Hotărâri ale Consiliului ARACIS ÎN ŞEDINŢA din data de cu privire la avizele acordate pentru:

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Hotărâri ale Consiliului ARACIS ÎN ŞEDINŢA din data de cu privire la avizele acordate pentru:"

Transcriere

1 Hotărâri ale Consiliului ARACIS ÎN ŞEDINŢA din data de cu privire la avizele acordate pentru: I) A. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ/MASTERAT/ PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ crt Instituţia Programul de studii Avizul ARACIS CEP_ ȘTIINȚE EXACTE ȘI ALE NATURII_C1/ 1. Babeş- Bolyai din Cluj-Napoca Matematică informatică (în limba maghiară) (licență) Facultatea de Matematică şi Informatică 2. Babeş- Bolyai din Cluj-Napoca Chimie (în limba maghiară)(licență) Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică 45 studenți/an 3. Sapienția din Cluj-Napoca Informatică (în limba maghiară) (Târgu Mureş) (licență) Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş 4. Alexandru Ioan Cuza din Iaşi Geografie - Riscuri naturale, SIG și teledetecție (Focșani) (l) Facultatea de Geografie şi Geologie domeniu existent acreditat Geografie fără modificarea capacității de Masterat de cercetare de : Titu Maiorescu din București Informatică - Știința datelor și inteligență artificială) (l) Facultatea de Informatică domeniu existent acreditat Informatică fără modificarea capacității de Masterat profesional de : din Bucureşti Fizică (în limba engleză)(licență) Facultatea de Fizică 40 studenți/an 7. din Bucureşti Chimie medicală (licență) Facultatea de Chimie CEP_ ŞTIINŢE UMANISTE ŞI TEOLOGIE_C2/ 8. din Piteşti Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (franceză, spaniolă, germană) (licență) Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte 1 cu schimbarea denumirii în

2 Ştefan cel Mare din Suceava Ştefan cel Mare din Suceava Istorie (licență) Facultatea de Istorie şi Geografie Program pregătitor de limba română pentru cetățenii străini în domeniile: 1) Matematică și științele naturii; 2) Științe inginerești; 3) Științe sociale; 4) Științe umaniste și arte; 5) Științe biologice și biomedicale; 6) Știința sportului și educației fizice Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) / Limba şi literatura română (licență) Facultatea de Litere Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura modernă (franceză/spaniolă/germană) studenți/an de :60 cu schimbarea denumirii în Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura modernă (franceză/germană)/limba şi literatura română 150 studenți/an CEP_ ŞTIINŢE JURIDICE_C3/ 12. Bogdan- Vodă din Cluj-Napoca Drept (licență) Facultatea de Drept Retragerea acreditării 80 studenți/an Se va aplica art.34, alin (2) din OUG 75/2005 cu modif și completările ulterioare 13. TIBISCUS din Timişoara Drept (licență) Facultatea de Drept şi Administraţie Publică 100 studenți/an CEP_ ŞTIINŢE SOCIALE, POLITICE ŞI ALE COMUNICĂRII_C4/ de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș Dunărea de Jos din Galaţi Studii de securitate (licență) Facultatea de Științe și Litere Petru Maior Relaţii internaţionale şi studii europene (Chișinău) (licență) Facultatea de Transfrontalieră Decembrie 1918" din Alba Iulia Asistenţă socială (licență) Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 2

3 17. Babeş- Bolyai din Cluj-Napoca Relaţii internaţionale şi studii europene (limba engleză) (licență) Facultatea de Studii Europene 100 studenți/an 18. Babeş- Bolyai din Cluj-Napoca Relaţii internaţionale şi studii europene (limba germană) (licență) Facultatea de Studii Europene 100 studenți/an 19. Sociologie (licență) Facultatea de Sociologie și Comunicare 100 studenți/an CEP_ ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE, ALE EDUCAȚIEI ȘI PSIHOLOGIE_C5/ Dunărea de Jos din Galaţi Babeş- Bolyai din Cluj-Napoca Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică 750 studenți/an Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică 3500 studenți/an 22. Babeş- Bolyai din Cluj-Napoca Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară) (Odorheiu Secuiesc) (licență) Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 23. Constantin Brâncoveanu din Piteşti Administraţie publică (Brăila) (licență) Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice din Brăila 30 studenți/an 24. Ovidius din Constanţa Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (licență) Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 80 studenți/an 25. Psihologie (licență) Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 100 studenți/an 26. Politehnica Timişoara Administraţie publică (licență) Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi 40 studenți/an CEP_ ŞTIINŢE ECONOMICE 1_C6/ 27. Afaceri internaţionale (licență) Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor 3

4 28. Management (licență) Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor 29. Constantin Brâncoveanu din Piteşti Management (licență) Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice 30. Constantin Brâncoveanu din Piteşti Management - Management în administrație și servicii publice (Râmnicu Vâlcea) (l) Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea domeniu existent acreditat Management fără modificarea capacității de Masterat profesional de : 120 CEP_ ŞTIINŢE ECONOMICE 2_C7/ 31. Constantin Brâncoveanu din Piteşti Contabilitate şi informatică de gestiune (Brăila) (licență) Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice din Brăila 30 studenți/an 32. din Craiova Contabilitate şi informatică de gestiune (Drobeta-Turnu Severin) (licență) Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 33. Danubius din Galaţi Contabilitate şi informatică de gestiune (licență) Facultatea de Ştiinţe Economice și Administrarea Afacerilor 34. Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu Informatică economică - Tehnologii digitale și e- business (l) Facultatea de Ştiinţe Economice nou domeniu de Informatică economică Masterat profesional de : 120 CEP_ ARTE, ARHITECTURĂ, URBANISM, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT_C8/ 35. Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca Muzică (în limba engleză) (licență) Facultatea Teoretică 30 studenți/an 36. Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca Muzică (licență) Facultatea Teoretică 37. Muzică (licență) Facultatea de Muzică 30 studenți/an 4

5 38. Dunărea de Jos din Galaţi Interpretare muzicală - canto (licență) Facultatea de Arte 25 studenți/an 39. Spiru Haret din Bucureşti Kinetoterapie şi motricitate specială (licență) Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 150 studenți/an 40. Alexandru Ioan Cuza din Iaşi Sport şi performanţă motrică (licență) Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 41. Româno- Americană din Bucureşti Kinetoterapie şi motricitate specială (licență) Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie 42. din Oradea Educaţie fizică şi sportivă (licență) Facultatea de Geografie, Turism și Sport 43. de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu din București Urbanism şi administrarea teritoriului (la Sibiu) (licență) Facultatea de Urbanism 30 studenți/an 44. Tehnică din Cluj-Napoca Arhitectură (licență) Facultatea de Arhitectură și Urbanism 100 studenți/an de : Babeş- Bolyai din Cluj-Napoca Teatru şi artele spectacolului Educație prin teatru (în limba germană - Theaterpadagogic / în limba engleză - Theatre Education) () Facultatea de Teatru şi Film domeniu existent acreditat Teatru şi artele spectacolului, fără modificarea capacității de cu schimbarea denumirii în Educație prin teatru (în limbile engleză și germană) Masterat profesional de : 120 CEP_ ȘTIINȚE AGRICOLE, SILVICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ_C9/ 46. de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din București Medicină veterinară (în limba engleză) (licență) Facultatea de Medicină Veterinară de : Cinegetică (EUR-ACE label) (licență) Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere și acordarea certificării EUR-ACE 100 studenți/an 5

6 48. pentru Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală - Management în industria ospitalității (HoReCa) () Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare domeniu existent acreditat Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală cu schimbarea denumirii în Management în industria ospitalității fără modificarea capacității de Masterat profesional de : 120 CEP_ ȘTIINȚE INGINEREȘTI 1_C10/ Tehnică de Construcţii din Bucureşti Petrol- Gaze din Ploieşti Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din București Inginerie civilă și instalații - Reprezentare digitală și managementul informațiilor în construcții (BIM) () Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole Inginerie mecanică - Managementul riscului și ingineria fiabilității utilajului petrolier și petrochimic (în limba engleză) () Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Instalaţii pentru construcţii - pompieri (licență) Facultatea de Pompieri domeniu existent acreditat Inginerie civilă și instalații fără modificarea capacității de Masterat profesional de : 90 domeniu existent acreditat Inginerie mecanică fără modificarea capacității de Masterat profesional de : Tehnică din Cluj-Napoca Știința materialelor (în limba engleză) (licență) Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului 53. Aurel Vlaicu din Arad Inginerie și management aeronautic (licență) Facultatea de Inginerie Neautorizare de funcționare 54. de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din București Măsurători terestre şi cadastru (licență) Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului 150 studenți/an 55. din Craiova Ingineria transporturilor şi a traficului (licență) Facultatea de Mecanică 90 studenți/an 56. Optometrie (EUR-ACE label) (licență) Facultatea de Design de Produs şi Mediu și acordarea certificării EUR-ACE 6

7 57. Design industrial (EUR-ACE label) (licență) Facultatea de Design de Produs şi Mediu și acordarea certificării EUR-ACE 58. Inginerie economică în domeniul mecanic (EUR-ACE label) (licență) Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor și acordarea certificării EUR-ACE Inginerie economică industrială (EUR-ACE label) (licență) Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial Inginerie mecanică (EUR-ACE label) (licență) Facultatea de Inginerie Mecanică și acordarea certificării EUR-ACE 90 studenți/an și acordarea certificării EUR-ACE 90 studenți/an 61. Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Informatică aplicată în inginerie industrială (licență) Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial 60.studenți/an 62. Academia Tehnică Militară Ferdinand I din București Drumuri, poduri și infrastructuri militare (licență) Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică 15 studenți/an 63. Lucian Blaga din Sibiu Tehnologia construcţiilor de maşini (licență) Facultatea de Inginerie 120 studenți/an 64. Lucian Blaga din Sibiu Ingineria şi protecţia mediului în industrie (licență) Facultatea de Inginerie 65. Politehnica Timişoara Ingineria şi protecţia mediului în industrie (licență) Facultatea de Mecanică 66. Politehnica din Bucureşti Dezvoltare durabilă în ingineria de proces (licență) Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii Program nou în Nomenclatorul specializărilor în domeniul Științe inginerești aplicate CEP_ ȘTIINȚE INGINEREȘTI_C11 / 67. din Bucureşti Robotică (licență) Facultatea de Fizică 48 studenți/an 7

8 Tehnică din Cluj-Napoca Tehnică din Cluj-Napoca Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic (licență) Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Electromecanică (Baia Mare) (licență) Facultatea de Inginerie - Centrul Universitar Nord din Baia Mare 70. din Piteşti Energetică şi tehnologii nucleare (licență) Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică 45 studenți/an 71. Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Ingineria fabricaţiei hârtiei (licență) Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului Cristofor Simionescu 30 studenți/an 72. Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi 73. din Oradea Inginerie chimică - Inovații în biotehnologii vegetale, enzimatice și microbiene (în limba engleză) () Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului Cristofor Simionescu Electronică aplicată (licență) Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei domeniu existent acreditat Inginerie chimică fără modificarea capacității de Masterat de cercetare de : Politehnica Timişoara Calculatoare (licență) Facultatea de Automatică şi Calculatoare 240 studenți/an Politehnica Timişoara 78. din Craiova Ingineria mediului - Economie verde și circulară () Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului Robotică (EUR-ACE label) (licență) Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Mecatronică (EUR-ACE label) (licență) Facultatea de Design de Produs şi Mediu Ingineria sistemelor multimedia (licență) Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică domeniu existent acreditat Ingineria mediului fără modificarea capacității de Masterat profesional de : 120 și acordarea certificării EUR-ACE și acordarea certificării EUR-ACE 8

9 79. Maritimă din Constanţa Electrotehnică (în limba engleză) (licență) Facultatea de Electromecanică Navală 80. pentru Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași Ingineria produselor alimentare - Managementul proiectelor și antreprenoriat în domeniul agroalimentar () Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare domeniu existent acreditat Ingineria produselor alimentare fără modificarea capacității de Masterat profesional de : Politehnica din Bucureşti Politehnica din Bucureşti Politehnica din Bucureşti Inginerie farmaceutică (licență) Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii Nanoștiințe (licență) Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii Ingineria şi managementul afacerilor (în limba germană) (licență) Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor 30 studenți/an Program nou în Nomenclatorul specializărilor în domeniul Științe inginerești aplicate 30 studenți/an Program nou în Nomenclatorul specializărilor în domeniul Științe inginerești aplicate CEP_ ȘTIINȚE MEDICALE_C12/ 84. Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu Asistenţă de farmacie (licență) Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale 30 studenți/an 85. Asistență medicală generală (licență) Facultatea de Medicină 150 studenți/an 86. de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș Medicină (în limba maghiară) (licență) Facultatea de Medicină 150 studenți/an de : 360 CEP_ ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ_C13 / 87. Alexandru Ioan Cuza din Iaşi Istorie (Focșani)_ID (licență) Facultatea de Istorie Învățământ la distanță 25 studenți/an 9

10 88. din Bucureşti Asistenţă socială_id (licență) Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Învățământ la distanță 100 studenți/an 89. din Bucureşti Jurnalism _ID (licență) Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării Învățământ la distanță 90. Babeş- Bolyai din Cluj-Napoca Marketing (Reșița)_ID (licență) Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Învățământ la distanță 91. Ştefan cel Mare din Suceava Contabilitate şi informatică de gestiune _ID (licență) Facultatea de Economie, Administraţie și Afaceri Învățământ la distanță 92. de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din București Ingineria şi protecţia mediului în agricultură_ifr (licență) Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului redusă 150 studenți/an 93. din Oradea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar_ifr (licență) Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane redusă 94. Cinegetică ID (licență) Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere Învățământ la distanță 100 studenți/an I) B. DOMENII DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT Instituţia/domeniul de studii universitare de Crt. (s) Program selectat pentru a fi evaluat integral CEP_ ȘTIINȚE EXACTE ȘI ALE NATURII_C1/ 95. Valahia din Târgovişte Domeniul CHIMIE 1 (un) program în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calităţii vieţii şi mediului (s) CEP_ ŞTIINŢE UMANISTE ŞI TEOLOGIE_C2/ Târgoviște română IF 120 P Avizul ARACIS 96. Valahia din Târgovişte Domeniul TEOLOGIE 2 (două) programe în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Doctrină, ştiinţă, misiune (s) Târgoviște română IF 120 C 2. Doctrina socială şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate Târgoviște română IF 120 P 10

11 CEP_ ŞTIINŢE JURIDICE_C3/ 97. BIOTERRA din Bucureşti Domeniul DREPT 1 (un) program în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Investigarea actelor de terorism şi securitate publică (s) București română IF 90 P Evaluare realizată în cf cu art 34, după decizia de Retragerea acreditării în TIBISCUS din Timişoara Domeniul DREPT 1 (un) program în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Instituţii de drept european (s) Timișoara română IF 120 P 99. Româno-Americană din Bucureşti Domeniul DREPT 1 (un) program în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Ştiinţe penale (s) București română IF 60 P acreditării cu monitorizare la un (1) an/ domeniu: 75 CEP_ ŞTIINŢE SOCIALE, POLITICE ŞI ALE COMUNICĂRII_C4/ 100. din București Domeniul RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE 4 (patru) programe în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Afaceri publice internaționale / București engleză IF 120 P International Public Affairs (s) 2. Relaţii internaţionale București română IF 120 C 3. Studii europene București română IF 120 C domeniu: Tehnici diplomatice București română IF 120 P 101. din Piteşti Domeniul ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 1 (un) program în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Comunicare organizaţională (s) Pitești română IF 120 P 102. Academia Naţională de Informaţii Mihai Viteazul din Bucureşti Domeniul INFORMAŢII ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ 4 (patru) programe în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Managementul informaţiilor de București română IF 120 P securitate naţională (s) 2. Analiză de intelligence București română IF 120 P 3. Managementul informaţiilor în București română IF 120 P combaterea terorismului 4. Intelligence şi securitate naţională București română IF 120 P domeniu: din Oradea Domeniul ASISTENŢĂ SOCIALĂ 1 (un) program în domeniu Programe de studii universitare de Locație 11 Capacitatea de

12 1. Managementul serviciilor sociale (s) Oradea română IF 120 C 104. din Oradea Domeniul STUDII DE SECURITATE 1 (un) program în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Securitate europeană (s) Oradea română IF 120 P domeniu: din Oradea Domeniul RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE 2 (două) programe în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Dezvoltare regională şi comunicare instituţională în UE (s) Oradea română IF 120 C domeniu: Studii europene Oradea engleză IF 120 P CEP_ ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE, ALE EDUCAȚIEI ȘI PSIHOLOGIE_C5/ 106. din Piteşti Domeniul PSIHOLOGIE 1 (un) program în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie (s) Pitești română IF 120 P 107. din Oradea Domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 1 (un) program în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Educaţie integrată în învăţământul Oradea română IF 120 P primar şi preşcolar (s) cu schimbarea denumirii în Educație incluzivă CEP_ ŞTIINŢE ECONOMICE 2_C7/ 108. Româno-Americană din Bucureşti Domeniul FINANŢE 2 (două) programe în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Finanțe / Finance (s) București engleză IF 120 P 2. Finanțe și tehnologii financiare (FINTECH) București română IF 120 P 109. Ovidius din Constanţa Domeniul FINANŢE - 1 (un) program în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Finanţe corporative şi bănci (s) cu Constanța română IF 120 P schimbarea denumirii în Consultanță fiscală și management financiar bancar CEP_ ARTE, ARHITECTURĂ, URBANISM, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT_C8/ 110. din Oradea Domeniul ARTE VIZUALE 2 (două) programe în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Arte plastice și multimedia (s) Oradea română IF 120 P 2. Design de obiect, modă și ambient Oradea română IF 120 P domeniu: de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș Domeniul ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI EDUCAŢIEI FIZICE - 1 (un) program în domeniu Programe de studii universitare de Locație 12

13 1. Educație fizică și consiliere sportivă (s) Târgu Mureș română IF 120 P CEP_ ȘTIINȚE AGRICOLE, SILVICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ_C Dunărea de Jos din Galaţi Domeniul Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală 1 (un) program în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Inginerie și management în alimentație publică și agroturism (s) Galați română IF 120 P domeniu: 75 CEP_ ȘTIINȚE INGINEREȘTI_C10 / 113. Tehnică din Cluj-Napoca Domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ- 11 (unsprezece) programe în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Proiectare asistată de calculator a sistemelor de fabricaţie (s) Cluj-Napoca română IF 120 P 2. Inginerie virtuală şi fabricaţie Cluj-Napoca engleză IF 120 C competitivă / Virtual engineering for competitive manufacturing (s) 3. Ingineria și managementul calității (s) Cluj-Napoca română IF 120 P 4. Tehnologii avansate de fabricație Alba Iulia română IF 120 C 5. Procese de producţie inovative şi management tehnologic / Innovative Produktionsprozesse und Technologie- Management Cluj-Napoca germană IF 120 C 6. Inginerie virtuală și fabricație Zalău română IF 120 C competitivă 7. Inginerie virtuală și fabricație Cluj-Napoca română IF 120 C competitivă 8. Ingineria sistemelor flexibile de Baia Mare română IF 120 P fabricație 9. Ingineria și managementul resurselor Satu Mare română IF 120 C tehnologice în industrie 10. Ingineria și managementul calității Bistrița română IF 120 P domeniu: Design industrial Cluj-Napoca română IF 120 P 114. Ovidius din Constanţa Domeniul INGINERIE MECANICĂ 1 (un) program în domeniu Programe de studii universitare de Locație Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării utilajelor (s) Constanța română IF 120 P 115. Ovidius din Constanţa Domeniul ARHITECTURĂ NAVALĂ 1 (un) program în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Ingineria sistemelor şi Constanța română IF 120 P echipamentelor navale avansate (s) 116. din Petroşani Domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ 1 (un) program în domeniu Programe de studii universitare de 1. Concepția și fabricația asistată de calculator (s) cu schimbarea denumirii în Concepție și fabricație asistate de calculator Locație 117. Ştefan cel Mare din Suceava Domeniul INGINERIE ŞI MANAGEMENT 1 (un) program în domeniu Petroșani română IF 120 P domeniu: 30

14 Programe de studii universitare de 1. Expertiză tehnică, evaluare economică şi management (s) Locație Suceava română IF 120 P 118. Academia Tehnică Militară Ferdinand I din București Domeniul INGINERIE GENISTICĂ, INGINERIE DE ARMAMENT, RACHETE ŞI MUNIŢII 2 (două) programe în domeniu Programe de studii universitare de 1. Inginerie pentru sisteme mecanice speciale de apărare şi securitate (s) 2. Securitatea la încărcări extreme a structurilor CEP_ ȘTIINȚE INGINEREȘTI_C11 / Locație București română IF 120 C București română IF 120 C domeniu: din Piteşti Domeniul - INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE 2 (două) programe în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Inginerie electronică şi sisteme Pitești română IF 120 P inteligente (s) 2. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Pitești română IF 120 P acreditării cu monitorizare la un an/ domeniu: Tehnică din Cluj-Napoca Domeniul - Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale - 7 (șapte) programe în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Inginerie electronică (s) Cluj-Napoca română IF 120 C 2. Tehnologii, sisteme și aplicații pentru Cluj-Napoca română IF 120 C eactivități(s) 3. Telecomunicaţii Cluj-Napoca română IF 120 C 4. Tehnologii multimedia Cluj-Napoca română IF 120 C domeniu: Sisteme integrate de comunicaţii cu Cluj-Napoca română IF 120 C aplicaţii speciale 6. Prelucrarea semnalelor şi imaginilor Cluj-Napoca franceză IF 120 C 7. Circuite şi sisteme integrate Cluj-Napoca română IF 120 C 121. Maritimă din Constanţa Domeniul - Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale 3 (trei) programe în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Securitate cibernetică și Constanța română IF 120 P managementul riscurilor (s) 2. Circuite și sisteme integrate de Constanța română IF 120 C comunicații 3. Circuite și sisteme integrate de Constanța engleză IF 120 C comunicații / Circuits and Integrated Systems for Communications 122. Valahia din Târgovişte Domeniul INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 1 (un) program în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Controlul şi expertiza alimentelor (s) Târgoviște română IF 120 C cf doc de evaluare acreditării cu monitorizare la doi (2) ani / domeniu: 60 14

15 123. Valahia din Târgovişte Domeniul INGINERIA SISTEMELOR 1 (un) program în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Automatică avansată, productică şi informatică industrială (s) Târgoviște română IF 120 C cf doc de evaluare 124. Valahia din Târgovişte Domeniul INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE 1 (un) program în domeniu Programe de studii universitare de 1. Sisteme avansate de telecomunicații, prelucrarea și transmisia informației (s) Locație 125. Valahia din Târgovişte Domeniul INGINERIE ELECTRICĂ 2 (două) programe în domeniu Programe de studii universitare de Locație 1. Sisteme și echipamente moderne în producerea și utilizarea energiei (s) 2. Ingineria sistemelor electrice integrate în vehicule / Integrated electrical systems engineering in vehicles Târgoviște română IF 120 C cf doc de evaluare Târgoviște română IF 120 P Târgoviște engleză IF 120 P I. C. DOMENII DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT Crt. /Domeniul de studii universitare de doctorat Școala(ile) doctorală(e) CEP_ ŞTIINŢE ECONOMICE 1_C6/ C6_Extrase PV_pentru Consiliu - Files - owncloud (aracis.ro) 126. Dunărea de Jos din Galaţi Decizie / condiționată/ Neacreditare i OBSERVAȚII (schimbări calificativ indicatori față de REE) Marketing Științe Socio-Umane - CEP_ ȘTIINȚE AGRICOLE, SILVICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ_C9/ a% /c9_extrase%20pv_pentru%20consiliu&fileid= de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timișoara Biotehnologii Ingineria Resurselor Vegetale și Animale - II. C O N T E S T A Ț I I din Oradea - domeniul de studii universitare de CONTABILITATE. Prin Hotărârea Consiliului 10/H/ capacitatea de pentru domeniul de studii universitare de CONTABILITATE a fost diminuată de la 50 la 45 de studenți/an. Ca urmare a acestei decizii, din Oradea a contestat prin adresa înregistrată cu numărul 2673/ , rezultul evaluarii domeniului de studii universitare de CONTABILITATE Comisia de soluționare a contestației, întrunită în data de , consideră că aspectele menționate în contestație se susțin și propune aprobarea acesteia, Comisia propune acordarea capacității de la 50 de locuri, pentru domeniul de studii universitare de Contabilitate din cadrul Universității din Oradea, considerând că diferența procentual, nesemnificativă, nu poate afecta calitatea procesului educațional la specializarea evaluată. Cele 5 locuri nu vor genera un proces educațional cu o calitate sub standardele de performanță științifică. 15

16 III. EVALUĂRI INSTITUȚIONALE 1. de Ovidius din Constanța calificativ GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT Drept (L) Comisia/Programul evaluat Facultatea de Drept și Ştiinţe Administrative Geografia turismului (L) Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole Geografie (L) Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole Biologie (L) Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole Chimie alimentară şi tehnologii biochimice (L) Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie Fizică tehnologică (L) Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie Istorie (L) Facultatea de Istorie şi Știinţe politice Contabilitate şi informatică de gestiune (ID) (L) Facultatea de Ştiinţe Economice Economia comerţului, turismului şi serviciilor (L) Facultatea de Ştiinţe Economice Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ID) (L) Facultatea de Ştiinţe Economice Artele spectacolului (coregrafie) (L) Facultatea de Arte Medicină (L) Facultatea de Medicină Calificativ propus Număr maxim de studenți școlarizați în primul an de studii studenți/an studenți/an - 50 studenți/an - 50 studenți/an - 45 studenți/an - 30 studenți/an - 40 studenți/an Învățământ la distanță studenți/an - 90 studenți/an Învățământ la distanță studenți/an - 10 studenți/an studenți/an de :

17 Ingineria sudării (L) Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă Amenajari si constructii hidrotehnice (L) Facultatea de Construcţii Construcţii civile, industriale şi agricole (L) Facultatea de Construcţii - 40 studenți/an - 50 studenți/an studenți/an Domeniul de INGINERIE INDUSTRIALA - un (1) program în domeniu crt. Programul de studii universitare de Locație Limbă de Formă de învăță mânt Numărul de ECTS (cercetare/ profesional/ didactic) domeniu: 50 studenți/an 1. Calitate și certificare în construcțiile sudate (s) Constanța română IF 120 P 2. Creștină Dimitrie Cantemir din București calificativ GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT Drept (L) Comisia/Programul evaluat Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Economia comerţului, turismului şi serviciilor (L) Facultatea de Management Turistic şi Comercial Finanţe şi bănci (IFR) (L) Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate Limba şi literatura franceză - Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană, arabă, italiană, japoneză, spaniolă) (L) cu schimbarea denumirii Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura modernă (engleză/germană/arabă/ italiană/japoneză/spaniolă) Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Marketing (L) Facultatea de Marketing Calificativ propus Număr maxim de studenți școlarizați în primul an de studii studenți/an studenți/an redusă studenți/an - 50 studenți/an - 90 studenți/an Domeniul de CONTABILITATE - un (1) program în domeniu crt. Programul de studii universitare de Locație Limbă de Formă de 17 Numărul de (cercetare/ domeniu: 50 studenți/an

18 învăță mânt ECTS profesional/ didactic) 1. Contabilitatea şi auditul afacerilor (Cluj-Napoca) (s) Cluj- Napoca română IF 120 P 18

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 28.07.2016 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 27.06.2019 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) P R O G R A M E L O R D

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 29.03.2012 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 26.02.2015 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 23.07.2015 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr Anexa nr. STRUCTURA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULAR ACREDITATE, DOMENIILE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI SPECIALIZĂRILE ACREDITATE SAU AUTORIZATE SĂ FUNCŢIONEZE PROVIZORIU 4 5 6 7

Mai mult

ORDIN nr din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la

ORDIN nr din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la ORDIN nr. 5271 din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În baza Referatului

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile ş

HOTĂRÂRE nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile ş HOTĂRÂRE nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile şi programele de studii acreditate şi numărul în anul

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 28.02.2019 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) P R O G R A M E L O R D

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Note admitere Nr. crt. Facultatea Dome

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Note admitere Nr. crt. Facultatea Dome Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - 2018 Nr. crt. Programul de studii universitare de licenţă (limba de predare) Forma de învăţă mânt 0 1 2 3 4 Ingineria autovehiculelor

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 778 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de st

HOTĂRÂRE nr. 778 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de st HOTĂRÂRE nr. 778 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Note admitere Nr. crt. facult. Faculta

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Note admitere Nr. crt. facult. Faculta Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - 2017 Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă (limba de predare) Forma de învăţă mânt 1 de Inginerie Mecanică

Mai mult

ORDIN nr din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în

ORDIN nr din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în ORDIN nr. 4285 din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În conformitate cu prevederile

Mai mult

Microsoft Word - ORDIN nr 5272 din 5 septembrie 2011 ( doctorat)

Microsoft Word - ORDIN nr 5272 din 5 septembrie 2011 ( doctorat) ORDIN nr. 5272 din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În baza Referatului

Mai mult

F-C-04/ Propuneri de proiecte primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior Nr. Crt. Cod proiect

F-C-04/ Propuneri de proiecte primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior Nr. Crt. Cod proiect F-C-04/02.2016 Propuneri de e primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior 1 2019-1-RO01-KA103-061366 Universitatea Politehnica din Timisoara Timisoara Timis

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de LICENŢĂ Anul I, anul universitar 2019/2020 Nr. crt Facul

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de LICENŢĂ Anul I, anul universitar 2019/2020 Nr. crt Facul UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Repartizarea cifrei, studii universitare LICENŢĂ Anul I, anul universitar 2019/2020 prioritare zvoltare licee stinate 1 ȘTIINȚE Chimie Biochimie tehnologică A/ IF 50

Mai mult

Cuprins Anexa nr Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/program

Cuprins Anexa nr Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/program Cuprins Anexa nr.... Structura instituţiilor învăţământ superior stat, domeniile universitare licenţă şi specializările/programele acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice

Mai mult

Ce ne spun și ce ascund paginile web ale universităților din România Într-o societate care se vrea a fi democratică, transparența și accesul la informație nu ar trebui restricționate, cu atât mai mult

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 22.04.2019 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) P R O G R A M E L O R D

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Nr. crt. Facultatea/ Domeniul Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de MASTER, Anul I,

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Nr. crt. Facultatea/ Domeniul Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de MASTER, Anul I, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT 31.05.2019 Repartizarea cifrei, studii universitare MASTER, Anul I, anul universitar 2018/2019 prioritare zvoltare 1 ȘTIINȚE Chimie Chimia compușilor biologic activi

Mai mult

Page 1 of 102 HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor universitare şi a structurii instituţiilor superior pentru anul universitar 2018-2019 Emitent GUVERNUL

Mai mult

ANEXĂ

ANEXĂ Evidenţa programelor de masterat pentru care au fost încheiate cu CECCAR protocoale de înscriere directă la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil Nr. crt. Facultatea Programul de masterat

Mai mult

1

1 Anexa nr. Structura instituţiilor superior stat, domeniile studii universitare şi specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu Electrică Energetică Automatică şi Calculatoare Electronică,

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr. 376/2016 din 18 mai 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a struc

HOTĂRÂRE Nr. 376/2016 din 18 mai 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a struc HOTĂRÂRE Nr. 376/2016 din 18 mai 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr. 575 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structur

HOTĂRÂRE Nr. 575 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structur HOTĂRÂRE Nr. 575 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Ştiinţe Chimie Fizica Biochimie tehnologică A IF 50 Chimie farmaceutică AP IF 30 Fizică informatică A IF 50 Fizică medicală A IF 45 Informatică Informatică A IF 200 Matematică Ştiinţa mediului Geografie

Mai mult

ORDIN nr din 19 octombrie 2017 privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economi

ORDIN nr din 19 octombrie 2017 privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economi ORDIN nr. 5376 din 19 octombrie 2017 privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potenţial de creştere în România * actualizare

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr

HOTĂRÂRE   Nr HOTĂRÂRE Nr. 580 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Nr. ordine facultate 1 Facultatea Facu

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Nr. ordine facultate 1 Facultatea Facu de Inginerie mecanică cu Autovehicule rutiere 50 20 28 Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere (în limba engleză) **) 60 26 34 Inginerie mecanică 90 63 24 Inginerie mecanică Inginerie mecanică (în

Mai mult

about:blank

about:blank Guvernul României Hotărâre nr. 58/08 din 9/0/08 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. din /04/08 Hotărârea nr. 58/08 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor

Mai mult

cifra_scolarizare_licenta_2012

cifra_scolarizare_licenta_2012 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT 14 iunie 2012 STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ CONCURS DE ADMITERE anul I, anul universitar 2012-2013 crt Locuri repartizate 2012/2013 CondiŃii Criterii partajare FACULTATEA

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 692 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilo

HOTĂRÂRE nr. 692 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilo HOTĂRÂRE nr. 692 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare

Mai mult

Microsoft Word - ORDIN Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc

Microsoft Word - ORDIN   Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc ORDIN Nr. 4843 din 1 august 2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior pentru aprobarea organizării

Mai mult

Microsoft Word - HG nr. 158 din 2018 nomenclator acreditare licenta.doc

Microsoft Word - HG nr. 158 din 2018 nomenclator acreditare licenta.doc Guvernul României - Hotărâre nr. 158/2018 din 29 martie 2018 Hotărârea nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor universitare şi a structurii instituţiilor

Mai mult

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa nr. 3. Nr. cr

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa nr. 3. Nr. cr Anexa nr. 3. 1. de Matematică şi Informatică 2. de Fizică 3. de Chimie şi Inginerie Chimică 4. de Biologie şi Geologie Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2015 / 2016 pentru cetăţeni români, UE

Mai mult

Nr. crt Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior Rezultate finale evaluare proiecte FDI 2019: Lista proiectelor pe domenii propuse

Nr. crt Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior Rezultate finale evaluare proiecte FDI 2019: Lista proiectelor pe domenii propuse 1 CNFIS-FDI-2019-0153 D1-Echitate&Acces U48 a de Vest Timisoara 94,17 397.000 2 CNFIS-FDI-2019-0363 D1-Echitate&Acces U20 a "Babes - Bolyai" Cluj 93,33 400.000 3 CNFIS-FDI-2019-0078 D1-Echitate&Acces U19

Mai mult

Microsoft Word - HG nr. 326 din 2019 nomenclator_acreditari licenta.doc

Microsoft Word - HG nr. 326 din 2019 nomenclator_acreditari licenta.doc Guvernul României - Hotărâre nr. 326/2019 din 23 mai 2019 Hotărârea nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor al specializărilor/programelor de studii universitare a structurii instituţiilor

Mai mult

ANEXA 1 Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare *T* *Font 7* Domeniul Ramura Domeniul Domeniul Număr Cod fun

ANEXA 1 Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare *T* *Font 7* Domeniul Ramura Domeniul Domeniul Număr Cod fun ANEXA 1 Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare *T* *Font 7* Domeniul Ramura Domeniul Domeniul Număr Cod fundamental Cod de ştiinţă Cod de studii Cod de licenţă

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - septembrie 2019 Nr. ordine facultate Facult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - septembrie 2019 Nr. ordine facultate Facult Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - septembrie 2019 universitare (limba de DP + CD) studii finanţate de la bugetul de stat Absolvenţi de licee situate în mediul rural ******

Mai mult

NF HG

NF HG Monitorul Oficial nr. 0578 din 16 August 2010 Actul nr. 631 din 30 Iunie 2010 Emitent: Guvernul României Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului

Mai mult

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR , A CETĂȚENILOR STRĂINI EXTRACOMUNITARI

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR , A CETĂȚENILOR STRĂINI EXTRACOMUNITARI UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ limba de predare română (programele cu predare în limba engleză sunt menționate distinct) DOMENIUL DE LICENȚĂ Specializări LICENȚĂ

Mai mult

Codul şi denumirea domeniului fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii (HG nr. 482 din ) Domeniul științific (HG nr. 199 din

Codul şi denumirea domeniului fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii (HG nr. 482 din ) Domeniul științific (HG nr. 199 din Codul şi denumirea domeniului fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii (HG nr. 482 din 28.06.2017) Domeniul științific (HG nr. 199 din 13.03.2013) Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educației, Culturii

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a struc

HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a struc HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 05/05/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 09/05/201

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 05/05/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 09/05/201 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr. 3998 din 05/05/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 09/05/2012 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 28/06/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 29/06/201

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 28/06/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 29/06/201 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr. 4608 din 28/06/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 29/06/2012 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Științe Matematică Informatică Matematici aplicate Meto și mole în inteligența artificială Fizică Fizică aplicată/applied Physics 100 Chimie Chimia compuşilor biologic activi 100 Condiţii admitere Concurs

Mai mult

Nivel Disciplina Profil Specializare Profil master Specializare master Nivel studii Proba concurs ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / STIINTE INGINERESTI

Nivel Disciplina Profil Specializare Profil master Specializare master Nivel studii Proba concurs ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / STIINTE INGINERESTI SI TURISM / STIINTE INGINERESTI / INGINERIA CONTROLUL SI EXPERTIZA INGINERIA PRODUSELOR ALIMENT-NUTRITIE UMANA PRODUSELOR ALIMENTARE PRODUSELOR ALIMENTARE ALIMENTARE STIINTE INGINERESTI / INGINERIA CONTROLUL

Mai mult

18_HS_169_ _Anexa_06

18_HS_169_ _Anexa_06 Aprobat in HS nr. din.04.20 R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI U N I V E R S I T A T E A D I N O R A D E A Adresa: Str. Universităţii nr., 40087 Oradea, România Telefon: +40

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 21.03.2019 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) R O G R A M E L O R D E

Mai mult

Universitatea Transilvania din Brașov Hotărâri ale Senatului Universităţii Nr. 17 / Senatul a aprobat domeniile de studii universitare

Universitatea Transilvania din Brașov Hotărâri ale Senatului Universităţii Nr. 17 / Senatul a aprobat domeniile de studii universitare Universitatea Transilvania din Brașov Hotărâri ale Senatului Universităţii Nr. 17 / 11.04. 2013 1. Senatul a aprobat domeniile de studii universitare de masterat şi structura acestora pe programe evaluate

Mai mult

Microsoft Word - lista institutii acces gratuit PQ Central_SciTech.docx

Microsoft Word - lista institutii acces gratuit PQ Central_SciTech.docx Acces gratuit colecții ProQuest Central și SciTech Nr. Institutie URL acces crt. 1 Academia Tehnica Militara om/?accountid=196521 2 INCD Aerospatiala Elie Carafoli - INCAS om/?accountid=196520 3 INCD Chimico-Farmaceutica

Mai mult

I. Programe de licență depuse pentru autorizare de funcționare provizorie /acreditare/evaluare periodică la ARACIS Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Nap

I. Programe de licență depuse pentru autorizare de funcționare provizorie /acreditare/evaluare periodică la ARACIS Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Nap I. Programe de licență depuse pentru autorizare de funcționare provizorie /acreditare/evaluare periodică la ARACIS Anexă la Hotărârea Senatului cu nr. 10.229 din 10. 06. 2019 Nr. crt. Facultatea Domeniul

Mai mult

Universitatea de Vest din Timişoara Centralizator înscrieri (prima opțiune): în perioada Facultate Tip studii Sesiune

Universitatea de Vest din Timişoara Centralizator înscrieri (prima opțiune): în perioada Facultate Tip studii Sesiune Universitatea de Vest din Timişoara Centralizator înscrieri (prima opțiune): -0 în perioada 09-0- - 9-0- Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie Master Biologie

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de masterat forma de învăţământ cu frecvenţă Nr. ordine facultate Facultat

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de masterat forma de învăţământ cu frecvenţă Nr. ordine facultate Facultat 1 2 3 4 de mecanică de tehnologică și management industrial de Ştiinţa şi ingineria materialelor de electrică și știința calculatoarelor autovehiculelor mecanică și management materialelor electrică sistemelor

Mai mult

Anexa 1.2: Situația influențelor indicatorului de calitate IC 6 (noiembrie 2010) Nr. Crt. Universitatea Consiliul National pentru Finantarea Invataman

Anexa 1.2: Situația influențelor indicatorului de calitate IC 6 (noiembrie 2010) Nr. Crt. Universitatea Consiliul National pentru Finantarea Invataman disponibila locatia repartizata Pondere IC6 (%) 1 2 1 Politehnica 11 551 954 15 558 921 9,4% 2 Tehnica de Constructii 2 666 824 1 104 49 2,90% 4 USMV 2 91 246 2 520 458 7,8% 5 7 56 740 7 15 91 6,64% 6

Mai mult

Nr

Nr CANCELARIA RECTORULUI. In atenția, Nr. înregistrare 3097/ 21.02.2017 Senatului Universității de Vest din Timișoara Facultăților din cadrul Universității de Vest din Timișoara Consiliului de Administrație

Mai mult

M.Of.Nr.467 din 10 iunie 2019 M.Of.Nr.467bis din 10 iunie 2019 HOTARARE Nr.326 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/prog

M.Of.Nr.467 din 10 iunie 2019 M.Of.Nr.467bis din 10 iunie 2019 HOTARARE Nr.326 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/prog M.Of.Nr.467 din 10 iunie 2019 M.Of.Nr.467bis din 10 iunie 2019 HOTARARE Nr.326 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor studii universitare si a structurii institutiilor

Mai mult

Noiembrie, 2017 Document de poziție Analiza angajabilității absolvenților de studii superioare din România Autor: Marius Deaconu Angajabilitatea ca pa

Noiembrie, 2017 Document de poziție Analiza angajabilității absolvenților de studii superioare din România Autor: Marius Deaconu Angajabilitatea ca pa Noiembrie, 2017 Document de poziție Analiza angajabilității absolvenților de studii superioare din România Autor: Marius Deaconu Angajabilitatea ca parte a Procesului Bologna Comunicatul ministerial de

Mai mult

Propuneri

Propuneri REPARTIZAREA PE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR A ALOCAŢIILOR BUGETARE APROBATE PENTRU FINANŢAREA COMPLEMENTARĂ PENTRU ANUL 2003...2 1. Distribuţia fondurile aprobate pentru transferuri (burse)... 2

Mai mult

ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii universitare de licenta 2011 Nr. crt. Facultatea Domeniul Specilizarea Condi

ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii universitare de licenta 2011 Nr. crt. Facultatea Domeniul Specilizarea Condi ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii e de licenta 2011 Facultatea Domeniul Specilizarea 1 BIOLOGIE ŞTIINŢA MEDIULUI Biologie, Zi Biochimie, Zi Biologie, ID Ecologie

Mai mult

Copy of website_v4_Rezultate_applicatii_KA107_2016_R1

Copy of website_v4_Rezultate_applicatii_KA107_2016_R1 Rezultate selecție proiecte de mobilități pentru studenții și personalul din învățământul superior cu țările partenere pentru anul academic 2016-2017, termen limită 2 februarie 2016 total Ńară total 01

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII Nr. 24329/ 08.01. SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, Vasilica Ștefania DUMINICĂ SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, András György KIRÁLY CALENDARUL OLIMPIADELOR

Mai mult

KMBT_C

KMBT_C HOTARARE nr. 36 din 3 mai 09 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor ~ i al specializarilorlprogramelor de universitare ~ i a structulii institutiilor de invalamant superior pentru anul universitar

Mai mult

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa nr. 1 la Hotă

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa nr. 1 la Hotă Anexa nr. 1 la Hotărârea Senatului nr. 2 386/18.02.2019 Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2019-2020 1. Prezentul regulament

Mai mult

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexă la Hotărârea

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexă la Hotărârea Anexă la Hotărârea Senatului nr. 4.619/14.03.2016 Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2016-2017 1. Prezentul regulament

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA B-dul Mamaia 124, Constanţa, România Tel./Fax: ,

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA B-dul Mamaia 124, Constanţa, România Tel./Fax: , MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA B-dul Mamaia 124, 900527 Constanţa, România Tel./Fax: +40 241 606407, +40 241 606467 E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro Webpage: www.univ-ovidius.ro

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare ANEXA nr. 2 la OMEN nr. 3016/09.01. CALENDARUL OLIMPIADELOR NAŢIONALE ŞCOLARE I. OLIMPIADE PE DOMENII/DISCIPLINE DE STUDIU LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (cls. VVIII) Secțiunea A Limba și literatura ianuarie

Mai mult

Microsoft Word - Raport tehnic UMF-UPM_Nagy_Elod.docx

Microsoft Word - Raport tehnic UMF-UPM_Nagy_Elod.docx RAPORT TEHNIC SELECTIV PENTRU COMISIA DE NEGOCIERE UMF- UPM MARTIE I. Activitatea didactică, organizare 1. Situația instituțiilor de învățământ medical superior: Instituție Profil Formă de funcționare

Mai mult

Către,

Către, ANEXA 1 Hotărâre Senat 12/17.10.2012 REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Legii

Mai mult

website_v3_Rezultate_applicatii_KA107_2015

website_v3_Rezultate_applicatii_KA107_2015 total total 1 2015-1-RO01-KA107-014117 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului "Regele Mihai I al Romaniei" din Timisoara Timisoara Serbia 71,900 71,900 68,120 68,120 80 Selectat,

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regul

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regul MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regulation regarding the payroll system and teaching loads

Mai mult

Facultatea de Agricultur` admitere 2019 Facultatea de Horticultur` Facultatea de Îmbun`t`]iri Funciare [i Ingineria Mediului Facultatea de Ingineria [

Facultatea de Agricultur` admitere 2019 Facultatea de Horticultur` Facultatea de Îmbun`t`]iri Funciare [i Ingineria Mediului Facultatea de Ingineria [ de Agricultur` admitere 2019 de Horticultur` de Îmbun`t`]iri Funciare [i Mediului de [i Gestiunea Produc]iilor Animaliere de de Medicin` Veterinar` de Management, Inginerie Economic` în Agricultur` [i

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂ DIRECȚIA MINORITĂȚI Nr. 24981/22.01. RI Se aprobă. SECRETAR DE

Mai mult

Revista presei - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Revista presei - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava Revista presei VINERI, 28 IUNIE 2019 - Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/Pagina Sinteza articolului Primele rezultate obținute de UTM, în urma semnării

Mai mult

Guvernul României Hotărârea nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de stude

Guvernul României Hotărârea nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de stude Guvernul României Hotărârea nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de acreditate, programele de studii şi numărul în anul universitar 2014-2015 În vigoare de la 21.07.2014 Publicat în Monitorul

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acredita

HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acredita HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acredita

HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acredita HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea Înscrierea candidaţilor Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă lingvistică pt. programele în lb.str

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea Înscrierea candidaţilor Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă lingvistică pt. programele în lb.str UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA lb.străine Calendarul ului de admitere, studii universitare de LICENŢĂ, sesiunea IULIE 2013, / a lor Confirmar e ocupate după redistribuire. Taxa de semnare de studii Probe de

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Mai mult

asigur`, prin facult`]ile sale, calific`ri [i competen]e în urm`toarele specializ`ri: Agricultură INGINER Silvicultură INGINER Biologie LICENȚIAT 167

asigur`, prin facult`]ile sale, calific`ri [i competen]e în urm`toarele specializ`ri: Agricultură INGINER Silvicultură INGINER Biologie LICENȚIAT 167 asigur`, prin facult`]ile sale, calific`ri [i competen]e în urm`toarele specializ`ri: gricultură INGINER Silvicultură INGINER Biologie LICENȚIT 167 de ani de înv`]`mânt agronomic românesc INGINER Peisagistică

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Domeniul: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

Mai mult

MINISTERUL INTERNELOR

MINISTERUL  INTERNELOR ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ POROLISSUM AL JUDEŢULUI SĂLAJ Exemplar

Mai mult

Domeniul Inginerie chimică valabil începând din anul universitar Specializarea Chimia substanțelor organice, petrochimie și carbochimie, lim

Domeniul Inginerie chimică valabil începând din anul universitar Specializarea Chimia substanțelor organice, petrochimie și carbochimie, lim PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul univeritar 2016-2017 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ Domeniul: INGINERIE CHIMICĂ Specializarea/ Programul de

Mai mult

r o l i ț n e d u t s a e r Participa i u l u r o t c e r a e r e g e l la a a l i i r e d n o p a e creșter 25% i u l u t a r o t c e l din totalul e

r o l i ț n e d u t s a e r Participa i u l u r o t c e r a e r e g e l la a a l i i r e d n o p a e creșter 25% i u l u t a r o t c e l din totalul e r o l i ț n e d u t s a e r Participa i u l u r o t c e r a e r e g e l la a a l i i r e d n o p a e creșter 25% i u l u t a r o t c e l din totalul e Participarea studenților la alegerea rectorului creșterea

Mai mult

Microsoft Word - DDSSU - orar discipline

Microsoft Word - DDSSU - orar discipline DEPARTAMENTUL DE DIDACTICA STIINTELOR SOCIO-UMANE Anul universitar 2018 2019 Nivel I ORAR - semestrul II Program Formare Psihopedagogică Nivel I şi II Disciplina Didactica specialității EFS, anul 2 Luni,

Mai mult

Nivel Învăţământ liceal Învăţământ preuniversitar Post/Catedră (Disciplina principală de încadrare) 1) Informatică 2) Informatică - Tehnologia informa

Nivel Învăţământ liceal Învăţământ preuniversitar Post/Catedră (Disciplina principală de încadrare) 1) Informatică 2) Informatică - Tehnologia informa Nivel liceal preuniversitar Post/Catedră (Disciplina principală de încadrare) 1) Informatică 2) Informatică - Tehnologia informaţiei şi a 3) Tehnologia informaţiei şi a 4) Tehnologia informaţiei şi a Procesarea

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Domeniul: ECONOMIE Specializarea/Programul

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul univeritar Domeniul Inginerie chimică Specializarea Inginerie biochimică, limba de studiu român

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul univeritar Domeniul Inginerie chimică Specializarea Inginerie biochimică, limba de studiu român PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul univeritar 2016-2017 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Semestrul I Semestrul II FACULTATEA DE CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ

Mai mult

Slide 1

Slide 1 FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei 313, 060042, Bucureşti, România Tel: +4 021 402.9149; Fax: +4 021 318.10.16 www.electro.pub.ro; e-mail: inginerie.electrica@upb.ro

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Nr / RAPORT DE ACTIVITATE pe anul universitar

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Nr / RAPORT DE ACTIVITATE pe anul universitar ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU 405/..08 RAPORT DE ACTIVITATE pe anul universitar 07-08 privind realizarea obiectivelor didactice și de cercetare științifică.

Mai mult

Microsoft Word - MHK_FMR-tanterv_

Microsoft Word - MHK_FMR-tanterv_ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul universitar 2016-2017 Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca Facultatea: Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Tg-Mureş Domeniul : Mecatronică și robotică Specializarea:

Mai mult

1 Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3635/ Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile

1 Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3635/ Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile 1 Aneă la educaţiei naţionale nr. 363505.03.2019 Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal

Mai mult

unibuc.ro admitere.unibuc.ro Studii Universitare de Licenţă Structura Programelor 2019

unibuc.ro admitere.unibuc.ro Studii Universitare de Licenţă Structura Programelor 2019 unibuc.ro admitere.unibuc.ro Studii Universitare de Licenţă Structura Programelor 2019 Examenul de admitere Studii de LICENŢĂ ANUL UNIVERSITAR 2019 2020 Calendarul examenului de admitere, precum şi Metodologia

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul universitar

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul universitar valabil începând cu anul universitar 2018/2019 Program de studii universitare de licență: TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGRICOLE Domeniul fundamental: Ingineria resurselor vegetale și animale Domeniul:

Mai mult

Universitatea "Ovidius" din Constanța Taxe de școlarizare si criterii de selecție pentru admitere la studii universitare de licență pentru anul univer

Universitatea Ovidius din Constanța Taxe de școlarizare si criterii de selecție pentru admitere la studii universitare de licență pentru anul univer Universitatea "Ovidius" din Constanța Taxe școlarizare si criterii selecție pentru admitere la studii universitare licență pentru anul universitar 2019-2020 Taxe școlarizare/an Criterii selectie admitere

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283,

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro Hotărârea nr. 192/15.10.2018 cu privire la aprobarea

Mai mult