CUPRINS. Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CUPRINS. Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli"

Transcriere

1 pag.2 AVOCATUL POPORULU Anexa nr.3/09 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 29 si perspectiva Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor Fisele programelor Programe de investitii publice Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

2 pag.3 DOCUMENT SNTEZA PRVND POLTCLE S PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDU ALE ORDONATORLOR PRNCPAL DE CREDTE pentru anul 29 si perspectiva -22. TTULAR: AVOCATUL POPORULU COD TTULAR: MSUNEA NSTTUTE PUBLCE S CADRUL LEGAL DE FUNCTONARE n Constitutia Romaniei adoptata in 8 decembrie 99 a fost prevazut la Titlul Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale infiintarea institutiei Avocatul Poporului, menite sa apere drepturile si libertatile cetatenilor, in raporturile acestora cu autoritatile publice. S-a stabilit de asemenea ca organizarea si functionarea institutiei se face prin lege organica. Legea nr./997 si Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului au fost modificate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 48/24 si prin Legea nr.9/28. Prerogativele avute, precum si modul de functionare, confera institutiei Avocatul Poporului un rol deosebit de important la intarirea democratiei si la fundamentarea statului de drept, stiut fiind faptul ca respectarea drepturilor este tinta spre care converg toate activitatile publice si sociale. Potrivit legii, institutia Avocatul Poporului este autoritate publica, autonoma si independenta fata de orice alta autoritate publica. Avocatul Poporului isi exercita atributiile din oficiu sau la cererea persoanelor vatamate (indiferent de cetatenie, sex, varsta, etc.), a societatilor reglementate de Legea societatilor nr. 3/990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a asociatiilor sau a altor persoane juridice, precum si inopinat, prin efectuarea vizitelor in locurile de detentie, potrivit legii si poate solicita autoritatilor publice, in conditiile legii, orice informatii, documente sau acte in legatura cu problemele pe care le are de rezolvat. Avocatul Poporului, adjunctii acestuia, precum si personalul de specialitate al institutiei Avocatul Poporului au dreptul sa faca anchete proprii, să ceară autoritătilor administratiei publice orice informatii sau documente necesare anchetei, sa audieze si sa ia declaratii de la conducătorii autoritătilor administratiei publice si de la orice functionar care poate da informatiile necesare solutionării petitiei, in conditiile legii. n exercitarea atributiilor sale, Avocatul Poporului emite recomandari. Domeniile in care institutia Avocatul Poporului isi desfasoara activitatea sunt: - Domeniul drepturilor omului, egalitatii de sanse intre barbati si femei, cultelor religioase si minoritatilor nationale; - Domeniul drepturilor, familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap; - Domeniul apararii, protectiei si promovarii drepturilor copilului; - Domeniul armata, justitie, politie si penitenciare; - Domeniul proprietate, munca, protectie sociala, impozite si taxe: - Domeniul privind prevenirea torturii si a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante in locurile de detentie, prin Mecanismul National de Prevenire.

3 pag.4 3. PRORTAT STRATEGCE PE TERMEN MEDU ALE ORDONATORULU n contextul Programului de Guvernare si a prioritatilor declarate ale Guvernului, a Programului de Convergenta si Programului National de Reforma si a Strategiei fiscal bugetare, strategia pe termen mediu a institutiei Avocatul Poporului are in vedere dezvoltarea indicatorilor principali de performanta ai institutiei (petitii inregistrate, audiente acordate, anchete desfasurate, vizite anuntate sau inopinate, sesizari din oficiu, recomandari, exceptii de neconstitutionalitate ridicate direct de Avocatul Poporului, puncte de vedere cu privire la exceptiile de neconstitutionalitate a legilor si ordonantelor care se refera la drepturile si libertatile cetatenilor exprimate la solicitarea Curtii Constitutionale etc.), prin perfectionarea si extinderea procedeelor si mijloacelor specifice de actiune la dispozitia institutiei, cooperarea cu institutiile si autoritatile internationale similare etc. Totodata, prin integrarea Mecanismului national de prevenire a torturii in locurile de detentie ca domeniu de activitate in cadrul institutiei Avocatul Poporului s-a avut in vedere imbunatatirea activitatii institutiilor care au in subordine locuri de detentie si a celor ce constituie locuri de detentie si, respectiv, protectia drepturilor omului. Prin infiintarea noului domeniu Avocatul Copilului se urmareste reglementarea distincta a problematicii drepturilor copilului in ansamblul atributiilor conferite prin lege institutiei Avocatul Poporului si intarirea capacitatii institutiei in ceea ce priveste problematica drepturilor copilului. Avocatul Copilului, sub coordonarea Avocatului Poporului, actioneaza in scopul promovarii si protejarii drepturilor copiilor in varsta de pana la 8 ani, sustine si incurajeaza respectarea si promovarea drepturilor copiilor, in conditiile Legii nr. /997, republicata, respectiv ale Legii nr. 272/04 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completarile ulterioare. 4. COMPONENTA SSTEMULU DE FNANTARE Surse de finantare: Pondere in total - % - Buget de stat 0,00 Credite externe 0 Fonduri externe nerambursabile 0 Venituri proprii 0 Total surse 0 5. MENTUN SPECALE nstitutia Avocatul Poporului nu are calitatea de Autoritate de management, Organism intermediar sau Beneficiar pentru programele aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, si nici ale altor facilitati si instrumente postaderare.

4 pag.5 6. Politica in domeniul investitiilor publice Crearea unui domeniu distinct (al saselea in cadrul institutiei Avocatul Poporului), Avocatul Copilului, cu atributii in plus, fata de cele avute pana in prezent, va conduce la o intensificare a activitatii desfasurate si implicit a sustinerii noului departament care implica si o serie de investitii. n acest context, investitiile necesare indeplinirii obiectivelor prioritare ale institutiei ar trebui sa se refere, in cea mai mare parte, la domeniul Avocatul Copilului, la domeniului privind prevenirea torturii si la eficentizarea activitatii birourilor teritoriale.

5 pag.6 Capitolul bugetar finantat prin proiectul de buget/programe bugetare Cod SNTEZA POLTCLOR S A PROGRAMELOR BUGETARE FNANTATE PRN BUGET Cod CA/ CB Realizari 27 Executie preliminata Capitole bugetare finantate - total mii lei-.8 Autoritati publice si actiuni externe 5. Capitol bugetar Autoritati publice si actiuni externe, din care: Program : Apararea drepturilor si libertatilor 8 persoanelor fizice in raporturile acestora cu autoritatile administratiei publice.8

6 AVOCATUL POPORULU SNTEZA fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anii Anexa nr. 3 / 09 / Pag. - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 Executie preliminata Crestere / descrestere 29/ A B TOTAL GENERAL CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL ,37 3,63 7, 7, 3,37 3,63 7, 7, pag.7

7 AVOCATUL POPORULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 09 / Pag. 2 - mii lei - Crestere / descrestere 29/ A B TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT CHELTUEL - BUGET DE STAT CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT Partea -a SERVC PUBLCE GENERALE CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X ALTE CHELTUEL ,37 3,63 7, 7, 3,37 3,63 7, 7, pag.8

8 pag.9 AVOCATUL POPORULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 09 / Pag. 3 - mii lei - Crestere / descrestere 29/ A B CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT ,37 3,63 7, 7,

9 pag. AVOCATUL POPORULU Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii (sume alocate din bugetul de stat) Anexa nr. 3 / 09 / Pag. - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 Executie preliminata Crestere / descrestere 29/ A B CHELTUEL - BUGET DE STAT CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Fond pentru posturi ocupate prin cumul Drepturi de delegare ndemnizatii de hrana Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii ,37 3,63 29, 7,8 80, 25,48,48 70,37,07,07-24,95.5.5

10 pag. AVOCATUL POPORULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 09 / Pag. 2 - mii lei - Crestere / descrestere 29/ A B Contributia asiguratorie pentru munca TTLUL BUNUR S SERVC Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie ncalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate ,37-8,43-28,06-40,00 0,00,25-42,3 0,00 23,08 7,66 2, -65,64-65,64,8, 33,

11 pag.2 AVOCATUL POPORULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 09 / Pag. 3 - mii lei - Crestere / descrestere 29/ A B Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TTLUL V ALTE TRANSFERUR B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TTLUL X ALTE CHELTUEL Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport ,00 67, ,00 8,39 0,00 70,00 7,43,74 0,00-75, , 7, 7, 7,

12 pag.3 AVOCATUL POPORULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 09 / Pag. 4 - mii lei - Crestere / descrestere 29/ A B Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Partea -a SERVC PUBLCE GENERALE CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE CHELTUEL CURENTE ,54 93,8-30, ,37 3,63 7, 7, 3,37 3,

13 AVOCATUL POPORULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 09 / Pag. 5 - mii lei - Crestere / descrestere 29/ A B TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Fond pentru posturi ocupate prin cumul Drepturi de delegare ndemnizatii de hrana Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TTLUL BUNUR S SERVC Bunuri si servicii , 7,8 80, 25,48,48 70,37,07,07-24,95 29, pag.

14 pag. AVOCATUL POPORULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 09 / Pag. 6 - mii lei - Crestere / descrestere 29/ A B Furnituri de birou Materiale pentru curatenie ncalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Alte cheltuieli ,43-28,06-40,00 0,00,25-42,3 0,00 23,08 7,66 2, -65,64-65,64,8, 33,33 0,00 67, ,00

15 pag.6 AVOCATUL POPORULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 09 / Pag. 7 - mii lei - Crestere / descrestere 29/ A B Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TTLUL V ALTE TRANSFERUR B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TTLUL X ALTE CHELTUEL Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT ,39 0,00 70,00 7,43,74 0,00-75, , 7, 7, 7, -8,54 93,8-30,

16 pag.7 AVOCATUL POPORULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 09 / Pag. 8 - mii lei - Crestere / descrestere 29/ A 03 B TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Autoritati executive si legislative Alte organe ale autoritatilor publice ,63 3,63

17 Anexa nr. 3 / 09 / 26 Pag. din - mii lei - TOTAL SNTEZA FNANTAR PROGRAMELOR Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 27 Executie preliminata Avocatul Poporului TOTAL CHELTUEL Buget de stat PROGRAM Apararea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice in raporturile acestora cu autoritatile administratiei publice TOTAL PROGRAM Buget de stat pag.8

18 Apararea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice in raporturile acestora cu autoritatile administratiei publice Prin acest program se urmareste deblocarea conflictelor dintre cetateni si autoritatile statului prin mediere, utilizand in acest scop anumite modalitati de solutionare:petitii, anchete, recomandari, rapoarte, audiente. - mii lei Fisa Programului Anexa nr. 3 / 09 / 27 Pag. din 4 Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizari pana 27 Executie preliminata Avocatul Poporului Total 8 PROGRAM : PRORTATEA : PARTENER : Autoritatile publice DESCRERE : Data inceperii :--997 Data inchiderii : FNANTARE : TOTAL - eligibil : pag.9

19 - mii lei Fisa Programului Anexa nr. 3 / 09 / 27 Pag. 2 din 4 Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizari pana 27 Executie preliminata ndicatori de finantare Total Buget de stat CHELTUEL - BUGET DE STAT AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR 4.8 pag.

20 mii lei Fisa Programului Anexa nr. 3 / 09 / 27 Pag. 3 din 4 Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizari pana 27 Executie preliminata Total TTLUL X ALTE CHELTUEL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE Rata de finantare din : Fonduri eligibile : pag.2

21 Consolidarea capacitatii institutionale si de protectie a drepturilor si libertatilor persoanelor fizice; o mai buna receptare a rolului constitutional si legal al institutiei Avocatul Poporului de catre cetateni si autoritati prin mediatizarea corespunzatoare;sustinerea activitatii desfasurate la sediul central al institutiei Avocatul Poporului din Bucuresti si la birourile teritoriale;grupuri de comunitate ajutate/asistate; asistarea unor persoane care se confrunta cu dificultati materiale si care se adreseaza institutiei in limita legala. modalitati de lucru in solutionarea petitiilor : anchete, recomandari, rapoarte speciale, dispecerat, audiente mii lei- Fisa Programului Anexa nr. 3 / 09 / 27 Pag. 4 din 4 Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizari pana 27 Executie preliminata REZULTATE ASTEPTATE : Total ndicatori de fundamentare EFCENTA 2867 Cost/locuri de munca pastrate (mii lei) Costuri /petitii inregistrate (mii lei ) REZULTAT 2869 Numar de locuri de munca pastrate Numar de activitati demarate COMENTAR : pag.22

22 22 Pag. anii ulteriori AVOCATUL POPORULU Anexa nr. 3 / 09 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL Cheltuieli efectuate pana la Cheltuieli preliminate TOTAL GENERAL 00 TOTAL GENERAL CHELTUEL - BUGET DE STAT 7 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 7 Active fixe 7 Masini, echipamente si mijloace de transport 73 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 7 Alte active fixe mii leipag.23

23 22 Pag. 2 anii ulteriori AVOCATUL POPORULU Anexa nr. 3 / 09 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL Cheltuieli efectuate pana la Cheltuieli preliminate C - Alte cheltuieli de investitii 00 TOTAL GENERAL CHELTUEL - BUGET DE STAT 7 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 7 Active fixe 7 Masini, echipamente si mijloace de transport 73 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 7 Alte active fixe mii leipag.24

24 22 Pag. 3 anii ulteriori AVOCATUL POPORULU Anexa nr. 3 / 09 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL Cheltuieli efectuate pana la Cheltuieli preliminate b.dotari independente 00 TOTAL GENERAL CHELTUEL - BUGET DE STAT 7 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 7 Active fixe 7 Masini, echipamente si mijloace de transport 73 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale e.alte cheltuieli asimilate investitiilor 00 TOTAL GENERAL CHELTUEL - BUGET DE STAT 7 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 7 Active fixe 7 Alte active fixe -mii leipag.25

25 Pag. 4 anii ulteriori AVOCATUL POPORULU Anexa nr. 3 / 09 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL Cheltuieli efectuate pana la Cheltuieli preliminate TOTAL CAPTOL 5 -- AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE BUGET DE STAT 5 AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE 57 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 57 Active fixe 57 Masini, echipamente si mijloace de transport 573 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 57 Alte active fixe mii leipag.26

26 Pag. 5 anii ulteriori AVOCATUL POPORULU Anexa nr. 3 / 09 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL Cheltuieli efectuate pana la Cheltuieli preliminate C - Alte cheltuieli de investitii AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE BUGET DE STAT AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE 57 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 57 Active fixe 57 Masini, echipamente si mijloace de transport 573 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 57 Alte active fixe mii leipag.27

27 Cod obiectiv : Pag. 2 - mii lei anii ulteriori AVOCATUL POPORULU COD OBECTV 2 FSA OBECTVULU/PROECTULU/CATEGORE DE NVESTT b.dotari independente Anexa nr. 3 / 09 / 29 Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii D. ESALONAREA VALOR RAMASE DE FNANTAT S SURSELE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare Surse de finantare si costuri de finantare / Total Cheltuieli efectuate pana la Cheltuieli preliminate TOTAL GENERAL AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE BUGET DE STAT AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE 57 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 57 Active fixe 57 Masini, echipamente si mijloace de transport 573 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale pag.28

28 Cod obiectiv : 22 Pag mii lei - anii ulteriori AVOCATUL POPORULU COD OBECTV 5 FSA OBECTVULU/PROECTULU/CATEGORE DE NVESTT e.alte cheltuieli asimilate investitiilor Anexa nr. 3 / 09 / 29 Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii D. ESALONAREA VALOR RAMASE DE FNANTAT S SURSELE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare Surse de finantare si costuri de finantare / Total Cheltuieli efectuate pana la Cheltuieli preliminate TOTAL GENERAL AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE BUGET DE STAT 5 AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE 57 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 57 Active fixe 57 Alte active fixe pag.29

A3_09_50.xlsx

A3_09_50.xlsx pag.2 AVOCATUL POPORULU Anexa nr.3/0 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 28 si perspectiva

Mai mult

a3_09_50.xls

a3_09_50.xls pag.2 AVOCATUL POPORULU Anexa nr.3/0 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 26 si perspectiva

Mai mult

A3_06_50.xlsx

A3_06_50.xlsx pag. CONSLUL LEGSLATV Anexa nr./06 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul si perspectiva 0-6

Mai mult

A3_51_50.xls

A3_51_50.xls pag. CONSLUL ECONOMC S SOCAL Anexa nr.3/ 1 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul si perspectiva

Mai mult

A3_02_50.xlsx

A3_02_50.xlsx pag. Anexa nr./ CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 9 si perspectiva 0-7 8 9 Sinteza fondurilor

Mai mult

A3_03_50.xls

A3_03_50.xls CAMERA DEPUTATLOR Anexa nr.3/ CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 25 si perspectiva 26-2 3

Mai mult

A3_63_50.xlsx

A3_63_50.xlsx pag. MNSTERUL PENTRU RELATA CU PARLAMENTUL Anexa nr.3/63 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul

Mai mult

A3_55_50.xlsx

A3_55_50.xlsx pag. AUTORTATEA NATONALA PENTRU RESTTUREA PROPRETATLOR Anexa nr.3/ CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite

Mai mult

A3_63_50.xls

A3_63_50.xls pag.2 MNSTERUL PENTRU RELATA CU PARLAMENTUL Anexa nr.3/63 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul

Mai mult

A3_64_50.xls

A3_64_50.xls pag.2 MNSTERUL PENTRU ROMAN DE PRETUTNDEN Anexa nr.3/64 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul

Mai mult

A3_40_50.xlsx

A3_40_50.xlsx pag.2 OFCUL NATONAL DE PREVENRE S COMBATERE A SPALAR BANLOR Anexa nr.3/40 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de

Mai mult

A3_33_50.xlsx

A3_33_50.xlsx pag.2 SERVCUL DE PROTECTE S PAZA Anexa nr.3/ CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 29 si perspectiva

Mai mult

A3_52_50.xlsx

A3_52_50.xlsx pag.2 CONSLUL NATONAL DE SOLUTONARE A CONTESTATLOR Anexa nr.3/52 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru

Mai mult

A3_53_50.xlsx

A3_53_50.xlsx pag. AUTORTATEA PENTRU ADMNSTRAREA ACTVELOR STATULU Anexa nr./5 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru

Mai mult

CUPRINSURI PROIECT AdinaMihok.xls

CUPRINSURI    PROIECT AdinaMihok.xls CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL Anexa nr./ CUPRINS Nr. formular Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul si perspectiva - Sinteza

Mai mult

A3_61_50.xlsx

A3_61_50.xlsx pag. MNSTERUL CERCETAR S NOVAR Anexa nr.3/ CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 9 si perspectiva

Mai mult

A3_11_50.xlsx

A3_11_50.xlsx pag.2 CONSLUL NATONAL AL AUDOVZUALULU Anexa nr.3/ CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 29 si

Mai mult

Copy of CUPRINSURI OPC PROIECT PDF

Copy of CUPRINSURI OPC  PROIECT PDF CONSLUL NATONAL PENTRU STUDEREA ARHVELOR SECURTAT Anexa nr./10 CUPRNS Nr. formular Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 20 si perspectiva

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

EXPUNERE DE MOTIVE

EXPUNERE DE MOTIVE L E G E A bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul Dispoziţii generale Art.. - Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar veniturile

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 - ORDONATOR DE CREDITE mii lei Cap.

Mai mult

A3_37_50.xlsx

A3_37_50.xlsx pag.2 ACADEMA ROMANA Anexa nr.3/3 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 29 si perspectiva -

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

A3_59_50.xlsx

A3_59_50.xlsx pag.2 MNSTERUL TURSMULU Anexa nr.3/59 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 29 si perspectiva

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

085 ANX aprobare buget local 2019.xls

085 ANX aprobare buget local 2019.xls MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019 D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R

Mai mult

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls JUDEŢUL: GALATI Unitatea administrativ - teritorială : Instituţia publică:d.g.a.s.p.c. GALATI Formular: 11/06 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRI PENTRU

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult

LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OF

LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OF LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 196 din 12 martie 2019 Parlamentul României

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 45.040.1 14.55.71 45.0.70 45.0.70.9.1.040.577 11..77 5110 AUTORITATI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

anexa204_ pdf

anexa204_ pdf UGETUL SIGURRILOR PENTRU SOMJ SINTEZ cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, dupa caz, pe anii - nexa nr. / Pag. 1 - mii lei -

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA IGNESTI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.017 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 1.5.040 1.0.190 1.0.190 1.0.190 1.99.54 10.4 1.9.717 5100

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8354/20.10.2010

Mai mult

SPITALUL MUNICIPAL " SF. IERARH DR. LUCA" ONESTI CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIE Perioada: Finantari: Selecti

SPITALUL MUNICIPAL  SF. IERARH DR. LUCA ONESTI CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIE Perioada: Finantari: Selecti Finantare: 01.01 - CAS - SPITAL Centru cost: Toate 1. TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 16243.00 1594352.00 1594352.00 1594352.00 1594352.00 15410816.43 2. CHELTUIELI SALARIALE IN BANI 10.01 1602153.00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1,1,01 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 74.7.000.01.000 77.70.90 74.959.5 15.74.51 1.7.54.454.979

Mai mult

A3_37_50.xls

A3_37_50.xls pag.2 ACADEMA ROMANA Anexa nr.3/3 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2 si perspectiva 28-

Mai mult

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI.6.000.51.00.8.0.8.0..18 1.1 01

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 9403/16.11.2010

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1/1/015 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.500.0.57.40.57.1.51.47.17.4 4.005.477.140

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 0 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.47.0 750.7.7.0.7.0

Mai mult

CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI Hot. Nr. Anexa 2.35 BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri d

CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI Hot. Nr. Anexa 2.35 BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri d Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri de ~heltuieli~articole si alineate Cod indicator mii lei Prevederi an CULTURA,RECREE, RELlGlE 67.1 0 11.800,OO Servicii culturale 67.10.03

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 0.0.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0 TOTAL JUDET GALATI 0100 1.Active fixe necorporale

Mai mult

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN S

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN S INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN SR,STEFANESCU ALEXANDRU APROBAT CONDUCEREA INSTITUTIEI

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEO

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEO INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN DR,STEFANESCU ALEXANDRU APROBAT CONDUCEREA INSTITUTIEI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI 5.06.000 5..0.65.5.65.5..8 1.1 5..8 5100 0 Partea I-a SERVICII

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

A3_26_50.xlsx

A3_26_50.xlsx pag.2 MNSTERUL SANATAT Anexa nr.3/26 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 29 si perspectiva

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 0.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 500 TOTAL CHELTUIELI 5100 TOTAL CHELTUIELI 15.19.904 9.14.10.5.5.5.5

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130325/2010

Mai mult

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge A.J.O.F.M. VASLUI NR. /09.08.2016 Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 1 2 3 4=2+3 OOO1 O4 TOTAL VENITURI 9,375,000 5,197,207 0 5,197,207 OO 1.VENITURI CURENTE

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.011 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.11.40.07.7.0.0.19.49.17.01.197.990.5

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 -

Mai mult

A3_21_50.xlsx

A3_21_50.xlsx pag.2 MNSTERUL TNERETULU S SPORTULU Anexa nr.3/21 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 29 si

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.5.5 4.01.00.5.4.7.10.1.11.197 4.0.7 5100 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 949.55 97.94 911.1 90.1 90.1 710.10

Mai mult

sintsom_ _21.pdf

sintsom_ _21.pdf ugetul asigurarilor pentru somaj pe anii - Pag. - mii lei - / 00 00 6 00 900 00 0 6 0 0 5 9 9 VENITURI - TOTL I.VENITURI CURENTE TXE PE UTILIZRE UNURILOR, UTORIZRE UTILIZRII UNURILOR SU PE DESFSURRE DE

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro www.moinesti.ro ISO

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP : 2574093 Denumire IP : COMUNA PIETRARI Sector bugetar

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII

RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII Anexa 1 la Hotărârea Senatului nr. 58 din 12 aprilie 2018 Președintele Senatului UDJG, Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII 2017 Str. Domnească

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

BUGET dolj.xls

BUGET dolj.xls Institutia: CURTEA DE APEL CRAIOVA Nr.456/24.09.2008 BUGET DE STAT PE ANUL 2008 conform Legii 388/2007 privind legea bugetului de stat pe anul 2008 CURTEA DE APEL CRAIOVA Tribunalul Dolj valabil cu 24.09.2008

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 218 Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 2.9.218,

Mai mult