í Instrucţiuni de montaj Plită pe gaz

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "í Instrucţiuni de montaj Plită pe gaz"

Transcriere

1 í Instrucţiuni de montaj Plită pe gaz

2

3 í Instrucţiuni de montaj Indicaţii referitoare la siguranţă... 3 Înainte de instalare... 3 Pregătirea mobilierului de bucătărie... 4 Instalarea aparatului... 4 Instalarea aparatului...4 Demontarea aparatului... 5 Instalare, racord de gaz şi electric... 5 Racordul de gaz...5 Deranjamente la instalaţia de gaz / miros de gaz...5 Conectarea electrică...5 Tipuri de racordare... 6 Racordul pentru gaze naturale (NG)...6 Racord pentru gaze lichefiate (GPL)...7 Modificarea pe un alt tip de gaz... 7 Măsuri care trebuie respectate...7 Modificarea pe un alt tip de gaz...8 Piesele funcţionale pentru modificarea tipului de gaz...8 Modificarea de pe gaze naturale pe gaze lichefiate (GPL)...8 Modificarea de pe gaze lichefiate pe gaze naturale... 9 Înlocuirea duzelor arzătoarelor Reglarea sau înlocuirea duzelor de bypass Îndepărtarea plăcii plitei Înlocuirea duzelor de bypass Introducerea plăcii plitei Verificarea etanşeităţii şi a funcţionării Verificarea racordului de gaz Verificarea duzelor arzătoarelor Verificarea şuruburilor de bypass Formarea corectă a flăcării Arzător Caracteristici tehnice pentru gaz Indicaţii referitoare la siguranţă Citiţi instrucţiunile aparatului înainte să treceţi la instalarea şi utilizarea acestuia. Diagramele reprezentate în aceste instrucţiuni de montare sunt orientative. Producătorul este exonerat de orice răspundere dacă nu sunt îndeplinite dispoziţiile din acest manual. Toate lucrările de instalare, reglare şi adaptare la alte tipuri de gaz trebuie să fie realizate de către un tehnician autorizat, respectând normele şi legislaţia aplicabile şi dispoziţiile companiilor locale furnizoare de energie electrică şi gaz. Este recomandat să apelaţi la Serviciul nostru tehnic pentru adaptarea la alte tipuri de gaz. Înainte de orice acţiune, întrerupeţi alimentarea electrică şi cea cu gaz a aparatului. Acest aparat a fost conceput doar pentru uz casnic, nefiind permisă utilizarea sa în scopuri comerciale sau profesionale. Acest aparat nu poate fi instalat pe iahturi sau rulote. Garanţia va fi valabilă numai dacă se respectă utilizarea pentru care a fost destinat. După racordare, verificaţi dacă premisele locale (tipul de gaz şi presiunea gazului) sunt compatibile cu reglajele aparatului. Condiţiile pentru reglajul aparatului le găsiţi pe etichetă sau pe plăcuţa de fabricaţie. Aceste instrucţiuni sunt valabile numai dacă pe aparat este specificat simbolul ţării respective. În cazul în care simbolul nu apare pe aparat, trebuie să consultaţi instrucţiunile de instalare, care conţin informaţiile necesare pentru trecerea aparatului pe condiţiile de racordare ale ţării. Acest aparat poate fi instalat doar într-un loc bine aerisit, respectând reglementările în vigoare şi dispoziţiile referitoare la aerisire. Este interzisă conectarea aparatului la un dispozitiv de evacuare a produşilor de ardere. Cablul de alimentare trebuie fixat de mobilă pentru a nu atinge părţi fierbinţi ale cuptorului sau ale plitei de gătit. Aparatele cu alimentare electrică trebuie conectate obligatoriu la împământare. Nu manipulaţi interiorul aparatului. Dacă este necesar, apelaţi la Serviciul nostru tehnic. Înainte de instalare Acest aparat corespunde cu clasa 3, conform normei EN pentru aparate pe bază de gaz: aparat încastrat într-o mobilă. Mobilele apropiate de aparat trebuie să fie din materiale neinflamabile. Învelişurile stratificate şi adezivul care le fixează trebuie să fie rezistente la căldură. Acest aparat nu se poate instala deasupra frigiderelor, maşinilor de spălat rufe, maşinilor de spălat vase sau similare. În cazul în care instalaţi plita deasupra unui cuptor, acesta trebuie să dispună de o ventilare forţată. Verificaţi dimensiunile cuptorului în instrucţiunile dvs. de montaj. Dacă va fi montată o hotă absorbantă, acest lucru se va face conform instrucţiunilor de montaj şi întotdeauna cu respectarea unei distanţe minime verticale de 650 mm până la plită. 3

4 Pregătirea mobilierului de bucătărie În blatul de lucru executaţi un decupaj de dimensiunile indicate. Dacă este vorba despre o plită electrică sau mixtă (cu gaz şi electrică) şi nu se găseşte un cuptor dedesubt, montaţi o placă intermediară dintr-un material neinflamabil (de ex. metal sau placaj) de 10 mm sub baza plitei. Astfel va fi împiedicat accesul către partea de jos a plitei. Dacă este vorba despre o plită cu gaz, se recomandă ca placa intermediară să fie montată la aceeaşi distanţă de plită. La plăcile de lucru din lemn, sigilaţi suprafeţele de tăiere cu clei special, pentru a le proteja împotriva umezelii. Instalarea aparatului Îndepărtaţi grătarele, mânerele, capacele arzătoarelor şi capetele arzătoarelor. Întoarceţi cu atenţie aparatul şi aşezaţi-l pe un şervet moale. La aceasta aveţi grijă să nu se deterioreze piesele de aprindere. Cu ajutorul setului de accesorii, lipiţi garnitura de etanşare din pachetul de livrare pe marginea inferioară a plitei. 2. Introduceţi plita central în decupajul din blatul de lucru. Apăsaţi marginile în jos, până se realizează contactul pe întreaga margine. Instalarea aparatului În vederea fixării aparatului în mobilierul de încorporare: 1. înşurubaţi cu setul de accesorii şuruburile de montaj din pachetul de livrare în placa inferioară a plitei. La fixarea şuruburilor, asiguraţi-vă de poziţia fermă a clemelor. Aparatul trebuie instalat corespunzător dimensiunilor specificate şi direct pe pardoseala bucătăriei. Nu este permisă instalarea aparatului pe niciun alt obiect. Distanţa dintre marginea superioară a maşinii de gătit şi marginea inferioară a hotei absorbante trebuie să corespundă specificaţiilor producătorului hotei. Aveţi grijă ca aparatul să nu mai fie deplasat după instalare. Distanţa dintre arzătorul puternic sau arzătorul pentru wok şi fronturile mobilierului învecinat trebuie să fie de minim 50 mm. Partea inferioară a aparatului se încălzeşte în timpul funcţionării. De aceea, pe partea inferioară a aparatului trebuie să se monteze o placă de protecţie 4

5 Demontarea aparatului Închideţi alimentarea cu gaz de la aparat şi decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică. Puteţi demonta aparatul apăsându-l de jos în sus. Instalare, racord de gaz şi electric Racordul de gaz Instalarea poate fi executată numai de către un specialist autorizat, respectiv un tehnician autorizat al unităţii service abilitate conform instrucţiunilor precizate în "Manualul de montaj". Pentru specialistul autorizat respectiv unitatea service abilitată Valorile de reglaj pentru acest aparat sunt indicate pe plăcuţa de fabricaţie, aflată pe partea din spate a aparatului. Tipul de gaz reglat din fabrică este marcat cu un asterisc (*). În cazul în care simbolul asterisc se află lângă inscripţia NG, aparatul este reglat pentru gaze naturale, iar dacă este lângă inscripţia LPG, pentru gaze lichefiate. Înainte de racordarea aparatului, verificaţi dacă datele de racordare (tipul de gaz şi presiunea) coincid cu reglajele aparatului. Dacă trebuie realizată o modificare la setările aparatului, acestea se vor face conform indicaţiilor din "Manualul de montaj". Acest aparat nu este racordat la o evacuare a gazelor arse. El trebuie racordat şi pus în funcţiune conform condiţiilor de instalare. Nu racordaţi aparatul la o ieşire a gazelor arse. Trebuie respectate toate prevederile de ventilare. Racordul de gaz trebuie executat prin intermediul unui racord fix, adică imobil (conductă de gaz) sau prin intermediul unui furtun de siguranţă. În cazul în care se foloseşte un furtun de siguranţă, aveţi grijă neapărat ca acesta să nu fie prins în ceva sau strangulat. Nu este permis ca furtunul să intre în contact cu suprafeţele fierbinţi. Racordul de gaz trebuie să dispună de un dispozitiv de închidere, care să fie uşor accesibil. Instrucţiuni de securitate Presiunea nominală de lucru a aparatului este de; pentru gaze naturale (G20) 20 mbari, pentru gaze naturale (G25) 25 mbari, pentru GPL (G30) 30 mbari, pentru GPL (G31) 37 mbari. Aparatul trebuie exploatat la aceste valori de presiune. Toate datele de pe plăcuţa de fabricaţie a aparatului dvs. se referă la aceste valori de presiune. Producătorul nu răspunde pentru rezultate, performanţe sau orice alt risc, care rezultă din exploatarea aparatului cu alte valori. : În cazul în care presiunea din reţeaua dvs. de distribuţie a gazelor! pentru gaze naturale (G20) este mai mare de 25 mbari, pentru gaze naturale (G25), mai mare de 30 mbari, pentru GPL (G30), mai mare de 36 mbari, pentru GPL (G31), mai mare de 45 mbari, din motive de securitate, trebuie să exploataţi aparatul cu un regulator de gaz adecvat. Racordul, întreţinerea şi reglajul regulatorului de gaz, trebuie executate de către un instalator calificat. În cazul în care nu cunoaşteţi valoarea presiunii gazului din reţeaua dvs. de distribuţie, vă puteţi interesa la operatorul reţelei de distribuţie. Deranjamente la instalaţia de gaz / miros de gaz În cazul în care sesizaţi miros de gaz sau constataţi deranjamente la instalaţia de gaz, trebuie să: : COMPORTAMENT ÎN CAZ DE MIROS DE GAZ! Scăpările de gaz pot duce la explozii. Dacă se remarcă miros de gaz sau defecţiuni la instalaţia de gaz: Închideţi imediat alimentarea cu gaz sau robinetul buteliei. Stingeţi imediat focul deschis şi ţigările. Nu mai apăsaţi întrerupătorul de la lumina electrică sau pe cel al aparatului, nici nu scoateţi ştecherul din priză. Nu folosiţi niciun telefon sau telefon mobil în casă. Deschideţi ferestrele şi aerisiţi bine camera. Apelaţi unitatea de service abilitată sau societatea furnizoare de gaz. Conectarea electrică Solicitaţi unităţii service abilitate să execute instalarea aparatului dvs. Pentru conectare este necesară o siguranţă de 16 A. Aparatul este conceput pentru un regim de funcţionare la V. Dacă tensiunea din reţeaua de curent electric scade sub 180 V, sistemul de aprindere electrică nu funcţionează. Dacă aparatul este conectat incorect, dreptul de garanţie este anulat. În cazul în care cablul de reţea se defectează, el trebuie înlocuit de către producător, de unitatea service abilitată sau de către o persoană cu calificare similară. Pentru unitatea service abilitată Racordul electric poate fi efectuat numai de către o unitate service autorizată. Respectaţi instrucţiunile respectivului furnizor de curent. Aparatul trebuie racordat corespunzător datelor de pe plăcuţa de fabricaţie. 5

6 Tensiunea de reţea trebuie să corespundă tensiunii înscrise pe etichetă sau pe plăcuţa de fabricaţie. Legaţi aparatului numai la un racord electric, care să corespundă reglementărilor în vigoare. Priza trebuie să fie uşor accesibilă, pentru a putea deconecta aparatul de la reţeaua electrică în caz de necesitate. Trebuie asigurată existenţa unui sistem de deconectare pe mai mulţi poli. Nu utilizaţi niciodată prelungitoare sau fişe multiple. Din motive de siguranţă, acest aparat poate fi conectat numai la o conexiune cu legare la pământ. În cazul în care conexiunea cu conductor de protecţie nu corespunde prevederilor, nu este asigurată protecţia împotriva pericolelor electrice. Pentru conectarea aparatului trebuie utilizat un cablu de tipul H 05 W-F sau un cablu echivalent. Racord pentru modelele cu cablu de reţea fără ştecher (opţiune): aparatele dotate cu cabluri tripolare trebuie să dispună de legare la pământ. Legaţi firele la cablul de reţea corespunzător următoarei codificări pe culori: verde / galben Legarea la pământ < albastru maro neutru fază În cazul în care trebuie înlocuit cablul de reţea: legaţi cablul la aparat corespunzător schemei electrice. Tipuri de racordare Aceste instrucţiuni sunt valabile numai pentru instalarea aparatului în ţările indicate pe plăcuţa de fabricaţie. Indicaţie: În cazul în care un aparat va fi instalat, racordat şi folosit într-o ţară care nu este indicată pe plăcuţa de fabricaţie, trebuie utilizate instrucţiuni de instalare şi montaj care conţin date şi informaţii despre condiţiile de racordare valabile în ţara respectivă. Racordul pentru gaze naturale (NG) În cazul utilizării gazelor naturale (NG), racordul de gaz se execută prin intermediul unei conducte de gaz sau unui furtun de siguranţă cu o piesă de racord cu filet la fiecare capăt. Racord conform EN ISO 228 G^ (TS EN ISO 228 G^ ) Indicaţie: *G^: EN ISO 228 G^ (TS EN ISO 228 G^) Montaţi piesa de racord, prevăzută cu filet, a conductei de gaz respectiv a furtunului de siguranţă (cu o cheie de 24) la piesa de racord, cu o nouă garnitură de etanşare, şi strângeţi ferm. După executarea racordului, efectuaţi o verificare a etanşeităţii. Pentru aceasta, vezi paragraful Verificarea etanşeităţii". Indicaţie: La executarea racordului aparatului este bine să se folosească o cheie dinamometrică. Racord conform EN R^ (TS EN R^ ) Indicaţie: *R^: EN R^ (TS EN R^) Montaţi piesa de racord, prevăzută cu filet, a conductei de gaz respectiv a furtunului de siguranţă (cu o cheie de 24) la piesa de racord, cu o nouă garnitură de etanşare, şi strângeţi ferm. După executarea racordului, efectuaţi o verificare a etanşeităţii. Pentru aceasta, vezi paragraful Verificarea etanşeităţii". Indicaţie: La executarea racordului aparatului este bine să se folosească o cheie dinamometrică. 6

7 Racorduri de gaze naturale, clasificate pe ţări: Ţara EN R^ (TS EN R^) AT Austria X BE Belgia X CH Elveţia X RO Germania X ES Spania X X FR Franţa X GR Grecia X IT Italia X X NL Olanda X PT Portugalia X X HR Croaţia X SL Slovenia X YU Serbia X TR Turcia X X PL Polonia X X RO România X X AE Emiratele Arabe Unite X ZA Africa de Sud X HU Ungaria X RU Rusia X GB Marea Britanie X EN ISO 228 G^ (TS EN ISO 228 G^) Racord pentru gaze lichefiate (GPL) Respectaţi directivele specifice fiecărei ţări. În cazul utilizării gazelor lichefiate (GPL), racordul de gaz se face prin intermediul unui furtun de gaz sau a unui racord fix. Măsuri care trebuie respectate în cazul utilizării unui furtun de gaz: Utilizaţi un furtun de siguranţă sau un furtun din material plastic (diametrul de 8 mm). Fixaţi acest furtun cu un dispozitiv de racordare (de ex. un colier pentru furtun) la racordul de gaz. Furtunul trebuie să fie scurt şi complet etanş. Lungimea furtunului trebuie să fie de maxim 1,5 m. Respectaţi directivele în vigoare. Racordul de gaz trebuie înlocuit anual. Ataşaţi furtunul de siguranţă şi strângeţi-l ferm cu un element de îmbinare filetat sau cu un colier pentru furtun. După racordare, efectuaţi o verificare a etanşeităţii. Pentru aceasta, vezi paragraful Verificarea etanşeităţii". Modificarea pe un alt tip de gaz Măsuri care trebuie respectate Modificarea aparatului pe un alt tip de gaz poate fi executată doar de către un specialist autorizat, conform instrucţiunilor din acest manual. O racordare greşită şi reglajele greşite pot duce la daune severe ale aparatului. Pentru defecţiuni şi deranjamente de acest tip, producătorul aparatului nu îşi asumă nicio răspundere. Vă rugăm să respectaţi întocmai simbolurile de pe plăcuţa de fabricaţie. În cazul când pentru ţara dvs. nu există niciun simbol, la efectuarea reglajelor respectaţi directivele tehnice valabile în ţara dvs. Înainte să instalaţi aparatul, vă rugăm să vă informaţi cu privire la tipul de gaz şi presiunea din reţeaua locală de alimentare cu gaz. Înainte de punerea în funcţiune, asiguraţi-vă că toate reglajele au fost efectuate corect. Respectaţi reglementările şi prevederile locale şi internaţionale. Toate datele de racordare se găsesc pe plăcuţa de fabricaţie, aflată jos, pe partea din spate a aparatului. Înscrieţi datele în tabelul următor: Numărul de produs (nr. E), Numărul de fabricaţie (FD), Înscrieţi în tabelul următor reglajele din fabrică pentru tipul/ presiunea de gaz, precum şi reglajele valabile pentru tipul/ presiunea gazului, după modificarea pe un alt tip de gaz. Nr. E Unităţile de service abilitateo Tipul de gaz/presiunea gazului Datele de pe plăcuţa de fabricaţie Tipul de gaz/presiunea gazului Datele după modificarea pe un alt tip de gaz Modificările executate la aparat şi tipul racordului joacă un rol important din punct de vedere al funcţionării corecte şi în siguranţă. FD 7

8 Modificarea pe un alt tip de gaz Trebuie înlocuită piesa pentru racordul de gaz. Duzele arzătoarelor trebuie înlocuite. În funcţie de reglajul pentru gaz, efectuat în fabrică, duzele de bypass ale robinetelor arzătoarelor trebuie fie înlocuite, fie înşurubate până la opritor. Pe duze sunt cifre care indică diametrul acestora. Informaţii suplimentare, cu privire la tipurile de gaz adecvate pentru aparat şi duzele corespunzătoare, găsiţi în paragraful Caracteristici tehnice - gaz". După modificare După modificarea pe alt tip de gaz, trebuie efectuată o verificare a etanşeităţii. Pentru aceasta, vezi paragraful Verificarea etanşeităţii". După modificarea pe alt tip de gaz, trebuie efectuată o verificare a comportamentului de ardere. În acest scop, consultaţi paragraful Comportamentul de ardere corect". Înscrieţi în tabel noul tip de gaz reglat şi noua presiune a gazului. Pentru aceasta, vezi paragraful Măsuri care trebuie respectate". După modificarea pe alt tip de gaz, pe locul special prevăzut de pe plăcuţa de fabricaţie, trebuie aplicată o etichetă adezivă cu datele despre tipul de gaz şi o steluţă A SE RESPECTA NEAPĂRAT. Piesele funcţionale pentru modificarea tipului de gaz Mai jos găsiţi imaginile pieselor funcţionale, necesare pentru modificarea tipului de gaz conform acestor instrucţiuni. Diametrele corecte ale duzelor le găsiţi în tabelul din paragraful Caracteristici tehnice - gaz". Utilizaţi întotdeauna garnituri de etanşare noi. Piesa de racord care trebuie folosită poate diferi în funcţie de tipul de gaz şi de reglementările specifice fiecărei ţări. (*) La executarea racordului de gaz trebuie utilizate aceste piese funcţionale. Duza de bypass Modificarea de pe gaze naturale pe gaze lichefiate (GPL) La modificarea aparatului de pe gaze naturale (NG: G20, G25) pe gaze lichefiate (GPL: G30, G31): În cazul utilizării gazelor lichefiate (GPL), racordul de gaz se face prin intermediul unui furtun de gaz sau a unui racord fix. 1. Adaptorul pentru gaze naturale trebuie înlocuit printr-un furtun de racord pentru gaze. Mai întâi scoateţi de la aparat furtunul de gaz sau conducta de gaz, dacă există. Pentru aceasta, demontaţi piesa de racord prevăzută cu filet a conductei de gaz, respectiv a furtunului de gaz, (cu o cheie de 24) de la piesa de racord de pe aparat (cu o cheie de 24). Imaginea 1. Demontaţi piesa de racord (cu o cheie de 24) de la capătul racordului de gaz (cu o cheie de 22). Imaginea 2. (*) Piesă de racord pentru gaze naturale (NG: G20, G25) (TS EN ISO 228 G^) EN ISO 228 G^ (*) Piesă de racord pentru gaze lichefiate (GPL: G30, G31) Piesă de racord pentru gaz Duza arzătorului (*) Garnitură de etanşare 2. Aşezaţi garnitura nouă pe piesa de racord. Aveţi grijă ca garnitura să fie aşezată corect. 3. Ataşaţi piesa de racord (cu o cheie de 24) la capătul racordului de gaz (cu o cheie de 22). 4. Ataşaţi furtunul de siguranţă şi strângeţi-l ferm cu un element de îmbinare filetat sau cu un colier pentru furtun. (*) Piesă de racord pentru gaze naturale (NG: G20, G25) (TS EN R^) EN R^ 5. Pentru efectuarea unei verificări a etanşeităţii, vă rugăm să citiţi paragraful Verificarea etanşeităţii". Deschideţi alimentarea cu gaz. 8

9 Indicaţie: La executarea modificării pe gaz este bine să se folosească o cheie dinamometrică. Modificarea de pe gaze lichefiate pe gaze naturale La modificarea aparatului de pe gaze lichefiate (GPL: G30, G31) pe gaze naturale (NG: G20, G25): În cazul utilizării gazelor naturale (NG), racordul de gaz se execută prin intermediul unei conducte de gaz sau unui furtun de siguranţă cu o piesă de racord cu filet la fiecare capăt. Racord conform EN ISO 228 G^ (TS EN ISO 228 G^ ) Racord conform EN R^ (TS EN R^ ) 1. Furtunul de racord de la aparat trebuie înlocuit cu un adaptor pentru gaze naturale. Mai întâi scoateţi furtunul de siguranţă de la aparat, dacă acesta există, prin desfacerea îmbinării filetate sau a colierului pentru furtun. Imaginea 1. Ataşaţi piesa de racord (cu o cheie de 24) la capătul racordului de gaz (cu o cheie de 22). Imaginea Furtunul de racord de la aparat trebuie înlocuit cu un adaptor pentru gaze naturale. Mai întâi scoateţi furtunul de siguranţă de la aparat, dacă acesta există, prin desfacerea îmbinării filetate sau a clemei de fixare. Imaginea 1. Ataşaţi piesa de racord (cu o cheie de 24) la capătul racordului de gaz (cu o cheie de 22). Imaginea Aşezaţi garnitura nouă pe piesa de racord. Aveţi grijă ca garnitura să fie aşezată corect. 3. Ataşaţi piesa de racord (cu o cheie de 24) la capătul racordului de gaz (cu o cheie de 22). 4. Montaţi piesa de racord, prevăzută cu filet, a conductei de gaz respectiv a furtunului de siguranţă (cu o cheie de 24) la piesa de racord, cu o nouă garnitură de etanşare, şi strângeţi ferm. 5. Pentru efectuarea unei verificări a etanşeităţii, vă rugăm să citiţi paragraful Verificarea etanşeităţii". Deschideţi alimentarea cu gaz. 2. Aşezaţi garnitura nouă pe piesa de racord. Aveţi grijă ca garnitura să fie aşezată corect. 3. Ataşaţi piesa de racord (cu o cheie de 24) la capătul racordului de gaz (cu o cheie de 22). 4. Montaţi piesa de racord, prevăzută cu filet, a conductei de gaz, respectiv a furtunului de siguranţă (cu o cheie de 24) la piesa de racord şi strângeţi ferm. 5. Pentru efectuarea unei verificări a etanşeităţii, vă rugăm să citiţi paragraful Verificarea etanşeităţii". Deschideţi alimentarea cu gaz. Indicaţii *R^: EN R^ (TS EN R^) La executarea modificării pe gaz este bine să se folosească o cheie dinamometrică. Indicaţii *G^: EN ISO 228 G^ (TS EN ISO 228 G^) La executarea modificării pe gaz este bine să se folosească o cheie dinamometrică. 9

10 Înlocuirea duzelor arzătoarelor După ce a fost înlocuită piesa de racord a aparatului care urmează să fie modificat pe un alt tip de gaz, trebuie înlocuite toate duzele arzătoarelor. Trebuie urmate următoarele etape: 1. Deconectaţi toate comutatoarele de pe panoul de comandă. 2. Închideţi alimentarea cu gaz. 3. Îndepărtaţi suportul pentru vase şi piesele arzătorului. 4. Îndepărtaţi duzele arzătoarelor (cheie inbus 7). Pentru modelele cu aprindere cu scânteie cu o singură mână (cu dispozitiv de aprindere automat) (opţiune): Pentru a ajunge la duzele de bypass trebuie îndepărtată placa plitei. Pentru aceasta, consultaţi paragraful Îndepărtarea plăcii plitei". După ce a fost îndepărtată placa plitei, trebuie scos ansamblul de aprindere de pe robinetele de gaz. 5. Pentru determinarea duzelor arzătoarelor, vezi tabelul din paragraful Caracteristici tehnice - gaz". Introduceţi noile duze în arzătoarele corespunzătoare. După înlocuirea duzelor, efectuaţi o verificare a etanşeităţii. Pentru aceasta, vezi paragraful Verificarea etanşeităţii". Reglarea sau înlocuirea duzelor de bypass Duzele de bypass reglează înălţimea minimă a flăcării arzătoarelor. Pregătire Închideţi alimentarea cu gaz. : Pericol de electrocutare! Decuplaţi aparatul de la reţea. După aceea, duzele de bypass trebuie înşurubate până la opritor. 1. Deconectaţi comutatorul de pe panoul de comandă. 2. Scoateţi toate mânerele, trăgându-le cu atenţie în sus. Ulterior trebuie montat la loc ansamblul de aprindere şi placa plitei trebuie introdusă după cum este descris în paragraful Introducerea plăcii plitei". Reglarea sau înlocuirea duzelor de bypass la modificarea de pe gaze naturale pe gaze lichefiate: Pentru modelele cu aprindere cu scânteie cu două mâini (cu dispozitiv de aprindere) (opţiune): Prin orificiile pentru robinete din placa plitei, închideţi duzele de bypass rotindu-le până la opritor. Duzele de bypass ale arzătoarelor pot fi reglate prin orificiile pentru robinete, care devin vizibile dacă se scot butoanele de operare de pe panoul de comandă. În acest scop, cu ajutorul unei şurubelniţe drepte (nr. 2), înşurubaţi până la opritor duzele de bypass care se află în orificiile robinetelor (la aceasta, aveţi grijă să nu deterioraţi cablurile). Reglarea sau înlocuirea duzelor de bypass la modificarea de pe gaze naturale pe gaze lichefiate: Pentru modelele cu aprindere cu scânteie cu două mâini (cu dispozitiv de aprindere) (opţiune): Toate duzele de bypass ale aparatului trebuie înlocuite. Pentru aceasta, consultaţi paragraful Îndepărtarea plăcii plitei". Ulterior trebuie îndeplinite instrucţiunile din paragraful Înlocuirea duzelor de bypass". Apoi urmaţi instrucţiunile din paragraful Introducerea plăcii plitei". 10

11 Pentru modelele cu aprindere cu scânteie cu o singură mână (cu dispozitiv de aprindere automat) (opţiune): Toate duzele de bypass ale aparatului trebuie înlocuite. Pentru aceasta, consultaţi paragraful Îndepărtarea plăcii plitei". După ce a fost îndepărtată placa plitei, trebuie scos ansamblul de aprindere care se găseşte pe robinetele de gaz. Ulterior trebuie îndeplinite instrucţiunile din paragraful Înlocuirea duzelor de bypass". Apoi montaţi la loc ansamblul de aprindere şi urmaţi instrucţiunile din paragraful Introducerea plăcii plitei". Înlocuirea duzelor de bypass 1. Slăbiţi duzele de bypass cu o şurubelniţă dreaptă (Nr. 2). Deşurubaţi duzele de bypass. Îndepărtarea plăcii plitei 1. Îndepărtaţi suportul pentru vase, mânerele şi piesele arzătorului. 2. Pe baza tabelului, puteţi determina care sunt noile duze de bypass care vă sunt necesare după modificarea pe alt tip de gaz. Pentru aceasta, vezi paragraful Caracteristici tehnice - gaz". 3. Verificaţi aşezarea şi funcţionarea corectă a garniturilor duzelor de bypass. Utilizaţi numai duze de bypass cu garnituri intacte. 2. Desfaceţi şuruburile de fixare a arzătoarelor de pe placa plitei. 4. Introduceţi noile duze de bypass şi strângeţi-le ferm. Asiguraţi-vă că toate duzele de bypass au fost montate la robinetele de închidere corecte. 5. În acest moment, efectuaţi neapărat o verificare a etanşeităţii. Pentru aceasta, vezi paragraful Verificarea etanşeităţii". 3. Pentru modelele cu placă electrică de gătit (opţiune): După ce au fost desfăcute şuruburile arzătoarelor, întoarceţi plita şi îndepărtaţi piuliţa de racord a plăcii electrice de gătit. 4. Ţineţi ferm placa plitei, cu ambele mâini, de părţile laterale şi ridicaţi-o cu atenţie. Introducerea plăcii plitei Efectuaţi montajul în ordine inversă. 1. Aveţi grijă să nu se deterioreze cablurile şi să nu decuplaţi conexiunile electrice. Pentru modelele cu aprindere cu scânteie cu o singură mână (opţiune): Montaţi cu atenţie la loc ansamblul de aprindere. 2. Introduceţi din nou, cu atenţie, placa plitei. Înşurubaţi la loc şuruburile pentru arzătoare ale plăcii plitei. Aveţi grijă să nu se deterioreze conexiunile termocuplului şi ale dispozitivului de aprindere. 3. Pentru modelele cu placă electrică de gătit (opţiune): După fixarea şuruburilor arzătoarelor, întoarceţi plita şi ataşaţi piuliţa de racord a plăcii electrice de gătit. După reglarea sau înlocuirea duzelor de bypass 1. Aşezaţi la loc corpurile arzătoarelor corespunzător mărimii lor, la aceasta ţineţi seama ca dispozitivul de aprindere să pătrundă exact în deschiderea de la marginea corpului arzătorului. Aşezaţi capacele ate ale arzătoarelor (acordaţi atenţie mărimii) exact pe corpurile arzătoarelor. 2. Aşezaţi la loc suporturile pentru vase. Ţineţi seama ca suportul pentru vase să fie aşezat pe arzătorul auxiliar la o distanţă de 80 mm. 3. Introduceţi din nou, cu atenţie, butoanele comutatoarelor. 4. În acest moment, verificaţi neapărat comportamentul de ardere al arzătoarelor. În acest scop, consultaţi paragraful Comportamentul de ardere corect. 5. Verificaţi şi corectitudinea funcţiilor aparatului. 11

12 Verificarea etanşeităţii şi a funcţionării : Pericol de explozie! Evitaţi formarea scânteilor. Nu utilizaţi foc deschis. Efectuaţi verificarea etanşeităţii doar cu un spray adecvat detectării scurgerilor. În cazul unei scurgeri de gaze Închideţi alimentarea cu gaz. Aerisiţi bine camera respectivă. Verificaţi din nou racordurile de gaz şi ale duzelor. Repetaţi verificarea etanşeităţii. Verificarea etanşeităţii trebuie efectuată de către două persoane, corespunzător instrucţiunilor următoare. Verificarea racordului de gaz 1. Deschideţi alimentarea cu gaz. 2. Pulverizaţi pe racordul de gaz cu un spray de detectare a scurgerilor. În cazul în care se formează bule mici de aer sau spumă, lucru care indică o scurgere de gaz, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile din paragraful În cazul unei scurgeri de gaz ". Verificarea duzelor arzătoarelor 1. Deschideţi alimentarea cu gaz. Efectuaţi verificarea etanşeităţii, separat pentru fiecare duză. 2. Obturaţi cu atenţie orificiul duzei care urmează să fie verificată, cu degetul sau cu un dispozitiv adecvat. 3. Pulverizaţi pe duză cu un spray de detectare a scurgerilor. 4. Apăsaţi selectorul de funcţii şi rotiţi-l în sens opus acelor de ceasornic. Astfel duza va fi alimentată cu gaz. În cazul în care se formează bule mici de aer sau spumă, lucru care indică o scurgere de gaz, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile din paragraful În cazul unei scurgeri de gaz ". Verificarea şuruburilor de bypass 1. Deschideţi alimentarea cu gaz. Efectuaţi verificarea etanşeităţii, separat pentru fiecare şurub de bypass. 2. Obturaţi cu atenţie orificiul duzei care urmează să fie verificată, cu degetul sau cu un dispozitiv adecvat. 3. Pulverizaţi pe duza arzătorului care urmează să fie verificat, cu un spray de detectare a scurgerilor. 4. Apăsaţi butonul comutatorului şi rotiţi-l în sens opus acelor de ceasornic. Astfel duza va fi alimentată cu gaz. În cazul în care se formează bule mici de aer sau spumă, lucru care indică o scurgere de gaz, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile din paragraful În cazul unei scurgeri de gaz ". Formarea corectă a flăcării Arzător După modificarea pe alt tip de gaz, trebuie verificat la fiecare arzător comportamentul de ardere şi evoluţia temperaturii. În cazul apariţiei unor probleme, comparaţi valorile duzelor cu valorile din tabel. Numai pentru modele fără siguranţă de aprindere 1. Aprindeţi arzătorul plitei, după cum este descris în instrucţiunile de utilizare. 2. Verificaţi comportamentul corect de ardere atât la flacăra mare, cât şi la flacăra mică. Flacăra trebuie să ardă constant şi uniform. 3. Cu ajutorul comutatorului arzătorului comutaţi rapid între flacăra mare şi cea mică. Repetaţi acest proces de câteva ori. Nu este permis ca flacăra de gaz să se stingă sau să pâlpâie. Numai pentru modele cu siguranţă de aprindere 1. Aprindeţi arzătorul cu comutatorul, după cum este descris în instrucţiunile de utilizare. 2. Rotiţi comutatorul arzătorului pe flacără mică. Verificaţi dacă este activată siguranţa de aprindere, prin menţinerea comutatorul timp de aproximativ un minut pe poziţia flacără mică". 3. Verificaţi comportamentul corect de ardere atât la flacăra mare, cât şi la flacăra mică. Flacăra trebuie să ardă constant şi uniform. 4. Cu ajutorul comutatorului arzătorului comutaţi rapid între flacăra mare şi cea mică. Repetaţi acest proces de câteva ori. Nu este permis ca flacăra de gaz să se stingă sau să pâlpâie. 12

13 Caracteristici tehnice pentru gaz Aici găsiţi o listă cu diferitele tipuri de gaz şi cu valorile asociate. Valorile duzelor pentru arzătorul auxiliar *G20/G25 G20 G20 G25 G25 G30/G31 G30 G2.350 G25.1 G27 G30 Presiunea gazului (mbar) 20/ / Duza (mm) 0,77 0,77 0,77 0,85 0,80 0,50 0,46 1,04 0,80 0,85 0,48 Duza de derivaţie (mm) 0,45 0,45 0,42 0,45 0,45 0,28 0,28 0,67 0,45 0,50 0,28 Putere max. de intrare (kw) Putere max. de intrare (kw) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 Debitul gazului la 15 C şi 1013 mbari m³/h Debitul gazului la 15 C şi 1013 mbari g/h * Pentru Franţa şi Belgia 0,095/ 0,111 Valorile duzelor pentru arzătorul normal Valorile duzelor pentru arzătorul puternic (opţional) 0,1 0,093 0,122 0, ,139 0,106 0, *G20/G25 G20 G20 G25 G25 G30/G31 G30 G2.350 G25.1 G27 G30 Presiunea gazului (mbar) 20/ / Duza (mm) 1,01 1,01 1,01 1,07 1,02 0,65 0,58 1,30 1,02 1,07 0,63 Şurub de bypass (mm) 0,55 0,55 0,50 0,55 0,55 0,35 0,35 0,75 0,55 0,58 0,35 Putere max. de intrare (kw) 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 Putere max. de intrare (kw) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Debitul gazului la 15 C şi 1013 mbari m³/h Debitul gazului la 15 C şi 1013 mbari g/h * Pentru Franţa şi Belgia 0,167/ 0,194 0,167 0,147 0,198 0, ,243 0,180 0, *G20/G25 G20 G20 G25 G25 G30/G31 G30 G2.350 G25.1 G27 G30 Presiunea gazului (mbar) 20/ / Duza (mm) 1,29 1,29 1,29 1,45 1,32 0,85 0,75 1,75 1,32 1,45 0,83 Şurub de bypass (mm) 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,42 0,46 0,86 0,67 0,75 0,42 Putere max. de intrare (kw) Putere max. de intrare (kw) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Debitul gazului la 15 C şi 1013 mbari m³/h Debitul gazului la 15 C şi 1013 mbari g/h * Pentru Franţa şi Belgia 0,285/ 0,332 0,275 0,250 0,343 0, ,376 0,295 0,

14

15

16 * *

Microsoft Word - Instructiuni montaj si utilizare CRH6.doc

Microsoft Word - Instructiuni montaj si utilizare CRH6.doc MANUAL INSTALARE SI UTILIZARE CRH 6 - DISPOZITIV DE SIGURANŢĂ ŞI CONTROL Dispozitivul de siguranţă şi control CRH 6 este un dispozitiv multifuncţional compus din: o supapă de pornire/oprire, flacără de

Mai mult

Installation manuals;Option handbooks

Installation manuals;Option handbooks MANUAL DE INSTALARE Panou decorativ cu model BYCQ40EP BYCQ40EPB 4PRO9-.book Page Wednesday, January, 09 0: AM c b a e b g a 4 4 4+ d f h g g 4 ~8 mm 4 7 4 4 9 8 8 4 4 0 BYCQ40EP Panou decorativ cu model

Mai mult

Instrucţiuni pentru montarea şi utilizarea hotei AG 2

Instrucţiuni pentru montarea şi utilizarea hotei AG 2 Instrucţiuni pentru montarea şi utilizarea hotei SL 16.1/SL 16 P IX/HA (Hotă de bucătărie) 1 Filtru anti-grăsimi Filtru cu suport metalic Filtru pe cărbuni 2 Bec halogen Bec de 40 W Instrucţiuni de montare

Mai mult

Instrucţiuni de asamblare USCĂTOARELE DE CEREALE ANTTI M06 3W CAPETELE CANALELOR DE AER 0,5 M (ro) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FI Ka

Instrucţiuni de asamblare USCĂTOARELE DE CEREALE ANTTI M06 3W CAPETELE CANALELOR DE AER 0,5 M (ro) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FI Ka Instrucţiuni de asamblare USCĂTOARELE DE CEREALE ANTTI M06 W CAPETELE CANALELOR DE AER 0, M 00 (ro) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie FI-0 Kanunki, Salo Tel. + 00 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Mai mult

HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; ; Traducere a instrucţiunilor originale 1

HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; ; Traducere a instrucţiunilor originale 1 HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; 22.08.2011; Traducere a instrucţiunilor originale 1 Produsul trebuie ridicat şi manipulat cu grijă. 1. MANIPULARE 2. DOMENIU DE APLICARE

Mai mult

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE CITIŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRULUI GARANŢIA Producătorul garantează că aparatul nu va prezenta

Mai mult

Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare

Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare Cuprins 1. Introducere... 3 Despachetarea şi verificarea componenţei setului... 3 Indicaţii privind siurana... 4 Informaţii privind siurana...

Mai mult

CUPRINS SCURT GHID DE UTILIZARE TABELUL CU PROGRAME PREGĂTIREA RUFELOR SELECTAREA UNUI PROGRAM ȘI OPŢIUNI PORNIREA ȘI TERMINAREA UNUI PROGRAM SCHIMBAR

CUPRINS SCURT GHID DE UTILIZARE TABELUL CU PROGRAME PREGĂTIREA RUFELOR SELECTAREA UNUI PROGRAM ȘI OPŢIUNI PORNIREA ȘI TERMINAREA UNUI PROGRAM SCHIMBAR UPRINS SURT GHID DE UTILIZARE TABELUL U PROGRAME PREGĂTIREA RUFELOR SELETAREA UNUI PROGRAM ȘI OPŢIUNI PORNIREA ȘI TERMINAREA UNUI PROGRAM SHIMBAREA UNUI PROGRAM ÎNTRERUPEREA UNUI PROGRAM ÎNTREŢINEREA ȘI

Mai mult

Cuprins

Cuprins Seria de controlere inteligente pentru sistemele solare de producere a ACM REGULATOR DE TEMPERATURĂ PENTRU SISTEME SOLARE PRESURIZATE INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE ŞI UTILIZARE 1/10 Cuprins Cuprins 1. Informaţii

Mai mult

Wall-Mounting pentru dispozitivul dvs. HP TouchSmart

Wall-Mounting pentru dispozitivul dvs. HP TouchSmart Wall-Mounting pentru dispozitivul dvs. HP TouchSmart Ghidul utilizatorului Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile Hewlett-Packard sunt prevăzute în declaraţiile de garanţii exprese ce însoţesc

Mai mult

Fişă tehnică Vane cu presetare manuală LENO MSV-BD Descriere/Aplicaţii LENO MSV-BD este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului

Fişă tehnică Vane cu presetare manuală LENO MSV-BD Descriere/Aplicaţii LENO MSV-BD este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului Vane cu presetare manuală LENO MSV-BD Descriere/Aplicaţii LENO MSV-BD este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului în sisteme de încălzire, răcire şi de apă caldă menajeră. LENO

Mai mult

Fişă tehnică Vane cu presetare manuală LENO MSV-B Descriere LENO MSV-B este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului în sistemel

Fişă tehnică Vane cu presetare manuală LENO MSV-B Descriere LENO MSV-B este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului în sistemel Vane cu presetare manuală LENO MSV-B Descriere LENO MSV-B este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului în sistemele de încălzire, răcire şi de apă caldă menajeră. LENO MSV-B este

Mai mult

RO Manual de utilizare şi de întreţinere

RO Manual de utilizare şi de întreţinere RO Manual de utilizare şi de întreţinere INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA Aceste instrucţiuni sunt disponibile şi pe site-ul web: docs.whirlpool.eu SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ ŞI A CELORLALTE PERSOANE

Mai mult

Microsoft Word - LIB30689_(EN)_INFINITY_R2_ro.doc

Microsoft Word - LIB30689_(EN)_INFINITY_R2_ro.doc ro Manual de utilizare 1 RO Stimate client! Această plită cu gaz cu aprindere electrică integrată este fabricată pentru uz casnic. Aparatele noastre sunt ambalate în materiale ecologice care pot fi reciclate,

Mai mult

_DE0735_RO.indd

_DE0735_RO.indd 402114-78 RO Traducere a instrucţiunilor originale DE0735 1 2 3 4 5 A 2 6 B 7 C 1 12 10 11 9 D 5 8 E 3 13 F 4 TREPIED DE0735 Felicitări! Aţi ales un produs DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea

Mai mult

Microsoft Word - HMM - Instructiuni de instalare.doc

Microsoft Word - HMM - Instructiuni de instalare.doc HMM Instructiuni de instalare 6 720 604 682 (00.07) Cuprins Cuprins Instrucţiuni de siguranţă 3 Explicaţii simboluri 3 1 Date referitoare la accesorii 4 1.1 Aplicaţie 4 1.2 Volum de livrare 4 1.3 Date

Mai mult

VIESMANN VITODENS 222-W Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri VITODENS 222-W Tip B2LA Cazan compact în condensaţie, pe combust

VIESMANN VITODENS 222-W Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri VITODENS 222-W Tip B2LA Cazan compact în condensaţie, pe combust VIESMANN VITODENS 222-W Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri VITODENS 222-W Tip B2LA Cazan compact în condensaţie, pe combustibil gazos 3,2 până la 35,0 kw, pentru gaz metan şi

Mai mult

Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans 222 Set schimbător de căldură pentru sistemul de acumulare a.c.m VITOTRANS

Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans 222 Set schimbător de căldură pentru sistemul de acumulare a.c.m VITOTRANS Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans Set schimbător de căldură pentru sistemul de acumulare a.c.m VITOTRANS 4/014 După montaj nu trebuie păstrate aceste instrucţiuni!

Mai mult

Microsoft Word - Manual.doc

Microsoft Word - Manual.doc USCATOR DE MAINI GIRO, VERTICAL, 1650W, ABS ALB Brand: KRONER Model: DH9922H Cod Romstal: 80US0015 1 Precautii - Nu deschideti capacul frontal in timp ce este conectat la energia electrica. Pericol de

Mai mult

Microsoft Word - manual civic ro.doc

Microsoft Word - manual civic ro.doc A Division of Watts Water Technologies Inc. DETECTOARE PENTRU SCĂPĂRI DE GAZE CIVIC2 / ECT2 CIVR-MET CIVR-GPL Grup II, categoria 3G Directiva 94/9/CE (Atex) Watts Industries Italia S.r.l. - Via Brenno

Mai mult

4PWRO book

4PWRO book MANUAL DE EXPLOATARE Instalaţii invertoare de aer condiţionat SISTEM FXDQ15P7VEB FXDQ20P7VEB FXDQ25P7VEB FXDQ32P7VEB FXDQ40P7VEB FXDQ50P7VEB FXDQ63P7VEB Vă mulţumim că aţi cumpărat această instalaţie Daikin

Mai mult

Viesmann VITOMAX 200-LW Putere de la 8,0 până la 20,0 MW Fişa tehnică VITOMAX 200-LW Tip M64A Cazan de apă caldă de joasă presiune Certificat conform

Viesmann VITOMAX 200-LW Putere de la 8,0 până la 20,0 MW Fişa tehnică VITOMAX 200-LW Tip M64A Cazan de apă caldă de joasă presiune Certificat conform Viesmann VITOMAX 200-LW Putere de la 8,0 până la 20,0 MW Fişa tehnică VITOMAX 200-LW Tip M64A azan de apă caldă de joasă presiune ertificat conform Directivei 2009/142/E privind aparatele consumatoare

Mai mult

Hotă bucătarie Model TR20A-60 Manual utilizare

Hotă bucătarie Model TR20A-60 Manual utilizare Hotă bucătarie Model TR20A-60 Manual utilizare Informaţii şi sfaturi Numar motoare:2, Capacitate: 540m3/h, Trepte de viteză: 3, Filtru Aluminiu (5 trepte de filtrare), Tip bloc comanda: Acţionat prin apăsare,

Mai mult

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS ASPIRATOR DE PRAF MANUAL DE UTILIZARE SMART 90 ECO - 1 - - 2 - MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE Ori de câte ori folosiți un aparat electric, este important să respectați o serie de măsuri de siguranță elementare.

Mai mult

Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Set de extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec Nr. de comandă 742

Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Set de extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec Nr. de comandă 742 Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Set de extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec Nr. de comandă 7424 959 Măsuri de siguranţă Vă rugăm să respectaţi cu

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Re

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Re MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. 1 Cuprins Instrucţiuni de siguranţă Prezentarea aparatului de

Mai mult

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai performant produs de cea mai înaltă calitate şi fabricat

Mai mult

MANUAL DE UTILIZARE TERMOSTAT DE CAMERĂ EBERLE INSTAT PLUS 3R Cod produs: I. Instrucţiuni de utilizare Manevrarea produsului (privire de ansamb

MANUAL DE UTILIZARE TERMOSTAT DE CAMERĂ EBERLE INSTAT PLUS 3R Cod produs: I. Instrucţiuni de utilizare Manevrarea produsului (privire de ansamb MANUAL DE UTILIZARE TERMOSTAT DE CAMERĂ EBERLE INSTAT PLUS 3R Cod produs: 611272 I. Instrucţiuni de utilizare Manevrarea produsului (privire de ansamblu) 1. Principiul de funcţionare Termostatul INSTAT

Mai mult

Ghid de referinţă rapidă pentru Seria ZT400™

Ghid de referinţă rapidă pentru Seria ZT400™ Ghid de referinţă rapidă pentru Seria ZT400 Utilizaţi acest ghid când folosiţi imprimanta zilnic. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi Ghidul utilizatorului. Componentele imprimantei Figura 1 prezintă

Mai mult

Colector Solar Nepresurizat MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Colector Solar Nepresurizat MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE Colector Solar Nepresurizat MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE 1.Principiul de funcționare Cuprins 1.Principiul de funcționare... 2 2. Structura produsului... 2 3. Modele și specificații...

Mai mult

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai performant produs de cea mai înaltă calitate şi fabricat

Mai mult

Z Series /Seria RZ Ghid de referinţă rapidă Utilizaţi acest ghid când utilizaţi imprimanta zilnic. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi Ghidul

Z Series /Seria RZ Ghid de referinţă rapidă Utilizaţi acest ghid când utilizaţi imprimanta zilnic. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi Ghidul Z Series /Seria RZ Ghid de referinţă rapidă Utilizaţi acest ghid când utilizaţi imprimanta zilnic. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi Ghidul utilizatorului. Cuprins Vedere din exterior.......................................................

Mai mult

MENGHINA MECANICĂ tip MM - 125

MENGHINA MECANICĂ tip MM - 125 MENGHINA MECANICĂ tip MM - 125 2 1 Descriere Menghina mecanică pentru mașinile de frezat cu comandă numerică şi nu numai, NGV.MM-125, produsă de NOVA GRUP, este recomandată atât pentru producţia de serie

Mai mult

Instrucţiuni de service pentru personalul de specialitate VIESMANN Arzător MatriX radiant Tip VMIII Arzător cu insuflare, pe combustibil gazos pentru

Instrucţiuni de service pentru personalul de specialitate VIESMANN Arzător MatriX radiant Tip VMIII Arzător cu insuflare, pe combustibil gazos pentru Instrucţiuni de service pentru personalul de specialitate VIESMANN Arzător MatriX radiant Tip VMIII Arzător cu insuflare, pe combustibil gazos pentru Vitocrossal 300, tip CM3 Putere termică nominală de

Mai mult

468187_006_VAC_SYS_VP_10_Spr.indd

468187_006_VAC_SYS_VP_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com VAC SYS VP Manual de utilizare original Pompă vacuum VAC SYS VP Imaginile

Mai mult

Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru apl

Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru apl Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru aplicații de încălzire și răcire. Servomotoarele RV 01

Mai mult

RIELLO 40 GS - GSD GS/M VARIANTE CONSTRUCTIVE R40 GS o singură treaptă de funcţionare R 40 GS D - funcţionare în două trepte R 40 GS/M funcţionare în

RIELLO 40 GS - GSD GS/M VARIANTE CONSTRUCTIVE R40 GS o singură treaptă de funcţionare R 40 GS D - funcţionare în două trepte R 40 GS/M funcţionare în RIELLO 40 GS - GSD GS/M VARIANTE CONSTRUCTIVE R40 GS o singură treaptă de funcţionare R 40 GS D - funcţionare în două trepte R 40 GS/M funcţionare în două trepte progresive sau modulantă (necesar kit de

Mai mult

Cleme terminale Cleme terminale În circuitele de joasă tensiune sunt folosite diferite elemente de legătură pentru a forma legături funcţionale. Sigur

Cleme terminale Cleme terminale În circuitele de joasă tensiune sunt folosite diferite elemente de legătură pentru a forma legături funcţionale. Sigur În circuitele de joasă tensiune sunt folosite diferite elemente de legătură pentru a forma legături funcţionale. Siguranţa conexiunii depinde de tehnica de conectare care este folosită (conector pe cablu,

Mai mult

EZT_DE_RO_1.xls

EZT_DE_RO_1.xls VARIANTE CONSTRUCTIVE 1 Poz. Articol - nr. Denumirea 10 Dimensiunea: 21 / 3,28 / 4, 34 / 5 20 U Dimensiunea: 17 / 3,21 / 3,28 / 4, 34 / 5 10 LT Dimensiunea: 21 / 3,28 / 4, 34 / 5 20 ULT Dimensiunea: 17

Mai mult

MIX_RO

MIX_RO RO Instrucţiuni de utilizare 1 Stimate cumpărător! Plita cu gaz, încorporabilă, combinată, este concepută pentru uz casnic. Produsele noastre sunt ambalate în materiale ecologice care pot fi ulterior reciclate,

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Rev. 0; Data: 27.05.2016; Traducere a instructiunilor

Mai mult

Microsoft Word - Romanian IM SCK 03F.doc

Microsoft Word - Romanian IM SCK 03F.doc O VIAŢĂ MAI BUNĂ! INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE Ceainic model: SCK 03F Fashion line Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. Unic importator în România : s.c. ZASS Romania

Mai mult

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com www.festool.com Instrucţiuni de utilizare originale 1 Instrucţiuni de

Mai mult

Produkt-Datenblatt

Produkt-Datenblatt 3 035 Regulatoare de temperatură cameră, cu comutare pentru 7 zile şi afişaj LCD pentru sisteme de încălzire RDE10 Comandă cu 2 poziţii, cu ieşire ON/OFF pentru încălzire Moduri de lucru: mod normal şi

Mai mult

Montage und Bedienungs Anleitung

Montage und Bedienungs Anleitung Instructiuni de instalare, folosire si mentenanta RO Arzator de combustibil tip M Functionare in doua trepte COD MODEL TIP 3739750 RG4D 397 T1 2902311 (3) INDEX 1. DESCRIERE ARZATOR............ 1 1.1 Echipament

Mai mult

Instrucţiuni privind siguranţa, ghid privind utilizarea şi întreţinerea şi instalarea

Instrucţiuni privind siguranţa, ghid privind utilizarea şi întreţinerea şi instalarea Instrucţiuni privind siguranţa, ghid privind utilizarea şi întreţinerea şi instalarea www.whirlpool.eu/register x 2 90 C 80 500 550 min 595 500 134,5 160 min 526 554 22 595 550 116 441 455 470/540 551

Mai mult

_D27901_RO.indd

_D27901_RO.indd 402011-30 RO D27901 Traducere a instrucţiunilor originale 2 2x (Opţional) (Opţional) 3 4 Apăsaţi Felicitări! Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce

Mai mult

Microsoft Word - Manual.doc

Microsoft Word - Manual.doc USCATOR DE MAINI JET, VERTICAL, 1900W, ABS GRI Brand: KRONER Model: K2201B Cod Romstal: 80US0016 1 Precautii - Nu deschideti capacul frontal in timp ce este conectat la energia electrica. Pericol de electrocutare.

Mai mult

DEUMIDIFICATOR DEM 8

DEUMIDIFICATOR DEM 8 DEUMIDIFICATOR DEM 8.5 EX Câteva informaţii privind umiditatea Aerul conţine întotdeauna o anumită cantitate de apă sub formă de vapori, cunoscută în general ca umiditate. Acesta determină nivelul de umiditate

Mai mult

fm

fm Instrucţiuni de operare Display TFT color 1286.. Descrierea dispozitivului Display-ul TFT color aparţine sistemului de videointerfonie al firmei Gira şi serveşte la extinderea staţiilor de interior. Menu

Mai mult

Microsoft Word - ST96m Rezistor.doc

Microsoft Word - ST96m Rezistor.doc Societatea Comercială ELECTRICA SA Bucureşti SPECIFICAŢIE TEHNICĂ Rezistor de limitare a curentului de defect pentru tratarea neutrului reţelelor de MT S.T. nr. 96 Rev. 0 1 2 Data 2010 Nr. pagini: 5 CUPRINS

Mai mult

Variator lumină wireless Siebo W3006 Manual utiliz are

Variator lumină wireless Siebo W3006 Manual utiliz are Variator lumină wireless Siebo W3006 Manual utiliz are Caracteristici Suportă protocol de comunicare IEEE 802.15.4 ZigBee Are rol de ajustare a intensității luminoase pentru crearea unui mediu confortabil

Mai mult

General safety precautions

General safety precautions romană 1.1 Despre documentaţie Documentaţia originală este scrisă în limba engleză. Toate celelalte limbi reprezintă traduceri. Precauţiile descrise în acest document acoperă subiecte foarte importante,

Mai mult

Register your product and get support at Straightener HP4668/22 RO Manual de utilizare

Register your product and get support at   Straightener HP4668/22 RO Manual de utilizare Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4668/22 RO Manual de utilizare abc h g f e d i j Română Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia

Mai mult

MANUAL DE UTILIZARE HOBBY STAR 5 Important : citiţi instrucţiunile cu atenţie pentru a vă familiariza cu aparatul înainte de folosire. Păstrați instru

MANUAL DE UTILIZARE HOBBY STAR 5 Important : citiţi instrucţiunile cu atenţie pentru a vă familiariza cu aparatul înainte de folosire. Păstrați instru MANUAL DE UTILIZARE HOBBY STAR 5 Important : citiţi instrucţiunile cu atenţie pentru a vă familiariza cu aparatul înainte de folosire. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru pentru referințe

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-105PI MMA-120PI MMA-140PI MMA-180PI MMA-250PI MMA-250KI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-105PI MMA-120PI MMA-140PI MMA-180PI MMA-250PI MMA-250KI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-105PI MMA-120PI MMA-140PI MMA-180PI MMA-250PI MMA-250KI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Rev. 0; Data: 13.08.2018;

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCTIUNI RO CNL // CNL

MANUAL DE INSTRUCTIUNI RO CNL // CNL MANUAL DE INSTRUCTIUNI RO CNL2-1001 // CNL2-2002 1230626 Instructiuni de siguranta Nu lasati copii sa se joace cu aparatul. Stimate client: Va multumim pentru alegerea acestui produs TEKA. Va rugam sa

Mai mult

Instrucţiuni de utilizare

Instrucţiuni de utilizare Instrucţiuni de utilizare CUPRINS Traducerea manualului de operare original weiß nichtro Cuprins 1 Explicarea simbolurilor............... 4 2 Instrucţiuni generale de siguranţă..... 4 3 Personal adecvat....................

Mai mult

AVS5010.indd

AVS5010.indd Emiţător / receptor AV fără cablu 2.4 GHz Instrucţiuni de utilizare (Citiţi cu atenţie înainte de utilizare!) AVS5010 011 0336 Instrucţiuni importante de securitate Dacă aparatul este utilizat corespunzător,

Mai mult

_ _BDA_Dörrautomat_Klarstein.indd

_ _BDA_Dörrautomat_Klarstein.indd Uscator pentru alimente 10028629 10028630 Stimate cumparator, Felicitari pentru achizitionarea acestui produs. Va rugam sa cititi cu atentie informatiile din acest manual, si sa il pastrati pentru cazul

Mai mult

Microsoft Word Gas leak detectors GS series_ro.doc

Microsoft Word Gas leak detectors GS series_ro.doc Detectoare de scăpări gaze naturale şi GPL Seria GSX - GSW Caracteristici principale - Adecvate pentru aplicaţii casnice - Sistem electronic bazat pe microprocesor - Disponibile în următoarele variante:

Mai mult

Title

Title RO Manual de utilizare Aragaz ZCG212J1XA RO Cuprins Informaţii privind siguranţa 2 Instrucţiuni privind siguranţa 4 Descrierea produsului 7 Înainte de prima utilizare 8 Plită - Utilizarea zilnică 8 Plită

Mai mult

RO Manual de utilizare Aragaz ZCG51201WA ZCG51201XA RO

RO Manual de utilizare Aragaz ZCG51201WA ZCG51201XA RO RO Manual de utilizare Aragaz ZCG51201WA ZCG51201XA RO Cuprins Informaţii privind siguranţa 2 Instrucţiuni privind siguranţa _ 4 Descrierea produsului 7 Înainte de prima utilizare _ 8 Plită - Utilizarea

Mai mult

Title

Title EKM51351OX RO Aragaz Manual de utilizare 2 www.electrolux.com CUPRINS 1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA... 3 2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA...4 3. DESCRIEREA PRODUSULUI...8 4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE...9

Mai mult

Manual de utilizare pentru aspirator SJ72WWB6

Manual de utilizare pentru aspirator SJ72WWB6 Manual de utilizare pentru aspirator SJ72WWB6 CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI Acest produs trebuie să fie asamblat și utilizat doar în scopul pentru care a fost creat și doar în modul în care este

Mai mult

Microsoft Word - SKS 502x_M7_RO.docx

Microsoft Word - SKS 502x_M7_RO.docx Manualul utilizatorului Înainte de prima utilizare, vă rugăm citiţi cu atenţie toate instrucţiunile cuprinse în acest manual, chiar dacă aveţi deja experienţă în folosirea produselor similare. Utilizaţi

Mai mult

untitled

untitled Ghid de referinţă rapidă Xi4 Utilizaţi acest ghid când folosiţi imprimanta zilnic. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi Ghidul utilizatorului. Componentele imprimantei Figura prezintă componentele

Mai mult

Receptor Combi Kombi-Gully Cuprins 1 Desene 2 Exemple de montaj 3 Capacitate de drenare 4 Informații produs 5 Instrucțiuni de montaj 6 Certificat de c

Receptor Combi Kombi-Gully Cuprins 1 Desene 2 Exemple de montaj 3 Capacitate de drenare 4 Informații produs 5 Instrucțiuni de montaj 6 Certificat de c Receptor Combi Kombi-Gully Cuprins 1 Desene 2 Exemple de montaj 3 Capacitate de drenare 4 Informații produs 5 Instrucțiuni de montaj 6 Certificat de conformitate 2 Receptori pentru acoperișuri terasă 245

Mai mult

Instrucţiuni de service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitosol 200-T Tip SP2A Vitosol 300-T Tip SP3B Colectori cu tuburi vidate pe princip

Instrucţiuni de service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitosol 200-T Tip SP2A Vitosol 300-T Tip SP3B Colectori cu tuburi vidate pe princip Instrucţiuni de service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitosol 200-T Tip SP2A Vitosol 300-T Tip SP3B Colectori cu tuburi vidate pe principiul Heatpipe (tub termic) Indicaţii de valabilitate,

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-160EI MMA-180EI MMA-200EI MMA-250EI MMA-180MI MMA-250MI MMA-180FI MMA-250FI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-160EI MMA-180EI MMA-200EI MMA-250EI MMA-180MI MMA-250MI MMA-180FI MMA-250FI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-160EI MMA-180EI MMA-200EI MMA-2EI MMA-180MI MMA-2MI MMA-180FI MMA-2FI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. 1 Cuprins Instrucţiuni

Mai mult

Microsoft Word - FISE TEHNICE Liceul Oravita.doc

Microsoft Word - FISE TEHNICE Liceul Oravita.doc FIŞA TEHNICĂ NR.1 PANOU (COLECTOR) SOLAR Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse 1 Parametrii constructivi, tehnici şi funcţionali

Mai mult

Switch wireless Siebo W3004 Manual utilizare (imagine exemplificativă)

Switch wireless Siebo W3004 Manual utilizare (imagine exemplificativă) Switch wireless Siebo W3004 Manual utilizare (imagine exemplificativă) Caracteristici Suportă protocol de comunicare IEEE 802.15.4 ZigBee Puteți crea asocieri cu dispozitive de securitate pentru control

Mai mult

Microsoft Word - Romanian IM ZCM 05.doc

Microsoft Word - Romanian IM ZCM 05.doc Confortul la îndemâna oricui INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE Cafetieră model: ZCM 05 basic Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. Unic importator în România : s.c. ZASS

Mai mult

KLUDI NEW WAVES de produse descrierea produsului de suprafaţă element RON KLUDI NEW WAVES cromat baterie monocomandă lavoar DN 10 mâne

KLUDI NEW WAVES de produse descrierea produsului de suprafaţă element RON KLUDI NEW WAVES cromat baterie monocomandă lavoar DN 10 mâne cromat 570230575 1.092 baterie monocomandă lavoar DN 10 cartuş ceramic P-IX 9092/IZ baterie monocomandă lavoar DN 10 cartuş ceramic P-IX 9092/IZ cromat 570290575 1.038 10 baterie monocomandă lavoar DN

Mai mult

GENERATOR DE CURENT SILENT DG 5500S MANUAL DE UTILIZARE IMPORTANT: Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de folosire înainte de utilizarea produsului. Ver

GENERATOR DE CURENT SILENT DG 5500S MANUAL DE UTILIZARE IMPORTANT: Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de folosire înainte de utilizarea produsului. Ver GENERATOR DE CURENT SILENT DG 5500S MANUAL DE UTILIZARE IMPORTANT: Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de folosire înainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Rev. 0; Data: 23.02.2012 1 CUPRINS PARTEA 1 PARTEA

Mai mult

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE POMPĂ SUBMERSIBILĂ MONOFAZATĂ PENTRU APE MURDARE Modele WKT250 şi WKT 400 1

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE POMPĂ SUBMERSIBILĂ MONOFAZATĂ PENTRU APE MURDARE Modele WKT250 şi WKT 400 1 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE POMPĂ SUBMERSIBILĂ MONOFAZATĂ PENTRU APE MURDARE Modele WKT250 şi WKT 400 1 1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE POMPEI Model WKT250 Descriere Corp pompa Tensiune de alimentare

Mai mult

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm 6720813680-0.1TD Echipamente în condensaţie cu gaz Condens 5000 W ZBR 70-3 ZBR 100-3 Instrucţiuni de utilizare RO/MD 2 Explicarea simbolurilor şi instrucţiuni de siguranţă Cuprins 1 Explicarea simbolurilor

Mai mult

book

book [ro] Instrucţiuni de utilizare................ 3 Siemens - Electrogeräte GmbH Carl - Wery - Straße 34 81739 München Cod. 9000757346 A www.siemens-home.com Cuprins Indicaţii referitoare la siguranţă.........

Mai mult

Pornire rapidă Powerline 1200 Model PL1200

Pornire rapidă Powerline 1200 Model PL1200 Pornire rapidă Powerline 1200 Model PL1200 Conţinutul ambalajului În unele regiuni, un CD cu resurse este furnizat odată cu produsul. 2 Proceduri preliminarii Adaptoarele Powerline vă oferă o metodă alternativă

Mai mult

MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 1. Informaţii generale. 3 2. Informaţii privind siguranţa. 3 3. Funcţii 3 4. Operarea aparatului de măsură. 6 5. Întreţinerea aparatului. 9 6. Rezolvarea

Mai mult

Manual de utilizare

Manual de utilizare Manual de utilizare PLITĂ INCORPORABILĂ PE GAZ Modele: PSG-XX Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi păstraţi-le pentru o studiere ulterioară!!! 1 2 Stimate cumparator, va felicitam pentru alegerea facuta

Mai mult

Wilo-Multivert-MVI 2

Wilo-Multivert-MVI 2 Wilo-Multivert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. Instrucţiuni de montaj şi exploatare Cuprins 1. Generalităţi 2. Siguranţa în exploatare 3. Transportul şi depozitarea intermediară 4. Descrierea produsului şi

Mai mult

ghid de utilizare! purificator de aer 1

ghid de utilizare! purificator de aer 1 ghid de utilizare! purificator de aer 1 [ felicitări! ] Felicitări pentru achiziționarea produsului Duux! Pentru a utiliza serviciul nostru on-line, vă rugăm să înregistrați produsul și garanția pe www.duux.com/register

Mai mult

HIDROFOR 24l QB60 MANUAL DE INSTRUCTIUNI Ref: ; r1 1/7

HIDROFOR 24l QB60 MANUAL DE INSTRUCTIUNI Ref: ; r1 1/7 HIDROFOR 24l QB60 MANUAL DE INSTRUCTIUNI Ref: 672135; r1 1/7 ATENŢIE! CITIŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE DE FOLOSIRE ŞI INSTALARE PENTRU O EXPLOATARE RAŢIONALĂ ŞI SIGURĂ A HIDROFORULUI. DOMENIUL DE UTILIZARE

Mai mult

_ADV1210_ADV1220_RO.indd

_ADV1210_ADV1220_RO.indd 402111-73 RO Traducere a instrucţiunilor originale www.blackanddecker.eu ADV1210 ADV1220 2 ROMÂNĂ Destinaţia de utilizare Aspiratorul de mână Black & Decker Dustbuster a fost conceput pentru aplicaţii

Mai mult

TRADUCERE HALOGEN

TRADUCERE HALOGEN INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE RADIATOR QUARTZ DE PERETE Model: ZQH 05 Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni de utilizare înainte de utilizarea aparatului. Unic importator în România: ZASS Romania srl

Mai mult

1 RO MANUAL DE UTILIZARE ST 1300 FREZĂ DE ZĂPADĂ ELECTRICĂ Texas A/S Knullen 22 DK-5260 Odense S Denmark Versiunea 11.1 / Tel

1 RO MANUAL DE UTILIZARE ST 1300 FREZĂ DE ZĂPADĂ ELECTRICĂ Texas A/S Knullen 22 DK-5260 Odense S Denmark Versiunea 11.1 / Tel 1 RO MANUAL DE UTILIZARE ST 1300 FREZĂ DE ZĂPADĂ ELECTRICĂ 2 CUPRINS Pictograme şi explicaţii... Instrucţiuni de siguranţă... Securitate electrică... Descriere (Fig. 1)... Asamblare... Ghidon (Fig. 1)...

Mai mult

Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans 353 Tip PBM şi PBL Modul de apă rece pentru montaj pe perete Ti

Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans 353 Tip PBM şi PBL Modul de apă rece pentru montaj pe perete Ti Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans 353 Tip PM şi PL Modul de apă rece pentru montaj pe perete Tip PZM Modul de apă rece cu pompă de recirculare şi set

Mai mult

Multilux 4 Set Design-Edition Cu două racorduri de conectare, tip colţ şi drept, pentru racorduri de radiator R1/2 şi G3/4, pentru sisteme monotubular

Multilux 4 Set Design-Edition Cu două racorduri de conectare, tip colţ şi drept, pentru racorduri de radiator R1/2 şi G3/4, pentru sisteme monotubular Multilux 4 Set Design-Edition Cu două racorduri de conectare, tip colţ şi drept, pentru racorduri de radiator R1/2 şi G3/4, pentru sisteme monotubulare şi bitubulare IMI HEIMEIER / Design-Edition / Multilux

Mai mult

Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitodens 200-W Tip B2HA, 45 şi 60 kw Cazan mural în condensaţie pe gaz Mo

Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitodens 200-W Tip B2HA, 45 şi 60 kw Cazan mural în condensaţie pe gaz Mo Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitodens 200-W Tip B2HA, 45 şi 60 kw Cazan mural în condensaţie pe gaz Model pe gaz metan şi gaz lichefiat Indicaţii de valabilitate,

Mai mult

AHU Cel mai avansat produs de climatizare: alimentat direct şi indirect Mark a dezvoltat o gamă de unităţi de tratare a aerului cu mai multe opţiuni p

AHU Cel mai avansat produs de climatizare: alimentat direct şi indirect Mark a dezvoltat o gamă de unităţi de tratare a aerului cu mai multe opţiuni p AHU Cel mai avansat produs de climatizare: alimentat direct şi indirect Mark a dezvoltat o gamă de unităţi de tratare a aerului cu mai multe opţiuni pentru o mare varietate de aplicaţii. De la o unitate

Mai mult

EXTERIOR EXTERNA_RUM.FH11

EXTERIOR EXTERNA_RUM.FH11 101 ECLATOR PENTRU CATARGE DE ANTENE Referinta Dimensiuni (mm) Include Greutate (gr) AT-060F 50 x 50 x 230 Cleme din alama pentru conductor rotund de 8-10 mm si/sau platbanda de 30 x 2 mm 900 AT-060F Antenele

Mai mult

CĂZI DREPTUNGHIULARE ROTUNDE ŞI OVALE Instrucţiuni de montaj

CĂZI DREPTUNGHIULARE ROTUNDE ŞI OVALE Instrucţiuni de montaj CĂZI DREPTUNGHIULARE TUNDE ŞI OVALE Instrucţiuni de montaj Va multumim ca ati achizitionat cazile de baie Radaway. Cazile de baie Radaway sunt produse de cea mai inalta calitate si sunt realizate in totalitate

Mai mult

ROMANIA N.29 prezzi.p65

ROMANIA N.29 prezzi.p65 Extractori de fum cu gură de ieşire rectangulară şi pătrată Tip cu gură de ieşire rectangulară şi pătrată E Art. R.255 Dimensiunile de ocupare: h B A POZIŢIA MOTORULUI: STÂNGA Art. R.255 - Extractor de

Mai mult

ICF-F11S_F12S_ro

ICF-F11S_F12S_ro Radio cu 3 benzi FM / SW / MW Manual de instrucţiuni RO ICF-F11S ICF-F12S Fabricat în : China Sony Corporation 2007 Notă pentru clienţi : următoarele informaţii sunt valabile numai pentru echipamentele

Mai mult

Telefon: Web: / SR 609 REGULA

Telefon: Web:   /   SR 609 REGULA SR 609 REGULATOR PENTRU SISTEME TERMICE SOLARE PRESURIZATE INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE ŞI UTILIZARE Înainte de utilizarea regulatorului citiți cu atenție prezentele instrucțiuni. Cuprins 1. Informaţii privind

Mai mult

_ORB72_RO.indd

_ORB72_RO.indd 402011-23 RO Traducere a instrucţiunilor originale www.blackanddecker.eu ORB72 2 3 ROMĂNĂ Destinaţia de utilizare Aspiratorul dvs. Black & Decker Orb-it TM a fost conceput pentru aplicaţii uşoare de aspirare

Mai mult

CABINA DUS SISTEM VITAL DOTARI : LUMINA INTERIOARA - 20 W BUTON DIGITAL ON / OFF STICLA TEMPERATA BATERIE TERMOSTATATA SELECTOR FUNCTII DUS MOBIL CU H

CABINA DUS SISTEM VITAL DOTARI : LUMINA INTERIOARA - 20 W BUTON DIGITAL ON / OFF STICLA TEMPERATA BATERIE TERMOSTATATA SELECTOR FUNCTII DUS MOBIL CU H CABINA DUS SISTEM VITAL DOTARI : LUMINA INTERIOARA - 20 W BUTON DIGITAL ON / OFF STICLA TEMPERATA BATERIE TERMOSTATATA SELECTOR FUNCTII DUS MOBIL CU HIDROMASAJ DUS FIX CU HIDROMASAJ HIDROMASAJ VERTICAL

Mai mult

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Centrală termică murală pe gaz GAZ 3000 W ZS/W 23-1 AE 23/31 ro Instrucţiuni de instalare RO 2 Cuprins RO Cuprins 1 Explicarea simbolurilor / Instrucţiuni de siguranţă................... 3 1.1 Explicarea

Mai mult

Version: 12771_ro Stand: # Ausgabe: 06/10cd Instrucţiuni de montaj şi de exploatare A se citi înaintea începerii lucrărilor! Nerespectarea ins

Version: 12771_ro Stand: # Ausgabe: 06/10cd Instrucţiuni de montaj şi de exploatare A se citi înaintea începerii lucrărilor! Nerespectarea ins Version: 12771_ro Stand: #362-2010 Ausgabe: 06/10cd Instrucţiuni de montaj şi de exploatare A se citi înaintea începerii lucrărilor! Nerespectarea instrucţiunilor şi indicaţiilor din acest manual de instrucţiuni

Mai mult