Abordarea riscurilor și oportunităților în sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Abordarea riscurilor și oportunităților în sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale"

Transcriere

1 Abrdarea riscurilr și prtunitățilr în sistemul de management al sănătății și securității cupaținale Autr: Dr. ing. Cristian RONCEA - Directr Tehnic SRAC CERT Rezumat: Acest articl face analiză a cerințelr din standardul ISO referitare la abrdarea riscurilr și prtunitățilr, crbrate cu cerințele din seria de standarde BS și subliniind atât unele aspecte imprtante, care tebuie abrdate, cât și psibile măsuri aferente. În final, sunt prezentate cateva cnsiderații aferente mdului în care ar trebui să se auditeze gândirea bazată pe risc. Cuvinte cheie: abrdare, riscuri, prtunități, sănătate și securitate cupaținală, audit. Generalități Cnceptul de risc a fst înttdeauna implicit în standardele pentru sistemele de management, prin existența cerințelr care cereau rganizației să-și planifice și să-si gestineze prcesele de afaceri astfel încat să evite rezultate nedrite. Organizațiile au raspuns la aceasta cerință, prin accentuarea planificarii și cntrlului prceselr cu cel mai mare impact asupra calității prduselr și serviciilr furnizate. Mdul în care rganizațiile gestineaza riscul variază în funcție de cntextul lr de afaceri. Utilizarea gândirii bazate pe risc scate in ievidenta imprtanta cnstientizarii riscurilr, fata de metdlgiile de gestinare si de evaluare a riscurilr, care nu sunt neaparat, adecvate pentru tate situatiile si rganizatiile. Prin urmare, "gândirea bazata pe risc" înseamnă să ai în vedere riscul calitativ (și în funcție de cntextul rganizației, riscul cantitativ), la definirea rigrii și gradului de frmalism, necesar pentru a planifica și cntrla sistemul de management, precum și prcesele sale cmpnente și activitățile. Ttusi nu tate prcesele unui sistem de management reprezinta acelasi nivel de risc in termenii abilitatii rganizatiei de a-si atinge biectivele. Unele necesita planificare si cntrale mai atente si mai frmale decat altele. Gândirea bazată pe risc nu este cmplexă. O persană ia autmat decizii bazate pe risc. Astfel, când preparam un ceai fierbinte, ținem autmat ceainicul de mâner, pentru a evita să ne ardem și alegem cana adecvată pentru a rezista la apă fiartă. Sau, pentru a traversa strada putem să mergem direct sau putem flsi pasarela existentă. Varianta pe care vm alege va fi determinata de luarea în cnsiderare a riscurilr. Riscul este în md bisnuit înțeles ca având numai cnsecințe negative, ttuși efectele riscului pt fi atât negative, cât și pzitive. In nile standarde pentru sisteme de management, riscurile si prtunitatile sunt adesea, citate impreuna. Insa, prtunitatea nu reprezinta neaparat partea pzitiva a riscului. O prtunitate este un set de circumstante, care face psibila realizarea unui lucru. A prfita sau a nu prfita de prtunitate prezinta diferite nivele de risc. 1 Abrdarea riscurilr și prtunitățilr în sistemele de management al sănătății și securității cupaținale

2 Astfel, in exemplul de mai sus, daca traversam strada direct vm ajunge pe cealalta parte mai repede, dar daca prfitam de aceasta prtunitate exista un risc crescut de a fi accidentati de masinile care circula. Gandirea bazata pe risc ia in cnsiderare ambele situatii curente (sa mergem direct sau sa flsim pasarela), dar si psibilitatile de schimbare. Analiza acestei situatii arata prtunitati de imbunatatire: un pasaj subteran, care duce direct pe partea cealalta a drumului; trecere de pietni semnalizata, sau devierea traficului astfel incat zna sa devina pietnala. Prin luarea in cnsiderare a riscului in tt ansamblul sistemelr de management si prceselr sale, prbabilitatea indeplinirii biectivelr prpuse este imbunatatita, randamentul este mai cnsistent si clientii pt fi increzatri ca vr primi prdusul sau serviciul drit. Gandirea bazata pe risc: imbunatateste mdul de cnducere; stabileste cultura practiva de imbunatatire; ajuta la indeplinirea cnfrmarii cu legislatia; asigura atingerea calitatii prduselr si serviciilr; imbunatateste increderea si satisfactia clientului. Acțiuni de abrdare a riscurilr și a prtunitățilr Înțelegerea riscurilr și a prtunitățilr este vitală pentru a îmbunătăți mdul in care rganizație gestinează sănătatea și securitatea cupatinala (SSO). Un sistem eficace de management al sănătății și securității cupaținale utilizează gândirea bazată pe riscuri în fiecare etapă. Există diferite tipuri de riscuri și prtunități de luat în cnsiderare, inclusiv: riscurile SSO pentru lucratri (factri de rănire sau imblnavire prfesinala); riscurile pentru sistemul de management (factri de blcare a sistemului, de exemplu: sisteme care nu funcținează împreună, lipsa persnalului instruit, etc); prtunități de îmbunătățire a perfrmanțelr SSO (factri de crestere a securitatii lcului de muncă sau practicile de lucru mai sănătase, de exemplu: scăderea numarului echipamentelr defecte sau asigurarea că lucrătrii vr lua pauze regulate în timpul zilei de lucru); prtunități de îmbunătățire a sistemului de management (factri de functinare mai buna a sistemului rganizației, de exemplu cmunicare mai bună referitare la ce trebuie făcut, cum se pate face sau ce trebuie schimbat, schimbul de cunștințe, sau implicarea tuturr lucrătrilr). Nu tate riscurile și prtunitățile sunt la fel de imprtante. Deci, ele ar trebui sa fie priritizate și efrturile ar trebui cncentrate asupra celr care au cel mai mare impact. Deși rganizația ar trebui să ia în cnsiderare tate riscurile ptențiale pentru perfrmanța SSO, nu este necesar să păstreze infrmații dcumentate detaliate pentru tate acestea. 2 Abrdarea riscurilr și prtunitățilr în sistemele de management al sănătății și securității cupaținale

3 Accentul trebuie să se puna pe acele pericle, care au prbabilitatea de aparitie sau impactul cel mai mare, cnducand astfel, la cele mai semnificative riscuri. Pentru prtunități, accentul ar trebui sa se puna pe cele asupra cărra se pate acțina în md realist, cu priritate acrdată acelra, care pt îmbunătăți perfrmanța. Ca punct de plecare ar trebui să fie factrii ce pt dăuna amenilr, atât din punct de vedere al securitatii, cât și al sănătatii. La un lc de muncă pt exista multitudine de factri, care au ptențialul de a dăuna amenilr - acestea sunt pericle. Periclul devine un risc mare dacă este psibil să se întâmple, iar vătămarea unei persane (sau a mai multr persane) ar putea fi gravă. Acestea sunt periclele și riscurile, care necesită cea mai mare atenție. Merită menținat faptul că, riscurile legate de securitate implică de bicei, evenimente distincte (incidente), în timp ce riscurile pentru sănătate pt sa se manifeste atat imediat, cat si în timp, după expunerea la un pericl. Pentru a identifica periclele, este necesara abrdare lgică, pas cu pas, care sa acpere atat tate activitatile rgnanizatiei, schimbările planificate sau neplanificate (permanente sau temprare), cat si psibile situații de urgență (incendii, explzii, atacuri), care pt duce la diferite pericle și riscuri. Pate fi util să abrdam diferitele tipuri de pericle, cum ar fi: fizice ( lucrul la înălțime sau în spații mici, temperaturi extreme, bseală); chimice (expunerea la lichide periculase sau atmsfera dăunătare); bilgice ( pericle rganice precum viruși, insecte, bacterii); psihlgic ( stres, hărțuire, muncă excesivă); mecanice (biecte ascuțite, piese în mișcare, mașini și unelte); electrice ( echipamente electrice defecte, cntact cu un cnductr electric); naturale (inundații, căldură ridicata sau scazuta, furtuni, cutremure). Odată ce riscurile au fst identificate și înțelese, ele trbuie sa fie evaluate și priritizate. Organizația ar trebui să încerce să elimine periclele în cazul în care pate, sau să reducă riscurile atat cat este psibil, dar in md reznabil (acest lucru este adesea denumit "as lw as reasnably practicable" sau ALARP). Organizatia trebuie sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina prcese pentru eliminarea periclelr si reducerea riscurilr SSO, utilizand urmatarea ierarhie a actiunilr care trebuie initiate (cntrale): eliminarea periclului; substituire / inlcuirea cu prcese, peratii, materiale sau echipamente mai putin periculase; utilizarea cntralelr tehnice / ingineresti si rerganizarea muncii; utilizarea cntralelr administrative, inclusiv a instruirii; utilizarea echipamentului individual de prtectie adecvat. Fiecare cntrl este cnsiderat mai putin eficace decat cel anterir. Este recmandat sa fie cmbinate cateva din cntralele de mai sus, pentru a avea succes in reducerea riscurilr SSO la un nivel cat mai redus, in md practic. In acelasi timp, trebuie sa fim cnstienti, ca cele mai ptrivite cntrale stabilite astazi pentru riscurile rganizației se pt schimba în timp, datrita aparitiei de ni materiale sau tehnlgii. 3 Abrdarea riscurilr și prtunitățilr în sistemele de management al sănătății și securității cupaținale

4 Pe lângă evaluarea riscurilr, rganizație ar trebui să se gândească la prtunități, cum ar fi efectuarea de mdificări ale mediului de lucru, cndițiilr de muncă și mdului de rganizare a muncii. Când se planifica prtunități, rganizație ar trebui să ia în cnsiderare ceea ce pate avea cel mai mare impact și când ar putea fi un mment bun pentru a acțina. Una dintre cele mai imprtante prtunități este atunci când au lc schimbari în rganizație sau in activitățile sale și există șansă de a include masuri SSO în cadrul schimbarilr, mai degrabă decât să se cupe de prblemele care apar după ce schimbarea a avut lc. Oprtunitățile de îmbunătățire a perfrmanțelr SSO pt include: luarea în cnsiderare a periclelr și a riscurilr la planificarea și priectarea unei ni instalații, achiziținarea de echipamente sau intrducerea unui nu prces și alte mdificări planificate; amelirarea muncii mntne sau a muncii la un nivel prestabilit, prin transferarea lucrătrilr către alte activități; utilizarea tehnlgiei pentru a îmbunătăți perfrmanta SSO, de exemplu autmatizarea activitățilr cu risc ridicat. Oprtunitățile de îmbunătățire a sistemului de management SSO pt include: îmbunătățirea vizibilității sprijinului managementului de varf pentru sistemul de management al SSO (de exemplu cmunicări prin scial media sau evidențierea perfrmantelr SSO in planurile de afaceri strategice); îmbunătățirea culturii rganizaținale legata de securitate și instruire; îmbunătățirea prceselr de investigare a incidentelr; creșterea participării lucrătrilr la luarea deciziilr SSO; clabrarea cu alte rganizații în dmeniul SSO. In acelasi timp rganizație, ar trebui să ia în cnsiderare și riscurile și prtunitățile care nu sunt direct asciate cu aspecte daunatare pentru ameni, dar afectează eficacitatea sistemului de management SSO. De exemplu: rganizație ar putea avea nevie să isi crdneze parte a activitatilr cu vecinii săi, dearece se pate afecta sistemul de management SSO prin întârzieri sau dificultăți în clabrarea cu acestia; frță de muncă fluctuanta, în cntinuă schimbare, cu niveluri diferite de experiență pate însemna ca instruirea și cmunicările trebuie să fie ajustate, pentru a se asigura că amenii au cmpetenta necesara; rganizație care intrduce prduse, servicii sau activități ni ar putea să nu aibă cunștințele și cmpetența pentru abrdarea psibilelr pericle și riscuri, afectand astfel functinarea sistemului de management SSO. O altă parte esențială a managementului riscului este cnștientizarea și respectarea cerintelr legale si reglementate (cum ar fi cele de la scietate-mamă sau prevazute intr-un cntract). Există diferite cerințe pentru anumite tipuri și dimensiuni de afaceri, deci, este imprtant ca managementul de tp să fie la curent cu schimbarile cerintelr, cu riscurile asciate și sa le cmunice lucrătrilr, după caz. Nu trebuie, insa, sa uitam ca nu tate riscurile și prtunitățile necesită acțiuni. De exemplu, rganizațiile pt lua decizie în cunștință de cauză de a accepta riscul, fără a lua nici măsură in afara de identificarea și evaluarea acestra, inclusiv de mnitrizare permanentă, astfel incat, actiunile planificate pentru abrdarea riscurilr si prtunitatilr pt include stabilirea biectivelr sau pt fi incluse în alte prcese ale sistemului de management. 4 Abrdarea riscurilr și prtunitățilr în sistemele de management al sănătății și securității cupaținale

5 Abrdarea riscurilr si prtunitatilr si cntextul rganizatiei Riscurile și prtunitățile, care trebuie luate în cnsiderare de rganizație, depind de tipul rganizației, de ceea ce face și unde isi desfasara activitatea. Acesta este cntextul rganizației. De exemplu, dacă rganizația prduce mașini într- mare fabrică la marginea unui raș, riscurile pentru sănătatea și securitatea muncitrilr săi sunt farte diferite de cele cu care se cnfruntă lucrătrii într- mică cafenea dintr-un sat liniștit. Cntextul nu se mentine același, rganizațiile cresc, iar activitățile se schimbă (de exemplu, ni linii de prducție sau nua tehnlgie). Frța de muncă se mdifică în timp. Orice fel de schimbare a rganizației are un impact asupra riscurilr și prtunitățilr sale. Cntextul include, de asemenea, factri care nu sunt sub cntrlul rganizației. De exemplu, dacă există situatie de urgenta (incendiu, furtună, caderi masive de zăpadă, inundații), riscurile și prtunitățile rganizației se pt schimba. În md similar, în cazul în care ecnmia mndială se prăbușește, legislatia se schimbă sau au lc schimbări in peisajul plitic, riscurile și prtunitățile rganizației se pt schimba. Cntextul include, de asemenea, persane și alte rganizații, care pt fi afectate de sistemul de management sau care il pt afecta. Acestea sunt părțile interesate ale rganizației. De altfel, chiar atunci cand rganizația determina partile interesate relevante, ar trebui să stabilească care dintre părți reprezintă un risc pentru succesul său sustenabil, dacă nu sunt satisfăcute nevile și așteptările sale relevante, precum si care dintre ele pt feri prtunități pentru a-și spri succesul sustenabil al rganizatiei. Organizația ar trebui să ia mereu în cnsiderare nevile si asteptarile părțilr interesate, precum și rice riscuri și prtunități asciate. De exemplu: autritățile de reglementare: există riscuri pentru lucrătrii rganizației dacă nu se respectă legislatia SSO, dar si riscuri pentru rganizația în sine, în cazul în care încălcarea legii duce la urmărirea penală sau închiderea afacerii; lanțul de aprvizinare: Sistemul de management SSO al rganizației este expus riscului dacă lucrătrii cntractați nu cunsc și nu respectă regulile de sănătate și securitate. Un antreprenr se așteaptă ca lucrătrii săi să fie prtejati, dar cntractantul ar putea, de asemenea, să intrduca riscuri suplimentare la lcul de muncă, care afectează alți lucrătri, datrită activitățilr pe care le desfășară, a lipsei de instruire în materie de SSO sau a lipsei de cnstientizare a mdului în care aceste activitati se desfășară. Pe de altă parte, există și psibilitatea de a împărtăși bunele practici și cunstinte; acținari: există riscuri dacă acținarii sau prprietarii rganizației nu sprijina sistemul de management prin exemplul prpriu sau prin investitii crespunzatare. Alternativ, dacă acținarii sau prprietarii investesc timp și efrt, există prtunități de îmbunătățire a SMSSO. Suprt Pentru a gestina eficace riscurile SSO, rganizația trebuie să aibă suficient timp, resurse financiare ameni și când este necesar, echipamente. Sistemul de management SSO este în pericl dacă lipsă de finanțare cnduce la neaplicarea măsurile de prtecție stabilite sau la impsibilitatea mdificării mdului de lucru curent. Cu tate acestea, nu este necesar să se piarda mult timp cu discutarea mdului de a reduce numărul de infrmatii dcumentate, sau sa se cnsume resurse imprtante cu stabilirea si implementarea unui sistem cmplex de mnitrizare a starii de sanatate, în cazul în care rganizație are un risc scăzut și expunerea la pericle grave este rară. 5 Abrdarea riscurilr și prtunitățilr în sistemele de management al sănătății și securității cupaținale

6 Lucrătrii sunt de bicei, cea mai imprtantă resursă, atunci când vine vrba de gestinarea riscurilr și prtunitățilr atât pentru ameni, cât și pentru sistemul de management. Oferirea de timp lucratrilr, pentru a gândi și a actina la riscuri și prtunități, este un bun punct de plecare. De asemenea, este esențial ca aspectele aferente cmpetenței să fie abrdate. Există diferite tipuri de cmpetențe, care trebuie luate în cnsiderare, cum ar fi cmpetența de a: îndeplini sarcini specifice în cndiții de securitate și fără a pune pe altii în pericl; identifica periclele, înțelege riscurile și gestinarea efectivă a acestr riscuri; și planifica, răspunde și gestina situațiile de urgență. Cerintele de cmpetența nu rămân aceleași, atat in cazul cmpetențelr individuale, cat si a celr rganizatrice. Este imprtant sa ne asiguram că acestea sunt analizate în md regulat și că sunt intreprinse acțiuni pentru eliminarea eventualelr lipsuri. Este imprtant să evitam crearea unr dcumente prea cmplicate, sau a prea multr prcese si prceduri dcumentate. Organizația ar trebui să dcumenteze dar ceea ce este stict necesar pentru a se asigura că sistemul de management SSO pate functina eficace, precum și ca cerințele legale și reglementate sunt indeplinite. Mdul în care rganizația cmunică lucrătrilr și altr persane trebuie să fie adecvat celr care trebuie sa fie infrmati, în caz cntrar, există riscul ca persanele afectate să nu cnstientizeze periclele si masurile aferente, precum si schimbarile aparute. De exemplu, pentru cmpanie, care dezvlta sftware, platfrma nline de cmunicare este cea mai ptrivită mdalitate, în timp ce pentru cmpanie, care prduce cmpnente mecanice, discutiile directe și afisarea infrmatiilr pe un panu va fi alegerea cea mai buna pentru cmunicare. Situatii de urgenta Organizațiile ar trebui să identifice de ptențialele situații de urgență aferente afacerii și să pregateasca un plan de interventie in aceste situații. La identificarea unei situatii urgență trebuie sa se tina seama cnt de prbabilitatea de aparitie si de gravitatea acesteia. Situațiile de urgență reale nu au lc înttdeauna, exact așa cum era anticipat, prin urmare, rganizația ar trebui să se asigure ca efectueaza evaluare la fața lcului a riscurilr, in cazul unei situatii reale, și ca pate sa isi adapteze răspunsul la aceasta, in timp real. Abilitatea de a răspunde unei situații de urgență reale pate fi testată prin simulari. Cu tate acestea, ar trebui să se varieze exercițiile și scenariile testare, pentru a se evita autmultumirea sau presupunerea că ttul va funcțina, iar situația testata va fi identică cu cea reala. Mnitrizarea, măsurarea, analiza și evaluarea perfrmanțelr Evaluarea perfrmanței trebuie sa furnizeze răspunsuri la duă întrebări: a) sistemul de management (și prcesele acestuia) funcținează crect in raprt cu cerintele aplicabile? b) exista cntrale, care au fst puse în practică pentru a preveni rănirea și imblnavirea? Abrdarea riscurilr jaca un rl imprtant pentru a răspunde la ambele întrebări. Luarea în cnsiderare a riscurilr pate ajuta rganizația sa decida ce trebuie măsurat și ce trebuie mnitrizat. 6 Abrdarea riscurilr și prtunitățilr în sistemele de management al sănătății și securității cupaținale

7 Sunt multe aspecte, care ar putea fi măsurate si / sau mnitrizate, în cadrul unui sistem de management, prin urmare este imprtant să ne cncentrăm asupra acelra, care ne pt furniza infrmatii referitare la: indeplinirea cerințelr legale, inclusiv a celr care s-au schimbat recent; indeplinirea altr cerințe, cum ar fi cele cnvenite cu furnizrii sau cu firma mamă; îndeplinirea biectivelr SSO; îmbunătătirea sau scaderea perfrmantei SSO. Organizația ar trebui să se asigure că sunt mnitrizate cntralele stabilite pentru a preveni ranirea si imblnavirea si ca acestea sunt eficace. Organizația ar trebui să acrde priritate riscurilr sale, cele mai mari. De exemplu, dacă rganizația are activitățile cntrlate, prin acrdarea de permise ficiale (exemplu pentru lucrul la inaltime sau lucrul cu fc deschis), sau prin prceduri specifice, este imprtant să se verifice că acestea sunt acrdate / stabilite crect. În md similar, cntralele privind prtectia la incendiu pt fi măsurate atat prin verificarea faptului ca există inspecție peridică a traseelr de evacuare (pentru a verifica dacă acestea sunt identificate, accesibile si sunt cunscute de membrii rganizatiei) cat si prin măsurarea timpului necesar de evacuare a clădirii, în timpul simularilr in caz de incendiu. Audit intern Auditurile interne ale sistemului de management al SSO ar trebui să acpere întregul sistem într- periada de timp stabilita, de regula un an. Dar, auditul ar trebui să se cncentreze in special asupra unr zne atat cu riscuri SSO, cat si cu riscuri mai mari, aferente sistemului de management. În ceea ce privește riscurile și prtunitățile legate de SSO, auditurile interne feră psibilitatea sa se verifice dacă: evaluările riscurilr si prtunitatilr sunt actualizate și analizata peridic; lucrătrii care desfășară activitate înțeleg mdul în care riscul este evaluat și sunt utilizate cntralele adecvate; lucrătrii au cmpetența necesară, inclusiv pentru a identifica riscurile SSO; are lc evaluarea riscurilr, aferente schimbarilr din rganizatie; se identifică și se aplica prtunitățile de eliminare a periclelr și de reducere a riscurilr. Este imprtant ca managementul de vârf să evalueze perfrmanța generală a sistemului de management SSO mai degrabă decât să se cncentreze pe anumite părți ale acestuia. Diferitele măsurătri, mnitrizări și audituri ale activitățilr ar trebui să determine dacă: rganizația înțelege riscurile SSO și a implementat cntralele adecvate; lucrătrii înțeleg riscurile SSO, care le pt afecta și aplică cntralele cnvenite; este necesar ca mdalitatile de cntrl al riscului sa fie schimbate sau dacă există prtunitatea de a elimina un pericl sau de a reduce riscul; rganizația respectă cerințele legale și alte cerințe. 7 Abrdarea riscurilr și prtunitățilr în sistemele de management al sănătății și securității cupaținale

8 Îmbunătăţire Mdalitățile de îmbunătățire a perfrmanței SSO a rganizației sau a sistemului de management SSO ar trebui sa rezulte cu claritate, din evaluarea funcținării sistemului. Deși unele îmbunătățiri pt implica planificare cmplexă și necesită timp pentru a fi puse în aplicare, ttusi schimbări rapide și simple în mdul de a efectua activitate, pt duce la imbunatatire. Îmbunătățirile pt include: evaluarea mai frecventă a riscurilr si prtunitatilr si a masurilr aferente acestra; schimbul de bune practici, prin aderarea la rganizatii si asciatii prfesinale sau la frumuri in dmeniul SSO; îmbunătățirea cunștințelr rganizaținale și individuale; schimbarea mdului în care se actineaza (de exemplu: verificarea măsurilr de securitate înainte de inceperea lucrului, se face de minim dua persane). Auditarea gandirii bazata pe risc Un audit al mdului in care se aplica gandirea bazata pe risc intr- rganizatie, nu pate fi efectuat ca activitate independenta. Acest subiect ar trebui urmarit pe durata intregului audit al sistemului de management, prnind de la interviurile cu managementul de varf. Auditrii ar trebui să caute dvezi care cnfirmă faptul că rganizație aplica metdlgie (mai mult sau mai putin frmalizata, nefiind insa bligata sa aiba una), care sa ii permită determinarea în md eficace, a riscurilr și prtunitățilr, atunci când planifica sistemul de management. Rlul auditrului nu este acela de a efectua prpria determinare a riscurilr și prtunitățilr, ci să se asigure că rganizația aplică metdlgia sa, în md cnsecvent și eficace. Cu tate acestea, în cazul în care cunașterea de către auditr a cntextului rganizației ii semnaleaza faptul că rganizația nu a reușit să determine un risc sau prtunitate evidenta / in general acceptata, pate pune in discutie abrdarea rganizației. Un auditr ar trebui sa actineze si sa clecteze dvezi biective avand in vedere urmatarele aspecte. Ce intrari sunt flsite de rganizatie pentru determinarea riscurilr si prtunitatilr? In md nrmal aceste intrari ar trebui sa includa urmatarele: analiza aspectelr externe si interne; directia strategica a rganizatiei; partile interesate relevante si cerintele relevante ale acestra; dmeniul de aplicare al sistemului de management; prcesele rganizatiei. Auditrul ar trebui sa ia nta de faptul ca rganizatia trebuie sa determine cantitatea de infrmatii dcumentate, necesare pentru a furniza dvezi biective ale aplicarii gandirii bazate pe risc, dar in acelasi timp, sa cnstientizeze ca nu exista cerinta specifica in standarde privind mdul in care sa fie dcumentate rezultatele determinarii riscurilr si prtunitatilr. 8 Abrdarea riscurilr și prtunitățilr în sistemele de management al sănătății și securității cupaținale

9 Nevia unei rganizatii privind cantitatea si tipul de infrmatii dcumentate, pate varia mult, datrita cntextului rganizatiei, marimii sale, culturii, naturii prduselr si serviciilr, cerintelr legale si reglementate aplicabile sau cerintelr clientului, etc. In ce md rganizatia a determinat riscurile si prtunitatile luand in cnsiderare cele de mai sus? Dvezile biective pt avea frme variate, de exemplu: prcese verbale ale intalnirilr; analiza SWOT; raparte despre feedback-ul clientului; activitati de tip brain-strming; analiza cmpetitrilr; planificarea, analiza si evaluarea activitatilr legate de prcese, de ex. planificarea strategica, priectarea si dezvltarea, marketing, prductie si furnizare de servicii, actiuni crective; infrmatiile dcumentate aferente analizei efectuata de management; prceduri pentru determinarea riscurilr si inregistrari aferente, daca rganizatia a ptat pentru astfel de abrdare. Riscurile si prtunitatile determinate in cadrul rganizatiei sunt aferente: activitatilr desfasurate pentru furnizarea cnsecventa de prduse sau servicii, care îndeplinesc cerinţele clientului şi cerinţele legale şi reglementate aplicabile si care sa cnduca la sprirea satisfactiei clientului; aspectelr de mediu semnificative; altr aspecte de mediu nesemnificative; activitatilr pentru îmbunătățirea sănătatii și securitatii la lcul de muncă si a perfrmanței SSO; activitatilr stabilite pentru eliminarea sau minimizarea riscurilr SSO; bligatiilr de cnfrmare; elementelr evaluate in cadrul analizei cntextului rganizatiei; cnditiilr de mediu; cerintelr relevante ale partilr interesate relevante. Auditrii ar trebui sa aiba in vedere ca determinarea riscurilr si prtunitățilr la nivelul intregului sistem de management, avand în vedere ieșirile intenținate ale acestuia, ar putea sa tina cnt de: intrările sistemului de management; persnalul implicat; echipamente; infrmații dcumentate; activitățile desfășurate; măsurarea si mnitrizare;: ieșirile sistemului de management. 9 Abrdarea riscurilr și prtunitățilr în sistemele de management al sănătății și securității cupaținale

10 Cum au fst abrdate in cadrul rganizatiei riscurile si prtunitatile determinate? Actiunile necesare pt avea diverse frme, de exemplu: analiza biectivelr vechi sau stabilirea unra ni; planuri de actiune; instruire la lcul de munca; elabrarea sau mdificarea instructiunilr de lucru; stabilirea de tinte si priecte de imbunatatire, etc. Auditrii ar trebui să se asigure că măsurile luate au fst prprținale cu riscul sau cu prtunitatea aferenta. S-a evaluat in cadrul rganizatiei eficacitatea actiunilr stabilite, mai sus mentinate? Iar la final, auditrul trebuie sa cnfirme daca auditurile interne si activitatile de evaluare a perfrmantei iau in cnsiderare aplicarea eficace, a gandirii bazate pe risc. Cncluzii Cu tate ca in ISO sunt atat de multe referiri la riscuri si prtunitati, ttusi standardul nu impune un anumit tip de abrdare, necesitatea unei abrdari frmale sau un management al riscului. Nimeni nu este bligat sa utilizeze gandirea bazata pe risc in md cnstant, dcumentat, sau managementul riscului, pentru ca supravietuirea nu este bligatrie. Dar, daca vrei, sa supravietuiesti, sa iti mentii afacerea si sa atingi scpurile intentinate ale sistemului de management SSO, adica sa previi ranirea si imblnavirea lucratrilr si sa furnizezi lcuri de munca sigure si sanatase, nu exista alta cale decat sa integrezi elementele de management al riscului, existente in prpria firma, in managementul general al afacerii si sa faci efrturi permanente, ca intreg persnalul sa inteleaga si sa aplice in activitatea de zi de zi, gandirea bazata pe risc. Nu trebuie sa uitam ca managementul riscului este calatrie nu destinatie. Bibligrafie 1. ISO 45001:2018 Occupatinal health and safety management systems Requirements with guidance fr use 2. BS : Occupatinal health and safety management systems, Part 0: General guidelines fr the applicatin f ISO BS : Occupatinal health and safety management systems systems - General guidelines fr the applicatin f ISO 45001, Part 1: Guidance n managing ccupatinal health 4. BS : Occupatinal health and safety management systems - General guidelines fr the applicatin f ISO 45001, Part 2: Risks and pprtunities 5. BS : Occupatinal health and safety management systems systems - General guidelines fr the applicatin f ISO 45001, Part 3: Guidance n incedent investigatin 6. IRCA&CQI, ISO 45001:2018 Understanding the Internatinal Standard, CQI, Reprt, Rncea, C., Managementul riscului, de la imparțialitate la rientarea spre afacere, prezentata la Cnferinta Internatinala Calitate si Fiabilitate CCF, ed XVI-a, Sinaia, septembrie Abrdarea riscurilr și prtunitățilr în sistemele de management al sănătății și securității cupaținale

Deloitte

Deloitte Nutăți juridice 1 martie 2019 În acest număr: Reguli ni privind reglementarea acrdurilr de externalizare în sectrul financiar al UE Ghidul revizuit privind acrdurile de externalizare (Ghidul), publicat

Mai mult

strategy2013RO.indd

strategy2013RO.indd CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ STRATEGIA 2013-2017 RO ROLUL CURȚII 1. Obligația instituțiilr publice de a răspunde pentru actul de gestiune reprezintă valare fundamentală a scietățilr demcratice și a Uniunii

Mai mult

SWIFT: BTRLRO22 C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Înreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE PRE

SWIFT: BTRLRO22 C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Înreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE PRE REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE PRET PENTRU CREDITUL DE NEVOI PERSONALE PRACTIC BT SECTIUNEA I - ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania de pret pentru creditul de nevi persnale Practic BT este rganizata

Mai mult

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE PENTRU CANDIDAȚI Pentru noi contează încrederea pe care ne-o acordați. De aceea vă protejăm datele cu caracter persona

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE PENTRU CANDIDAȚI Pentru noi contează încrederea pe care ne-o acordați. De aceea vă protejăm datele cu caracter persona NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE PENTRU CANDIDAȚI Pentru ni cntează încrederea pe care ne- acrdați. De aceea vă prtejăm datele cu caracter persnal și le utilizăm cu respnsabilitate pe tată durata angajării

Mai mult

CONDIȚII GENERALE CONTRACTUALE. Denumirea societății: Nr. ORC: sediu: Centru de Informare: Adres ă electronic ă: Pagin ă web: UNI-MED Szeged Egészségü

CONDIȚII GENERALE CONTRACTUALE. Denumirea societății: Nr. ORC: sediu: Centru de Informare: Adres ă electronic ă: Pagin ă web: UNI-MED Szeged Egészségü Denumirea scietății: Nr ORC: sediu: Centru de Infrmare: Adres ă electrnic ă: Pagin ă web: UNI-MED Szeged Egészségügyi Szlgáltató Krlátlt Felelősség ű Társaság 06-09-011070 (Szegedi Törvényszék Cégbírósága)

Mai mult

Fgggfbn x

Fgggfbn x Declaraţia Intrastat Ptrivit prevederilr Legii nr. 422/2006 privind rganizarea şi funcţinarea sistemului statistic de cmerţ internaţinal cu bunuri, cmpletarea declaraţiei statistice Intrastat este bligatrie

Mai mult

MAGNA INTERNATIONAL INC

MAGNA INTERNATIONAL INC CODUL DE CONDUITĂ ȘI ETICĂ POLITICA PRIVIND CADOURILE & DIVERTISMENTUL POLITICA PRIVIND CADOURILE & DIVERTISMENTUL Oferirea sau primirea de caduri de afaceri și divertisment este adesea un md adecvat pentru

Mai mult

Ghidul_2012_pentru_Mobilitatile_individuale_ale_elevilor

Ghidul_2012_pentru_Mobilitatile_individuale_ale_elevilor DG Educatin and culture Ghidul 2012 referitr la acńiunea MbilităŃile individuale ale elevilr în cadrul Prgramului Cmenius 1 Ghidul 2012 referitr la acńiunea MbilităŃile individuale ale elevilr în cadrul

Mai mult

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint Identitate Cnfeurpa a luat naştere în 2006, pentru a valrifica atât activităţile ecnmice cât şi pentru a reprezenta interesele financiare ale întreprinderilr. Cnfeurpa reprezintă exigenţele şi ptenţialităţile

Mai mult

PLANIFICAREA STRATEGICĂ LOCALĂ

PLANIFICAREA STRATEGICĂ LOCALĂ PLANIFICAREA STRATEGICĂ LOCALĂ SUPORT METODOLOGIC 2016 P a g e 2 Această publicație a fst elabrată datrită suprtului geners al pprului american și pln ferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvltare

Mai mult

BLOC per sectiuni

BLOC per sectiuni l te îndeamna Ce sa faci la evacuare Fii alaturi de amenii evacuati!, Ni credem că tate evacuările frțate din lcuințe, cu sau fără sentință, sunt ilegitime! Pierderea lcuinței e un prces extrem de durers

Mai mult

Microsoft Word Achizitie Servicii masa

Microsoft Word Achizitie Servicii masa SMART Întreprinderi cmpetitive prin dezvltarea Strategiilr de Management cu accent pe Adaptabilitate, calitate, incluziune şi invare, pentru îmbunătăţirea rganizării muncii, a perfrmanţelr Resurelr umane

Mai mult

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation MANAGEMENTUL FLUXULUI DE TREZORERIE ÎN GESTIONAREA AFACERII - Curs susținut de Iancu Guda - CUPRINS Obiectivele cursului Ce veți învăța? Prezentarea lectrului Detalii privind rganizarea cursului și înscriere

Mai mult

SPECIFICAȚII TEHNICE procedura achizitie FURNIZARE CENTRU DE PRELUCRARE CNC O P I S Secţiunea I. Informaţii generale Secţiunea II. Specificatii tehnic

SPECIFICAȚII TEHNICE procedura achizitie FURNIZARE CENTRU DE PRELUCRARE CNC O P I S Secţiunea I. Informaţii generale Secţiunea II. Specificatii tehnic SPECIFICAȚII TEHNICE prcedura achizitie FURNIZARE CENTRU DE PRELUCRARE CNC O P I S Secţiunea I. Infrmaţii generale Secţiunea II. Specificatii tehnice si dcumentatia de atribuire Secţiunea III. Frmulare

Mai mult

ANUNT CONCURS Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba organizează concurs pentru ocuparea a 1 (unu) post vacant pe durata nedeterminată de sofer autosani

ANUNT CONCURS Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba organizează concurs pentru ocuparea a 1 (unu) post vacant pe durata nedeterminată de sofer autosani ANUNT CONCURS Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba rganizează cncurs pentru cuparea a 1 (unu) pst vacant pe durata nedeterminată de sfer autsanitara II, la Statia Centrala Alba Iulia, pentru cmpartimentul

Mai mult

Oferta educațională școală

Oferta educațională școală Ofertă educaținală grădiniță 2019-2020 Pregătire pentru viață este instituție de învățământ particular, fndată de Fundația Mntessri București, care funcținează cnfrm principiilr pedaggiei Mntessri. Şcala

Mai mult

Programe de finantare din Fondurile Structurale Oportunitati pentru calificarea sau recalificarea angajatilor din Romania, prin intermediul instrument

Programe de finantare din Fondurile Structurale Oportunitati pentru calificarea sau recalificarea angajatilor din Romania, prin intermediul instrument Prgrame de finantare din Fndurile Structurale Oprtunitati pentru calificarea sau recalificarea angajatilr din Rmania, prin intermediul instrumentelr financiare ferite de Uniunea Eurpeana IN CAZUL IN CARE

Mai mult

Microsoft Word - DOP007191RO05-11PP-DEC102-11FINC1-TR.doc

Microsoft Word - DOP007191RO05-11PP-DEC102-11FINC1-TR.doc CURTEa DE CONTURI EUPEaNă NOTă INFORMaTIvă Prezentare generală a rapartelr anuale 2010, însţită de infrmaţii explicative RaPOaRTELE anuale 2010 RAPOARTELE ANUALE 2010 NOTĂ INFORMATIVĂ 1 CUVÂNT-ÎNAINTE

Mai mult

INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE REPUBLIC OF MOLDOVA Anexă la Hotărârea Consiliului INJ nr.9/5 din

INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE REPUBLIC OF MOLDOVA Anexă la Hotărârea Consiliului INJ nr.9/5 din INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE REPUBLIC OF MOLDOVA Anexă la Htărârea Cnsiliului INJ nr.9/5 din 25.09.2015 Crdnat cu: Cnsiliul Superir al Magistraturii,

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI

MINISTERUL  ADMINISTRAŢIEI NR. 2976 / 21.06.2019 ANUNT CONCURS Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba rganizează cncurs pentru cuparea a 1 (unu) functie cntractuala de executie, pst vacant pe durata nedeterminată de sfer autsanitara

Mai mult

WORK PROGRAM

WORK PROGRAM VOLUMUL II Anexa 6.5 Csturi de perare si intretinere 2014 2020 1 1. Csturi de explatare Csturile de explatare sunt estimate in md agregat pentru zna de furnizare a serviciilr acperita de OR. Csturile de

Mai mult

2018_Activity_Report

2018_Activity_Report RO 2018 Raprt de activitate 02 CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxemburg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1 Întrebări: eca.eurpa.eu/r/pages/cntactfrm.aspx Website: eca.eurpa.eu Twitter:

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Finantarea prin intermediul bligatiunilr crprative Prezentare Claudiu Cercel Cnferinta «Rlul intermedierii financiare in mneda natinala pentru cresterea sustenabila a ecnmiei» - BNR 3 Decembrie 2012 Cntext

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul GERU GABRIEL, având funcţia de Director General Adjunct, la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoan

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul GERU GABRIEL, având funcţia de Director General Adjunct, la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoan DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul GERU GABRIEL, având funcţia de Directr General Adjunct, la Ministerul Muncii, Familiei, Prtecţiei Sciale şi Persanelr Vârstnice, CNP, dmiciliul Municipiul Bucureşti, Sectr

Mai mult

Program educaţional ŞCOALA ALTFEL Să ştii mai multe, să fii mai bun! aprilie 2019 "Dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor prin activit

Program educaţional ŞCOALA ALTFEL Să ştii mai multe, să fii mai bun! aprilie 2019 Dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor prin activit Prgram educaţinal ŞCOALA ALTFEL Să ştii mai multe, să fii mai bun! 15-19 aprilie 2019 "Dezvltarea armniasă a persnalităţii elevilr prin activităţi extracurriculare" DIRECTOR, Prf. Tudrache Valentina DIRECTOR

Mai mult

INVATAMANTUL / INSTRUIREA CENTRATE PE STUDENT

INVATAMANTUL / INSTRUIREA CENTRATE PE STUDENT Educaţia/învăţământul centrate pe student Direcţii strategice privind frmarea cadrelr didactice universitare 1. Calitate si frmare în prcesul de dezvltare prfesinală a cadrelr didactice universitare După

Mai mult

Manual de Bune Practici în Eficiența Energetică Cerințe de eficiență energetică pentru achiziții publice de echipamente și produse, servicii și clădir

Manual de Bune Practici în Eficiența Energetică Cerințe de eficiență energetică pentru achiziții publice de echipamente și produse, servicii și clădir Manual de Bune Practici în Eficiența Energetică Cerințe de eficiență energetică pentru achiziții publice de echipamente și prduse, servicii și clădiri În vederea achizițiilr de prduse, servicii și clădiri

Mai mult

Apel RESTRÂNs ”Combaterea săraciei și exclusiunii sociale”

Apel RESTRÂNs ”Combaterea săraciei și exclusiunii sociale” Prgramul Dezvltare lcală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii rmilr finanțat prin Granturile SEE și Nrvegiene 2014-2021 GHIDUL APLICANTULUI APELUL NR. 3 REDUCEREA SĂRĂCIEI - APEL RESTRÂNS DE PROIECTE

Mai mult

ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ANCHETA STRUCTURALĂ ÎN ÎNTREPRINDERI AS 2018 GHID METODOLOGIC - Bucureşti

ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ANCHETA STRUCTURALĂ ÎN ÎNTREPRINDERI AS 2018 GHID METODOLOGIC - Bucureşti ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ANCHETA STRUCTURALĂ ÎN ÎNTREPRINDERI AS 2018 GHID METODOLOGIC - Bucureşti 2019 - AS / 2 CUPRINS Pag. PARTEA I-a - PREZENTAREA GENERALĂ A ANCHETEI 1. 2. 3. 4. 5.

Mai mult

Notă de fundamentare

Notă de fundamentare Htărâre 655 2018-08-29 Guvernul Rmâniei pentru aprbarea indicatrilr tehnic-ecnmici ai Mnitrul Oficial biectivului de investiţii de interes naţinal şi utilitate al Rmâniei nr publică Prgramul strategic

Mai mult

Creditul ipotecar de achizitie Documente justificative pentru veniturile incasate Venituri salariale sau asimilate acestora si venituri neimpozabile T

Creditul ipotecar de achizitie Documente justificative pentru veniturile incasate Venituri salariale sau asimilate acestora si venituri neimpozabile T Creditul iptecar de achizitie Dcumente justificative pentru veniturile incasate Venituri salariale sau asimilate acestra si venituri neimpzabile Venituri salariale Anul curent: Adreverinta de venit cu

Mai mult

Indicatori cheie TAROM perioada Anul 2018 a fost un an al premierelor pozitive pentru TAROM. Analiza ultimilor șapte ani de activitate în co

Indicatori cheie TAROM perioada Anul 2018 a fost un an al premierelor pozitive pentru TAROM. Analiza ultimilor șapte ani de activitate în co Indicatri cheie TAROM periada 212- Anul a fst un an al premierelr pzitive pentru TAROM. Analiza ultimilr șapte ani de activitate în cmpanie pune anul pe primul lc la capitlul perfrmanță ecnmică. Cele mai

Mai mult

AUFBAUANLEITUNG

AUFBAUANLEITUNG Pagina 1 din 9 INSTRUCȚIUNE DE CONSTRUIRE Balansar dublu cu platfrmă Balansar dublu cu platfrmă (EAN 4250083823812) Balansar dublu cu platfrmă + tbgan (EAN 4250083820460) (Tbgan în funcție de livrare)

Mai mult

Microsoft Word - Anexa 3- F 8 2 Contr acordare-redim limita.doc

Microsoft Word - Anexa 3- F 8 2 Contr acordare-redim limita.doc Intre: Cntract nr...... din... privind acrdarea/redimensinarea de Limita de descperire la cntul persnal cu acces prin card CEC BANK SA CEC BANK S.A. cu sediul in Bucuresti, Calea Victriei nr 13, sectr

Mai mult

MMlSUMßi {>UÇAim DIRECŢIA RESURSE UMANE BIROU PERSONAL Q j UNIVERSITATEA TEHNICĂ D IN c ; U.- ANUNŢ UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA INTRARE nr O

MMlSUMßi {>UÇAim DIRECŢIA RESURSE UMANE BIROU PERSONAL Q j UNIVERSITATEA TEHNICĂ D IN c ; U.- ANUNŢ UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA INTRARE nr O MMlSUMßi {>UÇAim DIRECŢIA RESURSE UMANE BIROU PERSONAL Q j UNIVERSITATEA TEHNICĂ D IN c ; U.- ANUNŢ UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA INTRARE nr O / ^ / / r....a u l m j l Universitatea Tehnică din

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI ANEXA nr. 3 la metodologie 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Școala Națională de Studii Politice și Admini

FIŞA DISCIPLINEI ANEXA nr. 3 la metodologie 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Școala Națională de Studii Politice și Admini FIŞA DISCIPLINEI ANEXA nr. 3 la metdlgie 1. Date despre prgram 1.1 Instituţia de învăţământ superir Șcala Naținală de Studii Plitice și Administrative 1.2 Facultatea / Departamentul Departamentul de Relaţii

Mai mult

E 1.2 FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI MĂSURA 6.2 DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SERVICII DESTINATE PRODUCĂTORILOR LOCALI Numărul de înregistra

E 1.2 FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI MĂSURA 6.2 DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SERVICII DESTINATE PRODUCĂTORILOR LOCALI Numărul de înregistra E 1.2 FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI MĂSURA 6.2 DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SERVICII DESTINATE PRODUCĂTORILOR LOCALI Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF) în Registrul GAL: Denumire

Mai mult

În atenţia operatorilor economici interesaţi, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), c

În atenţia operatorilor economici interesaţi, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), c În atenţia peratrilr ecnmici interesaţi, SOLICITARE DE OFERTE Autritatea Naţinală pentru Administrare şi Reglementare în Cmunicaţii (ANCOM), cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nuă, Nr. 2, Sectr 3,

Mai mult

Raport Metodologie draft

Raport Metodologie draft Metdlgia de realizare/revizuire a Planurilr Județene de Gestinare a Deșeurilr (PJGD) Pagina 1 f 111 ANEXA METODOLOGIE PENTRU ELABORAREA, MONITORIZAREA, EVALUAREA ȘI REVIZUIREA PLANURILOR JUDEȚENE DE GESTIONARE

Mai mult

APROB, DECANUL FACULTĂŢII DE PSIHOLOGIE Lector univ.dr. Constantin-Edmond CRACSNER FIŞA DISCIPLINEI PSIHOLOGIA PERSONALITĂŢII 1. Date despre program 1

APROB, DECANUL FACULTĂŢII DE PSIHOLOGIE Lector univ.dr. Constantin-Edmond CRACSNER FIŞA DISCIPLINEI PSIHOLOGIA PERSONALITĂŢII 1. Date despre program 1 APROB, DECANUL FACULTĂŢII DE PSIHOLOGIE Lectr univ.dr. Cnstantin-Edmnd CRACSNER FIŞA DISCIPLINEI PSIHOLOGIA PERSONALITĂŢII 1. Date despre prgram 1.1. Instituţia de învăţământ superir UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ

Mai mult

Microsoft Word - Raport buget 2019

Microsoft Word - Raport buget 2019 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE RAPORT PRIVIND SITUAŢIA MACROECONOMICĂ PE ANUL 2019 ŞI PROIECŢIA ACESTEIA PE ANII 2020-2022 CUPRINS Cuvânt Înainte Capitlul 1 Crdnate ale cadrului general

Mai mult

BankFlex Corporate Internet Banking

BankFlex Corporate Internet Banking G H I D U L U T I L I Z A T O R U L U I DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE Tate materialele cu privire la acest dcument sunt prtejate prin drepturi de autr, mărci cmerciale şi/sau alte frme de prprietate

Mai mult

ROMANIA JUDETUL BRAILA MUNICIPIUL BRAILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL SRAILA :a:otar.ar.ea NR.. ::1..6'7 Privind: Stabilirea cuantumului maxim 9i a condi

ROMANIA JUDETUL BRAILA MUNICIPIUL BRAILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL SRAILA :a:otar.ar.ea NR.. ::1..6'7 Privind: Stabilirea cuantumului maxim 9i a condi ROMANIA JUETUL BRAILA MUNICIPIUL BRAILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL SRAILA :a:otar.ar.ea NR.. ::1..6'7 Privind: Stabilirea cuantumului maxim 9i a cnditiilr de acrdare a prestatiilr financiare exceptinale

Mai mult

Politica privind protectia datelor personale Tiriac Collection Compania Car Gallery SRLvă urează bun venit pe pagina sa web şi vă mulțumește pentru in

Politica privind protectia datelor personale Tiriac Collection Compania Car Gallery SRLvă urează bun venit pe pagina sa web şi vă mulțumește pentru in Plitica privind prtectia datelr persnale Tiriac Cllectin Cmpania Car Gallery SRLvă urează bun venit pe pagina sa web şi vă mulțumește pentru interesul manifestat faţă de cmpanie şi prdusele si serviciile

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre prgram 1.1 Instituţia de învăţământ superir Universitatea Alexandru Ian Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Ecnmie şi Administrarea Afacerilr 1.3 Departamentul Ecnmie

Mai mult

Microsoft Word - Plan Magerial-2016.docx

Microsoft Word - Plan Magerial-2016.docx Facultatea de Inginerie Aerspaţială Departamentul de Științe Inginereşti "Elie Carafli" PLAN MAGENERIAL 2016-2020 pentru cuparea funcţiei de directr de departament la DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE INGINEREŞTI

Mai mult

$ r'f $,x * c:u $R$Fis ll) bi \ * d F I$ zlri { z l{l s t!!: hl a \ S r) tr F eil A< Ṉ Fr F< r{ n( s l.r Il..1 \ '= s lt N U rrr rrt a\) k) q sl) t{q

$ r'f $,x * c:u $R$Fis ll) bi \ * d F I$ zlri { z l{l s t!!: hl a \ S r) tr F eil A< Ṉ Fr F< r{ n( s l.r Il..1 \ '= s lt N U rrr rrt a\) k) q sl) t{q $ r'f $,x * c:u $R$Fis ll) bi \ * d F I$ zlri { z l{l s t!!: hl a \ S r) tr F eil A< Ṉ Fr F< r{ n( s l.r Il..1 \ '= s lt N U rrr rrt a\) k) q sl) t{q 9\ l'r FI z kj a IFTq A' i t{el{ aa t\ s.c!'- $sss

Mai mult

AMENAJAREA PUNCTULUI INTERNATIONAL DE TRECERE A FRONTIEREI DE STAT ROMANO-UCRAINIENE PENTRU PASAGERI SI MARFA IN REGIM DE BAC INTRE LOCALITATILE ISACC

AMENAJAREA PUNCTULUI INTERNATIONAL DE TRECERE A FRONTIEREI DE STAT ROMANO-UCRAINIENE PENTRU PASAGERI SI MARFA IN REGIM DE BAC INTRE LOCALITATILE ISACC MEMORIU TEHNIC INSTALATII TERMICE CUPRINS MEMORIU TEHNIC INSTALATII TERMICE... 1 1 GENERALITATI... 2 1.1 DESCRIEREA LUCRARII... 2 1.2 PREMIZE DE PROIECTARE... 2 1.3 INCADRAREA IN NORME... 3 1.4 EXIGENTE

Mai mult

Interfață Vizuală Om-Mașină Analiza și recunoașterea gesturilor

Interfață Vizuală Om-Mașină Analiza și recunoașterea gesturilor LAPI Labratrul de Analiza şi Prelucrarea Imaginilr Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Interfață Vizuală Om-Mașină Analiza și recunașterea gesturilr Dr.ing. Inuț Mirnică Facultatea de Electrnică, Telecmunicaţii

Mai mult

Brosura sistem panou solar.cdr

Brosura sistem panou solar.cdr MANUAL DE INSTALARE SI UTILIZARE SISTEM PANOU SOLAR INO CU TUBURI VIDATE 100 / 122 / 150 / 200 / 250 L www.hnest.r Stimate client, Va multumim pentru achizitinarea acestui prdus EVOSANITARY, fabricat cnfrm

Mai mult

09-ppt-2018-capac

09-ppt-2018-capac SEMINAR IMPORTANȚA ANALIZEI SWOT PENTRU SUCCESUL AFACERII Analiza SWOT presupune stabilirea calitatilor firmei dvs, defectele, oportunitatile de piata si amenintarile 1 Analiza SWOT ofera o radiografie

Mai mult

Microsoft Word - M17

Microsoft Word - M17 Platfrmă de e learning și curriculă e cntent pentru învățământul superir tehnic Instrumente pentru Dezvltarea Prgramelr 17. Practici si instrumente pentru dezvltarea prgramelr. Design patterns si cncepte

Mai mult

KM_C

KM_C ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE FOCSANI INSPECTORATUL DE POLfJE JUDEŢEAN VRANCEA,. C A IE T DE S A R C I N I privind ac:hiziţinarea de servicii de. epj!!_qfji>şi îri"treţinerepentru autvehiculele

Mai mult

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ICPA Bucureşti Bd. Măr

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ICPA Bucureşti Bd. Măr MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ICPA Bucureşti Bd. Mărăşti nr. 61, cd pstal 011464, sect. 1, Bucureşti, ROMÂNIA

Mai mult

PERIOADA: S XVIII, XIX, XX MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI - clasa a II-a manual Editura Didactică și Pedagogică Mihaela Ada Radu, Rodica Chiran, Ol

PERIOADA: S XVIII, XIX, XX MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI - clasa a II-a manual Editura Didactică și Pedagogică Mihaela Ada Radu, Rodica Chiran, Ol PERIOADA: S XVIII, XIX, XX MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI - clasa a II-a manual Editura Didactică și Pedaggică Mihaela Ada Radu, Rdica Chiran, Olga Pîrîială Aria curriculară: Matematică și explrarea

Mai mult

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Îngrijirea vârstnicilr la dmiciliu Barmetrul vârstei a treia Județul Iași (studiu scilgic) Priect finanțat prin granturile SEE 2009 2014, în cadrul Fndului ONG în Rmânia și implementat de Asciația Sf.

Mai mult

Compartiment Stare Civilă

Compartiment Stare Civilă Cmpartiment Stare Civilă Declararea şi înregistrarea naşterii. Certificatul medical cnstatatr al naşterii; Certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului + cpie, dacă naşterea

Mai mult

Microsoft Word - PS-05 Aspecte de mediu.metodologia de stabilire a impactului asupra mediului.doc

Microsoft Word - PS-05 Aspecte de mediu.metodologia de stabilire a impactului asupra mediului.doc UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU METODOLOGIA DE STABILIRE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI COD: PS 05 RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Reprezentantul Managementului

Mai mult

Descrierea proiectului Proiectul structurat pe o durata de 36 de luni, isi propune realizarea unui sistem bio-mimetic aplicabil in analiza speciilor r

Descrierea proiectului Proiectul structurat pe o durata de 36 de luni, isi propune realizarea unui sistem bio-mimetic aplicabil in analiza speciilor r Descrierea priectului Priectul structurat pe durata de 36 de luni, isi prpune realizarea unui sistem bi-mimetic aplicabil in analiza speciilr reactive radicalice. Dezvltarea sistemului bi-mimetic se face

Mai mult

Bulevardul Pictor Nicolae Grigorescu nr. 41 Sector 3, Municipiul Bucuresti Tel Fax Vi.

Bulevardul Pictor Nicolae Grigorescu nr. 41 Sector 3, Municipiul Bucuresti Tel Fax Vi. Tel. 021.341.20.31 Fax 021.341.20.35 Vi.. ~4~~ ~...,...,.._. I~ "'~ SPITALUL e PSIHIATRIE r~_tan \ N1 "Dr Cnstantin Grgs /j'm_ata ti4,c~,.yl;j!j \ Registratura

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PACHETE DE PROMOVARE 17-20 iulie 2019 Htel Internatinal, Sinaia PACHETE DE PROMOVARE 18-21 iulie 2019 Htel Internaținal Sinaia Șcala de Vară în Pdiatrie prpune un prgram intensiv de educație medicală,

Mai mult

Acte pe care se aplica apostila (acte administrative) :

Acte pe care se  aplica apostila (acte administrative) : Acte pe care se aplica apstila (acte administrative) : (ultima actualizare 12.10.2016) certificat de naștere*, mdel internatinal - în riginal, emise dupa 01.01. 1998; certificat de căsătrie*, în riginal,

Mai mult

Microsoft Word - M22

Microsoft Word - M22 Platfrmă de e learning și curriculă e cntent pentru învățământul superir tehnic Instrumente pentru Dezvltarea Prgramelr 22. Instrumente avansate Web: Servlets & JSP. Servlet Definitia Oracle pentru Servlet:

Mai mult

SITUATIA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE IN STRAINATATE, OFERITE PRIN RETEAUA EURES, VALABILE LA DATA DE 06 iulie 2018 Nr. oferta Tara Firma Ocupatie Nr po

SITUATIA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE IN STRAINATATE, OFERITE PRIN RETEAUA EURES, VALABILE LA DATA DE 06 iulie 2018 Nr. oferta Tara Firma Ocupatie Nr po SITUATIA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE IN STRAINATATE, OFERITE PRIN RETEAUA EURES, VALABILE LA DATA DE 06 iulie 208 Nr. ferta Tara Firma Ocupatie Nr pstu ri Descriere lc munca Cerinte lc munca Limbi straine

Mai mult

Microsoft Word - L17Ro_Intensitatea luminoasa_RF_f_RC

Microsoft Word - L17Ro_Intensitatea luminoasa_RF_f_RC STUDUL NTENSTĂŢ LUMNOASE Ş AL CÂMPULU LUMNOS ALE UNE SUSE DE LUMNĂ 1. Scpul lucrării Lucrarea îşi prpune determinarea intensităţii luminase a unei surse necunscute şi studiul distribuţiei intensităţii

Mai mult

Standard tehnic Standard de sănătate şi siguranţă: Evaluarea performanţei companiilor colaboratoare privind sănătatea şi siguranţa Cod: NT GN-SP

Standard tehnic Standard de sănătate şi siguranţă: Evaluarea performanţei companiilor colaboratoare privind sănătatea şi siguranţa Cod: NT GN-SP Standard tehnic Standard de sănătate şi siguranţă: Evaluarea performanţei companiilor colaboratoare privind sănătatea şi siguranţa Cod: NT.00047.GN-SP.ESS Versiune: 1 Următorul text constituie o traducere

Mai mult

Microsoft Word - PO-05.1 ed 2 rev 1 Analiza efectuata de management

Microsoft Word - PO-05.1 ed 2 rev 1 Analiza efectuata de management UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂ U COD: PO-05.01 RECTOR, PROF.UNIV.DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Reprezentantul Managementului Conf. univ. dr. Cornelia-Marcela DANU Elaborat

Mai mult

Lineamientos para la Evaluación

Lineamientos para la Evaluación Ghid privind Raportarea, Monitorizarea și Evaluarea proiectelor finanțate în cadrul programului Maratonul Justiției 1. Introducere Sumarul cerințelor de raportare: a. Rapoartele narative finale b. Rapoartele

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre prgram 1.1 Instituţia de învăţământ superir UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 1.2 Facultatea / Departamentul CHIMIE, BIOLOGIE SI GEOGRAFIE 1.3 Catedra GEOGRAFIE 1.4 Dmeniul

Mai mult

Proiect GSN-08 Ghid de securitate nucleară privind repornirea instalaţiilor nucleare după opririle neplanificate CAPITOLUL I Domeniu, scop, definiţii

Proiect GSN-08 Ghid de securitate nucleară privind repornirea instalaţiilor nucleare după opririle neplanificate CAPITOLUL I Domeniu, scop, definiţii Proiect GSN-08 Ghid de securitate nucleară privind repornirea instalaţiilor nucleare după opririle neplanificate CAPITOLUL I Domeniu, scop, definiţii SECŢIUNEA 1 Domeniu şi scop Art. 1. - (1) Prin prezentul

Mai mult

122_Manual Autoevaluare

122_Manual Autoevaluare ANEXA NR.2 la O.M.Ed.C. nr. 4889/09.08.2006 MANUAL CADRUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII CADRUL DE AUTOEVALUARE PENTRU FURNIZORII DE EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ QA Autoevaluare Cuprins MANUAL DE AUTOEVALUARE

Mai mult

BIOFEEDBACK 2014 SRL GDPR POLITICA DE PĂSTRARE A DATELOR ȘI DE PROTECȚIE A ÎNREGISTRĂRILOR Cod: GDPR Ediția: 01 Revizia: 00 Autor: Ing. Petre Be

BIOFEEDBACK 2014 SRL GDPR POLITICA DE PĂSTRARE A DATELOR ȘI DE PROTECȚIE A ÎNREGISTRĂRILOR Cod: GDPR Ediția: 01 Revizia: 00 Autor: Ing. Petre Be GDPR POLITICA DE PĂSTRARE A ȘI DE PROTECȚIE A ÎNREGISTRĂRILOR Cod: GDPR-004-1 Ediția: 01 Revizia: 00 Autor: Ing. Petre Berechet-Comănescu, Director Științific Semnătura: Aprobat: Mihai Fănățan, Director

Mai mult

IAF MD 10:2013 International Accreditation International Forum, Inc.(IAF) Document IAF Obligatoriu Document IAF Obligatoriu pentru Evaluarea competenț

IAF MD 10:2013 International Accreditation International Forum, Inc.(IAF) Document IAF Obligatoriu Document IAF Obligatoriu pentru Evaluarea competenț IAF MD 10:2013 International Accreditation International Forum, Inc.(IAF) Document IAF Obligatoriu Document IAF Obligatoriu pentru Evaluarea competenței managementului Organismului de Certificare în conformitate

Mai mult

Microsoft Word - Pagina garda PO 1001.doc

Microsoft Word - Pagina garda PO 1001.doc UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂ U COD: PROCEDURĂ DE SISTEM RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Departamentul de Management Elaborat Şef lucr. dr. ing. Mirela

Mai mult

prisma_25.cdr

prisma_25.cdr araş - Severin 13-19 Iulie 2006 Anul XI Nr. 25 Preţ 60 bani ( 6.000 lei vechi) ISSN 1454-1734 saptamânal independent INFORMATII, ANUNTURI, PUBLIITATE {edin]a rdinar@ de lucru a nsiliului Jude]ean ara}-severin

Mai mult

EN

EN RO RO RO COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE Bruxelles, 8.11.2007 COM(2007) 686 final COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE CONSILIU ŞI PARLAMENTUL EUROPEAN prin care se transmite acordul cadru european privind hărţuirea

Mai mult

Microsoft Word - e1bf-accb-bbab-4f0e

Microsoft Word - e1bf-accb-bbab-4f0e Cod: PS 05 Pagina 1 din 5 Procedura PS 05 corespunde cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2015 ales ca model de referinţă pentru implementarea sistemului de management în cadrul Intocmit: RM Data: 24.09.2018

Mai mult

POLITICA DE REMUNERARE

POLITICA DE REMUNERARE POLITICA DE REMUNERARE Acordurile de tip malus si clawback. Perspective juridice 19.03.2014 Alina MINCIU Mihai SELEGEAN 1 PREAMBUL Noua reglementare bancara raspuns al Uniunii Europene la criza financiara;

Mai mult

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI STANDARD OCUPAŢIONAL OFIŢER ANTI-FRAUDĂ FINANCIAR-BANCARĂ (STUDII MEDII) Sectorul: Activităţi financiare, bancare, de asigurări Versiunea: 00 Data aprobării: 15/02/2011

Mai mult

Dizertatie RSI_Dragan Ioan_martie 2012

Dizertatie RSI_Dragan Ioan_martie 2012 LUCRARE DE DIZERTATIE SFATURI PENTRU ACTIVITATI DE PREVENTIE IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII LA LOCUL DE MUNCA, LUAND IN CONSIDERARE IMPLICAREA ANGAJATILOR SI A REPREZENTANTILOR ACESTORA INTOCMIT

Mai mult

prisma_3.cdr

prisma_3.cdr araş - Severin 26 Ian. - 1 Feb. 2006 Anul XI Nr. 3 Preţ 60 bani ( 6.000 lei vechi) ISSN 1454-1734 saptamânal independent INFORMATII ANUNTURI PUBLIITATE,, Ger şi apã Ft: Ian Kpasz araşul şi Nera nu beneficiază

Mai mult

CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII nr. din data de 7. Preambul in temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contra

CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII nr. din data de 7. Preambul in temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contra CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII nr. din data de 7. Preambul in temeiul OUG nr. 34/26 privind atribuirea cntractelr de achizitie publica, a cntractelr de cncesiune de lucrari publice si a cntractelr de

Mai mult

LEGISLATIE Eficienţa Energetică

LEGISLATIE  Eficienţa Energetică EFICIENȚA ENERGETICĂ ÎN ROMÂNIA INDICATORI, EVOLUȚIE ȘI POLITICI Iuliana LAZĂR Expert 1 CUPRINS: 1. Caracteristici generale 2. Indicatori specifici 3. Obiective 2020 4. Cadrul legislativ și instituțional

Mai mult

prisma_29.cdr

prisma_29.cdr araş - Severin 10-16 August 2006 Anul XI Nr. 29 Preţ 60 bani ( 6.000 lei vechi) ISSN 1454-1734 saptamânal independent INFORMATII ANUNTURI PUBLIITATE,, Puncte de pe rdinea de zi a nsiliului Jude]ean ara}-severin

Mai mult

Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ Cod: P

Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ Cod: P Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ Cod: PS-SCIM-38 Ediţia: a II-a Revizia: 0 Exemplar nr.: 1

Mai mult

CURRICULUM VITAE 1. Nume: BELDIANU 2. Prenume: IOLANDA - FELICIA 3. Data și locul nașterii: 20 ianuarie 1966, Brasov 4. Cetățenie: Romana 5. Studii: U

CURRICULUM VITAE 1. Nume: BELDIANU 2. Prenume: IOLANDA - FELICIA 3. Data și locul nașterii: 20 ianuarie 1966, Brasov 4. Cetățenie: Romana 5. Studii: U CURRICULUM VITAE 1. Nume: BELDIANU 2. Prenume: IOLANDA - FELICIA 3. Data și lcul nașterii: 20 ianuarie 1966, Brasv 4. Cetățenie: Rmana 5. Studii: Universitare/pstuniversitare/dctrat Instituția psihlgiescilgie

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae Curriculum vitae Eurpass 1. Infrmaţii persnale Nume / Prenume Prf. univ. dr. IOAN GABRIEL LAZARESCU Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Departamentul de Limbi şi Literaturi Germanice Cnducătr dctrate

Mai mult

IAF MD15:2014 International Accreditation International Forum, Inc.(IAF) Document IAF Obligatoriu DOCUMENT IAF OBLIGATORIU PENTRU COLECTAREA DATELOR P

IAF MD15:2014 International Accreditation International Forum, Inc.(IAF) Document IAF Obligatoriu DOCUMENT IAF OBLIGATORIU PENTRU COLECTAREA DATELOR P IAF MD15:2014 International Accreditation International Forum, Inc.(IAF) DOCUMENT IAF OBLIGATORIU PENTRU COLECTAREA DATELOR PENTRU A FURNIZA INDICATORI AI PERFORMANȚEI SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL ORGANISMELOR

Mai mult

Microsoft Word - HG-105~3.DOC

Microsoft Word - HG-105~3.DOC Hotararea nr. 1058 din 09/08/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive Publicat

Mai mult

PS COPETENȚĂ, INSTRUIRE, CONȘTIENTIZARE ȘI CONTROL

PS COPETENȚĂ, INSTRUIRE, CONȘTIENTIZARE ȘI CONTROL UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI D I N B A C Ă U COD: T I P DOCUMENT Aprobat RECTOR, Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY Numele şi prenumele Semnătura Data Avizat Verificat Elaborat Conf. univ. dr.

Mai mult

Curs : Business skills Descriere ocupatie : Un management de calitate reprezinta fundatia pentru performanta pe termen lung a unei organizatii. A avea

Curs : Business skills Descriere ocupatie : Un management de calitate reprezinta fundatia pentru performanta pe termen lung a unei organizatii. A avea Curs : Business skills Descriere ocupatie : Un management de calitate reprezinta fundatia pentru performanta pe termen lung a unei organizatii. A avea rezultate ca manager inseamna sa actionezi in permanenta

Mai mult

prisma_13.cdr

prisma_13.cdr araş - Severin 13-19 Aprilie 2006 Anul XI Nr. 13 Preţ 60 bani ( 6.000 lei vechi) ISSN 1454-1734 saptamânal independent INFORMATII ANUNTURI PUBLIITATE,, S.. URBAN REŞIŢA S.R.L. Salubrizarea Reşiţei va beneficia

Mai mult

Anexa nr. 2 Aprobat CA al ISJ FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada eva

Anexa nr. 2 Aprobat CA al ISJ FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada eva Aprobat CA al ISJ 106.017 FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada evaluată: UNITATEA DE COMPETENȚĂ I. Proiectarea strategiei de coordonare

Mai mult

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI SATU MARE Municipiul Satu Mare 1

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI SATU MARE Municipiul Satu Mare 1 STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI SATU MARE 2016 2025 Municipiul Satu Mare 1 Cuprins 1 CONTEXTUL URBAN ȘI IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR PROBLEME ȘI PROVOCĂRI LA NIVEL LOCAL.5 1.1 PROFILUL

Mai mult

PERFORMANTA PRIN PREGATIRE! Best Training Solution SRL Bd. 1 Mai nr. 110, Constanta Judetul Constanta CUI J13/1168/2015

PERFORMANTA PRIN PREGATIRE! Best Training Solution SRL Bd. 1 Mai nr. 110, Constanta Judetul Constanta CUI J13/1168/2015 PERFORMANTA PRIN PREGATIRE! Best Training Solution SRL Bd. 1 Mai nr. 110, Constanta Judetul Constanta CUI 34598988 J13/1168/2015 office@trainingsolution.ro www.trainingsolution.ro Echipa de specialisti

Mai mult

MBO Audit&Accounting SRL CUI: ; Nr. ORC: J12/3815/2016 Capital social: ron , Cluj-Napoca, str. Plopilor 56/23 tel: em

MBO Audit&Accounting SRL CUI: ; Nr. ORC: J12/3815/2016 Capital social: ron , Cluj-Napoca, str. Plopilor 56/23 tel: em Nr. 1.1.61 / 05.04.2019 RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Către acționarii societății COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Raport privind auditul situațiilor financiare Opinie 1. Am auditat situaţiile

Mai mult

Anexa 2-RE-01

Anexa 2-RE-01 ASPECTE SPECIFICE PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE ORGANISMELE DE CERTIFICARE CU MAI MULTE LOCAŢII ȘI/SAU CARE FURNIZEAZĂ CERTIFICARE ÎN ALTE ȚĂRI DECÂT CEA ÎN CARE ESTE LOCALIZAT SEDIUL

Mai mult

Headline Verdana Bold

Headline Verdana Bold Beneficiile extinderii auditului Headline financiar Verdana la IMM-uri Bold CAFR, Congresul al V-lea, 3 Noiembrie, 2017 Madeline Alexander Aspire with assurance Cuprins Demografia IMM-urilor 2 Auditarea

Mai mult

FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT

FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT I - DATE GENERALE Titlul priectului CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A BISERICII BUNA VESTIRE BRĂILA Amplasamentul (județul, lcalitatea, strada,

Mai mult

Ghidul 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679)

Ghidul 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679) Ghidul 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679) Adoptat la 4 decembrie 2018 Cuprins 1 Introducere...

Mai mult