lucrez in el

Microsoft Word - Legamantul cel vesnic - lucrez in el E.J. Waggoner Legământul cel veşnic Legământul cel veşnic făgăduința lui Dumnezeu pentru Avraam și lume o serie de articole publicate între 7 mai 1896-27 mai 1897 în revista britanică The Present Truth

Mai mult

Oamenii de pe Pirita Cine sunt și ce își doresc locuitorii celei mai sărace comunități din Baia Mare. Fotografii și text de Mircea Reștea

Oamenii de pe Pirita Cine sunt și ce își doresc locuitorii celei mai sărace comunități din Baia Mare. Fotografii și text de Mircea Reștea Oamenii de pe Pirita Cine sunt și ce își doresc locuitorii celei mai sărace comunități din Baia Mare. Fotografii și text de Mircea Reștea În octombrie 2016 am început să fotografiez o comunitate de romi

Mai mult

Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA

Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA Cu Hristos, în Săptămâna Patimilor Să înțelegem textul 1. Completează spațiile libere

Mai mult

Microsoft Word - Indrumari.docx

Microsoft Word - Indrumari.docx Îndrumări de Jeff Adams STUDIU BIBLIC DE UCENICIZARE Ediția în limba engleză: Directions By Jeff Adams Copyright @ 2006 Reality Living Published by Reality Living Publishing, Inc. 5460 Blue Ridge Cut-off

Mai mult

De_ce_eu_cred_ca_rapirea_va_avea_loc_inaintea_necazului_cel_mare

De_ce_eu_cred_ca_rapirea_va_avea_loc_inaintea_necazului_cel_mare De ce eu cred că răpirea va avea loc înaintea necazului cel mare 1 Tesaloniceni 4,13-18: Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei care au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care

Mai mult

Instr_prim_2_2017.pmd

Instr_prim_2_2017.pmd L E C Ţ I A O P T Iubire frăţească? Referinţe Geneza 4; Patriarhi și profeţi, pag. 68, 71-79 Text de memorat Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! (Matei 5,9) Obiective

Mai mult

Christian teacher - Vogel RO

Christian teacher - Vogel RO DASCĂLUL CREȘTIN O epistolă lizibilă a lui Hristos DASCĂLUL Care este influența unui dascăl? Are el/ea vreo influență? Cine așteaptă din partea lor să fie o influență? INFLUENȚATORI În top pe Twitter/Instagram

Mai mult

Cocosatul de la Notre Dame_paginat_Q8_Reed2013_Layout 1

Cocosatul de la Notre Dame_paginat_Q8_Reed2013_Layout 1 CUPRINS CAPITOLUL 1 O zi a sărbătorilor 9 CAPITOLUL 2 Papa Nebunilor 19 CAPITOLUL 3 Poetul şi ţigăncuşa 25 CAPITOLUL 4 Pierre o urmăreşte pe Esmeralda 32 CAPITOLUL 5 Nu-tocmai-căsnicie 43 CAPITOLUL 6 Preotul

Mai mult

STUDIUL noiembrie Metafore ale unității Sabat după-amiază Completează şi memorează: Căci, după cum este unul și are multe și după cum toate tr

STUDIUL noiembrie Metafore ale unității Sabat după-amiază Completează şi memorează: Căci, după cum este unul și are multe și după cum toate tr STUDIUL 6 1 3-9 noiembrie Metafore ale unității Sabat după-amiază Completează şi memorează: Căci, după cum este unul și are multe și după cum toate trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur, tot

Mai mult

FCPD_Samson_si_casatoria_sa

FCPD_Samson_si_casatoria_sa 11. Samson şi căsătoria sa (Judecători 14-16) Poate unii se vor mira că între aceste expuneri vor găsi şi un capitol despre Samson. În cazul lui nu este vorba despre o familie! Desigur, dar este vorba

Mai mult

ghid_Gradinita_1_2019.pmd

ghid_Gradinita_1_2019.pmd L E C Ţ I A Ajutor pentru tata Anul B Trimestrul 1 Lecţia 2 SLUJIRE Isus este exemplul nostru de slujire. Referinţe Matei 13,55; Marcu 6,3; Hristos, Lumina lumii, pag. 72-74, în original. Text de memorat

Mai mult

Microsoft Word - Buletin Parohial 27 Noiembrie Duminica a XXX-a dupa Rusalii.docx

Microsoft Word - Buletin Parohial 27 Noiembrie Duminica a XXX-a dupa Rusalii.docx Nov. 27, 2016: Duminica a XXX-a după Rusalii (a dregătorului bogat - păzirea poruncilor) Apostolul: Coloseni 3:12-16: Îmbrăcaţi-vă, dar, ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, cu milostivirile

Mai mult

Melhisedec

Melhisedec Melhisedec Geneza 14,1-9: Pe vremea lui Amrafel, împăratul Şinearului, lui Arioc, împăratul Elasarului, lui Chedorlaomer, împăratul Elamului, şi lui Tideal, împăratul Goiimului, s-a întâmplat că ei au

Mai mult

PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà

PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà TEST DE LECTURE EN MOLDAVE 1. Citeşte atent istorioarele de mai jos si desenează-le

Mai mult

18 Emma stătea singură în camera ei de hotel, citind Jurnalul unui deţinut din scoarţă în scoarţă. Nu ştia cine era Max Lloyd, dar era sigură de un lu

18 Emma stătea singură în camera ei de hotel, citind Jurnalul unui deţinut din scoarţă în scoarţă. Nu ştia cine era Max Lloyd, dar era sigură de un lu 18 Emma stătea singură în camera ei de hotel, citind Jurnalul unui deţinut din scoarţă în scoarţă. Nu ştia cine era Max Lloyd, dar era sigură de un lucru: nu el era autorul. Doar un singur om ar fi putut

Mai mult

Munca – sacru sau secular

Munca – sacru sau secular Munca sacru sau secular? Capitolul 1 Intraţi în orice librărie creştină din America şi veţi găsi din abundenţă cărţi despre căsătorie, despre creşterea copiilor, finanţe şi alte subiecte importante. Totuşi,

Mai mult

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL Cuprins: 1. Cine esti tu / cunoasterea eroului (acum faci cunostiinta cu tine insuti) a) cele 12 arhetipuri

Mai mult

1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelu

1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelu 1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelui, printre rotocoale de ceaţă şi pini. În prima dimineaţă

Mai mult

Indicații răspunde fiecărei afirmaţii potrinit următoarei scale: 3 = De fiecare dată, puternic adevărat. 2 = Majoritatea timpului. De cele mai mlte or

Indicații răspunde fiecărei afirmaţii potrinit următoarei scale: 3 = De fiecare dată, puternic adevărat. 2 = Majoritatea timpului. De cele mai mlte or Indicații răspunde fiecărei afirmaţii potrinit următoarei scale: 3 = De fiecare dată, puternic adevărat. 2 = Majoritatea timpului. De cele mai mlte ori adevărat 1 = Câteodată, din când în când 0 = Niciodată

Mai mult

Microsoft Word - pv 27 decembrie 2010.doc

Microsoft Word - pv 27 decembrie 2010.doc Proces - Verbal încheiat astăzi, 27 decembrie 2010 în şedinţa de îndată a Consiliului local al municipiului Deva Consiliul local a fost convocat în şedinţă de îndată cu respectarea prevederilor art.39

Mai mult

STUDIUL august Închinați-vă Creatorului Sabat după-amiază Completați și memorați: Iată postul plăcut Mie: lanțurile răutății, legăturile robiei,

STUDIUL august Închinați-vă Creatorului Sabat după-amiază Completați și memorați: Iată postul plăcut Mie: lanțurile răutății, legăturile robiei, STUDIUL 6 3-9 august Închinați-vă Creatorului Sabat după-amiază Completați și memorați: Iată postul plăcut Mie: lanțurile răutății, legăturile robiei, celor asupriți și orice fel de jug; pâinea cu cel

Mai mult

I_juniori_1_2010.pmd

I_juniori_1_2010.pmd 2014 1 martie Studiul 9 Salvarea din păcat Text de memorat: Efeseni 2,8. Datorită bunătăţii Sale aţi fost mântuiţi, prin credinţa în Hristos. Și nici credinţa nu vine de la voi, ci este tot un dar de la

Mai mult

Cred că suferi de o amnezie temporară legată de vocaţia ta. Aştepţi un semn de la Univers, Dumnezeu sau zeul Soare? Aşează-te pe un scaun şi uită-te l

Cred că suferi de o amnezie temporară legată de vocaţia ta. Aştepţi un semn de la Univers, Dumnezeu sau zeul Soare? Aşează-te pe un scaun şi uită-te l Cred că suferi de o amnezie temporară legată de vocaţia ta. Aştepţi un semn de la Univers, Dumnezeu sau zeul Soare? Aşează-te pe un scaun şi uită-te la viaţa ta. Răspunde la întrebarea: care este cea mai

Mai mult

SE-What to Ask and How to Listen

SE-What to Ask and How to Listen Elemente esențiale în vânzări: Cum să pui întrebările și cum să fii un bun ascultător Copyright 2012 by HRDQ Program de studiu individual Modulul 1: O perspectivă asupra ascultării Unde ne aflăm în procesul

Mai mult

Umeno

Umeno 1 Acesta este un translator manual. Kon'ichwa. Hello Oops, versiunea în limba engleză. Kon'ichwa. Bună Dimineata. Gogo, Gogo ( după-amiaza ). Bună ziua. În câțiva ani sau cam asa ceva, avem un telefon

Mai mult

Astfel, El a trebuit să hotărască ca Fiul Său întâi născut, al doilea Adam, să apară în trup de carne pentru a ne răscumpăra d

Astfel, El a trebuit să hotărască ca Fiul Său întâi născut, al doilea Adam, să apară în trup de carne pentru a ne răscumpăra d SCRISOARE CIRCULARĂ DECEMBRIE 2005 O privire în trecut, prezent şi viitor Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, dragi prieteni, vă salut din inimă cu textul din Faptele Apostolilor 20.26-27, De aceea, vă

Mai mult

CE AM ÎNVaTAT DESPRE VIATa DE LA Micul print

CE AM ÎNVaTAT DESPRE VIATa DE LA Micul print CE AM ÎNVaTAT DESPRE VIATa DE LA Micul print 2017 Biblioteca Respiro Toate drepturile rezervate. Este permisă descărcarea liberă, cu titlu personal, a cărții în acest format. Distribuirea gratuită sau

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Concurs MyKoolio Clasa 3 semestrul al II-lea 2016-2017 1 Citește textul. Selectează enunțurile adevărate. Text Lampa fermecată se afla în grădina palatului din peșteră. În grădina palatului se găseau pomi

Mai mult

NICI DE ZIUA UNIRII NU LASA GUVERNUL IN PACE – Klaus Iohannis ataca Parlamentul, Guvernul si Curtea Constitutionala si vrea referendum pe gratiere col

NICI DE ZIUA UNIRII NU LASA GUVERNUL IN PACE – Klaus Iohannis ataca Parlamentul, Guvernul si Curtea Constitutionala si vrea referendum pe gratiere col NICI DE ZIUA UNIRII NU LASA GUVERNUL IN PACE Klaus Iohannis ataca Parlamentul, Guvernul si Curtea Constitutionala si vrea referendum pe gratiere colectiva si modificari la Codurile penale. Iohannis nu

Mai mult

God Hiding Himself In Simplicity, Then Revealing Himself In The Same

God Hiding Himself In Simplicity, Then Revealing Himself In The Same Dumnezeu Se ascunde În Simplitate, Apoi Se Descoperă La Fel Jeffersonville, Indiana, USA 17 Martie 1963 1 Bună dimineaţa, prieteni. Desigur, eu consider aceasta unul din cele mai înălţătoare momente din

Mai mult

Juniori_1_2014_BT.pdf

Juniori_1_2014_BT.pdf JUNIORI Ce credem noi (I) > Trimestrul I, 2014 JUNIORI este un ghid alternativ pentru Școala de Sabat. Scopul său este să ofere un mediu de învăţare orientat pe domeniul practic pentru juniori. Juniori_1_2014.indd

Mai mult

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne -

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne - Pentru Papi, primul meu profesor Un profesor are un impact asupra eternității; nu știe niciodată unde se termină influența lui. Henry Adams Preceptele sau maximele au mare însemnătate; dacă ai la îndemână

Mai mult

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea amintirilor... 15 Capitolul 4 Puterea cuvântului Mulţumesc...

Mai mult

15 Botezul descoperă.conectează-te.experimentează

15 Botezul descoperă.conectează-te.experimentează 15 Botezul descoperă.conectează-te.experimentează 15 BOTEZUL DESCOPERĂ Botezul reprezintă cufundarea noastră completă în dragostea lui Dumnezeu, așa cum a fost ea manifestată prin moartea, îngroparea și

Mai mult

CELE 11 EVANGHELII ALE ÎNVIERII Text editat şi comentat de ieromonahul Petru Pruteanu 1

CELE 11 EVANGHELII ALE ÎNVIERII Text editat şi comentat de ieromonahul Petru Pruteanu   1 CELE 11 EVANGHELII ALE ÎNVIERII Text editat şi comentat de ieromonahul Petru Pruteanu www.teologie.net 1 Evanghelia întâi: Matei 28, (1-15+)16-20. (În vremea aceea, 1 ) după ce a trecut sâmbăta, la răsăritul

Mai mult

Bine aţi venit dragi absolvenţi Serata Peste 5, 10, 15, 20, 25, (Scenariul didactic) Profesor: Margareta Golovata 1

Bine aţi venit dragi absolvenţi Serata Peste 5, 10, 15, 20, 25, (Scenariul didactic) Profesor: Margareta Golovata 1 Bine aţi venit dragi absolvenţi Serata Peste 5, 10, 15, 20, 25, 30... (Scenariul didactic) Profesor: Margareta Golovata 1 (În satul care m-am născut) În satu-n care m-am născut Și primii ani am petrecut,

Mai mult

Revelaţiile Div PaginaIniţială Viziunile Răpirii, Necazului cel Mare,Orașul Sfânt, și Tronurile lui DUMNEZEU şi a lui satan. Mărturia unei fetițe în v

Revelaţiile Div PaginaIniţială Viziunile Răpirii, Necazului cel Mare,Orașul Sfânt, și Tronurile lui DUMNEZEU şi a lui satan. Mărturia unei fetițe în v Revelaţiile Div PaginaIniţială Viziunile Răpirii, Necazului cel Mare,Orașul Sfânt, și Tronurile lui DUMNEZEU şi a lui satan. Mărturia unei fetițe în vârstă de 8 ani care L-a întâlnit pe Isus Hristos. (Janet

Mai mult

Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Tim

Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Tim Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Timp de o săptămână, au transformat pasiunea și talentul

Mai mult

Scrisoare Circulara Martie-Aprilie 2014

Scrisoare Circulara Martie-Aprilie 2014 Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci (Evrei 13:8). SCRISOARE CIRCULARĂ Martie/Aprilie 2014 Doresc să transmit salutări din inimă tuturor adevăraţilor credincioşi biblici din toată lumea în

Mai mult