R t R 1 R 4 R 4 R 2 R 3

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "R t R 1 R 4 R 4 R 2 R 3"

Transcriere

1 . Câtă energie electrică consumă o lamă alimentată la o tensiune de 0 V rin care trece un curent de 0, A dacă ea funcţionează tim de 5 minute. 5 W xt cos t 0,0x0,x x 0, 075kwh 60. n electromotor monofazat conectat la o reţea de curent alternativ cu = 0 V consumă un curent = 5 A şi funcţionează la un cos = 0,85. ă se determine uterea activă consumată de electromotor. = xx cos =0x5x0,85 =95W. n radiator electric având rezistenţa =0 este străbătut de un curent =0 A şi funcţionează tim de două ore şi 45 de minute. Câtă energie consumă? 45 W t 0x0 x( ) /0 x,75 5, 5kwh ă se determine rezistenţa totală T a unui circuit monofazat alimentând trei lămi electrice conectate în aralel, având rezistenţele = 00 Ω, = 00 Ω, = 00 Ω, dacă rezistenţa unui conductor al circuitului este 4 = 0,5 Ω. =00 Ω; =00 Ω; = 00 Ω; 4 = 0,5 Ω. 00, t t 00,5 00,5 4 54, n radiator electric având uterea = 800 W absoarbe un curent de 5 A. ă se determine rezistenţa electrică interioară a radiatorului. =800W; =5A; = xx cos ; cos = ; = ;= ; = 800 ; 8 5x5 6. La un circuit de rize cu tensiunea = 0 V sunt conectate un fier de călcat de fc = 690 W şi un reşou. ă se determine rezistenţa fierului de călcat şi searat rezistenţa reşoului, ştiind că cele două recetoare absorb un curent total t = 5 A. Curentul absorbit de fierul de călcat 690 f fc A; 0 deci rezistența fierului de călcat fier 0 76,64 Curentul absorbit de reșou este: 5 A; deci rezistența reșoului reşeş T f reşeş 0 5 ; ;

2 7. ă se determine ierderea de tensiune în volţi şi rocente entru o orţiune de circuit monofazat având rezistenţa de 0,5, rin care trece un curent de 8A, tensiunea de alimentare fiind =0 V. r 0,5x8 4V 4 [%] 00x,74% 0 8. n circuit are trei derivaţii cu rezistenţele = 0 Ω, = 90 Ω, = 45 Ω. Curentul în conductoarele de alimentare este = 8 A. ă se determine tensiunea la bornele circuitului şi curentul din fiecare derivaţie. ; t 5 t = t ; =5x8=0V 0 = ; 4A; 0, A ;, 66 A 9. n electromotor monofazat având randamentul = 80% şi cos = 0,89 este arcurs de un curent = 8 A la o tensiune de = 0 V. ă se determine uterea absorbită din reţea şi uterea utilă ale electromotorului, în kw şi C. u = cos =947,68 W 4C a = cos =684,6 W 5C C=76 W KW=,6C 0. n generator având la bornele sale tensiunea = 0 V şi randamentul = 90 %, alimentează un circuit cu o rezistenţă =,76 Ω. ă se determine uterea motorului care une în mişcare rotorul generatorului. Curentul in circuit = = = 8, u= cos ; cos =; uterea cedata de generator = =0x8,=9,66 KV uterea motorului

3 = ; a = = =,96 KV sau a=,96x,6 9 C. Avem un transformator de forţă trifazat de utere n = 0 MVA; tensiunile nominale n = 0 kv şi n = 6, kv. ă se calculeze curentul nomimal rimar si resectiv curentul nominal secundar. n n n n n n n x, x,7 n 89A n n 96, 4 A n. La temeratura mediului ambiant t = 5 0, rezistenţa unui bobinaj al unei maşini electrice este = 40 Ω. Duă o funcţionare mai îndelungată, rezistenţa bobinajului creşte la valoarea = 50 Ω. ă se calculeze temeratura t la care a ajuns bobinajul duă funcţionare, ştiind că bobinajul este făcut din curu cu coeficient de temeratură α = 0,004. [ ( t t )] ( ) t t 5 77,5 C 0,004x40. n generator de curent alternativ alimentează cu energie electrică un circuit care are cos = 0,8. Tensiunea la bornele generatorului este = 40 V iar curentul în circuit = 0 A. ă se determine uterile generate: aarentă, activă şi reactivă. uterea aarenta ==40x0=8800VA=8,8KVA uterea activa =cos =40x0x0,8=90 W=,9KW uterea reactiva Q=sin =40x0x0,56=68var=6, kvar Valoarea de 0,56 a sin s-a luat din tabelele trigonometrice dua ce s-a teterminat ca 0,8 coresunde dret cos la un unghi de 4 0 uterea reactiva, in lisa tabelelor trigonometrice, se oate determina si din formula: = =6,kvar 4. e lăcuţa unui electromotor monofazat sunt trecute următoarele date: = kw, = 5 A, cos = 0,8. ă se determine tensiunea la care lucrează acest electromotor. 000 cos 500V cos 5x0,8 5. n fier de călcat electric, alimentat la tensiunea de 0 V funcţionează un tim t = ore şi 45 de minute, consumând în acest tim o energie W = 4,850 kwh. ă se calculeze rezistenţa electrică a acestui fier de călcat. W=xt=xxt ; inlocuim = W= = W = t ; = = = 0 Ω

4 6. ă se calculeze energia electrică activă totală consumată de următoarele recetoare electrice: a) un electromotor de C care funcţionează un tim t=60 minute; b) o lamă având rezistenţa = 00, rin care trece un curent = A şi funcţionează un tim t = 5 minute. a) consum electromotor: C=76 W W=xt=x76Wxh =47 Wh b) consum lama: e determina mai intai uterea lamii:==xx= =00x =00W, aoi consumul acesteia: W=xt= h= 00x0,5h = 50Wh 7. e tabloul de distribuţie al unui consumator sunt montate : un voltmetru, un amermetru şi un wattmetru, care indică: 0 V, 80 A şi resectiv 4, kw. ă se determine factorul de utere, imedanţa, rezistenţa activă şi reactanţa circuitului. Factorul de utere este: = =0,8 medanta circuitului este: = =,75 ezistenta activa este: r = Zx cos =,75x0,8 =, eactanta circuitului este: = =,65 8. Dintr-un circuit de tensiune = 0 V se alimentează o lamă cu rezistenţa l = 59 Ω şi un fier de călcat electric cu rezistenţa fc =00 Ω. ă se determine energia electrică e care o consumă cele două recetoare, ştiind că ele au funcţionat fără întreruere tim de o oră şi 45 de minute. W=xt=t; = Wlama= t = t = =75Wh Wfc = t = t = = 95,75 Wh Total 00,75 Wh 9. Ce curent maxim se absoarbe rintr-un branşament monofazat de 0 V de către o instalaţie electrică dintr-o locuinţă în care sunt instalate : 5 lămi de câte 00 W, un aarat TV de 0 W şi un frigider de 00 W? e recizeaza ca toate recetoarele se considera rezistive (cos ==). uterea total instalata ()va fi: 5x00W=500W x0w=0w x00w=00w Total: 60W 5x , 74A 0 0.ă se determine: a) rezistenţa electrică a unui conductor de aluminiu cu ρ = / mm /m, cu lungimea l = 8 m şi diametrul d = 6 mm;

5 b) ierderea de energie electrică rin încălzire, dacă rin conductor trece un curent electric = 50 A o erioadă de tim t = 0 ore. a) = ρ ; Determinam mai intai sectiunea conductorului; =πr =,4x9=8,6 mm = = =0,5 b) W=t= t=0,5x50 x0= 650Wh= 6,50KWh. La un circuit electric alimentat la tensiunea = 0 V sunt conectate în aralel: - un radiator electric de utere r=00 W; - un ciocan de liit având c=0 Ω; - un fier de călcat electric. ă se calculeze rezistenţa fierului de călcat, ştiind că rin circuit trece un curent total T = A. r A 0 A c 0 0 = T -( + )=-(5+)= 4A; r n fier de călcat electric funcţionează un tim t = 45 minute la tensiunea de = 0 V. Firul interior al rezistenţei sale are lungimea l = 4 m, secţiunea s = 0, mm şi rezistivitatea ρ = 5 mm /m. ă se determine uterea şi consumul de energie electrică W ale fierului de călcat. a) =; = ; = ; = ρ =5 =00 = = = 59 W b) W=t=59x = 59x0,75=96,75 Wh=0,96 KWh. ă se calculeze imedanţa unei bobine cu rezistenţa activă de,5 şi cu o rectanţă de, recum şi defazajul între o tensiune alicata bobinei şi curentul rezultat.defazajul se va exrima rintr-o functie trigonometrica a unghiului resectiv. medanta bobinei: Z r x Defazajul: cos,5 Z,5,5 6,5 0.6,5 4. n electromotor trifazat de 500 W (utere nominală) absoarbe un curent de 4,9 A la un factor de utere cos = 0,85. ă se determine tensiunea nominala n (dintre faza) la care funcţionează electromotorul. 500 n 08, V cos,7x4,9x0,85

6 5. ă se determine curenţii în reţeaua din figură, cunoscând: E = 48 V, E = 9 V, =, =, = 4. ă se întocmească bilanţul energetic. a A d E E b B c Legea a lui Kirchhoff: + = () Legea a lui Kirchhoff; nodul : E = + () nodul : E = + () inlocuind () in () si (): E = + ( + )= ( + ) + ; E E = + ( + )= ( + ) + ; e inlocuieste formula, obtinand: E E ( )( ) E ( ) E ( E ) ( )( ) e înlocuiesc toate valorile obţinându-se: = -A Ceea ce înseamnă că sensul ales iniţial entru curent este greşit. e înlocuieşte val lui în relaţia: E, obţinându-se valoarea: =0A înlocuind în + =, se obţine = 0A+ (-A)= 7A bilanţul energetic: - suma energiilor debitate=suma energiilor consumate. Acest lucru e echivalent cu bilantul uterilorş - suma uterilor debitate=suma uterilor consumate E + E = + +, înlocuind valorile se obţine: 48*0 + 9*(-)=*00+*9+4*49 4W=4W

7 6. n conductor izolat, din aluminiu, având secţiunea de 6 mm, strâns într-un colac, are o rezistenţă electrică de 4 şi = / mm /m. ă se determine lungimea conductorului din colac, fără a-l desfăşura şi măsura. l l 4 x6 4x6x 768m 7. n abonat consumă energie electrică rin utilizarea unei lite electrice cu rezistenţa de 0 ce absoarbe un curent electric de 8 A şi a 4 lami cu incandescenta a câte 75 W, funcţionând toate tim de o oră şi 5 minute. ă se determine energia electrică totală consumată de abonat în acest interval de tim. 0x8 90W rezistenta becuri 4x75 00W 5 W ( rezistenta becuri) t (,90 0,) x( ),x,5,775kwh O lită electrică având rezistenţa = este alimentată rintr-un circuit cu conductoare din aluminiu cu ρ = / mm /m şi secţiune s =,5 mm în lungime l = 40 m. Tensiunea la lecarea din tablou este = 0 V. ă se calculeze: a)rezistenţa electrică c a circuitului; b)curentul electric din circuit; c)tensiunea la bornele litei. l 40 a) r x 0, 5 (entru un conductor),deci x0,5=,5 0 0 b) 0A r c) =r=x0,5x0=0v (ierderea de tensiune din circuit),deci tensiunea la bornelelitei va fi: =0-0=0V 9. n circuit electric monofazat cu lungimea l = m, cu conductoare din aluminiu cu rezistivitate ρ = / mm /m şi secţiune s =,5 mm, este alimentat de la tablou cu o tensiune = 0V. Circuitul alimentează un recetor şi rin el circulă un curent = 5A. ă se determine: a) rezistenţa electrică a circuitului; b) uterea a recetorului e care îl alimentează; c) energia electrică e care o consumă recetorul într-o erioadă de tim t=0 minute. l x a) x 0, 8,5,5 b) =(- ) ;Determinam mai intai ierderea de tensiune e circuit ana la recetor ==0,8x5=4V; =(0-4)x5=0 W 0 c) W=xt=0x =77 Wh Într-un circuit cu tensiunea = 0 V în care sunt alimentate în serie o rezistenţă = 40 Ω şi o

8 bobină cu rezistenţă neglijabilă şi cu o reactanţă X = 0 Ω se montează un amermetru şi un cosfimetru. ă se determine indicaţiile aaratelor de măsură şi tensiunile la bornele rezistenţei, resectiv la bornele bobinei. X X =0V x φ = + ; Z= =0 =0 = 50 Ω =Z; = = = 4,6A cos = 0,8 = = 40x4,6= 84 V sau =xcos =84 V = X= 0x4,6= 8 V. Într-un circuit alimentat de un generator de curent alternativ este conectat un recetor care are o rezistenţă activă = 8 Ω şi o reactanţă X = 6 Ω. Tensiunea la bornele generatorului = 000 V. ă se determine uterea aarentă a generatorului şi uterile consumate în circuit (activă şi reactivă). Z= = =0 Ω == ; = = =4x VA= 400 KVA; cos ; sin =0,6 =Z ; = cos W =,x W= 0 KW Q=sin VA=,4 x = 40 KVA. n circuit electric monofazat, având lungimea de 0 m şi secţiunea de 4 mm, din aluminiu cu ρ = /4 mm /m, alimentează la extremitatea lui, cu o tensiune = 0 V, un radiator cu rezistenţa r = 0 şi o lamă cu uterea l = 0 W. ă se calculeze: a) ierderea de tensiune din acest circuit, în rocente din tensiunea de la caătul dinsre sursă al circuitului; b) energia consumată de radiator, resectiv de lamă, într-o oră şi 5 minute; c) ierderea de energie în conductoarele circuitului, în acelaşi interval de tim. a) lama = =,5A; radiator = = = A; Total,5 A =r ; r= ρ ; = = =5,7V; si in rocente % = =,58%

9 b) W=t ; lama =0W; radiator ==0x=40 W Wr=,40 KWx,5=,05 KWh ; Wl=0, x,5=0,45 KWh c) Wc= t=5,7x,5x,5=70wh=0,070 KWh. Dintr-un circuit de iluminat sunt alimentate cu tensiunea de = 0 V trei lămi având fiecare = 00 W şi şate lămi având fiecare = 40 W. conectate în aralel. ierderea de tensiune din circuit fiind de,5%, să se calculeze: a) rezistenţa electrică a circuitului, c; b) ierderea de energie electrică ΔW din circuit într-o erioadă de tim t = 00 ore de funcţionare simultană a lămilor. a) = ; =0 =5,5 V ; = ; = ; =(x00w)+(7x40w)=880w; = =4A = = =,7 b) W= t = 5,5x4x00=00 Wh=, KWh 4. O lamă electrică cu = 6 W şi un radiator având rezistenţa = 7 funcţionează în aralel la o tensiune = 0 V o erioadă de tim t = 05 minute. ă se afle: a) secţiunea circuitului comun din aluminiu cu ρ = / mm /m, în lungime de l = 0 m, care alimentează cele două recetoare, considerându-se o ierdere de tensiune e circuit Δ = %; b) energia electrică e care o consumă cele două recetoare. b =+ ; %= ; l = ; = = r ; = = ; = + =,65+=4,65A =r ; r= ; % = = ; = ; = = + ; = = ; = = = 6,8V; 6,8V= ; = =,7mm =,5 mm b) W= t t= ( l t )t=(6+0x),75=(6+860),75=5640,5wh ; x= h=,75 5. n electromotor trifazat ale cărui înfăşurări sunt conectate în stea la o reţea cu tensiunea e fază f = 0 V absoarbe un curent e fiecare fază = 0 A. ă se determine uterile activă şi reactivă absorbite de electromotor, acesta funcţionând cu un factor de utere cos = 0,7. Tensiunea de linie este:l= f =,7x0=80V Cunoscand factorul de utere de 0,7,determinam unghiul si sin care sunt: =44 0 ; sin =0,69 uterea activa este: = cos =,7x80x0x0,7=47,8 W=4,7 KW utera reactiva este: Q= sin =,7x80x0x0,69=456,06 var=4,6 Kvar 6. rintr-o linie electrică monofazată din aluminiu, având lungimea de 50 m si alimentata la tensiunea de 0V, va trece un curent neinductiv (cos = ) de 0 A. Ce secţiune minimă trebuie să aibă conductoarele liniei, ierderea de tensiune considerându-se de

10 %, iar = /4 mm /m. ezolvare: = x 0/00 = 6,9 V. l x50 x ,6mm 4 x6,9 4,4 (e alege sectiunea standardizata imediat suerioara adica =50mm ) 7. n circuit electric monofazat, în lungime de 40 m şi conductoare de aluminiu cu secţiunea =,5 mm, având la lecarea din tablou = 0 V, alimentează un recetor cu o rezistenţă neinductivă (cos = ) de 5 ; se consideră = / mm /m. Ce curent indică un amermetru montat în circuit? r in care: r este rezistenta unui conductor al circuitului; -rezistenta recetorului. r l x,5 80 0,5 0 0 r 5 6 8, A 8. rintr-o LEA x400 V din aluminiu cu rezistivitatea ρ=/ mm /m, de lungime l= 400 m şi având s =95mm, se transortă o utere electrică =00 kw sub un factor de utere cos =0,8. ă se calculeze, în rocente, ierderile de tensiune şi de utere. a) = = =80,65A b) = = =,9V rocentual = = 8,65% c) % = = = 4,% 9. ă se calculeze secţiunea s a unui circuit cu = 0 V din aluminiu cu ρ = / mm /m având lungimea l = 50 m, entru alimentarea unui electromotor monofazat de utere nominală N = 5 C, 0V, factorul de utere (în regim normal şi la ornire) cos = 0,8, randamentul = 0,9, cu ornire directă, admiţând la ornire o ierdere de tensiune Δ a = 4%, o densitate a curentului la ornire δ a = 0 A/mm şi absorbind la ornire un curent = 5 N. În regim ermanent de funcţionare se admite o ierdere de tensiune în reţea Δ = 5%. ecţiunea calculată se va verifica la: - încălzirea conductoarelor în regim de funcţionare ermanentă.curentul maxim admisibil în regim de durată adm. se consideră: A entru s = 4mm, 0A entru s = 6 mm, 4A entru s = 0mm - densitatea curentului la ornire; - ierderea de tensiune din circuit la ornirea electromotorului. N =[5Cx76]W=5x76=680 W = cos ; = =,A

11 = 5% = 5 =V; = cos ; = ; = = 5,7 mm ; =6 mm = 5 n = 5x, = 6,5A; =9,5A/ mm = ; =4%; = ; = = 48,9V e alege =0 mm ; =9, n electromotor având uterea nominală n = 5 kw, randamentul = 0,9 şi cos n = 0,8 este alimentat la tensiunea nominală n = x80 V, rintr-o linie electrică trifazată, având lungimea L = 00 m şi conductoare cu secţiunea =5 mm şi = / mm /m. ă se determine: a) curentul electric n absorbit din linie de electromotor; b) ierderea de tensiune din linie ână la electromotor; c) valoarea maximă a curentului la care oate fi reglat releul termic al întreruătorului automat al electromotorului, ştiind că, conform normativelor, releul termic oate fi reglat la un curent curins între (,05,) n a) N, 6A cos 47, b) 5,4V l cos,7x00x,6 x0,8 474 y x ,4x00 %,4% 80 c) max =,0; N =,0x,6=7,9A 4. O linie electrică monofazată, având conductoare de 6 mm din aluminiu, alimentează un recetor cu o rezistenţă electrică interioară neinductivă (cos = ) = 0, situat la o distanţă de 9 m de tabloul de siguranţe. Tensiunea la tablou este de 0 V. e consideră = / mm /m ă se determine: a) tensiunea la bornele recetorului; b) energia electrică consumată numai de recetor în jumătate de oră; c) energia electrică consumată (ierdută) în conductoarele liniei în acelaşi tim. a) =r l 9 9 r x 6 9 (rezistenta unui conductor al liniei) A r 0 x =r=xx0=0v recetor =0x0=00V b) W=xt=t=00Vx0Ax0,5h=000Wh=kwh. c) W=r t=xx0 Ax0,5h=00Wh Deci in acest caz se ierde in linie o zecime din energie in raort cu energia utila consumata de recetor.

12 4. Dintr-un ost de transformare al unei fabrici se alimentează, rintr-un circuit searat, un reflector aflat la distanţă, care are o rezistenţă ohmică interioară de 50. Tensiunea la lecarea circuitului din ost este de 0 V, iar ierderea de tensiune din circuit ână la reflector este de 0%. ă se determine: a) consumul roriu lunar de energie al reflectorului, care funţionează 0 ore/zi; b) energia electrică ierdută în conductoarele liniei în aceeaşi erioadă de tim. a) ierderea de tensiune este: 0x0 00 V 0x 07V r A Energia electrica utila consumata lunar de reflector va fi data de relatia: W=xt =x=07x4=88w(uterea reflectorului) W=88W x 0zile x 0h=48400Wh=48kwh. b) W=r t =r r,9 x4 W x,9x4 x0 x Wh sau: W= x x t W = V x 4A x 00h = 8kWh 8kWh 4. O linie electrică aeriană monofazată alimentează la caătul ei lămi cu incandescenţă la tensiunea de 0 V, însumând o utere de 00 W. Lungimea liniei, având conductoare din aluminiu, este de 00 m, iar secţiunea ei este de 6 mm ; = / mm /m. ă se calculeze: a) tensiunea liniei la lecarea din tablou şi rocentul de ierdere de tensiune e linie; b) consumul de energie electrică al lămilor la o funcţionare de 0 de minute. a) r ; r volti % ; tablou l 00 0 l 00 x 4 6 x0,6x5 x00 00 l l 5A 5% 0,6 V 0 b) W xt 00x 650Wh,650kWh. 60

13 44. n circuit electric este alimentat la lecarea din tablou, la tensiunea de 0 V. La caătul ous este racordat un radiator având 5 W. ierderea de tensiune din circuit este de 5%. ă se calculeze: a) rezistenţa electrică a circuitului conductoarelor ( ) şi searat a radiatorului ( ). b) Consumul de energie electrică al radiatorului într-un interval de 0 minute. a) 5 0x V 00 0x 09V rad conductor recetor 5 09 rad 5A 5 0,7 09 5,9 b) W W recetor 5 t; W ; t 5Wh ,5kWh. 0,66h 45. Într-un atelier se înlocuieşte un olizor cu un strung. Ştiind că circuitul care alimentează olizorul are 4 conductoare izolate de aluminiu de,5 mm, montate în tub, să se verifice dacă rin acest circuit se oate alimenta strungul şi în caz contrar să se redimensioneze circuitul. e verifică căderea de tensiune şi densitatea de curent, în regim normal şi la ornirea electromotorului strungului. e cunosc: uterea electromotorului strungului: 7 kw, tensiunea de alimentare 80/0V, cos = 0,8, randamentul = 0,9,curentul de ornire = 6 nominal, lungimea circuitului 0 m, = /4 mm /m, ierderea de tensiune la ornirea electromotorului 0%, densitatea admisibilă de curent entru Al, în regim ermanent δ N =6 A/mm, în regim de ornire δ =0 A/mm. Determinam curentul nominal; al electromotorului strungului( N ): x N 4,7 A cos,7x80x0,8x0,9 Facemverificari. lelafunctionarea.. normala. si. la. ornire. a. electromotorului. ( ierderea. detensiune. La. mersul. normal : si. densit. de. curent. l N cos,7x0x4,7x0.8 4,8V y 4x,5 Adica rocentual:,6%(maxim admis=5%). 4,7 6A/ mm ( ),5 admisibila N La functionarea in mers normal sectiunea circuitului coresunde; -la ornire: ( <0%; δ<0a/mm ). N

14 ~ ~ ~ 7,% 6 88, 5, A/ mm ( necoresunzatoare ),5 Este. deci. necesara. o.sectiune. mai. mare. si. anume: 88, 0 l 6x4,7 cos 0%( coresunzatoare). 4,4mm 88, A,7x0x88,x0,8 4x,5 (6mm sectiunea. normalizata ) 8,7V 46. O coloană electrică trifazată (80/0 V) din aluminiu cu rezistivitate = /4 mm /m, de lungime l = 0m, realizată cu conductoare neizolate, libere în aer, alimentează un tablou de la care leacă circuite entru: - un electromotor trifazat cu uterea T = 5kW; - un electromotor monofazat cu uterea M = 4kW; - două electromotoare monofazate cu uterea M = kw fiecare (e circuite searate); - 0 lămi de câte 00 W fiecare, îmărţite egal e cele trei faze ( circuite). ierderea de tensiune admisă în coloană este Δ=%. Electromotoarele au randamentul = 0,9, factorul de utere ( în regim normal şi la ornire) cos = 0,8, iar la ornire au ornire = 5 nominal şi admit o ierdere de tensiune Δu = 0%. ă se determine secţiunea coloanei (ţinând cont de fatul că motoarele monofazate se conecteză fiecare e câte o fază) şi să se facă verificarea entru: o încălzirea conductoarelor în regim de funcţionare ermanentă. Curentul maxim admisibil în regim de durată adm. se consideră: 75 A entru s = 0 mm, 05 A entru s = 6 mm, 5 A entru s = 5 mm.; o densitatea curentului la ornire, densitatea maximă admisă fiind δ adm = 0 A/mm ; o ierderea de tensiune din circuit la ornirea electromotorului. ezolvare:n scoul echilibrarii sarcinilor e cele trei faze si reartizand lamile e toate fazele,montam electromotoarele ca in fig. entru determinarea sectiunii coloanei de alimentare rin rima metoda,consideram faza cea mai incarcata faza,la care sunt racordate electromotorul trifazat de 5KW,electromotorul monofazat de 4KW si 0 lami insumand uterea de KW, si calculam in realabil curentii absorbiti de acestia M 5 0, 5A cos,7x80 x0,8x0,8 47, M 4 5 A cos 0 x0,8x0,9 58,4 000 L 9A ;si aoi sectiunile 0 T D L L L m m m 4 M 5 m m m 4 M 5

15 l cos,7x0x0,5x0,8 90 M 5, v 4x7,6 58,4 l cos x0 x5 x0,8 800 M 4 5, v 4 x4,4 50 l x0 x9 60 L,4mm Total 8,8 mm (standardizat: 0 mm ) v 4 x4,4 50 Verificari: -ncalzirea conductoarelor.entru ambele electromotoare avem la lina sarcina un current de 5,5A caruia ii revine roortional (din sectiunea de 0 mm ) o sectiune de 7,5 mm coresunzatoare --Densitatea de curent la ornirea electromotoarelor.considerand situatia cea mai defavorabila a ornirilor simultane si tinand seama de coeficientul de cerere de 0,8, avem 4 =(5,5x5)x0,8=4A ; =9A/ mm (admisibil) 7,5 --ierderea de tensiune din coloana la ornirea electromotoarelor.entru simlificare si considerand totusi o situatie acoeritoare, determinam ierderea de tensiune ca si cum ambele electromotoare ar fi monofazate. l cos x0 x4 x0, x00 8V (rocentual= 8% (bine) 4 x7, ectiunea de 0 mm aluniniu este deci coresunzatoare 47. ă se determine rin calcul secţiunea s a unei coloane electrice trifazate din aluminiu cu rezistivitatea ρ = / mm /m în lungime l = 0m, la caătul căreia sunt conectate: un electromotor de,5 C x80v şi un electromotor de kw x0, ştind că acestea absorb la ornire de trei ori curentul lor nominal, randamentul lor este = 0,95, factorul de utere (în regim normal şi la ornire) este cos = 0,9, ierderea de tensiune în coloană este Δ =% şi că ierderea maximă de tensiune admisă la ornirea simultană a electromotoarelor este Δ =%. ecţiunea calculată se va verifica la: o încălzirea conductoarelor în regim de funcţionare ermanentă.curentul maxim admisibil în regim de durată adm. se consideră:6 A entru s =,5mm, 0 A entru s = 4mm, 7A entru s = 6 mm ; o densitatea curentului la ornire, densitatea maximă admisă fiind δ a = 0 A/mm ; o ierderea de tensiune din circuit la ornirea simultană a electromotoarelor. ezolvare:otrivit rimei metode de rezolvare,determinam valoarea sectiunii care sa coresunda ierderii de tensiune de %, dua care vom verifica daca sectiunea obtinuta coresunde la incalzire, densitatea de curent si ierderea de tensiune (de %)la ornire (indicata de constructorul electromotoarelor). a) sectiunea necesara electromotorului trifazat: =,5x76=840 W W 840 M, 7 A cos,7x80 x0,95 x0,9 mm mm 80x l cos,7x0x,7x0,9, 4V ; M 00 x,4 b) sectiunea necesara electromotorului monofazat W 000 m 0, 6A cos 0 x0,95 x0,9 0,4mm

16 0x 6, 6V 00 l cos x0 x0,6x0,9 m,7mm x6,6 ectiunea necesara entru coloana,considerand ierderea de tensiune de % va fi deci T =0,4+,7=, mm (standardizat:=4 mm ).Verificari obligatorii (): --ncalzirea conductoarelor:din tabele rezulta ca entru sectiunea de x4 mm aluminiu incarcarea maxima de durata este de 8A, deci mai mare decat curentul din coloana (,7+0,6=,87A).rin urmare,sectiunea de 4 mm coresunde la incalzire. --Densitatea la ornirea simultana a electromotoarelor (δ 0 A/mm ) ornire =x,87=4,6 A 4,6 4 0,4A / mm <0 A/mm (bine). ectiunea de 4 mm coresunde si la densitatea de curent la ornire. --ierderea de tensiune la ornirea electromotoarelor (Δ<%). Consideram situatia cea mai defavorabila si anume :ornirea simultana: l cos x0 x4,6 x0,9 8V,(8%-bine). x4 n concluzie,sectiunea de 4 mm aluminiu coresunde 48. O coloană electrică de 80/0 V de aluminiu în lungime de 5 m alimentează un tablou secundar de la care leacă circuite entru: - un electromotor trifazat de 4 kw - un electromotor monofazat de kw - 0 de lămi de câte 00 W fiecare. Electromotoarele au ornire directă şi absorb la ornire de şase ori curentul nominal n. ierderea de tensiune admisă în coloană este de %, iar la ornirea electromotoarelor maximum 0%; conductibilitatea = 4, cos = 0,7 şi = 0,9, Curentul maxim admisibil în regim ermanent, entru conductoare de Al cu secţiunea de 6 mm este 0 A, iar densitatea admisibilă de curent entru Al, în regim de ornire δ =0 A/mm. Ţinându-se seama de încărcarea echilibrată a fazelor şi de un mers simultan la lină sarcină a tuturor recetoarelor, să se determine secţiunea coloanei. e va face verificarea la densitate de curent în regim de ornire şi la cădere de tensiune. ndicaţii entru echilibrarea sarcinilor e cele trei faze, electromotorul monofazat se conectează la faza, cate 0 lămi se conectează la faza, resective la faza T. Cea mai încărcată va rezulta, în acest caz, faza ; se va calcula secţiunea coloanei luînd în considerare curentul total din faza,unde este racordat electromotorul monofazat. T D 0L 0L m a)rima metoda.determinarea sectiunii rin calcul. M m

17 a)sectiunea necesara t.electromotorul trifazat: M cos,7x80x0,7x0,9 44 9,6A. l cos,7x5x9,6x0,7 90,6 M, mm 4x7,6 58,4 b)sectiunea necesara electromotorului monofazat: m 4,4A cos 0x0,7x0,9 8 m T, 4x Deci. este. necesara. o.sectiunemai.. mare. si. anumede..0mm ( t. care l cos 0% l, 44A 4A 44 0 cos x5x4,4x0,7 4x4,4 4,4mm 0A ( s tan dard.6. mm 4,4A / mm ) x5x44x0,7 4x ,6 ) ,mm 5V, 5x00 7%( bine) 0 b)a doua metoda Alegerea sectiunii din tabele. -Determinam valoarea curentului nominal al electromotoarelor. -Cautam in tabele si luam sectiunea conductoarelor care coresunde sumei celor doi curenti nominali. Facem toate verificarile-cu sectiunea aleasa-t.a vedea daca ea coresunde sau nu M 9,6A cos,7x80x0,7x0,9 M cos 000 0x0,7x0,9 4,4A T 9,6 4,4 4A( f aza. cea. mai. incarcata ) n cazul a atru conductoare de aluminiu izolate si montate in tub t.intensitatea de 4 A este necesara, din.v.al densitatii curentului(deci al incalzirii conductoarelor), o sectiune intre 4 si 6 mm (luam sectiunea normalizata imediat suerioara: =6 mm ). Folosim acoeritor relatia ierderii de tensiune t.electromotoare monofazate:

18 l cos Densitatea. decurent. la. ornire 4x6 44 4A/ mm 0A/ mm 6 Deci. e. necesara. o.sectiune. mai. mare. si. anumede..0mm l 44A x5x4x0,7 4x6 44 4,4A / mm ). 0 0% A/ mm 4,V (,8%. bine) ( t. care l cos x5x44x0,7 5V (7% bine). 4x0 49. O coloană electrică de x80/0 V cu lungimea l = 5 m alimentează un tablou la care sunt racordate: o un circuit cu lungimea l = 0 m care alimentează un electromotor trifazat având uterea m =0 kw, cos =0,9, randamentul =0,9 şi ornire = 6 nominal ; o 5 becuri electrice de câte 00 W, la caătul a trei circuite monofazate cu lungimi de câte l =5m ( câte 7 becuri alimentate din fiecare circuit). Conductoarele coloanei şi circuitelor sunt din aluminiu cu rezistivitatea ρ = / mm /m. ă se determine secţiunile conductoarelor entru fiecare circuit şi entru coloană, considerându-se ierderile de tensiune: o e circuitul electromotorului: % în regim normal de funcţionare şi 8% în regim de ornire a electromotorului; o e circuitele care alimentează lămile: %; o e coloană: %. ecţiunile calculate se vor verifica la: - încălzirea conductoarelor în regim de funcţionare ermanentă.curentul maxim admisibil în regim de durată adm. se consideră, entru circuitele monofazate:8 A entru s =,5mm, A entru s = 4mm, 0A entru s = 6 mm, iar entru circuitele trifazate se consideră: 6 A entru s =,5mm, 0 A entru s = 4 mm, 7A entru s = 6 mm ; - densitatea curentului la ornire, densitatea maximă admisă fiind δ a = 0 A/mm ; - ierderea de tensiune din circuit la ornirea electromotorului. l=5m =% l=0m l=5m =% M =% ezolvare: ectiunea necesara circuitului electromotorului , 7A cos,7x80 x0,9x0,9 5,4 l cos 87,4,4mm (standardizat: =,5 mm ),Verificari:incalzirea conductoarelor v 64,8 Din tabele t.trei conductoare de aluminiu de,5 mm montate in tub se admite un curent maxim de 9A,deci ne incadram in valoare. - Densitatea de curent din conductoare la ornirea electromotorului (maxim 0A/ mm ).

19 =8,7x6=A;,,5 44 A / mm (mult rea mare). Avem nevoie deci de o sectiune cel utin dubla:=6 mm. -ierderea de tensiune din circuit la ornirea electromotorului (admis maxim 8%) l cos 540,4 7x00 7V ( rocentual 9 80 ectiunea necesara este deci:=6 mm. -ectiunea necesara entru circuitele lamilor Vom reartiza lamile e cele trei faze (7 lami/faza) 700 l x5 x7,7 59 7,7A; 0 v x4,4 40,9 x0 (unde v 4, 4V ). 7%( bine),8mm ( s tan dardizat4mm ) 00 -ectiunea necesara t.coloana.n cazul de fata se ia suma celor doua sectiuni: c =6+4=0 mm. Verificari:Verificarea se va face numai la ierderea de tensiune admisa in coloana (%),deoarece cele doua sectiuni insumate coresund fiecare in arte la verificarile aferente. l cos,7x5x6,4x0,9,x00,v ( rocentual 0,8%( bine) x Ce secţiune este necesară entru conductoarele unui circuit electric trifazat din curu, montat în tub, în lungime de 50 m, care va alimenta un electromotor de 0 kw, x 80 V, cos = 0,7; = 0,9, care admite la ornire o scădere a tensiunii de maximum %. Electromotorul absoarbe la ornire un curent egal cu 6 n. ierderea de tensiune (de durată) admisă în circuit la lină sarcină va fi de %, iar Cu = 57. Conform tabelelor entru trei conductoare de curu cu secţiunea de 6 mm montate în tub, încărcarea maximă de durată este 4 A, iar densitatea admisibilă de curent la ornirea electromotoarelor entru conductoarele de Cu este mai mică de 5 A/mm , A cos,7x80x0,9x0,7 44, l cos,7x50x48,x0,7 98,5 4,4mm { s tan dardizat.6mm } 57x,4 649,8 Verificari obligatorii: ncalzirea conductorului Din tabele rezulta ca t.trei conductoare de curu de 6 mm montate in tub, incarcarea maxima de durata este de 4A, deci mai mica decat in cazul nostru.vom considera deci o sectiune mai mare:=0mm.-densitatea de curent din conductoare la ornirea electromotorului:( δ<5a/mm ). 6 6x48, 89A N 89 0 l ( rocentual cos 8,9 A/ mm x00 80,7x50x89x0,7 57x0 8%). 5A/ mm ( bine) V

20 ezulta ca sectiunea de 0mm de curu coresunde la toate verificarile.