MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ"

Transcriere

1 MNSTERUL EDUCATE NATONALE NSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ LCEUL TEORETC ONSFOR GHBU" CLUJ-NAPOCA str. Al. Vlahuţă 12-14, tel /, fax / Raport de analiză Semestrul An școlar

2 MNSTERUL EDUCATE NATONALE NSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ LCEUL TEORETC ONSFOR OR GHBU GHBU" CLUJ-NAPOCA str. Al. Vlahuţă 12-14, tel /, fax / Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor membrilor catedrelor care funcționează ționează în Onisifor Ghibu, precum şi în baza datelor statist statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se referindu la semestrul, anul școlar Activitatea la nivelul catedrelor s-aa desfăşurat în conformitate cu planurile manageriale întocmite. POPULAŢA ŞCOLARĂ An şcolar Nr. elevi 1883 Primar 971 Gimnazial 523 Liceal Primar Gimnazial Liceal NVELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT Nivel de învățământ Număr de elevi clasa pregatitoare (CP) învăţământul primar (-V) învăţământul gimnazial (V-V) învăţământul liceal ( X-X) Total Număr de clase Număr de clase 19% 30% 11% clasa pregatitoare (CP) 40% învăţământul primar (-V) învăţământul gimnazial (V-V) 2

3 DSTRBUŢA EFECTVELOR DE ELEV ÎN ANUL ŞCOLAR (filieră/profil, specializare) Filiera teoretica Profil 1. Ştiinţe sociale umanist Număr de clase 3 Numar de elevi 86 Profil real 2. informatică 3. Ştiinţe ale naturii Structura etnică a elevilor din unitate Structura etnică Nr. de elevi Procente Alte Etnii Rromi Maghiara/Secui Romana Total % Nr. de elevi Romana Alte Etnii Rromi 0% 1% 86% Maghiara/Secui NTEGRAREA COPLOR CU CERNȚE EDUCATVE SPECALE Tipuri de programe Servicii educationale de sprijin Logopedie -primar Număr cadre Număr de elevi cuprinși didactice primar gimnaziu Servicii educaționale Sprijin primar Sprijin gimnaziu logopedie 3 Grup vulnerabil Număr de elevi Elevi cu nevoi speciale de educație (CES) 49 Elevi din familii cu nivel economic scăzut, pentru 56 care s-a întocmit dosarul pentru bursa socială, indiferent daca beneficiază de aceasta, sau nu i s-a putut acorda restricții financiare Elevi care traiesc în familii monoparentale 17 Elevi care traiesc în grija bunicilor sau a altor 20 rude Divorț 160

4 STUAŢA absenţelor la sfârşitul semestrului Ciclul Total elevi Primar 967 Gimnaziu 522 Liceu 389 TOTAL 1878 Total Motivate Nemotivate Liceu 1735 Abesențe 8020 Gimnaziu Primar nemotivate motivate Elevi cu nota scazută la purtare, semestrul an scolar Nivel de clase total Total gimnaziu 13 Total liceu 5 Total scoala 18 Elevi cu nota scăzută la purtare Note scăzute la purtare gimnaziu liceu 28% 72% Promovabiitate la sfârşitul semestrului, an şcolar Nr. elevi CCLU PRMAR 967 Promovaţi Corigenţi Cu situaţia neîncheiată

5 Procent(%) GMNAZU 522 Procent(%) LCEU 389 Procent(%) PE ŞCOALĂ % 0.21% % 7.28% 0.19% % 9.25% 0.26% PRMAR GMNAZU LCEU 1 Promovati Corigenti Cu situatia neicheiata Promovabilitate secția română CCLU Nr. elevi PRMAR 868 Procent(%) GMNAZU 472 Procent(%) LCEU 326 Procent(%) PE ŞCOALĂ 1666 PROCENT(%) Promovaţi Corigenţi Cu situaţia neîncheiată % 0.12% % 6.36% 0.21% % 4.29% 0.30% % 2.70% 0.12% Secția română PRMAR 1 0 GMNAZU LCEU Promovati Corigenti Cu situatia neicheiata 5

6 Promovabilitate secția maghiar CCLU Nr. elevi PRMAR 99 Procent(%) GMNAZU 50 Procent(%) LCEU 63 Procent(%) PE ŞCOALĂ 212 PROCENT(%) Promovaţi Corigenţi Cu situaţia neîncheiată % 1.01% % 16% % 34.92% % 14.62% Secția maghiară PRMAR GMNAZU LCEU Promovati Corigenti Cu situatia neicheiata BAZA MATERALĂ săli de clasă 73 cabinete 4 laboratoare 5 săli de sport 2 biblioteci 2 săli profesorale 3 cabinete medicale 3 cabinet de consiliere logopedie și sprijin 7 sală lapte şi corn 2 sală festivă transformată în săli de clasă sală fitnes 1 volume de cărţi pestee volume Distribuție utilizate în administraţie (cabinet director, cancelarie, secretariat, bibliotecă etc.) utilizate exclusiv de cadrele didactice utilizate în activităţi cu elevii şi de către elevi 6 Număr de computere

7 acces la internet, utilizate în activităţi cu elevii şi de către elevi Total computere RESURSE UMANE Număr cadre Situația cadrelor didactice didactice Cadre didactice angajate în şcoală (pentru toate disciplinele) 108 Cadre didactice calificate 108 Cadre didactice care domiciliază în altă localitate decât şcoala în care 16 predau (navetişti) Cadrelor didactice nou venite în şcoală 18 Cadre didactice colaboratori 0 Procentaj Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat în unitate (total şcoala coordonatoare şi structuri) Distribuţia pe grade didactice Număr cadre didactice doctorat 6 gradul 63 gradul 18 definitivat 17 fără definitivat 4 necalificat 0 Total Număr cadre didactice 63 doctorat gradul gradul 4 0 definitivat fără definitivat necalificat Acoperirea normelor didactice 1. Numărul total de norme didactice (pentru toate disciplinele) Numărul de norme acoperite cu personalul şcolii în cadrul normei didactice Numărul de norme acoperite cu personalul şcolii la plata cu ora 0 Personal nedidactic și didactic auxiliar Personal didactic auxiliar : 7 Personal nedidactic auxiliar : 8 7

8 8 CATEDRA DE LMBA S LTERATURA ROMANA, LMBA LATNĂ, LMBA Ș LTERATURA MAGHARĂ Responsabil Comisie metodică, prof. Galasiu ngrid Simona Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor membrilor catedrei de limba romana, latina si maghiara, care au respectat termenul de inaintare catre precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada septembrie iunie Activitatea la nivelul catedrei de limba si literatura romana, limba latină și limba și literatura maghiară, s-a desfăşurat în conformitate cu planurile manageriale intocmite. Obiective urmarite Obiective generale: 1. Creşterea calităţii ofertei educaţionale şi a proceselor instrucţionale prin dezvoltarea si aplicarea competentelor profesionale; Obiective de referinţă: 1.1.valorificarea strategiilor şi tehnologiilor educaţionale pentru realizarea calitativă a prevederilor curriculumului la Limba şi Literatura Română, din perspectiva pedagogiei competenţelor; 1.2.valorificarea modelelor de proiectare didactică moderna; 1.3.desfăşurarea unui proces de predare-învăţare interactivă, centrată pe formare de competenţe; 1.4.promovarea diverselor modalităţi de activizare a elevilor în cadrul lecţiei; 1.5.evaluarea rezultatelor şcolare în contextul pedagogiei competenţelor; 1.6.valorificarea mecanismelor integratoare ale personalităţii elevilor; 1.7.valorificarea legităţilor de dezvoltare psiho-comportamentală a elevilor; 1.8.promovarea diverselor modalităţi de creare a mediului educaţional incluziv; 1.9.valorificarea strategiilor eficiente de formare şi consolidare a comportamentelor pozitive ale elevilor; 1.10.promovarea diverselor strategii de consiliere a copiilor aflaţi in dificultate; 2. Îmbunătăţirea performanţelor elevilor in vederea obtinerii unor rezultate notabile la examenele nationale, olimpiadele si concursurile scolare; 3. Stimularea lecturii elevilor prin activitati initiate de fiecare professor in colaborare cu biblioteca; 4. Asigurarea schimbului de experienta in cadrul catedrei; 5. mplicarea profesorilor şi elevilor în proiecte, programe, concursuri, excursii tematice si alte activităţi extraşcolare. Obiective de referinţă: 5.1 Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală; 5.2 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate; 5.3 Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române si universale; 5.4 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare; 5.5 Conştientizarea contribuţiei limbii latine si a civilizaţiei romane la elaborarea modelului cultural european; 5.6 Stimularea interesului pentru literatura romana si universala. ncadrarea profesorilor Catedrei de Limba si Literatura romana, Limba latina NCADRAREA MEMBRLOR CATEDRE An scolar NR. CRT. NUME Ş PRENUME PROFESOR CLASA NR. ORE

9 1. Galasiu ngrid Simona V B V D V D X S1 X M X 2. Brânduşan Maria X S2 V A X S1 X S2 X S1 3. Popa Emilia Mihaela V C V C X X S1 V 4. Apahidean Simona V B V B V X X S2 5. Bercean Mircea V V B V M V M 6. Cota Marginean Mihaela V A X 7. Mora oana V M V E V M X S1 X M 8. Braic Lucian V D V M 9. Calburean Ana X S2 X S2 V A V B V C V D V M 10. Nicolas Ana Maria V A V D V M V C XM 11. Andreika Karola V M V M X M X M V M

10 12. Syekely Katalin V M X M 4 3 ELEV PARTCPANŢ LA CONCURSUR Ş OLMPADE Numele, prenumele, clasa Popa Miruna, VA Rus oana, VB Olosutean Gabriela Data an 2018 ian 2018 an 2018 Concursul/ olimpiada Concurs de creatie sus se naste! Slaviti-l Concurs de creatie religioasa Concurs de creatie religioasa Locul desfăşurării Lic. T. N. Balcescu Concurs de creatie Concurs de creatie Profesor coordonator Premiul S. Apahidean Mentiune S. Apahidean Mentiune S. Apahidean Premiul Numele, prenumele, clasa Hent Antonia Újváry Dóra Farkas Ákos Székely Alexandra Lakatos Loránd Data 27.o1 2o18 27.o Concursul/ olimpiada Olimpiada de Lb. magh. Mikes K. Olimpiada de Lb. magh. Mikes K. Locul desfăşurării Liceu Reformat Cluj Liceu Reformat Cluj Profesor coordonator ANDREKA KAROLA ANDREKA KAROLA Premiul Calificata faza jud. Calificata faza jud. Numele, prenumele, clasa Székely Tamás, Clasa V.M. Kolcsár Renáta, Clasa V.M. Deritei Rebeka, Clasa X.M. Data Oct. an. Noi. Concursul/ olimpiada Concurs de cantece populare Olimpiada faza lcala Concurs de recitare internationala Locul desfăşurării Comuna Mera Brasov Profesor coordonator Székely Katalin Székely Katalin Székely Katalin Premiul Premiu de participare Premiu Special MPLCAREA ÎN PROECTE EDUCATVE, ACTVTĂŢ EXTRACURRCULARE ETC. Cadrul didactic participant Data Activitatea Locul desfăşurării S. Apahidean Oct 2017 Excursie la asi VB, V Cinematograful B Vivo S. Apahidean noiembrie Vizionarea unui spectacol Teatrul 2017 de teatru Zbor deasupra National unui cuib de cuci, X S1 S. Apahidean decembrie Vizionarea unui film Ziua Cinematograful 2017 S. Apahidean anuarie 2018 decisiva VB n lumea fascinanta a mitologiei Vivo Lic. T. O.Ghibu Tema Sa ne descoperim frumusetile tarii n lumea artei n lumea filmului Lectie spectacol cu elevii si parintii claselor VA, VB 10

11 Cadrul didactic participant Galasiu ngrid Simona Galasiu ngrid Simona Galasiu ngrid Simona Galasiu ngrid Simona Galasiu ngrid Simona Galasiu ngrid Simona Data Activitatea Locul desfăşurării Sem. Excursie tematica - Orase Cluj medievale romanesti Calnic - Sem. Sem. Sem. Sem. Excursie tematica - Pe urmele lui Liviu Rebreanu mpreunacu parintii si pentru parinti Viața culturală a Clujului contemporan Salvamontisti alaturi de noi clasa a X a S1 Sem. Feerie de Craciun clasa a X a S1 Sibiu Nasaud Maieru Liviu Rebreanu - Bistrita Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Tema Promovarea valorilor culturale nationale Promovarea valorilor culturale nationale Cunoasterea parinte copil mplicarea parintilor in activitatile scolare Promovarea valorilor culturale clujene Educatie penytru viata Contribuții în mentinerea traditiilor Cadrul didactic participant Popa Mihaela Data Activitatea Locul desfăşurării Dec. Serbare de Crăciun, clasa a Liceul 2017 V-a B Teoretic O. Ghibu Tema Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun Cadrul didactic Data Activitatea Locul Tema participant desfăşurării Székely Katalin Dec. Serbarea de Craciun cu participarea elevilor sectiei maghiare de la Liceul Teoretic Biserica Reformata din Cartierul Grigorescu Sarbatorile de Craciun Székely Katalin Dec. Serbarea de Craciun cu participarea elevilor din clasa V.M. Dramatizarea basmului Bradul de H.C. Andersen Sala de clasa Sarbatorile de Craciun Cadrul didactic participant 11 Data Activitatea Locul desfăşurării Tema

12 NCOLAS ANA- MARA ADOLESCENŢA-DRUM CU PRORTATE L.T. ONSFOR GHBU ANTDROG Cadrul didactic participant ANDREKA KAROLA ANDREKA KAROLA ANDREKA KAROLA ANDREKA KAROLA Data Activitatea Locul desfăşurării Octombrie Excursie Aiton Tema Noiembrie ntalnire cu scriitori contemprani Lic. Ghibu Poezia sec.21 Decembrie Vizionare film Cinema City Film istoric anuarie Vizita la muzeu nstitutul de udaistica Holocaustul din Transilvania de Nord Cadrul didactic participant Data Activitatea Locul desfăşurării Székely Katalin ianuarie Lansarea volumului Casa personal de poezii Bazarul Memoriala de amintiri Györkös Mányi Albert Tema Opţionale elaborate:.pentru anul scolar , s-au elaborat optionale dupa cum urmeaza: NR. CRT. CLASA DENUMREA OPTONALULU PROFESOR PROPUNATOR ARA CURRCULARA 1 X. M Comunicare Andreica Karola Limba si literara si comunicare nonliterara 2 X. M ntelegerea Adreica Karola Limba si textului comunicare 3. X nterpretarea Apahidean Limba si textului liric Simona comunicare 4. X Folclor Popa Mihaela Limba si comunicare 5. X M Dramatizarea Syekey Katalin Limba si textelor literare comunicare 8. V B Teatru intre joc si Apahidean Limba si joaca Simona comunicare 9. V D Pe urmele Mora oana Limba si scriitorilor romani 10. V Literatura pentru copii Bercean Mircea comunicare Limba si comunicare TPUL OPTONALULU Extindere Extindere Disciplina noua Disciplina noua Disciplina noua Disciplina noua Disciplina noua Disciplina noua Parteneriate educative şi colaborări încheiate: - Prof. Apahidean Simona Partener la Concursul de creatie literara si grafica intitulat sus se naste.slaviti-l! alaturi de Scoala Generala Emil sac, Cluj - - Prof. Galasiu ngrid Simona 12

13 Parteneriat educativ cu Salvamont SA - Prof. Nicolas Ana Maria Centrul de Zi Antidrog al Asociaţiei Caritas Cluj 1. Proiectarea activităţii. Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum si adaptarea acesteia la particularităţile clasei: - Proiectarea unităţilor de învățare s-a făcut în concordanţă cu programele şcolare în vigoare. Planificarea activităţii didactice pentru toate clasele din încadrarea profesorilor s-a realizat la timp, 10 octombrie 2017, documentele fiind avizate de conducerea şcolii; acestea respectă prevederile normativelor, fiind realizate atât planificările anuale, cât şi cele pe unităţi de învăţare. S-a lucrat in echipa pentru realizarea planificarilor anuale si a celor pe unitati de invatare, urmand ca fiecare profesor sa isi adapteze demersul in functie de clasa daca va fi cazul. - Conform demersurilor didactice, se realizează fişe de lucru şi sunt proiectate secvenţele de evaluare, centrate pe evaluarea formativă, instrumentată, utilizându-se modele de teste, fişe de autoevaluare şi interevaluare, care fac parte integrantă din proiectare. - De asemenea, s-au realizat planificarea lecţiilor de dirigenţie şi cea a activităţilor extraşcolare, predate la timp mplicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii: - S-au ales manualele scolare si auxiliarele didactice folosite Manuale Clasele gimnaziale Clasa a V a Clasa a V a Clasa a V a Clasa a V a Manuale scolare Manual clasa a V a, ed. Humanitas Manual pentru clasa a V a, destinat claselor cu predare în limba maghiară, EDP,2012 Manual clasa a V a, EDP Manual clasa a V a, ed. Humanitas Manual clasa a V a, ed. Humanitas Clasele liceale Clasa a X a Clasa a X a Clasa a X a Clasa a X a Manuale scolare Manual pentru clasa a X a, Editura Corint Manual pentru clasa a X a, Editura Humanitas Manual pentru clasa a X a, Editura Corint Manual pentru clasa a X a, Editura Humanitas Manual pentru clasa a X a, Editura Art Manual pentru clasa a X a, Editura Humanitas Manual pentru clasa a X a, Editura Art - Realizarea programelor pentru optionale - Întocmirea PLANULU-CADRU al activităţilor educative din oferta pentru Săptămâna ŞCOALA ALTFEL, 2017, conform nevoilor elevilor. - Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare: - crearea programei pentru excelenţă şi susţinerea cursurilor de excelenţă, grupa pentru clasa a V-a prof. Mihaela Coţa; - membru in Comisia dirigintilor responsabil liceu prof. Galasiu ngrid Simona; 1.3. Folosirea TC în activitatea de proiectare: - Toate documentele şcolare ale profesorilor au fost tehnoredactate. - S-au realizat fişe de lucru şi proiecte utilizând instrumente TC Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele, nevoile şi interesele educabililor, precum şi cu planul managerial al unităţii: 13

14 - S-aparticipat si organizat impreuna cu elevii serbari si manifestari de Craciun Tradiţii şi obiceiuri de iarnă la români. - S-a întocmit planul comisiilor educative, conform Planului managerial al unităţii. - S-au realizat vizite si excursii scolare menite sa fundamenteze elevilor cunostintele si sa implementeze in cultura acestora valorile nationale. 2. Organizarea şi realizarea activităţilor didactice Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice: - n procesul de predare, s-a folosit deopotriva tehnici traditionale precum expunerea, problematizarea, studiul de caz, joc de roluri, dar si tehnici moderne, metoda palariilor ganditoare sau metoda cubului - Sunt integrate în lecţii contribuţiile elevilor (de ex., proiecte individuale, studii de caz, lucrări de cercetare teoretică, centrate pe aspecte limitate, proiecte de grup), valorificând competenţele TC ale acestora, inclusiv la clasele a V-a şi a V-a, pentru activităţile din cadrul Clubului de lectură. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice-inclusiv resurse TC: - În activităţile didactice alternează formele de activitate (frontală, pe grupe, în perechi, individuală), acestea fiind orientate spre obţinerea performanţei şi crearea unor momente de vârf, care stimulează creativitatea şi susţin formarea şi dezvoltarea competenţelor elevilor; 2.3. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate: - La sfarsitul fiecarei capitol predat, au fost evaluate ritmic cunostintele elevilor, in scris, expunere orala, prin intermediul portofoliilor, etc discutand itemii testelor si baremele de corectare. - Elevii au primit feedback, diplome, premii, calificative 2.4. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat: - S-a participat cu elevii claselor la toate activitatile legate de actiuni caritabile, organizate in Saptamana Altfel. - Participare la activităţile de voluntariat, desfăşurate la nivelul liceului, din cadrul săptămânii ŞCOALA ALTFEL Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de,,a învăţa să înveţi : - n procesul de predare-evaluare am incercat sa lucrez atat pe echipe cat si individual, pentru a forma elevilor competenta a invata sa inveti. - Opţionalele propuse sunt orientate spre competenţa de,,a învăţa să înveţi. 3. Evaluarea rezultatelor învăţării: 3.1. Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare: - Evaluarea elevilor mei fost facuta ritmic, scris sau oral, discutandu-se punctele slabe ale fiecarui test de evaluare.n cadrul acestora am alternat exercitii de creatie, identificare, grupare, analiza, interpretare de text - Toate probele de evaluare sunt însoţite de bareme, comunicate elevilor. -Rezultatele evaluării sunt comunicate elevilor şi discutate cu aceştia, în ore speciale Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor: - S-au administrat teste iniţiale, de progres şi au fost interpretate rezultatele; - La toate clasele, se consideră teste finale tezele, elaborate unitar şi însoţite de bareme Testarea initiala a fost realizata la clasele V X, s-a urmarit respectarea unei proceduri standard. Procedura Testele initiale in anul scolar Scop: Scopul acestei proceduri este realizarea evaluării iniţiale, cu scop formativ şi predictiv. Grup - tinta: Procedura are în vedere elevii din clasele gimnaziale si liceale. Responcabil: profesorul care aplica 14

15 Colaboratori: membrii catedrei de limba română din gimnaziu si liceu Procedura: profesorul aduce la cunoştinţa elevilor faptul că va avea loc o evaluare iniţială; profesorul şi elevii stabilesc împreună conţinuturile ce vor fi recapitulate şi evaluate; se fixează data evaluării; se realizează graficul de recapitulare, prezentat în ANEXĂ; se parcurg conţinuturile stabilite, prin activităţi de învăţare orientate spre formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice disciplinei; se întocmesc scheme recapitulative; profesorul desprinde un inventar al dificultăţilor şi propune activităţi de diferenţiere a învăţării; se creează instrumentele de evaluare, prezentate în ANEXĂ; se aplică instrumentele de evaluare; se corectează testele şi se discută cu elevii într-o oră specială; rezultatele statistice sunt înregistrate în graficul de monitorizare a notării (catalogul personal al profesorului); la cererea elevilor, notele sunt trecute în catalog; Monitorizarea si evaluarea prcesurii: Procedura este urmată fidel, iar rezultatele aplicării ei sunt înaintate responsabilului catedrei, ele reprezentând tema discuţiilor dintr-o şedinţă specială a catedrei. Documente specifice procedurii: Programele specifice fiecărei clase, programa de bacalaureat, testele iniţiale, baremele de corectare şi notare, matricele de evaluare, graficul de monitorizare a progresului şcolar, procesul-verbal al şedinţei de catedră. Nota: n urma aplicarii testului initial s-au luat masuri la nivel de clasa pentru a remedia carentele depistate.rezultatele aplicarii masurilor de remediere s-au observat odata cu testele de progres si finale. Conceperea subiectelor si baremelor pentru testele initiale s-a realizat in echipa, fiecare membru al catedrelor realizand pe un nivel de clasa sau mai multe subiectele si baremele de evaluare. Astfel s-au implicat in realizarea subiectelor si baremelor de corectare, profesorii dupa cum urmeaza: Nr crt Nume si prenume profesor Clasa 1. Apahidean Simona a V - a 2. Galasiu ngrid Simona, a V - a 3. Galasiu ngrid Simona a V a 4. Popa Mihaela si Brandusan Maria a V a 5. Cota Marginean Mihaiela a X - a 6. Galasiu ngrid Simona a X a 7. Apahidean Simona a X - a 8. Popa Mihaela a X a 9. Andreica Karola a V - a a V - a a X - a a X - a a X - a 10. Szekely Katalin a V- a a V a 11. Calburean Ana a X - a 15

16 3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică: - Elevii de clasele a V a si a X-a au întocmit portofoliul de evaluare pentru examen şi simulare, constituit din variante de subiecte şi modele de răspuns, elaborate împreună cu profesorul Promovarea autoevaluării si interevaluării: - Au fost încurajate formele activizante de evaluare, autoevaluarea şi interevaluarea. - În cadrul evaluării orale, există permanent o secvenţă de interevaluare, precedată de autoevaluare 3.5. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali: Au fost aplicate instrumentele CEAC în evaluarea activităţilor din ŞCOALA ALTFEL Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor învăţării: - La toate clasele, se acordă semestrial o notă pentru poetofoliul individual, centrat pe evidenţierea rezultatelor individuale şi a progresului 4. Managementul clasei de elevi Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi: -În cadrul unor lecţii speciale, s-a prezentat regulamentul şcolar, în varianta nouă, precum şi Metodologia de organizare a examenului de bacalaureat. Sesiunile de instruire s-au adresat atât elevilor, cât şi părinţilor Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale: - Se menţine permanent legătura cu părinţii tuturor elevilor (ora de audienţe cu părinţii); - Feedbackul obţinut de la elevi şi părinţi, acesta se găseşte în portofoliile elevilor, dovedeşte un management bun al colectivului Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor: - Demersurile didactice răspund nevoilor claselor, fiind corelate particularităţilor de vârstă; - S-au tratat diferentiat elevii cu CES, si cei cu ADHD, colaborand cu profesorul de sprijin si psihologul scolar Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică: - Rezultatele elevilor sunt evidenţiate în faţa clasei. 5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la programele de formare continuă / perfecţionare: - S-a paricipat la Ziua cartii lansari de carte - Competenţele de evaluare dobândite sunt valorificate în cadrul inspecţiilor curente şi speciale, derulate în calitate de metodist.- prof. Calburean Ana si Popa Mihaela 5.2. mplicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei / catedrei /responsabil: -S-a participat la toate activitatile metodice ale catedrei, organizate conform graficului prezentat in prima intalnire a membrilor catedrei din luna septembrie Realizarea / actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal: - Portofoliul personal al profesorilor este adus la zi., profesorii 5.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii - familiile elevilor): - Profesorii au o relatie corecta de respect reciproc cu personalul scolii, echipa manageriala,elevii si parintii acestora. 6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale: - ncheierea parteneriatelor scolare 16

17 - Prof. Apahidean Simona Partener la Concursul de creatie literara si grafica intitulat sus se naste.slaviti-l! alaturi de Scoala Generala Emil sac, Cluj - - Prof. Galasiu ngrid Simona Parteneriat educativ cu Salvamont SA - Prof. Nicolas Ana Maria Centrul de Zi Antidrog al Asociaţiei Caritas Cluj 6.2. Promovarea ofertei educaţionale: - Oferta educationala a fost promovata prin activitatile desfasurate in scoala la care au participat elevi si profesori din afara institutiei Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, competiţii, concursuri, activităţi extracurriculare şi extraşcolare: - Elevii au fost pregatiti pentru participarea la OLLR care va avea loc si la OLAV care va avea loc. - S-a promovat imaginea scolii prin expunerea diplomelor obtinute de catre elevi, si prin lucrarile realizate de acestia Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate: - Profesorii diriginti au organizat activitati de preventie si combatere a violentei, sustinute de institutiile abilitate, activitatile finalizandu-se cu procese verbale doveditoare ale participarii profesorilor si elevilor Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PS şi SU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare: - S-au respectat procedurile create la nivelul instituţiei. - S-au instruit elevii, comunicându-le informaţiile din materialele informative distribuite de responsabilii PS şi SU mplicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei: - S-a colaborat cu membrii CEAC pentru implementarea procedurilor şi aplicarea instrumentelor specifice, în cadrul săptămânii ŞCOALA ALTFEL. - S-a stimulat performanta elevilor 7. Conduita profesională Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament): - Se remarca preocuparea de a respecta standardele morale şi civice impuse de statutul personalului didactic. - Tinuta morala, respectul fata de toti participantii la actul educational denota o atitudine corespunzatoare profesiei de profesor 7.2. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale: Respectul aratat muncii si interesul aratat in procesul predarii-invatarii sunt formele cele mai clare ale exigentei profesorilor fata de deontologia profesionala. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTCĂ - Participarea la proiecte locale si judetene. - Respectarea constatnta a atribuţiilor profesorului de serviciu pe şcoală. - Atragerea parintilor in activitati comune cu dirigintii si copiii. Responsabil Comisie metodică: prof. Rus Ariana 17 CATEDRA LMBA ENGLEZA PARTCPAREA LA CONFERNŢE Ș SMPOZOANE JUD./NAŢ. Cadrul Data Activitatea Locul Tema

18 didactic participant Vasies Bianca Elena Tămaș Liliana Lățug Diana Lățug Diana noiembrie septembrie noiembrie 2017 Conferinta RATE Conferința RATE Conferința VARSKU! Markens grøde 100 år Norvegia 100 desfăşurării Transylvania College, Cluj- ( Transylvania College) Bodø, Hamarøy, Norvegia Universitatea Alexandru oan Cuza, ași Engleza pt competențele secolului 21 Simpozion Knut Hamsun 100 ani de la premiul Nobel 100 de ani de relații diplomatice românonorvegiene PARTCPAREA LA CURSUR DE PERFECŢONARE Cadrul didactic participant Data Lățug Diana Unitatea acreditată/furnizor Universitatea Babeș- Bolyai Locul desfăşurării Facultatea de Litere Denumirea cursului Susținere publică teză de doctorat ELEV PARTCPANŢ LA CONCURSUR Ş OLMPADE Numele, prenumele, Concursul/ Locul Profesor Data clasa olimpiada desfăşurării coordonator Cipcigan Daria Faza locala, Vasies Bianca Zahan Renata Faza locala Vasies Bianca Muresan Beniamin Faza locala Vasies Bianca Zahan Tudor Faza locala Vasies Bianca Rosca Bianca Faza locala Vasies Bianca Ceuca Traian Faza locala Vasies Bianca Persa Alexia Faza locala Vasies Bianca Petrisor Raluca Faza locala Vasies Bianca Dan Beatrice Faza locala Vasies Bianca Gherman Radu Faza locala Vasies Bianca Școala Olimpiada de Popa Rareș, clasa a 8- Gimnazială limba engleză, a on Creangă etapa locală Tămaș Liliana Bodea Andrei, clasa a 7-a Joldoș Cristina, clasa a 8-a Olimpiada de limba engleză, etapa locală Olimpiada de limba engleză, etapa locală Școala Gimnazială on Creangă Școala Gimnazială on Creangă Tămaș Liliana Tămaș Liliana Premiul

19 Ciura Daniel, clasa a 7-a AFRǍSNE- ZEVOANU C. Șerban-Daniel, 7D BOCA C. Alexia- Mara, 7D FLP C.O. Ruxandra, 7D NEMEȘ N.A. Maria- Alexia, 7D ȘEREMET S.A., 7D Sebastian COZMA C. Raul, 8A STANA A. Daria- Alexia, 8A LǍPUȘAN.S. Carina Sabina, 9S1 MĂLAN.C. RALUCA, V C MARCU M.B. BOGDAN- CRSTAN V C POP F.P. ANDREEA- ROXANA V C GOCAN. Diana Oana, 11 MOCAN O.V.Ștefania 11 MUREȘAN M.D. ulia Andreea 11 TURDEAN M. Tania- Alexandra 11 VĂDAN V. D. Luiza Maria Olimpiada de limba engleză, etapa locală Olimpiada de limba engleză etapa locală Olimpiada de limba engleză etapa locală Olimpiada de limba engleză etapa locală Olimpiada de limba engleză etapa locală Olimpiada de limba engleză etapa locală Olimpiada de limba engleză etapa locală Olimpiada de limba engleză etapa locală Olimpiada de limba engleză etapa locală Olimpiada de limba engleză etapa locală Olimpiada de limba engleză etapa locală Olimpiada de limba engleză etapa locală Olimpiada de limba engleză etapa locală Olimpiada de limba engleză etapa locală Olimpiada de limba engleză etapa locală Olimpiada de limba engleză etapa locală Olimpiada de limba engleză Școala Gimnazială on Creangă Şcoala Generală on Creangă" Şcoala Generală on Creangă" Şcoala Generală on Creangă" Şcoala Generală on Creangă" Şcoala Generală on Creangă" Şcoala Generală on Creangă" Şcoala Generală on Creangă" Lic. T. O. Ghibu Şcoala Generală on Creangă" Şcoala Generală on Creangă" Şcoala Generală on Creangă" Lic. T. O. Ghibu Lic. T. O. Ghibu Lic. T. O. Ghibu Lic. T. O. Ghibu Lic. T. O. Ghibu Tămaș Liliana SERBAC Ana- Maria SERBAC Ana- Maria SERBAC Ana- Maria SERBAC Ana- Maria SERBAC Ana- Maria SERBAC Ana- Maria SERBAC Ana- Maria SERBAC Ana- Maria RUS Ariana RUS Ariana RUS Ariana RUS Ariana RUS Ariana RUS Ariana RUS Ariana RUS Ariana

20 DRUGAN T. Maria Otilia, 12 TOADER F.A. Vlad Antoniu, 12 CHOREAN C.Daniel, 10 OLiOSUTEAN.F. Gabriela 10 POARĂ R.C. Tudor Andrei 10 etapa locală Olimpiada de limba engleză etapa locală Olimpiada de limba engleză etapa locală Olimpiada de limba engleză etapa locală Olimpiada de limba engleză etapa locală Olimpiada de limba engleză etapa locală Lic. T. O. Ghibu Lic. T. O. Ghibu Lic. T. O. Ghibu Lic. T. O. Ghibu Lic. T. O. Ghibu UNGUREANU Loreta UNGUREANU Loreta UNGUREANU Loreta UNGUREANU Loreta UNGUREANU Loreta MPLCAREA ÎN PROECTE EDUCATVE, ACTVTĂŢ EXTRACURRCULARE ETC. Cadrul didactic Data Activitatea Locul Tema participant desfăşurării Vasies Bianca Serbare de iarna cls. a 5-a Lic. Teoretic Serbare de iarna Onisifor Ghibu Vasies Bianca Excursie Vartop-Arieseni Vartop Echipamente montane Olasz Szende ședință cu animatorii 2017, , , Olasz Szende organizarea și Cluj desfășurarea evenimente de Moș Nicolae în clasele primare la secția maghiare cu animatorii Rus Ariana Octombrie 2017 Excursie la asi asi Sa cunoastem frumusetile asului 1. Proiectarea activităţii. - Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum si adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei: - La toate clasele membrii catedrei au elaborat documente de proiectare, respectand programa scolara 1.3. Folosirea TC în activitatea de proiectare: - ntocmirea planificarilor anuale si pe unitati de invatare - ntocmirea planurilor de lectie - ntocmirea fiselor de lucru pentru elevi si a testelor 1.4. Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele, nevoile şi interesele educabililor, precum și cu planul managerial al unităţii: 20

21 - Excursii in afara localitatii pentru cunoasterea unor obiective turistice de valoare culturala precum si a mediului inconjurator 2. Organizarea şi realizarea activităţilor didactice Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice: - utilizarea mijloacelor si tehnologiei moderne de predare a unitatilor de predare si in evaluarea elevilor; - efectuarea unor ore de pregatire suplimentara cu elevii participanti la diverse concursuri, proiecte scolare; 2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice-inclusiv resurse TC: - Utilizarea Cd-player pentru activitati specifice. - Utilizarea videoproiectorului pentru activitati specifice in cadrul lectiilor. - Utilizarea copiatorului pentru multiplicarea fiselor de lucru Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate: - Realizarea de postere si expunerea lor in clase cu ocazia Zilei Europene a limbilor 2.4. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat: - Excursie la asi cu clasa a V- a B, octombrie profesor Rus Ariana - Serbare de iarna, Excursie la Vartop-Arieseni profesor Vasies Bianca 2.5. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de,,a învăţa să înveţi : - Organizarea elevilor in perechi si grupe in cadrul activitatilor de la clasa pentru a incuraja colaborarea, impartasirea ideilor, ajutorul reciproc si munca in echipa. - Sarcini de lucru individuale in cadrul activitatilor specifice. 3. Evaluarea rezultatelor învăţării: 3.1. Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare: - ntocmirea de teste conform materiei predate cu bareme de notare disponibile pentru elevi. - Metode de evaluare scrisa, orala si a portofoliului Aplicarea testelor predictive, interpret area şi comunicarea rezultatelor: Teste predictive si interpretare ritmica. - Comunicarea rezultatelor si verificare ulterioara a testelor precum si analiza lor detaliata pe baza greselilor elevilor Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică: - Evaluare individuala si in echipa. - Evaluare orala si scrisa, evaluarea portofoliului personal Promovarea autoevaluării si interevaluării: - ncurajuarea autoevaluarii pe baza unor fise de evaluare si criterii de evaluare primite. - Promovarea interevaluarii atat a lucrarilor scrise cat si a raspunsurilor orale Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali: - Evaluarea satisfactiei si solicitarea feed-backului in urma activitatilor si evaluarilor scrise pentru a tine cont si a imbunati activitatile viitoare 3.6. Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor învăţării: - Portofoliile elevilor au fost elaborate individual in urma unor cerinte prezentate la inceputul semestrului. Pe parcursul semestrului elevii au fost asistati in a realiza si a le preda in termenul de timp dat toti membrii catedrei 4. Managementul clasei de elevi. 21

22 4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi: La inceputul semestrului au fost stabilite de comun acord reguli de conduita care au fost respectate pe parcursul semestrului Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale: Situatiile conflictuale au fost gestionate prin comunicarea cu elevii in cauza si membrii ai familiei care au fost instiintati telefonic si personal Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor: Elevii cu CES au fost tratati diferentiat prin elaborarea unor materiale speciale. Testarea a fost de asemenea diferentiata raportata la capacitatile elevilor profesor Vasies Bianca 4.4. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică: n fiecare clasa sunt elevi cu rezultate foarte bune la invatatura si purtare care sunt recompensati cu calificative, note si verbal pentru a incuraja si motiva tot colectivul clasei. 5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la programele de formare continuă / perfecţionare: - ntroducerea de materiale noi la clasa - Folosirea de metode inovative dobandite la cursurile de perfectionare 5.2. mplicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei / catedrei /responsabil: - Membrii catedrei au participat lunar la intalnirile organizatiei CETA (Asociatia profesorilor de limba engleza din Cluj; au efectuat inspectii de specialitate toti profesorii metodisti si au participat la intrunirile Consiliului Consultativ al Disciplinei 5.3. Realizarea / actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal: - Dosarul personal a fost actualizat cu certificatele de participare la curusrile de perfectionare. toti membrii catedrei 5.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii - familiile elevilor): - Toti profesorii au incurajat si au initiat dialog cu membrii familiei elevilor pentru a-i tine la curent cu progresele scolare si comportamentul elevilor in scopul implicarii eficiente a familiei in viata scolara. 6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, competiţii, concursuri, activităţi extracurriculare şi extraşcolare: - Elevii au participat la faza pe scoala a olimpiadei de limba engleza. - S-au facut inscrieri pentru participarea la concursul de monologuri in limba engleza Speak out 6.5. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PS şi SU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare: - Au fost respectate normele PS si SU 6.6. mplicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei: Sustinem si suntem de acord cu standardele de calitate ale institutiei, concretizate in desfasurarea activitatii didactice. 7. Conduita profesională Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament): - Toti membrii catedrei au tinut cont de tinuta si comportamentul adecvat institutiei noastre 7.2. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale: - Toti membrii catedrei au tinut in permanenta cont de normele de conduita si obligatiile etice ale profesiei in cadrul activitatii. 22

23 Responsabil Comisie metodică:prof.bărăscu Liliana CATEDRA : LMBA FRANCEZĂ PARTCPAREA LA CONFERNŢE Ș SMPOZOANE JUD./NAŢ. Cadrul didactic participant Data Activitatea Locul desfăşurării Flonta Lucia 30.X.2017 Conferința CCD Tema Educație prin stiință PARTCPAREA LA CURSUR DE PERFECŢONARE Cadrul didactic participant Liliana Bărăscu Liliana Bărăscu Data X X.2017 Unitatea acreditată/furnizor Asociaţia Centrul pentru niţiative Sociale MPROVE Mediaş, România Asociaţia pentru Calitate şi Competenţe în Educaţie şi Ştiinţă Chişinău, Republica Moldova Junior Achievement România/MEN Daniel Gherasim CCD / SJ Luminița Bati X nstitut francais Locul desfăşurării Sala de conferinţe de la Vila Bonjour (str. Costache Negri nr. 1) Facultatea de Psihologie, Col. Tehnic Energetic nstitut francais Denumirea cursului Managementul instituțional și al resurselor umane în cadrul instituțiilor de învățământ preșcolar și școlar Metode learning by doing de predareînvățare Curs pentru coordonatorii de proiecte și programe educative Cinema en classe de FLE ELEV PARTCPANŢ LA CONCURSUR Ş OLMPADE Numele, prenumele, Concursul/ Locul Profesor Data clasa olimpiada desfăşurării coordonator Premiul Cozma Raul, V A Etapa locală LT Eminescu D. Gherasim Et. jud. Mălan Raluca, V C Etapa locală LT Eminescu D. Gherasim Et. jud. Morea Denisa, V C Etapa locală LT Eminescu D. Gherasim Et. jud. Pașca Patricia, V C Etapa locală LT Eminescu D. Gherasim - Trușcă Maria, V C Etapa locală LT Eminescu D. Gherasim Et. jud. Drugan M. V B Etapa locală L.T. Eminescu Lucia Flonta Et. Jud. MPLCAREA ÎN PROECTE EDUCATVE, ACTVTĂŢ EXTRACURRCULARE ETC. Cadrul didactic Data Activitatea Locul Tema 23

24 participant desfăşurării Liliana Bărăscu Projet : Les mots d amour, l hymne, le costume populaire, la gastronomie traditionnelle-symboles de l identité des peuples du monde entier Lic T. O. Ghibu Liliana Bărăscu Curs de informare AESAprevenire Lic T. O. consum Ghibu droguri/tutun/alcool Liliana Bărăscu Participare la activitatea C. N. Emil metodică în cadrul cercului Racoviță pedagogic Liliana Bărăscu Organizarea Olimpiadei L.T. M. Locale de Limba Franceză Eminescu (cf. Deciziei SJ nr.18/ ) Flonta Lucia Organizarea Olimpiadei Lic T. O. de cultură generala Ghibu Flonta Lucia 28- Excursie Sibiu Păltiniș Sibiu Paltinis Flonta Lucia Povestea ceaiului Lic. T. O Ghibu Flonta Lucia Ziua europeană a limbilor Lic. T. O Ghibu Flonta Lucia Participare ca evaluator la L.T. M. Olimpiada locală de lb. Eminescu franceză Luminița Bati Ziua europeană a limbilor Lic. T. O Ghibu Daniel Gherasim 3- Excursie în Retezat Cabana Daniel Gherasim Participare ca evaluator la Olimpiada locală de lb. franceză Lolaia, L.T. M. Eminescu Simbolurile identității popoarelor din lumea întreagă Prevenire consum droguri/tutun/alcool Metode moderne de predare a FLE Olimpiada locală de limba franceză Concurs cultură generală Să ne cunoaștem țara! Simpozion de carte Z.E.L Olimpiada locală de limba franceză Mon alter ego Descoperă Retezatul! Olimpiada locală de limba franceză Opţionale elaborate: Lucia Flonta: mpariamo giocando Parteneriate educative şi colaborări încheiate: Liliana Bărăscu: Acord de parteneriat Tehnologia Zilei Europene a limbilor -Colegiul Agricol T. Săvulescu, Tg-Mureș Liliana Bărăscu: Protocol de colaborare cu Asociația Europeană pentru siguranță și antidrog, filiala Cluj Liliana Bărăscu: Protocol de colaborare cu CFAC-Premiile Cluburilor Francofone de Afaceri reprezintă o competiție derulată în parteneriat de Clubul Francofon de Afaceri din Cluj (C.FAC) și Clubul Francofon de Afaceri din Sibiu (C.FAS) Lucia Flonta: Protocol de colaborare cu Asociatia femeilor de afaceri AFA Luminița Bati: Protocol de colaborare cu Centrul de Resurse pentru Comunitate 24

25 1. Proiectarea activităţii. - În semestrul din anul şcolar catedra de limba franceză a fundamentat proiectarea activităţii didactice pe achiziţiile anterioare ale elevilor pentru fiecare unitate de învăţare. Realizarea planificărilor calendaristice anuale și pe unități de învățare s-a realizat în conformitate cu programa școlară şi cu verificarea Curricumul-ui National. - Documentele au fost întocmite şi predate la timp responsabilului catedrei de limba franceză. S-au făcut adnotări ce demonstrează adaptarea conţinuturilor/ metodelor la particularităţile fiecărei clase. - mplicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității se face simțită prin portofoliile cadrelor didactice ale catedrei (Liliana Bărăscu, Luminița Bati, Lucia Flonta, Daniel Gherasim) care conţin fişe de lucru şi proiecte didactice (lecţii) ce abordează metode didactice diferite. Folosirea TC în activitatea de proiectare este atestată prin documente redactate electronic. Portofoliile cadrelor didactice sunt actualizate şi conţin toate elementele justificative în acest sens. 2. Organizarea şi realizarea activităţilor didactice. - Pentru buna realizare a actului didactic s-au utilizat metode active bazate pe activitatea independentă a elevului. Adaptarea limbajului la nivelul achiziţiilor anterioare ale elevilor a fost de asemenea o prioritate pe parcursul tuturor demersurilor educaţionale abordate. Au fost abordate, de asemenea, de-a lungul lecţiilor realizate la clasă trimiteri interdisciplinare. Există, pe ansamblu, un progres al elevilor (avînd în vedere performanţa anterioară) dovedit prin strategiile folosite care sprijină şi sporesc valoarea învăţării. S-au utilizat manuale, auxiliare curriculare autorizate, culegeri, dicționare de bază și tematice, precum şi baza logistică (TC, planșe tematice) personală, iar elevii au beneficiat în lecţii de cele mai atractive mijloace de învăţare în vederea optimizării activităților didactice. - Utilizarea experienţei individuale şi a achiziţiilor anterioare de învăţare ale elevilor a fost în permanenţă o prioritate prin prisma corectitudinii conţinutului ştiinţific transmis. În monitorizarea evoluţiei elevilor catedra a stabilit furnizarea de feed-back şi informarea sistematică a elevilor în privinţa progresului şcolar realizat. Acest lucru s-a făcut în permanenţă prin discuţii individuale, iar acolo unde au existat diverse probleme s-a trecut la remedierea lor. Menționez faptul că toate activitățile s-au desfășurat într-un cadru adecvat de predare și însușire de abilități lingvistice. 3. Evaluarea rezultatelor învăţării. - În activitatea didactică, profesorii catedrei de limba franceză au aplicat evaluarea continuă şi notarea ritmică, asigurând un caracter transparent al procedurilor de evaluare. Progresul elevilor individual şi la nivel de clasă a fost urmărit şi înregistrat în acest semestru școlar prin : teste iniţiale, evaluări individuale, evaluări în grup şi pe perechi, autoevaluare, portofoliul elevului şi teste de progres. nterpretarea și comunicarea rezultatelor s-a realizat la fiecare clasă în parte, astfel că fiecare profesor poate descrie pentru fiecare clasă, punctele tari şi cele slabe privind realizarea obiectivelor curriculare. Unde a fost cazul s-au aplicat și teste de recuperare sau de remediere a situației de învățare. - Planificarea evaluărilor a fost anunțată în timp util şi criteriile de evaluare au fost pe deplin explicate şi cunoscute de elevi, în vederea optimizării acestei acțiuni. Catedra a fost preocupată de motivarea notelor şi a calificativelor acordate în termeni accesibili elevilor. Acolo unde s-au constatat disfuncţii, elevii au fost asistați pentru corijarea deficienţelor. - Profesorii catedrei de limba franceză au fost preocupați de promovarea autoevaluării şi interevaluării. Promovarea în rândul elevilor a unui sistem de autoevaluare şi interevaluare s-a realizat prin proiectarea de activităţi cu caracter de autoevaluare sau inter-evaluare colegială și prin realizarea de sesiuni, concursuri, prezentări sau expoziţii cu materiale produse de elevi, participarea copiilor la jurizarea lucrărilor. 25

26 26 - Au fost realizate activităţi suplimentare de îmbunătăţire a cunoştinţelor de limba franceză cu elevi din clase diferite precum : - clasa a V-a A: Mara Bendriș, Daria Cighir, Tudor Radu, Paula Tămaș- clasa a V-a B: Francesca Szarka- clasa a V-a A: Raul Cozma, Daria Stana- clasa a V-a C: Raluca Mălan, Denisa Morea, Patricia Pașca, Maria Trușcă (prof. Daniel Gherasim). Aceste activități au avut un impact pozitiv asupra elevilor mai sus menționați, deoarece 4 dintre acești elevi s-au calificat la etapa județeană a olimpiadei. - De asemenea, responsabilul catedrei, prof. Liliana Bărăscu a elaborat Procedura de organizare și desfășurare a pregătirii suplimentare la limba franceză, pentru elevii începători, care au studiat în gimnaziu altă limbă străină decât limba franceză. Scopul acestei proceduri este realizarea de ore de pregătire suplimentară cu elevii din clasele X S2, X, XS2, XS2, X, care au studiat în gimnaziu altă limbă decât limba franceză, pentru dezvoltarea şi aprofundarea noţiunilor şi deprinderilor însuşite de elevi în cadrul orelor de predare-învăţare. - Prezenta procedură se aplică tuturor elevilor debutanți din clasele menționate, doritori să recupereze cunoștințele de limba franceză pentru a atinge competențele din programă cerute de nivelul clasei în care studiază. Orele de pregătire suplimentară în vederea recuperării sunt desfășurate voluntar de către d-na prof. Liliana Bărăscu (profesor de limba franceză la clasele menționate în procedură), pe tot parcursul anului școlar În semestrul au fost desfășurate 10 ședințe de pregătire, totalizînd 20 de ore. 4. Managementul clasei de elevi. - Profesorii catedrei de limba franceză au adaptat la particularităţile grupului de elevi toate conţinuturile învăţate, au proiectat şi realizat materiale specifice temei zilnice (sarcini de lucru diferențiate corespunzătoare necesităților elevilor, fişe de lucru, chestionare și portofoliul elevului), au completat materialele didactice cu o serie de auxiliare menite să îmbunătățească munca la clasă și să trezească interesul educabililor, au dovedit punctualitate şi au realizat întocmai şi la timp toate activităţile planificate la clasă. - S-a monitorizat comportamentul elevilor pe parcursul orelor de curs și s-a gestionat corespunzător timpul de lucru, s-a comunicat eficient și corespunzător cu elevii şi personalul școlii, a existat corectitudine în înregistrarea notelor/calcularea mediilor și s-au respectat totdeauna termenele de predare a documentelor. - Prezentarea de materiale didactice a fost parte din preocupările active ale catedrei; s-a colaborat foarte deschis cu reprezentantul librăriei Booklet, librărie de la care s-au achiziționat și materiale didactice folosite în activitatea de predare. 5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale. - Profesorii catedrei de limba franceză au participat la cursuri de perfecționare, menționate în tabelul aflat la începutul acestui raport. 6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare. - Catedra de limba franceză a încheiat parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale, menționate în rubrica specifică de la începutul raportului. - Promovarea imaginii şcolii în comunitate s-a realizat și prin participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare, ca și prin realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate. Colaborarea cu organele şi instituţiile abilitate/ părinți în combaterea şi prevenirea violenţei a reprezentat un punct important în activitatea catedrei, ca și implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei(implicarea în acţiunile promovate de CEAC:aplicarea de chestionare, respectarea procedurilor etc./promovarea şi popularizarea rezultatelor unității școlare). 7. Conduita profesională. - Pe parcursul semestrului, profesorii din catedra de limba franceză au manifestat o atitudine corespunzătoare în ce privește limbajul, ținuta, respectul, comportamentul personal. Au respectat orarul de muncă individuală și au arătat disponibilitate faţă de munca eficientă în cadrul

27 instituţiei. Cu toții respectă şi promovează deontologia profesională (integritate morală şi profesională, confidenţialitate, respectarea legislaţiei). Responsabil comisie metodică: prof. Maxim Andreea CATEDRA: MATEMATCĂ PARTCPAREA LA CURSUR DE PERFECŢONARE Cadrul didactic participant DUMA Alexandru Data Unitatea acreditată/furnizor S.J. Cluj Locul desfăşurării Șc. Gim,. Agârbiceanu POP Sorin-oan Oct-nov 2017 CCD Cluj CCD CLUJ TVADAR Monica S.J. Cluj Șc. Gim,. Agârbiceanu Denumirea cursului Consfătuire SJ pentru profesorii care predau la clasa a V-a Evaluarea pentru evoluția în cariera didactică Consfătuire SJ pentru profesorii care predau la clasa a V-a ELEV PARTCPANŢ LA CONCURSUR Ş OLMPADE 27 Numele, prenumele, clasa Data BRÓ Ana CHOREAN Sara DUDESCU Alexandru POJUM Eliza TANCZEL Rianna Concursul/ olimpiada Olimpiada faza pe şcoală Olimpiada faza pe şcoală Olimpiada faza pe şcoală Olimpiada faza pe şcoală Olimpiada faza pe şcoală ÚJVÁR Adrienn Kisokos ÚJVÁR Dóra Kisokos VGH Ervin Kisokos BOLDOR Bogdan a V-a D CRȘAN Maia Cls a V-a D CSPKES Silvia a V-a A Olimpiada faza pe şcoală Olimpiada faza pe şcoală Olimpiada faza pe şcoală Locul desfăşurării Lic. Teor. O. Ghibu Lic. Teor. O. Ghibu Lic. Teor. O. Ghibu Lic. Teor. O. Ghibu Lic. Teor. O. Ghibu Lic.Teor. Brassai Lic.Teor. Brassai Lic.Teor. Brassai Lic. Teor. O. Ghibu Lic. Teor. O. Ghibu Lic. Teor. O. Ghibu Profesor coordonator DUMA Alexandru DUMA Alexandru DUMA Alexandru DUMA Alexandru Premiul Calificare OLM Calificare OLM Calificare OLM Calificare OLM DUMA Alexandru - FÜSTÖS Klára - FÜSTÖS Klára - FÜSTÖS Klára - ROMAN Sabina ROMAN Sabina ROMAN Sabina - - -

28 FLP Vlad Cls a V-a D NECRELESCU Emma Cls a V-a D OMRAN Ali Cls a V-a D POPA David Cls a V-a D ȘEULEAN Alexia Cls a V-a D TARȚA Xenia Cls a V-a B ZĂHAN Renata Cls a V-a B DRUTA Mihai a V-a A CUHUTA Vlad a V-a B FLP Vlad Andrei a V-a D HARABAGU Daria a V-a D MATE oana a V-a A MATE Valeanu a V-a B Olimpiada faza pe şcoală Olimpiada faza pe şcoală Olimpiada faza pe şcoală Olimpiada faza pe şcoală Olimpiada faza pe şcoală Olimpiada faza pe şcoală Olimpiada faza pe şcoală Admiterea la grupa de excelentă Admiterea la grupa de excelentă LuminaMath LuminaMath Admiterea la grupa de excelentă Concurs MateGim Lic. Teor. O. Ghibu Lic. Teor. O. Ghibu Lic. Teor. O. Ghibu Lic. Teor. O. Ghibu Lic. Teor. O. Ghibu Lic. Teor. O. Ghibu Lic. Teor. O. Ghibu Col. Tehnic A. Maior Col. Tehnic A. Maior Col. Tehnic A. Maior Col. Tehnic A. Maior Col. Tehnic A. Maior Seminarul Ortodox ROMAN Sabina ROMAN Sabina ROMAN Sabina ROMAN Sabina ROMAN Sabina ROMAN Sabina ROMAN Sabina TVADAR Monica TVADAR Monica admis admis TVADAR Monica - 60,5 puncte TVADAR Monica - 50 puncte TVADAR Monica TVADAR Monica admis Locul MPLCAREA ÎN PROECTE EDUCATVE, ACTVTĂŢ EXTRACURRCULARE ETC. Cadrul didactic Data Activitatea Locul Tema participant desfăşurării DUMA Alexandru Supraveghere şi evaluare Col. Tehnic A. Maior Testarea pentru grupele de excelenţă cls. a V-a DUMA Alexandru Supraveghere Col. Tehnic Concursul LuminaMath A. Maior FÜSTÖS Klára sept. Parteneriat scolar (lic. din Budapesta) Schimb de experienta vizita oras, excursii FÜSTÖS Klára noi. Excursie Viena Excursie cls 10,11,12M FÜSTÖS Klára 12.dec. Patinaj Patinoar Sport-cls 11M Cora FÜSTÖS Klára 20.dec. Atelier de Craciun Sala de clasa cls. 11M FÜSTÖS Klára 2. noi. Sportul si sanatatea Baza sport. cls.11m Gheorheni FÜSTÖS Klára dec Pregatire pt.concursul de Sala de clasa cls. 5M ian. matem. Kisokos MAXM Andreea Excursie Cluj- Vieba- Salzburg- Melk-Cluj- Excursie tematică MAXM Andreea Participarea la activitățile desfășurate în cadrul Centrului de Zi pentru Persoanele Adulte cu 28 Centrul de Zi pentru Persoanele Adulte cu Ziua Mondială Alzheimer

29 Alzheimer Alzheimer POP Sorin oan ECOTC Lic. Teor. O. Ghibu ROMAN Sabina Matematica altfel Lic. Teor. O. Ghibu ROMAN Sabina Șotronul din curtea școlii Lic. Teor. O. Ghibu ROMAN Sabina 1.11 Ghibu Mall Lic. Teor. O. Ghibu ROMAN Sabina 2.11 Vizionare film Lic. Teor. O. Ghibu Reciclare Activitate educativă Sport.Actăvitate de recreere,cunoaștere de sine,dezvoltare în plan social, emotional, fizic Strângere de fonduri pentru copii- din centre de plasament Activitate culturală OPŢONALE ELABORATE Ș APLCATE Nr. Profesor Denumirea opționalului clasa Crt. 1. DUMA Alexandru distractivă 5D 2. DUMA Alexandru distractivă 6B, 6C 3. FUSTOS Klara distractivă 5M 4. Aplicații ale ecuațiilor și inecuațiilor în FUSTOS Klara fizică, chimie și biologie 11M 5. FUSTOS Klara storia matematicii 12M 6. FUSTOS Klara Calcul vectorial în geometria euclidiană 12M 7. GRGORE Gelu-Adrian storia matematicii 8C 8. HORVAT Claudia storia matematicii 8A, 8E 9. HORVAT Claudia storia matematicii 12S 10. LORNCZ Annamaria Matematica și practica 7M 11. LORNCZ Annamaria storia matematicii 8M 12. MAXM Andreea Matematica și practica 7D 13. Aplicații ale ecuațiilor și inecuațiilor în MAXM Andreea fizică, chimie și biologie MAXM Andreea storia matematicii MAXM Andreea Calcul vectorial în geometria euclidiană POP Sorin Matematica și practica 7C, 7E 17. Aplicații ale ecuațiilor și inecuațiilor în POP Sorin fizică, chimie și biologie 11 S1 18. ROMAN Sabia distractivă 6A, 6D 19. TVADAR Monica Matematica și practica 7A 20. TVADAR Monica storia matematicii 8B Parteneriate educative şi colaborări încheiate: Scoala Ecoterrienilor! ASOCACA ECOTC, RESPONSABL PROECT. POP Sorin Proiectarea activităţii - Întocmirea planificărilor calendaristice respectând toate cerinţele acestei activităţi - toți membri catedrei; - Întocmirea planificărilor pe unităţi de învăţare- toți membri catedrei; - Întocmirea de programe pentru CDŞ şi aplicarea acestora la clasă - toți membri catedrei;

30 - Proiectarea de activităţi educaţionale și extracurriculare atât în cadrul activităţilor desfăşurate în şcoală, cât şi în afara ei - toți membri catedrei. 2. Organizarea şi realizarea activităţilor didactice - Structurarea şi aplicarea demersului didactic în vederea facilitării învăţării eficiente - toți membri catedrei; - Consultaţii cu elevii pentru recuperarea decalajelor în învăţare, pentru pregătirea examenelor de Evaluare Naţională şi Bacalaureat, precum și pregătirea elevilor pentru participarea la concursuri şi olimpiadă - toți membri catedrei; - Muncă diferenţiată în activităţile cu elevii în funcţie de nevoile acestora - toți membri catedrei; - Utilizarea de mijloace şi materiale necesare pentru eficientizarea învăţării - toți membri catedrei; - Întocmirea de fişe de lucru prin selectarea problemelor pentru o mai bună pregătire a elevilor - toți membri catedrei; - Participarea în mod activ şi implicarea elevilor în activităţile extraşcolare desfăşurate în şcoală - toți membri catedrei; - Discutarea cu elevii și părinții acestora a rezultatelor obținute la evaluări și simulări, dar și dirijarea demersului didactic în vederea depășirii blocajelor în învățar - toți membri catedrei; - Organizarea și susținerea de cursuri la Grupa de excelență matematică, clasa a V-a- prof. MAXM Andreea. 3. Evaluarea rezultatelor învăţării: - Aplicarea diferitelor metode de evaluare atât cele tradiționale cât și cele moderne - toți membri catedrei; - Realizarea baremelor de notare și comunicarea acestora elevilor - toți membri catedrei; - Aplicarea testelor iniţiale şi interpretarea lor - toți membri catedrei; - Ore în care se fac corectarea tezei sau a testelor pentru o mai bună atingere a funcţiei diagnostice a evaluării - toți membri catedrei; - Discutarea şi argumentarea notelor elevilor frontal sau individual - toți membri catedrei; - Respectarea ritmicităţii notării şi un număr mare de note pentru a eficientiza rezultatele învățării - toți membri catedrei; - Formularea și alegerea itemilor în concordanță cu obiectivele evaluării și specificul acesteia toți membri catedrei; - Profesor asistent și profesor evaluator la selecția elevilor pentru admiterea în grupa de excelență pe oraș clasa a V-a prof. DUMA Alexandru, prof. TVADAR Monica; - Organizarea etapei pe școală a Olimpiadei de toți membri. 4. Managementul clasei de elevi - Aplicarea regulamentului intern al școlii și procedurilor existente la nivelul școlii toți membri catedrei; - O bună comunicare cu familia şi cu elevii în vederea sprijinirii lor pentru depăşirea unor probleme - toți membri catedrei; - Participarea la ședinţe cu părinţii la clasele la care membrii catedrei sunt diriginți, dar şi la clase la care sunt doar profesor; - Întâlniri cu părinţii în mod individual atât în calitate de diriginte cât şi în calitate de profesor - toți membri catedrei; - Ore de dirigenţie şi întălniri cu elevii în care au avut loc discuţii despre buna conduită, modele de viaţă, etc. - toți membri catedrei. 5. Managementul carierei şi al dezvoltări personale 30 Cursuri de formare - Evaluarea pentru evoluția în cariera didactică - prof. POP Sorin-oan;

31 Alte activități - Membri ai Corpului Evaluatorilor la disciplina prof. MAXM Andreea și prof. HORVAT Claudia; - Participarea la activitățile metodice pe oraș - prof. MAXM Andreea, prof. POP Sorin, prof. TVADAR Monica; - Participarea la ședințele de catedră, la consiliile profesorale precum și la consiliile claselor la care predau - toți membri catedrei; - Participarea la consfățuirea profesorilor de matematică prof. MAXM Andreea; - Participarea la consfățuirea profesorilor de matematică care predau la clasa a V-a prof. DUMA Alexandru, prof. TVADAR Monica. 6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare - Membru în Consiliul de Administraţie al liceului prof. MAXM Andreea; - Responsabil al Comisiei Metodice prof. MAXM Andreea; - Membru în comisia de Achiziţii Publice prof. MAXM Andreea; - Membru în Corpul Profesorilor Metodiști ai SJCJ prof. MAXM Andreea și prof. POP Sorin; - Organizarea Grupei de Excelenţă pe oraş-clasa a V-a şi susţinerea de cursuri pentru acestă grupă- prof. MAXM Andreea; - Participarea cu elevii la concursuri - prof DUMA Alexandru, prof. FUSTOS Klara, prof. ROMAN Sabina; prof. TVADAR Monica; - Participarea la acțiuni cu scopul prevenirii violenței, respectarea normelor PS- toți membri catedrei; - mplicarea în acțiunile promovate de CEAC-LSP precum și popularizarea școlii toți membri catedrei. 7. Conduita profesională - Promovarea unei ţinute morale faţă de colegi, educabili şi părinţii acestora toți membri catedrei; - Respectarea normelor deontologice potrivit statutului cadrului didactic toți membri catedrei. 8. Realizarea atribuţiilor suplimentare din fişa postului - Întocmirea orarului şcolii prof. MAXM Andreea; - Suplinirea colegilor absenți toți membri catedrei; - Efectuarea serviciului pe școală toți membri desemnați - Desfășurarea de activități extra școlare și extracurriculare atât organizate la nivel de instituție cât și organizate de către cadrele didactice care fac parte din catedră. CATEDRA: ARTE Ș TEHNOLOG Responsabil de catedră : prof. DOSZTAL Ferdinand Nandor PARTCPAREA LA CONFERNŢE şi SMPOZOANE JUD./NAŢ. Cadrul didactic Data Activitatea Locul desfăşurării Tema participant Rotar Alina Activitate metodică Nicolae Bălcescu, Elaborarea unor criterii unitare de evaluare a 31

32 SZŐCS Elvira Activitatea metodică la disciplina Educație tehnologică. Báthory stván competențelor digitale la bacalaureat. Probleme organizatorice PARTCPAREA LA CURSUR DE PERFECŢONARE Cadrul didactic participant DOSZTAL Ferdinand Nandor Data Unitatea acreditata/furnizor Casa Corpului Didactic Brăila Locul desfăşurării Nicolae Bălcescu Denumirea cursului nformatică și TC pentru gimnaziu clasa a V-a ELEV PARTCPANŢ LA CONCURSUR Ş OLMPADE Numele, prenumele, Concursul/ Data clasa olimpiada Macovei Tudor X Olimpiada localã de infornaticã Ștef Andree X Olimpiada localã de infornaticã Bologa Maria, Ayham, clasa a X- S2 Noiembrie 2017 Concurs interjudețean coana Sfântului Andrei prilej de întâlnire Clasele de gimnaziu Concurs de desene Carrefour:,,Editi a de Craciun, Lumea Ribbiz" Clasa av-a E Concursul de desene,,creeazati bradul de Craciun'', editia a -a Clasa a X-a S Concursul de desene,,creeazati bradul de Craciun '', editia a -a Clasa a X-a S Concursul de desene,,creeazati bradul de Craciun'', editia a -a Locul desfăşurării Lic Eugen Pora Lic Eugen Pora Liceul Tehnologic Special Samus Cluj CARREFOU R CLUJ Lic. teoretic,,onisifor Ghibu'' Lic. teoretic,,onisifor Ghibu'' Lic. teoretic,,onisifor Ghibu'' Profesor coordonator Rotar Alina Rotar Alina Popescu Carmen Cenan Laura NSPEANU GABREL VASLE NSPEANU GABREL VASLE NSPEANU GABREL VASLE NSPEANU GABREL VASLE Premiul Calificare la olimpiada judeƫeanã de infornaticã Calificare la olimpiada judeƫeanã de infornaticã _- MPLCAREA ÎN PROECTE EDUCATVE, ACTVTĂŢ EXTRACURRCULARE ETC. 32

33 Cadrul didactic participant DOSZTAL Ferdinand Nandor Data Activitatea Formare grup de cursanți în calitate de formator ROTAR Alina Activități de prevenire a comportamentelor cu risc în rîndul elevilor. ROTAR Alina Salvamont aproape de 2017 noi Popescu Carmen Scoala Altfel Excursie la Mănăstirea Bârsana și Sighet Popescu Carmen Scoala Altfel Salvamontul aproape de noi Locul desfăşurării Colegiul Tehnic Turda Lc Onisifor Ghibu Lc Onisifor Ghibu Mănăstirea Bârsana și Sighet Liceul Teoretic Onisifor Ghibu SZŐCS Elvira Hour of Code Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Cluj- SZŐCS Elvira Olimpiada de limba engleză-asistent NSPEANU Gabriel Vasile NSPEANU Gabriel Vasile expozitia personala a elevului, Deaconu Victor, clasa av-a A Concurs de desene Carrefour,,,Editia de Craciun, Lumea Ribbiz" Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Cluj- holul Liceului teoretic,,onisifor Ghibu'' CARREFOUR CLUJ Tema Program de formare Tabla interactivă resursă educațională program acreditat prin OM 6217/ activități de prevenire a traficului de persoane Salvamont aproape de noi Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței Manevre de prim ajutor Activități sportive Ora de programare,,expozitie de arhitectura" Carrefour,,,Editia de Craciun, Lumea Ribbiz" OPŢONALE ELABORATE Ș APLCATE Nr. Crt. Profesor Denumirea opționalului clasa 21. DOSZTAL Ferdinand Nandor Realizarea paginilor WEB dinamice prin X S1 HTML, XHTML, CSS și XML 22. DOSZTAL Ferdinand Nandor Aplicații din informatică în programarea X orientată pe obiecte în C# 23. ROTAR Alina ntroducere in Linux X 24. ROTAR Alina nformatica aplicata X 25. ROTAR Alina LabView X 26. ROTAR Alina Web Design X MEMBRU ÎN COMS - Șef Comisia metodică Arte și tehnologii DOSZTAL Ferdinand - Șef Comisia metodică Comisia pentru perfecționarea și formarea continuă DOSZTAL Ferdinand - Membru în Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală responsabil cu întocmirea Condici DOSZTAL Ferdinand 33

34 - Membru în Comisiile pentru organizarea examenelor - Pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat DOSZTAL Ferdinand PARTENERATE EDUCATVE Ş COLABORĂR ÎNCHEATE: Protocol de colaborare încheiat între Onisifor Ghibu Cluj și Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, tema proiectului Salvamontul aproape de noi POPESCU Carmen, ROTAR Alina 1. Proiectarea activităţii - Am întocmit planificărilor calendaristice respectând toate cerinţele acestei activităţi - Am întocmit planificărilor pe unităţi de învăţare; - Am întocmit programe pentru CDŞ şi aplicarea acestora la clasă; - Am proiectat toate activităţile educaţionale și extracurriculare atât în cadrul activităţilor desfăşurate în şcoală, cât şi în afara ei. 2. Organizarea şi realizarea activităţilor didactice Am desfășurat următoarele acțiuni: - Structurarea şi aplicarea demersului didactic în vederea facilitării învăţării eficiente; - Muncă diferenţiată în activităţile cu elevii în funcţie de nevoile acestora ; - Utilizarea de mijloace şi materiale necesare pentru eficientizarea învăţării ; - Întocmirea de fişe de lucru prin selectarea problemelor pentru o mai bună pregătire a elevilor ; 3. Participarea în mod activ şi implicarea elevilor în activităţile extraşcolare desfăşurate în şcoală - Pregătirea activităţilor practice / aplicative ale procesului de învăţare (obiective, materiale, mijloace, metode, tehnici de lucru) ; - Îndrumarea şi supravegherea elevilor în timpul activităţilor practice / applicative ; - Utilizarea la lecţii a materialelor şi mijloacelor de învăţământ (laboratoare, ateliere, cabinete) specifice disciplinei ; - Utilizarea bazei logistice existente în unitatea de învăţământ (Ael, laboratoare, cabinete, ateliere, soft-uri educaţionale, mijloace audio-video, material didactice. etc.) ; - ntegrarea raţională a auxiliarelor si a resurselor TC în demersul didactic ; 4. Participarea la acţiuni complementare a activităţii de învăţare Am desfășurat următoarele acțiuni: - Aplicarea diferitelor metode de evaluare atât cele tradiționale cât și cele moderne ; - Realizarea baremelor de notare și comunicarea acestora elevilor ; - Aplicarea testelor iniţiale şi interpretarea lor ; - Respectarea ritmicităţii notării şi un număr mare de note pentru a eficientiza rezultatele învățării ; - Formularea și alegerea itemilor în concordanță cu obiectivele evaluării și specificul acesteia toți membri; 5. Managementul clasei de elevi - Am desfășurat următoarele acțiuni: - Aplicarea regulamentului intern al școlii și procedurilor existente la nivelul școlii toți membri; - O bună comunicare cu familia şi cu elevii în vederea sprijinirii lor pentru depăşirea unor probleme ; - Participarea la ședinţe cu părinţii la clasele la care membri catedrei sunt diriginți, dar şi la clase la care sunt doar profesor toți membri catedrei; - Întâlniri cu părinţii în mod individual atât în calitate de diriginte cât şi în calitate de profesor ; - Ore de dirigenţie şi întălniri cu elevii în care au avut loc discuţii despre buna conduită, modele de viaţă, etc.. 6. Managementul carierei şi al dezvoltări personale - Participarea la activitățile metodice pe oraș - prof. DOSZTAL Ferdinand; - Participarea la ședințele de catedră, la consiliile profesorale precum și la consiliile claselor la care predau toți membrii; 34

35 7. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare - Prof. DOSZTAL Ferdinand: Șef Comisia metodică Arte și tehnologii Șef Comisia metodică Comisia pentru perfecționarea și formarea continuă Membru Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală responsabil cu întocmirea Condicii 8. Conduita profesională - Promovarea unei ţinute morale faţă de colegi, educabili şi părinţii acestora toți membri; - Respectarea normelor deontologice potrivit statutului cadrului didactic toți membri. 9. Realizarea atribuţiilor suplimentare din fişa postului - Întocmirea Condicii şcolii pentru profesori (cea curentă și pentru săptămâna Școala Altfel) - Îndrumarea și coordonarea comisiei de organizare a activităților pentru săptămâna Școala Altfel - Suplinirea colegilor absenți 10. Efectuarea serviciului pe școală - Desfășurarea de activități extra școlare și extracurriculare atât organizate la nivel de instituție cât și organizate de către cadrele didactice care fac parte din catedră. Responsabil Comisie metodică:prof. RUS Maria CATEDRA DE ȘTNȚE MEMBR COMSE : Fizică : RUS Maria, NAGY Csilla, BÂLC oan, CHOREAN Cristina Chimie : CÂMPEAN Dana Nelica, BERTE Marcela, MACH Adela, MOLDOVAN Camelia Biologie : RSA Monika, MANOLE Filomela, PETERF Călin, MTRULY Aniko, BLAGA Adrian PARTCPAREA LA CURSUR DE PERFECŢONARE Cadrul didactic participant Nagy Csilla Manole Filomela Data Octombrie- Decembrie Unitatea acreditată/furnizor Centrul de formare pedagogică Teleki C.C.D. Cluj Locul desfăşurării Centrul de formare pedagogică Teleki Sovata C.C.D.Cluj Denumirea cursului ntegrarea educației pt. mediu în cadrul diferitelor discipline școlare Curs de,,evaluare in Educatie ELEV PARTCPANŢ LA CONCURSUR Ş OLMPADE Numele, prenumele, clasa Ciura Antonio, VA Deaconu Victor, VA Data Concursul/ olimpiada Olimpiada de fizică-etapa locală Olimpiada de fizică-etapa Locul desfăşurării,,lucian Blaga,,Lucian Blaga Profesor coordonator Bâlc oan Bâlc oan Premiul 35

36 Starjil Robert, VA Ciura Antonio, VA Ciura Antonio, VA Deaconu Victor, VA Starjil Robert, VA 2018 locală 18 Olimpiada de 01 fizică-etapa 2018 locală Concursul,,MyFiz Concursul,,MyFiz Concursul,,MyFiz Concursul,,MyFiz,,Lucian Blaga Școala Gimnaziala,,oan Bob Școala Gimnaziala,,oan Bob Școala Gimnaziala,,oan Bob Școala Gimnaziala,,oan Bob Bâlc oan Bâlc oan Bâlc oan Bâlc oan Bâlc oan Premiul Premiul Premiul Premiul Kis Denis, V.M. Kolcsar Renáta, V.M. SZekly László, Tamás, V.M. Ujlaki Szabolcs, V.M. 17, 10, 2017 Concursul interjudețean de protecția mediului Xantus Janos Cluj Nagy Csilla Balint Csongor, 10.M. Balint Tamas, 10.M. Pakai Zsofia, 10.M. Nagy Peter, 10.M. Magdas Dalia Braescu Smaranda, V.C. Zahan Renáta, V.B. Olar ulia, V.B. Tarta Xenia, V.B. 17, 10, 2017 anuarie 2018 anuarie 2018 Concursul interjudețean de protecția mediului Xantus Janos Olimpiada de biologie-fza locala Olimpiada de Biologie Faza locala Cluj,,S.Brassai Cluj Nagy Csilla Manole F Peterfi Calin Calificare judet MPLCAREA ÎN PROECTE EDUCATVE, ACTVTĂŢ EXTRACURRCULARE ETC. Cadrul didactic participant Nagy Csilla octombrie martie Data Activitatea Locul desfăşurării Tema Participarea la sărbătoarea Hanuka Bucate alese din bucătăria evreiască Cluj Păzitorii patrimoniuluiistoria și viața evreilor din Cluj între Rus Maria Noiembrie, Balul Bobocilor Cluj Edicatie civică 2017 Rus Maria Noiembrie, 2017 Vizită la,, nstitutul Regional de Dezvoltare Cluj Educație Științifică

37 Manole Filomela si Cercetare,, Noiembrie, 2018 Excursie de studii Viena, Salzburg storia mperiului Habsburgic Manole Filomela Decembrie, 2018 Spectacol de opera,,vaduva vesela Cluj Culturalizare OPȚONALE PROPUSE PENTRU ANUL ȘCOLAR Nr. crt. Clasa Denumirea opționalului Profesor propunător Aria curriculara 1 a X-a Aplicaţii de calcul în chimia organică şi anorganică BERTE Marcela Știinţe Tipul opționalului Disciplină nouă 2 a X-a Componenţi anorganici ai materiei vii 3 a X-a SUBSTANȚE organice în alimentaţie, industrie, medicină şi farmacie 4 a X-a Încălzirea globală între două ipoteze: activitatea umană şi activitatea solară BERT Marcela BERTE Marcela BERTE Marcela Știinţe Știinţe Știinţe Disciplină nouă Disciplină nouă Disciplină nouă 5 a X-a Vitamine BERTE Marcela Științe Disciplină nouă 6 a X-a Aplicaţii de calcul Disciplină nouă BERTE în chimia organică Știinţe Marcela şi anorganică 7 CÂMPEAN Disciplină nouă a X-a Tehnici de laborator Știinţe Dana 8 Ştiinţe Disciplină nouă a X-a Aplicații de calcul CÂMPEAN în chimia organică Dana 9 Disciplină nouă a X-a Aplicații de calcul în chimia organică CÂMPEAN Dana Știinţe a X-a a X-a S a X -as Substanțe organice cu importanța practică Educație pentru sănătate Educație pentru sănătate CÂMPEAN Dana MANOLE Filomela MANOLE Filomela Ştiinţe Știinte Știinte Disciplină nouă Disciplină nouă Disciplină nouă 37

38 a X-a S a X-a a X-a S 16 a X-a S 17 a X-a 18 a V a M Educație pentru sănătate Educație pentru sănătate Mirodenii Educație pentru sănătate Educație pentru sănătate Educație pentru dezvoltare sustenabilă MANOLE Filomela MANOLE Filomela MANOLE Filomela MANOLE Filomela MANOLE Filomela Nagy Csilla Știinte Știinte Știinte Știinte Știinte Științe Disciplină nouă Disciplină nouă Disciplină nouă Disciplină nouă Disciplină nouă Disciplină nouă Parteneriate educative şi colaborări încheiate: 1. Parteneriat încheiat cu,, SALVAMONT CLUJ,, prof. RUS Maria 2. Parteneriat încheiat cu,, CRUCEA ROȘE,, prof. MANOLE Filomela 1. Proiectarea activităţii Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum si adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei: - întocmirea la timp şi în conformitate cu cerinţele specifice disciplinei predate a planificǎrilor anuale şi semestriale + predarea cǎtre persoanele cu responsabilitǎţi specifice; - întocmirea la timp şi în conformitate cu cerinţele specifice a documentelor de evaluare periodicǎ a elevilor; - adaptarea nivelului ştiinţific al disciplinei la nivelul de înţelegere al elevilor - permanent; - acordarea importanţei cuvenite cunoştinţelor cu caracter integrator / interdisciplinar permanent. : - programa şcolară aferentă anului şcolar a fost parcursă integral - realizarea planificărilor calendaristice conform Programei nr.: 5097/ , respectiv nr.: 3458/ ţinându-se seama de recomandările SJ transmise la Consfătuirile profesorilor de fizică, chimie, biologie, de la ȋnceputul anului şcolar - întocmirea unităţilor de ȋnvăţare, care asigură o abordare accesibilă şi atractivă a conţinuturilor ȋn vederea formării competenţelor specifice - în cazul claselor a 7-a.M, a 10-a.M,a X-a, a V-a B, s-a adaptat planificarea lecțiilor la particularitățile clasei: mai multe experimente, probleme experimentale, probleme cu calcule simple, orientate spre înțelegerea fenomenelor ( prof. Nagy Csilla, prof. Rus Maria) mplicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii: - propuneri de opţionale pentru anul şcolar (prof. Manole Filomela, prof. Berte Marcele, prof. Campean Dana, prof. Nagy Csilla) - mplicarea în activităţi de proiectare şi redactare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii - mplicarea în alegerea şi proiectarea CDŞ, CDL. (prof. Manole Filomela, prof. Berte Marcele, prof. Campean Dana, prof. Nagy Csilla) 1.3. Folosirea TC în activitatea de proiectare: 38 - folosirea TC în elaborarea documentelor şi utilizarea internetului în transmiterea / receptarea informaţiilor (PC, imprimantă, scaner, telefon mobil, cu programele aferente) (prof. Mach Adela, prof. Peterfi Călin, prof. Moldovan Camelia, prof. rsai Monika,prof. Bâlc oan ) - la sfârșitul unor unități s au realizat prezentăr i ppt. cu imagini, filmulețe, punând accentul pe aplicațiile unor fenomene fizice (prof. Nagy Csilla, prof. Chiorean Cristina)

39 1.4. Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele, nevoile şi interesele educabililor, precum și cu planul managerial al unităţii: - proiectarea şi planificarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare conexe activităţilor de Dirigenţie (Consiliere şi Orientare)( prof. Nagy Csilla, prof. Rus Maria, prof. Bâlc oan, prof. Manole Filomela, prof. Campean Dana ) - proiectarea activităţii extracurriculare prin care se urmăreste creşterea interesului elevilor pentru studiul ştiinţelor şi dezvoltarea unor competenţe la elevii capabili de rezultate deosebite, proiectarea activităţii extracurriculare conform Programului propus la nivelul şcolii, respectiv : la nivelul clasei a V-a C,,,Ziua Educației-o sărbătoare entru fiecare,,,ziua Mondiala a toleranței, iar în săptămâna,,să știi mai multe să fii mai bun excursia tematică,,să cunoaștem Retezatul (, prof. Bâlc oan) la nivelul clasei a X-a, vizită la NSTTUTUL DE DEZVOLTARE Ș CERCETARE REGONALĂ NORD VEST (prof. Rus Maria ) la nivelul clasei a X a S, vizionarea spectacolului VĂDUVA VESELĂ ( prof. Manole Filomele ) la nivelul clasei a X-a S1, excursie la BAA MARE, (prof. Cîmpean Dana ) la nivelul clasei a V-a m, s- au realizat cu elevii obiecte decorative din materiale reciclabile, activitati de jocuri ecologice, s- a organizat o excursie cu durata de 2 zile la Oradea și Peștera Urșilor. Cu clasa a 6-a M activitățile extracurriculare lunare, au fost : Vizionarea piesei de musical Fii bun până la moarte Pregătire pentru un spectacol de Crăciun Prezentarea unui spectacol de Crăciun la Biserica Reformată de pe strada Donath Pregătirea cadourilor din cutia de pantofi pentru copii săraci și cu dizabilități (prof. Nagy Csilla ) - organizat şi realizat pregătirii elevilor pentru participarea la concursurile şi festivalurile menţionate mai sus şi pregătirea elevilor pentru participarea la Olimpiada de fizică,chimie, biologie - proiectarea activităţii extracurriculare conform Programului propus la nivelul şcolii ȋn săptămâna,,să ştii mai multe, să fii mai bun 2. Organizarea şi realizarea activităţilor didactice Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice: - selectarea / anticiparea tipurilor mari de activitǎţi ce urmeazǎ a fii realizate (predare-învǎţare activ-participativǎ, proiecte, referate, lucrǎri de laborator) şi a formelor de evaluare utilizate + transmiterea informaţiei cǎtre elevi. - selectarea unei bibliografii minimale referitoare la tematica studiatǎ + comunicarea acesteia elevilor. - selectarea / adaptarea metodelor şi mijloacelor utilizate, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale propuse. ( prof. Nagy Csilla, prof. Rus Maria, prof. Bâlc oan, prof. Chiorean Cristina, prof. Manole Filomela, prof. Campean Dana, prof. Berte Marcela, prof. Blaga Adrian, prof. rsai Monika, Prof. Mitay Aniko, Prof, Mach Adela, prof. Peterfi Călin) - integrarea permanentǎ a cunoştinţelor transmise / dobândite / acumulate într-un SSTEM (demonstreazǎ unitatea - coerenţa - consistenţa ştiinţei redusǎ la disciplinǎ şcolarǎ de studiu). - încercǎri de anticipare a dificultǎţilor de înţelegere / acţiune ale elevilor şi a mǎsurilor care trebuie luate în aceste contexte. - desfăşurarea activităţilor practice: disectii pe organe-inima, rinichi, ochi; efectuarea unor preparate histologice (prof. Manole Filomela ) 39

40 - îndrumarea şi supravegherea elevilor în timpul activităţilor practice - evaluarea şi aprecierea lucrărilor practice în funcţie de criterii de apreciere specifice-efectuarea disectiei sau a preparatului microscopic respectiv reprezentarea grafica a celulelor, tesuturilor, structurilor observate si identificarea corecta a structurilor observate (prof. MANOLE Filomela ) 2.3. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate: - obţinerea unui feed-back permanent din partea elevilor referitor la calitatea / ritmul / nivelul activitǎţilor desfǎşurate; - utilizarea unei palete largi de metode / procedee de evaluare şi obţinerea unui feed-back permanent din partea elevilor referitor la evaluǎrile realizate: (formǎ / cantitate / calitate / ritm / nivel); - urmărirea şi verificarea modului în care elevii operează cu informaţiile dobândite şi le transpun în contexte noi, cunoaşterea semnificaţiilor; - aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor; - promovarea procesului de autoevaluare a elevilor, în vederea reducerii eventualelor decalaje dintre evaluare şi autoevaluare ( aşteptări subiective ). - la nivelul catedrei, respectiv al profesorilor de fizică, diseminarea şi discutarea, respectiv evaluarea, ȋn cadrul şedinţelor de catedră, a anumitor abordări ale unor subiecte, cum sunt Legea lui Arhimede (clasa a V-a), Forţa-mărime vectorială (clasa a V-a), Acustica, Unde Mecanice, Utilizarea relaţiilor matematice ȋn rezolvarea problemelor de fizică și chimie (prof. BÂLC oan, Prof. CHOREAN Cristina, prof. NAGY Csilla. Prof.BERTE Marcela, prof. RUS Maria, prof. CAMPEAN Dana ) - de asemenea, discutarea despre orientarea ȋnvăţării fizicii pe formarea competenţelor şi reducerea memorării mecanice a unor legii, relaţii, principii etc. - în vederea optimizării temelor de casă stabilirea, la nivelul catedrei, a unui volum adecvat al acestora 2.4. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat: - împreună cu elevi din întreaga școală, realizarea unei acțiuni caritabile în vederea înt-ajutorării unei eleve din școala noastră cu grave probleme de sănătate - analiza celor 4 proiecte de Planuri cadru pentru liceu Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de,,a învăţa să înveţi : - urmărirea formării competenţelor de abordare a unei probleme de fizică (stabilirea sistemului fizic, a fenomenelor, identificarea mărimilor fizice şi a relaţiilor dintre ele etc) - preocuparea pentru dezvoltarea la elevi a capacităţilor de a culege şi de a structura informaţiile 3. Evaluarea rezultatelor învăţării: 3.1. Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare: 40 - în vederea autoevaluării şi reglării activităţilor de ȋnvăţare, s -au analizat cu elevii claselor a X-a rezultatele obţinute la teze şi s-au discutat criteriile de evaluare aplicate ȋn acest caz - testele aplicate conțin punctajul pentru fiecare item, iar notele acordate au fost însoțite de argumentări, pentru înțelegerea criteriilor folosite 3.2. Aplicarea testelor predictive, interpret area şi comunicarea rezultatelor: - formularea itemilor în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării şi standardelor de performanţă - aplicarea testelor predictive ( iniţiale ) la clasele noi preluate sau cele de început de ciclu de scolarizare (cls. V şi X), interpretarea comunicarea discutarea rezultatelor. - Rezultatele testelor predictive le-am comunicat elevilor iar măsurile de remediere stabilite le-am aplicat până la sfârşitul semestrului. Aceste teste au vizat competenţe generale: explicarea unor fenomene observate ȋn viaţa cotidiană, proprietăţi şi mărimi fizice, descrierea şi explicarea funcţionării unor aplicaţii ale fizicii, chimiei, biologiei şi rezolvarea de probleme.

41 - toate clasele au înregistrat progrese pe parcursul semestrului, așa cum reiese din tabelul următor: (prof. Bâlc oan ) Clasa V A V B V C V D V E VA V C V D X S1 Media la 6,73 6,62 5,75 7, ,52 7,28 6,31 6,05 testele initiale Media la sfarsitul semestrului 8,88 8,04 8,73 8,89 6,61 8,42 9,00 8,86 8, Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică: - aplicarea unor instrumente de evaluare de tipul itemilor din testele aplicate la Examenul de Bacalaureat, urmărirea şi verificarea modului în care elevii operează cu informaţiile dobândite şi le transpun în contexte noi, cunoaşterea semnificaţiilor - aplicarea instrumentelor de evaluare de tipul itemilor din testele aplicate la Evaluarea Naţională şi PSA, ȋn limitele programei, urmărirea familiarizării elevilor cu astfel de teste 3.4. Promovarea autoevaluării si interevaluării: - promovarea procesului de autoevaluare a elevilor, în vederea reducerii eventualelor decalaje dintre evaluare şi autoevaluare ( aşteptări subiective ); - implicarea activă şi conştientă a elevilor în procesul de interevaluare, prin formularea unor itemi de evaluare şi justificarea deciziilor luate. valorificarea activităţilor cu caract er de autoevaluare / inter-evaluare colegială în procesul individual de învăţare: asistente la orele colegilor de catedra 3.5. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali: - satisfactia beneficiarilor educaționali a fost evaluată prin chestionare si mai ales discutii cu elevii, dar si cu părintii - completarea unor chestionare oferite de CEAC Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor învăţării: - realizarea actualizării portofoliului profesional şi dosarului personal al profesorului - susţinerea elevilor în procesul de elaborare a propriului portofoliu educaţional, prin acumularea unor date şi rezultate reprezentative pentru evoluţia lor socială şi educaţională 4. Managementul clasei de elevi Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi: - asigurarea unui climat plǎcut în clasǎ, propice pentru motivarea elevilor şi implicarea lor activă şi conştientă în activitatea instructiv-educativǎ; - monitorizarea permanentǎ a elevilor pe durata desfǎşurǎrii activitǎţilor instructiv-educative; - încercǎri de anticipare a dificultǎţilor de înţelegere / acţiune ale elevilor şi a mǎsurilor care trebuie luate în aceste contexte; - rezolvarea / gestionarea situaţiilor speciale care au intervenit (dificultǎţi de înţelegere, neatenţie, lipsǎ de concentrare, discuţii între elevi, comentarii inoportune); Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale: 41 - cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor şi situaţiilor.

42 4.3. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor: - planificarea şi realizarea lectoratelor şi orelor pentru consilierea elevilor şi părinţilor. - elevii cu CES la clasele la care există sunt identificați şi este adaptat modul de abordare la specificul fiecăruia. - în cazul elevilor identificati ca fiind capabili de performanţă şi pe care am reuşit să-i atragem am organizat şi susţinut pregătire suplimentară Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică: - motivarea elevilor pentru implicarea activă şi conştientă în procesul educaţional formal constituie o preocupare permanentă a profesorului; - o modalitate eficientă de motivare a elevilor o constituie diseminarea unor exemple de bună practică extrase din grupul clasei, din familie sau din socieate. - responsabilizarea elevilor 5. Managementul carierei şi al dezvoltări personale Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la programele de formare continuă / perfecţionare: - valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la programele de formare continuă/perfecţionare din anii anteriori, prin modul de selectare şi organizare a conţinuturilor învăţării, a integrării acestora în micro şi macrosisteme, prin modalităţile de motivare a elevilor; - participare, în calitate de profesori corectori/evaluatori, la faza locală a Olimpiadei 2018 (ianuarie şi februarie 2018). - coordonarea /desfǎşurarea activitǎţilor de pregǎtire suplimentarǎ a unor elevi de liceu în vederea participǎrii la Examenul Naţional de Bacalaureat şi la examenele de admitere la diverse facultǎţi. - participarea la cursurile de formare obligatorie, o dată la 5 ani: perfectionare metodist 5.2. mplicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei / catedrei /responsabil: - participarea la activităţile metodice organizate la nivelul comisiei/catedrei de specialitate din cadrul şcolii; - pǎstrarea / menţinerea unei legǎturi permanente cu informaţiile / noutǎţile legate de disciplina şcolarǎ, prin accesarea site-urilor.s.j. Cluj şi a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice+ participarea la întâlnirile periodice cu profesorii de specialitate (FZCĂ, CHME, BOLOGE), convocate de inspectorul de specialitate. - participarea la consfătuirile cadrelor didactice de biologie, membru in consiliul consultativ al disciplinei,membru in cadrul grupului de lucru implicat in analiza programelor de biologie cls V-V; membru in echipa de lucru implicata in elaborarea Compendium- ului pentru clasa a V a; membru al echipei implicata in elaborarea subiectelor Olimpiadei Judetene de Biologie (prof. Manole Filomela ) 5.3. Realizarea / actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal: - realizarea actualizării portofoliului profesional şi dosarului personal al profesorului prin completare cu noutăţi legislative şi documente justificative 5.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unit ăţii (cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii - familiile elevilor): - adoptarea şi manifestarea unei atitudini empatice, conciliante; - manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament), respectarea şi promovarea deontologiei profesionale; - transmiterea informaţiilor necesare, la timp şi în conformitate cu cerinţele, colegilor responsabili, secretariatului şi conducerii şcolii. 42

43 - dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii - familiile elevilor) prin adoptarea şi manifestarea unei atitudini empatice, conciliante; - completerea documentelor solicitate de Secretariatul / Conducerea şcolii şi a celor referitoare la Monitorizarea Absenţelor şcolare. 6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale: 6.2. Promovarea ofertei educaţionale: - discuţii informale / nonformale cu colegii profesori din alte instituţii de învăţământ 6.3. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, competiţii, concursuri, activităţi extracurriculare şi extraşcolare: - discuţii informale / nonformale cu elevii care vin / pleacă din şcoală; - implicarea părinţilor în activităţile extracurriculare şi extraşcolare desfăşurate; - sprijinirea elevilor pentru pregătirea examenului de Bacalaureat şi a celui de admitere la diverse facultăţi. - participare cu 4 elevi la faza locală a Olimpiadei de Fizică (prof. Bâlc oan ). - profesor-grupa de excelenta clasa a 11 a, (prof. Manole Filomela ) - elaborarea subiectelor pentru Olimpiada de Biologie, faza locala,, (prof. Manole Filomela - corector in cadrul Olimpiadei de Biologie, faza locala, (prof. Manole Filomela ) 6.4. Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate: - monitorizarea permanentǎ a elevilor pe durata desfǎşurǎrii activitǎţilor instructiv-educative; - efectuarea cu responsabilitate a serviciului pe şcoală, conform programării; - rezolvarea / gestionarea situaţiilor speciale care au intervenit (dificultǎţi de înţelegere, neatenţie, lipsǎ de concentrare, discuţii între elevi, comentarii inoportune); - participarea la Simularea de incendiu desfăşurată în şcoală; - adoptarea / manifestarea unei atitudini de combatere a violenţei fizice şi verbale, a comportamentelor nesănătoase din mediul şcolar Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a m uncii şi de PS şi SU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare: - prelucrarea acestor norme şi proceduri specifice (PS / SU) elevilor şi responsabilizarea lor permanentă. - respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PS şi SU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare prin prelucrarea acestor norme elevilor şi responsabilizarea; lor permanentă - desfăşurarea punctuală a unor activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate mplicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei: - popularizarea exemplelor de bună practică din clasă / şcoală; - calitatea vieţii şcolare are o mare influenţă asupra evoluţiei viitoare a oricărui individ. 7. Conduita profesională Manifestarea atitudinii morale şi civice(limbaj, ţinută, respect, comportamen - lipsa conflictelor de orice tip cu elevii, părinţii, colegii, personalul şi conducerea şcolii; - implicare în activităţile desfăşurate în şcoală, cu evitarea exceselor /derapajelor de limbaj, ţinută şi comportament. - manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament), prin respectarea şi promovarea deontologiei profesionale; Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale: - aplicarea practică a normelor de etică socială şi profesională în toate interacţiunile din domeniul instructiv educativ. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTCĂ 43

44 - implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei şcolare, prin popularizarea exemplelor de bună practică. - Colegi / prieteni care au reuşit... - Puterea exemplului pozitiv. - Comunicare empatică şi respect interpersonal. - Viaţa şi activitatea unor oameni de ştiinţă diseminare de informaţii. Responsabil Comisie metodică:prof. Pelea Carmen CATEDRA DE GEOGRAFE... PARTCPAREA LA CONFERNŢE Ș SMPOZOANE JUD./NAŢ. Cadrul didactic participant Pop Vasile Viorel Data Activitatea Locul desfăşurării Tema Concursul și Simpozionul nternațional de Fotografie Geografică Porumbița albă Ciuruleasa Alba Jud Rolul Fotografiei in predarea Geografiei MPLCAREA ÎN PROECTE EDUCATVE, ACTVTĂŢ EXTRACURRCULARE ETC. Cadrul didactic participant Pelea Carmen Pelea Carmen Pelea Carmen Pelea Carmen Pelea Carmen Pelea Carmen Data Activitatea Locul desfăşurării Octombrie 2017 Vizită la Muzeul de Mineralogie U.B.B Octombrie 2017 Vizită la Librăria Humanitas Librăria Humanitas Noiembrie Vizita Muzeul Satului Muzeul 2017 Satului Noiembrie 2017 Octombrie 2017 Noiembrie 2017 Expediție Pădurea Hoia Standuri cu vânzare Lic. T. Onisifor Ghibu Excursie Sighetul Marmației Cimitirul Vesel de la Săpânța Borbei Carmen oct.-noi. - de prevenire a consumului de droguri Carmen Trasca Noiembie 2017 Excursie Traseu Sighetul Marmației scoala Tema Alcătuirea scoartei terestre Cărți noi apărute Așezări rurale-corelarea noțiunilor noi cu cele din orizontul local Rolul pădurii în pastrarea calității mediului înconjurător Colectarea de fonduri în scopuri caritabile Vizită la închisoarea de la Sighetul Marmației Vizită Mănăstirea Bârsana Vizită Cimitirul Vesel de la Săpânța Adolescenta-drum cu prioritate Proiect Erasmus + Empowering Young Visually mpared To Stand-Up For nclusive Policy (EMVSON) Reforms 44

45 ELEV PARTCPANŢ LA CONCURSUR Ş OLMPADE Numele, prenumele, clasa Gherghescu Dumitru V B Hoza Alexandru V B elciu Daria V C Harabagiu Daria V D Grosan Claudiu V C Data Concursul/ olimpiada Concursul National de Geografie Terra Concursul National de Geografie Terra Concursul National de Geografie Terra Concursul National de Geografie Terra Concursul National de Geografie Terra Locul desfăşurării Scoala Gimnaziala on Agarbiceanu Scoala Gimnaziala on Agarbiceanu Scoala Gimnaziala on Agarbiceanu Scoala Gimnaziala on Agarbiceanu Scoala Gimnaziala on Agarbiceanu Profesor coordonator Borbei Carmen Borbei Carmen Borbei Carmen Borbei Carmen Borbei Carmen Premiul Calificare pt. faza judeteana cu nota10 Calificare pt. faza judeteana cu nota 9.80 Calificare pt. faza judeteana cu nota 9.60 Calificare pt. faza judeteana cu nota 9.40 Calificare pt. faza judeteana cu nota 8.60 Onaca Patricia V C Boldor Bogdan V D Concursul National de Geografie Terra Concursul National de Geografie Terra Scoala Gimnaziala on Agarbiceanu Scoala Gimnaziala on Agarbiceanu Borbei Carmen Borbei Carmen Calificare pt. faza judeteana cu nota 8.30 Calificare pt. faza judeteana cu nota Proiectarea activităţii Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum si adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei:... - S-a întocmit conform programei, respectând reglementările privind conţinutul şi forma documentelor şcolare (proiectare anuală, semestrială şi pe unităţi de invăţare). Conţinutul planificărilor a fost corelat cu competenţele specifice. - Proiectarea curriculară conţine situaţii de învăţare care vizează dezvoltarea la elevi a unor abilităţi utile. Documentele şcolare au fost întocmite la timp, transmise în format electronic responsabilului ariei curriculare,,om și Societate şi prezentate conducerii şcolii. Am participat la Consfatuirile profesorilor de GEOGRAFE pe județ. Proiectarea didactica si succesiunea lectiilor au fost concepute pe baza evaluarii initiale si particularitatilor de varsta ale elevilor, astfel incat să asigure parcurgerea integrala a materiei, adaptand continuturile pentru nivelul de intelegere al elevilor. - Proiectarea planificărilor anuale și semestriale pentru orele de Orientare școlară și profesională, în calitate de prof. diriginte ( Borbei Carmen și Pelea Carmen). 45

46 1.3. Folosirea TC în activitatea de proiectare: - nformarea științifică de specialitate și perfecționarea on-line s-a bazat pe utilizarea softurilor educaționale în lecția standard. Documentele școlare au fost elaborate electronic și apoi listate Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele, nevoile şi interesele educabililor, precum și cu planul managerial al unităţii: - Proiect Erasmus+ in parteneriat cu Asociatia Babilon Travel ( Trașcă Carmen) 2. Organizarea şi realizarea activităţilor didactice Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice: - În vederea realizarii activitatilor, s-au utilizat strategii didactice care asigura caracterul aplicativ al invatarii si formarea competențelor specifice. - Pentru desfasurarea lectiilor intr-un mod cat mai atractiv s-a utilizat material didactic diversificat: atlase geografice, fise de lucru, material video si audio si s-au aplicat metode moderne activparticipative 2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice-inclusiv resurse TC: Metode de predare invatare folosite in procesul -E: - explicația, expunerea, problematizarea, învățarea bazată pe proiect, învățarea prin descoperire, povestirea, algoritmizarea, cubul, hârtia de un minut, experimentul - elevii au fost încurajați în utilizarea informațiilor de specialitate prin accesarea internetului și prezentarea video a unor proiecte la orele de geografie Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate: - Diseminarea, evaluarea si valorizarea activitatilor realizate s-a facut prin organizarea de concursuri pe grupe de elevi si activitati extracuriculare Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat: -..Am coordonat standul clasei a XS2 în scopul strângerii de fonduri care vor fi folosite în scopuri caritabile. (Pelea Carmen) -... Am organizat și coordonat activități cu deplasare în teren, excursii și vizite în localitate dar și excursie pe traseu în afara localității, toate activitățile realizate având un caracter educativ. ( Pelea Carmen) -...voluntar in Asociatia Babilon Travel.( Carmen Trașcă) 2.5. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de,,a învăţa să înveţi : - Formarea deprinderilor de studiu individual si in echipa in vederea formarii/dezvoltarii competentei de "a invata sa inveti" s-a realizat in comun cu dirigintii catorva clase la care predau in vederea ameliorarii parcursului scolar al elevilor cu dificultati, prin particulizarea activitatilor de invatare (remediere sau performanta). Am utilizat tehnici de stimulare a creativității, a motivației pentru învățare prin integrarea tehnologiilor moderne. 3. Evaluarea rezultatelor învăţării: 3.1. Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare: - Evaluarea atât în scris cât și evaluarea orală s-a făcut cu respectarea criteriilor de evaluare și a punctajului anunțat.rezultatele evaluărilor au fost discutate, explicate iar baremul de evaluare a fost cunoscut de elevi. Rezultatele tezelor au fost discutate și analizate în timpul orei. Au fost lămurite toate problemele apărute și discutate individual atunci când a fost cazul. 46

47 3.2. Aplicarea testelor predictive, interpret area şi comunicarea rezultatelor: - În cadrul ședinței catedrei de geografie, am elaborat subiecte unice pentru testele inițiale, pe nivele de clase, iar în urma evaluării rezultatelor, s-au întocmit măsuri remediale pentru îmbunătățirea situației la învățătură la materia geografie Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică: - Am utilizat instrumente de evaluare variate ( orală, scrisă, referate, proiecte, lucrări practice, individuale și în grup.) 3.4. Promovarea autoevaluării si interevaluării: - Pe baza baremului de evaluare, fiecare elev a avut posibilitatea de a-și autoevalua rezultatele învățării. - La evaluarea orală elevii clasei au avut posibilitatea de a evalua răspunsurile colegilor lor, justificând nota dată Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali: - Evaluarea s-a făcut prin discuții libere cu elevii clasei dar și discuții individuale. 3.6.Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor învăţării: - Evaluarea bazată pe proiecte, referate, portofolii este o parte importanta în evaluarea la materia geografie. - -Prin specificul materiei, elevii completează hărți mute, parte importantă în fixarea cunoștințelor, hărți care sunt anexate în portofoliul fiecărui elev și apoi evaluate. 4. Managementul clasei de elevi Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi: - Am incercat stabilirea unui cadru adecvat pentru desfasurarea activitatilor in conformitate cu particularitatile clasei. S-au stabilit reguli de conduită la începerea orei, răspunsul prin ridicarea mâinii, folosirea unui ton politicos pentru exprimarea unor nevoi personale sau la intervenția în timpul orei. - Nu au existat situații conflictuale Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale: - Am monitorizat comportamentul elevilor, ne-am implicat in gestionarea situatiilor conflictuale, am tratat diferentiat elevii in fuctie de situatia care se impunea, am motivat elevii prin valorizarea exemplelor de buna practica (discutii cu parintii elevilor cu probleme, telefonic sau prin solicitarea prezentei acestora la scoala, comunicarea permanenta cu dirigintii claselor la care predăm) 4.3. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor: - Colaborăm cu diriginții claselor la care predăm, pentru o mai bună cunoaștere a problemelor și nevoilor personale ale elevilor. Copiii cu probleme de grave de sănătate dar și cei cu CES sunt tratați diferențiat atât în procesul de învățare dar și evaluare Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică: - Elevii au fost motivați prin prezentarea activității, colegilor participanți la activități de voluntariat sau prin prezentarea referatelor în urma expediției în pădurea Hoia și vizita la Muzeul Satului, Muzeul de Mineralogie etc. 5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale. 47

48 5.2. mplicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei / catedrei /responsabil: - Elaborarea raportului de activitate pentru anul scolar în calitate de responsabil al catedrei de geografie - Elaborarea Planului de Masuri pentru remedierea si imbunatatirea situatiei la invatatura pentru anul școlar Elaborarea Planului Managerial pentru anul școlar la catedra de geografie - Elaborarea raportului de activitate pe semestrul al aului școlar , la catedra de geografie - Am analizat împreună cu membrii catedrei,manualele propuse și aprobate de Ministerul Educației pentru clasa a-v-a Realizarea / actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal: - A fost actualizat portofoliul profesional, dosarul catedrei de geografie și dosarul personal Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii - familiile elevilor): - Există o colaborare permanantă cu membrii catedrei de geografie, personalul școlii, echipa managerială a liceului iar cu elevii există o relație reciprocă de respect. 6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale: - Am incheiat un parteneriat intre Onisifor Ghibu si Asociatia Babilon Travel si am reprezentat liceul la proiectul Erasmus + EMVSON in calitate de asistent coordonator prof. Trașcă Carmen 6.3. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, competiţii, concursuri, activităţi extracurriculare şi extraşcolare: - Am promovat imaginea unităţii de învăţământ prin rezultatele obţinute de elevi la faza locală a Concursului National de GeografieTerra (7 elevi calificati la faza judeteană). - Am făcut parte din comisia de evaluare la Olimpiada de Geografie şi Concursul Naţional de Geografie Terra ( faza locală). CATEDRA DE STORE Responsabil Comisie metodică:prof. Fazakas-Sofian lariana MPLCAREA ÎN PROECTE EDUCATVE, ACTVTĂŢ EXTRACURRCULARE ETC. Cadrul didactic participant Fazakas-Sofian lariana Beres Monica Marginean Sonia Data Activitatea Locul desfăşurării 6 oct. Holocaustul in storie Liceul 2017 Teoretic Onisifor Ghibu Tema Comemorarea zilei Holocaustului 48 Tosa Viorel 6 oct Hocaustul - o cumplită tragedie a omenirii UBB Facultatea de storie Comemorarea zilei Holocaustului

49 Pop Amalia Pelea Carmen Fazakas-Sofian lariana Fazakas-Sofian lariana Tosa Viorel Beres Monica Fazakas-Sofian lariana Marginean Sonia 2 nov nov nov Excursie Transilvania Romania in pragul centenarului Sighet Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Expozitie fotografica Aniversarea zilei nationale Fazakas-Sofian lariana Cenan Laura Tivadar Monica 18 dec Un dar de Craciun Liceul Tehnologic Special pentru Deficienti de Auz Cluj- Activitate caritabila Opţionale elaborate: Prof. Toșa Viorel Constituțiile României Clasa a X-a S2 Prof. Fazakas-Sofian lariana Castelul in Evul Mediu Clasa a V-a A, C, D Parteneriate educative şi colaborări încheiate: Parteneriat educational cu Liceul Tehnologic Special pentru Deficienti de Auz, Cluj- 1. Proiectarea activităţii Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum si adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei: - Toti membrii catedrei au elaborat la timp planificările anuale, semestriale și a unităților de învățare, atât pentru storie, cât şi pentru dirigenţie, în acord cu metodologia recomandată şi actualizarea ei; s-au utilizat eficient documentele curriculare (programa, manualele, ghidurile, suporturile de curs, soft-urile etc.), ţinând cont de principiile didacticii moderne. - Toate documentele școlare, planificările, proiectarea procesului instructiv-educativ au fost realizate conform metodologiei și legislației în vigoare, au avizul direcțiunii unității școlare și în alcătuirea lor s-a ținut cont de particularitățile fiecăriei clase, de vârsta și interesele elevilor; 1.2. mplicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii: - În alegerea CDȘ și CDL, membrii catedrei s-au implicat la nivelul unității școlare prin desfășurarea de lectorate cu părinții, întâlniri individuale, consultarea elevilor și consilierea lor socio-profesională (v. portofoliul dirigintelui). - În proiectarea didactică de specialitate s-au reflectat particularitățile geografice, demografice, etnice, sociale, economice şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea şcolară; 1.3. Folosirea TC în activitatea de proiectare: - Pentru folosirea la clasa a metodelor activ-participative, toti membrii catedrei au realizat materiale didactice cu ajutorul TC: fișe, chestionare, teste, proiecte și prezentări power point, referate etc; 49

50 1.4. Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele, nevoile şi interesele educabililor, precum și cu planul managerial al unităţii: - Toti membrii catedrei au proiectat activitățile extrașcolare/extracurriculare pentru atingerea obiectivelor din curricula școlară. n plus, au elaborat documente proiective pentru activitățile extracurriculare ( planuri pentru efectuarea unor vizite, excursii, proiecte educative). - Beneficiarii educației (elevii, părinții) au primit informațiile necesare pentru desfășurarea tuturor activităților extrașcolare și și-au exprimat acordul pentru realizarea lor. Majoritatea proiectelor extrașcolare pe care le-au elaborat vizează direcțiile strategice educative ale școlii (educație civică: acțiuni caritabile, colaborare cu poliția) Organizarea şi realizarea activităţilor didactice Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice: - Toti membrii catedrei au utilizat în cadrul activității didactice metode și strategii, care să asigure caracterul aplicativ al învățării (cum realizez un proiect, portofoliu, eseu, cum mă pot implica pentru a găsi soluții la diverse probleme personale, școlare, sociale, morale; ce presupune o acțiune caritabilă, ș.a) 2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice-inclusiv resurse TC: - Pentru prezentarea proiectelor elevilor toti membrii catedrei au utilizat resursele și mijloacele moderne oferite de școală și părinți (laptop-uri, video-proiectorul,etc.) De asemenea, toti membrii catedrei au integrat resurse specifice disciplinei: hărți, atlase de artă, culegeri de texte istorice, auxiliare curriculare etc Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate: - Rezultatele obținute de elevi în cadrul activităților educative au fost comunicate de toti membrii catedrei la timp atât elevilor, cât și părinților, în vederea îmbunătățirii învățării. nformațiile primite de la părinți și elevi privind măsurile de îmbunătățire a situației școlare, atitudinale, morale au fost recepționate și valorificate. În procesul educativ ulterior s-au constatat ameliorări și rezultate pozitive, chiar dacă uneori mici, de aceea, colaborarea elev-profesor/școală-părinte a continuat constat și comunicarea a fost mai frecventă Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat: - Toti membrii catedrei au organizat și derulat activtăți extrașcolare și de voluntariat în vederea dezvoltării instituționale; 2.5. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de,,a învăţa să înveţi : - Toti membrii catedrei au indrumat si pregatit elevii capabili de performanță prin ore de consultații suplimentare, iar cei cu nevoi speciale au fost sprijiniți și ajutați în cadrul unor activități adaptate și prin aplicarea unor metode specifice în colaborare cu părinții și consilierul școlii. 3. Evaluarea rezultatelor învăţării: 3.1. Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare: - Rezultatele învățării obținute în urma evaluării orale, scrise, a participării la concursuri și olimpiade au fost comunicate elevilor și părinților, de catre toti membrii catedrei. Notele au fost trecute în catalog în prezența elevilor. Testele folosite de toti membrii catedrei, au fost elaborate conform metodologiei prin realizarea baremului de notare, a elaborării de indicatori și descriptori de performanță pentru fiecare competență; 3.2. Aplicarea testelor predictive, interpret area şi comunicarea rezultatelor: - Testele predictive aplicate, acolo unde a fost cazul, au fost interpretate de membrii catedrei, iar rezultatele au fost comunicate elevilor; 3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică: 50

51 - În evaluarea elevilor, toti membrii catedrei au folosit si alte instrumente complementare, precum portofoliul, proiectul, chestionarul; 3.4. Promovarea autoevaluării si interevaluării: - Toti membrii catedrei au promovat autoevaluărea și interevaluarea, ca metode complementare de evaluare Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali: - Toti membrii catedrei au evaluat satisfactia beneficiarilor educaționali prin chestionare si discutii cu elevii, dar si cu părintii Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor învăţării: - Toti membrii catedrei au coordonat elaborarea portofoliului personal, ca instrument de evaluare, la optional, dar si la orele de storie. 4. Managementul clasei de elevi Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi: - Toti membrii catedrei au aplicat și respectat ROF-LSP și ROFUP, iar în orele de consiliere și orientare au prelucrat elevilor normele necesare cunoașterii responsabilităților și drepurilor ce li se cuvin; au întocmit documentele necesare în calitate de diriginte (planificările orelor de dirigenție, fișele individuale ale elevilor, graficul desfășurării activităților extrașcolare, etc); 4.2. Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale: - Pentru elevii cu probleme de comportament toti membrii catedrei au colaborat cu părinții, direcțiunea, colegii, consilierul școlii Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor: - Pentru elevii cu CES sau cu probleme de sănătate, de comportament, toti membrii catedrei au colaborat cu părinții, direcțiunea, colegii, profesorii itineranti, consilierul școlii. În calitate de profesori de istorie sau de diriginti au participat la consiliul clasei, consiliul profesoral în vederea rezolvării problemelor de consiliere Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică: - Toti membrii catedrei au motivat elevii pentru învățare, formarea deprinderilor de studiu, dar și responsabilizarea și implicarea în activități de bună practică (îngrijirea plantelor, curățenia în clasă, în spațiul școlar și în afara lui, ajutorul oferit celorlalți, vountariat, punctualitate, corectitudine, colegialitate și respect reciproc, încurajarea și aprecierea bunelor comportamente). 5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la programele de formare continuă / perfecţionare: - Prof. Fazakas-Sofian lariana este înscrisă la gradul didactic ; 5.2. mplicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei / catedrei /responsabil: - În primul semestru, toți membrii catedrei au participat la activitatea metodică organizată la Colegiul Național Emil Racovita Realizarea / actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal: - Toti membrii catedrei si-au intocmit portofoliul personal si cel profesional conform fișei anexe CEAC-LSP Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii - familiile elevilor): - Toti membrii catedrei s-au implicat în activitatea de comunicare și relaționare atât în interiorul, cât și în afara unității de învățământ ( cu elevii, personalul școlii, echipa managerială, părinții, alti actori implicați în procesul de educație, membrii comunității) în vederea valorificării oportunităților privind dezvoltarea unor competențe, formarea deprinderilor, abilităților, manifestarea atitudinii proactive, moral-civice pozitive, dar și în scopul identificării oportunităților privind orientarea socio-profesională. 6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale: 51

52 - Toti membrii catedrei au susținut acțiunile școlii și s-au implicat în activitățile care au vizat proiectele sociale cu scop caritabil: Un dar de Crăciun (prof. Fazakas-Sofian lariana), la cele de relaționare, socializare, recreere, cunoaștere și respect reciproc precum Balul Bobocilor, Halloween, toate implicând și latura umanitară. - În anul școlar , se desfășoara în continuare proiectul de parteneriat cu Liceul Tehnologic Special pentru Deficienti de Auz încheiat în anul școalar , de prof. Fazakas-Sofian lariana Promovarea ofertei educaţionale: Toti membrii catedrei au promovat oferta educationala a institutiei Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, competiţii, concursuri, activităţi extracurriculare şi extraşcolare: - Olimpiadele și concursurile de storie se vor desfășura în semestrul al -lea Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate: - Toti membrii catedrei au organizat, cadrul orelor de dirigentie si de Cultura Civica, activitati de prevenire si combatere a violentei, precum si a comportamentelor nesanatoase in mediul scolar, familie si societate Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PS şi SU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare: - Toti membrii catedrei au respectat normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii de PS și SU pentru activitățile desfășurate; de asemenea, toti membrii catedrei si-au îndeplinit sarcinile suplimentare din fișa postului: serviciul pe școală, acte de siguranță și protecție a copiilor, supraveghere lor în afara programului de curs pentru îndeplinirea unor sarcini suplimentare, pentru relizarea unor proiecte; toti membrii catedrei au completat fișele de raportare, au realizat diverse raportări pentru comisiile din școală (ex. am completat lunar fișa de monitorizare a absențelor, serviciul pe scoala ș.a), și departamentul secretariat; 6.6. mplicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei: - Toti membrii catedrei s-au implicat activ in crearea unei culturi a calitatii la nivelul organizatiei. 7. Conduita profesională Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament): - Față de colegi, educabili, părinții acestora, toti membrii catedrei au manifestat o atitudine respectuosă, deschisă comunicării, colaborării și înțelegerii; Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale: - În cadrul orelor de curs și a celor de consiliere și orientare, toti membrii catedrei au respectat normele deontologice potrivit statutului reprezentat. CATEDRA DE SOCO-UMANE Responsabil Comisie metodică:prof.pop Amalia PARTCPAREA LA CURSUR DE PERFECŢONARE Cadrul didactic participant Crisan Raluca Data Noiembrie 2017 ianuarie 2018 Unitatea acreditată/furnizor Asociatia Romana pentu Dezvoltare si novatie Cluj Locul desfăşurării Gradinita Neghinita Cluj-,â On line Denumirea cursului nterventia sistemica in educatie pentru sanatate Abordare medicala, psihosociologica si pedagogica 52

53 ELEV PARTCPANŢ LA CONCURSUR Ş OLMPADE Numele, prenumele, clasa Nut Alexandru Data 27 ian Concursul/ olimpiada Olimpiada de socio-umane Locul desfăşurării Colegiul tehnic Energetic Profesor coordonator Pop Amalia Premiul MPLCAREA ÎN PROECTE EDUCATVE, ACTVTĂŢ EXTRACURRCULARE ETC. Profesor: Pop Amalia Cadrul didactic participant Data Activitatea Locul desfăşurării Tema Pop Amalia Octombrie -educativă cultural artistică Teatrul -opera Rigoletto 2017 Național Pop Amalia Noiembrie educativă cultural artistică Teatrul Anotimpurile 2017 Național Pop Amalia anuarie educativă cultural artistică Teatrul Spărgătorul de nuci 2017 Național Pop Amalia Octombrie 2017 nformativ educativă nchisoarea de la Sighet Tehnici represive ale perioadei comuniste Pop Amalia Octombrie Educativă, cultural artistică Mănăstirea Arta bisericească 2017 Bârsana Pop Amalia Octombrie 2017 Educativă, cultural artistică Cimitirul vesel Arta populară românească Cadrul didactic participant Data Activitatea Locul desfăşurării Crisan Raluca 30 Dezvoltare personala Liceul octombri Teoretic e Onisifor Ghibu, Clasa a V a E Tema Opţionale elaborate: Profesor: Pop Amalia Teorii psihanalitice-clasa a Xa Psihologia influenței sociale-clasa a Xa Sociologia familiei-clasa a X Etică aplicată-clasa a X-a Hermeneutica iubirii-clasa a X-a storia filosofiei-clasa a X-a Antropologie culturală-clasa a X-a 1. Proiectarea activităţii. 1.1Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum si adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei:.. -.Programele școlare au fost respectate și elaborate în conformitate cu normele aflate în vigoare 1.2. mplicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii: - membrii catedrei au propus pentru anul școlar opționale 1.3. Folosirea TC în activitatea de proiectare: - documentele școlare au fost redactate cu ajutorul TC 53

54 1.4. Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele, nevoile şi interesele educabililor, precum și cu planul managerial al unităţii: - s-au organizat, lunar, activități cultural artistice, științifice sau educative 2. Organizarea şi realizarea activităţilor didactice Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice: - strategiile didactice utilizate în predare au fost selectate în conformitate cu principiul aplicabilității cunoștințelor în viața cotidiană 2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice-inclusiv resurse TC: - s-au utilizat resursele și materialele oferite de școală 2.3. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate: - s-a realizat diseminarea, valorizarea și evaluarea activitățiilor școlare și extrașcolare realizate 2.4. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat: - memrii catedrei au organizat și au participat la realizarea acțiunilor de voluntariat desfășurate în școala noastra în perioada săptămânii Școala altfel - Am coordonat standul clasei a XS2 în scopul strângerii de fonduri care vor fi folosite în scopuri caritabile. (Amalia Pop) - Am organizat și coordonat activități cu deplasare în teren, excursii și vizite în localitate dar și excursie pe traseu în afara localității, toate activitățile realizate având un caracter educativ. ( Amalia Pop) 2.5. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de,,a învăţa să înveţi : - s-au format deprinderi de studiu individual prin intermediul cerințelor de evaluare care aveau în vedere realizarea de proiecte pe teme liber alese de către elevi 3. Evaluarea rezultatelor învăţării: 3.1. Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare: - criteriile și procedurile de evaluare au fost transparente 3.2. Aplicarea testelor predictive, interpret area şi comunicarea rezultatelor: - s-au aplicat astfel de teste 3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică: - s-au utilizat teste de evaluare cu itemi diversificați 3.4. Promovarea autoevaluării si interevaluării: - s-a promovat autoevaluarea în mod curent și interevaluarea în cadrul evaluării prin proiecte realizate de elevi 3.5. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali: 3.6. Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor învăţării: - s-au coordonat elaborarea portofoliilor 4. Managementul clasei de elevi Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi: - această cerință a fost realizată de către toți membri catedrei Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale: - Comportamentul elevilor a fost atent monitorizat, eventualele situații potențatoare de conflict fiind dezamorsate la timp pentru a nu produce situații conflictuale Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor: - această cerință a fost realizată de către toți membri catedrei Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică: 54

55 55 -. această cerință a fost realizată de către toți membri catedrei. 5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la programele de formare continuă / perfecţionare: - această cerință a fost realizată de către toți membri catedrei mplicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei / catedrei /responsabil: - Elaborarea raportului de activitate pentru anul scolar în calitate de responsabil al catedrei de geografie - Elaborarea Planului de Masuri pentru remedierea si imbunatatirea situatiei la invatatura pentru anul școlar Elaborarea Planului Managerial pentru anul școlar la catedra de socio-umane - Elaborarea raportului de activitate pe semestrul al aului școlar , la catedra de socioumane - Am analizat împreună cu membrii catedrei,manualele propuse și aprobate de Ministerul Educației pentru clasa a-v-a - S-a realizat portofoliul comisiei metodice a catedrei de socio-umane precum și a ariei curriculare Om și societate. - S-au organizat ședințe de catedră de câte ori a fost necesar pentru a organiza, monitoriza și realiza activitatea catedrei. - S-au centralizat și verificat documentele școlare a fiecărui membru din catedră.fiecare membru al catedrei a participat la fiecare activitate metodică organizată la nivel local Realizarea / actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal: - Portofoliul profesional și dosarul personal au fost realizate, completate și reactualizate în mod curent de către toți membrii Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii - familiile elevilor): - S-a realizat dezvoltarea abilitățiilor comunicaționale analizând atent feed-backurile primite în urma comunicării cu toți cei menționați mai sus. 6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale: - S-au dezvoltat parteneriate și proiecte educaționale, unele urmând a se desfășura în semestrul, altele fiind în curs de desfășurare Promovarea ofertei educaţionale 6.3. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, competiţii, concursuri, activităţi extracurriculare şi extraşcolare: - elevii au paricipe la diferite concursuri organizate atât la nivel local cât și național, fiind coordonați și îndrumați de către profesorii din cadrul catedrei. - în calitate de profesor, am participat la elaborarea subiectelor pentru Olimpiada de socio-umane, faza locală(amalia Pop) și de evaluator (Amalia Pop, Chica Gabriel) Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate: - Membrii catedrei au participat la astfel de programe realizate la nivelul școlii, colaborând cu instituțiile partenere de ori câte ori au fost solicitați Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PS şi SU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare: - S-au respectat normele existente 6.6. mplicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei: - prin conștiinciozitatea și seriozitatea de care au dat dovadă, cadrele didactice din cadrul acestei arii curriculare au dovedit o implicare activă în promovarea acrivă a unei culturi a calității în instituția noastră

56 7. Conduita profesională Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament): - În relația cu cei implicați în realizarea activității instructiv educative s-a manifestat o conduită moral, civică corespunzătoare Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale: - S-a respectat și s-a promovat deontologia profesională. CATEDRA DE RELGE Responsabil Comisie metodică:prof.ușan Amalia PARTCPAREA LA CURSUR DE PERFECŢONARE Cadrul didactic participant Data Unitatea acreditată/furnizor Sorin DUCA American bible Society Locul desfăşurării Col. Tehn.Energetic Denumirea cursului Vindecarea Traumei ELEV PARTCPANŢ LA CONCURSUR Ş OLMPADE Numele, prenumele, clasa Abaas Al Ayham Bologa Maria Clasa a X-a S2 Hisem Vlad Clasa a X-a S2 Data 23nov ian Concursul/ olimpiada Proiect-concurs coana Sf.Andreiprilej de întâlnire Olimpiada de Religie-etapa locală Locul desfăşurării Liceul Tehnologic Samus Școala Generală Horea Profesor coordonator Laura Cenan Carmen Popescu Laura Cenan Premiul 9,60 calificat la faza județeană Olar ulia V B Olimpiada de Religie Şcoala Horea Maria Ciceo Calificată la faza judeţeană Potora Alexandra D Cîmpean Sara D Concurs interjudeţean coana Sfântului Apostol Andrei oglindită în sufletul românilor Concurs interjudeţean coana Sfântului Apostol Andrei oglindită în sufletul românilor Liceul Tehnologic Special SAMUS Liceul Tehnologic Special SAMUS Maria Ciceo Maria Ciceo 56

57 Or Munteanu Michael D Vlăduceanu Tudor elciu Daria și Olariu Serena Concurs interjudeţean coana Sfântului Apostol Andrei oglindită în sufletul românilor Concurs interjudeţean coana Sfântului Apostol Andrei oglindită în sufletul românilor Proiect Regional CUVANTUL.. C.A.E.R. 1386/ Liceul Tehnologic Special SAMUS Liceul Tehnologic Special SAMUS Șc. Gimn, Horea Maria Ciceo Maria Ciceo Sorin DUCA menţiune Premiul al -lea Roșca Elis și Borbei Alexandra Proiect Regional CUVANTUL.. Șc. Gimn, Horea Sorin DUCA Premiul al -lea Ungur Mihai C.A.E.R. 1386/ Șc. Gimn, Horea Sorin DUCA Premiul al -lea Șerban Paul Proiect Regional CUVANTUL.. Șc. Gimn, Horea Sorin DUCA Premiul al l-lea Tolan Alexandra și Marton Ștefania C.A.E.R. 1386/ Șc. Gimn, Horea Sorin DUCA Premiul al l-lea Potoceanu Andrei Proiect Regional CUVANTUL.. Șc. Gimn, Horea Sorin DUCA Mențiune Vălean Matei C.A.E.R. 1386/ Șc. Gimn, Horea Sorin DUCA Mențiune MPLCAREA ÎN PROECTE EDUCATVE, ACTVTĂŢ EXTRACURRCULARE ETC. Cadrul didactic participant Laura Cenan 57 Amalia ușan Laura Cenan Data Activitatea Locul desfăşurării 11oct.2017 și 16 dec dec.2017 Festivalul-concurs de Colinde și tradiții de Crăciun Episcop Nicolae van Spectacol caritabil pentru persoanele cu Sindom Down Colegiul Tehnic ; Cinema Dacia, Mărăști Cinema Mărăști Tema Colinde, obiceiuri de Crăciun Şi ei sunt ca noi Amalia ușan 17dec.2017 Parteneriatul Școală- Biserica Sf. Colindul-Bucuria

58 Laura Cenan Amalia ușan lariana Fazakas Tivadar Monica Laura Cenan Pr. Cristian Amalia ușan Laura Cenan 18dec dec.2017 Biserică Serbare prilejută de sărbătoarea Nașterii Domnului Activitate caritabilă și cultural-artistică Activitate de voluntariat și civică Laura Cenan 21dec.2017 Activitate de formare a deprinderilor moralspirituale Ciceo Maria Mircea Maria Ciceo Maria Mircea Maria Activitate desfăşurată în cadrul parteneriatului educaţional Şcoală - Biserica Octombrie 2017 Ziua nternaţională a Animalelor Ap. Petru și Pavel, cart. Grigorescu Școala Specială Pentru Deficienți de Auz Centrul Persoanelor vârstice Biserica Biserica Pogorârea Sfântului Duh Onisifoe Ghibu sufletului Dar de Crăciun Vestim Nașterea Domnului Participarea la Sf Taină a Spovedaniei și a Împărtășaniei În aşteptarea sărbătorii Naşterii Domnului Prietenul meu necuvântător Kálmán Kinga Sedință cu Animatorii 2017, , , Kálmán Kinga Organizarea și desfășurarea Cluj evenimente de Moș Nicolae în clasele primare la secția maghiare cu Animatorii Kálmán Kinga Team Building Pădurea Hoia Clasa 5.M. Kálmán Kinga Patinaj Patinuar Cora Sport-cls 5M Kálmán Kinga Excursie Oradea Excursie cls 5,6,7,8 M Pesterea Ursilos Kálmán Kinga Opera Maghiara Cluj: Legy Clasa 5.M. jo mindhalalig Kálmán Kinga Serbare de Craciun Biserica Refornata Taietura Turcului Cl.6.M Sorin DUCA Creație plastică - tematică Șc. Gimn, Postere/desene/felicită Horea ri de Crăciun Sorin DUCA Creație literară - tematică Șc. Gimn, Poezii tematice Horea Sorin DUCA Excursie tematică Casa memorială George Coșbuc și Liviu Rebreanu 58 Sorin DUCA Vizită la muzeu Muzeul de Mineralogie Opţionale elaborate:- Viața și activitatea scriitorilor -

59 Alte activități la care am participat Participarea la Te Deum - slujba de deschidere festivă a noului an şcolar, oficiată de ÎPS Andrei la Catedrala Mitropolitană Ortodoxă 11 sept.2017;-amalia usan si Laura Cenan 2. Participarea la Consfătuirea județeană a profesorilor de Religie, 12 sept.2017;-amalia usan si Laura Cenan 3. Participarea la şedinţa Cercului Metodic- Colegiul Tehnic,-Laura Cenan si Amalia usan 4. Participarea la ședințele Consiliului Profesoral;- Laura Cenan, Sorin Ducai, Amalia usan 5. Participarea la activitatea metodică desfășurată la Școala Gimnazială on Creangă -24 nov. 2017;- Laura Cenan 6. Participarea în calitate de propunător de subiecte pentru clasa a V-a și a V-a din cadrul Concursului Alături de Hristos în Europa secolului XX -22 ian. 2018;- Laura Cenan Parteneriate educative şi colaborări încheiate: Continuarea proiectelor educative din cadrul parteneriatelor cu biserica Sf Ap.Petru și Pavel din cartierul Grigorescu, intitulat Și Biserica te formează... și a celui din cadrul Campaniei de informare Vreau să Aflu în colaborare cu ASCOR ; Protocol de colaborare cu Parohia Ortodoxă Pogorârea Sfâtului Duh, Activități desfășurate în săptamâna Să știi mai multe, să fii mai bun! -prof. LAURA CENAN 1. Concurs de cunoștiințe religioase Micul Creștin -clasa a V-a C; 2. Activitate concurs: Blazonul clasei mele ; 3. Excursie de trei zile în judetele ALBA-SBU: a. miercuri: Memorialul Durerii de la Aiud; Muzeul de Stiințe ale Naturii-Aiud;...Mănăstirea Râmeț;...Cetatea medievală de la Cisnădioara; b. Joi: Muzeul Brukenthal;...Muzeul de Arme și Vânătoare, Sibiu...Jocuri sportive și recreative în aer liber; drumeție; c. vineri: vizitarea Barajului de la Gura Râului, a unei prese de ulei din localitate, prezentarea tradițiilor din zona Mărginimii Sibiulu( țesutul la război, portul local, festivalul de cântece și jocuri: Bujorul de munte de la Gura Râului); 1. Proiectarea activităţii Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum si adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei: - În calitate de profesor de religie și de diriginte, am elaborat la timp planificările anuale, semestriale și a unităților de învățare, în acord cu metodologia recomandată şi actualizarea ei; am utilizat eficient documentele curriculare (programa, manualele, ghidurile, suporturile de curs, soft-urile etc.), ţinând cont de principiile didacticii moderne. - Toate documentele școlare, planificările, proiectarea procesului instructiv-educativ sunt realizate conform metodologiei și legislației în vigoare, au avizul direcțiunii unității școlare și în alcătuirea lor am ținut cont de particularitățile fiecăriei clase, de vârsta și interesele elevilor (v. portofoliul personal);

60 1.2. mplicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii: - În alegerea CDȘ și CDL, m-am implicat la nivelul unității școlare prin desfășurarea de lectorate cu părinții, întâlniri individuale, consultarea elevilor și consilierea lor socio-profesională (v.portofoluil dirigintelui). - În proiectarea didactică de specialitate am reflectat particularitățile geografice, demografice, etnice, sociale, economice şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea şcolară; 1.3. Folosirea TC în activitatea de proiectare: - Toate documentele de proiectare și raportare le-am redactat utilizând TC; am realizat prin folosirea metodelor activ-participative, materiale didactice: fișe, chestionare, teste, proiecte și prezentări power point, referate etc, cu ajutorul TC; 1.4. Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele, nevoile şi interesele educabililor, precum și cu planul managerial al unităţii: - Am proiectat activitățile extrașcolare/extracurriculare (v.tabelul de mai sus) pentru atingerea obiectivelor din curricula școlară. n plus, am elaborat documente proiective pentru activitățile extracurriculare ( planuri pentru efectuarea unor vizite, excursii, proiecte educative). - Beneficiarii educației (elevii, părinții) au primit informațiile necesare pentru desfășurarea tuturor activităților extrașcolare și și-au exprimat acordul pentru realizarea lor. - Majoritatea proiectelor extrașcolare pe care le-am elaborat vizează direcțiile strategice educative ale școlii (educație pentru sănătate: Stil de viață sănătos, Spune nu tutunului, alcoolului, drogurilor ; educație civică și ecologică: Planeta e în suferință -clasa a 4-a; caritabile și de voluntariat: Dar de Crăciun, la Școala cu Deficienți de Auz, participarea la spectacolul caritabil pentru Persoanele cu Sindrom Down; vizită la Azilul din cartierul Grigorescu alături de pr. Cristian și alți enoriași, implicarea în problemele comunității prin întâlnirea cu vârstnicii parohiei Sf. Ap. Petru și Pavel; 2. Organizarea şi realizarea activităţilor didactice Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice: - Pentru formarea competențelor specifice am utilizat în cadrul activității didactice, metode și strategii care să asigure caracterul aplicativ al învățării: cum realizez un proiect, portofoliul elevului, eseul religios, cum mă pregătesc pentru spovedanie, cum mă pot implica pentru a găsi soluții la diverse probleme personale, școlare, sociale, morale ș.a 2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice-inclusiv resurse TC: - În scopul prezentării proiectelor elevilor am utilizat cabinetele de informatică, resursele și mijloacele moderne oferite de școală și părinți (laptop-uri, video-proiectorul, etc), dar și în activitățile practice de cercetare și investigare ( de ex. Marile religii din zona asiatică, clasa a X-a S1și S2, Monumente de artă reprezentative din țară și din lume-stiluri arhitecturale -clasa a X,; vizionarea unui documentar despre creație și evoluție la clasa a V-a C; vizionare și dezbatere a documentarului Mărturii ale existenței raiului la clasa a X-a S1). - De asemenea, am integrat resurse specifice disciplinei: dicționare, atlase, enciclopedii, hărți, icoane îm prezentarea unor sărbători religioase, evenimente, relatări și personaje biblice, istorice etc.; la clasele primare am integrat audiția de povești morale, a colindelor și scurtelor cântări religioase; 2.3. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate: - Rezultatele obținute de elevi în cadrul activităților educativ-religioase au fost comunicate la timp atât elevilor, cât și părinților, în vederea îmbunătățirii învățării. nformațiile primite de la părinți și elevi privind măsurile de îmbunătățire a situației școlare, atitudinale, morale au fost recepționate și valorificate. În procesul educativ ulterior s-au constatat ameliorări și rezultate pozitive, chiar dacă uneori mici, de aceea, colaborarea elev-profesor/școală-părinte rămâne un obiectiv prioritar; Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat: 60

61 - Am organizat și derulat activtăți extrașcolare și de voluntariat și am desfășurat activități în cadrul parteneriatelor menționate mai sus, în vederea dezvoltării instituționale; 2.5. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de,,a învăţa să înveţi - Elevii capabili de performanță au fost special îndrumați și pregătiți prin ore de consultații suplimentare, iar cei cu nevoi speciale au fost sprijiniți și ajutați în cadrul unor activități adaptate și prin aplicarea unor metode specifice în colaborare cu părinții și consilierul școlii; 3. Evaluarea rezultatelor învăţării: 3.1. Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare: - Rezultatele învățării obținute în urma evaluării orale, scrise, a participării la concursuri și olimpiade au fost comunicate elevilor și părinților. Notele au fost trecute în catalog în prezența elevilor. Testele au fost elaborate conform metodologiei prin realizarea baremului de notare, a elaborării de indicatori și descriptori de performanță pentru fiecare competență; 3.2. Aplicarea testelor predictive, interpret area şi comunicarea rezultatelor: - Testele predictive aplicate, acolo unde a fost cazul, au fost interpretate, iar rezultatele comunicate elevilor sau părinților; 3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică: - În evaluarea elevilor au fost folosite si alte instrumente complementare, precum portofoliul, proiectul, chestionarul și cele specificei disciplinei religie ortodoxă; 3.4. Promovarea autoevaluării si interevaluării: - Formele de auto și interevaluare au fost încurajate și valorificate. Elevii au avut satisfacția muncii lor prin promovarea produselor realizate la diverse târguri, concursuri, expoziții Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor învăţării: - Portofoliul personal l-am întocmit conform fișei anexe CEAC-LSP, iar elevilor le-am recomandat elaborarea portofolului conform modelului oferit de CEAC; 4. Managementul clasei de elevi Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi: - Pentru buna desfășurare a activității didactice am aplicat și respectat LEN, ROFUP, Statutul Elevului, iar în orele de consiliere și orientare am prelucrat elevilor normele necesare cunoașterii responsabilităților și drepurilor ce li se cuvin; am întocmit documentele necesare în calitate de diriginte (planificările orelor de dirigenție, fișele individuale ale elevilor, graficul desfășurării activităților extrașcolare, etc); 4.2. Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale: - Pentru elevii cu CES sau cu probleme de sănătate, de comportament am colaborat cu părinții, Consiliul Clasei, direcțiunea, colegii, profesorii itineranți, consilierul școlii în vederea soluționării unor aspecte comportamentale, dar și a formării relațiilor de colegialitate și prietenie din cadrul clasei; 4.3. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor: - Am adaptat demersul instructiv-educativ în funcție de particularitățile clasei, ale elevului, tratând diferențiat, dar în spiritul egalității de șanse fiecare elev; 4.4. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică: - Elevii au fost motivați pentru învățare, formarea deprinderilor de studiu, dar și responsabilizați și implicați în activități de bună practică (îngrijirea plantelor, curățenia în clasă, în spațiul școlar și în afara lui, ajutorul oferit celorlalți, vountariat, punctualitate, corectitudine, colegialitate și respect reciproc, încurajarea și aprecierea bunelor comportamente). 5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la programele de formare continuă / perfecţionare: 61

62 În acest semestru nu am partcipat la niciun curs de formare, dar nu am neglijat aspectul autoperfcționării și autodezvoltării personale, consultând site-uri, materiale de specialitate și participând la ședințele metodice; 5.2. mplicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei / catedrei /responsabil: 5.3. Realizarea / actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal: Portofoliul personal l-am întocmit conform fișei anexe CEAC-LSP 5.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii - familiile elevilor): - M-am implicat în activitatea de comunicare și relaționare atât în interiorul, cât și în afara unității de învățământ ( cu elevii, personalul școlii, echipa managerială, părinții, alti actori implicați în procesul de educație, membrii comunității) în vederea valorificării oportunităților privind dezvoltarea unor competențe, formarea deprinderilor, abilităților, manifestarea atitudinii proactive, moral-civice pozitive, dar și în scopul identificării oportunităților privind orientarea socio-profesională; 6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale: - Prin proiectele educative în care am fost implicată și am desfășurat activități: în cadrul parteneriatului școală-biserică, școală-biblioteca județeană, școală și diverse alte asociații menționate în prezentul raport; campania de informare a adolescenților cu privire la stilul de viață sănătos pentru dezvoltarea echilibrată și armonioasă ca persoane integre, preocupate de sănătatea fizică, psihică și morală, consider că am contribuit la o bună promovare a imaginii școlii noastre; 6.2. Promovarea ofertei educaţionale: - Am susținut acțiunile școlii și m-am implicat în activitățile care au vizat proiectele sociale cu scop caritabil: Dăruind vei dobândi -la clasele primare, dar și cele de voluntariat, însemnând prezență la acțiunile ecologice, la cele de relaționare, socializare, recreere, cunoaștere și respect reciproc- Balul Bobocilor, toate implicând și latura socială, civică, morală, de voluntariat; 6.3. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, competiţii, concursuri, activităţi extracurriculare şi extraşcolare: - Am participat cu elevii la concursuri religioase și la prima etapă a olimpiadei de religie, iar rezultatele sunt menite a crea o imagine pozitivă școlii; 6.4. Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate: - În cadrul orelor de dirigenție și a celor de educație religioasă, activitățile au vizat și aceste aspecte de combatere a violenței de orice natură, dar și a comportamentelor nesănătoase: consum de tutun, alcool, droguri, traficul de persoane, siguranța pe internet, pericolele rețelelor de socializare și ale petrecerii unui timp liber lipsit de comunicarea cu părinții, privat de dezvoltarea unor pasiuni, hoby-uri sănătoase; 6.5. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PS şi SU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare: - Am respectat normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii de PS și SU pentru activitățile desfășurate; de asemenea, mi-am îndeplinit sarcinile suplimentare din fișa postului: serviciul pe școală, acte de siguranță și protecție a copiilor, supraveghere lor în afara programului de curs pentru îndeplinirea unor sarcini suplimentare, pentru relizarea unor proiecte sau acțiuni de voluntariat; am completat fișele de raportare pentru Coordonatorul de proiecte și programe educative, am realizat diverse raportări pentru comisiile din școală (ex. am completat lunar fișa de monitorizare a absențelor, ș.a), am trimis la timp datele necesare departamentului secretariat,etc; 7. Conduita profesională Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament): - Consider că, față de colegi, educabili, părinții acestora am manifestat o atitudine respectuosă, deschisă comunicării, colaborării și înțelegerii în scopul promovării valorilor și misiunii școlii noastre; 62

63 7. 2. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale: - În cadrul orelor de curs, a celor de consiliere și orientare, dar și în activitățile educative extrașcolare sau extracurriculare, pe care le-am desfășurat în acest semestru, m-am străduit să respect și să promovez normele deontologice, potrivit statutului reprezentat. Responsabil Comisie metodică:prof. Santa Onela CATEDRA EDUCATE FZCA S SPORT PARTCPAREA LA CONFERNŢE Ș SMPOZOANE JUD./NAŢ. Cadrul didactic participant Șanta Onela Data Activitatea Locul desfăşurării oct Congres nternational FEFS TM Timisoara Tema Comparative study of wing spikers on offensive efficiency actions in obtaining points in high performance competitions Cadrul didactic participant PARTCPAREA LA CURSUR DE PERFECŢONARE Data Unitatea acreditată/furnizor Santa Onela 11. ian.2018 CCD Cluj Santa Onela CMPEANU ONUT Ormenișan Cristina onela Junior Achievement Locul desfăşurării Scoala Speciala de Nevazatori Facultatea de Business Denumirea cursului Rolul si atributiile metodistilor SJ in consilierea si evaluarea cadrelor didactice in cadrul inspectiilor Metode learning by doing de predare invatare Lic T. O.Ghibu GRAD DDACTC LCEUL TEORETC ONSFOR GHBU LC. TEOR. ONSFOR GHBU nspecție specială pentru acordarea gradului didactic ELEV PARTCPANŢ LA CONCURSUR Ş OLMPADE Numele, prenumele, clasa 63 Data Concursul/ olimpiada Cls. V-V 12 dec.2017 Cupa. Bob Cls X-X Cls.V-V Cls.V-V Cls.X-X Sem Sem Sem Sem Liga Liceelor la Baschet Olimpiada Gimnaziilor baschet baieti Olimpiada Gimnaziilor baschet fete Olimpiada Nationala a Sportului Scolar Locul desfăşurării Sc. Gimn. Creanga Lic.Teor. O. Ghibu Sc. Gimn.. Creanga Profesor coordonator Santa Onela Santa Onela Santa Onela Santa Onela Premiul Loc / municipiu n desfasurare n desfasurare Loc / municipiu L P S Santa Onela Loc V /municipiu

64 Clasele Clasele Kerekes Petra Pákay Zsófia Rogoz-Lőrincz Erik Enyedi Otto Albert Bilaniuc-Horváth Benjámin Krisztián Máté Dávid Mark Nagy Lajos Henrik Tarsoly Barnabás Nagy Péter Bence Tamás-Lupui Szabolcs Földváry Adriel Bárdos Botond Pálfi Roland Krisztián Losteiner Vilmos Nagy Lajos Henrik Tarsoly Barnabás Maier Csaba Gergely Zoltán Bilaniuc-Horváth Benjámin Krisztián Mois Edmond baschet baieti O.N.S.S. FOTBAL BAET GMNAZU Cupa Tymbarc junior la Fotbal CAMPONATUL DE FOTBAL AL LCEELOR MAGHARE FAZA JUDEȚEANĂ CAMPONATUL DE VOLE AL LCEELOR MAGHARE FAZA JUDEȚEANĂ LC.N. BALCESCU Baza Unirea CMPEANU ONUT CMPEANU ONUT - - Loc 6 Loc 4 Loc 5 Kerekes Petra Pákay Zsófia Bilaniuc-Horváth Nóra Fischer Melinda Groza Renata Portik Hannelore Feri Melisa Balogh Rozalinda Matei Tutiu,Samoila Deniscls.VA,David Maier,Cont onut- cls V D,Mihesan Robert,Domsa Calin-cls.V E,Saplacan Stefan,Gherghel Mihai-cls. A,Zah Alexandru- cls. B,Uta Robert -cls. D Pop Claudiu,Pop Cristi-cls.X S,Abbas AL-Ayman,ancu Tudor,Popa Mihai-cls.X S2,Pastor Mircea-cls.X S2,ancu Dragos O.N.S.S. fotbal primar baieti O.N.S.Sc. fotbal liceu Sc. Gim.,,uliu Hatieganu Col. Teh. Energetic Procopciuc Romulus Procopciuc Romulus Mentiune - MPLCAREA ÎN PROECTE EDUCATVE, ACTVTĂŢ EXTRACURRCULARE ETC. 64

65 Cadrul didactic participant Santa O. Baciu Codruta Data Activitatea Locul desfăşurării Oct-nov. nspectii debutanti Vultureni, Eugen 2017 Pora -Excursie Valea Ariesului Vartop Tema Baciu Codruta Santa O., Baciu C. Procopciuc R., Borbely B., Ormenisan C. -Activitate cu Politia Mun.Cluj-siguranta pe internet -Participarea in calitate de supraveghetor la Olimpiada de engleza faza locala. Lic.Teor.O.Ghibu CMPEANU ONUT FLM 3D POLUS CLUJ SA FM MA CVLZAT CMPEANU ONUT Ora de consiliere :o zi pe gheata Patinoar - Cora Cum ne comportam in societate CMPEANU ONUT Mancare nesanatoasa Sala de clasa ngredinte bune si rele CMPEANU ONUT Excursie Bologa Bologa Recreere si distractie Procopciuc R., Saptamana sportului Curtea scolii de Tag-Rugby Baciu C. la Ghibut Procopciuc R. Martia si joia Antrenamente fotbal baieti Sala de sport si nvatare si perfectionare si fete -Volei fete si baieti gimnaziu si liceu curtea scolii de la Ghibut si Ghibu Procopciuc R Campanie de Educatie Curtea Scolii Cum sa Circulam Corect Rutiere Ghibut Procopciuc R Orientare Profesionala Lic. T.,,O. Chestionarul de nterese Ghibu Procopciuc Romulus M.A Retelele Calculatorului Lic. T.,,O. Ghibu Calculatorul prieten sau dusman Ormenișan Cristina onela Excursie Valea Arieșului "Puncte Cardinale" Ormenișan Cristina onela Ormenișan Cristina onela Ormenișan Cristina onela Oct.-Nov Educativă-Centrul de zi Antidrog al Asociației Caritas Cluj Onisifor Ghibu Cls. a V-a D Educativă Sc.Gimn. uliu Hațieganu Săptămâna Sportului Lic.Teor. Onisifor Ghibu "Adolescența Drum cu prioritate" "Mândru sunt că sunt român" Rugby Tag Parteneriate educative şi colaborări încheiate: Santa O. - colaborare cu Asociatia Judeteana de Baschet si U.Mobitelco GRATUTATE - 20 de legitimatii pt. elevii scolii. Procopciuc R. si Campeanu. parteneriat cu Federatia Romana de Rugby Trasilvania Nord, Cupa,,Tymbarck junior Responsabil de comisie metodică, Prof.înv.primar Simion Anca COMSA METODCĂ A ÎNVĂŢĂTORLOR 65

66 Prezentul raport evidenţiază şi sintetizează principalele activităţi derulate în anul şcolar de clasele pregătitoare şi clasele -V ale Liceului Teoretic,,Onisifor Ghibu pe parcursul semestrului. PARTCPAREA LA CONFERNŢE Ș SMPOZOANE JUD./NAŢ. Cadrul didactic participant Mircea Maria Data Activitatea Locul desfăşurării Tema Simion Anca Simion Anca Kisfaludi Antónia,,Metode interactive in predarea matematicii la ciclul primar,, publicata in volumul SBN nr Cultura cercetării educaționale în spațiul universitar Abordări psihopedaggice privind dezvoltarea gândirii spațiale la elevii ce deficiențe de vedere Simpozion National - Proiectarea didactica si management european in spatiul romanesc (editia a V-a) Conferința natională de cercetare în educație Conferința Educație prin Știință 2017 miniconferinta PARTCPAREA LA CURSUR DE PERFECŢONARE Targu Mures Universitatea Petru Maior Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației CCD Cluj Lic. Teor. Apaczai Csere Janos Cum altfel? Cadrul didactic participant Tudosă Mirela Data 2017 Unitatea acreditată/furnizor nspectoratul școlar județean Vrancea- C.C.D. Simion Mehedinți Vrancea Locul desfăşurării Grădinița Ghiocelul Moinești,jud.Bacău Denumirea cursului 1.Cursul Modalități de formare a competențelor cheie la preșcolarul și școlarul mic -60 ore,15 credite 2.Cursul Relația școală -părinți - comunitate în învățământul primar -60 ore, 15 credite Rasteiu oana Salajan Monica Zah Claudia sept.- nov sept.- nov Asociatia Romana pentru Cercetare si novatie- Cluj Casa Corpului Didactic Cluj Casa Corpului Didactic Cluj Scoala Gimnaziala Avram ancu Abrud Onisifor Ghibu Onisifor Ghibu nterventia sistemica in educatia pentru sanatate- Abordare medicala, psihosociologica si pedagogica Evaluare pentru evolutia în cariera didactica Evaluare pentru evolutia în cariera didactica 66

67 Muresan Simona Simion Anca Kisfaludi Antónia CCD Scoala Gimnaziala,,Emil sac prezent Universitatea Babeș- Bolyai Univ. Babes Bolyai Univ. Babes Bolyai Activitati desfasurate in cadrul Cercului Pedagogic Studii doctorale la școala doctorală Education Reflection Development Metode si practici alternative ELEV PARTCPANŢ LA CONCURSUR Ş OLMPADE CLASELE PREGĂTTOARE Numele, prenumele, clasa Data Berindean Veronica Balde David lea Rebeca Maier Mara Rațiu Riana Albu Kimi Moroianu Sânziana Popovici Anamaria Ciora Dragoș Giugariu Ana Lehene Zara Monea Luca Călian Dragoș Concursul/ Olimpiada Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare Locul desfăşurării Profesor Coordonator Premiul 67

68 Oltean Andrei Zgâia Mara Savu Vlad Magdaș Andreea Bolog Francesca Căpraru Adela Tofan Ana Raț Andrei upceanu ulia Man Alex Pintilie Maria Mădaș Sofia Roman Elisa Popa Răzvan Rusu Matei Marian Antonia Crișan Yasmina upceanu ulia Balde David Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare Comunicare 68

69 69 lea Rebeca Man Alex Rațiu Riana Tofan Ana Moroianu Sânziana Popovici Anamaria Ciora Dragoș Giugariu Ana Călian Dragoș Oltean Andrei Zgâia Mara Savu Vlad Rusu Matei Pintilie Maria Căpraru Adela Lehene Zara Raț Andrei Marian Antonia Mădaș Sofia

70 Maier Mara Berindean Veronica Monea Luca Măgdaș Andreea Popa Răzvan Bolog Francesca Man Alex Rațiu Riana Savu Vlad Raț Andrei Albu Kimi Moroianu Sânziana Giugariu Ana Oltean Andrei Călian Dragoș upceanu ulia Tofan Ana Berindean Veronica Gazeta Gazeta Gazeta Gazeta Gazeta Gazeta Gazeta Gazeta Gazeta Gazeta Gazeta Gazeta M M 100p 96p 96p 95p 92p 90p 90p 90p 85p 82p 82p 82p 70

71 71 Pintilie Maria Popovici Anamaria lea Rebeca Zgâia Mara elevi 5 elevi 26,01, ,01, 2018 Al-Samaraie Youssef Boroș Mara oana Cercel Ruby Abrudean Adelina Nuria Crișan David Erdei Sophia Koszta Diana Mandoc sabelle Moșincat Luca Mureșan Claudia Deysi Procopeț osif Alexandru Șomlea Alesandra Florina Turcu Matei Gazeta Gazeta Gazeta Gazeta - Matematica -Limba Romana Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Abrudan Flora Luciana Abrudan Flora Luciana Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela 81p 80p 77p 75p Premiul 100 puncte Premiul 95 puncte Premiul 95 puncte Premiul 100 puncte Premiul 100 puncte Premiul 100 puncte Premiul 100 puncte Premiul 90 puncte Premiul 95 puncte Premiul 95 puncte Premiul 100 puncte Premiul 95 puncte Premiul 95 puncte

72 72 Vișan Răzvan Zirbo Roman Amalia Gabriela Zirbo Amalia Gabriela Turcu Matei oan Tuțiu Mălina Alexandra Vișan Răzvan Abrudean Adelina Nuria Al-Samaraie Youssef Baica onuț Eduard Boroș Mara oana Briciu Alexandru Dănuț Cimpoescu Pop Andrei Coruțiu Dominic Vlad Crișan David Erdei Sophia Harmath Noah Holban Ema Sofia usco Mara Koszta Diana Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția - Ediția, Ediția, Ediția - Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Premiul 90 puncte Premiul 95 puncte Premiul 100 puncte Premiul 100 puncte Premiul 100 puncte Premiul 90 Puncte Premiul 100 puncte Premiul 100 puncte Mențiune 70 puncte Premiul 100 puncte Premiul 100 puncte Premiul 80 puncte Premiul 100 puncte Premiul 100puncte Premiul 90 puncte Premiul 90 puncte Mențiune 70 puncte Premiul 90 puncte Premiul 100 puncte

73 Lazăr Daniel Mera Oana Raluca Moșincat Luca Mureșan Claudia Deysi Nechifor Sophia Alexandra Procopeț osif Alexandru Salomir Andrei Vasilet Dolha Patrick Maja Sofia Cătuna Petra Bărbulescu Dalia Giurgiu Sonia Popu Daniel Pastor Sarah Chiorean rina Sȃntămărean Maia Faur Luca Fodor Denisa Sȃrbu Maria , Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția Gazeta, Ediția -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Tudosă Mirela Premiul 90 puncte Premiul 100 puncte Premiul 100 puncte Premiul 100 puncte Mențiune 70 puncte Premiul 90 puncte Premiul 100 puncte 73

74 Vădean Ariana Mutuzău Georgiana Coștiug Mircea Nuț Alexandru Copaci Patricia Timbuș Giulia Csapo-Mărtinescu Alexandru Pereș Sebastian Oroian Lorena Oltean Patricia rimie Silviu Feșnic Alexia Zăpȃrțan Mara Otvos na Alec Sara Urs Oana Bochiș Adelina Lung Francesca Feșnic Alexia Fodor Denisa Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana -Lb. Si Lit. Romana - Matematica - Matematica 74

75 Pastor Sarah Zăpȃrțan Mara Maja Sofia rimie Silviu Oroian Lorena Vădean Ariana Popu Daniel Chiorean rina Copaci Patricia Pereș Sebastian Alec Sara Sȃrbu Maria Faur Luca Lung Francesca Otvos na Timbuș Giulia Urs Oana Coștiug Mircea Oltean Patricia Giurgiu Sonia Matematica - Matematica - Matematica - Matematica - Matematica - Matematica - Matematica - Matematica - Matematica - Matematica - Matematica - Matematica - Matematica - Matematica - Matematica - Matematica - Matematica - Matematica - Matematica - Matematica 75

76 Cătuna Petra Bărbulescu Dalia Sȃntămărean Maia Csapo-Mărtinescu Alexandru Dolha Patrick Nuț Alexandru Bochiș Adelina Matematica - Matematica - Matematica - Matematica - Matematica - Matematica - Matematica 76 Numele, prenumele, clasa Prisacaru Marc-Thomas Feti Bogdan Mihai Ursu Alexandrina Ciorlaus Mara-Stefania Padure Alexandru- Matei Kereches Adelina - Maria Gligan Alexandra-Maria spas Sonia-Daniela Lupsa-Runcan Denisa- Laura Aldea-Atzberger Andrada ELEV PARTCPANŢ LA CONCURSUR Ş OLMPADE Data Concursul/ Olimpiada Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, CLASELE Locul desfăşurării Profesor Coordonator Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Premiul Premiul 100 puncte Premiul 100 puncte Premiul 95 puncte Premiul 95 puncte Premiul 90 puncte Premiul 90 puncte Premiul 85 puncte Premiul 85 puncte Premiul 85 puncte Premiul 80 puncte

77 Simionas Adela-Maria Boita Rares- Stefan Kiss-Craciun Carla Ciontos Bianca Budisan Antonia Atanasiu David-Tudor Samoila Paul- Andrei Goga Mara-Nicola Serban Denis-Alexandru Riti Matei-Serban Feti Bogdan Mihai Ciorlaus Mara-Stefania Atanasiu David-Tudor Padure Alexandru- Matei Ciontos Bianca Serban Denis-Alexandru Gligan Alexandra-Maria Simionas Adela-Maria Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția Comunicare, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Premiul 80 puncte Premiul 80 puncte Premiul 80 puncte Premiul 75 puncte Mențiune 70 puncte Mențiune 70 puncte Mențiune 70 puncte Mențiune 70 puncte Mențiune 70 puncte Mențiune 65 puncte Premiul 100 puncte Premiul 100 puncte Premiul 95 puncte Premiul 90 puncte Premiul 85 puncte Premiul 85 puncte Premiul 85 puncte Premiul 85 puncte

78 78 Pop Matei-Razvan Ursu Alexandrina spas Sonia-Daniela Goga Mara-Nicola Kiss-Craciun Carla Riti Matei-Serban Kereches Adelina - Maria Gocan Aris Aldea-Atzberger Andrada Boita Rares- Stefan Tocaci Ania Teodora Feti Bogdan Mihai 21 elevi ai cl. E 20 elevi ai cl.e Bitică Radu F Bonda Oana F Bozeșan Alexandra F Enache Patrick F , Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția, Ediția Gazeta, Ediția CLR MEM CLR/MEM CLR/MEM CLR/MEM CLR/MEM Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Ciceu David- Vasile Daniela Stoica Daniela Stoica Premiul 80 puncte Premiul 80 puncte Premiul 80 puncte Premiul 80 puncte Premiul 75 puncte Premiul 75 puncte Mențiune 70 puncte Mențiune 70 puncte Mențiune 70 puncte Mențiune 65 puncte Mențiune 65 puncte Mențiune 90 puncte Chivu Valentina / - Chivu Valentina Chivu Valentina Chivu Valentina / / M /

79 79 Gomboș Ana F Hânganu Sonia F CLR/MEM CLR/MEM Kun Eva F CLR Lukacs Leonard F Maier Carina F Măstan David F Moldovan Andreea F Morar Adina F Nagy Tudor F CLR/MEM CLR/MEM CLR/MEM CLR/MEM CLR/MEM CLR/MEM Opriș Beatrice F MEM Petrar Maia F Potoreț Eric F CLR/MEM CLR/MEM Roșu Paula F MEM Seneșan Andra F CLR Stan Mihai F CLR/MEM Szitas Sofia F CLR Țiclea Aișha F Ungur Paul F Urs Andrei F Clasa B ( toti elevii) CLR/MEM CLR/MEM CLR Concurs Clr Etapa Chivu Valentina M / Chivu Valentina / M Chivu Valentina - Chivu Valentina / Chivu Valentina / Chivu Valentina / Chivu Valentina M / - Chivu Valentina / M Chivu Valentina / Chivu Valentina M Chivu Valentina / M Chivu Valentina / Chivu Valentina Chivu Valentina M Chivu Valentina / Chivu Valentina Chivu Valentina -/- Chivu Valentina / - Chivu Valentina Tohotan oana

80 Clasa B (toti elevii) Concurs Matematica Etapa Tohotan oana Numele, prenumele, clasa ELEV PARTCPANŢ LA CONCURSUR Ş OLMPADE Data Matis Denisa Puscas Amalia Pop Daria Sarghi Daria Bota Stefania Fonoage Anastasia Giurgiu Alecsandra Pacurar Larisa Pavel Victor Petruta Patricia Rusu Ana Matei Deea Basko Robert Cozma Dragos CLASELE a -a Concursul/ olimpiada COMPER COMUNCARE, EDȚA COMPER COMUNCARE, EDȚA COMPER COMUNCARE, EDȚA COMPER COMUNCARE, EDȚA COMPER COMUNCARE, EDȚA COMPER COMUNCARE, EDȚA COMPER COMUNCARE, EDȚA COMPER COMUNCARE, EDȚA COMPER COMUNCARE, EDȚA COMPER COMUNCARE, EDȚA COMPER COMUNCARE, EDȚA COMPER COMUNCARE, EDȚA COMPER COMUNCARE, EDȚA COMPER COMUNCARE, EDȚA Locul desfăşurării Profesor coordonato r Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul 80

81 Szabo Elisa Roas Sofia Podea Andra Bogatean Ana elcean Dragos Zagon David Tudorancea Ana Racolta Tudor Pop Daria 26,01,2018 Pavel Victor 26,01,2018 Petruta Patricia 26,01,2018 Bogatean Ana 26,01,2018 Cozma Dragos 26,01,2018 Fonoage Anastasia 26,01,2018 Matis Denisa 26,01,2018 Pacurar Larisa 26,01,2018 Sarghi Daria 26,01,2018 Puscas Amalia 26,01,2018 COMPER COMUNCARE, EDȚA COMPER COMUNCARE, EDȚA COMPER COMUNCARE, EDȚA COMPER COMUNCARE, EDȚA COMPER COMUNCARE, EDȚA COMPER COMUNCARE, EDȚA COMPER COMUNCARE, EDȚA COMPER COMUNCARE, EDȚA MATEMATCA EDȚA MATEMATCA EDȚA MATEMATCA EDȚA MATEMATCA EDȚA MATEMATCA EDȚA MATEMATCA EDȚA MATEMATCA EDȚA MATEMATCA EDȚA MATEMATCA EDȚA MATEMATCA EDȚA Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Premiul Premiul Mentiune Mentiune Mentiune Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul 81

82 Podea Andra 26,01,2018 Rusu Ana 26,01,2018 Racolta Tudor 26,01,2018 Bota Stefania 26,01,2018 elcean Dragos 26,01,2018 Basko Robert 26,01,2018 Matei Deea 26,01,2018 Zagon David 26,01,2018 Szabo Elisa 26,01,2018 Giurgiu Alecsandra 26,01,2018 Tudorancea Ana 26,01,2018 ROAS SOFA 26,01,2018 Miron Radu, a ag Olosutean Paul, a -a G Al-Radhi Ali Alexandru Csani Denisa Filip Mihai Ghiță Allegra Moldovan Rober Pop Dana Tanțău Tudor MATEMATCA EDȚA MATEMATCA EDȚA MATEMATCA EDȚA MATEMATCA EDȚA MATEMATCA EDȚA MATEMATCA EDȚA MATEMATCA EDȚA MATEMATCA EDȚA MATEMATCA EDȚA MATEMATCA EDȚA MATEMATCA EDȚA MATEMATCA EDȚA Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Marina Hetea Karima Hetea Karima Hetea Karima Hetea Karima Hetea Karima Hetea Karima Hetea Karima Hetea Karima Hetea Karima Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Mentiune (100p) (80p) (75p) Mentiune Mentiune Mentiune Mentiune Mentiune Mentiune 82

83 Boc Patricia Ciobotaru Ana Lena Druhală Dragoș Molnar Miruna Oltean Andrada Pop Dana Filip Mihai Miron Radu Druhală Dragoș Dumbrean Matei Molnar Miruna Al-Radhi Alex Boc Patricia Ghiță Allegra elevi elevi elevi Varró Dávid, M Asztalos Krisztina, M Kalló Blanka, M Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română - Limba şi literatura română - Gazeta Junior Concursul de cantece populare Mesék szárnyán (Pe aripile poveştilor) Mesék szárnyán Szász-Jakab Ágoston, M Mesék szárnyán Madarász-Kovács András, M Mesék szárnyán O.Ghibu Răscruci, jud. Cluj Colegiul Reformat, Colegiul Reformat, Colegiul Reformat, Colegiul Reformat, Hetea Karima Hetea Karima Hetea Karima Hetea Karima Hetea Karima Hetea Karima Hetea Karima Hetea Karima Hetea Karima Hetea Karima Hetea Karima Hetea Karima Hetea Karima Hetea Karima Hăran Mirela Hăran Mirela Hăran Mirela Bántó Jutka Bántó Jutka Bántó Jutka Bántó Jutka Bántó Jutka Mentiune Mentiune Mentiune Mentiune Mentiune (90p) (80p) (80p) Mențiune Mențiune Mențiune Mențiune Mențiune Mențiune Punctaje obţinute: între 25 şi 100 Punctaje obţinute: între 45 şi 100 Punctaje obţinute: între 45 şi 90 6 elevi 26,01, 2018 matematica Lic. T O Ghibu Motora Leonora 100 P 83

84 2 elevi 4 elevi 1 elevi 1 elevi 1 elevi 26,01, ,01, ,01, ,01, ,01, 2018 matematica matematica -Limba romana -Limba romana -Limba romana Lic. T O Ghibu Lic. T O Ghibu Lic. T O Ghibu Lic. T O Ghibu Lic. T O Ghibu Motora Leonora Motora Leonora Motora Leonora Motora Leonora Motora Leonora 95 P 90 P 100 p 95 p 90 p ELEV PARTCPANŢ LA CONCURSUR Ş OLMPADE CLASELE a -a Numele, prenumele, clasa Data Concursul/ olimpiada Locul desfăşurării Profesor Coordonator Premiul BOGATEAN SARA-GLORA CRAU MARA- SLVA ENE BANCA- RNA ENE DARA- DANELA GONCZ MATE- ALEXANDRU NAGY MAA NCA DAMAN OLAR DANA- MARA RADU CATALN- LVU ARDELEAN CRSTNA- ADELA CHS ALAN- CHRSTAN JUCAN DAVD- ADRAN MOSE SARA- MARA BARAAN TEODORA- AMELA Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul 84

85 ANCU RARES- MHA LASLO LUCA- DAVD MURESAN ALESA MOLDOVAN ALESA- ASMNA ZAMO MASSMO BOTA BOGDAN-MATE COSTEA LARSA-MARA ZAH-RUS AN- ALEXANDRU COPACU MAA- RASA JERBAKA MCHEL ANOVC VLAD-CRSTAN ZRBO RAUL CRPAN ENE DARA- DANELA RADU CATALN- LVU OLAR DANA- MARA GONCZ MATE- ALEXANDRU JUCAN DAVD- ADRAN CHS ALAN- CHRSTAN LASLO LUCA- DAVD COSTEA LARSA-MARA ENE BANCA- RNA ARDELEAN CRSTNA- ADELA BOTA BOGDAN-MATE COPACU MAA- RASA ,01, ,01, ,01, ,01, ,01, ,01, ,01, ,01, ,01, ,01, ,01, ,01,2018 Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română Limba și literatura română MATEMATCA MATEMATCA MATEMATCA MATEMATCA MATEMATCA MATEMATCA MATEMATCA MATEMATCA MATEMATCA MATEMATCA MATEMATCA MATEMATCA Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Mentiune Mentiune Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Mentiune Mentiune Mentiune 85

86 MOLDOVAN ALESA- ASMNA CRAU MARA- SLVA MOSE SARA- MARA 26,01, ,01, ,01,2018 NAGY MAA 26,01,2018 ANCU RARES- MHA MURESAN ALESA 26,01, ,01,2018 Giurgiu Carla Vodescu Rares Bilc Alexia Pakai ulia Manaila Larisa Moroianu linca Manaila Larisa Giurgiu Carla Moroianu linca Pop Vanesa Pakai ulia oo Andrea Samboan Alesia Popsea Lorena MATEMATCA MATEMATCA MATEMATCA MATEMATCA MATEMATCA MATEMATCA COMPER MATEMATCA COMPER- MATEMATCA COMPER- MATEMATCA COMPER- MATEMATCA COMPER- MATEMATCA COMPER- MATEMATCA COMPER - COMUNCARE COMPER - COMUNCARE COMPER - COMUNCARE COMPER - COMUNCARE COMPER - COMUNCARE COMPER - COMUNCARE COMPER - COMUNCARE COMPER - COMUNCARE Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Marian Hajnal Marian Hajnal Marian Hajnal Marian Hajnal Marian Hajnal Marian Hajnal Marian Hajnal Marian Hajnal Marian Hajnal Marian Hajnal Marian Hajnal Marian Hajnal Marian Hajnal Marian Hajnal Mentiune Mentiune Mentiune Mentiune

87 Pentek Emma Moraru Madalina Stan Delia Laslo ulia Vodescu Rares Morar Madalina Popescu L Homme ulia Giurgiu Carla Bikali Sofia Balogh Robert Fazekas Timea Enyedi Karolina Mezei Szabolcs Orbán-Laczó ván Hollanek Dóra Mikes Brigitta Székely Anna Fazakas Tímea Enyedi Karolina Gonzales Cordova Antonia Andreea Precup Carla Smarandache David Crisan Antonio Daniel Obreja Julia Andreea Dobie David Fleșer Sergiu Matei 19 AN 2018 Batentian Vlad Cristian Calin Mihai Cristian COMPER - COMUNCARE COMPER - COMUNCARE COMPER - COMUNCARE COMPER - COMUNCARE COMPER - COMUNCARE COMPER - COMUNCARE COMPER - COMUNCARE GAZETA MATEMATCA Mesék Szárnyán ( Pe aripile poveştilor) Faza judeţeană Versünnep ( Sărbătoarea poeziei ) 19 AN 2018 COMPER-LLR ET 19 AN 2018 COMPER-LLR ET 19 AN 2018 COMPER-LLR ET 19 AN 2018 COMPER-LLR ET 19 AN 2018 COMPER-LLR ET 19 AN 2018 COMPER-LLR ET 19 AN AN 2018 COMPER-LLR ET COMPER-LLR ET COMPER-LLR ET Liceul Teologic Reformat, Cluj- Şcoala Gimnazială Reformată Talentum Marian Hajnal Marian Hajnal Marian Hajnal Marian Hajnal Marian Hajnal Marian Hajnal Marian Hajnal Marian Hajnal Korabian Kristina Korabian Kristina Simion Anca Simion Anca Simion Anca Simion Anca Simion Anca Simion Anca Simion Anca Simion Anca Simion Anca 87

88 Moldovan Mara 19 AN 2018 Druhora Matei Alex 19 AN 2018 Crisan Zoran Eric 19 AN 2018 Margaras Emanuela Aurora Marconi Laurentiu Daniel 19 AN AN 2018 Petean osif Vasile 19 AN 2018 Macicasan Dodi 19 AN 2018 Budisan Paul Stefan Pintea Darius Valerian 19 AN AN 2018 Precup Carla 26 AN 2018 Obreja Julia Andreea Smarandache David Marconi Laurentiu Daniel 26 AN AN 2018 COMPER-LLR ET COMPER-LLR ET COMPER-LLR ET COMPER-LLR ET COMPER-LLR ET COMPER-LLR ET COMPER-LLR ET COMPER-LLR ET COMPER-LLR ET COMPER-MATE ET COMPER-MATE ET COMPER-MATE ET COMPER-MATE ET Simion Anca Simion Anca MENȚUNE Simion Anca MENȚUNE Simion Anca MENȚUNE Simion Anca MENȚUNE Simion Anca MENȚUNE Simion Anca MENȚUNE Simion Anca MENȚUNE Simion Anca MENȚUNE Simion Anca Simion Anca Simion Anca Simion Anca Calin Mihai Cristian 26 AN 2018 COMPER-MATE ET Simion Anca 88 Moldovan Mara 26 AN 2018 Pintea Darius Valerian 26 AN 2018 Dobie David 26 AN 2018 Precup Carla 30 AN 2018 Dobie David 30 AN 2018 Precup Carla AN 2018 Smaradache David AN 2018 Numele, Prenumele, Clasa Gherghel Mihai- Alexandru Data COMPER-MATE ET COMPER-MATE ET COMPER-MATE ET GAZETA MATEMATCA ET COMPER-MATE ET OLMPADA DE EDUCAŢE CVCĂ OLMPADA DE EDUCAŢE CVCĂ Concursul/ olimpiada Simion Anca MENȚUNE Simion Anca MENȚUNE Simion Anca MENȚUNE Simion Anca 90 PCT Simion Anca 70 PCT Simion Anca 9,50 Simion Anca 9,50 Locul desfăşurării Profesor coordonator Premiul 19.ian mate sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul

89 Lupea Andrei 19.ian mate sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul Savu Luca 19.ian mate sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul Hanescu Bianca 19.ian mate sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul Tampa Andreea 19.ian mate sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul strate Adelina 19.ian mate sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul Kelemen Maria 19.ian mate sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul Saplacan Stefan 19.ian mate sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul Tohotan Alexandru 19.ian mate sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul ancu Maria 19.ian mate sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul Mesesan Vlad 19.ian mate sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul Ceteras Clara 19.ian mate sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul Gliga Diana 19.ian mate sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul Parge Lorena 19.ian mate sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul Peligrad Stefan 19.ian mate sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul Dulfu Darius 19.ian mate sala de clasa Bărbânță Dorina Mentiune Pojum Daria 19.ian mate sala de clasa Bărbânță Dorina Mentiune Tusa Tudor 19.ian mate sala de clasa Bărbânță Dorina Mentiune noan Bogdan 19.ian mate sala de clasa Bărbânță Dorina Mentiune Gherghel Mihai- Alexandru 26.ian limba romana sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul Hanescu Bianca 26.ian limba romana sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul strate Adelina 26.ian limba romana sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul Peligrad Stefan 26.ian limba romana sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul Tohotan Alexandru 26.ian limba romana sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul ndrie Maia 26.ian limba romana sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul 89

90 Kelemen Maria Mesesan Vlad Savu Luca Tanase Doris Ceteras Clara noan Bogdan Lupea Andrei Pintea Catalin Tusa Tudor Onac Alexandru Pojum Daria Tarziu Brianna Corondan Matei Gliga Diana Parge Lorena Tampa Andreea Dulfu Darius Giurgiu Catalin ancu Maria Saplacan Stefan Voda Monica 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian limba romana limba romana limba romana limba romana limba romana limba romana limba romana limba romana limba romana limba romana limba romana limba romana limba romana limba romana limba romana limba romana limba romana limba romana limba romana limba romana limba romana sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul sala de clasa Bărbânță Dorina Premiul sala de clasa Bărbânță Dorina Mentiune sala de clasa Bărbânță Dorina Mentiune 90 Numele, prenumele, clasa ELEV PARTCPANŢ LA CONCURSUR Ş OLMPADE Data CLASELE A V-A Concursul/ olimpiada Locul desfăşurării Profesor coordonator V F 19. limba Sala de clasa Muresan Simona Premiul

91 91 V F 26. Radu ulia 27. Mitariu Miruna 27. Varró Henrietta, V. M Varga Antónia, V. M Nemes Noémi, V. M Pálffy Levente, V. M Fáián Zsolt, V. M Supiter Andrei, V. M Varró Henrietta, V. M Varga Antónia, V. M Kallos Tamás, V. M Szallos Tamás, V. M Varró Henrietta, V. M Kallos Tamás, V. M Szallos Tamás, V. M Varró Henrietta, V. M Kun Erik, V. M Badralexi Sofia- Maria Goga Maria- Alexandra pana in prezent pana in prezent pana in prezent pana in prezent pana in prezent si comunicare matematica Olimpiada ed. civica Olimpiada ed. civica Böngész(concu rs de citire) Böngész(concu rs de citire) Böngész(concu rs de citire) Böngész(concu rs de citire) Böngész(concu rs de citire) Böngész(concu rs de citire) Számok szárnyán (matem.) Szavak szárnyán (magh.) Számok szárnyán (matem.) Számok szárnyán (matem.) Szavak szárnyán (magh.) Gyurgyóka (cun. mediului) Gyurgyóka (cun. mediului) Gyurgyóka (cun. mediului) Sala de clasa Scoala Generala,,uliu Hatieganu Scoala Generala,,uliu Hatieganu Ungaria (prin posta) Ungaria (prin posta) Ungaria (prin posta) Ungaria (prin posta) Ungaria (prin posta) Ungaria (prin posta) Oradea (prin posta) Oradea (prin posta) Oradea (prin posta) Oradea (prin posta) Oradea (prin posta) Gheorgheni Gheorgheni Gheorgheni Muresan Simona Muresan Simona 9,10 Muresan Simona 9,10 Kisfaludi Antónia Kisfaludi Antónia Kisfaludi Antónia Kisfaludi Antónia Kisfaludi Antónia Kisfaludi Antónia Kisfaludi Antónia Kisfaludi Antónia Kisfaludi Antónia Kisfaludi Antónia Kisfaludi Antónia Kisfaludi Antónia Kisfaludi Antónia Kisfaludi Antónia Gyurgyóka Kisfaludi Gheorgheni (cun. mediului) Antónia 19. limba si comunicare Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul 19. limba si comunicare Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Moga Mihnea 19. limba si comunicare Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Moldovan limba 19. Alesia si comunicare Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Salajan limba Bogdan- 19. si comunicare Cristian Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Soran Tudor 19. limba si comunicare Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Tarta Sara- limba 19. ustina si comunicare Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Grindei Ana 19. limba Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul

92 92 Bura Sonia Raisa 19. Sima Filip 19. Timoce Filip- Daniel Tofeni Mihnea- Claudiu Zosin Mara- Andreea Afrasinei- Zevoianu Alessia-oana Bodea Dragos- Andrei Bogateanu Victor-oan Bumb Sara- Francesca Ciobotarenco ulia Kocsis Andrei- Tudor Popp Mihnea- Serban Florian Francesco Bruchental Ana-Maria Simionas Anton-Victor Veres Andrei 19. vas Alexia 19. Matei Medeea 19. Vanca Raul- Gabriel Goga Maria- Alexandra Moldovan Alesia Soran Tudor Veres Andrei Afrasinei- Zevoianu Alessia-oana Badralexi Sofia- Maria Bogateanu Victor-oan Ciobotarenco ulia Salajan Bogdan- Cristian ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian si comunicare limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare COMPER- MATE ET COMPER- MATE ET COMPER- MATE ET COMPER- MATE ET COMPER- MATE ET COMPER- MATE ET COMPER- MATE ET COMPER- MATE ET COMPER- MATE ET Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Mentiune Sala de clasa Todoruț Lenuța Mentiune Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul

93 vas Alexia Simionas Anton-Victor Timoce Filip- Daniel Bodea Dragos- Andrei Moga Mihnea Tofeni Mihnea- Claudiu Bura Sonia Raisa Tarta Sara- ustina Zosin Mara- Andreea Florian Francesco Grindei Ana Sima Filip 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian 26.ian Vanca Raul- Gabriel Bruchental Ana-Maria Kocsis Andrei- Tudor Popp Mihnea- Serban COMPER- MATE ET COMPER- MATE ET COMPER- MATE ET COMPER- MATE ET COMPER- MATE ET COMPER- MATE ET COMPER- MATE ET COMPER- MATE ET COMPER- MATE ET COMPER- MATE ET COMPER- MATE ET COMPER- MATE ET COMPER- MATE ET COMPER- MATE ET COMPER- MATE ET COMPER- MATE ET Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Premiul Sala de clasa Sala de clasa Sala de clasa Sala de clasa Sala de clasa Sala de clasa Sala de clasa Todoruț Lenuța Todoruț Lenuța Todoruț Lenuța Todoruț Lenuța Todoruț Lenuța Todoruț Lenuța Todoruț Lenuța Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul Sala de clasa Todoruț Lenuța Mentiune Sala de clasa Todoruț Lenuța Mentiune MPLCAREA ÎN PROECTE EDUCATVE, ACTVTĂŢ EXTRACURRCULARE ETC. CLASELE PREGĂTTOARE Cadrul didactic participant Data Activitatea Locul desfăşurării Tema Bărbos Ancuța Serbarea de Crăciun Sala de clasă,,parada pentru Moș Crăciun Bărbos Ancuța Teatru de păpuși Sala de clasă,,turtita Bărbos Ancuța Spectacol de magie Sala de clasă Bărbos Ancuța Întalnire cu studente UMF Sala de clasă Ședință cu părinții Proiectul Dăruind vei dobândi Ședință cu părinții,,cum ne menținem dantura sănătoasă? Prezentarea noului an școlar Donații Acomodarea elevilor în clasa pregătitoare Procesul tehnologic de realizare agloburilor Vizită- fabrica PRODGLOB Teatru de Păpuși Turtița 93

94 94 Țup luzionism Abrudan Flora Luciana 29,11,2017 Teatru de păpuși- Abrudan Flora Luciana 19,12,2017 Vizită la expozitia Planetarium Abrudan Flora Luciana 18,01,2018 Spectacol de magie Cazac oana Alexandra Cazac oana Alexandra Cazac oana Alexandra NSPEANU ANCA CRSTNA Anca Cristina Anca Cristina Anca Cristina Anca Cristina Anca Cristina Teatrul de păpuși Țup Turtița fermecată Cinema Dacia Sala de clasă Spectacol Povestea Turtița Sistemul solar magie Toamna, anotimpul poveștilor Petrecere de Crăciun Sala de clasă Sărbătorile de iarnă uhos Lenke 20.dec 17 Spectacol de iluzionism Proiectul,, Educația pentru toți Proiectul,, Dăruind vei dobândi Vizionarea piesei de teatru,, Turtița Scenetă de Crăciun La colindat Spectacol de magie Colindat la Gradinita Licurici Sala de clasă Gr Licurici Magia din sufletul copiilor Ziua Educației Donatii copiilor nevoiasi Piesa de teatru,, Turtița Nașterea lui sus Hristos Colinde Spectacol de magie Colinde uhos Lenke+ Molnar Aniko 30 ian.17 Concert de copii PM Sala de Clasa Concert de Xilofon uhos Lenke 20 oct.17 Seara parintilor PM Restaurantul Miko ntercunoastere uhos Lenke 17.ian.17 lluzionismul Vraja uhos Lenke 4.oct.17 Teatru de papusi uhos Lenke 20.oct.17 Teatru de papusi uhos Lenke Concert de copii Philharmonia Cluj uhos Lenke 23.sept.17 Teatru de papusi Teatru Puck Luca Ana 29,11,2017 Teatru de păpuși Copilul Noptii Baiatul plictisit Concert sinfonic Teatrul povestilor Povestea Turtița

95 Luca Ana 08,12,2017 Teatru de păpuși Luca Ana Decembrie 2017 Cântece și poezii de iarnă Luca Ana Decembrie 2017 Vizionare de film Omul de zăpadă Uite, vine Moș Crăciun Crăiasă zăpezii, Epoca de gheață, Pinguinul dansator MPLCAREA ÎN PROECTE EDUCATVE, ACTVTĂŢ EXTRACURRCULARE ETC. CLASELE Cadrul didactic participant Data Activitatea Locul desfăşurării Tema Ciceu David-Vasile Activitate artistico-plastică Amintiri din vacanță Ciceu David-Vasile Ziua nternațională a When grow up... Educației think Mr. David is... Ciceu David-Vasile Oct Activitate civică BUSONE Autobuzul celor mici Ciceu David-Vasile Dezvoltare personală nside-out Ciceu David-Vasile Activitate în parteneriat cu Gradinița Mica Sirenă Poveste de Crăciun Ciceu David-Vasile an Activitate artistică Magii pentru pitici Ciceu David-Vasile Activitate matematică Shopping list Daniela Stoica Ziua educatiei - Activitae De ce avem nevoie de Sala de clasa integrata CLR-AVAP educatie? Daniela Stoica Busone Autobuzul Sa cunoastem regulile Sala de clasa copiilor de circulatie Daniela Stoica Busone Autobuzul Sa observam cum se Plimbare in oras copiilor circula in oras Daniela Stoica Spectacol de teatru Casa de Cultura a Spectacol Capra cu trei Studentilor iezi Daniela Stoica Obiceiuri si traditii de Colindatul obicei de Sala de clasa Craciu activitate cu parintii Craciun Daniela Stoica Spectacol de magie Sala de clasa Specatcol de magie Chivu Valentina Ziua Educației Sala de clasă Cum sărbătorim Ziua Educației? Chivu Valentina Vizionare piesă de teatru Casa de Cultură a Studenților Capra cu trei iezi Chivu Valentina Activitate cu Poliția Sala de clasă Plimbare cu autobuzul prin oraș Autobuzul lui Școlărel Rasteiu oana Busone- Autobusul copiilor Sa circulam corect! Rasteiu oana Luna decembrie Daruind vei dobandi 2016 Rasteiu oana Mos Craciun pleaca la drum Serbare de Craciun Tohotan oana Spectacol de magie Lic.T. O.Ghibu Tohotan oana Case traditionale romanesti CCD Tohotan oana oct.2017 Daruind vei dobandi Lic.T. O.Ghibu Tohotan oana Busone Lic.T. O.Ghibu Activitate cu politia Rutiera 95 MPLCAREA ÎN PROECTE EDUCATVE, ACTVTĂŢ EXTRACURRCULARE ETC.

96 Cadrul didactic participant Marina Marina CLASELE A -A Data Activitatea Locul desfăşurării Tema Sem. ianuarie Proiect culturaleducativ Proiect educativ «Micii sanitari» Valea Plopului, jud. Cluj Marina Spectacol de magie Sala de clasa Marina Spectacol de teatru Casa de Cultura a Studentilor Salajan Monica Oct Sa ingrijim natura Parcul de pe Somes, Salajan Monica Nov Parada mastilor Salajan Monica Dec Obiceiuri de Craciun Salajan Monica an Fiul lui Bigfoot Onisifor Ghibu Onisifor Ghibu Onisifor Ghibu Hetea Karima Atelier de Crăciun Hetea Karima Spectacol de magie Hăran Mirela Vizionare film animaţie Cinema Victoria Hăran Mirela Dec. Concurs de creaţie CCD «Daruind vei dobandi» «Sa ne pastram sanatatea» Specatcol de magie Spectacol Peter Pan Sa pastram curatenia Atelier Sezatoare Vizionare film Ornamente de brad Trucuri de magie interactive,,ştrumfii Case tradiţionale româneşti Spectacol de magie Hăran Mirela Dec. Tărâmul magiei şi iluzionism Vizionarea spectacolului Nap leánya, Hold Bántó Jutka teatru de păpuşi fia (Teatrul de Păpuşi Sétáló Bábszínház ) Vizionarea spectacolului Despre băiatul cel Bántó Jutka Teatrul de păpuşi PUCK teatru de păpuşi leneş (Teatrul de Păpuşi Cimborák, Sf. Gheorghe) Vizionarea spectacolului A két teatru de păpuşi Bántó Jutka rakoncátlan kakas (Teatrul de papusi Exkalibur) Bántó Jutka Poveste de iarna Bántó Jutka 1O Serbare de Crăciun Biserica Reformată Bántó Jutka Carnaval Motora Leonora 18,01,2018 Spectacol de magie Lic. T. O Ghibu magie Concert Academia de Muzica Gheorghe DoReMiStart Dima MPLCAREA ÎN PROECTE EDUCATVE, ACTVTĂŢ EXTRACURRCULARE ETC. CLASELE A -A Cadrul didactic Data Activitatea Locul desfăşurării Tema 96

97 participant Mircea Maria Mircea Maria Mircea Maria Sem. Decembrie 2017 Marian Hajnal Program educational,, ABCul ngrijirii Animalelor de Companie,,- ARPAC Proiect culturaleducativ Proiect educativ «Micii sanitari» Croitorasul cel viteaz-teatru Marian Hajnal Micii sanitari Marian Hajnal Desenam,ne jucam,invatam sa circulam Marian Hajnal Daruind vei dobandi Marian Hajnal Spectacol de magie Sala de clasa Valea Plopului, jud. Cluj CASA DE CULTURA A STUDENTLOR Onisifor Ghibu Onisifor Ghibu Onisifor Ghibu Onisifor Ghibu Lazar Dorina Oct Sa ingrijim natura Parcul de pe Somes, Lazar Dorina Nov Parada mastilor Lazar Dorina Dec Obiceiuri de Craciun Lazar Dorina an Fiul lui Bigfoot Onisifor Ghibu Onisifor Ghibu Onisifor Ghibu Zah Claudia Oct Sa ingrijim natura Parcul de pe Somes, Zah Claudia Nov Parada mastilor Zah Claudia Dec Obiceiuri de Craciun Zah Claudia an Fiul lui Bigfoot Korabian Kristina Korabian Kristina Korabian Kristina Korabian Kristina Korabian Kristina Korabian Kristina Korabian Kristina Onisifor Ghibu Onisifor Ghibu Onisifor Ghibu Excursie Pădurea Hoia Vizită la Muzeul Botanic din Grădina Botanică din Cluj- Discuţii sfaturi nvitat psihologul şcolar Plesek Zoltan Vizionare de spectacol Vizită şi activitate la Biblioteca judeţeană O. Goga din Cluj- Vizionare de spectacol Vizită la clasa prietenă Grădina Botanică- Cluj Biblioteca judeţeană O. Goga Lic. T.c p î lb. Maghiară Gherla,,Ziua nternationala a Animalelor,, «Daruind vei dobandi» «Sa ne pastram sanatatea» Teatru Primul ajutor Dezbatere Voluntariat Spectacol Sa pastram curatenia Atelier Sezatoare Vizionare film Sa pastram curatenia Atelier Sezatoare Vizionare film Toamna Jocuri în aer liber cu familiile elevilor Legătura dintre plante şi animale Filme pentru care se cere acordul păriţilor Teatru de păpuşi Copiii lumii Teatru de păpuşi Activităţi comune, vizitarea oraşului Gherla, mersul cu trenul Korabian Serbare În Biserica Reformată Serbare, 97

98 Kristina Korabian Kristina Korabian Kristina Korabian Kristina Korabian Kristina Korabian Kristina Korabian Kristina Korabian Kristina Korabian Kristina Korabian Kristina aşteptarea Crăciunului Concert pentru copii Academia de Muzică Uite vine Moş Crăciun Crafturi de Crăciun Biblioteca Heltai Gaspar Dăruind vei dobândi Micii Sanitari Liceul de nevăzători Petale zburătoare Grădina Botanică Cluj La săniuş Spectacol de iluzionism Vizită şi activitate la Biblioteca judeţeană O. Goga din Cluj- Băişoara, Buscat Ski Resort Cota 1655m L.T. O. Ghibu Biblioteca judeţeană O. Goga o compilare de poezii şi cântece de aşteptare a Crăciunului Poveste de iarnă Vizita Moşului şi împărţirea de cadouri Ornamente de Crăciun Oferire donaţii pentru copii cu deficienţe de vedere din familii defavorizate Curs de prim ajutor Oferit de Organizaţia Studenţilor Medicinişti din Cluj Expoziţie de fluturi exotice vii Activitate sportivă, practicare de sporturi de iarnă ( ski, bob, sanie, snowbord) Spectacol de iluzionism Jucării Apariţia şi istoria jucăriilor de a lungul timpului din evul mediu până în viitor Farsang Obiceiuri Korabian Bal mascat Sala de clasă populare din Kristina perioada intre Crăciun şi Paşti Simion Anca 5 octombrie Proiect cu poliția Ziua Educației 2017 rutieră Simion Anca 5 octombrie Clasa noastră machetă Atelier de creație Simion Anca 13 octombrie Școala noastră machetă Atelier de creație Simion Anca 14 octombrie 2017 Excursie la Rogojel Rogojel excursie Simion Anca 21 octombrie Excursie la 2017 Răchițele Răchițele excursie Simion Anca 25 octombrie Sărbătoarea Festivalul Toamnei 2017 Toamnei Simion Anca 7 decembrie Vizită lafabrica de Fabrica de Globuri 2016 globuri Simion Anca 9 decembrie 2017 Atelier de Crăciun Atelier de creație Simion Anca 18 decembrie Expoziție concurs CCD Cluj Case tradiționale 98

99 Simion Anca 2017 românești din diferite regiuni 19 decembrie 2017 Târgul de Crăciun Serbare și târg Barbanta Dorina Oct Sa ingrijim natura Parcul de pe Somes, Barbanta Dorina Nov Parada mastilor Barbanta Dorina Dec Obiceiuri de Craciun Barbanta Dorina an Fiul lui Bigfoot Onisifor Ghibu Onisifor Ghibu Onisifor Ghibu Sa pastram curatenia Atelier Sezatoare Vizionare film MPLCAREA ÎN PROECTE EDUCATVE, ACTVTĂŢ EXTRACURRCULARE ETC. CLASELE A V-A Cadrul didactic participant Data Activitatea Locul desfăşurării Tema Petric Ana Spectacol de magie Petric Ana Petric Ana Spectacol (cantece, scenete) Creatie si imaginatie Muresan Simona Activitate recreativa VVO Muresan Simona Participare la activitate de voluntariat Muresan Simona Vizionare de film Muresan Simona Vizionare spectacol de magie Sala de clasa Cinematograf,,Victoria Sala de clasa Kisfaludi Antónia excursie Lunca de Jos Kisfaludi Antónia ziua portilor deschise Kisfaludi Antónia serbare Kisfaludi Antónia concert de muzica clasica Kisfaludi Antónia magic show Tomoiagă Laura magic show Lic. Teor. O. Ghibu Bis. Reform. Törökvágás Acad. de Muzica Gh. Dima Lic. Teor. O. Ghibu Lic. Teor. O. Ghibu Onisifor Ghibu magie 1 Decembrie Pe aripile vantului (Traian Vuia),,Harnicia isi are rasplata Proiect,,Daruind vei dobandi,,singur acasa magie Excursie cu familiile copiilor Bunatati din dovleac Versuri si colinde de advent Povesti de iarna Magic Show Magic Show Tomoiagă Laura Dec Obiceiuri de Craciun Colindat Tomoiagă Laura Sept - dec Dăruind vei dobândi Onisifor Ghibu Acte de caritate Todoruț Lenuța magic show Lic. Teor. O. Ghibu Magic Show Todoruț Lenuța Dec Obiceiuri de Colindat 99

100 Craciun Todoruț Lenuța Sept - dec Dăruind vei dobândi Todoruț Lenuța octombrie 2017 Carnaval de Halloween Todoruț Lenuța octombrie 2017 Vizită la gimnaziu Todoruț Lenuța decembrie 2017 Atelier Port Popular Todoruț Lenuța dec Serbare de Crăiun Moldovan Nicoleta magic show Moldovan Nicoleta Septembrie decembrie 2017 Moldovan Nicoleta Dec Sărbătorim ziua de naștere Obiceiuri de Craciun Onisifor Ghibu Onisifor Ghibu Onisifor Ghibu Onisifor Ghibu Onisifor Ghibu Onisifor Ghibu Lic. Teor. O. Ghibu Lic. Teor. O. Ghibu Onisifor Ghibu Acte de caritate Carnaval vizită Atelier de creație serbare Magic Show Colindat Parteneriate educative şi colaborări încheiate: CLASELE PREGĂTTOARE Abrudan Flora Prieteni mari si mici-proiect educativ, Parteneriat educativ cls pregatitoare cu cls a V- Abrudan Flora, Tomoioagă Laura Parteneriat educativ grădiniță-școală cu Grădiniţa Mica Sirenă Cazac oana 100 Parteneriat cu Asociația Tineri Pentru Comunitate Bistrița Nr. 356/ Anca Proiect de Parteneriat Educaţional,, Prieteni la distanță, realizat pentru anul şcolar între Şcoala Gimnazială Specială Huedin şi,,onisifor Ghibu Acord de parteneriat realizat pentru anul şcolar între Editura EDU şi,,onisifor Ghibu. Juhos Lenke Parteneriat verbal incheiat cu Biserica reformata Cj Parteneriat verbal incheiat cu Gradinita Licurici Cj CLASELE Ciceu David Contract de colaborare încheiat cu Edu-Soft Târgu Mureş CLASELE A -A

101 Hăran Mirela Contract de colaborare încheiat cu Edu-Soft Târgu Mureş Parteneriat Astăzi preşcolari, mâine şcolari încheiat cu Grădiniţa cu P.P. Mica Sirenă, Parteneriat Azi prichindei, mâine şcolărei încheiat cu Grădiniţa cu P.P. Licurici, Mircea Maria Clasele A -A Parteneriat,,on Creanga, martisorul literaturii romane,, - Scoala Gimnaziala,,GHEORGHE NCOLAU,, loc Romani, jud. Neamt Parteneriat:,,Scoala si Biserica Biserica Pogorarea Duhului Sfant - cartierul Grigorescu Korabian Krisztina Parteneriat Educaţional - Clasa prietenă cu Lic. Teoretic Cu Predare În Lb. Maghiară Gherla Parteneriat Educaţional Copii lumii cu Biblioteca Judeţeană Octavian Goga din Parteneriat Educaţional Şcoala ne aşteaptă cu Grădiniţa cu p. p. Raza de soare- Simion Anca Micii meșteșugari Școala Gimnazială Suatu 20 octombrie 2017 Descoperim România Școala Gimnazială Aghireșu-Fabrici 20 octombrie 2017 Sărbătorim România împreună! Liceul teoretic Onisifor Ghibu 4 octombrie 2017 Căsuța din grădină Asociația educațională A.S. 24 septembrie 2017 CLASELE A V-A Petric Ana Prietenii mei mai mari- proiect educativ, Parteneriat educativ cls pregatitoare cu cls a V- E - Barbos Ancuta-Camelia Mureșan Simona Editura EDU - Târgu-Mureș Biblioteca Județeană,,Octavian Goga Tomoioagă Laura Prieteni mari si mici-proiect educativ, Parteneriat educativ cls pregatitoare cu cls a V- Abrudan Flora Parteneriat educativ grădiniță-școală cu Grădiniţa Mica Sirenă 101 EXEMPLE DE BUNĂ PRACTCĂ CLASELE PREGĂTTOARE Respect integritatea elevilor și a părinților, am realizat dezvoltarea competentelor lor în cadre cât mai eficiente. Am realizat diverse activitati didactice și extracurriculare care le-au dezvoltat competentele, aptitudinile elevilor. Toate îndatoriile pe care le-am avut, le-am realizat eficient. Relația între mine și colegi este bazată pe colegialitateși prietenie, iar între mine și părinții elevilor este bazată pe colaborare.

102 Ciceu David CLASELE Comunicarea eficientă cu elevii și cu părinții acestora Comunicarea eficientă și cooperarea strânsă cu celelalte cadre didactice Stoica Daniela Organizarea si implicarea elevilor in activitati extracurriculare. Planificarea, organizarea si realizarea activitatii cu parintii care a avut ca scop o mai buna cunoastere intre parintii clasei, intre parinti si ceilalti copii din clasa si crearea unui context favorabil discutiilor sincere si deschise. Chivu Valentina "Cum ne comportăm?" Folosirea cuvintelor magice "te rog" și "mulțumesc"! CLASELE a -a Korabian Krisztina am păstrat împreună cu elevii curăţenia în sala de clasă, pe coridor şi în curtea şcolii am udat la nevoie florile de pe coridoare conservând astfel frumuseţea holurilor am decorat cu lucrările elevilor holul din jurul sălii de clasa Simion Anca Realizarea diverselor machete cu următoarele teme: clasa mea, școala mea și case tradiționale din diferite regiuni ale țării noastre. A fost introdusă o activitate multidisciplinară dezvoltând elevilor aptitudini și abilități civice, de comunicare, spațiale dar și și din spectrul relațiilor intra și interpesonale. În cadrul orelor de matematică și limba și literatura română s-au realizat fișe-memorator menite să-i ajute pe elevi să-și însușească mai ușor noțiunile noi învățate la clasă și să le ofere suport pe viitor (vezi exemple anexa 1, 2 și 3). Anexa 1 fișă memorator înmulțirea numerelor de două cifre Anexa 2 fișă memorator împărțirea numerelor naturale 102

103 Anexa 3 fișă memorator pentru numeral la clasa a -a Mureșan Simona CLASELE A V-A Proiectul,,Steluța săptămânii prin care fiecare elev are oportunitatea de a se prezenta intr-un mod original (aptitudini, talente, preferinte, etc) ne da ocazia sa ne cunoastem mai bine si sa intarim relatiile dintre noi in cadrul colectivului clasei. Kisfaludi Antónia Organizarea zilei Portilor deschise Excursie cu familiile elevilor clasei Activitati extracuriculare interesante Ajutarea copiilor cu dificultati de invatare dupa orele de curs La nivelul catedrei s-au realizat de asemenea următoarele: 1. Proiectarea activităţii Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum si adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei: - Proiectarea activităților didactice a fost realizată în termenele vizate, adaptată colectivului clasei și a fost realizată înaintea desfășurării propriu-zise a acestora. S-au utilizat eficient documentele curriculare (programa, planificare, manuale) ţinând cont de principiile didacticii moderne mplicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii: - S-a implicat în activități de fundamentare a ofertei educaționale a unității școlare. S-a implicat în activități de proiectare, redactare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii Folosirea TC în activitatea de proiectare: - Predarea integrată la clasă folosind TC (manuale digitale, auditie muzicală, diferite proiecții). Redactarea tuturor documentelor de proiectare și realizarea de material didactice utilizând TC Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele, nevoile şi interesele educabililor, precum și cu planul managerial al unităţii: 103

Microsoft Word - analiza_institutionala.doc

Microsoft Word - analiza_institutionala.doc 1 Liceul tehnologic,,mihai EMINESCU Slobozia 920024, Judeţ Ialomiţa PROCEDURA OPERAŢIONALĂ ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ COD: PO 1.03 Data elaborării: 15.04.2013 Elaborat Profesor: Dumitru Elena Semnătura: Verificat

Mai mult

FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6

FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6 FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6143/2011 şi OMEN nr. 3597/2014 Numărul fişei postului...

Mai mult

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE LICEUL TEHNOLOGIC DUMITRU DUMITRESCU ŞOS. BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR. 1 BUFTEA - JUD. ILFOV TEL/FAX: 011911 e-mail: ltdd_buftea@yahoo.ro FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ FIŞĂ CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL Numărul fişei postului:.

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ FIŞĂ CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL Numărul fişei postului:. COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ FIŞĂ DRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII LIFITIVULUI ANUAL Numărul fişei postului:. Numele şi prenumele cadrului didactic:.. Specialitatea:..

Mai mult

În atenţia Inspectorului Şcolar Educativ,

În atenţia Inspectorului Şcolar Educativ, RAPORT ARGUMENTATIV ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE Numele şi prenumele cadrului didactic... Specialitatea... Perioada evaluării: 2018-2019 Domenii ale evaluării 1.

Mai mult

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE BĂLCESCU COM. NICOLAE BĂLCESCU JUD. BACĂU TEL/FAX 0234 /214043 Nr... din. Anexa 1 la Ordinul ministrului

Mai mult

Strategia CEAC

Strategia CEAC I. INTRODUCERE În conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calităţii educaţiei, se constituie şi funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei în Colegiul Tehnic

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din Nr. 7460 din 01.10. Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din 01.10. Avizat, INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, Prof. CAMELIA TABĂRĂ GRAFICUL UNIC al activităţilor de îndrumare şi control Anul şcolar Inspecția școlară

Mai mult

FISA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂTĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

FISA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂTĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE IONESCU SISEŞTI COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ,JUDEŢUL PRAHOVA Telefon/Fax 0445809 Email: gsagricol@gmail.com FISA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI

Mai mult

Comisia metodica: Stiintele Naturii

Comisia metodica: Stiintele Naturii Str. Florilor, Nr. 4, Tel: 0266.330.354; fax: 0371605770 e-mail: didactic_gb@yahoo.com Avizat, Director:TÎRNAUCĂ LILIANA IZABELA PLAN MANAGERIAL ANUAL Comisia metodică: Om şi Societate An școlar : 2016/2017

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal ... din... Aprobat în Consiliul de administrație Din... Prezentat în Consiliul profesoral Din... Plan managerial semestrial prof. DAN INGRID DIRECTOR ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEȘTI Anul şcolar - 2019 I. CURRICULUM

Mai mult

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA C E A C Liceul cu Program Sportiv Suceava An școlar - Avizat, Director, Prof. RADU IOAN Aprobat în CA în data de PLAN OPERAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII Anul școlar - Nr. crt. Activități Tipul de

Mai mult

Program de activitate pe semestrul I

Program de activitate pe semestrul I PROGRAM DE ACTIVITŢI - SEMESTRUL I an şcolar 2017-2018 I. CURRICULUM Nr. 2436 din 11.10.2017 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională; Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de

Mai mult

PLAN OPERAŢIONAL CEAC / PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI

PLAN OPERAŢIONAL CEAC / PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI 1 PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI DE ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE EVALUARE I. ŢINTA: IMPLEMENTAREA ŞI CONSOLIDAREA MECANISMELOR

Mai mult

Microsoft Word - Planul managerial pentru semestrul al doilea an scolar

Microsoft Word - Planul managerial pentru semestrul  al doilea an scolar Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice PLANUL MANAGERIAL 2016-2017 SEMESTRUL AL II-LEA În semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017 vor fi urmărite priorităţile stabilite la nivelul

Mai mult

Str

Str HCA 53/05.09.2017 Director, Prof. Velicu Laurentiu STRATEGIA EVALUĂRII ŞI ASIGURĂRII CALITĂŢII EDUCAŢIEI IN LICEUL TEORETIC CAROL I FETESTI pentru perioada 2017-2020 1 SUMAR I. INTRODUCERE Misiunea CEAC

Mai mult

CATRE,

CATRE, Nr. / Aprobat in CA din 4.09.08 FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDARII CALIFICATIVULUI PARTIAL/ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR Numele si prenumele cadrului didactic..

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL 2014-2015 a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZE ELEVII PENTRU A-ŞI DEZVOLTA POTENŢIALUL OBIECTIVE

Mai mult

PO

PO ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI GRAFICUL DE MONITORIZARE ȘI CONTROL 2018-2019 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILA ȘCOALA PROFESIONALĂ EMIL DRĂGAN, COMUNA GRADIȘTEA, JUDEȚ

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILA ȘCOALA PROFESIONALĂ EMIL DRĂGAN, COMUNA GRADIȘTEA, JUDEȚ MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILA ȘCOALA PROFESIONALĂ EMIL DRĂGAN, COMUNA GRADIȘTEA, JUDEȚ BRĂILA Tel. / Fax : 0239 698 500 CUI 7378850 e-mail

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/714296 E-mail: scoalastrunga@yahoo.com Nr. 101/05.03.2019 PLAN OPERAŢIONAL An şcolar 2018-2019 Semestrul al II-lea STRUNGA

Mai mult

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic în vederea integrării profesionale a absolvenților.

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI COMUNA POSEŞTI, JUD. PRAHOVA APROBAT DIRECTOR PLAN MANAGERIAL AL DIRECTORULUI ADJUNCT AN ŞCOLAR 2016-2017 ATRIBUŢII GENERALE ALE DIRECTORULUI ADJUNCT (1) În activitatea

Mai mult

str.nicolae IORGA, nr. 19, , BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web : COMI

str.nicolae IORGA, nr. 19, , BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web :   COMI str.nicolae IORGA, nr. 19, 710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web : www.laurian.ro e-mail: at_laurian@yahoo.com COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII RAPORT

Mai mult

Scoala Gimnaziala Merei Str. Principală, com. Merei, jud. Buzău Tel/ fax: GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CO

Scoala Gimnaziala Merei Str. Principală, com. Merei, jud. Buzău Tel/ fax: GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CO GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CONTROL AN ȘCOLAR 2018-2019 ARGUMENT Monitorizarea şi controlul activităţii şcolii în anul şcolar 2018 2019 se va face ţinând cont de toate punctele slabe, ameninţările

Mai mult

RAPORT DE AUTOEVALUARE SEMESTRIALA AN ŞCOLAR UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME:Dobre Adri

RAPORT DE AUTOEVALUARE SEMESTRIALA AN ŞCOLAR UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME:Dobre Adri RAPORT DE AUTOEVALUARE SEMESTRIALA AN ŞCOLAR 2017-2018 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME:Dobre Adriana-Iulia VECHIME ÎNVĂTĂMÂNT: 2 ani, 2 luni si 9 zile

Mai mult

Microsoft Word - Raport L Romana

Microsoft Word - Raport L Romana RAPORT DE ACTIVITATE al Comisiei metodice a ariei curriculare Limbă și comunicare, an școlar 2015-2016 Analiza SWOT a activității desfășurate la nivelul comisiei metodice în semestrul I al anului școlar

Mai mult

Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PEN

Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PEN Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: 023855942E-mail: scoalagimnazialamerei@gmail.com RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PENTRU CURRICULUM SEMESTRUL I AN ȘCOLAR 2018-2019 La nivelul

Mai mult

C.E.A.C. - ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMANU SCOALA GIMNAZIALA ROMANU Str. Republicii, Nr. 55 Tel. 0239/697181; Fax 0239/ ;

C.E.A.C. - ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMANU SCOALA GIMNAZIALA ROMANU Str. Republicii, Nr. 55 Tel. 0239/697181; Fax 0239/ ; SCOALA GIMNAZIALA ROMANU Str. Republicii, Nr. 55 Tel. 0239/697181; Fax 0239/697181 ; E-mail: scoalaromanu@yahoo.com PLANUL OPERAŢIONAL Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Anul şcolar 2015-2016

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax:

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax: COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax: 0264-368181 E-mail: ctvuct@gmail.com Avizat în şedinţa CP din 13.10.2015 : prof. Bozdog

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mai mult

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective Anexa 1 Nr. 1357/12.10. ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar 2018 Domenii funcţionale Obiective specifice Acţiuni Compartiment responsabil Materiale Financiare

Mai mult

Microsoft Word - Grafic_unic_monit_sem_II_2018_2019.docx

Microsoft Word - Grafic_unic_monit_sem_II_2018_2019.docx Nr. Aprobat în Consiliul de Administraţie al I.Ş.J. Teleorman, din data de 28.09.2018 Aprobat, Inspector Şcolar General, prof. Valeria GHERGHE GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE ŞI CONTROL INSPECTORATUL ŞCOLAR

Mai mult

Program activitati SEM I

Program activitati SEM I COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU PROGRAM DE ACTIVITATE SEMESTRUL I /2016 CURRICULUM Întocmirea raportului de analiză pentru anul scolar trecut Diseminarea Raportului Comisiei interne de evaluare si asigurare

Mai mult

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei 1.3 Departamentul Ştiinţe

Mai mult

Anexa 1 Dare de seamă pe semestrul. I / anul şcolar 2017/2018 Comisia metodică a claselor primare Domeniu Nr Element / criteriu Activitatea efectuată

Anexa 1 Dare de seamă pe semestrul. I / anul şcolar 2017/2018 Comisia metodică a claselor primare Domeniu Nr Element / criteriu Activitatea efectuată Dare de seamă pe semestrul. I / anul şcolar 2017/2018 Comisia metodică a claselor primare Domeniu Nr Element / criteriu Activitatea efectuată (dare de seama) şi calitatea ei Menţiuni (precizări, existenţa

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR BUCURESTI, SECTOR 5 AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT I

SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR BUCURESTI, SECTOR 5  AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT I SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR. 29-31 BUCURESTI, SECTOR 5 Email: director_scoala_150@yahoo.com AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT INSTITUTIONAL SECTOR 5, MARILENA STROESCU TEMATICA SEDINTELOR

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MAGURELE PRAHOVA Director Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR ARGUMENT:

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MAGURELE PRAHOVA Director Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR ARGUMENT: Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR 2016-2017 ARGUMENT: Monitorizarea şi controlul activităţii în anul şcolar 2016-2017, au ca punct de pornire: - Punctele slabe

Mai mult

NR. 3565/ PLAN DE ÎMBUNATATIRE pe baza raportului de autoevaluare din anul scolar cu aplicabilitate in anul scolar Nume

NR. 3565/ PLAN DE ÎMBUNATATIRE pe baza raportului de autoevaluare din anul scolar cu aplicabilitate in anul scolar Nume NR. 3565/ 22.10.2018 PLAN DE ÎMBUNATATIRE pe baza raportului de autoevaluare din anul scolar 2017-2018 cu aplicabilitate in anul scolar 2018-2019 Numele scolii ÎPT LICEUL TEHNOLOGIC CAROL I Adresa scolii

Mai mult

ORDIN Nr din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

ORDIN Nr din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. ORDIN Nr. 3637 din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 30 iunie 2014 În conformitate cu Hotărârea

Mai mult

Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/ ; Fax : 0241/ , 0241/

Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/ ; Fax : 0241/ , 0241/ Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/75.32.05 ; Fax : 0241/75.32.05, 0241/75.33.03 E-mail: lt.ibanescu@yahoo.com Aprobat în ședința CA din 09.10.2018 Nr. 798 din

Mai mult

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTICULAR VASILE GOLDIŞ ARAD C.F. 29602616, ARAD, str. Feleacului,

Mai mult

NR.5545/ GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA

NR.5545/ GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA NR.5545/18.10.2018 GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE 2018-2019 DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA ARGUMENT: Monitorizarea şi controlul activităţii în anul şcolar 2018-2019, au ca punct de pornire:

Mai mult

Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei doc

Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei doc Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar 2012-2013 Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei documentelor curriculare oficiale, manualelor, auxiliarelor

Mai mult

Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu Satu Mare B-dul Dr. Vasile Lucaciu Nr. 1 cod Te

Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu Satu Mare B-dul Dr. Vasile Lucaciu Nr. 1 cod Te Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu Satu Mare B-dul Dr. Vasile Lucaciu Nr. 1 cod. 440031 www.ctbratianusm.ro e-mail: secretariat_bratianu@yahoo.com Tel: 0261 / 734670; Tel /Fax: 0261 / 768935 PLAN MANAGERIAL

Mai mult

C.E.A.C.-C.T.I.A. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 72018

C.E.A.C.-C.T.I.A. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 72018 INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 720189 Tel. 0230-522304 Fax 0230-522305 E-mail: ctiasv@yahoo.ro ; http://www.ctiasv.ro

Mai mult

Academia de Studii Economice din Bucureşti Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Caiet de practică pedagogică II Nivelul I de pregătir

Academia de Studii Economice din Bucureşti Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Caiet de practică pedagogică II Nivelul I de pregătir Academia de Studii Economice din Bucureşti Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Caiet de practică pedagogică II Nivelul I de pregătire psihopedagogică Curs postuniversitar Semestrul al

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU COLEGIUL NAŢIONAL DIMITRIE CANTEMIR, ONEŞTI

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU COLEGIUL NAŢIONAL DIMITRIE CANTEMIR, ONEŞTI ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU COLEGIUL NAŢIONAL DIMITRIE CANTEMIR, ONEŞTI Strada Victor Babeş, Nr. 12, cod poştal 601119 Tel

Mai mult

Microsoft Word - PLAN DE OPERATIONAL C.E.A.C docx

Microsoft Word - PLAN DE OPERATIONAL C.E.A.C docx PLAN OPERAŢIONAL 2017-2018 1. OBIECTIV STRATEGIC: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI ȘI A UNEI MENTALITĂȚI A CALITĂȚII LA NIVELUL ÎNTREGULUI PERSONAL AL ŞCOLII (CADRE DIDACTICE, CADRE DIDACTICE AUXILIARE, PERSONAL

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR 2017-2018 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector școlar general, Prof. dr. Viorel STAN Nr. crt. Funcţia

Mai mult

12.3. Anul şcolar 2014/ Formarea continuă a personalului didactic Obiective specifice 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate

12.3. Anul şcolar 2014/ Formarea continuă a personalului didactic Obiective specifice 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate 12.3. Anul şcolar 2014/2015 1. Formarea continuă a personalului didactic 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate în persoane şi domenii) în formarea continuă a personalului didactic şi

Mai mult

ANEXA nr. 3 la metodologie FIŞA DE EVALUARE a activităţii didactice în cadrul inspecţiei speciale la clasă Unitatea de învăţământ:... Numele şi prenum

ANEXA nr. 3 la metodologie FIŞA DE EVALUARE a activităţii didactice în cadrul inspecţiei speciale la clasă Unitatea de învăţământ:... Numele şi prenum ANEXA nr. 3 la metodologie a activităţii didactice în cadrul inspecţiei speciale la clasă Inspecţia este efectuată de directorul/directorul adjunct:... Aspecte urmărite Cunoaştere ştiinţifică şi curriculară

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar Proiectarea calitativă a activi

COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar Proiectarea calitativă a activi COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar 1. Proiectarea calitativă a activităţii 1. Proiectarea în conformitate cu curricula naţională 2.

Mai mult

UNIVERSITATEA:

UNIVERSITATEA: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC APROBAT RECTOR, Prof. univ. dr.

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" CLUJ - NAPOCA B-dul. 21 Decembrie , Tel , fax

COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY CLUJ - NAPOCA B-dul. 21 Decembrie , Tel , fax COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" 400604 CLUJ - NAPOCA B-dul. 21 Decembrie 128-130, Tel. 0264-430942, fax 0264-595694 e-mail: a.salignycluj@yahoo.com, web: http://www.colegiul-saligny.ro GRAFICUL CONSILIILOR

Mai mult

RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE Nr Activităţi Tipul de Obiective Termene Respons Indicatori de crt a

RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE Nr Activităţi Tipul de Obiective Termene Respons Indicatori de crt a RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE crt activitate 1 abilităţi realizare 1 Aplicarea testelor 1.Elaborarea Îmbunăta Oct CEAC Existenţa iniţiale şi interpretarea

Mai mult

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Ştiinţe

Mai mult

Microsoft Word - TST docx

Microsoft Word - TST docx FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 1.3

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr. 2136/23.02. Aprobat, Inspector

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE ED

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE ED MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI ŞI INFORMATICĂ Aprobat la şedinţa Senatului

Mai mult

Microsoft Word - TST docx

Microsoft Word - TST docx FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 1.3

Mai mult

CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu mod

CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu mod CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar 2015 2016 În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor

Mai mult

Nr. 648A/ Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONT

Nr. 648A/ Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONT Nr. 648A/21.02.2017 Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din 21.02.2017 GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONTROL AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR 5 JUDEŢEAN 5 CONSTANTA

Mai mult

Entitatea publică Şcoala Gimnazială Nr. 14, Braşov Departamentul C.E.A.C Procedura operaţională privind urmărirea progresului elevilor Cod PO CEAC-13

Entitatea publică Şcoala Gimnazială Nr. 14, Braşov Departamentul C.E.A.C Procedura operaţională privind urmărirea progresului elevilor Cod PO CEAC-13 PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ URMĂRIREA PROGRESULUI ELEVILOR P.O. -13 Şcoala Gimnazială Nr. 14 Braşov, 2017 Page 1 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR BUCURESTI, SECTOR 5 RAPORT PRIVIND REZULTATELE OBTINUTE D

SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR BUCURESTI, SECTOR 5  RAPORT PRIVIND REZULTATELE OBTINUTE D SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR. 29-31 BUCURESTI, SECTOR 5 Email: director_scoala_150@yahoo.com RAPORT PRIVIND REZULTATELE OBTINUTE DE CATRE ELEVII CLASELOR A VIII-A LA SIMULAREA EXAMENULUI

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Psihologie şi Ştii

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Psihologie şi Ştii FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Ştiinţele educaţiei

Mai mult

Graficul activitatilor educative Sem.I-II CNER

Graficul activitatilor educative Sem.I-II CNER Colegiul Naţional «Emil Racoviţă» Şos.Mihai Bravu 169, sector2, Bucureşti Tel/fax 021.3217092, E-mail:cneracovita@gmail.com www.colegiulracovita.ro Aprobat în Consiliul Profesoral 09.10. şi de Administraţie

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE SILAŞI BECLEAN P-ța. Libertăţii, nr. 19 Tel: Fax: scoalagr

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE SILAŞI BECLEAN P-ța. Libertăţii, nr. 19 Tel: Fax: scoalagr Raportul de activitate al comisiei metodice a diriginţilor Semestrul II - an şcolar 2015- Activităţile semsetrului II s-au desfăşurat în baza Planului Managerial al Comisiei Metodice precum şi a Programului

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA Grafic unic de monitorizare şi control al Inspectoratului Școlar Judeţean Tulcea, anul şcolar Nr /01.10

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA Grafic unic de monitorizare şi control al Inspectoratului Școlar Judeţean Tulcea, anul şcolar Nr /01.10 Nr /01.10.2019 Aprobat în Consiliul de Administraţie al I.Ş.J. Tulcea, din data de 01.10.2019 Domeniul funcţional: Curriculum şi inspecţie şcolară Aprobat, Inspector Şcolar General, Lucica POPIȘCĂ GRAFIC

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR

INSPECTORATUL ŞCOLAR Anexa 6 la HCA 32/3.03.207 AVIZATĂ În Comisia paritară de la nivelul I. Ş.J. Caraş-Severin, întrunită în data de 27.03.207 NUMELE ŞI PRENUMELE : UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: GRADUL

Mai mult

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 1. PROIECTARE PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DIRIGINŢILOR ANUL ŞCOLAR 2014/2015 1 Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare 2 Asigurarea eficienţei proiectării

Mai mult

Microsoft Word - Fisa disciplinei Didactica domeniului Hurduzeu N

Microsoft Word - Fisa disciplinei Didactica domeniului Hurduzeu N Anexa nr. 2 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timisoara 1.2 Facultatea - 1.3 Departamentul Departamentul pentru Pregătirea Personalului

Mai mult

RAPORT DE ACTIVITATE

RAPORT DE ACTIVITATE RAPORT DE ACTIVITATE Comisia pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii Prof. Rodica Farmaciuc responsabil CEAC Prof. Cornelia Mestecan- dir. adj. Sem II 2017-2018 OBIECTIV STRATEGIC I. Dezvoltarea culturii

Mai mult

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI”, CLUJ-NAPOCA

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI”, CLUJ-NAPOCA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI CATEDRA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR LINIA DE STUDIU: ROMÂNĂ

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Departamentul

Mai mult

RAPORT ACTIVITATE

RAPORT ACTIVITATE RAPORT DE ACTIVITATE ANUL ŞCOLAR 2015-2016 COLEGIUL NAŢIONAL LIVIU REBREANU Bistriţa STRUCTURA CLASELOR PRIMAR: 19 clase GIMNAZIU: 13 CLASE LICEU:32 CLASE (20 profil real și 12 profil uman) TOTAL: 64 clase

Mai mult

Microsoft Word - Plan managerial anual scolar

Microsoft Word - Plan managerial anual scolar ȘCOALA GENERALĂ GRIGORE SILAȘI BECLEAN PLAN MANAGERIAL ANUL ŞCOLAR 2011-2012 Director: Rus Vasile Gabriel 1. BAZA CONCEPTUALĂ. Acest Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

Mai mult

Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată

Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată şi aprobată în conformitate cu O.M.E.C.S. nr. 5557/27.10.2015

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA PLAN OPERAŢIONAL PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA Ţ1: Prevenirea eşeculu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA PLAN OPERAŢIONAL PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA Ţ1: Prevenirea eşeculu PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR 2016-2017 Ţ1: Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului instructiv educativ Domeniul funcţional CURRICULUM Obiective

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TUDOR ARGHEZI Loc. Piteşti, jud. Argeş, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.7 Tel./Fax: ww

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TUDOR ARGHEZI Loc. Piteşti, jud. Argeş, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.7 Tel./Fax: ww ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TUDOR ARGHEZI Loc. Piteşti, jud. Argeş, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.7 Tel./Fax: 0248216990 E-mail: scoala7pitesti@yahoo.com www.scoala7pitesti.ro.../... SCOALA GIMNAZIALA,,TUDOR

Mai mult

Planificare operaţională – planuri manageriale

Planificare operaţională – planuri manageriale Planul managerial pentru anul şcolar 2012 2013 Planurile manageriale prezentate în continuare cuprind operaţionalizarea pentru cei patru ani şcolari vizaţi în proiectarea strategică a programelor propuse

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ Str. Ion Maiorescu Nr. 6, Craiova, Telefon 0251/420961; 0351/ (407397) Fax: 0251/421824, 0351/ E

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ Str. Ion Maiorescu Nr. 6, Craiova, Telefon 0251/420961; 0351/ (407397) Fax: 0251/421824, 0351/ E INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961; 0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396 E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro Web: www.isj.dj.edu.ro

Mai mult

RAPORT DE AUTOEVALUARE AN ŞCOLAR Semestrul I UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME: Găgeatu M

RAPORT DE AUTOEVALUARE AN ŞCOLAR Semestrul I UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME: Găgeatu M RAPORT DE AUTOEVALUARE AN ŞCOLAR 2017-2018 Semestrul I UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME: Găgeatu Maria VECHIME ÎNVĂTĂMÂNT: 39 de ani GRAD DIDACTIC: Gradul

Mai mult

COPERTA - PREDOMINANT VERDE

COPERTA - PREDOMINANT VERDE 1 Obiectiv general 1: Creşterea calităţii procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităților de învățământ OBIECTICV SPECIFIC 1.1.Creșterea

Mai mult

Regulamentul concursului I. Argument Proiectul Români şi românitate în afara graniţelor ţării - destin şi dăinuire se adresează atât elevilor și profe

Regulamentul concursului I. Argument Proiectul Români şi românitate în afara graniţelor ţării - destin şi dăinuire se adresează atât elevilor și profe Regulamentul concursului I. Argument Proiectul Români şi românitate în afara graniţelor ţării - destin şi dăinuire se adresează atât elevilor și profesorilor din ţară, cât şi celor din comunităţilor româneşti

Mai mult

Nr. 197/ Anexa 6 RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII SEMESTRUL I ANUL ȘCOLAR În anul şcolar 2017

Nr. 197/ Anexa 6 RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII SEMESTRUL I ANUL ȘCOLAR În anul şcolar 2017 Nr. 197/19.02.2018 Anea 6 RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII SEMESTRUL I ANUL ȘCOLAR 2017-2018 În anul şcolar 2017-2018 s-a constituit Comisia de calitate conform legislaţiei.

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA BUNESTI, JUDETUL VALCEA COMISIA PENTRU CURRICULUM ANUL SCOLAR NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA RESPONSABILITĂȚI ÎN COMI

SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA BUNESTI, JUDETUL VALCEA COMISIA PENTRU CURRICULUM ANUL SCOLAR NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA RESPONSABILITĂȚI ÎN COMI SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA BUNESTI, JUDETUL VALCEA COMISIA PENTRU CURRICULUM ANUL SCOLAR 2017-2018 NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA RESPONSABILITĂȚI ÎN COMISIE GEORNOIU Daniela DIRECTOR PREȘEDINTE PATRU CORINA

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar 2016-2017 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 septembrie 2016-31 august 2017 Nr. crt. Funcţia managerială

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr. 11870/25.09. Aprobat, Inspector

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII ,,NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACĂU COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII ,,NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACĂU COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE ASIGURARE ŞI EVALUARE A CALITĂŢII ANUL ŞCOLAR 2017 2018 SEMESTRUL I 1. Comisia de asigurare şi evaluare a calităţii a avut următoarea componenţă: Coordonator C.E.A.C

Mai mult

Microsoft Word - 6. Codruta_Curta - Valeria_Gidiu.doc

Microsoft Word - 6. Codruta_Curta - Valeria_Gidiu.doc MONEY SENSE- UN PROGRAM DE EDUCAŢIE FINANCIARĂ ŞI NU NUMAI Nora Codruţa Curta, Liceul Teoretic Mihai Eminescu Cluj-Napoca Valeria Gîdiu, Colegiul Tehnic Augustin Maior Cluj-Napoca 1. Introducere Expresie

Mai mult

RAPORT DE AUTOEVALUARE AN ŞCOLAR UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME: Olteanu Delia VECHIME

RAPORT DE AUTOEVALUARE AN ŞCOLAR UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME: Olteanu Delia VECHIME RAPORT DE AUTOEVALUARE AN ŞCOLAR 2016-2017 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME: Olteanu Delia VECHIME ÎNVĂTĂMÂNT: 12 ani GRAD DIDACTIC: Grad didactic II

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC STR. PRINCIPALĂ, NR.724 A Telefon/Fax Nr.1497/ PLAN OPERATIONAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC STR. PRINCIPALĂ, NR.724 A Telefon/Fax Nr.1497/ PLAN OPERATIONAL Nr.1497/16.11. PLAN OPERATIONAL -2019 Tinta 1 Asigurarea unui demers instructiv-educativ de calitate prin reconsiderarea modului de abordare a activitatii de catre cadrele Obiective specifice: -particularizarea

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU  SATU MARE Colegiul Naţional Liviu Rebreanu - Bistriţa Str. B-dul Republicii Nr. 8 Cod 420057 Tel./Fax: 0263-231.112 Web: www.cnlr.ro, e-mail: rebreanu@cnlr.ro RAPORT DE ACTIVITATE ANUL ŞCOLAR 2014-2015 COLEGIUL

Mai mult

Regulamentul concursului OLIMPIADA DE CULTURĂ GENERALĂ A TINERILOR CLUJENI CUGET ediția III Elevi din clasele IX-XII și tineri cu vârste între 18 și 2

Regulamentul concursului OLIMPIADA DE CULTURĂ GENERALĂ A TINERILOR CLUJENI CUGET ediția III Elevi din clasele IX-XII și tineri cu vârste între 18 și 2 Regulamentul concursului OLIMPIADA DE CULTURĂ GENERALĂ A TINERILOR CLUJENI CUGET ediția III Elevi din clasele IX-XII și tineri cu vârste între 18 și 25 de ani Prezentul regulament reprezintă ansamblul

Mai mult

* NOTE

* NOTE M ODEL DE CURRICULUM VITAE EUROPEAN INFORMAŢII PERSONALE Nume MATEI CLAUDIA Adresă Str. Mărăşeşti, nr. 44, Craiova, Dolj Telefon 0749166081 Fax E-mail claudia_matei74@yahoo.ro Naţionalitate Română Data

Mai mult

Microsoft Word - oferta_14_15_sintezaA4.docx

Microsoft Word - oferta_14_15_sintezaA4.docx CASA CORPULUI DIDACTIC A JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD AN ŞCOLAR 2014 2015 Cap. I. I.1. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE I.1.1. EDUcațieNONFORMALĂ Tipul de program: Modul

Mai mult

ATRIBUŢIILE

ATRIBUŢIILE ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TUDOR ARGHEZI Loc. Piteşti, jud. Argeş, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.7 Tel./Fax: 0248216990 E-mail: scoala7pitesti@yahoo.com www.scoala7pitesti.ro Aprobat C.P din data de 06.09.2018

Mai mult

Regulament intern CEAC 2010

Regulament intern CEAC 2010 REGULAMENTUL CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei

Mai mult

Microsoft Word - Proiect_educativ_Lasati_copiii_sa_vina_la_Mine!.docx

Microsoft Word - Proiect_educativ_Lasati_copiii_sa_vina_la_Mine!.docx CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN Strada Carpati nr. 15; Alexandria, cod: 140059 TEL: 0247/315636; FAX: 0247/315636 E-mail: ccd_tr@yahoo.com MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PROIECT EDUCATIV REGIONAL Lăsaţi

Mai mult