ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU 1. DENUMIREA CAMPANIEI

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU 1. DENUMIREA CAMPANIEI"

Transcriere

1 Regulament desfasurare campanie Rabla pentru Electrocasnice finantata de Ministerul Mediului prin ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU in magazinele Altex Romania si Media Galaxy 1. DENUMIREA CAMPANIEI: Rabla pentru electrocasnice, program finantat de Ministerul Mediului, prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), denumit in continuare Emitent al Programului sau ORGANIZATOR. 2. COMERCIANT PARTICIPANT: ALTEX ROMANIA S.R.L. cu sediul social in Voluntari, soseaua Bucuresti Nord nr.10, cladirea Global City Business Park, corp O1, etajul 10, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov cu nr. J23/2611/2016, avand cod de identificare fiscala RO SCOPUL CAMPANIEI: Emitentului programului si Comerciantului Participant le revine obligatia si responsabilitatea pentru constientizarea consumatorilor privind deseurile de echipamente electrice si electronice (in continuare denumite DEE ) precum si preluarea acestora de la clienti. Programul Rabla pentru electrocasnice se adreseaza consumatorilor din Romania si are doua directii de actiune: (a) Informarea publicului si implicarea lui in problematica actuala a preocuparilor pentru reducerea eliminarilor de deseuri in natura, cu deosebire privind efectele nocive la debarasarea de deseurile electrice, context in care progresele industriei in reproiectarea produselor si solutiile inovative ce le fac mai usor reciclabile, sunt teme centrale. (b) Interactiunea activa cu publicul consumator, pentru a-l antrena in miscarea de inlocuire a vechilor aparate electrice din gospodaria sa, adesea mari consumatoare de energie, cu cele moderne, confortabile in exploatare si eficiente energetic, oferindu-i totodata solutii practice pentru degajarea celor vechi, ceea ce va stimula si colectarea deseurilor electrice din gospodariile particulare. 4. PERIOADA DE DESFASURARE: Campania se desfasoara etapizat, incepand cu data de in limita bugetului disponibil si se incheie la data stabilita de Ministerul Mediului ca fiind data de final a programului. In situatia in care Organizatorul decide sa modifice durata Programului, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea informatiei pe site-ul si prezentul Regulament fiind actualizat corespunzator. Calendarul lansării ediției a doua din 2021 a programului Rabla pentru Electrocasnice: , ora 10: , ora 23:59 - pentru înregistrarea beneficiarilor; , ora 10: , ora 23:59 (sau până la epuizarea bugetului) - pentru prima etapă (echipamente: mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase și categoria frigidere), având un buget de mii lei; , ora 10: , ora 23:59 (sau până la epuizarea bugetului) - pentru a doua etapă (echipamente: televizoare, laptopuri și tablete), având un buget de mii lei; , ora 10: , ora 23:59 (sau până la epuizarea bugetului) - pentru a treia etapă (echipamente: aparate de aer condiționat, uscătoare de rufe și aspiratoare), având un buget de mii lei. 5. ARIA DE DESFASURARE Campania se desfasoara la nivel national, in toate magazinele Altex si Media Galaxy din Romania si pe respectiv 6. DREPTUL DE PARTICIPARE Conform criteriilor de eligilibitate stabilite de Organizator, poate beneficia de finanţare (voucher) solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este persoană fizică cu domiciliul în România; 1

2 b) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data achiziţionării EEE; c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi în momentul înscrierii în aplicaţia informatică; d) este posesor al unui/unei buletin/cărţi de identitate valabil/(e) în momentul înscrierii în program; e) se obligă să predea un EEE uzat echivalent în momentul achiziţionării unui EEE nou, schimb unu la unu, cu exceptia masinilor de spalat vase, având clasa energetică cel puţin D şi a uscătoarelor de rufe cu clasă de eficienţă energetică veche cel puţin A++, care vor putea fi achiziționate la schimb cu oricare alt electrocasnic din program (frigider, televizor, aer condiționat, mașină de spălat rufe); f) îşi dă acordul cu privire la prelucrarea de către ORGANIZATOR (ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU) a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici. In vederea achizitionarii tabletelor si laptopurilor si beneficierii de voucher, se pot preda echipamente de tip calculator personal (unitate centrala si monitor sau oricare alt produs mentionat la art literele a)-g): maşini de spălat rufe, inclusiv cu uscător clasa energetica C; maşini de spălat vase-clasa energetica D; aparate de aer condiţionat, inclusiv aparate de aer condiţionat portabile, cu eficienţă energetică la răcire cel puţin A++; frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare având cel puţin noua clasă energetică E; televizoare având cel puţin noua clasă energetică E; uscătoare de rufe cu eficienţă energetică cel puţin A++; aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kwh/an. Criterii de eligibilitate a echipamentelor achiziţionate în cadrul programului a) Sunt eligibile în cadrul programului achiziţiile de EEE-uri noi, care au ca rezultat creşterea eficienţei energetice. b) Prin program se finanţează maşini de spălat rufe, uscătoare de rufe, maşini de spălat vase, aparate de aer condiţionat (inclusiv aparate de aer condiţionat portabile), frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare, aspiratoare, laptopuri, tablete si televizoare. Persoanele care doresc să beneficieze de voucher trebuie să acceseze aplicația electronică de pe websiteul Administrației Fondului pentru Mediu ( și să urmeze pașii indicați, completând cu atenție datele care li se solicită. Ulterior completării, cumpărătorul se prezintă direct in magazinele Altex si Media Galaxy sau pe repectiv și își achiziționează echipamentul dorit, pe baza voucherului primit. Suma din voucher se scade din valoarea finală a facturii, iar predarea echipamentului vechi se face odată cu primirea celui nou. Cei ce sunt interesați să primească voucherele oferite de Administratia Fondului Pentru Mediu prin care își pot cumpăra produse electrocasnice trebuie să știe că schimbul se face în sistem de reducere la achiziția unui aparat nou în schimbul unuia predat. Implicit, pentru achiziționarea mai multor echipamente cu vouchere de reducere trebuie predate tot atâtea aparate câte sunt cumpărate, cu precizarea că se poate achiziționa prin program un singur produs din fiecare categorie. De exemplu, un client poate cumpăra de la Altex sau Media Galaxy prin programul Rabla pentru Electrocasnice maşini de spălat rufe, uscătoare de rufe, maşini de spălat vase, aparate de aer condiţionat, frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare, aspiratoare, laptopuri, tablete si televizoare, oferind la schimb acelasi numar de produse vechi. Produsele eligibile sunt cele care au o valoare cu minimum 50% mai mare fata de valoarea voucherului (de exemplu, un voucher de 400 lei poate fi folosit pentru un produs cu o valoare minima de 800 lei). 7. MECANISMUL CAMPANIEI 7.1. Înscrierea persoanei fizice în cadrul programului se realizează în aplicaţia informatică de pe site-ul prin crearea unui cont de utilizator pe baza datelor de identificare (nume, prenume, localitate, judeţ şi CNP), conform actului de identitate, inclusiv data expirării acestuia. Se vor introduce toate datele solicitate, inclusiv adresa de , numărul de telefon valid. Etapa de introducere a datelor va fi urmata de recepţionarea unui sms de confirmare. Ulterior crearii contului, solicitantul va introduce urmatoarele informatii: 2

3 a) declaraţia pe propria răspundere potrivit căreia nu înregistrează obligaţii de plată la bugetul de stat şi bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii prin semnătură de către solicitant; b) acordul cu privire la prelucrarea de către ORGANIZATOR (ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU) a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici Înscrierea solicitanţilor se realizează după completarea tuturor câmpurilor din aplicaţia informatică, aceasta generând automat un mesaj de confirmare în acest sens. Ulterior parcurgerii etapelor de mai sus, persoanele fizice procedeaza la selectarea prin completarea in aplicatia informatica a tipului de EEE care se achizitioneaza, precum si a declaraţiei pe propria răspundere prin care se obligă să predea un EEE uzat, în momentul achiziţionării În contul de utilizator este disponibilă opţiunea de încărcare a documentelor, respectiv CI/BI şi declaraţia pe propria răspundere.declaraţia trebuie însuşită prin semnătură de către solicitant şi încărcată în aplicaţia informatică în contul de utilizator, până la momentul utilizării voucherului, inclusiv În contul de utilizator solicitantul va încărca şi o copie a BI/CI, până la momentul utilizării voucherului, inclusiv Declaraţia pe propria răspundere şi copia BI/CI al/a solicitantului pot fi încărcate şi de către comerciantul validat, până la momentul utilizării voucherului inclusiv. Până la momentul utilizării voucherului la comerciantul validat, solicitantul poate corecta eventualele erori ale datelor introduse în aplicaţia informatică, prin accesarea contului de utilizator, cu excepţia voucherului şi a CNP-ului După înscrierea solicitantului şi primirea unui mesaj de confirmare, ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU procedează la aprobarea finanţării. Lista solicitanţilor aprobaţi se afişează pe pagina de internet a ORGANIZATORULUI (ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU) şi conţine numele şi prenumele persoanelor fizice, localitatea şi judeţul, categoriile de EEEuri aprobate şi sumele aferente Finanţarea este oferita de Ministerul Mediului, prin ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU, pentru achiziționarea produselor electrocasnice din categoria maşini de spălat rufe, uscătoare de rufe, maşini de spălat vase, aparate de aer condiţionat (inclusiv aparate de aer condiţionat portabile), frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare, aspiratoare, laptopuri, tablete si televizoare și au valori între 200 și 500 de lei, în funcție de tipul de aparat cumpărat: a) 400 de lei pentru maşini de spălat rufe, inclusiv cu uscător având cel puţin noua clasa energetică C; b) 400 de lei pentru maşini de spălat vase având cel puţin noua clasă energetică D; c) 400 de lei pentru aparate de aer condiţionat, inclusiv aparate de aer condiţionat portabile, cu eficienţă energetică la răcire cel puţin A++; d) 400 de lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare având cel puţin noua clasă energetică E; e) 400 de lei pentru televizoare având cel puţin noua clasă energetică G; f) 400 de lei pentru uscătoare de rufe cu eficienţă energetică cel puţin A++; g) 200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kwh/an; h) 500 de lei pentru laptopuri; i) 300 de lei pentru tablete Voucherul este generat aleatoriu de aplicaţie, şi are următoarele atribute: un cod alfanumeric format din minimum 5 caractere (majuscule), generat aleatoriu în aplicaţie; data emiterii şi data expirării; clasa de eficienţă energetică; categoria pentru care se aplică; valoarea Voucherul este valabil 15 zile de la data publicării listei solicitanţilor aprobaţi, perioadă în care trebuie utilizat la un comerciant validat, sub sancţiunea pierderii dreptului de utilizare. Voucherul este nominal şi netransmisibil şi nu poate fi utilizat decât de persoana căreia i-a fost emis, în urma înscrierii în aplicaţia informatică. 3

4 7.10. Persoana fizică beneficiază de valoarea unui voucher la achiziţionarea unui echipament electric și electronic eligibil, în schimbul predării unui echipament uzat echivalent. Schimbul se face în sistem unu la unu. Persoana fizică poate achiziţiona mai multe echipamente în schimbul predării unui număr echivalent de echipamente uzate, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe vouchere, dar nu mai mult de unul pentru fiecare categorie din cele mentionate mai sus Suma finanțată de Administrația Fondului pentru Mediu se scade din valoarea totală a facturii echipamentelor achiziționate prin programul national Rabla pentru Electrocasnice, iar diferența este suportată de către persoana fizică, din surse financiare proprii. Reducerea se scade din pretul produsului achizitionat direct pe factura si se aplica la valoarea de raft a produsului Voucherul se cumuleaza cu alte campanii de reducere de pret, dar nu cu alte vouchere de tip rabla sau buy back existente in magazinele Altex, Media Galaxy si pe respectiv pentru produsele electrocasnice Voucherul nu se poate cumula cu un alt voucher în momentul plasării comenzii Prevederile prezentului Regulament nu aduc atingere drepturilor cumparatorilor acordate de Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice Comerciantul se obligă să asigure, cu titlu gratuit, preluarea EEE-uzat de la persoana fizică. Livrarea/predarea produselor noi si preluarea produselor buy-back se face in spatiul comun, in fata domiciliului clientului. Echipajul de transport nu face instalari pentru produsele noi si respectiv demontari pentru produsele vechi (deseuri). 8. FORTA MAJORA Pentru scopul acestor Conditii de participare, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizatori si a carui aparitie pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Conditiilor si care poate interzice/ modifica termenii acestora, etc. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa lor, impiedica sau intarzie total sau partial executarea acestor Conditii si continuarea actiunii, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorii, daca invoca forta majora, sunt obligati sa comunice participantilor cumparatori, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia. 9. LITIGII SI LEGISLATIE Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. In cazul unor litigii aparute intre Comerciantul Participant la program si participantii cumparatori, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare. 10. CLAUZE FINALE Prezentele Conditii de participare pentru cumparatorii din actiunea Rabla pentru Electrocasnice vor fi disponibile in magazinele Altex, Media Galaxy si pe 4

5 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 11.1 Prin prezentul Regulament Oficial, Comerciantul participant la program se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR ) Comerciantul Participant la program actioneaza in calitate de operator independent conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor persoane fizice care, dupa inscrierea in Programul Rabla pentru Electrocasnice pe site-ul ORGANIZATORULUI (ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU) vin in magazinele ALTEX pentru a achizitiona produsele care fac parte din categoriile celor participante, conform Ghidului Programului disponibil pe Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul obtinerii consimtamantului in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR): a. participarea in calitate de Comerciant Participant la Programul Rabla pentru Electrocasnice organizat si finantat de Ministerul Mediului prin ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU, in scopul vanzarii electrocasnicelor noi, mai performante din punct de vedere energetic; in scopul colectarii deseurilor predate; b. inregistrarea si scaderea valorii voucherelor din pretul de achizitie al echipamentelor noi; facturare corespunzatoare; c. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorilor participanti, in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele Comerciantului participant (doar cu consimtamantul persoanei vizate); d. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Comerciantului Participant, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul personelor vizate); e. prelucrari automate, inclusiv profilare (consimtamantul persoanei vizate); f. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente, validarea voucherelor acordate (obligatia legala a Organizatorului, interes legitim); g. in vederea incheierii si executarii unui contract (vanzarea produsului participant) pe care persoana vizata l-a incheiat cu Altex Romania SRL in scopul participarii la Campanie/Program, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor; h. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei; i. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Comerciantului participant); j. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (Obligatia legala a Comerciantului participant). In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, personelor vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care persoanele vizate/clientii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare 5

6 fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Persoanele fizice/clientii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie/Program nu vor fi eligibili sa participe. Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal Comerciantul Participant la program poate dezvalui datele cu caracter personal catre: Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persone imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei/Programului. Altor societati din Grup; Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de marketing, daca persoana vizata/clientul si-a dat consimtamantul sa primeasca comunicari comerciale prin sau alte cai de comunicatie electronica); Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila; Furnizorii produselor participante la Campanie/Program; Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim). Durata de pastrare a datelor Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei/Programului vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele persoanelor vizate/clientilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, aceste vor fi pastrate pentru intrega perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile. Drepturile persoanelor vizate Conform legii, clientii/participantii inscrisi in Programul Rabla pentru Electrocasnice beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi: a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existent dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare; b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete. c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand: Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza; Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante; d. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, 6

7 inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica. e. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii: In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date; In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta; In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata. f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic. Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact: In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO) Adresa de Corespondenta: Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O11, Clobal City Business Park, Voluntari, Jud. Ilfov, Etaj 10 Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate. g. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturilor: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr , Sector 1, Bucuresti; De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie CONDITII GENERALE Campania/Programul inceteaza de drept la data implinirii termenului sau la decizia Organizatorului (ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU) care poate reduce sau inceta durata Programului Rabla pentru Electrocasnice, aceste modificari vor aparea pe site-ul Organizatorului (ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU), iar noi in calitate de Comerciant Participant va vom anunta acest lucru prin actualizarea prezentului Regulament Comerciantul Participant isi rezerva dreptul de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de functionare a Campaniei/Programului, care incalca prezentul Regulament, care nu respecta conditiile de validitate si validare vouchere; care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana Daca, din orice motiv, aceasta Campanie aferenta Programului ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU Rabla pentru Electrocasnice nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Comerciantului Participant, din cauza fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei/Programului, Comerciantul Participant va aduce la cunostinta Organizatorului aceasta situatie si va informa clientii asupra aspectelor perturbatoare. In situatia in care Campania/Programul inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Peroadei Campaniei/Programului, iar acest lucru va fi anuntat 7

8 oficial de Organizator (ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU), se va face un anunt de informare pe site-ul si in magazinele ALTEX, Media Galaxy. 13. LIMITAREA RĂSPUNDERII In niciun caz Comerciantul Participant nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dvs. la acest Campanie/ inscrierii in Program pe site-ul ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU. Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Comerciantul participant la program, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite ca atare, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, in conditile de participare si conform regulilor descrise de Organizator (ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU). 14. DISPOZITII FINALE Prin participarea la Campania/Programul Rabla pentru Electrocasnice finantata de Ministerul Mediului prin ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale la acesta Comerciantul participant la program isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara campania/programul ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU Comerciantul Participant la program isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei/ Programului Comerciantul Participant la program nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens in momentul accesarii aplicatiei Ministerului Mediului la adresa Inregistrarea participantilor este o etapa esentiala, Organizatorul (ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU) fiind singurul in masura sa emita si sa valideze voucherul Eventualele neintelegeri aparute intre Comerciantul Participant la program si participantii la Campanie/Program se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente Regulamentul campaniei detaliaza conditiile de participare si validare instituite de Ministerul Mediului prin ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU, urmeaza Ghidul Programului Rabla pentru Electrocasnice si informeaza asupra condiitor cumpararii produselor electrocasnice mai eficiente din punct de vedere energetic din magazinele ALTEX si inlocuirii celor vechi in urma decontarii voucherelor, calitatea de ORGANIZATOR avand-o Administratia Fondului pentru Mediu (ADMINISTRATIA. FONDULUI PENTRU MEDIU) Regulamentul este afisat si disponibil in magazinele Altex si Media Galaxy si pe respectiv pe toata Perioada Campaniei/Programului Rabla pentru Electrocasnice Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul Relatii Clienti al ALTEX Romania S.R.L. la numarul de telefon: Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul Relatii Clienti al ALTEX Romania S.R.L. la numarul de telefon: Altex Romania S.R.L. Comerciant Participant la Programul Rabla pentru Electrocasnice finantat si organizat de Ministerul Mediului prin ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU (Administratia Fondului pentru Mediu) editia noiembrie decembrie

9 9 Anexa 1 Produsele participante in campania,,rabla pentru Electrocasnice sunt: AERVAI1221FA AERGRHPI120 AERKA35XR0E AERTE35VE3C AERTE25VE3C AERQD35XU0E AERQE25XV0E AERVAI2421FFWR AERQE35XV0E AERKA25MR0E AERVAI2421JAW AERBEVPI240 AERKA50BS0E AERBRVPF120 AERQD25XU0E AERCD50XS1C AERAR12TXEAAWKN AERTT34TP21 AERAR12TXFYAWKN AERVAI1221JPW AERGRVPI120 AERAR09TXHZAWKN AERTT34EXC1 AERBRHPG090 AERCLC60001I12 AERBRHPG120 AERAR09TXFYAWKN AERS09EQ AERVAI0921FJSVW AERAR12TXHZAWKN AERAP12RTNSJ AERCL500012I AERBEVPI180 AERCL3000I9 AERVAI0921FJW AERTM36I13 AERCL3000I12 AERTM36AF21 AERAR09TXEAAWKN AERKA70KT0E AERCL3000I24 AERCD35YR3C AERALYS35 AERSPIW312L AERS24EQNSK AERAP09RTNSJ AERAR24TXHZAWKN AERBRVPF090 AERVAI0921FA AERCLC60001I9 AERAR12AXKAAWKN AERCL3000I18 AERBEUPC240 AERVAI1221HEW AERAR24TXFYAWKN AERBEUPC180 AERAR18TXHZAWKN AERAR18TXEAAWKN AERVAI1221FJMRW AERS18EQ AERSPIW309L AERALYS50 AERS12EQ AERTT68TP21 AERCLC80001I12R AERCLC80001I12T AERAR24TXEAAWKN AERAR09TXCAAWKN AERCLC80001I12S AERF09MTNSM AERCLC80001I12 AERTA71FFUL AERPRIMEN9 AERAW09IT1 AERCL50009I AERAR09AXKAAWKN AERS09ET AERF12MTNSM AERS18ET AERBEUPC090 AERMULTI27I5 AERFTXP25M AERSPIW309A3WF2 AERMULTI27I3 AERTA36FFUL AERSPIW309A3WF1 AERTM53I13 AERALYS25 AERPRIMEN12 AERPRIMEN18 AERAW12IT1 AERFTXA35BS AERS12ESNSJ AERPRIMEN24 AERBEUPC120 AERGREPE120 AERSPIW312A3WF2 AERSPIW309A2WF AERS12ET AERTA36FFLL AERVAI1220JPMRB AERS24ET AERVAI1220FJMRW AERVAI1221FJW AERMULTI18I5 AERFTXJ35MS AERA12FTNFS AERCD25YR3C AERTD35VE03 AERSPIW422 AERVAI1821FAW AERSPIW324A2WF AERFTXF25B AERTA53FFUL AERVAI1220FA AERVAI2420JCW AERSPIW312A2WF AERAC18BH AERAC12BH AERFTXP50M AERSPIW318A2WF AERSPIW318L AERCLIMATE50012 AERBRWPG120 AERAW24IT1 AERAR12TXCAAWKN AERAC09BQNSJ AERFTXJ25MS AERVAI0920JPMRB AERFTXA50BS AERDSBH1801JLHV AERVAI2420JAW AERCLIMATE85024 AERVAI0920HEBW AERVAI1220HEBW AERVAI0920FFWR AERS12EWNSJ AERFTXM50R AERCLIMATE50024 AERSPIW312A3WF1 AERGWH24ACE AERFTXM71R2V1B AER27MULTI AERAR09RXFPEWQN AER18MULTI AERCLIMATE50018 AERBRWPG090 AERAR12NXFPEWQN AERBPEU120 AERVAIA0919FA

10 10 AERVAI1220FJSVW AERTA53FFLL1832 AERFTXM25R AERDSBH09A0KLHV AERAW18IT1 AERMULTI18I3 AERAC09BH AERVAI0920FA AERCD70BT03 AERDSBH2402JLHV AERA0918LRW AERMULTI21I3 AERCLIMATE85012 AERCD35YR03 AERCD50XS03 AERDSBH1802JLHV AERAR18TXFYAWKN AERVAI2420FFW AERVAIA0919JDW AERVAIA1219FA AERDSBH2401JLHV AERAC24BH AERMULTI21I5 AERFTXP35M AEROD9V32 AERCLIMATE50009 AERFTXF60A AERGWH12ACC AER12CEBU AERVAI1219FJMRW AERGWH09ACC AERCLIMATE85018 AERGWH18AAD AERCLIMATE85009 AERGRWPI120 AERVAI1220FFWR AERRASB10J2KVG AERGWH12AAB AERVAI1820JCW AERTT34XA11232 AERA1218LRW AERFTXJ50MS AERDSBH12A0KLHW AERVAI0920FJSVW AERGWH24AAD AERTA71FFLL2432 AERCLC80001I9 AERCLC80001I9R AERCLC80001I9S AERFTXP71M2V1B AERCLC80001I9T AERGWH09AAB AERVAI1820FAW AERDSBH12A0KLHV AERVAI1820JPMRB AERAC12BQNSJ AERVAI2420JPMRB AERFTXM35R AERTD50XA03 AERA12FRNSF AERAC12SQNS AERAR12RXFPEWQN AERAR09RXWSAURN AERAC09SQNSJ AERAR12RXWSAURN AERAR12NXCXAWKN AERRASB22PKVSG AERAC18BQNSK AERAR18NSFPEWQN AERRASB10PKVSG AERRASB13J2KVG AERVAI0919FJMRW AERAR24NSFPEWQN AERRASB13PKVSG AERAR12NXWXCWKN AERRASB16PKVSG AERRASB24PKVSG AERRASB18PKVSG AERVAI-A0917FJW AERRASB16J2KVG AERRASB24J2KVG AERVAIA2419JDW AERRASB18J2KVG AERRAS10PKVPGE AERRAS13PKVPGE AER50012MS AER AER AERAC24BQNSK AER AER AER AERAC18SQNSK AERH09APNSM AERDC24RQNSK AERCT18RNQ0 AER5009MS AERAR09RXWXCWKN AERRASB10J2KVRG AERRASB13J2KVRG AERRASB16J2KVRG AERRASB18J2KVRG AERRASB22J2KVRG AERRASB24J2KVRG AERH12APNSM AERCD25YR03 AER81AC0214 AER81AC0216 AER81AC0217 AER81AC0219 AER81AC0218 AER81AC0220 AER81AC0221 AER81AC0224 AER81AC0225 AERA0918DAW AERTD25VE03 LAP3A8T5EA LAP3C6P9EA LAP82KV0021RM LAP82CY001NRM LAP82K2008KRM LAP82L500ETRM LAP81W000HJPB LAPE210MGJ204TS LAP53012HWR LAPM515DABQ1245 LAP53012CUW LAP82JU0065RM LAP1K5W2EA LAP81WB00L2RM LAP27K26EA LAPX415EAEB577 LAPFX506HCHN144 LAPX515FAEJ017 LAPX415EAEB522 LAP3A8S6EA LAPX415FAEK016 LAPFX706HCHX148 LAPNXHVTEX00D LAP82FE00H1RM LAPNHQB0EX002 LAPGA401IHK2040 LAPNXA83EX00A LAPX513EABQ1871 LAPX409FABV621 LAPX415EAEK613 LAPE210MGJ200TS LAPX409FABV312 LAP53012GDQ LAP2L9W4EA LAP53011WDU LAPGV301QCK6003 LAPUM425QKI009T LAPNXA5JEX001 LAP82L3007TRM LAP81W000HKPB LAPM515DABQ1058 LAP53011EBB LAPE LAPE5510M0003RO LAP3A8T7EA LAPG513ICHN013 LAPNXA0TAA005 LAP82L500ERRM

11 11 LAPK513EAL12253 LAP53011HAP LAP53011QPK LAPNXHW8EX005 LAPUX325EKG230 LAPNXHS7EX008 LAPMGN63ZEA LAPMGND3ZEA LAPK513EAL12022 LAP1K6A9EA LAPGA401IHHZ027 LAP9S716WK12290 LAPGF6611UD LAPS435EAKC085 LAPNXHE3EX02T LAP82B3002SRM LAP16Z90P4524 LAP53011PTP LAP14Z90P4456 LAPX515EBQ1104T LAP82HU0070RM LAPUX325EAKG264 LAP1K9V9EA LAPG513QCHF061 LAPX415EAEB172 LAPUX425EKI573T LAPS435EAKC049 LAP3A8S5EA LAPNXHW3EX003 LAPX515EABQ1104 LAP81W4007NRM LAPX413FAEB858 LAP53011TTJ LAPG513IHHN004 LAP82NL001VRM LAP LAP53012BNJ LAPX509UAEJ356 TPC82ND0030RM LAPNXHT8EX002 LAPUX535LH2310R LAPG713ICHX010 LAPK3500PAL1042 LAPNXADUEX005 LAP3A8T0EA LAPX409FABV620 LAPMYD82ZEA LAPK3500PAL1257 LAPM3500QAL1165 LAP3A8Y5EA LAP3A8U0EA LAP LAPUX325EKG257W LAPUX325EKG395W LAPK3500PAKJ267 LAPG512LIHN279 LAPX413EAEK995 LAPM513UAL1297 LAP20C99EA LAPX515EABQ850T LAPX515JEJ1586T LAPUX425EKI356T LAPUX325EKG257T LAP81WE00R3RM LAP LAP82C7001LRM LAPK513EAL11139 LAP81WE00R4RM LAPM513UAL1301 LAPX515JAEJ034T LAP53011WQR LAPG712LUEV001 LAPNXHSLEX00C LAP1K5W6EA LAP20TA0024RI LAPM3500QCL1258 LAPGF6310SC LAP81W1010GRM LAPNXAB1EX00F LAP82C600GPRM LAPK3500PHKJ063 LAP82C7001KRM LAP82C7000QRM LAP4Z8Z1EA LAPNHQBCEX00F LAPFX506LHHN129 LAP9S714D LAP2T241EA LAP53012LVG LAP82N5001MRM TPC LAP82C7008GRM LAP LAP LAP81WB00Q7RM LAP53011GSL LAPFX506LIHN050 LAPK3500PHKJ062 LAPK513EABQ659 LAP53012BMY LAP82A300C1RM LAPS333EAEG004 LAP238P8EA LAP LAP LAP LAPM413IAEB370 LAP81WE00TARM LAPE510MABQ589 LAPX509MABR310T LAP LAP TPC3A9U6EA LAP LAPK3500PHL1189 LAPK3500PHKJ186 LAPUX363EHP521X LAPUX363EHP539X LAP3A9C3EA LAPNXA18EX00D LAPUM325UKG012T LAPUM325UKG013T TPC3A8W3EA LAPZ11B001ER LAPMQD3201 LAP81W00055PB LAPK3500PCL1171 LAP2L9X2EA LAP82H800BRRM TPC2T294EA TPC3A8S1EA LAP16Z90P4531 LAP81W4004ARM LAP82JQ00B7RM LAPNXHWCEX009 LAPX512JABQ661 TPC LAP2L8V1EA LAP3A8W4EA LAPMGNE3ZEA LAPUX435EA5021T LAPK513EAL12004 LAP16Z90P4500 LAP81YM00C8RM LAP27J56EA LAP LAPX515EABQ851 LAP3A9C2EA LAPFX506LIHN109 LAPX515EABQ1114 LAPGA401QK2064T LAP53012BGM LAP9HP72EA LAP197P4EA LAPUM425IAM036T LAPNXHXAEX007 LAP3A8Y6EA LAPMYDA2ZEA TPC3A8Q4EA LAP20SM003JRM LAP82EY009ARM LAPG513QYHF001 LAP82C600E2RM LAPX415EAEB531 LAPUX325EKG347T

12 12 TPC LAP14Z90P4463 LAP20YM0009RM LAP2X7X1EA LAP1K9Y5EA LAP81WE00XQRM LAPUX393EHK022R LAP81W00054PB LAP LAPC403NAFQ0093 LAP LAP17Z90P4623 LAP14B4MW408 LAP238V9EA LAP LAPK513EAL11138 LAPNHQ9HEX005 LAPFX706LIHX174 LAP1F8Z8UA LAP LAP322K8EA LAP20TA002GRI LAP LAP3A8S3EA LAP LAPNHQBSEX00A LAP81Y40145RM LAPM3500QCL1266 LAPFX506LHHN042 LAP3A8T6EA LAPZ11B00102 LAP LAPN7400PKM010R LAPK513EABN2249 LAPGA503QMHQ018 LAPFX706LIHX177 LAPNXHWEEX007 LAP27K51EA TPC322H3EA LAPNXAB1EX00E LAP82BH00ADRM LAP53011QSS LAP LAP LAPK513EAL11127 LAP81W100PVRM LAPUX425EKI468T LAPMGN73ZEA LAPMYD92ZEA LAPUM431DAAM007 LAP2L9V6EA LAP17Z90P4616 LAPM3500QAL1166 LAP82B5009GRM LAPG513IEHN005 LAP82EY00RURM LAP LAP81W1002SRM LAP LAPK3400PKM019T LAPMKGP3ROA LAPE410MAEK1284 LAP3A8Y1EA LAP LAPN7400PCKM128 LAPUX482EHY028R LAPA4DDR216XRO LAPG712LUH7021 LAPNHQ7PEX00B LAP3A8R9EA TPC3A8Q6EA LAP82A300BURM LAP9VZ24EA LAPZ124001SA LAPGA401QHZ080T LAP81WD00UERM LAPK513EAL11108 LAP LAP LAPNHQBREX00C LAPNHQB6EX001 LAP82KD0044RM LAPNXHS5EX003 LAP3A8T4EA LAP3A8Q8EA LAP3A8R1EA LAPK413FAEB859 LAP3A8S2EA LAP14Z75EA LAP LAPM513UAL1298 LAPK3500PCL1170 LAPNHQ7PEX005 LAPUX535LH2238R LAP2S989EA LAPX515EABQ136T LAPX515EABR029 LAPUX435EA5005T LAP203C3EA LAPMYDC2ZEA LAPZ11B0011X LAPGF6510UE LAP LAP LAP LAP LAPNXABDEX007 LAP81WF000NUS TPC LAP LAP LAPB9450BM0962T LAPUX435EA5046R LAP LAPMGNA3ZEA LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAPFX506LUHN122 LAPFX506LUHN138 LAPNHQ7PEX00A LAP TPC LAPK3400PKM013T LAPMK183ROA LAP1K1W6EA LAP3A9G4EA LAP3A8R2EA LAP16Z90P4562 LAP82CU004MRM LAP203B1EA LAP3A8T2EA LAP81YK00VPRM LAPFX506HCHN171 LAP LAPFA706IHH7039 LAPNHQ9HEX00S LAP3A9C4EA LAP238X4EA LAP81WE00NKUS LAP81WE00R2RM LAP2L9X5EA TPC3A8Q5EA LAP4Q6U6EA LAPUX425EKI469T LAPGV301QK5243T LAP4Z8Z0EA LAPMWTJ2ZEA LAP20S6000URI LAP2D292EA LAP2S927EA LAP LAP1L6V1EA LAP1K9U9EA LAP53010TUA LAPMQD32ZEA LAPMGN93ZEA LAP3A8X9EA LAP3E3U8EA LAP LAP82FG00LTRM LAP

13 13 LAPFA706IUHX391 LAPG712LVEV023 LAP82B50098RM LAPFX506LUHN011 LAP239A2EA LAP82KD0043RM LAP20VG006CRM LAP LAP81W1010HRM LAPNXA18EX008 LAPX712FABX1117 LAPMVVJ2ZEA LAPNHQ9HEX00C LAP LAPGA401QMK2231 LAPUX425KI501 LAP3A8R4EA LAP LAP LAPNXAB1EX00G LAP LAP8MH04EA LAP LAP9ME79EA TPC3A8R6EA LAP LAP LAP LAP LAP LAP82A1009NRM LAPTM420UEC004T TPC82HS00EJRM LAPGA401QMK2040 LAP82KC004ERM TPC3A9M6EA LAP3A9M7EA LAP3A8Q9EA LAP81YM00E6RM LAPGP76498XRO LAP LAP LAP LAP81YQ00L1RM LAP238Y6EA LAP LAP LAP81Y4006GRM LAPM3500QCL1268 LAP82EY007YRM LAP1K9W8EA LAP20VE0054RM LAP LAPX515MABR092 TPCSTQ00016 LAP LAP LAPUX325KG257T LAPNXHSEEX00T LAPGA401QHZ063T LAP LAP LAP27K02EA LAPFX506LUHN124 LAPNHQ8LEX002 LAP LAP82H9005ERM TPC3A8R7EA LAP20S00012RI LAP2T289EA TPC82HS00EMRM LAPGA401IHE129R LAPMWP42ZEA TPC LAP3A8R3EA LAPG512LIAL036 LAP LAPFX505DTHN482 LAP82B10031RM LAP2M0H1EA LAPM515DABQ888 LAPX515MABR037T LAP2D179EA LAP9VZ22EA LAPP2451EB2145R LAPZ11B001ZS LAPGA401QMHZ097 LAP82C4011NRM LAP81Y40144RM LAPUX325JAH050T LAP27J86EA LAP2X7X6EA LAPG533QSHQ122T LAPG512LIAL035 LAPG512LVHN246 LAPG533QSHQ122 LAP82EY007URM LAP20S6000SRI LAP2L9T2EA TPC322M7EA TPCSTV00016 LAP23J94EA LAPMKGR3ROA LAPUM425IAAM036 LAPUX363HP322R LAPZ T LAPS435EAKC048T LAP82A1009RRM LAPNXHSEEX002 LAPTHH00046 LAP3A8Z4EA LAP LAP81WE00T9RM LAP81W4002SRM LAPNXA2QEX001 LAP LAP20YM0008RM LAPGA503QMHQ058 LAPGX551QHF024T LAPNHQBHEX007 LAP1K9M1EA LAPG512LUAL041 LAPNHQ5BEX03Q LAPNHQ7YEX00B TPC2Y2R0EA TPC TPC82A2001TRM LAP203F6EA LAP27J62EA LAP27J63EA LAP8VT38EA LAPMKGT3ROA LAPU7410M172FBA LAP81YM0056RM LAPTHJ00046 LAPFX516PHN008T LAP LAP2D242EA LAP2E9J8EA LAP3A9A1EA LAP1K9M0EA LAP238W7EA LAP82B10032RM LAP2D296EA LAP2L9W3EA LAP53010UAJ LAPX509JAEJ030 LAPM509DAEJ347 LAPNXA6LEX00G TPC2Y2Q8EA LAPMK1E3ROA LAPMK1E3ZEA LAPUX325EKG264T LAPUX425EAKI458 LAPS435EAKC049T LAPGA401IHE092T LAP2M0G2EA LAPNXHQWEX00E LAP53010XTR LAPMWTK2ZEA LAPZ124000VP TPC LAP1ZO00024 LAP1K5W3EA LAPNXA2REX001

14 14 LAPGE6611UH411 LAPGX502LWHF062 LAPUX425EKI414T TPCVDV00018 LAPPUV00003 LAP5W LAPX515EABQ943T LAPAWM LAPG513QYHQ008 LAP1K9U2EA LAP81Y4013YRM LAP9716R LAPFA506IUAL005 LAPFX506LUHN036 LAPFX516PCHN004 LAPG512LUAL039 LAPG733QRHG077 LAPNHQ7QEX00B LAP1K9R5EA LAP1K9N6EA LAPNXABDEX008 LAPX512DABQ884T LAP LAPE LAPFPC04918BP LAPX515JABQ1488 LAP3A8T9EA LAP3A8Z6EA TPC3A9P8EA TPCPUV00035 TPCTP412FAEC595 LAP204F5EA LAP5AI00032 LAP5BT00009 LAP5EB00009 LAP5PB00009 LAP8VT57EA LAP LAP LAPUX325KG347T LAPUX425EKI458 LAPGV301QCK6017 LAP2L9K7EA LAP82FE008WRM LAPMVH22ZEA LAPMVVK2ZEA LAPMWP72ZEA LAPNXHSEEX00S LAPE410MAEB268T LAP1K9H6EA LAPS533EABN108 LAPGV301QK5027T LAPUX325JAEG037R LAPV4G00008 LAPGA401QHZ052T LAPGV301QK5151T LAP14Z94EA LAP2D241EA LAP2X7X5EA LAP LAP LAP LAPM513IABQ171 LAPS533EBQ022T LAPX515EABQ950T LAP3A8U1EA LAP LAP239N7EA LAP2X7V6EA LAP7520BTX LAPAWM LAPAWM LAPG733QSHG015 LAPGU603HMK8005 LAPUX582LH2017R LAPWM LAP10SER295XRO LAP1K5Y5EA LAP1K9J9EA LAP1K9P0EA LAP LAP LAPFA506QAZ001 LAPFA706IUH7045 LAPG512LIHN115 LAPK3500PCKJ127 LAPNHQ7JEX00N LAPNHQ9HEX004 LAP82EY007VRM LAPFX516PEHN001 LAP14Z93EA LAP2L9V3EA LAP81W100A1RM LAP81WB00MARM LAPM515DABQ230 LAPM515DABR355 LAPNXHVTEX00S LAPS533EABN117 LAP LAPNXA18EX006 LAPX515MABR468 LAP81N300MBRM LAPX515MABR037 LAPX515MABR092T LAP1K9S9EA TPC TPC TPC TPC LAP204H3EA LAP20N8000QRI LAP5BT00043 LAP LAPE5410M152FBA LAPGA401QK2232T LAPGV301QHK6034 LAPMK1A3ROA LAPMK1H3ROA LAPMKGQ3ROA LAPUX325EKG264 LAPUX425EAKI505 LAPGA401IHE094T LAPGA401QK2068T LAPGA401QMHZ025 LAPGA401QMHZ234 LAPGV301QK5197T LAP82FE008URM LAPX415MAEK187 LAP3A8W5EA LAP53011JKH LAP82FE009VRM LAPMGND3ROA LAPMRE82ROA LAPMVVM2ROA LAPMVVM2ZEA LAPMWP52ZEA LAPMWP82ZEA LAPUM425IAM034T TPC LAPUX325EAKG347 LAPZ125000WW LAPX515EBQ1114T LAP82A1009MRM LAP9TV36EA LAP81YM0053RM LAP82A2004FRM LAPUX435EA5022T LAPX403JABM005 LAP20T0003WRI LAP LAP TPCUX393EHK012T LAP2T296EA LAPUX363EEM045R LAP LAP3B0S5EA LAPV4C00029 LAPX403JABM023T LAPGV301QHK5010 TPCGV301QK6124T LAPUX325JEG074R LAPUX325JEG074T LAPUX392FAB002R LAPGX502LXHF027 LAP2G0Z2EA

15 15 LAPHNL00014 LAPHNN00025 TPC LAP175Z3EA LAP20TD001CRI LAP20U9004RRI LAP2Y2Q1EA LAP2Y2Q5EA LAP3E3Q8EA LAP LAP LAP LAP LAP5UI00009 LAP LAPX712EABX078 LAPZ0Y000CQE LAP1J6L9EA LAP3A8U3EA LAP LAP81W100PSRM LAP1K5Z3EA LAP1K9J1EA LAP8EE2130SH15G LAP9YR87EA LAPG512LVHN235 LAPG513QMHF120 LAPGA503QHQ021T LAPGL703GSE5011 LAPGU603HMK8004 LAPGX501GIEI006 LAPWM LAP LAP10SCSR802XRO LAP1K5Y4EA LAP1K9K3EA LAP2T396EA LAP LAP3B0G0EA LAP LAP6BK70EA LAP6BM72EA LAP LAP LAP7SA80EA LAP81T3001WRM LAP81UG000BRM LAP81UH002VRM LAP81Y4013XRM LAP82D4002GRM LAP82DS000SRM LAP82EY007XRM LAPFA506IVHN260 LAPFX506HMHN014 LAPFX516PMHN024 LAPFX516PMHN026 LAPFX706HMHX032 LAPG513QMHN014 LAPG513QMHN064 LAPG513QMHN064T LAPG531GTHN556 LAPG533QMHQ037 LAPG712LVH7002 LAPGF LAPGS658SF LAPGS659SF LAPGX550LHF066T LAPM15R44972 LAPNHQ5BEX036 LAP4KE41EA LAP LAP LAP80WK007URI LAP82EY007RRM LAP82EY007TRM LAP82GU000FRM LAP LAPFX505DTBQ121 LAPFX516PEHN005 LAPGF7510UE LAPNHQ3XEX004 LAPUX535LH2171R LAP1F3L3EA LAP1K9S3EA LAP1K9U5EA LAP1K9X6EA LAP2L9W7EA LAP LAP LAP53010XTN LAP81MV00N3RM LAP8PP70EA LAPA509JAEJ078T LAPA509JAEJ489T LAPM509DA-EJ071 LAPM712DABX196 LAPMPTR2ROA LAPVGY00008 LAPVGZ00029 LAPX515EABQ943 LAP197S2EA LAP1F3J5EA LAP322J7EA LAP LAP3A8S7EA LAP82C70061RM LAPM513UABQ232 LAPM515UABQ397 LAPNXA18EX00A LAPX515MAEJ490 LAP150B5EA LAP239A9EA LAP LAP LAP LAP LAP81UE006GRM LAP81X100A3RM LAPMJX00003 LAPSKW00009 LAPSTV00003 LAPTFZ00003 LAPUX363JEM149T LAPV6F00009 TPC322P4EA TPC3A8S0EA TPC TPCPUV00034 TPCVNX00033 LAPNXHU5EX002 TPCSKW00023 LAP10U44EA LAP1K5S2EA LAP1K5S9EA LAP1K5T6EA LAP20QD0039RI LAP20T0001ERI LAP3C246EA LAP LAP6XD54EA LAP LAP LAP LAP81YM00GDRM LAP82A10020RM LAP LAPMK193ZEA LAPMK1F3ROA LAPN090L740014E LAPUM425QKI011T LAPUM433IA5024T LAPUX425EKI501 LAPUX425KI467T LAPZ124000SZ LAPZ LAPZ127001AM LAPZ12A0006F TPC LAPK413EAEB545 LAPS333EAEG009 LAPS435EAKC046T LAP LAPG533QSHF009T LAPGV301QEK6008 LAPGA401QMHZ091

16 16 LAPGV301QCK6018 LAPFX516PRAZ024 LAPFX516PRHN002 LAPMPXQ2ROA LAPMPXQ2ZEA LAPMR9Q2ZEA LAP202Z7EA LAP LAP LAP81YH00D9RM LAP81YH00DARM LAPA10M853X LAPK413EAAM570 LAPMGN93ROA LAPMNYK2ZEA LAPMREA2ROA LAPMVFH2ZEA LAPMVFK2ZEA LAPMVFL2ZEA LAPMVH52ZEA LAPMVVJ2ROA LAPMVVL2ZEA LAPMWTL2ZEA LAPMXK32ZEA LAPMXK72ZEA LAPNXA2CEX003 LAPUX325EAH037R LAPX403JABM004T LAPZ11B0002Q LAPZ LAPE406NAEK026T LAPZ11C0019S LAPZ LAPZ124000Y8 LAP1K5W8EA LAP1K9W4EA LAPZ12A001ES LAPK413EAEB891 LAP3A8W2EA LAP82BH0063RM LAP81WE00T2RM TPC LAP2M0G0EA LAP82B500QURM LAPUX363EHP044R LAPNXHS5EX00U LAPNHQAVEX00D LAP LAPE LAPM415UAEK070 TPC LAP81RS002KRM LAPFX705DTH7150 LAP5MJ77EA LAPK413EAEB364 LAPGE7611UH496 LAPX512DAEJ171T LAP82D4002DRM LAPX413EAEB380 LAP LAP LAP81UJ008BRM LAP LAP LAP82D4002FRM LAPUX363EHP186R LAPS533EABN102 LAP LAPGA401QBM020 LAPUX425EKI467T LAP LAPUM433IQA5016 LAP LAPUX391UAEG006 LAPPUV00018 LAPUX481FBM033T LAPG512LVHN037 LAP10SDR805XRO LAPGA401IHE017 LAPUX325EEG038T LAPS532FABQ004T LAPUX535LKJ326T LAPUX481FHJ085R LAPGA401IVHE012 LAPUX331UNC4088 LAPUX325JAH073R LAPGL753VDGC042 LAPG512LWSAZ035 LAPUX391FAAH018R LAPGX550LHF088T LAP81TD0062RM LAP81X3003ARM LAPFUX00022 LAPFVH00030 LAPHMW00025 LAPHN LAPHNR00030 LAPLAPVNX00018 LAPMNY00003 LAPQFM00003 LAPUX362FEL122T LAPUX370AC4228R LAPUX461FE1040T LAPUX461FE1041R LAPUX560UQFZ042 LAPUX561DBO006R LAPUX562DA1045R LAPVAT00003 LAPVAT00018 LAPVDH00003 LAPVDV00003 LAPVNX00003 TPC13G70EA TPC13G71EA TPC81TC00C0RM LAP LAP LAP13G74EA LAP13G75EA LAP14Z73EA LAP14Z90EA LAP1K5S5EA LAP1K5W5EA LAP20N4002XRI LAP20Q7001JRI LAP20RD003KRI LAP20S60021RI LAP20S7S6HE00 LAP20SM009VRM LAP20TD001LRI LAP20U30017RI LAP20WM009RRI LAP2D235EA LAP2M0G7EA LAP2S841EA LAP2S921EA LAP2T304EA LAP2Y2Q6EA LAP2Y2R6EA LAP32M56EA LAP32M57EA LAP LAP LAP LAP LAP LAP3583I58256NO LAP3B0P3EA LAP3E779AV LAP4Q8P7EA LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP81AX00DVRI LAP82KU00QMRM LAP8VU31EA

17 17 LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP9HR11EA LAP9QF64EA LAPB1500BQ1275R LAPM3500QAL1167 LAPP2540FDM0248 LAPUX534FA8080R LAPUX550GEBN001 LAPUX563FA1047T LAPUX581GH2001R LAPUX581H2003R LAPX509JAEJ030R LAPZ0XZ00A7M LAPZ0Y0005QB LAPZ0Y0006M9 TPC82BJ006MRM LAP LAP LAP3A8Z9EA LAP3A9A0EA LAP LAP LAP LAP LAP82A3009KRM LAP82C500KJRM LAPFPC04924BP LAPNXAYCEX00H TPC LAPX543MAGQ506 LAP1K5Z5EA LAP1K5Z7EA LAP1K9Q1EA LAP1K9Q6EA LAP1K9Q9EA LAP1L0C4EA LAP1L0C5EA LAP1L0C6EA LAP1L0D2EA LAP1L6U8EA LAP81UJ0097RM LAP81YT00A1RM LAP81YU0027RM LAP82BC0055RM LAP8EE2130SH15P LAP9YR84EA LAP9YR85EA LAP9YR86EA LAPAWM LAPAWM LAPAWM LAPAWM LAPAWM LAPFX516PHN002T LAPFX516PMHN002 LAPFX516PMHN023 LAPFX706HMHX064 LAPG512LVHN221 LAPG512LWHN126 LAPG513QMHF120T LAPG513QMHQ069 LAPG513QRHF010T LAPG513QRHF012T LAPG533QRHF009 LAPG533QSHF007 LAPG533QSHF09T LAPG533QSHF123T LAPG712LVH7038 LAPG713QRHG022 LAPG713QYK4005 LAPG733QHG179T LAPG733QMHG001 LAPG733QSHG001T LAPG733QSHG019 LAPG733QSHG179T LAPG733QSK4002T LAPGT638RG LAPGU502LAZ192T LAPGU502LWAZ192 LAPGU502LWHN190 LAPGU603HK8004T LAPGU603HK8005T LAPGU603HK8024T LAPGU603HMK8024 LAPGU603HRK8004 LAPGU603HRK8005 LAPGX502LHF047T LAPGX551QHF014T LAPGX703HK4019T LAPGX703HKF018T LAPKC8EE5130SP LAPKC8EE6150SH LAPNHQBHEX00A LAPNHQBREX007 LAPNHQBREX00A LAPUX582LH2002R LAPWM LAPXC8EE1130SH LAPXC8EE2430SH LAPYC8EE2450SH LAPYC9EE5760SP LAP LAP LAP LAP10SCXR625XRO LAP10SFR279XRO LAP1GM81EA LAP1K1W5EA LAP1K5Z0EA LAP1K6A6EA LAP1K6A7EA LAP1K6B4EA LAP1K6B6EA LAP1K9H5EA LAP1K9H8EA LAP1K9J8EA LAP1K9K5EA LAP1K9K6EA LAP1K9K7EA LAP1K9L0EA LAP1K9L4EA LAP1K9L8EA LAP1K9M2EA LAP1K9M3EA LAP1K9P4EA LAP1K9P6EA LAP1K9P8EA LAP1K9R3EA LAP1K9R8EA LAP1K9S2EA LAP1K9S4EA LAP1K9S5EA LAP1K9S7EA LAP1K9T4EA LAP1L0B5EA LAP1L0B6EA LAP1L0B9EA LAP1L0D8EA LAP LAP2S943EA LAP2T249EA LAP2T252EA LAP2T265EA LAP2T278EA LAP2T354EA LAP2T362EA LAP2T368EA LAP2T382EA LAP2T389EA LAP2T390EA LAP2T406EA LAP2T414EA LAP2T419EA LAP2T431EA LAP2T435EA LAP2T439EA LAP2T441EA LAP2T447EA LAP2T451EA LAP2T456EA

Regulament cu privire la derularea Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punc

Regulament cu privire la derularea Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punc Regulament cu privire la derularea Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic (denumit in continuare Programul

Mai mult

Conditiile de desfasurare a Campaniei "Oferta TEILOR desfasurata in perioada ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta TEILOR (d

Conditiile de desfasurare a Campaniei Oferta TEILOR desfasurata in perioada ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta TEILOR (d Conditiile de desfasurare a Campaniei "Oferta TEILOR desfasurata in perioada 19.04.2019 31.12.2019 1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta TEILOR (denumită în continuare Campania ) este organizată de

Mai mult

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE Balance Trainer by Shop Libertatea Data concursului: 22 aprilie 22 mai 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚION

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE Balance Trainer by Shop Libertatea Data concursului: 22 aprilie 22 mai 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚION REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE Balance Trainer by Shop Libertatea Data concursului: 22 aprilie 22 mai 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoțională Balance Trainer by Shop Libertatea

Mai mult

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE The STR8 Quiz Data concursului: 3 iunie 1 iulie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoționa

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE The STR8 Quiz Data concursului: 3 iunie 1 iulie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoționa REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE The STR8 Quiz Data concursului: 3 iunie 1 iulie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Campania promoțională The STR8 Quiz este organizată de RINGIER SPORTAL

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CONCURS PETRECERE CU RACI august 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentului concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CONCURS PETRECERE CU RACI august 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentului concurs REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CONCURS PETRECERE CU RACI 01 11 august 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentului concurs (denumit în continuare Campanie Promoționala ) este

Mai mult

MINISTERUL MEDIULUI ORDIN nr. / pentru modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice

MINISTERUL MEDIULUI ORDIN nr. / pentru modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice MINISTERUL MEDIULUI ORDIN nr. / pentru modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din

Mai mult

Regulament campanie Aboneaza-te la newsletterul Dedeman Campania Aboneaza-te la newsletter-ul Dedeman este organizata de DEDEMAN SRL cu sediul in muni

Regulament campanie Aboneaza-te la newsletterul Dedeman Campania Aboneaza-te la newsletter-ul Dedeman este organizata de DEDEMAN SRL cu sediul in muni Regulament campanie Aboneaza-te la newsletterul Dedeman Campania Aboneaza-te la newsletter-ul Dedeman este organizata de DEDEMAN SRL cu sediul in municipiul Bacau, str. Alexei Tolstoi, nr. 8, judetul Bacău,

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE TOMBOLA IKEA FAMILY SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentei loterii publ

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE TOMBOLA IKEA FAMILY SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentei loterii publ REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE TOMBOLA IKEA FAMILY 29.06.2015 09.08.2015 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentei loterii publicitare (denumită în continuare Campanie Promoționala

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% ext

REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% ext REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama

Mai mult

Regulament

Regulament Conditiile de desfasurare a Campaniei "Oferta parteneri card de credit Desfasurata in perioada 11.07.2019 31.12.2019 1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Oferta parteneri card de credit (denumită în continuare

Mai mult

Politica de confidențialitate site web Versiune din: Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile pre

Politica de confidențialitate site web Versiune din: Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile pre Politica de confidențialitate site web Versiune din: 25.05.2018 Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate pentru tine se extind sau se modifică, sau atunci

Mai mult

Regulamentul oficial al campaniei promotionale “Gaseste cadourile pierdute – Unica

Regulamentul oficial al campaniei promotionale “Gaseste cadourile pierdute – Unica Regulamentul oficial al campaniei promoţionale ELLE NEW MEDIA AWARDS 2019 Perioada campaniei: 13 mai 2019 2 iunie 2019 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE Campania promoţională ELLE NEW MEDIA

Mai mult

Regulamentul Concursului ELLE DECORATION DESIGN AWARDS 2019 Art. 1. Organizatorii Organizatorul Concursului de design ELLE DECORATION ROMANIAN DESIGN

Regulamentul Concursului ELLE DECORATION DESIGN AWARDS 2019 Art. 1. Organizatorii Organizatorul Concursului de design ELLE DECORATION ROMANIAN DESIGN Regulamentul Concursului ELLE DECORATION DESIGN AWARDS 2019 Art. 1. Organizatorii Organizatorul Concursului de design ELLE DECORATION ROMANIAN DESIGN AWARDS 2019 denumit în cele ce urmează Concursul este:

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Christian Tour implineste 21 de ani. De ziua noastra, iti dam o vacanta! Perioada Campaniei: 17 august

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Christian Tour implineste 21 de ani. De ziua noastra, iti dam o vacanta! Perioada Campaniei: 17 august REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Christian Tour implineste 21 de ani. De ziua noastra, iti dam o vacanta! Perioada Campaniei: 17 august 2018 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE VANZARI PENTRU ASIGURAREA DE CALATORIE EUROLIFE Art. 1. ORGANIZATORUL (1) Organizatorii Campaniei sunt: Eurolife ERB Asigurari Generale S.A., cu sediul in Bucuresti,

Mai mult

REGULAMENTUL CONCURSULUI,,LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Concursul LIGA CELOR MAI BU

REGULAMENTUL CONCURSULUI,,LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Concursul LIGA CELOR MAI BU REGULAMENTUL CONCURSULUI,,LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Concursul LIGA CELOR MAI BUNI ANGAJATORI (denumit în continuare Concursul ) este

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CITY PARK MALL OF CONSTANTA CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 Art. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI 1.1. Co

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CITY PARK MALL OF CONSTANTA CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 Art. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI 1.1. Co REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CITY PARK MALL OF CONSTANTA CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 Art. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI 1.1. Concursul CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 (denumit in continuare

Mai mult

REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE AFI te recompenseaza (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRU

REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE AFI te recompenseaza (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRU REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE AFI te recompenseaza (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRUL COMERCIAL AFI COTROCENI Art. 1. Organizator Societatea

Mai mult

SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA

SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA PROCEDURA PRIVIND MODIFICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PREAMBUL/DEFINIȚII ALISAN PLAST SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Sat Furduesti, Com. Ratesti, nr. 236, jud. Arges, înregistrată

Mai mult

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH 60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch 15 ianuarie mai Organizato

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH 60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch 15 ianuarie mai Organizato REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH 60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch 15 ianuarie 2017 31 mai 2017 1. Organizatorul campaniei: Campania promoţională 60 zile Money

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI Marea Distraceala DIN CENTRUL COMERCIAL COLOSSEUM RETAIL PARK ART.1. Organizator Organizatorul Campaniei Marea Distraceala(denu

REGULAMENTUL CAMPANIEI Marea Distraceala DIN CENTRUL COMERCIAL COLOSSEUM RETAIL PARK ART.1. Organizator Organizatorul Campaniei Marea Distraceala(denu REGULAMENTUL CAMPANIEI Marea Distraceala DIN CENTRUL COMERCIAL COLOSSEUM RETAIL PARK ART.1. Organizator Organizatorul Campaniei Marea Distraceala(denumita in continuare Campania ) este S.C. NYX CROSS GRAFIX

Mai mult

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident Regulamentul campaniei Provident Online Articolul 1 Organizatorul campaniei (1) Campania Provident Online (denumită în continuare Campania ) este organizată şi desfăşurată de către Provident Financial

Mai mult

Notificare privind Confidențialitatea InfoCert S.p.A., având sediul social situat în Piazza Sallustio 9, Roma (Italia) ( InfoCert sau Operator

Notificare privind Confidențialitatea InfoCert S.p.A., având sediul social situat în Piazza Sallustio 9, Roma (Italia) ( InfoCert sau Operator Notificare privind Confidențialitatea InfoCert S.p.A., având sediul social situat în Piazza Sallustio 9, 00187 - Roma (Italia) ( InfoCert sau Operatorul ), pune la dispoziție prezenta notificare privind

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI MYBRD NET & MOBILE

REGULAMENTUL CAMPANIEI MYBRD NET & MOBILE REGULAMENTUL CAMPANIEI Câştigă invitaţii la TechFest cu BRD {code} 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI Campania Câştigă invitaţii la TechFest cu BRD {code} (denumită în continuare Campania ) este organizată de

Mai mult

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Actualizat in: Mai 2018 I. CINE SUNTEM SI CARE ESTE OBIECTUL ACESTEI POLITICI? J ADOR

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Actualizat in: Mai 2018 I. CINE SUNTEM SI CARE ESTE OBIECTUL ACESTEI POLITICI? J ADOR INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Actualizat in: Mai 2018 I. CINE SUNTEM SI CARE ESTE OBIECTUL ACESTEI POLITICI? J ADORE GRAND BALLROOM, este denumirea comerciala a ALFA

Mai mult

Microsoft Word - Regulament Promo SW 1HI ALTEX.doc

Microsoft Word - Regulament Promo SW 1HI ALTEX.doc Regulamentul Oficial al Campaniei Trezeste-ti apetitul pentru frumusete 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Organizatorul Campaniei Promotionale Trezeste-ti apetitul pentru frumusete

Mai mult

Regulament

Regulament REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI PE FACEBOOK Mester la Volan Perioada concursului: 12.12.2018 14.01.2019 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizator al Concursului Meșter la Volan este MOL România

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii

Mai mult

Politica-de-protectie-a-datelor-uprizers

Politica-de-protectie-a-datelor-uprizers POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL Societatea Edia Pro Crementum SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Lunetei, nr. 15, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului

Mai mult

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident

Telefon: + (40) Fax: + (40) Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, , România Regulamentul campaniei Provident Regulamentul campaniei Provident Online Articolul 1 Organizatorul campaniei (1) Campania Provident Online (denumită în continuare Campania ) este organizată şi desfăşurată de către Provident Financial

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulam REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Cu ING Home Bank poti castiga un Samsung S9 Perioada campaniei: 25 martie-25 mai 2019 Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii

Mai mult

ALPHA LEASING INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracte

ALPHA LEASING INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracte INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta

Mai mult

Microsoft Word - Regulament sume noi in cont extindere doc

Microsoft Word - Regulament sume noi in cont extindere doc REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Dobanzi promotionale pentru sume noi in lei SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Campania Dobanzi promotionale pentru sume noi

Mai mult

Regulamentul oficial al Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! ART.1: PERIOADA ȘI ARIA DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI Organizatorul Campaniei ȘȘȘ

Regulamentul oficial al Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! ART.1: PERIOADA ȘI ARIA DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI Organizatorul Campaniei ȘȘȘ Regulamentul oficial al Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! ART.1: PERIOADA ȘI ARIA DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI Organizatorul Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! (denumită în continuare

Mai mult

REGULAMENTUL APLICAȚIEI CONCURS Descoperă noua anvelopă MICHELIN CrossClimate! organizată de S.C. MICHELIN ROMANIA S.A. perioada: 13 Octombrie

REGULAMENTUL APLICAȚIEI CONCURS Descoperă noua anvelopă MICHELIN CrossClimate! organizată de S.C. MICHELIN ROMANIA S.A. perioada: 13 Octombrie REGULAMENTUL APLICAȚIEI CONCURS Descoperă noua anvelopă MICHELIN CrossClimate! organizată de S.C. MICHELIN ROMANIA S.A. perioada: 13 Octombrie 2015 26 Octombrie 2015 Art. 1 Organizatorul Organizatorul

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE MOBILIER PENTRU EXTERIOR 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul campaniei promotionale este IKEA Romania S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti

Mai mult

INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR DE ASISTENTA SOCIALA In conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlam

INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR DE ASISTENTA SOCIALA In conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlam INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR DE ASISTENTA SOCIALA In conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene

Mai mult

Microsoft Word - informare_protectie_date_clienti

Microsoft Word - informare_protectie_date_clienti Informare referitoare la protecția datelor Prelucrarea datelor Clienților Traducere din limba engleză Ne angajăm să vă protejăm datele cu caracter personal și să respectăm legile aplicabile privind protecția

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE BEDROOM CE SA VA DESFASURA IN PERIOADA SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul cam

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE BEDROOM CE SA VA DESFASURA IN PERIOADA SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul cam REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE BEDROOM CE SA VA DESFASURA IN PERIOADA 28.09.2012 11.11.2012 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul campaniei promotionale este SC IKEA Romania SRL, cu sediul

Mai mult

REGULAMENT 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizatorul concursului Trick or Treat este BITDEFENDER SRL cu sediul in Bucuresti sector 6, Bulevardul Prec

REGULAMENT 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizatorul concursului Trick or Treat este BITDEFENDER SRL cu sediul in Bucuresti sector 6, Bulevardul Prec REGULAMENT 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Organizatorul concursului Trick or Treat este BITDEFENDER SRL cu sediul in Bucuresti sector 6, Bulevardul Preciziei, nr. 24, West Gate Cladirea H2, parter, inregistrata

Mai mult

POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE Hyundai Auto Romania va ureaza bun venit pe pagina web si va multumeste pentru interesul manifestat fata

POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE Hyundai Auto Romania va ureaza bun venit pe pagina web si va multumeste pentru interesul manifestat fata POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE va ureaza bun venit pe pagina web si va multumeste pentru interesul manifestat fata de companie, produsele si serviciile sale. Acordam atentie sporita protejarii

Mai mult

Regulamentul oficial al campaniei PIAȚA ÎN CULORI desfășurată în complexul comercial Piața Obor București, în perioada 1 aprilie 28 aprilie SECȚ

Regulamentul oficial al campaniei PIAȚA ÎN CULORI desfășurată în complexul comercial Piața Obor București, în perioada 1 aprilie 28 aprilie SECȚ Regulamentul oficial al campaniei PIAȚA ÎN CULORI desfășurată în complexul comercial Piața Obor București, în perioada 1 aprilie 28 aprilie 2019. SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei

Mai mult

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Bacău Str. Mărăşeşti nr. 13, Bacău, cod T telefon/fax: , telefon: re

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Bacău Str. Mărăşeşti nr. 13, Bacău, cod T telefon/fax: , telefon: re Nr din 2019 INFORMARE cu privire la aplicarea, la nivelul CASBC, a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter

Mai mult

CONCURS Mos Craciun vine in Orasul Cavit Organizat de S.C. BIOFARM S.A (perioada 01 decembrie decembrie 2014) ART. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAM

CONCURS Mos Craciun vine in Orasul Cavit Organizat de S.C. BIOFARM S.A (perioada 01 decembrie decembrie 2014) ART. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAM CONCURS Mos Craciun vine in Orasul Cavit Organizat de S.C. BIOFARM S.A (perioada 01 decembrie 2014 14 decembrie 2014) ART. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 1.1. Organizatorul concursului

Mai mult

Constanta, Bd. Mamaia nr. 85;tel NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Conform R

Constanta, Bd. Mamaia nr. 85;tel NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Conform R NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016, Spitalul Euromaterna Constanța are obligația

Mai mult

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Subsemnatul/ Subsemnata, domiciliat/ă în, telefon născut/ă la data de în l

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Subsemnatul/ Subsemnata, domiciliat/ă în, telefon născut/ă la data de în l DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Subsemnatul/ Subsemnata, domiciliat/ă în, telefon născut/ă la data de în localitatea, buletin de identitate seria nr, emis la

Mai mult

Avocatoo KIT GDPR

Avocatoo KIT GDPR Politică GENERALĂ privind protecția datelor cu caracter personal 1. Prezentare generală 1.1. Introducere A societății CARPATHIAN SPRINGS SA ( Societatea ) CARPATHIAN SPRINGS SA prelucrează date cu caracter

Mai mult

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CHILL FM valabilă la data de Website-ul și aplicația Chill FM (denumite în continuare în mod c

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CHILL FM valabilă la data de Website-ul   și aplicația Chill FM (denumite în continuare în mod c POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CHILL FM valabilă la data de 10.07.2019 Website-ul www.chillfm.ro și aplicația Chill FM (denumite în continuare în mod colectiv Chill FM ) sunt operate de către RCS & RDS

Mai mult

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE al Campaniei Donează cu Pago - prima ediție - 1.Organizatorul, regulamentul şi durata campaniei 1.1.Organizator Organizator

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE al Campaniei Donează cu Pago - prima ediție - 1.Organizatorul, regulamentul şi durata campaniei 1.1.Organizator Organizator REGULAMENT DE DESFĂŞURARE al Campaniei Donează cu Pago - prima ediție - 1.Organizatorul, regulamentul şi durata campaniei 1.1.Organizator Organizator al campaniei Donează cu Pago (în continuare Campania)

Mai mult

REGULAMENT CONCURS Concurs Canon Cashback - ClubulFoto.com Perioada desfăşurării Concursului: 31 mai - 9 iunie 2017 Articolul 1. Organizatorul Concurs

REGULAMENT CONCURS Concurs Canon Cashback - ClubulFoto.com Perioada desfăşurării Concursului: 31 mai - 9 iunie 2017 Articolul 1. Organizatorul Concurs REGULAMENT CONCURS Concurs Canon Cashback - ClubulFoto.com Perioada desfăşurării Concursului: 31 mai - 9 iunie 2017 Articolul 1. Organizatorul Concursului Art. 1.1. Concursul Canon Cashback - ClubulFoto.com

Mai mult

Microsoft Word - Termeni si conditii - campanie_Campanie_Fix-Mobil docx

Microsoft Word - Termeni si conditii - campanie_Campanie_Fix-Mobil docx REGULAMENT OFICIAL AL PROMOŢIEI Campanie Fix-Mobil 2019 Art. 1. Organizatorul Promoției 1.1. Organizatorul promoţiei Campanie Iarna 2019 (numită în continuare Promoţia ) este: Departamentul DIGITAL ROMANIA

Mai mult

REGULAMENT CONCURS PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI ÎN MIȘCARE! organizat de NETAGRO S.R.L. (perioada 20 martie iunie 2019) Art.1 Organizatorul 1.1 O

REGULAMENT CONCURS PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI ÎN MIȘCARE! organizat de NETAGRO S.R.L. (perioada 20 martie iunie 2019) Art.1 Organizatorul 1.1 O REGULAMENT CONCURS PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI ÎN MIȘCARE! organizat de NETAGRO S.R.L. (perioada 20 martie 2019 30 iunie 2019) Art.1 Organizatorul 1.1 Organizatorul concursului PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI

Mai mult

Regulament Club Tuborg Primavara 2019

Regulament Club Tuborg Primavara 2019 ART.1. ORGANIZATORUL PROMOŢIEI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI Club Tuborg Primăvară 2019 1.1. Organizatorul Promoţiei Club Tuborg Primăvară 2019, denumită în cele ce urmează Promoţia, este compania

Mai mult

Addresseex

Addresseex Notă de informare privind confidențialitatea și protecția datelor personale ale candidaților 1. Introducere Prezenta notă de informare ( Nota de Informare ) prezintă anumite informații privind modalitatea

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI O rată zero la achiziţia Pachetului E.ON Life cu centrala Vaillant si termostat TADO, ORGANIZATORUL PROMOŢIE

REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI O rată zero la achiziţia Pachetului E.ON Life cu centrala Vaillant si termostat TADO, ORGANIZATORUL PROMOŢIE REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI O rată zero la achiziţia Pachetului E.ON Life cu centrala Vaillant si termostat TADO, 2019 1. ORGANIZATORUL PROMOŢIEI 1.1 Promoţia O rată zero la achiziţia Pachetului

Mai mult

REGULAMENTUL PROMOTIEI Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat! desfasurata in perioada 1 ianuarie 31 martie OR

REGULAMENTUL PROMOTIEI Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat! desfasurata in perioada 1 ianuarie 31 martie OR REGULAMENTUL PROMOTIEI Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat! desfasurata in perioada 1 ianuarie 31 martie 2018 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI Promotia Plătește-ți taxele și

Mai mult

Regulament Card Bonus Capitolul 1. PREAMBUL Acest program de fidelizare a clienţilor este organizat si desfasurat de SC AMBIENT SA, cu sediul în local

Regulament Card Bonus Capitolul 1. PREAMBUL Acest program de fidelizare a clienţilor este organizat si desfasurat de SC AMBIENT SA, cu sediul în local Regulament Card Bonus Capitolul 1. PREAMBUL Acest program de fidelizare a clienţilor este organizat si desfasurat de SC AMBIENT SA, cu sediul în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, str Turda nr 15, inregistrata

Mai mult

Către,

Către, Către, Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar Subsemnata (ul) (nume, prenume) cu domiciliul în str. nr. judet / Sector având CNP adresă e-mail telefon nr. bloc scara etaj apt.

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Combo Săptămânile florilor SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul i promoționale este IKEA Romania S.A., cu sediul social in București, Sos. București Ploiești Nr. 42A,

Mai mult

Microsoft Word - model-cerere-eliberare-adeverinte

Microsoft Word - model-cerere-eliberare-adeverinte CERERE DE ELIBERARE ADEVERINȚĂ/ACTE ORIGINALE CĂTRE Subsemnatul/a Cu datele de identificare din: 1. Carte/Buletin de identitate: Seria:, Nr.:, CNP: Data nașterii: Anul, Luna, Ziua Locul nașterii: Localitate:,

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE EUROIZOLIR 15 iulie 2009 30 noiembrie 2009 Art. 1. Organizatorul Organizatorul promoţiei EUROIZOLIR este S.C. Rompetrol Petrochemicals S.R.L avand sediul social in Drumul

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE EUROPROVOCAREA U21 CAPITOLUL 1 - DENUMIREA ORGANIZATORULUI 1.1 BET ZONE S.R.L., persoană juridică română, cu sediu

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE EUROPROVOCAREA U21 CAPITOLUL 1 - DENUMIREA ORGANIZATORULUI 1.1 BET ZONE S.R.L., persoană juridică română, cu sediu REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE EUROPROVOCAREA U21 CAPITOLUL 1 - DENUMIREA ORGANIZATORULUI 1.1 BET ZONE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, sectorul 3, Cladirea TN Offices

Mai mult

Regulament colectare leaduri BF 2018 (2) 3

Regulament colectare leaduri BF 2018 (2) 3 REGULAMENTUL CAMPANIEI Colectare adrese de email din cadrul campaniei Black Friday 2018 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI 1.1. Loteria publicitara ( Campania ) este organizată de Orange Romania

Mai mult

Regulamentul Campaniei ACTIVEZI ȘI CÂȘTIGI! pentru promovarea activării Cardului de loialitate CLUB LUKOIL I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 1.1 Organizatoru

Regulamentul Campaniei ACTIVEZI ȘI CÂȘTIGI! pentru promovarea activării Cardului de loialitate CLUB LUKOIL I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 1.1 Organizatoru Regulamentul Campaniei ACTIVEZI ȘI CÂȘTIGI! pentru promovarea activării Cardului de loialitate CLUB LUKOIL I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 1.1 Organizatorul campaniei promoționale Activezi și Câștigi! ( Campania

Mai mult

Microsoft Word - Cerere de credit - Credit punte - finantarea capitalului de lucru - bunastare porcine - an II angajament.doc

Microsoft Word - Cerere de credit - Credit punte - finantarea capitalului de lucru - bunastare porcine - an II angajament.doc Inregistrare CEC BANK S.A. Nr../ CERERE DE CREDIT Catre: CEC BANK S.A. Unitatea teritoriala In conformitate cu Adeverinta inregistrare beneficiar emisa de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Mai mult

S-a cerut autentificarea prezentului înscris: timbru sec REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Explorează o lume plină de adrenalină la Digi 4K! (Concur

S-a cerut autentificarea prezentului înscris: timbru sec REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Explorează o lume plină de adrenalină la Digi 4K! (Concur S-a cerut autentificarea prezentului înscris: timbru sec REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Explorează o lume plină de adrenalină la Digi 4K! (Concursul) 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Explorează o lume

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI emag te trimite la Paris Art. 1. ORGANIZATORUL Si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Organizatorul campaniei emag te

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI emag te trimite la Paris Art. 1. ORGANIZATORUL Si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Organizatorul campaniei emag te REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI emag te trimite la Paris Art. 1. ORGANIZATORUL Si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Organizatorul campaniei emag te trimite la Paris (denumita in continuare "Campania")

Mai mult

Solicitam autentificarea prezentului inscris

Solicitam autentificarea prezentului inscris Regulamentul Campaniei BETTER SHOPPING, BETTER LIFE SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 1.1 Organizator al Campaniei BETTER SHOPPING, BETTER LIFE este S.C. TRIPONT INVEST S.R.L. cu sediul in Bucuresti,

Mai mult

S-a cerut autentificarea prezentului inscris:

S-a cerut autentificarea prezentului inscris: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI TANĂNANA Sound Like a Rockstar 2017 Perioada campaniei: 5 20 August 2017 SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE (1) VIDEOMARKET SRL, cu sediul in Bucuresti,

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI

REGULAMENTUL CAMPANIEI REGULAMENTUL CAMPANIEI TeleDor DESFAȘURATA IN PERIOADA 13.05.2017-21.05.2017 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 1.1. Prezenta campanie (denumita in continuare Campania ) este organizata de GEOMETRY GLOBAL ROMANIA

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI Brad si Vin de la ProFM Art.1 - Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este So

REGULAMENTUL CAMPANIEI Brad si Vin de la ProFM Art.1 - Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este So REGULAMENTUL CAMPANIEI Brad si Vin de la ProFM Art.1 - Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este Societatea PRO TV S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul

Mai mult

Solicitam autentificarea prezentului inscris

Solicitam autentificarea prezentului inscris SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI Regulamentul Campaniei BACK TO NEW COLLECTIONS 1.1 Organizator al Campaniei Back to new collections este S.C. TRIPONT INVEST S.R.L. cu sediul in Bucuresti, sector 1,

Mai mult

Act Aditional Nr. 1 la Regulamentul Campaniei Începe vara Coca-Cola! S.C. Coca-Cola HBC Romania S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul"), socie

Act Aditional Nr. 1 la Regulamentul Campaniei Începe vara Coca-Cola! S.C. Coca-Cola HBC Romania S.R.L. (denumita in continuare Organizatorul), socie Act Aditional Nr. 1 la Regulamentul Campaniei Începe vara Coca-Cola! S.C. Coca-Cola HBC Romania S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul"), societate comerciala din Romania, cu sediul social in Voluntari,

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE Tombola Nuntă 2019 la Pleiada organizată de către MCM BOUTIQUE RESORT SRL Art. 1 Organizatorul Organizatorul campan

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE Tombola Nuntă 2019 la Pleiada organizată de către MCM BOUTIQUE RESORT SRL Art. 1 Organizatorul Organizatorul campan REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE Tombola Nuntă 2019 la Pleiada organizată de către MCM BOUTIQUE RESORT SRL Art. 1 Organizatorul Organizatorul campaniei publicitare Tombola Nuntă 2019 la Pleiada ( Campania

Mai mult

INFORMAREA PERSOANEI VIZATE potrivit Regulamentului european general privind protecția datelor (GDPR) 1. CATEGORII DE DATE. SCOP. TEMEI. Colaboratori

INFORMAREA PERSOANEI VIZATE potrivit Regulamentului european general privind protecția datelor (GDPR) 1. CATEGORII DE DATE. SCOP. TEMEI. Colaboratori INFORMAREA PERSOANEI VIZATE potrivit Regulamentului european general privind protecția datelor (GDPR) 1. CATEGORII DE DATE. SCOP. TEMEI. Colaboratori actuali sau potențiali ai ULBS Putem prelucra date

Mai mult

Microsoft Word - Modelul de contract adaptat 1.doc

Microsoft Word - Modelul de contract adaptat 1.doc CONTRACT - MODEL - nr. / servicii de de introducere date istorice în SIMPOP 1. Autoritatea contractantă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - prin Direcţia Generală Pescuit Autoritate de Management

Mai mult

INFO GENERALE (pe scurt) pentru PROGRAM Achizitie Autovehicul Electric hibrid si Autovehicul pur electric prin programul RABLA PLUS 2019 Informatiile

INFO GENERALE (pe scurt) pentru PROGRAM Achizitie Autovehicul Electric hibrid si Autovehicul pur electric prin programul RABLA PLUS 2019 Informatiile INFO GENERALE (pe scurt) pentru PROGRAM Achizitie Autovehicul Electric hibrid si Autovehicul pur electric prin programul RABLA PLUS 2019 Informatiile de mai jos reprezinta o sinteza a informatiilor din

Mai mult

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI REGULAMENTUL CONCURSULUI Te pui cu blondele? Din data de 14 ianuarie 2015 Organizatorul concursului este S.C. ANTENA TV G

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI REGULAMENTUL CONCURSULUI Te pui cu blondele? Din data de 14 ianuarie 2015 Organizatorul concursului este S.C. ANTENA TV G I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI REGULAMENTUL CONCURSULUI Te pui cu blondele? Din data de 14 ianuarie 2015 Organizatorul concursului este S.C. ANTENA TV GROUP S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Garlei, Nr.

Mai mult

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, judeţul Botoşani Telefon 0231/513100, 0331/401541, Fax , poli

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, judeţul Botoşani Telefon 0231/513100, 0331/401541, Fax ,  poli POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, judeţul Botoşani Telefon 0231/513100, 0331/401541, Fax 0231527022, e-mail politialocalabt@yahoo.com INFORMARE MONITORIZARE VIDEO

Mai mult

bergner-final[6]

bergner-final[6] Regulamentul loteriei publicitare BERGNER EUROPE Cumperi Infinity Chefs și câștigi Organizatorul Organizatorul loteriei publicitare Cumperi Infinity Chefs și câștigi este Bergner Europe SL, cu sediul în

Mai mult

Curs de Utilizare

Curs de Utilizare Bucuresti, Hotel IBIS *** (Gara de Nord) 17 APRILIE 2019 Curs de Utilizare SEAP Noua platforma SICAP! OFERTANTI www.e-licitatie.ro CURS de Utilizare E-licitatie.ro Noua platforma SICAP! OPERATORI ECONOMICI

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE VARA ASTA ESTE ZU SECTIUNEA 1 ORGANIZATOR/CONDITII GENERALE Organizatorul campaniei publicitare VARA AST

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE VARA ASTA ESTE ZU SECTIUNEA 1 ORGANIZATOR/CONDITII GENERALE Organizatorul campaniei publicitare VARA AST REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE VARA ASTA ESTE ZU SECTIUNEA 1 ORGANIZATOR/CONDITII GENERALE Organizatorul campaniei publicitare VARA ASTA ESTE ZU este GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L., cu

Mai mult

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL I. CINE SUNTEM NOI si CUM NE PUTETI CONTACTA? Societatea CASA AUTO SRL, cu sediul s

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL I. CINE SUNTEM NOI si CUM NE PUTETI CONTACTA? Societatea CASA AUTO SRL, cu sediul s NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL I. CINE SUNTEM NOI si CUM NE PUTETI CONTACTA? Societatea CASA AUTO SRL, cu sediul social in mun. Iaşi, Sos Pacurari nr.177, jud. Iasi,

Mai mult

Politica generală de prelucrare a datelor candidaților Scopul politicii Această politică explică modul în care Evotracking SRL colectează, foloseşte,

Politica generală de prelucrare a datelor candidaților Scopul politicii Această politică explică modul în care Evotracking SRL colectează, foloseşte, Politica generală de prelucrare a datelor candidaților Scopul politicii Această politică explică modul în care Evotracking SRL colectează, foloseşte, păstrează şi protejează datele personale ale candidaţilor

Mai mult

Microsoft Word - Regulament-campanie-vara_v2_siteFB.docx

Microsoft Word - Regulament-campanie-vara_v2_siteFB.docx REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE Vara ca stil de viata (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRUL COMERCIAL AFI COTROCENI Art. 1. Organizator Societatea

Mai mult

Regulamentul campaniei

Regulamentul  campaniei Regulamentul campaniei Castiga un bax de vin de la Alarma ProFM Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei Organizatorul campaniei promotionale este PRO TV SA cu sediul in Bucuresti, B-dul

Mai mult

Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale Electrolux. Pentru alegeri inspirate! 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Organizator

Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale Electrolux. Pentru alegeri inspirate! 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Organizator Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale Electrolux. Pentru alegeri inspirate! 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Organizatorul Campaniei Promotionale Electrolux. Pentru alegeri

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI REGULAMENTUL CAMPANIEI Cu Enel ai o primire călduroasă acasă! Perioada campaniei: 18 martie 18 aprilie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI Campania Cu Enel ai o primire călduroasă acasă!, (numită

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE MAPED PREMIAZA COPIII DESTEPTI SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 1.1. Organizatorul campaniei prom

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE MAPED PREMIAZA COPIII DESTEPTI SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 1.1. Organizatorul campaniei prom REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE MAPED PREMIAZA COPIII DESTEPTI SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 1.1. Organizatorul campaniei promotionale "Maped premiaza copiii destepti" (denumita

Mai mult

Politica ATLANTIC TOUR privind protecția datelor personale Introducere Conceptul de protecție a datelor cu caracter personal reprezintă dreptul persoa

Politica ATLANTIC TOUR privind protecția datelor personale Introducere Conceptul de protecție a datelor cu caracter personal reprezintă dreptul persoa Politica ATLANTIC TOUR privind protecția datelor personale Introducere Conceptul de protecție a datelor cu caracter personal reprezintă dreptul persoanei fizice de a-i fi apărate acele caracteristici care

Mai mult

MUNICIPIUL ORADEA PRIMAR CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII Nr din Părţi contractante Între MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea

MUNICIPIUL ORADEA PRIMAR CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII Nr din Părţi contractante Între MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea MUNICIPIUL ORADEA PRIMAR CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII Nr. 187987 din 15.07.2010 1. Părţi contractante Între MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, Piaţa Unirii nr. 1,telefon 0259/437000, fax: 0259/437544,

Mai mult

Regulament_Pepsi_Cora- online.final

Regulament_Pepsi_Cora- online.final DUPLICAT REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Castiga premii de suporter www.cora.ro Campanie promotionala pentru persoane fizice Desfasurata in perioada 01 aprilie - 30 aprilie 2019 SECTIUNEA

Mai mult

CONTRACT DE PRESTARI-SERVICII Nr. 6232/ PARTILE CONTRACTANTE: - Societatea, cu sediul în, str., nr., tel:, fax:, , CIF, număr de or

CONTRACT DE PRESTARI-SERVICII Nr. 6232/ PARTILE CONTRACTANTE: - Societatea, cu sediul în, str., nr., tel:, fax:,  , CIF, număr de or CONTRACT DE PRESTARI-SERVICII Nr. 6232/09.11.2018 1. PARTILE CONTRACTANTE: - Societatea, cu sediul în, str., nr., tel:, fax:, email:, CIF, număr de ordine în registrul comerțului, cont nr. deschis la,

Mai mult

Politica_de prelucrare_a_datelor_personale

Politica_de prelucrare_a_datelor_personale INFORMARE / POLITICA DE CONFIDENŢIALIATE Cine suntem Operatorul de date cu caracter personal este Magyar Suzuki ZRT Esztergom Sucursala București, cu sediul central în București, str. Nicolae Caramfil,

Mai mult

REGULAMENT DE CONCURS PENTRU PREMIILE DE EXCELENȚĂ ÎN ASISTENȚĂ MEDICALĂ ALE ORDINULUI ASISTENȚIOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDI

REGULAMENT DE CONCURS PENTRU PREMIILE DE EXCELENȚĂ ÎN ASISTENȚĂ MEDICALĂ ALE ORDINULUI ASISTENȚIOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDI REGULAMENT DE CONCURS PENTRU PREMIILE DE EXCELENȚĂ ÎN ASISTENȚĂ MEDICALĂ ALE ORDINULUI ASISTENȚIOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA- FILIALA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A.DISPOZITII

Mai mult