JUDECĂTORIA BOLINTIN VALE RAPORT DE BILANŢ ANUL 2016

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "JUDECĂTORIA BOLINTIN VALE RAPORT DE BILANŢ ANUL 2016"

Transcriere

1 JUDECĂTORIA BOLINTIN VALE RAPORT DE BILANŢ ANUL 2016

2 CAPITOLUL I Introducere Judecătoria Bolintin Vale funcţionează alături de Judecătoria Giurgiu în circumscripţia Tribunalului Giurgiu, în raza Curţii de Apel Bucureşti şi conform legii este o instituţie fără personalitate juridică înfiinţată în anul 1981 care are sediul în oraşul Bolintin Vale, judeţul Giurgiu. Teritorial, Judecătoria Bolintin Vale are în circumscripţia sa oraşul Bolintin Vale, oraşul Mihăileşti, precum şi 17 comune cu un total de 52 de sate. În structura Judecătoriei Bolintin Vale funcţionează complete specializate în materia dreptului funciar şi a dreptului familiei. Conducerea judecătoriei este constituită din preşedinte, colegiul de conducere şi adunarea generală a judecătorilor, fiecare cu atribuţii specifice, exercitate în limita competenţelor legale. În prezent, deţin funcţia de preşedinte din data de cu un mandat pe 3 ani. II. Date statistice privind activitatea instanţei în anul 2016 II.1. Volumul de activitate În anul 2016, volumul de activitate a înregistrat un număr de 5668 cauze nou intrate, din care 775 cauze penale şi 4893 cauze civile. Stocul la începutul anului a fost de 1672 de dosare, din care civile 1538 şi penale 134. Volumul total de activitate a fost de 7340 de dosare (5668 dosare nou intrate stoc), din care 142 dosare au fost suspendate în materie civilă. Volumul de activitate pe materii 2

3 În materie civilă volumul total a fost de 6431 dosare, din care s-a înregistrat un număr 4893 de dosare nou intrate, cu un stoc de 1538 dosare, fiind soluţionate 5071 dosare şi suspendate 142 dosare. În materie penală, volumul total a fost de 909 de dosare, din care s-a înregistrat un număr de 775 dosare nou intrate, cu un stoc de 134 dosare, fiind soluţionat un număr de 760 dosare. II.2. Încărcătura pe judecător şi pe schemă Prin raportarea volumului total de 7340 cauze la numărul de 6 judecători din schemă, rezultă o încărcătură de 1223 cauze. Raportând numărul total al cauzelor, 7340 (din care 5668 nou intrate şi 1674 din stoc), la numărul de judecători care a funcţionat efectiv în instanţă, respectiv 4, rezultă că încărcătura medie pe fiecare judecător a fost de 1835 cauze. Pentru dosarele nou intrate încărcătura se prezintă astfel: pe schemă s-a înregistrat o încărcătură de 945 cauze pe judecător,iar pe numărul efectiv s-a înregistrat o încărcătură de 1417 cauze. Detaliat situaţia pentru fiecare judecător este următoarea: - Doamna judecător Bugnar Cristina a participat la 34 şedinţe de judecată, a avut 1397 cauze nou intrate, a rulat un număr de 2354 dosare, soluţionând un număr de 1437 dosare, din care 1292 civile şi 145 penale; - Doamna judecător Buruleanu Alexandra a participat la 45 şedinţe de judecată, a avut un număr de 1306 cauze nou intrate,a rulat un număr de 2407 dosare, soluţionând un număr de 1319 dosare, din care 1177 civile şi 142 penale; 3

4 -Doamna judecător Lupaşcu Lucica a participat la 45 şedinţe de judecată, a avut un număr de 1205 cauze nou intrate, a rulat un număr de 2716 dosare, soluţionând un număr de 1333 dosare,din care 1183 civile şi 150 penale; -Domnul judecător Ciocan Radu Andrei( transferat de la data de la Judecătoria sect. 2 Bucureşti), a participat la 24 şedinţe de judecată, a avut un număr de 589 cauze nou intrate, a rulat un număr de 1491 dosare, soluţionând un număr de 680 dosare, din care 595 civile şi 85 penale. -Domnul judecător Volintiru Alexandru Nicolae a început activitatea în cadrul instanţei la ca stagiar şi a participat la 15 şedinţe de judecată, a avut un număr de 473 dosare nou intrate, a rulat un număr de 594 dosare şi a soluţionat un număr de 454 dosare, din care 453 civile şi 1 penal. -Doamna judecător Trăistaru Alexandra a început activitatea din şi a avut un număr de 52 dosare nou intrate. II.3. Operativitatea soluţionării cauzelor În anul 2016 s-a înregistrat un număr de 5668 dosare nou intrate, din care 4893 cauze civile şi 775 cauze penale. A fost soluţionat un număr total de 5831 dosare, din care 5071 cauze civile şi 760 cauze penale. Rportând numărul dosarelor intrate la numărul celor soluţionate rezultă o operativitate de 103. eficienţă II.4. Analiza activităţii instanţei din perspectiva indicatorilor de 4

5 Prin Hot. Nr.1305/2014 a CSM s-au stabilit 5 indicatori de eficienţă, în funcţie de care se apreciază activitatea instanţei din punct de vedere al eficienţei. Pentru indicatorul Hotărâri redactate peste termenul legal din sistemul Ecris al instanţei rezultă următoarele date statistice: În anul 2016 s-au soluţionat prin hotărâre 1894 dosare, din care 1514 au fost redactate în termenul legal, iar 236 peste termenul legal, rezultând un procent de 12,47. Pentru fiecare judecător situaţia se prezintă astfel: Judecător Bugnar Cristina a soluţionat prin hotărâre un număr de 460 dosare, din care 419 dosare în termenul legal, iar 41 dosare peste termen, rezultând un procent de 8,91 de dosare redactate peste termenul legal. Judecător Buruleanu Alexandra a soluţionat prin hotărâre 437 dosare, din care 403 dosare în termenul legal, iar 34 dosare peste termen, rezultând un procent de 7,78 de dosare redactate peste termenul legal. Judecător Ciocan Radu Andrei a soluţionat prin hotărâre 272 dosare, din care 260 în termen, iar 12 peste termen, rezultând un procent de 4,41 de dosare soluţionate peste termen. Judecător Lupaşcu Lucica a soluţionat prin hotărâre un număr de 501 dosare, din care 352 în termen, iar 149 peste termen, rezultând un procent de 29,74 de dosare soluţionate pesate termenul legal. Judecător Volintiru Alexandru Nicolae a soluţionat prin hotărâre un număr de 78 dosare, toate în termenul legal de redactare. Din aplicaţia Statis Central rezultă că instanţa s-a încadrat pentru acest indicator la calificativul Eficient. Pentru indicatorul Durata medie de soluţionare situaţia se prezintă astfel: 5

6 În cursul anului 2016 s-au soluţionat un număr de 5831 dosare, din care 5071 dosare civile şi 760 dosare penale. În perioada 0-6 luni s-au soluţionat un număr de 3823 dosare, din care 3297 dosare civile şi 529 dosare penale, rezultând un procent de 65,01 în materie civilă, iar în materie penală un procent de 69,60. Asfel, reiese că în intervalul 0-6 luni de la data înregistrării, s-au soluţionat 67,45, respectiv mai mult de jumătate. În perioada 6-12 luni s-au soluţionat 1550 dosare, ceea ce reprezintă 26,58,din care 1367 dosare civile rezultând un procent de 26,95 în civil şi 183 dosare penale reprezentând un procent de 24,07. Adunând primele două procente, rezultă că, practic, în primul an de la înregistrare s-au soluţionat 94,03 din dosare. În perioada1-2 ani s-au soluţionat 394 dosare, din care 352 dosare civile având un procent de 6,9 şi 42 dosare penale având un procent de 0,5, ceea ce reprezintă 6,7. În perioada peste 2 ani s-au soluţionat 55 dosare civile având un procent de 0,94, şi 9 dosare penale, reprezentând un procent de 0,11. Pentru acest indicativ instanţa se încadrează la calificativul eficient. Pentru indicativul de eficienţă ponderea dosarelor închise într-un an situaţia se prezintă astfel: În anul 2016 au fost soluţionate 5831 de dosare, din care într-un an un număr de 5021 dosare, rezultând un procent de Din Statis Central a reieşit că s-au soluţionat 5572 dosare, din care într-un an 5021, ceea ce a condus la o valoare indicator de 90,1. Faţă de situaţia reală a instanţei, dar şi faţă de situaţia din Statis, la acest indicator calificativul este de foarte eficient. Cu privire la indicatorul Stocul de dosare mai vechi de un an şi şase 6

7 luni, conform aplicaţiei Ecris, la finele anului 2015 stocul de dosare era de 1672 dosare, dintre care mai vechi de un an şi şase luni 44 dosare,rezultând o valoare indicator de 2,6, ceea ce atrage un grad de eficienţă de sub 5., respectiv calificativul foarte eficient. Ultimul indicator analizat Rata de soluţionare a dosarelor( oporativitatea) calculată exclusiv în raport de dosarele nou intrate. În perioada de referinţă ianuarie-decembrie 2016 au intrat un număr de 5668 dosare şi s-au soluţionat 5831 dosare, rezultând un procent de 103. Din aplicaţia Statis rezultă că s-au soluţionat un număr de 5572, respectiv cu 259 dosare mai puţin decât în aplicaţia Ecris care reflectă realitatea. De menţionat este faptul că în aplicaţia Statis Central, instanţa are calificativul de satisfăcător, prin raportare la numărul de dosare care apar în acest sistem ca soluţionate, respectiv 5572, rezultând o valoare de indicator de 98,3, fiind la limita superioară a indicativului satisfăcător pentru care intervalul este între 90 şi 100. Dacă am adăuga diferenţa de 259 dosare soluţionate înregistrate în Ecris, dar nu în Statis, instanţa s-ar încadra la calificativul eficient. Apreciem că situaţia din Ecris reflectă realitatea, în timp ce aplicaţia Statis trebuie perfectată pentru a înregistra corect volumul de muncă ce determină încadrarea într-un anumit calificativ. În concluzie, pentru perioada ianuarie-decembrie 2016 instanţa s-a încadrat la indicativul Eficient. II.5.Indicii de atacabilitate Materia Hotărâri Hotărâri Hotărâri desfiinţate 7

8 Judecătoria Bolintin Vale pronunţate atacate total modificate casate Penal Civil Total Definită ca raport procentual între numărul hotărârilor atacate şi numărul hotărârilor pronunţate, ponderea hotărârilor atacate la nivelul anului 2016 a fost de 7,8. Pe materii situaţia se prezintă astfel: În materie penală numărul de hotărâri atacate a fost de 64, raportat la un număr de 760 hotărâri pronunţate, rezultând astfel o pondere de atacabilitate de 8,42. În materie civilă, numărul de hotărâri atacate a fost de 391 raportat la numărul de 5071 hotărâri pronunţate în anul 2016, rezultând astfel o pondere de atacabilitate de 7,71. II.6. Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti Definită ca raport între numărul de hotărâri desfiinţate şi numărul de hotărâri pronunţate, indicele de casare pe anul 2016 se situează la nivelul de 3,01. Numărul total al hotărârilor desfiinţate a fost de 176, din care 135 în materie civilă şi 41 în materie penală. Pe materii, situaţia se prezintă astfel: În materie civilă indicele de casare este de 2,66. În materie penală indicele de casare este de 5,39. În mod corespunzător, indicele de menţinere a hotărârilor în căile de atac este de 96,99, cu următoarea repartizare pe materii: 97,34 în civil şi 94,61 în penal. 8

9 II.7 Durata de soluţionare a cauzelor soluţionate. În aplicaţia Ecris Judecătoria Bolintin Vale figurează cu 5831 dosare Situaţia reală conform aplicaţiei Ecris este cea din tabelul anexat: Dosar e Mater soluți ia onate (total) Durata medie de soluţionare a cauzelor 0-6 luni 6-12 luni 1-2 ani Peste 2 ani Nr. ds. Proce Nr. ds. Proce Nr. ds. Proce soluțio nate nt () soluțio nate nt () soluțio nate nt () (col. 5 6 (col. 7 8 (col. 3 X 5 X 7 X 100/c ol.2) 100/c ol.2) 100/c ol.2) Nr. ds. Proce soluțio nt nate () 9 10 (col. 9 X 100/c ol.2) penal ,21 24,07 5,52 1, civil ,01 26,95 6,94 1, TOTA L 65,56 26,58 6,75 1,09 cauze soluțio nate 9

10 Din tabel rezultă că în anul 2016, un număr de 3823 de dosare au avut o durată de soluţionare între 0-6 luni ceea ce reprezintă un procent de 65,56, iar în intervalul 6-12 luni au fost soluţionate 1550 dosare reprezentând un procent de 26,58. III. Date statistice referitoare la resursele umane la nivelul instanţei III.1 Situaţia posturilor În privinţa resurselor umane, în anul 2016 schema de judecători a fost de 6,însă din acestea au fost ocupate efectiv doar 4, întrucât un judecător a fost detaşat la Penitenciarul Giurgiu, iar o doamnă judecător s-a aflat în concediu creştere copil. La data de a fost aprobat transferul doamnului judecător Ciocan Radu Andrei şi de la aceeaşi dată şi-a început activitatea ca judecător stagiar domnul judecător Volintiru Alexandru Nicolae. La data de şi-a început activitatea doamna judecător Trăistaru Alexandra, care timp de 2 ani s-a aflat în concediu creştere copil. Practic, instanţa a funcţionat în prima jumătate a anului 2016 cu un număr de 4 judecători definitivi, iar în a doua jumătate cu un număr de 3 judecători definitivi şi un stagiar. În prezent, instanţa funcţionează cu un număr de 4 judecători definitivi şi un stagiar, deoarece un judecător este detaşat la Penitenciarul Giurgiu. În cursul anului 2016 au funcţionat săptămânal un număr de 4 complete mixte. În materie civilă au funcţionat 4 complete specializate în cauzele cu minori şi familie, 3 complete specializate în materia fondului funciar. În anul 2016 au fost desemnate să soluţioneze cauze în materie de minori şi familie judecător Lupaşcu Lucica şi judecător Ciocan Radu Andrei, Buruleanu 10

11 Alexandra şi Bugnar Cristina. În cauzele privind fondul funciar au fost desemnate să soluţioneze doamnele judecător Buruleanu Alexandra, Bugnar Cristina şi domnul judecător Ciocan Radu Andrei. Acesta din urmă a fost transferat la Judecătoria sectorului 2 Bucureşti începând cu data de , astfel că de la această dată completul de fond funciar a fost preluat de doamna judecător Lucica Lupaşcu. Completul specializat în materia acordării personalităţii juridice asociaţiilor şi fundaţiilor, a fost prezidat de doamna judecător Bugnar Cristina. Cauzele reglementate de lege ca fiind de competenţa exclusivă a preşedintelui instanţei au fost soluţionate de preşedintele instanţei, iar în lipsa acestuia de persoana desemnată ca fiind înlocuitor. Conducerea judecătoriei este constituită din preşedinte, colegiul de conducere şi adunarea generală a judecătorilor, fiecare cu atribuţii specifice, exercitate în limita competenţelor legale. În prezent, deţin funcţia de preşedinte din data de cu un mandat de 3 ani. Din colegiul de conducere, alături de preşedinte, fac parte doi judecători aleşi, respectiv Buruleanu Alexandra şi Lupaşcu Lucica. Colegiul de conducere a funcţionat cu numărul maxim de membri prevăzut de lege, 4 membri aleşi, la care s-a adăugat preşedintele instanţei ca membru de drept. Colegiul de conducere a adoptat un număr de7 hotărâri, prin care a organizat activitatea Judecătoriei Bolintin Vale în limitele prevăzute de dispoziţiile art. 22 din Regulamentul de ordine interioară. Adunarea generală a judecătorilor a fost convocată în anul 2016 de către preşedintele instanţei de 3 ori pentru aprobarea raportului de activitate pe anul precedent, pentru depunerea jurământului de colegii noi intraţi în profesie. 11

12 Repartizarea grefierilor în cadrul compartimentelor auxiliare ale instanţei s-a făcut de către preşedintele instanţei, prin decizii anuale, la începutul anului. De asemenea, prin hotărâre de colegiu au fost delegate atribuţii specifice judecătorilor, pentru compartimentele auxiliare a căror activitate trebuie coordonată de un judecător delegat prevăzute de Regulamentul de ordine interioară, celelalte compartimente, registratură, arhivă, activitatea grefierilor de şedinţă, fiind în supravegherea directă a preşedintelui instanţei. Cât priveşte personalul auxiliar de specialitate, la Judecătoria Bolintin Vale în anul 2016 şi-au desfăşurat activitatea un număr de 12 grefieri, din care un număr 8 cu studii superioare. Dintre aceştia 5 au fost grefieri de şedinţă, un grefier la compartimentul executări penale, un grefier la executări civile, 2 grefieri la arhivă, un grefier la procedura prealabilă în materie civilă, un grefier la executări contravenţionale şi amenzi civile, grefierul şef a fost delegat cu repartizarea aleatorie a cauzelor, a ţinut evidenţa soluţiilor pronunţate privind incompatibilităţile precum şi toate celelalte atribuţii conform art.52 din Legea nr. 304/2004 şi art.14 din R.O.I. Fiecare grefier de şedinţă, conform ordinelor de serviciu emise, a mai avut ca atribuţii şi ţinerea altor registre de la compartimentele auxiliare şi a activat ca rezervă pentru titularii acestor compartimente, atunci când aceştia au lipsit din instanţă. Astfel, grefiera Vişan Lucia are atribuţii privind compartimentul pentru acordarea personalităţii juridice a asociaţiilor şi fundaţiilor, sindicatelor şi altor persoane juridice, este grefier delegat la Biroul de informare şi relaţii cu publicul şi la compartimentul arhivă. Grefiera de şedinţă Radu Elena a fost delegată la Registrul de evidenţă ajutor public judiciar, munca în folosul comunităţii şi registrul de valori. 12

13 Grefiera de şedinţă Păduraru Andreea are atribuţii privind compartimentul executări civile şi procedura cu străinătatea. Doamna grefier Licu Camelia Elena este grefierul delegat la biroul de executări penale, având în atribuţii inclusiv pentru procedura prealabilă în materie penală, respectiv Camera Preliminară, având spre păstrare dosarele aflate în acest stadiu procesual. Aprozii Dirică Maria şi Ristea Emil au îndeplinit atribuţii privind întreţinerea ordinii şi curăţeniei în instanţă, precum şi transportul dosarelor la diferite compartimente ale instanţei. De asemenea, au fost menţinute măsurile privind crearea unor echipe stabile judecător grefier, în urma identificării persoanelor compatibile, măsură ce a avut un real succes, în sensul că există echipe ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul instanţei şi de 5-6 ani. Păstrarea stabilităţii completului de judecată judecător grefier, a urmărit realizarea mai multor obiective: eficientizarea activităţii magistratului, familiarizarea grefierului cu problematica dosarelor înregistrate pe şedinţa de judecată la care participă, specializarea acestuia potrivit funcţiei deţinute într-un domeniu al dreptului printr-o bună pregătire din punct de vedere teoretic şi practic, crearea unei modalităţi practice de desfăşurare a activităţii propriu-zise în vederea unei bune colaborări între preşedintele de complet şi grefier. Pentru a avea timpul necesar studierii si participării la şedinţele de judecata stabilite săptămânal în cadrul Judecătoriei Bolintin Vale, s-a urmărit, pe de-o parte, împărţirea în mod egal a sarcinilor administrative prevăzute de Regulamentul de ordine interioară, prin desemnarea unui număr suficient de persoane care să aibă timpul material pentru a proceda efectiv la îndrumarea şi verificarea activităţii compartimentelor auxiliare şi. pe de altă parte, desemnarea magistraţilor doar la acele compartimente la care Regulamentul de ordine 13

14 interioară prevede în mod expres necesitatea supravegherii activităţii de către un magistrat. Prin ordine de serviciu emise la începutul anului, judecătorii au fost delegaţi la diferitele compartimente auxiliare ale instanţei. Doamna judecător Lupaşcu Lucica a fost numită judecător delegat la compartimentul de executări penale. Doamna judecător Bugnar Cristina a fost numită judecător delegat la Biroul de persoane juridice, Biroul de informare şi relaţii cu publicul, registrul plângeri contravenţionale, amenzi judiciare şi purtător de cuvânt al instanţei. Doamnul judecător Ciocan Radu Andrei a fost numit judecător delegat la Biroul executări contravenţionale privind munca în folosul comunităţii şi practica de casare, activând în cadrul instanţei până la data de când a fost transferat la Jud. sect.2 Bucureşti. Doamna judecător Lucica Lupaşcu a fost desemnată responsabil cu formarea profesională a magistraţilor şi biroul de executări penale. Doamna judecător Buruleanu Alexandra a fost desemnată înlocuitor al preşedintelui instanţei, atunci când acesta lipseşte, ca judecător delegat la compartimentul de executări silite şi a îndeplinit atribuţii privind învăţământul profesional al grefierilor. III.2. Formarea profesională la nivelul instanţei a personalului judecătoresc Şi în cursul anului 2016 s-a urmărit desfăşurarea activităţii de formare profesională a magistraţilor instanţei. Astfel, la începutul anului a fost stabilită tematica pentru învăţământul profesional, atât pentru judecători, cât şi pentru personalul auxiliar, fiind desemnat, prin ordin al preşedintelui instanţei, judecătorul care răspunde de organizarea activităţii de formare profesională continuă. 14

15 În ceea ce priveşte magistraţii instanţei, în tematica stabilită s-au regăsit următoarele teme: Competenţa instanţei de executare ca urmare a deciziilor Curţii Constituţionale- temă susţinută la Cauzele care înlătură răspunderea penală- temă susţinută la Mandatul european de arestare- temă susţinută la Condiţiile de exercitare a acţiunii civile potrivit noului cod- temă susţinută la Procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept- temă susţinută la Cauzele justificative potrivit noului cod penal- temă susţinută la Extrădarea- temă susţinută la Regularizarea cererii de chemare în judecată-temă susţinută la Ordinul de protecţie- temă susţinută la Contractul de mandat în viziunea codului civil- temă susţinută la La şedinţele stabilite au participat toţi judecătorii instanţei, fiind dezbătute şi alte aspecte teoretice şi practice pe lângă tematica stabilită, privitoare la aplicarea dispoziţiilor legale în activitatea de judecată. De asemenea, au avut loc repetate întâlniri ale judecătorilor în afara zilelor de învăţământ profesional, ocazie cu care au fost discutate soluţiile pronunţate de instanţele de control judiciar, identificate în urma analizei practicii de casare, aspecte teoretice şi practice din dosarele soluţionate, precum şi aspecte de practică neunitară. 15

16 De menţionat că judecătorii din cadrul Judecătoriei Bolintin Vale au optat la începutul anului pentru participarea la seminarii în cadrul programului de formare continuă desfăşurat de Institutul Naţional al Magistraturii, informaţiile obţinute fiind împărtăşite şi celorlalţi colegi în cadrul şedinţelor de învăţământ profesional. În cursul anului precedent, programele de formare profesională continuă oferite de INM au fost adecvate calitativ. Judecătorii care au participat la seminarii au fost: Doamnul judecător Volintiru Alexandru Nicolae a participat în la seminariul privind insolvenţa persoanei fizice în datele de 8-9 decembrie Doamna judecător Bugnar Cristina a participat la seminarul privind Noul cod penal- Noul cod de procedură penală din octombrie. III.2. Formarea profesională la nivelul instanţei a personalului auxiliar În cursul anului 2016 formarea profesională a grefierilor s-a realizat atât în cadrul instanţei, cât şi prin intermediul cursurilor organizate, în cadrul formării continue, fie de Curtea de Apel Bucureşti, fie de Şcoala Naţională de Grefieri. Astfel, doamna grefier Rusu Gherghina a participat la seminarul cu tema Drept Procesual Penal, organizat la Cheia, doamna grefier Licu Camelia Elena a participat la seminarul cu tema Drept procesual penaldesfăşurat la Bucureşti precum şi la seminarul cu tema Managementul grefierului de şedinţă penal doamna grefier Neagu Alexandrina a participat la seminarul Executări civile organizat la Bârlad,doamna Ursu Diana, grefier şef a participat la seminarul privind managementul, organizat la Sovata, domnul grefier Ivancea Silviu a participat la seminarul Drept procesual civil, şi la seminarul cu tema Procedura insolvenţei persoanei fizice, doamna grefier Vasile Georgeta a participat la seminarul cu tema Drept procesual civil. 16

17 În cadrul instanţei au avut loc întâlniri lunare, conform programării anuale întocmite de doamna judecător desemnată cu pregătirea profesională a grefierilor, unde, pe lângă temele stabilite, au fost dezbătute şi alte aspecte teoretice şi practice referitoare la punerea în aplicare a noilor dispoziţii legale, implementarea programului ECRIS IV, dar şi probleme apărute în desfăşurarea atribuţiilor de serviciu, căutându-se soluţii pentru eficientizarea activităţii zilnice a acestora. Învăţământul profesional al grefierilor la nivelul instanţei s-a desfăşurat conform temelor stabilite la începutul anului, judecător responsabil fiind doamna Buruleanu Alexandra. Au fost stabilite un număr de 4 teme care au avut în vedere aspectele referitoare la: Punerea în executare a hotărârilor penale, din data de ; Întocmirea şi comunicarea încheierii de încuviinţare a executării silitedin data de ; Mandatul de arestare preventivă din data de ; Punerea în executare a hotărârilor civile, din data de Apreciem că în cursul anului 2016, grefierii care au participat la şedinţele de judecată au întocmit acte procedurale în conformitate cu dispoziţiile legale şi în termenele stabilite, au aplicat cunoştinţele dobândite şi au fost preocupaţi pentru îmbunătăţirea activităţii lor profesionale. În ceea ce priveşte grefierii ce îşi desfăşoară activitatea la compartimentele auxiliare, sub supravegherea directă a judecătorului delegat sau a conducerii instanţei, aceştia au participat, de asemenea, la cursuri de formare profesională, urmărind acumularea de cunoştinţe şi crearea unei practici unitare, în vederea desfăşurării activităţii în conformitate cu normele Regulamentului de Ordine Interioară. 17

18 III.3 Situaţia sancţiunilor disciplinare şi penale aplicate în cursul anului 2016 pe fiecare categorie de personal. În anul 2016 nu au fost aplicate sancţiuni personalului din cadrul instanţei. IV. Infrastructura şi capacitatea instituţională a instanţei Judecătoria Bolintin Vale funcţionează într-o clădire situată în oraşul Bolintin Vale, str. Republicii nr.1. Sediul a fost achiziţionat de Ministerul justiţiei în anul 2000, însă a necesitat o reabilitare majoră care a avut loc în anul În prezent instituţia dispune la parter de 2 săli de judecată dotate cu aparatură de înregistrare şi mobilier adecvat desfăşurării activităţii de judecată, precum şi aparate de aer condiţionat. Tot la parter se găsesc compartimentele la care publicul are acces frecvent, respectiv arhiva, registratura, biroul de executări penale şi biroul de executări civile. De asemenea, s-a pus la dispoziţia avocaţilor o încăpere în imediata apropiere a sălilor de judecată. La subsolul clădirii se află un spaţiu vast destinat arhivei, respectiv păstrării dosarelor care nu mai sunt pe rol până la data la care acestea sunt supuse defrişării. La etaj se află birourile judecătorilor şi ale grefierilor de şedinţă. Astfel, sunt două birouri pentru grefieri, în care stau câte 3 grefieri, o cameră de consiliu, un birou al grefierului şef, un birou al preşedintelui instanţei, un birou pentru citaţii şi 4 birouri pentru judecători. Aceste spaţii sunt corespunzător dotate, cu mobilier specific activităţii, aparate de aer condiţionat, asigurându-se condiţii optime de muncă. 18

19 Având în vedere capacitatea instituţiei, aceasta a putut fi adaptată noilor cerinţe impuse de noul cod de procedură civilă, respectiv s-au creeat spaţii destinate unor miniarhive pentru dosarele civile aflate în procedura premergătoare primului termen de judecată, pentru fiecare complet de judecată, în birourile grefierilor de şedinţă. V Date statistice privind cooperarea internaţională Pe măsura consolidării cadrului instituţional şi legislativ în domeniul cooperării judiciare internaţionale, transpunerea în legislaţia internă a tratatelor şi convenţiilor internaţionale relevante a asigurat continuarea procesului de implementere a acquis-ului comunitar adoptat în domeniul cooperării judiciare internaţionale, liniile directoare în acest sens fiind stabilite prin Programul Haga, adoptat încă din anul Integrarea efectivă a României în spaţiul comun de libertate, securitate şi justiţie, presupune un rol sporit al autorităţilor române în luarea măsurilor adecvate pentru a asigura, în continuare, contactul direct între autorităţile judiciare române şi cele din statele membre ale Uniunii Europene, în aplicarea legislaţiei europene. În acest sens, a constituit o prioritate consolidarea capacităţii instituţionale de aplicare efectivă a normelor europene transpuse deja în legislaţia internă. În materia cooperării judiciare în materie civilă, Judecătoria Bolintin Vale, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind notificarea şi comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială şi a Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială, a înregistrat un număr de 8 cauze. 19

20 Aceste cereri au avut ca obiect comunicarea de acte judiciare şi notificări formulate de autorităţile judiciare a altor state, îndeosebi Federaţia Rusă, Franţa, Bulgaria, Germania. Cererile au fost soluţionate cu promptitudine de instanţa Bolintin Vale şi s-a răspuns în teremen util instanţelor solicitante. Totodată, în temeiul aceloraşi acte normative, Judecătoria Bolintin Vale a formulat cereri de comisii rogatorii către alte state (Italia). În materia cooperării judiciare în materie penală, Judecătoria Bolintin Vale a înregistrat în anul 2016 două astfel de cereri. Aceste cereri au avu ca obiect comunicarea de acte judiciare formulate de autorităţile judiciare a altor state, îndeosebi Germania, şi care au constat în recunoaşterea unor sancţiuni pecuniare. În acest context, este identificată ca prioritară pregătirea în continuare a magistraţilor instanţei Judecătoriei Bolintin Vale în vederea aplicării instrumentelor juridice internaţionale în domeniul cooperării judiciare internaţionale, prin asigurarea participării acestora la cursurile şi seminariile organizate de institutul Naţional al Magistraturii. Penru consolidarea încrederii reciproce între sistemele judiciare naţionale, obiectivul esenţial este de a garanta cetăţenilor europeni dreptul la justiţie atât în condiţii comparabile, cât şi în condiţii care să răspundă unor norme de calitate din ce în ce mai ridicate. VI CONCLUZII Apreciem că şi în anul 2016 activitatea depusă de toţi angajaţii instanţei a fost meritorie, fiind evidentă preocuparea pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în conformitate cu dispoziţiile legale. Nu s-au evidenţiat vulnerabilităţi care să impună luarea unor măsuri adecvate. 20

21 Concluzionând, putem spune că se impune şi pe viitor o intensificare a eforturilor conjugate a tuturor factorilor implicaţi în actul înfăptuirii justiţiei, pentru o cât mai bună eficientizare a acesteia. În acest fel şi magistraţii instanţei prin îmbunătăţirea permanentă a activităţii cât şi prin bagajul de cunoştinţe acumulat îşi aduc aportul la efortul general pentru îndeplinirea de către România a angajamentelor asumate ca urmare a aderării la Uniunea Europeana. 21

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 85/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 85/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 85/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj s-a întrunit în şedinţa ordinară din data de 6

Mai mult

I. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI ÎN ANUL 2018 I.1. Volumul de activitate I.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei În anul 2018,

I. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI ÎN ANUL 2018 I.1. Volumul de activitate I.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei În anul 2018, I. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI ÎN ANUL 2018 I.1. Volumul de activitate I.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei În anul 2018, la Judecătoria Câmpulung, de la 1 ianuarie 2018 la

Mai mult

Acte a căror acţiune de modificare este inclusă în forma actualizată Tip Număr Data Emiterii Data Aplicării Aprobată / Respinsă Ordin

Acte a căror acţiune de modificare este inclusă în forma actualizată Tip Număr Data Emiterii Data Aplicării Aprobată / Respinsă Ordin Acte a căror acţiune de modificare este inclusă în forma actualizată Tip Număr Data Emiterii Data Aplicării Aprobată / Respinsă Ordin 2337 30.05.2018 11.06.2018 Ordin 3624 13.10.2016 21.10.2016 Ordin 1650

Mai mult

CUVÂNT ÎNAINTE Evaluarea anuală a activităţii desfăşurate de instanţele judecătoreşti şi a rezultatelor ei se impune nu numai prin tradiţie, dar şi ma

CUVÂNT ÎNAINTE Evaluarea anuală a activităţii desfăşurate de instanţele judecătoreşti şi a rezultatelor ei se impune nu numai prin tradiţie, dar şi ma CUVÂNT ÎNAINTE Evaluarea anuală a activităţii desfăşurate de instanţele judecătoreşti şi a rezultatelor ei se impune nu numai prin tradiţie, dar şi mai ales pentru evaluare şi apreciere asupra organizării,

Mai mult

TRIBUNALUL BOTOŞANI

TRIBUNALUL BOTOŞANI TRIBUNALUL BOTOŞANI RAPORTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE PE ANUL 2008 Biroul de informare şi relaţii publice asigură, legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A R O M Â N I A MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA PAȘCANI Nr. 68/I/6/2018 25.01.2018 R A P O R T de bilanţ al activităţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Pașcani, pe anul 2017 1 PREZENTAREA

Mai mult

ROMÂNIA JUDECĂTORIA ODORHEIU SECUIESC JUDEȚUL HARGHITA RAPORT DE BILANȚ privind activitatea Judecătoriei Odorheiu Secuiesc aferent anului 2014 CAPITOL

ROMÂNIA JUDECĂTORIA ODORHEIU SECUIESC JUDEȚUL HARGHITA RAPORT DE BILANȚ privind activitatea Judecătoriei Odorheiu Secuiesc aferent anului 2014 CAPITOL ROMÂNIA JUDECĂTORIA ODORHEIU SECUIESC JUDEȚUL HARGHITA RAPORT DE BILANȚ privind activitatea Judecătoriei Odorheiu Secuiesc aferent anului 2014 CAPITOLUL I - STAREA INSTANȚEI ÎN ANUL 2014 I.1. Activitatea

Mai mult

CABINET PREŞEDINTE

CABINET PREŞEDINTE Consideraţii introductive Astfel cum reiese din pct. C al Anexei 1 la Legea nr. 304/2004, în circumscripția Curții de Apel Târgu Mureș se regăsesc două tribunale Tribunalul Mureș și Tribunalul Harghita

Mai mult

JUDECĂTORIA TULCEA RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI TULCEA PE ANUL 2016

JUDECĂTORIA TULCEA RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI TULCEA PE ANUL 2016 JUDECĂTORIA TULCEA RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI TULCEA PE ANUL 2016 2 Cuprins: CAPITOLUL I. INTRODUCERE I.1 Scurte consideraţii privind situaţia instanţei în anul 2016...3 CAPITOLUL II. JUDECĂTOREŞTI

Mai mult

TRIBUNALUL SĂLAJ Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 12, judeţul Sălaj, telefon/fax , Nr. operator date cu caracter pers

TRIBUNALUL SĂLAJ Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 12, judeţul Sălaj, telefon/fax , Nr. operator date cu caracter pers TRIBUNALUL SĂLAJ Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 12, judeţul Sălaj, telefon/fax 0260611085, e-mail:trsj@just.ro Nr. operator date cu caracter personal 2516 HOTĂRÂREA NR. 5 din 19 iunie 2018 În conformitate

Mai mult

Capitolul VI

Capitolul VI Cuprins Abrevieri... XI PARTEA GENERALĂ Capitolul I. Procesul penal și legea procesual penală... 3 Secțiunea 1. Procesul penal... 3 1. Delimitări conceptuale... 3 2. Particularitățile și diviziunile procesului

Mai mult

Tribunal Caraş-Severin

Tribunal Caraş-Severin Tribunal Caraş-Severin Reşiţa Nr. 2505 din 08.10.2018 RAPORT privind indicatorii de eficienţă, conform Dispoziţiei 620/Ad/06.05.2015 a Curţii de Apel Timişoara Instanţa : Judecătoria Reşiţa Perioada de

Mai mult

BUCUREŞTI, Calea Plevnei, nr.145 A, sector 6, cod poştal Număr notificare ANSPDCP 5106 Tel. : 021/ /Fax.: 021/ Nr.124/

BUCUREŞTI, Calea Plevnei, nr.145 A, sector 6, cod poştal Număr notificare ANSPDCP 5106 Tel. : 021/ /Fax.: 021/ Nr.124/ BUCUREŞTI, Calea Plevnei, nr.145 A, sector 6, cod poştal 060012 Număr notificare ANSPDCP 5106 Tel. : 021/312.22.78/Fax.: 021/319.60.27 Nr.124/05.02.2018 RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE TRIBUNALUL

Mai mult

INSTANȚA

INSTANȚA INSTANȚA Judecătoria Panciu Raport privind eficiența activității instanței 2015 1 I. Introducere Prezentul Raport este întocmit în acord cu Hotararea nr. 1305/09.12.2014 a Sectiei pentru judecatori a Consiliului

Mai mult

1. PRIMA PAGINA

1. PRIMA PAGINA R O M Â N I A CURTEA DE APEL BUCUREŞTI ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATĂ DE CURTEA DE APEL BUCUREŞTI ŞI DE INSTANŢELE ARONDATE ÎN ANUL 2012 BUCUREŞTI 2013 Introducere INTRODUCERE Scurte consideraţii privind

Mai mult

HOTĂRÎRE nr. 47/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg

HOTĂRÎRE nr. 47/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg HOTĂRÎRE nr. 47/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiului Oleg Sternioală Iurie Diaconu Nelea Budăi Ion

Mai mult

ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 29 MARTIE 2016 Nr. Număr crt. lucrare /2016 Hotarare nr. 328 Hotarare nr. 329 Hotarare nr.

ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 29 MARTIE 2016 Nr. Număr crt. lucrare /2016 Hotarare nr. 328 Hotarare nr. 329 Hotarare nr. ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 29 MARTIE 2016 Nr. Număr crt. lucrare 1. 7453/2016 nr. 328 nr. 329 nr. 330< Descriere lucrare ELIBERARE DIN FUNCŢIE PRIN PENSIONARE: Curtea de Apel

Mai mult

Legea nr317

Legea nr317 Tabel centralizator Pl x 419/2017 Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii Nr. crt. Legea nr.317/2004 Inițiativa legislativă Pl x 419/2017 1. Lege pentru modificarea și completarea

Mai mult

HOTĂRÎRE nr. 43/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg

HOTĂRÎRE nr. 43/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg HOTĂRÎRE nr. 43/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiului Oleg Sternioală Iurie Diaconu Nelea Budăi Ion

Mai mult

HOTĂRÎRE nr. 55/6 17 mai 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiulu

HOTĂRÎRE nr. 55/6 17 mai 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiulu HOTĂRÎRE nr. 55/6 17 mai 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiului Nelea Budăi Ion Talpa Dumitru Gherasim Oxana Rotari

Mai mult

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare 1. 7098/2015 nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.

Mai mult

Microsoft Word - PARTILE I-II__final

Microsoft Word - PARTILE I-II__final II. CAMERA NOTARILOR PUBLICI 1. CONDIŢII DE FUNCŢIONARE ŞI ORGANE DE CONDUCERE În circumscripţia fiecărei curţi de apel funcţionează câte o Cameră a Notarilor Publici, cu personalitate juridică. La nivelul

Mai mult

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/2008 Dosar nr. 69/2007 Sub preşedinţia domnului prof.

Mai mult

DECIZIA Nr. 9 din referitoare la interpretarea sintagmei „proces penal în curs” cuprinsa în art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind coopera

DECIZIA Nr. 9 din referitoare la interpretarea sintagmei „proces penal în curs” cuprinsa în art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind coopera ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - Decizie nr. 9/2010 din 15/11/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 01/06/2011 Dosar nr. 10/2010 Sub preşedinţia doamnei judecător

Mai mult

INTRODUCERE

INTRODUCERE CURTEA DE APEL GALAŢI 2014 Pag. 1/99 INTRODUCERE STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2014 Conform normelor constituţionale, înfăptuirea justiţiei constituie o sarcină primordială ce revine magistraţilor, constând

Mai mult

Microsoft Word - Tematica si bibiografie Abs INM DP+DPP.doc

Microsoft Word - Tematica si bibiografie Abs INM DP+DPP.doc TEMATICA pentru susţinerea examenului de absolvire INM 2015 DREPT PENAL I. PARTEA GENERALĂ 1. Legea penală şi limitele ei de aplicare 1.1. Principii generale; 1.2. Aplicarea legii penale în spațiu; 1.3.

Mai mult

INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA НАЦИОНАЛНЫЙ ИНСТИТУТ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Anexă la Hotărârea Consiliului INJ nr.12/2 din

INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA НАЦИОНАЛНЫЙ ИНСТИТУТ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Anexă la Hotărârea Consiliului INJ nr.12/2 din INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA НАЦИОНАЛНЫЙ ИНСТИТУТ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Anexă la Hotărârea Consiliului INJ nr.12/2 din 30.09.2016 Coordonat cu: Consiliul Superior al Magistraturii,

Mai mult

Bilanţ 2015

Bilanţ 2015 JUDECĂTORIA CRAIOVA RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL JUDECĂTORIEI CRAIOVA ANUL 2015 CRAIOVA - ianuarie 2016-1 CUPRINS INTRODUCERE SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2015 CAPITOLUL I STAREA

Mai mult

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia

Mai mult

Întărirea capacităţii manageriale a instanţelor prin promovarea de bune practici în administrarea sistemul judiciar şi creşterea satisfacţiei publicul

Întărirea capacităţii manageriale a instanţelor prin promovarea de bune practici în administrarea sistemul judiciar şi creşterea satisfacţiei publicul Întărirea capacităţii manageriale a instanţelor prin promovarea de bune practici în administrarea sistemul judiciar şi creşterea satisfacţiei publicului PHARE/2005/017-553.01.02/02/34 Ghid de evaluare

Mai mult

JUDECĂTORIA FETEŞTI

JUDECĂTORIA FETEŞTI JUDECĂTORIA FETEŞTI JUDEŢUL IALOMIŢA - CABINETUL PREŞEDINTELUI - RAPORT DE ACTIVITATE ANUL 2016 1 I. INTRODUCERE II. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI II.1. Volumul de activitate II.2. Încărcătura

Mai mult

ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de con

ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de con ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice,

Mai mult

Minuta%

Minuta% Minuta grupului de lucru privind stabilirea volumului optim de muncă în instanţe 16.03.2010 Participanţi: - judecător Alexandrina Rădulescu membru CSM; - judecător dr. Dan Lupaşcu membru CSM; - judecător

Mai mult

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Cabinei Procuror General N r.g#/ din 'dtca mswmmcer GREENPEACE ROMÂNIA Cabinet Directo

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Cabinei Procuror General N r.g#/ din 'dtca mswmmcer GREENPEACE ROMÂNIA Cabinet Directo PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Cabinei Procuror General N r.g#/ din 'dtca. 2018 mswmmcer GREENPEACE ROMÂNIA Cabinet Director executiv Nr. 4 Ă din^-2- îlz 2018 ACORD DE COLABORARE

Mai mult

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare /2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare /2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare 1. 28049/2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 27437/2015

Mai mult

Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014 Cu modificările aduse prin O.U.G. nr

Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014 Cu modificările aduse prin O.U.G. nr Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014 Cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 3/2014 Ediţia a 2-a actualizată la 10 februarie 2014

Mai mult

22 februarie 2019 Nr. 184/VIII/3 Sinteză Raport de activitate 2018 Anul 2018 a fost pentru D.N.A. un an de răscruce, atipic, cu provocări deosebite: -

22 februarie 2019 Nr. 184/VIII/3 Sinteză Raport de activitate 2018 Anul 2018 a fost pentru D.N.A. un an de răscruce, atipic, cu provocări deosebite: - 22 februarie 2019 Nr. 184/VIII/3 Sinteză Raport de activitate 2018 Anul 2018 a fost pentru D.N.A. un an de răscruce, atipic, cu provocări deosebite: - schimbări în conducerea instituției, - schimbări ale

Mai mult

INTRODUCERE

INTRODUCERE CURTEA DE APEL GALAŢI 2013 Pag. 1/108 INTRODUCERE SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2013 Justiţia stă la baza statului de drept şi constituie un pilon fundamental al societăţii democratice,

Mai mult

Microsoft Word - Raport Instante luni.doc

Microsoft Word - Raport Instante luni.doc RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢELOR DE JUDECATĂ ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 213 I. Analiza volumului de activitate al instanţelor în primul semestru al anului 213... 3 Cuprins 1. Activitatea la nivelul

Mai mult

120-comunicat-BILANT-2014

120-comunicat-BILANT-2014 SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL GALAŢI ÎN ANUL 2013 Prezentarea generală a parchetului În circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi funcţionează:

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Ordonanţă 17 2014-08-26 Guvernul României pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor Monitorul Oficial al României nr 629 din 2014-08-27

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 78/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate O

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 78/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate O ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 78/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea

Mai mult

01.xps

01.xps MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea achiziţionarii serviciilor de consultanţă juridică, de asistenţă şi/sau de reprezentare, prin Cabinetul de Avocat

Mai mult

STANDARDIZAREA ACTIVITĂŢII JURIDICE ŞI PROMOVAREA APLICĂRII UNITARE ŞI TRANSPARENTE A ACTELOR NORMATIVE UN PAS IMPORTANT PENTRU MODERNIZAREA INSTITUŢI

STANDARDIZAREA ACTIVITĂŢII JURIDICE ŞI PROMOVAREA APLICĂRII UNITARE ŞI TRANSPARENTE A ACTELOR NORMATIVE UN PAS IMPORTANT PENTRU MODERNIZAREA INSTITUŢI GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR STANDARDIZAREA ACTIVITĂŢII JURIDICE PROMOVAREA APLICĂRII UNITARE ŞI TRANSPARENTE A ACTELOR NORMATIVE UN PAS IMPORTANT PENTRU MODERNIZAREA INSTITUŢIONALĂ

Mai mult

Plenul Curţii Supreme de Justiţie H O T Ă R Â R E Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Curţii S

Plenul Curţii Supreme de Justiţie H O T Ă R Â R E Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Curţii S Plenul Curţii Supreme de Justiţie H O T Ă R Â R E Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Curţii Supreme de Justiţie Întru exercitarea eficientă a atribuţiilor

Mai mult

AH19.doc

AH19.doc CONSILIUL LOCAL SEGARCEA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR R E G U L A M E N T U L PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL ORAŞULUI

Mai mult

BILANŢUL CURŢII DE APEL CLUJ pe anul 2018

BILANŢUL CURŢII DE APEL CLUJ pe anul 2018 BILANŢUL CURŢII DE APEL CLUJ pe anul 2018 CUPRINS CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE... pag. 1 I. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI JUDECĂTOREŞTI... pag. 4 I.1. PREZENTARE GENERALĂ A CURŢII DE APEL

Mai mult

NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parch

NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parch NOTĂ DE INFORMARE a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, având sediul

Mai mult

xx.pdf

xx.pdf Cuprins Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat... 1 Statutul profesiei de avocat (Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 64/2011)... 40 Codul deontologic al avocaților din

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Mai mult

Nr

Nr Nr. 1285 /21304/12.07.2016 Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 Programul RO 24 Întărirea capacității judiciare și cooperare INVITAŢIE DE PARTICIPARE Selecția a 2 experţi specializați în domeniul managementului

Mai mult

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 67< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 IANUARIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 67< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 IANUARIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE ROMÂNIA Număr crt. lucrare. 792/205 nr. 67< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 IANUARIE 205 Descriere lucrare MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 287/205 privind

Mai mult

Microsoft Word - GabrielaSCUTEA.doc

Microsoft Word - GabrielaSCUTEA.doc INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII, 22-23.11.2010 ConferinŃa : Formarea profesionala a magistratilor în spatiul european: standarde, strategii, programe, formatori Cooperarea judiciară în spańiul european

Mai mult

Microsoft Word - Tematica Drept 2016.doc

Microsoft Word - Tematica  Drept 2016.doc UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS GALAŢI Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ SPECIALIZAREA DREPT ZI ŞI IFR SESIUNEA IUNIE 2016 DREPT CIVIL ANUL I 1. Raportul

Mai mult

Microsoft Word - procedura_udroiu_2013

Microsoft Word - procedura_udroiu_2013 Cuprins Abrevieri... XVII TITLUL I. PARTEA GENERALĂ... 1 Capitolul I. Scopul procesului penal... 1 Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului penal... 3 Secţiunea 1. Principiul legalităţii procesului

Mai mult

Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TIT

Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TIT Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie 2010 - EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TITLUL V Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

Mai mult

1. Scurt istoric al Curţii de apel Bucureşti Dacă ne raportăm la o anumită ierarhie a instanţelor de judecată, dar şi la competenţele de judecată ale

1. Scurt istoric al Curţii de apel Bucureşti Dacă ne raportăm la o anumită ierarhie a instanţelor de judecată, dar şi la competenţele de judecată ale 1. Scurt istoric al Curţii de apel Bucureşti Dacă ne raportăm la o anumită ierarhie a instanţelor de judecată, dar şi la competenţele de judecată ale acestora, putem aprecia că prima formă de organizare

Mai mult

CONTRACT DE REMUNERARE A ACTIVITĂȚII nr.... Având în vedere faptul că Institutul Național al Magistraturii este beneficiarul Proiectului Justiția 2020

CONTRACT DE REMUNERARE A ACTIVITĂȚII nr.... Având în vedere faptul că Institutul Național al Magistraturii este beneficiarul Proiectului Justiția 2020 CONTRACT DE REMUNERARE A ACTIVITĂȚII nr.... Având în vedere faptul că Institutul Național al Magistraturii este beneficiarul Proiectului Justiția 2020: profesionalism și integritate cod SIPOCA 453, cod

Mai mult

Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014

Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014 Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014 Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României ROMÂNIA [Legislaţie] Noul Cod penal ;

Mai mult

AGENDA COMISIILOR

AGENDA COMISIILOR PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT Direcţia generală legislativă SITUAŢIA proiectelor de lege şi a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere şi avizare, la data de 11.05.2017 11:24:56

Mai mult

Anexa Nr. 10 la normele metodologice Anexa nr. 10 a fost introdusă prin H.G. nr. 478/2016 de la data de 8 iulie Raport de evaluare a implementăr

Anexa Nr. 10 la normele metodologice Anexa nr. 10 a fost introdusă prin H.G. nr. 478/2016 de la data de 8 iulie Raport de evaluare a implementăr Anexa Nr. 10 la normele metodologice Anexa nr. 10 a fost introdusă prin H.G. nr. 478/2016 la data 8 iulie 2016. Raport evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Numele autorităţii sau instituţiei publice

Mai mult

1 din 9 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ - Decizie nr. 15/2011 din 17 octombrie 2011 Decizia nr. 15/2011 privind completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE Alexandru Ioan Cuza Comisia de Concurs Nesecret Ex. unic Nr Bucureşti, A P R O

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE Alexandru Ioan Cuza Comisia de Concurs Nesecret Ex. unic Nr Bucureşti, A P R O MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE Alexandru Ioan Cuza Comisia de Concurs Nesecret Ex. unic Nr. 5.180.533 Bucureşti, 11.10.2018 A P R O B, PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS A N U N Ţ Având

Mai mult

DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea n

DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea n DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Mai mult

LEGE Nr. 567/2004 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lân

LEGE Nr. 567/2004 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lân LEGE Nr. 567/2004 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în

Mai mult

Institutul Național al Magistraturii Programul de formare continuă

Institutul Național al Magistraturii Programul de formare continuă 1 CUPRINS A. CONSIDERAȚII GENERALE 3 Proiectul Formarea și consolidarea capacității în sistemul judiciar, finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 3 B. CATALOGUL ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA Competenţa jurisdicţional-material-procesuală a Secţiei a VI-a Civile a Curţii de Apel Bucureşti: Competenţa jurisdicţională a Secţiei a VI-a Civile a Curţii de Apel Bucureşti: A. competenţa materială:

Mai mult

judecatori judecatoria galati

judecatori judecatoria galati JUDECĂTORIA GALAŢI JUDECĂTORI 1. ANGHEL RALUCA NICOLETA STUDII: -UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAȘOV, FACULTATEA DE SOCIOLOGIE, Profilul Știinţe Juridice, Specializarea Drept, 2002-2006, Promoţia 2006. DREPT

Mai mult

Bizlawyer PDF

Bizlawyer PDF Aplicabilitatea etapei de regularizare la soluționarea cererilor formulate în procedura insolvenței În practica, întâlnim destul de des situații în care cererile formulate în procedura insolvenței (i)

Mai mult

HOTĂRÎREA CURŢII CONSTITUŢIONALE privind controlul constituţionalităţii Legii nr. 944-XIV din 21 aprilie 2000 "Pentru modificarea şi completarea Legii

HOTĂRÎREA CURŢII CONSTITUŢIONALE privind controlul constituţionalităţii Legii nr. 944-XIV din 21 aprilie 2000 Pentru modificarea şi completarea Legii HOTĂRÎREA CURŢII CONSTITUŢIONALE privind controlul constituţionalităţii Legii nr. 944-XIV din 21 aprilie 2000 "Pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la notariat"* Nr.23 din 26.04.2001 Monitorul

Mai mult

APROBAT ÎN SENATUL UNIVERSITAR Prin HSU Nr. 739 din data de REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL BIROULUI JURIDIC

APROBAT ÎN SENATUL UNIVERSITAR Prin HSU Nr. 739 din data de REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL BIROULUI JURIDIC APROBAT ÎN SENATUL UNIVERSITAR Prin HSU Nr. 739 din data de 23.03.2017 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL BIROULUI JURIDIC CUPRINS CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE.pag.3 CAPITOLUL 2 OBIECTIVELE

Mai mult

Domnule general de divizie doctor,

Domnule general de divizie doctor, ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE UNITATEA MILITARĂ 01837 MIHAIL KOGĂLNICEANU ANUNŢ privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de consilier juridic debutant

Mai mult

BOMBA: TOATE DOSARELE DIN INSTANTE SUNT PUSE CU MANA – Repartizarea aleatorie exista doar in lege. Mii de hotarari sunt nule! Ministerul Justitiei anu

BOMBA: TOATE DOSARELE DIN INSTANTE SUNT PUSE CU MANA – Repartizarea aleatorie exista doar in lege. Mii de hotarari sunt nule! Ministerul Justitiei anu BOMBA: TOATE DOSARELE DIN INSTANTE SUNT PUSE CU MANA Repartizarea aleatorie exista doar in lege. Mii de hotarari sunt nule! Ministerul Justitiei anunta ca doar 10% din factorii in functie de care se efectueaza

Mai mult

h_21.doc

h_21.doc HOTĂRÎREA CURŢII CONSTITUŢIONALE cu privire la interpretarea art. 114 din Constituţia Republicii Moldova Nr.21 din 23.06.97 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.45/24 din 10.07.1997 * * * În numele Republicii

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE DREPT CLUJ-NAPOCA Str. Burebista, Nr. 2, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE DREPT CLUJ-NAPOCA Str. Burebista, Nr. 2, Cluj-Napoca, Jud. Cluj MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE DREPT CLUJ-NAPOCA Str. Burebista, Nr. 2, Cluj-Napoca, Jud. Cluj tel: 0264-432211; fax: 0264-432265 Nr. de înregistrare

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTA DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ: Hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea reţelei naţionale a serviciilor de ocupare a forţei de muncă, componentă a

Mai mult

APROBAT IN ȘEDINȚA SENAT Din data de REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL BIROULUI JURIDIC

APROBAT IN ȘEDINȚA SENAT Din data de REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL BIROULUI JURIDIC APROBAT IN ȘEDINȚA SENAT Din data de REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL BIROULUI JURIDIC CUPRINS CUPRINS CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE.pag.3 CAPITOLUL 2 OBIECTIVELE BIROULUI JURIDIC.pag.3 CAPITOLUL

Mai mult

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ Data raportului: S.I.F. Transilvania S.A. Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ Data raportului: S.I.F. Transilvania S.A. Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 26.03.2015 S.I.F. Transilvania S.A. Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Braşov 500057 Telefon: 0268/41.55.29, 41.61.71;

Mai mult

Cuprins 7 Cuprins Abrevieri Cuvânt-înainte Capitolul I. Consideraţii generale privind răspunderea juridică a magistraţilor Secţiunea

Cuprins 7 Cuprins Abrevieri Cuvânt-înainte Capitolul I. Consideraţii generale privind răspunderea juridică a magistraţilor Secţiunea Cuprins 7 Cuprins Abrevieri... 19 Cuvânt-înainte... 21 Capitolul I. Consideraţii generale privind răspunderea juridică a magistraţilor... 23 Secţiunea 1. Noţiuni generale privind răspunderea juridică...

Mai mult

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA N

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA N Număr Măsură preventivă Sediul materiei Indicatori de evaluare 1 2018 1. Cod etic/deontologic/de conduită Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată Legea nr. 477/2004

Mai mult

Mecanismul Financiar Norvegian Programul RO 24 Întărirea capacității judiciare și cooperare Nr. 1257/21304/2011/2016 INVITAŢIE DE PARTICIPAR

Mecanismul Financiar Norvegian Programul RO 24 Întărirea capacității judiciare și cooperare Nr. 1257/21304/2011/2016 INVITAŢIE DE PARTICIPAR Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 Programul RO 24 Întărirea capacității judiciare și cooperare Nr. 1257/21304/2011/2016 INVITAŢIE DE PARTICIPARE Selecția a doi experţi specializaţi în domeniul insolvenţei

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 27 2017-01- 12 Guvernul României privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei Monitorul Oficial al României nr 54 din 2017-01-18 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr.

Mai mult

TA

TA 1.10.2015 A8-0140/ 001-026 AMENDAMENTE 001-026 depuse de Comisia pentru afaceri juridice Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg A8-0140/2015 Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă

Mai mult R E G U L A M E N T D E O R G A N I Z A R E Ș I F U N C Ț I O N A R E A L C E N T R U L U I N A Ț I O N A L D E P R E G Ă T I R E Ș I P E R F E C Ț I O N A R E A E X E C U T O R I L O R J U D E C Ă T O

Mai mult

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_2-2019_PAGINAT_.doc

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_2-2019_PAGINAT_.doc Revista Actualitate Universul legislativă Juridic nr. 2, februarie 2019, pp. 123-132 123 III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ ABSTRACT In February 2019, amendments were brought to the Justice laws: Law no. 303/2004

Mai mult

Microsoft Word - Legea nr. 544_2001.doc

Microsoft Word - Legea nr. 544_2001.doc LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Act de bază : Legea nr. 544/2001 Acte modificatoare #M1: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României,

Mai mult

DECIZIE nr. 286./ Ec. Mirela Grosu, Manager al Institutului Regional de Oncologie Iași, numit prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 406/11

DECIZIE nr. 286./ Ec. Mirela Grosu, Manager al Institutului Regional de Oncologie Iași, numit prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 406/11 DECIZIE nr. 286./ 19.05.2015 Ec. Mirela Grosu, Manager al Institutului Regional de Oncologie Iași, numit prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 406/11.04.2013; Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006

Mai mult

Drept procesual penal. Partea generala. Caiet de seminar - Anastasiu Crisu

Drept procesual penal. Partea generala. Caiet de seminar - Anastasiu Crisu Cuprins CUPRINS Tema 1 1 Noțiuni generale privind procesul penal și dreptul procesual penal Tema 2 4 Principiile fundamentale ale procesului penal Tema 3 29 Participanții în procesul penal Organele judiciare

Mai mult

25 august 2010

25 august 2010 Uniunea Naţională a Judecătorilor din România şi Fundaţia Friedrich Ebert, în parteneriat cu Magistrats Européns pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL) organizează pe 9-10 noiembrie 2012 conferinţa

Mai mult

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) Str. Matei Basarab nr , Bucureşti, sector 3, cod Tel.:

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) Str. Matei Basarab nr , Bucureşti, sector 3, cod Tel.: Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) Str. Matei Basarab nr. 55-57, Bucureşti, sector 3, cod 030671 Tel.: 0374.189.125; Fax: 0374.189.152 COMUNICAT DE PRESĂ În acord cu

Mai mult

Romania. miciliul in In cazul in care unul dintre exemplarele registrului de stare civila este pierdut sau distrus, in totalitate ori in parte, acesta se inlocuieste printr-o copie intocmita de pe registrul

Mai mult

Ciurea_Andreea_Fise_de_procedura_civila_PAGINAT_.mdi

Ciurea_Andreea_Fise_de_procedura_civila_PAGINAT_.mdi Andreea CIUREA FIŞA nr. 1 3 FIŞE DE PROCEDURĂ CIVILĂ Universul Juridic Bucureşti -2013- 4 Aplicarea legii penale în timp Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L. Copyright 2013, S.C. Universul Juridic S.R.L.

Mai mult

Microsoft Word - 13 perarea_juridica_in_materia_civila_si_penala.doc

Microsoft Word - 13 perarea_juridica_in_materia_civila_si_penala.doc INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI COOPERAREA JURIDICĂ ÎN MATERIE CIVILĂ ŞI PENALĂ CURRICULUM FORMATOR: Diana SCOBIOALĂ (SÂRCU) Doctor în drept, Conferenţiar universitar, Formator INJ CHIŞINĂU -2012 I. PRELIMINARII

Mai mult

FP-05-01

FP-05-01 Hotărâre 1155 2014-12-23 Guvernul României pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 Monitorul Oficial al României nr 19 din 2015-01-12 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea

Mai mult

LEGE nr. 144 din 21 mai 2007, republicată, actualizată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate Republicată

LEGE nr. 144 din 21 mai 2007, republicată, actualizată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate Republicată LEGE nr. 144 din 21 mai 2007, republicată, actualizată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

Mai mult

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 94/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 94/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 94/2018 emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj s-a întrunit în şedinţa ordinară din data de 6 decembrie

Mai mult

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor Str. Apolodor nr. 17 Sector 5, Bucureşti Tel : + 021 3199759 interior 2073 Fax

Mai mult