Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Grigorie din Nazianz, Părinţi de elită ai epocii patristice

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Grigorie din Nazianz, Părinţi de elită ai epocii patristice"

Transcriere

1 Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Grigorie din Nazianz, Părinţi de elită ai epocii patristice Pr.dr. Mircea Cricovean Consideraţii preliminare Prietenia dintre Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Grigorie din Nazianz, colegi de studii la şcoala retorică din Cezareea Capadociei şi la vestita şcoală din Atena, a rămas un exemplu pentru toate timpurile 1. Cert este faptul că după desăvârşirea studiilor la Atena deşi drumurile lor, o vreme, s-au despărtit, mai apoi, s-au întâlnit iarăşi spre a şi conjuga eforturile pentru binele Bisericii. În cele ce urmează, ne propunem să conturăm relaţiile dintre cei doi Sfinţi Părinţi,aşa după cum ele se revelează potrivit epistolografiei vasiliene. O parte dintre scrisorile Sfântului Vasile către Sfântul Grigorie Teologul îi sunt adresate înainte de hirotonia întru episcop a celui care va deveni arhiepiscop al Cezareei. Celelalte scrisori scot în evidenţă problemele cu carte se confrunta mitropolia din Cezareea Capadociei în timpul arhipăstoririi Sfântului Vasile cel Mare. 1 Sfântul Grigorie din Nazianz, Necrolog în cinstea Marelui Vasile, ed. F. Boulanger, Paris,1908; Mitropolit Nicolae Corneanu, Pregătirea şcolară a Sfinţilor Trei Ierarhi, în vol. Patristica Mirabilia Pagini din literature primelor veacuri creştine, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1987,p

2 I) Scrisorile adresate Sfântului Grigorie Teologul înainte de episcopatul Sfântului Vasile cel Mare În corpusul corespondenţei vasiliene, semnate înainte de hirotonia întru episcop a Sfântului Vasile cel Mare, se regăsesc patru scrisori adresate prietenului său din Nazianz. Sfântul Vasile nu se va dărui, după terminarea studiilor de la Atena, carierei universitare decăt un timp foarte scurt. Întors de la studii în Capadocia,va preda o vreme retorica. Însă, predarea retoricii nu aducea Sfântului Vasile mulţumirea sufletească necesară. Tocmai de aceea, va lepăda pentru totdeauna această îndeletnicire şi, după ce va primi Sfânta Taină a Botezului, pleacă spre ţinuturile locuite de către cei care-şi doreau desăvârşirea spre a cunoaşte el însuşi modul prin care va putea, în mod authentic, să-l slujească pe Dumnezeu. Întors acasă, va căuta un loc pentru a întemeia o mânăstire pentru cei care vor dori să ajungă la desăvârşire. Într-o epistolă 2, din această primă categorie de scrisori către prietenul său Grigorie, sfântul Vasile îi descrie locul unde este amplasată mânăstirea. Locurile mirifice, aproape de râul Iris, în vecinătate cu satul Annesi, sunt propice pentru cei care îşi caută liniştea sufletească. Lângă el,sfântul Vasile cel Mare, dorea să fie atât fratele său Grigorie 3 cât şi prietenul său, Grigorie Teologul. Acest loc se potriveşte cu modul de viaţă a Sfântului Vasile şi este convins că descrierea acestuia în amănunţime prietenului său 2 Sfântul Vasile cel Mare, Epistola 14, II, traducere, introducere, note şi indici de Preot profesor Teodor Bodogae, în Sfântul Vasile cel Mare Scrieri Partea a treia, col.,, Părinţi si Scriitori Bisericeşti (P.S.B.)-12, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1988, p ; 3 Ibidem,I,p

3 îl va determina să se stabilească în această mânăstire cu cel careşi dorea să rămână aici,,toată viaţa 4 Unde este amplasată mânăstirea se află,, un munte înalt, acoperit de o pădure deasă şi udat în partea nordică de ape răcoroase şi limpezi. La poalele lui se întinde o câmpie lină, adăpată continuu de apele care se preling din munte. O pădure, care a crescut parcă de la sine jur împrejurul acestei câmpii, bogată în arbori variati şi de toate speciile, înconjură câmpia ca un zid. Nici insula Calipso, pe care Homer o lăuda, parcă mai mult decât pe celelalte, pentru frumuseţea ei, nu se poate compara cu acest loc. Dar puţin lipseşte acestui loc ca să fie cu adevărat ca o insulă, pentru că din toate părţile este mărginit. Căci de-o parte şi de alta se cască două prăpăstii adânci, iar în faţă un torent mare de apă ţâşneşte dintr-o stâncă, formând apoi el însuşi un zid continuu şi greu de trecut. Muntele se întinde de-a lungul celei de-a patra laturi, împreunându-se cu alte două prăpastii prin nişte strnci masive în formă de semilună, neîngăduind astfel trecerea nici din spate 5. Accesul spre mânăstirea întemeiată de Vasile, pe malul râului Iris, se poate face doar printr-un singur loc. Procurarea hranei, în această zonă muntoasă, nu presupune prea multe eforturi dar, cel mai mare avantaj al celor care locuiesc acolo, este că se pot bucura din plin de liniştea sufletească. Având liniştea sufletească necesară, orice doritor în a-l urma pe Hristos se poate dedica studiului Sfintei Scripturi, fără a uita de rugăciune şi având măsura cuvenită în toate lucrurile bineplăcute Lui Dumnezeu, îi arată Vasile prietenului său Grigorie într-o altă scrisoare 6. 4 Ibidem, p Ibidem, II. 6 Idem, Epistola 2, II-VI,,,P.S.B. -12,p ; vezi şi studiul nostru, Aspecte ale vieţii monahale la Sfântul Vasile cel Mare, în,, O.T. Nr.2/2003, p.97; Sfântul Vasile cel Mare este legislatorul vieţii de obşte în 3

4 Toate aceste elemente, sunt indispensabile pentru atingerea scopului urmărit de un călugăr:lupta împotriva patimilor şi ajungera la desăvârşire. În concepţia vasiliană, viaţa de la oraş este un loc al răutăţilor. Cu toate că a părăsit îndeletnicirile celor din lume, Sfântul Vasile nu consideră că a reuşit să înfrângă patimile care îl asaltează şi în acest loc mai retras de răutăţile lumii. El mărturiseşte prietenului sau următoarele:,, Mi-e ruşine oarecum şi mie să descriu cu amănuntul ceea ce fac ziua si noaptea în aceste locuri retrase. E drept că am părăsit viaţa de oraş, socotind-o prilej pentru tot felul de răutăţi. Dar pe mine însumi n-am reuşit încă să mă depăşesc. Dimpotrivă, am ajuns asemenea celor ce călătoresc pe mare, care, din pricina neobişnuinţei in ale navigaţiei, devin neliniştiţi, simţind că-i apucă răul de mare [.] Cam printr-o astfel de stare sufletească trec şi eu, întrucât pretutindeni port încă încuibate în mine patimi, care continuu mă tulbură, aşa că din toată această schimnicie şi retragere în singurătate încă n-am dobândit aproape nimic deosebit 7. Sfântul Vasile cel Mare îşi dorea să-l aibă lângă el pe prietenul său pentru a trăi împreună doar pentru Hristos şi pentru a lupta împotriva ereticilor care aduceau grave atingeri învăţăturii de credinţă cu privire la Sfânta Treime pe care Sfinţii Părinţi ai Bisericii au apărat-o dintotdeauna. Acesta este motivul unei alte scrisori 8 către Grigorie din Nazianz. În contextul învăţăturilor eronate despre Dumnezeu, Sfântul Vasile cel Mare este de părere că trebuie să se găsească,, răspunsurile teologice cele mai potrivite 9. Chiar dacă Sfinţii Răsărit. Legislaţia monahală lansată de Sfântul Vasile, va avea ca temei pe Dumnezeu Cel care s-a descoperit nouă în Biserică si in Sfânta Scriptură. Vezi în acest sens studiul nostru, Sfântul Vasile cel Mare, îndrumător al monahismului, în,,t nr. 1-2/2004, p Ibidem, I, p Idem, Epistola7,,,P.S.B. -12, p Ibidem, p

5 Părinţi au lămurit unele probleme de credinţă fie la sinoadele la care au luat parte fie, mai apoi, prin diferite scrieri ce reprezintă contribuţii personale la stabilirea învăţăturii de credinţă, acestea,,, mai pot fi totuşi îmbunătăţite, atunci când împrejurarile o cer 10. Prietenului său, Sfântul Vasile îi adresează rugămintea să se dedice apărării credinţei strămoşeşti. Iată ce spune lui Grigorie din Nazianz:,, să te dedici cu totul apărării adevărului crestin şi, cu avântul pe care Dumnezeu ţi l-a sădit în cuget, să ajuţi la consolidarea poziţiei corecte a învăţăturii, căci nu trebuie să ne mărginim doar la aceste obiective, fără a mai nădăjdui spre nimic altceva, căci fiind şi aşa cu mult mai slabi decât s-ar crede, mai multă primejdie aducem învăţăturii creştine prin slăbiciunea cuvântului nostru, decât adăugând mult prea puţina noastră vigoare pentru apărarea adevărului 11. De ce a cerut Sfântul Vasile cel Mare sprijinul Sfântului Grigorie din Nazianz? Cauzele se regăsesc încă din evenimentele derulate după anul După Sinodul I Ecumenic, arienii se vor separa în trei partide. O primă grupare, a arienilor, era condusă de către Aeţiu şi Eunomie. În concepţia acestora, Logosul nu este Dumnezeu şi nici asemenea Lui. O altă grupare, condusă de către Eusebiu al Nicomidiei, învăţa că Fiul este dintr-o substanţă asemănătoare cu Tatăl. În sfârşit, gruparea condusă de către episcopul Acaciu din Cezareea, era de părere că Fiul este întru toate asemănător cu Tatăl, fără să explice, însă, ce înţelege prin această asemănare. Înainte de a lua sarcina grea a arhieriei, Vasile va lua atitudine împotriva rătăcirii ariene. Împotriva lui Eunomie, care era de părere că între Tatăl şi Fiul nu poate să existe nici o 10 Ibidem. 11 Ibidem. 12 Pr. Prof. Ioan Rămureanu, Lupta ortodoxiei contra arianismului de la Sinodul I ecumenic până la moartea lui Arie, în,,s.t. nr.1-2/1977, p

6 asemănare, Sfântul Vasile va scrie o lucrare 13 în care va arăta că Tatăl şi Fiul nu se pot deosebi cu nimic după esenţă ci doar după Ipostase. Chiar aşa stănd lucrurile, noi nu putem cunoaşte în ce constă natura divină, mulţumindu-ne doar să-l percepem pe Dumnezeu potrivit lucrărilor Sale ad extra 14. Atunci când vorbim despre Dumnezeu va trebui să avem adâncă evlavie deoarece,, până şi cea mai precisă definiţie e mult mai neputincioasă decât gândirea celui ce vorbeşte şi decât curiozitatea celui ce cugetă. Aceasta pentru că, în mod firesc, cuvântul nu poate fi în stare să redea toată adâncimea ideilor. Şi atunci, dacă puterea noastră de gândire e slabă, iar şi mai neajutorată decât ea e puterea de exprimare a limbii, oare la ce altceva va trebui să ne aşteptăm de pe urma spuselor noastre, decât la scuza că suntem prea săraci în cuvinte? Desigur, însă, că acest lucru n-ar putea constitui o pricină pentru care să ne putem opri vreodată de a mai cerceta şi întreba, căci ar fi o adevărată trădare dacă nu ne-am sili să punem la îndemâna tuturor celor ce iubesc pe Dumnezeu răspunsurile teologice cele mai potrivite 15. Sfântul Grigorie va apăra ceea ce Sfântul Vasile susţinea contra ereticilor. Pe Dumnezeu noi nu putem să-l cunoaştem după esenţă ci doar după lucrările Sale în raport cu lumea şi cu oamenii.ceea ce este Dumnezeu în fiinţa Sa depăşeşte puterea omenească de înţelegere 16. Spre exemplu, atunci când vorbeşte despre Taina Dumnezeirii, Sfântul Părinte spune următoarele:,, există un singur Dumnezeu, pentru că există o singură Dumnezeire şi deşi credem că sunt trei, persoanele din El îşi au referinţa către Unime. Căci nu este unul din cei trei mai 13 Sfântul Vasile cel Mare, Contra lui Eunomie, P.G.29, col Vezi lucrarea noastră, Idei dogmatice în epistolele Sfrntului Vasile cel Mare, Editura Emia, Deva,2004, p Sfântul Vasile cel Mare, Epistola 7, op. cit., p Drd. Vasile Cristescu, Influenţa teologiei trinitare a Sfântului Grigorie de Nazianz asupra gândirii creştine ulterioare, în,,t.v, nr. 1-2/1992, p

7 Dumnezeu, iar altul mai puţin Dumnezeu, şi nici unul un Dumnezeu mai întăi, iar altul un Dumnezeu mai pe urmă, nici nu se desparte prin voinţă, nici nu se împarte prin putere şi nici nu există ceva acolo din cele ce sunt proprii lucrurilor care se pot împărţi, ci, dacă trebuie s-o spun într-un cuvânt, Dumnezeirea este neîmpărţită între împărţiţi şi ca în trei sori uniţi între ei o singură amestecare a luminii. Aşadar, când privim către Dumnezeu şi către cauza primă şi către monarhie, unul este lucrul care ni se înfăşitează; când însă privim către cele în care este Dumnezeirea şi care îşi au de aici fiinţa, din cauza primă, mai presus de timpuri şi deopotrivă slăvite, atunci trei sunt cele pe care le adorăm 17. Atât Sfântul Vasile cel Mare cât şi Sfântul Grigorie din Nazianz vor avea un aport deosebit în lupta ereziei ariene, aducând lămuriri substanţiale în scrierile lor în ceea ce priveşte raporturile dintre Ipostasele Divine şi notele caracteristice ale fiecăreia. Scrisorile pe care Vasile le va trimite prietenului său Grigorie vor avea eficacitatea deplină. Descrierea minunatelor locuri de pe malul Irisului, scrisorile prin care Sfântul Vasile îl indemna tot timpul pe prietenul său să-i 18 scrie şi să-l 17 Sfântul Grigorie din Nazianz, Cuvântarea V-a,14, traducere din limba greacă de Pr. Gh. Tilea şi Nicolae Barbu în Sf. Grigorie de Nazianz, Cuvântări Teologice, Editura Herald, Bucureşti, p.166; a se vedea şi traducerea din limba greacă cu introducere şi note de Preot Dr. Academician, Dumitru Stăniloae în Cele 5 Cuvântări Teologice ale celui între Sfinţi Părintelui nostru Grigorie de Nazianz, Editura Anastasia, Bucureşti, 1987, p ,, Alaltăieri ţi-am primit epistola şi ţi-am recunoscut-o îndată, nu atât după caracterele ei grafice, cât mai ales după stilul în care a fost redactată. Ai scris doar câteva cuvinte, dar ele spun mult. Nu ţi-am răspuns de îndată pentru că plecasem de acasă, iar cel care mi-o adusese abia a ajuns s-o predea cuiva din colaboratorii mei şi repede a şi şters-o. Acum însă rog pe fratele meu Petru să-ţi transmită felicitările mele, pe de-o parte, pentru că ţi-ai făcut datoria de a-mi trimite salutări, iar pe de alta, pentru că mi-ai dat ocazia să-ţi scriu şi eu 7

8 viziteze 19 vor determina pe Grigorie să poposească un timp la fostul său coleg de studii. Vremea petrecută împreună de către cei doi prieteni, a fost benefică pentru mulţumirea lor sufletească şi pentru binele Bisericii. Au lucrat împreună la Filocalie şi au încercat să aducă unele îmbunătăţiri în viaţa monahală, prin regulile care le vom cunoaşte, mai târziu, sub numele Sfântului Vasile cel Mare 20. II). Scrisorile adresate Sfântului Grigorie din Nazianz după hirotonia întru episcop a Sfântului Vasile cel Mare Timpul cât au stat împreună la mânăstirea înfiinţată de Vasile se apropia de sfârşit. Tatăl Sfântului Grigorie, episcopul Grigorie, a fost acuzat de către unii călugări că a semnat la Rimini formula ariană prin care se ataca dumnezeirea Fiului. Fiul episcopului din Nazianz, devenit preot în anul 361, se va întoarce lângă tatăl său pentru a-l susţine împotiva celor care îi deveniseră duşmani urmare unor împrejurări independente de voia lui. Pentru că şi autorităţile civile erau favorabile arianismului, este firesc ca tatăl lui Grigorie să fi susţinut candidatura Sfântului Vasile pentru scaunul episcopal din Cezareea Capadociei. Una 21 dintre epistolele pe care episcopul din Cezareea Capaociei, Vasile cel Mare, o adresează lui Grigorie, în concepţia calugărilor maurini 22, ar aparţine, de drept, episcopului Grigorie o a doua scrisoare. De bună seamă că redactarea unor astfel de scrisori laconice, cum sunt cele care-mi vin de la tine, nu produce prea mare oboseală la citit cf. Epistola 19,,,P.S.B. -12, p Idem, Epistola 2, I,,, P.S.B. -12, p Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu, Preot Conf. Univ. Dr. Nicu Dumitraşcu, Patrologie. Manual pentru Seminariile teologice, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2004, p Epistola, 47,,,P.S.B. -12, ed. cit. p Preot Prof. Teodor Bodogae, n.1,,,p.s.b. -12, ed. cit., p

9 care cerea episcopului Eusebiu al Samosatelor să sprijine pe Sfântul Vasile, pentru a deveni ierarhul Capadociei. Redăm conţinutul scrisorii:,, cum s-ar putea înnoi bătrânetea mea, ca să pot trece peste întinderea care mă desparte de Tine, prea iubite, ca să-mi astâmpăr dorul şi să istorisesc supărările sufletului şi să regăsesc prin Tine o mângâiere oarecare în necazurile mele? Într-adevăr, după moartea episcopului Eusebiu o mare teamă m-a copleşit. Cei care pândeau altădată Biserica metropolei noastre şi voiau s-o umple de neghinele eretice nu voiau ei oare să prindă acum un prilej de a smulge prin învăţăturile lor tulburătoare credinţa care fusese semănată cu multă oboseală în sufletele oamenilor şi să destrame unitatea acestei Biserici? Tocmai acest lucru l-au făcut în multe Biserici. Or, când au sosit scrisorile clerului, care ne rugau să nu trecem peste voia lor tocmai într-o clipă atăt de grea, am privit în jurul meu şi mi-am adus aminte de dragostea Ta, de credinţa Ta dreaptă şi de râvna pe care ai depus-o totdeauna pentru Biserică. Iată de ce am trimis pe prea iubitul Eustaţie, diaconul nostru, să facă apel la înţelepciunea Ta, pentru ca la toate însărcinările grele pe care le-a împlinit în folosul Bisericilor să mai adauge şi pe cea de azi: să-mi liniştească bătrânetea întâlnindu-se cu ea şi să învioreze credinţa dreptei Biserici, dându-i împreună cu mine ( dacă, bineînţeles, voi fi socotit vrednic să particip şi eu la această acţiune sănătoasă ) un păstor după voia Domnului; care sa fie în stare să îndrepteze poporul său. Eu am în faţa ochilor un bărbat, care nu-i necunoscut nici Prea Sfinţiei Tale: dacă suntem socotiţi vrednici de a-l dobândi, vom fi câştigat o mare siguranţă în faţa lui Dumnezeu şi vom săvârşi cea mai mare binefacere pentru poporul care ne-a chemat. Dar, Te rog de o mie de ori, lasă la o parte orice şovăială. Alături de bătrânul episcop Grigorie va fi şi fiul său Grigorie. Amândoi vor sprijini politica bisericească a celui care a fost ales mitropolit al Cezareei Capadociei. În acest sens, avem o 9

10 altă scrisoare 23 din corpusul corespondenţei vasiliene care mărturiseşte despre strădania Sfântului Vasile de a păstra mitropolia sa nedivizată. Sfântul Vasile pentru a-şi întări poziţia sa, în faţa episcopului Antim care îl sprijinea pe episcopul Faust al Satalelor, va chema la treapta arhieriei pe prietenul său Grigorie din Nazianz şi pe fratele său Sfântul Grigorie al Nyssei. Deşi aproape cu sila cei doi au fost hirotoniţi Grigorie din Nazianz pentru Sasima şi fratele său pentru Nyssa- aceştia au acceptat având în vedere faptul că nu pot trăda dragostea celui care era pus într-o situaţie aşa de dificilă prin acuzele ce i se aduceau, pe de o parte, că are o învătătură de credinţa eronată pe care o propovăduieşte poporului, iar, pe dealtă parte, calomniat fiind de cei care nu suportau să depindă de un episcop aşa de tânăr. Sfântul Vasile îi scrie următoarele Sfântului Grigorie:,, vino să lucrăm împreună în lupta care ne aşteaptă spre a face de ruşine pe duşmanul care s-a întrarmat împotriva noastră. Chiar şi numai arătându-te, le vei stăvili acestora avântul şi vei împrăştia pe cei care s-au legat să răstoarne liniştea împărăţiei, căci din darul pe care ţi l-a dat Dumnezeu, le vei arăta că Tu eşti conducătorul luptătorilor noştri, închizând orice gură nelegiuită care grăieşte fărădelege împotriva lui Dumnezeu. Dacă acest lucru se va întâmpla, atunci faptele vor arăta cine te va urma pe drumul cel bun şi cine ezită şi trădează, în chip viclean, învăţătura cea adevărată. Iar dacă interesele Bisericii sunt trădate, atunci puţin mă interesează să mai conving prin vorbe pe oamenii care mă preţuiesc atât cât ar putea preţui cei ce n-au învăţat niciodată să se măsoare cu ei înşişi 24. Sfântul Grigorie a răspuns iniţiativelor lui Vasile având în vedere,, interesul Bisericilor 25 şi preţuirea sinceră pe care o 23 Sfântul Vasile cel Mare, Epistola 71,,,P.S.B. -12, p Ibidem, II, p Ibidem. 10

11 manifesta faţă de vechiul său prieten. Va fi hirotonit episcop de Sasima. Însă, nu va ocupa niciodată, de fapt, acel scaun episcopal datorită puternicei influenţe de care se bucura în acel ţinut rivalul Sfântului Vasile, episcopul Antim. Sfântul Grigorie va rămâne, până ce va fi ales episcop al Constantinopolului, alături de tatăl său, episcopul din Nazianz. 26 Deşi puse sub semnul îndoielii, mai există în corpusul corespondenţei vasiliene încă două scrisori 27 care se referă la disciplina pe care trebuie să o observe cei care fac parte din cler şi care ar fi fost adresate Sfântului Grigorie din Nazianz 28. Concluzii În ceea ce priveşte raporturile dintre cei doi Sfinţi Părinţi celebri din perioada patristică, putem să spunem că rămân model demn de urmat şi pentru alţii. Potrivit sesizării unui autor, la care subscriem şi noi, în spiritualitatea creştină,, Vasile este inseparabil de prietenul său puţin mai vârstnic, Grigorie din Nazianz, şi de mezinul său, Grigorie al Nyssei, împreună cu care formează triada << marilor capadocieni>>. Dar Vasile este personalitatea dominantă, care îi influenţează şi îi conduce pe cei doi prieteni şi colaboratori. Omeneşte, Grigorie din Nazianz s-a ataşat de Vasile şi a contat pe sprijinul şi prietenia lui; teologic, l-a considerat maestrul său. A îmbrăţişat cu o fervoare pasionată noua evlavie ascetică, pentru care milita Vasile; ar fi vrut să o facă să lucreze şi în Biserică. Dar Grigorie nu are o fire de conducător şi a cunoscut întotdeauna 26 Jean Bernardi, Grigorie din Nazianz. Teolgul şi epoca sa.( ), traducere: Cristian Pop, Editura Deisis, Sibiu, 2002, p Preot Prof. Teodor Bodogae, n.1.,,,p.s.b. -12, ed. cit., p Epistolele169 şi 171,,,P.S.B. -12, ed. cit.,p

12 eşecul în faţa realităţilor vulgare şi dure ale vieţii, pe care în gândurile sale preferă să le ignore Hans Freiherr von Campenhausen, Părinţi greci ai Bisericii, traducere din germană de Maria-Magdalena Anghelescu, Humanitas, Bucureşti, 2005, p.151; 12

13 Summary Pr.dr. Mircea Cricovean In what follows, we analyse the cordial relationship between Saint Basil the Great and Saint Gregory from Nazianzus, friends and fellow-students while studying in the and fellow cultural city of Athens. They are both revered fathers of the patristic epoch. Saint Basil s correspondence corpus comprises a few letters addressed to Saint Gregori from Naziansus in wich the former describes his commitment to an ascetic life after finishing his studies and his fight against the heresies of the time. The letters also say about certain elements that emphasize the splitting of his diocese and aspects concerning the disciplinary life of the clergy. 13

Studiul 1 - Duhul Sfant si Cuvantul

Studiul 1 - Duhul Sfant si Cuvantul Studiul 1 pentru 7 ianuarie 2017 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit

Mai mult

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2019 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2019 Pagina 1 din 9

Mai mult

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru Studiul 6 pentru 11 august 2018 T.M. Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: «În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este

Mai mult

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare RESURSĂ EDUCAŢIONALĂ DESCHISĂ Denumire: Planificare religie cultul ortodox Autor: ISPAS Liliana Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Corabia Disciplina: Religie ortodoxă Clasa: V-VIII

Mai mult

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR Carte de colorat Dalia Teodora Ana 27/02/2016 este locul unde venim pe lume şi în care ne dezvoltăm (creştem). Este locul unde găsim dragoste, respect, linişte, înţelegere,

Mai mult

Stăruința

Stăruința Stăruința Stăruința În legătură cu apostolii, cu primii creştini şi cu primele adunări, în cartea Faptele Apostolilor apare în câteva versete cuvântul a stărui. Acest cuvânt înseamnă a face ceva în mod

Mai mult

3. Ferice de cel ce rabda ispita

3. Ferice de cel ce rabda ispita Studiul 3 pentru 18 octombrie 2014 «Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc.» (Iacov 1:12) 1. Iacov 1:13-14.

Mai mult

Wise King Solomon Romanian CB

Wise King Solomon Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Înțeleptul Împărat Solomon Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Lazarus Adaptată după: Ruth Klassen Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Adaptat timpului, dar ancorat pe stâncă CINE SUNTEM NOI?...cei care credem că fiecare copil și tânar este important și valoros în ochii Lui Dumnezeu... "Încredințează-ți

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea 1 Decembrie Facultatea de Teologie Ortodoxă 1.3. Departa

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea 1 Decembrie Facultatea de Teologie Ortodoxă 1.3. Departa FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea 1 Decembrie 1918 1.2. Facultatea de Teologie Ortodoxă 1.3. Departamentul de Teologie Ortodoxă şi Muzică Religioasă 1.4.

Mai mult

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd Neale Donald Walsch Conversatii, cu Dumnezeu Un dialog nou si, neasteptat, Volumul IV Trezirea speciei Traducere din limba engleză de Mihaela Ivănuș Editura For You București 1 Nu credeam că voi face asta

Mai mult

Material de presa_doc 2015

Material de presa_doc 2015 Tabăra de vară 2015 Spre înăţtimea credinţei în Munţii Maramureşului Ediţia a II-a Cronică montană Într-un cadru bucolic, feeric s-a desfăşurat şi anul acesta, pe trei serii (29.06.-03.07, 13.07-17.07,

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Teologie Ortodoxă 1.3 Departamentul Teologie Ortodoxă

Mai mult

Microsoft Word - 2bolocan1.doc

Microsoft Word - 2bolocan1.doc CONTRIBUŢIA SFÂNTULUI GRIGORIE DE NAZIANZ LA FORMULAREA ÎNVĂŢĂTURII CREŞTINE LA SINODUL AL II-LEA ECUMENIC Capadocia secolului al IV-lea Secolul al IV-lea este descris ca fiind timpul cel mai fericit al

Mai mult

01. Sfantul Ilarie pg.fm

01. Sfantul Ilarie pg.fm Prolog Philippe HENNE SFÂNTUL ILARIE DE POITIERS. O INTRODUCERE 1 S FACEM CUNO{TIN} CU DUMNEZEU Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României HENNE, PHILIPPE Sfântul Ilarie de Poitiers : o introducere

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST 1.2 Facultatea / Departamentul LITERE, ISTORIE ȘI

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST 1.2 Facultatea / Departamentul LITERE, ISTORIE ȘI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST 1.2 Facultatea / Departamentul LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE / STUDII ROMÂNEȘTI 1.3 Catedra TEOLOGIE ORTODOXĂ

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Teologie Ortodoxă 1.3 Departamentul Teologie Ortodoxă

Mai mult

Microsoft Word - Buletin Parohial 12 Mai Duminica a III-a dupa Pasti.docx

Microsoft Word - Buletin Parohial 12 Mai Duminica a III-a dupa Pasti.docx Mai 12, 2019: Duminica a III-a după Paști (a Femeilor Mironosițe) Apostolul: Fapte, 6:1-7: În zilele acelea, înmulţindu-se ucenicii, eleniştii (iudei) murmurau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor

Mai mult

A deveni om

A deveni om A DEVENI OM Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României BEHR, JOHN A deveni om: meditaţii de antropologie creştină în cuvânt şi imagine/ pr. John Behr; trad. de Dragoş Dâscă. - Iaşi: Doxologia, 2017

Mai mult

Gheronda Gavriil: „Să avem ca punct de referință Canonul Sfântului Atanasie cel Mare”

Gheronda Gavriil: „Să avem ca punct de referință Canonul Sfântului Atanasie cel Mare” Gheronda Gavriil: Să avem ca punct de referință Canonul Sfântului Atanasie cel Mare Gheronda Gavriil de la chilia Sfântul Hristodoul de la Mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos Gheronda Gavriil:

Mai mult

CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE FACULTATEA DE LITERE FINALIZARE STUDII nivel licență sesiunea Iulie 2019 Tematica pentru proba scrisă SPECIALIZ

CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE FACULTATEA DE LITERE FINALIZARE STUDII nivel licență sesiunea Iulie 2019 Tematica pentru proba scrisă SPECIALIZ CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE FACULTATEA DE LITERE FINALIZARE STUDII nivel licență sesiunea Iulie 2019 Tematica pentru proba scrisă SPECIALIZAREA: Teologie Ortodoxă Pastorală (4 ani) Teologie

Mai mult

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ 6 5 4 3 2 1 PREGĂTIREA ÎNTÂLNIRII Tema întâlnirii Dumnezeu vrea sǎ intre în relaţie cu oamenii.

Mai mult

Mărturisirea de credință ortodoxă împotriva tuturor ereziilor a Preafericitului Părinte Damianos, Arhiepiscopul Sinaiului

Mărturisirea de credință ortodoxă împotriva tuturor ereziilor a Preafericitului Părinte Damianos, Arhiepiscopul Sinaiului Mărturisirea de credință ortodoxă împotriva tuturor ereziilor a Preafericitului Părinte Damianos, Arhiepiscopul Sinaiului În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Toți cei care am fost botezați

Mai mult

CONSTIENT Marius Chirila

CONSTIENT Marius Chirila CONSTIENT Marius Chirila Stau cu mine si ma intreb ce as putea sa iti mai ofer in plus. Ai deja totul, esti deja totul. Nu exista limita la ce ai putea sa faci pentru ca nu exista limita la ceea ce esti.

Mai mult

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd Primara_8_BW_23912_PBSG_C2_08.qxd 15.12.2015 09:11 Page 36 cţ Le ia 8 O poruncă nouă Daniel 6:25-28; Profeţi şi regi, pp. 544, 545 i-ai făcut un loc special unde te rogi de obicei? Ţ Oamenii aleg diferite

Mai mult

Sfântul Paisie Velicikovski despre Rugăciunea lui Iisus 163 Cuviosul Paisie de la Neamţ despre Rugăciunea lui Iisus Învăţătura Sfântului Paisie despre

Sfântul Paisie Velicikovski despre Rugăciunea lui Iisus 163 Cuviosul Paisie de la Neamţ despre Rugăciunea lui Iisus Învăţătura Sfântului Paisie despre Sfântul Paisie Velicikovski despre Rugăciunea lui Iisus 63 Cuviosul Paisie de la Neamţ despre Rugăciunea lui Iisus Învăţătura Sfântului Paisie despre Rugăciunea lui Iisus este cuprinsă într-o epistolă

Mai mult

FACULTATEA DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT

FACULTATEA DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT Ghid de interviu în vederea admiterii la programul de studii de licență ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ (IF, ID) Întrebări orientativ - transversale 1. Care sunt motivele pentru care vă înscrieţi la acest program

Mai mult

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL Cuprins: 1. Cine esti tu / cunoasterea eroului (acum faci cunostiinta cu tine insuti) a) cele 12 arhetipuri

Mai mult

CURRICULUM VITAE Numele şi prenumele: Florescu Marius-Alexandru Adresa: Blv. Cetăţii nr. 56, sc. B, apart Timişoara, judeţul Timiş, România

CURRICULUM VITAE Numele şi prenumele: Florescu Marius-Alexandru Adresa: Blv. Cetăţii nr. 56, sc. B, apart Timişoara, judeţul Timiş, România CURRICULUM VITAE Numele şi prenumele: Florescu Marius-Alexandru Adresa: Blv. Cetăţii nr. 56, sc. B, apart. 19 300653 Timişoara, judeţul Timiş, România Tel.: 0723.223.436 E-mail: pr.mariusflorescu@yahoo.ro

Mai mult

Prin Harul lui Dumnezeu Andrei Episcopul Covasnei si Harghitei Preacuviosului cin monahal Preacucernicilor Parinţi, slujitori ai Sfintelor Altare Stim

Prin Harul lui Dumnezeu Andrei Episcopul Covasnei si Harghitei Preacuviosului cin monahal Preacucernicilor Parinţi, slujitori ai Sfintelor Altare Stim Prin Harul lui Dumnezeu Andrei Episcopul Covasnei si Harghitei Preacuviosului cin monahal Preacucernicilor Parinţi, slujitori ai Sfintelor Altare Stimate autoritaţi Iubiţi fraţi si surori întru Domnul,

Mai mult

Studiul 8 - Smerenia intelepciunii ceresti

Studiul 8 - Smerenia intelepciunii ceresti Studiul 8 pentru 22 noiembrie 2014 Iacov 3:13-4:10 CUM SĂ FII ÎNȚELEPT Iacov 3:13-14 DOUĂ TIPURI DE ÎNȚELEPCIUNE Iacov 3:15-18 ÎNȚELEPCIUNEA «PASIONALĂ» Iacov 4:1-4 CONFLICTELE ÎNȚELEPCIUNII: PASIONALĂ

Mai mult

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare CREŞTINUL ŞI DATORIILE FINANCIARE Studiul 11 pentru 17 martie 2018 Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica;

Mai mult

Drumul crucii

Drumul crucii Drumul crucii Drumul crucii La sfarsitul versetului 4 al aceluiasi capitol din Evanghelia dupa Ioan, Domnul Hristos spusese: "Nu v-am spus aceste lucruri de la inceput, pentru ca eram cu voi." Dar acum,

Mai mult

Studiul 7 - Drumul credintei

Studiul 7 - Drumul credintei Studiul 7 pentru 12 august 2017 Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-l caută. (Evrei 11:6)

Mai mult

Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Tim

Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Tim Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Timp de o săptămână, au transformat pasiunea și talentul

Mai mult

Daniel and the Lions Den Romanian CB

Daniel and the Lions Den Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Daniel În Groapa Leilor Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Jonathan Hay Adaptată după: Mary-Anne S. Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

CASIAN, ARHIEPISCOPUL DUNĂRII DE JOS NAŞTEREA DOMNULUI, ÎNDUMNEZEIREA OMULUI PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI GALAŢI,

CASIAN, ARHIEPISCOPUL DUNĂRII DE JOS NAŞTEREA DOMNULUI, ÎNDUMNEZEIREA OMULUI PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI GALAŢI, CASIAN, ARHIEPISCOPUL DUNĂRII DE JOS NAŞTEREA DOMNULUI, ÎNDUMNEZEIREA OMULUI PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI GALAŢI, 2015 1 2 CASIAN din darul lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Dunării de Jos, Preacucernicilor

Mai mult

ConstanŃa Cristescu LITURGHIER DE STRANĂ EdiŃia a II-a revizuită şi adăugită Editura UniversităŃii Aurel Vlaicu Arad, 2005

ConstanŃa Cristescu LITURGHIER DE STRANĂ EdiŃia a II-a revizuită şi adăugită Editura UniversităŃii Aurel Vlaicu Arad, 2005 ConstanŃa Cristescu LITURGHIER DE STRANĂ EdiŃia a II-a revizuită şi adăugită Editura UniversităŃii Aurel Vlaicu Arad, 2005 CUPRINS Cuvânt introductiv...13 PARTEA I: DUMNEZEIASCA LITURGHIE A SFÂNTULUI IOAN

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2019 FLORI DE GÂND PENTRU MAMA Cu toată dragostea pentru

Mai mult

Deosebirile fundamentale între Ortodoxie şi Papism – ÎPS Ierotheos Vlahos

Deosebirile fundamentale între Ortodoxie şi Papism – ÎPS Ierotheos Vlahos Deosebirile fundamentale între Ortodoxie şi Papism ÎPS Ierotheos Vlahos Mulţi creştini ortodocşi evlavioşi, mai ales dintre tineri, cer să fie informaţi despre diferenţele dintre Biserica Ortodoxă şi Papism.

Mai mult

Studiul 6 - Poporul lui Dumnezeu, sigilat

Studiul 6 - Poporul lui Dumnezeu, sigilat Studiul 6 pentru 9 februarie 2019 Cei 144.000 sigilaţi sunt prezentaţi în două ocazii paralele: Apocalipsa 7 şi 14:1-5. În prima ocazie, rămân în picioare înaintea iminentei veniri a Mielului. În a doua,

Mai mult

Preafericite Părinte Patriarh, Înaltpreasfinţiţi Părinţi Mitropoliţi şi Arhiepiscopi, Preasfinţiţi Părinţi Episcopi, Subsemnatul, ieromonah Pamvo Jugă

Preafericite Părinte Patriarh, Înaltpreasfinţiţi Părinţi Mitropoliţi şi Arhiepiscopi, Preasfinţiţi Părinţi Episcopi, Subsemnatul, ieromonah Pamvo Jugă Preafericite Părinte Patriarh, Înaltpreasfinţiţi Părinţi Mitropoliţi şi Arhiepiscopi, Preasfinţiţi Părinţi Episcopi, Subsemnatul, ieromonah Pamvo Jugănaru, egumen al Schitului Sfânta Cuvioasă Parascheva

Mai mult

Ghidul in materie de fete pentru baieti:Layout 1.qxd

Ghidul in materie de fete pentru baieti:Layout 1.qxd 30 de lucruri pe care nu le po}i afla de la prieteni {i p rin}i CORINT JUNIOR Salutare, Fetele au făcut întotdeauna parte din viaţa ta. Dar până acum, tu şi prietenii tăi v - aţi văzut de treburile voastre,

Mai mult

Collaboration

Collaboration Colaborarea Pentru îmbunătățirea învățării Colaborare? Zidind împreună Lucrând împreună Gândind împreună Crescând împreună Crescând Colaborare împreună Gândind Lucrând Zidind Relații Care este elementul

Mai mult

Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA

Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA Cu Hristos, în Săptămâna Patimilor Să înțelegem textul 1. Completează spațiile libere

Mai mult

Anexa

Anexa ANEXĂ LA REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI DE RELIGIE PENTRU CLASELE VII-XII CULTUL ORTODOX TEMATICA GENERALĂ A OLIMPIADEI DE RELIGIE CLASA A VII-A şcolară în vigoare

Mai mult

FOTO Cum arata fostul episcop de Husi, dupa 6 luni de la

FOTO Cum arata fostul episcop de Husi, dupa 6 luni de la FOTO Cum arata fostul episcop de Husi, dupa 6 luni de la,,exilarea" la Varatec. Inaltul prelat, surprins in padure cu maica stareta Simona Voicu, Fostul episcop al Husilor, Corneliu Barladeanul, care si-a

Mai mult

Epistole_ale_lui_Hristos

Epistole_ale_lui_Hristos Epistole ale lui Hristos Versete călăuzitoare: În epistola 2 Corinteni capitolul 3, apostolul Pavel ne prezintă pe Hristos în trei feluri: În primul rând, Hristos este scris pe inimile credincioşilor care

Mai mult

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne -

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne - Pentru Papi, primul meu profesor Un profesor are un impact asupra eternității; nu știe niciodată unde se termină influența lui. Henry Adams Preceptele sau maximele au mare însemnătate; dacă ai la îndemână

Mai mult

KGN BSG-T.qxd

KGN BSG-T.qxd A ctivităţile legate de textul de memorat, descrise aici, sunt recomandate pentru învăţare şi recapitulare. Ele au fost propuse pentru a fi folosite la Şcoala de Sabat. Folosiţi următoarele gesturi pentru

Mai mult

Despre frumusetea si importanta Sfintei Euharistii

Despre frumusetea si importanta Sfintei Euharistii Despre frumuseţea, temeinicia şi importanţa Sfintei Euharistii... Biserica - trup a lui Iisus Hristos şi comuniune a Duhului Sfânt Înainte de a intra în reflecţiile asupra Sfintei Liturghii, de a înţelege

Mai mult

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea amintirilor... 15 Capitolul 4 Puterea cuvântului Mulţumesc...

Mai mult

Microsoft Word - Buletin Parohial 27 Noiembrie Duminica a XXX-a dupa Rusalii.docx

Microsoft Word - Buletin Parohial 27 Noiembrie Duminica a XXX-a dupa Rusalii.docx Nov. 27, 2016: Duminica a XXX-a după Rusalii (a dregătorului bogat - păzirea poruncilor) Apostolul: Coloseni 3:12-16: Îmbrăcaţi-vă, dar, ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, cu milostivirile

Mai mult

regulament2013

regulament2013 REGULAMENT Privind organizarea şi desfăşurarea Concursului Judeţean de interpretare a colindelor, Colindătorii pentru formaţiile corale şi grupurilor vocale tradiţionale din învăţământul preuniversitar.

Mai mult

Microsoft Word - HIMCINSCHI_M_Fisa disciplinei doctorat 2018_2019.docx

Microsoft Word - HIMCINSCHI_M_Fisa disciplinei  doctorat 2018_2019.docx FIŞA DISCIPLINEI anul universitar 2016 2017 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia 1.2. Facultatea TEOLOGIE ORTODOXĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 1.3.

Mai mult

Microsoft Word - Babes-Bolyai University - Faculty of Orthodox Theology Style.docx

Microsoft Word - Babes-Bolyai University - Faculty of Orthodox Theology Style.docx Babes-Bolyai University Faculty of Orthodox Theology Style 1. CARTE MODEL NOTA+ : Prenume Nume, Titlu (Colect ie Nr. Colect ie), vol. Volum, trad. Traduca tor, Date edit ie, Editura, Oras, An, Pagini citate

Mai mult

brosura PF_iunie 2016_web

brosura PF_iunie 2016_web Fericirea înseamnă să te poţi bucura de lucrurile simple. La orice vârstă. Fără griji. BROȘURĂ PERSOANĂ FIZICĂ Economisiţi pentru viitorul dumneavoastră! economii Economisirea pentru perioada retragerii

Mai mult

1 SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL aprilie 2014 O ACTIVITATE DE SUCCES Fişa activității : Numele şi adresa unității de învățământ aplicante: SEMINARUL TE

1 SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL aprilie 2014 O ACTIVITATE DE SUCCES Fişa activității : Numele şi adresa unității de învățământ aplicante: SEMINARUL TE 1 SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL 07-11 aprilie 2014 O ACTIVITATE DE SUCCES Fişa activității : Numele şi adresa unității de învățământ aplicante: SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR Târgovişte.

Mai mult

STRATÉGIE D’EMPRUNT POUR LA CROISSANCE DE L’ENTREPRISE

STRATÉGIE D’EMPRUNT  POUR LA CROISSANCE DE L’ENTREPRISE MISIUNEA CREDINŢEI CREŞTINE ÎNTR-O LUME SECULARIZATĂ ŞI MULTICULTURALĂ. O ABORDARE DIN PERSPECTIVĂ VECHI-CATOLICĂ 1 Arh. Jooris A. Vercaamen Traducere din engleză de Pr.Lect.Dr. Dan Sandu, George Colibaba

Mai mult

Lupoiaca Anda şi taina Muntelui Omul - extrait

Lupoiaca Anda şi taina Muntelui Omul - extrait Ne aflăm în România, singura ţară din lume în care copiii nu se tem de lupi. Anda, lupoaica sfântă, poartă în ea trei pui, dintre care unul este simbolul unei noi ere de pace pentru omenire. Cei răi nu

Mai mult

Oamenii de pe Pirita Cine sunt și ce își doresc locuitorii celei mai sărace comunități din Baia Mare. Fotografii și text de Mircea Reștea

Oamenii de pe Pirita Cine sunt și ce își doresc locuitorii celei mai sărace comunități din Baia Mare. Fotografii și text de Mircea Reștea Oamenii de pe Pirita Cine sunt și ce își doresc locuitorii celei mai sărace comunități din Baia Mare. Fotografii și text de Mircea Reștea În octombrie 2016 am început să fotografiez o comunitate de romi

Mai mult

Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare Buletin Parohial August 2019 Preot: Presedinte: Marinela White Telefon: Telefon: (727) Relig

Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare Buletin Parohial August 2019 Preot: Presedinte: Marinela White Telefon: Telefon: (727) Relig Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Stefan cel Mare Buletin Parohial August 2019 Preot: Presedinte: Marinela White Telefon: Telefon: (727) 458-6220 Religious Service Address: Mailing Address: 219 S. Betty

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sărbătoarea Mărţişorului 1 Martie MĂRŢIŞORUL Mărțișorul este un mic obiect-talisman legat cu un șnur format din două fire împletite, unul roșu și altul alb. Purtătorul lui este protejat împotriva răului.

Mai mult

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex 1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sexual. Poţi contribui şi tu ca acest lucru să nu i se

Mai mult

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO 1. Principii de bază Ce trebuie să luăm în considerare atunci când comunicăm la birou? Comunicarea la birou nu este nici complicată, nici foarte simplă. Fiecare dintre noi are competențe de bază în interacțiunea

Mai mult

Detectivii Apei Pierdute

Detectivii Apei Pierdute by ALIN ANCHIDIN O poveste adaptată De ce ai pierderile aşa de mari, bunicuţo?, o poveste adaptată A fost odată ca niciodată, sau, mai corect spus, a fost, există şi va exista o bunicuţă care avea o nepoţică

Mai mult

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenum

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenum CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenumelui tatălui... Prenumele... Școala de proveniență......

Mai mult

Interior manual religie III_2.indd

Interior manual religie III_2.indd MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Cristina Benga Aurora Ciachir Niculina Filat Mihaela Ghiţiu Ioana Niculae MANUAL PENTRU CLASA A III-A RELIGIE Cultul ortodox SEMESTRUL AL II-LEA Dumnezeu

Mai mult

Microsoft Word - Iuliu-Marius_Morariu-Anaforaua_euharistica.doc

Microsoft Word - Iuliu-Marius_Morariu-Anaforaua_euharistica.doc Iuliu-Marius Morariu Anaforaua euharistică în perioada apostolică și post-apostolică - o incursiune istorico-liturgică - Editura Semănătorul 2014 1 Introducere Prezentarea epicentrului vieţii duhovnicești

Mai mult

Christian teacher - Vogel RO

Christian teacher - Vogel RO DASCĂLUL CREȘTIN O epistolă lizibilă a lui Hristos DASCĂLUL Care este influența unui dascăl? Are el/ea vreo influență? Cine așteaptă din partea lor să fie o influență? INFLUENȚATORI În top pe Twitter/Instagram

Mai mult

IN NUMELE TATALUI – Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre sp

IN NUMELE TATALUI – Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre sp IN NUMELE TATALUI Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre spectacolul procurorilor DNA: Orice om politic sau om de

Mai mult

OBSERVAȚIA LA RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2011 Potrivit rezultatelor ultimului Recensământ (2002), populația de etnie romă din România era

OBSERVAȚIA LA RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2011 Potrivit rezultatelor ultimului Recensământ (2002), populația de etnie romă din România era OBSERVAȚIA LA RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2011 Potrivit rezultatelor ultimului Recensământ (2002), populația de etnie romă din România era de 535.140 de persoane. Cercetătorii și activiștii

Mai mult

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimbarii, organizata de doua persoane de la care am avut

Mai mult

Pelerinaj în Moldova și Bucovina | 5 zile / 4 nopti | PROGRAM 2020

Pelerinaj în Moldova și Bucovina | 5 zile / 4 nopti | PROGRAM 2020 Pelerinaj în Moldova și Bucovina 5 zile / 4 nopti PROGRAM 2020 18 22 mai (21 mai Sfintii Mari Imparati si intocmai cu Apostolii Constantin si mama Sa, Elena participare la Sfanta Liturghie la Manastirea

Mai mult

Programul de burse Evghenie Voulgaris pentru studii avansate privind viața duhovnicească și teologia ortodoxă ANUNȚ Institutul Sfântul Maxim Grecul, d

Programul de burse Evghenie Voulgaris pentru studii avansate privind viața duhovnicească și teologia ortodoxă ANUNȚ Institutul Sfântul Maxim Grecul, d Programul de burse Evghenie Voulgaris pentru studii avansate privind viața duhovnicească și teologia ortodoxă ANUNȚ Institutul Sfântul Maxim Grecul, din Atena, cu sprijinul Sfintei Mânăstiri a Vatopedului,

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VIOLENŢA o formă de manifestare a agresivitaţii ce presupune utilizarea forţei pentru a manifesta superioritatea. Este o conduită agresivă acuta cu finalitate distructivă, sau transformativă. DISCUTAM

Mai mult

Microsoft Word - 5 emilian1 monahism IGA.doc

Microsoft Word - 5 emilian1 monahism IGA.doc Monahismul în viaţa şi opera Sfântului Ioan Gură de Aur Anul acesta 2007, când se împlinesc 1600 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântului Ioan Gură de Aur, Biserica Ortodoxă din întreaga lume

Mai mult

CE AM ÎNVaTAT DESPRE VIATa DE LA Micul print

CE AM ÎNVaTAT DESPRE VIATa DE LA Micul print CE AM ÎNVaTAT DESPRE VIATa DE LA Micul print 2017 Biblioteca Respiro Toate drepturile rezervate. Este permisă descărcarea liberă, cu titlu personal, a cărții în acest format. Distribuirea gratuită sau

Mai mult

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_ucraineana

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_ucraineana CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 2 Limba română pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba ucraineană Judeţul/sectorul...

Mai mult

CDC

CDC Această carte a fost scrisă special pentru: IOANA GOREA EȘTI O FETIȚĂ DEOSEBITĂ!... De la MOȘ CRĂCIUN DECEMBRIE 2014 ~~~- Zânele Iernii! strigă IOANA. Un nor alb uriaş coborî din tăria cerului. Dintr-o

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_1

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 1 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

Adunare - SIBIU 19

Adunare - SIBIU 19 Adunare - SIBIU 19.08.2007, 11 00 Ewald Frank [Fr. Daniel: Lăudat şi binecuvântat să fie Numele Domnului. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru această zi, este o zi de sărbătoare pentru noi. Este o zi pe care

Mai mult

Indicații răspunde fiecărei afirmaţii potrinit următoarei scale: 3 = De fiecare dată, puternic adevărat. 2 = Majoritatea timpului. De cele mai mlte or

Indicații răspunde fiecărei afirmaţii potrinit următoarei scale: 3 = De fiecare dată, puternic adevărat. 2 = Majoritatea timpului. De cele mai mlte or Indicații răspunde fiecărei afirmaţii potrinit următoarei scale: 3 = De fiecare dată, puternic adevărat. 2 = Majoritatea timpului. De cele mai mlte ori adevărat 1 = Câteodată, din când în când 0 = Niciodată

Mai mult

PDF: Tinerețea – vârstă a provocărilor. Educația prin iubire a tinerilor (Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul)

PDF: Tinerețea – vârstă a provocărilor. Educația prin iubire a tinerilor (Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul) 14/02/2019 Tinerețea vârstă a provocărilor. Educația prin iubire a tinerilor (Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul) / Επικαιρότητα Fiind întrebat cum ar putea să se apropie părinții și să-i îndrepte pe tinerii

Mai mult

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_sarba

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_sarba CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 2 Limba română pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba sârbă Judeţul/sectorul... Localitatea...

Mai mult

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi destinate îngrijirii copiilor 4 Cum să înţelegeţi somnul

Mai mult

Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să

Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să faci cu uşurinţă lucrurile pe care alţii le fac greu

Mai mult

ghid_Gradinita_1_2019.pmd

ghid_Gradinita_1_2019.pmd L E C Ţ I A Ajutor pentru tata Anul B Trimestrul 1 Lecţia 2 SLUJIRE Isus este exemplul nostru de slujire. Referinţe Matei 13,55; Marcu 6,3; Hristos, Lumina lumii, pag. 72-74, în original. Text de memorat

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Teologie Ortodoxă 1.3 Departamentul Teologie Ortodoxă

Mai mult

Hristos_si_Adunarea_Sa_Hristos_si_dragostea_Lui_purtarea_Lui_de_grija

Hristos_si_Adunarea_Sa_Hristos_si_dragostea_Lui_purtarea_Lui_de_grija Hristos şi Adunarea Sa (4) Partea a 4-a: Hristos şi dragostea Lui, purtarea Lui de grijă şi planul Lui pentru Adunarea Sa Versete călăuzitoare: Efeseni 5.25-27 Introducere Versetele din acest pasaj al

Mai mult

Sa poti zambi atunci cand suferi

Sa poti zambi atunci cand suferi Derulare automată Carte cu acompaniament muzical 11 Să poţi zâmbi atunci când suferi (Aforisme de viaţă) Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN Să poţi zâmbi atunci când

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Teologie Ortod

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Teologie Ortod FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Teologie Ortodoxă 1.3 Departamentul Teologie Ortodoxă 1.4 Domeniul

Mai mult

Presentación de PowerPoint

Presentación de PowerPoint Lecția 1, 6 Aprilie 2019 Toate își au vremea lor (Eclesiastul 3:1). Dumnezeu a creat timpul și ritmurile care dirijează viața pe Pământ (pentru plante, animale și pentru oameni). Aceste ritmuri sunt identice

Mai mult

a

a CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA I LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a III-a Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 60

Mai mult

Holocaust

Holocaust IP Gimnaziul Vasile Lupu s.susleni O EXCURSIE PE LOCURILE EVREEŞTI DIN ORHEI Elaborat de profesoara de istorie BALAN NATALIA, grad didactic superior Orhei, 2019 Pe data de 28.01.2019 împreună cu elevii

Mai mult

R O M Â N I A UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) *; ; 40.53

R O M Â N I A UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) *; ; 40.53 R O M Â N I A UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: HYPERLINK

Mai mult

Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei

Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei Până să dea gerul, au locuit, tot într-o odaie, la marginea mahalalei Obor, din Călărași. Ea are 36 de ani, el are 38. Și 11 copii. Asta ne amuză: Mă, voi sunteți

Mai mult

Calea Către Hristos Studii Biblice Bucuria în Domnul 15-16

Calea Către Hristos Studii Biblice Bucuria în Domnul 15-16 Calea Către Hristos Studii Biblice Bucuria în Domnul 15-16 (1) CUI AR TREBUI NOI CREŞTINII SĂ ARĂTĂM BUNĂTATEA, MILA ŞI IUBIREA LUI HRISTOS? Isaia 12:4, 5 Studiu Aprofundat: Isaia 66:19; Ioan 17:18; 1

Mai mult

Casa Anastasie Simu - Vila Retezat, arh. Karel Liman str. Mihail Kogălniceanu 68, oraș Sinaia, județ Prahova 250 m de C

Casa Anastasie Simu - Vila Retezat, arh. Karel Liman str. Mihail Kogălniceanu 68, oraș Sinaia, județ Prahova 250 m de C Casa Anastasie Simu - Vila Retezat, arh. Karel Liman str. Mihail Kogălniceanu 68, oraș Sinaia, județ Prahova 250 m de Centru Preț de pornire: 1.220.000 Estimare: 1.400.000-1.500.000 Suprafață teren: Suprafață

Mai mult