informaþii pentru utilizator

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "informaþii pentru utilizator"

Transcriere

1 informaþii pentru utilizator Maşină de spălat vase ESF45012

2 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Pentru a vedea cum gândim, vizitaţi Cuprins Informaţii privind siguranţa 2 Descrierea produsului 3 Panoul de comandă 4 Prima utilizare 5 Reglarea substanţei de dedurizare a apei 6 Utilizarea sării pentru maşina de spălat vase 7 Utilizarea substanţei de limpezire 8 Utilizarea zilnică 9 Încărcarea tacâmurilor şi a veselei 9 Utilizarea detergentului 12 Funcţia Multi-tab 13 Selectarea şi pornirea unui program de spălare 14 Descărcarea maşinii de spălat vase 15 Programe de spălare 15 Îngrijirea şi curăţarea 16 Ce trebuie făcut dacă Date tehnice 19 Recomandări pentru institutele de testare 19 Instalarea 20 Racordul de apă 21 Conexiunea electrică 23 Protejarea mediului înconjurător 23 Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri Informaţii privind siguranţa Pentru siguranţa dv. şi pentru a asigura utilizarea corectă a aparatului, înainte de instalare şi de prima utilizare, citiţi cu atenţie acest manual de utilizare, inclusiv recomandările şi avertismentele cuprinse în el. Pentru a evita erorile inutile şi accidentele, este important să vă asiguraţi că toate persoanele care vor folosi aparatul cunosc foarte bine modul său de funcţionare şi caracteristicile de siguranţă. Păstraţi aceste instrucţiuni şi asiguraţi-vă că ele vor însoţi aparatul în cazul în care este mutat sau vândut, astfel încât toţi utilizatorii, pe întreaga durată de viaţă a aparatului, să fie corect informaţi cu privire la utilizarea şi siguranţa sa. Utilizarea corectă Maşina de spălat vase este proiectată exclusiv în scopul spălării ustensilelor casnice adecvate pentru spălarea în maşina de spălat vase. Nu introduceţi solvenţi în maşina de spălat vase. Acest lucru poate provoca o explozie. Cuţitele şi alte obiecte ascuţite trebuie aşezate în coşul pentru tacâmuri, cu vârful în jos, sau în poziţie orizontală, în coşul superior. Folosiţi exclusiv produse (detergent, sare şi agenţi de clătire) adecvate pentru maşinile de spălat vase. Evitaţi să deschideţi uşa în timpul funcţionării aparatului, pot ieşi aburi fierbinţi. Nu scoateţi vase din maşina de spălat vase înainte de terminarea ciclului de spălare. După utilizare, izolaţi aparatul de sursa de alimentare cu energie electrică şi opriţi alimentarea cu apă. Produsul trebuie reparat în perioada de garanţie doar de un inginer de service autorizat şi numai folosind piese de schimb originale. În nici un caz nu trebuie să încercaţi să reparaţi aparatul singuri. Reparaţiile efectuate de persoane fără experienţă pot duce la răniri sau la defecţiuni grave. Contactaţi Centrul de Asistenţă local. Insistaţi întotdeauna să se utilizeze piese de schimb originale. Siguranţa generală Detergenţii pentru maşina de spălat vase pot provoca arsuri chimice la nivelul ochilor, al gurii şi al gâtului. Pericol de moarte! Respectaţi instrucţiunile de siguranţă ale producătorului de detergent pentru maşina de spălat vase.

3 electrolux 3 Apa din maşina de spălat vase nu este potabilă. Reziduuri de detergent pot fi încă prezente în maşina de spălat vase. Asiguraţi-vă că uşa maşinii de spălat vase este întotdeauna închisă atunci când nu este încărcată sau descărcată. Astfel, veţi evita ca ceilalţi să se împiedice şi să se lovească de uşa deschisă a maşinii de spălat vase. Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa deschisă. Siguranţa copiilor Aparatul este destinat folosirii de către adulţi. Nu permiteţi copiilor să utilizeze maşina de spălat vase nesupravegheaţi. Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor. Există riscul de sufocare. Păstraţi toţi detergenţii într-un loc sigur, care să nu fie la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi copiii în apropierea maşinii de spălat vase atunci când uşa este deschisă. Instalarea Verificaţi dacă maşina de spălat vase nu a suferit defecţiuni în timpul transportului. Nu conectaţi niciodată o maşină deteriorată. Descrierea produsului Dacă maşina de spălat vase este defectă, contactaţi furnizorul. Îndepărtaţi toate ambalajele înainte de utilizarea aparatului. Lucrările electrice şi de instalaţii necesare pentru instalarea aparatului trebuie realizate de o persoană calificată şi competentă. Din motive de siguranţă este periculos să modificaţi specificaţiile sau să încercaţi să aduceţi modificări de orice natură aparatului. Se interzice utilizarea maşinii de spălat vase în cazul în care cablul electric şi furtunurile de apă sunt deteriorate; sau în cazul în care panoul de comandă, suprafaţa de lucru sau plinta sunt deteriorate, iar interiorul maşinii de spălat este accesibil. Contactaţi Centrul de Asistenţă local pentru a evita orice pericol. Se interzice găurirea pereţilor maşinii de spălat vase, pentru a se evita deteriorarea componentelor hidraulice sau electrice. Avertizare Pentru realizarea racordurilor la electricitate şi la apă, urmaţi cu atenţie instrucţiunile cuprinse în paragrafele specifice. 1 Coşul superior 2 Disc pentru duritatea apei 3 Rezervor pentru sare 4 Dozator pentru detergent

4 4 electrolux 5 Dozator pentru agentul de clătire 6 Plăcuţă cu datele tehnice 7 Filtre Panoul de comandă 8 Braţ stropitor inferior 9 Braţ stropitor superior 10 Suprafaţa de lucru 1 Buton On/Off (Pornit/Oprit) 2 Butoanele de selectare a programului 3 Buton Pornire cu întârziere 4 Leduri indicatoare 5 Afişajul digital 6 Butoanele pentru funcţii Program în curs Terminare Leduri indicatoare Se aprinde atunci când se setează un program de spălare şi rămâne aprins pe întreaga durată a programului de spălare. Se stinge atunci când programul de spălare s-a terminat. Se aprinde la terminarea programului de spălare. De asemenea, are şi funcţii de semnalizare vizuală, cum ar fi: setarea dispozitivului de dedurizare a apei, activarea/dezactivarea dozatorului pentru agentul de clătire, intervenţia unei alarme datorate defectării maşinii.

5 electrolux 5 Leduri indicatoare Funcţia Multitab Sare 1) Agent de clătire 1) Indică activarea/dezactivarea "funcţiei Multi-tab" (vezi "funcţia Multi-tab"). Se aprinde atunci când s-a terminat sarea specială. Se aprinde atunci când agentul de clătire s-a terminat. 1) Ledurile indicatoare pentru sare şi agent de clătire nu sunt niciodată aprinse în timpul unui program de spălare, chiar dacă este necesară umplerea dozatoarelor cu sare şi/sau agent de clătire. Afişajul digital Afişajul digital indică: numărătoarea inversă pentru pornirea cu întârziere, dacă aparatul este în modul "setare", dacă e setat un program de spălare. Butoanele pentru funcţii Următoarele funcţii pot fi setate cu ajutorul acestor butoane: setarea nivelului dispozitivului de dedurizare a apei, anularea unui program de spălare sau a pornirii cu întârziere în curs de derulare, activarea/dezactivarea funcţiei Multitab, activarea/dezactivarea dozatorului pentru agentul de clătire când funcţia Multitab este activă. Modul de setare Apăsaţi butonul On/Off. Dacă TOATE ledurile butoanelor pentru programe se aprind şi afişajul digital indică 3 bare orizontale, aparatul este în modul "setare". Nu uitaţi că, în timpul următoarelor operaţiuni: selectarea unui program de spălare, setarea nivelului dispozitivului de dedurizare a apei, activarea/dezactivarea agentului de clătire, aparatul TREBUIE să fie în modul "setare". Apăsaţi butonul On/Off. Dacă se aprinde ledul unui buton de program, iar pe afişajul digital se vede 1 bară orizontală, înseamnă că încă mai este setat ultimul program efectuat sau selectat. În acest caz, pentru a reveni în modul de setare, programul trebuie anulat. Pentru a anula un program setat sau un program în curs de desfăşurare Apăsaţi simultan şi ţineţi apăsate cele două butoane pentru funcţii B şi C până când toate ledurile butoanelor de programe se aprind, iar pe afişajul digital se văd 3 bare orizontale. Programul de spălare a fost anulat, iar maşina este în modul de setare. Prima utilizare Înainte de prima utilizare a maşinii de spălat vase: Asiguraţi-vă că racordurile la electricitate şi apă sunt conforme instrucţiunilor de instalare Îndepărtaţi ambalajele din interiorul aparatului Setaţi nivelul dedurizatorului de apă Turnaţi 1 litru de apă în interiorul rezervorului pentru sare şi apoi umpleţi cu sare pentru maşina de spălat vase Umpleţi dozatorul pentru agent de clătire În cazul în care doriţi să folosiţi tablete de detergent combinate cum ar fi: "3 în 1", "4 în 1", "5 în 1" etc., setaţi funcţia Multi-tab (vezi "funcţia Multi-tab").

6 6 electrolux Reglarea substanţei de dedurizare a apei Maşina de spălat vase este echipată cu un dedurizator de apă proiectat pentru a îndepărta mineralele şi sărurile din apa cu care se alimentează maşina, deoarece acestea pot avea un efect negativ asupra funcţionării aparatului. Cu cât conţinutul de minerale şi săruri este mai mare, cu atât apa este mai dură. Duritatea apei este măsurată în scale echivalente, în grade germane ( dh), grade franceze ( TH) şi mmol/l (milimol pe litru - unitatea internaţională pentru duritatea apei). Dispozitivul de dedurizare a apei trebuie să fie adecvat durităţii apei din zona dv. Compania locală de furnizare a apei vă poate oferi informaţii privind duritatea apei din zonă. Dispozitivul de dedurizare a apei trebuie setat în ambele moduri: manual, cu ajutorul discului pentru duritatea apei, şi electronic. Duritatea apei Reglarea setării durităţii apei Utilizarea dh TH mmol/l manuală electronică sării ,1-12,5 2 nivelul 10 da ,6-9,0 2 nivelul 9 da ,5-7,5 2 nivelul 8 da ,1-6,4 2 nivelul 7 da ,0-5,0 2 nivelul 6 da ,3-3,9 2 nivelul 5 da ,6-3,2 1 nivelul 4 da ,9-2,5 1 nivelul 3 da ,7-1,8 1 nivelul 2 da < 4 < 7 < 0,7 1 nivelul 1 nu Setarea manuală Maşina de spălat vase este setată din fabricaţie pe poziţia Deschideţi uşa maşinii de spălat vase. 2. Scoateţi coşul inferior din maşina de spălat vase. 3. Rotiţi discul pentru duritatea apei pe poziţia 1 sau 2 (vezi tabelul). 4. Puneţi la loc coşul inferior. Setarea electronică Maşina de spălat vase este setată din fabricaţie la nivelul Apăsaţi butonul On/Off. Maşina de spălat vase trebuie să fie în modul de setare. 2. Apăsaţi simultan şi ţineţi apăsate butoanele pentru funcţii B şi C, până când ledurile butoanelor pentru funcţii A, B şi C încep să clipească intermitent. 3. Apăsaţi pe butonul pentru funcţii A, ledurile butoanelor pentru funcţii B şi C se sting, în timp ce ledul butonului pentru funcţii A continuă să clipească intermitent, în acelaşi timp ledul indicator pentru Terminare începe să clipească intermitent. Nivelul actual este indicat de numărul de clipiri intermitente ale ledului Terminare. Exemple: 5 clipiri, pauză, 5 clipiri, pauză etc. = nivelul 5

7 electrolux 7 6 clipiri, pauză, 6 clipiri, pauză etc. = nivelul 6 4. Pentru a schimba nivelul, apăsaţi butonul pentru funcţii A. De fiecare dată când se apasă butonul, nivelul se schimbă. (Pentru selectarea altui nivel, vezi tabelul). Exemple: dacă nivelul actual este 5, apăsând o dată pe butonul pentru funcţii A este selectat nivelul 6. dacă nivelul actual este 10, apăsând o dată pe butonul pentru funcţii A, este selectat nivelul Pentru a memora operaţiunea, opriţi maşina de spălat vase apăsând pe butonul On/Off. Utilizarea sării pentru maşina de spălat vase Avertizare Folosiţi numai sare proiectată special pentru folosirea în maşina de spălat vase. Toate tipurile de sare care nu sunt proiectate special pentru utilizarea în maşina de spălat vase, în special sarea de masă, vor deteriora dedurizatorul de apă. Umpleţi cu sare numai înainte de pornirea unuia dintre programele complete de spălare. În acest fel, evitaţi ca cristalele de sare sau picăturile de apă sărată vărsate să rămână, chiar şi pentru o scurtă perioadă de timp, pe fundul cuvei maşinii de spălat vase, ceea ce ar putea duce la coroziune. Pentru umplere: 1. Deschideţi uşa, înlăturaţi coşul inferior şi deşurubaţi capacul rezervorului cu sare rotindu-l în sens antiorar. 2. Turnaţi 1 litru de apă în rezervor (acest lucru e necesar numai înainte de prima umplere cu sare a rezervorului). 3. Cu ajutorul pâlniei furnizate, turnaţi sarea până la umplerea rezervorului. 4. Puneţi capacul la loc şi asiguraţi-vă că nu au rămas urme de sare pe filet sau pe garnitură. 5. Fixaţi capacul strâns, înşurubându-l în sens orar, până când se opreşte şi se aude un declic. Nu vă faceţi griji dacă apa dă pe dinafară din rezervor în timpul umplerii cu sare, este un fenomen normal. Ledul indicator pentru sare de pe panoul de comandă poate rămâne aprins timp de 2-6 ore după ce dozatorul a fost reumplut cu sare, în cazul în care maşina de spălat vase rămâne pornită. Dacă folosiţi săruri cu durată de dizolvare mai lungă, timpul se poate prelungi în consecinţă. Funcţionarea maşinii nu va fi afectată.

8 8 electrolux Utilizarea substanţei de limpezire Avertizare Folosiţi numai agenţi de clătire recomandaţi pentru maşinile de spălat vase. Se interzice umplerea dozatorului pentru agent de clătire cu alte substanţe (de ex. agenţi de curăţare pentru maşina de spălat vase, detergent lichid). Acest lucru poate provoca defectarea aparatului. Agentul de clătire asigură o clătire mai bună, precum şi uscarea vaselor fără pete şi dâre. Agentul de clătire este adăugat automat în timpul ultimei clătiri. 1. Deschideţi rezervorul prin apăsarea pe butonul de deschidere (A). 2. Adăugaţi agentul de clătire în rezervor. Nivelul maxim de umplere este marcat cu "max". Dozatorul are o capacitatea de circa 110 ml de agent de clătire, suficientă pentru cicluri de spălare de vase, în funcţie de setarea dozajului. 3. Asiguraţi-vă că aţi închis bine capacul după fiecare umplere. Curăţaţi cu o cârpă absorbantă agentul de clătire vărsat în timpul umplerii, pentru a evita formarea excesivă de spumă la următoarea spălare. Pe baza rezultatelor de finisare şi uscare obţinute, reglaţi dozajul de agent de clătire cu ajutorul selectorului cu 6 poziţii (poziţia 1 = dozaj minim, poziţia 6 = dozaj maxim). Dozajul este setat din fabricaţie pe poziţia 4. Măriţi dozajul dacă, după spălare, observaţi picături de apă sau pete de calcar pe vase. Reduceţi dozajul în cazul în care există dâre lipicioase de culoare albă sau o peliculă albăstruie pe pahare sau pe lama cuţitelor.

9 Utilizarea zilnică Verificaţi dacă este nevoie să completaţi cu sare sau cu agent de clătire. Încărcaţi tacâmurile şi vesela în maşina de spălat vase. Umpleţi cu detergent. Selectaţi un program de spălare adecvat pentru tacâmuri şi pentru veselă. Porniţi programul de spălare. Recomandări utile Bureţii, cârpele de bucătărie şi alte obiecte care absorb apa nu pot fi spălate în maşina de spălat vase. Înainte de încărcarea veselei, trebuie să: Îndepărtaţi resturile alimentare de pe veselă. Înmuiaţi resturile de arsură de pe cratiţe. Atunci când încărcaţi vesela şi tacâmurile, vă rugăm să reţineţi: Vesela şi tacâmurile nu trebuie să împiedice rotaţia braţelor stropitoare. Încărcaţi obiectele concave, cum ar fi ceştile, paharele, oalele etc., cu gura în jos, astfel încât apa să nu se poată acumula în recipient sau pe o bază adâncă. Vesela şi tacâmurile nu trebuie introduse una în alta sau să se acopere una pe alta. Pentru a evita deteriorarea paharelor, acestea nu trebuie să se atingă. Aşezaţi obiectele de mici dimensiuni în coşul pentru tacâmuri. Obiectele de plastic şi cratiţele cu teflon au tendinţa de a reţine picături de apă; aceste obiecte nu se usucă la fel de bine ca obiectele de porţelan sau de oţel. Obiectele uşoare (castroane de plastic etc.) trebuie încărcate în coşul superior şi aşezate astfel încât să nu se deplaseze. Spălarea în maşina de spălat vase a următoarelor obiecte de veselă şi tacâmuri nu este recomandată: Tacâmuri cu mâner din lemn, corn, porţelan sau sidef. Obiectele de plastic care nu sunt rezistente la căldură. Tacâmuri vechi cu părţi lipite, care nu sunt rezistente la căldură. Obiecte de veselă şi tacâmuri lipite. Obiecte din cositor sau din cupru. Cristal. Obiecte din oţel supuse ruginirii. Tăvi din lemn. Obiecte din fibre sintetice. Încărcarea tacâmurilor şi a veselei Coşul inferior Coşul inferior este proiectat pentru oale mici, capace, farfurii, boluri de salată, tacâmuri etc. Platourile şi capacele mari trebuie aşezate în jurul marginii coşului, verificând ca braţele stropitoare să se poată roti liber. electrolux 9 este parţial recomandată: Spălaţi vesela din gresie ceramică în maşina de spălat vase numai dacă este marcată de către producător ca fiind adecvată spălării în maşina de spălat vase. Modelele aurite se pot estompa dacă sunt spălate frecvent în maşină. Părţile din argint sau din aluminiu au tendinţa de a se decolora în timpul spălării. Reziduurile, de ex. albuşul de ou, gălbenuşul de ou şi muştarul, produc adesea decolorarea sau pătarea argintăriei. De aceea, curăţaţi întotdeauna imediat resturile de pe argintărie, dacă nu spălaţi obiectele imediat după folosire.

10 10 electrolux Rândurile de dinţi de pe coşul inferior pot fi coborâte cu uşurinţă pentru a vă permite să încărcaţi oale, cratiţe şi castroane. În cazul în care mânerele ies prin fundul coşului, blocând braţul stropitor inferior, încărcaţi tacâmurile cu mânerele în sus. Puneţi lingurile printre alte tacâmuri pentru a evita lipirea acestora. Pentru a facilita încărcarea coşului pentru tacâmuri, coborâţi mânerul coşului. Coşul pentru tacâmuri Cuţitele cu lamă lungă aşezate în poziţie verticală reprezintă un potenţial pericol. Tacâmurile lungi şi/sau ascuţite cum ar fi cuţitele pentru carne trebuie aşezate pe orizontală în coşul superior. Aveţi grijă la încărcarea şi descărcarea obiectelor ascuţite cum ar fi cuţitele. Furculiţele şi lingurile trebuie aşezate în coşul detaşabil pentru tacâmuri, cu mânerele în jos, iar cuţitele cu mânerele în sus. Pentru rezultate optime, vă recomandăm să folosiţi grătarul pentru tacâmuri. Dacă dimensiunile tacâmurilor nu permit utilizarea grătarului, acesta poate fi ascuns cu uşurinţă.

11 electrolux 11 Coşul superior Coşul superior este proiectat pentru farfurii (farfurii de desert, farfurioare, farfurii de maximum 24 cm diametru), castroane de salată, ceşti şi pahare. Aşezaţi obiectele pe şi sub grătarele pentru ceşti, astfel încât apa să poată pătrunde pe toate părţile. Înainte de închiderea uşii, asiguraţi-vă că braţele stropitoare se pot roti liber. Reglarea înălţimii coşului superior În cazul în care spălaţi farfurii foarte mari, le puteţi încărca în coşul inferior după ridicarea coşului superior pe o poziţie mai înaltă. Înălţimea maximă a vaselor în: coşul superior coşul inferior Cu coşul superior ridicat 20 cm 31 cm Cu coşul superior coborât 24 cm 27 cm Pentru a deplasa coşul într-o poziţie mai înaltă, procedaţi după cum urmează: 1. Trageţi coşul afară până când se opreşte. 2. Ridicaţi cu grijă ambele părţi laterale până când mecanismul se angrenează şi coşul devine stabil. Paharele cu picior lung pot fi aşezate cu gura în jos între grătarele pentru ceşti. În cazul obiectelor mai înalte, grătarele pentru ceşti pot fi pliate în sus. Pentru a coborî coşul în poziţia iniţială, procedaţi după cum urmează: 1. Trageţi coşul afară până când se opreşte.

12 12 electrolux 2. Ridicaţi cu grijă ambele părţi laterale, permiţând mecanismului să coboare uşor înapoi şi ţinându-l ca să nu cadă brusc. Nu ridicaţi şi nu coborâţi niciodată coşul numai într-una dintre părţi. Atunci când coşul se află în poziţia de sus nu veţi mai putea folosi grătarele pentru ceşti. După încărcarea maşinii de spălat vase, închideţi uşa întotdeauna, deoarece uşa deschisă poate prezenta pericol. Utilizarea detergentului Folosiţi numai detergenţi speciali pentru maşina de spălat vase. Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile producătorului privind dozajul şi depozitarea, aşa cum sunt specificate pe ambalajul detergentului. Folosirea doar a cantităţii de detergent specificate contribuie la reducerea poluării. Umplerea cu detergent 1. Deschideţi capacul Toate programele cu prespălare necesită o doză suplimentară de detergent (5/10 g), care trebuie introdus în compartimentul pentru detergent de prespălare (2). Acest detergent va fi folosit în etapa de prespălare. În cazul în care folosiţi tablete de detergent, introduceţi tableta în compartimentul (1). 2. Umpleţi dozatorul pentru detergent (1) cu detergent. Marcajele indică nivelurile de dozare: 20 = aproximativ 20 g de detergent 30 = aproximativ 30 g de detergent. 4. Închideţi capacul şi apăsaţi până când se fixează în locaşul lui.

13 electrolux 13 Tabletele de detergent de la producători diferiţi au viteze diferite de dizolvare. Din acest motiv, unele tablete de detergent nu ating puterea maximă de curăţare în timpul programelor de spălare scurte. În Funcţia Multi-tab Acest aparat este prevăzut cu funcţia "Multitab", ceea ce permite folosirea tabletelor de detergent combinate. Aceste produse sunt detergenţi cu funcţii combinate de agent de curăţare, de clătire şi sare. Pot conţine şi alţi diferiţi agenţi, în funcţie de tipul de tablete ales ("3 în 1", "4 în 1", "5 în 1" etc...). Verificaţi dacă detergenţii sunt adecvaţi pentru duritatea apei din regiunea dv. Consultaţi instrucţiunile producătorilor. O dată ce funcţia a fost selectată, va rămâne activă şi pentru programele de spălare următoare. Selectând această funcţie, fluxul de agent de clătire şi de sare care pătrunde din recipientele de alimentare respective se dezactivează automat. De asemenea, ledurile indicatoare pentru sare şi pentru agent de clătire sunt dezactivate. Cu "funcţia Multitab", durata ciclului de spălare se poate modifica. Activaţi/dezactivaţi funcţia "Multitab'' înainte de începerea programului de spălare. Din momentul în care programul a început, funcţia "Multitab" NU mai poate fi schimbată. Dacă doriţi să anulaţi funcţia "Multitab" trebuie să anulaţi setările iniţiale ale programului şi apoi să dezactivaţi funcţia "Multitab''. În acest caz, trebuie să setaţi programul de spălare (şi opţiunile dorite) din nou. Activarea/dezactivarea funcţiei Multitab Apăsaţi simultan şi ţineţi apăsate cele două butoane Multi-tab (butoanele pentru funcţii D şi E) până când se aprinde ledul pentru Multi-tab. Acesta indică faptul că funcţia este activă. Pentru a dezactiva funcţia, apăsaţi din nou pe aceleaşi butoane, până când se stinge ledul indicator pentru funcţia Multi-tab. consecinţă, vă rugăm să folosiţi programe de spălare lungi când utilizaţi tabletele de detergent, pentru a asigura îndepărtarea completă a reziduurilor de detergent. Dacă rezultatul uscării nu este satisfăcător, vă sugerăm următoarele: 1. Umpleţi dozatorul pentru agent de clătire cu agent de clătire. 2. Activaţi dozatorul pentru agentul de clătire. 3. Setaţi dozajul agentului de clătire la poziţia 2. Activarea/dezactivarea agentului de clătire este posibilă numai cu funcţia Multi-tab activă. Activarea/dezactivarea dozatorului pentru agentul de clătire 1. Apăsaţi butonul On/Off. Maşina de spălat vase trebuie să fie în modul de setare. 2. Apăsaţi simultan şi ţineţi apăsate butoanele pentru funcţii B şi C, până când ledurile butoanelor pentru funcţii A, B şi C încep să clipească intermitent. 3. Apăsaţi pe butonul pentru funcţii B, ledurile butoanelor pentru funcţii A şi C se sting, în timp ce ledul butonului pentru funcţii B continuă să clipească intermitent. 4. Pentru a activa dozatorul pentru agentul de clătire, apăsaţi din nou pe butonul B, ledul indicator Terminare se aprinde, indicând că dozatorul pentru agent de clătire a fost activat. 5. Pentru a memora operaţiunea, opriţi maşina de spălat vase prin apăsarea butonului On/Off. 6. Pentru a dezactiva din nou dozatorul pentru agentul de clătire, urmaţi instrucţiunile de mai sus până când ledul indicator Terminare se stinge.

14 14 electrolux În cazul în care decideţi să reveniţi la sistemul de utilizare a detergentului standard, vă recomandăm următoarele: 1. Dezactivaţi funcţia Multi-Tab. 2. Umpleţi din nou rezervorul cu sare şi dozatorul pentru agent de clătire. 3. Reglaţi setarea pentru duritatea apei la setarea cea mai mare şi executaţi 1 program de spălare normal fără vase. 4. Reglaţi setarea pentru duritatea apei în funcţie de duritatea apei din zona dv. 5. Reglaţi dozarea agentului de clătire. Selectarea şi pornirea unui program de spălare Selectaţi programul de spălare şi întârziaţi pornirea prin întredeschiderea uşii. Pornirea programului sau a numărătorii inverse pentru pornirea cu întârziere va avea loc numai după închiderea uşii. Până atunci puteţi modifica setările 1. Verificaţi dacă au fost încărcate corect coşurile şi dacă braţele stropitoare se pot roti liber. 2. Verificaţi dacă robinetul de apă este deschis. 3. Apăsaţi butonul On/Off. Maşina de spălat vase trebuie să fie în modul de setare. 4. Apăsaţi butonul corespunzător programului necesar (vezi tabelul "Programe de spălare"). Atunci când a fost selectat un program, ledul corespunzător se va aprinde. Afişajul digital indică 3 bare orizontale. Ledul indicator pentru program în curs de desfăşurare se aprinde. Închideţi uşa maşinii de spălat vase, programul va începe automat. Ledul indicator pentru program în curs de desfăşurare rămâne aprins. Afişajul digital indică numai 1 bară orizontală, care va rămâne aprinsă pe toată durata programului de spălare. Setarea şi începerea programului cu "pornire cu întârziere" 1. După selectarea programului de spălare, apăsaţi pe butonul de pornire cu întârziere până când apare numărul de ore până la pornirea cu întârziere, care clipeşte intermitent pe afişajul digital. Începerea programului de spălare selectat poate fi întârziată cu 1-9 ore. 2. Închideţi uşa maşinii de spălat vase, numărătoarea inversă începe automat. Numărul afişat nu mai clipeşte intermitent, ci este aprins permanent. 3. Numărătoarea inversă va descreşte din oră în oră. 4. Deschiderea uşii va întrerupe numărătoarea inversă. Închideţi uşa; numărătoarea inversă va continua din punctul în care s- a întrerupt. 5. O dată ce intervalul de întârziere programat s-a scurs, programul va porni automat. Atunci când este setată funcţia de pornire cu întârziere, ledul indicator pentru program în curs de desfăşurare e stins. O dată ce numărătoarea inversă pentru pornirea cu întârziere s-a terminat, programul de spălare începe automat, iar ledul indicator pentru program în curs de desfăşurare se va aprinde. Selectarea programului de spălare şi a pornirii cu întârziere se pot face şi cu uşa închisă. Reţineţi că, în acest mod, o dată ce un buton pentru un program de spălare a fost apăsat, aveţi la dispoziţie NUMAI 3 secunde în care puteţi alege alt program sau selecta pornirea cu întârziere, după care programul selectat va începe automat. Avertizare Întrerupeţi sau anulaţi un program de spălare în curs NUMAI în caz de absolută necesitate. Atenţie! Pot ieşi aburi fierbinţi la deschiderea uşii. Deschideţi uşa cu atenţie. Întreruperea unui program de spălare în curs de derulare Deschideţi uşa maşinii de spălat vase; programul se va opri. Închideţi uşa; programul va porni de la momentul întreruperii.

15 electrolux 15 Apăsaţi butonul On/Off, toate ledurile se sting. Apăsaţi din nou butonul On/Off; programul va porni de la momentul întreruperii. Anularea pornirii cu întârziere sau a unui program de spălare în curs de derulare Apăsaţi simultan şi ţineţi apăsate cele două butoane pentru funcţii B şi C până când toate ledurile butoanelor de programe se aprind, iar pe afişajul digital se văd 3 bare orizontale. Anularea unei porniri cu întârziere implică, de asemenea, anularea programului de spălare setat. Trebuie să selectaţi programul de spălare din nou. Dacă trebuie selectat un nou program de spălare, verificaţi să existe detergent în dozatorul pentru detergent. Terminarea programului de spălare Maşina de spălat vase se opreşte automat, iar ledul indicator pentru program în curs de desfăşurare se stinge. Ledul indicator Terminare se va aprinde. Ledul programului care tocmai s-a terminat rămâne aprins. Afişajul digital se stinge. 1. Opriţi maşina de spălat vase prin apăsarea butonului On/Off. 2. Deschideţi uşa maşinii de spălat vase, lăsaţi uşa deschisă timp de câteva minute înainte de a scoate vasele; astfel acestea se vor răci şi se vor usca mai bine. Descărcarea maşinii de spălat vase Vasele fierbinţi sunt sensibile la lovituri. De aceea, vasele trebuie lăsate să se răcească înainte de a le scoate din aparat. Mai întâi, goliţi coşul inferior şi apoi pe cel superior; astfel se va evita scurgerea apei din coşul superior pe vasele aflate în coşul inferior. Pot apărea picături de apă pe pereţii laterali şi pe uşa maşinii de spălat vase, deoarece oţelul inoxidabil se răceşte mai repede decât vasele. După terminarea programului de spălare, se recomandă ca maşina de spălat vase să fie deconectată de la sursa de energie, iar robinetul de apă să fie închis. Programe de spălare Programele de spălare Program Intensive Auto 1) Quick 2) Grad de murdărire Foarte murdare Oricare Normal murdare sau puţin murdare Tip de încărcătură Vase de porţelan, tacâmuri, oale şi tigăi Vase de porţelan, tacâmuri, oale şi tigăi Vase de porţelan şi tacâmuri Descrierea programului Prespălare Spălare principală 2 clătiri intermediare Clătire finală Uscare Prespălare Spălare principală 1 sau 2 clătiri intermediare Clătire finală Uscare Spălare principală Clătire finală

16 16 electrolux Program Eco 3) Glass Grad de murdărire Normal murdare Normal murdare Tip de încărcătură Vase de porţelan şi tacâmuri Vase de porţelan delicate şi sticlărie Descrierea programului Prespălare Spălare principală 1 clătire intermediară Clătire finală Uscare Spălare principală 1 clătire intermediară Clătire finală Uscare 1) În timpul programului de spălare "Auto", nivelul de murdărie al vaselor este determinat în funcţie de nivelul de murdărie din apă. Durata programului, consumul de apă şi de energie pot varia; acestea depind de încărcarea aparatului, totală sau parţială, şi de cât de murdare sunt vasele (mai puţin sau mai mult). Temperatura apei este reglată automat între 45 C şi 70 C. 2) Ideal pentru spălarea unei încărcături parţiale în maşina de spălat. Este programul perfect pentru spălările zilnice, creat pentru a veni în întâmpinarea nevoilor unei familii de 4 persoane care doreşte să încarce numai vesela şi tacâmurile de la micul dejun şi de la cină. 3) Program de testare pentru laboratoarele de testare Valorile consumurilor Program Durata programului (în minute) Consumul de energie (în kwh) Consumul de apă (în litri) Intensive ,6-1, Auto ,8-1, Quick 30 0,8 8 Eco 1) ,8-0, Glass ,6-0, ) Program de testare pentru laboratoarele de testare Valorile consumurilor sunt orientative şi depind de presiunea şi de temperatura apei şi, de asemenea, de variaţiile curentului electric şi de cantitatea de vase. Îngrijirea şi curăţarea Curăţarea filtrelor Filtrele trebuie verificate şi curăţate periodic. Filtrele murdare degradează rezultatul spălării. Avertizare Înainte de curăţarea filtrelor, asiguraţi-vă că maşina de spălat vase a fost oprită. 1. Deschideţi uşa, scoateţi coşul inferior. 2. Sistemul de filtre al maşinii de spălat vase cuprinde un filtru mare (A), un microfiltru (B) şi un filtru plat. Deblocaţi sistemul de filtre cu ajutorul mânerului microfiltrului. 3. Rotiţi mânerul cu 1/4 tur în sens antiorar şi scoateţi sistemul de filtre.

17 Unele probleme se datorează lipsei unei întreţineri minime sau unor omisiuni şi pot fi reelectrolux Apucaţi filtrul mare (A) de mânerul cu orificiul şi scoateţi-l din microfiltrul (B). 5. Curăţaţi bine toate filtrele sub jet de apă. 6. Scoateţi filtrul plat de la baza compartimentului de spălare şi curăţaţi-l bine pe ambele părţi. 7. Reintroduceţi filtrul plat la baza compartimentului de spălare şi asiguraţi-vă că este perfect fixat. 8. Puneţi filtrul mare (A) în microfiltrul (B) şi apăsaţi-le pe amândouă. 9. Introduceţi blocul de filtre în locaşul adecvat şi blocaţi-l rotind mânerul în sens orar până când se opreşte. În timpul acestui proces, asiguraţi-vă că filtrul plat nu iese din baza compartimentului de spălare. Nu folosiţi NICIODATĂ maşina de spălat vase fără filtre. Repoziţionarea şi montarea incorectă a filtrelor vor duce la rezultate nesatisfăcătoare ale spălării şi pot provoca defectarea aparatului. Nu încercaţi NICIODATĂ să demontaţi braţele stropitoare. Ce trebuie făcut dacă... Maşina de spălat vase nu porneşte sau se opreşte în timpul funcţionării. În cazul în care resturi de murdărie au astupat orificiile din braţele stropitoare, îndepărtaţi murdăria cu o scobitoare. Curăţarea exterioară Curăţaţi suprafeţele exterioare ale maşinii de spălat vase şi panoul de comandă cu o cârpă moale umedă. Folosiţi numai detergenţi neutri, dacă e nevoie. Nu folosiţi niciodată produse abrazive, bureţi abrazivi sau solvenţi (acetonă, tricloretilenă etc...). Curăţarea interiorului Asiguraţi-vă că garniturile din jurul uşii, dozatoarele pentru detergent şi agent de clătire sunt curăţate regulat cu o cârpă umedă. Vă recomandăm ca la fiecare 3 luni să executaţi un program de spălare pentru vase foarte murdare, utilizând detergent, dar fără vase. Perioade lungi de nefuncţionare Dacă nu folosiţi maşina pentru o perioadă lungă de timp, vă recomandăm următoarele: 1. Scoateţi aparatul din priză şi închideţi robinetul de apă. 2. Lăsaţi uşa deschisă pentru a preveni formarea de mirosuri neplăcute. 3. Lăsaţi interiorul maşinii de spălat curat. Măsuri de precauţie împotriva îngheţului Evitaţi amplasarea maşinii într-un loc în care temperatura este sub 0 C. Dacă acest lucru nu este posibil, goliţi maşina, închideţi uşa aparatului, deconectaţi ţeava de alimentare şi goliţi-o. Deplasarea maşinii Dacă trebuie să deplasaţi maşina (în cazul în care vă mutaţi în altă locuinţă etc...): 1. Scoateţi-o din priză. 2. Închideţi robinetul de apă. 3. Scoateţi ţeava de alimentare cu apă şi goliţi furtunurile. 4. Scoateţi maşina împreună cu furtunurile. Evitaţi răsturnarea maşinii în timpul transportului.

18 18 electrolux zolvate cu ajutorul indicaţiilor din tabel, fără a fi nevoie de asistenţa unui tehnician. Coduri de eroare şi defecţiuni clipire continuă a ledului programului în curs de derulare 1 clipire a ledului indicator Terminare Maşina de spălat vase nu se alimentează cu apă clipire continuă a ledului programului în curs de derulare 2 clipiri intermitente ale ledului indicator Terminare Maşina de spălat vase nu evacuează apa clipire continuă a ledului programului în curs de derulare 3 clipiri intermitente ale ledului Terminare Dispozitivul anti-inundaţie este activat Programul nu începe Defecţiune După efectuarea acestor verificări, porniţi aparatul. Programul va continua de la momentul întreruperii. În cazul în care defecţiunea sau codul de eroare reapar, contactaţi Centrul de Asistenţă. Pentru alte coduri de eroare care nu sunt descrise în tabelul de mai sus, contactaţi Centrul de Asistenţă local. Contactaţi Centrul de Asistenţă local, menţionând modelul (Mod.), numărul produsului (PNC) şi numărul de serie (S.N.). Opriţi maşina de spălat vase, deschideţi uşa şi executaţi următoarele acţiuni corective. Cauză posibilă şi soluţionare Robinetul este blocat sau este înfundat cu depuneri de calcar. Curăţaţi robinetul de apă. Robinetul de apă este închis. Deschideţi robinetul de apă. Filtrul (dacă există) din furtunul de alimentare cu apă este blocat. Curăţaţi filtrul. Furtunul de alimentare cu apă nu a fost plasat corect sau este îndoit sau strivit. Verificaţi racordarea furtunului de alimentare cu apă. Scurgerea de la chiuvetă este blocată. Curăţaţi scurgerea chiuvetei. Furtunul de evacuare a apei nu a fost plasat corect sau este îndoit sau strivit. Verificaţi racordul furtunului de evacuare a apei. Închideţi robinetul de apă şi contactaţi Centrul de Asistenţă local. Cauză posibilă şi soluţionare Uşa maşinii de spălat vase nu a fost bine închisă. Închideţi uşa. Ştecherul nu este introdus în priză. Introduceţi ştecherul în priză Siguranţa s-a ars în tabloul cu siguranţe al casei. Înlocuiţi siguranţa. A fost selectată pornirea cu întârziere. Dacă doriţi să spălaţi vasele imediat, anulaţi pornirea cu întârziere. Aceste informaţii pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice, aflată pe partea laterală a uşii maşinii de spălat. Pentru a avea aceste informaţii la îndemână, vă recomandăm să le notaţi aici: Mod. : PNC (numărul produsului) : S.N. (numărul de serie). :

19 electrolux 19 Vasele nu sunt curate Vasele sunt ude şi mate Pe vase sau pe pahare sunt vizibile dungi, pete albe sau o peliculă albăstruie Picăturile de apă s- au uscat pe pahare şi pe vase Rezultatele de spălare nu sunt satisfăcătoare S-a selectat un program de spălare neadecvat. Vasele sunt aranjate greşit, împiedicând pătrunderea apei pe toată suprafaţa lor. Coşurile nu trebuie supraîncărcate. Braţele stropitoare nu se rotesc liber din cauza aşezării incorecte a vaselor. Filtrele de la baza compartimentului de spălare sunt murdare sau incorect aşezate. S-a folosit prea puţin detergent sau deloc. Dacă pe vase apar depuneri de calcar, rezervorul pentru sare este gol ori s-a setat un nivel neadecvat al dispozitivului de dedurizare a apei. Furtunul de evacuare a apei nu este corect racordat. Capacul rezervorului de sare nu este corect închis. Nu s-a folosit agent de clătire. Dozatorul pentru agentul de clătire este gol. Micşoraţi doza de agent de clătire. Măriţi doza de agent de clătire. Detergentul poate fi de vină. Contactaţi linia de relaţii cu clienţii a producătorului detergentului. Dacă, după toate aceste verificări, problema persistă, contactaţi Centrul de Asistenţă local. Date tehnice Dimensiuni Conexiune electrică - Tensiune - Putere totală - Siguranţă Presiunea apei de alimentare Lăţime Înălţime Adâncime 45 cm 85 cm 63 cm Informaţiile referitoare la racordarea la electricitate sunt specificate pe plăcuţa cu datele tehnice, situată pe marginea interioară a uşii maşinii de spălat vase. Minimă Maximă 0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bar) Capacitate set pentru 9 persoane Recomandări pentru institutele de testare Testarea conformă EN trebuie efectuată cu aparatul complet încărcat şi utilizând programul de testare (vezi "Valorile consumurilor"). Testarea conformă EN trebuie efectuată cu rezervorul de sare şi cu dozatorul de agent de clătire pline cu respectivele produse şi utilizând programul de testare (vezi "Valorile consumurilor"). Încărcare completă: set standard pentru 9 persoane Cantitatea de detergent necesară: 5 g + 20 g (Tip B) Setare agent de clătire poziţia 4 (Tip III)

20 20 electrolux Aranjarea în coşul superior fără castron de salată Aranjarea în coşul inferior Aranjarea în coşul superior cu castron de salată Aranjarea în coşul pentru tacâmuri Grătare pentru ceşti: poziţia A Instalarea Avertizare Lucrările electrice şi/sau de instalaţii necesare pentru instalarea aparatului trebuie realizate de un electrician şi/sau de un instalator calificat sau de o persoană competentă.

21 electrolux 21 Încastrarea sub un blat (o masă de bucătărie sau o chiuvetă) Îndepărtaţi ambalajele înainte de poziţionarea aparatului. Pe cât posibil, aşezaţi maşina în apropierea robinetului de alimentare cu apă şi a scurgerii. Îndepărtând suprafaţa de lucru a maşinii, puteţi instala maşina sub o chiuvetă sau sub un blat de dulap deja existent, cu condiţia ca dimensiunile deschiderii să corespundă celor din imagine. Procedaţi conform instrucţiunilor de mai jos: Îndepărtaţi suprafaţa de lucru a maşinii de spălat vase deşurubând cele două şuruburi de fixare din spate, trageţi suprafaţa de lucru din spate şi faceţi să alunece prin fantele din faţă, ridicând suprafaţa de lucru. Introduceţi maşina după reglarea poziţiei sale pe orizontală cu ajutorul picioruşelor reglabile. La introducerea maşinii, asiguraţi-vă că furtunurile de alimentare şi de evacuare a apei nu sunt îndoite sau strivite. În timpul operaţiunilor care implică accesul la părţile interne, maşina de spălat vase trebuie să fie scoasă din priză. Asiguraţi-vă că după instalarea aparatului acesta este uşor accesibil inginerului de service în eventualitatea necesităţii unei reparaţii. În cazul în care maşina de spălat vase este folosită ulterior ca aparat neîncastrat, trebuie montată din nou suprafaţa de lucru originală. Plinta aparatelor neîncastrate nu este reglabilă. Nivelarea O bună nivelare este esenţială pentru închiderea şi etanşarea corectă a uşii. Dacă aparatul este corect nivelat, uşa nu se va agăţa de nicio parte a dulapului. Dacă uşa nu se închide corect, slăbiţi sau strângeţi picioruşele reglabile, până când maşina de spălat vase este perfect orizontală. Racordul de apă Racordarea la alimentarea cu apă Acest aparat poate fi conectat la o sursă de alimentare cu apă caldă (max. 60 ) sau cu apă rece. În cazul alimentării cu apă caldă, puteţi obţine o reducere semnificativă a consumului de energie. Acest lucru depinde totuşi de modul în care este produsă apa caldă. (Vă recomandăm surse alternative de energie care protejează mediul înconjurător, cum ar fi de exemplu panourile solare sau fotovoltaice, precum şi energia eoliană). Pentru realizarea racordului propriu-zis, piuliţa de cuplare montată pe furtunul de alimentare cu apă al maşinii este proiectată pentru înşurubarea pe o ţeavă filetată de 3/4 ţoli sau pe un robinet special de cuplare rapidă, de tip Press-block.

22 22 electrolux Presiunea apei trebuie să se încadreze în limitele menţionate în "Datele tehnice". Compania locală de furnizare a apei vă poate oferi informaţii privind presiunea medie a apei din zona dv. Furtunul de alimentare cu apă nu trebuie îndoit, strivit sau încurcat atunci când este racordat. Aparatul este echipat cu furtunuri de alimentare şi de evacuare care pot fi rotite spre stânga sau spre dreapta cu ajutorul unei piuliţe de blocare, pentru a se adapta condiţiilor de instalare. Piuliţa de blocare trebuie montată corect pentru a se evita scurgerile de apă. Atenţie! NU toate modelele de maşini de spălat vase au furtunuri de alimentare şi de evacuare prevăzute cu o piuliţă de blocare. În acest caz, această facilitate nu este posibilă. Dacă aparatul este racordat la ţevi noi sau la ţevi care nu au mai fost folosite de mult, lăsaţi apa să curgă timp de câteva minute înainte de a racorda furtunul de alimentare. NU folosiţi furtunuri de racordare care au fost folosite anterior la un aparat vechi. Acest aparat este dotat cu caracteristici de siguranţă care vor împiedica apa folosită în aparat să revină în sistemul de apă potabilă. Aparatul corespunde reglementărilor aplicabile privind instalaţiile. Furtunul de alimentare cu apă cu valvă de siguranţă După conectarea furtunului de alimentare cu perete dublu, valva de siguranţă se află lângă robinet. Astfel, furtunul de alimentare cu apă este sub presiune numai atunci când curge apa. Dacă furtunul de alimentare cu apă începe să prezinte scurgeri în timpul acestei operaţiuni, valva de siguranţă va opri alimentarea cu apă. Vă rugăm să instalaţi cu grijă furtunul de alimentare cu apă: Cablul electric pentru valva de siguranţă se află în interiorul peretelui dublu al furtunului de alimentare cu apă. Nu cufundaţi furtunul de alimentare cu apă sau valva de siguranţă în apă. Dacă furtunul de alimentare cu apă sau valva de siguranţă sunt deteriorate, scoateţi imediat ştecherul din priză. Furtunul de alimentare cu apă echipat cu valvă de siguranţă trebuie să fie înlocuit numai de Centrul de Asistenţă. Avertizare Voltaj periculos Racordarea furtunului de evacuare a apei Capătul furtunului de evacuare a apei poate fi conectat în următoarele moduri: 1. La sifonul de scurgere al chiuvetei, fixându-l de partea de dedesubt a suprafeţei de lucru. Astfel se evită pătrunderea apei reziduale din chiuvetă în maşina de spălat. 2. Într-o ţeavă de scurgere prevăzută cu o gură de aerisire, cu diametru minim intern de 4 cm. Racordul de evacuare a reziduurilor trebuie să se afle la o înălţime cuprinsă între 30 cm (minimum) şi 100 cm (maximum) de podeaua maşinii de spălat vase. Furtunul de evacuare poate fi aşezat la dreapta sau la stânga maşinii de spălat vase Asiguraţi-vă că furtunul nu este îndoit sau strivit, deoarece acest lucru poate împiedica sau îngreuna evacuarea apei reziduale. Dopul de la chiuvetă nu trebuie să fie pus când maşina evacuează apa, deoarece acest lucru poate provoca pătrunderea apei înapoi în maşină.

23 electrolux 23 În cazul în care folosiţi un prelungitor pentru furtunul de evacuare, acesta nu trebuie să depăşească 2 metri lungime, iar diametrul intern nu trebuie să fie mai mic decât cel al furtunului furnizat. De asemenea, diametrul intern al fitingurilor folosite pentru racordurile la scurgere nu trebuie să fie mai mic decât diametrul furtunului furnizat. Când conectaţi furtunul de evacuare la un racord sub sifonul de la chiuvetă, întreaga membrană de plastic (A) trebuie să fie înlăturată. Neîndepărtarea întregii membrane va face ca resturile de mâncare să se acumuleze de-a lungul timpului, blocând în cele din urmă racordul de la furtunul de evacuare al maşinii de spălat. Aparatele noastre sunt echipate cu dispozitive de siguranţă pentru a le proteja împotriva revenirii apei murdare în maşina de spălat. Dacă scurgerea chiuvetei are o "valvă cu sens unic" încorporată, acest lucru poate împiedica scurgerea corectă a apei din maşina de spălat vase. În consecinţă, vă recomandăm să o înlăturaţi. Pentru a evita scurgerile de apă după instalare, verificaţi ca fitingurile pentru apă să fie etanşe. Conexiunea electrică Avertizare Standardele de siguranţă necesită împământarea aparatului. Înainte de utilizarea aparatului pentru prima dată, asiguraţi-vă că voltajul nominal şi tipul de alimentare de pe plăcuţa cu datele tehnice corespund cu cele la care este racordat aparatul. Puterea nominală a siguranţelor este marcată pe plăcuţa cu datele tehnice. Conectaţi întotdeauna ştecherul numai la o priză Schuko corect instalată. Nu trebuie să folosiţi prize multiple, conectoare şi prelungitoare. Acestea pot prezenta pericol de incendiu prin supraîncălzire. Protejarea mediului înconjurător Simbolul e pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice şi Dacă este necesar, înlocuiţi sistemul de prize din locuinţă. În cazul în care cablul electric trebuie înlocuit, contactaţi Centrul de Asistenţă local. Priza trebuie să fie accesibilă după instalarea aparatului. Nu deconectaţi niciodată aparatul prin tragerea de cablu. Trageţi întotdeauna de ştecher. Producătorul nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru nerespectarea precauţiunilor de siguranţă de mai sus. electronice. Asigurându-vă că aţi eliminat în mod corect produsul, ajutaţi la evitarea potenţialelor consecinţe negative pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea persoanelor, consecinţe care ar putea deriva

24 24 electrolux din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru mai multe informaţii detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi biroul local, serviciul pentru eliminarea deşeurilor sau magazinul de la care l-aţi achiziţionat. Materialele de ambalare Materialele de ambalare sunt prietenoase cu mediul şi pot fi reciclate. Componentele de plastic sunt identificate prin marcaje, de ex. >PE<, >PS< etc. Vă rugăm să aruncaţi materialele de ambalare în recipientele adecvate în instalaţiile pentru gunoi comunitare. Avertizare Atunci când un aparat nu se mai foloseşte: Scoateţi ştecherul din priză. Tăiaţi cablul electric şi ştecherul şi aruncaţi-le în mod corespunzător. Aruncaţi dispozitivul de închidere al uşii. În acest fel, evitaţi blocarea copiilor în interior, lucru care le-ar pune viaţa în pericol.

25 electrolux 25

26 26 electrolux

27 electrolux 27

28