Anexa 2 Fișă standarde Istorie

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Anexa 2 Fișă standarde Istorie"

Transcriere

1 Lect.univ.dr. Mircea Cristian GHENGHEA Facultatea de Istorie Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi Anexa 2 Fișă standarde Istorie potrivit Anexei 1/Ordin MEN 6129 din 20 decembrie 2016 I1 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură din străinătate 0/n I2 Coordonare de volum colectiv publicat la o editură din străinătate 4/n I Studii publicate în volume colective la edituri din străinătate; articole publicate în reviste din străinătate incluse în bazele de datere cunoscute 40/n 1. The Romanians and the Empire of 70 Million Germans. Debates and Reactions in the Romanian United Principalities Press (60 61), Öt kontinens, No. 2/2012, ELTE, Budapesta, 201, p CEEOL: 2. German Contributions to the Foundation of the Romanian Modern Medical System in Mid 19 th Century: Jacob Czihak and Friedrich Albert Wehnert, în Social and Administrative Elite in the Romanian Space (1 th 19 th Centuries). Edited by Mihai-Bogdan Atanasiu, Cristian Ploscaru, Konstanz, Hartung-Gorre Publishers, 2021, p , ISBN: volum apărut la editură internaţională recunoscută CNCSIS. I4 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură clasificată CNCS (lista A sau B) 8/n 170 p. 1. Presă şi naţiune. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania (9 6) reflectată în presa românească a vremii, Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi, 2014, p., ISBN: Revista Arhiva. Bibliografie analitică precedată de un studiu monografic, Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2020, 66 p., ISBN: I Antologie/crestomaţie de texte; traducerea unei cărţi de specialitate; coordonare de volum colectiv la o editură clasificată CNCS (lista A sau B) /n 1. Mircea-Cristian Ghenghea, Iulian Pruteanu-Isăcescu (editori), ASTRA şi românii. Memorie istorică şi realităţi contemporane, Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 201, 176 p., ISBN: Gheorghe Negustor, Mircea-Cristian Ghenghea (editori), De la imperiu la regat. Românii basarabeni şi Marele Război, Cluj-Napoca, Editura Mega, 20, 282 p., ISBN: Ionuţ Nistor, Cristina Preutu, Mircea-Cristian Ghenghea (editori), Congresul Naţional al Istoricilor Români, Iaşi, 29 august 1 septembrie 20. Volum de rezumate, Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, 20, 22 p., ISBN: p ,66 p. 17, 17, 11,66 1

2 I6 Carte cu caracter de monografie, sinteză istorică, publicată la o editură din România, inclusă în cel puţin 1 biblioteci universitare sau ale unor foruri academice de profil 0/n I7 Ediţie critică la o operă fundamentală, cu n editori 40/n I8 Ediţie critică de documente (realizată prin recurgere la epigrafie sau paleografie) 40 (pentru fiecare editor) I9 Antologie/crestomaţie de texte; ediţie de documente cu studiu introductiv; traducerea unei cărţi de specialitate; coordonare de volum colectiv inclusă în cel puţin 1 biblioteci universitare sau ale unor foruri academice de profil 2/n 1. Mircea-Cristian Ghenghea, Iulian Pruteanu-Isăcescu (coordonatori), Românii din afara graniţelor ţării. Evoluţie istorică şi situaţie prezentă în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2006, p., ISBN: Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca: Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" Timişoara: Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu Iaşi: Bayerische Staatsbibliothek: The British Library, St. Pancras: LL01662&recIdxs=2&elementId=2&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%A% 28BLCONTENT%29&vl( UI0)=any&tb=t&vid=BLVU1&mode=Basic&srt=rank&tab=local_tab&dum=true&vl(freeText0)=ghenghea&d stmp= University College London: Biblioteca Universităţii 1 Decembrie Alba Iulia: ae1afcc0a eda006fba8%22&operator=or&url=%2fopac%2fsearch.do 1.8. Cornell University Library: Library of Congress: University of Pittsburgh: Biblioteca Naţională a Republicii Moldova: a+mircea&sb=relevance&start=0&view=content Biblioteca Centrală Universitară Carol I Bucureşti: 62, p. 12, 2

3 %227c0eebc1e7090b011cebd0024d7%22&operator=OR&url=%2Fopac%2Fsearch.do 1.1. Biblioteca Naţională a României: 761?func=full-set-set&set_number=0060&set_entry=000062&format= Biblioteca Academiei Române, Bucureşti: Biblioteca Universităţii Ştefan cel Mare Suceava: Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române: /record/display/manifestation/bibacadcj49247/0f99f4-cfe-4d74-8b9-001dc16bb/solr/0/24//4/score/desc Biblioteca Universităţii Spiru Haret Bucureşti: Biblioteca Universităţii Lucian Blaga din Sibiu: %220e2dac9c2a9bf622c298aaf00baba48%22&operator=OR&url=%2Fopac%2Fsearch.do 2. Iulian Pruteanu-Isăcescu, Mircea-Cristian Ghenghea (coordonatori), Românii din afara graniţelor ţării. Coordonate istorice şi naţionale în cadrul european, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2007, p., ISBN: Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu Iaşi: Biblioteca Centrală Universitară Carol I Bucureşti: %22777db0c0c1e7090b1dc7480f000721%22&operator=OR&url=%2Fopac%2Fsearch.do 2.. Biblioteca Naţională a României: ?func=full-set-set&set_number=0060&set_entry=000004&format= Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga Cluj-Napoca: Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran Timişoara: Biblioteca Academiei Române, Bucureşti: Bayerische Staatsbibliothek: Columbia University Libraries: Library of Congress: Harvard University Library: 12,

4 2.11. Yale University Library: Indiana University Library: Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Chişinău: Biblioteca Universităţii Ştefan cel Mare Suceava: Národní knihovna České republiky: 061?func=full-set-set&set_number=161480&set_entry=000002&format= Biblioteca Universităţii de Stat Alecu Russo Bălţi: Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat Ion Creangă Chişinău: Biblioteca Universităţii Lucian Blaga din Sibiu: %227fa7cdc2a9bf622c298aaf00eca0%22&operator=OR&url=%2Fopac%2Fsearch.do. Mircea-Cristian Ghenghea (coordonator), Românii din afara graniţelor ţării. Europa de lângă noi. Identitate şi multiculturalitate în Bucovina istorică. Familia Hurmuzachi emblemă a istoriei naţionale, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, 4 p., ISBN: Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu Iaşi: Biblioteca Naţională a României: ?func=full-set-set&set_number=0060&set_entry=000011&format=999.. Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga Cluj-Napoca: Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran Timişoara: Biblioteca Academiei Române, Bucureşti: The British Library, St. Pancras: LL096008&recIdxs=&elementId=&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%A% 28BLCONTENT%29&vl( UI0)=any&tb=t&vid=BLVU1&mode=Basic&srt=rank&tab=local_tab&dum=true&vl(freeText0)=ghenghea&d 2 4

5 stmp= Columbia University Libraries: Library of Congress: University of Pittsburgh Library: Harvard University Library: Bibliothèque universitaire Nanterre La contemporaine: Universität Zürich Universitätsbibliothek Romanistik: Biblioteca Universităţii Ştefan cel Mare Suceava: Biblioteca Universităţii de Stat Alecu Russo, Bălţi: Biblioteca Universităţii Lucian Blaga din Sibiu: %220e6e6d94c2a9bf622c298aaf00bd478%22&operator=OR&url=%2Fopac%2Fsearch.do 4. Mihai-Bogdan Atanasiu, Mircea-Cristian Ghenghea (coordonatori), Pro Bucovina. Repere istorice şi naţionale, Bucureşti, Biblioteca Naţională a României Editura Mitropolit Iacov Putneanul, 20, 96 p., ISBN ; ISBN Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu Iaşi: Biblioteca Centrală Universitară Carol I Bucureşti: %22c0cafcdc1e7090b74d19a990017d9%22&operator=OR&url=%2Fopac%2Fsearch.do 4.. Biblioteca Naţională a României: 60?func=full-set-set&set_number=0060&set_entry=00008&format= Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga Cluj-Napoca: Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran Timişoara: Biblioteca Academiei Române, Bucureşti: Österreichische Bibliothekenverbund: Österreichische Nationalbibliothek: cal%20search%20engine&tab=default_tab&query=any,contains,ghenghea&mode=basic&offset=0 12,

6 4.9. Bibliothèque Nationale de France: Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Chişinău: Biblioteca Universităţii Ştefan cel Mare Suceava: Biblioteca Universităţii 1 Decembrie Alba Iulia: c41c6c0a804006c c24%22&operator=or&url=%2fopac%2fsearch.do 4.1. Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat Ion Creangă, Chişinău: Biblioteca Filialei Iaşi a Academiei Române: Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române: /record/display/manifestation/bibacadcj77249/0f99f4-cfe-4d74-8b9-001dc16bb/solr/0/24/2/4/score/desc Biblioteca de Stat a Rusiei: I Studii în reviste din bazele de date recunoscute sau clasificate CNCS (categoriile A sau B) ori publicate în volume colective publicate la edituri clasificate CNCS, categoriile A sau B /n 1. Mircea-Cristian Ghenghea, The Central Treaty Organization Element of the Western Anti Soviet System, în Buletinul Universităţii de Petrol Gaze Ploieşti, Seria Ştiinţe Sociale şi Juridice / Petroleum Gas University of Ploieşti University, Law and Social Sciences Series, Vol. LXII, No. 1/20, p. 1-, ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, The United Romanian Principalities Press and the Union of Transylvania with Hungary. Debates, Reactions and Opinions (60 61), în The Romanian Journal of Modern History, Vol. I, No. 2, Iaşi, December 20, p. 1-74, ISSN: X.. Mircea-Cristian Ghenghea, The First Hungarian Gazette in the United Principalities: Bukuresti Magyar Közlöny (60), în Buletinul Universităţii de Petrol Gaze Ploieşti, Seria Ştiinţe Sociale şi Juridice / Petroleum Gas University of Ploieşti Bulletin, Law and Social Sciences Series, Vol. LXIII, No. 1/2011, p. 9-4, ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, The French Press and the Events in Bucharest in August 6. Reactions and Attitudes, în The Romanian Journal of Modern History, Vol. II, No. 2, Iaşi, December 2011, p. -62, ISSN: X.. Mircea-Cristian Ghenghea, Caragea Amongst Us Carol I in the Pages of the Publication Tarara (80), în Revista istorică, nr. - 6/2011, p. 7-64, ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Challenges of the Future the European Union vs. the Eurasian Union?, în Ramona Frunză, Gabriela Carmen Pascariu, Teodor Moga (coordinators), The EU as a Model of Soft Power in the Eastern Neighbourhood. EURINT Conference Proceedings, Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 201, p. 1-60, ISBN: p. 6

7 7. Mircea-Cristian Ghenghea, Retorica unionistă şi antiunionistă. O confruntare publicistică din veacul al XIX lea: Nepărtinitorul contra Steaua Dunării (6), în Mihai Cojocariu, Cristian Ploscaru (coordonatori), Retorică politică modernă în spaţiul românesc. Origini şi forme de manifestare (secolele XVII XIX), Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi, 201, p. 7-12, ISBN: Mircea-Cristian Ghenghea, About Pan Scandinavianism. Reference Points in the 19 th Century (1 64), în Revista Română de Studii Baltice şi Nordice / The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, vol. VI, Issue 2, Târgovişte, 2014, p , ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, A fost sau n a fost?. Evenimentele din martie 48 de la Iaşi: acţiune boierească sau mişcare revoluţionară?, în Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (serie nouă). Istorie, tom LX, Iaşi, 2014, p. 4-47, ISSN: X.. Mircea-Cristian Ghenghea, A Geopolitical Stake: Republic of Moldova Between the European Union and the Eurasian Union, în CES Working Papers, Vol. VI, Issue 2, Supplement A, Iaşi, 2014, p. 86-9, ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, The Knot of the Danish Issue. The 64 Schleswig Holstein War Reflected by the Romanian Press of the Time, în Revista istorică, XXIV, nr. -4/201, Bucureşti, 2014, p , ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Istorie şi memorie. Posteritatea domnitorului Mihail Sturdza în monumente şi simboluri publice, în Anuarul Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, anul VII, 2014, Iaşi, 201, p. 8-81, ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Un gazetar uitat: Emanuel Negrutz. Preliminarii pentru un studiu biografic, în Lucian-Valeriu Lefter, Mihai-Bogdan Atanasiu (editori), In honorem Mircea Ciubotaru, Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi, 201, p , ISBN: Mircea-Cristian Ghenghea, ASTRA la Iaşi. Repere contemporane, în Mircea-Cristian Ghenghea, Iulian Pruteanu-Isăcescu (editori), ASTRA şi românii. Memorie istorică şi realităţi contemporane, Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi, 201, p , ISBN: Mircea-Cristian Ghenghea, Din istoria separatismului moldovenesc: Teodor Boldur Lăţescu şi gazeta Moldova (66 69), în Anuarul Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, anul VIII, Iaşi, 201, p. 66-7, ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, the best order reigns in Warsaw. The Romanian press and the Polish insurrection in 6 64, în Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (serie nouă). Istorie, tom LXI, Iaşi, 201, p , ISSN: X. 17. Mircea-Cristian Ghenghea, From Nepărtinitorul (6) to Ecoul munţilor (71). Preliminaries for a History of the Moldavian Anti Unionist and Separatist Press in the 19 th Century, în The Romanian Journal of Modern History, Vol. VI, No. 1-2, June December 201, pp , ISSN: X.. Mircea-Cristian Ghenghea, Andrew Archibald Paton and Transylvania. Perceptions and Narration from a Troubled Time, în Views of the East. Travel and Intercultural Communication in Europe. Edited by Oana Cogeanu, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2016, p. 46-7, ISBN: Mircea-Cristian Ghenghea, Romania and the Eurasian Union. Plans, Predictions and Perspectives, în CES Working Papers, Vol. VIII, 7

8 Issue 1, Iaşi, 2016, p , ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Mulţi măgari avem noi în Ardeal Despre originile unui conflict politic românesc de la începutul veacului al XX lea, în Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei. Serie nouă, XXII, 2016, p. 11-, ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Două cazuri de plagiat în România veacului al XIX lea, în Marius Balan, Gabriel Leanca (coordonatori), Cultură juridică, stat şi relaţii internaţionale în epoca modernă. Omagiu Profesorului Corneliu Gabriel Bădărău, Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi, 2016, p , ISBN: Mircea-Cristian Ghenghea, Bucăţi alese din plagiatura română la finele veacului al XIX lea, în Anuarul Institutului de istorie «A.D. Xenopol» din Iaşi, LIII, Bucureşti, 2017, p , ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, A.D. Xenopol, Riria şi revista Arhiva, în Anuarul Muzeului Naţional al Literaturii Române laşi, X, Iaşi, 2017, p , ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Ştefan cel Mare simbol al moldovenismului în presa de factură comunistă din Republica Moldova. Studiu de caz: Moldova Suverană ( ), în Analele Putnei, XII, nr. 2, 2016, Putna, 2017, p , ISSN: 41-62X. 2. Mircea-Cristian Ghenghea, Revista Scrieri amusante. Din biografia publicistului N.A. Bogdan, în Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei. Serie nouă, XXIII, 2017, p. -9, ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Lascăr Tărăbuţă şi Apărarea Neamului (1906), în Studia et Acta Historiae Judaeorum Romaniae, XIII, Iaşi, 2017, p. 1-12, ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Copilăria în timpul regimului comunist din România în imagini filatelice, în Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (serie nouă). Istorie, tom LXIII, Iaşi, 20, p , ISSN: X. 28. Mircea-Cristian Ghenghea, Internal and external conditionings for the constitution of the 6 6 Diet in Sibiu within the context of the Liberalist Regime in the Habsburg Empire, în The Romanian Journal of Modern History, Vol. VIII, No. 1-2, June December 2017, Iaşi, 20, p. 19-, ISSN: X. 29. Mircea-Cristian Ghenghea, Revoluţie pe hârtie: gazeta Revoluţia Socială" ( ) şi Dumitru Radoviceanu, în Revista istorică, XXVIII, nr. 1-2, ianuarie aprilie 2017, Bucureşti, 20, p , ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, In the Service of the Zionist Ideal: Tribuna Israelită from Bucharest (1900), în Studia Judaica, Vol. XXII, Cluj-Napoca, 20, p. -20, ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Ion Mihalache în Basarabia. Pagini puţin cunoscute din anul 19, în Gheorghe Negustor, Mircea-Cristian Ghenghea (editori), De la imperiu la regat. Românii basarabeni şi Marele Război, Cluj-Napoca, Editura Mega, 20, p. 16-6, ISBN: Mircea-Cristian Ghenghea, Decalogul plagiatului românesc un moment uitat din istoria elitelor intelectuale interbelice, în Cristian Ploscaru, Mihai-Bogdan Atanasiu (editori), Elitele puterii puterea elitelor în spaţiul românesc (secolele XV XX), Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi, 20, p , ISBN: Mircea-Cristian Ghenghea, Epigramiştii Arhivei o abordare prosopografică, în Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (serie nouă). Istorie, tom LXV, Iaşi, 20, p. 2-, ISSN: X. 4. Mircea-Cristian Ghenghea, Straja țării : Ștefan cel Mare și Mănăstirea Putna în imagini filatelice românești, în Analele Putnei, XIV, 8

9 nr. 1/20, Putna, 2019, p , ISSN: 41-62X.. Mircea-Cristian Ghenghea, Scurtă biografie a unei reviste: Arhiva. Organul Societăţii ştiinţifice şi literare din Iaşi, în Anuarul Muzeului Naţional al Literaturii Române laşi, XI, Iaşi, 2019, p. 2-2, ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, The memory of a forgotten exile: Eugen Lozovan and the intellectual dissent, în Revista Română de Studii Baltice şi Nordice / The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, Vol. XI, Issue 1, 2019, p , ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Ion Mihalache in Bessarabia. Little Known Pages from the Year 19, în Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (serie nouă). Istorie, tom LXIV, 20, Iaşi, 2019, p. -44, ISSN: X. 8. Mircea-Cristian Ghenghea, Alexandru Ioan Cuza tiranul şi nemuritorul. Imagini puţin cunoscute din presa anilor 67 şi 1908, în 160 de ani de la Unirea Principatelor. Oameni, fapte şi idei din domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Editori: Petronel Zahariuc şi Adrian- Bogdan Ceobanu, Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, 2020, p. 9-61, ISBN: Mircea-Cristian Ghenghea, Martie 48 după decembrie Evenimentele de la Iaşi în istoriografia românească postcomunistă, în Anuarul Muzeului Naţional al Literaturii Române laşi, XIII, Iaşi, 2020, p. 7-12, ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Stindardul lui Ştefan cel Mare de la Mănăstirea Zografu. Ecouri franceze şi semnificaţii româneşti în contextul anilor , în Analele Putnei, XV, nr. 1/2019, Putna, 2020, p , ISSN: 41-62X. 41. Mircea-Cristian Ghenghea, Medicine on paper. The first Romanian medical journals and their founders, în The Romanian Journal of Modern History, Vol. XI, No. 1-2, June December 2020, Iaşi, 2020, p. -, ISSN: X. 42. Mircea-Cristian Ghenghea, De la binecuvântare la pedeapsă. Chestiunea sării în spaţiul românesc în secolul al XIX lea în viziunea călătorilor străini, în Alimentaţie şi demografie în Moldova din evul mediu până în epoca modernă. Abordări interdisciplinare. Editori : Ludmila Pîrnău, George Bilavschi, Luminiţa Bejenaru, Vasilica-Monica Groza, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2021, p , ISBN: Mircea-Cristian Ghenghea, Biografii întretăiate: directorii publicaţiei ieşene Arhiva ( ), în Elita românească şi itinerariile modernităţii. Omagiu Profesorului Mihai Cojocariu, Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2021, p. 41-4, ISBN: Mircea-Cristian Ghenghea, Bucharest, 19 February / March 86: anyone understands how shaky and little durable this peace will be, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, Volume 66, No. 2, Cluj-Napoca, December 2021, p , ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Rivalităţi şi conflicte în cadrul elitei intelectuale româneşti interbelice. Cazul Bărbulescu Iorga, în Petronel Zahariuc, Laurenţiu Rădvan, Liviu Pilat (editori), Istoria ca pasiune. Studii oferite profesorului Alexandru Florin Platon la împlinirea a 6 de ani, Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, 2022, p , ISBN: I11 Studii publicate în reviste ştiinţifice peer review sau în volume de studii cu referenți științifici /n 49 p. 1. Mircea-Cristian Ghenghea, Consideraţii despre Adunarea de la Blaj din /1 /17 mai 48, în Acta Blasiensia, III, Blaj, 200, p , ISBN: Mircea-Cristian Ghenghea, Republica Moldova în ansamblul relaţiilor politico diplomatice internaţionale ( ), în Românii din afara graniţelor ţării. Evoluţie istorică şi situaţie prezentă în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană. Volum coordonat de Mircea-Cristian Ghenghea şi Iulian Pruteanu-Isăcescu, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2006, p ISBN:

10 . Mircea-Cristian Ghenghea, Transilvania şi Imperiul maghiar din centrul şi sud estul Europei. Motivaţii şi justificări pentru o himeră istorică (2 67), în Opţiuni istoriografice, VII 1, Iaşi, 2006, p , ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Al doilea război al ducatelor Schleswig Holstein (64) reflectat în presa română a vremii, în Opţiuni istoriografice, VII 2, Iaşi, 2006, p , ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Din nou, noi despre noi, în Românii din afara graniţelor ţării. Coordonate istorice şi naţionale în cadrul european, volum editat de Iulian Pruteanu-Isăcescu şi Mircea-Cristian Ghenghea, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2007, p ISBN: Mircea-Cristian Ghenghea, Repere ale panscandinavismului în veacul al XIX lea (1 64), în Opţiuni istoriografice, VIII 1, Iaşi, 2007, p , ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Basarabia coordonate actuale ale unei modernităţi înstrăinate, în Pro Basarabia repere istorice şi naţionale. Volum coordonat de Mircea-Cristian Ghenghea şi Mihai-Bogdan Atanasiu, Iaşi, Editura Alfa, 2007, p ISBN: Mircea-Cristian Ghenghea, Câteva consideraţii asupra mentalului politic românesc din Transilvania în timpul regimului liberal din Imperiul Habsburgic (60 66), în Opţiuni istoriografice, VIII 2, Iaşi, 2007, p , ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, File din istoria contemporană a Astrei. Despărţământul Mihail Kogălniceanu Iaşi la al X lea Simpozion internaţional: Românii din afara graniţelor ţării. Iaşi Chişinău: legături istorice. 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Retrospectivă asupra mesei rotunde: Românii din jurul României. Evoluţie şi perspective, în Românii din afara graniţelor ţării. Iaşi Chişinău: legături istorice, volum coordonat de Iulian Pruteanu-Isăcescu. Cuvânt înainte de Iulian Pruteanu-Isăcescu. Postfaţă de Vasile Bozga, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2008, p. 1-1 ISBN: Mircea-Cristian Ghenghea, The Image of the Foreigner in the Historical Discourse of Nicolae Bălcescu. Attitudes and Options, în Opţiuni istoriografice, IX 1-2, Iaşi, 2008, p , ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Boxers Uprising in China (1900) Reflected by the Romanian Press of That Time, în Carpica, XXXVIII, Bacău, 2009, p , ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Români despre români Gazeta de Transilvania în Bucovina, în Românii din afara graniţelor ţării. Europa de lângă noi. Identitate şi multiculturalitate în Bucovina istorică. Familia Hurmuzachi emblemă a istoriei naţionale, volum coordonat de Mircea-Cristian Ghenghea, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, p ISBN: Mircea-Cristian Ghenghea, The Communist Press in the Republic of Moldova An Exercise of Virtual Reality. Case Study: Moldova Suverană and Comunistul, în Analele Asociaţiei Tinerilor Istorici din Moldova. Revistă de istorie, IX, Bucureşti-Chişinău, 20, p. 4-0, ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Un colţ al patriei despre Bucovina în presa din Principatele Unite Române (9 6), în Pro Bucovina repere istorice şi naţionale. Volum coordonat de Mihai-Bogdan Atanasiu şi Mircea-Cristian Ghenghea, Bucureşti, Editura Bibliotecii Naţionale a României, Editura Mitropolit Iacov Putneanul, 20, p ISBN: ; Mircea-Cristian Ghenghea, O publicaţie separatistă Boldul (67), în Anuarul Muzeului Literaturii Române Iaşi, anul III, Iaşi, 20, p. 99-, ISSN:

11 16. Mircea-Cristian Ghenghea, Instituţionalizare şi asociaţionism. Impact şi efecte asupra vieţii economice şi culturale a românilor transilvăneni în timpul liberalismului habsburgic (9 6), în Românii din afara graniţelor ţării. Istorie, cultură, spiritualitate. Cu o Scrisoare de peste Prut de Claudia Partole. Volum coordonat de Iulian Pruteanu-Isăcescu, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 20, p ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, O publicaţie anticuzistă Clopotul (6), în Anuarul Muzeului Literaturii Române Iaşi, anul IV, Iaşi, 2011, p. 9-4, ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Contam pe bunăvoinţa guvernului moldo valah Presa franceză şi incidentul de la Costangalia din iulie 6, în Iulian Pruteanu-Isăcescu (coordonator), Românii din afara graniţelor ţării. România Moldova Ucraina. Împreună spre Europa, Iaşi, Editura Junimea, 2011, p. 2-46, ISBN Mircea-Cristian Ghenghea, National Minorities and the European Union. A Cultural Approach for Eastern Europe, în Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Frunză, Ciprian Alupului, Mihaela Amarandei (coordinators), Dialogue between peoples and cultures. East European cross border actors in the dialogue. The Idea of Europe, National Identity and Pan European Integration. A East European Perspective about the European Project, Iaşi, Editura Ştef, 2012, p , ISBN: Mircea-Cristian Ghenghea, O publicaţie considerată dispărută: Ha! Ha!! Ha!!! (70), în Silvia Grossu (coordonator), Mass media, între document şi interpretare. Studii şi cercetări de istorie a presei, Chişinău, Centrul Editorial-Poligrafic USM, 2012, p , ISBN: Mircea-Cristian Ghenghea, Nicu Gane asfalta începuturile lucrărilor edilitare din Iaşi (72 7) reflectate în paginile Curierului de Iaşi, în Anuarul Muzeului Literaturii Române, anul V, Iaşi, 2012, p , ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Un eveniment editorial în Principatul Moldovei în anul Coliba lui Moşu Toma, în Studii şi materiale de istorie modernă, vol. XXVI, Bucureşti, 201, p , ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Identitate creştină şi memorie românească. Basarabia în paginile revistei Biserica Ortodoxă Română după proclamarea Regatului României, în Anuarul Muzeului Literaturii Române Iaşi, anul VI, 201, Iaşi, 2014, p. 2-29, ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Marcu Feldman şi Gazeta română evreiască din Iaşi (9), în Carpica, anul XLIII, Oneşti, 2014, p. 11-, ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Imperiul contraatacă. De la Comunitatea Statelor Independente la Uniunea Eurasiatică, în East European Journal of Diplomatic History, Vol. I, No. 1, December 2014, p , ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Statul român şi românii din Ucraina după 1997: de la abandonare la indiferenţă, în East European Journal of Diplomatic History, Vol. III, No., December 2016, p , ISSN: Mircea-Cristian Ghenghea, Iulian Moga, Anthimus of Iberia. Memory and (Re)presentation within the Contemporary Romanian Society, în Institute of Georgian History Proceedings, XVII, Tbilisi, 2021, p. 07-2, ISSN: I12 Realizarea unei expoziţii, având texte istorice explicative, editate în broşură sau documentate prin alte materiale informative 1/n I1 Recenzie ştiinţifică într o revistă academică 16 p. 1. Jean Nouzille, Moldova. Istoria tragică a unei regiuni europene, traducător Constanţa Ghibu, Chişinău, Editura Prut Internaţional, 9 11

12 200, în Opţiuni istoriografice, VII 1, Iaşi, 2006, p , ISSN: Octavian Ţâcu, Problema Basarabiei şi relaţiile sovieto române în perioada interbelică ( ), Chişinău, Editura Prut Internaţional, 2004, în Opţiuni istoriografice, VII 1, Iaşi, 2006, p , ISSN: Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea from the Ottoman Conquest to the Present. Edited by Flavius Solomon & Alexandru Zub in cooperation with Marius Chelcu, Iaşi, Trinitas, 200, în Chronos. Revistă de istorie, anul IV, nr. 1-2 (6-7), Iaşi, 2006, p , ISSN: 4-44X. 4. Codrin Valentin Chirica, Republica Moldova între Rusia şi Europa. Traducere de Oana Cogeanu, Iaşi, Editura Helios, 2004, în Opţiuni istoriografice, VII 2, Iaşi, 2006, p , ISSN: Acta Blasiensia, III, Şcolile greco catolice ale Blajului 20 de ani de credinţă şi cultură Sesiunea de comunicări Ştiinţifice Blaj, 8-9 octombrie 2004, Editura Buna Vestire, 200, în Opţiuni istoriografice, VII 2, Iaşi, 2006, p , ISSN: Cartea revistei Astra blăjeană Ediţie îngrijită şi cuvânt-înainte de Silvia Pop, Blaj, Editura ASTRA, 2006, în Opţiuni istoriografice, VIII 1, Iaşi, 2007, p. 24-2, ISSN: Daniel Hrenciuc, Maghiarii în Bucovina ( ), Iaşi, Editura Princeps Edit, 2006, în Opţiuni istoriografice, VIII 1, Iaşi, 2007, p. 2-27, ISSN: Sultana Craia, Dicţionarul ziariştilor români, Bucureşti, Editura Meronia, 2007, în Opţiuni istoriografice, IX 1-2, Iaşi, 2008, p. 1-14, ISSN: Lucian-Valeriu Lefter, Zăpodenii, vol. I, Iaşi, Institutul Român de Genealogie şi Heraldică Sever Zotta, 2004, în Revista de istorie socială, X-XII, Iaşi, 2009, p. 87/88, ISSN: Miron Costin. Revistă de cercetări şi mărturii istorice. Ediţie anastatică, vol. I (anii ), îngrijită de Lucian-Valeriu Lefter, Ed. Institutul Român de Genealogie şi Heraldică Sever Zotta, Iaşi, 2006, în Revista de istorie socială, X-XII, Iaşi, 2009, p. 604, ISSN: Toţi în unu. Unirea Principatelor la de ani. Volum coordonat de Dumitru Ivănescu şi Dumitru Vitcu, Iaşi, Junimea, 2009, în Opţiuni istoriografice, X 1-2, Iaşi, 2009, p. 4-6, ISSN: Problema aromână în raporturile României cu statele balcanice ( ), Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2009, în The Romanian Journal of Modern History, Vol. I, No. 1, June 20, p. -4, ISSN: X. 1. Prolegomene la studiul relaţiilor internaţionale. Epoca modernă, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, în The Romanian Journal of Modern History, Vol. I, No. 2, December 20, p , ISSN: X. 14. Буковuна: cпільна kyльтyрна cпадщина / Bucovina: patrimoniul cultural comun, Чернбцi, Micтo / Cernăuţi, Misto, 2009, în Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (serie nouă). Istorie, tom LIV-LV ( ), Iaşi, 20, p , ISSN: X. 1. Golgota românească. mărturiile bucovinenilor deportaţi în Siberia. Texte culese de Dumitru Covalciuc. Ediţie şi note de Liliana Corobca, Bucureşti, Editura Vestala, 2009, în Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (serie nouă). Istorie, tom LIV-LV ( ), Iaşi, 20, p , ISSN: X. 16. G. Le Cler, Moldo Valahia. Ce a fost, ce este ce ar putea fi. Itinerar. Impresii de călătorie. Moravuri. Obiceiuri. Schiţe după natură. 12

13 Istorisiri. Perspectivă istorică, traducere de Diana Ciobanu, introducere la ediţia în limba română de Laurenţiu Vlad, Iaşi, Institutul European, 20, în Revista de istorie socială, XIII-XV ( ), Iaşi, 2011, p , ISSN: Frédéric Saenen, Dictionnaire du pamphlet, Gollion, Infolio, 20, în The Romanian Journal of Modern History, Vol. II, No. 1, June 2011, p. 11-1, ISSN: X.. Keith Hitchins, Ion I.C. Brătianu: Romania, London, Haus Publishing, 2011, în The Romanian Journal of Modern History, Vol. II, No. 2, December 2011, p , ISSN: X. 19. Cătălin Mihuleac, Pamfletul şi tableta. Jurnalism sau literatură?, Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2009, în The Romanian Journal of Modern History, Vol. II, No. 2, December 2011, p , ISSN: X. 20. Adrian Majuru, Cum se distrau românii odinioară, Bucureşti, Editura Adevărul Holding, 2011, în The Romanian Journal of Modern History, Vol. III, No. 1, June 2012, p. -7, ISSN: X. 21. George Marcu, Rodica Ilinca, Enciclopedia personalităţilor feminine din România, Bucureşti, Editura Meronia, 2012, în The Romanian Journal of Modern History, Vol. III, No. 2, December 2012, p. 99-0, ISSN: X. 22. Secretele Balcanilor. Şapte ani din viaţa unui diplomat în centrul furtunos al Europei. Cuvânt înainte de Charles J. Vopicka. Traducere, note şi postfaţă de Andrei Alexandru Căpuşan, Iaşi, Institutul European, 2012, în The Romanian Journal of Modern History, Vol. III, No. 2, December 2012, p. 1-, ISSN: X. 2. Antoaneta Olteanu, Rusia imperială. O istorie culturală a secolului al XIX lea, Bucureşti, Editura All, 2011, în Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (serie nouă). Istorie, tom LVI-LVIII ( ), Iaşi, 201, p , ISSN: X. 24. Teodor Ardelean, Limba română şi cultivarea ei în preocupările ASTREI. Prefaţă de Prof. univ. dr. D.H.C. Victor V. Grecu, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2009, în Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (serie nouă). Istorie, tom LVI-LVIII ( ), Iaşi, 201, p , ISSN: X. 2. Teodor Ardelean, Asociaţiunea ASTRA şi limba română, Sibiu, Editura Asociaţiunii ASTRA, 2011, în Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (serie nouă). Istorie, tom LVI-LVIII ( ), Iaşi, 201, p , ISSN: X. 26. Dumitru Acu, Asociaţiunea ASTRA de ani. Repere cronologice , Sibiu, Editura Asociaţiunii ASTRA, 2011, în Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (serie nouă). Istorie, tom LVI-LVIII ( ), Iaşi, 201, p , ISSN: X. 27. Gheorghe Cliveti, Europa franceză şi cauza română ( ), Iaşi, Editura Junimea, 20, în The Romanian Journal of Modern History, Vol., IV, No. 1, June 201, p. 8-8, ISSN: X. 28. David Bullock, Războiul civil rus Traducere de Felicia Luca şi Ovidiu Buruiană, Iaşi, Editura Speculum, 2012, în The Romanian Journal of Modern History, Vol. IV, No. 1, June 201, p , ISSN: X. 29. Florin-Alexandru Luca (coordonator), Lucian-Valeriu Lefter, Şerban-Andrei Toma, Moştenirea familiei Motăş, Iaşi, Editura Tehnopress, 201, în The Romanian Journal of Modern History, Vol. IV, No. 2, December 201, p. 6-66, ISSN: X. 0. Acte şi documente privind elita politică românească din Transilvania (69 96). Selecţia documentelor, note şi studiu introductiv 1

14 de Vlad Popovici, Cluj-Napoca, Editura Mega, 20, în The Romanian Journal of Modern History, Vol. IV, No. 2, December 201, p , ISSN: X. 1. Ion I. Solcanu, Şcoala românească în judeţele Cahul, Bolgrad si Ismail pe durata reîntrupării la Principatele Române (7 78), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 201, în Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (serie nouă). Istorie, tom LX, Iaşi, 2014, p , ISSN: X. 2. Gheorghe Cliveti, România modernă şi Apogeul Europei : , Bucureşti, Editura Academiei Române, 20, în Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol» Iaşi, LV, 20, p Lupu Kostaki, Memoriile unui trădător. Un înalt funcţionar român sub guvernământul militar german ( ). Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Alexandru Istrate şi Claudiu-Lucian Topor, Bucureşti, Humanitas, 2020, în The Romanian Journal of Modern History, Vol. XII, No. 1-2, June December 2021, p. 71-7, ISSN: X. I14 Lucrare cu caracter de manual universitar sau tratat 40/n I1 Inițierea/coordonarea unui program de studii universitare I16 Conferință personală ca invitat într-o instituție universitară sau de cercetare internațională; keynote speaker la o conferință internațională. Calitatea de visiting professor 1 I17 Comunicare la o conferință internațională cu sistem de selecție sau peer review; membru al colegiului de redacție al unor reviste de specialitate indexate în bazele de date internaţionale recunoscute sau reviste indexate CNCS A şi B, referent ştiinţific al unor edituri cu prestigiu internaţional sau al unei edituri clasificate CNCS A şi B, premii şi distincţii naţionale sau internaţionale /n 1. Simpozionul Internaţional Contacte etnice şi interferenţe culturale la vestul şi nordul Mării Negre de la colonizarea greacă până în zilele noastre, Iaşi, 1-17 iunie 200 (Mircea-Cristian Ghenghea, Ipostaze ale alterităţii în discursul istoric al lui Nicolae Bălcescu. Atitudini şi opţiuni). 2. Conferinţa Internaţională Istorie, cultură şi civilizaţie în Europa de sud est, ediţia a XI-a, Chişinău, 21-2 aprilie 20 (Mircea-Cristian Ghenghea, The Communist Press in the Republic of Moldova An Exercise of Virtual Reality. Case Study: Moldova Suverană and Comunistul ).. Conferinţa Internaţională Istorie, cultură şi civilizaţie în Europa de sud est, ediţia a XII-a, Chişinău, aprilie 2011 (Mircea-Cristian Ghenghea, Ştefan cel Mare simbol al moldovenismului în presa de factură comunistă din Republica Moldova. Studiu de caz: Moldova suverană ( )). 4. Congresul Internaţional de Istorie a Presei, ediţia a V-a Mass media, între document şi interpretare, Chişinău, aprilie 2012 (Mircea-Cristian Ghenghea, O publicaţie considerată dispărută: Ha! Ha!! Ha!!! (70)).. Conferinţa internaţională Cross border Euro Conference Dialogue between peoples and cultures. East European cross border actors in the dialogue, Iaşi, -12 mai 2012 (Mircea-Cristian Ghenghea, National Minorities and the European Union. A Cultural Approach for Eastern Europe). 6. Zilele Universităţii Al. I. Cuza sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice de la Facultatea de Istorie, Iaşi, 28 octombrie p. 14

15 (Mircea-Cristian Ghenghea, Un eveniment editorial în Principatul Moldovei în anul Coliba lui Moşu Toma ). 7. Conferinţa internaţională The EU as a model of soft power in the Eastern neighbourhood, Iaşi, 1-17 mai 201 (Mircea-Cristian Ghenghea, Challenges of the Future the European Union vs. the Eurasian Union?). 8. Conferinţa internaţională European Union in Times of Crisis. Perspectives and Solutions, Iaşi, 8- mai 2014 (Mircea-Cristian Ghenghea, A Geopolitical Stake: Republic of Moldova Between the European Union and the Eurasian Union). 9. Conferinţa internaţională Coolpeace. A Piece of Culture, a Culture of Peace. Re imaging European Communities in the North Sea, Baltic Sea and Black Sea Regions. The Fifth International Conference on Baltic and Nordic Studies in Romania, Târgovişte, august 2014 (Mircea-Cristian Ghenghea, About Pan Scandinavianism. Reference Points in the 19th Century (1 64)).. Conferinţa internaţională Regional Development and Integration. New Challenges for the EU, Iaşi, 21-2 mai 201 (Mircea-Cristian Ghenghea, Romania and the Eurasian Union. Plans, Predictions, and Perspectives). 11. The First ENTICE International Conference. Going East: An Interdisciplinary Conference on Travel and Intercultural Communication, Iaşi, 4- iunie 201 (Mircea-Cristian Ghenghea, Andrew Archibald Paton and Transylvania. Perceptions and Narration from a Troubled Time). 12. Seminar de networking şi Conferinţa internaţională Tinerii cercetători şi interdisciplinaritatea. Perspective istorice şi metodologice, Cluj-Napoca, 9 iulie 201 (Mircea-Cristian Ghenghea, De la Nepărtinitorul (6) la Ecoul munţilor (71). Preliminarii pentru o cercetare a presei antiunioniste şi separatiste din Moldova veacului al XIX lea). 1. First International Congress on the Anthropology of Salt, Iaşi, august 201 (Mircea-Cristian Ghenghea, From Blessing to Punishment. The Salt Issue within the Romanian Space in the 19 th Century as Seen by Foreign Travellers). 14. Conferinţa internaţională Marea Unire a românilor (19). Istorie şi actualitate, Iaşi, martie 20 (Mircea-Cristian Ghenghea, Ion Mihalache în Basarabia. Pagini puțin cunoscute din anul 19). 1. International Conference EURINT 20 Reflecting on Europe s (dis)order: scenarios for the EU s future, Iaşi, -19 mai 20 (Mircea-Cristian Ghenghea, Transnistria the improbable solution). 16. Tenth International Conference on Nordic and Baltic Studies Dissent versus conformism in the Nordic, Baltic and Black Sea areas, Constanţa, 6-8 iunie 2019 (Mircea-Cristian Ghenghea, The memory of a forgotten exile: Eugen Lozovan and the intellectual dissent). 17. International Conference on Medical Humanities, Oxford, 14-1 martie 2020 (Mircea-Cristian Ghenghea, Medicine on paper. The first Romanian medical journals and their founders).. International Scientific Conference The Battle of Didgori 900, Tbilisi, 12 August 2021 (Mircea-Cristian Ghenghea, Iulian Moga, Anthimus of Iberia. Memory and (Re)presentation within the Contemporary Romanian Society). 19. An Epoch Threshold? The Year 21 in the History of South East Europe, at Bicentennial. International Conference, Iaşi, 2 rd -2 th September 2021 (Mircea-Cristian Ghenghea, Tudor Vladimirescu and the Romanian Interwar Historiography: Documentary Contributions and Critical Reflections) 20. Romanian Lands and International Crises: the Dynamics of the Military Occupations ( ). Theoretical Frameworks, Regional, Comparative, and International Perspectives. International online workshop, Iaşi, 2 nd - rd December 2021 (Mircea-Cristian Ghenghea, A sign of the enemy: the stamps of the German occupation of Romania ( )) 1

16 21. International Scientific Conference Ivane Javakhishvili 14, Tbilisi, 28 December 2021 (Mircea-Cristian Ghenghea, The Great Metropolitan Antim. The Image of Anthimus of Iberia in the Works of N. Iorga) 22. Redactor-şef al publicaţiei The Romanian Journal of Modern History, publicaţie indexată BDI (iunie 20 prezent) 2. Referent ştiinţific la volumul Claudiu-Lucian Topor, Germania şi neutralitatea României ( ). Studii istorice, Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2017, 08 p., ISBN: Referent ştiinţific la volumul Claudiu-Lucian Topor, Auf nach Rumänien!. Beligeranţa germano română ( ), Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2020, 400 p., ISBN: I Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de cercetare sau de o societate academică din România și Republica Moldova /n 1. Sesiunea Naţională de Comunicări Timotei Cipariu şi revoluţia de la 48, Blaj, 14 mai 200 (Mircea-Cristian Ghenghea, Consideraţii asupra Adunării de la Blaj din / 1/17 mai 48). 2. Simpozionul Internaţional Românii din afara graniţelor ţării. Evoluţie istorică şi situaţie prezentă în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană, Iaşi-Chişinău, 8-12 noiembrie 2006 (Mircea-Cristian Ghenghea, Republica Moldova în ansamblul relaţiilor politico diplomatice internaţionale ( )).. Zilele Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2-26 octombrie 2008 (Mircea-Cristian Ghenghea, Un colţ al patriei despre Bucovina în presa din Principatele Unite Române (9 6)). 4. Colocviile Şcolii Doctorale de la Facultatea de Istorie a Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi (ediţia a III-a), Iaşi, 8-9 mai 2009 (Mircea-Cristian Ghenghea, Răscoala boxerilor din China (1900) reflectată în presa românească a vremii).. Simpozionul Internaţional Românii din afara graniţelor ţării. Europa de lângă noi. Identitate şi multiculturalitate în Bucovina istorică. Familia Hurmuzachi emblemă a istoriei naţionale, Iaşi, noiembrie 2009 (Mircea-Cristian Ghenghea, Români despre români Gazeta de Transilvania în Bucovina ). 6. Simpozionul naţional Istorie, cultură, patrimoniu, Iaşi, 6-7 octombrie 20 (Mircea-Cristian Ghenghea, O publicaţie separatistă Boldul (67)). 7. Simpozionul Internaţional Românii din afara graniţelor ţării. Istorie, cultură, spiritualitate, Iaşi-Chişinău, noiembrie 20 (Mircea-Cristian Ghenghea, Instituţionalizare şi asociaţionism. Impact şi efecte asupra vieţii economice şi culturale a românilor transilvăneni în timpul liberalismului habsburgic (9 6)). 8. Sesiunea de comunicări a Institutului de Istorie A.D. Xenopol, Iaşi, 9 decembrie 20 (Mircea-Cristian Ghenghea, Prima gazetă maghiară din Principatele Unite, Bukuresti Magyar Közlöny (60)). 9. Simpozionul naţional Cultură, Politică şi Societate în timpul domniei lui Carol I. de ani de la Proclamarea Regatului României, Iaşi, 2-26 martie 2011 (Mircea-Cristian Ghenghea, Caragea cel dintre noi Carol I în paginile publicaţiei Tarara (80)).. Simpozionul Internaţional Istorie, Cultură, Patrimoniu, Ediţia a IV-a, Iaşi, septembrie 2011 (Mircea-Cristian Ghenghea, O publicaţie anticuzistă Clopotul (6)). 11. Zilele Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Facultatea de Istorie, Iaşi, octombrie 2011 (Mircea-Cristian Ghenghea, Presa franceză şi evenimentele din august 6 din Bucureşti. Reacţii şi atitudini). 147 p. 16

PROGRAMAREA EVALUĂRILOR RESTANTE - an universitar iunie iunie 2019 Pe măsură ce vor fi programate şi celelalte restanţe se vor af

PROGRAMAREA EVALUĂRILOR RESTANTE - an universitar iunie iunie 2019 Pe măsură ce vor fi programate şi celelalte restanţe se vor af PROGRAMAREA EVALUĂRILOR RESTANTE - an universitar 2018-2019 17 iunie 2019-23 iunie 2019 Pe măsură ce vor fi programate şi celelalte restanţe se vor afişa în timp util. Orice neconcordanță sau disciplină

Mai mult

This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Chiorean (Talașman)Claudia Nr. 72/74

This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Chiorean (Talașman)Claudia Nr. 72/74 This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Chiorean (Talașman)Claudia Nr. 72/74, Str. Tautiului, loc. Floresti, jud. Cluj. Telefon(-oane)

Mai mult

Lista de lucrãri - Lect.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE Carte publicată în străinătate 1 Mocanu Lăcrămioa

Lista de lucrãri - Lect.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE Carte publicată în străinătate 1 Mocanu Lăcrămioa Lista de lucrãri - Lect.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE Carte publicată în străinătate 1 Mocanu Lăcrămioara, 'The effects of the sex education in the communist

Mai mult

Activitatea stiintificã pe ani - Mocanu Lăcrămioara Anul: Punctaj total: 10 ARTICOLE ŞTIINŢIFICE * Punctaj: 10 Articol în revistă cu referenţi

Activitatea stiintificã pe ani - Mocanu Lăcrămioara Anul: Punctaj total: 10 ARTICOLE ŞTIINŢIFICE * Punctaj: 10 Articol în revistă cu referenţi Activitatea stiintificã pe ani - Mocanu Lăcrămioara Anul: 2019 - Punctaj total: 10 ARTICOLE ŞTIINŢIFICE * Punctaj: 10 Articol în revistă cu referenţi şi colective editoriale internaţionale (revistă indexată

Mai mult

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge Lista lucrarilor publicate in reviste cu factor de impact calculat si scorul relativ de influenta cumulat

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge Lista lucrarilor publicate in reviste cu factor de impact calculat si scorul relativ de influenta cumulat C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge Lista lucrarilor publicate in reviste cu factor de impact calculat si scorul relativ de influenta cumulat (pentru personalul de predare si cercetare stiintifica

Mai mult

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Departamentul de Jurnalism Al XVI-lea Sim

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Departamentul de Jurnalism Al XVI-lea Sim Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Departamentul de Jurnalism Al XVI-lea Simpozion naţional de jurnalism - cu participare internațională

Mai mult

MODEL DE CURRICULUM VITAE

MODEL DE CURRICULUM VITAE C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă DANIELA RODICA JALOBEANU Facultatea de Filosofie Universitatea Bucureşti Splaiul Independenţei 204 Bucureşti Telefon + 40 21 318 15 56 Fax

Mai mult

Microsoft Word - Astra Sabesiensis, an II, numar 2, 2016

Microsoft Word - Astra Sabesiensis, an II, numar 2, 2016 ASOCIAŢIUNEA TRANSILVANĂ PENTRU LITERATURA ROMÂNĂ ŞI CULTURA POPORULUI ROMÂN DESPĂRŢĂMÂNTUL,,VASILE MOGA SEBEŞ ASTRA SABESIENSIS Număr 2, 2016 ARGONAUT Cluj-Napoca 2016 Astra Sabesiensis ASTRA SABESIENSIS

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă E-mail Naţionalitate Experienţa profesională MARIAN Andrei-Lucian Iași, România andrei.marian@uaic.ro Română Data naşterii 20 septembrie

Mai mult

LISTA DE LUCRĂRI MĂDUȚA CRISTIAN IONEL TEZA DE DOCTORAT Universitatea de Vest Timișoara Facultatea de Științe politice, Filosofie și Științe ale Comun

LISTA DE LUCRĂRI MĂDUȚA CRISTIAN IONEL TEZA DE DOCTORAT Universitatea de Vest Timișoara Facultatea de Științe politice, Filosofie și Științe ale Comun LISTA DE LUCRĂRI MĂDUȚA CRISTIAN IONEL TEZA DE DOCTORAT Universitatea de Vest Timișoara Facultatea de Științe politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, susţinută la 17.07.2012 Elemente de filosofie

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA CONFIRMAT MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE ANI DE STUDII APROBAT Ministerul Educaţiei Anul I, II, III, IV, V de

Mai mult

Microsoft Word - 03 Cv Daniela Moldoveanu

Microsoft Word - 03 Cv Daniela Moldoveanu UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD-EST LUMINA Facultatea ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI LIMBI STRĂINE Departamentul LIMBI MODERNE APLICATE Concurs pentru ocuparea postului de lector universitar, poz. 8 Disciplinele:

Mai mult

ANUL I, SEMESTRUL I

ANUL I, SEMESTRUL I CONFIRMAT MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE ANI DE STUDII APROBAT Ministerul Educaţiei Anul I, II, III, IV de Senatul

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri) (uri) Naţionalit

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri) (uri) Naţionalit Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Prof_troncota@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Romana Data naşterii 2.0.954 Sex B Profesor

Mai mult

Anexa 2. FIŞA DISCIPLINEI * 1. Date despre program Instituţia de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu învăţământ superior Facultatea Teologie Departam

Anexa 2. FIŞA DISCIPLINEI * 1. Date despre program Instituţia de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu învăţământ superior Facultatea Teologie Departam Anexa. FIŞA DISCIPLINEI * 1. Date despre program Instituţia de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu învăţământ superior Facultatea Teologie Departament Teologie Pastorală Domeniul de studiu Teologie Ciclul

Mai mult

Microsoft Word - Plan actiuni SAMRO Central 2016.docx

Microsoft Word - Plan actiuni SAMRO Central 2016.docx PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU ANUL - proiect - 1 Implementarea "Programului de creștere a vizibilității SAMRO și de amplificare a Preşedinte SAMRO comunicării intra și extraorganizaționale". Identificarea principalilor

Mai mult

Laudatio

Laudatio LAUDATIO Domnului profesor universitar doctor Jeong O PARK, de la Hankuk University of Foreign Studies, Colegiul de Studii Central şi Est Europene, Departamentul de Studii Româneşti, cu ocazia acordării

Mai mult

ORDIN nr din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în

ORDIN nr din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în ORDIN nr. 4285 din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În conformitate cu prevederile

Mai mult

Microsoft Word - LISTA DE LUCRARI 2019

Microsoft Word - LISTA DE LUCRARI 2019 LISTA DE LUCRĂRI Lect. univ. dr. NIMINEŢ LIVIANA ANDREEA Teza de doctorat European Union involvement in changing the economic parameters of competition environment ( Implicarea Uniunii Europene în modificarea

Mai mult

Anexă publicaţii Andrei Zarafiu

Anexă publicaţii Andrei Zarafiu Listă publicaţii Andrei Zarafiu I. Cărţi de unic autor 1. Procedură penală. Parte generală. Partea specială. Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită, 545 pagini, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2015. ISBN 978-606-18-0412-2;

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume, Prenume Funcţie Adresă Niţă Adrian-Florin Şef lucrări Codrii Cosminului 50, Braşov, România Telef

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume, Prenume Funcţie Adresă Niţă Adrian-Florin Şef lucrări Codrii Cosminului 50, Braşov, România Telef Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume, Prenume Funcţie Adresă Niţă Adrian-Florin Şef lucrări Codrii Cosminului 50, Braşov, România Telefon 0762 61 77 43 E-mail nitaadrian@hotmail.com Domenii

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 28.02.2019 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) P R O G R A M E L O R D

Mai mult

fb-bente-corneliu-lista-lucrari

fb-bente-corneliu-lista-lucrari L I S T A D E L U C R Ă R I 1. Teza de doctorat T1. Managementul asigurărilor în agricultura României 2. Cărţi publicate/cursuri publicate în edituri recunoscute Ca1. Benţe Corneliu, Gestiunea şi contabilitatea

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae Ilis Florina INFORMAŢII PERSONALE ILIS FLORINA Adresă: Horea, nr. 31, Cluj-Napoca, 400202, România email: ilisflorina@gmail.com Data naşterii: 26/08/1968 Naţionalitate: Română EXPERIENŢA

Mai mult

Microsoft Word - LJC%20-%202011[1].doc

Microsoft Word - LJC%20-%202011[1].doc UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE JURNALISM, COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE DEPARTAMENT: ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII SPECIALIZAREA: JURNALISM FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI PROGRAMA ANALITICĂ I. DISCIPLINA:

Mai mult

C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMATII PERSONALE Nume/ prenume Grigoriu Aniţa Adresa(e) Bucureşti, Sector 4 Telefon(oane) E-ma

C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMATII PERSONALE Nume/ prenume Grigoriu Aniţa Adresa(e) Bucureşti, Sector 4 Telefon(oane) E-ma C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMATII PERSONALE Nume/ prenume Grigoriu Aniţa Adresa(e) Bucureşti, Sector 4 Telefon(oane) 0721 706 354 E-mail (uri) anitzavn@yahoo.com Nationalitate (-tati) Română

Mai mult

Haisan (Flos) Petronela Lacramioara - Fisa de verificare standarde minimale A. Criterii şi indicatori de perferomanţă în cercetarea ştiinţifică Ind De

Haisan (Flos) Petronela Lacramioara - Fisa de verificare standarde minimale A. Criterii şi indicatori de perferomanţă în cercetarea ştiinţifică Ind De Haisan (Flos) Petronela Lacramioara - Fisa de verificare standarde minimale A. Criterii şi indicatori de perferomanţă în cercetarea ştiinţifică Ind Denumirea indicatorului Punctaj Unitate de masura Document

Mai mult

PROGRAM Cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și finanțată prin FIE

PROGRAM Cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și finanțată prin FIE PROGRAM Cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și finanțată prin FIE MIERCURI, 5 iunie 2019 Sosirea participanților * CEREMONIA DE DECERNARE A TITLULUI DE MEMBRU DE ONOARE AL INSTITUTULUI DE ISTORIE

Mai mult

R O M Â N I A UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) *; ; 40.53

R O M Â N I A UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) *; ; 40.53 R O M Â N I A UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: HYPERLINK

Mai mult

ACADEMIA ROMÂNĂ INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE C. S. Nicolăescu-Plopşor CRAIOVA Craiova, Unirii 68, 0251/ Proiecțiile anului 2015: A. 50 de

ACADEMIA ROMÂNĂ INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE C. S. Nicolăescu-Plopşor CRAIOVA Craiova, Unirii 68, 0251/ Proiecțiile anului 2015: A. 50 de ACADEMIA ROMÂNĂ INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE C. S. Nicolăescu-Plopşor CRAIOVA Craiova, Unirii 68, 0251/525702 Proiecțiile anului 2015: A. 50 de ani de la înființre Simpozion, volum cu studiile și

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII Programul de studii: Comunicare şi Relaţii Publice TEMATICĂ LICENŢĂ Sesiuni

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII Programul de studii: Comunicare şi Relaţii Publice TEMATICĂ LICENŢĂ Sesiuni UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII Programul de studii: Comunicare şi Relaţii Publice TEMATICĂ LICENŢĂ Sesiunile - iulie 2019, septembrie 2019, februarie 2020 A.

Mai mult

Europass-CV MăluţanNăscBuţurcă-RO.doc

Europass-CV MăluţanNăscBuţurcă-RO.doc INFORMAŢII PERSONALE Cristina Ana Măluţan (născ. Buţurcă) Str. Năsăud nr.22, ap. 21, 400610 Cluj-Napoca (România) 0745546168 cristina_buturca@yahoo.com LOCUL DE MUNCĂ PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ Asistent

Mai mult

Universitatea din Oradea Centrul de Studii Interdisciplinare Academia Română Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Istorie şi Filosofie CONF

Universitatea din Oradea Centrul de Studii Interdisciplinare Academia Română Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Istorie şi Filosofie CONF Universitatea din Oradea Centrul de Studii Interdisciplinare Academia Română Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Istorie şi Filosofie CONFERINȚ E Începând cu anul 2011 la Universitatea din

Mai mult

Lista de lucrãri - Reader PhD. Mocanu Lăcrămioara Monografias y capitulos de monografia cientifica Libro publicado el extranjero 1 Mocanu Lăcrămioara,

Lista de lucrãri - Reader PhD. Mocanu Lăcrămioara Monografias y capitulos de monografia cientifica Libro publicado el extranjero 1 Mocanu Lăcrămioara, Lista de lucrãri - Reader PhD. Mocanu Lăcrămioara Monografias y capitulos de monografia cientifica Libro publicado el extranjero 1 Mocanu Lăcrămioara, 'The effects of the sex education in the communist

Mai mult

BIBLIOGRAFIE 1. ȘTIINȚE OAMENI DE ȘTIINȚĂ: NIKOLA TESLA, STEPHEN HAWKING - Hawking, Stephen William, Scurtă istorie a timpului: De la Big Bang la găur

BIBLIOGRAFIE 1. ȘTIINȚE OAMENI DE ȘTIINȚĂ: NIKOLA TESLA, STEPHEN HAWKING - Hawking, Stephen William, Scurtă istorie a timpului: De la Big Bang la găur BIBLIOGRAFIE 1. ȘTIINȚE OAMENI DE ȘTIINȚĂ: NIKOLA TESLA, STEPHEN HAWKING - Hawking, Stephen William, Scurtă istorie a timpului: De la Big Bang la găurile negre, Editura Humanitas, București, 2004 53/H

Mai mult

ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) *; ; ;

ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) *; ; ; ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Mai mult

Performanțe profesionale ale colectivului de cadre didactice în anul școlar anterior ( ) I. Pregătire profesională: - profesor doctor: 1 - pro

Performanțe profesionale ale colectivului de cadre didactice în anul școlar anterior ( ) I. Pregătire profesională: - profesor doctor: 1 - pro Performanțe profesionale ale colectivului de cadre didactice în anul școlar anterior (-2018) I. Pregătire profesională: - profesor doctor: 1 - profesori cu gradul I: 28 - profesori cu gradul II: 11 - profesori

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia 1.2. Facultatea Facultatea de Isto

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia 1.2. Facultatea Facultatea de Isto FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia 1.2. Facultatea Facultatea de Istorie şi Filologie 1.3. Departamentul Filologie 1.4.

Mai mult

Microsoft Word - CHIPER MIHAI_Fisa evaluare.doc

Microsoft Word - CHIPER MIHAI_Fisa evaluare.doc Concurs pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gr. II Institutul de Istorie A.D. Xenopol Filiala Iaşi a Academiei Române Domeniul: Istorie Specializarea: Istoria modernă Candidat: dr. Chiper

Mai mult

Microsoft Word - European Security and the issues of national and ethnic minorities.doc

Microsoft Word - European Security and the issues of national and ethnic minorities.doc FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Studii Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Studii InternaŃionale şi

Mai mult

S I N T E Z A

S  I  N  T  E  Z  A S I N T E Z A PROGRAMELOR DE CERCETARE ALE INSTITUTULUI DE ISTORIE GEORGE BARIŢIU PE ANUL 2019 Indicativ program I * Titlul Programului de cercetare/ coordonator program IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE

Mai mult

NR. REFERINTA NUME PRENUME DATE PROFESIE CENTRU JUDET 1 ANDREI CONSTANTIN 2 ASLAN CORINA 3 ASZTALOS ZSUZSA 4 BAJAN IONELA ALINA MEDIC SPECIALIST SCJU

NR. REFERINTA NUME PRENUME DATE PROFESIE CENTRU JUDET 1 ANDREI CONSTANTIN 2 ASLAN CORINA 3 ASZTALOS ZSUZSA 4 BAJAN IONELA ALINA MEDIC SPECIALIST SCJU NR. REFERINTA NUME PRENUME DATE PROFESIE CENTRU JUDET 1 ANDREI CONSTANTIN 2 ASLAN CORINA 3 ASZTALOS ZSUZSA 4 BAJAN IONELA ALINA SPECIALIST SCUB FLOREASCA BUCURESTI 5 BALOSU MIHAI ALEXANDRU 6 LUCRARE BITERE

Mai mult

1 ANEXA 1 CANDIDAT: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan - Paul Ștefănescu Facultatea de Inginerie, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu COMISIA: INGINERIE GEOLOGI

1 ANEXA 1 CANDIDAT: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan - Paul Ștefănescu Facultatea de Inginerie, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu COMISIA: INGINERIE GEOLOGI 1 ANEXA 1 CANDIDAT: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan - Paul Ștefănescu Facultatea de Inginerie, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu COMISIA: INGINERIE GEOLOGICĂ, MINE, PETROL ȘI GAZE 1. Structura activității candidatului:

Mai mult

CV Expert evaluator CDI Datele personale Nume:* Prenume: * Titlu stiintific:* In cazul in care ati ales "altul" va rugam specificati: Titlu didactic:*

CV Expert evaluator CDI Datele personale Nume:* Prenume: * Titlu stiintific:* In cazul in care ati ales altul va rugam specificati: Titlu didactic:* CV Expert evaluator CDI Datele personale Nume:* Prenume: * Titlu stiintific:* In cazul in care ati ales "altul" va rugam specificati: Titlu didactic:* Functia si gradul stiintific: Sex: Data nasterii (ZZ/LL/AAAA):

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Radu Anamaria-Viorica Strada N. Colan, nr.1, ap. M2, Cluj-Napoca 0752421963 radu.anamariav@gmail.com Sexul femeiesc Data naşterii 12/08/1985 Naţionalitatea română

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae CURRICULUM VITAE 1. DATE BIOGRAFICE Numele şi prenumele: TABÃRÃ Neculai Data şi locul naşterii: 26.09.1945, Galaţi Starea civilă: căsătorit, un copil de 33 ani 2. STUDII UNIVERSITARE În anul 1973 am absolvit

Mai mult

Microsoft Word - GILIA CLAUDIA - CV doc

Microsoft Word - GILIA CLAUDIA - CV doc INFORMAŢII PERSONALE GILIA CLAUDIA Sexul F Data naşterii 06.11.1975 Naţionalitatea Română EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Ianuarie septembrie 2017 Martie 2016 Ianuarie 2017 Decembrie 2015 prezent Vicepreşedinte

Mai mult

CAIET PROGRAM Școala de vară a SȘIR, Sibiu, iulie 2019 Gastronomie, dinamici istorice și identități sociale Primaria Primaria COMUNEI HOGHILAG C

CAIET PROGRAM Școala de vară a SȘIR, Sibiu, iulie 2019 Gastronomie, dinamici istorice și identități sociale Primaria Primaria COMUNEI HOGHILAG C CAIET PROGRAM Școala de vară a SȘIR, Sibiu, 22-27 iulie 2019 Gastronomie, dinamici istorice și identități sociale HOGHILAG MOŞNA DUMINICÃ, 21 iulie 2019, dupã amiza sosirea participanţilor Cazare: Colegiul

Mai mult

UNIVERSITATEA AL. I. CUZA IAŞI FACULTATEA DE ISTORIE DAAD ALUMNI CLUB IAŞI Organizează ZILELE UNIVERSITĂŢII AL. I. CUZA SIMPOZION NAŢIONAL Sesiunea de

UNIVERSITATEA AL. I. CUZA IAŞI FACULTATEA DE ISTORIE DAAD ALUMNI CLUB IAŞI Organizează ZILELE UNIVERSITĂŢII AL. I. CUZA SIMPOZION NAŢIONAL Sesiunea de UNIVERSITATEA AL. I. CUZA IAŞI FACULTATEA DE ISTORIE DAAD ALUMNI CLUB IAŞI Organizează ZILELE UNIVERSITĂŢII AL. I. CUZA SIMPOZION NAŢIONAL Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice şi a cercetătorilor

Mai mult

Microsoft Word - CV Europass George David

Microsoft Word - CV Europass George David Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Adresă web Naţionalitate(-tăţi) DAVID, George Bucureşti, România Mobil: george.david@comunicare.ro

Mai mult

Activitate st Laura Olteanu.doc

Activitate st Laura Olteanu.doc CURRICULUM VITAE OLTEANU LAURA Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Administrarea Afacerilor 1. DATA ȘI LOCUL NAȘTERII, STUDII,

Mai mult

Microsoft Word - listă lucrari Dragos Daghie.doc

Microsoft Word - listă lucrari Dragos Daghie.doc Lista completă a lucrărilor publicate de candidat, în format tiparit Lista celor maximum 10 lucrări considerate de către candidat a fi cele mai relevante 1. Drept comercial român, vol. I, ISBN 978-9737845-54-2,

Mai mult

Microsoft Word - Orar Istorie sem II _3_.doc

Microsoft Word - Orar Istorie sem II _3_.doc Istorie An I Disciplina Grupa I-a Grupa a II-a Grupa a III-a Grupa maghiara universală universală (s) a României a României (s) Bogrea/ O.Mureşanu, M.Crăciun Joi, 9-12, sala 109, Marţi, 8-11, Sala Bogrea,

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Elaborat: Director Centru: Conf.dr. Raluca Bercea Semnătura Verificat: Director DRU

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Elaborat: Director Centru: Conf.dr. Raluca Bercea Semnătura Verificat: Director DRU MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Elaborat: Director Centru: Conf.dr. Raluca Bercea Semnătura Verificat: Director DRU: Ec. Bogdan Aldea Semnătura Aviz juridic: Consilier

Mai mult

SOCIETATEA DE GEOGRAFIE DIN ROMÂNIA FILIALA JUDEŢULUI ILFOV SIMPOZIONUL REGIONAL ILFOV - CUNUNA CU DIAMANTE Ediţia a XVII-a cu tema "Aportul geografie

SOCIETATEA DE GEOGRAFIE DIN ROMÂNIA FILIALA JUDEŢULUI ILFOV SIMPOZIONUL REGIONAL ILFOV - CUNUNA CU DIAMANTE Ediţia a XVII-a cu tema Aportul geografie SOCIETATEA DE GEOGRAFIE DIN ROMÂNIA FILIALA JUDEŢULUI ILFOV SIMPOZIONUL REGIONAL ILFOV - CUNUNA CU DIAMANTE Ediţia a XVII-a cu tema "Aportul geografiei pentru o societate în schimbare. Context și provocări"

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 28.07.2016 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE OLIMPIADA DE FIZICĂ - FAZA JUDEȚEANĂ REZULTATE FINALE CLASA a VI-a NR. CRT. NUMELE Ş

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE OLIMPIADA DE FIZICĂ - FAZA JUDEȚEANĂ REZULTATE FINALE CLASA a VI-a NR. CRT. NUMELE Ş CLASA a VI-a 1 CERBU CODRUŢ SCOALA GIMNAZIALA "ION AGÂRBICEANU" ALBA IULIA 10,00 7,50 6,25 23,75 I 2 TUNSOIU I.S.ANTONIA EMILIA ŞC. GIMN. "MIHAI EMINESCU" ALBA IULIA 6,50 8,00 9,00 23,50 II MAIERESCU MARIANA

Mai mult

Anexa 2 – Formulare/ A2

Anexa 2 – Formulare/ A2 CURRICULUM VITAE 1. Nume: MESEŞAN SCHMITZ 2. Prenume: LUIZA IULIANA 3. Data şi locul nașterii: 07.12.1979, Galați 4. Cetățenie: română 5. Studii Universitare/postuniversitare/doctorat Instituția Universitatea

Mai mult

ORDIN nr din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la

ORDIN nr din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la ORDIN nr. 5271 din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În baza Referatului

Mai mult

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Conform Ordinului nr. 3121/27 ianuarie 2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Conform Ordinului nr. 3121/27 ianuarie 2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Conform Ordinului nr. /7 ianuarie 0 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare publicat în Monitorul Oficial

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 26.02.2015 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN , Str. M. Eminescu, Nr. 4, Tel/fax , Telefon: ;

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN , Str. M. Eminescu, Nr. 4, Tel/fax , Telefon: ; MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN 611028, Str. M. Eminescu, Nr. 4, Tel/fax 0233-740290, Telefon: 0233-740100; 0233-740300 E-mail: cnrvroman2005@yahoo.com, web: www.cnrv.ro

Mai mult

Activitatea stiintifică - Bălău Mădălina MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE * Număr: 7 Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENA

Activitatea stiintifică - Bălău Mădălina MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE * Număr: 7 Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENA Activitatea stiintifică - MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE * Număr: 7 Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) * Număr: 7 Marketing internaţional - Curs ID-FR ISSN:--------------------

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume/Prenume Adresa(e) LUPU Otilia-Alina Miron Costin nr. 1, ap. 3, Bacău (România) Mobil 40-754 054 757 Fax(uri) 0234-535 012 E-mail(uri) otiliawlf@yahoo.com

Mai mult

CURRICULUM VITAE NUME ŞI PRENUME: CHIRA I. Dorin-Ioan DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: , Dej, jud.cluj ADRESA: (acasă) Str.Năsăud, nr.4, bl.y12, ap.9

CURRICULUM VITAE NUME ŞI PRENUME: CHIRA I. Dorin-Ioan DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: , Dej, jud.cluj ADRESA: (acasă) Str.Năsăud, nr.4, bl.y12, ap.9 CURRICULUM VITAE NUME ŞI PRENUME: CHIRA I. Dorin-Ioan DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 24.01.1956, Dej, jud.cluj ADRESA: (acasă) Str.Năsăud, nr.4, bl.y12, ap.9, Cluj-Napoca (facultate) Facultatea de Litere, Catedra

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE STIINTE EXACTE DEPARTAMENTUL DE INFORMATICA Pozitia postului: 23 Disciplina postului: Inteligenta artificială

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE STIINTE EXACTE DEPARTAMENTUL DE INFORMATICA Pozitia postului: 23 Disciplina postului: Inteligenta artificială UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE STIINTE EXACTE DEPARTAMENTUL DE INFORMATICA Pozitia postului: 23 Disciplina postului: Inteligenta artificială (A+B). Algoritmica grafurilor. Domeniul de competenta:

Mai mult

Plan LC_Maghiara_FINAL.xlsx

Plan LC_Maghiara_FINAL.xlsx Pag. 1/11 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2015-2016 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE IV.EXAMENUL DE LICENŢĂ - perioada 29 iunie-2 iulie Proba 1: Evaluarea

Mai mult

Învăţământ preuniversitar

Învăţământ preuniversitar Nivel Învăţământ preuniversitar PostCatedră (Disciplina principală de încadrare) 1. Cultură şi civilizaţie românească 2. Cenaclu literar creaţie literară 3. Redacţie presă radio TV 4. Jurnalism ziaristică

Mai mult

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", GALAȚI CONCURSUL JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ "DAN HULUBEI"- Ediția a XIII-a, REZULTATE FINALE CLASA a X-a S

COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU, GALAȚI CONCURSUL JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ DAN HULUBEI- Ediția a XIII-a, REZULTATE FINALE CLASA a X-a S CLASA a X-a Stiinte ale naturii Numele şi prenumele elevului SCOALA P 1 P 2 P 3 Total PREMIUL 1 SAVIN ANDREI Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza 5,00 7,00 5,00 17,00 I 2 BORDEANU GABRIELA CNVA 5,00 5,00

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE A CANDIDATULUI B

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE A CANDIDATULUI B UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Facultatea de Drept Departamentul de Drept Public FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE A CANDIDATULUI BOGDAN LUCIAN AURESCU Criteriu Denumirea criteriului

Mai mult

Microsoft Word - ORDIN nr 5272 din 5 septembrie 2011 ( doctorat)

Microsoft Word - ORDIN nr 5272 din 5 septembrie 2011 ( doctorat) ORDIN nr. 5272 din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În baza Referatului

Mai mult

Rezultate FINALE postdoc D1 22 mai

Rezultate FINALE postdoc D1 22 mai Investeşte în oameni! Fondul Social European PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 AXA PRIORITARĂ 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume PUNGĂ LOREDANA MIHAELA (FRĂȚILĂ ) Adresă(e) Str. Primăverii nr. 19, ap.1, Dumbr

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume PUNGĂ LOREDANA MIHAELA (FRĂȚILĂ ) Adresă(e) Str. Primăverii nr. 19, ap.1, Dumbr Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume PUNGĂ LOREDANA MIHAELA (FRĂȚILĂ 1998-2011) Adresă(e) Str. Primăverii nr. 19, ap.1, Dumbrăvița, jud. Timiș Telefon(oane) 0763691704 E-mail(uri)

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE ZAHIU MIHAELA Strada Chezășiei, Nr.43, Sector 3, București 0724.326.739 mihaela.zahiu@gmail.com Sexul Feminin Data naşterii 10.11.1984 Naţionalitatea Română EXPERIENŢA

Mai mult

5 - CV

5 - CV Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) 5 Str. Horia, 540045 Braşov, Romȃnia Telefon(oane) 0268-410329 Mobil: 0727188359 Fax(uri) E-mail(uri) gabriela.chefneux@unitbv.ro;

Mai mult

Universitatea Spiru Haret

Universitatea Spiru Haret I. DESPRE C.S.M.I. C.S.M.I este o unitate de cercetare ştiinţifică academică, organizată în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii Spiru Haret, în vederea desfăşurării unei susţinute activităţi în

Mai mult

ANEXĂ LA REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE ISTORIE ÎN ANUL ȘCOLAR A.ISTORIA ROMĂNILOR 1.CLASA a VIII-a

ANEXĂ LA REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE ISTORIE ÎN ANUL ȘCOLAR A.ISTORIA ROMĂNILOR 1.CLASA a VIII-a ANEXĂ LA REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE ISTORIE ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016 A.ISTORIA ROMĂNILOR 1.CLASA a VIII-a PROGRAMA OLIMPIADEI DE ISTORIE Competențe specifice:

Mai mult

Europass CV

Europass CV INFORMAŢII PERSONALE Sorin Mazilu Str. Maestrul Ion Baciu, nr. 9, Iași, codul poştal 70070, România (+40)742 027 153 (+40)742 027 153 mazilu.sorin@yahoo.com https://www.facebook.com/sorin.mazilu17 Facebook

Mai mult

REZULTATE FINALE master zi MATEMATICA, sesiunea iulie 2010

REZULTATE FINALE master zi MATEMATICA, sesiunea iulie 2010 Lista candidaţilor declaraţi ADMIŞI pe locuri SUBVENŢIONATE 1. ALEXANDRESCU B. ANDREEA - MĂDĂLINA 10 2. BAIBARAC V. ELENA 10 3. CONSTANTINESCU C.N. MARIA 10 4. DIACONESCU I. IONELA - CAMELIA 10 5. DUMITRU

Mai mult

Curriculum Vitae Numele și prenumele: Bularga Tatiana Data nașterii: Cetățenia: Republica Moldova Telefon de contact:

Curriculum Vitae Numele și prenumele: Bularga Tatiana Data nașterii: Cetățenia: Republica Moldova Telefon de contact: Numele și prenumele: Bularga Tatiana Data nașterii: 13.07.1975 Cetățenia: Republica Moldova Telefon de contact: +37369533397 E-mail: tbularga@gmail.com Gradul științific și titlul științifico-didactic:

Mai mult

Microsoft Word - CV-prof.Hedesiu.docx

Microsoft Word - CV-prof.Hedesiu.docx Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) HEDESIU MIHAELA CARMEN Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex mhedesiu@umfcluj.ro romana F Locul

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Popa Viorica Adresă(e) str. N. Iorga bl. 36, ap. 36, or. Bălţi, Republica, cod 3100 Telefon(oane) + 373 231 4 24 51 Mobil: +373 068948429 E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Locul de muncă actual de muncă Adresă loc de muncă Socoliuc Oana-Ramona Departamentul de Economie şi Relaţii Internaţionale, Facultatea de

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume STANCIU SORIN MIHAI Adresă Calea Aradului 119, cod poștal , Timişoara, jud. Timiş,

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume STANCIU SORIN MIHAI Adresă Calea Aradului 119, cod poștal , Timişoara, jud. Timiş, Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume STANCIU SORIN MIHAI Adresă, cod poștal 300645, Timişoara, jud. Timiş, România Telefon 0567735 E-mail sorinstanciu@usab-tm.ro Naţionalitate

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume Locul de munca / Aria ocupationala SEMENESCU ILEANA-ANDREEA As

Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume Locul de munca / Aria ocupationala SEMENESCU ILEANA-ANDREEA As Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume E-mail Locul de munca / Aria ocupationala SEMENESCU ILEANA-ANDREEA asemenescu@yahoo.com Asistent universitar doctor Catedra de Finante, Academia

Mai mult

Anexa 1 TEMATICA DE CONCURS pentru ocuparea postului didactic de conferențiar, poziţia 25 a Departamentului de Ştiinţe Psiho-Socio-Umane Etică aplicat

Anexa 1 TEMATICA DE CONCURS pentru ocuparea postului didactic de conferențiar, poziţia 25 a Departamentului de Ştiinţe Psiho-Socio-Umane Etică aplicat Anexa 1 pentru ocuparea postului didactic de conferențiar, poziţia 25 a Departamentului de Ştiinţe Psiho-Socio-Umane Etică aplicată în psihologie 1. Introducere în studiul eticii. Delimitări conceptual

Mai mult

BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST Nr. 274/ Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezv

BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST Nr. 274/ Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezv Nr. 274/12.11.2018 Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest 19 Octombrie- 15 Noiembrie 2018 Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice

Mai mult

1

1 CURRICULUM VITAE 1. Nume: CAŞCAVAL Prenume: PETRU 2. Data şi locul naşterii: 14 iulie 1962, Prisăcani, judeţul Iaşi 3. Cetăţenie: Română 4. Stare civilă: Căsătorit 5. Studii: 1973-1981 Colegiul "Costache

Mai mult

FINAL_Master_TAXA_iulie2018.xls

FINAL_Master_TAXA_iulie2018.xls învăţământul universitar de MASTERAT PE LOCURI CU TAXĂ DOMENIUL INFORMATICĂ Optiunea 2 1 MANEA E. ADRIAN-COSTIN SLA SAL 9.82 2 ALEXANDRESCU D.A. TUDOR-ALEXANDRU IA AI 9.61 3 OANCEA C. CĂTĂLIN-CONSTANTIN

Mai mult

Conferinţa PROBLEME ACTUALE ALE GANDIRII, ŞTIINŢEI ŞI PRACTICII ECONOMICO-SOCIALE" ediţia a XXI-a organizată în zilele de mai 2017, la sediul Fa

Conferinţa PROBLEME ACTUALE ALE GANDIRII, ŞTIINŢEI ŞI PRACTICII ECONOMICO-SOCIALE ediţia a XXI-a organizată în zilele de mai 2017, la sediul Fa Conferinţa PROBLEME ACTUALE ALE GANDIRII, ŞTIINŢEI ŞI PRACTICII ECONOMICO-SOCIALE" ediţia a XXI-a organizată în zilele de 10-11 mai 2017, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, str. Teodor

Mai mult

carti 2010

carti 2010 CărŃi sau capitole de cărńi publicate Nr. crt. Data publicării Anul Luna Autorul(rii) cărńii/capitolului din carte 1. 2010 Florin Corneliu Pîtea Titlul cărńii/capitolului din carte ISBN Art Wasn't Quite

Mai mult

ACADEMIA ROMÂNĂ – FILIALA IAŞI

ACADEMIA ROMÂNĂ – FILIALA IAŞI ACADEMIA ROMÂNĂ FILIALA IAŞI Institutul de Filologie Română A. Philippide Asociaţia Culturală A. Philippide Simpozionul naţional Memorialistica românească: între documentul istoric şi obiectul estetic

Mai mult

F-C-04/ Propuneri de proiecte primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior Nr. Crt. Cod proiect

F-C-04/ Propuneri de proiecte primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior Nr. Crt. Cod proiect F-C-04/02.2016 Propuneri de e primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior 1 2019-1-RO01-KA103-061366 Universitatea Politehnica din Timisoara Timisoara Timis

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Răduț Casiana - Alexandra Adresa(e) Aleea Răsaritului, nr.3, bl 2,ap 2 Arad (România) Telefon(oane) 025728930 Mobil 0748420553 E-mail casiana.radut@gmail.com

Mai mult

ROMANIA Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltar

ROMANIA Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltar ROMANIA Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii 06 PN II RU TE 00 0 Codul proiectului

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Dosar sponsorizare general red. IV [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Dosar sponsorizare general red. IV [Compatibility Mode] Cl Calendarul levenimentelor 2018 Prezentare generală Facultatea de Drept a Universității din București, ca în fiecare an, își propune organizarea unor evenimente prestigioase din punct de vedere științific,

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile ş

HOTĂRÂRE nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile ş HOTĂRÂRE nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile şi programele de studii acreditate şi numărul în anul

Mai mult

Universitatea,,Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Departametul de Matematică şi Informatică Sesiunea anuală studenţească de comunicări ştiin

Universitatea,,Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Departametul de Matematică şi Informatică Sesiunea anuală studenţească de comunicări ştiin PROGRAM 26 MAI 2017 SALA A 18 ORELE 9.00 Deschiderea sesiunii Cuvânt de salut Workshop ORELE 9.40 12.20 Susţinerea lucrărilor ORELE 12.20 12.30 Pauză ORELE 12.30 Festivitatea de premiere ORELE 9.00 Deschiderea

Mai mult

Microsoft Word - Fisa noua dpp-12.doc

Microsoft Word - Fisa noua dpp-12.doc ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAłIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ

Mai mult

CURRICULUM VITAE Cătălina MIHALACHE Data şi locul naşterii: 24 martie 1973, Iaşi (România). Afiliere instituţională: Institutul de istorie A.D. Xenopo

CURRICULUM VITAE Cătălina MIHALACHE Data şi locul naşterii: 24 martie 1973, Iaşi (România). Afiliere instituţională: Institutul de istorie A.D. Xenopo CURRICULUM VITAE Cătălina MIHALACHE Data şi locul naşterii: 24 martie 1973, Iaşi (România). Afiliere instituţională: Institutul de istorie A.D. Xenopol, al Academiei Române (Filiala Iaşi) Iaşi, Bd.Carol

Mai mult