din data de

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "din data de"

Transcriere

1 H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) P R O G R A M E L O R D E S T U D I I U N I V E R S I T A R E D E L I C E N Ț Ă / M A S T E R A T crt Instituţia Programul de studii Comisia Avizul ARACIS 1. Babeş- Bolyai din Fizică medicală (licență) Facultatea de Fizică Încredere 60 studenți/an 2. Babeş- Bolyai din Chimie (licență) Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Încredere 60 studenți/an 3. de Vest Vasile Goldiş din Arad Informatică(licență) Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică și Inginerie Încredere 50 studenți/an 4. Babeş- Bolyai din Limba şi literatura maghiară / Limba şi literatura română / Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană) - Literatură universală şi comparată (în limba maghiară)(licență) Facultatea de Litere C2 Încredere Acreditare cu schimbarea denumirii în Limba şi literatura maghiară / Limba şi literatura română / Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză/germană/ italiană/ spaniolă/ rusă/ ucraineană/ norvegiană/ finlandeză/ japoneză/ chineză/ coreeană) - Literatură universală şi comparată (în limba maghiară) 35 studenți/an 5. Babeş- Bolyai din Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura română / maghiară / modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, coreeană, chineză, ucraineană) / latină / greacă veche / ebraică / Literatura universală și comparată (licență) Facultatea de Litere C2 Încredere cu schimbarea denumirii în Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura română / maghiară / modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă/ norvegiană/ finlandeză/ coreeană/ chineză/ ucraineană) / 1

2 Alexandru Ioan Cuza din Iaşi din Oradea din Oradea Aurel Vlaicu din Arad Sapienția din 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Spiru Haret din Bucureşti O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) - Limbă şi literatură română(licență) Facultatea de Litere Limba şi literatura germană - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) / Limba şi literatura română (licență) Facultatea de Litere Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană)(licență) Facultatea de Litere Teologie - Credință și viață. Studii de teologie publică (în limba engleză - Faith and Life. Studies in Public Theology)(masterat) Facultatea de Ştiinţe Economice Drept (în limba maghiară) (licență) Facultatea de Ştiinţe şi Arte Drept (licență) Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale Drept (Brașov) (licență) Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative din Brașov latină / greacă veche / ebraică / Literatura universală și comparată 40 studenți/an C2 Încredere cu schimbarea denumirii în Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă) - Limbă şi literatură română 200 studenți/an C2 Încredere cu schimbarea denumirii în Limba şi literatura germană - Limba şi literatura modernă (engleză/franceză) / Limba şi literatura română 25 studenți/an C2 Încredere cu schimbarea denumirii în Limba şi literatura română - Limbă şi literatură modernă (engleză/ franceză/ germană) 50 studenți/an C2 Încadrare program într-un domeniu existent acreditat Teologie Masterat profesional de : 120 Încredere Acreditare 40 studenți/an Încredere 160 studenți/an Încredere 100 studenți/an 2

3 de Vest Vasile Goldiş din Arad Europeană Drăgan din Lugoj George Bacovia din Bacău George Bacovia din Bacău Naţională de Apărare Carol I din București Drept **(licență) Facultatea de Ştiinţe Juridice Drept **(licență) Facultatea de Drept Drept - Carieră judiciară (masterat) Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative Drept - Științe penale și criminalistică(masterat) Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative Securitate şi apărare(licență) Facultatea de Securitate și Apărare C4 Vizită schimbare calificativ după două propuneri de Încredere limitată Încredere 100 studenți/an Vizită schimbare calificativ după două propuneri de Încredere limitată Încredere 50 studenți/an Incredere Acreditare nou domeniu de master Drept 35 studenți/an Masterat profesional de : 60 Incredere Acreditare nou domeniu de master Drept 35 studenți/an Masterat profesional de : 60 Încredere Acreditare 75 studenți/an 18. Ecologică din Bucureşti Comunicare şi relaţii publice (licență) Facultatea de Ştiinţele Comunicării C4 Încredere 100 studenți/an 19. Danubius din Galaţi Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică DPPD C5 Încredere Acordarea calității de instituție furnizoare de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică 60 studenți/an 20. Creştină Dimitrie Cantemir din București Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică DPPD C5 Programul a fost prezentat în ședința din ; votul Consiliul ARACIS nu a susținut propunerea comisiei de specialitate ( încredere limitată), decizia fiind de întoarcere la comisie pentru reanaliză Neîncredere 100 studenți/an 3

4 Vasile Alecsandri din Bacău din Oradea Lucian Blaga din Sibiu din Piteşti Babeş- Bolyai din Dunărea de Jos din Galaţi Dunărea de Jos din Galaţi din Piteşti Transilvania din Braşov Naţională de Arte din Bucureşti Națională de Arte George Enescu din Iaşi Națională de Arte George Enescu din Iaşi Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică DPPD Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Beiuş) (licență) Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane Ştiinţe ale educaţiei - Management educațional (masterat) Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane Psihologie - Terapia ocupațională în comunitate(masterat) Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate (licență) Facultatea de Business Afaceri internaționale (licență) Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Contabilitate şi informatică de gestiune (licență) Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Contabilitate şi informatică de gestiune (licență) Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept Interpretare muzicală canto (licență) Facultatea de Muzică Pedagogia artelor plastice şi decorative (licență) Facultatea de Arte Plastice Arte plastice (pictură, sculptură, grafică) (în limba engleză)(licență) Facultatea de Arte Vizuale și Design Istoria şi teoria artei (licență) Facultatea de Arte Vizuale și Design C5 Încredere calității de instituție furnizoare de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică 400 studenți/an C5 Încredere 50 studenți/an C5 Încadrare program într-un domeniu existent acreditat Ştiinţe ale educaţiei Masterat profesional de : 120 C5 Neîncadrare de : 120 C6 Încredere 75 studenți/an C6 Încredere 60 studenți/an C7 Încredere 60 studenți/an C7 Încredere 90 studenți/an C8 Încredere Acreditare 10 studenți/an C8 Încredere Acreditare 30 studenți/an C8 Încredere Autorizare de funcționare provizorie cu schimbarea denumirii în Arte plastice (pictură)(în limba engleză) 20 studenți/an C8 Încredere 20 studenți/an 4

5 Transilvania din Braşov Dunărea de Jos din Galaţi Politehnica din Timişoara din Petroşani din Oradea Inginerie mecanică (în limba engleză)(licență) Facultatea de Inginerie Mecanică Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice (Brăila) (licență) Facultatea de Inginerie și Agronomie din BRĂILA Ingineria transporturilor şi a traficului (licență) Facultatea de Mecanică Ingineria și managementul afacerilor (Deva) (licență) Facultatea de Mine Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor *(licență) Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial 0 Încredere Acreditare 30 studenți/an 0 Încredere 60 studenți/an 0 Încredere 60 studenți/an 0 Încredere Autorizare de funcționare provizorie 30 studenți/an 1 Vizită schimbare calificativ după decizia de Încredere limitată - Menţinerea acreditării din Încredere 50 studenți/an Transilvania din Braşov Transilvania din Braşov Transilvania din Braşov Transilvania din Braşov Dunărea de Jos din Galaţi Inginerie mecanică (licență) Facultatea de Inginerie Mecanică Marketing (licență) Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor (licență) Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor Drept (licență) Facultatea de Drept Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză (licență) Facultatea de Litere 3 Încredere Acreditare redusă 60 studenți/an 3 Încredere Învățământ la distanță 75 studenți/an 3 Încredere Învățământ la distanță 75 studenți/an 3 Încredere redusă 100 studenți/an 3 Încredere Învățământ la distanță 75 studenți/an I I ) D O M E N I I L O R D E S T U D I I U N I V E R S I T A R E D E M A S T E R A T Crt. Instituţia /domeniul de studii universitare de masterat Comisia Avizul ARACIS 43. Babeş-Bolyai din 5

6 Domeniul: GEOGRAFIE 9 programe în domeniu 1. Amenajare şi dezvoltare turistică 2. Turism şi dezvoltare teritorială 3. Ecoturism şi dezvoltare durabilă 4. Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării (Interdisciplinar cu domeniul Știința sportului și educaţiei fizice) 5. Turism şi amenajarea teritoriului 6. Planificare şi dezvoltare regională Cluj IFR 120 P Cluj Maghiară IF 120 P Gheorgheni Maghiară IF 120 P Bistrița Sighetu Marmației Cluj 7. Geomatică Cluj 8. Amenajare şi dezvoltare Cluj turistică 9.Resurse şi riscuri în mediul Cluj hidro-atmosferic 44. Babeş-Bolyai din Domeniul: INFORMATICĂ 11 programe în domeniu domeniu: Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date 5.Informatică didactică cu schimbarea denumirii în Metode moderne în a informaticii 6.Informatică didactică cu schimbarea denumirii în Metode moderne în a informaticii 1.Sisteme distribuite în Clujinternet 2.Programare bazată pe Clujcomponente 3. Baze de date Româna Engleză Engleză Maghiară IF 120 P 0 7.Inginerie software 8.Inteligenţă computaţională aplicată 9.Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor Enterprise 10.Analiza datelor și modelare 11. Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (masterat bilingv) programul a apărut în HG ulterior depunerii cererii de evaluare a domeniului, nefăcând obiectul contractului de evaluare. Engleză Engleză Maghiară Maghiară Germană și Engleză 6

7 45. Babeş-Bolyai din Domeniul: MATEMATICĂ 4 programe în domeniu 1. Matematici avansate 2. Matematică didactică cu schimbarea denumirii în Metode moderne în a matematicii 3. Matematică computaţională 4. Matematică didactică cu Clujschimbarea denumirii în Metode moderne în a matematicii Engleză Maghiară Maghiară IF 120 P domeniu: Alexandru Ioan Cuza din Iaşi Domeniul: CHIMIE 3 programe în domeniu 1.Chimia produselor cosmetice și farmaceutice 2.Chimia mediului și siguranță alimentară Iași Iași 3. Chimie clinică Iași 47. de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Domeniul: BIOLOGIE 1 program în domeniu 1. Biologia agroecosistemelor cu schimbarea denumirii în Biologie aplicată 48. din Craiova Domeniul: CHIMIE 1 program în domeniu 1. Chimia compușilor biologic activi 49. din Craiova Domeniul: GEOGRAFIE 1 program în domeniu 1. Turism și dezvoltare durabilă Craiova Craiova 50. din Craiova Domeniul: INFORMATICĂ 2 programe în domeniu domeniu: 225 domeniu: 75 domeniu: 100 7

8 1. Tehnici avansate pentru prelucrarea informației (în limba engleză - Advanced tehniques for information processing) 2. Metode și modele în inteligența artificială Craiova Engleză IF 120 P Craiova 51. din Craiova Domeniul: ŞTIINŢA MEDIULUI 1 program în domeniu 1. Calitatea mediului Craiova 52. Ecologică din Bucureşti Domeniul: ŞTIINŢA MEDIULUI 3 programe în domeniu 1. Evaluarea impactului asupra mediului București 2. Managementul resurselor naturale București 3. Gestionarea efectelor schimbărilor climatice București 53. de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timișoara Domeniul: BIOLOGIE 1 program în domeniu 1. Biologie aplicată în agricultură Timișoara 54. Sapientia din Domeniul: INFORMATICĂ 1 program în domeniu 1. Dezvoltarea aplicaţiilor software Târgu Mureş Maghiară IF 120 P Decembrie 1918" din Alba Iulia Domeniul: DREPT 2 programe în domeniu 1. Ştiinţe penale şi Alba criminalistică Iulia 2. Instituţii de drept privat Alba Iulia 56. Danubius din Galaţi Domeniul: DREPT 5 programe în domeniu 1. Drept şi administraţie publică europeană 2.Dreptul comunităților virtuale 3.Drept şi administraţie publică europeană română IF 60 P română IF 60 P Galați română IFR 90 P Galați română IF 90 P Galați română IF 90 P 4.Dreptul Uniunii Europene Galați română IF 90 P domeniu: 75 domeniu: 150 domeniu: 120 domeniu: 200 8

9 5. Ştiinţe penale Galați română IF 90 P 57. Babeş-Bolyai din Domeniul: DREPT 6 programe în domeniu 1. Dreptul internațional și comparat al afacerilor (în limba engleză - International and comparative business law) 2. Instituţii de drept privat 3. Dreptul european şi dreptul Clujnaţional al afacerilor 4. Ştiinţe penale şi Clujcriminalistică 5. Drept privat al Uniunii Europene (în limba maghiară) 6. Drept privat comparat (în Clujlimba franceză - Droit prive compare) 58. din Piteşti Domeniul: DREPT 2 programe în domeniu engleză IF 60 C română IF 60 C română IF 60 C română IF 60 C maghiară IF 60 C franceză IF 60 C 1. Cariere juridice Pitești română IF 60 P 2. Dreptul contenciosului Pitești română IF 60 P 59. Alexandru Ioan Cuza din Iaşi Domeniul: DREPT 7 programe în domeniu 1. Criminalistică Iași română IF 60 P 2. Ştiinţe penale Iași română IF 60 P 3. Dreptul afacerilor Iași română IF 60 P 4. Jurisdicții speciale Iași română IF 60 P 5. Carieră judiciară Iași română IF 60 P 6. Drept european Bălți română IF 120 P 7. Drept european Iași română IF 120 P 60. din Craiova Domeniul: ȘTIINȚE POLITICE 1 program în domeniu 1. Securitate națională și euroatlantică Craiova 61. Naţională de Apărare Carol I din București Domeniul: INFORMAȚII ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ 7 programe în domeniu 1. Comunicare publică în domeniul securităţii şi apărării 2. Securitate şi apărare 3. Conducere - Informații pentru apărare 4. Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor 5. Managementul programelor şi proiectelor București București București București București C4 C4 domeniu: 280 domeniu: 100 domeniu: 225 domeniu: 75 domeniu: 525 9

10 6. Managementul resurselor organizaţiei 7. Conducere comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică Brașov București 62. Politehnica din Bucureşti Domeniul: RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE 1 program în domeniu 1. Studii culturale europene cu schimbarea denumirii în Studii europene București 63. Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu Domeniul: ŞTIINŢE MILITARE 4 programe în domeniu 1. Intelligence în organizaţii 2. Managementul capabilităţilor organizaţionale Sibiu Sibiu 3. Management şi tehnologie Sibiu 4. Leadership organizaţional Sibiu 64. "Eftimie Murgu" din Reşiţa Domeniul: ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 1 program în domeniu 1. Administraţie publică europeană Reșița 65. Alexandru Ioan Cuza din Iaşi Domeniul: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 4 programe în domeniu 1. Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale 2. Politici şi management în educaţie Iași română IF 120 P Iași română IF 120 P 3. Educaţie timpurie Iași română IF 120 P 4. Didactici aplicate pentru învăţământul primar Iași română IF 120 P 66. Politehnica din Bucureşti Domeniul: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 1 program în domeniu 1. Managementul organizaţiilor educaţionale 2. Consilierea şi managementul carierei în domeniul București română IF 120 P I n l i c h i d a r e 3. Ştiinţele vieţii şi ecologie Î n l i c h i d a r e 4. Ştiinţe chimice în educaţie continuă Î n l i c h i d a r e 67. Babeş-Bolyai din Domeniul: ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 11 programe în domeniu 1. Administraţie publică română IFR 120 P C4 C4 C5 C5 C5 C5 domeniu: 75 domeniu: 300 domeniu: 300 domeniu: 75 domeniu:

11 2. Administraţie publică 3. Managementul proiectelor şi evaluarea programelor în sfera administraţiei publice 4. Politici de sănătate şi management sanitar 5. Managementul instituţiilor publice şi non-profit 6. Sănătate publică (în limba engleză - Master of public health) 7. Ştiinţă, tehnologie şi inovaţie în administraţia publică (în limba engleză - Science, technology and innovation in public governance) 8. Analiza și managementul conflictelor (în limba engleză - Conflict analysis and management) 9. Managementul resurselor umane în sectorul public 10. Management și politici publice engleză IF 120 P română IF 120 P română IF 120 P engleză IF 120 P engleză IF 120 P engleză IF 120 P engleză IF 120 P română IF 120 P maghiară IF 120 P 11. Administraţie publică română IF 120 P 68. "Eftimie Murgu" din Reşiţa Domeniul: ADMINISTRAREA AFACERILOR 1 program în domeniu 1. Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii 69. "Eftimie Murgu" din Reşiţa Domeniul: MARKETING 1 program în domeniu 1. Marketing şi comunicare în afaceri 70. Emanuel din Oradea Domeniul: MANAGEMENT 1 program în domeniu 1. Management antreprenorial Reșița Reșița Oradea 71. Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu Domeniul: ADMINISTRAREA AFACERILOR 2 programe în domeniu 1. Antreprenoriat și administrarea afacerilor 2. Administrarea afacerilor în turism şi servicii Tg. Jiu Tg. Jiu C6 C6 C6 C6 11

12 72. din Craiova Domeniul: ADMINISTRAREA AFACERILOR 4 programe în domeniu 1. Managementul resurselor umane Craiova 2. Managementul afacerilor Craiova 3. Managementul organizațiilor Craiova publice 4. Managementul organizației Drobeta Turnu Severin 73. din Craiova Domeniul: MARKETING 1 program în domeniu C6 domeniu: Marketing și comunicare în afaceri Craiova C6 domeniu: Politehnica din Bucureşti Domeniul: ECONOMIE 1 program în domeniu 1. Politici economice europene București C6 domeniu: Babeş-Bolyai din Domeniul: CIBERNETICĂ ȘI STATISTICĂ 2 programe în domeniu 1. Econometrie şi statistică aplicată 2. Sisteme de asistare a deciziilor economice română IF 120 P română IF 120 P 76. Babeş-Bolyai din Domeniul: INFORMATICĂ ECONOMICĂ 2 programe în domeniu 2. Modelarea afacerilor și calculul distribuit (în limba engleză - Business modeling and distributed computing) 1. E-Business 77. Ecologică din Bucureşti Domeniul: FINANŢE 3 programe în domeniu 1. Managementul financiar al mediului română IF 120 P engleză IF 120 P București română IF 120 P 2. Management financiar București română IF 120 P 3. Finanţarea protecţiei sociale București română IF 120 P C7 C7 C7 domeniu: 100 domeniu: 125 domeniu: Danubius din Galaţi C7 12

13 Domeniul: FINANŢE 2 programe în domeniu 1. Management financiar public şi privat 2. Gestiunea financiară a afacerilor în spaţiul european Galați română IF 120 P Galați română IF 120 P domeniu: Danubius din Galaţi Domeniul: CONTABILITATE 1 program în domeniu 1. Audit şi control public şi privat Galați română IF 120 P 80. Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu Domeniul: CONTABILITATE 1 program în domeniu 1. Control, audit şi expertiză financiar contabilă Tg Jiu română IF 120 P 81. din Craiova Domeniul: ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 4 programe în domeniu 1. Activitate motrică extracurriculară și curriculară Craiova 2. Performanță în sport Craiova 3. Managementul organizațiilor și evenimentelor sportive 4. Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie Craiova Craiova 82. Naţională de Muzică din Bucureşti Domeniul: MUZICĂ 6 programe în domeniu 1. Stilistică interpretativă, instrumentală şi vocală București 2. Jazz și culturi muzicale pop București 3. Sinteză muzicologică București 4. Stil şi limbaj compoziţional București 5. Stilistică dirijorală București 6. Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase București 83. Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanţa Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT 2 programe în domeniu 1. Managementul sistemelor Constanța IF 90 P C7 C7 C8 C8 0 domeniu: 200 domeniu: 250 domeniu: 75 13

14 logistice 2. Inginerie şi management naval şi portuar Constanța IF 90 P 84. Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu Domeniul: INGINERIE INDUSTRIALĂ 1 program în domeniu 1. Managementul calității și fabricației Tg. Jiu IF 90 P 85. din Craiova Domeniul: INGINERIE MECANICĂ 1 program în domeniu 1. Modelare și simulare în ingineria mecanică Craiova 86. Politehnica din Bucureşti Domeniul: INGINERIE AEROSPAŢIALĂ 7 programe în domeniu 1. Avionică şi navigaţie aerospaţială (Selectat) 2. Ingineria transportului aerian (în limba engleză - Air transport engineering) București București Engleză 3.Management aeronautic București 4. Sisteme holistice spațiale București 5.Inginerie şi management aerospaţial 6.Structuri aeronautice şi spaţiale 7. Propulsie aerospaţială şi protecţia mediului București București București 87. Politehnica din Bucureşti Domeniul: INGINERIE INDUSTRIALĂ 19 programe în domeniu domeniu: Concepţia integrată a sistemelor tehnologice (în limba franceză - Conception integree des systemes technologiques) (Selectat) 2. Echipamente pentru terapii de recuperare (Selectat) 3. Logistică industrială (Selectat) 4. Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă (Selectat) 5. Design de produs și inginerie inovativă 6. Inginerie avansată asistată de calculator 7. Concepţie şi management în productică Franceză 0 domeniu:

15 8. Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale 9.. Inginerie industrială (în limba engleză - Industrial Engleză engineering) 10. Evaluarea calităţii materialelor şi produselor 11. Tehnologii și sisteme poligrafice 12. Grafică inginerească şi design 13. Ingineria sistemelor industriale (în limba franceză - Inginerie des systemes industrielles) 14. Ingineria calităţii 15. Design industrial şi produse inovative 16. Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control 17. Maşini şi sisteme de producţie 18. Managementul întreprinderilor industriale virtuale 19. Ingineria proiectării şi fabricării produselor Franceză 88. Politehnica din Bucureşti Domeniul: MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ 2 programe în domeniu 1. Mecatronică avansată (Selectat) București 2. Robotică București 89. Politehnica din Bucureşti Domeniul: ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE 9 programe în domeniu 1. Inginerie medicală (Selectat) 2. Teoria codării şi stocării informaţiei (Selectat) 3. Sisteme dinamice optimale şi modele economicofinanciare 4. Modele de decizie, risc şi prognoză 5. Biomateriale inteligente și aplicații (în limba engleză - Smart biomaterials and applications) Engleză 6. Optometrie avansată 7. Inginerie de mentenanță pentru ELI-NP 1 1 domeniu: 150 domeniu:

16 8. Biomateriale 9. Ingineria și aplicațiile laserilor și acceleratorilor 90. Politehnica din Bucureşti Domeniul: INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE - 25 programe în domeniu 1. Sisteme inteligente pentru transporturi (Selectat) 2. Comunicaţii mobile (Selectat) 3. Microelectronică avansată (în limba engleză - Advanced microelectronics) (Selectat) 4. Managementul serviciilor şi reţelelor (Selectat) 5. Comunicații fără fir avansate (în limba engleză - Advanced wireless communications) 6. Calcul avansat în sisteme încorporate (în limba engleză - Advanced computing in embedded systems) 7. Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii Engleză Engleză Engleză 8. Comunicaţii multimedia 9. Electronică şi informatică aplicată 10. Electronică şi informatică medicală 11. Imagistică avansată medicală 12. Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii 13. Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul 14. Nano-bio-inginerie și managementul mediului 15. Tehnologii software avansate pentru comunicaţii 16. Sisteme telematice pentru transporturi 17. Microelectronică şi nanoelectronică 18. Microsisteme 19. Optoelectronică 20. Reţele integrate de telecomunicaţii 21. Tehnici avansate de imagistică digitală 22. Tehnologii integrate avansate în electronica auto 23. Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei 24. Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi 11 domeniu:

17 comunicaţiilor 25. Telecomunicaţii 91. din Craiova Domeniul: MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ 1 program în domeniu 1. Sisteme de conducere în robotică Craiova 92. Ecologică din Bucureşti Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT 1 program în domeniu 1. Ingineria şi managementul afacerilor în industrie 1 1 domeniu: 45 I I I. C O N T E S T A Ț I I Dunărea de Jos din Galați Asistență managerială și administrativă (Ismail - Ucraina) neautorizare de funcționare provizorie Consiliul ARACIS, în ședința din data de , a decis, la propunerea Comisia de experți permanenți de specialitate C5, Neautorizarea de funcționare provizorie a programului de studii universitare de licență Asistență managerială și administrativă (Ismail - Ucraina) Comisia de soluționare a contestației, întrunită în data de propune RESPINGEREA contestației vizând programul de studii universitare de licență ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ (ISMAIL - UCRAINA). Consiliul ARACIS avizează propunerea comisiei de contestație. 17

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 27.06.2019 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) P R O G R A M E L O R D

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 28.07.2016 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 26.02.2015 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 28.02.2019 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) P R O G R A M E L O R D

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 29.03.2012 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

ORDIN nr din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la

ORDIN nr din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la ORDIN nr. 5271 din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În baza Referatului

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 23.07.2015 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile ş

HOTĂRÂRE nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile ş HOTĂRÂRE nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile şi programele de studii acreditate şi numărul în anul

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Note admitere Nr. crt. facult. Faculta

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Note admitere Nr. crt. facult. Faculta Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - 2017 Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă (limba de predare) Forma de învăţă mânt 1 de Inginerie Mecanică

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Note admitere Nr. crt. Facultatea Dome

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Note admitere Nr. crt. Facultatea Dome Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - 2018 Nr. crt. Programul de studii universitare de licenţă (limba de predare) Forma de învăţă mânt 0 1 2 3 4 Ingineria autovehiculelor

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr Anexa nr. STRUCTURA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULAR ACREDITATE, DOMENIILE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI SPECIALIZĂRILE ACREDITATE SAU AUTORIZATE SĂ FUNCŢIONEZE PROVIZORIU 4 5 6 7

Mai mult

F-C-04/ Propuneri de proiecte primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior Nr. Crt. Cod proiect

F-C-04/ Propuneri de proiecte primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior Nr. Crt. Cod proiect F-C-04/02.2016 Propuneri de e primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior 1 2019-1-RO01-KA103-061366 Universitatea Politehnica din Timisoara Timisoara Timis

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Nr. crt. Facultatea/ Domeniul Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de MASTER, Anul I,

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Nr. crt. Facultatea/ Domeniul Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de MASTER, Anul I, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT 31.05.2019 Repartizarea cifrei, studii universitare MASTER, Anul I, anul universitar 2018/2019 prioritare zvoltare 1 ȘTIINȚE Chimie Chimia compușilor biologic activi

Mai mult

ORDIN nr din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în

ORDIN nr din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în ORDIN nr. 4285 din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În conformitate cu prevederile

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de LICENŢĂ Anul I, anul universitar 2019/2020 Nr. crt Facul

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de LICENŢĂ Anul I, anul universitar 2019/2020 Nr. crt Facul UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Repartizarea cifrei, studii universitare LICENŢĂ Anul I, anul universitar 2019/2020 prioritare zvoltare licee stinate 1 ȘTIINȚE Chimie Biochimie tehnologică A/ IF 50

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 22.04.2019 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) P R O G R A M E L O R D

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 778 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de st

HOTĂRÂRE nr. 778 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de st HOTĂRÂRE nr. 778 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim

Mai mult

ANEXĂ

ANEXĂ Evidenţa programelor de masterat pentru care au fost încheiate cu CECCAR protocoale de înscriere directă la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil Nr. crt. Facultatea Programul de masterat

Mai mult

Universitatea de Vest din Timişoara Centralizator înscrieri (prima opțiune): în perioada Facultate Tip studii Sesiune

Universitatea de Vest din Timişoara Centralizator înscrieri (prima opțiune): în perioada Facultate Tip studii Sesiune Universitatea de Vest din Timişoara Centralizator înscrieri (prima opțiune): -0 în perioada 09-0- - 9-0- Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie Master Biologie

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Ştiinţe Chimie Fizica Biochimie tehnologică A IF 50 Chimie farmaceutică AP IF 30 Fizică informatică A IF 50 Fizică medicală A IF 45 Informatică Informatică A IF 200 Matematică Ştiinţa mediului Geografie

Mai mult

Microsoft Word - ORDIN nr 5272 din 5 septembrie 2011 ( doctorat)

Microsoft Word - ORDIN nr 5272 din 5 septembrie 2011 ( doctorat) ORDIN nr. 5272 din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În baza Referatului

Mai mult

Ce ne spun și ce ascund paginile web ale universităților din România Într-o societate care se vrea a fi democratică, transparența și accesul la informație nu ar trebui restricționate, cu atât mai mult

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 21.03.2019 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) R O G R A M E L O R D E

Mai mult

Nr. crt Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior Rezultate finale evaluare proiecte FDI 2019: Lista proiectelor pe domenii propuse

Nr. crt Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior Rezultate finale evaluare proiecte FDI 2019: Lista proiectelor pe domenii propuse 1 CNFIS-FDI-2019-0153 D1-Echitate&Acces U48 a de Vest Timisoara 94,17 397.000 2 CNFIS-FDI-2019-0363 D1-Echitate&Acces U20 a "Babes - Bolyai" Cluj 93,33 400.000 3 CNFIS-FDI-2019-0078 D1-Echitate&Acces U19

Mai mult

I. Programe de licență depuse pentru autorizare de funcționare provizorie /acreditare/evaluare periodică la ARACIS Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Nap

I. Programe de licență depuse pentru autorizare de funcționare provizorie /acreditare/evaluare periodică la ARACIS Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Nap I. Programe de licență depuse pentru autorizare de funcționare provizorie /acreditare/evaluare periodică la ARACIS Anexă la Hotărârea Senatului cu nr. 10.229 din 10. 06. 2019 Nr. crt. Facultatea Domeniul

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Științe Matematică Informatică Matematici aplicate Meto și mole în inteligența artificială Fizică Fizică aplicată/applied Physics 100 Chimie Chimia compuşilor biologic activi 100 Condiţii admitere Concurs

Mai mult

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa nr. 3. Nr. cr

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa nr. 3. Nr. cr Anexa nr. 3. 1. de Matematică şi Informatică 2. de Fizică 3. de Chimie şi Inginerie Chimică 4. de Biologie şi Geologie Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2015 / 2016 pentru cetăţeni români, UE

Mai mult

Cuprins Anexa nr Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/program

Cuprins Anexa nr Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/program Cuprins Anexa nr.... Structura instituţiilor învăţământ superior stat, domeniile universitare licenţă şi specializările/programele acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice

Mai mult

cifra_scolarizare_licenta_2012

cifra_scolarizare_licenta_2012 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT 14 iunie 2012 STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ CONCURS DE ADMITERE anul I, anul universitar 2012-2013 crt Locuri repartizate 2012/2013 CondiŃii Criterii partajare FACULTATEA

Mai mult

1

1 Anexa nr. Structura instituţiilor superior stat, domeniile studii universitare şi specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu Electrică Energetică Automatică şi Calculatoare Electronică,

Mai mult

Page 1 of 102 HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor universitare şi a structurii instituţiilor superior pentru anul universitar 2018-2019 Emitent GUVERNUL

Mai mult

NF HG

NF HG Monitorul Oficial nr. 0578 din 16 August 2010 Actul nr. 631 din 30 Iunie 2010 Emitent: Guvernul României Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului

Mai mult

Universitatea Transilvania din Brașov Hotărâri ale Senatului Universităţii Nr. 17 / Senatul a aprobat domeniile de studii universitare

Universitatea Transilvania din Brașov Hotărâri ale Senatului Universităţii Nr. 17 / Senatul a aprobat domeniile de studii universitare Universitatea Transilvania din Brașov Hotărâri ale Senatului Universităţii Nr. 17 / 11.04. 2013 1. Senatul a aprobat domeniile de studii universitare de masterat şi structura acestora pe programe evaluate

Mai mult

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR , A CETĂȚENILOR STRĂINI EXTRACOMUNITARI

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR , A CETĂȚENILOR STRĂINI EXTRACOMUNITARI UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ limba de predare română (programele cu predare în limba engleză sunt menționate distinct) DOMENIUL DE LICENȚĂ Specializări LICENȚĂ

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr

HOTĂRÂRE   Nr HOTĂRÂRE Nr. 580 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr. 575 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structur

HOTĂRÂRE Nr. 575 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structur HOTĂRÂRE Nr. 575 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de masterat forma de învăţământ cu frecvenţă Nr. ordine facultate Facultat

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de masterat forma de învăţământ cu frecvenţă Nr. ordine facultate Facultat 1 2 3 4 de mecanică de tehnologică și management industrial de Ştiinţa şi ingineria materialelor de electrică și știința calculatoarelor autovehiculelor mecanică și management materialelor electrică sistemelor

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 692 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilo

HOTĂRÂRE nr. 692 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilo HOTĂRÂRE nr. 692 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr. 376/2016 din 18 mai 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a struc

HOTĂRÂRE Nr. 376/2016 din 18 mai 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a struc HOTĂRÂRE Nr. 376/2016 din 18 mai 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul

Mai mult

ORDIN nr din 19 octombrie 2017 privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economi

ORDIN nr din 19 octombrie 2017 privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economi ORDIN nr. 5376 din 19 octombrie 2017 privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potenţial de creştere în România * actualizare

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - septembrie 2019 Nr. ordine facultate Facult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - septembrie 2019 Nr. ordine facultate Facult Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - septembrie 2019 universitare (limba de DP + CD) studii finanţate de la bugetul de stat Absolvenţi de licee situate în mediul rural ******

Mai mult

Codul şi denumirea domeniului fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii (HG nr. 482 din ) Domeniul științific (HG nr. 199 din

Codul şi denumirea domeniului fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii (HG nr. 482 din ) Domeniul științific (HG nr. 199 din Codul şi denumirea domeniului fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii (HG nr. 482 din 28.06.2017) Domeniul științific (HG nr. 199 din 13.03.2013) Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educației, Culturii

Mai mult

Microsoft Word - HG nr. 158 din 2018 nomenclator acreditare licenta.doc

Microsoft Word - HG nr. 158 din 2018 nomenclator acreditare licenta.doc Guvernul României - Hotărâre nr. 158/2018 din 29 martie 2018 Hotărârea nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor universitare şi a structurii instituţiilor

Mai mult

ANEXA 1 Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare *T* *Font 7* Domeniul Ramura Domeniul Domeniul Număr Cod fun

ANEXA 1 Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare *T* *Font 7* Domeniul Ramura Domeniul Domeniul Număr Cod fun ANEXA 1 Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare *T* *Font 7* Domeniul Ramura Domeniul Domeniul Număr Cod fundamental Cod de ştiinţă Cod de studii Cod de licenţă

Mai mult

about:blank

about:blank Guvernul României Hotărâre nr. 58/08 din 9/0/08 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. din /04/08 Hotărârea nr. 58/08 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Nr. ordine facultate 1 Facultatea Facu

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Nr. ordine facultate 1 Facultatea Facu de Inginerie mecanică cu Autovehicule rutiere 50 20 28 Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere (în limba engleză) **) 60 26 34 Inginerie mecanică 90 63 24 Inginerie mecanică Inginerie mecanică (în

Mai mult

Guvernul României Hotărârea nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de stude

Guvernul României Hotărârea nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de stude Guvernul României Hotărârea nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de acreditate, programele de studii şi numărul în anul universitar 2014-2015 În vigoare de la 21.07.2014 Publicat în Monitorul

Mai mult

website_v3_Rezultate_applicatii_KA107_2015

website_v3_Rezultate_applicatii_KA107_2015 total total 1 2015-1-RO01-KA107-014117 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului "Regele Mihai I al Romaniei" din Timisoara Timisoara Serbia 71,900 71,900 68,120 68,120 80 Selectat,

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a struc

HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a struc HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul

Mai mult

Nivel Disciplina Profil Specializare Profil master Specializare master Nivel studii Proba concurs ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / STIINTE INGINERESTI

Nivel Disciplina Profil Specializare Profil master Specializare master Nivel studii Proba concurs ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / STIINTE INGINERESTI SI TURISM / STIINTE INGINERESTI / INGINERIA CONTROLUL SI EXPERTIZA INGINERIA PRODUSELOR ALIMENT-NUTRITIE UMANA PRODUSELOR ALIMENTARE PRODUSELOR ALIMENTARE ALIMENTARE STIINTE INGINERESTI / INGINERIA CONTROLUL

Mai mult

ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii universitare de licenta 2011 Nr. crt. Facultatea Domeniul Specilizarea Condi

ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii universitare de licenta 2011 Nr. crt. Facultatea Domeniul Specilizarea Condi ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii e de licenta 2011 Facultatea Domeniul Specilizarea 1 BIOLOGIE ŞTIINŢA MEDIULUI Biologie, Zi Biochimie, Zi Biologie, ID Ecologie

Mai mult

Microsoft Word - HG nr. 326 din 2019 nomenclator_acreditari licenta.doc

Microsoft Word - HG nr. 326 din 2019 nomenclator_acreditari licenta.doc Guvernul României - Hotărâre nr. 326/2019 din 23 mai 2019 Hotărârea nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor al specializărilor/programelor de studii universitare a structurii instituţiilor

Mai mult

Microsoft Word - DDSSU - orar discipline

Microsoft Word - DDSSU - orar discipline DEPARTAMENTUL DE DIDACTICA STIINTELOR SOCIO-UMANE Anul universitar 2018 2019 Nivel I ORAR - semestrul II Program Formare Psihopedagogică Nivel I şi II Disciplina Didactica specialității EFS, anul 2 Luni,

Mai mult

Microsoft Word - ORDIN Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc

Microsoft Word - ORDIN   Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc ORDIN Nr. 4843 din 1 august 2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior pentru aprobarea organizării

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII Nr. 24329/ 08.01. SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, Vasilica Ștefania DUMINICĂ SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, András György KIRÁLY CALENDARUL OLIMPIADELOR

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acredita

HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acredita HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acredita

HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acredita HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi

Mai mult

Propuneri

Propuneri REPARTIZAREA PE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR A ALOCAŢIILOR BUGETARE APROBATE PENTRU FINANŢAREA COMPLEMENTARĂ PENTRU ANUL 2003...2 1. Distribuţia fondurile aprobate pentru transferuri (burse)... 2

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE Domeniul: Limbă

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE Domeniul: Limbă Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE Domeniul: Limbă și literatură Specializarea/Programul de studiu: LIMBA

Mai mult

18_HS_169_ _Anexa_06

18_HS_169_ _Anexa_06 Aprobat in HS nr. din.04.20 R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI U N I V E R S I T A T E A D I N O R A D E A Adresa: Str. Universităţii nr., 40087 Oradea, România Telefon: +40

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂ DIRECȚIA MINORITĂȚI Nr. 24981/22.01. RI Se aprobă. SECRETAR DE

Mai mult

Anexa 1.2: Situația influențelor indicatorului de calitate IC 6 (noiembrie 2010) Nr. Crt. Universitatea Consiliul National pentru Finantarea Invataman

Anexa 1.2: Situația influențelor indicatorului de calitate IC 6 (noiembrie 2010) Nr. Crt. Universitatea Consiliul National pentru Finantarea Invataman disponibila locatia repartizata Pondere IC6 (%) 1 2 1 Politehnica 11 551 954 15 558 921 9,4% 2 Tehnica de Constructii 2 666 824 1 104 49 2,90% 4 USMV 2 91 246 2 520 458 7,8% 5 7 56 740 7 15 91 6,64% 6

Mai mult

Nr

Nr CANCELARIA RECTORULUI. In atenția, Nr. înregistrare 3097/ 21.02.2017 Senatului Universității de Vest din Timișoara Facultăților din cadrul Universității de Vest din Timișoara Consiliului de Administrație

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare ANEXA nr. 2 la OMEN nr. 3016/09.01. CALENDARUL OLIMPIADELOR NAŢIONALE ŞCOLARE I. OLIMPIADE PE DOMENII/DISCIPLINE DE STUDIU LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (cls. VVIII) Secțiunea A Limba și literatura ianuarie

Mai mult

Copy of website_v4_Rezultate_applicatii_KA107_2016_R1

Copy of website_v4_Rezultate_applicatii_KA107_2016_R1 Rezultate selecție proiecte de mobilități pentru studenții și personalul din învățământul superior cu țările partenere pentru anul academic 2016-2017, termen limită 2 februarie 2016 total Ńară total 01

Mai mult

M.Of.Nr.467 din 10 iunie 2019 M.Of.Nr.467bis din 10 iunie 2019 HOTARARE Nr.326 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/prog

M.Of.Nr.467 din 10 iunie 2019 M.Of.Nr.467bis din 10 iunie 2019 HOTARARE Nr.326 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/prog M.Of.Nr.467 din 10 iunie 2019 M.Of.Nr.467bis din 10 iunie 2019 HOTARARE Nr.326 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor studii universitare si a structurii institutiilor

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Domeniul: MANAGEMENT Specializarea/Programul

Mai mult

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa nr. 1 la Hotă

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa nr. 1 la Hotă Anexa nr. 1 la Hotărârea Senatului nr. 2 386/18.02.2019 Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2019-2020 1. Prezentul regulament

Mai mult

Microsoft Word - lista institutii acces gratuit PQ Central_SciTech.docx

Microsoft Word - lista institutii acces gratuit PQ Central_SciTech.docx Acces gratuit colecții ProQuest Central și SciTech Nr. Institutie URL acces crt. 1 Academia Tehnica Militara om/?accountid=196521 2 INCD Aerospatiala Elie Carafoli - INCAS om/?accountid=196520 3 INCD Chimico-Farmaceutica

Mai mult

Microsoft Word - Raport tehnic UMF-UPM_Nagy_Elod.docx

Microsoft Word - Raport tehnic UMF-UPM_Nagy_Elod.docx RAPORT TEHNIC SELECTIV PENTRU COMISIA DE NEGOCIERE UMF- UPM MARTIE I. Activitatea didactică, organizare 1. Situația instituțiilor de învățământ medical superior: Instituție Profil Formă de funcționare

Mai mult

Domeniul Inginerie chimică valabil începând din anul universitar Specializarea Chimia substanțelor organice, petrochimie și carbochimie, lim

Domeniul Inginerie chimică valabil începând din anul universitar Specializarea Chimia substanțelor organice, petrochimie și carbochimie, lim PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul univeritar 2016-2017 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ Domeniul: INGINERIE CHIMICĂ Specializarea/ Programul de

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Mai mult

Nivel Învăţământ liceal Învăţământ preuniversitar Post/Catedră (Disciplina principală de încadrare) 1) Informatică 2) Informatică - Tehnologia informa

Nivel Învăţământ liceal Învăţământ preuniversitar Post/Catedră (Disciplina principală de încadrare) 1) Informatică 2) Informatică - Tehnologia informa Nivel liceal preuniversitar Post/Catedră (Disciplina principală de încadrare) 1) Informatică 2) Informatică - Tehnologia informaţiei şi a 3) Tehnologia informaţiei şi a 4) Tehnologia informaţiei şi a Procesarea

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Domeniul: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

Mai mult

Microsoft Word - Plan de invatamant CALCULATOARE - prima pagina

Microsoft Word - Plan de invatamant CALCULATOARE - prima pagina UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ începând cu anul universitar 2018 / 2019 Programul de studii de licenţă Domeniul fundamental Domeniul de licenţă Durata studiilor:

Mai mult

Slide 1

Slide 1 FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei 313, 060042, Bucureşti, România Tel: +4 021 402.9149; Fax: +4 021 318.10.16 www.electro.pub.ro; e-mail: inginerie.electrica@upb.ro

Mai mult

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexă la Hotărârea

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexă la Hotărârea Anexă la Hotărârea Senatului nr. 4.619/14.03.2016 Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2016-2017 1. Prezentul regulament

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea Înscrierea candidaţilor Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă lingvistică pt. programele în lb.str

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea Înscrierea candidaţilor Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă lingvistică pt. programele în lb.str UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA lb.străine Calendarul ului de admitere, studii universitare de LICENŢĂ, sesiunea IULIE 2013, / a lor Confirmar e ocupate după redistribuire. Taxa de semnare de studii Probe de

Mai mult

KMBT_C

KMBT_C HOTARARE nr. 36 din 3 mai 09 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor ~ i al specializarilorlprogramelor de universitare ~ i a structulii institutiilor de invalamant superior pentru anul universitar

Mai mult

Către,

Către, ANEXA 1 Hotărâre Senat 12/17.10.2012 REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Legii

Mai mult

Revista presei - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Revista presei - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava Revista presei VINERI, 28 IUNIE 2019 - Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/Pagina Sinteza articolului Primele rezultate obținute de UTM, în urma semnării

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Nr / RAPORT DE ACTIVITATE pe anul universitar

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Nr / RAPORT DE ACTIVITATE pe anul universitar ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU 405/..08 RAPORT DE ACTIVITATE pe anul universitar 07-08 privind realizarea obiectivelor didactice și de cercetare științifică.

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 28/06/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 29/06/201

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 28/06/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 29/06/201 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr. 4608 din 28/06/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 29/06/2012 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul univeritar Domeniul Inginerie chimică Specializarea Inginerie biochimică, limba de studiu român

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul univeritar Domeniul Inginerie chimică Specializarea Inginerie biochimică, limba de studiu român PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul univeritar 2016-2017 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Semestrul I Semestrul II FACULTATEA DE CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Domeniul: ECONOMIE Specializarea/Programul

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Științe Administrative

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 05/05/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 09/05/201

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 05/05/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 09/05/201 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr. 3998 din 05/05/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 09/05/2012 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) România Telefon(oane) Serviciu: - Mobil: - Fax(uri) E-mail(uri) simut.ramona@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) română Data naşterii

Mai mult

AsPlan09

AsPlan09 Facultatea: ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI Domeniul: Economie Programul de licenţă: Economie agroalimentară şi a mediului Durata programului de licenţă: 3 ani Forma de invatamant: ZI Promotia: 2011-2014

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283,

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro Hotărârea nr. 192/15.10.2018 cu privire la aprobarea

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Științe Administrative

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Științe Administrative

Mai mult

Noiembrie, 2017 Document de poziție Analiza angajabilității absolvenților de studii superioare din România Autor: Marius Deaconu Angajabilitatea ca pa

Noiembrie, 2017 Document de poziție Analiza angajabilității absolvenților de studii superioare din România Autor: Marius Deaconu Angajabilitatea ca pa Noiembrie, 2017 Document de poziție Analiza angajabilității absolvenților de studii superioare din România Autor: Marius Deaconu Angajabilitatea ca parte a Procesului Bologna Comunicatul ministerial de

Mai mult

POSTURI DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ Sem. II. an. univ , MO, III, 456/ Facultatea de INGINERIE EL

POSTURI DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ Sem. II. an. univ , MO, III, 456/ Facultatea de INGINERIE EL POSTURI DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ Sem. II. an. univ. 2018 2019, MO, III, 456/03.05.2019 Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ Departamentul de Electrotehnică Conferențiar

Mai mult

Nr. 6577/ STAREA UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA RAPORT ANUAL 2012 Ȋn baza art. 130 alin. (2) al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011

Nr. 6577/ STAREA UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA RAPORT ANUAL 2012 Ȋn baza art. 130 alin. (2) al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 Nr. 6577/29.03.2013 STAREA UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA RAPORT ANUAL 2012 Ȋn baza art. 130 alin. (2) al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, raportul include urmǎtoarele informații: a) Situația

Mai mult